Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zpracovali: Karel Kincl, ředitel školy Ing. Eliška Pištěková, správce rozpočtu V Chrudimi

2 Školní rok 2013 / 2014 ZUŠ Chrudim Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu žáků a pracovalo zde 36 pracovníků. Organizační členění: Ředitel školy: Karel Kincl, vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet saxofon, taneční a dechový orchestr Zástupci ředitele: Bc. Jaroslav Vašíček (zástupce statutárního orgánu), vyučuje hru na zobcovou flétnu, trubku, bicí nástroje, vede taneční a dechový orchestr MgA. Miroslav Pilný, vyučuje hru na akordeon, vede akordeonový soubor Účetní: ing. Eliška Pištěková Hospodářka: Hana Paarová Školník: ing. Ladislav Bureš Uklízečky: Jaroslava Mrázková, Pavlína Pelikánová Obory školy: hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický Hudební obor navštěvovalo v individuální a kolektivní výuce 584 žáků. Výtvarný obor: 243 žáků Taneční obor: 98 žáků Literárně-dramatický obor: 48 žáků Studium pro dospělé: 10 žáků Název školy: Základní umělecká škola Chrudim Adresa školy: ul. Obce Ležáků 92, Chrudim 3 E mail: Adresa webových stránek školy: Zřizovatel školy: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim 1 Rada školy není zřízena Základní umělecká škola Chrudim poskytuje vzdělávání v uměleckých oborech: Hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický Výuka ve škole probíhá podle ŠVP ZUŠ Chrudim S uměním je život bohatší platného od 1. září 2012 a podle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválených dne 26. června 1995 pod č. j /95 25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. května 2002 pod č. j / s platností od 1. září 2002, pro taneční obor dne 7. května 2003 pod č. j / a č. j /2003 s platností od 1. září 2003

3 Seznam zaměstnanců školy pro rok Osobní číslo: Příjmení: Profesní zařazení: Poznámka: Mgr. Beneš Josef pedagog, HO - kevboard, trombon Mgr. Brůnová Zuzana Pedagožka HO klavír, keyboard Ing. Bureš Ladislav školník Drábek Pavel pedagog, HO - housle Feyglová Miloslava pedagožka, HO klavír, PS mateřská dovolená MgA.Filipová Zuzana pedagožka, HO - klavír Fišer Roman pedagog, HO - trombon, keyboard Mgr. Havlová Jana pedagožka, HO - zpěv, klavír Herbst Richard pedagog, VO - keramika Mgr. Hladíková Eliška pedagožka, VO Mgr. Hortová Šárka pedagožka, HO - HN, flétny Jeřábková Monika pedagožka, HO - flétny Kincl Karel ředitel školy, HO - klarinet, saxofon Mgr. Klečková Renata pedagožka, LDO Koblížek Ondřej pedagog, klarinet, saxofon Králová Lenka pedagožka, HO - housle Kymplová Pavla pedagožka TO Ak. mal.laburdová Jaroslava pedagožka, VO Marková Dana pedagožka, HO - zpěv PhDr..Melicherová Radka pedagožka, HO - zpěv Mrázková Jaroslava uklízečka Nováková Věra pedagožka, HO - klavír Paarová Hana hospodářka Pelikánová Pavlína uklízečka Pilařová Eva pedagožka, HO - violoncello MgA. Pilný Miroslav zástupce ředitele, HO - akordeon Ing. Pištěková Eliška účetní Bc. Profous Martin pedagog, HO - HN, zpěv, sbor PhD. Sládková Adéla pedagožka, HO - PS Švarcová Eva pedagožka, HO - klavír Bc. Vašíček Jaroslav statutární zástupce, HO - trubka, bicí Vítková Eva pedagožka, HO - kytara Mgr. Vojtičková Martina pedagožka, HO - klavír, PS Ing., Dis. Voříšková Kateřina pedagožka, HO - kytara Zouharová Dana pedagožka, HO - hoboj, zobc. flétna Židková Markéta pedagožka, HO - klavír Vysvětlivky zkratek: HO hudební obor VO výtvarný obor TO taneční obor LDO literárně dramatický obor HN hudební nauka PS přípravné studium

