VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 013/014 A O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 013 č.j.: Výroční zprávu vypracovala: M.Schallenbergerová, ředitelka školy D. Havelková, vedoucí učitelka MŠ M. Bábíčková, vychovatelka ŠD Výroční zprávu projednala pedagogická rada dne: Výroční zprávu projednala školská rada dne:

2 Část I. Základní charakteristika školy Název školy : Základní škola a Mateřská škola Sedlec, okres Břeclav, Sedlec č.p. 101, Sedlec Zřizovatel školy : Obec Sedlec, Sedlec č.p. 9, 6911 Sedlec Ředitel školy: Mgr. Marie Schallenbergerová Škola sdružuje : Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Telefon : ZŠ MŠ webové stránky: Školská rada : D. Lubová, R. Pelán, J.Vajsarová ZÁKLADNÍ ŠKOLA Naše škola má ročník. Školní rok 013/014 Malotřídní ZŠ Počet tříd Počet ročníků 1 5 Počet žáků Počet integrovaných žáků 17 0 Zvolený vzdělávací program: Název zvoleného vzdělávacího programu Tvořivá škola Učíme se s úsměvem v ročníku Údaje o pracovnících základní školy Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně a ped. způsobilých Provozní pracovníci fyz. 3/ přepoč.,7 1 1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Rozhodnutí ředitele Žádosti o přijetí dítěte do ZŠ ve školním roce 013/14 Počet 4 Přijato 4

3 O odkladu povinné školní docházky 0 0 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Celkové hodnocení a klasifikace žáků: Ročník Počet žáků Celkem za školu Prospělo s vyznamenáním Prospělo 1 3 Neprospělo - Opakují - Snížený stupeň z chování: 0 Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/005 Sb., 1-14) : 0 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Kladně hodnotíme: - vytváření pozitivního klima ve třídách i ve škole, - zamezování všem projevům násilí a šikany, - zajišťování zdravého životního stylu, - zvýšený počet zapojených dětí do zájmových kroužků, - velké zapojení dětí do školních projektů, - většinu akcí, které proběhly v rámci i mimo školu - zapojení rodičů do vedení kroužků Nedostatky vidíme: - pomalu se rozvíjející spolupráce s ostatními občany obce Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídícících pracovníků školy: Alexandra Kalužíková Dana Havelková Alexandra Kalužíková Marie Schallenbergerová Logopedická prevence a podpora správného 8543/ vývoje řeči ,Podzimní zpívání / ,Aktuální otázky předškolního vzdělávání 1181/ ,Aktuální otázky předškolního vzdělávání 1181/ ,-

4 Jiřina Šuterová Alexandra Kalužíková Sestavování jídelníčku pro školní stravování Dana Havelková Jak sledovat pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj Jak sledovat pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj Jak sledovat pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj Pohybové hry s hudbou Alexandra Kalužíková Jak vytvořit evaluační systém v ŠVP PV Marie Schallenbergerová Dana Havelková Marie Schallenbergerová Alexandra Kalužíková Alexandra Kalužíková Marie Schallenbergerová Jak vytvořit evaluační systém v ŠVP PV Hravé psaní a malování Vítejte u nás Vítejte u nás / / / / / / / / / ,660,660,660,500,580,580,550,480,480,- Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zorganizovali jsme: - Večer s dýňovými strašidly, - Tonda obal (ekologický program), - požární poplach, - celoměsíční projekt Březen měsíc knihy, - vystoupení kouzelníka, - divadelní představení Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka, - divadelní představení Čabík slaví Velikonoce, - hudební představení Hrajeme si na Afriku, - vánoční představení pro rodiče a veřejnost, - návštěva divadelního představení: Hurvínkův Mikuláš - návštěva dílničky v NZM Valtice, - Mikulášská besídka, - přespání ve škole, noční stezka, čarodějnické rejdění - pěší výlety do okolí, - cyklovýlety, - celodenní výlety s doprovodným programem hrad Veveří, zámek Lednice, Svatý kopeček Mikulov, CHKO Pálava, - návštěva místního kostela sv. Víta s výkladem pana probošta Mgr. Pavla Pacnera, - Dny otevřených dveří, - plavání Mikulovské koupaliště, - zájmové kroužky anglický jazyk, pohybový, počítačový, přírodovědný, keramický. (podrobněji viz příloha č.1)

