Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, IČO tel Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Alena Žamberová ředitelka školy Zpracovala: Mgr. Alena Žamberová

2 A) Zpráva o činnosti školy Základní charakteristika školy Část I. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo organizace: Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, IČO organizace: Identifikační číslo zařízení: Ředitel školy: Mgr. Žamberová Alena Dvořákova Frýdlant v Čechách. Zřizovatel: Obec Habartice, Habartice 191, Habartice u Frýdlantu : Adresa: Obecní úřad Habartice, Habartice Habartice u Frýdlantu Statutární zástupce: František Kryšpín starosta obce Habartice 2

3 Druhy a typy škol, které sdružuje: 1. Mateřská škola Kapacita 25 dětí IZO: Základní škola ročník Kapacita 55 žáků IZO: Školní družina Kapacita 55 žáků IZO: Školní jídelna Kapacita 90 jídel IZO: Identifikátor právnické osoby Datum zařazení do sítě: Změna zařazení: Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cestička do života od Rada školy byla ustanovena od Schází se 2x ročně a schvaluje dokumenty školy. 3

4 Část II. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program č.j MŠMT Školní rok 2012/13 Počet žáků a dětí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ročník 38 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný rok 26 Školní družina Ve školním roce 2012/2013 škola pracovala jako dvojtřídní. Byly spojeny ročníky první a druhý dále třetí, čtvrtý a pátý. 4

5 Část III. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Přehled vývoje počtu tříd a žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2012/ / / / / / / / , ,54 12,88 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 Počet žáků Prospělo Neprospělo Ročník 2012/ / / / / / I.stupeň Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2012/13 Školní rok 2013/14 Zapsaní do 1.třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1.třídy Zapsaní do 1.třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1.třídy Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 Omluvených Neomluvených celkem Průměr na žáka celkem Průměr na žáka 1.pololetí , pololetí , ,36 Celkem školní rok , ,36 5

6 Část IV. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Základní škola Pracovní zařazení - funkce Úvazek Kvalifikace stupeń vzdělání Počet roků praxe 1. ředitelka 1 VŠ Nš-Tv učitelka 0,59 VŠ Nš-Vv učitelka 1 VŠ 1.st. ZŠ 0 4. učitel 0,36 SŠ SPgŠ školnice 0,5 vyučena 2 Mateřská škola 1. učitelka 1 SŠ SPgŠ učitelka 1 SŠ SPgŠ 3 3. uklizečka 1 vyučena 28 Školní družina 1. vychovatelka 0,78 SŠ SPgŠ vychovatelka 0,43 SŠ Ekonom. 2 Školní jídelna 1. vedoucí ŠJ 0,50 SŠ Ekonom kuchařka 1 vyučena 0 6

7 Přehled aprobovanosti výuky Celkový počet hodin Hodin Vyučováno s odbornou a pedagogickou kvalifikací Počet vyuč. Počet hodin týdně tj.% Vyučováno bez odborné a pedagogické kvalifikace Počet vyuč. Počet hodin týdně M Prv Čj Př Vl Hv Vv Tv Pč Aj Inf tj.% Přehled odborné a pedagogické kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru ZŠ Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch.věk Důchod. věk Celkem/žen OPZ úplná /3 PZ 1 1/1 MŠ OPZ úplná 1 1 2/2 PZ ŠD OPZ úplná 1 1/1 PZ 1 1/1 7

8 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/14 ZŠ nastoupili 2 1 odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství MŠ nastoupili 0 0 odešli ŠD nastoupili 0 0 odešli Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2012/13 Školní rok 2013/14 Nekvalifikovan. důchodců Nekvalifikovan. důchodců ZŠ MŠ ŠD Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků Druh vzdělávání Celkem dlouhodobé krátkodobé/kurzy/ ZŠ MŠ ŠD Paní Krubnerová úspěšně absolvovala studium Pedagog volného času asistent pedagoga. Platové podmínky pracovníků Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2013 a čtvrtletí

