Podmínky podnikání v Ruské federaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky podnikání v Ruské federaci"

Transkript

1 Podmínky podnikání v Ruské federaci David Šimek PETERKA & PARTNERS Moskva «Teritoriální setkání Rusko» ICC Praha PRAGUE BRATISLAVA KYIV SOFIA MOSCOW BUCHAREST WARSAW MINSK l BUDAPEST

2 Podmínky podnikání v RF q Právní prostředí q Daňový systém q Celní unie q Vstup na ruský trh

3 Právní prostředí RF Ø Federální uspořádání - 83 subjektů federace (oblas(, republiky, kraje...) Ø Ver`kála moci Ø Právní systém RF Právo vnitrostátní (národní) x Právo mezinárodní Federální zákony x zákony subjektů federace Ústavní zákony x Federální zákony x podzákoné předpisy (nařízení, vyhlášky, příkazy) Ø Databáze právních informací Portál Ministerstva jus(ce: hip://zakon.scli.ru/ Portál Evroasijské ekonomické komise: hip:// Komerční systémy právních informací: Consultant Plus hip:// Garant hip://

4 Právní prostředí RF Ø Občanský zákoník (FZ- N 51, účinný od 1995) Základní kodex ruského soukromého práva Priorita před ostatními normami občanského práva Základní princip - smluvní svoboda Dispozi(vní/impera(vní normy, výklad smluvních ustanovení Ø Smluvní právo Písemná forma smlouvy / notářské ověření / úřední registrace Volba rozhodného práva ve smlouvě mezi českým a ruským subjektem (limity: veřejný pořádek a supra- impera(vní normy) Nutnost zohlednit prak(cké aspekty ruského veřejného práva např. devizové normy ( pasport sdělki ) nebo pravidla daňová a účetní (TORG 12, KS- 2, KS- 3, protokol o poskytnutých službách...)

5 Právní prostředí RF Ø Soudní systém Obchodní ( arbitrážní ) soudy / soudy obecné jurisdikce Speciální soud pro otázky průmyslového vlastnictví (od 06/2013) 4- instanční soustava: Soud prvního stupně > Apelační soud > FAS > VAS Ø Vymahatelnost práva Rela(vně rychlý rozhodovací proces soudů (lhůty řízení: Soud prvního stupně 3 měsíce, Soud odvolací - 2 měsíce, odvolací lhůta 1 měsíc) Databáze rozhodnuk arbitrážních soudů: hip://kad.arbitr.ru a) Obchodní spory (podnikatel- podnikatel), b) Správní spory (podnikatel- úřad, např. FNS) c) Insolvenční řízení (úpadce - věřitel) Rozhodčí řízení: - - Moskevská mezinárodní obchodní arbitráž při TPP RF (hip:// mkac.ru) Mezinárodní arbitrážní soud při ICC, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, VIAC atd. Uznávání a výkon pravomocných rozhodnuk českých soudů nebo rozhodčích nálezů ve zvláštním řízení před ruským soudem

6 Právní prostředí RF Ø Výkon rozhodnuk v RF S pravomocným rozhodnukm soudu může oprávněný a) požádat o vydání tzv. ispolnitělného listu (dokument potvrzující exekuční (tul, podklad pro výkon rozhodnuk), nebo b) podat návrh na insolvenci (v případě úpadku). Exekuce se provádí na základě předloženého originálu ispolnitělného listu soudnímu vykonavateli («suděbnyj pristav») nebo přímo bance dlužníka, ve které má dlužník otevřen účet (banka je povinna peněžní prostředky zajis(t) Úspěch výkonu rozhodnuk závisí na stabilitě, finanční historii a záměrech povinného subjektu Ø Některé další prak`cké odkazy Databáze exekučních řízení: hip:// Databáze úpadců: hip:// Obchodní rejstřík/egrul: Obchodní věstník: hip:// gosreg.ru/publ/vgr

7 Daňový systém RF Ø Základní daňové normy Daňový zákoník (FZ- N 117) komplexní daňový předpis Výkladová stanoviska Federální daňové služby a Ministerstva financí RF ČR- RF Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne Ø Daňové režimy podnikatelů - daňových rezidentů: Obecný systém zdanění (OSNO) Systém jednotného zdanění přisuzovaných příjmů (ENVD) jednotná daň 15% ze stanovené přisuzovaného příjmu pro stanovenou činnost Zjednodušený systém zdanění (USN) - jednotná daň 15% ze zisku (rozdílu mezi příjmy a výdaji) nebo 6% z příjmů. USN se aplikuje pouze pokud roční obrat nepřesáhne 16 milionů RUB.

8 Daňový systém RF Daň z příjmů právnických osob [20%] - Základní sazba 20% (v některých SF a ve zvláštních ekonomických zónách plak sazby snížené od/do 13,5% ), - Srážková daň na dividendy vyplácené ruskou společnosk zahraniční právnické osobě činí 15% (RU»CZ - 10%!) DPH [18%] - systém nevyžaduje zvláštní daňovou registrace k DPH - DPH se aplikuje vždy, kromě speciálních daňových režimů (USN a ENVD) a služeb s místem plnění mimo RF, Základní sazba činí 18% a snížené 0% nebo 10% podle typu plnění a účastníků transakce Daň z příjmů fyzických osob [13%] - Základní sazba rezidenta RF 13% (pro příjmy z dividend 9%), - Základní sazba nerezidenta RF 30% (pro příjmy z dividend 15%), - Zdanění příjmů nerezidenta VKS 13% - Srážková daň odvádí zaměstnavatel Pojistné hrazené zaměstnavatelem [30%] - penzijní pojištění 22% (po dosažení stropu - pojistné již jen 10%) - sociální pojištění 2,9% (po dosažení stropu pojistné již 0%) - povinné zdravotní pojištění 5,1% (po dosažení stropu - pojistné již 0%) - Strop základu pro výpočet pojistného ,- RUB

