ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

3 Obsah zprávy A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 B/ PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...15 C/ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY...18 D/ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ...23 E/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...25 F/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ...29 G/ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKů...30 H/ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ...33 CH/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ...54 I/ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ...55 J/ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ...57 K/ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH zdrojů...58 L/ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ...59 M/ ZÁVĚR

4 A/ ZA KLADNÍ Ú DAJE A CHARAKTERÍSTÍKA S KOLY ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: Ulice, číslo: Komenského 147 PSČ: Obec, město: Zřizovatel: Humpolec Kraj Vysočina ÚDAJE O ŘEDITELI Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Hana Havelková Datum narození: ŠKOLSKÁ RADA Mgr. Jiří Dalík Mgr. Daniela Havlíčková PhDr. Stanislava Hralová, PhD. Ing. Jarmila Kasalová Jaroslav Vaňkát Jiří Maděra 4

5 Školní rok 2012/2013 Gymnázium dr. Aleše Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje své žáky především pro studium na vysokých školách, případně pro výkon některých činností ve státní správě, kultuře a v dalších oblastech. Ve školním roce 2012/2013 studovalo ve 12 třídách 329 žáků. Z celkového počtu 12 tříd bylo 8 tříd osmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Na škole pracovalo 39 zaměstnanců 30 pedagogických (z nich 3 na částečný úvazek a 2 jako externí zaměstnanci) a 7 provozních pracovníků (z nich 4 na částečný pracovní úvazek). Dvě vyučující anglického jazyka pokračovaly v čerpání mateřské dovolené. Škola se řídí Školním vzdělávacím programem Otevřená škola, ve kterém využívá možnosti posílit týdenní hodinovou dotaci v oblasti cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky. V předmětech český jazyk a matematika je posílena hodinová dotace ve prospěch výuky čtenářské a matematické gramotnosti. Při vyučování cizím jazykům se třídy dělily na skupiny (s výjimkou výuky angličtiny ve třídách sekunda - 23 žáků a tercie - 22 žáků). Při organizaci teoretického vyučování se v souladu s učebním plánem třídy dělily na skupiny v některých hodinách i v českém jazyce a literatuře, matematice, přírodovědných předmětech, tělesné výchově, estetické výchově a volitelných předmětech - seminářích. Počet skupin a počet žáků ve skupině byl určen podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Gymnázium organizovalo pro žáky poznávací kurzy, zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy pro 1. ročníky víceletého studia a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Systém volitelných předmětů nabídl svou šíří všem žákům možnost vybrat si předměty na základě svých zájmů a orientovat se tak na budoucí obor, který chtějí studovat po maturitě. Také ve třetím ročníku státní maturity byly výsledky našich žáků velice dobré. V didaktických testech z jednotlivých předmětů (hodnocených Cermatem) i v písemných pracích z českého jazyka (hodnocených vyškolenými hodnotiteli školy) a v písemných pracích z cizích jazyků (hodnocených vyškolenými hodnotiteli Cermatu) uspělo 100% letošních maturantů. V náročných ústních zkouškách profilové (školní) části maturity neuspěli v jarním termínu 2 žáci v předmětech ZSV a INF. V opakovaných zkouškách v podzimním období byli i tito žáci úspěšní. V přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 byli přijati žáci do 1 třídy 8letého gymnázia a 1 třídy 4letého. 5