9 Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele počet odvolání odklad školní docházky 0 0 přijetí do MŠ 9 0 vyřazení z MŠ 10 0 nepřijetí do MŠ 0 0 přijetí do ZŠ 8 0 přestup z jiné ZŠ 1 0 přestup na jinou ZŠ 5 0 9

10 Část VI. Řízení školy škola úzce spolupracuje se školami ve Frýdlantu na víceleté gymnázium odešel jeden žák z 5. ročníku výuka dopravní výchovy probíhala odpoledne jako aktivita ve ŠD ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do 1. třídy 10 dětí integrace 1 žák integrován individuální vzdělávací plán ve spolupráci s PPP Frýdlant byly zaznamenány tři drobné úrazy při škole pracuje SRPDŠ - poplatek 50,-Kč na rodinu ve spolupráci s obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN byl zajištěn finanční dar pro 3 žáky naší školy, firma BENTELER nám zaplatila autobus na školní výlet, Obec Habartice florbalové branky a i nadále spolupracujeme s občanským sdružením místních hasičů a sportovců pokračujeme ve sběru tříděného odpadu ve spolupráci se základní organizací Českého svazu ochránců přírody Armilaria, jsme zapojeni do RECYKLOHRANÍ, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů MŠ a ZŠ jsou zařazeny v síti škol M.R.K.E.V. jsme i nadále zapojeni do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol byla nám schválena funkce Asistent pedagoga pro sociál. znevýhodněné pro rok 2014, bohužel bez nároku na navýšení finančních prostředků Část VII. Poradenské služby 1. Dvě žákyně vyšetřeny v PPP a navrženy na integraci se specifickými poruchami učení. Na odbornou logopedickou péči dojíždějí rodiče s dětmi do poradny ve Frýdlantu. 2. Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek je v našem zařízení zpracován. Všichni učitelé nenásilnou formou předávají dětem veškeré dostupné informace během vyučovacích hodin i mimo ně. Za tuto oblast zodpovídá paní vychovatelka, která má nejvhodnější podmínky v mimoškolních aktivitách na děti působit a s dětmi diskutovat. V uplynulém školním roce jsme nezaznamenali žádný problém v této oblasti. Nebyly problémy ani se šikanou. 10

11 Část VIII. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Ve školním roce 2013/2014 byly provedeny dvě kontroly zřizovatelem. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, finanční prostředky se využívají efektivně a dle pokynů zřizovatele. Protokoly o kontrolním zjištění jsou k dispozici v plném znění u ředitele školy. Část IX Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje ZŠ ve škole jsou zavedeny mimoškolní aktivity: kroužek počítačů florbal vaření výtvarný kroužek sportovní pracovní činnosti kroužek AJ pravidelně se děti celého zařízení zapojují do veřejně prospěšné práce sběr lesních plodů, PET lahve, starý papír za získané peníze jezdí žáci na výlety a různé akce připravujeme besídky pro maminky ke Dni matek, vánoční besídku, pro starší občany z Habartic, Pertoltic a Černous pásma písniček, básniček, scének další mimoškolní aktivity směřují k poznávání okolí etapové hry, výlety do okolí zkoušky cyklistů na DH prospělo 10 žáků v rámci výuky jezdí děti na programy do střediska ekologické výchovy Střevlík V letošním roce se žáci zúčastnili těchto akcí: Den Integrovaného záchranného systému ve Frýdlantě 2. a 3. ročník Autorské čtení "Další vyprávěnky čubičky Kvídy", P. Holán Výlet do Planetária v Praze Spaní ve škole "Člověk přírodě - Příroda člověku" - Babylon Liberec - odměna za sběr tříděného odpadu Školský pohár České pojišťovny ve florbalu - Frýdlant Výukový program "Kouzlo Vánoc" - Ekologické centrum Střevlík v Oldřichově v Hájích Vánoční tvoření rodičů a dětí 11

