Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpracovali: Karel Kincl, ředitel školy Ing. Eliška Pištěková, správce rozpočtu V Chrudimi

2 Školní rok 2013 / 2014 ZUŠ Chrudim Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu žáků a pracovalo zde 36 pracovníků. Organizační členění: Ředitel školy: Karel Kincl, vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet saxofon, taneční a dechový orchestr Zástupci ředitele: Bc. Jaroslav Vašíček (zástupce statutárního orgánu), vyučuje hru na zobcovou flétnu, trubku, bicí nástroje, vede taneční a dechový orchestr MgA. Miroslav Pilný, vyučuje hru na akordeon, vede akordeonový soubor Účetní: ing. Eliška Pištěková Hospodářka: Hana Paarová Školník: ing. Ladislav Bureš Uklízečky: Jaroslava Mrázková, Pavlína Pelikánová Obory školy: hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický Hudební obor navštěvovalo v individuální a kolektivní výuce 584 žáků. Výtvarný obor: 243 žáků Taneční obor: 98 žáků Literárně-dramatický obor: 48 žáků Studium pro dospělé: 10 žáků Název školy: Základní umělecká škola Chrudim Adresa školy: ul. Obce Ležáků 92, Chrudim 3 E mail: Adresa webových stránek školy: Zřizovatel školy: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim 1 Rada školy není zřízena Základní umělecká škola Chrudim poskytuje vzdělávání v uměleckých oborech: Hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický Výuka ve škole probíhá podle ŠVP ZUŠ Chrudim S uměním je život bohatší platného od 1. září 2012 a podle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválených dne 26. června 1995 pod č. j /95 25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. května 2002 pod č. j / s platností od 1. září 2002, pro taneční obor dne 7. května 2003 pod č. j / a č. j /2003 s platností od 1. září 2003

3 Seznam zaměstnanců školy pro rok Osobní číslo: Příjmení: Profesní zařazení: Poznámka: Mgr. Beneš Josef pedagog, HO - kevboard, trombon Mgr. Brůnová Zuzana Pedagožka HO klavír, keyboard Ing. Bureš Ladislav školník Drábek Pavel pedagog, HO - housle Feyglová Miloslava pedagožka, HO klavír, PS mateřská dovolená MgA.Filipová Zuzana pedagožka, HO - klavír Fišer Roman pedagog, HO - trombon, keyboard Mgr. Havlová Jana pedagožka, HO - zpěv, klavír Herbst Richard pedagog, VO - keramika Mgr. Hladíková Eliška pedagožka, VO Mgr. Hortová Šárka pedagožka, HO - HN, flétny Jeřábková Monika pedagožka, HO - flétny Kincl Karel ředitel školy, HO - klarinet, saxofon Mgr. Klečková Renata pedagožka, LDO Koblížek Ondřej pedagog, klarinet, saxofon Králová Lenka pedagožka, HO - housle Kymplová Pavla pedagožka TO Ak. mal.laburdová Jaroslava pedagožka, VO Marková Dana pedagožka, HO - zpěv PhDr..Melicherová Radka pedagožka, HO - zpěv Mrázková Jaroslava uklízečka Nováková Věra pedagožka, HO - klavír Paarová Hana hospodářka Pelikánová Pavlína uklízečka Pilařová Eva pedagožka, HO - violoncello MgA. Pilný Miroslav zástupce ředitele, HO - akordeon Ing. Pištěková Eliška účetní Bc. Profous Martin pedagog, HO - HN, zpěv, sbor PhD. Sládková Adéla pedagožka, HO - PS Švarcová Eva pedagožka, HO - klavír Bc. Vašíček Jaroslav statutární zástupce, HO - trubka, bicí Vítková Eva pedagožka, HO - kytara Mgr. Vojtičková Martina pedagožka, HO - klavír, PS Ing., Dis. Voříšková Kateřina pedagožka, HO - kytara Zouharová Dana pedagožka, HO - hoboj, zobc. flétna Židková Markéta pedagožka, HO - klavír Vysvětlivky zkratek: HO hudební obor VO výtvarný obor TO taneční obor LDO literárně dramatický obor HN hudební nauka PS přípravné studium

