Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, Praha 20 - Horní Počernice IČO: Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z. s., je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Junák má v Česku v současnosti 465 středisek, která spolu dále spolupracují především v organizaci a ve vzdělávání vedoucích. My jsme právě jedním z těchto středisek. Naším cílem je plnit poslání Junáka, kterým je v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. Tento úkol na sebe berou vedoucí jednotlivých oddílů, stejně jako středisko, které se snaží vytvořit pro oddíly odpovídající zázemí.

2 Kolik nás je? V našem středisku bylo v roce 2013 registrováno 218 členů, z toho 164 dětí, 41 vedoucích a roverů od 15 do 26 let a 13 činovníků starších 26 let. Hornopočernické středisko tvoří pět oddílů pro dívky a chlapce ve věku šesti až deseti let jsou oddíly světlušek a vlčat, pro děti od jedenácti do patnácti let oddíly skautek a skautů. Skauti a skautky starší patnácti let potom odcházejí do oddílu roverů. Většina z nich se také začíná podílet na vedení některého z dětských oddílů, nebo se zapojují při zajišťování ostatních věcí nutných pro chod střediska. Co děláme? Jednotlivé oddíly mají po celý rok pravidelné (každotýdenní) schůzky v našich klubovnách. Na programu schůzek jsou aktivity ze skautské praxe, sportovní hry, hry pro rozvoj různých dovedností i schopností (týmové spolupráce, tvořivosti apod.) i učení se novým věcem. Důraz je kladen na všestrannost a výchovu. Během roku vyráží oddíly na výlety a víkendové výpravy. Pořádáme tábory v době podzimních i jarních prázdnin. Celoroční práce s dětmi vrcholí na letním táboře. Do programu se snažíme vložit i dobročinné aktivity. Naše středisko se pravidelně zapojuje do projektu Postavme školu v Africe, organizovaného sdružením Člověk v tísni a Junákem. Společně s dalšími občanskými sdruženími z Horních Počernic pořádáme akce pro počernickou veřejnost. Na Květnou neděli je to Počernické kuře, které se koná v rámci akce Pomozte dětem, na podzim pořádáme Počernické světýlko lampionový průvod pro malé děti a jejich rodiče. Před Vánoci roznášíme Betlémské světlo při vánoční akci na Chvalském zámku. Kdo jsou naši vedoucí? Naši vedoucí jsou mladí lidé, kteří věnují svůj volný čas dobrovolně a bezplatně práci pro oddíly. Připravují celoroční program schůzek, výletů a táborů. Na svoji činnost se připravují na vzdělávacích akcích Junáka. Příprava vedoucích je vícestupňová: Na čekatelských kurzech se mladí lidé (starší 15 let) učí, jak se podílet na vedení oddílu. Na vůdcovských kurzech se pak dospělí činovníci učí, jak oddíl vést. Vůdcovská zkouška je zaměřená především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. V rámci vůdcovské zkoušky je potřeba mít kvalifikaci zdravotníka zotavovacích akcí. Své práci věnují vedoucí stovky dobrovolnických hodin ročně. Pravidelně se podílíme na organizaci okresního rádcovského kurzu a čekatelského kurzu.

3 Jak proběhl školní rok 2013/2014? Kromě pravidelných schůzek jsme uspořádali během roku asi 50 akcí. Všechny oddíly vyjely na podzimní prázdniny, oddíly skautů, skautek a vlčat využily jarní prázdniny pro pobyt na horách, kde probíhal i výcvik na sjezdových a běžeckých lyžích. Hned na začátku září jsme se skauty, skautkami a rovery vyrazili do Beskyd k mohyle Ivančeně, která je symbolem skautského odboje za II. světové války. Jako obvykle činnost vyvrcholila na letních táborech, oddíl skautů spolu s rovery si ho navíc okořenili týdenní stavbou celého tábora na tábořišti u Aše. Někteří zástupci z našeho střediska se o letních prázdninách podíleli na přípravách středoevropského Jamboree, které se letos konalo v Čechách. Na podzim roku 2013 proběhl v rámci okresu víkendový čekatelský kurz, na jehož organizaci jsme se podíleli. Začátkem června 2014 jsme se ve spolupráci s MUMem zapojili do pořádání dětského dne na téma Indiánské léto.