4 Rozbor hospodaření za rok 2011 V průběhu celého roku 2011 probíhala realizace projektu Nové formy výuky na ZUŠ Chrudim. Bylo to poprvé, co do objemu finančních prostředků na neinvestiční výdaje přiteklo výrazné množství finančních prostředků z vnějšku. V naší 10tileté historii je to poprvé, co kromě úplaty za vzdělávání a nájemného měla škola na neinvestiční výdaje ještě nějaký jiný zdroj financí, protože náš zřizovatel nám na provoz každý rok přiděluje částku 0,- Kč. Z toho se odvíjí i letité velmi nízké školné na naší škole, které pro rok 2010/2011 bylo 190,- Kč. Vyhláška č. 71/2005 Sb. nám neumožňovala částku úplaty za vzdělávání zvýšit. V některých letech jsme ji museli dokonce snižovat. Z použitých finančních prostředků na neinvestiční výdaje za rok 2011 vyplývá, že bychom mohli naše školné zvýšit až na 250 Kč měsíčně. Školné se mění vždy od nového školního roku, tedy větší školné za září až prosinec 2012 nám snad z části pomůže překonat potíže se stoupajícími cenami energií i ostatních služeb a materiálu, protože pokud má hospodářská jednotka překonat stoupající náklady, musí si zabezpečit i větší příjmy. Ze skutečnosti, že jiné školy našeho typu získávají od zřizovatele finanční prostředky na energie, a navíc mohou mít díky tomu i vyšší školné, vyplývá, že se muselo vedení naší školy i všichni zaměstnanci chovat v minulosti velmi hospodářsky, když uvážíme, že si postupně při nákupu běžných hudebních nástrojů šetří i na postupnou obnovu jednotlivých klavírů, které jsou již mnoho let v nevyhovujícím stavu. Krytí vzrůstajících cen u nás tedy asi nepůjde pokrýt pouze úsporami. Příjmy v roce 2011 Celkem v hlavní činnosti Z toho ,95 Kč Tržby za školné ,00 Kč Vstupné na koncertech 1 560,00 Kč Úroky 433,55 Kč Dotace ze státního rozpočtu ,00 Kč Spotřebovaný příspěvek na Grant ,70 Kč Celkem ve vedlejší hospodářské činnosti Z toho Nájemné za nástroje našich žáků Nájemné za nástroje cizím žákům Nájemné za sál ,00 Kč ,00 Kč 2 130,00 Kč 6 500,00 Kč Výdaje v roce 2011 Investiční výdaje z vlastních prostředků Investice z Grantu Neinvestiční celkem Z toho Náklady na platy pracovníků školy OON Zák. odvody soc., zdr. a FKSP Výdaje na učební pomůcky Výdaje na učební pomůcky z Grantu Ostatní provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 Finanční vypořádání roku 2011 Stanovený limit na platy ze SR Skutečně vyplacené mzdy ze SR Stanovený limit na OPPP ze SR Skutečně vyplacené OPPP ze SR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Z finančních prostředků určených SR na odvody, příděly do FKSP a náhrady za nemoc jsme použili na pojištění odpovědnosti ( ,31 Kč) a učební pomůcky (34 038,22 Kč). Hlavní činnost Náklady účtová třída 5 celkem ,81 Kč Výnosy účtová třída 6 celkem ,95 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním ,14 Kč Vedlejší hospodářská činnost Náklady účtová třída 5 celkem ,27 Kč Výnosy účtová třída 6 celkem ,00 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním 23,73 Kč HV ve schvalovacím řízení ,87 Kč Daň z příjmu ZUŠ Chrudim za rok 2011 neplatí. Návrh na rozdělení HV ve schvalovacím řízení Rezervní fond ,87 Kč Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Z toho již použité odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 971,00 Kč Stav fondů k Fond odměn FKSP Fond rezervní z HV Fond rezervní ostatní Fond reprodukce majetku - vlastní Fond reprodukce z Grantu Celkem finanční fondy ,00 Kč ,60 Kč ,49 Kč ,55 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,64 K

6 Hudební obor nově přijatí žáci Přípravné studium - Muzikáři + Hudební dílnička č. Příjmení a jméno žáka Nástroj Učitel Roč. Pozn. 1. Augustová Anna zobcová flétna Jeřábková PS/I. 2. Binková Helena zpěv Marková PS/I. 3. Burkoň Radek zobcová flétna Koblížek PS/I. 4. Capoušková Gabriela zobcová flétna Hortová PS/I. 5. Děták Jan trubka Vašíček PS/I. 6. Dubská Klára violoncello Pilařová PS/I. 7. Dubská Klára zpěv Havlová PS /I. 8. Fifiková Ema klavír Havlová PS /I. 9. Fifiková Hana klavír Havlová PS /I. 10. Hanousek Ondřej klavír Nováková PS/I. 11. Hernandez Mia klavír Sládková PS/I. 12. Hlavatá Michaela zobcová flétna Hortová PS/I. 13. Chudáček Adam zobcová flétna Hortová PS/I. 14. Kafková Petra kytara Voříšková PS/I. 15. Kopecký Jakub zobcová flétna Fišer PS/I. 16. Kovaříková Amálie klávesy Beneš PS / I. 17. Krásný Adam jen kolektiv PS/I. 18. Křivská Kateřina klavír Nováková PS/I. 19. Laubová Ema klavír Židková PS/I. 20. Linková Viktorie violoncello Pilařová PS/I. 21. Maierová Alžběta klavír Filipová PS /I. 22. Malá Markéta zobcová flétna Pilařová PS/I. 23. Mencová Magdaléna akordeon Pilný PS /I. 24. Michálková Karolína zobcová flétna Pilařová PS/I. 25. Netolický Jan zobcová flétna Zouharová PS/I. 26. Panýrek Daniel zobcová flétna Fišer PS/I. 27. Pilař Richard zobcová flétna Zouharová PS/I. 28. Pohnerová Nikola jen kolektiv PS/I. 29. Polyak Michal zpěv Marková PS/II. 30. Sládek Oto klavír Vojtičková PS/I. 31. Smejkal Vít klavír Nováková PS/I. 32. Sokolová Jana housle Králová PS/ I. 33. Stará Daniela klavír Havlová PS/I. 34. Šaldová Tereza jen kolektiv PS/I. 35. ŠkurkováNatálie klavír Filipová PS/I.

