Souhrnné výsledky za školu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnné výsledky za školu"

Transkript

1 XYZ

2 třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x verbální část analytická část kvantitativní část slovní zásoba orientace v textu logické hlavolamy analýza informací orientace v grafu a tabulce porovnávání hodnot číselné operace XYZ, G4 Vektor 14 Modul 4 Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek průměrný percentil za části testu IV. A ,4 1, průměr ,4 1, český jazyk celkový průměrný výsledek prům. percentil za části testu IV. A ,4 7, průměr ,4 7, matematika celkový průměrný výsledek prům. percentil za části testu IV. A , 2, průměr , 2, STRANA: 2

3 třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre poslech x čtení a porozumění textu komplexní cvičení konverzační situace gramatika a slovní zásoba XYZ, G4 Vektor 14 Modul 4 Souhrnné výsledky za školu anglický jazyk celkový průměrný výsledek průměrný percentil za části testu IV. A ,7 8, průměr ,7 8, STRANA: 3

4 průměrný percentil XYZ, G4 Vektor 14 Modul 4 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách AJ CJ MA OSP IV. A Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily tříd vaší školy. Pokud data u některé ze tříd pro daný předmět chybí, třída se tohoto testování nezúčastnila. STRANA: 4

5 průměrný percentil vaše škola; 45 kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Relativní postavení školy v testu OSP - souhrnné výsledky za školu čtyřletá gymnázia víceletá gymnázia obchodní akademie střední odborné školy střední odborná učiliště střední průmyslové školy vaše škola 3 1 Poznámka: Graf vystihuje postavení vaší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování Vektor 4. Pořadí je dáno průměrným percentilem škol. Graficky jsou odlišeny různé typy škol. STRANA: 5

6 průměrný percentil vaše škola; 53 kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Relativní postavení školy v testu z českého jazyka - souhrnné výsledky za školu čtyřletá gymnázia víceletá gymnázia obchodní akademie střední odborné školy střední odborná učiliště střední průmyslové školy vaše škola 3 1 Poznámka: Graf vystihuje postavení vaší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování Vektor 4. Pořadí je dáno průměrným percentilem škol. Graficky jsou odlišeny různé typy škol. STRANA: 6

7 průměrný percentil vaše škola; kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Relativní postavení školy v testu z matematiky - souhrnné výsledky za školu čtyřletá gymnázia víceletá gymnázia obchodní akademie střední odborné školy střední odborná učiliště střední průmyslové školy vaše škola 3 1 Poznámka: Graf vystihuje postavení vaší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování Vektor 4. Pořadí je dáno průměrným percentilem škol. Graficky jsou odlišeny různé typy škol. STRANA: 7

8 průměrný percentil vaše škola; 66 kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Relativní postavení školy v testu z anglického jazyka - souhrnné výsledky za školu čtyřletá gymnázia víceletá gymnázia obchodní akademie střední odborné školy střední odborná učiliště střední průmyslové školy vaše škola 3 1 Poznámka: Graf vystihuje postavení vaší školy v rámci daného předmětu ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování Vektor 4. Pořadí je dáno průměrným percentilem škol. Graficky jsou odlišeny různé typy škol. STRANA: 8

9 třída IV. A

10 jméno číslo žáka skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém skupinový percentil (G4) extrém kód školy, typ: XYZ, G4 třída: IV. A Vektor 14 Modul 4 EXTRÉMY Tabulka extrémních výsledků OSP CJ MA AJ OSP český jazyk matematika anglický jazyk jméno1 příjmení jméno2 příjmení jméno3 příjmení jméno4 příjmení jméno5 příjmení jméno6 příjmení jméno7 příjmení jméno8 příjmení jméno9 příjmení jméno1 příjmení jméno11 příjmení jméno13 příjmení jméno14 příjmení jméno15 příjmení jméno16 příjmení jméno17 příjmení jméno18 příjmení jméno19 příjmení jméno příjmení jméno23 příjmení jméno24 příjmení jméno25 příjmení jméno26 příjmení jméno27 příjmení jméno28 příjmení jméno29 příjmení jméno3 příjmení jméno31 příjmení průměry = 35 = 44 = 38 = 61 = směrodatná odchylka = 31 = 32 = 26 = 25 = Poznámka: V této tabulce lze porovnat skupinové percentily žáků za všechny testy a dále pak sledovat extrémní výsledky žáků, v rámci škol stejné skupiny. Znaménkem "+" jsou ve sloupci extrém označeni žáci, kteří dosáhli v daném předmětu vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku (15 % nejlepších), znaménkem "-" naopak žáci, kteří dosáhli hodně podprůměrného až velice slabého výsledku (15 % nejhorších). STRANA: 9

