Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 září 2014

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění) Č. j. 292/2014/GŽ/ŘED Základní údaje o škole ( 7 odst. 1 písm. a) Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Vedení školy: Dálkový přístup: Školská rada: Charakteristika školy: Počet tříd: 12 Počet žáků k : 293 z toho dojíždějících: 187 Průměrný počet žáků na třídu: 24 Počet žáků v oborech k : a) čtyřletých gymnázií: 96 b) víceletých gymnázií: 197 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 (od Gymnázium Žamberk) Nádražní 48, Žamberk Pardubický kraj Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele webová aplikace systému Bakaláři Ing. Eduard Dvořák, předseda, zástupce zřizovatele Ing. Jindřich Kalous, zástupce rodičů Mgr. Jana Vondrová, zástupce pedagogů Přehled oborů vzdělání ( 7 odst. 1 písm. b) Škola vyučovala následující obory se schvalovací doložkou ministerstva: K/81 gymnázium Třídy: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, podle RVP ZV, 5.A, 6.A, 7.A a 8. A podle RVP G, osmileté K/41 gymnázium Třída: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B podle RVP G, čtyřleté studium 2

3 Ve školním roce 2013/14 probíhala výuka v 1., 2., 3. a 4. ročníku osmiletého studia podle učebního plánu (ŠVP): ročníky Předmět celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Přírodovědná praktická cvičení Environmentální výchova volitelný předmět Součet Přírodovědná praktická cvičení - třída se dělí na praktická cvičení 1. ročník Přírodovědná praktická cvičení z biologie 2. ročník - Přírodovědná praktická cvičení z chemie 3. ročník - Přírodovědná praktická cvičení z fyziky Volitelné předměty: 2. ročník: Cvičení z fyziky Dramatická výchova 3. ročník: Cvičení z biologie Cvičení z matematiky 4. ročník: Cvičení z chemie Jazykový klub 3

4 Ve školním roce 2013/14 probíhala výuka v 1., 2., 3. a 4. ročníku čtyřletého a 5., 6., 7. a 8. ročníku osmiletého studia podle učebního plánu (ŠVP): VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 1.B + 5.A 2.B + 6.A 3.B + 7.A 4.B + 8.A Dotace celkem: Disponibilní hodiny Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Společenské vědy Ekonomie Dějepis Kulturní dějiny Evropy Tělesná výchova Hudební výchova/výtvarná výchova 2/2 2/ Informatika Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět CELKEM HODIN: UP je koncipován tak, aby podstatná část učiva (mimo vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Matematiky) zahrnuta do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia byla součástí učiva ročníku. Ve čtvrtém ročníku bude celkem 8 vyučovacích hodin volitelných předmětů a zároveň dochází ke snížení počtu vyučovacích hodin na 30 týdně. Dalším cizím jazykem je Německý jazyk, AJ je povinný pro všechny Volitelné předměty: Třída 2. B a 6. A Volitelný předmět 1: žáci si volí 1 předmět z nabídky: Seminář a cvičení z biologie a chemie, Seminář a cvičení z matematiky a fyziky, Ruský jazyk Třída 3. B a 7. A Volitelný předmět 1: žáci pokračují ve zvoleném předmětu z roku předchozího Volitelný předmět 2: Žáci si voli 1 předmět z nabídky: Konverzace v NJ, Konverzace v AJ, Deskriptivní geometrie, Latinský jazyk Třída 4. B a 8. A Žáci si volí vždy jeden předmět z nabídky. 4