5 Ve spolupráci s obcí jsme zorganizovali: - oslava svátku sv. Martina, - rozsvěcování vánočního stromku, - vystoupení na vánočním posezení místních důchodců, - vystoupení na oslavě ke Dni matek - 4. sportovní setkání spřátelených škol (ZŠ a MŠ Týnec, ZŠ Mikulov - Hraničářů, ZŠ a MŠ Březí, ZŠ Valtice, ZŠ a MŠ Hlohovec), Zúčastnili jsme se: - Celé Česko čte dětem (celostátní projekt), - Čtení pomáhá (celostátní projekt), - plavecký kurz (. a 3.tř.), - dopravní výchova ( tř.), - celorepublikový matematický Klokan ( ročník), - Pythagoriáda, - projekt 50 let školních jídelen (viz příloha č.) - Veselé zoubky (preventivní program zaměřený na správnou péči o dětský chrup), - atletické hry v Mikulově, - Cyklohraní - republikový sběr druhotných surovin baterie, - programy Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. Opět jsme celoročně třídili odpad a sbírali papír. Z výtěžku nasbíraného papíru jsme mohli také financovat naše výlety, divadelní a hudební pořady. Použitých baterií jsme celkem i s MŠ nasbírali neuvěřitelných 14kg a hliníku 10kg. Ve škole máme v každé třídě krabici na použitý papír a na chodbě další nádoby na třídění odpadu - na krabičky od mléka, plast, hliník, baterie. Děti již běžně chodí k připraveným nádobám. Sběrem víček od PET lahví jsme přispěli na dobročinné účely. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Tento rok jsme nebyli zapojeni do žádného z výše jmenovaných programů či projektů. ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠD celkem počet oddělení ŠD 1 počet dětí v ŠD 15 počet vychovatelů ŠD fyz.1 / přepoč. 0,54 Z činnosti ŠD: Školního rok 013/014 jsme zahájili příchodem nových členů, seznámení se se školním řádem, plánem školní družiny a poučili se o bezpečnosti a chování.

6 Různými vycházkami do okolí jsme si postoupně začali tvořit bezvadný kolektiv a pustili se do prvních společných prací: úpravy školní zahrady, sbírání suchých větví z ovocných stromů a hrabání listí. Akce byly zakončeny opékáním špekáčků a výrobou podzimních strašáků, aby měl kdo hlídat upravenou, na zimu připravenou, školní zahradu. Krásu podzimního období začaly děti vnímat i s nabídkou velmi pestré, zajímavé a široké škály barev, kterou nám příroda ukázala a nešlo ji přehlédnout na našich vycházkách. Výstavka Co všechno nám roste na zahradě byla další inspirující a pro děti motivující akce. Přinesené ovoce, zeleninu a bylinky jsme si rozdělili a hráli na obchod: Ovoce a zelenina. Vše jsme také řádně ochutnali a vařili různé bylinkové čaje. Sesbírané šípky, bodláky, šišky a jiné přírodniny jsme použili na již předem vyrobené věnečky ze slámy, kde jsme mimo jiné si také vyzkoušeli svou zručnost a hlavně jemnou motoriku. Velmi zajímavá byla práce se sádrou, papírem a lepidly. Vázičky, mísy, mističky a lýkové koule zdobily nejen školní družinu. Prostírání a různá přáníčka děti tvořily z čajových obalů. Myslivcům jsme odevzdali nasbírané kaštany a z některých si vyrobili zvířátka pro potěšení. Mladé talenty jsme mezi sebou našli v taneční, pěvecké a recitační soutěži a závěr roku oslavili pod obrovským vánočním stromečkem jak jinak než hostinou a diskotékou. Letošní zima nám nenabídla mnoho sněhu, tudíž jsme nemohli svůj čas věnovat radovánkám, které patří k tomuto období, ale využili jsme jej k přípravě vitamínových salátů. Ochutnávky ovocných a zeleninových specialit patřily mezi oblíbené akce. Výsevem papriky, rajčat, hlavně luštěnin (hrách, fazole, čočka) jsme přivolávali tak velmi očekávané jaro. Se zájmem všichni žáci pozorovali rychlé klíčení obilí, které bylo později využito jako dekorační velikonoční výzdoba a bylinky např. řeřichu a pažitku jsme ochutnali v polévce. Děti se učily i pikýrování přepichování rajčat a paprik, o které se pak i zodpovědně starali. Soutěže o bylinách a léčivých rostlinách nás inspirovaly ke zjišťování zajímavostí z atlasů či odborné literatury a nabyté vědomosti jsme se snažili využít v praxi. Vařili jsme si různé čaje a jejich degustace sklidila veliký úspěch. Brzy na jaře jsme pozorovali také probouzení fauny v našem okolí - sledovali jsme chráněného čápa černého hnízdícího právě v naší lokalitě. Opakování bezpečnosti na silnicích není nikdy dost, proto jsme se snažili vyrobit si vlastní dopravních značky a vytvořili si na školním hřišti dopravní hřiště s herními situacemi. Ve fotbalové soutěži jsme se rozdělili do dvou proti sobě hrajících týmů a velmi intenzivně prožívali tato utkání. Navštívili jsme také historickou budovu místní sýpku, kde jsme si připomněli práci našich prababiček a pradědů. Závěr školního roku jsme ukončili výletem na kole do nedalekého a velmi zajímavého koutu naší obce. ŠKOLNÍ JÍDELNA: Typ jídelny- dle výkazu V Počet ŠJ - úplná 1 žáci a děti, studenti 64 Počet strávníků školní pracovníci 8 Počet pracovníků školní jídelny: Fyzické osoby Přepočtené na plně zaměstnané ostatní 19

