V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014"

Transkript

1 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Personální zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání žáků školy Prevence sociálně patologických jevů ( rizikové chování ) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Česká školní inspekce Rozbor hospodaření za rok Předpisy upravující finanční hospodaření Vedení účetnictví Vnitřní mzdový předpis Finanční hospodaření Stručný rozbor Přehled výnosů a nákladů Výnosy Náklady Výsledky hospodářských kontrol Kontrola AD - auditoři a daňoví poradci, a.s Kontrola KHK, odbor školství Kontrola VZP Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce se sociálními partnery Závěr Přílohy

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. (Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. do ) Změna názvu v rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána 24. ledna 2012 s platností od 25. ledna 2012 (č. j. MŠMT 635/ ), oprava v adrese školy byla zapsána s účinností od (č. j. MŠMT 43029/2013). Sídlo: Polská 367, Trutnov Identifikátor zařízení: Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Zřizovatel: Omega Investment a.s. Adresa: Žitná 1656/ Praha 1 Statutární orgán: Jiří Leták (jednatel od ) Petra Bezruče 1543/ Havířov Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Pěnčíková Adresa: Svornosti 303, Trutnov 4 Školská rada: Předseda: Místopřed.: Zapisovatel: Členové: Ing. Petr Martínek Mgr. Petra Velebová RNDr. Lucie Cabicarová Ing. Zdeněk Vít (učitel) Kateřina Brzáková (žákyně denní formy vzdělávání) CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., ve školském rejstříku pod č. j / s účinností od : Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 170 žáků 1 IZO Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy 1 : M Ekonomika a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání M/01 Ekonomika a podnikání dálková forma vzdělávání Kontakt: Telefon: Webové stránky: tu.csacademy.cz; special.csacademy.cz délka vzdělávání: 4 r. 0 měs. délka vzdělávání 5 r. 0 měs. 1 Změny zapsané v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od (č. j. MŠMT 43029/2013) - 1 -

4 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání se zaměřením: Asistent firemního managementu, Účetnictví a daně, Informatika v ekonomice, zpracovaný podle rámcového vzdělávacího programu M/01 Ekonomika a podnikání s platností od počínaje 1. ročníkem, a Obchodní manažer(ka) s platností od počínaje 1. ročníkem. Ekonomika a podnikání dálková forma vzdělávání Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání se zaměřením: Asistent firemního managementu, zpracovaný podle rámcového vzdělávacího programu M/01 Ekonomika a podnikání s platností od počínaje 1. ročníkem

5 3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Na CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné škole s.r.o. (dále jen škola ), působilo ve školním roce sedmnáct pracovníků (včetně ředitelky školy), z toho devět externistů. Pedagogický sbor byl plně kvalifikovaný. Tabulka č. 3.1 Přehled pedagogických pracovníků na škole Školní rok Interní učitelé 8 47 % Externí učitelé 9 53 % Celkem 17 Tabulka č. 3.2 Souhrnné údaje o zaměstnancích školy (viz str. 4 až 6) Tabulka č. 3.3 Počet absolventů škol (pedagog. pracovník) Školní rok Počet absolventů 0 Tabulka č. 3.4 Počet pracovníků v důchodovém věku Školní rok Důchodový věk 3-3 -

6 - 4 - Poř. číslo Tabulka č. 3.2 Souhrnné údaje o zaměstnancích CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné školy s.r.o. Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Interní učitelé: odborné vzdělání pedagogické vzdělání VŠ PřF MU Brno 1. Mgr. Ludmila Pěnčíková ředitelka 1992 Aprobace Pd. praxe (r.) Délka praxe M - Bi Mgr. Petra Velebová zástupkyně UHK - PdF 2003 UHK - DPS OBK, TEA ředitelky sociální pedagogika 2005 PRA, PSY 12, Mgr. Ivana Balánová učitelka PgF UK Praha 2000 ČJL - HV Ing. Irina Bražniková učitelka Běloruská státní PDF Hradec Králové AJ univerzita 1990 DPS 2004 Studium AJ Ing. Zdeněk Vít učitel VŠZ DPS: VŠZ Praha EKO České Budějovice 1986 ZPP Ing. Iva Strnádková učitelka VŠ - VŠST Liberec DPS: Tech. univerzita 1984 Liberec UCE Certifikát v oboru účet. a finance (2002) Mgr. Jitka Dvořáková učitelka UHK - PdF 2005 UHK DPS OBK, TEA sociální pedagogika 2005 PRA, PSY Mgr. Tereza Šulcová učitelka MU Brno FF (2010) MU Brno FF(2010) ČJL (AJ) 3 4

