VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

2 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Výroční zpráva vychází z vlastního hodnocení školy za školní rok 2013/2014. Zpracoval: MgA. Pavel Béreš Datum schválení: 7. října MgA. Pavel Béreš ředitel školy 2

3 Obsah 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Učební plány jednotlivých oborů Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogové Provozní zaměstnanci Přijímací řízení pro rok 2014/ Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Průběžné vzdělávání Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o úplatě za vzdělání (částka za měsíc studia) Základní údaje o hospodaření za rok 2013 v Kč Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery. při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o budově školy, kotelně a pozemku Ochrana osobních údajů Závěr

4 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace Sídlo školy: Lidická 5, Klimkovice 1, Ostrava-město IČ: Identifikátor zařízení: IZO: Základní umělecká škola Právní forma školy: příspěvková organizace Odloučené pracoviště: Osvobození 514, Vřesina Kapacita školy: 300 žáků Kód zřizovatele: 1622 Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava IČ: Vedení školy: MgA. Pavel Béreš, ředitel školy (od ) Martina Maternová, zástupce ředitele školy v době jeho nepřítomnosti Telefon: , Webové stránky: Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku: Datum vystavení posledního rozhodnutí: , č. j /2005 4

5 Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum poslední ČŠI: Údaje o SRPDŠ: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní umělecké škole Klimkovice je evidováno jako základní organizace Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Unie Praha, registrovaného Ministerstvem vnitra České republiky dne 14. října 1991 pod č. j. VSC/1 978/91 R. Obrázek 1, 2: Účinkující ze slavnostního představení ZUŠ Klimkovice v gala aneb Jak se hledají princezny 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání Základní umělecká škola: IZO Cílová kapacita školy: Celkový počet žáků: 300 žáků 271 žáků Umělecké obory: 1. hudební obor: 201 žáků 2. taneční obor: 61 žáků 3. literárně-dramatický obor: 9 žáků Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 3: Počty žáků v uměleckých oborech 6

7 2.1 Učební plány jednotlivých oborů Hudební obor Všechny učební plány byly schváleny MŠMT dne pod č. j /95-25 s účinností od 1. září Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Taneční obor Učební plány byly schváleny dne 7. května 2003 pod č. j / s platností od Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Literárně-dramatický obor Učební plány byly vydány pod č. j / s platností od a pod č. j s platností od Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku I. i II. stupně základního studia. Všechny učební plány i Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice jsou umístěny na webových stránkách školy. 7

8 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Pedagogové Všichni interní zaměstnanci splňují požadavky na odbornou kvalifikaci a jsou zařazeni ve 12. platové třídě a v příslušném platovém stupni dle délky praxe. Jeden začínající pedagog je zařazen v 11. platové třídě a 1. platovém stupni. Externí zaměstnanci si doplňují kvalifikaci studiem na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě (viz tabulka 1). Zájemci si mohou vybrat studium v hudebním oboru, kde vyučovalo ve školním roce 2013/ pedagogů jednak na tradiční hudební nástroje jako klavír, akordeon, kytara, flétna, zobcová flétna, dále pak na nástroje zavedené v posledních 8 letech jako klarinet, saxofon, či sólový zpěv. Tradičně probíhala výuka v tanečním oboru, kde působí jeden pedagog a jeden korepetitor, taktéž pokračovalo zdárné rozvíjení literárně-dramatického oboru, kde vyučuje jeden pedagog (viz obrázek 4). Všichni pedagogové rozvíjejí své dovednosti díky různým formám dalšího vzdělávání. Zúčastňují se různě zaměřených seminářů, soutěží, přehlídek, případně získávají informace samostudiem a nové poznatky promítají do každodenní praxe vzdělávacího procesu (viz kapitola 7) Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 4: Struktura pedagogů dle oborů 8