4 Rozbor hospodaření za rok 2011 V průběhu celého roku 2011 probíhala realizace projektu Nové formy výuky na ZUŠ Chrudim. Bylo to poprvé, co do objemu finančních prostředků na neinvestiční výdaje přiteklo výrazné množství finančních prostředků z vnějšku. V naší 10tileté historii je to poprvé, co kromě úplaty za vzdělávání a nájemného měla škola na neinvestiční výdaje ještě nějaký jiný zdroj financí, protože náš zřizovatel nám na provoz každý rok přiděluje částku 0,- Kč. Z toho se odvíjí i letité velmi nízké školné na naší škole, které pro rok 2010/2011 bylo 190,- Kč. Vyhláška č. 71/2005 Sb. nám neumožňovala částku úplaty za vzdělávání zvýšit. V některých letech jsme ji museli dokonce snižovat. Z použitých finančních prostředků na neinvestiční výdaje za rok 2011 vyplývá, že bychom mohli naše školné zvýšit až na 250 Kč měsíčně. Školné se mění vždy od nového školního roku, tedy větší školné za září až prosinec 2012 nám snad z části pomůže překonat potíže se stoupajícími cenami energií i ostatních služeb a materiálu, protože pokud má hospodářská jednotka překonat stoupající náklady, musí si zabezpečit i větší příjmy. Ze skutečnosti, že jiné školy našeho typu získávají od zřizovatele finanční prostředky na energie, a navíc mohou mít díky tomu i vyšší školné, vyplývá, že se muselo vedení naší školy i všichni zaměstnanci chovat v minulosti velmi hospodářsky, když uvážíme, že si postupně při nákupu běžných hudebních nástrojů šetří i na postupnou obnovu jednotlivých klavírů, které jsou již mnoho let v nevyhovujícím stavu. Krytí vzrůstajících cen u nás tedy asi nepůjde pokrýt pouze úsporami. Příjmy v roce 2011 Celkem v hlavní činnosti Z toho ,95 Kč Tržby za školné ,00 Kč Vstupné na koncertech 1 560,00 Kč Úroky 433,55 Kč Dotace ze státního rozpočtu ,00 Kč Spotřebovaný příspěvek na Grant ,70 Kč Celkem ve vedlejší hospodářské činnosti Z toho Nájemné za nástroje našich žáků Nájemné za nástroje cizím žákům Nájemné za sál ,00 Kč ,00 Kč 2 130,00 Kč 6 500,00 Kč Výdaje v roce 2011 Investiční výdaje z vlastních prostředků Investice z Grantu Neinvestiční celkem Z toho Náklady na platy pracovníků školy OON Zák. odvody soc., zdr. a FKSP Výdaje na učební pomůcky Výdaje na učební pomůcky z Grantu Ostatní provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 Finanční vypořádání roku 2011 Stanovený limit na platy ze SR Skutečně vyplacené mzdy ze SR Stanovený limit na OPPP ze SR Skutečně vyplacené OPPP ze SR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Z finančních prostředků určených SR na odvody, příděly do FKSP a náhrady za nemoc jsme použili na pojištění odpovědnosti ( ,31 Kč) a učební pomůcky (34 038,22 Kč). Hlavní činnost Náklady účtová třída 5 celkem ,81 Kč Výnosy účtová třída 6 celkem ,95 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním ,14 Kč Vedlejší hospodářská činnost Náklady účtová třída 5 celkem ,27 Kč Výnosy účtová třída 6 celkem ,00 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním 23,73 Kč HV ve schvalovacím řízení ,87 Kč Daň z příjmu ZUŠ Chrudim za rok 2011 neplatí. Návrh na rozdělení HV ve schvalovacím řízení Rezervní fond ,87 Kč Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Z toho již použité odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 971,00 Kč Stav fondů k Fond odměn FKSP Fond rezervní z HV Fond rezervní ostatní Fond reprodukce majetku - vlastní Fond reprodukce z Grantu Celkem finanční fondy ,00 Kč ,60 Kč ,49 Kč ,55 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,64 K

