Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpracovali: Karel Kincl, ředitel školy Ing. Eliška Pištěková, správce rozpočtu V Chrudimi

2 Školní rok 2013 / 2014 ZUŠ Chrudim Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu žáků a pracovalo zde 36 pracovníků. Organizační členění: Ředitel školy: Karel Kincl, vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet saxofon, taneční a dechový orchestr Zástupci ředitele: Bc. Jaroslav Vašíček (zástupce statutárního orgánu), vyučuje hru na zobcovou flétnu, trubku, bicí nástroje, vede taneční a dechový orchestr MgA. Miroslav Pilný, vyučuje hru na akordeon, vede akordeonový soubor Účetní: ing. Eliška Pištěková Hospodářka: Hana Paarová Školník: ing. Ladislav Bureš Uklízečky: Jaroslava Mrázková, Pavlína Pelikánová Obory školy: hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický Hudební obor navštěvovalo v individuální a kolektivní výuce 584 žáků. Výtvarný obor: 243 žáků Taneční obor: 98 žáků Literárně-dramatický obor: 48 žáků Studium pro dospělé: 10 žáků Název školy: Základní umělecká škola Chrudim Adresa školy: ul. Obce Ležáků 92, Chrudim 3 E mail: Adresa webových stránek školy: Zřizovatel školy: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim 1 Rada školy není zřízena Základní umělecká škola Chrudim poskytuje vzdělávání v uměleckých oborech: Hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický Výuka ve škole probíhá podle ŠVP ZUŠ Chrudim S uměním je život bohatší platného od 1. září 2012 a podle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválených dne 26. června 1995 pod č. j /95 25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. května 2002 pod č. j / s platností od 1. září 2002, pro taneční obor dne 7. května 2003 pod č. j / a č. j /2003 s platností od 1. září 2003

3 Seznam zaměstnanců školy pro rok Osobní číslo: Příjmení: Profesní zařazení: Poznámka: Mgr. Beneš Josef pedagog, HO - kevboard, trombon Mgr. Brůnová Zuzana Pedagožka HO klavír, keyboard Ing. Bureš Ladislav školník Drábek Pavel pedagog, HO - housle Feyglová Miloslava pedagožka, HO klavír, PS mateřská dovolená MgA.Filipová Zuzana pedagožka, HO - klavír Fišer Roman pedagog, HO - trombon, keyboard Mgr. Havlová Jana pedagožka, HO - zpěv, klavír Herbst Richard pedagog, VO - keramika Mgr. Hladíková Eliška pedagožka, VO Mgr. Hortová Šárka pedagožka, HO - HN, flétny Jeřábková Monika pedagožka, HO - flétny Kincl Karel ředitel školy, HO - klarinet, saxofon Mgr. Klečková Renata pedagožka, LDO Koblížek Ondřej pedagog, klarinet, saxofon Králová Lenka pedagožka, HO - housle Kymplová Pavla pedagožka TO Ak. mal.laburdová Jaroslava pedagožka, VO Marková Dana pedagožka, HO - zpěv PhDr..Melicherová Radka pedagožka, HO - zpěv Mrázková Jaroslava uklízečka Nováková Věra pedagožka, HO - klavír Paarová Hana hospodářka Pelikánová Pavlína uklízečka Pilařová Eva pedagožka, HO - violoncello MgA. Pilný Miroslav zástupce ředitele, HO - akordeon Ing. Pištěková Eliška účetní Bc. Profous Martin pedagog, HO - HN, zpěv, sbor PhD. Sládková Adéla pedagožka, HO - PS Švarcová Eva pedagožka, HO - klavír Bc. Vašíček Jaroslav statutární zástupce, HO - trubka, bicí Vítková Eva pedagožka, HO - kytara Mgr. Vojtičková Martina pedagožka, HO - klavír, PS Ing., Dis. Voříšková Kateřina pedagožka, HO - kytara Zouharová Dana pedagožka, HO - hoboj, zobc. flétna Židková Markéta pedagožka, HO - klavír Vysvětlivky zkratek: HO hudební obor VO výtvarný obor TO taneční obor LDO literárně dramatický obor HN hudební nauka PS přípravné studium

