Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva -"

Transkript

1 sponzor predavanja Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - Biljana Obrenović-Kirćanski Klinika za kardiologiju Institut za kardiovaskularne bolesti KCS, Beograd Beograd, oktobra SUSRET SPAS-Udruženje privatnih apotekara Srbije

2 Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - Sadržaj: 1. Dijagnoza i klasifikacija arterijske hipertenzije 2. Značaj lečenja hipertenzije 3. Preporuke za lečenje 4. Interakcije OTC sa antihipertenzivnom terapijom prikaz slučajeva

3 Arterijska hipertenzija Definicija: Ponovljeno povećanje krvnog pritiska 140/90 mmhg, nađeno u najmanje 2 od 3 merenja Visina krvnog pritiska iznad koga ispitivanje i lečenje donosi više koristi nego štete 1 Etiopatogeneza: Esencijalna hipertenzija - 90% bolesnika Sekundarna hipertenzija - 10% bolesnika 1 Evans JG, Rose G.Hypertension. Br Med Bull 1971;27:37-42.

4 Nivo krvnog pritiska koji definiše hipertenziju određen raznim merenjima Sistolni KP Dijastolni KP Ambulanta ili klinika časovni holter Kućni (samomerenje)

5 Hipertenzija belog mantila Dijagnoza Pregledi Predlog za lečenje KP u ambulanti 140/90mmHg (na nekoliko pregleda); 24-časovni ambulatorni KP 125/80mmHg Mogući metabolički faktori a Moguće oštećenje target organa Promena načina života, česte kontrole Lečenje ako postoji oštećenje target organa

6 Definicija i klasifikacija nivoa arterijskog krvnog pritiska (mmhg) Kategorija TA s TA d Optimalan < 120 i < 80 Normalan i/ili Visoki normalan i/ili Hipertenzija I stepena (blaga) i/ili Hipertenzija II stepena (umerena) i/ili Hipertenzija III stepena (teška) >/= 180 i/ili >/= 110 Izolovana sistolna hipertenzija >/= 140 i < 90 Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2007; 28:

7 Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - Sadržaj: 1. Dijagnoza i klasifikacija arterijske hipertenzije 2. Značaj lečenja hipertenzije 3. Preporuke za lečenje 4. Interakcije OTC sa antihipertenzivnom terapijom prikaz slučajeva

8 Prevalenca hipertenzije u različitim regionima sveta: aktuelno stanje za predviđeno za Rate of hypertension % Men 2000 Women mil. number of people with HT (millions) 1.56 bil. number of people with HT (millions) Kearney et al Lancet 2005

9 Uzroci smrtnosti u svetu koje je moguće prevenirati

10 Rizik za nastajanje kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa hipertenzijom

11 Redukcija relativnog a za fatalne i kombinovane događaje u bolesnika na anti-hta Th vs. placebo ili bez Th Sistolno-dijastolna HTA Izolovana sistolna HTA Redukcija a P Redukcija a P Mortalitet Ukupni -14% < % 0.02 Kardiovaskularni -21% < % 0.01 Fatalni i nefatalni događaji CVI -42% < % < 0.01 Koronarni -14% < % < 0.01 Collins R et all. Lancet 1990;335: Collins R et all. Br Med Bull 1994;50: MA

12 Cilj lečenja HTA: smanjenje povišenog KP, KV morbiditeta i mortaliteta Smanjenje sistolnog KP za mmhg i dijastolnog KP za 5 10 mmhg: Smanjuje (%) od koronarne bolesti 33 Smanjuje (%) incidencu KV događaja* Smanjuje (%) od CVI *koronarna smrt ili nefatalni IM

13 HOT: Incidenca velikih kardiovaskularnih događaja

14 Ciljevi lečenja hipertenzije: maksimalna redukcija a od kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta snižavanje krvnog pritiska na: <140/90mmHg i niže vrednosti

15 Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - Sadržaj: 1. Dijagnoza i klasifikacija arterijske hipertenzije 2. Značaj lečenja hipertenzije 3. Preporuke za lečenje 4. Interakcije OTC sa antihipertenzivnom terapijom prikaz slučajeva