6 Hudební obor nově přijatí žáci Přípravné studium - Muzikáři + Hudební dílnička č. Příjmení a jméno žáka Nástroj Učitel Roč. Pozn. 1. Augustová Anna zobcová flétna Jeřábková PS/I. 2. Binková Helena zpěv Marková PS/I. 3. Burkoň Radek zobcová flétna Koblížek PS/I. 4. Capoušková Gabriela zobcová flétna Hortová PS/I. 5. Děták Jan trubka Vašíček PS/I. 6. Dubská Klára violoncello Pilařová PS/I. 7. Dubská Klára zpěv Havlová PS /I. 8. Fifiková Ema klavír Havlová PS /I. 9. Fifiková Hana klavír Havlová PS /I. 10. Hanousek Ondřej klavír Nováková PS/I. 11. Hernandez Mia klavír Sládková PS/I. 12. Hlavatá Michaela zobcová flétna Hortová PS/I. 13. Chudáček Adam zobcová flétna Hortová PS/I. 14. Kafková Petra kytara Voříšková PS/I. 15. Kopecký Jakub zobcová flétna Fišer PS/I. 16. Kovaříková Amálie klávesy Beneš PS / I. 17. Krásný Adam jen kolektiv PS/I. 18. Křivská Kateřina klavír Nováková PS/I. 19. Laubová Ema klavír Židková PS/I. 20. Linková Viktorie violoncello Pilařová PS/I. 21. Maierová Alžběta klavír Filipová PS /I. 22. Malá Markéta zobcová flétna Pilařová PS/I. 23. Mencová Magdaléna akordeon Pilný PS /I. 24. Michálková Karolína zobcová flétna Pilařová PS/I. 25. Netolický Jan zobcová flétna Zouharová PS/I. 26. Panýrek Daniel zobcová flétna Fišer PS/I. 27. Pilař Richard zobcová flétna Zouharová PS/I. 28. Pohnerová Nikola jen kolektiv PS/I. 29. Polyak Michal zpěv Marková PS/II. 30. Sládek Oto klavír Vojtičková PS/I. 31. Smejkal Vít klavír Nováková PS/I. 32. Sokolová Jana housle Králová PS/ I. 33. Stará Daniela klavír Havlová PS/I. 34. Šaldová Tereza jen kolektiv PS/I. 35. ŠkurkováNatálie klavír Filipová PS/I.

7 36. Tomiška Matěj klavír Sládková PS/I. 37. Tomková Barbora klavír Nováková PS/I. 38. Trojanová Alžběta jen kolektiv PS/I. 39. Tvaroh Michal zobcová flétna Fišer PS/I. 40. Vaňková Adéla zobcová flétna Pilařová PS/I. 41. Vodičková Veronika kytara Voříšková PS/I. 42. Vodrážka Josef jen kolektiv PS/I. 43. Vrátná Adéla klavír Brůnová PS / I 44. Wysocká Barbora klavír Nováková PS/II. 45. Zedníková Jana klavír Havlová PS /I Zemánková Lenka klavír Filipová PS/I. 47. Zimmermannová Sofie klavír Sládková PS/I. 48. Žežulka Marek zobcová flétna Zouharová PS/I. 49. Khomová Julie jen kolektiv PS/I. Seznam žáků PS Hudební dílnička, kteří navštěvují také výuku hudebního nástroje, s dotací 25 min. týdně: Burkoň Radek Capoušková Gabriela Dubská Klára Fifiková Ema Fifiková Hana Hanousek Ondřej Křivská Marie Kopecký Jakub Sládek Oto Slavíková Nikola Stará Daniela Zimmermannová Sofie Žežulka Martin

8 Hudební obor - nově přijatí žáci do 1. ročníku č. Příjmení a jméno Nástroj Učitel Roč. Pozn. 1. Abboudová Sára zpěv Marková 1./I. 2. Andrýsková Aneta klavír Vojtičková 1./I. 3. Biško Oldřich zobcová flétna Jeřábková 1./I. 4. Bubík Matyáš akordeon Pilný 1. / I. 5. Dianová Agáta zobcová flétna Koblížek 1./I. 6. Drahá Martina zobcová flétna Hortová 1./I. 7. Gondek Šimon akordeon Pilný 1. / I. 8. Henzl Vladimír violoncello Pilařová 1./I. 9. Holický Vít housle Králová 1./ I. 10. Holý Michal klarinet Koblížek 1./I. 11. Horníková Karolína zobcová flétna Pilařová 1./I. 12. Hurtíková Barbora housle Králová 1./ I. 13. Ješina Kryštof zobcová flétna Koblížek 1./I. 14. Jirásek Vojtěch klarinet Koblížek 1./I. 15. Kořínková Ellen klávesy Drábek 1./I. 16. Král David akordeon Pilný 1. / I. 17. Lang Matyáš klavír Židková 1./I. 18. Maierová Anežka klavír Havlová 1./I. 19. Málek Jan el. kytara Beneš 1. / I. 20. Michálek Vojtěch klarinet Koblížek 1./I. 21. Nekola Šimon kytara Vítková 1./I. 22. Procházková Lucie housle Drábek 1./I. 23. Řádková Jitka klavír Havlová 1./I. 24. Sablíková Michaela zpěv Marková 1./I. 25. Solničková Kateřina kytara Vítková 1./I. 26. Stehno Michael trubka Vašíček 1./ I. 27. Supuka Eduard akordeon Pilný 1. / I. 28. Škopová Barbora zpěv Marková 1./I. 29. Šmahelová Mariana zobcová flétna Hortová 1./I. 30. Šupíková Pavla klávesy Beneš 1. / I. 31. Švadlenková Zuzana zpěv Havlová 1./I. 32. Tefrová Anežka violoncello Pilařová 1./I. 33. Tejnecká Barbora zobcová flétna Hortová 1./I. 34. Tomek Vojtěch el. kytara Beneš 1. / I. 35. Tomková Rebeka klavír Nováková 1./I. 36. Turek Lionel klavír Švarcová 1. / I. 37. Valenta Matěj zobcová flétna Koblížek 1./I. 38. Vašák Ondřej kytara Vítková 1./I

