STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 PROFESIONÁLNÍ VÝKONOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY SÉRIE PPM STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

2 Důležité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. 6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. 7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce. 8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo. 9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdířkou. Zemnící zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost. 10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem! 11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení. 12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem. 13. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození. 14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno. 15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, polití tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně. 16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice na pivo). 17. Toto zařízení je elektrickým spotřebičem třídy I. a musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemnícím kolíkem). UPOZORNĚNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem. NEOTEVÍRAT! Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÝ KRYT. ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJE UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ ČÁSTI. SVĚŘTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM. Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje, které pro uživatele představuje závažné riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje v dodané dokumentaci na pokyny důležité pro provoz či údržbu přístroje. 20. Tento přístroj nepřekračuje limity tříd A (respektive B) pro vyzařování rádiového rušení digitálního zařízení stanovené nařízením Canadian Department of Communications. 21. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Úřad americké vlády pro Bezpečnost práce a zdraví (OSHA, Occupational Safety and Health Administration) stanovil přípustné doby hlukové expozice v následující tabulce. Podle OSHA mohou mít jakékoli vyšší expozice za následek určitou ztrátou sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši se musí nosit při provozu zařízení, aby se zabránilo ztrátě sluchu, pokud je expozice vyšší než níže uvedené limity: Doba denní expozice v hodinách Hladina akustického tlaku dba, pomalá odezva Typický příklad 8 90 Duo v malém klubu Metro Velmi hlasitá klasická hudba 1, Hádka v kanceláři Mackie ohledně termínů. 0, , Nejhlasitější části rockového koncertu Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.

3 Rychlý start Určitě se nemůžete dočkat, až si vyzkoušíte váš nový mixážní pult s vestavěným zesilovačem. Kdo má čas číst manuál? Přesto prosím věnujte chvilku následující kapitole, kde se dozvíte alespoň základní informace pro práci s tímto přístrojem. Uživatelské rozhraní mixážních pultů Mackie je navrhováno s ohledem na požadavek rychlé a snadné obsluhy. Pro rychlé zahájení práce s přístrojem si přečtěte alespoň tyto základní pokyny: Umístěte 808S tak, aby byl jeho ovládací (čelní) panel snadno přístupný. Čelní panel obsahuje kromě ovládacích prvků také konektory pro vstupně/výstupní propojení (na zadním panelu se nachází pouze konektory výstupu pro reproboxy a konektor pro napájecí kabel), takže můžete provést rychlé nastavení i propojení bez další manipulace s přístrojem. Za zadním panelem přístroje ponechejte volný prostor minimálně 15 cm pro větrání. Výkonové mixážní pulty Mackie řady PPM nepoužívají zabudovaný ventilátor. Je zde pouze konvekční chlazení, což znamená, že chladič na zadní straně je chlazen přirozeným prouděním vzduchu. Propojení 1. Před jakýmkoliv propojením se ujistěte, že je přepínač POWER na zadním panelu v pozici OFF (vypnuto). 2. Zapojte mikrofon se symetrickým výstupem pomocí mikrofonního kabelu do jednoho z mikrofonních konektorů MIC XLR na čelním panelu. Nebo zapojte jakýkoliv zdroj signálu linkové úrovně (klávesy, kytara předzesilovač, aj.) do konektoru LINE pomocí kabelu osazeného konektory 1/4 Jack TS nebo TRS. 3. Konektory INSERT slouží k vřazení externího efektu nebo dynamického procesor do signálové cesty. (více informací naleznete na straně 16). 4. Do konektorů SPEAKER OUT na zadním panelu (2X Speakon nebo 4x Jack; dle modelu) zapojte pasivní reproboxy/reproduktory o minimální impedanci 2 ohmy. Při paralelním připojení dvou reproduktorů na jednu stranu, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy (2 paralelně spojené zátěže o odporu R představují pro výstup zesilovače poloviční zátěž (0,5 R)). Pro připojení reproduktorů použijte reproduktorový kabel vhodného průřezu osazený konektory Speakon nebo Jack (dle modelu). Pro připojení reproduktorů nepoužívejte kytarové kabely! Nejsou navrženy pro tak vysokou úroveň signálu a mohly by se přehřívat. Nastavení úrovní 1. Stáhněte kanálové potenciometry MON, EFX a vstupní úroveň INPUT LEVEL SET na minimum (zcela doleva). Nastavte všechny ovládací prvky EQ do střední pozice, včetně faderů grafického EQ. Stáhněte potenciometry MAIN MASTER a MONITOR MASTER na minimum. 2. Pokud jste připojili kondenzátorový mikrofon, stiskněte vypínač PHANTOM POWER. Pokud používáte rovněž dynamické mikrofony (jsou již 3 například zapojeny v jiném vstupu), nemějte obavy - phantomové napětí by je nemělo poškodit. Pro jistotu si však pročtěte dokumentaci dodanou s konkrétním mikrofonem. 3. Ujistěte, že je tlačítko POWER AMP ROUTING v pozici STEREO MAINS (vymáčknuto). 4. Zastrčte konektor napájecího kabelu důkladně do konektoru IEC na zadním panelu, a kabel druhým koncem zapojte do odpovídající zásuvky 230V AC. Zapněte hlavní vypínač na zadním panelu. 5. Do zapojených vstupů pošlete nějaký signál (kytara, zpěv, mluvené slovo, nebo linkový signál CD přehrávače nebo magnetofonu). Ujistěte se, že je hlasitost vstupních signálů stejná, jako při běžném používání. Pokud ze zdroje nepřichází signál běžné úrovně, může být nutné tuto úroveň na zdroji upravit (pokud to lze). 6. Zvyšujte vstupní úroveň (potenciometrem INPUT LEVEL SET, dokud dioda vedle něj nezačne blikat. 7. Nastavte kanálový potenciometr VOLUME do střední pozice (na jednotkový zisk U ). 8. Pomalu přidávejte potenciometr MAIN MASTER, dokud neuslyšíte signál v reproduktorech. 9. Opakujte kroky 5, 6, 7 pro ostatní využité kanály. 10. Nyní jste připraveni to rozbalit. Musíte však pamatovat na toto: Nikdy nezapojujte výstupy zesilovače do ničeho jiného, než do pasivních reproboxů/reproduktorů. (samozřejmě odpovídajícího výkonu) Před připojením nebo změnou připojení externího zesilovače stáhněte jeho hlasitost, vypněte jej, proveďte požadované změny, poté jej zapněte a nastavte jeho hlasitost. Před vypnutím výkonového mixážního pultu Mackie, nejdříve vypněte všechny připojené externí zesilovače. Při zapínání je zapínejte jako poslední. Uložte přepravní krabici a balící materiál! Mohly by se hodit a pravděpodobně za ně nebudete chtít znovu platit.