16 Šta je terapijski cilj u hipertenziji? Dostizanje vrednosti KP nižih od 140/90 mmhg Mladi bez znakova CV komplikacija Dijabetičari Bolest bubrežnog parenhima i proteinurija < 1g/24 hrs. i proteinurija > 1g/24 hrs. Koronarna bolest Izolovana sistolna hipertenzija starih KP /80 mmhg KP < 130/80 mmhg KP < 130/80 mmhg KP < 125/75 mmhg KP < 130/80 mmhg skp< 140 mmhg Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2007; 28:

17 Preporuke za lečenje arterijske hipertenzije Promena načina života Medikamentozna terapija Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2007; 28:

18 Preporuke za započinjanje antihipertenzivne terapije baziraju se na: 1. ukupnom nivou kardiovaskularnog a 2. visini sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska

19 Stratifikacija a u cilju kvantifikacije prognoze Drugi faktori a, oštećenje organa ili bolesti Bez drugih faktora a Normalan /80-84 Srednji Visokonormal /85-89 Srednji TA (mmhg) I Stepen /90-99 Niski dodatni II Stepen <179/ Umereni dodatni III Stepen 180/110 Visoki dodatni 1-2 faktora a Niski dodatni Niski dodatni Umereni dodatni Umereni dodatni Jako visoki dodatni 3 ili više faktora a, MS, oštećenje ciljnog organa ili DM Umereni dodatni Visoki dodatni Visoki dodatni Visoki dodatni Jako visoki dodatni Dokazana KV ili bubrežna obolenja Visoki dodatni Jako visoki dodatni Jako visoki dodatni Jako visoki dodatni Jako visoki dodatni Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2007; 28:

20 Započinjanje antihipertenzivne terapije Krvni pritisak (mmhg) Drugi faktori a, oštećenje organa ili bolesti Normalan /80-84 Visokonormal /85-89 I Stepen /90-99 II Stepen <179/ III Stepen 180/110 Bez drugih faktora a Bez intervencija Bez intervencija Promena načina života nekoliko meseci, onda Th Promena načina života nekoliko nedelja, onda Th Promena načina života + Th odmah 1-2 faktora a Promena načina. života Promena načina. života Promena nač.života nekoliko nedelja, onda Th Promena nač.života nekoliko nedelja, onda Th Promena načina života + Th odmah 3 ili više FR, MS, oštećenje ciljnog organa Promena načina života Promena načina života, razmotr. Th Promena načina života Promena načina života Promena načina života + Th odmah DM Promena načina života Promena načina života + Th + Th + Th Dokazana KV ili bubrežna obolenja Promena načina života Promena načina života Promena načina života Promena načina života Promena načina života Th odmah Th odmah Th odmah Th odmah Th odmah

21 Promena načina života Bolesnici sa visokim normalnim KP Bolesnici kojima je potrebna medikamentozna terapija Pušenje Težina Unos soli Alhohol Fizičke vežbe Promena dijete (DASH dijeta voće, povrće, obrani mlečni proizvodi, smanjenje holesterola) Kalcijum, kalijum, magnezijum Potpuni prestanak Gubitak težine kod gojaznih 3.8 g/dnevno (obično 5 g/dnevno) g/dnevno g/dnevno Prema uzrastu i težini Adekvatan unos Adekvatan unos Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2007; 28:

22 Moguće kombinacije različitih klasa antihipertenziva Najrealnije kombinacije označene su punim linijama Tiazidni diuretici ß-blokatori Blokatori receptora angiotenzina ά-blokatori Antagonisti kalcijumovih kanala ACE inhibitori Gudelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2007; 28:

23 Farmakoterapija hipertenzije Zaključci velikih studija Razlika u incidenci KV morbiditeta i motaliteta među različitim klasama lekova sa sličnom redukcijom KP je mala Korist je povezana sa snižavanjem KP per se Kad se skp snizi za 10mmHg, nezavisno od primenjenog leka smanjuje se incidenca: - šloga - koronarnih događaja - ali ne i SI Neki lekovi imaju specifične korisne efekte