9 Tabulka 1: Struktura pedagogů Obor I. pololetí II. pololetí Vzdělání zaměstnanecký vztah popis úvazku 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní 17,5 hodin 17,5 hodiny VŠ interní flétna, zob. flétna, souborová hra, hudební nauka klarinet, saxofon, zob. flétna, hudební nauka, souborová hra 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní flétna, zob. flétna, souborová hra 23 hodin 23 hodin VŠ interní klarinet, saxofon, komorní hra 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní akordeon, souborová hra, PHV Hudební 12 hodin 12 hodin studující konzervatoř externí akordeon 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní 24,5 hodin 24,5 hodin Vyšší odborné interní klavír, korepetice hudebního a tanečního oboru, komorní hra, hudební nauka klavír, komorní hra, korepetice hudebního oboru 26 hodin 25 hodin VŠ interní klavír, korepetice hudebního oboru 23 hodin 23 hodin Vyšší odborné interní kytara, komorní hra, korepetice hudebního oboru 8,5 hodin 9 hodin VŠ interní zpěv 19,5 hodin 19,5 hodin Střední odborné interní předměty tanečního oboru, PTV taneční 6 hodin 6 hodin studující konzervatoř externí korepetice tanečního oboru Literárnědramatický 4 hodiny 4 hodiny VŠ interní předměty literárně-dramatického oboru 9

10 Tabulka 2: Hodinová dotace v oborech a předmětech Obor Počet hodin v 1. pololetí Počet hodin v 2. pololetí Individuální výuka hudebního oboru 173,5 174,5 Souborová hra 5 4,5 Komorní hra 7,5 8,5 Hudební nauka Korepetice 20,5 19,5 Taneční obor 19,5 19,5 Literárně-dramatický obor 4 4 Celkem ,5 3.2 Provozní zaměstnanci Počet provozních zaměstnanců odpovídá potřebám a možnostem školy. Všichni splňují požadavky na odpovídající pracovní zařazení. Provozní zaměstnanci a hlavně účetní školy systematicky pracují na zvyšování své kvalifikace, aby byli připraveni na stále vyšší nároky kladené na jejich pozice (viz kapitola 7). Tabulka 3: Struktura provozních zaměstnanců Pracovní úvazek Pracovní náplň Zaměstnanecký vztah poznámka 12 hodin účetní školy interní 40 hodin domovnice, školnice, uklízečka interní 20 hodin šatnářka (září červen) externí z cizích zdrojů (DPČ) 10

11 4. Přijímací řízení pro rok 2014/2015 Škola má vypracovaný systém vyhledávání talentů v Klimkovicích již od předškolního věku. Probíhaly průzkumy talentovanosti pro hudební i taneční obor jednak přímo v Klimkovicích a pak také v Olbramicích a Josefovicích. Další zájemci o studium společně s rodiči mohli využít tradičního dne otevřených dveří v Klimkovicích a na odloučeném pracovišti v budově ZŠ ve Vřesině, kde si mohli prohlédnout učebny jednotlivých oborů i studijních zaměření, dozvědět se důležité informace o studiu a zjistit, zdali uchazeči mají předpoklady ke vzdělávání ve zvoleném oboru. Zájemci o studium literárně-dramatického oboru se pak etablovali po slavnostním společném divadelním představení. S radostí můžeme konstatovat, že rodiče mají zájem, aby děti studovaly na základní umělecké škole. Bohužel jsme museli opět odmítnout kvůli omezeným rozpočtovým možnostem zřizovatele některé žadatele, kteří se chtěli ještě přihlásit ke studiu koncem prázdnin a začátkem školního roku. Tabulka 4: Údaje o přijímacím řízení obor Počet žáků Uspělo Podalo přihlášku Přijato Hudební obor Taneční obor Literárně dramatický obor Celkem

12 Literárně Hudební obor Hudební obor Taneční obor Literárně dramatický obor Celkem 5. Výsledky vzdělávání žáků Obrázek 5: Údaje o přijímacím řízení Výsledky vzdělávání se odráží jednak v klasifikaci, ovšem neméně důležitá je veřejná prezentace před rodiči a spolužáky při interních i veřejných vystoupeních. Ve školním roce se žáci prezentovali na třídních předehrávkách, školních předehrávkách, žákovských koncertech, soutěžích pořádaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a dalších soutěžních i nesoutěžních přehlídkách. Při všech vystoupeních byla snaha předvést co nejlepší výkon a v případě, kdy se ne vše zcela podařilo, pak byla patrná snaha pedagogů o analýzu daného stavu a zajištění motivace pro další vývoj. Samozřejmě se našli i žáci, kteří vzdělání ukončili z různých důvodů (8). Místo nich byli v průběhu školního roku přijati další žáci. V níže uvedené tabulce 5 je uveden počet vyučujících v jednotlivých oborech a vývoj počtu žáků k jednotlivým daným datům. Moravskoslezskému kraji bylo hlášeno pro státní dotaci 271 žáků. V tabulce 6 je struktura žáků podle jednotlivých nástrojů v hudebním oboru a počet žáků v ostatních oborech. 12