4 Rozbor hospodaření za rok 2011 V průběhu celého roku 2011 probíhala realizace projektu Nové formy výuky na ZUŠ Chrudim. Bylo to poprvé, co do objemu finančních prostředků na neinvestiční výdaje přiteklo výrazné množství finančních prostředků z vnějšku. V naší 10tileté historii je to poprvé, co kromě úplaty za vzdělávání a nájemného měla škola na neinvestiční výdaje ještě nějaký jiný zdroj financí, protože náš zřizovatel nám na provoz každý rok přiděluje částku 0,- Kč. Z toho se odvíjí i letité velmi nízké školné na naší škole, které pro rok 2010/2011 bylo 190,- Kč. Vyhláška č. 71/2005 Sb. nám neumožňovala částku úplaty za vzdělávání zvýšit. V některých letech jsme ji museli dokonce snižovat. Z použitých finančních prostředků na neinvestiční výdaje za rok 2011 vyplývá, že bychom mohli naše školné zvýšit až na 250 Kč měsíčně. Školné se mění vždy od nového školního roku, tedy větší školné za září až prosinec 2012 nám snad z části pomůže překonat potíže se stoupajícími cenami energií i ostatních služeb a materiálu, protože pokud má hospodářská jednotka překonat stoupající náklady, musí si zabezpečit i větší příjmy. Ze skutečnosti, že jiné školy našeho typu získávají od zřizovatele finanční prostředky na energie, a navíc mohou mít díky tomu i vyšší školné, vyplývá, že se muselo vedení naší školy i všichni zaměstnanci chovat v minulosti velmi hospodářsky, když uvážíme, že si postupně při nákupu běžných hudebních nástrojů šetří i na postupnou obnovu jednotlivých klavírů, které jsou již mnoho let v nevyhovujícím stavu. Krytí vzrůstajících cen u nás tedy asi nepůjde pokrýt pouze úsporami. Příjmy v roce 2011 Celkem v hlavní činnosti Z toho ,95 Kč Tržby za školné ,00 Kč Vstupné na koncertech 1 560,00 Kč Úroky 433,55 Kč Dotace ze státního rozpočtu ,00 Kč Spotřebovaný příspěvek na Grant ,70 Kč Celkem ve vedlejší hospodářské činnosti Z toho Nájemné za nástroje našich žáků Nájemné za nástroje cizím žákům Nájemné za sál ,00 Kč ,00 Kč 2 130,00 Kč 6 500,00 Kč Výdaje v roce 2011 Investiční výdaje z vlastních prostředků Investice z Grantu Neinvestiční celkem Z toho Náklady na platy pracovníků školy OON Zák. odvody soc., zdr. a FKSP Výdaje na učební pomůcky Výdaje na učební pomůcky z Grantu Ostatní provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 Finanční vypořádání roku 2011 Stanovený limit na platy ze SR Skutečně vyplacené mzdy ze SR Stanovený limit na OPPP ze SR Skutečně vyplacené OPPP ze SR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Z finančních prostředků určených SR na odvody, příděly do FKSP a náhrady za nemoc jsme použili na pojištění odpovědnosti ( ,31 Kč) a učební pomůcky (34 038,22 Kč). Hlavní činnost Náklady účtová třída 5 celkem ,81 Kč Výnosy účtová třída 6 celkem ,95 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním ,14 Kč Vedlejší hospodářská činnost Náklady účtová třída 5 celkem ,27 Kč Výnosy účtová třída 6 celkem ,00 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním 23,73 Kč HV ve schvalovacím řízení ,87 Kč Daň z příjmu ZUŠ Chrudim za rok 2011 neplatí. Návrh na rozdělení HV ve schvalovacím řízení Rezervní fond ,87 Kč Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Z toho již použité odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 971,00 Kč Stav fondů k Fond odměn FKSP Fond rezervní z HV Fond rezervní ostatní Fond reprodukce majetku - vlastní Fond reprodukce z Grantu Celkem finanční fondy ,00 Kč ,60 Kč ,49 Kč ,55 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,64 K