9 39. Vohradníková Adéla klávesy Drábek 1./I. 40. Žampachová Tereza klavír Vojtičková 1./I. Taneční obor - nově přijatí žáci přípravné studium + 1. ročník č. Příjmení a jméno žáka Obor Učitel Roč. Pozn. 1 FRANCOUZOVÁ Aneta TO Pavla Kymplová PS/I 2 KAFKOVÁ Petra TO PS/I 3 LAUBOVÁ Ema TO PS/I 4 LINKOVÁ Viktorie TO PS/I 5 MALÁ Markéta TO PS/I 6 MENCOVÁ Magdaléna TO PS/I 7 MAIEROVÁ Alžběta TO PS/I 8 PERTLÍKOVÁ Alena TO PS/I 9 PEŘINOVÁ Amálie TO PS/I 10 VRÁTNÁ Adéla TO PS/I 11 ZIMMERMANNOVÁ Sofie TO PS/I č. Příjmení a jméno Obor Učitel Roč. Pozn. 1 ČIHÁKOVÁ Eliška TO 1/I. 2 GIŇOVÁ Nikola TO 1/I. 3 MĚCHUROVÁ Adriana TO 1/I. 4 MORAVCOVÁ Barbora TO 1/I. 3 MĚCHUROVÁ Adriana TO 1/I. 4 MORAVCOVÁ Barbora TO 1/I.

10 Výtvarný obor nově přijatí žáci Přípravné studium Příjmení a jméno Obor Učitel Roč./st. Poznámka 1. Ardelt Václav VO PS/l Výtvarný obor vyučují: 2. Blažková Diana PS/l Ak. mal. Jaroslava Laburdová 3. Brůnová Eliška PS/l Mgr. Eliška Hladíková 4. Černíková Zuzana PS/l Richard Herbst - keramika 5. Grof Tomáš PS/l 6. Grubnerová Nicol PS/l 7. Havlíčková Tereza PS/l 8. Hernandez Mia PS/l 9. Jebavá Veronika PS/l 10. Kábelová Michaela PS/l 11. Kasanová Lucie PS/ll 12. Koupal Matouš PS/l 13. Kratochvílová Anna PS/l 14. Laubová Ema PS/l 15. Linková Viktorie PS/l 16. Michálková Karolína PS/l 17. Mikulášková Kateřina PS/l 18. Minaříková Jana PS/ll 19. Mrkvičková Eliška keramika PS/l 20. Mrkvičková Eliška malba, kresba PS/l 21. Růžička Štěpán PS/l 22. Rýdlová Kateřina PS/l 23. Sládek Oto PS/l 24. Složilová Adriena PS/l 25. Smejkal Vít PS/l 26. Smělíková Veronika PS/l 27. Sokolová Gabriela PS/ll 28. Šedová Eliška PS/l 29. Štěpánek Vítek PS/l 30. Tinz Robert PS/l 31. Tomková Barbora keramika PS/l 32. Tomková Barbora malba, kresba PS/l 33. Trojanová Alžběta PS/l 34. Tůma Jakub PS/l 35. Vodičková veronika PS/l

11 Výtvarný obor nově přijatí žáci 1. a 2. ročník č. Příjmení a jméno obor Učitel Roč/st. pozn. 1. Alinčová Karolína VO 1/l. 2. Brebera Filip 1/l. 3. Košín Robin 1/l. 4. Ročňová Anna 1/l. 5. Ryšavý Šimon 1/l. 6. Šafářová Natálie 1/l. 7. Toufarová Zuzana 1/l. 8. Urbánek David 1/l. 9. Zavřelová Alžběta 1/l. 10. Židková Anna 1/l. 11. Boušková Štěpánka 1/ll 12. Thérová Tereza 1/ll 13. Kočí Vojtěch 2/ll 14. Dlouhá Kristýna 2/ll 15. Filipczyková Marie 1/l. 16. Gondeková Nela 1/l. 17. Chvojková Nikol 1/l. 18. Krásná Kateřina 1/l. 19. Ondráčková Kateřina 1/l. 20. Supuka Eduard 1/l. 21. Synková Sára 1/l. 22. Zábranský Jan 1/l. 23. Kotásek Daniel 1/l. 24. Peřinová Kateřina 1/l. 25. Šmahel Nikola 1/l. 26. Wysocká Anna 1/ll 27. Vojtíšková Veronika 1/ll