4 Zapojení pro různé aplikace Reprobox FOH Z výstupu MAIN Odposlech Z výstupu MONITOR Tlačítko POWER AMP ROUTING zapnuto. Mikrofony Z Výstupu MAIN Z Výstupu MONITOR Reprobox FOH odposlech 408M systém s mono FOH i odposlechem pro malý klub Zapojení hlavních reproboxů FOH a aktivních odposlechů s vestavěnými zesilovači. Poznámka: Při paralelním připojení dvou reproduktorů na jednu stranu, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 4

5 Reprobox FOH pravý Zesilovač pro odposlechy Z výstupu RIGHT SPEAKER OUT Z výstupu MONITOR LINE Odposlechy Tlačítko POWER AMP ROUTING vypnuto. mikrofony Z výstupu LEFT SPEAKER OUT Reprobox FOH levý Typické zapojení využívající oba (L+R) vestavěné zesilovače pro stereo hlavní ozvučení (FOH) a externí zesilovač pro pasivní odposlechy. Poznámka. Modely 406M, 408M a 808M jsou mono verze. Nemají stereo výstup - hlavní mix je posílán do interních zesilovačů jako mono. 408S systém se stereo FOH pro malý klub 5

6 Reprobox FOH Reprobox FOH Z výstupu RIGHT SPEAKER Poznámka: Při záznamu na magnetofon odpojte konektory z TAPE IN, nebo stáhněte potenciometr TAPE IN LEVEL pro vyloučení zpětné vazby. magnetofon Z výstupu MONITOR LINE Zesilovač pro odposlechy Odposlechy Tlačítko POWER AMP ROUTING vypnuto. mikrofony Reprobox FOH Z výstupu LEFT SPEAKER Reprobox FOH Tento systém používá vysoce výkonný model 808M (600W na stranu) se 2 reproboxy zapojenými na každé straně pro výkonnější ozvučení většího klubu nebo sálu. Pro odposlechy je použit externí zesilovač. Je zde rovněž zobrazeno zapojení (vřazení) externího efektového procesoru pomocí konektorů INSERT a SEND. Poznámka: Při paralelním připojení dvou reproduktorů na jednu stranu, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 808M Mono PA systém pro větší klub nebo sál 6

