Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6, Urxova 342, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitelka: Kateřina Nováková zástupce ředitelky: Jiřina Prouzová kontakt tel.: , www: msklicekhk.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Hradec Králové adresa zřizovatele ČSA 408, Hradec Králové kontakt tel.: II. Cíle, které si škola stanovila 1. cíle ve ŠVP a v koncepčním záměru školy budování: mateřské školy, kterou budou opouštět 1. děti tělesně zdatné, spokojené, radostné, osobité, zvídavé, zdravě sebevědomé, citově bohaté s rozvíjející se fantazií, zájmy a nadáním, děti, které budou mít zvládnuty, podle svých individuálních možností, elementární vědomosti a dovednosti z nerůznějších oblastí života a budou je umět uplatnit v procesu svého dalšího rozvoje a učení, děti s chutí se učit, poznávat nové, objevovat neznámé, děti chápající okolní svět se schopností ovlivňovat jeho dění, III. Hodnocení způsobu a úrovně naplňování cílů, které si škola stanovila V hodnoceném období jsme vytvářeli v mateřské škole takové podmínky, které vedly ke spokojenosti dětí a jejich radostné náladě. Přispěl k tomu laskavý přístup všech učitelek, provozního personálu, pěkný, moderně vybavený interiér školy, víceúčelová zahrada i pestrý, zajímavý program. Evaluací jednotlivých učitelek i na základě výsledků hospitační činnosti řed. školy bylo zjištěno, že děti mají zájem o vše nové, nebojí se samostatně vystoupit a vyslovit svůj názor, že ve třídách panuje velmi milá přátelská atmosféra. Pouze ojediněle se vyskytly problémů vztahů mezi dětmi. Prostřednictvím rozmanitých činností byla u dětí rozvíjena fantazie, byl dán prostor nadaným dětem např. při sólových 1

2 2. děti, které měly možnost setkat se s hodnotami jako nedotknutelnost lidských práv, individuální svobody, rovnost všech lidí, soucítění, solidarita, péče o druhé, ohled na jiné, hodnotami spojenými se svým zdravím, životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi, děti, které v rozsahu svých možností přispívají k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání; děti schopné komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích, děti připravené na život v multikulturní společnosti s porozuměním pro různé kulturní komunity 3. děti s rozvojem sebepoznání vlastních zájmů, potřeb a možností, děti schopné podílet se na společném životě školy, rodiny děti svobodně ovlivňující životní situace s vědomím odpovědnosti za své chování a jednání výstupech na besídkách pro rodiče, veřejných vystoupeních při nadstandardních aktivitách s výtvarným zaměřením - Šikulky. Talentované děti byly doporučeny do ZUŠ, pěveckých, tanečních souborů nebo reprezentovaly školu na fotbalovém turnaji, plaveckých závodech, výtvarných soutěžích či sportovních hrách. Prostřednictvím tematických bloků, kde byly vyváženě, systematicky zařazovány činnosti, které vedly k naplňování cílů rámcového programu ze všech 5ti oblastí, bylo dětem umožněno zvládnutí, dle svých možností, základních vědomostí a dovedností. Pokroky jednotlivých dětí byly zaznamenávány do Záznamu o pozorování dítěte. Naše škola se opět zaměřila prostřednictvím své specifikace na spolužití s lidmi s handicapem. Stanovený cíl byl naplňován úzkou spoluprací a to v podobě nejrůznějších setkání s dětmi z Danety, MŠ pro děti s vadami sluchu atd. a to vždy několikrát během školního roku. Děti se seznámily s velkým množstvím lidových písní, říkadel, her se zpěvem, každý měsíc pravidelně shlédly divadelní představení. Prostřednictvím tematického bloku Čas svátků, her a pohádek se seznámily s lidovými tradicemi. V okolí školy sice žije větší komunita rómských občanů, ale žádný nedochází do naší MŠ. Děti proto neměly možnost přímého kontaktu s jinými etniky. Z cizinců do naší MŠ dochází pouze děti slovenské národnosti. Existenci multikulturní společnosti zaznamenaly prostřednictvím didaktických her s tímto tématem. Děti se podílely na výzdobě školy, společně si v jednotlivých třídách vytvářely pravidla třídy, píseň třídy, která je provázely vždy po celý rok. Cíleně byla u dětí pěstována sounáležitost s MŠ. Děti znají jméno školy, její znak, který je umístěn na barvených kšiltovkách, vlajce školy, sportovních dresech, reklamních odznacích, propagačním letáčku. Dětem byla dávána možnost volby, např. při volbě činností (starší děti např. kolektivně 2

