Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Zhodnocení činnosti Profil absolventa Seznam studijních oborů Přehled učebních plánů Statistické údaje o škole Organizační struktura školy Naplňování dlouhodobého záměru Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Hodnocení výchovného poradenství Minimální preventivní program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Propagace školy Údaje o projektech Festivaly a soutěže Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti Evaluace školy Prezentace činnosti jednotlivých předmětových komisí Výroční zprávu zpracovala ve spolupráci s kolektivem pedagogů GJB a SPgŠ Přerov, ředitelka školy. Výroční zpráva byla schválena členy Školské rady při Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 dne

3 Základní údaje o škole Název: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, Přerov Právní forma: příspěvková organizace Olomouckého kraje IČO: IZO: IZO střední škola: IZO školní jídelna výdejna: Zřizovatel: Olomoucký kraj Ředitelka školy: Telefon: , , Fax: Webové stránky: 1. Zhodnocení činnosti Střední škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 vznikla v roce 2008 sloučením dvou samostatně existujících vzdělávacích institucí s poměrně bohatou historií. Střední pedagogická škola byla založena v roce 1950, Gymnázium Jana Blahoslava vzniklo v roce Racionalizačním krokem, který byl učiněn zřizovatelem obou škol, Olomouckým krajem, vznikl velmi silný subjekt schopný překlenout náročné období spojené s dramatickým poklesem počtu žáků hlásících se na střední školy. Je jasné, že větší školy budou mít větší možnosti z hlediska zabezpečení pomůckami, budou moci lépe organizovat výuku se 100% zajištěním aprobovaných vyučujících. Po několikaletém jednání s představiteli města Přerova se podařilo převést budovu Gymnázia Jana Blahoslava z vlastnictví Statutárního města Přerov pod Olomoucký kraj, a to ke dni Škola tak bude mít možnost zapojit se do některého z dotačních titulů EU a provést nezbytnou investiční akci na výměnu oken a zateplení celé budovy. Ve školním roce 2013/2014 škola vzdělávala 932 žáků, z toho 837 (89,8 %) v denní formě a 95 (10,2 %) žáků v dálkové formě. Na celkovém počtu žáků v denní formě se žáci gymnaziálních oborů podíleli 40,5 % celkem 339 žáků, z toho 216 v gymnáziu 3

4 osmiletém a 123 v gymnáziu čtyřletém a žáci pedagogických oborů 59,5 % celkem 498 žáků. Kapacita školy 1058 žáků byla naplněna na 88,1 %. Vývoj počtu žáků školy má v hodnoceném období mírně klesající tendenci. Snižování počtu žáků v denní formě je částečně kompenzováno zvýšením počtu žáků v dálkové formě. Pokles celkového počtu žáků školy byl významně ovlivněn poklesem počtu žáků hlásících se na střední školy v důsledku slabých populačních ročníků. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka ve 34 třídách, z tohoto počtu byly tři třídy v dálkové, zkrácené formě. Celkový počet žáků k byl 932, z tohoto počtu bylo 95 dálkově studujících. Na Gymnáziu byly vyučovány čtyři studijní obory podle školních vzdělávacích programů (ŠVP): - Gymnázium ŠVP Se znalostí jazyka v otevřené Evropě nižší stupeň Gymnázia; - Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k tělesné kultuře) ; - Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k jazyku) ; - Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( do Evropy). Počet žáků Gymnázia činil 339. Na SPgŠ byly podle učebních osnov vyučovány dva studijní obory v denní formě: - Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma); - Pedagogické lyceum (denní forma). Dále byly na SPgŠ vyučovány studijní obory podle ŠVP: - Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství (denní forma); - Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství (dálková, zkrácená forma); - Pedagogické lyceum ŠVP Pedagogické lyceum (denní forma). Počet žáků SPgŠ činil 498 (v denní formě) a 95 žáků dálkové formy. Vyučovací proces probíhal dle školních vzdělávacích programů a učebních osnov. Školní vzdělávací program Se znalostí jazyka v otevřené Evropě byl realizován na nižším stupni osmiletého Gymnázia. Školní vzdělávací programy s názvem Cesta je cíl ( k jazyku), Cesta je cíl ( k tělesné kultuře) a Cesta je cíl ( do Evropy) byly vyučovány na čtyřletém Gymnáziu a vyšším stupni víceletého Gymnázia. Výuka na Střední pedagogické škole byla realizována dle stávajících učebních osnov a nově vytvořených školních vzdělávacích programů. První, druhé a třetí ročníky studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní i dálková, zkrácená forma) byly vyučovány dle školního vzdělávacího programu Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství. První a druhý ročník studijního oboru Pedagogické lyceum zahájil výuku podle ŠVP Pedagogického lyceum. 4

5 Maturanti skládali zkoušku jedné úrovně, povinnými předměty byly český jazyk a dále si žáci volili mezi cizím jazykem a matematikou. Slohová práce z českého jazyka byla opravována vyučujícími českého jazyka naší školy. Výsledky jsou zpracovány v kapitole č. 9. Ze závěrů statistických zpráv je patrná úspěšnost žáků školy v přijímacím řízení do terciární sféry vzdělávání (viz kapitola č. 5). Tento stav je třeba díky zvýšeným nárokům na kvalitu vzdělávání žádoucí zachovat a ještě zlepšovat. Od září 2013 jsme zavedli na škole elektronickou třídní knihu. Vnesli jsme tak do organizace vzdělávání další moderní a velmi užitečný prvek. Je přesně evidována absence žáků i s procentuálním vyjádřením jejich účasti ve vyučovacích hodinách. Ve školním roce 2013/2014 měli žáci školy možnost navštěvovat řadu nepovinných předmětů a zájmových útvarů, a to zcela bezplatně. Výčet je následující: Sportovní hry Mgr. Kafoněk. Volejbal Mgr. Vytřísal. Futsal Mgr. Zbořil. Basketbal Mgr. Pleva. Příprava na maturitní zkoušku z českého jazyka Mgr. Haluzová, Mgr. Marhefková Tomečková, Mgr. Tesař. Příprava na státní maturitu z NJ Mgr. Jodas. Příprava na státní maturitu z AJ Mgr: Jahodová, Mgr. Beranová. Debatní kroužek Bc. Egermajerová. Dechový orchestr GJB a SPgŠ Mgr. Vítězslav Kružík. Psychologický seminář Mgr. Banátová. Fyzika Mgr. Železný. Humanitní studia příprava na vysokou školu Mgr. Surmová. Latina Mgr. Kadaníková. Po celý školní rok se žáci školy pod vedením svých učitelů účastnili celé řady soutěží a olympiád. Následující řádky uvádějí umístění do 3. místa v okresních, krajských a národních kolech. Kompletní výčet soutěží je obsahem 15. kapitoly. Přehled největších úspěchů v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Český jazyk Pedagogická poema (Odry) Vojtěch Masařík (2. BP) ocenění v kategorii Improvizace. Olympiáda z českého jazyka Marie Voždová (4. A): kat. SŠ: 1. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole, postup do celostátního kola. Recitační soutěž Wolkerův Prostějov Krajské kolo: Alžběta Neničková (1. AP): porota udělila zvláštní ocenění za autentický projev. 5

6 Literární soutěž 3001: příběh planety Pavel Krupař (3. B): postup do republikového finále soutěže. Esejistická soutěž V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! kategorie Zemědělci pro svůj region, Pavel Krupař, Radek Smolka (3. B), 2. místo. kategorie Olomoucký kraj v blízké budoucnosti, Petr Mikulín, David Benda (1. A), 1. místo. Literární soutěž v tvorbě poezie, prózy a písní pro děti Inter nos (SPgŠ Boskovice) kategorie poezie, Sabina Fridrichová (2. C), 3. místo. Tak to vidím já Výtvarná a literární soutěž, Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Kateřina Šmehlíková (4.) 2. místo v kategorii tříd. Budoucnost odpadového hospodářství Olomouckého kraje aneb Kam s ním? Esejistická soutěž vyhlášená Olomouckým krajem ve spolupráci se společností EUFOR, téma soutěže stejnojmenné s jejím názvem. 4 žáci naší školy v soutěži zvítězili (bez rozlišení místa) Andrea Pěchová (3. C), Andrea Otevřelová (3. C), Lucie Radová (3. D), Radka Kroupová (3. D). Romano suno Literární soutěž vyhlašovaná společností Nová škola (garantovaná MŠMT). Téma soutěže: Co by bylo jiné, kdybych se narodila jako Češka? Michaela Horváthová (4. BP) celostátní kolo, hlavní cena soutěže. Řečnická soutěž Mladý Démosthenes Regionální kolo 1. kategorie Adéla Hudečková (2.), 2. místo 3. kategorie Adam Hobza (5.), 1. místo 4. kategorie Pavla Němcová (3. AP), 1. místo Soutěž školních časopisů Olomouckého kraje Školní časopis Litero 1. místo, obhajoba loňského vítězství. Anglický jazyk Konverzační soutěž v anglickém jazyce Eva Ďurdová (3.) okresní kolo, 2. místo, kategorie I., postup do krajského kola. Martin Lukáč (7.) okresní kolo, 1. místo, krajské kolo, 1. místo, kategorie III., postup do celostátního kola 7. místo. Německý jazyk Konverzační soutěž v německém jazyce Klára Šimíčková (4.), kategorie II. B, okresní kolo, 2. místo. Ruský jazyk Konverzační soutěž v ruském jazyce Kateřina Bubíková (4.) krajské kolo, 2. místo, kategorie ZŠ. 6

