Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 září 2014

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění) Č. j. 292/2014/GŽ/ŘED Základní údaje o škole ( 7 odst. 1 písm. a) Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Vedení školy: Dálkový přístup: Školská rada: Charakteristika školy: Počet tříd: 12 Počet žáků k : 293 z toho dojíždějících: 187 Průměrný počet žáků na třídu: 24 Počet žáků v oborech k : a) čtyřletých gymnázií: 96 b) víceletých gymnázií: 197 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 (od Gymnázium Žamberk) Nádražní 48, Žamberk Pardubický kraj Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele webová aplikace systému Bakaláři Ing. Eduard Dvořák, předseda, zástupce zřizovatele Ing. Jindřich Kalous, zástupce rodičů Mgr. Jana Vondrová, zástupce pedagogů Přehled oborů vzdělání ( 7 odst. 1 písm. b) Škola vyučovala následující obory se schvalovací doložkou ministerstva: K/81 gymnázium Třídy: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, podle RVP ZV, 5.A, 6.A, 7.A a 8. A podle RVP G, osmileté K/41 gymnázium Třída: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B podle RVP G, čtyřleté studium 2

3 Ve školním roce 2013/14 probíhala výuka v 1., 2., 3. a 4. ročníku osmiletého studia podle učebního plánu (ŠVP): ročníky Předmět celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Přírodovědná praktická cvičení Environmentální výchova volitelný předmět Součet Přírodovědná praktická cvičení - třída se dělí na praktická cvičení 1. ročník Přírodovědná praktická cvičení z biologie 2. ročník - Přírodovědná praktická cvičení z chemie 3. ročník - Přírodovědná praktická cvičení z fyziky Volitelné předměty: 2. ročník: Cvičení z fyziky Dramatická výchova 3. ročník: Cvičení z biologie Cvičení z matematiky 4. ročník: Cvičení z chemie Jazykový klub 3

4 Ve školním roce 2013/14 probíhala výuka v 1., 2., 3. a 4. ročníku čtyřletého a 5., 6., 7. a 8. ročníku osmiletého studia podle učebního plánu (ŠVP): VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 1.B + 5.A 2.B + 6.A 3.B + 7.A 4.B + 8.A Dotace celkem: Disponibilní hodiny Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Společenské vědy Ekonomie Dějepis Kulturní dějiny Evropy Tělesná výchova Hudební výchova/výtvarná výchova 2/2 2/ Informatika Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět CELKEM HODIN: UP je koncipován tak, aby podstatná část učiva (mimo vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Matematiky) zahrnuta do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia byla součástí učiva ročníku. Ve čtvrtém ročníku bude celkem 8 vyučovacích hodin volitelných předmětů a zároveň dochází ke snížení počtu vyučovacích hodin na 30 týdně. Dalším cizím jazykem je Německý jazyk, AJ je povinný pro všechny Volitelné předměty: Třída 2. B a 6. A Volitelný předmět 1: žáci si volí 1 předmět z nabídky: Seminář a cvičení z biologie a chemie, Seminář a cvičení z matematiky a fyziky, Ruský jazyk Třída 3. B a 7. A Volitelný předmět 1: žáci pokračují ve zvoleném předmětu z roku předchozího Volitelný předmět 2: Žáci si voli 1 předmět z nabídky: Konverzace v NJ, Konverzace v AJ, Deskriptivní geometrie, Latinský jazyk Třída 4. B a 8. A Žáci si volí vždy jeden předmět z nabídky. 4