3 budování: mateřské školy, která bude mít dobré jméno a bude synonymem kvalitní práce a nebude mít problémy s naplněním své kapacity, protože rodiče se svými dětmi za ní půjdou i z lokalit, které nejsou v její bezprostřední blízkosti, školy, která bude otevřena svému okolí (bude svým konáním ovlivňovat veřejnost, ale zároveň se nebude uzavírat před vlivy z venku), školy, která bude skýtat příjemné prostředí, jak pro děti, rodiče, tak i pro zaměstnance, bude moderně vybavena, s dostatečným množstvím pomůcek a hraček odpovídajících současným trendům předškolního vzdělávání, školy se zahradou, kterou bude lze využívat pro nejrůznější činnosti dětí, mateřské školy, kde pracují učitelky schopné samostatné práce, učitelky, které se neustále vzdělávají, aktivně se podílejí na realizaci projektů, a přicházejí s návrhy na řešení problémů, učitelky, které respektují individualitu dětí, jsou jejich společníky a ochránci, učitelky, které dokáží proniknout až do srdcí dětí a získat si jejich mysl, učitelky, které vytvářejí prostředí, v němž mohou děti s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů, učitelky, které jsou dětem příkladem, mateřské školy, kde pracují učitelky schopné samostatné práce, učitelky, které se neustále vzdělávají, aktivně se podílejí na realizaci projektů, a přicházejí s návrhy na řešení problémů, učitelky, které respektují individualitu dětí, jsou jejich společníky a ochránci, učitelky, které dokáží proniknout až do srdcí dětí a získat si jejich mysl, učitelky, které vytvářejí prostředí, hlasovaly), svobodně mohly volit činnosti, které chtěly vykonávat. Během sledovaného období jsme zaznamenali stoupající tendenci zájmu rodičů umístit děti v naší mateřské škole i v porovnání s okolními školami je zájem vyšší. Naše škola se stala v Hradci Králové známým pojmem a to díky našim mnoha aktivitám, které jsme pořádali a po té propagovali v nejrůznějších prezentacích, prostřednictvím fotografií jednotlivých akcí prezentovaných v budově Magistrátu města, články v tisku, vývěsními skříněmi na plotu školy, internetovými stránkami, prezentací v prostorách PF Hradec Králové, Výstavy na plotě atd. Z řad rodičů, studentů PF, veřejnosti, účastníků seminářů a schůzek, které se na naší škole pořádaly slyšíme pochvalné reference na prostředí školy i školní zahrady. Přebudované třídy, šatny a umývárny jsme vytvořily v jednotném duchu, laděny jsou do barev jednotlivých tříd barevných klíčku, toto barevné ladění není samoúčelné, ale usnadňuje dětem i příchozím orientovat se ve složitém, rozlehlém komplexu naší školy. Keramické plastiky na zahradě velmi pěkně a citlivě zapadají do zeleně zahrady a vytvářejí vysoce estetické prostředí. Třídy jsou postupně vybavovány pomůckami a hračkami. Nedostatky vidíme v této oblasti ve stavu hospodářské budovy a spojovací chodby, který je nadále havarijní. Nedostatek finančních prostředků blokuje jeho nápravu. V roce 2012 by měla proběhnout demolice obou částí a nahrazení montovanou stavbou. Další neutěšený stav vykazují okna, fasáda a střechy budov. Učitelky se pravidelně vzdělávaly. Průběžně 3 studují bakalářské a magisterské studium, jak z oblasti učitelství pro mateřské školy, tak v oblasti školský management. Ředitelka školy absolvovala několik modulů rozsáhlého školení Ředitel Všechny učitelky byly proškoleny v metodě plánování podle 8 inteligencí. Jedna učitelka byla proškolena jako logopedická asistentka, dále se učitelky účastnily školení v souladu s cíli školy. 3

4 v němž mohou děti s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů, učitelky, které jsou dětem příkladem, mateřské školy, kde provozní pracovnice spolu s pedagogy tvoří jeden pracovní tým, kde jsou brány všechny zastoupené profese, jako stejně důležité, a kde všem pracovníkům jde o to, aby škola pracovala v zájmu dětí a jejich rodičů. Učitelky samostatně zpracovávaly, realizovaly a následně vyúčtovávaly granty, prostřednictví nichž škola Magistrát města žádala o finanční prostředky na volnočasové aktivity. Pracovní kolektiv tvoří na škole tým, kterému jde o společnou věc - spokojenost dětí a rodičů. Pracovnice se ochotně zastoupí v případě absence některé z nich, vzájemně si pomáhají. 2. cíle spojené s profilací školy: Seznamovat se hravou formou s cizím jazykem. Rozvíjet u dětí povědomí o zdravém životním stylu (Zdraví 21) Pěstování kladného vztahu dětí k přírodě Děti se účastnily nadstandardní aktivity angličtiny velmi aktivně a rády. Dosáhly pěkných výsledků. Své vědomosti a schopnosti v této oblasti předvedly rodičům na závěrečných ukázkových hodinách. Děti provázela témata: barvy, ovoce a zelenina, čísla, zvířata domácí, ze ZOO, hračky,děti se seznámily se slovíčky, jednoduchými frázemi a to prostřednictvím básní, písní, her, DVD, obrázků a dalšího didaktického materiálu. Povědomí o zdravém životním stylu bylo dětem vštěpováno prostřednictvím mnoha činností. Hojněji bylo zařazováno zdravotní cvičení, podporované též novým tělocvičným náčiním, umístěným již ve třech třídách přímo na stěně herny. Panel umožňuje dětem, kdykoliv náčiní během dne použít. Při pitném režimu byla dětem nabízena též neslazená voda, jejíž spotřeba neustále roste. U nápojů byl snížen obsah cukru. K rozvoji zdraví též významným způsobem přispěla účast dětí na celoročním plavání. Nemocnost dětí je nízká. Povědomí o zdravém životním stylu také pomáhal pěstovat u dětí projekt Alenka stůně, Medvídek Nivea a Zdravý úsměv. Vztah dětí k přírodě je cíleně pěstován a je na velmi dobré úrovni. 3. Specifické cíle vycházející z evaluací za jednotlivé školní roky prováděných 4

5 pracovnicemi školy Cíle Snažit se o získávání finančních prostředků, které budou účelně využívány a přispějí ke zlepšení materiálních podmínek školy, prosadit rekonstrukci hospodářského pavilonu a sociálních zařízení. Uplatňovat uvolněný způsob plánování, snažit se o zařazování poutavých a pro děti zajímavých dílčích bloků v TVP. Používat nové Přehledy výchovné práce a systematicky v nich mapovat provázanost tématických celků. Prokazatelným způsobem zaznamenávat zařazování jednotlivých cílů RVP ve výchovně vzdělávací práci. Stanovovat, vybírat a zaznamenávat cíle pro jednotlivé tématické bloky v Plánovacích pracovních listech a zapisovat jejich číselné kódy. Zpracovat a prakticky používat metodické postupy ve vzdělávací práci. Výsledky evaluace V roce 2010 došlo k rekonstrukci všech 6ti umýváren. Škola využívala efektivně finanční prostředky na provoz, čerpala fondy, v případě potřeby žádala zřizovatele o převedení prostředků z provozu na investice, případně o změnu účelu, aby došlo k jejich co nejefektivnějšímu využití. Prosadit rekonstrukci hospodářského pavilonu se zatím nepodařilo. Stávající systém, který prošel během hodnoceného období několika změnami se ověřením jeví jako vyhovující, na jedné straně umožňuje kreativitu a volnost učitelek a zároveň naplňuje tematický rámec ŠVP, je srozumitelný. Jednotlivé tematické bloky lze použít v době, kdy jsou aktuální (např. v souvislosti s počasím, divadelním představením atd.). Učitelkami je využívám a dle výsledku evaluace jsou s ním spokojeny. Nové přehledy výchovné práce se jeví jako velmi funkční, přehledné a dostatečně volné. Při plánování týdenní práce si učitelky stanovovaly cíle z RVP (pod číselnými kódy), přínosem bylo získání podrobného přehledu o obsahu RVP. Do plánovacích listů se zapisovaly takové cíle, které obsáhly všech pět oblastí. Jejich použití bylo následně zaznamenáno do souhrnného archu, který skýtal přehled o tom, které cíle RP ještě nejsou použity. Na základě tohoto opatření došlo v meziročním srovnání k velmi výraznému zlepšení při plnění cílů jednotlivých oblastí. U oblastí, které byly dříve opomíjeny (Dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět ) stoupla frekvence jejich zařazování. Na základě hospitační činnosti ředitelky bylo zjištěno plnění cíle všemi učitelkami. Kolektivem školy byly zpracovány metodické postupy k rozvoji jednotlivých dovedností. Staly se neveřejnou přílohou ŠVP 5