12 Literárně - dramatický obor nově přijatí žáci Přípravné studium č. Jméno žáka obor Učitel roč. Pozn. 1. Dubská Klára LDO Mgr. Renata Klečková PS/I. Literárně - dramatický obor nově přijatí žáci 1. ročník č. Jméno žáka obor Učitel roč. Pozn. 1 Andrusivová Hana LDO Mgr. Renata Klečková 1./I. ŠVP 2 Burkoň Vítězslav LDO 1./I. 3 Hlavatá Kateřina LDO 1./I. 4 Janečková Martina LDO 1./I. 5 Josková Pavla LDO 1./I. 6 Kociánová Anna LDO 1./I. 7 Kohlíková Michaela LDO 1./I. 8 Kubáčová Lea LDO 1./I. 9 Mazánek Jan LDO 1./I. 10 Měchurová Adriana LDO 1./I. 11 Pilařová Kristýna LDO 1./I. 12 Paluková Antonia Anna LDO 1./I. 13 Štěrbová Bára LDO 1./I. 14 Tvrdíková Nela LDO 1./I. 15 Valášková Adéla LDO 1./I. 16 Valentová Agáta LDO 1./I. 17 Vítek Jiří LDO 1./I.

13 Soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT Školní rok I. Literárně dramatický obor sólový a slovesný projev: soutěžní přehlídka Krajské kolo: ZUŠ Chrudim kategorie: umístění pedagog: Mgr. Renata Klečková Ústřední kolo: ZUŠ Uherské Hradiště poznámka II. Hudební obor - soutěže 1. Hra na klavír Okresní kolo: ZUŠ Chrudim kategorie: žák: umístění pedagog: 0. Sládek Oto 2. cena Mgr. M. Vojtičková I. Totin Ondřej 1. cena s postupem PhD., Mgr. A. Sládková Zelenková Barbora 1. cena s postupem Mgr. M. Vojtičková II. Pilařová Adéla 2. cena MgA. Z. Filipová Trojanová Barbora 3. cena V. Nováková IV. Doležalová Bára 1. cena s postupem M. Židková Lövyová Sára 2. cena MgA. Z. Filipová Svobodová Nela 3. cena V. Nováková VII. Hamáčková Barbora 1. cena s postupem M. Židková VIII. Bachurová Pavla 1. cena s postupem M. Židková IX. Soukal Jakub 1. cena s postupem E. Švarcová Krylová Anna 2. cena E. Švarcová Krajské kolo: ZUŠ Vysoké Mýto kategorie: žák: umístění I. Totin Ondřej PhD., Mgr. A. Sládková Zelenková Barbora Mgr. M. Vojtičková IV. Doležalová Bára M. Židková VII. Hamáčková Barbora M. Židková VIII. Bachurová Pavla M. Židková IX. Soukal Jakub E. Švarcová Ústřední kolo: ZUŠ Praha 8, Taussigova kategorie: žák: umístění 2. Hra na smyčcové nástroje Okresní kolo: ZUŠ Hlinsko kategorie: žák: umístění pedagog: I. Mencová Andrea 1. cena s postupem P. Drábek Hra na housle IV. Horečka Martin 1. cena s postupem P. Drábek Hra na housle I. Totin Ondřej 1. cena s postupem E. Pilařová Hra na violoncl. IV. Švadlenková Kateřina 2. cena E. Pilařová Hra na violoncl. Krajské kolo: Česká Třebová I. Mencová Andrea 3. cena P. Drábek Hra na housle IV. Horečka Martin 1. cena P. Drábek Hra na housle I. Totin Ondřej 1. cena E. Pilařová Hra na violoncl. 3. Hra na kytaru Okresní kolo: ZUŠ Slatiňany

14 kategorie: žák: umístění pedagog: 0. c Žampachová Tereza 3. cena I. Košťál Petr 2. cena I. Kytarové duo 1. cena s postupem Ing. K. Burešová DiS. I. Kytarové trio 2. cena E. Vítková Krajské kolo: ZUŠ Pardubice Havlíčkova kategorie: žák: umístění pedagog: I. Kytarové duo 2. cena Ing. K. Burešová DiS. 4. Výtvarný obor soutěžní přehlídka ZUŠ Moravská Třebová