7 Puškinův památník krajské kolo Hana Chrastinová (3.) 2. místo, sólový zpěv, kategorie SŠ. Beáta Dolbová (1. A) 2. místo, sólový zpěv, kategorie ZŠ, hudební doprovod Jakub Gatěk (5.). Chemie Chemická olympiáda lára Šimíčková (4.) 3. místo, okresní kolo, kategorie D. Biologie Soutěž Naší přírodou Veronika Grbič (2.) Společenstvo vody, 3. místo, okresní kolo. Kateřina Horáková (4.) Společenstvo lesa, 2. místo, okresní kolo. Informatika Soutěž dětí a mládeže v programování Aleš Zatloukal (4.) 3. místo, krajské kolo, účast v ústředním kole. Studentské trenérské centrum Microsoft Adam Čevela (2. A) vybrán do programu Studentské trenérské centrum Microsoft jako jeden ze tří zástupců Olomouckého kraje, v programu je celkem 35 žáků z České republiky. Soutěž Office Arena Lukáš Zaoral (6.) 1. místo v krajském kole, účast v ústředním kole. Dějepis a společenské vědy Vědomostní soutěž o Evropské unii Tadeáš Kratochvíl (4. C), Kateřina Šimková (4. C), Ludmila Odstrčilová (3. A), Anna Valníčková (3. A) byli na základě výborných výsledků z oblastního kola v Olomouci vybráni na poznávací zájezd do Štrasburku. Hudební výchova Hudební festival SPgŠ a VOŠ, Prachatice Pěvecký sbor GJB a SPgŠ 3. místo, kategorie pěvecké sbory. kategorie sólový zpěv muzikálový Eliška Szabová (4. BP), zvláštní cena poroty za jódlování. Slavíci ve školní lavici celostátní finálové kolo pěvecké soutěže v Brně kategorie SŠ Petra Dudová (2. BP), 3. místo. Slavíci z Přerova oblastní kolo pěvecké soutěže v Přerově kategorie B2 Hana Chrastinová (3.), zlaté pásmo. Soutěž školních kapel Olomouc, finálové kolo Olomouckého kraje v rámci Dne Evropy kategorie SŠ Školní orchestr GJB a SPgŠ Přerov, 1. místo. 7

8 Výtvarná výchova Soutěž Namaluj přírodu Žáci sekundy kategorie IV., dílo Čápi na komíně, 1. místo. Tělesná výchova Středoškolská futsalová liga dívek 1. kolo Prostějov postup, 1. místo 2. kolo Olomouc postup, 1. místo 3. kolo Nový Jičín 2. místo Složení týmu: Turčanová Lenka, Suchánková Michaela, Lorencová Andrea, Blažková Petra, Písaříková Pavla, Skácalová Jarmila, Dubravská Tereza, Knapová Noemi, Plecáková Kristýna, Vybraněcová Kristýna, Bednářová Karolína, Grufíkova Marie a Kleinová Šárka. Sálová kopaná dívek Turnaj o pohár primátora města Přerova 1. místo Složení týmu: Turčanová Lenka, Prucková Markéta, Suchánková Michaela, Lorencová Andrea, Blažková Petra, Písaříková Pavla, Skácalová Jarmila, Dubravská Tereza, Knapová Noemi a Bednářová Karolína. Středoškolská futsalová liga chlapců 1. kolo Olomouc postup, 1. místo 2. kolo Šumperk postup, 2. místo 3. kolo Olomouc 2. Místo Složení týmu: Tomek Šimon, Bouchal Jiří, Kubáč David, Struška Pavel, Rakušan Vojtěch, Dostál Martin, Maceček Jakub, Zaoral Vít, Jiříček Ondřej, Chvatík Michal, Klimek Roman, Kusák Miroslav, Řehák Pavel. Stolní tenis pro žáky 2. stupně ZŠ okresní kolo, 1. místo krajské kolo, 1. místo Složení týmu: Komárková Kateřina, Véghová Viola, Jurečková Daniela, Šálková Lucie. Mistrovství středních škol ve stolním fotbale Složení týmu: Šonský Jiří, Svoboda Michal oblastní kolo, 1. místo. Florbal pro dívky středních škol okresní kolo, 2. místo Složení týmu: Drietomská Apolena, Valigurská Anežka, Míchalová Markéta, Schwarzerová Klára, Rybecká Denisa, Glozygová Pavla, Floriánová Veronika. Florbal pro chlapce středních škol okresní kolo, 2. místo Složení týmu: Kusák Miroslav, Caletka Jiří, Kebza Karel, Chvatík Michal, Padalík Tomáš, Tureček Petr, Sáblík Maxim, Benda David, Klimek Roman. Turnaj ve volejbale starších žaček okresní kolo, 3. Místo Složení týmu: Vodáková Patricie, Šálková Lucie, Antonová Kateřina, Němečková Klára, Majerová Jitka, Poková Tereza, Lansingerová Nikola, Horáková Klára. 8

9 Futsalová liga žáků ZŠ 1. kolo, 2. místo Složení týmu: Hluší Erik, Otáhal Adam, Bula Ondřej, Tihelka Jan, Dostál Martin, Švejnoh Dominik, Vlček Jiří, Kopeček Lukáš. Ve školním roce 2013/2014 proběhly tři třídní schůzky (z tohoto počtu byla jedna konzultační). Pro komfortnější spolupráci mezi školou a rodinou sloužily konzultační hodiny jednotlivých vyučujících uveřejněné na webových stránkách školy. Rodiče měli dále možnost získat přehled o výsledcích vzdělávání svých dětí přes program Bakalář. Známky byly jednotlivými vyučujícími aktualizovány každý pátek do 14:00 hodin. V souladu s platnou legislativou škola vypracovala Hodnocení školy, jehož nezbytnou součástí je evaluace. Výsledky hodnocení jsou uvedeny dále. Ředitelka školy podporovala otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci školy a rodinou. Nadstandardně pracoval studentský parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd. Žáci školy se naučili prezentovat připomínky k chodu školy právě na těchto setkáních, která se konala jednou za měsíc. Projekty Druhým rokem jsme realizovali evropský projekt EU peníze středním školám, který byl ukončen V rámci něj byly vybaveny dvě třídy jedna na gymnáziu a jedna na pedagogické škole novou výpočetní technikou a dále bylo zakoupeno množství učebních pomůcek. Devět vyučujících cizích jazyků vycestovalo na 14 denní zahraniční intenzivní jazykový kurz (osm do Anglie, jeden do Německa). V srpnu 2013 byl naší škole přidělen, díky kvalitnímu zpracování, grant na účast v projektu Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení. Do projektu byly zapojeny školy z Polska Bydgoszcz, Španělska Cadiz, Itálie Spoleto a Castel Ritaldi, Turecka Antalyia, Anglie Londýn a Francie Lyon. Komunikačním jazykem byla angličtina a tématem pěti setkání byla náměstí jako místa setkání. První setkání proběhlo v listopadu v Polsku, druhé setkání se konalo v lednu v Londýně, třetím místem setkání byl španělský Cadiz. Naše škola přivítá zahraniční delegaci na podzim Během partnerských setkání byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách. Ve školním roce 2013/2014 jsme zahájili jednoletý mezinárodní projekt COMENIUS individuální mobility, díky němuž byly realizovány tříměsíční studijní pobyty devíti žáků ve Španělsku a Itálii. Aktivita byla reciproční. Na naší škole se studenti setkávali se zahraničními studenty (tři z Itálie a pět ze Španělska), kteří zde tři měsíce pobývali a byli ubytování v hostitelských rodinách. V rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme od zahájili projekt na podporu přírodovědného vzdělávání Věda kolem nás, který bude realizován do Cílovou skupinou jsou žáci nižšího a vyššího stupně gymnázia a cílem je propojení teoretické výuky přírodních věd (fyzika, chemie, biologie) s praktickým využitím v reálném životě. Projekt je hrazen Evropským sociálním fondem 9

10 a státním rozpočtem ČR, tzn. pro žáky je zcela zdarma, včetně týdenního pobytu ve vybrané lokalitě v rámci kroužku biologie. Všichni pracovníci školy jsou si vědomi, že ke zdárnému chodu školy je nezbytné její otevření se veřejnosti. V loňském školním roce byly zorganizovány dva Dny otevřených dveří. Byly zapojeny všechny předmětové komise s cílem prezentovat náplň výuky. Reakce žáků i rodičů na organizaci Dnů otevřených dveří byly velmi pozitivní. Taktéž jsme se zúčastnili sedmi přehlídek středních škol, a to v Přerově (naše škola poskytla pořádající organizaci Schole Servis prostory), Olomouci (pod názvem Scholaris), Hranicích, Prostějově, Šumperku, Frýdku-Místku, Třinci, na nichž jsme prezentovali činnost naší školy. Škola prezentovala svou činnost i přes webové stránky a na třídních schůzkách základních škol (ZŠ Bystřice pod Hostýnem, ZŠ Kojetín, ZŠ Kroměříž, ZŠ J. A. Komenského, Přerov-Předmostí, ZŠ Za Mlýnem, Přerov, ZŠ U Tenisu, Přerov). Pedagogy školy byla napsána desítka článků popisujících nadstandardní aktivity školy, které putovaly ke čtenářům Zpravodaje školství Olomouckého kraje i do regionálního tisku. Několikrát měla škola své vstupy také v kabelové televizi Nej TV, a.s. GJB a SPgŠ je úspěšným realizátorem i mimoškolních vzdělávacích programů. K těm patří mimo jiné i možnost složení mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat B1 a Goethe- Zertifikat B2. Stali jsme se také partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Cambridge ESOL. Dohoda o vzájemném partnerství byla podepsána v červnu Získali jsme tímto počinem pro žáky školy řadu výhod: - levnější ceny zkoušek; - zdarma kvalitní studijní materiály; - zkouška nanečisto v budově školy; - při dostatečném počtu žáků možnost složení zkoušky v prostředí naší školy. Vizí do budoucna je stát se Cambridge centrem. Školicí středisko společnosti Microsoft v rámci programu Partneři ve vzdělávání již šestým rokem nabízí pracovníkům škol a školských zařízení bezplatná uživatelská školení a akreditovaná školení v rámci DVPP. Celkem se školení zúčastnilo 236 pracovníků škol. Dále jsme uspořádali krajské kolo soutěže Office Arena zaměřené na praktické dovednosti v aplikacích kancelářského balíku MS Office, které se zúčastnilo 26 soutěžících z Olomouckého kraje. Dále jsme uspořádali krajský výběr Studentského trenérského centra, kterého se zúčastnilo 24 účastníků z olomouckého kraje. Spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi Nejen v souvislosti s projektovými aktivitami, ale i s každodenním plněním hlavní činnosti školy, je třeba vyzvednout podporu Olomouckého kraje a kvalitní spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚOK. Kladně lze hodnotit profesionální spolupráci s pracovníky oddělení krajského vzdělávání poskytující metodickou pomoc a dobrou komunikaci s městem Přerovem. 10