24 Koji je najbolji antihipertenzivni lek kad postoje komplikacije na organima? (Eur Heart J 2007*) Subkliničko oštećenje organa Hipertrofija LK Asimptomatska ateroskleroza Mikoralbuminurija Disfunkcija bubrega Stanja Izolovana sistolna HTA Metabolički sindrom Dijabetes melitus Trudnoća Crnci ACEI, antagonisti kalcijumovih kanala, ARB antagonisti kalcijumovih kanala, ACEI ACEI, ARB ACEI, ARB diuretici, antagonisti kalcijumovih kanala ACEI, ARB, antagonisti kalcijumovih kanala ACEI, ARB antagonisti kalcijumovih kanala, metil dopa, beta blokatori diuretici, antagonisti kalcijumovih kanala *Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2007; 28:

25 Klinički događaji Koji je najbolji antihipertenzivni lek kad postoje komplikacije na organima? (Eur Heart J 2007*) Prethodni CVI Prethodni IM AP SI AF Rekurentna Permanentna Bubrežna insuficijencija, proteinurija Periferna arterijska bolest bilo koji antihipertenziv beta blokatori, ACEI, ARB beta blokatori, antagonisti kalcijum.kanala diuretici, beta blokatori, ACEI, ARB, antagonisti aldosterona ARB, ACEI beta blokatori, nedihidropiridinski antagonisti kalcijuma ACEI, ARB, diuretici petlje antagonisti kalcijumovih kanala *Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2007; 28:

26 Izbor antihipertenzivnog leka zavisi od: delovanje lekova na KV faktore a subkliničkog oštećenja target organa, klinički manifestnog KV obolenja, bubrežnog obolenja ili DM prisustva drugih poremećaja koji ograničavaju primenu specifičnog antihipertenzivnog leka mogućih interakcija sa drugim lekovima prethodnog iskustva sa antihipertenzivnom Th cene leka (nikad ne sme predominirati u odluci)

27 Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - Sadržaj: 1. Dijagnoza i klasifikacija arterijske hipertenzije 2. Značaj lečenja hipertenzije 3. Preporuke za lečenje 4. Interakcije OTC sa antihipertenzivnom terapijom prikaz slučajeva

28 Terapija hipertenzije i OTC Prikaz slučaja (1) P.P. 47 god. Anamneza: glavobolja, zujanje u ušima; pre 5 dana prehlada, kijavica, suženje očiju; HTA gr. I od pre 3 godine th: Vasotal, dobro regulisan KP Objektivni nalaz: TA-158/100 mmhg fr-90/min

29 Terapija hipertenzije i OTC Prikaz slučaja (1) P.P. 47 god. Neregulisana hipertenzija Razlozi Promena načina života? Promena lekova? EFEDRIN kapi

30 Terapija hipertenzije i OTC Prikaz slučaja (2) M.M. 58 god. Anamnesis morbi: vrtoglavica, slabost, glavobolja; povišena temperatura, znojenje, bolovi u grudima, suv kašalj, prehlada pre 2 nedelje; HTA gr. I od pre 5 godina th: Prilenap, dobro regulisan KP Anamnesis vitae: Pericarditis exudativa pre 4 god. th: (Brufen mg) Hipertenzija od pre 4 godine Th: Prilenap, dobro regulisan KP Objektivni nalaz: TA-170/100 mmhg fr-100/min, mukli srčani tonovi Ehokardiografski nalaz: Effusio pericardii

31 Terapija hipertenzije i OTC Prikaz slučaja (2) M.M. 58 god. Neregulisana hipertenzija Razlozi Recidiv perikarditisa? Promena lekova? BRUFEN (1200 mg 2000 mg)

32 Interakcije ACEI? NSAI lekovi antacidi diuretici smanjenje efekta ACEI povećanje efekta ACEI Rizik od hiperkaliemije diuretici koji štede kalijum, KCl