4 Oddíl světlušek Světlušky jsou 35členný oddíl dívek navštěvujících třídu základní školy. Nejraději mají hry Buldog a Král vysílá své vojsko, v nichž můžou skvěle strategizovat. V minulém roce jsme si velmi pochvalovaly víkend sesterství, na který jsme se vydaly se staršími skautkami a poznaly město Strakonice. V květnu jsme vyrazily na hrad Hauenštejn, kde jsme strávily dvě noci v hradní věži a osvojily si spoustu nových historických znalostí a dovedností. V půlce června jsme navštívily Poradní skálu na Kokořínsku, kam už po dlouhé roky jezdí všechny oddíly z našeho střediska. Celý školní rok završil tábor v Trojmezí u Aše, kde nám sice dlouhou dobu pršelo, ale přesto si ho všichni užili a s Willy Foggem procestovali celý svět. Na tábor jsme jely dohromady se skauty a společná akce se všem tak zalíbila, že ještě na prosinec byl naplánován společný vánoční víkend v Jizerských horách.

5 Oddíl skautek Náš skautský oddíl byl v roce 2013/2014 tvořen 32 skautkami a týmem 11 vedoucích. Jedním z našich cílů pro tento rok bylo posílení družinového systému, což jsme podpořily vytvořením družinových skupin (Bagři, Sovičky, Krepáci, Čumáčci). Na každou družinu navíc dohlížel jeden z patronů, tedy vedoucí, který docházel na schůzky a pomáhal rádkyním (nejstarším skautkám) v jejich začátcích. Akční oddílový tým se zasloužil o zpříjemnění dříve méně navštěvovanýc h oddílových schůzek návštěvami Prahy. Každou druhou schůzku se tedy skautky vydávaly na exkurze a výstavy. Oddílové schůzky v lomu byly navíc podpořeny zajímavými programy a tématy (doba Rudolfa II., čokoláda). Během tohoto školního roku se skautky zúčastnily velkého množství tematických víkendů. V září jsme se s oddílem skautů vydali na skautskou mohylu Ivančena v Beskydech. Během podzimních prázdnin se skautky seznámily s osobou jednoho z největších Čechů, Járou Cimrmanem, a jeho tvorbou. Během zimy jsme se vydaly na víkend na sněhu a den Sesterství jsme oslavily s oddílem světlušek ve Strakonicích společným víkendem. Na dubnovém víkendu jsme si vyzkoušely různé kompenzační pomůcky (hmatové knížky, bílou hůl, invalidní vozíky a další) a získaly nový pohled na lidi s handicapy. V květnu jsme se ještě vydaly na nádherné putování po Jeseníkách. Vyvrcholením celého roku byl tábor, který se konal v Trojmezí u Aše. Velice oblíbené (jak u dětí, tak i vedoucích) byly výměnné programy, kdy vedoucí vlčat připravovali program pro skautky a naopak. Programy prohloubily vztahy mezi oddíly. Rády bychom vyzdvihly ještě skvělou práci kuchařek a spolupráci s oddílem vlčat. Kromě příprav programů a práce kolem oddílu jsme se věnovaly ještě budování našeho vůdcovského týmu, který se v tomto roce rozrostl o pár nových členek. Jednou z akcí, která se o to zasloužila, byl teambuilding ve Mšeně, který nám přinesl mnoho nových společných zážitků.

