VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková organizace Středočeského kraje Šenflukova 220; Jílové u Prahy Zřizovatel Středočeský kraj IČO IZO Kontakty: číslo telefonu , číslo faxu ová adresa www stránky: jméno ředitele školy: Ing. Eva Hrušková tel.: , statutárního zástupce a zároveň zástupce pro odb.výcvik: Bc. Iveta Martinů tel.: , ostatních jmenovaných zástupců: zástupce pro teoret.vyučování Ing. Ludmila Marková tel.: , ekonomka Jitka Šulcová tel , seznam členů školské rady (koho zastupují) předseda Školské rady: Štěpánka Fořtová zástupce žáků, od paní Marcela Ptáčková členové: Šárka Alexa zástupce zřizovatele Bc.Iveta Martinů zástupce SOUp Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: uskutečněné změny za hodnocený školní rok žádné změny se neudály, všechny obory jsou vyučovány podle platných ŠVP vycházejících z příslušných RVP 2. Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem ČR č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. Škola sdružuje Střední odborné učiliště potravinářské, domov mládeže a školní jídelnu. SOUp se zabývá vzděláváním žáků v potravinářských oborech. Jako doplňkovou činnost provozuje ubytování, hostinskou činnost (rauty, zajišťování akcí různých zákazníků v SOUp nebo mimo SOUp), pořádání kurzů a přednášek (kurz studené Strana 1 (celkem 32)

2 kuchyně, barmanský kurz, kurz kávy, přednáška o pivu), může pořádat rekvalifikace v povolených oborech. V červenci 2008 nám byla udělena autorizace pro naše tři učitele odborného výcviku pro dílčí kvalifikace H Výroba zákusků a dortů a H Řemeslné zpracování čokolády. V rámci projektu z OPVK Komplexní proškolení pedag.pracovníků byla škole udělena akreditace na provádění vzdělávacích progranů, které vznikly v rámci projektu: - Efektivita vyučovacího procesu (e-learningový kurz) - Hodnocení, sebehodnocení studentů (e-learningový kurz) V rámci produktivní práce uskutečňujeme prodej učňovských výrobků (zákusky, dorty, čokoláda, chlebíčky ) Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) SOUp sídlí ve vlastním areálu, který zahrnuje budovu školy, domova mládeže, školní jídelnu a budovu ředitelství s dílnami. V těchto budovách probíhá výuka žáků. Obor cukrář - výroba je téměř celý výukový proces zabezpečen v prostorech SOUp. Teoretické vyučování probíhá pouze v SOUp, odborný výcvik probíhá v dílnách SOUp a někteří žáci jsou zařazeni i na smluvní pracoviště v cukrárně v Praze 4. U oborů kuchař a kuchař - číšník probíhá teoretické vyučování v areálu SOUp, praktické vyučování v areálu SOUp (kuchyňka, kuchyň školní jídelny, školní jídelna) a na smluvních pracovištích SOUp (Hotel Ilf, Budějovická, Praha 4; Klub Lávka, Karlův Most, Praha 1, Zámek Štiřín ) Obory prodavač smíšeného zboží a studijní obor číšník, servírka nejsou v současnosti nabrané a nevyučují se. Obor prodavač měl připravenou praxi v řetězci Lidl, obor číšník servírka by měl praxi obdobně jako obor kuchař a kuchař číšník. Nástavbový obor podnikání má pouze teoretické vyučování, které probíhá v areálu SOUp. V rámci výuky je zařazena v prvním ročníku praxe, kterou žáci vykonávají u podnikatelských subjektů. Budovy SOUp: Budova domova mládeže jedná se o nejstarší budovu v areálu. Vzhledem k vysokým stropům ubytovaní žáci spí na palandách. V této budově je umístěna počítačová učebna a je zde server pro rozvod internetu po areálu. Budova vyžaduje investice do oprav, které se postupně uskutečňují. V loňském roce byla doopravena střecha, byly zajištěny komíny a vyměněny okapy. Tím je budova zabezpečena před zatékáním. V budoucnu bude nutné vyměnit či opravit okna a budovu zateplit. Ve školním roce 2013/14 byla využita klubovna jako třída pro žáky 2. a 3. ročníků. Zároveň je nadále využívána PC učebna umístěná v 2. patře domova mládeže. Toto opatření bude platit až do výstavby nové budovy školy. V budově domova mládeže je umístěna i elektrokotelna, která vytápí všechny budovy v areálu SOUp. Tato kotelna se v roce 2014 dostala do havarijního stavu a bude nutná její oprava a nebo nahrazení této kotelny jiným způsobem vytápění. Budova školy jako budova školy se používala teskobudova, v které byly umístěny málo prostorné učebny, chyběla šatna a tělocvična. Tato budova byla v listopadu 2013 zbourána a Strana 2 (celkem 32)