6 Hudební obor nově přijatí žáci Přípravné studium - Muzikáři + Hudební dílnička č. Příjmení a jméno žáka Nástroj Učitel Roč. Pozn. 1. Augustová Anna zobcová flétna Jeřábková PS/I. 2. Binková Helena zpěv Marková PS/I. 3. Burkoň Radek zobcová flétna Koblížek PS/I. 4. Capoušková Gabriela zobcová flétna Hortová PS/I. 5. Děták Jan trubka Vašíček PS/I. 6. Dubská Klára violoncello Pilařová PS/I. 7. Dubská Klára zpěv Havlová PS /I. 8. Fifiková Ema klavír Havlová PS /I. 9. Fifiková Hana klavír Havlová PS /I. 10. Hanousek Ondřej klavír Nováková PS/I. 11. Hernandez Mia klavír Sládková PS/I. 12. Hlavatá Michaela zobcová flétna Hortová PS/I. 13. Chudáček Adam zobcová flétna Hortová PS/I. 14. Kafková Petra kytara Voříšková PS/I. 15. Kopecký Jakub zobcová flétna Fišer PS/I. 16. Kovaříková Amálie klávesy Beneš PS / I. 17. Krásný Adam jen kolektiv PS/I. 18. Křivská Kateřina klavír Nováková PS/I. 19. Laubová Ema klavír Židková PS/I. 20. Linková Viktorie violoncello Pilařová PS/I. 21. Maierová Alžběta klavír Filipová PS /I. 22. Malá Markéta zobcová flétna Pilařová PS/I. 23. Mencová Magdaléna akordeon Pilný PS /I. 24. Michálková Karolína zobcová flétna Pilařová PS/I. 25. Netolický Jan zobcová flétna Zouharová PS/I. 26. Panýrek Daniel zobcová flétna Fišer PS/I. 27. Pilař Richard zobcová flétna Zouharová PS/I. 28. Pohnerová Nikola jen kolektiv PS/I. 29. Polyak Michal zpěv Marková PS/II. 30. Sládek Oto klavír Vojtičková PS/I. 31. Smejkal Vít klavír Nováková PS/I. 32. Sokolová Jana housle Králová PS/ I. 33. Stará Daniela klavír Havlová PS/I. 34. Šaldová Tereza jen kolektiv PS/I. 35. ŠkurkováNatálie klavír Filipová PS/I.

7 36. Tomiška Matěj klavír Sládková PS/I. 37. Tomková Barbora klavír Nováková PS/I. 38. Trojanová Alžběta jen kolektiv PS/I. 39. Tvaroh Michal zobcová flétna Fišer PS/I. 40. Vaňková Adéla zobcová flétna Pilařová PS/I. 41. Vodičková Veronika kytara Voříšková PS/I. 42. Vodrážka Josef jen kolektiv PS/I. 43. Vrátná Adéla klavír Brůnová PS / I 44. Wysocká Barbora klavír Nováková PS/II. 45. Zedníková Jana klavír Havlová PS /I Zemánková Lenka klavír Filipová PS/I. 47. Zimmermannová Sofie klavír Sládková PS/I. 48. Žežulka Marek zobcová flétna Zouharová PS/I. 49. Khomová Julie jen kolektiv PS/I. Seznam žáků PS Hudební dílnička, kteří navštěvují také výuku hudebního nástroje, s dotací 25 min. týdně: Burkoň Radek Capoušková Gabriela Dubská Klára Fifiková Ema Fifiková Hana Hanousek Ondřej Křivská Marie Kopecký Jakub Sládek Oto Slavíková Nikola Stará Daniela Zimmermannová Sofie Žežulka Martin

8 Hudební obor - nově přijatí žáci do 1. ročníku č. Příjmení a jméno Nástroj Učitel Roč. Pozn. 1. Abboudová Sára zpěv Marková 1./I. 2. Andrýsková Aneta klavír Vojtičková 1./I. 3. Biško Oldřich zobcová flétna Jeřábková 1./I. 4. Bubík Matyáš akordeon Pilný 1. / I. 5. Dianová Agáta zobcová flétna Koblížek 1./I. 6. Drahá Martina zobcová flétna Hortová 1./I. 7. Gondek Šimon akordeon Pilný 1. / I. 8. Henzl Vladimír violoncello Pilařová 1./I. 9. Holický Vít housle Králová 1./ I. 10. Holý Michal klarinet Koblížek 1./I. 11. Horníková Karolína zobcová flétna Pilařová 1./I. 12. Hurtíková Barbora housle Králová 1./ I. 13. Ješina Kryštof zobcová flétna Koblížek 1./I. 14. Jirásek Vojtěch klarinet Koblížek 1./I. 15. Kořínková Ellen klávesy Drábek 1./I. 16. Král David akordeon Pilný 1. / I. 17. Lang Matyáš klavír Židková 1./I. 18. Maierová Anežka klavír Havlová 1./I. 19. Málek Jan el. kytara Beneš 1. / I. 20. Michálek Vojtěch klarinet Koblížek 1./I. 21. Nekola Šimon kytara Vítková 1./I. 22. Procházková Lucie housle Drábek 1./I. 23. Řádková Jitka klavír Havlová 1./I. 24. Sablíková Michaela zpěv Marková 1./I. 25. Solničková Kateřina kytara Vítková 1./I. 26. Stehno Michael trubka Vašíček 1./ I. 27. Supuka Eduard akordeon Pilný 1. / I. 28. Škopová Barbora zpěv Marková 1./I. 29. Šmahelová Mariana zobcová flétna Hortová 1./I. 30. Šupíková Pavla klávesy Beneš 1. / I. 31. Švadlenková Zuzana zpěv Havlová 1./I. 32. Tefrová Anežka violoncello Pilařová 1./I. 33. Tejnecká Barbora zobcová flétna Hortová 1./I. 34. Tomek Vojtěch el. kytara Beneš 1. / I. 35. Tomková Rebeka klavír Nováková 1./I. 36. Turek Lionel klavír Švarcová 1. / I. 37. Valenta Matěj zobcová flétna Koblížek 1./I. 38. Vašák Ondřej kytara Vítková 1./I