7 Tabulka č. 3.2 Souhrnné údaje o zaměstnancích CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné školy s.r.o. (pokračování) Poř. číslo Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Externí učitelé odborné vzdělání pedagogické vzdělání 1. Zuzana Tůmová učitelka SŠ - Pedag. škola, státní 2. Ing. Marek Šváb učitel VŠ - VŠST Tech. DPS: VŠP HK univ Liberec 1994 Kurz LABYRINT AJ 1995 Aprobace Pd. praxe (r.) Délka praxe NJ - TV- Z EKO, MAN SŠ Mgr. Květoslava Máchová učitelka 4. Ing. Hana Blažinová učitelka VŠE v Praze RNDr. Lucie Cabicarová učitelka PřF UK Praha 1968 DPS 1998 VŠPg HK MFF UK Praha 1989 PdF UHK 9. Mgr. Vít Miler* učitel 2012 * Dočasně přidělení zaměstnanci z CZECH SALES ACADEMY vyšší odborné školy a střední odborné školy s.r.o. Bi + ZEM UCE EKO MAT, FY Mgr. Anežka Mišoňová učitelka FF UK Praha NJ Mgr. Hana Voralová* učitelka FF UK Praha 2010 ČJL Mgr. Monika Benešová* učitelka UK Praha AJ DEJ, TEV 2 2

8 - 6 - Tabulka č. 3.2 Souhrnné údaje o zaměstnancích CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborné školy s.r.o. (pokračování) Poř. číslo Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace 1. Regina Janktová uklízečka SOU chemické Pardubice Růžena Hillebrandová uklízečka (důchodce) 3. Josef Wenke školník (důchodce) 4. Mgr. Jan Cabicar správce PC sítě UJEP Ústí n. L PgF UHK Marcela Souralová SŠ oděvní, služeb pracovník a ekonomiky, školního call Červený Kostelec centra Bc. Patricie Baroňová marketingový specialista 7. Bsc. Lucie Porter * víkendových manažerka aktivit EF VŠFS Praha marketingová komunikace 2013 The Open University of Ireland 2011 Délka praxe 25 * Dočasně přidělený zaměstnanec z CZECH SALES ACADEMY vyšší odborné školy a střední odborné školy s.r.o

9 4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Příprava na přijímací řízení proběhla podle platných pokynů MŠMT ČR. Uchazeči o vzdělávání absolvovali přijímací zkoušku, která se skládala z ústní a písemné části (psychologický test, krátká esej v anglickém jazyce). Celkový výsledek přijímací zkoušky byl bodově ohodnocen (ústní pohovor, písemná část, prospěch ze ZŠ za 8. a 9. třídu). CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., informovala o podmínkách přijímání do 1. ročníku všechny základní školy regionu Trutnov prostřednictvím katalogu vzdělávací nabídky středních škol, prostřednictvím webových stránek školy, účastí na výstavách a veletrzích SŠ v různých regionech ČR a osobními návštěvami přímo ve školách. O vzdělávací nabídce informoval na schůzkách výchovných poradců a při jednání na úřadech práce také marketingový specialista školy. Rodičům a zájemcům o vzdělávání byly podány veškeré informace o oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání také v rámci akce Dny otevřených dveří nebo při individuálních návštěvách školy. Tabulka č. 4.1 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Kód oboru (denní forma vzdělávání) M/01 Obor vzdělání (ŠVP) Ekonomika a podnikání počet přihl. 1. kolo Další kola počet přij. počet přihl. počet přij. Zápisové lístky Počet přij. celkem I přes nižší počet odevzdaných zápisových lístků zřizovatel školy rozhodl, že se 1. ročník denní formy vzdělávání oboru M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření Obchodní manažer(ka), pro školní rok otevře. Stejně jako v loňském školním roce jsme zařadili do nabídky vzdělávání také jednoleté denní zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření Asistent firemního managementu, které je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání ve věku od 19 do 25 let. Informace o další vzdělávací nabídce a podmínkách pro přijímání uchazečů byly zveřejněny na webových stránkách školy, v regionálním tisku a také na sociální síti Facebook

