VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 013/014 A O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 013 č.j.: Výroční zprávu vypracovala: M.Schallenbergerová, ředitelka školy D. Havelková, vedoucí učitelka MŠ M. Bábíčková, vychovatelka ŠD Výroční zprávu projednala pedagogická rada dne: Výroční zprávu projednala školská rada dne:

2 Část I. Základní charakteristika školy Název školy : Základní škola a Mateřská škola Sedlec, okres Břeclav, Sedlec č.p. 101, Sedlec Zřizovatel školy : Obec Sedlec, Sedlec č.p. 9, 6911 Sedlec Ředitel školy: Mgr. Marie Schallenbergerová Škola sdružuje : Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Telefon : ZŠ MŠ webové stránky: Školská rada : D. Lubová, R. Pelán, J.Vajsarová ZÁKLADNÍ ŠKOLA Naše škola má ročník. Školní rok 013/014 Malotřídní ZŠ Počet tříd Počet ročníků 1 5 Počet žáků Počet integrovaných žáků 17 0 Zvolený vzdělávací program: Název zvoleného vzdělávacího programu Tvořivá škola Učíme se s úsměvem v ročníku Údaje o pracovnících základní školy Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně a ped. způsobilých Provozní pracovníci fyz. 3/ přepoč.,7 1 1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Rozhodnutí ředitele Žádosti o přijetí dítěte do ZŠ ve školním roce 013/14 Počet 4 Přijato 4

3 O odkladu povinné školní docházky 0 0 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Celkové hodnocení a klasifikace žáků: Ročník Počet žáků Celkem za školu Prospělo s vyznamenáním Prospělo 1 3 Neprospělo - Opakují - Snížený stupeň z chování: 0 Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/005 Sb., 1-14) : 0 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Kladně hodnotíme: - vytváření pozitivního klima ve třídách i ve škole, - zamezování všem projevům násilí a šikany, - zajišťování zdravého životního stylu, - zvýšený počet zapojených dětí do zájmových kroužků, - velké zapojení dětí do školních projektů, - většinu akcí, které proběhly v rámci i mimo školu - zapojení rodičů do vedení kroužků Nedostatky vidíme: - pomalu se rozvíjející spolupráce s ostatními občany obce Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídícících pracovníků školy: Alexandra Kalužíková Dana Havelková Alexandra Kalužíková Marie Schallenbergerová Logopedická prevence a podpora správného 8543/ vývoje řeči ,Podzimní zpívání / ,Aktuální otázky předškolního vzdělávání 1181/ ,Aktuální otázky předškolního vzdělávání 1181/ ,-

4 Jiřina Šuterová Alexandra Kalužíková Sestavování jídelníčku pro školní stravování Dana Havelková Jak sledovat pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj Jak sledovat pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj Jak sledovat pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj Pohybové hry s hudbou Alexandra Kalužíková Jak vytvořit evaluační systém v ŠVP PV Marie Schallenbergerová Dana Havelková Marie Schallenbergerová Alexandra Kalužíková Alexandra Kalužíková Marie Schallenbergerová Jak vytvořit evaluační systém v ŠVP PV Hravé psaní a malování Vítejte u nás Vítejte u nás / / / / / / / / / ,660,660,660,500,580,580,550,480,480,- Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zorganizovali jsme: - Večer s dýňovými strašidly, - Tonda obal (ekologický program), - požární poplach, - celoměsíční projekt Březen měsíc knihy, - vystoupení kouzelníka, - divadelní představení Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka, - divadelní představení Čabík slaví Velikonoce, - hudební představení Hrajeme si na Afriku, - vánoční představení pro rodiče a veřejnost, - návštěva divadelního představení: Hurvínkův Mikuláš - návštěva dílničky v NZM Valtice, - Mikulášská besídka, - přespání ve škole, noční stezka, čarodějnické rejdění - pěší výlety do okolí, - cyklovýlety, - celodenní výlety s doprovodným programem hrad Veveří, zámek Lednice, Svatý kopeček Mikulov, CHKO Pálava, - návštěva místního kostela sv. Víta s výkladem pana probošta Mgr. Pavla Pacnera, - Dny otevřených dveří, - plavání Mikulovské koupaliště, - zájmové kroužky anglický jazyk, pohybový, počítačový, přírodovědný, keramický. (podrobněji viz příloha č.1)