13 Tabulka 5: Počet vyučujících a žáků v jednotlivých oborech Obor počet vyučujících stav žáků k stav žáků k stav žáků k Hudební Taneční Lit.-dramatický Celkem stav žáků k stav žáků k stav žáků k Hudební Taneční Lit.-dramatický Obrázek 6: Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech Obrázek 7: Akordeonový soubor mladších žáků na vánočním koncertě 13

14 Tabulka 6: Struktura žáků v hudebním oboru obor Stav žáků k k klavír akordeon zobcová flétna flétna hudební klarinet 6 6 saxofon 8 7 kytara zpěv přípravná hudební výchova Hudební obor celkem Přípravná taneční výchova taneční Taneční obor Taneční obor celkem LDO Literárně-dramatický obor Celkem

15 V tabulce 7 je uveden prospěch žáků, v tabulce 8 pak počet absence v individuální i kolektivní výuce. Tabulka 7: Celkový prospěch žáků Obor k 31. lednu 2014 k 30. červnu 2014 vyznamenání prospělo vyznamenání prospělo Hudební Taneční Literárně-dramatický Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, většina žáků dosahuje prospěchu s vyznamenáním. Je to způsobeno hlavně zájmem o studovaný obor. Tabulka 8: Počet a absence žáků v souhrnných předmětech a oborech k 31. lednu 2014 k 30. červnu 2014 Obor, předmět počet žáků počet hodin průměr na žáka počet žáků počet hodin průměr na žáka Hudební individuální , ,61 Hudební kolektivní , ,53 Taneční , ,06 Literárně-dramatický , ,8 Vyšší průměry na žáka v tanečním a literárně dramatickém oboru jsou způsobeny jednak organizací výuky, kdy výuka probíhá v blocích hodin, a dále je u této skupinové výuky vyšší hodinová dotace týdně proti výuce v hudebním oboru. Vedle individuální výuky v hudebním oboru, klademe důraz především na prezentaci různých forem skupinové interpretace (podrobnější výpis akcí je v kapitole 8). I když se většina 15

16 instrumentalistů i zpěváků zapojila do společného projektu školy, působilo ještě k tomu na škole 10 duetů, 5 trií, 2 kvarteta, 1 kvinteto a 1 septeto. Ve školním roce 2013/2014 probíhala tradiční soutěž vyhlášená MŠMT. Naši žáci soutěžili ve hře na klavír a ve hře na kytaru. Přestože účast v soutěži není povinná, ve školním kole porovnala své výkony většina žáků v sólové hře a kytaristé i v komorní hře. Protože jde o nástroje velmi oblíbené a hojně v našem kraji vyučované, konkurence je nesrovnatelně vyšší než v jiných oborech, a tak za každým oceněním můžeme nalézt spoustu hodin tvrdé práce jak žáků, tak rovněž i pedagogů. Tabulka 9: Umístění žáků v soutěži pořádané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy Kolo Kategorie seskupení, nástroj Umístění I. klavír 3. místo II. klavír 1. místo III. klavír 2. místo Okresní III. klavír 3. místo V. klavír 1. místo VI. kytara 3. místo VII. kytara 2. místo Krajské V. klavír 3. místo Kromě těchto soutěží, které prostupují velkou část školního roku, účinkovala jedna klavíristka na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. Rovněž se jeden žák zúčastnil Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou, kde získal ve své kategorii 3. místo. V tomto školním roce úspěšně absolvovalo celkem 22 žáků, viz tabulka 10. Žáci hudebního oboru vystoupili na školní předehrávce a absolventském koncertě 16. dubna na odloučeném pracovišti ve Vřesině a 29. dubna v sále školy v Klimkovicích, žákyně tanečního oboru pak zatančily 11. června ve společenském sále Sanatorií Klimkovice na Tanečním koncertě. 16