9 39. Vohradníková Adéla klávesy Drábek 1./I. 40. Žampachová Tereza klavír Vojtičková 1./I. Taneční obor - nově přijatí žáci přípravné studium + 1. ročník č. Příjmení a jméno žáka Obor Učitel Roč. Pozn. 1 FRANCOUZOVÁ Aneta TO Pavla Kymplová PS/I 2 KAFKOVÁ Petra TO PS/I 3 LAUBOVÁ Ema TO PS/I 4 LINKOVÁ Viktorie TO PS/I 5 MALÁ Markéta TO PS/I 6 MENCOVÁ Magdaléna TO PS/I 7 MAIEROVÁ Alžběta TO PS/I 8 PERTLÍKOVÁ Alena TO PS/I 9 PEŘINOVÁ Amálie TO PS/I 10 VRÁTNÁ Adéla TO PS/I 11 ZIMMERMANNOVÁ Sofie TO PS/I č. Příjmení a jméno Obor Učitel Roč. Pozn. 1 ČIHÁKOVÁ Eliška TO 1/I. 2 GIŇOVÁ Nikola TO 1/I. 3 MĚCHUROVÁ Adriana TO 1/I. 4 MORAVCOVÁ Barbora TO 1/I. 3 MĚCHUROVÁ Adriana TO 1/I. 4 MORAVCOVÁ Barbora TO 1/I.

10 Výtvarný obor nově přijatí žáci Přípravné studium Příjmení a jméno Obor Učitel Roč./st. Poznámka 1. Ardelt Václav VO PS/l Výtvarný obor vyučují: 2. Blažková Diana PS/l Ak. mal. Jaroslava Laburdová 3. Brůnová Eliška PS/l Mgr. Eliška Hladíková 4. Černíková Zuzana PS/l Richard Herbst - keramika 5. Grof Tomáš PS/l 6. Grubnerová Nicol PS/l 7. Havlíčková Tereza PS/l 8. Hernandez Mia PS/l 9. Jebavá Veronika PS/l 10. Kábelová Michaela PS/l 11. Kasanová Lucie PS/ll 12. Koupal Matouš PS/l 13. Kratochvílová Anna PS/l 14. Laubová Ema PS/l 15. Linková Viktorie PS/l 16. Michálková Karolína PS/l 17. Mikulášková Kateřina PS/l 18. Minaříková Jana PS/ll 19. Mrkvičková Eliška keramika PS/l 20. Mrkvičková Eliška malba, kresba PS/l 21. Růžička Štěpán PS/l 22. Rýdlová Kateřina PS/l 23. Sládek Oto PS/l 24. Složilová Adriena PS/l 25. Smejkal Vít PS/l 26. Smělíková Veronika PS/l 27. Sokolová Gabriela PS/ll 28. Šedová Eliška PS/l 29. Štěpánek Vítek PS/l 30. Tinz Robert PS/l 31. Tomková Barbora keramika PS/l 32. Tomková Barbora malba, kresba PS/l 33. Trojanová Alžběta PS/l 34. Tůma Jakub PS/l 35. Vodičková veronika PS/l

