VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU NÁZEV, SÍDLO, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ZŘIZOVATEL ŠKOLY, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY, ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP, ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Název školy: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdružuje: Základní škola: kapacita 620 žáků IZO: Školní družina: kapacita 150 žáků IZO: Školní klub: kapacita 120 žáků IZO: Školní jídelna: kapacita se neuvádí IZO: Adresa: Most, ulice J. A. Komenského 474, PSČ: Most Telefon/Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Šolarová WEB: Zřizovatel: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: web: Školská rada: Školská rada Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p. o., Most pracuje v období , resp ve složení: pan Roman Antoš zastupitel, jmenován v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 187/6/2011 ze dne na funkční období paní Jitka Fabiánová pracovnice Magistrátu, jmenována v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 187/6/2011 ze dne na funkční období Mgr. Jaroslav Hasil, učitel, zř. zvolen na pedagogické radě dne , mandát do Ivana Žilková, učitelka zvolena na pedagogické radě dne , mandát do Ing. Jiří Jiřička rodič žákyně školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne , mandát končí Radko Veselý zákonný zástupce žáka školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne , mandát končí

3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví : platnost dokumentu od Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví II. přepracovaná verze: platnost dokumentu od vyučuje se ve všech ročnících. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY PRACOVNÍCI ŠKOLY - ŠKOLNÍ ROK Aktualizováno k ŠOLAROVÁ Dagmar Mgr. ředitelka školy, výchovný poradce, Ch-Př HASIL Jaroslav Mgr. statutární zástupce ředitele, výchovný poradce, Čj-Vv SVOBODOVÁ Libuše Mgr. zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, M-Z CIELECKÁ Eva - zástupce ředitele pro ekonomiku PAVLÍKOVÁ Zdena 1.STUPEŇ PhDr. školní psycholog HEBKÁ Gabriela Mgr. Př. tř. 1.st. KOČOVÁ Naděžda Mgr. 1.A 1.st. KRČMÁŘOVÁ Romana Mgr. 1.B 1.st. ONDRÁČKOVÁ Lucie Mgr. 1.C 1.st., speciální pedagogika FUCHSOVÁ Zuzana Mgr. 2.A 1.st. RYJÁČKOVÁ Miroslava Mgr. 2.B 1.st. VRABCOVÁ Lenka Mgr. 2.C 1.st., speciální pedagogika JANATOVÁ Eva Mgr. 3.A 1.st. NEKOLOVÁ Anna Mgr. 3.B 1.st. JELÍNKOVÁ Michaela - 4.A 1.st. DVOŘÁK David - 4.B studuje VŠ PF, M VITVAROVÁ Marie Mgr. 4.C 1.st., poradce pro poruchy učení SKRAMUŠSKÁ Martina Mgr. 5.A 2.st., Čj-Dě - koordinátor školního vzdělávacího programu HASILOVÁ Dagmar Mgr. 5.B 2.st., Nj, Rj, Dě ŠNEJDAROVÁ Lenka Mgr. 5.C 1.st. HOFMANOVÁ Eva - asistentka pedagoga KASLOVOVÁ Jana - asistentka pedagoga LHOTÁKOVÁ Ivana - asistentka pedagoga 3

4 KUČEROVÁ Alena - sociální asistentka 2.STUPEŇ DOLEŽALOVÁ Edita Mgr. 6.A 1. st., 2.st. - Aj KRATOCHVÍLOVÁ Petra Mgr. 6.B 2.st.-Čj, Vv - metodik prevence GLASEROVÁ Kamila Ing. 6.C 2. st. M FIRMANOVÁ Lenka Mgr. 7.A 1.st., učí M, Z, Inf KASTNEROVÁ Milena Mgr. 7.B 2.st.-Čj, Dě PAPOUŠKOVÁ Irena Ing. 8.A učí Př, Ch, Vv RYBÁK Milan Ing. 8.B učí Z, Tv, trenér VRTIŠKA Jan Ing. 8.C metodik informačních a kom. technologií, učí Inf.,Fy,volbu povolání ŽILKOVÁ Ivana - 9.A učí Čj, Dě, Ov, Rv JANOŠOVÁ Ivana - 9.B učí Fy HYKOVÁ Václava Mgr. - 1.st., učí Aj MACALOVÁ Jana Mgr st. POŠTOVÁ Barbora - - Aj, Hv SCHEREROVÁ Karin Mgr. - Tv - Ov, Aj SVATOŠOVÁ Květoslava Mgr. - 2.st. - M, Inf. VŠETULA Vadim Mgr. - 2.st. - Z, Dě, trenér ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB LÍSKOVCOVÁ Danuše CSESZNOKOVÁ Simona LHOTÁKOVÁ Ivana PERGLOVÁ Iveta POKORNÁ Marcela SCHEJBALOVÁ Jana VYDROVÁ Jana PROVOZNÍ PRACOVNÍCI JANÁTOVÁ Miroslava ŽENÍŠEK Ladislav UKLÍZEČKY vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - školní klub barevná ŠD duhová ŠD žlutá ŠD červená ŠD modrá ŠD zelená ŠD sekretářka, mzdová účetní školník, správce budov BERNHARTOVÁ Marie ČERNOHORSKÁ Lenka HENDRYCHOVÁ Monika NEUBERTOVÁ Kristina SRBOVÁ Eva 4