17 Od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy absolventi obdrželi drobné upomínkové předměty, pamětní fotografii a květinu. Tabulka 10: Počet absolventů dle oborů a stupňů obor Počet absolventů I. stupeň II. stupeň Celkem Hudební obor Taneční obor Celkem Obrázek 8, 9: Žáci PHV na vánočním koncertě, pedagogové a absolventi 17

18 6. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je upravena ve Školním řádu, v části páté - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Kolektiv zaměstnanců školy systematicky pracuje na vytváření pozitivního sociálního prostředí. Pedagogové podporují vzájemnou spolupráci žáků nejen ve svých třídách, nýbrž i mezi různými nástroji v hudebním oboru. To vše prostřednictvím různých tradičních i netradičních seskupení. Vštěpují žákům dle ŠVP kultivovaný projev jednání a chování na veřejnosti, učí žáky rozlišovat trvalé a pomíjivé hodnoty, vedou je ke zdravému životnímu stylu. Dále podporují spolupráci a sociální ovlivnění žáků různých ročníků v tanečním i literárně-dramatickém oboru. Aktivně komunikují se zákonnými zástupci žáků. Znají osobnostní zvláštnosti svých žáků i jejich rodinné zázemí. Monitorují změny v chování žáků a vyhodnocují rizikové jevy. Ředitel školy podporuje otevřené okamžité řešení všech náznaků sociálně patologických jevů a tím předchází jejich vzniku. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2013/2014 dle plánu, který je zpracován ve vnitřním předpise školy. Patří do něj jednak institucionální formy vzdělávání jako je např. účast na školeních, seminářích a dále také účast pedagogů na metodických schůzkách jednotlivých okresních případně krajských sekcí. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání byla i účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách, kde dochází ke srovnání a zpětné vazbě vlastního pedagogického procesu. Další vzdělávání probíhalo formou samostudia dle 24 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Základním parametrem při výběru vzdělávání pak byla skutečná potřeba školy, studijní zájmy jednotlivých pedagogických i správních zaměstnanců a finanční dostupnost v rámci rozpočtu školy. 18

19 7.1 Průběžné vzdělávání Průběžné vzdělávání vede k prohlubování kvalifikace, kde obsahem jsou nové poznatky z pedagogických i odborných oborů souvisejících jak s vyučovacími předměty, tak se správou a ekonomickým zajištěním školy. Pedagogové a účetní školy se zúčastnili akcí uvedených v tabulce 11. V tabulce 12 je pak zmapována účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách. Tabulka 11: Účast pedagogů a správních zaměstnanců na průběžném vzdělávání Datum Vzdělávací akce Počet účastníků Seminář ředitelů škol Nýdek Klavírní ateliéry Karviná Školení řidičů osobních vozidel Taneční seminář Ostrava-Hrabůvka Seminář Autorská práva ve školní praxi Kurz první pomoci pro pracovníky škol Ostravská setkání s příčnou flétnou Ostravská setkání s akordeonem Mezinárodní seminář Ilava Jazzový seminář Ostrava NOZ v praxi ředitelů škol Seminář ke kariérnímu systému Ostrava Facility management Ostrava-Poruba Ostravská setkání s akordeonem Ostravská setkání s kytarou Praktické dílny pro učitele ZUŠ Orlová Seminář ke kariérnímu systému Praha 1 19

20 Řízené setkání nad ŠVP ZUŠ Ostrava seminář Krajská digitální spisovna Řízené setkání nad ŠVP Ilava Akordeonový seminář Praha 1 Tabulka 12: Účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách Datum Soutěž nebo přehlídka Počet pedagogů Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír Ostrava Recitační soutěž LDO DDM Ostrava Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru Ostrava Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír Karviná Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru Frýdek-Místek Akordeonová soutěž Ostrava Mládí a Bohuslav Martinů Polička Krajská přehlídka akordeonů Mezinárodní Novákova klavírní soutěž Kamenice nad Lipou Krajská přehlídka tanečního oboru 3 20