33 Terapija hipertenzije i OTC Prikaz slučaja (3) N.N. 54 god. Anamnesis morbi: crvenilo i bolni otok potkolenice Anamnesis vitae: AIM pre 6 meseci sa primarnom PCI i implantaciom stentova HTA, DM, HLP, obesitas Th: Presolol, Prilinda, Cholipam, Cardiopirin, Plavix Želja (u apoteci): Brufen ili Diklofenak ili Aspirin

34 Terapija hipertenzije Lečenje pridruženih faktora a* Lekovi za snižavanje lipida Antitrombocitna terapija: AAT, posebno male doze aspirina kod: bol. sa prethodnim KV događajima starijih od 50 god. bol. sa umerenim povišenjem kreatinina bol. sa visokim KV om veća korist od prevencije AIM nego a od krvarenja Th započeti po regulisanju KP Kontrola glikemije *ESC and ESH Guidenlines for Hypertension, 2007

35 Terapija hipertenzije i OTC Prikaz slučaja (4) S.S. 28 god. Anamneza: krvni pritisak 140/90mmHg III mesec trudnoće Želja (u apoteci): Da li ima neki OTC koji sme da uzima?

36 Lečenje hipertenzije u trudnoći (I)* U trudnoći hipertenzija, posebno pre-eklampsija može nepovoljno uticati kako na fetus, tako i na majku. Nefarmakološke mere (učestale kontrole i zabrana aktivnosti) se primenjuju kod TA /90-95mmHg. Farmakološke mere: TA 140/90mmHg (sa/bez proteinurije) skp 170mmHg ili dkp 110mmHg i hitna hospitalizacija *ESC and ESH Guidenlines for Hypertension, 2007

37 Lečenje hipertenzije u trudnoći (II)* U blažim oblicima: metil dopa, labetalol, antagonisti kalcijumovih kanala i ređe beta blokatori. U slučaju pre-eklampsije sa edemom pluća nitroglicerin je lek izbora. Diuretici: NE (volumen plazme smanjen) Kod hitnih stanja: i.v. labetalol, oralno metil dopa ili nifedipin, kraća primena natrijum nitroprusida Nadoknada kalcijuma, ribljeg ulja i malih doza aspirina se NE preporučuje Male doze aspirina mogu profilaktički kod žena sa podatkom o pre-eklampsiji. *ESC and ESH Guidenlines for Hypertension, 2007

38 Terapija hipertenzije i OTC Rezistentna hipertenzija Uzroci rezistentne hipertenzije Loša saradnja Nepridržavanje promena načina života Kontinuirano uzimanje lekova koji povečavaju KP: kokain, glikokortikoidi, NSAL i dr. Opstuktivna sleep apnea Opterećenje volumenom zbog: neadekvatne diuretske th progresivne BI visokog unosa soli hiperaldosteronizma Uzroci lažne rezistentne hipertenzije Hipertenzija belog mantila Nekorišćenje velike manžetne na velikoj ruci

39 sponzor predavanja Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva Biljana Obrenović-Kirćanski Klinika za kardiologiju Institut za kardiovaskularne bolesti KCS, Beograd Hvala na pažnji Beograd, oktobra SUSRET SPAS-Udruženje privatnih apotekara Srbije

Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja

Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja Kardiovaskularne vaskularne bolesti(kvb ) Koronarna bolest srca Arterijska bolest srca Ishemijska bolest srca

Více

UPUTA O LIJEKU. Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid

UPUTA O LIJEKU. Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid UPUTA O LIJEKU Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno

Více

Diuretika 2014 Jindřich Špinar

Diuretika 2014 Jindřich Špinar Diuretika 2014 Jindřich Špinar ČKD 27.11.2014 Místa účinku diuretika Ernst M, Moser M. N Engl J Med 2009;361:2153-2164 Diuretika v léčbě hypertenze Sulfonamidová thiazidová: hydrochlorothiazid nethiazidová

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Nebivolol má výsadní postavení mezi betablokátory??? MUDr. Igor Karen, praktický lékař odborný garant SVL za KV oblast Betablokátory v primární péči

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do O ČEM BUDU MLUVIT: 1.