5 ŠKOLNÍ JÍDELNA PRUŽINOVÁ Věra BREJCHOVÁ Helena HOLÁ Jaroslava SCHÖPOVÁ Zuzana ŠIMKOVÁ Alena VĚTVIČKOVÁ Jana vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, Přijímací řízení na školní rok 2013/2014 konalo celkem 44 žáků. Byli přijati do následujících oborů: 1 nižší střední odborné vzdělání 11 střední odborné vzdělání s výučním listem 9 úplné střední všeobecné vzdělání 2 úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 21 úplné střední odborné vzdělání s maturitou K zápis dětí do 1.tříd na školní rok 2013/2014 se dostavilo celkem 77 dětí s rodiči. Zápis k povinné školní docházce: K zápisu do 1. tříd na školní rok 2013/2014 se v lednu 2013 dostavilo 77 dětí. O odklad povinné školní docházky požádalo 7 rodičů. O přípravnou třídu požádalo 4 rodičů. Do třech prvních tříd bylo přijato 70 žáků. Personální obsazení: 1. A.24...žáků, třídní učitelka Mgr. Zuzana FUCHSOVÁ 1. B žáků, třídní učitelka Mgr. Eva JANATOVÁ 1. C žáků, třídní učitelka Mgr. Anna NEKOLOVÁ Přípravnou třídu povede Mgr. Gabriela Hebká E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ, 5

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Od roku 1992 zaujímá škola významné místo v projektu Škola podporující zdraví. Škola podporující zdraví je založena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního i sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví ve škole je založen na třech pilířích: pohoda prostředí zdravé učení otevřené partnerství Škola je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce jsou používány efektivní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry. Zvýšená pozornost je věnována práci s informacemi, zdravému životnímu stylu včetně vytváření podmínek pro větší možnost přirozeného pohybu žáků, environmentální výchově, cizím jazykům, prevenci sociálně patologických jevů, dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči žáků a veřejností. SPOLEČNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA Pravidla byla ve škole nastavena již před několika lety. Jsou ověřená, přínosná pro život ve škole a jsou součástí image školy. Je potřeba mít je stále na paměti, usilovat o to, aby je přijali noví pracovníci a aby byla v co největší míře naplňována. Začátek ani konec vyučovací hodiny není oznamován zvoněním. Učitel plynule ukončí vyučovací hodinu. Cílem je zklidnění celkového provozu školy a přiblížení se běžnému životu. Od žáků není vyžadován pozdrav formou povstání, vstoupí-li do třídy jiná osoba. Žákům je umožněn volný pohyb v prostorách školy. Žáci nedostávají poznámky. Problémy jsou řešeny klidně, věcně, osobně. Jsme důslední v jednání se žáky i s rodiči. Vytváříme bezpečné prostředí, v němž žáci mohou pracovat i relaxovat. Častěji je používána pochvala. K práci žáků je přistupováno diferencovaně a individuálně, rovněž k hodnocení. Prokazatelným způsobem jsou rodiče žáka průběžně informováni o jeho prospěchu. První úterý v měsíci probíhá informační odpoledne pro rodiče. Škola organizuje Den otevřených dveří a Školní akademii. Ve školní jídelně dbáme na kulturu stolování a estetické prostředí. Musíme zachovat dětem jejich dětství, zbavit školu strachu z chyby, která je ve skutečnosti jedním ze stupňů učení. Platí to pro žáky stejně jako pro učitele. Dítě se musí naučit, že si při vyučování může nejen hrát a pracovat volným tempem, ale že se musí také umět ovládat i pozorně naslouchat slovům učitele a zodpovědně plnit své úkoly. Školou s dobrými výsledky může být jen škola s pozitivním klimatem, s mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru i ostatních pracovníků školy. Nikdy nemůžeme odhadnout, co se stane, když zavedeme nějakou nepřirozenost. 6