11 Pro školu vidím jako velmi přínosnou úzkou spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Škola získala statut Fakultní školy Pedagogické fakulty UP ( ). Studenti pedagogických i jiných fakult měli možnost vykonat na naší škole pedagogickou praxi. Nelze také nezmínit spolupráci s výchovně vzdělávacími institucemi Olomouckého kraje, na nichž žáci plnili učební a odbornou pedagogickou praxi. Velmi potěšující jsou odezvy z těchto zařízení, které pozitivně hodnotí práci našich žáků i pedagogů. Střední pedagogická škola je svého typu jedinou v Olomouckém kraji. Vysoké procento (23 %) žáků oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum využívá služeb Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Investiční a neinvestiční akce školy V průběhu školního roku 2013/2014 došlo k postupnému vymalování všech tříd na Gymnáziu. Dále byla provedena v podzimních měsících oprava plynové kotelny na budově Střední pedagogické školy. Celková částka za opravu činila ,- Kč. V jarních měsících bylo provedeno za ,- Kč zastřešení vchodu budovy Střední pedagogické školy. Partneři školy ŠKOLSKÁ RADA Do dubna 2014 pracovala Školská rada ve složení: Ing. Zdeněk Pavelka, Mgr. Radomír Pavlík, Helena Šmídová (zákonní zástupci žáků a zletilí žáci), Jiří Pospíšil, DiS., Mgr. Josef Kulíšek, Ing. Michal Šmucr (zástupci zřizovatele), Mgr. Olga Jünglingová, Mgr. Pavla Kadaníková, Mgr. Pavel Železný (pedagogičtí pracovníci školy). Školská rada se v tomto složení sešla , aby schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013, seznámila se s plánovými aktivitami na školní rok 2013/2014, s projektovou činností, se strukturou schválených oborů na školní rok 2014/2015 a s evaluací maturitních zkoušek. Z důvodu vypršení tříletého funkčního období Školské rady byly v dubnu zorganizovány volby. Ve volbách do Školské rady byly za zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni: Petra Hénarová, Ing. Zdeněk Pavelka a Helena Šmídová, za pedagogický sbor Mgr. Olga Jünglingová, Mgr. Pavla Kadaníková a Mgr. Pavel Železný. Zřizovatele školy Olomoucký kraj zastupují Jiří Pospíšil, DiS., Mgr. Radovan Rašťák a Ing. Michal Šmucr. Nově ustanovená Školská rada se poprvé sešla Na svém prvním zasedání schválila jednací řád a zvolila předsedu ŠR. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Pavla Kadaníková. Školská rada projednala a schválila změny v ŠVP a Školním řádu GJB a SPgŠ, zhodnotila výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2014/2015 a maturitních zkoušek v jarním termínu a provedla celkové hodnocení školního roku 2013/

12 SDRUŽENÍ PRO SPOLUPRÁCI A POMOC PŘI SPGŠ Zástupci Sdružení pro spolupráci a pomoc při SPgŠ se scházeli pravidelně jedenkrát měsíčně. Na začátku školního roku došlo k volbě nových členů výboru SRPŠ. Předsedkyní se stala paní Iveta Landsingerová, DiS., zákonná zástupkyně žákyně 1. D, místopředsedou Mgr. Jaroslav Vacek, zákonný zástupce žákyně 1. AP, hospodářkou paní Marcela Šmídová, zákonná zástupkyně žákyně 1. BP. Koordinace stužkovacích plesů se ujala paní Petra Kopřivová, zákonná zástupkyně žákyně 2. AP. Z příspěvků rodičů byly studentům hrazeny školní i mimoškolní aktivity, a to vždy po projednání s výborem sdružení. S kladným přijetím se setkaly tři společenské plesy pro žáky čtyř maturitních tříd. Využití příspěvků SRPŠ ve školním roce 2013/2014 hudební sekce + pěvecký sbor sportovní sekce výtvarná sekce + Salon dramatická sekce sekce anglický jazyk + Londýn exkurze akce školy příspěvek maturitním třídám učební pomůcky (PC) beletrie do žákovské knihovny školní časopis protidrogová prevence Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8.806,00 Kč 7.500,00 Kč ,00 Kč 5.290,00 Kč 8.000,00 Kč 8.990,00 Kč 5.000,00 Kč 3.128,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč NADAČNÍ FOND GJB Nadační fond byl zřízen pro účely finanční a hmotné podpory rozvoje kulturních a duchovních hodnot žáků na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole. Jeho cílem je prohlubovat modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a dále přispívat k rozvoji umělecké, sportovní a tělovýchovné činnosti žáků. Členové Nadačního fondu byli voleni rodiči a zákonnými zástupci žáků v jednotlivých třídách. Každá třída gymnázia měla v Nadačním fondu své zastoupení. V loňském školním roce se členové sešli dvakrát. Předsedkyní Nadačního fondu byla ve školním roce 2013/2014 Ing. Martina Lukáčová. 12

13 Využití příspěvků Nadačního fondu ve školním roce 2013/2014 Odměny žákům (ceny v soutěžích, odměny pro úspěšné absolventy apod.) Kč Cestovné a startovné sportovních a jiných soutěží, účastnické poplatky vzdělávacích seminářů žáků Kč Doprava žáků na adaptační kurzy, lyžařské výcvikové kurzy a doprava zavazadel na sportovní turistické kurzy Kč Pronájem a ozvučení sálů, besedy, přednášky Kč Příspěvek na maturitní plesy Kč Pronájem ledové plochy Kč Dárkové předměty a občerstvení v souvislosti s výměnným programem Comenius Kč Ostatní drobné výdaje Kč Příspěvek na nadstandartní učebnice Kč Příspěvek na nadstandartní výukové materiály do anglického jazyka a beletrii do českého jazyka Kč Příspěvek na pomůcky do tělesné výchovy Kč Komponenty do výpočetní techniky Kč Celkem Kč 13

14 2. Profil absolventa Studijní obor M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne č. j /98-23/231, s účinností od 1. září 1998 počínaje prvním ročníkem. Absolvent oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Je připraven pro výkon níže uvedených činností: - výchovně vzdělávací činnost zaměřená na výchovu dětí předškolního věku; - na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti tvořivé schopnosti, popř. zaměřenou na jejich resocializaci; - na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; - výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. Absolvent se vyznačuje těmito základními vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami: - spolehlivou znalostí českého jazyka a kultivovaným jazykovým vyjadřováním, výrazným mluveným projevem v souladu s jazykovou normou, dovedností přednesu uměleckého textu; - dovednostmi potřebnými pro rozvoj řečových schopností dětí předškolního věku; - kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby, výtvarného a dramatického umění) a rozvinutými tvořivými estetickými dovednostmi, které umí využívat jak v osobním životě, tak pro rozvíjení osobnosti a zájmu dětí a mládeže; - aktivní znalostí cizího jazyka; - chápáním principů fungování demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotovou orientací, ochotou respektovat osobu druhého, uplatňovat a bránit základní lidská práva a svobody pro všechny a vystupovat proti projevům nesnášenlivosti; - dovedností aplikovat matematické a přírodovědné vědomosti v osobním životě i v pedagogické činnosti; - vědomostmi a návyky potřebnými pro péči o fyzické i duševní zdraví (včetně poskytování první pomoci), které uplatňuje jak ve vztahu k vlastní osobě, tak ve výchově dětí a mládeže; 14