6 Oddíl vlčat Uplynulý rok byl pro oddíl vlčat v jeho průběhu gradující. Každý rok se snažíme, abychom se od laťky, kterou nastavíme v úvodu, jen zlepšovali, a minulý rok se nám to určitě povedlo. V prvním pololetí jsme kromě schůzek chodili i na výlety a po tradičních Podzimkách jsme jeli i na víkend, při těchto příležitostech jsme mohli poznat naše nováčky na vícedenní akci. Kromě poznávání nováčků jsme tyto akce využili k zapojení nových vedoucích do oddílu. V druhé polovině školního roku jsme se zčásti věnovali přípravě na Závod vlčat a světlušek. V prvním kole jsme slavili úspěch a v druhém jsme díky tomu měli možnost porovnat své síly s nejlepšími oddíly z celé Prahy. Po závodech jsme si už mohli všechny akce užívat podle svého zájmu a těšit se na tábor. Tábořiště jsme s radostí sdíleli s oddílem skautek. V rámci táborové hry jsme se podívali do severských zemí a kluci se mohli podívat na palubu vikinské lodi, jejíž kulisu pro ně připravili zdatní borci již před táborem. Kluci měli možnost zlepšovat své schopnosti v široké škále zkoušek a získali i své unikátní tetování. Po polovině tábora jsme navštívili Františkovy Lázně. Čas zde všichni využili k dokoupení sladkostí, protože ty z domova jim už většinou došly, a poté jsme se důkladně vykoupali v místním aquaparku. Po krásném čase stráveném na dvoutýdenním táboře jsme se vrátili zpět do všedního života. Díky všemu výše zmíněnému a spoustě dalších věcí nyní můžeme s úsměvem na tváři vzpomínat na minulý rok v oddíle vlčat.

7 Oddíl skautů připravili náročnější tábor. Oddíl skautů měl tradičně šest družin, s nimiž se nám dobře spolupracovalo. K našim cílům patřilo především začlenit nové vedoucí do jejich funkce (na začátku školního roku nás bylo o pět vedoucích víc a oddíl měl nového hlavního vedoucího). Výchovným cílem bylo naučit kluky přežívat v trochu drsnějších podmínkách. Podle toho jsme v průběhu celého roku zařadili do programu větší počet outdoorových aktivit a Aktivitami v září a v říjnu byly především Cintra a rádcovské přespání. První velkou akcí byly podzimní prázdniny. Letos jsme byli v Tehově na faře, kde jsme se snažili začlenit nováčky. Pak jsme měli tradiční hru po Praze se skauty z Proseka. V novém roce nám nepřálo moc počasí, proto se z Vatry na sněhu (zimního puťáku) stala spíše Vatra na listí, víkend na běžkách nebyl na běžkách, ale v pohorkách. Přesto se obě akce v rámci možností vydařily. Letos jsme také poprvé jeli na jarní prázdniny s oddílem skautek. K dalším velkým akcím patřila voda s rovery, která byla sice organizačně náročnější, ale skauti se naučili kormidlovat. Tábor jsme měli klasicky třítýdenní. První týden jsme tábor spolu s rovery stavěli. Zbylé dva týdny jsme strávili s oddílem světlušek, což je sice neobvyklá kombinace, ale na táboře vznikla pohodová atmosféra, která vydržela po celou dobu jeho trvání. Hlavním tématem celotáborových aktivit byli vikingové. Součástí tábora byly dva drsnější puťáky (jeden z nich na kolech), které skauti zvládli k překvapení nás všech s nadhledem, čímž dokázali, že jsou vážně drsňáci.

8 Oddíl roverů V září vznikla nová roverská družina Suky o počtu 22 členů. Začátkem října se ve skautském domě v Hradci Králové uskutečnil roverský sněm, na kterém jsme si naplánovali termíny akcí a činnost na školní rok 2013/2014. V době podzimních prázdnin se družina Suků vydala do chaty v Krkonoších, kde se její členové naučili péct vlastní chleba a mnoho dalšího. V březnu jsme pro rovery a rangers nejen z našeho kmene uspořádali 4. ročník fyzicky náročnější hry Tajemný odkaz, letos na téma Rambo. Ke konci března zorganizovala družina Suků Jarní setkání s rodiči, na kterém se každý oddíl prezentoval scénkami na volné téma. Rok se Suky jsme zakončili putovně-stálým táborem v Ašském výběžku. Starší roverské družiny se vypravily na putování po Slovensku, Norsku nebo Jeseníkách.