11 jméno číslo žáka percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost verbální část analytická část kvantitativní část slovní zásoba orientace v textu logické hlavolamy analýza informací orientace v grafu a tabulce porovnávání hodnot číselné operace odpovědí správně odpovědí špatně skóre kód školy, typ: XYZ, G4 třída: IV. A Vektor 14 Modul 4 OSP Tabulka podrobných výsledků percentily za části percentily za dovednosti jméno1 příjmení ,3 jméno2 příjmení , jméno3 příjmení ,5 jméno4 příjmení ,1 jméno6 příjmení ,3 jméno7 příjmení ,7 jméno8 příjmení ,5 jméno9 příjmení ,1 jméno1 příjmení , jméno11 příjmení ,7 jméno13 příjmení , jméno14 příjmení ,8 jméno15 příjmení ,8 jméno16 příjmení ,5 jméno17 příjmení ,8 jméno18 příjmení ,8 jméno19 příjmení ,8 jméno příjmení ,1 jméno23 příjmení ,8 jméno24 příjmení ,7 jméno25 příjmení ,3 jméno26 příjmení ,8 jméno27 příjmení ,8 jméno28 příjmení ,4 jméno29 příjmení ,1 jméno3 příjmení ,2 jméno31 příjmení ,5 průměry = ,4 směrodatná odchylka = ,3 STRANA: 1

12 průměrný percentil kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Analýza dovedností a částí - OSP čtyřletá gymnázia třída IV. A Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily dosažené třídou v jednotlivých částech testu. Užší sloupeček vyjadřující percentil vaší třídy je pro porovnání rámován průměrným výsledkem (percentilem) škol stejného typu. STRANA: 11

13 průměrná hrubá úspěšnost kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Analýza po úlohách - OSP čtyřletá gymnázia třída IV. A Poznámka: Graf zachycuje průměrnou hrubou úspěšnost (poměr mezi počtem správných odpovědí a počtem všech žáků), jaké dosáhli žáci ve třídě v jednotlivých úlohách. Zjednodušeně řečeno vyjadřuje, jaký podíl žáků ve třídě odpověděl na danou otázku správně. STRANA: 12

14 jméno číslo žáka percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost studijní potenciál mluvnice literatura sloh a komunikace odpovědí správně odpovědí špatně skóre kód školy, typ: XYZ, G4 třída: IV. A Vektor 14 Modul 4 Český jazyk Tabulka podrobných výsledků percentily za části jméno1 příjmení ,7 jméno2 příjmení ,3 jméno4 příjmení ,3 jméno5 příjmení = , jméno6 příjmení ,7 jméno7 příjmení ,3 jméno9 příjmení , jméno1 příjmení ,7 jméno11 příjmení , jméno13 příjmení , jméno14 příjmení ,7 jméno16 příjmení ,3 jméno18 příjmení , jméno19 příjmení ,3 jméno příjmení ,3 jméno23 příjmení ,7 jméno25 příjmení ,3 jméno27 příjmení ,7 jméno28 příjmení , jméno29 příjmení ,3 jméno3 příjmení ,7 jméno31 příjmení , průměry = ,4 směrodatná odchylka = , STRANA: 13

15 průměrný percentil kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Analýza dovedností a částí - ČJ čtyřletá gymnázia třída IV. A celkem mluvnice literatura sloh a komunikace Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily dosažené třídou v jednotlivých částech testu. Užší sloupeček vyjadřující percentil vaší třídy je pro porovnání rámován průměrným výsledkem (percentilem) škol stejného typu. STRANA: 14