11 Výtvarný obor nově přijatí žáci 1. a 2. ročník č. Příjmení a jméno obor Učitel Roč/st. pozn. 1. Alinčová Karolína VO 1/l. 2. Brebera Filip 1/l. 3. Košín Robin 1/l. 4. Ročňová Anna 1/l. 5. Ryšavý Šimon 1/l. 6. Šafářová Natálie 1/l. 7. Toufarová Zuzana 1/l. 8. Urbánek David 1/l. 9. Zavřelová Alžběta 1/l. 10. Židková Anna 1/l. 11. Boušková Štěpánka 1/ll 12. Thérová Tereza 1/ll 13. Kočí Vojtěch 2/ll 14. Dlouhá Kristýna 2/ll 15. Filipczyková Marie 1/l. 16. Gondeková Nela 1/l. 17. Chvojková Nikol 1/l. 18. Krásná Kateřina 1/l. 19. Ondráčková Kateřina 1/l. 20. Supuka Eduard 1/l. 21. Synková Sára 1/l. 22. Zábranský Jan 1/l. 23. Kotásek Daniel 1/l. 24. Peřinová Kateřina 1/l. 25. Šmahel Nikola 1/l. 26. Wysocká Anna 1/ll 27. Vojtíšková Veronika 1/ll

12 Literárně - dramatický obor nově přijatí žáci Přípravné studium č. Jméno žáka obor Učitel roč. Pozn. 1. Dubská Klára LDO Mgr. Renata Klečková PS/I. Literárně - dramatický obor nově přijatí žáci 1. ročník č. Jméno žáka obor Učitel roč. Pozn. 1 Andrusivová Hana LDO Mgr. Renata Klečková 1./I. ŠVP 2 Burkoň Vítězslav LDO 1./I. 3 Hlavatá Kateřina LDO 1./I. 4 Janečková Martina LDO 1./I. 5 Josková Pavla LDO 1./I. 6 Kociánová Anna LDO 1./I. 7 Kohlíková Michaela LDO 1./I. 8 Kubáčová Lea LDO 1./I. 9 Mazánek Jan LDO 1./I. 10 Měchurová Adriana LDO 1./I. 11 Pilařová Kristýna LDO 1./I. 12 Paluková Antonia Anna LDO 1./I. 13 Štěrbová Bára LDO 1./I. 14 Tvrdíková Nela LDO 1./I. 15 Valášková Adéla LDO 1./I. 16 Valentová Agáta LDO 1./I. 17 Vítek Jiří LDO 1./I.

13 Soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT Školní rok I. Literárně dramatický obor sólový a slovesný projev: soutěžní přehlídka Krajské kolo: ZUŠ Chrudim kategorie: umístění pedagog: Mgr. Renata Klečková Ústřední kolo: ZUŠ Uherské Hradiště poznámka II. Hudební obor - soutěže 1. Hra na klavír Okresní kolo: ZUŠ Chrudim kategorie: žák: umístění pedagog: 0. Sládek Oto 2. cena Mgr. M. Vojtičková I. Totin Ondřej 1. cena s postupem PhD., Mgr. A. Sládková Zelenková Barbora 1. cena s postupem Mgr. M. Vojtičková II. Pilařová Adéla 2. cena MgA. Z. Filipová Trojanová Barbora 3. cena V. Nováková IV. Doležalová Bára 1. cena s postupem M. Židková Lövyová Sára 2. cena MgA. Z. Filipová Svobodová Nela 3. cena V. Nováková VII. Hamáčková Barbora 1. cena s postupem M. Židková VIII. Bachurová Pavla 1. cena s postupem M. Židková IX. Soukal Jakub 1. cena s postupem E. Švarcová Krylová Anna 2. cena E. Švarcová Krajské kolo: ZUŠ Vysoké Mýto kategorie: žák: umístění I. Totin Ondřej PhD., Mgr. A. Sládková Zelenková Barbora Mgr. M. Vojtičková IV. Doležalová Bára M. Židková VII. Hamáčková Barbora M. Židková VIII. Bachurová Pavla M. Židková IX. Soukal Jakub E. Švarcová Ústřední kolo: ZUŠ Praha 8, Taussigova kategorie: žák: umístění 2. Hra na smyčcové nástroje Okresní kolo: ZUŠ Hlinsko kategorie: žák: umístění pedagog: I. Mencová Andrea 1. cena s postupem P. Drábek Hra na housle IV. Horečka Martin 1. cena s postupem P. Drábek Hra na housle I. Totin Ondřej 1. cena s postupem E. Pilařová Hra na violoncl. IV. Švadlenková Kateřina 2. cena E. Pilařová Hra na violoncl. Krajské kolo: Česká Třebová I. Mencová Andrea 3. cena P. Drábek Hra na housle IV. Horečka Martin 1. cena P. Drábek Hra na housle I. Totin Ondřej 1. cena E. Pilařová Hra na violoncl. 3. Hra na kytaru Okresní kolo: ZUŠ Slatiňany