9 Hospodaření Naše středisko je financované z členských příspěvků, z příspěvků obce a Magistrátu hl. města Prahy a státních příspěvků (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Peníze od obce a státu jsou účelově vázané. MHMP nás pravidelně podporuje ve dvou oblastech: Akce ve volném čase a Prostory pro činnost. Letos jsme ještě žádali o grant pro rovery, aby mohli jet na mezinárodní setkání skautů (Jamboree) ve Švédsku. Finance z grantu Akce ve volném čase jsme využili na úhradu části nákladů na výpravy a tábory (v roce 2013 to bylo Kč). Grant Prostory pro činnost jsme použili k pokrytí nájmů, rekonstrukcí a provozních nákladů kluboven (v roce Kč). Na skautské Jamboree ve Švédsku jsme získali Kč. Z grantů obce Horní Počernice se nám podařilo získat peníze na údržbu areálu Chvalského lomu, sportovní vybavení, lana a obnovu nářadí a akreditovaný kurz lanových aktivit (v roce Kč), na akce pro děti a veřejnost nákup stanu tee-pee, střediskový dataprojektor, vstupy na kulturní akce, výdaje spojené s organizací masopustu, který spolupořádáme s Chvalským zámkem, a na obnovu nádobí a výtvarný materiál (v roce Kč). Z podpory MŠMT hradíme vybavení a provozní náklady (v roce Kč). Dalším zdrojem finančních prostředků jsou dary od našich podporovatelů. Tyto prostředky využíváme zejména na financování vzdělání našich vedoucích. Hospodářský výkaz za rok 2013 Vybrané údaje o příjmech a výdajích 27. střediska Oheň (zaokrouhleno na tisíce). Výnosy Částka (Kč) Tržby za vlastní výkony Účastnické poplatky za akce Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Poskytnuté dotace Celkem Náklady Částka (Kč) Spotřeba materiálu Služby Odpisy Příspěvky vyšším org. jednotkám Ostatní náklady Celkem Majetek Částka (Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý hmotný majetek Nemovitosti 0 Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Pokladna Účty v bankách Dlouhodobý finanční majetek 0 Ostatní majetek 0 Oprávky k dlouhodobému majetku Zásoby Celkem majetek

10 V roce 2013 nás podpořili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 20 Helena Plachtová Paico, s.r.o FAS Maniny, s.r.o. Nobl Smíchov, s.r.o. Karla Farkašová Miroslav Bulla Pavel Wágner Svatoslav Toman Jaroslav Holota Robert Sál Lenka Švábová Manželé Kulhánkovi Chvalský zámek, příspěvková organizace Lesní správa Františkovy lázně Farma Trojmezí, a.s. Všem našim dárcům a podporovatelům moc a moc děkujeme. Také děkujeme restauračním zařízení U Voháků a vinnému šenku U Chlupáče za inspirativní prostředí pro naše setkávání v rámci porad vedoucích. Základní data a kontakty na organizaci: Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s Na Chvalské tvrzi 860/4, Praha 20 IČO: , ev.č Bankovní spojení: /2010 Web.: Složení střediskové rady: Anežka Havránková vedoucí střediska Petr Volavka zástupce vedoucí střediska Antonín Wagner člen střediskové rady Karel Švejda člen střediskové rady, výchovný zpravodaj Johana Schovánková vedoucí oddílu skautek, výchovný zpravodaj Mona Awwadová vedoucí oddílu světlušek Jan Papoušek vedoucí oddílu vlčat Jan Haken vedoucí oddílu skautů Tomáš Petřík vedoucí oddílu roverů Magdaléna Kuczmanová člen střediskové rady Marie Bláhová člen střediskové rady Jana Králíková člen střediskové rady Tomáš Petřík člen střediskové rady Korespondenční adresa: Anežka Havránková Kučerova Praha 9 Telefon: Revizní komise: Hedvika Strakošová předsedkyně Ondřej Krásný

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Liga lesní moudrosti, KMEN KRUH Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Liga lesní moudrosti, KMEN KRUH Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Liga lesní moudrosti, KMEN KRUH Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 1 OBSAH: 1. KMEN KRUH kdo jsme 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3 3. OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 4 4. KLUBOVNA 7 5. WEB 8 6. HOSPODAŘENÍ 8 7.

Více

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 6 Organizační schéma 7 Zpráva o činnosti 8 Statistika za první dekádu existence 9 Historie ve zkratce 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív,

Více

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah: 1. Činnost Zlínského JK v roce 2005 2. Vedení Krajské rady Junáka Zlínského kraje v roce 2005 3. Skautská činnost v okresech Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný.

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. Nikdy jej nejspíš nenapadne takovou věc ničit, ale spíše si bude vážit

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více