5 Volitelný předmět 1: Seminář z biologie, Seminář z dějepisu, Seminář z informatiky, Dramatická výchova Volitelný předmět 2: Seminář z chemie, Logika, Konverzace v NJ, Latinský jazyk Volitelný předmět 3: Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v AJ, Seminář z matematiky Volitelný předmět 4: Seminář z fyziky, Seminář ze společenských věd, Seminář ze zeměpisu Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ( 7 odst. 1 písm. c) Do školního roku 20113/14 z minulého školního roku pracovní poměr neprodloužen: Babková Adéla, Bc. Dachary Ivana, Mgr. Ondrášek Ladislav, Mgr. Výrazné snížení úvazku: Štětinová Hana, PaedDr. ředitelkou ZŠ 28. Října 581 Vych Jan ukončení pracovního poměru jako zástupce ředitele, pracovní poměr jako učitel Noví učitelé ve školním roce 2013/14: Muthsam Miloš, Mgr B, výchovný poradce, návrat z dlouhodobé pracovní neschopnosti Jansová Blanka, Mgr. - Tv Zdobnická Marie, PhDr. - Aj Moskvová Jitka, Mgr. - D Krejčová Jana, Mgr. Sv, In Koblížek Kamil, Mgr. Z, Tv Tajbr Jaroslav, Mgr. - M Tyč Martin, Mgr. zástupce ředitele, B, Z Seznam učitelů bez výrazných změn pracovní smlouvy ve školním roce 2013/2014: 1. Andrle Petr, Mgr. 1. A 2. Faltová Zuzana, RNDr. 3. B 3. Hebrová Hovorková Vendula, Mgr. školní metodik prevence 4. Holečková Andrea, Mgr. 4. A 5. Hermannová Radka, Mgr. 6. Hovorková Jana, Mgr. 7. Chocholatá Ilona, Mgr. 8. Kvapil Jaroslav, Ing., Mgr. 9. Kopecký David 10. Langerová Ludmila, Mgr. 11. Mimrová Iva, Mgr A 12. Mudroňová Jitka, Mgr B 13. Nožková Dagmar, RNDr A 14. Odehnalová Pavla, Mgr A 15. Odvárková Ivana, Mgr. 2. A 5

6 16. Talacková Zdenka, Mgr. 17. Tarašková Hana, Mgr. 18. Vanický Petr, Mgr. - ICT koordinátor 19. Vebr Jaroslav, Ing A 20. Vondrová Jana, Mgr. Seznam THP pracovníků ve školním roce 2013/2014 Lenka Bečková ekonomka Monika Kašová účetní Vladislav Šmirous školník, údržbář Blanka Čermáková, Ivana Klátilová - uklízečky Údaje o přijímacím řízení ( 7 odst. 1 písm. d) Údaje za 1. kolo Osmileté studium Čtyřleté studium Počet přihlášek Počet přijatých Další přijatí žáci: Do budoucí sekundy byly přijaty 3 žákyně a během školního roku 2013/2014 nepřestoupil na školu nikdo. Naopak dvě žákyně přestoupily na jinou střední školu, jedna studium ukončila na vlastní žádost a jedna přerušila ze zdravotních důvodů. Dva žáci studovali v Rice Lake, USA. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( 7 odst. 1 písm. e) Přehled prospěchu a absence: Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Absence 1. A A A A A A A A B B B B Celkem Na začátku školního roku bylo ve školní matrice 293 žáků, na konci 289 Snížená známka z chování nebyla udělena. 6

7 Maturitní zkoušky K maturitě byli všichni žáci připuštěni, ale 12 žáků maturitní zkoušku nesložilo (někteří z více předmětů). Ve společné části 1 z M, v profilové části 8 z Čj, 5 ze Sv, 2 ze Z, 1 z D. Některé z důvodů uváděné v analýzách předsedů předmětových komisí: snížení náročnosti vedlo k podcenění nedostatečná příprava studenta slabší ročník dlouhodobě špatný přístup studentů ke studiu nekázeň studentů v hodině nepořizování si vlastních zápisků nevhodný výběr maturitního předmětu Následující tabulka ukazuje výsledky ve společné části maturitní zkoušky. SPOLEČNÁ ČÁST MZ (ŘÁDNÝ TERMÍN) PRŮMĚRNÉ DOSAŽENÉ % SKÓRE (ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 73,3 75,1 51,0 GYMNÁZIA 83 87,1 69 z toho: 8letá 85,8 90,2 74,6 4letá 81,2 85,1 64,5 TŘÍDA Gymnázium Žamberk 8.A GY8 76,1 92,6 75,4 4.B GY4 71,9 82,1 56,4 I ve školním roce 2013/2014 škola vydávala spolu s maturitním vysvědčením absolventům také Europass dodatek k osvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento dokument podrobněji objasňuje kvalifikaci získanou složením maturitní zkoušky, čímž usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v zemích EU. Europass vydává na základě žádosti školy Národní ústav odborného vzdělávání, Národní centrum Europass ČR, Praha. 7