3 na jejím místě probíhá výstavba nové budovy. Nová škola bude mít moderně vybavené učebny, šatny a součástí bude i tělocvična. Měla by být dostavěna v únoru Budova školní jídelny nejmladší budova. V přízemí je umístěna školní kuchyně a školní jídelna. V patře jsou 4 malé učebny (2 používá škola a 2 odborný výcvik), šatny žáků, cvičná restaurace. Budova by potřebovala zateplit stěny a vyměnit okna. Ve školním roce 2013/14 byly všechny učebny a i prostor cvičné restaurace využíván žáky na teoretickém vyučování. Toto opatření bude platit až do dokončení výstavby nové budovy školy. Budova ředitelství Část budovy je dvoupatrová a v patře je administrativní část SOUp (ředitelna, kancelář účetních). V přízemí budovy je pak prodejna zboží vyrobeného v SOUp, chemická laboratoř a dílny pro cukráře a kuchaře. Problémem této budovy je plechová střecha, která se neustále opravuje, protože na několika místech do ní zatéká. V budoucnu nás čeká rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení celé budovy. V této budově jsou umístěné dvě učebny, kde jedna byla využívána odborným výcvikem jako šatna a jedna byla využívána jako učebna, do které byla umístěna první interaktivní tabule školy. Ve školním roce 2013/14 byly obě učebny využívány k teoretickému vyučování. (Šatna byla přesunuta do spodní části chodby). Toto opatření bude platit až do výstavby nové budovy školy. Celý areál je oplocen, plot je ale místy děravý a různě spravovaný a tak jej bude nutné opravit. Rozmístění žáků do učeben ostatních budovách areálu umožnil nízký počet žáků, který v současné době v SOUp studuje. Doufáme, že během tohoto demografického poklesu žáků vybudujeme novou moderní budovu školy, která bude vybavena moderní výukovou technologií a zároveň její součástí bude i tělocvična, která v současné době areálu chybí. Po vybudování školy se prostory nad jídelnou a v budově ředitelství vrátí odbornému výcviku, který je bude využívat pro své potřeby. Tímto vznikne zajímavý komplex, který bude odpovídat současným požadavkům na výuku v odborné škole. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Ve školním roce 2013/14 SOUp uskutečňovalo vzdělávání ve schválených oborech: učební obory kuchař, kuchař číšník a cukrář se začaly vyčovat dle ŠVP ve školním roce 2009/10 a tak od školního roku 2011/12 se podle ŠVP vyučovaly již všechny ročníky. Pro obory prodavač a pro maturitní obor číšník servírka byly ŠVP připraveny v základních rysech, ale tyto obory nebyly nabrány. Název oboru Učební obory RVP 1.-3.ročníky Název ŠVP výuka od Cukrář - výroba H/01 Cukrář Cukrář - cukrovinkář Kuchař číšník H/01Kuchař-číšník Kuchař - číšník Strana 3 (celkem 32)

4 pro pohostinství Kuchař Prodavač smíšeného zboží Maturitní obor Číšník - servírka Nástavbový obor H/01Kuchař-číšník Kuchař H/01 Prodavač (nebyl nabraný) L/01 Gastronomie (nebyl nabraný) Prodavač smíšeného zboží Číšník servírka Podnikání L/51 Podnikání Podnikání Obor číšník servírka a prodavač smíšeného zboží není v současné době nabraný Všechny obory jsou vyučovány podle schváleného ŠVP. Vzhledem k tomu, že největší část vzdělávání je v přípravě žáků v učebních oborech, je naší snahou co nejvíce propojit teorii s praxí. V praxi propojit OV vyučovaný v SOUp pod vedením učitelů OV s praxí, která probíhá na smluvních pracovištích. Zároveň jsme se zapojili do projektu vedeného NÚOV Kvalita I - Nová závěrečná zkouška. U všech učebních oborů se zkoušky skládaly tímto způsobem již poněkolikáté. V posledních letech vyučující využívají ve výuce stále více PC. Nejen si připravují např. písemné opakování a následně si toto nakopírují, takže se neztrácí čas ve výuce, ale využívají i některé výukové programy. Ve školním roce 2012/13 jsme využívali dvou datových projektorů, které umožnily obohatit výuku o názornost a prezentace. Jeden datový projektor je umístěn v PC učebně a jeden byl umístěn do třídy. Od února 2012 je víceúčelová místnost navíc vybavena i interaktivní tabulí, která byla pořízena v rámci schváleného projektu z OPVK. V rámci projektu prošli učitelé rozsáhlým školením učitelských kompetencí a ICT dovedností. SOUp se zapojilo do projektu peníze školám, v rámci kterého si vyučující připravili DUM (digitální učební materiály) do jednotlivých hodin. V rámci tohoto projektu byly zakoupeny i dva nové dataprojektory, které byly umístěné do tříd umístěných v prvním patře budovy školního stravování. Tyto projektory budou přesunuty do nové školy. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu SOUp poskytuje vzdělávání v potravinářských oborech. U učebních oborů je základním cílem celého vzdělávacího procesu připravit žáky co nejlépe na povolání, které si zvolili, všemi prostředky dopomoci, aby žáci úspěšně složili závěrečnou učňovskou zkoušku a našli své místo v oboru, který si zvolili. U maturitních oborů připravit žáky tak, aby měli dostatečný rozsah znalostí, které jim umožní složit maturitní zkoušku a dostatečný rozsah odborných znalostí (účetnictví, marketing...), které využijí ve svém profesním životě. Další informace o škole (vznik školy, specifika školy...) SOUp vzniklo k v objektu bývalého zemědělského učiliště jako zařízení Čokoládoven Praha. Do svého učiliště přijímalo žáky ze 14 podniků v Čechách a na Moravě (Orion Praha,Velim, Soja Kolín, Lipo Liberec, Diana Děčín, Zora Olomouc, Strana 4 (celkem 32)