6 Mapovat úroveň výslovnosti dětí a na případné nedostatky upozorňovat jejich rodiče, doporučovat logopedickou péči. Vytvářet podmínky pro zlepšení úrovně výslovnosti dětí. Vytvářet podmínky pro rozvoj samostatného souvislého vyjadřování, řešení problémů mezi dětmi. Zařazovat činnosti k rozvoji dovedností v menší skupině dětí omezovat stres a vytvářet větší prostor pro individuální projev dítěte a zároveň diagnostiku dětí. Efektivně využívat finanční prostředky na vzdělávání, hledat nové zdroje informací, v plné míře aplikovat nové poznatky v praxi. Dodržovat nespavý režim. Třídit odpad na třídách a tím naplňovat projekt Třídíme odpad chráníme přírodu Zvýšit spokojenost provozních pracovnic na pracovišti. Pořádat společné akce zaměstnanců pedagogických i provozních. Učitelky plnily stanovený cíl, i ředitelka školy na všech setkáních s rodiči opakovaně apelovala na nutnost správné výslovnosti dětí a případnou nápravu nedostatků. V průběhu hodnoceného období došlo v této oblasti k posunu. Zpočátku logopedickou péči na škole zajišťovala externí logopedka, po proškolení jedné z učitelek byla od září 2010 prováděna logo péče pro předškoláky prostřednictvím nadstandardní aktivity naší kmenovou učitelkou pod patronací klinické logopedky paní Boumové. Bylo nakoupeno množství nového moderního obrazového a metodického materiálu s tématikou logopedie. Dále byla rodičům nabídnuta možnost bezplatné logopedické péče v nově vzniklé poradně ve škole pro děti s vadami sluchu Štefánkova. Několik rodičů této nabídky využilo. Komunikativní kruhy se osvědčily. Jsou velmi dobrým prostředkem. Při řešení problémů mezi dětmi bylo též využito služeb poradenského centra Mozaika. Učitelkami byly realizovány způsoby práce s menšími skupinami dětí, které umožňují aktivizovat i děti, které se ve větší skupině neprojeví, jsou pasivní a dále bylo možné lépe zjistit úroveň znalostí dětí. Učitelky se vzdělávaly dle možností rozpočtu. Některého plánovaného vzdělání se z provozních důvodů nezúčastnily. Bylo využíváno i vzdělávacích programů, které se uskutečnily za podpory evropských fondů. Nespavý režim byl aplikován dle potřeb dětí ve všech třídách u mladších věkových skupin v menší míře. Ve třídách je odpad tříděn. Téma třídění odpadu bylo v některých třídách obsahem i samostatného tematického bloku. Děti od 4 let bezpečně rozeznávají základní druhy odpadu papír, plast, sklo, kov. Po celou dobu sledovaného období je ze závěrů evaluace patrná částečná nespokojenost provozních zaměstnanců se vztahy mezi spolupracovníky Dětských mimoškolních akcí se provozní zaměstnanci neúčastní. Stalo se tradicí pořádání společného posezení na konci školního roku. 6

7 Využívat co nejefektivněji učitelky pro přímou práci s dětmi. Aktivně používat Školní Arboretum pro vzdělávací činnosti. Omezit bílý cukr v tekutinách pro pitný režim. Vytvořit efektivní způsob evaluace, administrativně jednodušší s vyšší vypovídající hodnotou, která bude pro výchovnou práci přínosem. Vytvořit funkční, estetické, jednoduše obsluhovatelné www stránky školy, zabezpečit jejich pravidelnou aktualizaci a získat pro ni všechny ped. pracovnice. Všemi dostupnými způsoby provádět prezentaci školy na veřejnosti. Zaměřit se na děti, které vycházejí se svými vrstevníky problematičtěji, věnovat jim individuální péči a překonávat výchovné problémy ve spolupráci s rodiči, případně dalšími odborníky. Umožnit dětem pěstování kamarádství společné docházení do shodné třídy po celou dobu docházky do MŠ. Vytvořit nový, funkční záznam o pozorování dítěte. Zřídit nový orientační systém školy Realizovat projekt Třída plná pohody v průběhu celého školního roku. Zaměřit se na grafomotorický rozvoj dětí. Všechny učitelky využívaly pracovní dobu efektivně, tak, aby se co nejméně eliminovala nutnost spojování děti, byly k sobě v daném ohledu vstřícné. Na základě evaluace bylo zjištěno, že Školní arboretum bylo pro účel, pro který vzniklo využíváno pouze z 50%, což je nedostatečné. Děti měly možnost volit ze dvou nápojů, jeden z nich byla pramenitá voda, druhý nápoj byl podávám se sníženým obsahem cukru. I při pobytu venku děti pily na školní zahradě z pítek pramenitou vodu, pozorováním nebylo zjištěno, že by docházelo z důvodu omezení cukru v nápojích ke snížené konzumaci tekutin dětmi. V průběhu byl způsob evaluace každoročně upravován a zefektivňován. Aktuální konečný způsob vykazuje dosud nejvyšší vypovídající hodnotu a přitom učitelky zaměstnává administrativně v menší míře. Tento cíl byl splněn v plné míře, zaznamenaly jsme pozitivní hodnocení, jak ze strany rodičů, uchazečů o práci v naší MŠ, tak odborné veřejnosti. Jednoduché, přehledné uspořádání našich stránek bylo s naším souhlasem inspirací pro jiné školy při vytváření vlastních stránek. Stránky sloužily jako elektronická nástěnka, kterou pravidelně aktualizovaly učitelky ze všech tříd. Rodiče aktivně stránky využívali. I v této oblasti se nám podařilo cíl plnit na velmi dobré úrovni. Problémové chování u dětí se projevovalo ve velmi malé míře, pouze v pár případech bylo řešeno s rodiči, a v jednom případu byla ke spolupráci byla též přizvána Mozaika. Cíl byl splněn, záznam vznikl a je používán učitelkami. Cíl byl splněn, systém pomáhá velmi účinně dětem i nově příchozí v orientaci po škole. Hospitační činností a prostřednictví evaluačních dotazníků bylo zjištěno, že projekt je zařazován v průběhu celého roku. I když grafomotorickému projevu byla 7