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1.

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha Fatální koronární trombóza spontánní Koronární trombóza při vysazení

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

Optimizacija terapije u inflamatornim bolestima creva

Optimizacija terapije u inflamatornim bolestima creva UHCIBS Udruženje za hronične crevne imflamatorne bolesti Srbije SIBDA SERBIAN IBD ASSOCIATION www.sibda.org Preporuke Nacionalnog udruženja za inflamatorne bolesti creva - SIBDA Optimizacija terapije u

Více

Léčba hypertenze v těhotenství

Léčba hypertenze v těhotenství Léčba hypertenze v těhotenství Zelinka Tomáš III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Komplexní kardiovaskulární

Více

Sekundární prevence ICHS - EURASPIRE IV

Sekundární prevence ICHS - EURASPIRE IV Sekundární prevence ICHS - EURASPIRE IV J. Bruthans1,2, O. Mayer Jr.2, M. Galovcová3, J. Seidlerová2, J. Filipovský2, R. Cífková1 1. Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice Praha

Více

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA DIAPREL MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 60 mg

Více

Nadoknada tekućina, elektrolita i gubitaka krvi. Tatjana Šimurina

Nadoknada tekućina, elektrolita i gubitaka krvi. Tatjana Šimurina Nadoknada tekućina, elektrolita i gubitaka krvi Tatjana Šimurina tsimurina@unizd.hr 1 Figure 1. Fluid compartments Gan TJ. Does fluid restriction improve outcomes of surgical patients? Anesth Analg 2010;

Více

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. L. Špinarová Brno

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. L. Špinarová Brno LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ L. Špinarová Brno Srdeční selhání Komorová dysfunkce limituje nemocného v denních aktivitách ACE inhibitory, sartany (ARB), inhibitory reninu (IR) a blok.aldosteronu ( BRA) Snížení

Více

Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate

Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate Randomizovaná studie léčby okultní DCM pimobendanem s cílem vyhodnotit klinické příznaky a dobu do nástupu srdečního selhání Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate Clinical symptoms and Time

Více

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica Thyrogena sadržava nominalnu vrijednost od 0,9

Více

Hypertenze a ischemická choroba srdeční

Hypertenze a ischemická choroba srdeční 260 Hypertenze a ischemická choroba srdeční prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC 2 1 Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU, Brno 2 I. interní kardioangiologická

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

1997 A B C A B C =90:6 15:2 5:1 (15:2) = 90:12 = 90:18

1997 A B C A B C =90:6 15:2 5:1 (15:2) = 90:12 = 90:18 KPCR Update 2010 A B C 1997 A B C 2000 2005 5:1 (15:2) 15:2 = 90:6 = 90:18 = 90:12 =90:6 GUIDLINES 2010 KOMPRESE, KOMPRESE, komprese Členění na BLS, ALS a specifické situace ERC 2010 BLS změny oproti ERC

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta přípravku Losartan Pfizer 50 mg obsahuje 50 mg losartanum kalicum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta přípravku Losartan Pfizer 50 mg obsahuje 50 mg losartanum kalicum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Losartan Pfizer 25 mg Losartan Pfizer 50 mg Losartan Pfizer 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta přípravku Losartan

Více

Arteriální hypertenze je nezávislým neimunitním rizikovým faktorem po transplantaci ledviny (TxL) pro funkci a přežívání štěpu

Arteriální hypertenze je nezávislým neimunitním rizikovým faktorem po transplantaci ledviny (TxL) pro funkci a přežívání štěpu PŘÍNOS AMBULANTNÍHO 24 HODINOVÉHO MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU PRO OVĚŘENÍ ZÁVAŽNOSTI HYPERTENZE A ÚČINKŮ JEJÍ TERAPIE PO TRANSPLANTACI LEDVINY M. Štollová 1, I. Látová 1, H. Berdníková 1, H. Maňásková

