STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 PROFESIONÁLNÍ VÝKONOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY SÉRIE PPM STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

2 Důležité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. 6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. 7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce. 8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo. 9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdířkou. Zemnící zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost. 10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem! 11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení. 12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem. 13. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození. 14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno. 15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, polití tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně. 16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice na pivo). 17. Toto zařízení je elektrickým spotřebičem třídy I. a musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemnícím kolíkem). UPOZORNĚNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem. NEOTEVÍRAT! Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÝ KRYT. ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJE UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ ČÁSTI. SVĚŘTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM. Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje, které pro uživatele představuje závažné riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje v dodané dokumentaci na pokyny důležité pro provoz či údržbu přístroje. 20. Tento přístroj nepřekračuje limity tříd A (respektive B) pro vyzařování rádiového rušení digitálního zařízení stanovené nařízením Canadian Department of Communications. 21. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Úřad americké vlády pro Bezpečnost práce a zdraví (OSHA, Occupational Safety and Health Administration) stanovil přípustné doby hlukové expozice v následující tabulce. Podle OSHA mohou mít jakékoli vyšší expozice za následek určitou ztrátou sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši se musí nosit při provozu zařízení, aby se zabránilo ztrátě sluchu, pokud je expozice vyšší než níže uvedené limity: Doba denní expozice v hodinách Hladina akustického tlaku dba, pomalá odezva Typický příklad 8 90 Duo v malém klubu Metro Velmi hlasitá klasická hudba 1, Hádka v kanceláři Mackie ohledně termínů. 0, , Nejhlasitější části rockového koncertu Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.

3 Rychlý start Určitě se nemůžete dočkat, až si vyzkoušíte váš nový mixážní pult s vestavěným zesilovačem. Kdo má čas číst manuál? Přesto prosím věnujte chvilku následující kapitole, kde se dozvíte alespoň základní informace pro práci s tímto přístrojem. Uživatelské rozhraní mixážních pultů Mackie je navrhováno s ohledem na požadavek rychlé a snadné obsluhy. Pro rychlé zahájení práce s přístrojem si přečtěte alespoň tyto základní pokyny: Umístěte 808S tak, aby byl jeho ovládací (čelní) panel snadno přístupný. Čelní panel obsahuje kromě ovládacích prvků také konektory pro vstupně/výstupní propojení (na zadním panelu se nachází pouze konektory výstupu pro reproboxy a konektor pro napájecí kabel), takže můžete provést rychlé nastavení i propojení bez další manipulace s přístrojem. Za zadním panelem přístroje ponechejte volný prostor minimálně 15 cm pro větrání. Výkonové mixážní pulty Mackie řady PPM nepoužívají zabudovaný ventilátor. Je zde pouze konvekční chlazení, což znamená, že chladič na zadní straně je chlazen přirozeným prouděním vzduchu. Propojení 1. Před jakýmkoliv propojením se ujistěte, že je přepínač POWER na zadním panelu v pozici OFF (vypnuto). 2. Zapojte mikrofon se symetrickým výstupem pomocí mikrofonního kabelu do jednoho z mikrofonních konektorů MIC XLR na čelním panelu. Nebo zapojte jakýkoliv zdroj signálu linkové úrovně (klávesy, kytara předzesilovač, aj.) do konektoru LINE pomocí kabelu osazeného konektory 1/4 Jack TS nebo TRS. 3. Konektory INSERT slouží k vřazení externího efektu nebo dynamického procesor do signálové cesty. (více informací naleznete na straně 16). 4. Do konektorů SPEAKER OUT na zadním panelu (2X Speakon nebo 4x Jack; dle modelu) zapojte pasivní reproboxy/reproduktory o minimální impedanci 2 ohmy. Při paralelním připojení dvou reproduktorů na jednu stranu, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy (2 paralelně spojené zátěže o odporu R představují pro výstup zesilovače poloviční zátěž (0,5 R)). Pro připojení reproduktorů použijte reproduktorový kabel vhodného průřezu osazený konektory Speakon nebo Jack (dle modelu). Pro připojení reproduktorů nepoužívejte kytarové kabely! Nejsou navrženy pro tak vysokou úroveň signálu a mohly by se přehřívat. Nastavení úrovní 1. Stáhněte kanálové potenciometry MON, EFX a vstupní úroveň INPUT LEVEL SET na minimum (zcela doleva). Nastavte všechny ovládací prvky EQ do střední pozice, včetně faderů grafického EQ. Stáhněte potenciometry MAIN MASTER a MONITOR MASTER na minimum. 2. Pokud jste připojili kondenzátorový mikrofon, stiskněte vypínač PHANTOM POWER. Pokud používáte rovněž dynamické mikrofony (jsou již 3 například zapojeny v jiném vstupu), nemějte obavy - phantomové napětí by je nemělo poškodit. Pro jistotu si však pročtěte dokumentaci dodanou s konkrétním mikrofonem. 3. Ujistěte, že je tlačítko POWER AMP ROUTING v pozici STEREO MAINS (vymáčknuto). 4. Zastrčte konektor napájecího kabelu důkladně do konektoru IEC na zadním panelu, a kabel druhým koncem zapojte do odpovídající zásuvky 230V AC. Zapněte hlavní vypínač na zadním panelu. 5. Do zapojených vstupů pošlete nějaký signál (kytara, zpěv, mluvené slovo, nebo linkový signál CD přehrávače nebo magnetofonu). Ujistěte se, že je hlasitost vstupních signálů stejná, jako při běžném používání. Pokud ze zdroje nepřichází signál běžné úrovně, může být nutné tuto úroveň na zdroji upravit (pokud to lze). 6. Zvyšujte vstupní úroveň (potenciometrem INPUT LEVEL SET, dokud dioda vedle něj nezačne blikat. 7. Nastavte kanálový potenciometr VOLUME do střední pozice (na jednotkový zisk U ). 8. Pomalu přidávejte potenciometr MAIN MASTER, dokud neuslyšíte signál v reproduktorech. 9. Opakujte kroky 5, 6, 7 pro ostatní využité kanály. 10. Nyní jste připraveni to rozbalit. Musíte však pamatovat na toto: Nikdy nezapojujte výstupy zesilovače do ničeho jiného, než do pasivních reproboxů/reproduktorů. (samozřejmě odpovídajícího výkonu) Před připojením nebo změnou připojení externího zesilovače stáhněte jeho hlasitost, vypněte jej, proveďte požadované změny, poté jej zapněte a nastavte jeho hlasitost. Před vypnutím výkonového mixážního pultu Mackie, nejdříve vypněte všechny připojené externí zesilovače. Při zapínání je zapínejte jako poslední. Uložte přepravní krabici a balící materiál! Mohly by se hodit a pravděpodobně za ně nebudete chtít znovu platit.