5 Maryša Rohatec, Sfinx Holešov, Meteor Praha, Jitřenka Hradec Králové, Deli Lovosice, Lomnice nad Popelkou, Opávia Opava) Po roce 1989 se začal snižovat počet dětí, protože obor cukrovinkář se otevřel i na Moravě. V roce 1991 získalo právní subjektivitu. Tato změna znamenala, že učiliště již nespravovaly Čokoládovny, ale zřizovatelem začalo být MZVŽ ČR. V roce 2001 přešlo SOUp pod správu Středočeského kraje. Právní subjektivita umožnila rozšířit oborovou nabídku učiliště a tak od roku 1991 se v SOUp kromě oboru cukrovinkář a dvouletého oboru pracovník potravinářské výroby začalo vyučovat oboru cukrář. Postupně se zaváděly i další obory jako provoz služeb, prodavač smíšeného zboží, kuchař číšník, pekař, kuchař a od roku 1998 i nástavbové studium umožňující úspěšným absolventům učebních oborů studovat dva roky a získal maturitu. Některé obory zanikly, některé máme stále v naší nabídce. V současné době nabízíme vyučení v oborech cukrář, kuchař, kuchař číšník, prodavač smíšeného zboží, získání maturity v nástavbovém studiu podnikání a čtyřletý studijní obor číšník servírka. Během studia jsou žákům nabízeny lyžařský kurz, kurz studené kuchyně, který vede pan mistr Picka, barmanský kurz a nepravidelně i kurz cukrařiny. Od roku 1995 se učiliště více otevřelo okolí. SOUp se začalo podílet na výstavách v jílovském muzeu, kde buď samo vystavuje a nebo žáci zabezpečují catteringové služby při různých vernisážích. Rozšířila se spolupráce s místní ZŠ i místní radnicí. Své obory SOUp představuje na různých výstavách Vzdělání a řemeslo České Budějovice nebo vánoční a velikonoční výstavy v okolí. V rámci praxe oboru kuchař číšník pak SOUp zabezpečuje catteringové služby při některých akcích v Praze nebo i mimo Prahu. Přechod na ŠVP umožnil více specifikovat vyučované obory. Toto se projevilo především u oboru cukrář, který je vyučován ŠVP cukrář cukrovinkář a v rámci výuky se žáci naučí nejen cukrářské výrobky, ale zpracovávat čokoládovou a kandytovou hmotou a seznámí se např. s tím, jak se dělají likérové (rumové) pralinky či želé. Podle RVP Kuchař číšník se vyučují dva učební obory spojený kuchař číšník a samostatný kuchař 3.Školy a školská zařízení - členění I. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) IZO Nejvyšší Skutečný Počet Přepočtený povolený počet žáků/stud. počet ped. Druh/typ školy počet žáků žáků v denním /studentů /studentů 1 pracovníků studiu Střední odborné učiliště žáci a dospělí všechny formy studia Počet žáků/stud. na přep. počet ped. Pracovníků v den.studiu 12,4 8,22 II. Školaká zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) IZO Nejvyšší Nejvyšší povolený Počet povolený počet IZO a název součásti počet žáků/ubyt./ Z toho žáků/ (školské zařízení) žáků/ubyt./ stráv./ cizích ubyt./stráv. stráv./klient klientů /klientů ů Přepočtený počet pracovníků Domov mládeže ,8 Školní jídelna Strana 5 (celkem 32)

6 Pozn.: Pokud některá součást školy vykazuje doplňkovou činnost, uveďte pro jaký počet uživatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. Doplňkovou činnost označte symbolem DO. V loňském roce jsme neměli žádnou doplňkovou činnost 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Počet Průměrný počet Kód a název oboru Počet žáků tříd žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání L/01 Gastronomie (ŠVP číšník - servírka) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 cukrář (ŠVP cukrář cukrovinkář) ročník 21 1, H/01 kuchař číšník (ŠVP kuchař číšník a ŠVP kuchař) roč. 51 1, H/004 prodavač smíšeného zboží Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,4 Pozn.: 1.Uveďte i obory vzdělání zařazené v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou bez žáků v komentáři zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu. Komentář: Vzhledem k poklesu žáků se všechny ročníky učebních oborů cukrář (ŠVP cukrář cukrovinkář), kuchař číšník (ŠVP kuchař a ŠVP kuchař - číšník) vyučovaly v jedné třídě. Všechny obory se vyučovaly dle ŠVP, všeobecně-vzdělávací předměty byly vyučovány dohromady, na odborné předměty byli žáci děleni podle oborů. Obor prodavač smíšeného zboží (66-51-H/01)) a obor gastronomie (65-41-L/01) není v současné době nabraný. U těchto oborů se nepodařilo nabrat takový počet žáků, aby je bylo možné otevřít. S oběma obory se počítá pro budoucí rozvoj školy spojený s výstavbou nové budovy školy. II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) SOUp nevyučuje v jiných formách než denních III. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) IV. Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) SOUp nemá studenty VOŠ Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 do denního studia Během školního roku k nám přišlo 8 žáků do 1.ročníku oboru kuchař, kuchař číšník nebo cukrář. Vzhledem k tomu, že někteří změnili i obor vzdělávání, museli si doplnit znalosti v několika předmětech. Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy ve školním roce 2013/14 v SOUp studovaly 1 žákyně se státní příslušností Slovenská republika a 2 žákyně se státní příslušností Rusko. Strana 6 (celkem 32)

