Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, IČO: Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Datum zřízení příspěvkové Organizace VÚ Višňové: Poslední aktualizace v síti: Jméno ředitele školského zařízení: Mgr. Zdenek Vichta Zástupce ředitele: Mgr. Radek Šinko Kontakt na zařízení: tel: fax: web: Historie a současnost Výchovného ústavu ve Višňovém Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově, která byla vystavěna z původní tvrze kolem roku 1600 rodem Zahrádeckých ze Zahrádek. Původní tvrz z 16. století byla přebudována v roce 1796 na zámek. Roku 1831 je znovu modernizován do podoby, kterou má zhruba dodnes. Na višňovském panství se vystřídala celá řada vlastníků: Alexandr Elbogen, Jan Gabriel ze Selb, Jan Pavel z Buolu, hrabě Rudolf Taaffe. Rokem 1836 přechází panství do rukou hraběcího rodu Spieglů, kde zůstává až do konce druhé světové války. Krátkou dobu byl zámek ve správě řádových sester pro účely sociálního zabezpečení starých občanů.

2 Dne 15. srpna 1951 byl v budově zámku zřízen dětský domov pro 105 dětí, které byly přestěhovány z Kuřimi. Chlapci a děvčata navštěvovali místní ZDŠ. V roce 1965 se kapacita dětského domova snížila na 80 dětí. Byla zde také zřízena skupina dojíždějících učňů, kteří zůstávají v péči domova až do svých 18 let. Dnem byla v budově otevřena základní devítiletá škola s dětským domovem. K přejmenování na dětský výchovný ústav dochází v roce Od vzniká výchovný ústav pro mentálně retardované delikventní chlapce ve věku 15 až 19 let. V současné době se užívá názvu Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1. Kapacita ústavu je 48 dětí. Zámek leží v rozsáhlém zámeckém parku o rozloze přes 15 hektarů. Počátkem 20. století byl osázen řadou exotických dřevin, které patří k unikátům na jižní Moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste cedr libanonský, jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný, z listnatých pak javor tatarský, kaštan jedlý, jerlín japonský, dřezovec trojtrnný, svitel latnatý, jilm lysý a nahovětvec kanadský. Do ústavu jsou přijímáni chlapci prostřednictvím diagnostických ústavů na základě soudního rozhodnutí. Jde o chlapce se závažnými poruchami chování. Ve většině se jedná o záškoláctví, útěky a toulky z domova, ale i o trestnou činnost. Někteří jsou experimentátory, jiní mají aktivní zkušenosti s návykovými látkami. Jedná se o děti, které ve velké míře pochází z rodin sociálně slabých, kde výchovné mantinely téměř nebo vůbec neexistovaly. Chlapci mají možnost se ve střední škole při výchovném ústavu vyučit ve dvouletých učebních oborech, v oboru, který si sami zvolili. Ve velké míře psychologických zpráv chlapců se vyskytuje mentální postižení, LMD, ADHD, poruchy učení. Velmi často se tyto jednotlivé diagnostikované prvky kombinují. Chlapci, kteří mají zájem se doučit i v případě, že již přesáhli věkovou hranici dospělosti, byla ukončena ústavní či ochranná výchova, mohou dokončit učební obor na základě smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Ředitel zařízení je oprávněn povolovat dětem za stanovených podmínek, žádosti rodičů a následného souhlasného stanoviska pracovníka OSPOD, pobyt mimo zařízení - dovolenky.