8 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ( 7 odst. 1 písm. f) Vyhodnocení minimálního preventivního programu k prevenci rizikového chování 2013/2014 Práce v hodinách Témata prevence jsou pravidelně zařazována v jednotlivých vyučovacích hodinách (dějepis, výchova k občanství, biologie, chemie, dramatická výchova, environmentální výchova atd.) Proběhly tři rozsáhlejší projekty Majáles, Holandsko a Comenius. Další preventivní témata byla realizována v rámci práce třídních učitelů. Adaptační kurzy Proběhly adaptační kurzy pro první ročník čtyřletého (Říčky v Orlických horách) a první ročník osmiletého studia (Říčky v Orlických horách). V průběhu obou kurzů proběhl program realizovaný pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí. Charitativní akce Škola se zapojila do dobrovolnické sbírky Bílá pastelka a projektu Jím jako Ind. Někteří učitelé se zapojili do charitativní kampaně MOVEMBER, která si klade za cíl šířit povědomí v boji proti rakovině prostaty. Volnočasové aktivity Nabídka volnočasových aktivit nabízených školou byla následující sportovní hry, pěvecký sbor, kroužek robotiky, 3D modelování na PC, matematické kroužky, výuka francouzského a španělského jazyka. Žáci se podíleli na přípravě maturitního plesu (maturitní ročníky), nácviku předtančení (3.B, 7.A), přípravě vánoční besídky (3.B, 7.A). Uskutečnily se mobility v rámci Comenia ve Španělsku a u nás. I v letošním roce probíhaly návštěvy večerních divadelních představení v Hradci Králové, Pardubicích a Praze. Spolupráce s PPP Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou byla realizována formou individuálních konzultací jednotlivých případů. Kromě adaptačního kurzu 1. A a 1. B zejména ohledně pedagogického působení na jednoho z žáků 1. B. Návštěva filmových přestavení Žáci navštívili filmové přestavení Vrahem z povolání Utrpení soudce Karla Vaše, Fulmayaděvčátko s tenkýma nohama a Cyril a Metoděj. Konkrétní řešené případy Konkrétní případy řešili třídní učitelé. Podezření na stalking bylo řešeno s vedením školy a výchovným poradcem. Další aktivity Žáci měli možnost se zapojit do velkého množství soutěží, olympiád, turnajů, na kterých reprezentovali školu. Proběhly exkurze v Domově pod hradem na Žampachu, Domova na Skalách, Osvětimi, Spišské Staré Vsi, holdingu Contipro, Trojlístku na UP, Litomyšli, na Úřadě práce v Ústí nad Orlicí. 8