8 Dovybavit uklízečky modernějšími pomůckami pro úklid. Zajistit větší bezpečnost dětí. Jako fakultativní škola vést průběžnou praxi studentek PF Hradec Králové věnována velká pozornost, přesto u některých dětí přetrvává nesprávný úchop tužky a neuvolněnost rukou. Cíl byl plněn, byly nakoupeny, 2výkonné vysavače, 2 parní čističe. Ve třídách nejmenší věkové kategorie byly nainstalovány bezpečnostní zámky. Již druhým rokem u nás probíhala na škole praxe studentek. Z jejich závěrečného hodnocení je zjevná spokojenost s naší školou i spokojenost s přístupem učitelek, které praxi vedou. IV. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků Environmentální vzdělávání Spolupráce s rodinou V průběhu celého sledovaného období probíhalo na škole environmentální vzdělávání. Děti získaly velmi dobré znalosti z oblasti přírody. V rámci projektu Kamarádi přírody je mohly rozvíjet, upevňovat a ověřovat v mnoha činnostech v MŠ i při praktických činnostech v lese (účastnily se projektu Lesní škola, pořádaného Městskými lesy Hradec Králové, pod vedením hajného Tomáše Jankovského. Ředitelka školy v rámci tohoto projektu vystoupila s diskusním příspěvkem o dobré praxi na Celostátním sněmu lesníků pořádaným na jaře 2011, který sloužil jako prostředek získání dalších lesníků do řad lesních pedagogů. Dále děti rozvíjely své znalosti prostřednictvím projektu veterinární školy HK Zvířátka a my, na škole v přírodě, při sobotní akcích s rodiči Lesní stezka, již tradičně pořádaném za podpory Magistrátu města Hradec Králové, prostřednictvím projektu Třídíme odpad chráníme přírodu atd., v rámci programů ekologického centra SEVER a Paleta Pardubice a dále prostřednictvím Školního arboreta. Subjekty, s kterými byla spolupráce v této oblasti nejvýraznější byly Městské lesy Hradec Králové a také LČR. Spolupráce s rodiči je na naší škole velmi dobrá. Škola je vůči rodičům otevřená a vstřícná, rodiče naopak ochotní pomáhat na nejrůznějších akcích pořádaných školou. Sdružení rodičů působící při mat. škole poskytuje věcné a finanční dary na odměny dětem, neodmítá jakoukoliv pomoc. Sdružení rodičů se aktivně podílelo na organizování akce Lesní stezka, Oslavy MDD a Karnevalu 8

9 Mimoškolní aktivity s využitím grantů Zlepšování materiálních podmínek školy Příprava na školu v Sokolovně na NHK, Výstavy na plotě. Tatínkové v roli trenérů našich fotbalistů připravili náš tým na fotbalový turnaj mateřských škol. Rodiče dále získávaly sponzorské dary pro školu od svých zaměstnavatelů a to např. v roce 2010/11 to byly věcné dary v hodnotě cca Kč. Škola vypracovala za hodnocené období celkem 12 projektů, vždy v každém roce 4, na mimoškolní aktivity (Karneval, Oslava MDD, Výstava na plotě, Lesní stezka). Zmíněné akce se setkaly s kladným ohlasem, podpořilo je město Hradec Králové finančními prostředky z fondu pro volnočasové aktivity celkem ve výši Kč. Proběhla plánovaná obnova veškerého vnitřního zařízení a další opravy. - vymalování celého objektu školy - kompletní výměna nábytku tříd Modrého a Oranžového klíčku, - instalace 2 nových herních prvků na školní zahradě trojhrazdy a lanového mostu, dále byl instalován koš na míčové hry - celková rekonstrukce všech umýváren proběhla v roce výměna krytů topení na chodbách pavilonu B - nákup digitálního piana Clavinova - pořízení zahradního slunečníku - výměna kobercové podlahové krytiny ve 3 třídách - výměna podlahových krytin ve všech šatnách dětí - pořízení botníků s úložným prostorem, vyrobených na míru pro ošacení dětí ve 4 třídách - nákup automatické pračky - pořízení nového nábytkového vybavení kabinetu učitelek - nákup záclon do všech tříd - nákup 2 ks parních čističů - pořízení 2 bran do areálu školy, a 2 branek - pořízení dělícího plotu mezi prostor dvoru a zahrady - pořízení sady matrací pro odpočinek dětí pro jednu třídu Připravenost dětí naší MŠ na školu je na velmi dobré úrovni, u dětí byla zaměřena na správné držení tužky (používání trojbokého systému ), sebeobsluhu, sociabilitu dětí, výslovnost, tělesnou zdatnost atd.. Děti se umí vyjádřit. Všechny poznají vizuálně své jméno a umí se podepsat. Ředitelé základních škol za hodnocené období 9