12 Vánoční florbalový turnaj - tělocvična Habartice Vánoční besídka pro babičky a dědečky Okresní kolo Matematické olympiády v Liberci Výlet do bazénu ve Frýdlantě "Pověsti Liberecka a Frýdlantska" literární pásmo Florbalový turnaj ve Frýdlantě - 2. místo Florbalový turnaj v Libereci - 3. místo Školní masopust Výlet do Liberce - Babylon a IQpark téma "Hravá voda" Ekologické středisko Střevlík Oldřichov v Hájích - program "Letem ptačím světem" Ekologické středisko Střevlík Oldřichov v Hájích - program "Odpady" Přírodovědný program - Obojživelníci ve škole Velikonoční florbalový turnaj - tělocvična Habartice McDonald s CUP okrskové kolo ve Frýdlantě - 2. místo Přespolní běh Višňová Besídka ke Dni matek McDonald s CUP semifinále - Frýdlant - 3. místo Výlet MŠ do Benátek nad Jizerou Výlet ZŠ do Hřenska Fotbalový turnaj Grassroots Day 2014 ve Frýdlantě Na podzim a na jaře žáci dojíždí na dopravní hřiště ve Frýdlantě ŠD Pobyt dětí ve školní družině probíhá převážně na školní zahradě, na hřišti a v přírodě, protože ŠD nemá svoje prostory. Za nepříznivého počasí, jsou děti ve třídách nebo v tělocvičně. Využíváme též DVD a počítačovou třídu, školní knihovnu, interaktivní tabuli a někdy i prostory MŠ. Celoročně četba na pokračování kroužek vaření kroužek florbalu a sportovní hry hry na počítači návštěvy místní knihovny výtvarný kroužek a pracovní činnosti projekt Cesta do vesmíru Podzim - sběr lesních plodů sběr přírodnin /jeřabiny, šípky.../ práce s přírodninami sběr a poznávání hub vítání občánků výtvarná soutěž Svět zvířat- ZOO Liberec Svátek duchů a strašidel soutěž v házení šipek úprava zahrady 12

13 Zima - spaní ve škole, výroba lampionků dramatizace pohádek Budka, Zvířátka a loupežníci Vánoční besídka plná soutěží a tance výzdoba Mikuláš, čerti, Andělé, řetězy práce s časopisem Dráček výroba dárečků, novoročenek a přáníček malá vánoční besídka pro babičky a dědečky společné tvoření s rodiči vánoční svícny a dekorace dárečky ke sv. Valentýnu dárečky k zápisu / veselé rukavičky a klíč k otevření 1. třídy / příprava na zkoušky - testy DV pololetní prázdniny Babylon a IQ Park v Liberci Jaro - Léto - dárečky pro paní učitelky ke Dni učitelů příprava pásma ke Dni matek dárečky, přání, pásmo pohádek, básniček, písniček a tanečků příprava masek Masopustní diskotéka Velikonoční vyrábění drobné dárky pro babičky úklid zahrady turnaj v minifotbálku Čarodějný týden pohádky o čarodějnicích soutěže, opékání buřtů hry s dopravní tématikou DV příprava na zkoušky pásmo k uvítání občánků příprava na atletické závody Den dětí soutěže výtvarná soutěž Ty a školní oběd vyhodnocení nejlepších sběračů odvoz sběru lisování rostlin výlet do Hřenska rozloučení se školním rokem a paní učitelkou Ve ŠD se vybírá poplatek 50,-Kč za měsíc na dítě. V ranních hodinách probíhá ŠD v prostorách mateřské školy. Příprava na vyučování probíhá individuálně /po domluvě s paní učitelkou /. Využíváme též výukové počítačové programy, řešíme osmisměrky, křížovky, rébusy, časopis Dráček, Sluníčko a ABC. Využíváme interaktivní tabuli. Celoročně třídíme odpad. Starší žáci pomáhají mladším. Práce ve ŠD je zaměřená na poznávání přírody, třídění odpadu, zručnost, postřeh a vzájemnou pomoc mezi sebou. Besedujeme o ročních obdobích, sledujeme změny v přírodě, život zvířat, vztahy mezi zvířaty. Zajišťujeme pitný režim žáků. Činnost ŠD se řídí podle rámcově vzdělávacího programu. Děti mají prostor na činnosti odpočinkové, rekreační, pracovní, výtvarné, přírodovědné, sportovní, hudební. Příprava na vyučování je dobrovolná /spolupráce s paní učitelkou/. Naše činnost vyplývá z pedagogiky 13