9 Proběhly přednášky a besedy cyklu Etika mezi světy. Proběhla beseda s psychologem na téma Život ve vězení. Byl realizován zážitkový program České abilympijské asociace na téma Jak se žije lidem s handicapem pro studenty 1. B a 5. A. Uskutečnila se přednáška Policie ČR na téma Prevence dopravních nehod (7. A, 3. B) Zlepšily se mechanismy pro evaluaci výsledků minimálně preventivního programu, pokračovala snaha o sjednocení postupů při řešení problémů s výskytem rizikového chování a zlepšení dokumentace. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7 odst. 1 písm. g) Pedagogičtí pracovníci měli možnost účastnit se akreditovaných vzdělávacích programů v rámci pracovní doby a čerpali dny k individuálnímu sebevzdělávání, zpravidla v průběhu vedlejších prázdnin. Zástupce ředitele absolvoval školení k maturitě. V rámci EU OPVK byl na naší škole uskutečněn jazykový kurz pro Aj a Nj na rozvoj řečových dovedností. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ( 7 odst. 1 písm. h) Žáci školy se zúčastnili přehlídek, soutěží, olympiád: MO, BiO, AjO, NjO, FO, DO, CHO, ČjO, recitační soutěže, Klokana, EUROREBUSu, sportovních soutěží v košíkové, odbíjené, atletice, stolním tenise, florbalu, kopané, malé kopané, lyžování. Dlouhodobě se účastní v soutěžích sportovních svazů jedno družstvo v košíkové. Podporujeme žáky ve svých mimoškolních aktivitách. Za zmínku stojí republikové medaile kanoistů, biatlonistů, karatistů. Největší úspěchy: Přemysl Šťastný 1. místo v krajském kole FO kat. D Přemysl Šťastný 1. místo v krajském kole MO Lukáš Sourada 3. místo v krajském kole MO Lukáš Sourada 7. místo v krajském kole FO kat. C Vojtěch Biedla 6. místo v krajském kole MO Tomáš Kořínek 5. místo v krajském kole FO Denis Lom 7. místo v krajském kole FO kat. B Martin Macháček 3. místo OK Aj, 7. místo v krajském kole Soutěže v Aj Simona Chládková 26. místo Němčinář roku Jakub Halík 1. místo O nejlepší filosofickou esej (UP) Ondřej Fišer 1. místo O nejlepší filosofickou esej (UP) Natálie Dunglová 3. místo o nejlepší povídku na téma terezínského ghetta Filip Hrdina 1. místo, OK MO Martin Dostál 3. místo, OK MO Jakub Pomikálek 1. místo OK Klokan Zuzana Fáberová 1. místo OK Klokan Ivana Boková 4. místo, OK MO kategorie Z 9 Ivana Boková 3. místo OK BiO, úspěšná řešitelka krajského kola BiO Vojtěch Doleček 4. místo, OK MO kategorie Z 9 Vojtěch Doleček 6. místo, KK MO kategorie Z 9 Anna Karešová 10. místo, OK matematické soutěže KLOKAN, kategorie Kadet 9

10 Adam Maixner 1. místo v semifinále 13. ročníku mezistátní soutěže ČR a SR "Co víš o československých legiích", 3. místo v grandfinále 13. ročníku mezistátní soutěže ČR a SR "Co víš o československých legiích" Anežka Matyášová 5. místo ČR + SR, Co víš o československých legiích Zuzana Hlaváčová 6.A - finále 21 studentů z 2098 z ČR, "Lidice pro 21. století" družstvo Radek Hažmuka, Adam Maixner, David Prokopec 2. místo v celostátním kole soutěže ROBORAVE společnosti AMAVET Anežka Matyášová úspěšně navrhla logo družby Comenia GENIUS LOGICUS 1. kategorie: Jan Belobrad, 7.A (6. místo ČR, 24. místo v mezinárodním umístění) Martin Macháček,7.A (15. místo ČR, 76. místo v mezinárodním umístění) 2. kategorie: Jana Svatáková, 5.A (11. místo ČR, 37. místo v mezinárodním umístění) David Prokopec, 4.A (13. místo ČR, 48. místo v mezinárodním umístění) Anna Karešová, 4.A (16. místo ČR, 24. místo v mezinárodním umístění) Vojtěch Doleček, 4.A (20. místo ČR, 82. místo v mezinárodním umístění) Sportovní soutěže: smíšený tým 2. místo v krajském kole Juniorského maratonu družstvo mladších dívek Nicole Dočkalíková, Ivana Boková, Kateřina Pecháčková, Anna Kopecká, Šárka Hlaváčová, Lucie Petráňová, Anna Karešová, Aneta Dytrtová 3. místo KK v basketbale ZŠ družstvo mladších dívek Šárka Hlaváčková, Anna Kopecká, Lucie Petráňová, Ivana Boková, Anna Karešová, + Anna Pachelová ze 3.A 1. místo KK přespolní běh ZŠ Anna Kopecká 1. místo, soutěž jednotlivců KK přespolního běhu družstvo starších dívek Veronika Jedličková, Simona Chládková, Nikola Smolová, Nikol Grimová, Doubravka Jansová, Anna Kratochvílová, Tereza Junková, Zuzana Mazurová 2. místo KK v basketbale SŠ. Škola sama organizovala tyto další akce a mimoškolní činnosti : Majáles v květnu, který je největší studentskou kulturní akcí v Žamberku volba krále a královny Majálesu exkurze do Nizozemí do partnerské školy ve Woerdenu v rámci projektu Comenius proběhla mobilita v Gran Canaria a u nás v Žamberku zajištění pobytu holandských studentů v Žamberku a ČR roční studium dvou žáků na střední škole v partnerském městě Rice Lake v USA ve spolupráci s městem Žamberk podpořila studentský maturitní ples zájezdy do divadla v Hradci Králové a do divadla v Pardubicích a do Prahy v době mimo vyučování spolupráce s KALF (besedy a přednášky) 10