7 36. Tomiška Matěj klavír Sládková PS/I. 37. Tomková Barbora klavír Nováková PS/I. 38. Trojanová Alžběta jen kolektiv PS/I. 39. Tvaroh Michal zobcová flétna Fišer PS/I. 40. Vaňková Adéla zobcová flétna Pilařová PS/I. 41. Vodičková Veronika kytara Voříšková PS/I. 42. Vodrážka Josef jen kolektiv PS/I. 43. Vrátná Adéla klavír Brůnová PS / I 44. Wysocká Barbora klavír Nováková PS/II. 45. Zedníková Jana klavír Havlová PS /I Zemánková Lenka klavír Filipová PS/I. 47. Zimmermannová Sofie klavír Sládková PS/I. 48. Žežulka Marek zobcová flétna Zouharová PS/I. 49. Khomová Julie jen kolektiv PS/I. Seznam žáků PS Hudební dílnička, kteří navštěvují také výuku hudebního nástroje, s dotací 25 min. týdně: Burkoň Radek Capoušková Gabriela Dubská Klára Fifiková Ema Fifiková Hana Hanousek Ondřej Křivská Marie Kopecký Jakub Sládek Oto Slavíková Nikola Stará Daniela Zimmermannová Sofie Žežulka Martin

8 Hudební obor - nově přijatí žáci do 1. ročníku č. Příjmení a jméno Nástroj Učitel Roč. Pozn. 1. Abboudová Sára zpěv Marková 1./I. 2. Andrýsková Aneta klavír Vojtičková 1./I. 3. Biško Oldřich zobcová flétna Jeřábková 1./I. 4. Bubík Matyáš akordeon Pilný 1. / I. 5. Dianová Agáta zobcová flétna Koblížek 1./I. 6. Drahá Martina zobcová flétna Hortová 1./I. 7. Gondek Šimon akordeon Pilný 1. / I. 8. Henzl Vladimír violoncello Pilařová 1./I. 9. Holický Vít housle Králová 1./ I. 10. Holý Michal klarinet Koblížek 1./I. 11. Horníková Karolína zobcová flétna Pilařová 1./I. 12. Hurtíková Barbora housle Králová 1./ I. 13. Ješina Kryštof zobcová flétna Koblížek 1./I. 14. Jirásek Vojtěch klarinet Koblížek 1./I. 15. Kořínková Ellen klávesy Drábek 1./I. 16. Král David akordeon Pilný 1. / I. 17. Lang Matyáš klavír Židková 1./I. 18. Maierová Anežka klavír Havlová 1./I. 19. Málek Jan el. kytara Beneš 1. / I. 20. Michálek Vojtěch klarinet Koblížek 1./I. 21. Nekola Šimon kytara Vítková 1./I. 22. Procházková Lucie housle Drábek 1./I. 23. Řádková Jitka klavír Havlová 1./I. 24. Sablíková Michaela zpěv Marková 1./I. 25. Solničková Kateřina kytara Vítková 1./I. 26. Stehno Michael trubka Vašíček 1./ I. 27. Supuka Eduard akordeon Pilný 1. / I. 28. Škopová Barbora zpěv Marková 1./I. 29. Šmahelová Mariana zobcová flétna Hortová 1./I. 30. Šupíková Pavla klávesy Beneš 1. / I. 31. Švadlenková Zuzana zpěv Havlová 1./I. 32. Tefrová Anežka violoncello Pilařová 1./I. 33. Tejnecká Barbora zobcová flétna Hortová 1./I. 34. Tomek Vojtěch el. kytara Beneš 1. / I. 35. Tomková Rebeka klavír Nováková 1./I. 36. Turek Lionel klavír Švarcová 1. / I. 37. Valenta Matěj zobcová flétna Koblížek 1./I. 38. Vašák Ondřej kytara Vítková 1./I

9 39. Vohradníková Adéla klávesy Drábek 1./I. 40. Žampachová Tereza klavír Vojtičková 1./I. Taneční obor - nově přijatí žáci přípravné studium + 1. ročník č. Příjmení a jméno žáka Obor Učitel Roč. Pozn. 1 FRANCOUZOVÁ Aneta TO Pavla Kymplová PS/I 2 KAFKOVÁ Petra TO PS/I 3 LAUBOVÁ Ema TO PS/I 4 LINKOVÁ Viktorie TO PS/I 5 MALÁ Markéta TO PS/I 6 MENCOVÁ Magdaléna TO PS/I 7 MAIEROVÁ Alžběta TO PS/I 8 PERTLÍKOVÁ Alena TO PS/I 9 PEŘINOVÁ Amálie TO PS/I 10 VRÁTNÁ Adéla TO PS/I 11 ZIMMERMANNOVÁ Sofie TO PS/I č. Příjmení a jméno Obor Učitel Roč. Pozn. 1 ČIHÁKOVÁ Eliška TO 1/I. 2 GIŇOVÁ Nikola TO 1/I. 3 MĚCHUROVÁ Adriana TO 1/I. 4 MORAVCOVÁ Barbora TO 1/I. 3 MĚCHUROVÁ Adriana TO 1/I. 4 MORAVCOVÁ Barbora TO 1/I.