15 - dovedností uplatňovat při práci s dětmi a mládeží vhodné pedagogicko-psychologické přístupy a rozmanité výchovně vzdělávací metody, formy a prostředky stimulující schopnosti každého jedince a jeho aktivitu; - dovedností rozpoznat specifické rysy osobnosti dítěte a jeho potřeby, sledovat a analyzovat projevy chování dítěte i vztahy v dětském kolektivu s cílem jejich pozitivního ovlivňování předcházení negativním jevům (stresům a fobiím dětí, šikanování, zneužívání a týrání dětí, drogovým a jiným závislostem, dětské kriminalitě atp.); - citlivým a kladným vztahem k dětem, pedagogickým taktem a kultivovaným jednáním s lidmi (dětmi, jejich rodiči, širším okolím) v souladu s obecně platnými i profesněetickými normami; - dovedností samostatné i týmové práce, spolupráce s dětmi, jejich rodiči a s dalšími odborníky; - dovedností racionálně a efektivně organizovat a řídit pracovní a výchovnou činnost; - znalostí základních pracovně-právních předpisů včetně požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; - znalostí metod a technik sebepoznání, seberegulace a sebevýchovy, zvládání stresů a problémů povolání; - ochotou dále se vzdělávat a dovednostmi potřebnými pro získávání odborných informací a práci s nimi. Absolvent najde uplatnění jako učitel předškolních zařízení nebo jako vychovatel školských a mimoškolských zařízení pro volný čas dětí a mládeže, popřípadě jako vychovatel zařízení sociální péče pro děti a mládež. Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Studijní obor M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství Absolvent ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství je připraven pro výkon níže uvedených činností: - výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na výchovu dětí předškolního věku; - na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. zaměřenou na jejich resocializaci; - na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; 15

16 - výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: - rozvíjet řečové schopnosti dětí předškolního věku; - vytvářet u dětí a mládeže návyky potřebné pro péči o fyzické i duševní zdraví (včetně poskytování první pomoci); - uplatňovat při práci s dětmi a mládeží vhodné pedagogicko-psychologické přístupy a rozmanité výchovně vzdělávací metody, formy a prostředky stimulující schopnosti každého jedince a jeho aktivitu; - rozpoznat specifické rysy osobnosti dítěte a jeho potřeby, sledovat a analyzovat projevy chování dítěte i vztahy v dětském kolektivu s cílem jejich pozitivního ovlivňování, předcházení negativním jevům (stresům a fobiím dětí, šikanování, zneužívání a týrání dětí, drogovým a jiným závislostem, dětské kriminalitě atp.); - samostatně i týmově pracovat s dětmi, jejich rodiči a s dalšími odborníky; - racionálně a efektivně organizovat a řídit pracovní a výchovnou činnost; - aplikovat základní pracovně-právní předpisy včetně požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; - používat metody a techniky sebepoznání, seberegulace a sebevýchovy, zvládání stresů a problémů povolání; - dále se vzdělávat a získávat nové dovednosti potřebné pro svou pedagogickou praxi. Absolvent je veden tak, aby: - spolehlivě znal český jazyk a kultivovaně se jazykově vyjadřoval; - vládl výrazným mluveným projevem v souladu s jazykovou normou, dovedností přednesu uměleckého textu; 16

17 - měl kulturní přehled vycházející z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby, výtvarného a dramatického umění) a rozvinul své tvořivé estetické dovednosti, které bude využívat jak v osobním životě, tak pro rozvíjení osobnosti a zájmů dětí a mládeže; - aktivně znal cizí jazyk; - chápal principy fungování demokratické společnosti, byl občansky aktivní s pozitivní hodnotovou orientací, ochotně respektoval osobu druhého, uplatňoval a bránil základní lidská práva a svobody pro všechny a vystupovat proti projevům nesnášenlivosti; - aplikoval matematické a přírodovědné vědomosti v osobním životě i v pedagogické činnosti; - přistupoval k dětem s citlivým a kladným vztahem; - s pedagogickým taktem a kultivovaně jednal s lidmi (dětmi, jejich rodiči, širším okolím) v souladu s obecně platnými i profesně-etickými normami. Studijní obor M/003 Pedagogické lyceum Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č. j /99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem. Studium oboru Pedagogické lyceum směřuje k tomu, aby absolvent: - získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia zejména na fakultách připravujících učitele; - rozvinul a prohloubil klíčové dovednosti potřebné pro své další úspěšné studium (zdokonalil metody svého učení) a práci s informačními zdroji; - osvojil si principy a strategie řešení problémů (zejména interpersonálních) a situací z nich vyplývajících; - zdokonalil své komunikativní dovednosti; - rozvinul dovednosti potřebné pro sebereflexi a sebehodnocení a vytvořil si na jejich základě adekvátní sebevědomí; - upevnil si a prohloubil žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvinul své morální cítění, upevnil své právní a občanské vědomí. V oblasti předmětů povinného základu: - získal spolehlivou znalost českého jazyka a dovednost jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situací včetně vyjadřování o odborné problematice; 17

18 - osvojil si znalost alespoň dvou cizích jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednost číst s porozuměním za pomoci slovníku jednoduché odborné nebo populárně odborné texty; - pochopil principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, byl vybaven základními návyky chování občana demokratické a multikulturní společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života; byl schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o nich, korigovat v diskuzi své názory a postoje; - získal ucelenou představu o lidském organismu jako celku z hlediska jeho stavby a funkce, znal zásady správného životního stylu, měl celoživotní potřebu udržovat optimální tělesnou zdatnost, odolnost a zdraví; - získal matematické vědomosti a dovednosti odpovídající požadavkům pro 3. vzdělávací úroveň, které jsou potřebné v běžném životě i pro výkon profese; - při řešení úloh a matematických problémů pochopil roli induktivních i deduktivních postupů a osvojil si tak určité principy vědeckého myšlení; - osvojil si základní přírodovědné vědomosti a pojmy, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům; pochopil různost i komplexnost přírodovědné problematiky, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení případných problémů; - rozvinul a prohloubil svou dovednost orientovat se v různých informačních zdrojích (vyhledávat, třídit, hodnotit a využívat informace); - upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na základě sebereflexe a sebehodnocení korigoval své chování, postoje, názory a emoce; - prohloubil a rozvinul své sociální dovednosti (např. adekvátně řešit interpersonální problémy, ovládat své city a citové projevy, obhajovat a prosazovat své oprávněné zájmy při současném respektování zájmů a potřeb jiných jedinců, volit vhodné způsoby jednání s ostatními, pracovat v týmu, promýšlet a řídit vlastní činnost, odsuzovat a odmítat projevy rasismu, netolerance, sobectví, agresivity atd.); - orientoval se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi; - získal základní orientaci ve struktuře lidské osobnosti; - rozvinul a prohloubil své dovednosti potřebné pro další studium. V oblasti volitelných předmětů: Ve specializaci hudební výchova: - získal základní orientaci v dějinách hudby, rozvinul své dovednosti hudbu vnímat a orientovat se v ní; - osvojil si elementární znalosti hudební nauky, harmonie a teorie hlasové výchovy; - orientoval se v notovém zápisu, zvládl techniku intonace podle not; 18

19 - získal bohatou zásobu písní různých žánrů; - rozvinul a prohloubil své dovednosti ke hře na klavír (popř. flétnu, kytaru, housle). Ve specializaci výtvarná výchova: - získal základní přehled o dějinách výtvarné kultury; - zvládl klasické malířské a grafické techniky, modelovat keramiku, popř. některé nekonvenční techniky; - získal základní znalost počítačové grafiky; - rozvinul svou dovednost zobrazovat podle modelů i podle fantazie. Ve specializaci tělesná výchova: - získal a prohloubil dovednosti prakticky realizovat tělovýchovný proces i různé formy sportovního tréninku; - ovládl znalosti, které mu umožní odborně teoreticky zdůvodnit správnost tělovýchovného procesu; - ovládl teoreticky i prakticky základní i speciální pohybové dovednosti ve všech hlavních druzích sportu; - směřoval k vyšší tělesné zdatnosti a výkonnosti. Ve specializaci dramatická výchova: - ovládl metody dramatické výchovy, techniky dramatizace hry, dramatického cvičení a improvizace; - osvojil si a prohloubil své praktické dovednosti i teoretické znalosti rétoriky a sociální komunikace; - získal dovednosti potřebné k dramatizaci jednoduché literární předlohy; - získal základní přehled o druzích divadelního umění a současné divadelní tvorby. V humanitních studiích: - porozuměl kulturní diverzitě, byl schopen kulturní pluralitu respektovat ve své práci s mládeží nebo dospělými; - získal vědomosti o problematice vzniku a vývoje moderních národů a etnických skupin a o jejich soužití především v Evropě; - naučil se logicky usuzovat a formulovat své myšlenky; - získal dovednosti vychovávat k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí; - získal vědomosti a dovednosti potřebné pro kritické sledování médií; - osvojil si základní přehled dějin kultury a získal dovednosti využívat kulturu v užším slova smyslu pro práci s mládeží a dospělými. V živých jazycích: - naučil se užívat jazyka jako prostředku k dorozumění, ke sdělování a získávání informací; 19

20 - dokázal se srozumitelně, plynule a kultivovaně vyjadřovat k problémům současného života; uměl adekvátně a strukturovaně interpretovat cizí myšlenky a formulovat vlastní; - dokázal vyhotovit soukromé i úřední písemnosti s odpovídající grafickou úpravou; - dokázal pohotově vyjadřovat své postoje a názory v rozhovorech a besedách, uměl se dotazovat, diskutovat, argumentovat, přesvědčovat a vést debaty (i bez přípravy) vztahující se k různým tématům, včetně odborných; - rozuměl autentickým projevům rodilých mluvčích v situacích každodenního života a jednoduchým projevům s odbornou tematikou, vyslechnutému nebo přečtenému odbornému textu, průběžně se věnoval četbě odborného tisku a sledoval novinky v oboru; osvojil si v průběhu studia přibližně 3000 lexikálních jednotek, včetně odborné slovní zásoby, a to v každém studovaném jazyce. Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci: a) pedagoga volného času podle 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a b) asistenta pedagoga podle 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Studijní obor M/03 Pedagogické lyceum ŠVP Pedagogické lyceum Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci: a) pedagoga volného času podle 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a b) asistenta pedagoga podle 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Studijní obor K/81 Gymnázium (osmileté) ŠVP Se znalostí jazyka v otevřené Evropě Studijní obor Gymnázium ŠVP Se znalostí jazyka v otevřené Evropě je určen jazykově talentovaným žákům 5. tříd, kteří mají zájem o studium cizích jazyků a všeobecně vědecky orientovaného vzdělání ve společenských a přírodních vědách a po jeho absolvování chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. 20