7 Reprobox FOH pravý Reprobox FOH pravý Zesilovač pro odposlechy Z výstupu RIGHT SPEAKER OUT Z výstupu MONITOR LINE Odposlechy Pomocný zesilovač pro FOH Z výstupu mixpultu Tlačítko POWER AMP ROUTING vypnuto. mikrofony Z výstupu LEFT SPEAKER OUT Zapojení využívající pomocný zesilovač pro další reproduktory hlavního ozvučení (FOH) v zájmu zvýšení celkového výkonu. Poznámka: Modely 406M, 408M a 808M jsou mono verze. Nemají stereo výstup - hlavní mix je posílán do interních zesilovačů jako mono. Reprobox FOH levý Reprobox FOH levý 408S systém s přídavným zesilovačem pro posílení FOH 7

8 Pravý reprobox FOH Subwoofer Zesilovač pro odposlechy Z výstupu RIGHT SPEAKER Odposlechy Elektronický crossover Zesilovač pro subwoofery Tlačítko POWER AMP ROUTING vypnuto. Mikrofony Z výstupu LEFT SPEAKER Levý reprobox FOH Subwoofer Použití subwooferů s výkonovým mixpultem. Linkový výstup mixpultu je zapojen do externího crossoveru, z něhož je vyšší kmitočtové pásmo HF posíláno do vstupů mixpultu POWER AMP IN a nižší pásmo LF jde do externího zesilovače pro subwoofer. Poznámka: Modely 406M, 408M a 808M jsou mono verze. Nemají stereo výstup - hlavní mix je posílán do interních zesilovačů jako mono. 808S s využitím crossoveru a subwooferů 8

9 Pro rozšíření počtu vstupů výkonového mixpultu lze použít externí mixpult. Výstupy L/R MIXER OUT posíláte do 2 mono nebo 1 stereo AUX RETURNu externího mixpultu, kde jsou smíchány se signály jeho vstupů, výsledný mix je poslán zpět do výkonového pultu, zde zesílen a poslán do reproduktorů. Pošlete signál z výstupu MONITOR LINE OUT do volného linkového vstupu externího mixpultu. Hlasitost daného kanálu nechte na minimu a nastavte kanálový monitor send na jednotkové zesílení. Výstup Monitor externího mixpultu pošlete do externího výkonového zesilovače, který dodává signál pasivním odposlechům. Poznámka: Jelikož má každý zesilovač na každou stranu zapojeny paralelně dva reproduktory, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. Odposlechy Pravé reproboxy FOH Z výstupu RIGHT SPEAKER Zesilovač pro odposlechy Z výstupu LEFT SPEAKER Levé reproboxy FOH Zesilovače 808S jsou buzeny externím mixpultem 9

10 Pravé reproboxy FOH Zesilovač pro odposlechy Z výstupu RIGHT SPEAKER OUT Odposlechy Z výstupu LEFT SPEAKER OUT Levé reproboxy FOH Zesilovače 808S jsou buzeny externím mixpultem Ukázka připojení dalších výstupů mixpultu do vstupních konektorů POWER AMP IN interního zesilovače 808S. Lze využívat pro rychlé připojení mixpultu předkapely do zesilovače PPM a do PA bez nutnosti samostatného PA systému nebo změn nastavení mixpultu 808S. Poznámka: Odpojte mixpult předkapely, pokud již dohrála a pošlete do FOH hlavní kapelu. Poznámka: Jelikož má interní zesilovač na každou stranu zapojeny paralelně dva reproduktory, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 10