11 letní sportovní den meziškolní turnaje ve školní tělocvičně (volejbal, basketbal) oddíl košíkové (družstvo dívek) se účastnil dlouhodobých sportovních soutěží rozloučení s kalendářním rokem v divadle vánoční besídka dny otevřených dveří, den otevřených oken aktivní zapojení do sbírkové akce Bílá pastelka koncerty sboru Corale v ČR i v zahraničí, více viz aktivní zapojení studentů do projektu FYBICH - Pojďte vědu dělat s námi holdingu Contipro spolupráce s Domovem pod hradem na Žampachu Základní údaje o chodu školy lze nalézt také na webových stránkách školy Facebookové stránky školy na adrese slouží zejména k vyvěšování fotografií z akcí školy. Rozvíjela se komunikace a umožnění sledování nejen klasifikace přes webové rozhraní. V místním periodiku Žamberské listy škola propagovala svoji činnost. Vývěsku na pěší zóně jsme nadále používali k informování široké veřejnosti, podobně vývěsku u pošty. 11

12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI( 7 odst. 1 písm. i.) Ve školním roce 2013/2014 na škole inspekce neproběhla. ČSI byla kontaktována ve věcech školního řádu, individuálních studijních plánů a ŠVP formou konzultací. Základní údaje o hospodaření školy ( 7 odst. 1 písm. j) za kalend. rok státní příspěvek Kč Kč Kč Kč Kč hosp. činnost 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč ostatní příjmy Kč Kč Kč Kč Kč celkem příjmy Kč Kč Kč Kč Kč investiční výdaje Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč neinvestiční: Kč Kč Kč Kč Kč mzdové náklady Kč Kč Kč Kč Kč odvody Kč Kč Kč Kč Kč OON Kč Kč Kč Kč Kč na učebnice Kč 0 Kč Kč Kč Kč DVPP Kč Kč Kč Kč Kč stipendia 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč ostatní provozní Kč Kč Kč Kč Kč výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Kč Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ( 7 odst. 1 písm. k) V průběhu školního roku byl ukončen projekt EU peníze středním školám (cca 1,1 mil Kč). Všechny DUMy byly ověřeny, celá částka bezezbytku vyčerpána. Udržitelnost projekt nemá. V rámci něho proběhlo 7 veřejných zakázek. Žádostí jsme reagovali na Výzvu MŠMT č. 51 z OPVK (tablety do škol). Výsledek a průběh budeme očekávat v následujícím školním roce. Opět jsme zažádali o dotaci z rozvojového programu Excelence středních škol. Její výše byla v plném rozsahu vyplacena na mzdy učitelů. Opakoval se každoroční reciproční výjezd a příjezd studentů z Minkema College Woerden (Nizozemí). Na roční studijní pobyt na střední škole Rice Lake High School nastoupil jeden žák a jedna žákyně naší školy. Největším programem v minulém školním roce byl Comenius: Od školního roku 2013/2014 škola participuje v mezinárodním projektu Comenius, který je dvouletý a jeho cílem je rozvíjet spolupráci mezi mladými lidmi z různých evropských zemí. Téma projektu vychází z otázek řešených na konferenci o udržitelném rozvoji v Rio de Janeiro v roce Název projektu je Youth for Change. Spolu s naší školou jsou v projektu zapojeny čtyři zahraniční školy: Liceo Europeo Vittoria (Torino, Itálie), Heathfield Community School (Taunton, Velká Británie), Mesa y López (Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko) a Merewade College (Gorinchem, Nizozemsko). 12