10 Výtvarný obor nově přijatí žáci Přípravné studium Příjmení a jméno Obor Učitel Roč./st. Poznámka 1. Ardelt Václav VO PS/l Výtvarný obor vyučují: 2. Blažková Diana PS/l Ak. mal. Jaroslava Laburdová 3. Brůnová Eliška PS/l Mgr. Eliška Hladíková 4. Černíková Zuzana PS/l Richard Herbst - keramika 5. Grof Tomáš PS/l 6. Grubnerová Nicol PS/l 7. Havlíčková Tereza PS/l 8. Hernandez Mia PS/l 9. Jebavá Veronika PS/l 10. Kábelová Michaela PS/l 11. Kasanová Lucie PS/ll 12. Koupal Matouš PS/l 13. Kratochvílová Anna PS/l 14. Laubová Ema PS/l 15. Linková Viktorie PS/l 16. Michálková Karolína PS/l 17. Mikulášková Kateřina PS/l 18. Minaříková Jana PS/ll 19. Mrkvičková Eliška keramika PS/l 20. Mrkvičková Eliška malba, kresba PS/l 21. Růžička Štěpán PS/l 22. Rýdlová Kateřina PS/l 23. Sládek Oto PS/l 24. Složilová Adriena PS/l 25. Smejkal Vít PS/l 26. Smělíková Veronika PS/l 27. Sokolová Gabriela PS/ll 28. Šedová Eliška PS/l 29. Štěpánek Vítek PS/l 30. Tinz Robert PS/l 31. Tomková Barbora keramika PS/l 32. Tomková Barbora malba, kresba PS/l 33. Trojanová Alžběta PS/l 34. Tůma Jakub PS/l 35. Vodičková veronika PS/l

11 Výtvarný obor nově přijatí žáci 1. a 2. ročník č. Příjmení a jméno obor Učitel Roč/st. pozn. 1. Alinčová Karolína VO 1/l. 2. Brebera Filip 1/l. 3. Košín Robin 1/l. 4. Ročňová Anna 1/l. 5. Ryšavý Šimon 1/l. 6. Šafářová Natálie 1/l. 7. Toufarová Zuzana 1/l. 8. Urbánek David 1/l. 9. Zavřelová Alžběta 1/l. 10. Židková Anna 1/l. 11. Boušková Štěpánka 1/ll 12. Thérová Tereza 1/ll 13. Kočí Vojtěch 2/ll 14. Dlouhá Kristýna 2/ll 15. Filipczyková Marie 1/l. 16. Gondeková Nela 1/l. 17. Chvojková Nikol 1/l. 18. Krásná Kateřina 1/l. 19. Ondráčková Kateřina 1/l. 20. Supuka Eduard 1/l. 21. Synková Sára 1/l. 22. Zábranský Jan 1/l. 23. Kotásek Daniel 1/l. 24. Peřinová Kateřina 1/l. 25. Šmahel Nikola 1/l. 26. Wysocká Anna 1/ll 27. Vojtíšková Veronika 1/ll

12 Literárně - dramatický obor nově přijatí žáci Přípravné studium č. Jméno žáka obor Učitel roč. Pozn. 1. Dubská Klára LDO Mgr. Renata Klečková PS/I. Literárně - dramatický obor nově přijatí žáci 1. ročník č. Jméno žáka obor Učitel roč. Pozn. 1 Andrusivová Hana LDO Mgr. Renata Klečková 1./I. ŠVP 2 Burkoň Vítězslav LDO 1./I. 3 Hlavatá Kateřina LDO 1./I. 4 Janečková Martina LDO 1./I. 5 Josková Pavla LDO 1./I. 6 Kociánová Anna LDO 1./I. 7 Kohlíková Michaela LDO 1./I. 8 Kubáčová Lea LDO 1./I. 9 Mazánek Jan LDO 1./I. 10 Měchurová Adriana LDO 1./I. 11 Pilařová Kristýna LDO 1./I. 12 Paluková Antonia Anna LDO 1./I. 13 Štěrbová Bára LDO 1./I. 14 Tvrdíková Nela LDO 1./I. 15 Valášková Adéla LDO 1./I. 16 Valentová Agáta LDO 1./I. 17 Vítek Jiří LDO 1./I.

