Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) a vyhlášky č. 15/2005, Sb.

2 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Nedabyle poskytuje vzdělávání žákům ze školského obvodu obce Nedabyle. Školu převážně navštěvují děti z obcí Nová Ves a Doubravice. Je to škola málotřídní, pouze s prvním stupněm. Název školy je Základní škola Nedabyle Adresa : Nedabyle 15, České Budějovice ová adresa: Internetové stránky: Tel., fax : IČO: IZO: REDIZO: Ředitelka školy: Mgr. Magdalena Bíchová Školská rada zřízena , znovu byla zvolena v září 2011 Členové školské rady byli : předseda: David Šafránek členové: zástupci obce Renata Doležalová, Renata Steinbauerová zástupci zákonných zástupců žáků David Šafránek Lucie Vazačová zástupci pedagogů Věra Sosnová Mgr. Petra Suchomelová V tomto školním roce skončilo volební období školské rady a v září 2015 se budou konat volby nových členů školské rady Součásti školy: Součásti školy kapacita Základní škola 70 Školní družina 30 Školní výdejna 70 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 53 žáků. Vyučování probíhalo ve třech třídách. V první třídě se vyučovali žáci prvního ročníku, ve druhé třídě žáci druhého a čtvrtého ročníku, ve třetí třídě žáci třetího a pátého ročníku. Pro žáky školy je v provozu školní výdejna, obědy se do školy dovážejí z MŠ Neplachova, České Budějovice. Dopravu obědů zajišťuje zřizovatel školy obec Nedabyle. Školní družinu navštěvovalo 30 žáků.

3 Na škole pracovalo 6 pedagogů. I. třídu: 1. ročník vyučovala Mgr. Magdalena Bíchová II. třídu: 2. a 4. ročník vyučovala Mgr. Kamila Talířová III. třídu.: 3. a 5. ročník vyučovala Mgr. Petra Suchomelová Učitelka bez třídnictví: Dagmar Lošková Pedagogická asistentka: Dagmar Lošková Věra Sosnová Školní družina: Jitka Svatošová Provozní pracovnice : Marta Pokorná Pracovnice školní výdejny: Marta Pokorná Organizace výchovně vzdělávacího procesu počet prosp. prosp. neprosp. ind. vzděl. třídní učitelka žáků s vyznam. plán Mgr. M. Bíchová Mgr. K. Talířová Mgr.P.Suchomelová Mgr. K. Talířová Mgr.P. Suchomelová Zřizovatelem školy je obec Nedabyle Adresa: Obecní úřad Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice Tel Fax e- mail: 2) KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Ve školním roce 2013/2014 neproběhla kontrola České školské inspekce. 3) PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ ZŠ Nedabyle 15, České Budějovice byla zařazena do sítě škol s činností od Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Nedabyle Škola plná pohody, platný od Jako povinný cizí jazyk se vyučoval anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku.

4 4) ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Učitelský sbor je plně kvalifikovaný. Učitelka bez třídnictví Dagmar Lošková studuje dálkově učitelství pro první stupeň, který již příští rok dokončí. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Tento školní rok se pedagogové zúčastnili mnoha vzdělávacích kurzů v rámci DVVP a celoživotního vzdělávání. Celý pedagogický sbor byl proškolen zdravotníkem z ČČK o zásadách první pomoci. DVPP bylo zaměřeno na nové pojetí výuky na prvním stupni, na integraci a inkluzi dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Mgr. Magdalena Bíchová - školení novely právních předpisů ( nový občanský zákoník) - kurz Komunikace s rodiči - Řízení málotřídní školy - Žák s aspergrovým syndromem, specifika v přístupu ve vzdělání - Comenia script, zakončeno závěrečnými zkouškami Mgr. Petra Suchomelová - hudební školení Hudba a zvířátka Pohybové hry shudbou - Podstatná jména tvořivě - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost zábavné vyučování na prvním stupni Mgr. Kamila Talířová - PF JU Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ ukončila druhý rok ( studium je kombinované dvouleté) - Podstatná jména tvořivě - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost zábavné vyučování na prvním stupni Dagmar Lošková - hudební školení Hudba a zvířátka - Žák s aspergrovým syndromem, specifika v přístupu ve vzdělání Paní učitelky se podílely i na realizaci zájmové činnosti. Vedly kroužek dovedných rukou, hudebnědramatický, sportovní, kroužek juda. Pedagogický sbor také aktivně spolupracuje s PPP a SPC. 5) PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Do dalších ročníků postoupilo 53 žáků. 46 žáků ukončilo školní rok s vyznamenáním, 6 žáků prospělo, jeden žák byl hodnocen slovně. Obec Nedabyle smluvně s Magistrátem města České Budějovice určila spádovou školu, je to ZŠ Baarova, kam odešlo 7 žáků pátého ročníku, jeden žák odešel do ZŠ Nerudova a jeden do Gymnázia Trhové Sviny. Zápis do 1. třídy Zápis proběhl ve dnech 24. a bylo zapsáno 25 žáků. Čtyřem žákům byl udělen odklad, čtyři žáci nastoupili na jinou školu. Do první třídy nastoupí 17 žáků.