21 Gymnázium zprostředkuje solidní základy vědecky orientovaného vzdělání a snaží se ve své výchovné funkci o všestranný rozvoj osobnosti. Je přípravou pro studium na všech typech vysokých škol ať už v naší republice nebo v zahraničí. Nadstandardní jazyková výbava, kterou student získá na naší škole v oborech s její rozšířenou výukou, je výborným odrazovým můstkem jak pro další studium, tak i pro další osobní a osobnostní rozvoj studenta. Absolvent získá úplné střední vzdělání s maturitou. Každý odchází ze školy se znalostí minimálně tří světových jazyků. Vzhledem k bezplatné přípravě ke státním zkouškám z cizích jazyků a mezinárodním certifikátům odchází řada absolventů z naší školy již se složenou zkouškou. Na vyšším stupni gymnázia se žák profiluje prostřednictvím volitelných předmětů tak, aby získal vědomosti a dovednosti v předmětech, které odpovídají jeho budoucímu profesnímu zaměření. Studijní obor K/41 Gymnázium ŠVP Cesta je cíl...(...k jazyku) Obor je určen žákům s ukončeným základním vzděláním, kteří mají zájem o rozšířenou výuku cizího jazyka a humanitních předmětů a pro žáky nižšího stupně osmiletého studia Gymnázia Jana Blahoslava, kteří absolvovali výuku podle vzdělávacího programu Se znalostí jazyka v otevřené Evropě. Absolvent je velmi dobře vybavený znalostí anglického jazyka, jehož rozšířená výuka je patrná z učebního plánu. Žáci s velkým zájmem o cizí jazyk mají možnost volby třetího cizího jazyka v rámci volitelných předmětů. Žáci s výbornými výsledky v cizím jazyce jsou připravováni v rámci výuky a nepovinných předmětů (bezúplatně) ke složení mezinárodních jazykových zkoušek z německého jazyka (Zertifikat Deutsch) a anglického jazyka (PET, FCE, CAE). Široká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících studia umožňuje žákům dobrou připravenost jak v cizích jazycích, tak i v ostatních předmětech humanitního i přírodovědného zaměření. Studium gymnázia směřuje k tomu, aby absolvent: poznal a rozvíjel vlastní schopnosti a uplatňoval je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci; osvojil si strategie učení a byl motivován pro celoživotní vzdělávání; zdokonalil své komunikativní schopnosti a dovednosti; směřoval k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; rozvíjel schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; projevoval se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost; 21

22 uplatňoval svá práva a naplňoval své povinnosti; aktivně rozvíjel a chránil své fyzické, duševní i sociální zdraví a byl za ně zodpovědný; byl tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Absolventi jsou motivováni pokračovat ve studiu na: filozofických fakultách (filologické obory, překladatelství, tlumočnictví, cizí jazyk pro ekonomickou sféru, ); pedagogických fakultách (učitelství českého jazyka, cizích jazyků a všeobecně vzdělávacích předmětů, ); právnických fakultách; ekonomických fakultách; přírodovědeckých fakultách (biologie, geografie a geologie, molekulární biologie a genetika, ); fakultách sociálních věd (sociologie, mediální studia, komunikační studia); lékařských fakultách. Studijní obor K/41 Gymnázium ŠVP Cesta je cíl...(...k tělesné kultuře) Zaměření je určeno sportovně talentovaným žákům se zájmem o tělesnou výchovu, biologii, cizí jazyky, společenské a přírodní vědy, kteří chtějí po jeho absolvování pokračovat ve studiu na vysokých školách. Většina žáků se současně věnuje sportu ve sportovních oddílech. Absolvent ovládá teoretické a praktické základy běžných sportů, sportovní přípravy, regenerace, historie a psychologie sportu. Umí plánovat svůj čas tak, aby zvládal jak sportovní přípravu v oddílech, tak studium. V případě mimořádného talentu a sportovního vytížení zvládá studium v režimu zvláštní organizace studia. Široká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících studia umožňuje žákům připravenost i v ostatních předmětech humanitního i přírodovědného zaměření. Studijní obor K/41 Gymnázium ŠVP Cesta je cíl...(...do Evropy) Studijní obor je určen žákům se zájmem o cizí jazyky a všeobecně orientované vzdělání, zejména v oblasti společenských věd, kteří chtějí po jeho absolvování pokračovat ve studiu na vysokých školách. Absolvent disponuje kvalitním jazykovým vzděláním, orientuje se v dějinách a současné problematice Evropské unie, má předpoklady pokračovat ve studiu v zahraničí. 22

23 Je motivován pokračovat ve studiu na: filozofických fakultách (filologické obory, filozofie, politologie a evropská studia, andragogika, psychologie, žurnalistika, ); pedagogických fakultách (učitelství českého jazyka, cizích jazyků a všeobecně vzdělávacích předmětů, pedagogika, sociální pedagogika, speciální pedagogika, ); právnických fakultách (všechna studijní zaměření, např. Evropská studia se zaměřením na evropské právo, Právo ve veřejné správě, Vyšší soudní úředník, ); ekonomických fakultách (všechna studijní zaměření, např. Aplikovaná ekonomie, Eurospráva, Národohospodářství, Politologie, ); přírodovědeckých fakultách (pouze některé obory, např. Geografie a geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, ); fakultách sociálních věd (sociologie, mediální studia, komunikační studia, mezinárodní a teritoriální studia); fakultách humanitních studií (např. studijní obory Aplikovaná etika, Historická sociologie, Sociální a humanitární práce, ). 23

24 3. Seznam studijních oborů Ve školním roce 2013/2014 měla střední škola GJB a SPgŠ následující strukturu studijních oborů: Kód oboru M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dobíhající obor) M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/003 Pedagogické lyceum (dobíhající obor) M/03 Pedagogické lyceum K/81 Gymnázium ŠVP Se znalostí jazyků v otevřené Evropě K/41 Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k jazyku) K/41 Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k tělesné kultuře) (dobíhající obor) K/41 Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( do Evropy) (dobíhající obor) M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Ukončení studia maturitní zkouška maturitní zkouška maturitní zkouška maturitní zkouška maturitní zkouška maturitní zkouška maturitní zkouška maturitní zkouška maturitní zkouška Forma studia denní denní denní denní denní denní denní denní zkrácená dálková Stupeň středního vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou 24

25 4. Přehled učebních plánů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY U Č E B N Í P L Á N studijního oboru M/005 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA Denní studium absolventů základní školy Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem 1. Všeobecně vzdělávací předměty 54 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Biologie a hygiena Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Zeměpis Odborné předměty 69 Pedagogika Psychologie Hudební výchova s metodikou Výtvarná výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Hra na hudební nástroj Osobností a dramatická výchova Literární a jazykové praktikum Výpočetní technika 2 2 Pedagogická praxe Volitelné předměty CELKEM Nepovinné předměty podle zájmů žáků a možností školy 25

26 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY U Č E B N Í P L Á N studijního oboru M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství Denní studium absolventů základní školy Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem 1. Všeobecně vzdělávací předměty 56 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Matematika Biologie a hygiena Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Zeměpis 2 2 Volitelný předmět Odborné předměty 72 Pedagogika Psychologie Hudební výchova s metodikou Výtvarná výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Hra na hudební nástroj Dramatická výchova s metodikou Literární a jazykové praktikum Výpočetní technika Pedagogická praxe Specializace (výchovy) volitelné CELKEM Poznámky k učebnímu plánu: Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s 2, písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a Estetické vzdělávání. 26

27 Cizí jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Žák si volí z nabídky Německý jazyk nebo Anglický jazyk. Předpokladem pro volbu jazyka je jeho absolvování na základní škole a vstupní úroveň A1/A2. Dějepis vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání. Občanská nauka vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání. Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání. Biologie a hygiena - vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání. Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání. Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání Chemické vzdělávání. Zeměpis vyučovací předmět vychází z požadavků současné doby zaměřující se na praktické činnosti a teoretické poznatky především z oblasti Přírodovědného vzdělávání a průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie. Volitelný předmět žáci si vybírají z nabídky Cvičení z matematiky, Cvičení z německého jazyka, Cvičení z anglického jazyka. Pedagogika vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Součástí předmětu Pedagogika je v 1. a 2. ročníku odborná pedagogická praxe. Praxe probíhá v různých typech výchovně vzdělávacích zařízení pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Rozsah pedagogické praxe činí v 1. a 2. ročníku 3 týdny. Psychologie vzdělávací předmět vychází z obsahového okruhu Pedagogickopsychologické vzdělávání. Hudební výchova s metodikou vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně pohybové výchovy. Tělesná výchova s metodikou vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Povinnou součástí výuky Tělesné výchovy s metodikou je absolvování Plaveckého kurzu (zařazen průběžně v 1. ročníku), Lyžařského kurzu (zařazen ve 2. ročníku) a Turistického kurzu (zařazen ve 3. ročníku). Bez absolvování uvedených kurzů není možné uzavřít studium oboru. Hra na hudební nástroj vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně pohybové výchovy. Pro žáky se specializací HVM je povinným maturitním předmětem. 27