3 Školní zařízení sdružuje: I. Výchovný ústav II. Střední školu III. Školní jídelnu I. Výchovný ústav - charakteristika zařízení Výchovný ústav Višňové pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita zařízení je 48 dětí chlapců. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Výchovný ústav ve Višňovém spadá do sítě Diagnostického ústavu pro mládež v Brně. Na základě souhlasu MŠMT jsou do zařízení umísťováni i chlapci s uloženou ochrannou výchovou. V areálu parku, jehož údržba si v průběhu roku vyžaduje nemalé pracovní úsilí, jsou i polnosti, které jsou obhospodařovány v rámci střední školy při výchovném ústavu, stejně tak i zahradnictví. Neodmyslitelnou součástí hospodářství je i chovatelský dvorek s pestrou škálou hospodářského zvířectva. Na správě tohoto dvorku se podílejí zájmově i děti. K dispozici v areálu je rovněž i bazén, stejně jako sportovní areál. V areálu sportovišť najdeme především víceúčelový kurt, hřiště na nohejbal a volejbal a hřiště s umělým osvětlením na juniorskou kopanou, které je v zimním období při příznivých podmínkách upravováno na ledovou plochu. Nechybí zde atletické doskočiště skoku dalekého, výseč pro vrh koulí, betonové stoly pro stolní tenis. V budově zámku jsou v současné době ubytováni chlapci na ložnicích po čtyřech. Vždy dvě ložnice mají pro sebe samostatnou klubovou místnost s odpovídajícím vybavením (barevné televizory, videopřehrávače, magnetofony, videohry, počítače, společenské hry). Na práci s dětmi se podílí 10 vychovatelů. Každá skupina má přiřazeny dva tzv. skupinové vychovatele, kteří s chlapci organizují výchovnou činnost a sociálně zajišťují danou skupinu. Spolu s nimi se na mimoškolní činnosti podílí i ředitel, etoped a vedoucí vychovatel, 6 asistentů pedagoga. V tomto týmu je i 1 žena. Výchovný ústav obdržel investiční prostředky na rekonstrukci zámecké budovy. Tato započala v březnu 2011 firmou ARCHATT památky Třebíč a dokončena by měla být v prosinci 2011.

4 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti a prac. zařazení: - ředitel ústavu - VŠ spec. pedagog - vedoucí vychovatel zástupce ředitele, VŠ - spec.pedagog - etoped spec. ped. VOŠ - vedoucí učitelka - zástupce ředitele pro školu VŠ spec. ped - učitelé : - 3 učitelé odborných předmětů - 4 učitelé odborného výcviku - vychovatelé: - 1 vedoucí vychovatel - 10 denních vychovatelů z nich 2 studují na VŠ spec. ped., ( 4 bakalářské studium, 2 magisterské studium, ) - 6 asistentů pedagoga THP: - l hospodářka - l účetní - 1 mzdová účetní - l zdravotní sestra 0,7 úvazek - 1 referent státní správy 0,3 úvazek - l sociální pracovnice Provozní pracovníci: - 1švadlena - úvazek 0,9 - l zahradnice 0,65 úvazek - 1 zahradnice 0,5 úvazek - 1pradlena - úvazek 0,5-1uklízečka - 1-1vedoucí stravování - 0,5 úvazek + 0,5 kuchařka - 2 kuchařky úvazek 2-2 údržbáři řidiči 1,9-1 zahradník topič 0,9 úvazku

5 Personální změny ve školním roce 2011/2012: - od Zdenka Pitauerová - kuchařka - od do p. Fukačová - kuchařka - k nástup Jaroslav Debef učitel odborného výcviku - k odchod do starobního důchodu Jiřího Málka asistenta pedagoga - k nástup Martin Koubek denní vychovatel - k odchod Ing. Ludvík Josef - k odchod investičního technika p. Jana Málka - k odchod denního vychovatele Libora Olivy - od do Ondříšek Zdeněk působil jako denní vychovatel - k odchod Martina Koubka - denního vychovatele II. Střední škola Střední škola vyučuje dvouletému učebnímu oboru E/002 Stavební práce a učebnímu oboru E/005 Sadovnické a květinářské práce. Nově byl zařazen do nabídky i tříletý obor E/01 Zednické práce. Studium žáků v těchto oborech umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti, které lze uplatnit nejen v našem regionu. Odborný výcvik je vyučován přímo ve SŠ, a to ve sklenících, na ústavní zahradě, v rozsáhlém zámeckém parku i v celém areálu zařízení, kde se provádí drobné zednické opravy. Ke zdokonalení praktických dovedností v odborném výcviku u učebního oboru stavební práce využíváme spolupráci stavebních firem. Tyto učební obory jsou z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Dále získávají učni znalosti ve dvouletém učebním oboru E/02 Práce ve stravování, jenž nahradil učební obor E/501 Provoz společného stravování, který je dobíhající. K odbornému výcviku je využívána nově vybudovaná cvičná školní kuchyně, která je i moderně zařízení a vybavena. Ze strany chlapců je o tento učební obor značný zájem.