21 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Jednotícím prvkem všech akcí tohoto školního roku byla oslava šedesátin naší školy. Naším záměrem bylo jednak uskutečnit tradiční koncerty, na které jsou rodiče i další příznivci zvyklí, ovšem nachystali jsme i jednu speciální narozeninovou akci, která svým rozsahem neměla v historii školy obdoby. V listopadu se žáci tanečního oddělení stali součástí projektu, který pořádala Sanatoria Klimkovice pod názvem Rozmarný podzim. Vystoupili společně s orchestrem Akoband a připravili tak zajímavé propojení hudby a tance. Podzimní dopoledne u nás ve škole strávili žáci mateřských a základních škol z Klimkovic, Josefovic, Olbramic i Zbyslavic, kdy jsme pro ně připravili pestrý program všech oborů s podzimní tématikou. Vystoupení starších spolužáků se setkalo s velmi pozitivním ohlasem všech zúčastněných. Žáci Vřesinské stržsmrště již tradičně účinkovali v programu, který předznamenává rozsvícení vánočního stromu u budovy Základní školy Vřesina. Prosinec je většinou prvním vrcholem prezentace školy na veřejnosti. V Sanatoriích připravil Mikuláš celodenní nadílku, na které nechyběl se svým programem náš akordeonový soubor starších žáků a akordeonové trio. Vrcholem prosince pak byl jubilejní Vánoční koncert na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Vystoupili zde všechny soubory školy se zpěváky, choreografie předvedli žáci tanečního oboru. Atmosféra koncertu i pěkné výkony se zapsaly do srdcí publika a celý koncert přinesl trochu uklidnění v hektickém předvánočním čase. V lednu se prezentovaly žákyně tanečního oboru na plese v Sanatoriích a na plese Církevní konzervatoře v Opavě. Další jubilejní akcí byl společný koncert naší školy se ZUŠ Ilava k 20. výročí spolupráce konaný v sále školy. Na koncertě vystoupili nejlepší sólisté a komorní soubory hudebního oboru, taneční kreace rovněž předvedli sólisté i soubory tanečního oboru. Hosté ze Slovenska přivezli část programu ze svého slavnostního koncertu, na kterém se podíleli žáci i pedagogové. Toto slavnostní menu bylo vřele přijato a oceněno publikem. V únoru se žáci zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kde získali zasloužená ocenění. Nezaháleli ani žáci literárně-dramatického oboru, když se zúčastnili recitační 21

22 soutěže v Ostravě-Zábřehu. Žákyně tanečního oboru předvedly své vystoupení na Valentýnském plese v Sanatoriích a na Hasičském plese v Klimkovicích. Kytaristé si nechali okresní kolo soutěže ZUŠ na březen a představili se odborné veřejnosti v dobrém světle, když získali ocenění svého soutěžního programu. Ve hře na klavír proběhlo již krajské kolo, kde náš mladý klavírista získal 3. místo. Nejen své soutěžní programy představili žáci hudebního oboru na společném jarním koncertě ZUŠ Heleny Salichové z Polanky nad Odrou, ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Dobroslava Lidmily z Ostravy-Svinova, který se konal v Altánu v Ostravě-Třebovicích. Tento společný koncert navázal v trochu menším měřítku na festival ostravských ZUŠ a byl cenným inspiračním zdrojem pro žáky i pro pedagogy. Sanatoria pořádala ještě Jarní koncert, na kterém vystoupily žákyně tanečního oboru a doplnily tak komponovaný pořad Akobandu a FKP (Famózní klimkovické pjenice). K hlavním akcím v měsíci dubnu patří absolventské koncerty žáků hudebního oboru. Na odloučeném pracovišti ve Vřesině proběhl koncert společně se školní předehrávkou, neboť zde vystupovala pouze 1 absolventka. Všichni ostatní absolventi se předvedli na koncertě v sále školy v Klimkovicích s různorodým programem dle vlastních preferencí. Z jejich výkonů bylo patrné, že svým vystoupením chtěli ukázat to, co je jim v umění nejbližší. Sklidili za to zasloužený potlesk od svých příznivců a rodičů. Mimo jiné jsme uspořádali výchovné koncerty pro žáky základních škol, kdy se předvedli žáci všech oborů školy a ukázali svým spolužákům, co se v naší škole mohou naučit. V květnu všechny naše aktivity již směřovaly k slavnostnímu představení k šedesátému výročí ZUŠ Klimkovice v gala aneb Jak se hledají princezny na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Tento projekt byl jedinečný v celé historii ZUŠ. Podíleli se na něm všichni pedagogové ze všech oborů školy a zapojilo se do něj 123 žáků. Hlavním bodem programu bylo společné muzikálové představení Jak se hledají princezny. Text Milady Mašatové upravila paní učitelka literárně-dramatického oboru, přidala i texty písní. Původní hudbu k písním i tanečním opusům složil ředitel školy. Taneční choreografie vytvořila paní učitelka tanečního oboru. Orchestr pod vedením ředitele školy tvořili žáci ze všech hudebních souborů, které na 22