7 Školní VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ve škole se vyučuje ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - RADOST ÚSPĚCH ZDRAVÍ. V tomto programu jsou uplatňovány principy Moderních alternativních škol : samospráva školní parlament samostatnost žáků antiautoritativní přístup učitele bohatá a pestrá mimoškolní činnost Jde o změnu školy z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně jak svou výukou i výchovou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči a komunitou být místem, které přispívá k podpoře zdraví. Systematicky posiluje důležité životní dovednosti žáků: umění komunikovat a naslouchat řešit nové problémy spolupracovat, uvědomovat si odpovědnost za své konání respektovat a tolerovat druhé učit se po celý život, hledat konstruktivní nápady umět se rozhodovat, zaujímat vlastní postoje umět se vcítit do pocitů, stanovisek a situací druhých lidí V tom všem musí být učitel žákům příkladem. VIZE ŠKOLY: Chceme být školou bezpečnou, která rozvíjí vrozené předpoklady každého dítěte, učí ho vnímat život kolem sebe, porozumět mu a nacházet v něm uplatnění a uspokojení jako svobodná zodpovědná osobnost. Jako priority jsme zvolili výuku: cizích jazyků informatiky a výpočetní techniky, digitálních technologií environmentální výchovu pohyb a zdravý životní styl Hlavní myšlenkové linie: zpřístupnit školu dítěti otevřít školu životu vytvořit školu přirozenou, smysluplnou, bezpečnou Škola je přístupná všem dětem bez rozdílu. A tak se vedle sebe učí děti běžné populace, děti nadané i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vymyká-li se žák hlavnímu proudu vzdělávání, je pro něho ve spolupráci s dalšími odborníky vypracován individuální vzdělávací plán. Vzdělávání zabezpečují mimo běžných učitelů také školní psycholog, speciální pedagog, asistenti pedagoga, sociální asistent. Úspěšné výchově a vzdělávání napomáhá i využití různých organizačních forem např. předškolní příprava (školička před školou), přípravná třída, třída pro žáky se speciálními 7

8 vzdělávacími potřebami, individuální integrace, speciální cvičení vedená odborníkem, volitelné předměty, mimoškolní aktivity, soutěže, akce a aktivity školy ve škole i mimo školu. Za zásadní považuji naučit děti dobře se v životě vyznat, uplatnit se a prospívat sobě i druhým. Nepostradatelným pro školu je učitel na vysoké odborné, morální a lidské úrovni s dobrou fyzickou kondicí a optimistickým pohledem na svět. Proto je nutné podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a týmovou spolupráci. Zásady v práci pedagogického pracovníka školy: Školu chápat jako otevřený systém, ve kterém žijí, učí se a pracují lidé na základě vzájemné důvěry, úcty a společného zájmu. Využívat všech vhodných příležitostí k nenásilným rozhovorům a besedám v duchu demokratických hodnot, vycházet z přítomnosti všedních dní. Působit na žáka takovým způsobem, aby formou hry a vlastní činnosti získával správné návyky a vědomosti ze všech oblastí lidské činnosti. Působit na své okolí vlastním příkladem zdravého způsobu života. Vyhledávat a upozorňovat na další možnosti ve vytváření optimálního prostředí ve škole, spolupracovat při jejich realizaci. V cestě ke vzdělání nevidět pouze práci, ale hru, která přináší radost, lepší mezilidské vztahy, lepší prostředí, odstranění napětí a stresu. Pozor na syndrom vyhořelého učitele. Uvědomit si, že cesta ke zdraví nás provází celý život, jde o nekončící proces plánování, uskutečňování představ, hodnocení a zase plánování. ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB Nedílnou součástí školy je také školní družina a školní klub. Setkávají se zde žáci různých věkových skupin, učí se spolu spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a vyžití v zájmových kroužcích. Probíhají zde celodružinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Školní klub pomáhá a umožňuje vhodně trávit čas v době mezi vyučováním, hlavně o přestávkách a po vyučování. Vytváří dětem zázemí. Vychovatelky umí naslouchat i poradit. V informačním centru děti vyhledávají informace a pracují s časopisy, knihami a internetem. Svůj vztah ke školnímu klubu vyjádřili žáci následovně: ŠKOLNÍ JÍDELNA S námi jste O. K. bez nás K. O. Prostředí školní jídelny je vkusné a čisté. Jídla jsou ve školní jídelně připravována podle zásad a současného stavu výzkumu zdravé výživy. Do jídelníčku je co nejčasněji zařazováno ovoce a zelenina. Nikdo nenutí děti do jídla, ani k dojídání. Jídelna je vkusně a netradičně upravena. Netypický nábytek, květiny, dekorace. Každý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko a pramenitou vodu. Množství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit množství zeleniny podávané k obědu. Zásady zdravé výživy jsou u dětí upevňovány prostřednictvím soutěží. Každý dělá dobře to, co dělá rád. 8