4 Zapojení pro různé aplikace Reprobox FOH Z výstupu MAIN Odposlech Z výstupu MONITOR Tlačítko POWER AMP ROUTING zapnuto. Mikrofony Z Výstupu MAIN Z Výstupu MONITOR Reprobox FOH odposlech 408M systém s mono FOH i odposlechem pro malý klub Zapojení hlavních reproboxů FOH a aktivních odposlechů s vestavěnými zesilovači. Poznámka: Při paralelním připojení dvou reproduktorů na jednu stranu, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 4

5 Reprobox FOH pravý Zesilovač pro odposlechy Z výstupu RIGHT SPEAKER OUT Z výstupu MONITOR LINE Odposlechy Tlačítko POWER AMP ROUTING vypnuto. mikrofony Z výstupu LEFT SPEAKER OUT Reprobox FOH levý Typické zapojení využívající oba (L+R) vestavěné zesilovače pro stereo hlavní ozvučení (FOH) a externí zesilovač pro pasivní odposlechy. Poznámka. Modely 406M, 408M a 808M jsou mono verze. Nemají stereo výstup - hlavní mix je posílán do interních zesilovačů jako mono. 408S systém se stereo FOH pro malý klub 5

6 Reprobox FOH Reprobox FOH Z výstupu RIGHT SPEAKER Poznámka: Při záznamu na magnetofon odpojte konektory z TAPE IN, nebo stáhněte potenciometr TAPE IN LEVEL pro vyloučení zpětné vazby. magnetofon Z výstupu MONITOR LINE Zesilovač pro odposlechy Odposlechy Tlačítko POWER AMP ROUTING vypnuto. mikrofony Reprobox FOH Z výstupu LEFT SPEAKER Reprobox FOH Tento systém používá vysoce výkonný model 808M (600W na stranu) se 2 reproboxy zapojenými na každé straně pro výkonnější ozvučení většího klubu nebo sálu. Pro odposlechy je použit externí zesilovač. Je zde rovněž zobrazeno zapojení (vřazení) externího efektového procesoru pomocí konektorů INSERT a SEND. Poznámka: Při paralelním připojení dvou reproduktorů na jednu stranu, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 808M Mono PA systém pro větší klub nebo sál 6

7 Reprobox FOH pravý Reprobox FOH pravý Zesilovač pro odposlechy Z výstupu RIGHT SPEAKER OUT Z výstupu MONITOR LINE Odposlechy Pomocný zesilovač pro FOH Z výstupu mixpultu Tlačítko POWER AMP ROUTING vypnuto. mikrofony Z výstupu LEFT SPEAKER OUT Zapojení využívající pomocný zesilovač pro další reproduktory hlavního ozvučení (FOH) v zájmu zvýšení celkového výkonu. Poznámka: Modely 406M, 408M a 808M jsou mono verze. Nemají stereo výstup - hlavní mix je posílán do interních zesilovačů jako mono. Reprobox FOH levý Reprobox FOH levý 408S systém s přídavným zesilovačem pro posílení FOH 7

8 Pravý reprobox FOH Subwoofer Zesilovač pro odposlechy Z výstupu RIGHT SPEAKER Odposlechy Elektronický crossover Zesilovač pro subwoofery Tlačítko POWER AMP ROUTING vypnuto. Mikrofony Z výstupu LEFT SPEAKER Levý reprobox FOH Subwoofer Použití subwooferů s výkonovým mixpultem. Linkový výstup mixpultu je zapojen do externího crossoveru, z něhož je vyšší kmitočtové pásmo HF posíláno do vstupů mixpultu POWER AMP IN a nižší pásmo LF jde do externího zesilovače pro subwoofer. Poznámka: Modely 406M, 408M a 808M jsou mono verze. Nemají stereo výstup - hlavní mix je posílán do interních zesilovačů jako mono. 808S s využitím crossoveru a subwooferů 8