5 Volitelný předmět 1: Seminář z biologie, Seminář z dějepisu, Seminář z informatiky, Dramatická výchova Volitelný předmět 2: Seminář z chemie, Logika, Konverzace v NJ, Latinský jazyk Volitelný předmět 3: Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v AJ, Seminář z matematiky Volitelný předmět 4: Seminář z fyziky, Seminář ze společenských věd, Seminář ze zeměpisu Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ( 7 odst. 1 písm. c) Do školního roku 20113/14 z minulého školního roku pracovní poměr neprodloužen: Babková Adéla, Bc. Dachary Ivana, Mgr. Ondrášek Ladislav, Mgr. Výrazné snížení úvazku: Štětinová Hana, PaedDr. ředitelkou ZŠ 28. Října 581 Vych Jan ukončení pracovního poměru jako zástupce ředitele, pracovní poměr jako učitel Noví učitelé ve školním roce 2013/14: Muthsam Miloš, Mgr B, výchovný poradce, návrat z dlouhodobé pracovní neschopnosti Jansová Blanka, Mgr. - Tv Zdobnická Marie, PhDr. - Aj Moskvová Jitka, Mgr. - D Krejčová Jana, Mgr. Sv, In Koblížek Kamil, Mgr. Z, Tv Tajbr Jaroslav, Mgr. - M Tyč Martin, Mgr. zástupce ředitele, B, Z Seznam učitelů bez výrazných změn pracovní smlouvy ve školním roce 2013/2014: 1. Andrle Petr, Mgr. 1. A 2. Faltová Zuzana, RNDr. 3. B 3. Hebrová Hovorková Vendula, Mgr. školní metodik prevence 4. Holečková Andrea, Mgr. 4. A 5. Hermannová Radka, Mgr. 6. Hovorková Jana, Mgr. 7. Chocholatá Ilona, Mgr. 8. Kvapil Jaroslav, Ing., Mgr. 9. Kopecký David 10. Langerová Ludmila, Mgr. 11. Mimrová Iva, Mgr A 12. Mudroňová Jitka, Mgr B 13. Nožková Dagmar, RNDr A 14. Odehnalová Pavla, Mgr A 15. Odvárková Ivana, Mgr. 2. A 5

6 16. Talacková Zdenka, Mgr. 17. Tarašková Hana, Mgr. 18. Vanický Petr, Mgr. - ICT koordinátor 19. Vebr Jaroslav, Ing A 20. Vondrová Jana, Mgr. Seznam THP pracovníků ve školním roce 2013/2014 Lenka Bečková ekonomka Monika Kašová účetní Vladislav Šmirous školník, údržbář Blanka Čermáková, Ivana Klátilová - uklízečky Údaje o přijímacím řízení ( 7 odst. 1 písm. d) Údaje za 1. kolo Osmileté studium Čtyřleté studium Počet přihlášek Počet přijatých Další přijatí žáci: Do budoucí sekundy byly přijaty 3 žákyně a během školního roku 2013/2014 nepřestoupil na školu nikdo. Naopak dvě žákyně přestoupily na jinou střední školu, jedna studium ukončila na vlastní žádost a jedna přerušila ze zdravotních důvodů. Dva žáci studovali v Rice Lake, USA. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( 7 odst. 1 písm. e) Přehled prospěchu a absence: Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Absence 1. A A A A A A A A B B B B Celkem Na začátku školního roku bylo ve školní matrice 293 žáků, na konci 289 Snížená známka z chování nebyla udělena. 6

7 Maturitní zkoušky K maturitě byli všichni žáci připuštěni, ale 12 žáků maturitní zkoušku nesložilo (někteří z více předmětů). Ve společné části 1 z M, v profilové části 8 z Čj, 5 ze Sv, 2 ze Z, 1 z D. Některé z důvodů uváděné v analýzách předsedů předmětových komisí: snížení náročnosti vedlo k podcenění nedostatečná příprava studenta slabší ročník dlouhodobě špatný přístup studentů ke studiu nekázeň studentů v hodině nepořizování si vlastních zápisků nevhodný výběr maturitního předmětu Následující tabulka ukazuje výsledky ve společné části maturitní zkoušky. SPOLEČNÁ ČÁST MZ (ŘÁDNÝ TERMÍN) PRŮMĚRNÉ DOSAŽENÉ % SKÓRE (ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM 73,3 75,1 51,0 GYMNÁZIA 83 87,1 69 z toho: 8letá 85,8 90,2 74,6 4letá 81,2 85,1 64,5 TŘÍDA Gymnázium Žamberk 8.A GY8 76,1 92,6 75,4 4.B GY4 71,9 82,1 56,4 I ve školním roce 2013/2014 škola vydávala spolu s maturitním vysvědčením absolventům také Europass dodatek k osvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento dokument podrobněji objasňuje kvalifikaci získanou složením maturitní zkoušky, čímž usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v zemích EU. Europass vydává na základě žádosti školy Národní ústav odborného vzdělávání, Národní centrum Europass ČR, Praha. 7