16 průměrná hrubá úspěšnost kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Analýza po úlohách - ČJ čtyřletá gymnázia třída IV. A Poznámka: Graf zachycuje průměrnou hrubou úspěšnost (poměr mezi počtem správných odpovědí a počtem všech žáků), jaké dosáhli žáci ve třídě v jednotlivých úlohách. Zjednodušeně řečeno vyjadřuje, jaký podíl žáků ve třídě odpověděl na danou otázku správně. STRANA: 15

17 průměrný skupinový percentil - CJ skupinový percentil - CJ kód školy: XYZ Vektor 14 Modul Využití potenciálu ve třídě - ČJ skupinový percentil - OSP Poznámka: Graf zobrazuje využití studijního potenciálu u jednotlivých žáků ve třídě. Přerušovaná přímka vyjadřuje průměrné využití potenciálu žáků ze všech škol stejné skupiny, plná přímka vyjadřuje využití potenciálu v uvedené třídě vaší školy. Jednotlivé body představují žáky této třídy, kteří se zúčastnili testování. Na ose x je znázorněn skupinový percentil testu OSP, na ose y je skupinový percentil konkrétního testu. 9 Porovnání využití potenciálu - ČJ průměrný skupinový percentil - OSP Poznámka: Tento typ grafu zobrazuje využití potenciálu všemi testovanými třídami stejné skupiny jako je vaše škola. Jednotlivé body představují všechny třídy dané skupiny, které se testování zúčastnily, vaši třídu představuje trojúhelník. Na vodorovné ose je průměrný skupinový percentil v testu OSP, na svislé ose průměrný skupinový percentil konkrétního testu - můžete tedy sledovat jejich závislost. Přímka vyjadřuje průměrné využití potenciálu všemi třídami dané skupiny. STRANA: 16

18 jméno číslo žáka percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost studijní potenciál geometrie funkce algebra odpovědí správně odpovědí špatně skóre kód školy, typ: XYZ, G4 třída: IV. A Vektor 14 Modul 4 Matematika Tabulka podrobných výsledků percentily za části jméno1 příjmení , jméno2 příjmení ,7 jméno3 příjmení , jméno4 příjmení , jméno5 příjmení = , jméno6 příjmení , jméno7 příjmení , jméno9 příjmení ,7 jméno1 příjmení ,7 jméno11 příjmení , jméno13 příjmení ,7 jméno14 příjmení , jméno16 příjmení ,3 jméno18 příjmení ,3 jméno19 příjmení ,3 jméno příjmení ,3 jméno23 příjmení ,3 jméno25 příjmení ,7 jméno27 příjmení , jméno28 příjmení ,7 jméno29 příjmení , jméno3 příjmení ,3 jméno31 příjmení ,3 průměry = , směrodatná odchylka = ,8 STRANA: 17

19 průměrný percentil kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Analýza dovedností a částí - MA čtyřletá gymnázia třída IV. A celkem geometrie funkce algebra Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily dosažené třídou v jednotlivých částech testu. Užší sloupeček vyjadřující percentil vaší třídy je pro porovnání rámován průměrným výsledkem (percentilem) škol stejného typu. STRANA: 18

20 průměrná hrubá úspěšnost kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Analýza po úlohách - MA čtyřletá gymnázia třída IV. A Poznámka: Graf zachycuje průměrnou hrubou úspěšnost (poměr mezi počtem správných odpovědí a počtem všech žáků), jaké dosáhli žáci ve třídě v jednotlivých úlohách. Zjednodušeně řečeno vyjadřuje, jaký podíl žáků ve třídě odpověděl na danou otázku správně. STRANA: 19

21 průměrný skupinový percentil - MA skupinový percentil - MA kód školy: XYZ Vektor 14 Modul Využití potenciálu ve třídě - MA skupinový percentil - OSP Poznámka: Graf zobrazuje využití studijního potenciálu u jednotlivých žáků ve třídě. Přerušovaná přímka vyjadřuje průměrné využití potenciálu žáků ze všech škol stejné skupiny, plná přímka vyjadřuje využití potenciálu v uvedené třídě vaší školy. Jednotlivé body představují žáky této třídy, kteří se zúčastnili testování. Na ose x je znázorněn skupinový percentil testu OSP, na ose y je skupinový percentil konkrétního testu. 9 Porovnání využití potenciálu - MA průměrný skupinový percentil - OSP Poznámka: Tento typ grafu zobrazuje využití potenciálu všemi testovanými třídami stejné skupiny jako je vaše škola. Jednotlivé body představují všechny třídy dané skupiny, které se testování zúčastnily, vaši třídu představuje trojúhelník. Na vodorovné ose je průměrný skupinový percentil v testu OSP, na svislé ose průměrný skupinový percentil konkrétního testu - můžete tedy sledovat jejich závislost. Přímka vyjadřuje průměrné využití potenciálu všemi třídami dané skupiny. STRANA:

22 jméno číslo žáka percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost studijní potenciál poslech čtení a porozumění textu komplexní cvičení konverzační situace gramatika a slovní zásoba správně špatně skóre kód školy, typ: XYZ, G4 třída: IV. A Vektor 14 Modul 4 Anglický jazyk Tabulka podrobných výsledků percentily za části odpovědi jméno1 příjmení ,7 jméno2 příjmení , jméno3 příjmení , jméno4 příjmení ,3 jméno6 příjmení , jméno7 příjmení ,7 jméno8 příjmení ,3 jméno9 příjmení , jméno1 příjmení , jméno11 příjmení ,7 jméno13 příjmení ,3 jméno14 příjmení , jméno15 příjmení ,7 jméno16 příjmení , jméno17 příjmení , jméno18 příjmení ,3 jméno19 příjmení ,7 jméno příjmení ,7 jméno23 příjmení , jméno24 příjmení ,7 jméno25 příjmení , jméno26 příjmení ,3 jméno27 příjmení , jméno28 příjmení ,3 jméno29 příjmení ,7 jméno3 příjmení ,3 jméno31 příjmení ,7 průměry = ,7 směrodatná odchylka = ,7 STRANA: 21

23 průměrný percentil kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Analýza dovedností a částí - AJ čtyřletá gymnázia třída IV. A celkem poslech čtení a porozumění textu komplexní cvičení konverzační situace gramatika a slovní zásoba Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily dosažené třídou v jednotlivých částech testu. Užší sloupeček vyjadřující percentil vaší třídy je pro porovnání rámován průměrným výsledkem (percentilem) škol stejného typu. STRANA: 22

24 průměrná hrubá úspěšnost kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Analýza po úlohách - AJ čtyřletá gymnázia třída IV. A Poznámka: Graf zachycuje průměrnou hrubou úspěšnost (poměr mezi počtem správných odpovědí a počtem všech žáků), jaké dosáhli žáci ve třídě v jednotlivých úlohách. Zjednodušeně řečeno vyjadřuje, jaký podíl žáků ve třídě odpověděl na danou otázku správně. STRANA: 23

25 průměrný skupinový percentil - AJ skupinový percentil - AJ kód školy: XYZ Vektor 14 Modul Využití potenciálu ve třídě - AJ skupinový percentil - OSP Poznámka: Graf zobrazuje využití studijního potenciálu u jednotlivých žáků ve třídě. Přerušovaná přímka vyjadřuje průměrné využití potenciálu žáků ze všech škol stejné skupiny, plná přímka vyjadřuje využití potenciálu v uvedené třídě vaší školy. Jednotlivé body představují žáky této třídy, kteří se zúčastnili testování. Na ose x je znázorněn skupinový percentil testu OSP, na ose y je skupinový percentil konkrétního testu. 9 Porovnání využití potenciálu - AJ průměrný skupinový percentil - OSP Poznámka: Tento typ grafu zobrazuje využití potenciálu všemi testovanými třídami stejné skupiny jako je vaše škola. Jednotlivé body představují všechny třídy dané skupiny, které se testování zúčastnily, vaši třídu představuje trojúhelník. Na vodorovné ose je průměrný skupinový percentil v testu OSP, na svislé ose průměrný skupinový percentil konkrétního testu - můžete tedy sledovat jejich závislost. Přímka vyjadřuje průměrné využití potenciálu všemi třídami dané skupiny. STRANA: 24