9 Pro rozšíření počtu vstupů výkonového mixpultu lze použít externí mixpult. Výstupy L/R MIXER OUT posíláte do 2 mono nebo 1 stereo AUX RETURNu externího mixpultu, kde jsou smíchány se signály jeho vstupů, výsledný mix je poslán zpět do výkonového pultu, zde zesílen a poslán do reproduktorů. Pošlete signál z výstupu MONITOR LINE OUT do volného linkového vstupu externího mixpultu. Hlasitost daného kanálu nechte na minimu a nastavte kanálový monitor send na jednotkové zesílení. Výstup Monitor externího mixpultu pošlete do externího výkonového zesilovače, který dodává signál pasivním odposlechům. Poznámka: Jelikož má každý zesilovač na každou stranu zapojeny paralelně dva reproduktory, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. Odposlechy Pravé reproboxy FOH Z výstupu RIGHT SPEAKER Zesilovač pro odposlechy Z výstupu LEFT SPEAKER Levé reproboxy FOH Zesilovače 808S jsou buzeny externím mixpultem 9

10 Pravé reproboxy FOH Zesilovač pro odposlechy Z výstupu RIGHT SPEAKER OUT Odposlechy Z výstupu LEFT SPEAKER OUT Levé reproboxy FOH Zesilovače 808S jsou buzeny externím mixpultem Ukázka připojení dalších výstupů mixpultu do vstupních konektorů POWER AMP IN interního zesilovače 808S. Lze využívat pro rychlé připojení mixpultu předkapely do zesilovače PPM a do PA bez nutnosti samostatného PA systému nebo změn nastavení mixpultu 808S. Poznámka: Odpojte mixpult předkapely, pokud již dohrála a pošlete do FOH hlavní kapelu. Poznámka: Jelikož má interní zesilovač na každou stranu zapojeny paralelně dva reproduktory, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 10

11 Funkce a ovládací prvky Popis kanálové sekce 3. Ovládání vstupní citlivosti (Gain) kanálu Umožňuje nastavit Gain mikrofonního a linkového vstupu (u kanálů 7 a 8 pouze mikrofonního) na optimální provozní úroveň (kdy dioda napravo začíná blikat). 4. Ovládání hlasitosti kanálu (mono, pouze mixpulty 808S a 408S mají na kanálech 7 a 8 stereo ovladače) Hlasitost lze nastavit od úplného útlumu do zesílení +20 db. Ve střední pozici U je zesílení jednotkové. Při správném nastavení vstupní citlivosti (3) poskytuje jednotkové zesílení na ovladači hlasitosti optimální provozní úroveň, signál prochází kanálem nezeslaben ani nezesílen a hodnoty db stupnic ostatních ovládacích prvků by měly souhlasit s realitou. 5. PAN (pouze mixpulty 808S a 408S) Ovládání stereo-panorámy, neboli poměru rozložení signálu příslušného kanálu do levé a pravé strany stereo výstupů mixpultu. Na kanálech 7 a stereo 8 funguje potenciometr PAN jako ovladač BALANCE vašeho domácího sterea (při otáčení na jednu stranu ubírá hlasitost druhé). 6. LOW EQ ovládá útlum/zesílení (-15 až +15 db) pásma kmitočtů pod 80 Hz. V centrální pozici poskytuje rovnou charakteristiku. 7. MID EQ ovládá útlum/zesílení (-12 až +12 db) pásma v širším okolí kmitočtu 2,5 khz. V centrální pozici poskytuje rovnou charakteristiku. 8. HI EQ ovládá útlum/zesílení (-15 až +15 db) pásma kmitočtů nad 12 khz. V centrální pozici poskytuje rovnou charakteristiku. 9. EFX SEND Ovládá úroveň kanálového signálu, který je odebírán za ekvalizérem a ovladačem hlasitosti a je odesílán do vestavěného efektového procesoru (úroveň zpracovaného signálu lze pak ovládat potenciometrem EXF DRIVE LEVEL (11)), a paralelně na zdířky EFFECT SEND (17), odkud lze signál propojit do externího efektu a zpracovaný jej z výstupů efektu přivést zpět do mixpultu pomocí zdířek EFFECT LEFT/RIGHT RETURN (interní procesor je při zasunutí konektorů odstaven). Množství efektovaného signálu posílaného na hlavní sběrnici mixpultu lze řídit ovladačem EFX TO MAIN (24). Množství efektovaného signálu posílaného na sběrnici pro odposlech lze řídit ovladačem EFX TO MONITOR (22). 10. MON SEND Ovládá úroveň kanálového signálu (úplný útlum až +15 db), který je odebírán před ekvalizérem a ovladačem hlasitosti, a je odesílán na výstupy MONITOR LINE OUT a lze jej tak odbočit do pomocné (aktivní) ozvučovací soustavy aj. Celkovou úroveň výstupu MONITOR LINE OUT lze řídit potenciometrem MONITOR MASTER (23). 11