9 Dlouhodobé cíle V koncepci rozvoje školy Koncepce rozvoje školy musí vycházet z předcházejících období a plynule na ně navazovat. Protože v projektu Zdravá škola pracujeme již 20 let, nepůjde o žádné převratné změny. Je třeba však reagovat na změny, které činnost školy ovlivňují a do koncepce zapracovat i nová zjištění z oblastí, které ovlivňují především zdraví žáků, jejich prospěch, chování a postoje. I nadále zůstaneme u osvědčených zásad, které jsou uvedeny v části Charakteristika školy. Stále je třeba mít na mysli to, že kolektiv pracovníků se přirozeně obměňuje a nově příchozí mnohé slyší poprvé. Těmto pracovníkům je třeba věnovat zvýšenou pozornost a pro realizaci projektu je získat. Mnohdy jde o změnu přístupu k žákům samotným, o přehodnocení vlastních životních priorit a hodnot. POHODA PROSTŘEDÍ 1. PILÍŘ 1. Pohoda věcného prostředí Modernizovat školní prostředí. 2. Pohoda sociálního prostředí Podporovat optimistické chování a humanistické postoje jeden k druhému. 3. Pohoda organizačního prostředí Zlepšovat podmínky pro naplňování fyziologických potřeb žáků a zvýšit četnost pohybových a relaxačních aktivit během dne. ZDRAVÉ UČENÍ 2. PILÍŘ 1. Smysluplnost Aktualizovat školní vzdělávací program, vypracovat modelové roční učební plány jednotlivých vyučovacích předmětů. Do učebního plánu aktuálně zařazovat nové předměty, které reagují na vývoj společnosti, např. finanční gramotnost, etwinning, využití digitálních technologií (časopis, fotografie, film, a pod). 2. Přiměřenost - možnost výběru Rozvíjet výuku volitelných předmětů a podporovat možnost výběru. Mimo klasických tříd zřizovat přípravné a speciální třídy, zvýšenou pozornost věnovat dětem nadaným. 3. Spolupráce a spoluúčast Organizovat příležitosti, kdy se žáci učí navzájem nejen v rámci své třídy, ale kdy starší žáci pracují s mladšími. 4. Motivující hodnocení Častěji používat pochvalu Vycházet z toho, co žák umí. Vytvořit systém ocenění žáků, kteří dosáhli mimořádného úspěchu. OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ 3. PILÍŘ 1. Škola, model demokratického společenství Vytvářet příležitosti pro zapojení rodičů do života školy. Aktivně spolupracovat s institucemi, organizacemi i jedinci vně školy. Aktivně spolupracovat se zahraničními školami 2. Škola, kulturní a vzdělávací středisko obce Pořádat školní akademii a účastnit se na kulturním dění města. V rámci doplňkové činnosti poskytovat vybrané služby občanům. 9

10 Prostředí školy hraje pro vytváření podnětného klimatu školy velkou roli a děti na něj citlivě reagují. Proto je třeba mu i nadále věnovat zvýšenou pozornost. Od malování přes další obměnu nábytku až po výměnu oken a zateplení celé budovy. Ve škole jsou ještě nevyužitá místa (zákoutí), která je vhodné přeměnit na místa aktivního odpočinku. A samozřejmě zvýšit pohybovou aktivitu dětí tak, aby se pohyb stal přirozenou a vyhledávanou součástí života. Za velmi důležité považuji vybavování tříd moderními učebními pomůckami od těch nejjednodušších až po interaktivní tabule. V oblasti sociálního prostředí považuji za nutné i nadále vytvářet bezpečné prostředí pro všechny žáky. Udržet nízkou úrazovost žáků. Věnovat se prevenci sociálně patologických jevů, ale také oceňovat humanistické postoje jednoho k druhému. Velký kus práce nás čeká na aktualizaci školního vzdělávacího plánu. Chceme vytvořit modelové plány učitele. To proto, aby při změně učitele během roku nebo při jeho dlouhodobé nemoci a častějším suplování se zastupující učitelé snadněji orientovali a aby byl plynule realizován ŠVP. Mnoho dalších informací o škole je uveřejněno na webových stránkách školy kde vznikají i třídní blogy. Každá koncepce školy může být úspěšná jedině tehdy, přijmou-li ji za svou pracovníci školy. Aby ji přijali za svou, je třeba, aby se aktivně podíleli na její tvorbě a mohli spoluvytvářet její obsah, který jsou potom schopni realizovat a dále doplňovat. K tomu všemu je potřeba vzdělaných učitelů s optimistickým pohledem na svět a se schopností uvědomovat si svoje přednosti, dovednosti a kvality. Učitelů, kteří nepodléhají depresím v zátěži a jsou schopni se stále učit, měnit zažité, hledat nové cesty. Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B žáků Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Kočová Naděžda Mgr. Krčmářová Romana Mgr. Ondráčková Lucie Mgr. Fuchsová Zuzana Mgr. Ryjáčková Miroslava Mgr. Vrabcová Lenka Mgr. Janatová Eva Mgr. Nekolová Anna Jelínková Michaela Dvořák David Mgr. Vitvarová Marie Mgr. Skramušská Martina Mgr. Hasilová Dagmar Mgr. Šnejdarová Lenka Mgr. Doležalová Edita Mgr. Kratochvílová Petra Ing. Glaserová Kamila Mgr. Firmanová Lenka Mgr. Kastnerová Milena Ing. Papoušková Irena (2+0) Ing. Rybák Milan Ing. Vrtiška Jan (1+0) Žilková Ivana Janošová Ivana 10