10 Vzhledem k tomu, že v budově školy sídlí od srpna 2013 také vyšší odborná škola, zájem byl spíše o tuto formu vzdělávání a zkrácené studium se neotevřelo. Na webových stránkách školy byly také zveřejněny podmínky pro přijímání uchazečů do dálkové formy vzdělávání oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání. 1. ročník nebyl pro malý zájem uchazečů stejně jako v předchozích letech otevřen. Do dálkové formy vzdělávání tak byli na základě předchozího vzdělání přijímáni uchazeči do vyšších ročníků s podmínkou vykonání předepsaných rozdílových a postupových zkoušek stanovených ředitelkou školy

11 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Tabulka č. 5.1 Členění podle oborů, ročníků, tříd Školní rok Kód oboru Název oboru Forma 1. r. 2. r. vzdělávání 3. r. 4. r. 5. r M/01 Ekonomika a podnikání denní * 1.A 2.A 3.A M/01 Ekonomika a podnikání denní zkrácené 1.Z M/01 Ekonomika a podnikání dálková IV.D V.D 2 * Přestup žáků z CZECH SALES ACADEMY vyšší odborné školy a střední odborné školy s.r.o. k 1. únoru Tabulka č. 5.2 Přehled prospěchu žáků k Denní Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Opakují forma vzd. žáků s vyzn. Školní rok ročník * 0 2. ročník ročník zkrácené studium Celkem Dálková forma vzdělávání IV.D V.D Celkem * Zanechal vzdělávání před ukončením klasifikace. Tabulka č. 5.3 Přehled o počtu vyloučených žáků, přehled zameškaných hodin v denní formě vzdělávání Počet vyloučených žáků Důvod - prospěch Důvod - chování Jiné důvody Počet zameškaných hodin* Školní rok ročník ročník ročník zkrácené studium Celkem * za celý školní rok - 9 -

12 Školní rok Tabulka č. 5.4 Přehled klasifikace z chování Chování 1. pololetí % z celku 2. pololetí % z celku Výborné Uspokojivé Neuspokojivé Tabulka č. 5.5 Přehled počtu neomluvených hodin v denní formě vzdělávání Školní rok Celková absence Neomluvená absence % z celk. absence 1. pololetí ,13 2. pololetí ,00 Celkem ,07 Tabulka č. 5.6a) Přehled výsledků maturitních zkoušek jarní termín 2014 Školní rok Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Omluveni Neprospěli Ekonomika M/01 dálková a podnikání Ekonomika denní M/ a podnikání zkrácené *Žáci, kteří neukončili do řádně ročník nebo požádali o opakování ročníku. Tabulka č. 5.6b) Přehled výsledků maturitních zkoušek podzimní termín 2014 Školní rok Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet žáků Nematurující* Nematurující* Prospěli s vyzn. Prospěli Omluveni Neprospěli Ekonomika M/01 dálková a podnikání Ekonomika denní M/ a podnikání zkrácené *Žáci, kteří nepodali přihlášku k podzimnímu termínu maturit, resp. neukončili do řádně ročník nebo požádali o opakování ročníku nebo zanechali studia