26 XYZ

27 třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil relativní posun vstupní skupinový percentil (G4) výstupní skupinový percentil (G4) skupinový relativní posun (G4) třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil relativní posun vstupní skupinový percentil (G4) výstupní skupinový percentil (G4) skupinový relativní posun (G4) třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil relativní posun vstupní skupinový percentil (G4) výstupní skupinový percentil (G4) skupinový relativní posun (G4) XYZ, G4 Vektor 14 Modul 4 Souhrnné výsledky za školu OSP relativní posun skupinový relativní posun IV. A 42 36,2 37,3-4,6 22,2 27,5-6,6 průměr = 36,2 37,3-4,6 22,2 27,5-6,6 český jazyk relativní posun skupinový relativní posun IV. A 34 47,8 46,4 -,2 39,1 37,8-5,4 průměr = 47,8 46,4 -,2 39,1 37,8-5,4 matematika relativní posun skupinový relativní posun IV. A 36 41,5 37,5-14,7 34,8 35,6-11,4 průměr = 41,5 37,5-14,7 34,8 35,6-11,4 STRANA: 2

28 průměrný relativní posun IV. A; -5 kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Relativní posun v testu OSP - čtyřletá gymnázia víceletá gymnázia obchodní akademie střední odborné školy střední odborná učiliště střední průmyslové školy vaše třída Poznámka: Graf vystihuje postavení tříd vaší školy v rámci daného testu ve srovnání s ostatními třídami, které se zúčastnily testování. Pořadí je dáno průměrným relativním posunem tříd. Graficky jsou odlišeny různé typy středních škol. STRANA: 3

29 průměrný percentil kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4, Relativní posun po třídách - OSP 35, 3, 25,, 15, 1, 5,, -5, -1, průměrný percentil 11 36,2 průměrný percentil 14 37,3 průměrný relativní posun -4,6 Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily tříd vaší školy ve vstupním a výstupním testování a jejich průměrné relativní posuny. Zobrazeny jsou třídy, které se zúčastnily zároveň vstupního a výstupního testování. IV. A STRANA: 4

30 průměrný skupinový percentil / skupinový relativní posun průměrný skupinový relativní posun [%] IV. A; -7 kód školy: XYZ, skupina: G4 Vektor 14 Modul 4 Skupinový relativní posun v testu OSP čtyřletá gymnázia vaše třída Poznámka: Graf vystihuje postavení tříd vaší školy v rámci daného testu ve srovnání s ostatními třídami škol stejného typu, které se zúčastnily testování. Pořadí je dáno průměrným skupinovým relativním posunem tříd. Skupinový relativní posun po třídách - OSP 3, 25,, 15, 1, 5,, -5, -1, Poznámka: Graf znázorňuje průměrné skupinové percentily tříd vaší školy ve vstupním a výstupním testování a jejich průměrné skupinové relativní posuny. Zobrazeny jsou třídy, které se zúčastnily zároveň vstupního a výstupního testování. IV. A průměrný percentil 11 22,2 průměrný percentil 14 27,5 průměrný relativní posun -6,6 STRANA: 5

31 průměrný relativní posun [%] IV. A; kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Relativní posun v testu z českého jazyka - čtyřletá gymnázia víceletá gymnázia obchodní akademie střední odborné školy střední odborná učiliště střední odborné školy vaše třída Poznámka: Graf vystihuje postavení tříd vaší školy v rámci daného testu ve srovnání s ostatními třídami, které se zúčastnily testování. Pořadí je dáno průměrným relativním posunem tříd. Graficky jsou odlišeny různé typy středních škol. STRANA: 6

32 průměrný percentil / relativní posun kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4, Relativní posun po třídách - český jazyk 5,, 3,, 1,, -1, průměrný percentil 11 47,8 průměrný percentil 14 46,4 průměrný relativní posun -,2 Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily tříd vaší školy ve vstupním a výstupním testování a jejich průměrné relativní posuny. Zobrazeny jsou třídy, které se zúčastnily zároveň vstupního a výstupního testování. IV. A STRANA: 7