12 Popis sekce EMAC Jedná se o ovládací panel vestavěného 32-bitového stereo efektového procesoru s těmito ovládacími prvky: 11. EFX DRIVE LEVEL Ovládá celkovou úroveň mixu signálů přivedeného do efektového procesoru (a paralelně na zdířky EFFECT SEND). 12. EFX CLIP Signalizuje, že signál v efektovém procesoru se nachází méně než 6 db pod mezí přebuzení. Pokud začne dioda častěji blikat je nutno aktuální úroveň ubrat, neboť v efektovém procesoru může docházet k přebuzení a zkreslení signálu. 13. EFX BYPASS Tlačítko zcela utlumí výstup interního efektového procesoru i úroveň signálu odebíraného z externích efektů pomocí zdířek EFFECT LEFT/RIGHT RETURN. 14. EFX WIDE V závislosti na vybraném efektu zvýšíte stisknutím tohoto tlačítka šířku nebo hloubku efektu. Nefunguje pro monofonní efekty DELAY a PHASER. 15. Přepínač efektů 16. PARAMETERS TIME/RATE Potenciometr nastavuje časový parametr efektu (délka zpoždění, rychlost modulace apod.) 17. PARAMETERS DAMPING/DEATH Potenciometr nastavuje sílu efektu (hloubka modulace apod.). 12

13 Popis sekce MASTER OUTPUT 18. Dioda POWER svítí, je-li přístroj zapnut pásmový grafický ekvalizér signálu pro odposlechy je posledním článkem v cestě signálu MONITOR pásmový grafický ekvalizér pro hlavní mix je posledním článkem v této signálové cestě. Může pracovat v režimu mono nebo stereo. 21. Ořez kmitočtového pásma pod 75 Hz pro odstranění nežádoucího dunění a manipulačních ruchů a pop rázů obsažených v signálu z mikrofonů. Tento filtr funguje nezávisle na grafickém ekvalizéru a ovlivňuje pouze signál kanálů 1 až EFX TO MON Potenciometr ovládá úroveň signálu zpracovaného interním efektovým procesorem, který je posílán na hlavní sběrnici mixpultu. 23. MONITOR MASTER Potenciometr ovládá celkovou úroveň výstupu (viz 39c) MONITOR LINE OUT (např. pro odposlechy na pódiu). Přehnané zesílení může způsobit zpětnou vazbu elektroakustické smyčky mikrofon-pultodposlech-mikrofon. 24. EFX TO MAIN Potenciometr ovládá celkovou úroveň signálu zpracovaného interním efektovým procesorem nebo externím efektem, který je přimícháván k hlavnímu mixu. Ovladač se v signálové cestě nachází za ořezem 75 Hz (21) a před ovladačem MAIN MASTER (25). 25. MAIN MASTER Potenciometr ovládá celkovou úroveň výstupu MIXER LINE OUT (viz 39b). 13

14 26. Indikátory LEVEL (L/R) 8-segmentové indikátory úrovně. 27. Phantomové napájení 48V pro mikrofonní vstupy XLR.! Před jeho zapnutím stáhněte všechny výstupní úrovně. Zabráníte tak nežádoucímu rázu, který při velkém zesílení může poškodit reproduktory, případně váš sluch!! Zapojením signálu linkové úrovně do konektoru XLR se zapnutým phantomovým napájením můžete poškodit výstup připojeného zdroje! Doporučujeme připojovat signály linkové úrovně do mixpultu pomocí zdířek Jack. 28. Přepínač BREAK Zcela utlumí (zamutuje) kanály 1 až POWER AMP ROUTING Tlačítko rozšiřuje možnosti konfigurace ozvučovacího systému s výkonovým mixážním pultem (viz Zapojení pro různé aplikace). Je-li vypnuto, je hlavní mix směrován do obou (L/R) vstupů interního zesilovače (v mono verzích 406M, 408M a 808M je do obou (L/R) vstupů interního zesilovače směrován stejný signál). Pro odposlechy je nutný další zesilovač. Je-li zapnuto, do jednoho interního zesilovače je směrován hlavní mix (u stereo modelů je hlavní mix smíchán do mono) a do druhého mix pro odposlechy (MONITOR). Jelikož je díky paralelním výkonovým výstupům (43) stále možno připojit dva reproduktory na jeden zesilovač, je třeba zopakovat upozornění: Pokud má interní zesilovač na každou stranu zapojeny paralelně dva reproduktory, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 30. Kompresor Zapíná kompresor na vstupu interního zesilovače pro omezení rizika přebuzení, následného zkreslení signálu až případného poškození reproduktorů. Doporučujeme používat. 31. TAPE IN LEVEL Do 2 horních konektorů Cinch (L/R) po pravé straně lze zapojit přehrávač (magnetofon, CD aj.). Potenciometr ovládá hlasitost (u stereo modelů oba kanály současně, u mono modelů jsou obě strany signálu přehrávače smíchány do mono). Signál přehrávače je dále přimícháván k hlavnímu mixu v bodě signálové cesty za tlačítkem 75 Hz RUMBLE REDUCTION (21), před ovladačem hlavní úrovně MAIN MASTER (25). Poznámka: Mějte na paměti, že potenciometr TAPE IN LEVEL ovládá pouze hlasitost signálu přivedeného z přehrávače na konektory TAPE IN. Neovlivňuje úroveň výstupů TAPE OUT pro rekordér (tato úroveň je navíc pre master a pre fader,takže je ovlivněna pouze nastavením kanálových potenciometrů INPUT LEVEL SET (3)). 32. POWER Kolébkovým přepínačem na zadním panelu zapínáte (ON) a vypínáte přístroj. Nalevo se nachází konektor pro zapojení napájecího kabelu. 14