6 Praktická škola je jednoletá, kód C/00l. Do praktické školy jednoleté jsou zařazováni chlapci, kteří do našeho zařízení byli přijati v průběhu školního roku, kteří vzhledem ke svému věku by neměli možnost dokončit dvouletý učební obor anebo ti, kteří by se svými schopnostmi a vědomostmi učební obory nezvládli zdárně dokončit. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami: Číslo oboru: E/005 Sadovnické a květinářské práce schválený MŠMT dne l5. září 2003 č.j / E/002 Stavební práce schválený MŠMT dne 20. listopadu 2003 č.j / dobíhající obor E/501 - Provoz společného stravování schválený MŠMT dne l č.j / dobíhající obor C/001 - Praktická škola jednoletá - schválený MŠMT dne č.j / E/02 Práce ve stravování ŠVP s platností od E/01 Zednické práce - ŠVP s platností od Od l , kdy došlo ke změně v názvu zařízení na Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, učební obory byly zařazeny pod střední školu. Kurz na doplnění základního vzdělání: Ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo, Horní Česká 15 zajišťujeme pro žáky, kteří jsou k nám přemístěni s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než 9 ročníku, dokončení 9. třídy v kurzu na doplnění základního vzdělání. Ve školním roce tento kurz nebyl obsazen. Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí: Ve školním roce 2011/2012 nastoupilo do ústavu 24 dětí. U 1 chlapce bylo uskutečněno přechodné ubytování ze zařízení a v průběhu šk. roku odešlo ze zařízení 34 chlapců. Kapacita ústavu k byla naplněna na 84 %.

7 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: - 2 vychovatelé v současné době studují v magisterském studijním programu a 3 vychovatelé v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - 1 vychovatelka studuje v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - ředitel a zástupce ředitele jsou členy FICE a zúčastnili se jejich seminářů - ředitel a zástupce ředitele jsou zapojeni v projektu TANDEMY pod záštitou IPP Praha - etoped je zařazen v dlouhodobém výcvikovém programu Skupinové formy práce s dětmi a mládeží, současně studuje stud.bakalářský program spec. pedagogika - vedoucí vychovatel je zařazen v 3,5 letém kurzu v rozsahu (500 hodin) Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce - 1 z učitelů zahájil studium v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - 1 učitel se zúčastnil kurzu o stresu a jeho zvládání a kurzu instruktorů školního lyžování - 1 učitel a 1 vychovatel se zúčastnili kurzu o šikaně - 2 asistenti pedagoga se zúčastnili studia pro asistenty pedagoga u SSŠ Brno Údaje o prezentaci školského zařízení na veřejnosti: Největší díl prezentace a spolupráce je rozvíjen ve vztahu k městysi Višňové. Formy spolupráce jsou velmi pestré. V prvé řadě se jedná o zakázky brigádnické činnosti a výpomoci výkopové práce, zametání chodníků, komunikací, výroba dlaždic a pokládka chodníků městyse Višňové, výsadba zeleně kruhového objezdu, údržba zeleně, likvidace černých skládek na území obce, apod. Po dokončení závěrečných zkoušek je předávání výučních listů slavnostně prováděno na úřadu Městyse Višňové starostou, za přítomnosti všech zaměstnanců ústavu a úřadu. V tomto školním roce jsme pořádali divadelní představení za účasti divadelního spolku Želetín (díky spolupráci městyse Višňové, jež zdarma pronajal sál, bylo přístupné i pro občany Višňové a okolí).

8 Spolupráce se odvíjí i s obecním úřadem Trstěnice (vedlejší vesnice), místními organizacemi SDH, ČSZ, TJ Sokol, Moravským rybářským svazem, a dalšími. V rámci školství se vedle spolupráce s ostatními školskými zařízeními našeho typu jedná o ZŠ Višňové, SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Závěrečné zkoušky v učebním oboru Práce ve stravování vykonalo 5 žáků, 1 z nich s vyznamenáním ostatní 4 prospěli. V učebním oboru Stavební práce se závěrečných zkoušek zúčastnili 3 učňi. Jeden z nich neprospěl a k opravné zkoušce se nedostavil. Praktická škola jednoletá Vyučování v praktické škole jednoleté jsme v tomto školním roce neotevírali. II. Hlavní cíle výchovně vzdělávací činnosti Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší podmínky pro realizaci reedukačního a resocializačního programu výchovného ústavu. Stěžejním úkolem je zabezpečit stabilizaci kádru a profesní růst pedagogických pracovníků, zajistit příjemné prostředí v místě VÚ (úprava parku a sportovních hřišť), připravit chlapce pro samotný život ve společnosti. V oblasti výchovy Důležitým prvkem výchovy je pohoda, klid, laskavé a vstřícné chování dětí navzájem a dětí k dospělým. Pedagog pracuje se skupinou, ve které je zařazeno 6 až 8 dětí. Při práci je povinen klást zvýšený důraz na individuální přístup ke každému dítěti, vycházet z jeho zájmů a potřeb. Tzn. při práci se skupinou vychází z potřeb jednotlivých dětí. Na základě prostudování spisového materiálu a osobních pohovorů je každému stanoven individuální program osobního rozvoje dítěte. Na tvorbě tohoto programu se podílí etoped, skupinový vychovatel, vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, ředitel.