7 Uveďte kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho v denním studiu). SOUp má pouze denní studium. K Počet žáků Středočeský kraj Praha jiný Učební obory Nástavbové obory Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky. Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Počet integrovaných Druh postižení SŠ VOŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 Souběžné postižení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 0 Počet žáků (studentů), kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků (studentů) nadaných a žáků (studentů) se zdravotním postižením. Ve školním roce 2013/14 studovalo v SOUp 10 žáků se zjištěnými specifickými poruchami. Jedna žákyně, která již opakovala první ročník a měla i výchovné problémy požádala o individuální vzdělávací plán, ale nebyla schopná dodržovat podmínky studia a nakonec v prvním ročníku neuspěla a odešla ze školy. Ostatní žáci o individuální studijní plán nepožádali. Jeden žák v prvním ročníku, který k nám přišel ze speciální třídy, nezvládal učivo a nakonec přestoupil na obor kategorie E, který lépe vyhovoval jeho schopnostem. Jeden žák z nástavby studium vzdal a jeden byl pro kázeňské přestupky vyloučený. Ostatní učivo zvládli, 2 žáci studovali v třetím ročníku a oba složili úspěšně ZUZ. Oba pokračují v nástavbovém studiu. Ve školním roce 2013/14 v SOUp nestudoval mimořádně nadaný student, který by z tohoto důvodu měl individuální plán. Jedna žákyně měla IVP z důvodu péče o dítě. Tato žákyně dodělala 3.ročník, v září 2014 skládala ZUZ, ale neuspěla. Opravnou zkoušku bude skládat v prosinci Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Strana 7 (celkem 32)

8 Uveďte kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání (význam přijímacích zkoušek, výstupního hodnocení ze základní školy, vysvědčení, výsledků v předmětových soutěžích a olympiádách apod.) Přijímací řízení do učebních oborů a nástavbového studia: Do učebních oborů byli přijímáni bez zkoušek všichni uchazeči, kteří splnili podmínku ukončení studia na ZŠ, případně žáci z 8.třídy, kteří splnili 9.let docházky. Do nástavbového studia byli přijímáni uchazeči na základě jejich studijních výsledků na SOU a přihlíželo se k hodnocení z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika. SOUp obdrželo jednu přihlášku do oboru prodavač smíšeného zboží, která byla vrácena uchazeči. SOUp tento obor neotevřelo. Do oboru gastronomie SOUp přihlášky neobdrželo, ale do během školního roku SOUp avizovalo neotevření tohoto oboru z kapacitních důvodů. Při náboru SOUp pořádalo DOD, rozdávalo náborové letáčky na různých akcích SOUp a inzerovalo v různých denících I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Kód a název oboru poda- kladně přij. přihl. přihl. přij. ných vyří z. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 podnikání 1.P L/01 gastronomie ŠVP číšník, servírka Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 cukrář ŠVP cukrář cukrovinkář 1.U H/01 kuchař číšník ŠVP kuchař, ŠVP kuchař číšník H/01 prodavač ŠVP prodavač smíš.zboží 1.U Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Nemáme tyto obory Počet tříd , , Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvolenými symboly poznámka: všechny přihlášky, které SOUp obdrželo v prvním kole byly platné, všichni žáci byli přijati, ale ne všichni zaslali zápisový lístek a někteří, kteří zápisový lístek poslali, tak si jej během prázdnin vyvedli a nebo napsali, že nenastoupí. Do kolonky 1.kolo přijatí jsou tedy napsány počty žáků, kteří opravdu nastoupili. V dalších kolech jsou napočítáni noví žáci, kteří přišli v dalších kolech. V počtu nejsou zahrnuti opakující žáci. II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem studia (včetně nástavbového studia) na SŠ podle oborů vzdělání (stav k ) Nemáme jinou formu studia než denní 6.2 Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ Strana 8 (celkem 32)

9 Nemáme obory VOŠ Uveďte kolik žáků a kolik studentů bylo v rámci přijímacího řízení přijato z jiných krajů (celkem/z toho do denního studia). SOUp má pouze denní studium. Denní studium Počet žáků Středočeský kraj Praha jiný Učební obory Nástavbové obory Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Studenti celkem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků/studentů Nemáme tyto obory Žáci celkem 24 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 15 Neprospěli 7 - z toho opakující ročník 1 Průměrný prospěch žáků 2,8 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 182/39 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 67 Prospěli s vyznamenáním 1 Prospěli 51 Neprospěli 14 - z toho opakující ročník 5 Průměrný prospěch žáků 2,71 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 135/39 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Žáci celkem Nemáme tyto obory Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): v tomto školním roce nebyl nikdo hodnocen slovně. V textu doplnit údaje o komisionálních zkouškách (přezkoušení) počet žáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předmět, výsledky. Tabulka obsahuje výsledky vzdělávání k K by byla velmi zkreslená, protože někteří žáci nemají dokončenou klasifikaci z důvodů vysoké absence. Tito žáci dělají doklasifikace a pak získají známku z předmětu. Doklasifikace často probíhají až Strana 9 (celkem 32)

10 v srpnu daného školního roku. Neuzavřenou klasifikaci z odborného výcviku mělo 15 žáků učebních oborů, z toho 5 žáků třetích ročníků. Komisionální zkoušky byly využity pro opravné zkoušky, kdy byl žák hodnocen z nějakého předmětu stupněm nedostatečný. O přezkoušení před komisí z důvodu nesouhlasu s klasifikací nepožádal nikdo. Opravné zkoušky Třída uč.obory 1.U Kuchař, kuch, číš. cukrář 1 před. prospěl nepros p. Ek před. Prosp. Nepros. 2.U AJ 1 0 Kuchař, kuch, číš. cukrář Stol U Kuchař, kuch, číš. cukrář Celkem učni Třída nástavba 1.P ČJL 0 1 ČJL Praxe P ČJL 1 0 Celkem nástavba Strana 10 (celkem 32)