13 Soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT Školní rok I. Literárně dramatický obor sólový a slovesný projev: soutěžní přehlídka Krajské kolo: ZUŠ Chrudim kategorie: umístění pedagog: Mgr. Renata Klečková Ústřední kolo: ZUŠ Uherské Hradiště poznámka II. Hudební obor - soutěže 1. Hra na klavír Okresní kolo: ZUŠ Chrudim kategorie: žák: umístění pedagog: 0. Sládek Oto 2. cena Mgr. M. Vojtičková I. Totin Ondřej 1. cena s postupem PhD., Mgr. A. Sládková Zelenková Barbora 1. cena s postupem Mgr. M. Vojtičková II. Pilařová Adéla 2. cena MgA. Z. Filipová Trojanová Barbora 3. cena V. Nováková IV. Doležalová Bára 1. cena s postupem M. Židková Lövyová Sára 2. cena MgA. Z. Filipová Svobodová Nela 3. cena V. Nováková VII. Hamáčková Barbora 1. cena s postupem M. Židková VIII. Bachurová Pavla 1. cena s postupem M. Židková IX. Soukal Jakub 1. cena s postupem E. Švarcová Krylová Anna 2. cena E. Švarcová Krajské kolo: ZUŠ Vysoké Mýto kategorie: žák: umístění I. Totin Ondřej PhD., Mgr. A. Sládková Zelenková Barbora Mgr. M. Vojtičková IV. Doležalová Bára M. Židková VII. Hamáčková Barbora M. Židková VIII. Bachurová Pavla M. Židková IX. Soukal Jakub E. Švarcová Ústřední kolo: ZUŠ Praha 8, Taussigova kategorie: žák: umístění 2. Hra na smyčcové nástroje Okresní kolo: ZUŠ Hlinsko kategorie: žák: umístění pedagog: I. Mencová Andrea 1. cena s postupem P. Drábek Hra na housle IV. Horečka Martin 1. cena s postupem P. Drábek Hra na housle I. Totin Ondřej 1. cena s postupem E. Pilařová Hra na violoncl. IV. Švadlenková Kateřina 2. cena E. Pilařová Hra na violoncl. Krajské kolo: Česká Třebová I. Mencová Andrea 3. cena P. Drábek Hra na housle IV. Horečka Martin 1. cena P. Drábek Hra na housle I. Totin Ondřej 1. cena E. Pilařová Hra na violoncl. 3. Hra na kytaru Okresní kolo: ZUŠ Slatiňany

14 kategorie: žák: umístění pedagog: 0. c Žampachová Tereza 3. cena I. Košťál Petr 2. cena I. Kytarové duo 1. cena s postupem Ing. K. Burešová DiS. I. Kytarové trio 2. cena E. Vítková Krajské kolo: ZUŠ Pardubice Havlíčkova kategorie: žák: umístění pedagog: I. Kytarové duo 2. cena Ing. K. Burešová DiS. 4. Výtvarný obor soutěžní přehlídka ZUŠ Moravská Třebová

15 Výsledky soutěží LDO za školní rok 2012/2013 Okresní kolo přehlídky dětských recitátorů Čestné uznání s postupem do krajského kola: Nikola Šmahel /1.kat./ Jakub Baťa /2.kat./ Nikola Wolffelspergerová /2.kat./ Michal Busta /3.kat./ Vladimíra Pithartová /3.kat./ Anna Ročňová /4.kat./ Čestné uznání bez postupu Anna Žáčková /4.kat./ Krajské kolo přehlídky dětských recitátorů Nikola Šmahel /1.kat./ - Diplom bez postupu /žáci 1.kat.nepostupují/ Jakub Baťa /2.kat./- Diplom s postupem na národní přehlídku Michal Busta /3.kat./ - Diplom s postupem na národní přehlídku Vladimíra Pithartová /3.kat./- Diplom /náhradník na národní přehlídku/ Anna Ročňová /4.kat./ - Diplom bez postupu Pozn.: Národní přehlídka dětských recitátorů není soutěžní. Krajská soutěž LDO ZUŠ Dramatický soubor ZUŠ Chrudim - Návrh na postup za inscenaci Skleník na motivy stejnojmenné povídky K.V.Raise Krajské kolo přehlídky Wolkrův Prostějov Denisa Švandová - návrh na postup na národní přehlídku Gabriela Daňková čestné uznání Výsledky soutěží Tanečního oddělení za školní rok 2012/ říjen 2012 mezinárodní soutěž Baletní mládí Praha Tereza Hochmanová 3. místo Kateřina Mensová, Denisa Chvojková cena poroty 13. duben 2013 celostátní soutěž Pardubická arabeska bez umístění 20. duben 2013 Celostátní soutěž ve scénickém tanci, Praha choreografie Křídla cena poroty Choreografie Sail cena poroty 11. květen 2013 Mezinárodní soutěž Hradecká Odette 7 cen poroty