11 Funkce a ovládací prvky Popis kanálové sekce 3. Ovládání vstupní citlivosti (Gain) kanálu Umožňuje nastavit Gain mikrofonního a linkového vstupu (u kanálů 7 a 8 pouze mikrofonního) na optimální provozní úroveň (kdy dioda napravo začíná blikat). 4. Ovládání hlasitosti kanálu (mono, pouze mixpulty 808S a 408S mají na kanálech 7 a 8 stereo ovladače) Hlasitost lze nastavit od úplného útlumu do zesílení +20 db. Ve střední pozici U je zesílení jednotkové. Při správném nastavení vstupní citlivosti (3) poskytuje jednotkové zesílení na ovladači hlasitosti optimální provozní úroveň, signál prochází kanálem nezeslaben ani nezesílen a hodnoty db stupnic ostatních ovládacích prvků by měly souhlasit s realitou. 5. PAN (pouze mixpulty 808S a 408S) Ovládání stereo-panorámy, neboli poměru rozložení signálu příslušného kanálu do levé a pravé strany stereo výstupů mixpultu. Na kanálech 7 a stereo 8 funguje potenciometr PAN jako ovladač BALANCE vašeho domácího sterea (při otáčení na jednu stranu ubírá hlasitost druhé). 6. LOW EQ ovládá útlum/zesílení (-15 až +15 db) pásma kmitočtů pod 80 Hz. V centrální pozici poskytuje rovnou charakteristiku. 7. MID EQ ovládá útlum/zesílení (-12 až +12 db) pásma v širším okolí kmitočtu 2,5 khz. V centrální pozici poskytuje rovnou charakteristiku. 8. HI EQ ovládá útlum/zesílení (-15 až +15 db) pásma kmitočtů nad 12 khz. V centrální pozici poskytuje rovnou charakteristiku. 9. EFX SEND Ovládá úroveň kanálového signálu, který je odebírán za ekvalizérem a ovladačem hlasitosti a je odesílán do vestavěného efektového procesoru (úroveň zpracovaného signálu lze pak ovládat potenciometrem EXF DRIVE LEVEL (11)), a paralelně na zdířky EFFECT SEND (17), odkud lze signál propojit do externího efektu a zpracovaný jej z výstupů efektu přivést zpět do mixpultu pomocí zdířek EFFECT LEFT/RIGHT RETURN (interní procesor je při zasunutí konektorů odstaven). Množství efektovaného signálu posílaného na hlavní sběrnici mixpultu lze řídit ovladačem EFX TO MAIN (24). Množství efektovaného signálu posílaného na sběrnici pro odposlech lze řídit ovladačem EFX TO MONITOR (22). 10. MON SEND Ovládá úroveň kanálového signálu (úplný útlum až +15 db), který je odebírán před ekvalizérem a ovladačem hlasitosti, a je odesílán na výstupy MONITOR LINE OUT a lze jej tak odbočit do pomocné (aktivní) ozvučovací soustavy aj. Celkovou úroveň výstupu MONITOR LINE OUT lze řídit potenciometrem MONITOR MASTER (23). 11

12 Popis sekce EMAC Jedná se o ovládací panel vestavěného 32-bitového stereo efektového procesoru s těmito ovládacími prvky: 11. EFX DRIVE LEVEL Ovládá celkovou úroveň mixu signálů přivedeného do efektového procesoru (a paralelně na zdířky EFFECT SEND). 12. EFX CLIP Signalizuje, že signál v efektovém procesoru se nachází méně než 6 db pod mezí přebuzení. Pokud začne dioda častěji blikat je nutno aktuální úroveň ubrat, neboť v efektovém procesoru může docházet k přebuzení a zkreslení signálu. 13. EFX BYPASS Tlačítko zcela utlumí výstup interního efektového procesoru i úroveň signálu odebíraného z externích efektů pomocí zdířek EFFECT LEFT/RIGHT RETURN. 14. EFX WIDE V závislosti na vybraném efektu zvýšíte stisknutím tohoto tlačítka šířku nebo hloubku efektu. Nefunguje pro monofonní efekty DELAY a PHASER. 15. Přepínač efektů 16. PARAMETERS TIME/RATE Potenciometr nastavuje časový parametr efektu (délka zpoždění, rychlost modulace apod.) 17. PARAMETERS DAMPING/DEATH Potenciometr nastavuje sílu efektu (hloubka modulace apod.). 12