15 Výsledky soutěží LDO za školní rok 2012/2013 Okresní kolo přehlídky dětských recitátorů Čestné uznání s postupem do krajského kola: Nikola Šmahel /1.kat./ Jakub Baťa /2.kat./ Nikola Wolffelspergerová /2.kat./ Michal Busta /3.kat./ Vladimíra Pithartová /3.kat./ Anna Ročňová /4.kat./ Čestné uznání bez postupu Anna Žáčková /4.kat./ Krajské kolo přehlídky dětských recitátorů Nikola Šmahel /1.kat./ - Diplom bez postupu /žáci 1.kat.nepostupují/ Jakub Baťa /2.kat./- Diplom s postupem na národní přehlídku Michal Busta /3.kat./ - Diplom s postupem na národní přehlídku Vladimíra Pithartová /3.kat./- Diplom /náhradník na národní přehlídku/ Anna Ročňová /4.kat./ - Diplom bez postupu Pozn.: Národní přehlídka dětských recitátorů není soutěžní. Krajská soutěž LDO ZUŠ Dramatický soubor ZUŠ Chrudim - Návrh na postup za inscenaci Skleník na motivy stejnojmenné povídky K.V.Raise Krajské kolo přehlídky Wolkrův Prostějov Denisa Švandová - návrh na postup na národní přehlídku Gabriela Daňková čestné uznání Výsledky soutěží Tanečního oddělení za školní rok 2012/ říjen 2012 mezinárodní soutěž Baletní mládí Praha Tereza Hochmanová 3. místo Kateřina Mensová, Denisa Chvojková cena poroty 13. duben 2013 celostátní soutěž Pardubická arabeska bez umístění 20. duben 2013 Celostátní soutěž ve scénickém tanci, Praha choreografie Křídla cena poroty Choreografie Sail cena poroty 11. květen 2013 Mezinárodní soutěž Hradecká Odette 7 cen poroty

16 Údaje o DVPP na školní rok , vyhláška č.317/2005 Sb. Příjmení, jméno Činnost 1. Mgr. Beneš Josef 1. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Interaktivní tabule Smart, Power Point 2. Studium nových přednesových skladeb pro žáky 3. Studium a hra lehčích klavírních doprovodů 4. Studium odborné literatury 5. Návštěva kulturních a koncertních představení 6. Práce na ŠVP školy 7. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroje 2. Ing. Burešová Kateřina 1. Zdokonalení se v práci na PC, tvorba not. materiálů v notačním programu "Sibelius" 2. Koncertní činnost, návštěva kulturních akcí, studium lehčích klavírních doprovodů 3. Studium nových skladeb pro práci s kytarovým souborem ZUŠ 3. Mgr. Brůnová Zuzana 1. Zdokonalování se v práci PC 2. Aktivní cvičení na nástroj, koncertní činnost CHKF 3. Studium nových skladeb pro žáky 4. Drábek Pavel 1. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Power Point, Smart Board 2. Aktivní cvičení na nástroj, koncertní činnost 3. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 4. Návštěva kulturních a koncertních představení, studium nových skladeb pro VSS 5. Feyglová Miloslava 1. Studium metodiky klavírní hry - Metodické centrum JAMU Brno 2. Tvorba pracovních listů pro procvičování not PS/I. - hra na klavír 3. Tvorba odborných materiálů ke kolektivní výuce PHV - Říkadla a Lidové písně, Muzikář, Vánoční koledy 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Studium nových přednesových skladeb pro žáky a odborné literatury 6. Návštěva koncertních a kulturních představení 7. Zdokonalování se v práci na PC 8. Samostudium anglického a francouzského jazyka 6. MgA. Filipová Zuzana 1. Zdokonalení se v práci na PC 2. Studium nových skladeb pro žáky, nových metodických principů a četba odborné literatury 3. Účast na seminářích a školeních dle nabídky, účast na soutěži Prague Junior Note v Praze 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Návštěva kulturních a koncertních představení 7. Fišer Roman 1. Vzdělávací v aranžování hudby pro různá hudební tělesa 2. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Interaktivní tabule Smart, Power Point 3. Návštěvy koncertních představení 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 8. Mgr. Havlová Jana 1. Účast na odborných seminářích dle nabídky 2. Návštěva koncertních a operních představení 3. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 9. Herbst Richard 1. Realizace samostatných výstav 2. Realizace veřejných, kulturních akcí - letní kino 10. Mgr. Hladíková Eliška 1. Účast na přehlídkách a soutěžích s Fotoklubem Chrudim, 2. Účast na výtvarných akcích a odborných seminářích dle nabídky - viz. osobní plán 3. Studium a četba odborné literatury o výtvarném umění 4. Pokračování ve studiu HFK - Hradec Králové (pro pokročilé), návštěva galerií a výstav 5. Účast na rozborovém semináři celostátní přehlídky VO "Oči dokořán" - Štenberk 11. Mgr. Hortová Šárka 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Účast na interpretačních seminářích (problematika stylové hry hudby různých historických období) 3. Průběžné studium materiálů z hudební teorie: konzultantka závěrečných prací na pardubické konzervatoři, studium odborné literatury 4. Účast na flétnovém dnu (Konzervatoř Praha) 5. Studium nových metodických postupů uplatňovaných při výuce na ZŠ a aplikace vybraných a vhodných do výuky HN na ZUŠ 6. Zdokonalování se v práci na PC, práce v notačním programu "Sibelius", Smart Board, Power Point 7. Studium a příprava klavírních doprovodů