5 6) Akce školy, zájmová činnost, kurzy pro veřejnost, soutěže a spolupráce ve školním roce 2013/2014 ZÁŘÍ focení videoprojekce Madagaskar ( tř.) koncert folková hudba Kytara pana Hrdličky a čarodějnice Elvíra kurz - výroba kubánských drinků divadlo V. Pirošuka Devět jednou ranou ŘÍJEN přírodovědný projekt, poznávání podzimní přírody Nedabylský šípek Drakiáda Malé divadlo Abeceda Projekt AJ Halloween ( účastní se žáci 3., 4. a 5. ročníku) LISTOPAD ZOO Dvorce - ukázka zvířat projekt ve spolupráci s MŠ Nová Ves Svatomartinský večer s průvodem Den otevřených dveří, návštěvy ve vyučování a setkání s předškoláky Hraní na školu společné vyrábění adventních věnců PROSINEC Mikulášská nadílka zpívání u vánočního stromu společně s obcí výtvarná dílna výrobky pro vánoční jarmark vánoční besídka pro seniory vánoční koncert skupiny Žestě 200 ve spolupráci s ZŠ Olešnice vánoční jarmark, vánoční besídka Leden 24., zápis budoucích prvňáčků Únor zubní prevence Dětský úsměv kurz tiskání na textil pro rodiče školní kolo recitační soutěže Soutěž ČČK ve zpěvu, tanci a hře na hudební nástoje Hrdějovický Vavřínek recitační soutěž školní kolo pěvecké soutěže Březen masopust karneval Borecký hlásek - vybraní žáci soutěž ve zpěvu divadlo Viktora Pirošuka Etika aneb zásady slušného chování Matematický klokan - celostátní soutěž v matematice tř zubní prevence kurz černé drátkování Mlýnek v Mladém soutěž v ČJ spaní ve škole téma Naše stoletá škola aneb poznejme školu, jak ji

6 ještě neznáme školní kolo soutěže ve zpěvu Duben zubní prevence Dětský úsměv Vrátecký Picasso výtvarná soutěž v ZŠ Vráto Koncert W. A. Mozart ukázka starého řemesla návštěva ševce Den Země, slavnostní zasazení stromu Gingo biloba s hostem p. ředitelkou Alenou Vosejpkovou bubnování pro planetu Zemi dopravní hřiště 3.,4.,5. třída Květen divadlo Viďadlo O Otesánkovi, O Palečkovi zubní prevence Dětský úsměv výlet do Prahy 5. tř oslava Dne matek přírodovědná soutěž v ZŠ Olešnice Olešnický lístek focení oslava 100 let školy Nedabyle Duben a květen projekt Kam patřím ( tř.), pořádané Katechetickým střediskem České Budějovice Červen pobytový projektový týden škola v přírodě na Zadově s názvem S malou čarodějnicí v patách návštěva hudebnědramatického kroužku v DD Dobrá Voda Divadelní festival Nedabylské kukátko zahradní slavnost rozloučení se školním rokem předávání vysvědčení Kurzy pro rodiče a veřejnost V rámci snahy o komunitní školu otevřenou obci i veřejnosti rokem pořádá škola kurzy pro rodiče i ostatní občany, jsou to kurzy většinou výtvarně a tvořivě zaměřeny, např. černé drátkování, tiskání na textil. Smlouva o spolupráci Naše škola se stala pilotní školou v projektu Pohyb a výživa, jsou zapojeni všichni žáci i všichni pedagogové. V tomto školním roce probíhala přípravná fáze a vlastní realizace proběhne ve školním roce 2014/2015. ZŠ Nedabyle je také zapojena do projektu Ovoce školám z důvodu podpory zdravého životního stylu žáků. Dále odebíráme zdravé dotované výrobky Laktea školní mléko, které si žáci v omezeném počtu a za nižší ceny mohou zakoupit. Pravidelné a tradiční každoroční akce školy Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost Zpívání u vánočního stromu Vánoční besídka a vánoční jarmark Vystoupení pro seniory Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců Vítání občánků