9 Při zařazení nového dítěte je třeba věnovat mu zvýšenou pozornost v době jeho adaptace na prostředí zařízení, kolektiv dětí, kolektiv pracovníků ústavu, stejně jako při školním zařazení. Kapacita výchovného ústavu rozděluje děti do šesti výchovných skupin. V loňském roce byl kladen důraz na přípravu dětí pro vstup do života po odchodu z našeho zařízení. Bylo zavedeno samofinancování skupin, které učí chlapce hospodařit, plánovat a zamýšlet se nad možnostmi investování peněz. Součástí je i sociální učení při nákupech potravin, oblečení, výběru zařízení do skupin, výběru kulturního, společenského a sportovního vyžití atd. Výchovným cílem samofinancování je ukázat chlapcům možnosti jak vyjít s finančními prostředky a tím předcházet trestné činnosti krádeží. Součástí sociálního učení je i zapojování chlapců do života v obci. Zapojují se do úklidových prací (zametání komunikací po zimním období), příprava dárků na akce MŠ, různé výpomoci občanům, účast na moštování, atd. V mimoškolní činnosti je kladen důraz na propojení všech oblastí života, vyvážené střídání kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí. V oblasti vzdělávání Významnou roli vzdělávacího procesu hraje motivace, na jedné straně ve vztahu ke vzdělání jako hodnotě, na druhé straně ke konkrétnímu učebnímu oboru. Vzdělávání je podporováno množstvím besed, exkurzemi v továrnách a dílnách, návštěvami výstav, expozic, kulturních a historických památek, měst, účastí na sportovních akcích, které jsou pořádány ostatními školskými zařízeními, apod. Důležitá je individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Cílem je podporovat aktivity školy v rámci reedukačního procesu, upevnit základní učivo, osvojit vědomosti požadovaných daným učebním oborem a hlavně umět aplikovat získané vědomosti v praktickém životě. Z toho důvodu jsme zavedli od loňského roku projektové vyučování, které spojuje teorii s praxí. První projekt jsme zařadili do oboru zedníků. Výchovným cílem projektu byla spolupráce výchovného ústavu s Městysem Višňové, který potřeboval nový chodník mezi silnicí a zámeckou zdí, aby byla zvýšena bezpečnost občanů. Vzdělávacím cílem byla znalost vyrobení dlaždic a pokládka chodníku. Studenti museli nejprve získat teoretické znalosti o výrobě dlaždic, vše správně propočítat, zajistit a připravit, potom dlažbu vyrobit. Dále získávali teoretické poznatky o pokládání dlažby, na kterou navazovala praxe. Součástí práce bylo i výpočet výdělku.