16 Údaje o DVPP na školní rok , vyhláška č.317/2005 Sb. Příjmení, jméno Činnost 1. Mgr. Beneš Josef 1. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Interaktivní tabule Smart, Power Point 2. Studium nových přednesových skladeb pro žáky 3. Studium a hra lehčích klavírních doprovodů 4. Studium odborné literatury 5. Návštěva kulturních a koncertních představení 6. Práce na ŠVP školy 7. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroje 2. Ing. Burešová Kateřina 1. Zdokonalení se v práci na PC, tvorba not. materiálů v notačním programu "Sibelius" 2. Koncertní činnost, návštěva kulturních akcí, studium lehčích klavírních doprovodů 3. Studium nových skladeb pro práci s kytarovým souborem ZUŠ 3. Mgr. Brůnová Zuzana 1. Zdokonalování se v práci PC 2. Aktivní cvičení na nástroj, koncertní činnost CHKF 3. Studium nových skladeb pro žáky 4. Drábek Pavel 1. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Power Point, Smart Board 2. Aktivní cvičení na nástroj, koncertní činnost 3. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 4. Návštěva kulturních a koncertních představení, studium nových skladeb pro VSS 5. Feyglová Miloslava 1. Studium metodiky klavírní hry - Metodické centrum JAMU Brno 2. Tvorba pracovních listů pro procvičování not PS/I. - hra na klavír 3. Tvorba odborných materiálů ke kolektivní výuce PHV - Říkadla a Lidové písně, Muzikář, Vánoční koledy 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Studium nových přednesových skladeb pro žáky a odborné literatury 6. Návštěva koncertních a kulturních představení 7. Zdokonalování se v práci na PC 8. Samostudium anglického a francouzského jazyka 6. MgA. Filipová Zuzana 1. Zdokonalení se v práci na PC 2. Studium nových skladeb pro žáky, nových metodických principů a četba odborné literatury 3. Účast na seminářích a školeních dle nabídky, účast na soutěži Prague Junior Note v Praze 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Návštěva kulturních a koncertních představení 7. Fišer Roman 1. Vzdělávací v aranžování hudby pro různá hudební tělesa 2. Odborná školení: Notační program "Sibelius", Interaktivní tabule Smart, Power Point 3. Návštěvy koncertních představení 4. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 5. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 8. Mgr. Havlová Jana 1. Účast na odborných seminářích dle nabídky 2. Návštěva koncertních a operních představení 3. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 9. Herbst Richard 1. Realizace samostatných výstav 2. Realizace veřejných, kulturních akcí - letní kino 10. Mgr. Hladíková Eliška 1. Účast na přehlídkách a soutěžích s Fotoklubem Chrudim, 2. Účast na výtvarných akcích a odborných seminářích dle nabídky - viz. osobní plán 3. Studium a četba odborné literatury o výtvarném umění 4. Pokračování ve studiu HFK - Hradec Králové (pro pokročilé), návštěva galerií a výstav 5. Účast na rozborovém semináři celostátní přehlídky VO "Oči dokořán" - Štenberk 11. Mgr. Hortová Šárka 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Účast na interpretačních seminářích (problematika stylové hry hudby různých historických období) 3. Průběžné studium materiálů z hudební teorie: konzultantka závěrečných prací na pardubické konzervatoři, studium odborné literatury 4. Účast na flétnovém dnu (Konzervatoř Praha) 5. Studium nových metodických postupů uplatňovaných při výuce na ZŠ a aplikace vybraných a vhodných do výuky HN na ZUŠ 6. Zdokonalování se v práci na PC, práce v notačním programu "Sibelius", Smart Board, Power Point 7. Studium a příprava klavírních doprovodů

17 8. Tvorba výukových materiálů v rámci nového ŠVP školy, koordinátor ŠVP 9. Vlastní aktivní cvičení na zobcovou a příčnou flétnu, příprava na učitelský koncert 10. Studijní návštěvy koncertů, galerií a výstav 12. Jeřábková Monika 1. Aktivní cvičení na zobcovou a příčnou flétnu 2. Příprava studovaných přednesů na oba nástroje pro uč.koncerty 3. Studium a příprava klavírních doprovodů 4. Studijní návštěvy koncertů, galerií a výstav 5. Příprava žáků na soutěže, účast v porotě 6. Četba a studium odborné literatury 13. Kincl Karel 1. Studium nových zákonných norem a odborné literatury 2 Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní spis 3 Práce s notačním programem "Sibelius" pro TDO, nové učební osnovy a škola pro saxofon 4 Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj 5 Návštěvy koncertních a kulturních představení dle časových možností 14. Mgr. Klečková Renata 1. Pravidelné přednášky o češtině v "Klubu hezky česky" 2. Četba a studium odborné literatury 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Soukromé studium anglického jazyka 5. Moderování kulturních akcí 15. Koblížek Ondřej 1. Zdokonalování se v práci na PC, práce s notačním programem "Sibelius" 2. Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost 3. Návštěva koncertních a kulturních představení 16. Králová Lenka 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní spis 2. Zdokonalování se v práci na PC 3. Aktivní cvičení na nástroj 4. Studium nových skladeb 17. Kymplová Pavla 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Četba a studium odborné literatury, videomateriálů 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Studium anglického jazyka 5. Spolupráce s tanečníky z baletního souboru ND Praha 6. Návštěvy soukromých lekcí klasického tance - konzultantka Adéla Polertová 7. Návštěvy baletních představení, moderování mezinárodních baletních soutěží 18. Ak. mal.laburdová Jar. 1. Účast na výtvarných akcích a odborných seminářích dle nabídky - viz. osobní plán 2. Studium a četba odborné literatury o výtvarném umění 3. Práce na ŠVP školy 4. Návštěva galerií a výstav 5. Účast na rozborovém semináři celostátní přehlídky VO "Oči dokořán" - Štenberk 19. Marková Dana 1. Soukromé studium výuky zpěvu a angličtiny 2. Četba a studium odborné literatury 3. Návštěva koncertních a operních představení 4. Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování, výchovné koncerty 5. Účast na odborných seminářích dle nabídky ped. center 20. PhDr. Melicherová R. 1. Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center 2. Četba odb. literatury, studium nového repertoáru pro veřejné vystupování 3. Studijní návštěvy dalších ZUŠ - navázání spolupráce, výměna zkušeností 4. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 21. Nováková Věra 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových přednesových skladeb pro žákovský repertoár 3. Vlastní aktivní cvičení na klavír, příprava na učitelský koncert, návštěvy koncertů 4. Aktivní účast na klavírních soutěžích a přehlídkách se svými žáky 5. Konzultace s dirigenty pěveckých sborů 6. Studium odborné literatury 3. Studijní návštěvy dalších ZUŠ - navázání spolupráce, výměna zkušeností 4. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 21. Nováková Věra 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových přednesových skladeb pro žákovský repertoár 3. Vlastní aktivní cvičení na klavír, příprava na učitelský koncert, návštěvy koncertů 4. Aktivní účast na klavírních soutěžích a přehlídkách se svými žáky 5. Konzultace s dirigenty pěveckých sborů 6. Studium odborné literatury