17 8. Tvorba výukových materiálů v rámci nového ŠVP školy, koordinátor ŠVP 9. Vlastní aktivní cvičení na zobcovou a příčnou flétnu, příprava na učitelský koncert 10. Studijní návštěvy koncertů, galerií a výstav 12. Jeřábková Monika 1. Aktivní cvičení na zobcovou a příčnou flétnu 2. Příprava studovaných přednesů na oba nástroje pro uč.koncerty 3. Studium a příprava klavírních doprovodů 4. Studijní návštěvy koncertů, galerií a výstav 5. Příprava žáků na soutěže, účast v porotě 6. Četba a studium odborné literatury 13. Kincl Karel 1. Studium nových zákonných norem a odborné literatury 2 Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní spis 3 Práce s notačním programem "Sibelius" pro TDO, nové učební osnovy a škola pro saxofon 4 Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj 5 Návštěvy koncertních a kulturních představení dle časových možností 14. Mgr. Klečková Renata 1. Pravidelné přednášky o češtině v "Klubu hezky česky" 2. Četba a studium odborné literatury 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Soukromé studium anglického jazyka 5. Moderování kulturních akcí 15. Koblížek Ondřej 1. Zdokonalování se v práci na PC, práce s notačním programem "Sibelius" 2. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 3. Návštěva koncertních a kulturních představení 16. Králová Lenka 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní spis 2. Zdokonalování se v práci na PC 3. Aktivní cvičení na nástroj 4. Studium nových skladeb 17. Kymplová Pavla 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Četba a studium odborné literatury, videomateriálů 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Studium anglického jazyka 5. Spolupráce s tanečníky z baletního souboru ND Praha 6. Návštěvy soukromých lekcí klasického tance - konzultantka Adéla Polertová 7. Návštěvy baletních představení, moderování mezinárodních baletních soutěží 18. Ak. mal.laburdová Jar. 1. Účast na výtvarných akcích a odborných seminářích dle nabídky - viz. osobní plán 2. Studium a četba odborné literatury o výtvarném umění 3. Práce na ŠVP školy 4. Návštěva galerií a výstav 5. Účast na rozborovém semináři celostátní přehlídky VO "Oči dokořán" - Štenberk 19. Marková Dana 1. Soukromé studium výuky zpěvu a angličtiny 2. Četba a studium odborné literatury 3. Návštěva koncertních a operních představení 4. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování, výchovné koncerty 5. Účast na odborných seminářích dle nabídky ped. center 20. PhDr. Melicherová R. 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Četba odb. literatury, studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 3. Studijní návštěvy dalších ZUŠ - navázání spolupráce, výměna zkušeností 4. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 21. Nováková Věra 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových přednesových skladeb pro žákovský repertoár 3. Vlastní aktivní cvičení na klavír, příprava na učitelský koncert, návštěvy koncertů 4. Aktivní účast na klavírních soutěžích a přehlídkách se svými žáky 5. Konzultace s dirigenty pěveckých sborů 6. Studium odborné literatury 3. Studijní návštěvy dalších ZUŠ - navázání spolupráce, výměna zkušeností 4. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 21. Nováková Věra 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových přednesových skladeb pro žákovský repertoár 3. Vlastní aktivní cvičení na klavír, příprava na učitelský koncert, návštěvy koncertů 4. Aktivní účast na klavírních soutěžích a přehlídkách se svými žáky 5. Konzultace s dirigenty pěveckých sborů 6. Studium odborné literatury