10 Výhodou byla i okamžitá zpětná vazba od zastupitelů Městyse Višňové, kteří vyjádřili spokojenost s výsledkem práce. Šlo o úspěšné propojení teorie s praxí, kdy v projektu byly integrovány vyučovací předměty: matematika, stavebnictví, technologie, pracovní vyučování, materiály, odborné kreslení. Pro úspěšnost tohoto projektu, bude forma projektového vyučování zařazována i v příštích letech. V souvislosti s projekty je důležitá i individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Program osobního rozvoje dítěte Po přijetí nového dítěte do zařízení je vypracován na základě diagnostických podkladů, hodnotících zpráv předchozích zařízení Program osobního rozvoje dítěte, ve kterém jsou vedle anamnestických údajů dítěte stanoveny počáteční metody a cíle další práce s dítětem. Program každého dítěte je každý měsíc vyhodnocován skupinovým vychovatelem, třídním učitelem. K tomu se dle potřeby vyjadřuje etoped. Na základě těchto vyhodnocení je pak tento program doplňován a regulován dalšími metodami za účelem splnění nově stanovených cílů. Tyto cíle jsou od počátku s dítětem konzultovány a jemu stanoveny tak, aby dítě si bylo vědomo přímé účasti na své reedukaci. Program je zaměřen vedle učení pozitivní činností tráveného volného času i na samostatnost plnění úkolů na prvky sociálního učení jako je orientace ve městě, pošta, nádraží, čtení v jízdním řádu, orientace v dopravě, návštěva institucí, požadavky jednotlivých institucí na občana, vyřízení OP, CP. Dále se pak zaměřuje na sebeobslužné činnosti počínaje prácí v kuchyni při přípravě jídla, stolování, praní a žehlení, užívání různých elektrospotřebičů, vyřizování reklamací, samostatných nákupů, estetickému ladění, dodržování hygienických a sebeobslužných návyků. Výsledným efektem je úspěšný vstup mladého dospělého člověka do společnosti, resocializace do dané society. Volnočasové aktivity a zájmová činnost Volnočasové aktivity jsou plánované mimoškolní činnosti, jejichž nabídka je tvořena širokým spektrem. Na tvorbě plánu těchto aktivit se děti podílí spolu se svými skupinovými pedagogy. Jedná se o to skloubit zájmy dětí s potřebami a požadavky, které odpovídají mládeži této věkové kategorie.

11 Volný čas naše děti mohou trávit odpoledními vycházkami mimo areál zařízení, turistikou, výlety po ČR, návštěvami kina, divadla, výstav, expozicí, muzeí, koupališť a bazénů. V letním období se často využívají ústavní jízdní kola na cykloturistiku. Nejvíce atraktivní činností jsou sportovní aktivity jako je tenis, kopaná, nohejbal, stolní tenis, volejbal, basketbal, kulečník, práce na PC, počítačové hry, keramická dílna, poslech hudby, tanec a hra na hudební nástroje, aj. Na scénu vystupuje i možnost zapojení se sportovně nadaných dětí prostřednictvím místní TJ Sokol. Vychovatelé v odpovídající míře zahrnují do svých programů celodenní turistické výpravy s vařením v přírodě a výlety po naučných stezkách. Součástí týdenních plánů je i nácvik sociálních dovedností formou sociálního učení. V průběhu prázdnin a víkendů jezdí chlapci na pobytové akce, celostátní hry, ZUČ, lyžařské výcviky, školní výlety a poznávací výlety. Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí tak, aby byl co nejlépe vyplněn volný čas dětí a zároveň splněn i motivační prvek dlouhodobé činnosti kroužku směřujícího k určitému cíli, např. příprava na soutěže jak ústavní tak mimoústavní, rozvoj všeobecných nebo speciálních znalostí a dovedností. V průběhu celého roku se pravidelně střídají činnosti zájmové, vzdělávací, pracovní sebeobslužné, sportovní i sportovně rekreační. Zde převažuje plavání cyklistika, vycházka, výlety, v zimě bruslení, lyžování a sáňkování. Ve VÚ Višňové děti mají možnost využít svůj volný čas v těchto kroužcích: turistický, střelecký, rybářský, sportovní, modelářský, výtvarný, hudební, počítačový, ekologický a kroužek vaření. Tyto kroužky naplňují zájmovou činnost dětí. Vedoucími kroužků jsou vychovatelé. Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů Na školní rok je vypracován Minimální preventivní program v oblasti návykových látek ve VÚ Višňové, který vychází z poznatků uplynulých let. S tímto plánem jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Jeho práci koordinuje metodik školní prevence. V průběhu roku uskutečnil protidrogový preventista několika besed s dětmi zaměřené na škodlivost drog na lidský organismus, na šikanování a agresivitu, rasismus, xenofobii a na další patologické jevy. Součástí programu je především nabídka pozitivně laděných pozitivních alternativních činností.