28 Výtvarná výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (2/3 hodin) výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou vybrané kapitoly z dějin umění, teorie a metodika výtvarné výchovy v předškolních a mimoškolních zařízeních (1/3 hodin). Kurz v rozsahu pěti dnů je zařazen do 3. ročníku předmětu Výtvarná výchova specializace a je zaměřen na malbu, kresbu a akční tvorbu v plenéru. Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné. Dramatická výchova s metodikou vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Literární a jazykové praktikum vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace a Estetické vzdělávání. Výpočetní technika předmět zcela pokrývá průřezové téma Informační a komunikační technologie a částečně průřezové téma Člověk a svět práce v okruhu Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí a Písemné i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce podle požadavků uvedených v RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika. Pedagogická praxe vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání a Didaktika pedagogických činností. Ve 3. a 4. ročníku se žák účastní odborné i učební praxe. Učební praxe je součástí týdenního rozvrhu, praxe probíhá v jeden vyhrazený den v týdnu, třída se dělí na skupiny zpravidla po 3 5 žácích. Odborná praxe probíhá ve 3. a ve 4. ročníku formou čtyřtýdenních kurzů. Podmínkou ukončení studia je absolvování odborné pedagogické praxe v plném rozsahu do konce 4. ročníku studia. Specializace (výchovy) volitelné jsou realizované ve vyučovacích předmětech Hudební výchova specializace, Výtvarná výchova specializace, Tělesná výchova specializace, Dramatická výchova specializace. Zvolený předmět zakládá žákovi povinnost z něj složit maturitní zkoušku. Povinné aktivity, které musí žák absolvovat v rámci specializace a podmínky maturitní zkoušky, jsou uvedené v charakteristice jednotlivých předmětů v kapitole Učební osnovy. 28

29 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY U Č E B N Í P L Á N studijního oboru M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství Zkrácené studium v dálkové formě vzdělávání pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy SŠ Vyučovací předměty Počet hodin konzultací v ročníku Celkem Odborné předměty Biologie a hygiena Pedagogika Psychologie Hudební výchova s metodikou Výtvarná výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Hra na hudební nástroj Dramatická výchova s metodikou Literární a jazykové praktikum Pedagogická praxe (seminář) Volitelné předměty specializace CELKEM Poznámky k učebnímu plánu: Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s 2, písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. Biologie a hygiena vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání. Pedagogika vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Psychologie vzdělávací předmět vychází z obsahového okruhu Pedagogickopsychologické vzdělávání. Hudební výchova s metodikou vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně pohybové výchovy. Tělesná výchova s metodikou vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Hra na hudební nástroj vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně 29

30 pohybové výchovy. Pro žáky se specializací HVM je povinným maturitním předmětem. Výtvarná výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce), teoretickou složkou (vybrané kapitoly z dějin umění, teorie) a metodikou výtvarné výchovy v předškolních a mimoškolních zařízeních. Dramatická výchova s metodikou vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností. Literární a jazykové praktikum vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace a Estetické vzdělávání. Pedagogická praxe vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání a Didaktika pedagogických činností. Pedagogická praxe probíhá formou kurzů. Během studia musí žák absolvovat pedagogickou praxi v rozsahu 5 týdnů ve dvou rozdílných školských pracovištích. V případě, že žák vykonává pedagogickou práci, jsou tři týdny plněny v tomto zařízení, zbývající dva týdny absolvuje v jiném typu školského zařízení. Pracovní doba žáka je 6 hodin denně, z toho je 5 hodin přímá práce s dětmi a 1 hodina rozboru. Specializace (výchovy) volitelné jsou realizované ve vyučovacích předmětech Hudební výchova specializace, Výtvarná výchova specializace, Tělesná výchova specializace. Zvolený předmět zakládá žákovi povinnost z něj složit maturitní zkoušku. Povinné aktivity, které musí žák absolvovat v rámci specializace a podmínky maturitní zkoušky, jsou uvedené v charakteristice jednotlivých předmětů v kapitole Učební osnovy. 30

31 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY U Č E B N Í P L Á N studijního oboru M/003 PEDAGOGICKÉ LYCEUM Denní studium absolventů základní školy Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem 1. Předměty povinného základu Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Zeměpis Občanská nauka Matematika Biologie Fyzika Chemie Výpočetní technika Tělesná výchova Pedagogika Psychologie Hudební výchova 2 2 Výtvarná výchova 2 2 Dramatická výchova 2 2 Konverzace CJ I VOLITELNÉ specializace Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Humanitní studia Živé jazyky CELKEM

32 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY U Č E B N Í P L Á N studijního oboru M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM ŠVP Pedagogické lyceum Denní studium absolventů základní školy Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Zeměpis Občanská nauka Matematika Biologie Fyzika Chemie Výpočetní technika Tělesná výchova Pedagogika Psychologie Hudební výchova 2 2 Výtvarná výchova 2 2 Dramatická výchova 2 2 Konverzace v cizím jazyce Volitelné specializace Specializace hudební výchova Specializace výtvarná výchova Specializace dramatická výchova Specializace tělesná výchova Specializace humanitní studia Celkem Poznámky k učebnímu plánu: Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s 2, písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a Estetické vzdělávání. Cizí jazyk I a II vychází se vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace vzdělávání a komunikace v cizím jazyce. Cizí jazyk I je Anglický jazyk. Předpokládá se vstupní úroveň A1 a výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního 32

33 rámce pro jazyky. Cizí jazyk II volí žák z nabídky Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk. U Cizího jazyka II se nepředpokládá žádná vstupní úroveň a výstupní úroveň se předpokládá A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dějepis vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání. Občanská nauka vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání a Ekonomické vzdělávání. Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání. Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání. Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání Chemické vzdělávání. Biologie vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání, Biologické a ekologické vzdělávání a průřezových témat Občan v demokratické společnosti a Člověk a životní prostředí. Zeměpis vychází ze současných požadavků moderní doby zaměřující se zejména na teoretické poznatky z oblasti Přírodovědného vzdělávání a průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie. Pedagogika vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Součástí předmětu Pedagogika je odborná pedagogická praxe. Praxe probíhá v různých typech výchovně vzdělávacích zařízení pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Rozsah praxe činí celkem 4 týdny za studium, 2 týdny ve druhém ročníku a 2 týdny ve třetím ročníku. Podmínkou ukončení studia je absolvování odborné pedagogické praxe v plném rozsahu do konce 4. ročníku studia. Psychologie vyučovací předmět Psychologie vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Hudební výchova vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Estetické vzdělávání. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební nauky, Dějin hudby a Hudební výchovy v praktických činnostech. Tělesná výchova vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Vzdělávání pro zdraví. Obsah předmětu je tvořen praktickými činnostmi z různých oblastí sportu. Žáci se mohou v průběhu studia (zpravidla v prvním nebo druhém ročníku) nepovinně účastnit lyžařského kurzu, který je organizován pro předmět Specializace-tělesná výchova. Musí však splnit podmínku, že nejsou z hodin tělesné výchovy úplně nebo částečně uvolněni. Výtvarná výchova vychází z oblasti estetického vzdělávání. Obsah předmětu je tvořen jednak praktickou složkou výtvarná tvorba a praktické činnosti, jednak teoretickou složkou teorií výtvarného umění a estetiky a dějinami českého a světového výtvarného umění a kultury. 33

34 Dramatická výchova vzdělávací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Obsah předmětu je tvořen převážně praktickými činnostmi. Učivo zahrnuje také teorii a metodiku dramatické výchovy a vybrané kapitoly z dějin divadla. Výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, zcela pokrývá průřezové téma Informační a komunikační technologie a částečně průřezové téma Člověk a svět práce v okruhu práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací podle požadavků uvedených v RVP. Specializace volitelné; jsou realizované ve vyučovacích předmětech Specializace hudební výchova, Specializace výtvarná výchova, Specializace tělesná výchova, Specializace dramatická výchova, Specializace humanitní studia, Specializace živé jazyky. Zvolený předmět zakládá žákovi povinnost z něj složit maturitní zkoušku. Specializace dramatická výchova; součásti výuky je povinný dramatický kurz v inspirativním prostředí. Kurz v rozsahu tří dnů je zařazen do 2. ročníku. Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné. Specializace tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova a sport a navazuje na obor Vzdělávání pro zdraví. Povinnou součástí učiva je absolvování výuky plavání (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku), lyžařského kurzu (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku), cyklistického kurzu (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku) a pěšího turistického kurzu (zařazeno zpravidla ve 3. ročníku). Bez jejich absolvování není možné uzavřít studium oboru. Specializace výtvarná výchova; kurz v rozsahu pěti dnů je zařazen do 2. ročníku a je zaměřen na malbu, kresbu a akční tvorbu v plenéru. Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné. Specializace humanitní studia; vycházejí a rozšiřují znalosti Společenskovědního vzdělávání. Specializace hudební výchova; předmět vychází ze vzdělávacího oboru Estetické vzdělávání. Zahrnuje učivo Dějin hudby, Hudební nauky, Hudební výchovy v praktických činnostech a Hry na hudební nástroj. Předmět zakládá žákovi povinnost z něj složit praktickou a ústní maturitní zkoušku. V závěru 3. ročníku vypracují žáci dlouhodobou ročníkovou práci na zvolené téma ve vybraném vyučovacím předmětu. Ročníková práce je pro všechny žáky do ukončení studia povinná. 34