13 Popis sekce MASTER OUTPUT 18. Dioda POWER svítí, je-li přístroj zapnut pásmový grafický ekvalizér signálu pro odposlechy je posledním článkem v cestě signálu MONITOR pásmový grafický ekvalizér pro hlavní mix je posledním článkem v této signálové cestě. Může pracovat v režimu mono nebo stereo. 21. Ořez kmitočtového pásma pod 75 Hz pro odstranění nežádoucího dunění a manipulačních ruchů a pop rázů obsažených v signálu z mikrofonů. Tento filtr funguje nezávisle na grafickém ekvalizéru a ovlivňuje pouze signál kanálů 1 až EFX TO MON Potenciometr ovládá úroveň signálu zpracovaného interním efektovým procesorem, který je posílán na hlavní sběrnici mixpultu. 23. MONITOR MASTER Potenciometr ovládá celkovou úroveň výstupu (viz 39c) MONITOR LINE OUT (např. pro odposlechy na pódiu). Přehnané zesílení může způsobit zpětnou vazbu elektroakustické smyčky mikrofon-pultodposlech-mikrofon. 24. EFX TO MAIN Potenciometr ovládá celkovou úroveň signálu zpracovaného interním efektovým procesorem nebo externím efektem, který je přimícháván k hlavnímu mixu. Ovladač se v signálové cestě nachází za ořezem 75 Hz (21) a před ovladačem MAIN MASTER (25). 25. MAIN MASTER Potenciometr ovládá celkovou úroveň výstupu MIXER LINE OUT (viz 39b). 13

14 26. Indikátory LEVEL (L/R) 8-segmentové indikátory úrovně. 27. Phantomové napájení 48V pro mikrofonní vstupy XLR.! Před jeho zapnutím stáhněte všechny výstupní úrovně. Zabráníte tak nežádoucímu rázu, který při velkém zesílení může poškodit reproduktory, případně váš sluch!! Zapojením signálu linkové úrovně do konektoru XLR se zapnutým phantomovým napájením můžete poškodit výstup připojeného zdroje! Doporučujeme připojovat signály linkové úrovně do mixpultu pomocí zdířek Jack. 28. Přepínač BREAK Zcela utlumí (zamutuje) kanály 1 až POWER AMP ROUTING Tlačítko rozšiřuje možnosti konfigurace ozvučovacího systému s výkonovým mixážním pultem (viz Zapojení pro různé aplikace). Je-li vypnuto, je hlavní mix směrován do obou (L/R) vstupů interního zesilovače (v mono verzích 406M, 408M a 808M je do obou (L/R) vstupů interního zesilovače směrován stejný signál). Pro odposlechy je nutný další zesilovač. Je-li zapnuto, do jednoho interního zesilovače je směrován hlavní mix (u stereo modelů je hlavní mix smíchán do mono) a do druhého mix pro odposlechy (MONITOR). Jelikož je díky paralelním výkonovým výstupům (43) stále možno připojit dva reproduktory na jeden zesilovač, je třeba zopakovat upozornění: Pokud má interní zesilovač na každou stranu zapojeny paralelně dva reproduktory, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 30. Kompresor Zapíná kompresor na vstupu interního zesilovače pro omezení rizika přebuzení, následného zkreslení signálu až případného poškození reproduktorů. Doporučujeme používat. 31. TAPE IN LEVEL Do 2 horních konektorů Cinch (L/R) po pravé straně lze zapojit přehrávač (magnetofon, CD aj.). Potenciometr ovládá hlasitost (u stereo modelů oba kanály současně, u mono modelů jsou obě strany signálu přehrávače smíchány do mono). Signál přehrávače je dále přimícháván k hlavnímu mixu v bodě signálové cesty za tlačítkem 75 Hz RUMBLE REDUCTION (21), před ovladačem hlavní úrovně MAIN MASTER (25). Poznámka: Mějte na paměti, že potenciometr TAPE IN LEVEL ovládá pouze hlasitost signálu přivedeného z přehrávače na konektory TAPE IN. Neovlivňuje úroveň výstupů TAPE OUT pro rekordér (tato úroveň je navíc pre master a pre fader,takže je ovlivněna pouze nastavením kanálových potenciometrů INPUT LEVEL SET (3)). 32. POWER Kolébkovým přepínačem na zadním panelu zapínáte (ON) a vypínáte přístroj. Nalevo se nachází konektor pro zapojení napájecího kabelu. 14