12 Při zjištění náznaků šikany, zneužívání návykových látek jsou tyto případy řešeny standardním postupem, v případě potřeby je věc předána k prošetření PČR. I letos jsme využili vzdělávací videoprogramy při výchově dětí. Doplnili jsme knihovnu o aktuální tituly k problematice šikany a drog. Děti se zúčastnili dlouhodobě prováděného dotazníku. Ve školním roce 2011/2012 byl do preventivního programu zařazen také program v kombinaci muzikoterapie a rozhovorů zaměřených na spolupráci a předcházení vzniku šikany. V souvislosti s tímto programem spolupracoval také náš psycholog, který se zaměřil na sociometrii a ukázal nám, kterým směrem by měly rozhovory vést, aby byla práce s chlapci co nejvíce efektivní. V rámci prevence byla kromě muzikoterapie zařazena do výchovného procesu také arteterapie a ergoterapie. Nedaří se boj s kouřením, u některých dětí marně bojujeme i s některými hygienickými zlozvyky, špatnou péči o svůj zevnějšek apod. Sociální úsek Pracovnice sociálního úseku má specifické místo v systému péče o svěřené děti, neboť svou prací sjednocuje a propojuje celý systém péče o dítě. Jednou z oblastí její pracovní náplně je přímý kontakt s dítětem, jeho zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, ale i komunikace se všemi zainteresovanými subjekty, školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, soudy, policií, atd. Sociální pracovnice plní funkci poradenskou jak pro děti, tak i pro rodiče, zúčastňuje se porad a školení sociálních pracovnic, je přítomna při výsleších dětí ze strany policie, účastní se a komunity dětí v ústavu, připravuje děti na další povolání a vstup do života. Současně zabezpečuje rozsáhlou administrativní agendu (sociální záležitosti dětí, statistické zpracování anamnestických údajů, knihy návštěv, ošetřovného, aj.). Útěkovost V uplynulém školním roce se chlapci výchovného ústavu dopustili 348 útěků. Do útěku jsou zahrnuty přímé útěky z areálu ústavu, z vycházek a pobytů u osob odpovědných za výchovu. V posledních letech se objevuje větší spektrum důvodů útěků. V dřívějších letech ve většině případů utíkaly děti ke svým rodinám.

13 Dnes se většinou domů nevracejí, ale vyhledávají závadové party, kde dochází ke konzumaci měkkých a tvrdých drog, promiskuitě a mnohdy i k trestné činnosti. Shromažďují se v opuštěných bytech nebo na chatách. Objevuje se zde nový prvek útěků za nevázanou zábavou s následným přihlášením se na policii nebo návratem do zařízení často pod vlivem alkoholu, drog. Statistiku útěků rozšiřují i chlapci, kteří jsou do našeho zařízení přemísťováni z důvodu selhání v předchozím zařízení. Další skupina dětí, které utíkají, mají v anamnéze útěky z domova či záškoláctví jako jednu z prioritních problémů. Nejčastější příčiny útěků: reakce na vzniklou situaci neztotožnění se s nařízenou ústavní výchovou, ochrannou výchovou, neodjezd na předpokládanou dovolenku (nezažádali rodiče, nesouhlas OSPODu), spontánní útěk motivovaný touhou po svobodě, útěk za drogou, alkoholem, příchod nového problémového jedince, problém s adaptací, nevrácení se z pobytu u osob odpovědných za výchovu ( dovolené ). Spolupráce Systém spolupráce našeho zařízení je rozvinut do širokého spektra. Část této oblasti byla již zmíněna v článku o prezentaci zařízení, další část v článku o sociálním úseku. Tuto oblast je třeba rozdělit do několika oblastí. Za prvé se jedná o spolupráci v rámci resortu školství. Především se jedná o obdobná školská zařízení, oblast středních učilišť, PPP Znojmo, SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo, a v neposlední řadě pak s višňovskou základkou a mateřskou školou. Druhou oblastí je spolupráce s městskými úřady z pohledu trvalých bydlišť našich dětí. Rovněž sem je třeba zařadit i spolupráci s rodiči. Další oblastí je spolupráce s policií, soudy, PMS, věznicemi, zdravotnickými organizacemi. Širokou oblastí je pak spolupráce se státními a nestátními organizacemi, se kterými spolupracujeme ať při vlastní reedukaci dětí, tak i při jejich resocializaci do společnosti, kdy nám pomáhají s umisťováním dětí života veřejnosti, po zletilosti dítěte. Do této skupiny se řadí i spolupráce s církví v oblasti duchovní pastorace.

14 III. Stravování Stravování zajišťuje školní jídelna při VÚ, kde je poskytována celodenní strava nejen dětem umístěných v zařízení, ale i pracovníkům ústavu dle platné legislativy. Od se mohou ve školní jídelně stravovat i cizí strávníci. Údaje o výsledcích kontrol V době od do byla v zařízení přítomna kontrola z ČSI v Brně. Neshledány žádné závady.