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

Stejně jako antibiotika

Stejně jako antibiotika Stejně jako antibiotika Účinek statinů LDL partikule LDL receptory Statiny syntéza jaterní cholesterol biliární cholesterol cholesterol z potravy Klíčové statinové studie a spektrum rizika Zvýšení absolutního

Více

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Arteriální hypertenze prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Definice a klasifikace hodnot krevního tlaku (mmhg) WHO-ISH 1999 Guidelines for the Management of Hypertension Kategorie Optimální Normální Vysoký

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

BETABLOKÁTORY. Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha. České kardiologické dny

BETABLOKÁTORY. Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha. České kardiologické dny BETABLOKÁTORY Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha České kardiologické dny 29. 30. 11. 2013 KARDIOVASKULÁRNÍ INDIKACE BETA- BLOKÁTORŮ Hypertenze Ischemická choroba

Více

CT srdce Petr Kuchynka

CT srdce Petr Kuchynka CT srdce Petr Kuchynka II. Interní klinika-klinika kardiologie a angiologie Komplexní kardiovaskulární centrum 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice Historie / současná situace

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku

Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku Petr Kala, Petr Lokaj* Interní kardiologická klinika FN Brno *Fyziologický ústav LF MU Brno Anatomie koronárních tepen kmen ACS RD RIA RC RMS

Více

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Zakaj naše Krio savne? Cryomed je vodilni proizvajalec Krio savn na svetu. Krio savne proizvajajo

Více

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 Hypertenze (AH) je v České republice, stejně jako v ostatních rozvinutých zemích, jedním z nejčastějších onemocnění.

Více

Léčba hypertenze jednoduše a účinně

Léčba hypertenze jednoduše a účinně Léčba hypertenze jednoduše a účinně Definice arteriální hypertenze - Nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému - AH + hyperlipidémie +DM + nikotinová závislost předčasná ateroskleróza & ischemická

Více

3 UTR. Oblast kódující strukturální proteiny. Oblast kódující nestrukturální proteiny. Serinová proteáza. Kofaktor proteázy.

3 UTR. Oblast kódující strukturální proteiny. Oblast kódující nestrukturální proteiny. Serinová proteáza. Kofaktor proteázy. Současné možnosti a standardní léčba HCV infekce Petr Urbánek Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz C E1 Genom a jeho produkty E2 NS2 NS3 NS4B NS5A NS5B 5 UTR P7 NS4A 3 UTR 3 UTR Oblast

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Nové možnosti farmakologické léčby

Nové možnosti farmakologické léčby Když řešením není jen ablace Nové možnosti farmakologické léčby Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Czech registry on catheter ablation 2011 Celkem Fibrilace síní (N = 1 590) Procento výkonů indication

Více

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Vždy vyšetřovat pacienta v hemodynamicky rovnovážném stavu!!!!

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

PŘEHLED Antiarytmické terapie

PŘEHLED Antiarytmické terapie PŘEHLED Antiarytmické terapie Klinická praxe a ESC doporučení Bezpečnost a riziko léčby Speciální klinické případy Porucha automacie SA uzlu Porucha tvorby vzruchu fokální vznik signálu Porucha vedení

Více

Novinky v léčbě hypertenze starších pacientů v rámci metabolického syndromu

Novinky v léčbě hypertenze starších pacientů v rámci metabolického syndromu Novinky v léčbě hypertenze starších pacientů v rámci metabolického syndromu M. Souček, I. Řiháček, P. Fráňa, M. Plachý Souhrn Hypertenzním jedincům s metabolickým syndromem by měla být věnována maximální

Více

LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZIN-ALDOSTERONOVÝ SYSTÉM Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad

LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZIN-ALDOSTERONOVÝ SYSTÉM Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZIN-ALDOSTERONOVÝ SYSTÉM Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad Dokument popisuje přístup Ústavu k předmětné farmakoterapeutické skupině při

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COZAAR 50 mg, potahované tablety COZAAR 100 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta přípravku COZAAR 50 mg obsahuje losartanum

Více

Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe?

Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe? Akutní koronární syndromy co lze pro naše pacienty udělat lépe? Tomáš Janota Kardio JIP 3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha Akutní koronární syndromy Kardiovaskulární onemocnění

Více

KOVMAT. web: Dekorácie Cena DR03 32,00 KH08 1,50 EL39P 6,40

KOVMAT.   web:  Dekorácie Cena DR03 32,00 KH08 1,50 EL39P 6,40 Čísla do domu Cena Držiaky na dvere Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 8,00 DR01 28,00 KH06 0,86 EL38P 15,75 DR02 49,00 KH07 1,28 EL39L 6,40 Dekorácie Cena DR03 32,00 KH08 1,50 EL39P 6,40 DC01 149,00

Více

Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha

Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství a KV choroby P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství nejvýznamnější hemodynamické změny cirkulujícího objemu krve (až o 1,5 2 l) srdečního výdeje (o 50%), HR o 10-15/min.

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Sekundární hypertenze možnosti ambulantního vyšetření

Sekundární hypertenze možnosti ambulantního vyšetření Sekundární hypertenze možnosti ambulantního vyšetření Jan Václavík I. Interní klinika - kardiologická FN a LF UP Olomouc Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Prevalence

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem. Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK

Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem. Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem Typ stentu Důvod revaskularizace

Více

Jak postupovat při podezření na sekundární arteriální hypertenzi

Jak postupovat při podezření na sekundární arteriální hypertenzi Jak postupovat při podezření na sekundární arteriální hypertenzi doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc. 1, prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. 1, doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D. 2, prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Více

Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP. Karel Mědílek

Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP. Karel Mědílek Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP Karel Mědílek ? paní M.R., 53 let úřednice, 78 kg, 168 cm, 20 let 10 cigaret/den, chol 6,1 mmol/l, LDL 2,6 mmol/l otec zemřel v 71 letech

Více

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ OBSAH 1. ÚVOD 2. POMŮCKY A PRINCIP MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 3. TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 4. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U TĚHOTNÝCH ŽEN 5. NEFARMAKOLOGICKÁ OPATŘENÍ / DOPORUČENÍ PŘI NAMĚŘENÍ VYSOKÉHO TK 6.

Více

Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum

Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165508/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Tezeo 40 mg tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Martin Hutyra 1. interní klinika - kardiologická, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc S ÚVOD Galiè N et al. Eur Heart J 2010;31:2080-2086 DEFINICE, KLASIFIKACE A

Více

É ú Ú ú ť Ú Ě Ě Ě Í Š ň Š óó Š ú ň ú ú ú ňň Š Í ň ť ň ň É Í Ť Š Ú ť Ř ť ň ú ó ň ó ň ť Í ž ú Ú Š š ť ť š š Šť ú Ú Š ú Ú Ú š šť Í ň Ú Š Ú š ú Ď š š Š ú š Ó Š š Š ň Š ú ž ň š Ú Í ú š Š Í ž ž Ú ž Í š Š Š Š

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls142554/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vamadrid 320 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin

2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin 2/ Hodnocení vývoje dodávek léčivých přípravků podle ATC skupin Hodnocení léčivých přípravků (LP) podle ATC skupiny v počtech balení Tabulka D.12 Počet balení LP v ATC1 skupinách meziroční čtvrtletní srovnání

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

TERAPIJA MASTITISA U KRAVA

TERAPIJA MASTITISA U KRAVA TERAPIJA MASTITISA U KRAVA Boboš S.', Vidic Branka 2, Dugalic Nada 3, LECENJE Principi i metode Za odredjivanje mogucnosti terapije i utvrdjivanja ciljeva tretmana, mora se voditi racuna o sledecem: Pojedinim

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls247726-27/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně

Více

Vztah endoteliální dysfunkce, ED a rizikových faktorů KVO u souboru 50 českých mužů

Vztah endoteliální dysfunkce, ED a rizikových faktorů KVO u souboru 50 českých mužů Vztah endoteliální dysfunkce, ED a rizikových faktorů KVO u souboru 50 českých mužů Taťána Šrámková 1,2,3, Libor Zámečník 2, Kateřina Šrámková 4 Sexuologické oddělení FNB 1 Urologická klinika 2 a Sexuologický