14 kategorie: žák: umístění pedagog: 0. c Žampachová Tereza 3. cena I. Košťál Petr 2. cena I. Kytarové duo 1. cena s postupem Ing. K. Burešová DiS. I. Kytarové trio 2. cena E. Vítková Krajské kolo: ZUŠ Pardubice Havlíčkova kategorie: žák: umístění pedagog: I. Kytarové duo 2. cena Ing. K. Burešová DiS. 4. Výtvarný obor soutěžní přehlídka ZUŠ Moravská Třebová

15 Výsledky soutěží LDO za školní rok 2012/2013 Okresní kolo přehlídky dětských recitátorů Čestné uznání s postupem do krajského kola: Nikola Šmahel /1.kat./ Jakub Baťa /2.kat./ Nikola Wolffelspergerová /2.kat./ Michal Busta /3.kat./ Vladimíra Pithartová /3.kat./ Anna Ročňová /4.kat./ Čestné uznání bez postupu Anna Žáčková /4.kat./ Krajské kolo přehlídky dětských recitátorů Nikola Šmahel /1.kat./ - Diplom bez postupu /žáci 1.kat.nepostupují/ Jakub Baťa /2.kat./- Diplom s postupem na národní přehlídku Michal Busta /3.kat./ - Diplom s postupem na národní přehlídku Vladimíra Pithartová /3.kat./- Diplom /náhradník na národní přehlídku/ Anna Ročňová /4.kat./ - Diplom bez postupu Pozn.: Národní přehlídka dětských recitátorů není soutěžní. Krajská soutěž LDO ZUŠ Dramatický soubor ZUŠ Chrudim - Návrh na postup za inscenaci Skleník na motivy stejnojmenné povídky K.V.Raise Krajské kolo přehlídky Wolkrův Prostějov Denisa Švandová - návrh na postup na národní přehlídku Gabriela Daňková čestné uznání Výsledky soutěží Tanečního oddělení za školní rok 2012/ říjen 2012 mezinárodní soutěž Baletní mládí Praha Tereza Hochmanová 3. místo Kateřina Mensová, Denisa Chvojková cena poroty 13. duben 2013 celostátní soutěž Pardubická arabeska bez umístění 20. duben 2013 Celostátní soutěž ve scénickém tanci, Praha choreografie Křídla cena poroty Choreografie Sail cena poroty 11. květen 2013 Mezinárodní soutěž Hradecká Odette 7 cen poroty

16 Údaje o DVPP na školní rok , vyhláška č.317/2005 Sb. Příjmení, jméno Činnost 1. Mgr. Beneš Josef 1. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Interaktivní tabule Smart, Power Point 2. Studium nových přednesových skladeb pro žáky 3. Studium a hra lehčích klavírních doprovodů 4. Studium odborné literatury 5. Návštěva kulturních a koncertních představení 6. Práce na ŠVP školy 7. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroje 2. Ing. Burešová Kateřina 1. Zdokonalení se v práci na PC, tvorba not. materiálů v notačním programu "Sibelius" 2. Koncertní činnost, návštěva kulturních akcí, studium lehčích klavírních doprovodů 3. Studium nových skladeb pro práci s kytarovým souborem ZUŠ 3. Mgr. Brůnová Zuzana 1. Zdokonalování se v práci PC 2. Aktivní cvičení na nástroj, koncertní činnost CHKF 3. Studium nových skladeb pro žáky 4. Drábek Pavel 1. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Power Point, Smart Board 2. Aktivní cvičení na nástroj, koncertní činnost 3. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 4. Návštěva kulturních a koncertních představení, studium nových skladeb pro VSS 5. Feyglová Miloslava 1. Studium metodiky klavírní hry - Metodické centrum JAMU Brno 2. Tvorba pracovních listů pro procvičování not PS/I. - hra na klavír 3. Tvorba odborných materiálů ke kolektivní výuce PHV - Říkadla a Lidové písně, Muzikář, Vánoční koledy 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Studium nových přednesových skladeb pro žáky a odborné literatury 6. Návštěva koncertních a kulturních představení 7. Zdokonalování se v práci na PC 8. Samostudium anglického a francouzského jazyka 6. MgA. Filipová Zuzana 1. Zdokonalení se v práci na PC 2. Studium nových skladeb pro žáky, nových metodických principů a četba odborné literatury 3. Účast na seminářích a školeních dle nabídky, účast na soutěži Prague Junior Note v Praze 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Návštěva kulturních a koncertních představení 7. Fišer Roman 1. Vzdělávací v aranžování hudby pro různá hudební tělesa 2. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Interaktivní tabule Smart, Power Point 3. Návštěvy koncertních představení 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 8. Mgr. Havlová Jana 1. Účast na odborných seminářích dle nabídky 2. Návštěva koncertních a operních představení 3. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 9. Herbst Richard 1. Realizace samostatných výstav 2. Realizace veřejných, kulturních akcí - letní kino 10. Mgr. Hladíková Eliška 1. Účast na přehlídkách a soutěžích s Fotoklubem Chrudim, 2. Účast na výtvarných akcích a odborných seminářích dle nabídky - viz. osobní plán 3. Studium a četba odborné literatury o výtvarném umění 4. Pokračování ve studiu HFK - Hradec Králové (pro pokročilé), návštěva galerií a výstav 5. Účast na rozborovém semináři celostátní přehlídky VO "Oči dokořán" - Štenberk 11. Mgr. Hortová Šárka 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Účast na interpretačních seminářích (problematika stylové hry hudby různých historických období) 3. Průběžné studium materiálů z hudební teorie: konzultantka závěrečných prací na pardubické konzervatoři, studium odborné literatury 4. Účast na flétnovém dnu (Konzervatoř Praha) 5. Studium nových metodických postupů uplatňovaných při výuce na ZŠ a aplikace vybraných a vhodných do výuky HN na ZUŠ 6. Zdokonalování se v práci na PC, práce v notačním programu "Sibelius", Smart Board, Power Point 7. Studium a příprava klavírních doprovodů