10 Práce dětí na počítači v rámci projektu Kidsmart Spolupráce s Danetou, Speciální školou pro sluchově postižené a ZŠ M. Horákové Prezentace výtvarných prací na veřejnosti a ve výtvarných soutěžích rozhodovali v průměru o 8 odkladech školní docházky ročně. Práce na počítačových centrech v rámci projektu je přínosem po mnoha stránkách. Pro děti je tato činnost zábavná, poutavá. Každé dítě, které opouští naši MŠ má jednoduchou obsluhu počítače zvládnutou. Počítač se pro děti stává již běžnou součástí jejich života. Prostřednictvím počítačových programů si děti ověřují a rozšiřují získané vědomosti. V roce 2010 bylo zřízeno 3. centrum. Za léta, kdy spolupráce mezi uvedenými subjekty trvá se rozvinuly velmi pěkné přátelské vztahy, naplněné vzájemnou podporou a pomocí. Spolupráce probíhá formou vzájemných návštěv a účastí na akcích, které jednotlivé subjekty pořádají. I za hodnocené období jsme zvali naše přátelé na Výstavu na plotě, kde i aktivně vystavovaly své výtvarné práce. Na kouzelnické představení. Naše děti byly pozvány Danetou na Zahradní slavnost. Pěvecký sbor ZŠ M. Horákové 1-2 x ročně pozval naše děti do školy na koncert. Naše děti se zúčastnily Dětského dne v ZŠ, byly na návštěvě v 1. třídě, před zápisem informovaly učitelky ZŠ rodiče budoucích prvňáčků o podmínkách a způsobu práce v ZŠ, 2 třídy ZŠ předvedly dětem secvičená vystoupení, děti ZŠ navštívily Výstavu na plotě, kde též prezentovaly své výtvarné práce. Děti naší MŠ a dětmi s vadami sluchu se vzájemně několikrát navštívily, naše děti měly možnost se seznámit se znakovou řečí. Výtvarné práce našich dětí byly prezentovány pravidelně ve vývěsních skříních na plotu naší školy, na našich internetových stránkách, na Výstavě na plotě. Účastnily jsme se pravidelně, několikrát během školního roku, výtvarných soutěží a mnohdy jsme získali i umístění. Soutěže, kterých se naše děti zúčastnily: Svět očima dětí, Krkonoše očima dětí, Kniha a já, Vzpomínka na prázdniny, Malá prima sezóna, Školka plná dětí, Ahoj z prázdnin, Výstava výtvarných prací pořádaná Střední veterinární školou v HK. V. Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit nebo dále rozvíjet oblast zdůvodnění opatření Výslovnost dětí Nadále má určitý počet dětí Po roční zkušební práci nepřesnou výslovnost hlásek pokračovat v logopedii 10

11 Praktické využití Školního arboreta a Výukového altánu. a to i při nástupu do ZŠ. Přístup rodičů k této problematice není vždy uspokojivý. Na základě evaluace bylo zjištěno, že k určenému účelu znalost stromů je využíváno pouze na 57%. nadstandardní aktivitě školní logopedickou asistentkou za podpory logopedické poradny Štefánikova ul.. Průběžné konzultace s rodiči a upozorňování je na špatnou výslovnost jejich dětí a doporučení navštěvovat logopedickou poradnu. Pravidelné zařazování logopedických chvilek ve všech věkových kategoriích dětí s využitím velkého množství nového didaktického a metodického materiálu pořízeného školou. Pravidelný záznam pokroků dětí v této oblasti do Záznamů o pozorování dítěte Získat pro spolupráci lesního pedagoga, který k první schůzce Lesní školy využije arboretum - motivace dětí (autorita lesníka), Použít arboretum při Výstavě na plotě, Oslavě MDD pro doprovodné úkoly pro návštěvníky, Vytvořit učitelkami zásobník her, při kterých by bylo arboretum prakticky využíváno. Jemná motorika ruky, průprava pro psaní Časté chybné posazení dětí u psaní (sezení na noze), neuvolněná ruka, především u chlapců, chybný úchop tužky. Dle evaluace bylo zjištěno, že v míře cca 66% jsou zařazovány grafické cviky,že jsou pouze v 84% zařazovány v metodické posloupnosti, pouze však ve 48% jsou zařazovány do portfolií. Volba správné výšky židličky vzhledem k výšce dítěte, záměrně dbát u dětí na správné posazení. Motivace dětí (chlapců) k častější volné kresbě a vybarvování. Volba poutavých námětů omalovánek pro chlapce, motivace malujte obrázek pro učitelku do alba, pro kamaráda, pro rodiče, sourozence, do své založené knížky (především u starších dětí. Ve větší míře používat pro 11

12 Péče o zdravotní stav dětí Dlouhodobě se projevující problém - sklon dětí k obezitě a špatným stravovacím návykům nutno nadále pokračovat. Špatné držení těla Ochablý svalový tonus grafické cviky větších formátů papíru, vhodná je i svislá plocha- využití kreslících panelu umístěných ve 4 třídách a rolí papíru. Používat ke kresbě výhradně trojboký systém psacího materiálu, případně nadstavce. Zopakování metodické posloupnosti grafických cviků učitelkami a provádět je. V rámci naplňování cíle 3 z programu Zdraví pro všechny ve 21. století. Vytváření zdravých stravovacích návyků. Nadále pokračovat v trendu omezování konzumace cukrů. Spolu s čajem nabízet konev vody s citrónem. Připravované nápoje sladit velmi malým množstvím cukru. Zařazovat projekty v rámci TVP na téma Zdravé stravování. Mít nápoje k dispozici již od 7,30 hod. Pravidelně zařazovat zdravotní cviky, zamýšlet se nad pestrostí cvičení. Využívat tělocvičného náčiní umístěného na tělocvičném panelu ve 3 třídách ke spontánním dětským pohybovým aktivitám i při neřízených činnostech za podmínek stanovení a dodržování určitých pravidel bezpečnosti. Provádět více řízených pohybových aktivit na školní zahradě, využívat zahradních herních prvků, volejbalového koše, stojanů na síť na hřišti, fotbalových branek atd. Pokračovat po celý školní rok v plaveckém výcviku ve 12