8 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ( 7 odst. 1 písm. f) Vyhodnocení minimálního preventivního programu k prevenci rizikového chování 2013/2014 Práce v hodinách Témata prevence jsou pravidelně zařazována v jednotlivých vyučovacích hodinách (dějepis, výchova k občanství, biologie, chemie, dramatická výchova, environmentální výchova atd.) Proběhly tři rozsáhlejší projekty Majáles, Holandsko a Comenius. Další preventivní témata byla realizována v rámci práce třídních učitelů. Adaptační kurzy Proběhly adaptační kurzy pro první ročník čtyřletého (Říčky v Orlických horách) a první ročník osmiletého studia (Říčky v Orlických horách). V průběhu obou kurzů proběhl program realizovaný pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí. Charitativní akce Škola se zapojila do dobrovolnické sbírky Bílá pastelka a projektu Jím jako Ind. Někteří učitelé se zapojili do charitativní kampaně MOVEMBER, která si klade za cíl šířit povědomí v boji proti rakovině prostaty. Volnočasové aktivity Nabídka volnočasových aktivit nabízených školou byla následující sportovní hry, pěvecký sbor, kroužek robotiky, 3D modelování na PC, matematické kroužky, výuka francouzského a španělského jazyka. Žáci se podíleli na přípravě maturitního plesu (maturitní ročníky), nácviku předtančení (3.B, 7.A), přípravě vánoční besídky (3.B, 7.A). Uskutečnily se mobility v rámci Comenia ve Španělsku a u nás. I v letošním roce probíhaly návštěvy večerních divadelních představení v Hradci Králové, Pardubicích a Praze. Spolupráce s PPP Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou byla realizována formou individuálních konzultací jednotlivých případů. Kromě adaptačního kurzu 1. A a 1. B zejména ohledně pedagogického působení na jednoho z žáků 1. B. Návštěva filmových přestavení Žáci navštívili filmové přestavení Vrahem z povolání Utrpení soudce Karla Vaše, Fulmayaděvčátko s tenkýma nohama a Cyril a Metoděj. Konkrétní řešené případy Konkrétní případy řešili třídní učitelé. Podezření na stalking bylo řešeno s vedením školy a výchovným poradcem. Další aktivity Žáci měli možnost se zapojit do velkého množství soutěží, olympiád, turnajů, na kterých reprezentovali školu. Proběhly exkurze v Domově pod hradem na Žampachu, Domova na Skalách, Osvětimi, Spišské Staré Vsi, holdingu Contipro, Trojlístku na UP, Litomyšli, na Úřadě práce v Ústí nad Orlicí. 8