17 8. Tvorba výukových materiálů v rámci nového ŠVP školy, koordinátor ŠVP 9. Vlastní aktivní cvičení na zobcovou a příčnou flétnu, příprava na učitelský koncert 10. Studijní návštěvy koncertů, galerií a výstav 12. Jeřábková Monika 1. Aktivní cvičení na zobcovou a příčnou flétnu 2. Příprava studovaných přednesů na oba nástroje pro uč.koncerty 3. Studium a příprava klavírních doprovodů 4. Studijní návštěvy koncertů, galerií a výstav 5. Příprava žáků na soutěže, účast v porotě 6. Četba a studium odborné literatury 13. Kincl Karel 1. Studium nových zákonných norem a odborné literatury 2 Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní spis 3 Práce s notačním programem "Sibelius" pro TDO, nové učební osnovy a škola pro saxofon 4 Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj 5 Návštěvy koncertních a kulturních představení dle časových možností 14. Mgr. Klečková Renata 1. Pravidelné přednášky o češtině v "Klubu hezky česky" 2. Četba a studium odborné literatury 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Soukromé studium anglického jazyka 5. Moderování kulturních akcí 15. Koblížek Ondřej 1. Zdokonalování se v práci na PC, práce s notačním programem "Sibelius" 2. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 3. Návštěva koncertních a kulturních představení 16. Králová Lenka 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní spis 2. Zdokonalování se v práci na PC 3. Aktivní cvičení na nástroj 4. Studium nových skladeb 17. Kymplová Pavla 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Četba a studium odborné literatury, videomateriálů 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Studium anglického jazyka 5. Spolupráce s tanečníky z baletního souboru ND Praha 6. Návštěvy soukromých lekcí klasického tance - konzultantka Adéla Polertová 7. Návštěvy baletních představení, moderování mezinárodních baletních soutěží 18. Ak. mal.laburdová Jar. 1. Účast na výtvarných akcích a odborných seminářích dle nabídky - viz. osobní plán 2. Studium a četba odborné literatury o výtvarném umění 3. Práce na ŠVP školy 4. Návštěva galerií a výstav 5. Účast na rozborovém semináři celostátní přehlídky VO "Oči dokořán" - Štenberk 19. Marková Dana 1. Soukromé studium výuky zpěvu a angličtiny 2. Četba a studium odborné literatury 3. Návštěva koncertních a operních představení 4. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování, výchovné koncerty 5. Účast na odborných seminářích dle nabídky ped. center 20. PhDr. Melicherová R. 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Četba odb. literatury, studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 3. Studijní návštěvy dalších ZUŠ - navázání spolupráce, výměna zkušeností 4. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 21. Nováková Věra 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových přednesových skladeb pro žákovský repertoár 3. Vlastní aktivní cvičení na klavír, příprava na učitelský koncert, návštěvy koncertů 4. Aktivní účast na klavírních soutěžích a přehlídkách se svými žáky 5. Konzultace s dirigenty pěveckých sborů 6. Studium odborné literatury 3. Studijní návštěvy dalších ZUŠ - navázání spolupráce, výměna zkušeností 4. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 21. Nováková Věra 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových přednesových skladeb pro žákovský repertoár 3. Vlastní aktivní cvičení na klavír, příprava na učitelský koncert, návštěvy koncertů 4. Aktivní účast na klavírních soutěžích a přehlídkách se svými žáky 5. Konzultace s dirigenty pěveckých sborů 6. Studium odborné literatury