15 Propojení 33. Konektory XLR Mixpult je na všech mikrofonních vstupech (33) osazeny 3 pinovými konektory XLR (samice). Pin 1 je zapojen k uzemněnému stínění, pin 2 jako "hot" a pin 3 jako "cold". Pro připojení k samici XLR použijte konektor XLR - samec. STÍNĚNÍ 2 HOT COLD STÍNĚNÍ COLD HOT STÍNĚNÍ COLD HOT Konektory XLR 34. 1/4" konektory TRS Jack Na všech kanálech se nacházejí rovněž linkové vstupy (34) osazené konektory ¼ Jack TRS. "TRS" znamená Tip-Ring-Sleeve (Hrot-Kroužek-Objímka), tedy tři přípojné kontakty na stereo nebo symetrickém konektoru Jack: KROUŽEK OBJÍMKA KROUŽEK HROT HROT KROUŽEK HROT OBJÍMKA 1/4" TRS Jack (samec a samice) Symetrické zapojení 1/4"konektoru TRS Jack je následující: Hrot - signál "Hot" Kroužek - signál "Cold" Objímka - zem 35. Na stereo-kanálech 7 a 8 se nachází dvojice konektorů Jack TRS. U mono modelů (408M, 808M), jsou levá i pravá strana vstupního signálu následně smíchány do mono. 15

16 1/4" konektory TS Jack "TS" znamená Tip-Sleeve (Hrot-Objímka). Monofonní 1/4" konektor Jack má k dispozici dva kontakty. Konektory Jack TS se používají v mnoha různých aplikacích, vždy však nesymetricky. Hrot je připojen k audio signálu a Objímka uzemněna. OBJÍMKA OBJÍMKA HROT HROT HROT OBJÍMKA 1/4" TS Jack (samec a samice) Některé příklady: Nesymetrické mikrofony Elektrické kytary a elektronické přístroje Nesymetrická zapojení linkové úrovně Zapojení reproduktorů! Nepoužívejte kytarové šňůry jako kabely reproduktorů! Nejsou navrženy pro vedení signálu takové úrovně a mohly by se přehřát. Konektory Cinch (31) Konektory Cinch (také známé jako konektory RCA) jsou často používány v domácích stereo a video přístrojích a v mnoha dalších aplikacích. Jsou nesymetrické a elektricky identické s 1/4" konektory TS. Připojte signál na hrot a zem nebo stínění na "košík" (objímku). OBJÍMKA HROT OBJÍMKA HROT Konektor Cinch 36. Vstupně-výstupní konektory TRS Jack pro Insert Konektory insertů pultu jsou třípinové 1 4" konektory TRS Jack. Jsou nesymetrické, ale obsahují dva signály - jak výstup pultu, tak vstup (návrat z externího zařízení) v jednom konektoru. KROUŽEK HROT OBJÍMKA (Zástrčka TRS) SEND do efektu hrot Tento konektor se zapojí do kanálového insertu (Jack) pultu. RETURN z efektu kroužek Objímka je většinou zem pro oba signály. Odeslání signálu z pultu do externího procesoru je realizováno hrotem, z externího zařízení pak přichází signál zpět na kroužek. 16

17 Použití insert konektoru Jack pouze na posílání signálu Pokud vložíte TS (mono) 1/4" zástrčku pouze částečně (na první zacvaknutí) do zdířky insertu pultu, nebude konektor Jack aktivovat spínač pro otevření insertové smyčky v obvodu (což umožní kanálovému signálu, aby vesele pokračoval v cestě přes směšovač). To vám umožní vytáhnout signál kanálu bez narušení běžného provozu. Pokud TS (mono) 1/4" zástrčku zcela "dozasunete", otevře se spínač v konektoru a vytvoří se přímý výstup ven (direct out), který přeruší signál v tomto kanálu. POZNÁMKA: Signál, který odebíráte z pultu, nevystavujte přetížení nebo zkratu. Má to vliv na interní signál. MONO zástrčka Kanálový Insert konektor Jack Přímý výstup ven z pultu (DIRECT OUT) bez přerušení cesty signálu do hlavní sběrnice. Vložte pouze "na první zacvaknutí". Kanálový Insert konektor Jack MONO zástrčka Přímý výstup ven z pultu (DIRECT OUT) s přerušením cesty signálu do hlavní sběrnice. Dozasuňte. Kanálový Insert konektor Jack STEREO zástrčka Pro použití pro efektovou smyčku. (HROT = ODESLAT do efektu, KROUŽEK = NÁVRAT z efektu) 37. EFFECT SEND a RETURN SEND: Nesymetrický signál (konektor TS) linkové úrovně odebíraný za potenciometrem EFX DRIVE LEVEL (11). Propojíte do vstupu externího efektového procesoru. LEFT/RIGHT RETURN: Zde přivedete zpracovaný signál z výstupu externího efektového procesoru. Poznámka: Vřazení externího efektového procesoru vyřadí ze signálové cesty interní procesor. Pokud chcete použít oba, zasuňte konektor kabelu propojující vstup externího efektového procesoru do zdířky SEND pouze na první zacvaknutí (signál do interního procesoru pultu nebude přerušen) a výstup externího efektového procesoru zapojte do některého linkového vstupu mixpultu. 17