18 22. Pilařová Eva 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na PC - notační program "Sibelius", psaní not pro potřeby školy 3. Návštěvy koncertních představení 4. Aktivní cvičení na hudební nástroje + koncertní činnost, účast na MSH 5. Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů 23. MgA. Pilný Miroslav 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Koncertní činnost 3. Studium odborné akordeonové literatury 4. Prohlubování znalostí německého a anglického jazyka 5. Návštěva koncertních představení 6. Zdokonalování se v práci na PC 24. Profous Martin Bc. 1. Účast na odborných přednáškách 2. Konzultant studentů oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Universitě Hradec Králové 3. Dirigentská činnost 4. Doplňující pedagogické studium - Universita Hradec Králové 5. Studium odborné (hudebně teoretické) literatury 25. Mgr. Sládková Adéla 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Publikační činnost v rámci konferencí HV a v časopisu Hudební výchova 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Účast na klavírní soutěži Prague Junior Note v Praze 5. Studium nového repertoáru pro děti 6. Tvorba výukových materiálů 26. Švarcová Eva 1. Účast na odborných seminářích dle nabídky viz. osobní plán práce 2. Studium nových skladeb pro žáky 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Četba a studium odborné literatury 27. Bc. Vašíček Jaroslav 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na PC - programy "Sibelius", "Cakewalk", "Cubase" 3. Psaní a úprava not pro potřeby školy: TDO, etudy pro trubku a bicí 4. Práce na novém ŠVP školy 5. Aktivní hra na nástroj 6. Četba a studium odborné literatury 7. Příprava (zhotovení) tiskopisů pro potřeby školy 28. Vítková Eva 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Aktivní cvičení na nástroj 3. Návštěva koncertních představení 4. Studium nových skladeb vhodných pro žáky, studium skladeb na uč. koncert 5. Zdokonakování se v práci na PC 6. Soukromé studium anglického a španělského jazyka 29. Mgr. Vojtičková Mart. 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Studium nových skladeb vhodných pro žáky, studium skladeb na uč. koncert 3. Zdokonalování se v práci na PC 4. Odborná školení: interaktivní tabule Smart Board, Power Point 5. Studium a příprava odborných materiálů ke kolektivní výuce PHV, příprava výuky PHV, PPHV 6. Účast na klavírní soutěži Karlovarská růžička 7. Aktualizace "Muzikáře" + pracovních listů pro PPHV 30. Zouharová Dana 1. Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce 2. Práce na ŠVP školy - hra na hoboj 3. Zdokonakování se v práci na PC, notační program "Sibelius" - výstupy v rámci projektu 4. Vlastní aktivní cvičení hry na zobcovou flétnu a hoboj, aktivní koncertní činnost 5. Studium nových notových materiálů, odborné literatury, klavírních doprovodů 6. Studijní návštěvy koncertních představení 7. Studium anglického jazyka - Jazyková škola Zebra 8. Kurz: Dechové soboty - cyklus seminářů na Konzervatoři Brno 31. Židková Markéta 1. Jazyková škola M. Kubešové - 2 hodiny angličtiny týdně 2. Letní klavírní kurzy I. Klánského 3. Návštěva koncertních představení 4. Četba odborné literatury Zapsal: Karel Kincl

19 Veřejné akce školy ve školním roce : 2012 / 2013 Hudební obor I.pol. II.pol. Celkem 1. Interní vystoupení Koncerty (muzeum, divadlo aj. ) Koncert učitelů Soutěže Soustředění Zahájení vernisáže Ostatní vyst. ( pro školy, CHHV apod.) Výtvarný obor 8. Výstava Výzdoba školy, divadla, Zhotovení plakátů apod Soutěže, exkurze 2 2 Literárně-dramatický obor 12. Vystoupení Soutěže Festival, setkání Soustředění 0 Taneční obor 16. Vystoupení ( + předtančení ) Soutěže Soustředění, jiné.. 0 Taneční a dechový orchestr 19. Koncerty, festivaly, pochody aj Plesy Soutěže Soustředění 0 Celkem akcí :

Školní rok 2016 / 2017 ZUŠ Chrudim Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 997 žáků a pracovalo zde 40 pracovníků. Organizační členění: Ředitel š

Školní rok 2016 / 2017 ZUŠ Chrudim Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 997 žáků a pracovalo zde 40 pracovníků. Organizační členění: Ředitel š Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2016/2017 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Hlavní činnost. Vedlejší hospodářská činnost. Jmění účetní jednotky

Hlavní činnost. Vedlejší hospodářská činnost. Jmění účetní jednotky Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009:

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Josefína Janková 1. 4. MgA. Jana Šumníková Marie Šumníková 1. 6. MgA. Jana Šumníková Lada Soldánová 3. 4. Valérie Vaculíková Čestné uznání 4. Josefína

Více

OKRESNÍ KOLO ZUŠ J. N.