11 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek k Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Maturitní zkouška: Neprospěli 6441L/51 podnikání - opravná L/51 podnikání Celkem Absolutorium: Nemáme tyto obory Závěrečná zkouška (s výučním listem): 2954H/01 cukrář výroba ŠVP cukrář - cukrovinkář H/01 kuchař číšník ŠVP kuchař H/01 kuchař číšník ŠVP kuchař - číšník Celkem Závěrečná zkouška (bez výučního listu): Nemáme tyto obory Uveďte údaje o počtu žáků/studentů, kteří konali (budou konat) opravnou maturitní nebo závěrečnou zkoušku/zkoušku či obhajobu absolventské práce jako součást absolutoria a dosažené výsledky. Nástavbové studium Státní maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 probíhaly v termínu od 2.5. do a konaly se z českého jazyka a literatury a anglického jazyka. Z matematiky nekonal zkoušku nikdo. Ústní maturitní zkouška proběhla Profilové zkoušky školní části konali žáci z ekonomiky, ústní zkouška zahrnovala otázky z předmětu ekonomika a marketing a management. Praktickou zkoušku žáci konali z účetnictví písemně a ústně obhajovali V řádném jarním termínu maturitu konalo 7 žáků. Ze všech předmětů prospěli 2 žáci. V září 4 žáci dělali opravné zkoušky, ale opět z některého předmětu neuspěli, jeden žák během maturity na jaře onemocněl a tak dodělával maturitu v září a uspěl. 3 žáci šli k prvnímu termínu a ani jeden žák nedokázal splnit všechny části maturitní zkoušky Na jaře maturovala žákyně, které z minulého roku zbyla opravná zkouška z písemné části českého jazyka. Žákyně zkoušku úspěšně složila. Všem žákům byla nabídnuta konzultační pomoc všech učitelů. Této pomoci během prázdnin žáci nevyužili. Učební obory Obor cukrář cukrovinkář V tomto oboru skládalo závěrečnou učňovskou zkoušku 7 žákyň. Všechny šly ke zkoušce v červnu Dvě žákyně neuspěly z písemné a praktické části a tyto části úspěšné opravily v září 14. Dvě žákyně složily ZUZ s vyznamenáním. Strana 11 (celkem 32)

12 Obor kuchař V tomto oboru šlo ke zkouškám v červnu 10 žáků a jeden dospělý po absolvování dílčí kvalifikace. 4 naši žáci neuspěli (1 z ústní části a tři z písemné části). Všichni úspěšně opravili tyto zkoušky v září 14. V září šel ke zkouškám 1 žák a 3 absolventi dílčí kvalifikace. Všichni zkoušku úspěšně udělali, dospělí absolventi dílčí kvalifikace s vyznamenáním. Obor kuchař číšník V červnu skládalo zkoušku 7 žáků, 2 žáci neuspěli z písemné části, 2 žáci z písemné a praktické části. 2 žáci, kterým chyběla opravit jen písemná část se to povedlo a úspěšně absolvovali, 2 žáci přišli opět velmi špatně připraveni a budou obě části opravovat v prosinci Jedna žákyně šla v září poprvé k ZUZ a úspěšně složila jen ústní část zkoušky, ostatní části bude opravovat v prosinci Hodnocení chování žáků a studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Učební obory s výučním listem Nástavbové po vyučení s maturitou V textu uveďte uskutečněná výchovná opatření a údaje o počtu žáků/studentů, kteří byli vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného školního roku a jejich důvodech. Během roku jsme udělili mnoho třídních a ředitelských důtek, snižovaly se známky z chování a došlo i k vyloučení žáků a to v učebních oborech u 2 žáků. Někteří žáci byli vyloučeni na základě výzvy, kterou byli vyzváni k doložení své nepřítomnosti na vyučování a tuto nepřítomnost nedoložili. Dva žáci byli vyloučeni ze studia. V několika případech jsme s potěšením použili pochvaly pro naše žáky. Bylo to především za reprezentaci SOUp a práci na domově mládeže. Přehled odchodů žáků ze školy: přišli Vlast.žádost přestup Přerušení studia Vyloučení - kázeň Vyloučení - výzva 1.U U U celkem P Strana 12 (celkem 32)

13 2.P celkem Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Podali Podali Podali Nepodali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na přihlášku na přihlášku na na žádnou školu celkem VŠ VOŠ jiný typ školy L/51 Opravná Nástavb.studium zkouška L/ Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pokud máte informace o přijetí uchazečů k dalšímu studiu, uveďte je ve vlastní tabulce nebo v komentáři. Maturita je většinou maximum, co naši žáci dosáhnou. V letošním roce podali 2 žáci přihlášku na VOŠ a byli přijati. Oba složili maturitu s vyznamenáním. II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů Podali přihlášku do Podali přihlášku na jiný typ Počet absolventů celkem nástavbového studia střední školy 2954H/01 cukrář ŠVP cukrář - cukrovinkář 6551H/002 kuchař číšník ŠVP kuchař 6651H/01 kuchař číšníl ŠVP kuchař - číšník (1 nenastoupil) Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol. viz tabulka u bodu 8 Největším problémem je nezájem o studium, který se nejvíce projevuje zanedbáváním výuky, výmluvami a neomluvenými hodinami. Někteří žáci svůj nezájem řeší tak, že se nechají vyloučit na základě výzvy či za nezájem o studium neomluvené hodiny. Někteří v těchto případech volí odchod na svou žádost. Takto ukončil studium 11 žáků z ročníku učebních oborů a 5 žáků nástavbového studia. O těchto žácích nevíme, kde končí. Pokud jsme byli první škola, tak to většinou od září zkouší na jiné škole, pokud jsme byli již další škola, často zůstávají bez vyučení nebo maturity. U nástavbového studia žáci často začnou někde pracovat a vzhledem k náročnosti nástavbového studia přestanou zvládat učivo a buď ukončí studium na vlastní žádost, a nebo se nechají vyloučit na základě nezájmu o studium neomluvené hodiny Strana 13 (celkem 32)