9 Proběhly přednášky a besedy cyklu Etika mezi světy. Proběhla beseda s psychologem na téma Život ve vězení. Byl realizován zážitkový program České abilympijské asociace na téma Jak se žije lidem s handicapem pro studenty 1. B a 5. A. Uskutečnila se přednáška Policie ČR na téma Prevence dopravních nehod (7. A, 3. B) Zlepšily se mechanismy pro evaluaci výsledků minimálně preventivního programu, pokračovala snaha o sjednocení postupů při řešení problémů s výskytem rizikového chování a zlepšení dokumentace. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7 odst. 1 písm. g) Pedagogičtí pracovníci měli možnost účastnit se akreditovaných vzdělávacích programů v rámci pracovní doby a čerpali dny k individuálnímu sebevzdělávání, zpravidla v průběhu vedlejších prázdnin. Zástupce ředitele absolvoval školení k maturitě. V rámci EU OPVK byl na naší škole uskutečněn jazykový kurz pro Aj a Nj na rozvoj řečových dovedností. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ( 7 odst. 1 písm. h) Žáci školy se zúčastnili přehlídek, soutěží, olympiád: MO, BiO, AjO, NjO, FO, DO, CHO, ČjO, recitační soutěže, Klokana, EUROREBUSu, sportovních soutěží v košíkové, odbíjené, atletice, stolním tenise, florbalu, kopané, malé kopané, lyžování. Dlouhodobě se účastní v soutěžích sportovních svazů jedno družstvo v košíkové. Podporujeme žáky ve svých mimoškolních aktivitách. Za zmínku stojí republikové medaile kanoistů, biatlonistů, karatistů. Největší úspěchy: Přemysl Šťastný 1. místo v krajském kole FO kat. D Přemysl Šťastný 1. místo v krajském kole MO Lukáš Sourada 3. místo v krajském kole MO Lukáš Sourada 7. místo v krajském kole FO kat. C Vojtěch Biedla 6. místo v krajském kole MO Tomáš Kořínek 5. místo v krajském kole FO Denis Lom 7. místo v krajském kole FO kat. B Martin Macháček 3. místo OK Aj, 7. místo v krajském kole Soutěže v Aj Simona Chládková 26. místo Němčinář roku Jakub Halík 1. místo O nejlepší filosofickou esej (UP) Ondřej Fišer 1. místo O nejlepší filosofickou esej (UP) Natálie Dunglová 3. místo o nejlepší povídku na téma terezínského ghetta Filip Hrdina 1. místo, OK MO Martin Dostál 3. místo, OK MO Jakub Pomikálek 1. místo OK Klokan Zuzana Fáberová 1. místo OK Klokan Ivana Boková 4. místo, OK MO kategorie Z 9 Ivana Boková 3. místo OK BiO, úspěšná řešitelka krajského kola BiO Vojtěch Doleček 4. místo, OK MO kategorie Z 9 Vojtěch Doleček 6. místo, KK MO kategorie Z 9 Anna Karešová 10. místo, OK matematické soutěže KLOKAN, kategorie Kadet 9

10 Adam Maixner 1. místo v semifinále 13. ročníku mezistátní soutěže ČR a SR "Co víš o československých legiích", 3. místo v grandfinále 13. ročníku mezistátní soutěže ČR a SR "Co víš o československých legiích" Anežka Matyášová 5. místo ČR + SR, Co víš o československých legiích Zuzana Hlaváčová 6.A - finále 21 studentů z 2098 z ČR, "Lidice pro 21. století" družstvo Radek Hažmuka, Adam Maixner, David Prokopec 2. místo v celostátním kole soutěže ROBORAVE společnosti AMAVET Anežka Matyášová úspěšně navrhla logo družby Comenia GENIUS LOGICUS 1. kategorie: Jan Belobrad, 7.A (6. místo ČR, 24. místo v mezinárodním umístění) Martin Macháček,7.A (15. místo ČR, 76. místo v mezinárodním umístění) 2. kategorie: Jana Svatáková, 5.A (11. místo ČR, 37. místo v mezinárodním umístění) David Prokopec, 4.A (13. místo ČR, 48. místo v mezinárodním umístění) Anna Karešová, 4.A (16. místo ČR, 24. místo v mezinárodním umístění) Vojtěch Doleček, 4.A (20. místo ČR, 82. místo v mezinárodním umístění) Sportovní soutěže: smíšený tým 2. místo v krajském kole Juniorského maratonu družstvo mladších dívek Nicole Dočkalíková, Ivana Boková, Kateřina Pecháčková, Anna Kopecká, Šárka Hlaváčová, Lucie Petráňová, Anna Karešová, Aneta Dytrtová 3. místo KK v basketbale ZŠ družstvo mladších dívek Šárka Hlaváčková, Anna Kopecká, Lucie Petráňová, Ivana Boková, Anna Karešová, + Anna Pachelová ze 3.A 1. místo KK přespolní běh ZŠ Anna Kopecká 1. místo, soutěž jednotlivců KK přespolního běhu družstvo starších dívek Veronika Jedličková, Simona Chládková, Nikola Smolová, Nikol Grimová, Doubravka Jansová, Anna Kratochvílová, Tereza Junková, Zuzana Mazurová 2. místo KK v basketbale SŠ. Škola sama organizovala tyto další akce a mimoškolní činnosti : Majáles v květnu, který je největší studentskou kulturní akcí v Žamberku volba krále a královny Majálesu exkurze do Nizozemí do partnerské školy ve Woerdenu v rámci projektu Comenius proběhla mobilita v Gran Canaria a u nás v Žamberku zajištění pobytu holandských studentů v Žamberku a ČR roční studium dvou žáků na střední škole v partnerském městě Rice Lake v USA ve spolupráci s městem Žamberk podpořila studentský maturitní ples zájezdy do divadla v Hradci Králové a do divadla v Pardubicích a do Prahy v době mimo vyučování spolupráce s KALF (besedy a přednášky) 10