13 6 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ( RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ) Preventivní aktivity rizikového chování jsou realizovány na základě zpracovaného Minimálního preventivního programu (dále jen MMP), který je každoročně na konci školního roku metodikem prevence a ředitelkou školy vyhodnocován. Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá kvalifikovaný školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů. Školní metodik se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. Podklady pro hodnocení MMP jsou získávány v průběhu celého školního roku, zdrojem jsou hodnocení třídních učitelů, ostatních pedagogických pracovníků, žáků a jejich rodičů. Ve školním roce byly realizovány v návaznosti na MMP různé aktivity, (viz tab. 8.1). Za úspěšnou lze označit spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově, s Policií ČR i Okresním soudem v Trutnově a nově také s VOŠ a SZŠ v Trutnově. Žáci tak v závislosti na svém věku získali ty nejvhodnější informace z různých oblastí rizikového chování. Prevence byla i v tomto školním roce neodmyslitelnou součástí běžné výuky. Konkrétní témata prevence byla nejčastěji zařazována v hodinách základů společenských věd, sociologie, psychologie, práva, tělesné výchovy, základů přírodních věd, informační technologie (kyberšikana) a managementu. V průběhu školního roku nedošlo k závažnějšímu projevu šikany, na škole nedocházelo ani k projevům rasismu. Školní metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitelé zodpovědně informovali rodiče o výskytu rizikového chování souvisejících s jejich dítětem, spolupracovali s nimi na ochraně před vznikem těchto jevů a cílevědomě řešili výukové a výchovné problémy. K tomu sloužily třídní schůzky s rodiči žáků, pravidelné i individuální konzultace

14 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOG. PRACOVNÍKŮ Tabulka č. 7.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků Druh semináře, školení, studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Seminář KOSS Školení pro management škol 2 Interní seminář Práce v ActivInspire 7 E-learning CISKOM pro školní maturitní komisaře 1 Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře 1 Seminář Domu zahraniční spolupráce Seznamte se Erasmus+ 2 Seminář pro žadatele o grant pro odborné vzdělávání v rámci programu Erasmus+ 2 Školení Call centrum 2 Webinář k programu Erasmus+, KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců 1 Webinář k programu Erasmus+, KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 1 Metodologický seminář pro vyučující angl. jazyka: AJ TKT modul 2 2 Metodologický seminář pro vyučující angl. jazyka: AJ TKT modul 3 2 Workshop Telemarketingové call centrum 2 Školení Finanční analýza pro výuku účetnictví na PC 1 Školení SW Pohoda pro výuku účetnictví na PC (STORMWARE): PAMICA - personalistika a mzdy 1 Školení SW Pohoda pro výuku účetnictví na PC (STORMWARE): Daňová evidence 1 Kurz instrumentálního obohacení (FIE I standardní) metoda prof. Reuvena Feuersteina

15 8 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Stejně jako v předchozím školním roce pokračovala škola ve využívání projektů zpracovaných v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání a rozvojového programu Projekty škol (viz Využívala také výukové materiály vytvořené v rámci projektů Cizí jazyky interaktivně v podmínkách SERRJ (viz a Šablony SŠ (viz které byly oba podpořeny EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Již popáté se škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který je součástí programu Jeden svět na školách organizovaného společností Člověk v tísni. 11. listopadu se uskutečnila projekce filmu s názvem Hitler, Stalin a já s následnou besedou se studenty doktorandského studia PedF UHK. Tento působivý dokument režisérky Heleny Třeštíkové, který se ve škole promítal již při prvním zapojení do projektu v roce 2009, opět všechny žáky velmi zaujal. Ve spolupráci s pracovníky Úřadu práce ČR se škola v listopadu zapojila do akce Týden vzdělávání dospělých. Vedle prezentace školy se vzdělávací nabídkou v prostorách úřadu práce jsme připravili pro zájemce z řad veřejnosti také ukázku z kurzu Ruský jazyk pro mírně pokročilé. Tradičně se škola zapojila do projektu deníku MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, jehož cílem je zvýšit zájem mladých lidí o denní tisk. Žáci pracovali v podzimním kole s novinami při výuce a měli také za úkol napsat články na vybraná témata. Jarní kolo organizátor projektu MF Dnes nevyhlásil. V dubna však přišla nabídka od šéfredaktorky Krkonošského deníku, abychom se zapojili do projektu s názvem Studentský deník, který je určen středoškolským studentům z celého východočeského regionu. Projekt probíhá pod záštitou periodika Deník a je realizován za podpory společnosti RWE. Zapojení studenti mají možnost poznat podstatu novinářské profese, naučit se používat základní zpravodajské a publicistické žánry a přímo se zapojit do tvorby novin. Na jaře byly vydány v tištěné i digitální verzi 4 čísla, ve kterých byly publikovány 3 příspěvky našich žáků. Projekt pokračuje také ve školním roce