14 Za kázeňské přestupky byli vyloučeni 2 žáci. Vždy se jednalo o krajní řešení, kde před vyloučením byly použity dostupné nástroje na korekci chování žáky a snaha o udržení žáka ve vzdělávání Jeden žák učebního oboru přešel během roku na jinou školu. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Počet absolventů Kód a název oboru škol. Rok 2011/12 Z nich počet nezaměstnaných duben H/01 cukrář ŠVP cukrář - cukrovinkář H/01kuchař číšník ŠVP kuchař H/01 kuchař číšník 8 0 ŠVP kuchař - číšník L/524 podnikání 8 1 Celkem 26 1 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců). 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Učeb. angličtina Učeb. němčina Nást. angličtina Nást.němčina Pozn.: Možné rozdělit podle druhu /typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná žádná i odborná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk V komentáři zhodnoťte úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném období, analyzujte její vnitřní i vnější příčiny. Uveďte informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosažená úroveň, úspěšně složené zkoušky) a příp. vzdělávání učitelů v rámci národního projektu NIDV Brána jazyků. SOUp nabízí svým žákům výuku německého a anglického jazyka. V současné době je výuka německého jazyka zajišťována učitelem, který ale nesplňuje odbornou způsobilost. Anglický jazyk byl ve školním roce 2013/14 zajišťován jednou učitelkou a jedním učitelem. Strana 14 (celkem 32)

15 Paní učitelka částečně splňuje jazykové kvalifikační předpoklady, splňuje i stupeň vzdělání, ukončila pedagogické vzdělání a v současné době si ještě dodělává jazykovou zkoušku. Jedná se o učitelku, která několik let žila v cizině a angličtinu ovládá na úrovni rodilého mluvčího. Pan učitel nesplňuje odbornou způsobilost. Oba učitelé získali certifikát pro hodnotitele ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka. 12.Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnoťte úroveň vybavení školy informačními technologiemi, jejich využívání v hodinách, dostupnost pro žáky a studenty v době mimo vyučovaní, dostupnost pro pedagogy; úroveň počítačové gramotnosti pedagogů, vzdělávání pedagogů v ICT apod. V roce 2006 se podařilo školu připojit bezdrátově na internet po dobu 24hod. a současná rychlost připojení je 1500/1500kb. Areál učiliště má připojené všechny budovy školu, domov mládeže, školní stravování a ředitelství. Od školního roku 2012/13 se nepoužívá pro výuku budova školy. V listopadu 2013 byla zbourána a na jejím místě se staví nová budova, která by měla být hotová v únoru V roce 2012/13 využívali učitelé teoretického vyučování 3 místnosti jako sborovnu. V každé z těchto sboroven je minimálně jeden PC připojený na internet. Někteří pedagogové využívají školní notebooky a nebo mají své notebooky. Všechny tato osobní PC se mohou připojit přes wifi a využívat školní internet. Mistři 1 PC v kabinetu (není připojeno na internet), vychovatelé 1PC v kanceláři vychovatele, které je připojeno na internet. Obě zástupkyně ředitele a ředitelka mají kanceláře vybavené PC připojenými na internet. Ve společném kabinetě výchovné poradkyně a metodika prevence rizikového chování je jeden starší PC připojený na internet Pro výuku slouží PC učebna umístěná na domově mládeže. Třídy v budově školy nejsou vybaveny počítači. SOUp používá jeden datový projektor v PC učebně a 3 další v učebnách pro teoretické vyučování. V prosinci 2011 získalo SOUp svou první interaktivní tabuli z projektu OPVK. Ve školním roce 2011/12 prošli všichni učitelé i rozsáhlým školením (projekt OPVK), které bylo zaměřeno i na PC a tak postupně dochází k většímu zapojování moderních technologií do výuky. Ve školním roce 2012/13 a 2013/14 se SOUp zapojilo do projektu peníze středním školám a v rámci tohoto projektu učitelé vytvářeli DUM, které odzkoušeli během své výuky. V roce bylo připojení na internet financováno z provozních prostředků SOUp. Žáci mají k dispozici internet na 1 PC v klubovně domova mládeže, kam mohou přijít i neubytovaní. Škola vyžívá program Bakalář a naším cílem je propojit tento program s webem školy tak, aby rodiče žáků a žáci měli přístup ke svým studijním výsledkům. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený 28/26,52 12/11,62 pedagogických fyzický/přepočtený Učitelé 13/12,4 vychovat 3/2,5 pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. Učitelé 12 Na učitele 8,2 Strana 15 (celkem 32)