18 22. Pilařová Eva 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na PC - notační program "Sibelius", psaní not pro potřeby školy 3. Návštěvy koncertních představení 4. Aktivní cvičení na hudební nástroje + koncertní činnost, účast na MSH 5. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 23. MgA. Pilný Miroslav 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Koncertní činnost 3. Studium odborné akordeonové literatury 4. Prohlubování znalostí německého a anglického jazyka 5. Návštěva koncertních představení 6. Zdokonalování se v práci na PC 24. Profous Martin Bc. 1. Účast na odborných přednáškách 2. Konzultant studentů oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Universitě Hradec Králové 3. Dirigentská činnost 4. Doplňující pedagogické studium - Universita Hradec Králové 5. Studium odborné (hudebně teoretické) literatury 25. Mgr. Sládková Adéla 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Publikační činnost v rámci konferencí HV a v časopisu Hudební výchova 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Účast na klavírní soutěži Prague Junior Note v Praze 5. Studium nového repertoáru pro děti 6. Tvorba výukových materiálů 26. Švarcová Eva 1. Účast na odborných seminářích dle nabídky viz. osobní plán práce 2. Studium nových skladeb pro žáky 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Četba a studium odborné literatury 27. Bc. Vašíček Jaroslav 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na PC - programy "Sibelius", "Cakewalk", "Cubase" 3. Psaní a úprava not pro potřeby školy: TDO, etudy pro trubku a bicí 4. Práce na novém ŠVP školy 5. Aktivní hra na nástroj 6. Četba a studium odborné literatury 7. Příprava (zhotovení) tiskopisů pro potřeby školy 28. Vítková Eva 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Aktivní cvičení na nástroj 3. Návštěva koncertních představení 4. Studium nových skladeb vhodných pro žáky, studium skladeb na uč. koncert 5. Zdokonakování se v práci na PC 6. Soukromé studium anglického a španělského jazyka 29. Mgr. Vojtičková Mart. 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových skladeb vhodných pro žáky, studium skladeb na uč. koncert 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Odborná školení: interaktivní tabule Smart Board, Power Point 5. Studium a příprava odborných materiálů ke kolektivní výuce PHV, příprava výuky PHV, PPHV 6. Účast na klavírní soutěži Karlovarská růžička 7. Aktualizace "Muzikáře" + pracovních listů pro PPHV 30. Zouharová Dana 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na ŠVP školy - hra na hoboj 3. Zdokonakování se v práci na PC, notační program "Sibelius" - výstupy v rámci projektu 4. Vlastní aktivní cvičení hry na zobcovou flétnu a hoboj, aktivní koncertní činnost 5. Studium nových notových materiálů, odborné literatury, klavírních doprovodů 6. Studijní návštěvy koncertních představení 7. Studium anglického jazyka - Jazyková škola Zebra 8. Kurz: Dechové soboty - cyklus seminářů na Konzervatoři Brno 31. Židková Markéta 1. Jazyková škola M. Kubešové - 2 hodiny angličtiny týdně 2. Letní klavírní kurzy I. Klánského 3. Návštěva koncertních představení 4. Četba odborné literatury Zapsal: Karel Kincl

19 Veřejné akce školy ve školním roce : 2012 / 2013 Hudební obor I.pol. II.pol. Celkem 1. Interní vystoupení Koncerty (muzeum, divadlo aj. ) Koncert učitelů Soutěže Soustředění Zahájení vernisáže Ostatní vyst. ( pro školy, CHHV apod.) Výtvarný obor 8. Výstava Výzdoba školy, divadla, Zhotovení plakátů apod Soutěže, exkurze 2 2 Literárně-dramatický obor 12. Vystoupení Soutěže Festival, setkání Soustředění 0 Taneční obor 16. Vystoupení ( + předtančení ) Soutěže Soustředění, jiné.. 0 Taneční a dechový orchestr 19. Koncerty, festivaly, pochody aj Plesy Soutěže Soustředění 0 Celkem akcí :

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 S outěže ZUŠ vyhlášené MŠMT Ve školním roce 2011/2012 probíhaly soutěže ZUŠ v těchto oborech: taneční obor, hra na dechové a bicí nástroje,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 1 145 Noháčová Anička 2007 00:04:40 00:04:39 2 30 Valachová Lucie Tereza 2006 00:04:46 00:04:46 00:00:06 3 126 Vašinová Klára 2005 00:04:47 00:04:45 00:00:07 4 52 Káclová

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ------------------------------------------- Název školy, adresa:základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více