Více

DŮKAZY PRO A PROTI TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE. Škulec R

DŮKAZY PRO A PROTI TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE. Škulec R TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE DŮKAZY PRO A PROTI Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav Nefrolitiáza: metabolické vyšetření,aplikace, klinické využití, současný stav MUDr.Kateřina Bartoníčková Urologická klinika 2. LF FN Motol Přednosta prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc Prevalence 4-10% Incidence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COZAAR 2,5 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček s práškem pro přípravu perorální suspenze

Více

Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.

Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv. Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny Prahové hodnoty TK pro definici hypertenze (mm Hg) TK ve zdrav. zařízení

Více

PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZA PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZA PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, FN Hradec

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls139561/2009, sukls139559/2009, sukls139557/2009, sukls139554/2009 Příloha k sp.zn. sukls139566/2009, sukls139570/2009, sukls139565/2009, sukls139563/2009,

Více

Chronické komplikace DM a manifestace aterosklerózy - kazuistika

Chronické komplikace DM a manifestace aterosklerózy - kazuistika Chronické komplikace DM a manifestace aterosklerózy - kazuistika MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp. zn. sukls168588/2014 a k sp. zn. sukls16207/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg tablety telmisartanum/hydrochlorothiazidum Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg tablety

Více

Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu?

Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu? Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu? Petr Peichl Klinika kardiologie IKEM Přirozený průběh FiS vs léčba ESC Guidelines 2010 Strategie léčby FiS Kontrola rytmu (rhythm control) Terapeutické postupy

Více

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Tomáš Freiberger Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ČR Osnova Genetické faktory vzniku KV

Více

Individuální konzultace poskytované pacientovi ve veřejné lékárně. PharmDr. Jana Šolínová Lékárna Cvikov

Individuální konzultace poskytované pacientovi ve veřejné lékárně. PharmDr. Jana Šolínová Lékárna Cvikov Individuální konzultace poskytované pacientovi ve veřejné lékárně PharmDr. Jana Šolínová Lékárna Cvikov Odborná konzultace v lékárně = Klinicky orientovaná farmaceutická péče hlavní pozornost racionalizace

Více

LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU. Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno

LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU. Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno HYPERTENZE - pohlaví - věk - tělesná výška (percentilové grafy) Normální TK < 90. perc. Prehypertenze

Více

Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Ateroskleróza a nová hypolipidemika Michal Vrablík 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha I. sympozium PS Kardio 35, Kurdějov Cévní onemocnění jsou většinou způsobena aterosklerózou Pěnové buňky Tukové

Více

Léčba hypertenze v každodenní praxi

Léčba hypertenze v každodenní praxi 236 Léčba hypertenze v každodenní praxi prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA Klinika kardiologie IKEM, Praha Práce uvádí základy léčby hypertenze včetně nefarmakologické léčby. Hlavní pozornost

Více

MONOGENNÍ HYPERTENZE. Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

MONOGENNÍ HYPERTENZE. Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno MONOGENNÍ HYPERTENZE Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Dětský věk a hypertenze (HT) - měření TK, percentilové grafy preventivní prohlídky -

Více

Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík

Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík Česká společnost pro aterosklerózu Centrum preventivní kardiologie 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co patří do

Více

POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE

POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE 1 POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE Prvi korak u ozdravljenju ili pročišćenju učinit ćete tako da prestanete uzimati sve droge, legalne i ilegalne. To uključuje cigarete, alkohol, i kofeinska pića kao što su kava i

Více

Patogeneze aortální stenózy Možnosti medikamentózního ovlivnění progrese aortální stenózy

Patogeneze aortální stenózy Možnosti medikamentózního ovlivnění progrese aortální stenózy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Patogeneze aortální stenózy Možnosti medikamentózního ovlivnění progrese aortální stenózy MUDr. Gabriela Štěrbáková Kombinovaný doktorský studijní program,

Více