15 Propojení 33. Konektory XLR Mixpult je na všech mikrofonních vstupech (33) osazeny 3 pinovými konektory XLR (samice). Pin 1 je zapojen k uzemněnému stínění, pin 2 jako "hot" a pin 3 jako "cold". Pro připojení k samici XLR použijte konektor XLR - samec. STÍNĚNÍ 2 HOT COLD STÍNĚNÍ COLD HOT STÍNĚNÍ COLD HOT Konektory XLR 34. 1/4" konektory TRS Jack Na všech kanálech se nacházejí rovněž linkové vstupy (34) osazené konektory ¼ Jack TRS. "TRS" znamená Tip-Ring-Sleeve (Hrot-Kroužek-Objímka), tedy tři přípojné kontakty na stereo nebo symetrickém konektoru Jack: KROUŽEK OBJÍMKA KROUŽEK HROT HROT KROUŽEK HROT OBJÍMKA 1/4" TRS Jack (samec a samice) Symetrické zapojení 1/4"konektoru TRS Jack je následující: Hrot - signál "Hot" Kroužek - signál "Cold" Objímka - zem 35. Na stereo-kanálech 7 a 8 se nachází dvojice konektorů Jack TRS. U mono modelů (408M, 808M), jsou levá i pravá strana vstupního signálu následně smíchány do mono. 15

16 1/4" konektory TS Jack "TS" znamená Tip-Sleeve (Hrot-Objímka). Monofonní 1/4" konektor Jack má k dispozici dva kontakty. Konektory Jack TS se používají v mnoha různých aplikacích, vždy však nesymetricky. Hrot je připojen k audio signálu a Objímka uzemněna. OBJÍMKA OBJÍMKA HROT HROT HROT OBJÍMKA 1/4" TS Jack (samec a samice) Některé příklady: Nesymetrické mikrofony Elektrické kytary a elektronické přístroje Nesymetrická zapojení linkové úrovně Zapojení reproduktorů! Nepoužívejte kytarové šňůry jako kabely reproduktorů! Nejsou navrženy pro vedení signálu takové úrovně a mohly by se přehřát. Konektory Cinch (31) Konektory Cinch (také známé jako konektory RCA) jsou často používány v domácích stereo a video přístrojích a v mnoha dalších aplikacích. Jsou nesymetrické a elektricky identické s 1/4" konektory TS. Připojte signál na hrot a zem nebo stínění na "košík" (objímku). OBJÍMKA HROT OBJÍMKA HROT Konektor Cinch 36. Vstupně-výstupní konektory TRS Jack pro Insert Konektory insertů pultu jsou třípinové 1 4" konektory TRS Jack. Jsou nesymetrické, ale obsahují dva signály - jak výstup pultu, tak vstup (návrat z externího zařízení) v jednom konektoru. KROUŽEK HROT OBJÍMKA (Zástrčka TRS) SEND do efektu hrot Tento konektor se zapojí do kanálového insertu (Jack) pultu. RETURN z efektu kroužek Objímka je většinou zem pro oba signály. Odeslání signálu z pultu do externího procesoru je realizováno hrotem, z externího zařízení pak přichází signál zpět na kroužek. 16

17 Použití insert konektoru Jack pouze na posílání signálu Pokud vložíte TS (mono) 1/4" zástrčku pouze částečně (na první zacvaknutí) do zdířky insertu pultu, nebude konektor Jack aktivovat spínač pro otevření insertové smyčky v obvodu (což umožní kanálovému signálu, aby vesele pokračoval v cestě přes směšovač). To vám umožní vytáhnout signál kanálu bez narušení běžného provozu. Pokud TS (mono) 1/4" zástrčku zcela "dozasunete", otevře se spínač v konektoru a vytvoří se přímý výstup ven (direct out), který přeruší signál v tomto kanálu. POZNÁMKA: Signál, který odebíráte z pultu, nevystavujte přetížení nebo zkratu. Má to vliv na interní signál. MONO zástrčka Kanálový Insert konektor Jack Přímý výstup ven z pultu (DIRECT OUT) bez přerušení cesty signálu do hlavní sběrnice. Vložte pouze "na první zacvaknutí". Kanálový Insert konektor Jack MONO zástrčka Přímý výstup ven z pultu (DIRECT OUT) s přerušením cesty signálu do hlavní sběrnice. Dozasuňte. Kanálový Insert konektor Jack STEREO zástrčka Pro použití pro efektovou smyčku. (HROT = ODESLAT do efektu, KROUŽEK = NÁVRAT z efektu) 37. EFFECT SEND a RETURN SEND: Nesymetrický signál (konektor TS) linkové úrovně odebíraný za potenciometrem EFX DRIVE LEVEL (11). Propojíte do vstupu externího efektového procesoru. LEFT/RIGHT RETURN: Zde přivedete zpracovaný signál z výstupu externího efektového procesoru. Poznámka: Vřazení externího efektového procesoru vyřadí ze signálové cesty interní procesor. Pokud chcete použít oba, zasuňte konektor kabelu propojující vstup externího efektového procesoru do zdířky SEND pouze na první zacvaknutí (signál do interního procesoru pultu nebude přerušen) a výstup externího efektového procesoru zapojte do některého linkového vstupu mixpultu. 17