35 U Č E B N Í P L Á N studijního oboru K/81 Gymnázium ŠVP: Se znalostí jazyka v otevřené Evropě (nižší stupeň gymnázia) (pozn.: ve vyučovacích předmětech se sčítají dotace zahrnutých oborů, např. Biologie atd.) Vzdělávací oblast Vyučované předměty Zahrnuté obory I. II. III. IV. Z toho disponibilní Povinné předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Výchova k občanství Člověk a společnost Výchova ke zdraví Dějepis Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Matematika a její aplikace Informační a komunikační Informační a komunikační Informatika a komunikace technologie technologie Člověk a svět práce Zeměpis Zeměpis Fyzika Fyzika Chemie 0 2 1,5 1,5 1 Chemie 6 Člověk a příroda Člověk a svět práce 0 0 0,5 0, Biologie 2 1,5 1 1,5 1 Biologie Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 0 0,5 0 0,5 0 Umění a kultura Estetická výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Další cizí jazyk Další cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v cizím jazyce Cizí jazyk Celkem povinná časová dotace Celkem Součet za oblast 35

36 U Č E B N Í P L Á N studijního oboru K/81 Gymnázium ŠVP: Cesta je cíl...(...k jazyku) (vyšší stupeň gymnázia) Vyučovací předmět kvinta sexta septima oktáva Celkem Český jazyk a literatura Úvod do studia jazyka 1 1 Rétorika Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Geografie Občanský a společenskovědní základ Dějepis Hudební výchova/ Výtvarná výchova 2/2 2/2 4 Informatika a komunikace Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková dotace Poznámky k učebnímu plánu: - Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s 2, písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. - Cizí jazyk anglický jazyk je povinný pro všechny žáky. - Další cizí jazyk volba NJ, RJ, FJ, ŠJ (výuka je podmíněna zájmem žáků a personálními možnostmi školy). - Hudební/Výtvarná výchova předměty vychází ze vzdělávacích oborů Hudební/Výtvarný obor. Žáci si volí jeden z uvedených předmětů. - Volitelný předmět 1 vždy konverzace z povinného jazyka dle volby žáka. - Volitelný předmět 2 a 3 vždy dvouletý, žák nemůže změnit seminář mezi třetím a čtvrtým ročníkem. - Volitelný předmět 4 jednoletý z nabídky školy dle zájmu žáka a možností školy. 36

37 - Nabídka volitelných předmětů 2, 3 a 4: Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce, Seminář a cvičení z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář a cvičení z matematiky, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Molekulární biologie a genetika, Přírodovědný seminář, Seminář z informatiky. - Nabídka nepovinných předmětů: Projektový seminář, Latina, Příprava k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka, Základy psaní na klávesnici, Konverzace v ruském jazyce atd. dle možností školy. - Tělesná výchova součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů: - Lyžařský výcvikový kurz zařazen v 1. ročníku (kvintě) v rozsahu 36 hodin. Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. - Sportovně turistický kurz zařazen ve 3. ročníku (septimě) v rozsahu 30 hodin. Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. - Rozšiřující lyžařský kurz nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu 18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy Rakousko). Kurz je nepovinný. 37

38 U Č E B N Í P L Á N studijního oboru K/41 Gymnázium ŠVP: Cesta je cíl...(...k jazyku) Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Český jazyk a literatura Úvod do studia jazyka 1 1 Rétorika Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Geografie Občanský a společenskovědní základ Dějepis Hudební výchova/ Výtvarná výchova 2/2 2/2 4 Informatika a komunikace Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková dotace Poznámky k učebnímu plánu: - Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s 2, písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. - Cizí jazyk anglický jazyk je povinný pro všechny žáky. - Další cizí jazyk volba NJ, RJ, FJ, ŠJ (výuka je podmíněna zájmem žáků a personálními možnostmi školy). - Hudební/Výtvarná výchova předměty vychází ze vzdělávacích oborů Hudební/Výtvarný obor. Žáci si volí jeden z uvedených předmětů. - Volitelný předmět 1 vždy konverzace z povinného jazyka dle volby žáka. 38

39 - Volitelný předmět 2 a 3 vždy dvouletý, žák nemůže změnit seminář mezi třetím a čtvrtým ročníkem. - Volitelný předmět 4 jednoletý z nabídky školy dle zájmu žáka a možností školy. - Nabídka volitelných předmětů 2, 3 a 4: Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce, Seminář a cvičení z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář a cvičení z matematiky, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Molekulární biologie a genetika, Přírodovědný seminář, Seminář z informatiky. - Nabídka nepovinných předmětů: Projektový seminář, Latina, Příprava k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka, Základy psaní na klávesnici, Konverzace v ruském jazyce atd. dle možností školy. - Tělesná výchova součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů: - Lyžařský výcvikový kurz zařazen v 1. ročníku (kvintě) v rozsahu 36 hodin. Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. - Sportovně turistický kurz zařazen ve 3. ročníku (septimě) v rozsahu 30 hodin. Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. - Rozšiřující lyžařský kurz nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu 18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy Rakousko). Kurz je nepovinný. 39

40 U Č E B N Í P L Á N studijního oboru K/41 Gymnázium ŠVP: Cesta je cíl...(...k tělesné kultuře) Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Geografie Občanský a společenskovědní základ Dějepis Hudební výchova/ Výtvarná výchova 2/2 2/2 4 0 Informatika a komunikace Tělesná kultura Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková dotace Poznámky k učebnímu plánu: - Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s 2, písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. - Cizí jazyk anglický jazyk je povinný pro všechny žáky. - Další cizí jazyk volba NJ, RJ, FJ, ŠJ (výuka je podmíněna zájmem žáků a personálními možnostmi školy). - Geografie předmět vychází ze vzdělávacích oborů Geologie a Geografie. - Hudební/Výtvarná výchova předměty vychází ze vzdělávacích oborů Hudební/Výtvarný obor. Žák si volí jeden z uvedených předmětů. - Vzdělávací obsah oborů Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví je integrován do vyučovacích předmětů podle tabulky. - Volitelný předmět 1 a 2 vždy dvouletý, žák nemůže změnit seminář mezi třetím a čtvrtým ročníkem. 40

41 - Volitelný předmět 3 jednoletý z nabídky školy dle zájmu žáka a možností školy: - Teorie sportovní přípravy, Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce, Seminář a cvičení z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář z matematiky, Cvičení z matematiky, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Molekulární biologie a genetika, Přírodovědný seminář, Seminář z informatiky. - Nabídka nepovinných předmětů: - Projektový seminář, Latina, Příprava k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka, Základy psaní na klávesnici, Konverzace v ruském jazyce, atd. dle personálních možností školy. - Tělesná kultura součástí výuky tělesné kultury je nabídka sportovních kurzů: - Lyžařský výcvikový kurz zařazen v 1. ročníku v rozsahu min. 36 hodin. - Sportovně turistický kurz zařazen ve 3. ročníku v rozsahu min. 30 hodin. - Kurz pobytu v přírodě zařazen ve 3. ročníku v rozsahu min. 18 hodin. - Rozšiřující lyžařský kurz nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu 18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy Rakousko). Kurz je nepovinný. - Kurz letních sportů nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník a obor v rozsahu 7 pobytových dnů u moře. Kurz je nepovinný. Podmínkou ukončení studia oboru je absolvování všech sportovních kurzů a aktivit zařazených do oboru se sportovním zaměřením do konce 4. ročníku studia. Žáka nelze ze zdravotních důvodů uvolňovat z Tělesné kultury do konce studia. Podmínkou studia je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. 41

42 Vyučovací předmět U Č E B N Í P L Á N studijního oboru K/41 Gymnázium ŠVP: Cesta je cíl...(...do Evropy) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Úvod do studia jazyka Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Geografie Občanský a společenskovědní základ Dějepis Evropská studia Hudební výchova/ Výtvarná výchova 2/2 2/2 4 0 Informatika a komunikace Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková dotace Poznámky k učebnímu plánu: - V 1. ročníku se dělí jedna hodina českého jazyka a literatury. Hodina bude využívána jako cvičení z českého jazyka. - V 1. ročníku se dělí jedna hodina matematiky. Hodina bude využívána jako cvičení z matematiky. - Náplň předmětu Úvod do studia jazyka je specifikována v osnovách předmětu. Vzdělávací obsah vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Uvádí žáky do problematiky jazyka a textu. - Cizí jazyk anglický jazyk je povinný pro všechny žáky. - Další cizí jazyk žáci vybírají z nabídky francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. 42

43 - Předmět Občanský a společenskovědní základ je v 1. ročníku zaměřen na psychologii a sociologii, ve 2. ročníku na právo a politologii, ve 3. ročníku na ekonomii a ekonomiku a logiku, ve 4. ročníku na etiku a filozofii. - Vyučovací předmět Evropská studia byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Realizuje průřezová témata Osobností a sociální výchova, Výchova demokratického občana, mediální výchova a Multikulturní výchova. Náplň předmětu Evropská studia je specifikována v osnovách. Zaměřuje se na studium evropské kultury a umění, evropské integrace, zejména Evropské unie. - Předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacích oblastí Hudební obor a Výtvarný obor. Žáci si v 1. ročníku zvolí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu. - Vzdělávací obsah předmětu Informatika a výpočetní technika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie. - Volitelný předmět 1 si žáci volí jako dvouletý. Volitelným předmětem 1 musí být Konverzace v cizím jazyce. - Volitelný předmět 2 a 3 si žáci volí jako dvouletý. Vybírají z této nabídky: Seminář a cvičení z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář z matematiky, Cvičení z matematiky, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Přírodovědný seminář, Seminář z informatiky, Seminář z teorie práva, Seminář z psychologie. - Volitelný předmět 4 si žáci volí jako jednoletý. Vybírají z této nabídky: Seminář z českého jazyka a literatury, Dějiny umění, Logika, Latina, Ekonomie a ekonomika, Programování, Projektový seminář, Základy psaní na klávesnici, Základy třetího cizího jazyka, Etika. Nabídku lze rozšířit nebo zúžit podle zájmu studentů a personálních možností školy. - V každém ročníku absolvují žáci stanovené kurzy. Každý kurz má svůj jednoznačný výstup (závěrečná zpráva, literární zpracování, protokol, seminář, apod.). Pro žáky, kteří se kurzu nezúčastní, jsou stanovené náhradní výstupy. - Tělesná výchova součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů: - Lyžařský výcvikový kurz zařazen v 1. ročníku v rozsahu 36 hodin. Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. - Sportovně turistický kurz zařazen ve 3. ročníku v rozsahu 30 hodin. Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. - Rozšiřující lyžařský kurz nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu 18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy Rakousko). Kurz je nepovinný. 43