13 Spolupráce s rodiči Podnět ze strany rodičů vytvoření podmínek pro neformální konzultace rodičů s učitelkami na třídě s tématy: problematika konkrétní třídy, vztahů mezi dětmi vzájemně, vztahům k učitelkám, rodičům, řešení vztahových problémů, vyjasňování požadavku obou stran, vyjádření vzájemné podpory, dohoda na společném postupu atd. Propagace školy, informovanost veřejnosti Již zastaralý propagační letáček školy. V roce 2011 došlo k celkové změně technologie našich internetových stránek. 3. třídách. Pokračovat v nadstandardních aktivitách: mažoretky pro děvčátka a ve spolupráci s rodiči kopaná pro chlapce. Účastnit se sportovních her pořádaných ZŠ a MŠ Štefcova ul. Hradec Králové, Fotbalového turnaje pro mateřské školy a závodu na jízdních kolech, sportovního plavání. Stanovení konzultačních hodin s třídními učitelkamimožnosti: Pravidelný termín např.- 1x za měsíc, nebo po domluvě s učitelkou kdykoliv. Pravidelná setkání 1x měsíčně Mámo, táto, pojď si hrát a při té příležitosti navazovat bližší kontakty s rodiči možnost konzultací. Pořádání akcí třídy s rodiči, učitelky na třídách se mohou samy rozhodnout. Výroba nového propagačního letáčku školy graficky korespondující s grafikou www. stránek. Ověřit funkčnost nových stránek zavedených v létě 2011 a nadále rozšiřovat funkce, např. o inzerci pro rodiče atd. Využívat stránky aktivně všemi učitelkami. Aktualizovat informace pro rodiče. Aktivně využívat fotogalerie na vkládání fotografií bezprostředně po proběhnuté akci. Pravidelná aktualizace stránky třídy všemi učitelkami. Umožnit rodičům elektronické přihlašování a odhlašování stravy. 13

14 Plánování Nevyhovující způsob plánování podle 8 inteligencí Vzdělávání p. pracovníků Z důvodu omezeného množství finančních prostředků na ONIV, - snížený počet školení. Společenské chování dětí Stav hospodářské budovy a spojovací chodby. Málo upevněné návyky společenského, slušného chování při komunikaci s dětmi i s dospělými. Budova již několik let v havarijním stavu, existující, zpracovaný projekt na opravu. Rozpočet na opravu Umožnit na stránkách školy rodičům inzerci. Zrušení plánování podle 8 inteligencí, hledání nových alternativních, více vyhovujících způsobů, úprava plánovacího listu učitelek. Hledat náhradní finanční zdroje pro vzdělávání, využívání bezplatných školení v rámci operačních programů. U školení velmi uváženě vybírat témata. Žádoucí bude vybírat školení, která budou korespondovat s cíli, které si škole pro dané období vytyčila. Každá učitelka si vybere, po schválení ředitelkou školy alespoň jeden seminář ročně., bude aplikovat nové poznatky do své praxe a seznámí s obsahem školení své kolegyně. Studijní volna bude aktivně využívat ke studiu nových materiálů, odborné literatury a námětů na portálů RVP. Nadále využívat projektu Třída plná pohody. Komunikace s rodiči na toto téma. Využití nejrůznějších druhů motivace. Grafické znázornění základních pravidel slušného chování nápověda pro děti. Využití dramatické výchovy, didaktických pomůcek, speciálně pořízených k tomuto tématu. Pověřovat starší děti vyřizováním vzkazů po škole, telefonování atd. Apelovat na zřizovatele, aby vyčlenil finanční prostředky na tuto rozsáhlou investiční akci. 14

15 je cca 22 mil Kč. Zřizovatel se spíše přiklání, vzhledem k úsporám, k demolici a nahrazení stavby stávající stavbou montovanou. Prosadit, aby nová, montovaná budova byla zhotovena podle již zpracovaného projektu, kde jsou zapracovány požadavky ředitelky školy, vycházející z nových platných předpisů (viz prostory školní jídelny) a na základě potřeb provozu současné mateřské školy. VI. Oblasti, ve kterých došlo ke zlepšení na základě opatření obsažených v předchozím hodnocení. Péče o zdravotní stav dětí Nabídkou čisté vody jako volitelného nápoje pitného režimu se počet dětí, které požadují vodu zvýšil, děti nemají problém pít čistou vodu z pítek na zahradě, jiný nápoj nepožadují. Celoročního plavání předškoláků přispělo ke zvýšení kondice dětí i posílení jejich imunity, tyto třídy vykazují velmi nízkou nemocnost. Instalování panelů s tělocvičným náčiním přímo v prostorách herny přispělo k tomu, že děti si v průběhu dne pohybové činnosti volily jako svou aktivitu, stavěly si překážkové dráhy, které ke cvičení velmi rády využívaly. Spolupráce se Sdružením rodičů Ve sledovaném období v některých oblastech došlo ke většímu zainteresování rodičů do dění školy. V roce 2011 byl členem výběrové komise na obsazení pracovní pozice zástupkyně a učitelky zástupce ze Sdružení rodičů, Podařilo se nám získat rodiče pro trénování chlapců v kopané a také skupinu rodičů, kteří přišli fotbalisty svým fanděním podpořit přímo na fotbalový turnaj. Další vylepšení podmínek pro využívání Instalace 2 nových herních prvků, koše na školní zahrady. Propagace školy informovanost veřejnosti košíkovou, pořízení 3 slunečníků. V průběhu sledovaného období došlo k nárůstu užívání školy, které rodiče i široká veřejnost aktivně používala k získání informací o škole, ve spolupráci se Sdružením rodičů školy byla pořízena vlajka školy, reklamní odznaky s logem školy, dresy 15

16 Evaluace Povědomost veřejnosti o naší škole Vzdělávání p. pracovníků pro fotbalový tým, rozlišovací barevné kšiltovky pro děti, jednotná trička s logem školy. Všemi těmito předměty probíhá, mimo jiné, propagace školy na veřejnosti. I když proces hledání nejefektivnějšího způsobu evaluace stále trvá, zaznamenali jsme přesto dílčí úspěchy a to především ve volbě způsobu evaluace frekvence zařazování cílů RVP. Již volbou způsobu zaznamenávání došlo k častějšímu zařazování i cílů z oblastí Dítě a společnost, dítě a ten druhý atd. Snaha zviditelnit naší školu přináší své ovoce. Došlo ke zvýšení povědomosti veřejnosti o naší škole a to především zásluhou prezentace naší práce na veřejnosti, otevřenosti naší školy vůči okolí, pořádáním mimoškolních akcí atd. Pod vlivem potřeby získávání nových vědomostí se jedna z učitelek rozhodla pro magisterské studium a dvě učitelky pro bakalářské studium. Za hodnocené období se učitelky školy zúčastnily celkem 47 školení. Nadstandartní aktivity Za sledované období jsme zavedené aktivity mažoretky, angličtina rozšířili o kopanou, logopedii a výtvarnou aktivitu Šikulky. O všechny tyto aktivity je velký zájem mezi dětmi a jejich rodiči. Úroveň údržby zahrady školy Díky velmi kvalitní práci pracovníků, s kterými jsou uzavřeny dohody o provedení práce se daří trvale příkladně udržovat školní zahradu. VII. Podmínky ke vzdělávání 1. Věcné podmínky V rámci finančních možností školy došlo k průběžnému obnovování zařízení školy a tím k vylepšování materiálních podmínek školy, k efektivní obnově došlo také z důvodu aktuálního přesunu finančních prostředků např. z provozu na investice a naopak a z důvodu čerpání fondů. Pro období Pokračovat v zavedeném způsobu obnovování zařízení školy a nejhospodárněji využít přidělené finanční prostředky. Docílit rekonstrukci hospodářského pavilonu a spojovací chodby. co nejefektivněji a 16