15 Příloha Mimoškolní akce, pobyty, výlety, exkurze apod. ve školním roce 2011/2012 Září 2011 Výlet do Znojma. Návštěva fotbalových utkání Rybolov na dunajovické přehradě Cykloturistika Zahájení činnosti zájmových kroužků Říjen 2011 Brno návštěva kina Fotbalové utkání našich dětí proti pedagogickým pracovníkům Dvoudenní branný závod s turnajem v nohejbalu o pohár ředitele VÚ Višňové. Návštěvy fotbalových utkání Hostěradice- zatopený lom - rybolov Turnaj ve stolním tenise Listopad 2011 Návštěvy kina po skupinách Brno- Olympia Lom Hostěradice - rybolov Aguapark Vyškov návštěva- plavání, sociální učení Trstěnice - vycházka s přírodovědným zaměřením Jevišovice sýpka - hraní bowlingu, upevnění sociálních vztahů Pokračuje činnost zájmových kroužků Prosinec 2011 Diskotéka s děvčaty z VÚ Moravský Krumlov Kuřim městská skolovna závody jednotlivců v lezení na umělé horolezecké stěně Výlet do Brna spojený s návštěvou kina. Vánoční besídka s kulturním programem studentek SZŠ Znojmo.

16 Leden 2012 Blatiny: Lyžařský výcvikový kurz. Návštěva zimního stadionu ve Znojmě Jevišovice - bowling Vytvoření ledového kluziště na hřišti VÚ Utkání v ledním hokeji s chlapci z městyse Višňové Únor 2012 Olešnice na Moravě - lyžování Návštěva kina po skupinách Dřevohostice turnaj ve stolním tenise Březen 2012 Účast na olympiádě výchovných ústavů Kvilda - Šumava Sálová kopaná ve Višňovém Výlety spojené s rybařením Návštěva VÚ Janštejn Duben 2012 Parkový den, spolupráce s MŠ, ZŠ Výlet do Jevišovic bowling Velikonoční výlet do Miroslavi, zhlédnutí skořápkovníku Výstavka prací s velikonoční a jarní tematikou Akce 100 jarních kilometrů turistické výlety Olešnické sportovní hry malá kopaná, florbal Květen 2012 Návštěva letního kina Účast a spoluúčast na akci: Dětský den spolupráce s městysem a SDH Višňové, CSH výchovných ústavu v Hostouni Volejbal s děvčaty s VÚ Moravský Krumlov

17 Červen 2012 Účast a organizace Den dětí ve Višňovém Pracovní spolupráce s městysem Višňové Freeport Hatě nákup letního ošacení Návštěva koupaliště v Trstěnicích Ukončení činnosti zájmových kroužků Kopaná mezi pedagogy a chlapci Návštěva studentek SPgŠ Znojmo Červenec, srpen 2012 Koupaliště Únanov soutěže v plavání Dunajovická přehrada relaxace, koupání, opalování Výlet - Vranov nad Dyjí Brno, Zbýšov - koupaliště Cykloturistika s koupáním v Trstěnicích Mostkovice prázdninový pobyt Praha - návštěva ZOO Jevišovice výlet, bowling Hatě Freeport výlet do nákupního centra Brno OC Olympie návštěva filmového představení Horní Dunajovice - přehrada rybaření, koupání Návštěvy sportovních a kulturních akcí

18 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY: Vzdělávání ve SŠ při VÚ Višňové je založeno na zásadách rovného přístupu každého občana ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Jsou zohledňovány vzdělávací potřeby jednotlivce. Cílem je rozvoj osobnosti žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, posílením mravních hodnot pro osobní a občanský život a získáním odborného vzdělání, které uplatní při integraci do společnosti. Základním cílem je osvojení si strategie učení, tvořivé myšlení žáků a přiměřené řešení problémů, vedení ke schopnosti komunikovat s okolím, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Cíle, které si škola stanovila: Osvojit u žáků návyk pravidelně docházet do školy Při účasti na výuce dbát na individuální možnosti jednotlivých žáků V hodinách všeobecně vzdělávacích předmětů vycházet z dosavadních zkušeností žáků a dát jim dostatečný prostor na vhodnou seberealizaci Při práci s dětmi využívat vhodné motivační činitele Využívat vlastního sebehodnocení žáka Objektivně hodnotit žáky a využívat zpětné vazby Nabídnout žákům co nejpestřejší paletu učebních oborů Personální podmínky vzdělávání: Věkové složení ped. pracovníků - průměrný věk je 46 let. Ve škole je většina pedagogických pracovníků mužů. Ze sedmičlenného kolektivu učitelů jsou 2 ženy. Odborná kvalifikace je u 5 učitelů ukončené VŠ studium spec. pedagogiky, 1 z učitelů v současné době zahájil studium, 1 z učitelů odborného výcviku má ukončené střední vzdělání a dlouhodobou praxi v učebním oboru, který vyučuje, zároveň se připravuje k zahájení studia.