16 V době konání ZOH v Soči škola připravila pro žáky Olympijský týden na CSA Trutnov - soutěž ve sportovních i netradičních disciplínách v duchu olympijské myšlenky Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!. V rámci akce žáci navštívili v Praze Olympijský park na Letné, kde mohli mimo jiné sledovat na velkoplošných obrazovkách stříbrný závod české biatlonové štafety a zlatý závod Martiny Sáblíkové. V únoru zorganizovala CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., pro žáky 8. a 9. tříd základních škol BUSINESSDAY, jehož součástí byl i třetí ročník netradiční týmové soutěže, ve které si účastníci mohli ověřit své znalosti z oblasti finanční gramotnosti a podnikání, schopnost pracovat v týmu nebo prokázat své kreativní dovednosti při tvorbě reklamy. CZECH SALES ACADEMY Trutnov soutěž jako již tradičně připravila ve spolupráci s Komerční bankou v Trutnově, Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje jednatelství Náchod, Krkonošským deníkem, společností JHT CZ, s.r.o., a zřizovatelem naší školy spol. Omega Investment a. s. Z celkem dvanácti 5členných přihlášených týmů (ZŠ R. Frimla, Trutnov, ZŠ Komenského, Trutnov, ZŠ Mládežnická, Trutnov, ZŠ a MŠ Radvanice, ZŠ a MŠ Pilníkov, ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Úpice Lány) bylo do soutěže z kapacitních důvodů pozváno deset. Pro nemoc se jeden tým nemohl zúčastnit, a tak nakonec soutěžilo týmů devět. V přátelské a uvolněné atmosféře dohlíželi na celé soutěžní klání pořadatelé z CSA Trutnov a odborná porota ve složení: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková z Krkonošského deníku, Ing. Michal Sacher z Komerční banky Trutnov, pan Jaroslav Hák jednatel společnosti JHT CZ, s.r.o., z Mladých Buků, Josef Mádle vysokoškolský student, absolvent CSA Trutnov, a pan František Molík z Hospodářské komory ČR, jehož los určil za předsedu poroty. Titul Nejlepší businessteam 2014 získal po roce opět tým Fčely ze ZŠ Úpice Lány, na druhém místě se umístil A-Team ze ZŠ a MŠ Radvanice a na třetím místě tým ze ZŠ Podharť ze Dvora Králové nad Labem s názvem Business Kings. Tři nejlepší týmy získaly kromě medailí a diplomů i ceny od zřizovatele školy společnosti Omega Investment a.s., Komerční banky a společnosti JHT CZ, s.r.o. Ostatní soutěžní týmy získaly účastnický certifikát a od partnerů akce drobné

17 odměny. Kladné ohlasy na BUSINESSDAY ze strany soutěžících, pedagogů i členů poroty opět potěšily, další ročník bude škola pořádat na jaře Vzhledem k tomu, že je 4letá denní forma vzdělávání realizována formou internátní školy (odložené školné), absolvovali žáci během školního roku o víkendech s rodilými mluvčími anglického jazyka řadu výletů a dalších zajímavých akcí, které byly prezentovány na webových stránkách školy a také v regionálním tisku. Z dalších zajímavých školních i mimoškolních aktivit, které vyžadovaly znalost anglického jazyka, byla např. návštěva mexického velvyslance J. E. Pablo Macedo Riba v budově školy. Během prezentace pan velvyslanec seznámil žáky i vyučující s geografií, ekonomikou, zahraniční politikou, kulturou Mexika. Poté proběhla diskuse, během které padly dotazy týkající se např. práce velvyslance, doporučení turisticky zajímavých míst, národní kuchyně. V závěru celé návštěvy padlo pozvání k návštěvě ambasády v Praze. Mimoškolní sportovní aktivity organizoval Školní sportovní klub (AŠSK). Škola spolupracovala také s kulturními a vzdělávacími středisky regionu, přispívala žákům na exkurzní činnost