11 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ve škole je vytvořeno školní poradenské pracoviště, které slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovala důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Služby zabezpečuje: - školní psycholog nebo školní speciální pedagog - výchovný poradce (kariérový poradce) - školní metodik prevence - /asistent speciálního pedagoga/ Služby jsou koordinovány školním psychologem nebo speciálním pedagogem, kteří společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením škol vytvoří Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně - výchovné 11

12 služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty. V rámci prevence rizikového chování se podařilo na naší škole ve školním roce 2012/13 zrealizovat celkem 62 akcí besed, přednášek, soutěží (26 v 1. pololetí a 36 v 2. pololetí) ve spolupráci s Městskou policií v Mostě (paní L. Jungmannová a M. Větrovec), Policií ČR (pan a paní Hurtovi), Městskou knihovnou v Mostě (p. Jílková), Občanským sdružením NIKA Život bez závislostí (p. Ilievová), Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a Českým červeným křížem. Kromě tradičních besed na různá témata z oblasti rizikového chování např: Záškoláctví, Závislosti, Šikana se naši žáci zúčastnili i společné preventivní akce s MP v Mostě Děkuji, že se nestydíš a uklízíš po mně hromádky. Novými akcemi byly letos celoškolní výtvarná soutěž Jít bezpečnou cestou a peer program divadelní etuda a komentovaný výtvarný komiks: Závislost a šikana připravený žáky osmého ročníku pro své mladší spolužáky. Preventivních akcí se zúčastnily všechny školní třídy. Školní poradenské pracoviště 2012/2013 1/ individuální poradenské konzultace se žáky : 36 x 2/ individuální poradenské konzultace s pedagogy : 86 x 3/ individuální poradenské konzultace s rodiči žáků : 37 x 4/ individuální pracovní konzultace s ředitelkou ZŠ Šolarovou : 19 x 5/ individuální pracovní konzultace se zástupcem Hasilem : 14 x 6/ individuální pracovní konzultace se zástupkyní Svobodovou : 4 x 7/ individuální pracovní konzultace se spec.ped. ZŠ Vitvarovou : 18 x 8/ schůzky pracovního týmu Školního poradenského pracoviště : 9 x 9/ individuální odborné konzultace s institucemi : a/ PPP Most : 3 x b/ DPA Psyché Most (MUDr. Šilhartová) : 7 x c/ SVP Dyáda Most : 2 x d/ ZvŠ Most : 4 x e/ SPC MP Litvínov : 2 x f/ dětská neurologie (MUDr. Dernerová) : 2 x g/ pediatr : 2x h/ psycholožka DPL Louny : 2 x 10/ skupinová práce s třídním kolektivem v rámci supervize v hodinách : 4 x 11/ aktivní účast ŠP na zasedání školního parlamentu : 1 x 12 / aktivní účast ŠP na zasedání školní výchovné komise : 3 x 13/ participace na provádění zápisů do 1.ročníku ZŠ : dne / individuální psychologická diagnostika žáků : 51 x 15/ krizová intervence : 23 x 16/ individuální terapeutické sezení se žáky (1 vyuč.hodina) : 24 x 17/ individuální terapeutické sezení s rodiči šetřených žáků : 26 x 18/ společné výchovně-terapeutické sezení s rodiči a TU šetřených žáků : 10 x 19/ náslechy ŠP ve vyučovacích hodinách po dohodě s TU (výhradně 1.stupeň ZŠ) : a/ přípravná třída : 4 x b/ 1.třídy : 6 x C/ 2.třídy : 2 x d/ 3.třídy : 1 x 20/ vypracování podrobné písemné zprávy z psychologického vyšetření žáků (se souhlasem zák.zást., pro potřeby ZŠ 12

13 příp.dalších odborníků a institucí) : 21 x Pozn. : v době od 28. ledna do 18.března 2013 byla ŠP oficiálně i reálně neschopna práce) Jako školní psycholog působí PhDr. Zdena Pavlíková. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, 29. září 2012 Mgr. Vitvarová - DVPP PPP Most 18. října 2012 povinné proškolení dvou zdravotníků první pomoci Český červený kříž 17. října učitelů AV Media školení pro práci s interaktivní tabulí 13. prosince 2012 Bc. Poštová seminář AJ 9. ledna 2013 Janošová, Ing. Papoušková seminář PC Most 30. května 2013 Mgr. Šnejdarová, Mgr. Svobodová NIDV Praha 23. května Mgr. Hasil, Mgr. Skramušská NIDV Praha, Ústí nad Labem 6. června 2013 Mgr. Svobodová, Mgr. Vitvarová PPP ÚK a Zařízení pro DVPP H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o., Most SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13 První pololetí Datum konání Umístění Soutěře, olympiády Soutěž Jména (kolo) Olympiáda v ČJ školní LAŠTŮVKOVÁ Kateřina(9.B) ŽII,KAM SÝKOROVÁ Zuzana(9.A),KOZEL Logická olympiáda-1.st. krajské Martin(8.A) POTŮČEK Martin(5.A) DVD Dějepisná olympiáda školní KOZEL Martin (8.A) SKM 2. LUDVÍK Ladislav (9.B) 3. QUI Bui Lukáš(9.A) POTŮČEK Martin(5.A) ŠNL.DVD 2. ŠLÉGELOVÁ Eliška(4.A) Sudoku 3.-5.ročník školní 3. SUCHOMELOVÁ Kateřina (5.A) Sudoku 6.-7.ročník školní SVOBODOVÁ Lenka (6.A) SVK,FIL,DVD 2. PETRÁSEK Tomáš (7.B) 3. BUDVESELOVÁ Kateřina (6.A) Sudoku 8.-9.ročník školní JIŘIČKOVÁ Tereza (9.A) 13