33 průměrný skupinový percentil / skupinový relativní posun průměrný skupinový relativní posun [%] IV. A; -5 kód školy: XYZ, skupina: G4 Vektor 14 Modul 4 Skupinový relativní posun v testu z českého jazyka čtyřletá gymnázia vaše třída Poznámka: Graf vystihuje postavení tříd vaší školy v rámci daného testu ve srovnání s ostatními třídami škol stejného typu, které se zúčastnily testování. Pořadí je dáno průměrným skupinovým relativním posunem tříd. Skupinový relativní posun po třídách - český jazyk 45,, 35, 3, 25,, 15, 1, 5,, -5, -1, Poznámka: Graf znázorňuje průměrné skupinové percentily tříd vaší školy ve vstupním a výstupním testování a jejich průměrné skupinové relativní posuny. Zobrazeny jsou třídy, které se zúčastnily zároveň vstupního a výstupního testování. IV. A průměrný percentil 11 39,1 průměrný percentil 14 37,8 průměrný relativní posun -5,4 STRANA: 8

34 průměrný relativní posun [%] IV. A; -15 kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Relativní posun v testu z matematiky - čtyřletá gymnázia víceletá gymnázia obchodní akademie střední odborné školy střední odborná učiliště střední odborné školy vaše třída Poznámka: Graf vystihuje postavení tříd vaší školy v rámci daného testu ve srovnání s ostatními třídami, které se zúčastnily testování. Pořadí je dáno průměrným relativním posunem tříd. Graficky jsou odlišeny různé typy středních škol. STRANA: 9

35 průměrný percentil / relativní posun kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 5, Relativní posun po třídách - matematika, 3,, 1,, -1, -, průměrný percentil 11 41,5 průměrný percentil 14 37,5 průměrný relativní posun -14,7 Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily tříd vaší školy ve vstupním a výstupním testování a jejich průměrné relativní posuny. Zobrazeny jsou třídy, které se zúčastnily zároveň vstupního a výstupního testování. IV. A STRANA: 1

36 průměrný skupinový percentil / skupinový relativní posun průměrný skupinový relativní posun [%] IV. A; -11 kód školy: XYZ, skupina: G4 Vektor 14 Modul 4 Skupinový relativní posun v testu z matematiky čtyřletá gymnázia vaše třída Poznámka: Graf vystihuje postavení tříd vaší školy v rámci daného testu ve srovnání s ostatními třídami škol stejného typu, které se zúčastnily testování. Pořadí je dáno průměrným skupinovým relativním posunem tříd. Skupinový relativní posun po třídách - matematika, 3,, 1,, -1, -, Poznámka: Graf znázorňuje průměrné skupinové percentily tříd vaší školy ve vstupním a výstupním testování a jejich průměrné skupinové relativní posuny. Zobrazeny jsou třídy, které se zúčastnily zároveň vstupního a výstupního testování. IV. A průměrný percentil 11 34,8 průměrný percentil 14 35,6 průměrný relativní posun -11,4 STRANA: 11

37 průměrný relativní posun [%] IV. A; 1 kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 Relativní posun v testu z anglického jazyka - čtyřletá gymnázia víceletá gymnázia obchodní akademie střední odborné školy střední odborná učiliště střední odborné školy vaše třída Poznámka: Graf vystihuje postavení tříd vaší školy v rámci daného testu ve srovnání s ostatními třídami, které se zúčastnily testování. Pořadí je dáno průměrným relativním posunem tříd. Graficky jsou odlišeny různé typy středních škol. STRANA: 12

38 průměrný percentil / relativní posun kód školy: XYZ Vektor 14 Modul 4 7, Relativní posun po třídách - anglický jazyk, 5,, 3,, 1,, průměrný percentil 11 57,9 průměrný percentil 14 61,4 průměrný relativní posun 9,9 Poznámka: Graf znázorňuje průměrné percentily tříd vaší školy ve vstupním a výstupním testování a jejich průměrné relativní posuny. Zobrazeny jsou třídy, které se zúčastnily zároveň vstupního a výstupního testování. IV. A STRANA: 13