9 Daňový systém RF Ø Oddělené vedení účetnictví a daňové evidence Ø Čtvrtletní povinnost podávat účetní závěrku a daňová přiznání/hlášení Ø «Daňový agent» právnická osoba rezident RF, který je povinen podat daňové přiznání (DPH, DzPř...) za zahraniční osobu, která nemá na území RF zaregistrovanou organizační složku, resp. stálou provozovnu Ø Nejčastější daňové problémy: daňový úřad neuzná uplatněné výdaje snižující základ daně (dopočítá DzPř) daňový úřad neuzná zápočet DPH a dopočítá DPH, popř.neprovede vratku DPH nová úprava Transfer pricing čl DZ RF, nahrazuje dřívější pravidlo 20 % pojem kontrolovaných transakcí mezi propojenými osobami povinnost oznámit základní parametry transakcí a smluvních stran za rok 2012 daňovým orgánům do (za rok 2013 do ) daňové orgány si mohou následně vyžádat detailní cenovou analýzu, která má odůvodnit a obhájit cenotvorbu v holdingu a její soulad s tržní úrovní oznamovací povinnos( při dosažení limitu obratu: 2012 = 100 mil RUB (2013 = 80 mil. RUB)

10 Celní unie RF- BY- KZ Celní unie (CU): Rusko/ Bělorusko/ Kazachstán Jednotný celní a ekonomický prostor Společná celní legisla(va : = vstoupil v účinnost Jednotný celní kodex CU, = od je účinný Jednotný celní sazebník CU («Tamozhenyi tarif») = od celá řada technických reglamentů, které obsahují podrobné kvalita(vní a bezpečnostní požadavky na výrobky dovážené na území CU Garance závazků vyplývajících z přistoupení Ruska k WTO ( ) i Běloruskem a Kazachstánem (nečlenské státy WTO)

11 Celní unie RF- BY- KZ Ø CERTIFIKÁTY q Cer`fikát shody GOST- R q Prohlášení o shodě s GOST R q Cerifikát shody s technickými předpisy CU q Další ( požární cer`fikát, potvrzení o tom, že zboží není předmětem poviné cer`fikace, dobrovolná cer`fikace apod.)

12 Právní formy podnikání v RF Ø Bez založení samostatného subjektu práv a povinnosk (právnické osoby podle ruského práva) Organizační složka zahraniční osoby. Typicky ve formě vyžadující úřední registraci (akreditaci) zastoupení (представителство) nebo pobočky (филиал) zahraniční osoby. Ø Založení právnické osoby podle práva RF Dceřiná společnost založená zahraničními zakladateli nejčastěji ve formě společnos( s ručením omezeným (ООО) uzavřené akciové společnos( (ЗАО) otevřené akciové společnos( (ОАО)

13 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Není samostatným právním subjektem. Zřizovatel plně odpovídá za závazky OS Pokud OS dosahuje zisku, zdaňuje jej v RF. Zdaněný zisk je příjmem zřizovatele, nemá charakter dividendy. Zvýhodněný režim při zaměstnávání cizinců. Omezená možnost proclívání dováženého zboží za účelem dalšího prodeje v RF. Financování od zřizovatele: přímé převod vlastních prostředků Vedoucí organizační složky jedná na základě plné moci vydané zřizovatelem. DCEŘINÁ SPOLEČNOST Právní subjekt podle ruského práva. Společníci/akcionáři neodpovídají za závazky DS Rozdělený zisk po zdanění se ve formě dividendy rozděluje mezi společníky a zdaňuje se srážkovou daní v výši 10% Zaměstnávání cizinců pouze s pracovním povolením a vízem. Proclívá dovážené zboží nakoupené u mateřské společnos( a dále jej v RF prodává. Financování od společníka: vklad do ZK, nevratný vklad mimo ZK, půjčka, úhrada za vzájemná smluvní plnění Jednatel (generální ředitel) DS jedná na základě jmenování VH a podle pracovní smlouvy. Obě formy mohou vystupovat jako zaměstnavatel podle ruského práva, poskytovat služby a práce na ruském trhu, žádat o licence na některé druhy činnos(, provozovat výrobní činnost apod.

14 Děkuji Vám za pozornost! David Šimek, partner RUSSIA MOSCOW 4 th,tverskaya- Yamskaya, 22 RU Moscow T.: T.: SLOVAK REPUBLIC BRATISLAVA Kapitulska 18/A SK Bra(slava T.: ROMANIA BUCHAREST 41 Aviatorilor Blvd, 1 st District RO Bucharest T.: CZECH REPUBLIC PRAGUE Karlovo names( 671/24 CZ Prague 1 T.: POLAND WARSAW Śniadeckich 10 PL Warsaw T.: BULGARIA SOFIA 96, Georgi S. Rakovski BG 1000 Sofia T.: BELARUS MINSK 29, Surganova, 1 BY Minsk T.: HUNGARY BUDAPEST Rákóczi út. 42 HU 1072 Budapest T.: UKRAINE KYIV Business Center "Renaissance" 24, Vorovskoho UA Kyiv T.:

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více