14 SVK,FIL,DVD 2. JIRÁTKO Jakub (8.A) 3. CHARAMZOVÁ Lenka (9.B) Sudoku 6.-7.ročník okresní ZELENKA Pavel(7.B) DVD,SVK,FIL 7. SVOBODOVÁ Lenka (6.A) Sudoku 8.-9.ročník okresní JIŘIČKOVÁ Tereza (9.A) SVK,FIL,DVD 4. JIRÁTKO Jakub (8.A) 6. CHARAMZOVÁ Lenka (9.B) Mladý Demosthenes- 1.kat.-6.- KOTLÁROVÁ Nikola(6.C) školní 7.ročník SKM,KRP,RYM,SVL 2. LECKOVÁ Barbora(6.B) 3. TŘÍSKOVÁ Sára(6.B) 1. Mladý Demosthenes- 2.kat ročník školní PODROUŽKOVÁ Karolína(8.B) 2. REJMAN Jiří(9.B) 3. KOZEL Martin (8.A) Sběrová soutěž - jednotlivci školní ŠUSTEK(3.A) 2. PLEINERT(3.a) 3. MAREK Dominik(7.B) 1. Sběrová soutěž - třídy školní 1.A JAE 2. 1.C ONL 3. 2.C VRL Vv - Zima čaruje- 2. kat.-6.- okresní RŮŽIČKOVÁ Tereza(7.B) 7.ročník 30.ledna 1. Mladý Demosthenes- 1.kat ročník 30.ledna 2. září-leden Mladý Demosthenes- 2.kat ročník krajské krajské KRP KOTLÁROVÁ Nikola(6.C) SKM PODROUŽKOVÁ Karolína(8.B) SKM Čtení pomáhá s charit. celostátní bonusem á 50Kč SKM 1. na 15.ZŠ LAZNOVOVÁ Kristýna-4.B- 95oKč 2. BIENEBERGOVÁ Barbora- 5.A-75o Kč ŽILKA David,IŠTOKOVÁ Nikola-8.B FERKL Tomáš-5.C- 23.ledna 2. Matematická olympiáda pro 5. ročník 1. Astronomická olympiáda pro 7.r. okresní školní,charamzová Lenka-9.A LET Dominik (5.B) BUBÁKOVÁ Kateřina (7.A) JAI 2. ZELENKA Pavel(7.B) 3. ČEKELOVÁ Tereza(7.A) 14

15 1. Astronomická olympiáda pro UHEROVÁ Daniela(8.A) školní 8.r. JAI 2. SMITKA KRYŠTOF(8.A) 3. KOZEL Martin(8.A) 28.I 29 Dějepisná olympiáda pro ročník okresní KOZEL Martin(8.A) KAM Pythagoriáda 5.ročník školní POTŮČEK Martin(5.A) DVD,ŠNL 2. LET Ondřej(5.B) 3 SÝKOROVÁ Barbora(5.B) 1. Pythagoriáda 6.ročník školní SIRKOVÁ Julie(6.B) DVD 2. VÁVROVÁ Pavla(6.B) 3 SEIFERT Alexandr(6.A) 1. Pythagoriáda 7.ročník školní PETRÁSEK Tomáš (7.B) FIL 2. MAREK Dominik(7.B) 3 ZELENKA Pavel(7.B) 1. Pythagoriáda 8.ročník školní LEPIČ Martin(8.A) SVK 2. JIRÁTKO Jakub (8.A) 3 ŽILKA David(8.B) Olympiáda v ČJ okresní Okresní soutěž v AJ-kategorie 8.-9.r okresní Přírodovědná soutěž dvojic okresní Chemické látky v nás a kolem nás SÝKOROVÁ Zuzana(9.A) ŽII REJMAN Jiří(9.B) HYV LESNIAK Tomáš,BUI Lukáš (9.A) PAI Recitační soutěž školní NEA,KRR,ŽII,KAM 1. 1.kategorie,2.-3.ročník NOVOTNÁ Jakub(3.A) 2. KOTLÁROVÁ Marie(2.A) kategorie,4.-5.ročník ŠRÁMEK Jakub(5.B),HOFMANOVÁ Blanka(5.A) 1. 3.kategorie,6.-7.ročník LECKOVÁ Barbora(6.B) 2. KOTLÁROVÁ Nikola(6.C) LEDEN/ÚNOR 2. Vv-Vodníci a víly okresní BERKYOVÁ Irena(3.B) NEA 1. 4.kategorie,8.-9.ročník REJMAN Jiří(9.B) 2. UHEROVÁ Daniela(8.A) Zeměpisná olympiáda,6.r. okresní VÁVROVÁ Pavla(6.B) VŠV 10 SVOBODOVÁ Lenka(6.A) 6. Zeměpisná olympiáda,7.r. okresní MAREK Dominik(7.B) FIL 3. Zeměpisná olympiáda,8.-9.r. okresní SMITKA KRYŠTOF(8.A) RYMi 15