11 letní sportovní den meziškolní turnaje ve školní tělocvičně (volejbal, basketbal) oddíl košíkové (družstvo dívek) se účastnil dlouhodobých sportovních soutěží rozloučení s kalendářním rokem v divadle vánoční besídka dny otevřených dveří, den otevřených oken aktivní zapojení do sbírkové akce Bílá pastelka koncerty sboru Corale v ČR i v zahraničí, více viz aktivní zapojení studentů do projektu FYBICH - Pojďte vědu dělat s námi holdingu Contipro spolupráce s Domovem pod hradem na Žampachu Základní údaje o chodu školy lze nalézt také na webových stránkách školy Facebookové stránky školy na adrese slouží zejména k vyvěšování fotografií z akcí školy. Rozvíjela se komunikace a umožnění sledování nejen klasifikace přes webové rozhraní. V místním periodiku Žamberské listy škola propagovala svoji činnost. Vývěsku na pěší zóně jsme nadále používali k informování široké veřejnosti, podobně vývěsku u pošty. 11

12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI( 7 odst. 1 písm. i.) Ve školním roce 2013/2014 na škole inspekce neproběhla. ČSI byla kontaktována ve věcech školního řádu, individuálních studijních plánů a ŠVP formou konzultací. Základní údaje o hospodaření školy ( 7 odst. 1 písm. j) za kalend. rok státní příspěvek Kč Kč Kč Kč Kč hosp. činnost 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč ostatní příjmy Kč Kč Kč Kč Kč celkem příjmy Kč Kč Kč Kč Kč investiční výdaje Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč neinvestiční: Kč Kč Kč Kč Kč mzdové náklady Kč Kč Kč Kč Kč odvody Kč Kč Kč Kč Kč OON Kč Kč Kč Kč Kč na učebnice Kč 0 Kč Kč Kč Kč DVPP Kč Kč Kč Kč Kč stipendia 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč ostatní provozní Kč Kč Kč Kč Kč výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Kč Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ( 7 odst. 1 písm. k) V průběhu školního roku byl ukončen projekt EU peníze středním školám (cca 1,1 mil Kč). Všechny DUMy byly ověřeny, celá částka bezezbytku vyčerpána. Udržitelnost projekt nemá. V rámci něho proběhlo 7 veřejných zakázek. Žádostí jsme reagovali na Výzvu MŠMT č. 51 z OPVK (tablety do škol). Výsledek a průběh budeme očekávat v následujícím školním roce. Opět jsme zažádali o dotaci z rozvojového programu Excelence středních škol. Její výše byla v plném rozsahu vyplacena na mzdy učitelů. Opakoval se každoroční reciproční výjezd a příjezd studentů z Minkema College Woerden (Nizozemí). Na roční studijní pobyt na střední škole Rice Lake High School nastoupil jeden žák a jedna žákyně naší školy. Největším programem v minulém školním roce byl Comenius: Od školního roku 2013/2014 škola participuje v mezinárodním projektu Comenius, který je dvouletý a jeho cílem je rozvíjet spolupráci mezi mladými lidmi z různých evropských zemí. Téma projektu vychází z otázek řešených na konferenci o udržitelném rozvoji v Rio de Janeiro v roce Název projektu je Youth for Change. Spolu s naší školou jsou v projektu zapojeny čtyři zahraniční školy: Liceo Europeo Vittoria (Torino, Itálie), Heathfield Community School (Taunton, Velká Británie), Mesa y López (Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko) a Merewade College (Gorinchem, Nizozemsko). 12