17 2. Životospráva Dětem byla poskytována vyvážená, plnohodnotná strava, podávána ve správných časových intervalech. Během celého dne měly děti k dispozici dostatečné množství tekutin. Byl zajištěn pravidelný rytmus a řád, který byl však dostatečně flexibilní, aby mohl být přizpůsoben momentálním potřebám dětí a aby mohl reagovat na nenadálé situace a neplánované události v životě mateřské školy. Pro období V rámci naplňování cíle 3 z programu Zdraví pro všechny ve 21. století. Vytváření zdravých stravovacích návyků. Nadále pokračovat v trendu omezování konzumace cukrů. Spolu s čajem nabízet konev vody s citrónem. Připravované nápoje sladit velmi malým množstvím cukru. Pro zkvalitnění stravování snížit používání polotovarů, kompoty a saláty servírovat v mističkách, snažit se o pestrost jídelníčku. Maximálně využívat čas určený pro pobyt venku. Zařazovat pravidelně ZC, využívat aktivně bohatou nabídku náčiní a cvičebních pomůcek, kterými škola disponuje. Umožnit plavání všem předškolákům. Zařazovat projekty v rámci TVP na téma zdravá výživa a zdravý životní styl Mít ve třídě nápoje k dispozici již od 7,30 hod. Pravidelně zařazovat zdravotní cviky, zamýšlet se nad pestrostí cvičení. Využívat tělocvičného náčiní ke spontánním dětským pohybovým aktivitám i při neřízených činnostech za podmínek stanovení a dodržování určitých pravidel bezpečnosti. Provádět více řízených pohybových aktivit na školní zahradě, využívat zahradních herních prvků, volejbalového koše, stojanů na síť na hřišti, fotbalových branek atd. 3. Psychogenní podmínky V hodnoceném období měly možnost nově příchozí děti se spolu se svými rodiči postupně adaptovat na provoz mat. školy. Učitelky respektovaly individuální potřeby dětí. Vytvářely klidné, přátelské klima třídy. Všechny děti měly rovnocenné postavení. Do tříd byly umístění dle přání rodičů, případné přesuny skupin dětí byly s rodiči individuálně konzultovány. Volnost dětí byla vyvažována nezbytnou mírou omezení, vyplývající z dodržování Pravidel třídy, na kterých se děti spolu s učitelkami dohodly na začátku školního roku v Pravidlech třídy. Pedagogický styl učitelek byl podporující, sympatizující, projevoval se přímou, vstřícnou komunikací pedagoga s dětmi. Děti nebyly zbytečně organizovány. Byl uplatňován pedagogický styl s nabídkou. Učitelky se vyhýbaly negativním slovním komentářům, snažily se být uznalé, dostatečně oceňovaly a vyhodnocovaly konkrétní projevy a výkony dítěte, přiměřeně na ně reagovaly pozitivním hodnocením a pochvalou. Děti měly možnost si svobodně volit činnosti dle svého zájmu. Dětem bylo umožněno se v případě své potřeby uchýlit do klidného, intimního prostoru. Pro období

18 Nechat dětem, především v nejstarším oddělení prostor pro větší samostatnost a sebekontrolu (odbourat řazení do zástupů při režimových momentech, nadále nenutit děti do nabízené činnosti, hledat naopak způsoby rozmanité motivace, která u dětí o činnost vzbudí zájem). Dodržovat nespavý režim u všech věkových skupin. Děti příliš neorganizovat. Plně respektovat jejich psychogenní potřeby. 4. Organizační podmínky Organizace provozu proběhla bez větších problémů, a to především z důvodu velké vstřícnosti všech členů pracovního kolektivu, kterým šlo o úspěch školy a především spokojenost dětí a jejich rodičů. I velmi rozsáhlá rekonstrukce všech umýváren, podlahových krytin všech šaten a pořízení nového zařízení do 2 šaten v roce 2010 a v roce 2011 dalších dvou šaten. Pro období V dalším období promýšlet, důsledně organizaci provozu i při snížených úvazcích tak, aby rodiče a děti pocítili co nejmenší újmu. Efektivně využít pracovní dobu učitelek. Snažit se o prodloužení výjimky z počtu dětí na další období. V případě, že nedojde k prodloužení výjimky, vytvořit efektivní rozvrh pracovní doby. 5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků byly jasně vymezeny (náplně práce). Informovanost probíhala prostřednictvím funkčního, informačního systému. Dle evaluačních dotazníků provozních zaměstnanců vyplynula: 90% průměr (školní rok 2009/10), 74% (školní rok 2010/11) spokojenost s jejich finančním odměňováním, 88% průměr (školní rok 2009/10), 74 % (školní rok 2010/11) respektování jejich názoru 84% průměr (školní rok 2009/10), 74% (školní rok 2010/11) informovanost o dění v MŠ 73% průměr (školní rok 2009/10), 60 % (školní rok 2010/11) aktivní podíl na účasti na mimopracovních aktivitách 88% průměr (školní rok 2009/10), 83% (školní rok 2010/11) míra vybavení potřebnými prostředky pro práci 91% 100% hodnocení kvality podmínek mateřské školy, podmínek výchovně vzdělávací práce učitelkami. 100% spokojenost učitelek s naší školou, zájem na dobrém jménu naší školy. Provozní pracovnice bohužel opět nenavrhovaly do dotazníků žádná možná řešení pro nápravu věcí. V průběhu roku bylo vytvářeno ovzduší vzájemné důvěry, zaměstnanci se podíleli na řízení školy. Ředitelka hodnotila práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivovala. Podporovala týmovou práci. Za jejich práci je prokazatelně (dle finančních možností školy a dle platných kritérií) ohodnotila. Úkoly zaměstnancům přidělovala adresně s termínem splnění, prováděla kontrolu plnění zadaných úkolů i další vedoucí pracovnice školy plnily v rámci své vedoucí pozice své úkoly svědomitě. 18