7 Další akce Drakiáda aneb slet draků nad Nedabylí Podzimní přírodovědný projekt Nedabylský šípek Pohádkový zápis Den Země slavnostní zasazení stromu před školou Den matek Sportovní den Spaní ve škole Den dětí Nedabylské kukátko malý divadelní festival Projektový pobytový týden s environmentální, vlastivědnou, přírodovědnou a turistickou náplní většinou na Šumavě Soutěže soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé soutěž v anglickém jazyce soutěž přírodovědná Olešnický lístek v ZŠ soutěž výtvarná Vrátecký Picaso školní kolo matematické soutěže Klokan Další podrobné informace a fotodokumentaci k jednotlivým akcím najdete na ZÁJMOVÁ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Ve školním roce2012/13 byly ve škole tyto zájmové útvary nepovinné předměty: kroužek Vedoucí kroužku Hudebnědramatický Mgr. P. Suchomelová Hra na flétnu Sl. Freitová Hra na klavír P. Eggert Hra na kytaru P. Lepší Anglický jazyk pro1. 2. třídu Š. Sobotková Pozemní hokej P. Hanzal Taneční Z. Orlovičová Náboženství Mgr. M. Šašek Dovedné ruce Mgr. K. Talířová Judo V. Sosnová Sportovní D. Lošková Zájmová mimoškolní činnost byla zajištěna z řad pedagogů školy, rodiči, studentkami konzervatoře nebo jinými příznivci školy. 7) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Škola má zpracován Minimální preventivní program a koncepci a plán environmentální výchovy a také plán výchovy ke zdravému způsobu života. Na škole je metodik prevence Mgr. K. Talířová zodpovědná za prevenci sociálně patologických jevů. V tomto školním roce jsme věnovali této prevenci a problematice celý den při projektovém pobytovém týdnu na Zadově. Prevence probíhá v průběhu celého školního roku. 8) ROZVOJOVÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A PROGRAMY Odborová organizace na škole není.

8 9) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY O hospodaření školy je zpracována zpráva o hospodaření. 10) SPOLUPRÁCE S OBECNÍM ÚŘADEM Spolupráce s obecním úřadem Nedabyle a se zástupci zřizovatele ve školské radě je na dobré úrovni. Starosta obce p. Jan Vávra se účastní slavnostního zahájení a zakončení školního roku, zajímá se o chod školy. V letošním školním roce jsme ve spolupráci s obcí oslavili 100 let výročí vzniku Základní školy Nedabyle. Školu navštívilo kolem 400 lidí, hostů, rodičů, rodáků a bývalých žáků. Z provozních prostředků se financovaly běžné opravy. Jedna třída byla vymalovaná, byly dokoupeny šatní boxy pro vyšší počet žáků. Byly zakoupeny jednomístné lavice z důvodu stále se zvyšujícího počtu žáků ve škole. Ve školní družině bylo doděláno dřevěné obložení v druhé místnosti. Na školní zahradě bylo zbudováno v terénu dřevěné schodiště, které slouží také jako sezení. Výměna oken v celé budově školy znamená úspory energií. Školní družina byla vybavena novými hračkami. Každým rokem, díky vstřícnému přístupu ze strany obce k základní škole, je materiální zázemí školy zlepšeno. Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne.. Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne Nedabyle vypracovala : Mgr. Magdalena Bíchová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. a Vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více