OKRESNÍ KOLO ZUŠ J. N. HRA NA KLARINET 0. KATEGORIE Plíšková Martina ZUŠ Chrudim 1. cena I. KATEGORIE Piňosová Adéla ZUŠ Luže 2. cena Habalová Eliška ZUŠ Chrast 1. cena Pirner Jáchym ZUŠ Slatiňany 1. cena Stoklasa Štěpán ZUŠ

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013. Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci : Gallová Tereza Zlaté pásmo 0. A Mgr. Zuzana Antlová Eliška Nováková Zlaté pásmo

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š K R N O V HRA NA KLAVÍR 064 Hnízda Matouš 1/I. Hra na klavír 20,1 uspěl/přijat Boková 065 Trávníček Jiří 1/I. Hra na klavír 20 uspěl/přijat Děcká 013 Herniková Eliška

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Umístění našich žáků v soutěžích ve školním roce 2014/2015

Umístění našich žáků v soutěžích ve školním roce 2014/2015 Umístění našich žáků v soutěžích ve školním roce 2014/2015 Dětská porta 2014 (13.11.2014) KRAJSKÉ KOLO V ČESKÉM KRUMLOVĚ kategorie JP (jednotlivci a dua s doprovodem dosp. os.) duo M&M Menšík Josef do

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 70836299 IZO ředitelství školy: 002962781 Kontakty: číslo telefonu:321785390,

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Výsledky soutěží 1993 1994 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Sólo 6. kat. Jana Štorová 6.místo 7.kat. Romana Tošnerová 6.-8.místo Komorní hra 1.kat trio TS 3.místo 2. kat. kvarteto 2.místo ALŠOVA ZEMĚ VÝTVARNÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje ve školním roce 2010/11 soutěže žáků ZUŠ v těchto oborech: Hra na tyto

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi XXXV. ročník ze dne 12. února 2011

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi XXXV. ročník ze dne 12. února 2011 XXXV. ročník a výsledková listina z obřího slalomu Kategorie: Školka 1 Kudláček Václav 2005 LK Trhová Kamenice 01:47,79 01:46,97 03:34,76 1 35 Fiala Tomáš 2005 SKI KLUB Hlinsko 02:02,16 02:32,66 04:34,82

Více

Výsledková listina V. ročník Suchý slalom Hlinsko 18.září 2016

Výsledková listina V. ročník Suchý slalom Hlinsko 18.září 2016 Kat. Myšáci dívky Pořadí Start. Příjmení Jméno Klub Ročník Čas číslo 1 4 Pantůčková Antonie SKI KLUB JUNIOR Brno 2010 35,34 2 5 Hauslerová Emma SKI KLUB Hluboká 2010 38,63 3 6 Menclová Kateřina SKI KLUB

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje

Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje Harmonogram - okresní kolo Pátek 20. února 2015 Sálek 8.15 Prezence (dle kategorií) 8.30 Schůzka poroty ---------------------------------------

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

základní stupeň základní stupeň

základní stupeň základní stupeň základní stupeň 1. Mašátová Anna 08 TJ Jičín 6,00 9,70 15,70 6,00 8,10 14,10 6,00 9,55 15,55 6,00 9,80 15,80 61,15 2 Hartigová Anna 07 TJ Spartak Vrchlabí 6,00 8,05 14,05 6,00 7,75 13,75 6,00 8,30 14,30

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1.

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1. Výsledková listina Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013 Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. Viktorie Janovská Barbora Oháňková ZUŠ Pohořelice 1. cena Olomoucký Adéla

Více

I. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČTVRTEK termín

I. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČTVRTEK termín ČTVRTEK 15.1.2015-1. termín Bílá Martina denní pop. zpěv 107, 108 8.30 8.45 9.30 (uč. 106) + 14.00 (uč. 324) Čejka Ondřej denní pop. zpěv 107, 108 8.30 9.00 9.45 (uč. 106) + 14.00 (uč. 324) Čermák Stanislav

Více

Výsledková listina krajského kola soutěží MŠMT ČR, typ A, školní rok 2014 15

Výsledková listina krajského kola soutěží MŠMT ČR, typ A, školní rok 2014 15 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, kategorie 0. 9. typ školy ZUŠ 1 klarinet 0 Mikolášek Jan ZUŠ Františkovy Lázně 1.místo 2 0 Salačová Marie ZUŠ Kraslice 1.místo 3 0 Vokáčová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 0. kategorie Malý soutěžní sál (budova č. 8), Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany 6.5.2015 0. Holá Daniela 2008 ZUŠ B. Smetany, Plzeň 1. místo 23,0 Kříž Ivan 2007 ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 1. místo 22,8 Šneberger

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Náhradníci všech oborů budou osloveni v září, pokud se uvolní místo (pokud některý žák nenastoupí v prvním týdnu školního roku 2017/2018) HUDEBNÍ OBOR: Přípravná hudební výchova

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více