18 38. EFX FOOT SWITCH Konektor pro zapojení nožního spínače pro funkci EFX BYPASS (vyřadí tlačítko 13). 39. MAINS POWER AMP IN (L/R) & MIXER OUT (L/R) & MONITOR LINE OUT Do vstupů AMP IN (39a) interního zesilovače lze zapojit nesymetrické konektory Jack TS. Přeruší se tím propojení mixpultu do vstupů interního zesilovače a vy můžete vřadit mezi výstup mixpultu MIXER OUT (39b) a interní zesilovač například ekvalizér, kompresor nebo efektový procesor. Výstup MONITOR OUT (39c) poskytuje nesymetrický signál linkové úrovně pro odposlechy. Je odebírán z interní sběrnice MONITOR, v místě za potenciometrem MONITOR MASTER (23). 43. Výkonové výstupy interního zesilovače LEFT/MAIN SPEAKER OUT & RICGHT/MONITOR SPEAKER OUT Oba interní zesilovače mají na zadním panelu vyvedeny dva paralelně zapojené výstupy pro pasivní reproboxy nebo reproduktory. V závislosti na konkrétním modelu to mohou být 4 nesymetrické konektory Jack TS (viz schéma níže), nebo dva 4-pinové konektory Speakon. Pokud jsou na jeden výstup interního zesilovače zapojeny paralelně dva reproduktory, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 18

19 19

20 Technické specifikace modelu 808S 20

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5.

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Profesionální ozvučovací. Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Profesionální ozvučovací. Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Profesionální ozvučovací systém KAIFAT Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15 Prosím čtěte tento manuál pečlivě a uložte jej na bezpečném místě. 1. Pasivní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU NEBO ELEKTRICKÉHO ŠOKU. UVNITŘ NEJSOU

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB a RB Richter Bass Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek britské firmy Laney. Jedná se o výrobce s dlouholetou tradicí a bohatou historií, jejíž kořeny spadají

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000 Návod k obsluze Všechny ochranné známky uvedené v tomto dokumentu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena Obsah Úvod...

Více

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel www.fishman.cz Začínáme Zde jsou některé základní tipy pro nastavení, které vám pomohou dostat jdeš. Chcete-li ovládat Loudbox Mini bezpečně, přečtěte si prosím celý návod k použití, a to zejména Důležité

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME ME502/ME502FP/ME602/ME802/ME1002/ME1202 Uživatelský manuál 1. Ovládací prvky a konektory Tato kapitola popisuje různé ovládací elementy mixážního pultu. Funkce

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty Úvodem : Mixážní pulty LEEM CS-1604/N a 1204/N jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 8 (4) monofonních a 4 (4) stereofonní vstupy. Z toho monofonní signály

Více

GQX-3102 GQX-1502. Grafické Ekvalizéry. Návod k obsluze

GQX-3102 GQX-1502. Grafické Ekvalizéry. Návod k obsluze GQX-3102 GQX-1502 Grafické Ekvalizéry Návod k obsluze NEOTEVÍRAT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje,

Více

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1 XM-6D mixážní pult Stránka č. 1 Úvodem: Dostává se vám do rukou mixážní pult XM-6D. Obsahuje 2 mono a 2 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR.

Více

ŘADA CFX 12, 16, A 20-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ŘADA CFX 12, 16, A 20-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŘADA CFX 12, 16, A 20-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU

Více

L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ

L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ NÁVOD K OBSLUZE RCF VOLITELNÉ KARTY - Instalace a použití Pomocí malého plochého šroubováku opatrně sejměte plastový kryt na pravé straně pultu (viz

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ... STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...4 OŽIVENÍ... 5 APLIKACE ECHA NEBO REVERB EFEKTU...6 OVLADAČE

Více

ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ

Více

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking Uživatelský manuál Shrnutí některých funkcí zesilovače FlexWave 65: - 65 W zesilovač - jeden 12 reproduktor -

Více

2-KANÁLOVÉ VÝKONOVÉ ZESILOVAČE NÁVOD K OBSLUZE

2-KANÁLOVÉ VÝKONOVÉ ZESILOVAČE NÁVOD K OBSLUZE 2-KANÁLOVÉ VÝKONOVÉ ZESILOVAČE NÁVOD K OBSLUZE ČTĚTE Než zapnete zesilovač Nastavení vstupních úrovní na zesilovači: Potenciometry na předním panelu nastavují celkové zesílení od nuly do jmenovité hodnoty.