19 Pro období Pokračovat v informovanosti pracovnic pravidelnými týdenními, informačními schůzkami, y, zajistit dle charakteru projednávaných záležitostí účast též vedoucí školní jídelny a školnice, které budou zajišťovat informovanost provozních pracovnic. Snažit se více zainteresovat do řízení školy i jednotlivé provozní pracovnice, respektovat jejich názory, zkušenosti z provozu a opodstatněné požadavky, jednat se zaměstnanci otevřeně, spravedlivě, s rovným přístupem. Aplikovat nové poznatky z oblasti řízení nabyté při studiu Školský management. Při evaluaci v následujícím období uvádět do dotazníků i případné návrhy řešení jednotlivých problémů, ptát se zaměstnanců na řešení některých problémů v průběhu roku i formou ankety apod.. Nadále zjednodušovat a zefektivňovat systém evaluace. Odstranit přehnanou administrativu, která nemá smysl pro další práci. 6. Personální oblast Personální změny v hodnoceném období: Od ledna 2008 odešla provozní pracovnice, 2008/09 odešla do starobního důchodu vedoucí kuchařka, jedna učitelka, další učitelka přestoupila na jinou školu, 2009/10 došlo k ukončení pracovního poměru jedné pedagogické pracovnice, přešla na jinou školu. Na konci roku 2010/11 odešly 2 učitelky do starobního důchodu. Na uvolněná místa byly přijaté kvalifikované pracovnice, 3 z nich s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním. V současné době na škole působí učitelky s následujícím počtem let praxe začínající 2 roky 18 let 20 let 23 let 24 let 26 let 27 let 29 let 34 let Současné věkové rozpětí učitelek je : Do 30 let let let let Nad 55 let Pro období Pečlivě vybírat nově přijímané pracovnice, upřednostnit vysokoškolsky vzdělané, přijímat (i např. absolventky ), s větším záběrem dovedností, kterými v kolektivu nikdo jiný nedisponuje, a které přispějí k oživení celkové atmosféry v pracovním týmu, přinesou nový elán a nadšení, nové nápady a přístupy. Při přijímacím řízení využít konzultace s psychologem, a ukázku přímé práce s dětmi uchazečem. Vytvářet podmínky, prostřednictvím kterých nově přijaté pedagogické pracovnice sjednotí svou výchovně vzdělávací činnost s požadavky naší školy (vzájemné hospitace, školení, inspirace ve třídních programech ostatních tříd, atd. ), u začínajících učitelek stanovit zkušenou učitelku, která začínající uvede do praxe. Vzdělávání: 19

20 V hodnoceném období se zúčastnilo školení menší počet pracovnic, než bylo žádoucí, a to z důvodu omezeného množství finančních prostředků a složitých provozních podmínek. Pozitivní byla účast ředitelky školy na rozsáhlém školení v rozsahu 5 modulů Ředitel 2012, které nadále pokračuje. Součástí školení jsou vzájemné stáže na školách zúčastněných, stáže se staly inspirací pro další práci, měly velmi kladný ohlas. Pro období Nadále se vzdělávat prostřednictvím programů z nabídek obou center pro vzdělávání, hledat náhradní finanční zdroje pro vzdělávání, využívání bezplatných školení v rámci operačních programů. U školení velmi uváženě vybírat téma. Žádoucí bude vybírat školení, která budou korespondovat s cíli, které si škole pro dané období vytyčila. Zaměřit se na vzdělávání v oblastech plánování, projektového učení, evaluace, chování dětí, emočního prožívání, grafomotoriky, jazykových dovedností, zdravého životního stylu. Je žádoucí, aby si každá učitelka vybrala, po schválení ředitelkou školy, alespoň jeden seminář ročně, a aby aplikovala nové poznatky do své praxe a seznámila s obsahem školení kolegyně. Studijní volna aktivně využívat ke studiu nových materiálů, odborné literatury a námětů na portálů RVP. Faktory ovlivňující negativně vzdělávání. 1. Neustálý nárůst administrativy. Přetížení vedení školy spojené s ekonomickou administrativou, méně času pro koncepční práci spojenou se vzděláváním. Pro období Nadále prostřednictvím klubu ředitelek, odborové organizace a dalších oficiálních institucí působit na potřebu změny ministerstvo školství, zřizovatelé (např. poskytnutí finančních prostředků na další úvazek administrativní pracovnice na větších školách nebo snížení povinnosti přímé práce s dětmi u ředitelek a statutárních zástupkyň). Ředitelkou delegovat pravomoce na další pracovnice, jak pedagogické, tak provozní. 2. Velký počet akcí pořádaných v rámci školy, které jsou organizačně velmi náročné a vyžadují velké pracovní zatížení učitelek, i když jsou veřejností vnímány velmi pozitivně. Nedokonalá organizace některých akcí nabízených různými organizacemi. Pro období Organizovat pouze ty akce, o které je mezi dětmi a rodiči největší zájem, promyslet lépe jejich časového rozložení do celého roku, akce z června přesunout na duben a květen. Pečlivě vybírat nabízené kulturní a společenské akce, předem prověřit jejich organizační připravenost, případně získat reference o minulých ročnících. Do účasti na akcích konaných mimo školu zapojit pomocníky z řad rodičů dětí. VIII. Průběh vzdělávání 20

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Identifikátor školy:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1382/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1382/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1382/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Motýlek vykonávající činnost školy: Sídlo: Arabská 10/684, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1485/09-P Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Adresa: Čížkov 5, 335 61 Spálené Poříčí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Vlastní hodnocení mateřské školy šk. rok 2008/09

Vlastní hodnocení mateřské školy šk. rok 2008/09 Základní škola a Mateřská škola Křoví 594 54 Křoví 190 Vlastní hodnocení mateřské školy šk. rok 2008/09 Obsah: 1. Podmínky vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 4. Řízení

Více