23 škole působí. Komorní sbor byl složen z mladších žáků hudebních nauk a zpěvu. Nácvik a zkoušení probíhalo po etapách, hlavní zkoušky i samotné představení bylo organizačně velice náročné, což neuniklo všímavé klimkovické veřejnosti. Slavnostní program se přesto podařilo utajit. Celková režie představení pak byla pro obecenstvo překvapením. Program byl postaven na krátké přehlídce všech souborů, s připomenutím historických milníků školy, a vrcholil společným muzikálem, končícím závěrečným číslem se všemi účinkujícími. Záměr byl bezezbytku naplněn, všichni přítomní byli nadšeni a překvapeni, na jak vysoké umělecké úrovni jsou mladí účinkující schopni předvést společné dílo. Příjemným dozvukem oslav byla kladná prezentace jak v místní televizi Ltv plus, tak ve Zpravodaji města Klimkovic. Části ze slavnostního koncertu pak zazněly na otevření lázeňské sezóny tentokráte v režii Sanatorií Klimkovice. Kromě toho naši školu reprezentoval mladý klavírista na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou, jenž získal ve své kategorii 3. místo. V posledních květnových dnech předvedli žáci tanečního oboru svou choreografii na Krajské přehlídce tanečního oboru. V červnu zpestřily svým vystoupením tradiční lázeňskou tančírnu žákyně tanečního oboru. Poslední slavnostní akcí jubilejního školního roku byl Taneční koncert, na kterém zároveň absolvovaly žákyně I. stupně. Různorodý pečlivě nastudovaný program obohacený o variace na špičkách, světelné i zvukové efekty, se taktéž setkal s pochvalnými reakcemi veřejnosti. Bylo to důstojné zakončení celého jubilejního školního roku. Naši žáci se rovněž neztratili na ukončení 9. tříd základní školy, kdy předvedli před svými spolužáky krátký program. Kromě zmíněných akcí pak nemohu opomenout pořádání pravidelného Dne otevřených dveří s možností nahlédnout pod pokličku školy a pořádání otevřené hodiny tanečního oboru. Rovněž se žáci a rodiče zúčastňují třídních a školních předehrávek, kde žáci získávají první pódiové zkušenosti. Těchto drobnějších vystoupení jsme pořádali čtrnáct. Rodiče se o akcích školy dozvídají převážně z pozvánek, které jim děti přinášejí domů. Ostatní veřejnosti jsou pozvánky na akce prezentovány prostřednictvím propagační skříňky před městským úřadem, ve vitríně vestibulu školy a na chodbách ve škole. Informace o akcích školy a jiné informace se mohou rodiče a spoluobčané dozvědět taktéž z webových stránek 23

24 školy a ve Zpravodaji města. Nepřehlédnutelné jsou i upoutávky a informace z koncertů a akcí vysílané v místní televizi. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 proběhla kontrola a inspekční činnosti České školní inspekce. Z těchto aktivit byl vydán protokol o kontrole (Čj. ČŠIT-54/14-T) a inspekční zpráva (Čj. ČŠIT- 53/14-T) Z výše uvedeného protokolu o kontrole: Kontrolní zjištění Kontrola byla vykonána v základní umělecké škole, jejíž činnost zajišťuje Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (dále škola ) 1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 2. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu (dále ŠVP ) podle 5 odst. 3 věty první školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. Závěry Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení školského zákona. Z výše uvedené inspekční zprávy: Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle příslušného školního vzdělávacího programu podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 24