39 průměrný skupinový percentil / skupinový relativní posun průměrný skupinový relativní posun [%] IV. A; 7 kód školy: XYZ, skupina: G4 Vektor 14 Modul 4 Skupinový relativní posun v testu z anglického jazyka čtyřletá gymnázia vaše třída Poznámka: Graf vystihuje postavení tříd vaší školy v rámci daného testu ve srovnání s ostatními třídami škol stejného typu, které se zúčastnily testování. Pořadí je dáno průměrným skupinovým relativním posunem tříd. Skupinový relativní posun po třídách - anglický jazyk, 5,, 3,, 1,, Poznámka: Graf znázorňuje průměrné skupinové percentily tříd vaší školy ve vstupním a výstupním testování a jejich průměrné skupinové relativní posuny. Zobrazeny jsou třídy, které se zúčastnily zároveň vstupního a výstupního testování. IV. A průměrný percentil 11 53,8 průměrný percentil 14 56,8 průměrný relativní posun 7,4 STRANA: 14

40 třída IV. A

41 jméno číslo studenta vstupní percentil výstupní percentil rozdíl percentilů relativní posun vstupní skupinový percentil (G4) výstupní skupinový percentil (G4) rozdíl skupinových percentilů skupinový relativní posun (G4) kód školy, typ: XYZ, G4 Vektor 14 Modul 4 třída: IV. A OSP Relativní posun Tabulka podrobných výsledků jméno1 příjmení jméno2 příjmení jméno3 příjmení jméno4 příjmení jméno6 příjmení jméno7 příjmení jméno8 příjmení jméno9 příjmení jméno11 příjmení jméno13 příjmení jméno14 příjmení jméno15 příjmení jméno16 příjmení jméno17 příjmení jméno18 příjmení jméno19 příjmení jméno příjmení jméno23 příjmení jméno24 příjmení jméno25 příjmení průměry = směrodatná odchylka = STRANA: 15

42 jméno číslo studenta vstupní percentil výstupní percentil rozdíl percentilů relativní posun vstupní skupinový percentil (G4) výstupní skupinový percentil (G4) rozdíl skupinových percentilů skupinový relativní posun (G4) kód školy, typ: XYZ, G4 Vektor 14 Modul 4 třída: IV. A Český jazyk Relativní posun Tabulka podrobných výsledků jméno1 příjmení jméno2 příjmení jméno4 příjmení jméno5 příjmení jméno6 příjmení jméno7 příjmení jméno9 příjmení jméno11 příjmení jméno13 příjmení jméno14 příjmení jméno16 příjmení jméno18 příjmení jméno19 příjmení jméno příjmení jméno23 příjmení jméno25 příjmení průměry = směrodatná odchylka = STRANA: 16

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 www.cermat.cz, www.novamaturita.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 www.cermat.cz, www.novamaturita. Analýza výsledků testu - slovníček aktuálních pojmů. Úlohy zařazované do testů jsou různého typu. V uzavřených úlohách a uzavřených podúlohách svazku žák vybírá odpověď z několika nabízených alternativ.

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s.

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Zpráva za školu Strana 1

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11

PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11 PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11 PRO PŘEDMĚTY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK Jak bych dopadl, kdybych

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY LISTOPAD 2014 1 ÚVODEM Školní zpráva o výsledcích maturitní zkoušky je dokumentem, prostřednictvím kterého chceme vedení škol, vedoucím předmětových

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

VPLYV ZAVEDENIA ŠTÁTNYCH MATURÍT NA VÝUČBU ANGLIČTINY NA ČESKÝCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH

VPLYV ZAVEDENIA ŠTÁTNYCH MATURÍT NA VÝUČBU ANGLIČTINY NA ČESKÝCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH VPLYV ZAVEDENIA ŠTÁTNYCH MATURÍT NA VÝUČBU ANGLIČTINY NA ČESKÝCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH THE EFFECT OF THE STATE SCHOOL-LEAVING EXAMINATION ON TEACHING OF ENGLISH IN CZECH SECONDARY SCHOOLS Abstrakt Eva Píšová

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

Výsledky základní statistické charakteristiky

Výsledky základní statistické charakteristiky Výsledky základní statistické charakteristiky (viz - Vyhláška č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a Vyhláška 276/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Předpoklady úspěchu v práci a v životě Předpoklady úspěchu v práci a v životě Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC Kolektiv autorů Recenzovali: Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. Autorský kolektiv: Mgr.

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N T ZÁŘÍ INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES ( O R G A N I Z A C E ) Heřmanova, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +40 0 190 580, Fax: +40 0 190 590. E-Mail:

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více