18 38. EFX FOOT SWITCH Konektor pro zapojení nožního spínače pro funkci EFX BYPASS (vyřadí tlačítko 13). 39. MAINS POWER AMP IN (L/R) & MIXER OUT (L/R) & MONITOR LINE OUT Do vstupů AMP IN (39a) interního zesilovače lze zapojit nesymetrické konektory Jack TS. Přeruší se tím propojení mixpultu do vstupů interního zesilovače a vy můžete vřadit mezi výstup mixpultu MIXER OUT (39b) a interní zesilovač například ekvalizér, kompresor nebo efektový procesor. Výstup MONITOR OUT (39c) poskytuje nesymetrický signál linkové úrovně pro odposlechy. Je odebírán z interní sběrnice MONITOR, v místě za potenciometrem MONITOR MASTER (23). 43. Výkonové výstupy interního zesilovače LEFT/MAIN SPEAKER OUT & RICGHT/MONITOR SPEAKER OUT Oba interní zesilovače mají na zadním panelu vyvedeny dva paralelně zapojené výstupy pro pasivní reproboxy nebo reproduktory. V závislosti na konkrétním modelu to mohou být 4 nesymetrické konektory Jack TS (viz schéma níže), nebo dva 4-pinové konektory Speakon. Pokud jsou na jeden výstup interního zesilovače zapojeny paralelně dva reproduktory, musí mít každý reproduktor minimální impedanci 4 ohmy. 18

19 19

20 Technické specifikace modelu 808S 20

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

XB-10 Návod k obsluze

XB-10 Návod k obsluze XB-10 Návod k obsluze Publikace AP8810 OBSAH OBSAH... 2 ZÁRUKA... 3 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 SOUČÁSTI BALENÍ... 7 ZADNÍ A PŘEDNÍ PANEL... 8 ÚVOD K MIXÁŽNÍMU PULTU XB-10... 9 SPECIFIKACE...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 8 SA178843-6 QTX QR-12_15 Portable PA Návod

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání.

Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání. Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání. 2 Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Vaše univerzální volba pro vynikající zvukový výkon Bezdrátové ovládání napříč

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Uživatelský manuál. Jen pár kliknutí vás dělí od nového studia. Specialista na audio i video. Vše co potřebujete najdete na: www.disk.

Uživatelský manuál. Jen pár kliknutí vás dělí od nového studia. Specialista na audio i video. Vše co potřebujete najdete na: www.disk. Uživatelský manuál Gratulujeme, ke koupi nového Gallien Krueger produktu série NEO, což byla jistě Vaše uvážená a dobře promyšlená volba. My ve firmě Gallien Krueger jsme potěšeni, že jste si vybrali výrobek

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL 60-ti vteřinový průvodce...2 ÚVOD...5 ZAPOJENÍ...6 MIC INPUT...6 LINE INPUT...6 INSERT POINT...6 Stereo vstupy STEREO ½...7 Mix inserts...7 Výstupy z mixu...7 Výstupy Aux...8 Sluchátka...8

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Q-SD. AMERICAN AUDIO 6122 S. Eastern Ave. Los Angeles Ca. 90040 1/08 www.americanaudio.us. features. ekvalizérem a ovládáním hlasitosti

Q-SD. AMERICAN AUDIO 6122 S. Eastern Ave. Los Angeles Ca. 90040 1/08 www.americanaudio.us. features. ekvalizérem a ovládáním hlasitosti Q-SD "Q" START MIXÁŽNÍ PULT S PŘEHRÁVAČEM SD KARET Q-SD Q-SD Uživatelská příručka a návod k obsluze AMERICAN AUDIO 6122 S. Eastern Ave. Los Angeles Ca. 90040 1/08 www.americanaudio.us CONTENTS features

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více