16 V tabulce jsou započítáni i tři vychovatelé. 2 vychovatelky jsou zaměstnány na úvazek 0,8,, jedna vychovatelka má úvazek 0,9. Počet žáků je přepočten jen na učitele II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho do 30 let let let let nad 60 let Průměrný věk pracovníků důchodci Celkem ,06 z toho žen ,21 Tabulka obsahuje i tři vychovatele III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Ped.pracovníků s praxí Vysokoškolské -magisterské a vyšší Vysokoškolské bakalářské Vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Ped.pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Tabulka obsahuje i tři vychovatele Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a žáky se zdravotním postižením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Údaje o práci asistentů pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením (sociálním znevýhodněním), kteří na škole pracují se souhlasem KÚ Středočeského kraje. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. V komentáři uveďte, zda současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) odpovídá potřebám školy. Škola nevyužívá služeb osobních asistentů V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Celkový počet hodin Předmět odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura Anglický jazyk (včetně konverzace) 19 0 Německý jazyk (včetně konverzace) 2 0 Účetnictví + cvičení z účetnictví 7 7 Občanská nauka 4 4 Matematika Potr.chemie + ZPVchemie 3 3 Tělesný výchova 7 0 Ekonomika + ekonomika podniku 9 9 dějepis 1 0 Ekologie + ZPV ekologie 1 1 ZPV fyzika 1 1 Strana 16 (celkem 32)

17 Chod podniku 2 2 Písemná a elektronická komunikace 4 0 Informační a komunikační technologie 7 3 Zdravý životní styl 3 3 Marketing a management 4 4 psychologie 1 0 sociologie 1 0 fylozofie 1 0 Právo 4 0 Stolničení + speciální stolničení 5 5 Zařízení provozoven 1 1 Technologie - Cukrářská výroba 7 7 Stroje a zařízení 2 2 suroviny 4 4 Potraviny a výživa 2 1 Technologie + spec.technologie 5 5 Odborné kreslení 1 0 Potravinářská technologie 2 2 Celkem teorie Odborný výcvik Celkem odborný výcvik Celkem teorie a odborný výcvik Personální změny ve školním roce: V září 2013 to vypadalo, že k žádným personálním změnám nebude docházet. V říjnu ale jeden učitel na plný úvazek onemocněl a tak jsme museli řešit výuku za tohoto učitele. Poté, co se ukázalo, že pan učitel se do konce školního roku nevrátí, tak jsme přijali jednu učitelku, která převzala většinu jeho úvazku. Pro školní rok 2014/15 došlo k opětovnému snížení počtu žáků (září 2010 studovalo v SOUp 155 žáků, v září 2011, 142 žáků, v září žáků, v září žáků). Tím došlo k dalšímu snížení úvazků, které se vyřešilo snížením úvazků stávajícím učitelům. Jednomu učiteli na částečný úvazek bylo navrženo další snížení úvazku. Tento trend se nezastavil ani pro rok 2014/15, kdy v září 2014 studovalo v SOUp 77 žáků. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (ve smyslu vyhlášky 317/2005Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) Strana 17 (celkem 32)

18 - v lednu 2012 ukončila jedna učitelka magisterské studium. K získání odpovídající kvalifikace si musí dodělat ještě DPS. Toto studium zahájila v září 2012 a v roce 2014 toto studium dokončila - ve škol. roce 2011/12 zahájila jedna učitelka studium k výkonu speciál. činností výchovný poradce a v roce 2014 jej dokončila. - Metodička prevence pokračovala ve studiu na PVŠPS Sociální práce s kolektivy zasaženými šikanou. - Zástupkyně pro odborný výcvik a zástupkyně pro teoretické vyučování zahájily Studium pro ředitele škol a školských zařízení na Vzdělávacím institutu Středočeského kraje, které v roce 2014 úspěšně dokončily. - studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium a) Vícedenní školení b) počet jednodenních a dvoudenních akcí Seminář - Práce se sociálně patologickými jevy na škole, Mgr. Hoza, Mgr. Dovenerová - 11/2013 Vzdělávací program- Vzdělávání ped. pracovníků v mentoringu, Ing. Musilová Setkání metodiků prevence, Ing. Musilová Porada výchovných poradců, Mgr. Budská - 1/2014 Seminář- Základy existenciální analýzy, Ing. Musilová Seminář- Moderní metody výuky o holocaustu, Mgr.Hoza Školení pro pedagogy Metodik prevence Ing. Musilová, výchovná poradkyně Mgr.Budská Seminář- Zákoník práce s ohledem na nový občanský zákoník, Ing. Zahálková, Ing.Marková Vzdělávací program Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce, Ing. Musilová Vzdělávací kurz Národní identity ve škole, Mgr. Hoza Seminář- Víra a společnost ve 20. století, Mgr. Hoza Konference Mobil- uživatel: kdo je chytřejší? A co na to právo?, Ing. Musilová Seminář Jak naše talíře otáčejí světem?, Ing. Musilová Seminář Konfliktní vzpomínání, Mgr. Hoza Seminář Dotkni se 20. století! Mgr. Hoza c) samostudium pedag.pracovníci jej čerpají v rámci celého školního roku Finanční náklady vynaložené na DVPP spočívaly v suplování za nepřítomné pedagogy, proplácení jednotlivých cestovních náhrad které tu vyčíslené nejsou a uhrazení placených seminářů v částce ,-Kč. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky...) Zájmová činnost pro žáky probíhá především na domově mládeže, kde se mohou žáci zapojit do kroužku vaření, vyžít se ve sportovní činnosti stolní tenis, k dispozici je Strana 18 (celkem 32)