13 Řešení hlavních úkolů probíhalo v rámci výuky ve třídě 4. A. Do plnění dílčích úkolů byla zapojena většina žáků školy. Do projektu je aktivně zapojeno pět učitelů tvořících Comenius Team, ale spolupracují i další, zejména při realizaci dílčích aktivit projektu. Jedním z hlavních úkolů je, že v rámci projektu každá škola vytvoří společnost, která bude vyrábět a obchodovat s určitým místním produktem za podmínek trvale udržitelného rozvoje. U nás byla založena virtuální společnost Perníčkův ráj (Gingerbreads Paradise), vyrábějící medové perníčky (s využitím lokálních surovin). V ní si žáci rozdělili role a ujali se jejich výroby. Perníčky byly hygienicky zabaleny a prodávány o přestávkách ve škole a na dalších akcích pořádaných školou (výtěžek byl věnován Útulku pro psy v Žamberku). Dalšími aktivitami bylo vyplnění a následné vyhodnocení dotazníků s tématikou udržitelného rozvoje: How green Am I?, Green Quiz a Economics Quiz. Proběhla také soutěž o výtvarné zpracování loga projektu návrhy zpracovali žáci školy během hodin výtvarné výchovy. Žáci vytvořili prezentace představující Českou republiku, Pardubický kraj, město Žamberk a školu samotnou zahraničním partnerům, dále také pracují na tvorbě mezinárodní kuchařské knihy tradičních receptů a na sestavování ekonomického slovníčku. Součástí projektu jsou také vzájemné návštěvy jednotlivých škol. Ve školním roce 2013/2014 proběhly celkem dvě: první zahraniční mobilita - 1st Meeting Gran Canaria (Španělsko). Školu reprezentovali tři učitelé a tři žáci třídy 4.A. Žáci představili ppt prezentace, proběhla soutěž o logo celého projektu (zvítězil návrh nizozemské partnerské školy, který porazil naše logo až ve finálovém hlasování), zejména však došlo k osobnímu kontaktu a výměně zkušeností s realizací projektu zástupců všech partnerských škol, proběhla řada aktivit druhá mobilita 2nd International Comenius Meeting Žamberk (Česká republika). Žáci opět prezentovali aktivity a výstupy projektu (zejm. produkty společností jednotlivých škol, recepty z mezinárodní kuchařky, ekonomický slovníček), součástí byl bohatý program s různými exkurzemi (Litomyšl, Dolní Libchavy - Apotheke). Dále proběhl výtvarný workshop s velikonoční tématikou. Součástí setkání byl také Healthy Habits Day. Další mobility (Itálie, Velká Británie a Nizozemsko jsou plánovány na příští školní rok. Další spolupráce také probíhá ve virtuálním prostoru: je založen profil Youth for Change na Twitteru, elektronicky sdílíme své soubory prostřednictvím služeb GoogleDisc a wikispaces. Samozřejmostí je, že probíhá vzájemná komunikace mezi účastníky em a prostřednictvím sociálních sítí. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ( 7 odst. 1 písm. l) Škola sama neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání, ale zaměstnanci se mohou účastnit akcí především NIDV. 13