14 volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času. MŠ Do jednotřídní MŠ ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno 26 dětí ve věkovém složení 3 6 let. Ve výchovně - vzdělávací práci jsme se snažili o předávání základních vědomostí a zkušeností v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, snažili jsme se rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. MŠ pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy. Má zpracovaný Školní vzdělávací program, na který navazuje Třídní vzdělávací program. Individuální péče: logopedická prevence, talentované a nadané děti, integrace dětí, pro děti, které se špatně zapojují do kolektivu Naše aktivity během roku: Kromě standardních činností nabízíme množství nadstandardních aktivit, které se organizují v průběhu celého roku. Předškolní děti výlet do Planetária v Praze Návštěva knihovny Besídka s Mikulášem Vánoční besídka Vánoční vystoupení pro veřejnost Divadlo v MŠ Čertovská pohádka Návštěva farmy mláďata Návštěva školy před zápisem do ZŠ Výlet do bazénu ve Frýdlantě Návštěva místní knihovny Oslava Dne matek Celodnní výlet do Benátek nad Jizerou a parku Mirákulum Den dětí karneval, soutěže masek Tablo budoucích prvňáku na OÚ Vypouštění ježka do přírody Budeme nadále zlepšovat práci podle Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a Třídního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Zaměříme se na evaluaci jednotlivých bloků ve TVP PV a na pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. 14

15 Část X. Další záměry školy, hodnocení a závěr 1. Ve školním roce 2014/2015 má nastoupit 8 žáků do 1. ročníku. Naším záměrem je zachovat samostatný 1. ročník především ve výuce základních předmětů, jako je český jazyk a matematika. 2. Dále chceme spolupracovat se všemi, kteří nám poskytují finanční i jiné dary. 3. I nadále věříme a spoléháme na úzkou spolupráci s obcí. 4. Nezříkáme se i spolupráce s občanským sdružením sportovců, či hasičů. 5. Zaměříme se na finanční gramotnost žáků. 6. Povedeme děti a žáky ke zdravému životnímu stylu především ke zdravému stravování za pomoci projektu Zdravá Ve školním roce 2014/2015 chceme úspěšně a efektivně využít program OP VK Vzdělávání dotykem, do kterého jsme se zapojili. 8. Přihlásit se do Rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Školní rok 2013/14 byl pro školu úspěšný, ale i velmi náročný. Na školu nastoupila mladá paní učitelka bez praxe. Všechny kolegyně se jí snažili v náročné práci pomáhat. Pedagogové se průběžně vzdělávají v kurzech či seminářích pořádaných NIDV, CVLK a ostatními vzdělávacími organizacemi. Materiálně-technické podmínky vzdělávání Učební pomůcky a knihy jsou postupně obnovovány. Počítačová učebna byla dovybavena novými výukovými programy. Do školní družiny byly zakoupeny nové hry a stavebnice, výtvarné potřeby. I nadále postupně obměňujeme knihy ve školní knihovně. Úzce spolupracujeme též s místní obecní knihovnou. Za výrazného přispění OÚ Habartice byly opraveny závady na hracích prvcích na školní zahradě. Průběh vzdělávání I nadále jsou naplňovány cíle stanovené ŠVP. Ve spolupráci s SPC Liberec a PPP Frýdlant byly vypracovány individuální vzdělávací plány pro žáky a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K těmto žákům a dětem je přistupováno individuálně a je jim věnován i čas mimo vyučování. Kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních dokumentů a soulad výuky s cíli základního vzdělávání probíhá pohovorem, kontrolou pedagogické dokumentace, vzájemnými hospitacemi, diskusemi, sebehodnocením pedagogů. Mezi vyučovací metody a formy je zařazována podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků (sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování, tolerance), aktivní, prožitkové učení, experimentování, objevování, práce s chybou. Jsou využívány všechny formy výuky - frontální, skupinová i individuální. Je respektováno individuální tempo žáků. Důraz je kladen na věcnou a odbornou správnost výuky. 15