19 Materiálně technické podmínky vzdělávání: Školní budova je umístěna v budově bývalého zámku. Učebny jsou poměrně velké. K odbornému výcviku učebního oboru Práce ve stravování slouží v nedávné době zrekonstruovaná cvičná školní kuchyně. Ve škole je školní dílna, která je průměrně zařízena. Ke vzdělávání a k dalšímu zdokonalování poznatků slouží žákům i pedagogickým pracovníkům školní knihovna. Negativem je, že není v samostatné místnosti, ale je umístěna ve školním kabinetu. Školní kabinet je vybaven školními pomůckami, školními učebnicemi, audiovizuální technikou. Vybavení učeben školním nábytkem je na velice dobré úrovni, po rekonstrukci budovy jsme zakoupili nový nábytek. Vzhledem k tomu, že nám chybí v naší škole tělocvična, využíváme ke sportování hřiště, které se nachází v areálu zámeckého parku v zimě zde vytváříme za příznivých klimatických podmínek ledovou plochu. Rovněž navštěvujeme sportovní halu místní tělovýchovné jednoty. Ve škole je zřízen sportovní sklad, k vybavení žáků ke sportovním aktivitám. Pravidelně pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, účastníme se i různých sportovních olympiád a dalších aktivit v rámci soutěží výchovných ústavů. Odborný výcvik učebního oboru Sadovnické a květinářské práce se uskutečňuje v ústavních sklenících a na rozsáhlých polnostech zámeckého parku. Odborná praxe učebního oboru Stavební práce a Zednické práce probíhá v areálu zámecké budovy i zámeckého parku, kde učni pod vedením učitele OV provádějí drobné zednické opravy, pokládku dlažby, kterou si sami vyrobili. Spolupráce školy a rodičů: Žáci, kteří jsou v naší škole zařazení, zde vykonávají nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou výchovu. Rodiče mají možnost po dohodě s ředitelem školy, své děti kdykoliv navštívit. O chování a prospěchu žáků, i o jeho zařazení do učebního oboru jsou rodiče pravidelně čtvrtletně informováni. Vyjadřují se k možnosti udělení dovolenky z výchovného ústavu. Rodiče jsou zváni i na závěrečné učňovské zkoušky a na slavnostní předávání výučních listů.

20 Spolupráce s obcí: Žáci naší školy pravidelně vypomáhají při brigádnických pracích pro Městys Višňové, rovněž pro občany zajišťují výpomoc (např. skládka uhlí, výpomoc při polních pracích apod.), taktéž se podílejí na zvelebování obce - výroba a pokládka dlažby. Při ukončení studia jsou na úřadu Městyse Višňové slavnostně předávány výuční listy. Prezentace školy na veřejnosti: Brigádnická činnosti pro různé firmy, úřad Městyse Višňové. Vánoční besídka možnost návštěvy občanů z obce. Pořádáme různé výstavky ovoce, zeleniny, vánočních vazeb, věnců k památce zesnulých. V letních měsících je možnost navštívit bazén v zámeckém parku, v zimních měsících možnost bruslení veřejnosti na hřišti. Místní prádelna zajišťuje i praní pro místní podnikatele a organizace. Žáci naší školy přispívají i do časopisu Zámeček. Činnost našeho zařízení byla prezentována v regionálním tisku Rovnost.

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011 - 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011 - 2-1. Historie Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově. Původní tvrz byla kolem roku 1600 rodem

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Višňové č. p. 1 671 38 Višňové Tel.: 515300831, 515300838 Fax: 515300830 Email: vumvisno@mboxzn.cz Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní

Více