19 posilování v posilovně. Uskutečnily se sportovní turnaje ve stolním tenisu a turnaje ve společenských hrách kostky, člověče nezlob se, scrable, kostky, žolíky. Z kulturních akcí žáci navštívili různé výstavy v muzeu Jílové, účastnili se vycházky do okolí, připravili několik článků do Jílovských novin, probíhal čtenářský kroužek. Na domově mládeže si žáci uspořádali Mikulášskou nadílku a vánoční besídku. Ve výtvarném kroužku žáci vyráběli vánoční přání, podíleli se na vánoční a velikonoční výzdobě DM, batikovali trička savem, z korálků vyráběli šperky a pod. Zájmová činnost je otevřena nejen ubytovaným žákům na domově mládeže, ale do jednotlivých aktivit se mohou zapojit i neubytovaní žáci Mimoškolní aktivity (exkurze...) Středoškolské logické hry v piškvorkách Gymnázium Říčany kulturně vzdělávací akce: Seznamovací a stmelovací dny proběhly ve dnech a to ve třídě 1. U, kde se sešli noví žáci, a ve třídě 2. U, kde se v loňském roce vyskytly vztahové problémy mezi jedinci ve třídě. Této akce se každý den zúčastnili dva vyučující a žáci. Akce proběhla v prostorách SOUp a v okolí Jílového. Byla hodnocena velice kladně, jak ze strany vyučujících, tak ze strany žáků jsme zorganizovali akci Den Země, kdy žáci poznávali okolí Jílového a navštívili Štolu sv. Josefa. Někteří žáci zůstali v areálu školy a podíleli se na úklidu vnějšího prostranství. V termínu proběhla odborná praxe prvních ročníků nástavbového studia oboru Podnikání. V rámci celého školního roku také proběhla sezení s kolektivy jednotlivých tříd s Ing. Musilovou a Mgr. Budskou dle potřeby. Nejčastěji se řešily vztahové problémy ve třídách. - exkurze: V rámci předmětu Občanská nauka se žáci 3. U a 1.P zúčastnili exkurze na Úřad práce Praha západ, org. Mgr. Budská,Ing.Marková Exkurze Pivovar Velké Popovice Exkurze Zahrady Pražského hradu - výstavy: Gastrovýstava Praha FOR GASTRO A HOTEL,Výstaviště Letňany Výstava Moderní umění 20. A 21. století - Praha Veletrh gastronomie Incheba Expo Praha, FOR GASTRO A HOTEL - návštěvy: Čapkova Strž Výstava Moderní umění 20. A 21. století - Praha Veletrh gastronomie Incheba Expo Praha, FOR GASTRO A HOTEL Návštěva Památníku Terezín Průhonický park- Slohová práce z českého jazyka a literatury 2.U Průhonický park- Slohová práce z českého jazyka a literatury- 1.U Strana 19 (celkem 32)

20 - besedy a přednášky: Festival Jeden svět, Zneužívání dětské práce Přednáška Nebezpečí osobního selhání, p. Blahoňovská Přednáška Kyberšikana, Nebezpečí sekt p. Vácha,spol. ACET jsme zorganizovali akci Den Země, kdy žáci poznávali okolí Jílového a navštívili Štolu sv. Josefa. Někteří žáci zůstali v areálu školy a podíleli se na úklidu vnějšího prostranství. - sbírka pro humanitární účely (Svátek s Emilem, Fond Sidus) V týdnu od se žáci 1. U a 3.U zúčastnili akce Emil - zahraniční zájezd. V březnu 2014 se uskutečnil zájezd do Paříže na potravinářskou výstavu Europain 2014 Škola spolupracuje i s redakcemi místního tisku Jílovských novin a Náš region. V obou periodikách vychází občasné články o SOUp. V těchto novinách, ale i např. v Mladé forntě dnes či Lidových novinách, Metru SOUp inzeruje své obory Programy a projekty (nové i pokračující): vyhlašovatel programu (projektu), název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu, schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje, průběh realizace, čerpané finanční prostředky; v případě, že byl projekt ukončen, stručně zhodnoťte jeho přínos a uveďte jeho výsledky a) zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou z fondů EU (např. Programy OP RLZ, OP VK ; např. Projekty PILOT G, PILOT S, VIP kariéra) ano projekt Kvalita I Nová závěrečná zkouška u oborů kuchař, kuchař číšník a cukrář podán projekt v rámci OPVK 1.5 peníze středním školám. Projekt byl schválen a probíhal od do Projekt byl schválen ve výši ,-Kč; ,- Kč ESF, ,-Kč státní rozpočet. Během roku 2012/13/14 se bylo připraveno 15 DUMů, které učitelé odzkoušeli. V rámci projektu byly pořízeny 4 datové projektory, dva počítače a další pomůcky pro výuku. b) předložení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU ( OP RLZ, ROP NUTS2 Střední Čechy, OP VK atd.); partnerství v projektech s finanční podporou z fondů EU ano V současné době probíhá projekt Výstavba nové budovy školy v operačním programu ROP NUTS 2 Střední Čechy; 3 Integrovaný rozvoj území; 3.3. Rozvoj venkova oblast vzdělávání projekt podán , projekt byl schválen ve výši 72, ,-Kč (50, ,-Kč ROP, 22, ,-Kč zřizovatel). Po různých problémech bylo v listopadu 2014 předáno staveniště a nová škola by měla být dokončena v únoru Jako partner se SOUp účastní projektu z OPVK Moderní metody v gastronomii (projekt podán v červnu 2012) a projektu Vzdělávání ve sladkém povolání (projekt podán ). Oba projekty prošly přijatelností, ale projekt Moderní metody Strana 20 (celkem 32)

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více