18 22. Pilařová Eva 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na PC - notační program "Sibelius", psaní not pro potřeby školy 3. Návštěvy koncertních představení 4. Aktivní cvičení na hudební nástroje + koncertní činnost, účast na MSH 5. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 23. MgA. Pilný Miroslav 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Koncertní činnost 3. Studium odborné akordeonové literatury 4. Prohlubování znalostí německého a anglického jazyka 5. Návštěva koncertních představení 6. Zdokonalování se v práci na PC 24. Profous Martin Bc. 1. Účast na odborných přednáškách 2. Konzultant studentů oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Universitě Hradec Králové 3. Dirigentská činnost 4. Doplňující pedagogické studium - Universita Hradec Králové 5. Studium odborné (hudebně teoretické) literatury 25. Mgr. Sládková Adéla 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Publikační činnost v rámci konferencí HV a v časopisu Hudební výchova 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Účast na klavírní soutěži Prague Junior Note v Praze 5. Studium nového repertoáru pro děti 6. Tvorba výukových materiálů 26. Švarcová Eva 1. Účast na odborných seminářích dle nabídky viz. osobní plán práce 2. Studium nových skladeb pro žáky 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Četba a studium odborné literatury 27. Bc. Vašíček Jaroslav 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na PC - programy "Sibelius", "Cakewalk", "Cubase" 3. Psaní a úprava not pro potřeby školy: TDO, etudy pro trubku a bicí 4. Práce na novém ŠVP školy 5. Aktivní hra na nástroj 6. Četba a studium odborné literatury 7. Příprava (zhotovení) tiskopisů pro potřeby školy 28. Vítková Eva 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Aktivní cvičení na nástroj 3. Návštěva koncertních představení 4. Studium nových skladeb vhodných pro žáky, studium skladeb na uč. koncert 5. Zdokonakování se v práci na PC 6. Soukromé studium anglického a španělského jazyka 29. Mgr. Vojtičková Mart. 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových skladeb vhodných pro žáky, studium skladeb na uč. koncert 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Odborná školení: interaktivní tabule Smart Board, Power Point 5. Studium a příprava odborných materiálů ke kolektivní výuce PHV, příprava výuky PHV, PPHV 6. Účast na klavírní soutěži Karlovarská růžička 7. Aktualizace "Muzikáře" + pracovních listů pro PPHV 30. Zouharová Dana 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na ŠVP školy - hra na hoboj 3. Zdokonakování se v práci na PC, notační program "Sibelius" - výstupy v rámci projektu 4. Vlastní aktivní cvičení hry na zobcovou flétnu a hoboj, aktivní koncertní činnost 5. Studium nových notových materiálů, odborné literatury, klavírních doprovodů 6. Studijní návštěvy koncertních představení 7. Studium anglického jazyka - Jazyková škola Zebra 8. Kurz: Dechové soboty - cyklus seminářů na Konzervatoři Brno 31. Židková Markéta 1. Jazyková škola M. Kubešové - 2 hodiny angličtiny týdně 2. Letní klavírní kurzy I. Klánského 3. Návštěva koncertních představení 4. Četba odborné literatury Zapsal: Karel Kincl

19 Veřejné akce školy ve školním roce : 2012 / 2013 Hudební obor I.pol. II.pol. Celkem 1. Interní vystoupení Koncerty (muzeum, divadlo aj. ) Koncert učitelů Soutěže Soustředění Zahájení vernisáže Ostatní vyst. ( pro školy, CHHV apod.) Výtvarný obor 8. Výstava Výzdoba školy, divadla, Zhotovení plakátů apod Soutěže, exkurze 2 2 Literárně-dramatický obor 12. Vystoupení Soutěže Festival, setkání Soustředění 0 Taneční obor 16. Vystoupení ( + předtančení ) Soutěže Soustředění, jiné.. 0 Taneční a dechový orchestr 19. Koncerty, festivaly, pochody aj Plesy Soutěže Soustředění 0 Celkem akcí :

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Pionýrská 4, 779 00 OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a profil absolventa...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více