5 Ve spolupráci s obcí jsme zorganizovali: - oslava svátku sv. Martina, - rozsvěcování vánočního stromku, - vystoupení na vánočním posezení místních důchodců, - vystoupení na oslavě ke Dni matek - 4. sportovní setkání spřátelených škol (ZŠ a MŠ Týnec, ZŠ Mikulov - Hraničářů, ZŠ a MŠ Březí, ZŠ Valtice, ZŠ a MŠ Hlohovec), Zúčastnili jsme se: - Celé Česko čte dětem (celostátní projekt), - Čtení pomáhá (celostátní projekt), - plavecký kurz (. a 3.tř.), - dopravní výchova ( tř.), - celorepublikový matematický Klokan ( ročník), - Pythagoriáda, - projekt 50 let školních jídelen (viz příloha č.) - Veselé zoubky (preventivní program zaměřený na správnou péči o dětský chrup), - atletické hry v Mikulově, - Cyklohraní - republikový sběr druhotných surovin baterie, - programy Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. Opět jsme celoročně třídili odpad a sbírali papír. Z výtěžku nasbíraného papíru jsme mohli také financovat naše výlety, divadelní a hudební pořady. Použitých baterií jsme celkem i s MŠ nasbírali neuvěřitelných 14kg a hliníku 10kg. Ve škole máme v každé třídě krabici na použitý papír a na chodbě další nádoby na třídění odpadu - na krabičky od mléka, plast, hliník, baterie. Děti již běžně chodí k připraveným nádobám. Sběrem víček od PET lahví jsme přispěli na dobročinné účely. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Tento rok jsme nebyli zapojeni do žádného z výše jmenovaných programů či projektů. ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠD celkem počet oddělení ŠD 1 počet dětí v ŠD 15 počet vychovatelů ŠD fyz.1 / přepoč. 0,54 Z činnosti ŠD: Školního rok 013/014 jsme zahájili příchodem nových členů, seznámení se se školním řádem, plánem školní družiny a poučili se o bezpečnosti a chování.

6 Různými vycházkami do okolí jsme si postoupně začali tvořit bezvadný kolektiv a pustili se do prvních společných prací: úpravy školní zahrady, sbírání suchých větví z ovocných stromů a hrabání listí. Akce byly zakončeny opékáním špekáčků a výrobou podzimních strašáků, aby měl kdo hlídat upravenou, na zimu připravenou, školní zahradu. Krásu podzimního období začaly děti vnímat i s nabídkou velmi pestré, zajímavé a široké škály barev, kterou nám příroda ukázala a nešlo ji přehlédnout na našich vycházkách. Výstavka Co všechno nám roste na zahradě byla další inspirující a pro děti motivující akce. Přinesené ovoce, zeleninu a bylinky jsme si rozdělili a hráli na obchod: Ovoce a zelenina. Vše jsme také řádně ochutnali a vařili různé bylinkové čaje. Sesbírané šípky, bodláky, šišky a jiné přírodniny jsme použili na již předem vyrobené věnečky ze slámy, kde jsme mimo jiné si také vyzkoušeli svou zručnost a hlavně jemnou motoriku. Velmi zajímavá byla práce se sádrou, papírem a lepidly. Vázičky, mísy, mističky a lýkové koule zdobily nejen školní družinu. Prostírání a různá přáníčka děti tvořily z čajových obalů. Myslivcům jsme odevzdali nasbírané kaštany a z některých si vyrobili zvířátka pro potěšení. Mladé talenty jsme mezi sebou našli v taneční, pěvecké a recitační soutěži a závěr roku oslavili pod obrovským vánočním stromečkem jak jinak než hostinou a diskotékou. Letošní zima nám nenabídla mnoho sněhu, tudíž jsme nemohli svůj čas věnovat radovánkám, které patří k tomuto období, ale využili jsme jej k přípravě vitamínových salátů. Ochutnávky ovocných a zeleninových specialit patřily mezi oblíbené akce. Výsevem papriky, rajčat, hlavně luštěnin (hrách, fazole, čočka) jsme přivolávali tak velmi očekávané jaro. Se zájmem všichni žáci pozorovali rychlé klíčení obilí, které bylo později využito jako dekorační velikonoční výzdoba a bylinky např. řeřichu a pažitku jsme ochutnali v polévce. Děti se učily i pikýrování přepichování rajčat a paprik, o které se pak i zodpovědně starali. Soutěže o bylinách a léčivých rostlinách nás inspirovaly ke zjišťování zajímavostí z atlasů či odborné literatury a nabyté vědomosti jsme se snažili využít v praxi. Vařili jsme si různé čaje a jejich degustace sklidila veliký úspěch. Brzy na jaře jsme pozorovali také probouzení fauny v našem okolí - sledovali jsme chráněného čápa černého hnízdícího právě v naší lokalitě. Opakování bezpečnosti na silnicích není nikdy dost, proto jsme se snažili vyrobit si vlastní dopravních značky a vytvořili si na školním hřišti dopravní hřiště s herními situacemi. Ve fotbalové soutěži jsme se rozdělili do dvou proti sobě hrajících týmů a velmi intenzivně prožívali tato utkání. Navštívili jsme také historickou budovu místní sýpku, kde jsme si připomněli práci našich prababiček a pradědů. Závěr školního roku jsme ukončili výletem na kole do nedalekého a velmi zajímavého koutu naší obce. ŠKOLNÍ JÍDELNA: Typ jídelny- dle výkazu V Počet ŠJ - úplná 1 žáci a děti, studenti 64 Počet strávníků školní pracovníci 8 Počet pracovníků školní jídelny: Fyzické osoby Přepočtené na plně zaměstnané ostatní 19