44 5. Statistické údaje o škole Údaje o žácích Počet žáků Gymnázium (osmileté) Počet tříd Gymnázium (osmileté) Počet žáků Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k jazyku) Počet tříd Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k jazyku) Počet žáků Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k tělesné kultuře) Počet tříd Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k tělesné kultuře) Počet žáků Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( do Evropy) Počet tříd Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( do Evropy) Počet žáků Pedagogické lyceum Počet tříd Pedagogické lyceum Počet žáků Pedagogické lyceum ŠVP Pedagogické lyceum Počet tříd Pedagogické lyceum ŠVP Pedagogické lyceum Počet žáků Předškolní a mimoškolní pedagogika Počet tříd Předškolní a mimoškolní pedagogika Nižší stupeň gymnázia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem

45 Počet žáků Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství Počet tříd Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství Počet žáků Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství (dálková forma) Počet žáků Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství (dálková forma) Celkem 932 žáků, 34 tříd 45

46 Údaje z přijímacího řízení konaného ve školním roce 2013/2014 Rada Olomouckého kraje schválila dne pod bodem UR/20/51/2013 strukturu oborů a počty tříd pro školní rok 2014/2015. Požadavek ze strany vedení školy bylo otevřít jednu třídu oboru Gymnázium (osmileté), jednu třídu oboru Gymnázium ŠVP Cesta je cíl ( k jazyku), dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství, dvě třídy oboru Pedagogické lyceum ŠVP Pedagogické lyceum, dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství zkrácená, dálková forma. Tento požadavek byl plně akceptován, vyjma dálkového studia, v němž byla povolena pouze jedna třída. Kritéria přijímacího řízení STUDIJNÍ OBOR K/41 GYMNÁZIUM ŠVP CESTA JE CÍL ( K JAZYKU) ČTYŘLETÉ Žáci se podrobili: - testu z anglického nebo německého jazyka (výsledek zohledněn 40 %); - testu českého jazyka (výsledek zohledněn 40 %). Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se bude podílet na dosažných bodech 20 %. Za každé pololetí lze získat maximální počet 18 bodů. Minimální počet bodů pro splnění kritérií přijímacího řízení je 9. Započítávají se známky z následujících předmětů: - český jazyk - anglický jazyk - dějepis - zeměpis - matematika - přírodopis - fyzika - chemie - občanská výchova (výchova k občanství) Při rovnosti bodů budou zohledněny výsledky vzdělávání z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (prospěchové průměry) základní školy. STUDIJNÍ OBOR K/81 GYMNÁZIUM ŠVP SE ZNALOSTÍ JAZYKA V OTEVŘENÉ EVROPĚ OSMILETÉ Žáci vykonali: - test z českého jazyka (výsledek zohledněn 40 %); - test z matematiky (výsledek zohledněn 40 %). 46

47 Prospěch na základní škole ze 4. ročníku a prvního pololetí 5. ročníku se podílel na dosažených bodech 20 %. STUDIJNÍ OBOR M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA ŠVP UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A VYCHOVATELSTVÍ (DENNÍ FORMA) Žáci se podrobili: - ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 80 %). Zkoušky zjišťovaly úroveň předpokladů: 1. v řečové a reprodukční oblasti: a) Zadaný text v rozsahu cca A 4 si uchazeč osvojil tichým čtením, po přečtení text volně reprodukoval. Jako texty byly použity: úryvky z knih pro děti a mládež a dále z dětských časopisů; b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie). 2. v hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu nebyla nutná dovednost hry na hudební nástroj) a) Hlasové předpoklady: zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje. b) Sluchové předpoklady: - zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; - zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; - určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 4). c) Rytmické předpoklady: - opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu. 3. v pohybové oblasti a) Sportovní gymnastika: - předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy. b) Pohybové testy: - leh/sed, skok daleký z místa, hod plným míčem. c) Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem. 4. ve výtvarné oblasti: a) Studijní kresba s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů). Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie). Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel. Formát: A3. b) Malba s důrazem na kompozici a míchání barev. 47

48 Námět: abstraktní řešení plochy motivované barevným ústřižkem, emocionálním prožitkem, poslechem hudební ukázky. Doporučený výrazový prostředek: temperové barvy. Formát: A4. Podmínkou zařazení do pořadí přijatých bylo dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se podílel na dosažených bodech 20 %. Nezbytnou součástí přihlášky byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. STUDIJNÍ OBOR M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM ŠVP PEDAGOGICKÉ LYCEUM (DENNÍ FORMA) Žáci vykonali: - test z českého jazyka (výsledek zohledněn 50 %); - ověření předpokladů v řečové oblasti (výsledek zohledněn 20 %). Zkouška v řečové a reprodukční oblasti: a) zadaný text v rozsahu cca A 4 si uchazeč osvojil tichým čtením, po přečtení text volně reprodukoval. Jako texty byly použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů; b) zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie). Podmínkou zařazení do pořadí přijatých bylo dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se podílel na dosažených bodech 30 %. Nezbytnou součástí přihlášky byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. STUDIJNÍ OBOR M/01 - PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA ŠVP UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A VYCHOVATELSTVÍ (DÁLKOVÁ, ZKRÁCENÁ FORMA) Uchazeči se podrobili: - ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 80 %); - pedagogicko-psychologickému pohovoru (výsledek zohledněn 20 %). Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů: 1. v řečové a reprodukční oblasti: a) Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojil tichým čtením, po přečtení text volně reprodukoval. Jako texty byly použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů. b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie). 48

49 2. v hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu nebyla nutná dovednost hry na hudební nástroj). a) Hlasové předpoklady: - zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje. b) Sluchové předpoklady: - zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; - zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; - určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 4). c) Rytmické předpoklady: - opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu. 3. v pohybové oblasti a) Sportovní gymnastika: - volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků stoj na lopatkách bez opory, kotoul vpřed, kotoul vzad, skok, rovnovážný prvek (váha). b) Pohybové testy: - skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem, přeskoky snožmo přes švihadlo. c) Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem. 4. ve výtvarné oblasti a) Studijní kresba s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů. Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie). Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel. Formát: A3. b) Malba s důrazem na kompozici a míchání barev. Námět: abstraktní řešení plochy motivované barevným ústřižkem, emocionálním prožitkem, poslechem hudební ukázky; Doporučený výrazový prostředek: temperové barvy; Formát: A4. Pedagogicko-psychologický pohovor: rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně). Rozhovorem byla zjišťována: - motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt s lidmi; - pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost. Nezbytnou součástí přihlášky byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. 49

50 V případě nedoložení požadovaných dokladů nebylo možno uchazeče zařadit, a to i v případě úspěšného hodnocení zkoušek, do pořadí přijatých. Statistika přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014 Obor Otevírané třídy počet přihlášených 1. KOLO 2. KOLO počet přijatých odevzdali zápisový lístek počet přihlášených počet přijatých odevzdali zápisový lístek Celkem G(8) G(4) PDL PMP PMP(D) G (8) Gymnázium (osmileté) G (4) Gymnázium PDL Pedagogické lyceum PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika PMP(D) Předškolní a mimoškolní pedagogika dálková, zkrácená forma 50

51 Údaje o absolventech Gymnázia za školní rok 2013/ B 4. A Zaměření VŠ, VOŠ, Gymnázium Gymnázium praxe, ÚP tělesná živé jazyky výchova Oktáva Gymnázium živé jazyky Celkem Počet žáků Ekonomické Filozofické a humanitní Lékařské a zdravotnické Farmaceutické Právnické Přírodovědecké Pedagogické Technické Tělovýchovné Umělecké Jazykové školy a VOŠ Praxe Evidence ÚP

52 Údaje o absolventech Střední pedagogické školy za školní rok 2013/2014 Třída / Obor počet žáků 4. AP/PMP BP/PMP C/PdL D/PdL 30 Žáci přijatí na vyšší stupeň školy Žáci přijatí na vyšší odborné školy Žáci evidovaní na úřadech práce Žáci odcházející do praxe v oboru Žáci odcházející do praxe mimo obor Celkem Jazyková škola Mateřská dovolená Jazykový pobyt Nezjištěno 52

53 Údaje o pracovnících školy Gymnázium SPgŠ Školní jídelna výdejna celkem z toho muži snížený úvazek MD Pedagogové Provozní pracovníci Pedagogové Provozní pracovníci Provozní pracovníci Celkem zařízení

54 7. Organizační struktura školy Organizační schéma školy 8. Naplňování dlouhodobého záměru Stávající vzdělávací nabídka je v souladu s koncepcí základního strategického dokumentu v oblasti školství Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR a Dlouhodobého záměru vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. 54

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2011/2012

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2011/2012 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2012/2013

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2012/2013 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2015/2016

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2015/2016 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2015/2016 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více