16 Krajská soutěž z AJ-kategorie 8.-9.r. krajské REJMAN JIŘÍ(9.B) HYV čestné Recitační soutěž- 1. kategorie okresní NOVOTÝ Jakub(3.A) uznání Recitační soutěž- 1. kategorie okresní KOTLÁROVÁ Marie(2.A) Matematická soutěž KLOKAN mezinárodní 1. Cvrček-2.-3.ročník mezinárodní KRASKO Lukáš-3.A ŠTORCH Petr,KOKENY David-3.A 1. Klokánek-4.-5.ročník mezinárodní LET Ondřej-5.B 2. POTŮČEK Martin-5.A 3. HOFMANOVÁ Blanka-5.A 1. Benjamín-6.-7.ročník mezinárodní PETRÁSEK Tomáš-7.B 2. MAREK Dominik-7.B 3. ŽIŽKOVÁ Karolína -7.B 1. Kadet mezinárodní PEŠTOVÁ Nikola-9.A 2. FABIÁNOVÁ Silvie-8.A 3. HOUŠKA Martin-8.A Matematická olympiáda,8.- okresní JIRÁTKO Jakub (8.A) 9.ročník RECYKLOHRANÍ - EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ, RECYKLOHRANÍ - EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ, projekt Krušné hory-domov můj- 1.stupeň 1. Krušné hory-domov můj- 1.stupeň ocenění Etwinning - certifikát kvality pro 4.A a 4.B Geometry in our city and in the neighborhood Etwinning - certifikát kvality pro 7.A a 7.B After school time Logik pro integrované žáky,6.- 7.ročník SVL školní 7.A JAI školní 8.B JAI oblastní 4.A,5.A,5C JAM,MAJ,ŠNL 5.C školní ŠNL celostátní DVD celostátní školní DOE BLAŽO František(7.A) DVD 2. BUBÁKOVÁ Eva (7.A) 3. KOSCELNÍKOVÁ Marie(6.B) 1. Logik pro integrované žáky,8.- ROHÁČOVÁ Markéta(8.A) školní 9.ročník SVL 2. RYBÁŘ Jan(8.C) 3. FIRMAN Petr(9.B),LUDVÍK Ladislav(9.B) březen/duben 1. Vv soutěž vyhlášená GVU v Mostě okresní MÁDLOVÁ Barbora(9.A) KRP 2..hmyz pod mikroskopem CHARAMZOVÁ Lenka (9.B) 3. SMITKA Kryštof (8.A) 16

17 Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní SLÁDKOVÁ Karolína,BAKUSOVÁ Lenka,KURCIN Matěj TRUNSCHKA Jakub Dachová květen pamětní grafická soutěž PČR o list protidrogový plakát okresní MIKULOVÁ Tereza (7-A) Správným směrem při tvorbě ROHÁČOVÁ Markéta(8.A) mapy rizik. míst Národní cena v etwiningu celostátní p.u.dvořák David Geometry in our city and in the neighborhood ocenění etwinning Quality Label pro 4.A,B celostátní DVD,ŠNL Mladý záchranář oblastní PAI soutěž Vv- Jít bezpečně cestou celoškolní KRP ročník- Bezpečné cestičky Dobešová Monika 2.B 2. KOČINOVÁ Karolína 1.B ročník-v zdravém těle HÚSERKOVÁ Michaela 6.B 2. TŘEŠňÁKOVÁ Karolína 5.C ročník - Závislost je blbost SÝKOROVÁ Zuzana 9.A 2. JIŘIČKOVÁ Tereza,BRZONOVÁ Bára(9.A) Mladý záchranář - 7.ročník oblastní Hauschuldová,Zelenka,Marek- 7.B,Kočinová-7.A PAI celoroční soutěž Čtení pomáhá 1.-9.ročník celostátní SKM 1..na naší škole 2500Kč BIENEBERGOVÁ Barbora 5.A 2..na naší škole 600Kč KRAUSOVÁ Josefína 2.B 3..na naší škole 450Kč SKRAMUŠSKÁ Petra 2.B,CHARAMZOVÁ Michaela 5.A Datum Umístění Sportovní disciplína Soutěž Hoši Dívky Smíšené konání (kolo) Přespolní běh okresní Stolní tenis okresní Stolní tenis okresní Florbal st. okresní Florbal st. okresní Florbal ml. okresní Florbal ml. okresní Přehazovaná ml. okresní 18 17