16 Jsou uplatňována pravidla komunikace mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem, vzájemné respektování, výchova k toleranci, žákům je dávána příležitost k samostatným řečovým projevům. Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, jsou respektovány individuální schopnosti žáků. Spolupráce školy s rodiči Při škole působí Školská rada, 2x ročně je informační den pro rodiče, rodiče prvňáčků mají informační schůzku v prvních měsících školy. Rodiče mají možnost kdykoliv navštívit školu a požádat o informace. Případné problémy jsou tak řešeny okamžitě a po vzájemné dohodě dochází k nápravě. Rodiče mají blízký vztah ke škole, což je vidět na jejich zájmu a případné pomoci, např. florbalový kroužek, drobné dary. Ve škole působí zájmové kroužky, o které je každoročně velký zájem. Ne jinak je tomu i při jiných mimoškolních akcích. Velmi dobrá je i spolupráce s OÚ. Žáci již několik let vystupují s pásmem básní při vítání nových občánků naší obce. V obecních vývěskách jsou občané Habartic informováni o činnosti školy a jejích akcích. Výsledky vzdělávání žáků Okresní kolo Pythagoriády v Liberci - dva žáci Matematický Klokan účast v kategorii Cvrček, kategorie Klokánek Testy Scio Čtenář 4.ročník. Svými výsledky se škola řadí mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování Čtenář 5. ročník. Svými výsledky se škola řadí mezi průměrné školy. Polovina škol měla lepší výsledky. Přespolní běh Višňová 2. místo Fotbalový turnaj McDonald s Cup účast v krajském semifinále Zkoušky na dopravním hřišti Cyklista 100% úspěšnost Práce učitelů ZŠ, MŠ, ŠD i správních zaměstnanců si zaslouží poděkování. Všichni se snažíme o dobrou náladu po celý rok. Tím se i práce daří. Nesmíme zapomenout na úzkou spolupráci s obecním úřadem, která funguje prakticky po celý rok bez problémů. Děkujeme. Dobré vzájemné vztahy, pomoc mladším je samozřejmostí. Ubližovat se prostě nesmí! To musí být jasné ve třídě, v rodině, na veřejnosti obecně! Jedná se o součást dobrých mravů. Školní řád je doplněn o práva a povinnosti dětí a je plně respektován všemi dětmi i dospělými. 16

17 B) Zpráva o hospodaření Hlavní činnost organizace 1. Příjmy ze státního rozpočtu, od zřizovatele ,66 Kč Tržby z prodeje služeb ,00 Kč Ostatní výnosy ,42 Kč Úroky 49,04 Kč Celkem ,12 Kč Náklady celkem ,76 Kč Zůstatek ,36 Kč Zůstatek kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti organizace byl vyčerpán dle pokynů zřizovatele. 2. Doplňková činnost v naší škole nebyla. 3. Inventarizace majetku je prováděna pravidelně ke konci kalendářního roku ve spolupráci s obecním úřadem. Nedostatky nebyly zjištěny. 17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ARCHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ARCHA VÝROČNÍ ZPRÁVA CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ARCHA za školní rok 2012/2013 Zpráva je zpracována dle osnovy SMT MHMP a vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více