13 Řešení hlavních úkolů probíhalo v rámci výuky ve třídě 4. A. Do plnění dílčích úkolů byla zapojena většina žáků školy. Do projektu je aktivně zapojeno pět učitelů tvořících Comenius Team, ale spolupracují i další, zejména při realizaci dílčích aktivit projektu. Jedním z hlavních úkolů je, že v rámci projektu každá škola vytvoří společnost, která bude vyrábět a obchodovat s určitým místním produktem za podmínek trvale udržitelného rozvoje. U nás byla založena virtuální společnost Perníčkův ráj (Gingerbreads Paradise), vyrábějící medové perníčky (s využitím lokálních surovin). V ní si žáci rozdělili role a ujali se jejich výroby. Perníčky byly hygienicky zabaleny a prodávány o přestávkách ve škole a na dalších akcích pořádaných školou (výtěžek byl věnován Útulku pro psy v Žamberku). Dalšími aktivitami bylo vyplnění a následné vyhodnocení dotazníků s tématikou udržitelného rozvoje: How green Am I?, Green Quiz a Economics Quiz. Proběhla také soutěž o výtvarné zpracování loga projektu návrhy zpracovali žáci školy během hodin výtvarné výchovy. Žáci vytvořili prezentace představující Českou republiku, Pardubický kraj, město Žamberk a školu samotnou zahraničním partnerům, dále také pracují na tvorbě mezinárodní kuchařské knihy tradičních receptů a na sestavování ekonomického slovníčku. Součástí projektu jsou také vzájemné návštěvy jednotlivých škol. Ve školním roce 2013/2014 proběhly celkem dvě: první zahraniční mobilita - 1st Meeting Gran Canaria (Španělsko). Školu reprezentovali tři učitelé a tři žáci třídy 4.A. Žáci představili ppt prezentace, proběhla soutěž o logo celého projektu (zvítězil návrh nizozemské partnerské školy, který porazil naše logo až ve finálovém hlasování), zejména však došlo k osobnímu kontaktu a výměně zkušeností s realizací projektu zástupců všech partnerských škol, proběhla řada aktivit druhá mobilita 2nd International Comenius Meeting Žamberk (Česká republika). Žáci opět prezentovali aktivity a výstupy projektu (zejm. produkty společností jednotlivých škol, recepty z mezinárodní kuchařky, ekonomický slovníček), součástí byl bohatý program s různými exkurzemi (Litomyšl, Dolní Libchavy - Apotheke). Dále proběhl výtvarný workshop s velikonoční tématikou. Součástí setkání byl také Healthy Habits Day. Další mobility (Itálie, Velká Británie a Nizozemsko jsou plánovány na příští školní rok. Další spolupráce také probíhá ve virtuálním prostoru: je založen profil Youth for Change na Twitteru, elektronicky sdílíme své soubory prostřednictvím služeb GoogleDisc a wikispaces. Samozřejmostí je, že probíhá vzájemná komunikace mezi účastníky em a prostřednictvím sociálních sítí. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ( 7 odst. 1 písm. l) Škola sama neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání, ale zaměstnanci se mohou účastnit akcí především NIDV. 13