18 Plavecké štafety okresní Šplh okresní Basketbal okresní Basketbal okresní Gymnastický trojboj okresní Gymnastický trojboj okresní Vybíjená ml. okresní Volejbal okresní Volejbal okresní Malá kopaná okresní Atlet. čtyřboj - soutěž pro déšť okresní 20 zrušena Memoriál M.Břacha - štaf.závody okresní Kinderiáda - atletika 2.-5.tř. krajská 5 5 soutěže ZŠ - AŠŠK soutěže mimo soutěž ZŠ Kinderiáda - z uvedených soutěží jsme se zúčastnili všech vypsaných soutěží (atlet.čtyřboj byl nakonec zrušen). V celkovém hodnocení jsme skončili na 8. místě z celkových 27 účastníků. - celkem vypsáno 5 akcí, z nichž jsme se zúčastnili dvou. Neúčast na zbylých třech akcích byla dána nevhodností termínu. (MC Donaldkopaná, atletický trojboj, maratonská štafeta). - krajská postupová soutěž. Asi náš největší úspěch. Od postupu na celostátní finále nás dělila jen tři místa. I tak celkové 6.místo z 29 účastníků je úspěch. Mimo uvedené se naše ZŠ zapojila do soutěže v miniházené dívek a do soutěže ve florbalu ml.žákyň. Jako součást sportovního života školy je nutné započítat i sportovní den , dále Vánoční běh školou a turistické vycházky tříd ( celkem 32 vycházek - viz přiložená tabulka) Zdravý životní styl třetí hodina TV vycházky ročník Školní rok 2012/2013 Datum 1.ročník (I.A, B, C) 2.ročník (II.A, B,C) 3.ročník (III.A, B) 4.ročník (IV.A, B, C) Benedikt Benedikt Benedikt Benedikt Hipodrom Hipodrom Hipodrom 18

19 Hipodrom Jezero Most Jezero Most Jezero Most Jezero Most Hněvín Hněvín Hněvín vánoční prázdniny vánoční prázdniny Hněvín Meziboří Meziboří Meziboří Lyžařský kurz Meziboří Ressl Ressl Ressl Jarní prázdniny Ressl Den naruby Jezeří Jezeří Jezeří Jezeří Státní svátek Státní svátek vodní nádrž Janov vodní nádrž Janov vodní nádrž Janov vodní nádrž Janov rezerva rezerva rezerva rezerva BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC Liga škol - družstva 19

20 Liga škol školní kolo prosince ZŠ Most 69 účastníků Liga škol městské kolo 23.listopadu ZŠ Most Žáků 15.ZŠ Most: 9 Umístění družstev 15.ZŠ Most: 3., 4. Liga škol krajské kolo 6.prosince 2012 ZŠ Meziboří Žáků 15.ZŠ Most: 9 Umístění družstev 15.ZŠ Most: 3., 6. Liga škol národní semifinále 2.března 2013 ZŠ U Roháčových kasáren Praha Žáků 15.ZŠ Most: 3 Umístění družstva 15.ZŠ Most: 4. Liga škol celostátní finále 23.března ZŠ Most Žáků 15.ZŠ Most: 5 Umístění družstva 15.ZŠ Most: 4. Další výsledky žáků v soutěžích (výběr): Praha mistrovství ČR (mladší žáci) Vojtěch Jandečka 1.místo Český pohár 2012 celkové pořadí (mladší žáci) Vojtěch Jandečka 3.místo Marienberg Český pohár Expres / WTHA Tour Challenger 2. Šimon Jandečka Most - Český pohár Expres / WTHA Tour Challenger 3. Jan Hofmann Most - Český pohár Expres / WTHA Tour Challenger 3. Daniela Uherová Most - Český pohár Expres 1. Šimon Jandečka, 2. Tomáš Syka, 3. Michaela Charamzová Most - Český pohár Expres 3. Vojtěch Jandečka TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST Výsledky žáků v soutěžích (výběr): Český pohár 2012 (celkové pořadí) Karolína Sládková 2.místo (ženy), Martin Laštůvka 3.místo (junioři) Most mistrovství ČR Martin Laštůvka 3.místo Most Liga škol (družstva) Lukáš Doležal, Martin Laštůvka 1.místo 20

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2014 1 a) základní údaje o škole, jimiž jsou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více