18 Tabulka č. 8.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rok 2013 Akce Účast Studentské předčasné parlamentní volby Projekt MF Dnes Studenti čtou a píší noviny podzim Oblastní kolo Piškvorky Ekologická exkurze odkaliště popílku Debrné Exkurze na Okresní soud v Trutnově účast na hlavním líčení ve věci přečinu krádeže Promítání filmu Hitler, Stalin a já s následnou besedou se studenty doktorandského studia PedF UHK v rámci projektu Příběhy bezpráví Týden vzdělávání dospělých ukázka z kurzu Ruský jazyk pro mírně pokročilé: Obchod a nakupování (spolupráce s Úřadem práce v Trutnově) Exkurze na Okresní soud v Trutnově účast na hlavním líčení ve věci poškozování cizí věci Exkurze do firmy Grund Mladé Buky + Komerční banka Trutnov Rok 2014 Akce Účast Projektový týden prezentace firem našeho regionu (zkrácené studium) Olympiáda v ČJL okresní kolo Olympijský týden na CSA Trutnov Exkurze do Prahy (historické centrum) + návštěva Olympijského parku na Letné Přednáška na téma Veřejné rozpočty zástupce z Národohospodářské fakulty VŠE Praha Přírodovědně-geografická exkurze v NP Krkonoše Soutěž pro žáky ZŠ O nejlepší BUSSINESTEAM (partneři akce: Hospodářská komora, KB Trutnov, JHT s.r.o. Mladé Buky, Krkonošský deník) účast 7 ZŠ (celkem 9 soutěžních týmů)

19 Tabulka č. 8.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pokračování) Rok 2014 Akce Účast Exkurze ve Tkalcovském muzeu v Domě pod jasanem v Trutnově - Voletinách Ples CSA Trutnov Národní dům Trutnov Návštěva mexického velvyslance ve škole beseda v AJ Prevence AIDS přednáška studentek VOŠ a SZŠ Trutnov Koncert Jana Kryla Není bratr jako bratr Přednáška na téma Drogy a jejich nebezpečí přednáška studentek VOŠ a SZŠ Trutnov Exkurze do firmy JHT s.r.o., Mladé Buky Přednáška na téma Autorské a průmyslové právo přednáška prezidenta ARID J. Zimy Přednáška na téma Alkohol přednáška studentek VOŠ a SZŠ Trutnov Ekologická exkurze na Rýchory Slavnostní předávání maturitních vysvědčení denní i dálková forma vzdělávání Sportovní týden v přírodě Expedice Kréta odměna aktivním žákům školy (zahraniční výjezd)

20 9 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Ve školním roce neproběhla ve škole žádná kontrola ze strany ČŠI. 10 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK Předpisy upravující finanční hospodaření Vedení účetnictví Účetnictví školy je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. V rámci těchto předpisů používá škola platné účetní metody pro účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a jeho odepisování, zásobách materiálu, přijatých dotacích ze státního rozpočtu, nakládání s peněžními prostředky, opravných položkách a dalších. Na základě výše uvedených právních předpisů byly sestaveny, mimo jiné, následující vnitřní předpisy: - účtový rozvrh a vymezený okruh účetních knih, - oběh účetních dokladů s vymezením okruhu zaměstnanců školy, kteří mají oprávnění ke schvalování hospodářských úkonů, - způsob inventarizace majetku a závazků, - způsob oceňování majetku a závazků, - předpis o úschově, archivaci a skartaci účetních písemností, - Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při konání pracovní cesty a rozhodnutí ředitele pro rok 2013 v intencích zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, - účtování v cizích měnách (kursové přepočty a rozdíly), - pravidla pro vedení a kontrolu pokladny, podpisové vzory, - směrnice pro poskytování OOPP, mycích a desinfekčních prostředků

21 Vnitřní mzdový předpis Uvedený vnitřní předpis je školou uplatňován na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Přílohu mzdového předpisu tvoří Zásady odměňování, které pro zvýšenou srovnatelnost se státními školami ve značné míře akceptují příslušná ustanovení vlády Finanční hospodaření Stručný rozbor CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o., hospodaří především se dvěma druhy výnosů poskytnutými dotacemi, zejména dotací ze státního rozpočtu pro soukromé školy ve výši 90 % normativu na žáka na neinvestiční výdaje a dalšími dotacemi z veřejných prostředků, a dále s příjmy z vlastní činnosti školy školným a platbami za ostatní poskytované služby. Podmínky poskytnutých dotací byly dodrženy Přehled výnosů a nákladů Tabulka č Přehled výnosů Druh výnosů Částka v Kč Poplatky od zletilých žáků, rodičů či zákonných zástupců ,05 % Dotace ,87 % Tržby z dočasného přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli ,76 % Zajištění odborných stáží, vzdělávací služby ,20 % Ostatní výnosy ,11 % Výnosy celkem