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA Provoz školy (od - do): 6,30h. 15,30h. Počet tříd Školní rok 013/014 k (k ) tř. standardní Celkový počet dětí 30 (3) Průměr. počet dětí na jednu třídu Prům. docházka v % 15 (16) Počet dětí s polodenním vzděl Počet dětí s omezenou docházkou 0 Věkové složení dětí k Počet dětí nar a později nar nar nar nar Mateřská škola vybírá úplatu v základní výši 350,- Kč. Údaje o pracovnících školy: Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně a ped. způsobilých Provozní pracovníci fyz. / přepoč.,16 fyz.1/ přepoč. 0,15 Údaje o přijímacím řízení: Rozhodnutí Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 013/014 Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/004 Sb.,) Počet nepřijatých dětí Počet 16 0 Z činnosti MŠ: V letošním školním roce jsme začali pracovat 1. rokem podle nového ŠVP. V měsíci říjnu na naší škole proběhla kontrola ČŠI. Na základě jejich doporučení zpracujeme k září 014 nový ŠVP. Naše MŠ byla dále vedena jako třídní s počtem 3 zapsaných dětí. Ty již nebyly rozděleny do tříd podle věku. V 1. třídě pracovala zde p.uč. Kalužíková A., ve. třídě pracovala vedoucí p. uč. Havelková D. Každá učitelka si pro svou skupinku dětí vypracovávala svůj TVP a zodpovídala za vedení diagnostiky všech dětí ve své třídě. Naše MŠ byla ve spolupráci se ZŠ zapojena do těchto projektů : - Celé Česko čte dětem, - sběr hliníku a baterií,

8 - sběr starého papíru, - předplavecký výcvik, - sběr víček od PET lahví pro nemocnou holčičku. Pro obohacení života dětí v naší MŠ se uskutečnily ve spolupráci se ZŠ, OÚ nebo samostatně tyto akce : - návštěva soukromého ZOO - parku v Sedlci - lektorský program a výstava ovoce, zeleniny a plodin ve vinařském muzeu ve Valticích - koncertní vystoupení,,musica Animae" s pohádkou,,o Červené Karkulce" - stezka s dýňovými strašidly - exkurze do družstevního sklepa - oslava svatého Martina - návštěva loutkového představení,,hurvínkův Mikuláš" v Břeclavi - mikulášská nadílka v čertovských kostýmech a diskotékou - slavnostní rozsvěcování vánočního stromku před školou s vypouštěním lampiónů štěstí - vánoční dílnička pro rodiče a děti - vánoční besídka pro důchodce - vánoční nadílka v MŠ s besídkou pro rodiče - návštěva OÚ s besedou se starostou - představení kouzelníka - karneval s tancem a soutěžemi s odměnou - účast předškoláků na ekologickém programu,,tonda obal" - hudebně - naučný pořad,,hrajeme si na Afriku" - divadelní představení,,písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka" - divadelní představení,,čabík slaví Velikonoce" - Velikonoční dopoledne se zajíčkem s plněním různých úkolů a odměnou - pálení čarodějnic na školní zahradě - 16 dětí odměněno za výrobu čarodějnice doma s rodiči - besídka ke Dni matek pro rodiče se slavnostním rozloučení s předškoláky - besídka ke Dni matek v rámci obce - Den dětí s táborákem a opékáním špekáčků - sportovní dopoledne na velkém obecním hřišti - výlet autobusem do zámeckého parku v Lednici s jízdou v kočáře, divadelním představením,,princ Bajaja" a seznamováním se staršími řemesly - pravidelná účast 4-5 dětí s programem na vítání občánků do života - 6x Část II. Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 013/014 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele k naplnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ze dne vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou adresu Část III. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol

9 ČŠI Závěry a) Silné stránky školy spočívají zejména v materiálním a technickém vybavení a jeho využití při vzdělávání. Škola poskytuje velmi kvalitní a úplné informace o své činnosti prostřednictvím webových stránek. b) V průběhu inspekční činnosti ředitelka školy přijala opatření ke zjištěnému nedostatku tím, že zajistila souběžný provoz obou tříd MŠ po většinu dne. c) Jistým existenčním rizikem je nízký počet žáků v ZŠ, v jehož důsledku jsou spojovány ročníky k výuce v jedné třídě, což klade zvýšené nároky zejména na organizaci vyučování a vzdělávací práci učitele. d) Příležitosti pro zlepšení stavu školy jsou: posílení kontrolní činnosti ředitelky školy ve vztahu k MŠ, zvýšení kvality odborné úrovně vzdělávání v MŠ, zejména využívání účinných metod a forem práce. e) Od poslední inspekce provedené v roce 003 došlo v oblasti materiálních podmínek pro vzdělávání k výraznému zlepšení vnitřního vybavení školy (nábytek, moderní didaktické pomůcky, učebnice, aj.). Přestože se nezlepšilo personální zabezpečení, podařilo se výrazně zkvalitnit průběh vzdělávání v ZŠ. Díky rozšíření prostoru pro poskytování předškolního vzdělávání a rozdělení dětí do dvou tříd, došlo ke snížení počtu dětí ve třídě. Učitelky MŠ však nedokázaly tuto výhodu dostatečně využít pro individualizaci vzdělávání. Část IV. Základní údaje o hospodaření školy za rok 013 Část I. Příjmy (v Kč) Celkové příjmy ,7 Státní dotace ,00 EU OPVK ,00 Dotace od obce na provoz ,00 Poplatky od zletilých žáků,rodičů,zák.zástupců 87 58,00 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 Ostatní příjmy : 6 150,00 47, , ,08 přísp. na obědy z FKSP přijaté bankovní úroky příjmy za svačiny,obědy bez hosp.činnosti jiné výnosy Část II. Výdaje (v Kč) Investiční výdaje celkem(rekonstrukce WC+opr.budovy): Neinvestiční výdaje celkem : 0, ,11 Z toho : Náklady na mzdy pracovníků Odvody zdravotní a sociál.pojištění + tv.fksp+zák.úr.poj , ,00 Výdaje na učebnice a učební pomůcky ,79 Výdaje na další vzdělávání pracovníků ,00 Energie (plyn,el.energie,vodné,stočné) ,86 Ostatní náklady ,46 Výsledek hospodaření v roce ,61

10 Příloha č. 1 ŠKOLNÍ PLÁN 013/014 ZÁŘÍ Lektorský program NZM Valtice: Ovoce a zelenina nejen z naší zahrádky hudební vystoupení skupiny Musica Animae Dýňová stezka ŘÍJEN LISTOPAD projekt sv. Martin třídní schůzky Den otevřených dveří divadelní představení Spejbl a Hurvínek - plavání PROSINEC Mikulášská besídka, rozsvěcení vánočního stromu vánoční besídka divadelní představení vystoupení na vánočním posezení místních důchodců - plavání LEDEN - plavání kouzelnické vystoupení ÚNOR zápis do 1. třídy ZŠ - plavání Tonda obal Hrajeme si na Afriku BŘEZEN - zapojení do programu Veselé zoubky matematický klokan divadelní představení Písnička pro draka - projekt Březen měsíc knihy DUBEN

11 Čabík slaví Velikonoce třídní schůzky dopravní výchova přespání ve škole noční stezka, čarodějnické rejdění, vypouštění přáníček štěstí, přírodovědná vycházka k rybníku Nesyt KVĚTEN vystoupení na oslavě ke Dni matek - projekty zdravé stravování, 50.let ŠJ atletické hry v Mikulově zápis do MŠ ČERVEN výlet na hrad Veveří prohlídka hradu, řemeslná tržnice, cirkusové představení plavání koupaliště Mikulov návštěva místního kostela sv.víta s výkladem pana probošta Mgr.P.Pacnera výlet do Lednice pohádka Bajaja, řemeslná tržnice, procházka parkem požární poplach sportovní setkání spřátelených škol - výlety do okolí Sedlce Mikulov, Pálava, cyklovýlet rybník Výtopa - vyhodnocení sběrové kampaně hliník, baterie

12 Příloha č. Tato verze poslána do projektu.

13

14 V této podobě zveřejněno v Almanachu k 50. výročí systému školního stravování

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 A O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 č.j.: Výroční zprávu vypracovala: M.Schallenbergerová, ředitelka školy A.Kalužíková, vedoucí učitelka MŠ D.Lubová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 A O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2015 č.j.: ZŠ - 6/2016 Výroční zprávu vypracovala: M.Schallenbergerová, ředitelka školy A.Kalužíková, vedoucí učitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 A O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 č.j.: ZŠ 6/2013 Výroční zprávu vypracovala: M.Schallenbergerová, ředitelka školy D. Havelková, vedoucí učitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok

Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014 2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 b/ Sídlo: Hřbitovní

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Část I. Základní charakteristika mateřské školy. c/ Jméno ředitele školy: Miroslava Havlová (do ) Mgr. Jindra Wojtková (od 1.7.

Část I. Základní charakteristika mateřské školy. c/ Jméno ředitele školy: Miroslava Havlová (do ) Mgr. Jindra Wojtková (od 1.7. Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Kohoutovice c/ Jméno

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více