14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ( 7 odst. 1 písm. m) Opět byly osloveny obce se žádostí o příspěvek s následující odezvou: obec příspěvek Dlouhoňovice Kč Žamberk Kč Šedivec Kč Letohrad Kč Jamné nad Orlicí Kč Orlické Záhoří Kč České Petrovice Kč Hejnice Kč Orličky Kč Kameničná Kč Česká Rybná Kč Těchonín Kč celkem Kč Za tyto příspěvky byly pořízeny šatní skříně a vybavení laboratoře přírodních věd. Projekty s finanční dotací Města Žamberk: - projekt pěvecký sbor Corale (Maturitas) dotace 22 tis. Kč - projekt volba krále a královny Majálesu (Maturitas) dotace 5 tis. Kč Úspěšně jsme zažádali o grant Pardubický kraj na projekt Letní sportovní den. Příspěvek ve výši ,-Kč byl použit na letní sportovní den uspořádaný Firma Alberon darovala škole se souhlasem zřizovatele server v hodnotě cca Kč. Největší akcí na budově byla výměna 112 okenních výplní, která probíhala od srpna do října

15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ( 7 odst. 1 písm. n) Při škole je zřízena školská rada, která má tři členy. Jeden člen je jmenován zřizovatelem, jeden člen je volen rodiči a zletilými žáky, které zastupuje, jeden zastupuje pedagogické pracovníky, kterými je volen. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Spolupráce vedení školy se školskou radou je nadstandardní a přispívá k dalšímu rozvoji školy. Rodiče dále spolupracují s vedením školy a třídními učiteli prostřednictvím pravidelných třídních schůzek, které se konají minimálně 2x za školní rok; zde získávají informace a mohou také vznášet připomínky k chodu školy. Samozřejmě, že je možné kdykoliv využít i jiných kontaktů včetně návštěvy školy v případě, že je to považováno za potřebné. Rozvinula se komunikace přes webovou aplikaci informačnímu systému Bakaláři, která je zejména žáky hojně využívána. Při škole je zřízeno občanské sdružení Sdružení MATURITAS při Gymnáziu Žamberk, kde jsou shromažďovány finanční prostředky formou darů rodičů i příspěvky od právnických a fyzických osob a dotační příspěvky z projektů, do kterých se Sdružení MATURITAS zapojuje. Finanční prostředky jsou využity na odměňování nejlepších žáků a žáků dosahujících vynikajících výsledků v nejrůznějších soutěžích, dále pak na cestovní náklady na soutěže a jako příspěvky na školní výlety a exkurze. V rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení výchovných problémů a při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí s pobočkou v Žamberku. S Úřadem práce v Ústí nad Orlicí spolupracuje škola při poradenské činnosti v oblasti možnosti studia, volby povolání a uplatnění absolventů školy. Významná je spolupráce s Domem dětí Animo Žamberk na vytváření podmínek pro zájmovou mimoškolní činnost žáků školy i využitím školní tělocvičny pro jejich aktivity a s Městským kulturním podnikem Fidiko Žamberk při organizování kulturních programů pro školu. Školu reprezentuje i basketbalový oddíl, který pracuje pod záštitou Asociace školních sportovních klubů, do jejíchž soutěží se zapojují i školní družstva i v jiných sportech. Z hlediska vzdělávání žáků je významná spolupráce s holdingem Contipro, a.s., kde se prostřednictvím stáží FYBICH žáci seznamují s aplikovanou vědou a výzkumem. Zástupci školy byli pozváni na exkurzi v prosinci Nadále pokračuje spolupráce s Domovem pod hradem na Žampachu formou exkurzí. Ve školním roce 2013/2014 probíhaly stáže u regionálních zaměstnavatelů v rámci projektu Chodím do práce v Pardubickém kraji. Z celého pardubického kraje se projektu účastní pouze 3 gymnázia. Žádáme o účast v projektu i pro následující školní rok. Odborová organizace ve škole nepracuje. 15

16 V Žamberku, dne Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil ředitel školy Tato Výroční zpráva školy byla schválena Školskou radou dne: 28. srpna Ing. Eduard Dvořák, předseda, zástupce zřizovatele Ing. Jindřich Kalous, zástupce rodičů. Mgr. Jana Vondrová, zástupce pedagogů 16

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více