22 Tabulka č Přehled nákladů Druh nákladů Částka v Kč Celkové náklady na mzdy pracovníků školy ,51 % Zákonné odvody ZP a SP ,83 % Nákup drob. majetku kancelářské potřeby ,06 % Spotřeba energií ,29 % Nakoupené služby spojené s výukou ,94 % Služby výpočetní techniky, telefonní poplatky, poštovné ,50 % Reklama ,27 % Učebnice, literatura ,37 % Cestovné ,14 % Ostatní náklady ,09 % Náklady celkem Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2013 Výnosy za rok 2013 celkem ,24 Kč Náklady za rok 2013 celkem ,51 Kč Hospodářský výsledek běžného účetního období ,27 Kč Daň z příjmů z běžné činnosti... 0,00 Kč Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2013 ztráta ,27 Kč Představenstvo společnosti Omega Investment a. s. zřizovatel a majitel školy při výkonu působnosti valné hromady dne 27. června 2014 schválil účetní závěrku k Současně rozhoduje, že ztráta vytvořená za účetní období roku 2013 ve výši ,27 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let

23 Výnosy Celkové výnosy dosáhly částky ,24 Kč. Meziročně došlo ke snížení výnosů o ,10 Kč. Zvýšení ostatních výnosů bylo dosaženo zejména tržbami z dočasného přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a tržbami za zajištění odborných stáží. Tabulka č Meziroční vývoj hlavních druhů výnosů Rok Poměr mezi roky Výnosy A B C B/A C/B Celkové výnosy , , ,24 106,35% 61,47% Dotace , , ,35 121,89% 35,92% Školné , , ,00 75,26% 64,77% Ostatní , , ,89 235,20% 711,87% Graf č Přehled výnosů za rok 2013 Tabulka č Přehled dotací čerpaných v roce 2013 Předmět dotace Poskytovatel Čerpáno v roce 2013 Dotace poskytnutá soukromé škole (ÚZ 33155) Královéhradecký kraj ,00 Projekt Cizí jazyky interaktivně MŠMT ,00 Projekt Šablony SŠ MŠMT ,00 Projekt Poznáváme evropský trh práce z programu Leonardo da Vinci Mobility NAEP ,43 Projekt Zahraniční stáže absolventů lepší start do života z programu Leonardo da Vinci Mobility NAEP ,92 Celkem ,

24 Dotace poskytnutá soukromé škole (ÚZ 33155) byla na základě smlouvy uzavřené s odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poskytnuta u žáků denní a dálkové formy vzdělávání SOŠ ve výši 90 % normativu stanoveného pro srovnatelný typ školy. Pro rok 2013 dosáhla výše ,00 Kč. Její podíl na celkových příjmech činí 24 % Náklady Ani v roce 2013 se nepodařilo zastavit pokles příjmů daný nižším počtem žáků. Výraznější pokles nákladů v roce 2013 oproti předchozím obdobím je důsledkem prováděné optimalizace nákladů za účelem zvýšení efektivity při správě a provozu školy a jejího technického zabezpečení. Náklady Index B/A Inde x C/B A B C Učebnice, literatura , , ,00 67,17% 141,84% Nákup drob. majetku, kancelářské potřeby , , ,00 452,57% 82,65% Energie , , ,00 51,82% 154,35% Servis opravy, výpočetní technika , , ,00 122,74% 187,08% Osobní náklady , , ,00 91,52% 84,34% Služby spojené s výukou, zahraniční pobyty studentů Tabulka č Meziroční vývoj hlavních druhů nákladů , ,00 13,33% Ostatní náklady , , ,00 61,74% 85,35% Ce lke m , , ,00 111,41% 72,62% V roce 2013 nebyly vynaloženy žádné investiční prostředky. Tabulka č Meziroční vývoj celkových výnosů a nákladů Rok Výnosy Náklady + Zisk/ - Ztráta , , , , , , , , ,28 Meziroční vývoj v % 106,35 111,

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více