Více

JAM W, BIAMP. 1È92' 1$ 328ä,7Ë %(=3(ý12671Ë 32.<1< $ 7(&+1,&.e Ò'$-( 9é52%.8

JAM W, BIAMP. 1È92' 1$ 328ä,7Ë %(=3(ý12671Ë 32.<1< $ 7(&+1,&.e Ò'$-( 9é52%.8 JAM 100 100 W, BIAMP 1È92' 1$ 328ä,7Ë %(=3(ý12671Ë 32.

Více

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17 Vlastnosti Pult je vybaven mnoha funkcemi jako například ultra nízkou hladinou hlučnosti u mikrofonu předzesilovače, neo-classic Britský 3-pásmový ekvalizér a stereo kanály, které umožňují současné použití

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6.

Více

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF Návod k použití 10002233 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

KAIFAT SÉRIE M! UŽIVATELSKÝ MANUÁL#!!! 2014 AUDIO PARTNER s.r.o.

KAIFAT SÉRIE M! UŽIVATELSKÝ MANUÁL#!!! 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. KAIFAT SÉRIE M UŽIVATELSKÝ MANUÁL# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHA: Neodstraňujte vrchní nebo zadní kryt přístroje, zabráníte tak riziku elektrického šoku. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti

Více

TPM 4200FX ozvučovací sestava

TPM 4200FX ozvučovací sestava TPM 4200FX ozvučovací sestava Stránka č. 1 Úvodem: Ozvučovací sestava je koncipována jako jedno balení obsahující výkonový mixážní pult s dvěmi reprosoustavami. Koncepce výkonového mix. pultu, srdce celé

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění 1) Přečtěte si tento návod. 2) Návod uchovejte pro budoucí použití. 3) Věnujte pozornost všem varováním 4) Dodržujte veškeré instrukce.

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

DAC xxxx koncové zesilovače

DAC xxxx koncové zesilovače DAC xxxx koncové zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete plně spokojeni. Všeobecně Nová řada zesilovačů DAC je

Více

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o.

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o. Mobilní ozvučovací sestava s výkonem 2 100 W UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. Drahý zákazníku, nejprve nám dovolte vám poděkovat za to, že jste zakoupili výrobek společnosti Soundsation.

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ www.btk-group.cz TECHNICKÉ PARAMETRY -Celkový výkon RMS: 12 W -Výstupní výkon RMS subwooferu: 6 W -Výstupní výkon RMS satelitů: 2x3 W -Frekvenční odezva: 60Hz-20kHz -Jednotka subwooferu: 4" -Jednotky satelitů:

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

KAIFAT S610A, S815A, S1018A

KAIFAT S610A, S815A, S1018A KAIFAT S610A, S815A, S1018A Manuál k ozvučovací sestavě 1 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. OBSAH 1) Vlastnosti a parametry 2) Zapojení a ovládací prvky 3) Technická data 4) Příslušenství 5) Řešení problémů 1)

Více

QSC. Aktivní reproboxy řady K. Návod k obsluze

QSC. Aktivní reproboxy řady K. Návod k obsluze QSC Aktivní reproboxy řady K Návod k obsluze K8 aktivní dvoupásmový reprobox 1000 W, 105, 8 (200 mm) K10 aktivní dvoupásmový reprobox 1000 W, 90, 10 (250 mm) K12 aktivní dvoupásmový reprobox 1000 W, 75,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult

NÁVOD K POUŽITÍ. LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult NÁVOD K POUŽITÍ LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 13 10060050-200 Omnitronic LS-622A, LS-822A, LS-1222A Návod k obsluze VAROVÁNÍ Chraňte přístroj

Více

1) 100V ÚSTŘEDNY. PA-1120 - od PA-1240 se liší pouze výkonem 170WMAX, 120WRMS

1) 100V ÚSTŘEDNY. PA-1120 - od PA-1240 se liší pouze výkonem 170WMAX, 120WRMS 1) 100V ÚSTŘEDNY PA-1240-5-zónová mixážní ústředna s výkonem 340WMAX, 240WRMS - každou zónu lze zap/vyp a regulovat hlasitost - gong, siréna a externí signál jsou automaticky ztlumeny při hlášení - ústředna

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 15-LED Dimmer 75 A, 20 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 30 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 100 V http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace..... 2 Obsah balení..... 2 Zapojení kabelu DMX512...

Více

UPOZORNĚNÍ NEOTEVÍRAT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

UPOZORNĚNÍ NEOTEVÍRAT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZESILOVAČE ŘADY AMP UPOZORNĚNÍ PRO ZAMEZENÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPOUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ S PRODLUŽOVACÍM KABELEM, ROZDVOJKOU NEBO JINOU ZÁSUVKOU, DO KTERÉ NEBUDE MOŽNO ZCELA

Více

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty PMS 106, 310 výkonové mix. pulty Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 106 a 310 jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 3(4) monofonní signály a 1(2) stereofonní signály. Z toho monofonní

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

!!!! UŽIVATELSKÝ MANUÁL! 2014 AUDIO PARTNER s.r.o.