25 Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a příslušným rámcových vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů Velmi dobrá schopnost komunikace s okolím a především vytváření tvůrčího prostředí ve škole se pozitivně promítá do řízení školy. Personální podmínky školy jsou na požadované úrovni. Postupné zkvalitňování materiálních podmínek vzdělávání je důkazem efektivního řízení školy. Škola v souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP a dalších vzdělávacích dokumentů Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Z přímého pozorování výuky, rozhovorů s pedagogy a kontroly třídní dokumentace bylo zjištěno, že výuka žáků v tanečním i literárně dramatickém oboru byla připravena a vedena metodicky správně. Úroveň LDO je na požadované úrovni. Ve smíšených skupinách tanečního oboru je třeba diferencovat výuku vzhledem ke stanoveným výstupům vzdělávacích dokumentů pro jednotlivé ročníky. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Úroveň výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům je na požadované úrovni stejně jako úspěšnost žáků v soutěžích, přehlídkách a dalších aktivitách. Spolupráce mezi partnerskými školami je dlouholetá a velmi dobrá, pro obě strany přínosná. Závěry Vzdělávací nabídka ZUŠ odpovídá zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení a zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Silnou stránkou školy je velmi dobrá úroveň řízení školy, odpovídající jejímu poslání, velikosti, počtu žáků i personálnímu složení. Veškeré rozhodovací pravomoci jsou účinně sladěny s následnými delegovanými výkonnými kompetencemi. Na strategickém řízení školy a pravidelném hodnocení školy se podílejí příslušní pracovníci školy. Dlouhodobě vykazuje velmi dobré výsledky vzdělávání. ZUŠ se pravidelně a aktivně zapojuje do kulturního života prostřednictvím koncertů, výstav a řady kulturních akcí. Ve městě i širokém okolí působí jako významný nositel kultury. 25

26 Slabou stránkou školy jsou její přetrvávající problémy s nekvalitní omítkou v přízemí budovy, které jsou však odstranitelné pouze ve spolupráci se zřizovatelem, Moravskoslezským krajem. Česká školní inspekce navrhuje pravidelně zveřejňovat kritéria pro přijímání žáků ke studiu také na webových stránkách školy. Ve Školním vzdělávacím programu sjednotit formu přípravného studia v hudebním a tanečním oboru. Ve smíšených skupinách tanečního oboru důsledně respektovat diferenciaci učiva. Ve spolupráci se zřizovatelem zabránit dalšímu prohlubování znehodnocování zdiva v přízemí budovy. Od poslední inspekce v roce 2010 došlo ke zkvalitnění materiálních podmínek školy. Personální strategie se pozitivně promítla do kvality pedagogického sboru. Škola se úspěšně zapojila do projektů a získala prostředky pro zkvalitnění nástrojového vybavení. Škola dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků ve vzdělávání, což dokazují výsledky v soutěžích a přehlídkách. Obrázek 10, 11: Žákyně tanečního oboru na slavnostním tanečním koncertě 26

27 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní umělecká škola Klimkovice je příspěvková organizace, jejíž provoz a hlavní činnost (poskytování uměleckého vzdělávání) je financována z několika hlavních zdrojů. Přímé náklady na vzdělávání (platy, náhrady platů, odstupné a další dle 160 odst. 1 písm. c) školského zákona) jsou financovány ze státní dotace, provozní výdaje jsou hrazeny z úplaty za vzdělání (školného). Další možností financování jsou pak dary, případně příspěvky municipalit na provoz. Podařilo se nám v tomto školním roce získat menší finanční dary na slavnostní akce školy, ovšem bylo to v roce 2014, tudíž se tyto údaje promítnou až v příští výroční zprávě Údaje o úplatě za vzdělání (částka za měsíc studia) Hudební obor: přípravná hudební výchova 280,- základní studium 320,- druhý nástroj v hudebním oboru 200,- Taneční obor: přípravná taneční výchova 200,- základní studium 280,- Literárně-dramatický obor základní studium 150,- 27

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1963/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/o, 1.

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-983/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1029/09-12. Základní umělecká škola Znojmo. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1029/09-12. Základní umělecká škola Znojmo. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1029/09-12 Základní umělecká škola Znojmo Adresa: Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo Identifikátor: 600 003 736 IČ: 70 285

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Škola Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-182/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-99/10-T Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace Adresa:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více