14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ( 7 odst. 1 písm. m) Opět byly osloveny obce se žádostí o příspěvek s následující odezvou: obec příspěvek Dlouhoňovice Kč Žamberk Kč Šedivec Kč Letohrad Kč Jamné nad Orlicí Kč Orlické Záhoří Kč České Petrovice Kč Hejnice Kč Orličky Kč Kameničná Kč Česká Rybná Kč Těchonín Kč celkem Kč Za tyto příspěvky byly pořízeny šatní skříně a vybavení laboratoře přírodních věd. Projekty s finanční dotací Města Žamberk: - projekt pěvecký sbor Corale (Maturitas) dotace 22 tis. Kč - projekt volba krále a královny Majálesu (Maturitas) dotace 5 tis. Kč Úspěšně jsme zažádali o grant Pardubický kraj na projekt Letní sportovní den. Příspěvek ve výši ,-Kč byl použit na letní sportovní den uspořádaný Firma Alberon darovala škole se souhlasem zřizovatele server v hodnotě cca Kč. Největší akcí na budově byla výměna 112 okenních výplní, která probíhala od srpna do října

15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ( 7 odst. 1 písm. n) Při škole je zřízena školská rada, která má tři členy. Jeden člen je jmenován zřizovatelem, jeden člen je volen rodiči a zletilými žáky, které zastupuje, jeden zastupuje pedagogické pracovníky, kterými je volen. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Spolupráce vedení školy se školskou radou je nadstandardní a přispívá k dalšímu rozvoji školy. Rodiče dále spolupracují s vedením školy a třídními učiteli prostřednictvím pravidelných třídních schůzek, které se konají minimálně 2x za školní rok; zde získávají informace a mohou také vznášet připomínky k chodu školy. Samozřejmě, že je možné kdykoliv využít i jiných kontaktů včetně návštěvy školy v případě, že je to považováno za potřebné. Rozvinula se komunikace přes webovou aplikaci informačnímu systému Bakaláři, která je zejména žáky hojně využívána. Při škole je zřízeno občanské sdružení Sdružení MATURITAS při Gymnáziu Žamberk, kde jsou shromažďovány finanční prostředky formou darů rodičů i příspěvky od právnických a fyzických osob a dotační příspěvky z projektů, do kterých se Sdružení MATURITAS zapojuje. Finanční prostředky jsou využity na odměňování nejlepších žáků a žáků dosahujících vynikajících výsledků v nejrůznějších soutěžích, dále pak na cestovní náklady na soutěže a jako příspěvky na školní výlety a exkurze. V rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení výchovných problémů a při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí s pobočkou v Žamberku. S Úřadem práce v Ústí nad Orlicí spolupracuje škola při poradenské činnosti v oblasti možnosti studia, volby povolání a uplatnění absolventů školy. Významná je spolupráce s Domem dětí Animo Žamberk na vytváření podmínek pro zájmovou mimoškolní činnost žáků školy i využitím školní tělocvičny pro jejich aktivity a s Městským kulturním podnikem Fidiko Žamberk při organizování kulturních programů pro školu. Školu reprezentuje i basketbalový oddíl, který pracuje pod záštitou Asociace školních sportovních klubů, do jejíchž soutěží se zapojují i školní družstva i v jiných sportech. Z hlediska vzdělávání žáků je významná spolupráce s holdingem Contipro, a.s., kde se prostřednictvím stáží FYBICH žáci seznamují s aplikovanou vědou a výzkumem. Zástupci školy byli pozváni na exkurzi v prosinci Nadále pokračuje spolupráce s Domovem pod hradem na Žampachu formou exkurzí. Ve školním roce 2013/2014 probíhaly stáže u regionálních zaměstnavatelů v rámci projektu Chodím do práce v Pardubickém kraji. Z celého pardubického kraje se projektu účastní pouze 3 gymnázia. Žádáme o účast v projektu i pro následující školní rok. Odborová organizace ve škole nepracuje. 15

16 V Žamberku, dne Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil ředitel školy Tato Výroční zpráva školy byla schválena Školskou radou dne: 28. srpna Ing. Eduard Dvořák, předseda, zástupce zřizovatele Ing. Jindřich Kalous, zástupce rodičů. Mgr. Jana Vondrová, zástupce pedagogů 16

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Lány 2, Ivančice

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Lány 2, Ivančice Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2, 664 91 Ivančice Identifikátor školy: 600 014 053 Termín kontroly na místě: 24. květen 2004 %UA^

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více