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA Provoz školy (od - do): 6,30h. 15,30h. Počet tříd Školní rok 013/014 k (k ) tř. standardní Celkový počet dětí 30 (3) Průměr. počet dětí na jednu třídu Prům. docházka v % 15 (16) Počet dětí s polodenním vzděl Počet dětí s omezenou docházkou 0 Věkové složení dětí k Počet dětí nar a později nar nar nar nar Mateřská škola vybírá úplatu v základní výši 350,- Kč. Údaje o pracovnících školy: Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně a ped. způsobilých Provozní pracovníci fyz. / přepoč.,16 fyz.1/ přepoč. 0,15 Údaje o přijímacím řízení: Rozhodnutí Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 013/014 Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/004 Sb.,) Počet nepřijatých dětí Počet 16 0 Z činnosti MŠ: V letošním školním roce jsme začali pracovat 1. rokem podle nového ŠVP. V měsíci říjnu na naší škole proběhla kontrola ČŠI. Na základě jejich doporučení zpracujeme k září 014 nový ŠVP. Naše MŠ byla dále vedena jako třídní s počtem 3 zapsaných dětí. Ty již nebyly rozděleny do tříd podle věku. V 1. třídě pracovala zde p.uč. Kalužíková A., ve. třídě pracovala vedoucí p. uč. Havelková D. Každá učitelka si pro svou skupinku dětí vypracovávala svůj TVP a zodpovídala za vedení diagnostiky všech dětí ve své třídě. Naše MŠ byla ve spolupráci se ZŠ zapojena do těchto projektů : - Celé Česko čte dětem, - sběr hliníku a baterií,

8 - sběr starého papíru, - předplavecký výcvik, - sběr víček od PET lahví pro nemocnou holčičku. Pro obohacení života dětí v naší MŠ se uskutečnily ve spolupráci se ZŠ, OÚ nebo samostatně tyto akce : - návštěva soukromého ZOO - parku v Sedlci - lektorský program a výstava ovoce, zeleniny a plodin ve vinařském muzeu ve Valticích - koncertní vystoupení,,musica Animae" s pohádkou,,o Červené Karkulce" - stezka s dýňovými strašidly - exkurze do družstevního sklepa - oslava svatého Martina - návštěva loutkového představení,,hurvínkův Mikuláš" v Břeclavi - mikulášská nadílka v čertovských kostýmech a diskotékou - slavnostní rozsvěcování vánočního stromku před školou s vypouštěním lampiónů štěstí - vánoční dílnička pro rodiče a děti - vánoční besídka pro důchodce - vánoční nadílka v MŠ s besídkou pro rodiče - návštěva OÚ s besedou se starostou - představení kouzelníka - karneval s tancem a soutěžemi s odměnou - účast předškoláků na ekologickém programu,,tonda obal" - hudebně - naučný pořad,,hrajeme si na Afriku" - divadelní představení,,písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka" - divadelní představení,,čabík slaví Velikonoce" - Velikonoční dopoledne se zajíčkem s plněním různých úkolů a odměnou - pálení čarodějnic na školní zahradě - 16 dětí odměněno za výrobu čarodějnice doma s rodiči - besídka ke Dni matek pro rodiče se slavnostním rozloučení s předškoláky - besídka ke Dni matek v rámci obce - Den dětí s táborákem a opékáním špekáčků - sportovní dopoledne na velkém obecním hřišti - výlet autobusem do zámeckého parku v Lednici s jízdou v kočáře, divadelním představením,,princ Bajaja" a seznamováním se staršími řemesly - pravidelná účast 4-5 dětí s programem na vítání občánků do života - 6x Část II. Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 013/014 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele k naplnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ze dne vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou adresu Část III. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol

9 ČŠI Závěry a) Silné stránky školy spočívají zejména v materiálním a technickém vybavení a jeho využití při vzdělávání. Škola poskytuje velmi kvalitní a úplné informace o své činnosti prostřednictvím webových stránek. b) V průběhu inspekční činnosti ředitelka školy přijala opatření ke zjištěnému nedostatku tím, že zajistila souběžný provoz obou tříd MŠ po většinu dne. c) Jistým existenčním rizikem je nízký počet žáků v ZŠ, v jehož důsledku jsou spojovány ročníky k výuce v jedné třídě, což klade zvýšené nároky zejména na organizaci vyučování a vzdělávací práci učitele. d) Příležitosti pro zlepšení stavu školy jsou: posílení kontrolní činnosti ředitelky školy ve vztahu k MŠ, zvýšení kvality odborné úrovně vzdělávání v MŠ, zejména využívání účinných metod a forem práce. e) Od poslední inspekce provedené v roce 003 došlo v oblasti materiálních podmínek pro vzdělávání k výraznému zlepšení vnitřního vybavení školy (nábytek, moderní didaktické pomůcky, učebnice, aj.). Přestože se nezlepšilo personální zabezpečení, podařilo se výrazně zkvalitnit průběh vzdělávání v ZŠ. Díky rozšíření prostoru pro poskytování předškolního vzdělávání a rozdělení dětí do dvou tříd, došlo ke snížení počtu dětí ve třídě. Učitelky MŠ však nedokázaly tuto výhodu dostatečně využít pro individualizaci vzdělávání. Část IV. Základní údaje o hospodaření školy za rok 013 Část I. Příjmy (v Kč) Celkové příjmy ,7 Státní dotace ,00 EU OPVK ,00 Dotace od obce na provoz ,00 Poplatky od zletilých žáků,rodičů,zák.zástupců 87 58,00 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 Ostatní příjmy : 6 150,00 47, , ,08 přísp. na obědy z FKSP přijaté bankovní úroky příjmy za svačiny,obědy bez hosp.činnosti jiné výnosy Část II. Výdaje (v Kč) Investiční výdaje celkem(rekonstrukce WC+opr.budovy): Neinvestiční výdaje celkem : 0, ,11 Z toho : Náklady na mzdy pracovníků Odvody zdravotní a sociál.pojištění + tv.fksp+zák.úr.poj , ,00 Výdaje na učebnice a učební pomůcky ,79 Výdaje na další vzdělávání pracovníků ,00 Energie (plyn,el.energie,vodné,stočné) ,86 Ostatní náklady ,46 Výsledek hospodaření v roce ,61

10 Příloha č. 1 ŠKOLNÍ PLÁN 013/014 ZÁŘÍ Lektorský program NZM Valtice: Ovoce a zelenina nejen z naší zahrádky hudební vystoupení skupiny Musica Animae Dýňová stezka ŘÍJEN LISTOPAD projekt sv. Martin třídní schůzky Den otevřených dveří divadelní představení Spejbl a Hurvínek - plavání PROSINEC Mikulášská besídka, rozsvěcení vánočního stromu vánoční besídka divadelní představení vystoupení na vánočním posezení místních důchodců - plavání LEDEN - plavání kouzelnické vystoupení ÚNOR zápis do 1. třídy ZŠ - plavání Tonda obal Hrajeme si na Afriku BŘEZEN - zapojení do programu Veselé zoubky matematický klokan divadelní představení Písnička pro draka - projekt Březen měsíc knihy DUBEN

11 Čabík slaví Velikonoce třídní schůzky dopravní výchova přespání ve škole noční stezka, čarodějnické rejdění, vypouštění přáníček štěstí, přírodovědná vycházka k rybníku Nesyt KVĚTEN vystoupení na oslavě ke Dni matek - projekty zdravé stravování, 50.let ŠJ atletické hry v Mikulově zápis do MŠ ČERVEN výlet na hrad Veveří prohlídka hradu, řemeslná tržnice, cirkusové představení plavání koupaliště Mikulov návštěva místního kostela sv.víta s výkladem pana probošta Mgr.P.Pacnera výlet do Lednice pohádka Bajaja, řemeslná tržnice, procházka parkem požární poplach sportovní setkání spřátelených škol - výlety do okolí Sedlce Mikulov, Pálava, cyklovýlet rybník Výtopa - vyhodnocení sběrové kampaně hliník, baterie

12 Příloha č. Tato verze poslána do projektu.

13

14 V této podobě zveřejněno v Almanachu k 50. výročí systému školního stravování

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více