!!!! UŽIVATELSKÝ MANUÁL! 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. UŽIVATELSKÝ MANUÁL Blahopřejeme vám ke koupi nového aparátu RANDALL SATAN z kolekce aparátů Oly Eglunda My ve společnosti Randall máme radost, že jste se rozhodli pro náš výrobek a přejeme vám tuny gainu,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 30-LED Dimmer http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Zapojení kabelu DMX512... 3 Propojení DMX512 modulů... 5 Nastavení DMX adresy.....

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 02 24 (černý), 33 02 76 (buk), 33 03 44 (stříbrný) Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino nebo divadlo - sice s poměrně malými kompaktními

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE OVLADAČ MIKROFONU. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6. SK Karaoke set se 2 mikrofony

NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE OVLADAČ MIKROFONU. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6. SK Karaoke set se 2 mikrofony NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE OVLADAČ MIKROFONU Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6 SK103112 Karaoke set se 2 mikrofony Návod k obsluze Pár slov Kompaktní, stylový přístroj, který převádí

Více

Popis předního panelu (str. 4 angl. návodu) 1. Síťový vypínač 2. LEDka indikace napájení 3. LEDka CLIP (kanál 1) 4. LEDka CLIP (kanál 2) 5.a Pojistkov

Popis předního panelu (str. 4 angl. návodu) 1. Síťový vypínač 2. LEDka indikace napájení 3. LEDka CLIP (kanál 1) 4. LEDka CLIP (kanál 2) 5.a Pojistkov QSC Audio Výkonové zesilovače řady USA USA 400 USA 900 USA 1310 Uživatelská příručka Podkladem pro vznik příručky byl originální anglický návod. V některých pasážích byl text lehce upraven. Sledujte rovněž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Profesionální dvoupásmový reproduktor

Profesionální dvoupásmový reproduktor Profesionální dvoupásmový reproduktor AMERICAN AUDIO 4295 Charter Street Los Angeles, Ca. 90058 www.americanaudio.us Blahopřání Úvod: Blahopřejeme a děkujeme, že jste se rozhodli pro profesionální reproduktory

Více

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 Cílem návodu je seznámit uživatele s funkcemi nástroje a proto všechny běžné termíny nemusí být dopodrobna vysvětleny.

Více

WA 500 diskuzní systém

WA 500 diskuzní systém WA 500 diskuzní systém Stránka č. 1 Úvodem: Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena (WA 500C) nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 500P).

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Přenosný PA systém Europort EPA900. Obj. č.:

Přenosný PA systém Europort EPA900. Obj. č.: Obecně Zajistěte, aby byl kolem přístroje dostatek volného místa pro větrání. Aby se zabránilo přehřátí přístroje, nepokládejte EPA900 do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, jako jsou např. radiátory

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

WPI 450 zesilovač ind. smyčky

WPI 450 zesilovač ind. smyčky WPI 450 zesilovač ind. smyčky Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovač WPI 450 je určen pro buzení indukčních smyček pro neslyšící, kteří svá sluchadla přepínají do tzv. T režimu. Je určen pro široké rozmezí indukční

Více

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Thunder 50 Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál Přední panel: Thunder 50, Typ E322 a E325 Přední panel: Thunder 50 Reverb, Typ E320 1. Input (Vstup): Nesymetrický vstupní jack 6,3 mm. 2. Gain (Zesílení):

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení Obsah 1. Popis produktu 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení 3. Popis jednotlivých součástí Popis předního panelu Popis zadního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202

NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202 NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202 Uchovejte pro další použiti! 10040220-6 Omnitronic LRS 1002-1202 Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω)

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) NÁVOD K OBSLUZE AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) Obj. č.: 37 82 68 F E ATU 2 kanály Signalizace zapnutí Možnost seřízení Dálkové ovládání

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

Mikrofony Lewitt série MTP

Mikrofony Lewitt série MTP Mikrofony Lewitt série MTP (MTP 240 DM/DMs, MTP 250 DM/DMs, MTP 340 CM/CMs, MTP 350 CM/CMs, MTP 440 DM, MTP 540 DM/DMs, MTP 740 CM, MTP 840 DM, MTP 940 CM) Uživatelský manuál Úvod Děkujeme Vám, že jste

Více

WA 520RC KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. Diskuzní systém

WA 520RC KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. Diskuzní systém Diskuzní systém Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena - delegáta () nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 520RB), který má prioritní pravomoci

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

PROFESIONÁLNÍ MIXÁŽNÍ PULTY KAIFAT PMX

PROFESIONÁLNÍ MIXÁŽNÍ PULTY KAIFAT PMX PROFESIONÁLNÍ MIXÁŽNÍ PULTY KAIFAT PMX UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. Úvod Gratulujeme vám ke koupi mixážního pultu Kaifat série PMX! Tato série obsahuje nové mikrofonní předzesilovače včetně fantomového napájení,

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Skytec STM-2300 USB MP3

NÁVOD K POUŽITÍ. Skytec STM-2300 USB MP3 NÁVOD K POUŽITÍ Skytec STM-2300 USB MP3 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno Návod k obsluze SK172740 Skytec STM-2300 2 kanálový mix pult s USB- MP3 1 / 6 VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) Popis výrobku TV modulátor MT41 je určen pro vytvoření televizních kanálů G / K / I / L / M / N / Austrálie norem v UHF pásem.

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více