6 Škola úspěšně ukončila práci v mezinárodním projektu SAIL zaměřeném na evaluaci výsledků ve vzdělávání a účastí na přípravné schůzce v Kodani zahájila práci na novém mezinárodním projektu SLODIC ve spolupráci se školami v Dánsku, Portugalsku a na Islandu. V projektu OPVK Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina, ve kterém škola spolupracovala s dalšími deseti gymnázii Kraje Vysočina, byly v rámci udržitelnosti vytvořeny nové výukové materiály pro interaktivní tabule. V přírodovědném mezinárodním projektu GLOBE zaměřeném na meteorologická měření se našemu gymnázium podařilo udržet 2. místě na světě v kvalitě celkových klimatologických pozorování. Se začátkem školního roku 2012/2013 se škola zapojila také do projektu EU peníze školám pro střední školy. Studenti gymnázia se v průběhu roku s úspěchem účastnili většiny předmětových olympiád a sportovních soutěží vypisovaných pro jednotlivé věkové kategorie. V mimoškolním čase jim byla nabídnuta řada kulturních či poznávacích akcí. Bližší informace jsou k dispozici v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy. Po celý školní rok byly pravidelně aktualizovány webové stránky gymnázia na adrese jejichž součástí je také virtuální prohlídka školy, a velmi úspěšně fungovaly také facebookové stránky na adrese Materiální zabezpečení výuky a provozu ve školním roce 20 12/2013 Školní areál Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 se skládá ze staré "Evanjelické školy" postavené v roce 1888 a rekonstruované v roce 1988, dvou pavilonů s učebnami, které byly přistavěny v roce 1988, tělocvičny postavené v roce 1996 a školního hřiště s respiriem rekonstruovaným v roce Žáci mají k dispozici 11 velkých učeben, každá s kapacitou 34 míst, 2 učebny výpočetní techniky zapojené do sítě s připojením na internet, 4 jazykové posluchárny, 2 laboratoře (chemie a fyziky), ateliér výtvarné výchovy, studovnu, knihovnu, tělocvičnu s gymnastickým sálem, místnost pro tvorbu projektů, video střižnu, 2 prostory pro volný čas, šatnu s šatními skříňkami pro každého studenta a malou studovnu v prostoru dřívějšího školního bufetu. V budově je dále umístěno 10 kabinetů s odbornými sbírkami a příručními knihovnami, 5 skladů se sbírkami, plynová kotelna a dílna, sborovna, archiv, kancelář a ředitelna. Součástí budovy je i byt určený pro ubytování zahraničních lektorů, který nebyl v tomto školním roce využíván. Ve školní budově není školní jídelna. Žáci však mohou docházet do soukromé školní jídelny v Husově ulici, která plně vyhovuje požadavkům na školní stravování. K rychlému občerstvení slouží jídelní a nápojové automaty. 6

7 Gymnázium zajišťuje i případné ubytování pro své studenty na internátě SZeŠ v Humpolci. V tomto školním roce nebyla tato možnost studenty využita. V průběhu školního roku a o prázdninách se uskutečnily následující rekonstrukce, opravy a údržba: oprava doskočiště a výměna obrubníků výměna podlahové krytiny v jazykových učebnách Jp3 a Jp4 výmalba učebny a kompletní výměna školního nábytku v učebně Jp2 instalace 10. interaktivní tabule do učebny Jp 2. část rekonstrukce střechy nad tělocvičnou, šatnami a gymnastickým sálem kompletní výměna školních počítačových serverů modernizace učebny výpočetní techniky VT1 a virtualizace učebny VT2 výměna bojleru pro ohřev teplé vody v tělocvičnách Služby žákům poskytované školou kopírka umístěná na chodbě umožňuje žákům s kopírovací kartou ( za poplatek) libovolné kopírování do formátu A3 hromadné objednávání učebnic pro žáky vyššího stupně gymnázia na základě jejich objednávky - ročně jsou objednávány učebnice za více jak sto tisíc korun půjčování knih, učebnic, audio a video nosičů, CD nosičů využívání tělocvičny, gymnastického sálu a počítačové učebny od 7 hodin do 17 hodin poskytování odborných konzultací (olympiády, SOČ, příprava k maturitě, přijímacím zkouškám) informace o možnosti dalšího studia anonymní linka důvěry pro žáky se studijními i osobními problémy 7

8 Kalendář školního roku 2012/ pololetí září říjen listopad prosinec Leden 1 1 TK N. rok ván. prázd. 3 TK TK14 3 TK Bloková výuka 5 5 TK TK TK abs. + zn. 1. čtv TK TK TK pá porada 1.čtvrtletí TK20 15 so: OSLAVY 15 TK7 15 Rod. schůzky TK St. sv. 17 TK TK TK TK ván. prázd TK TK podzim. prázd abs. + zn. 1. pol podzim. prázd. 26 TK St. sv. 28 St. sv TK TK9 29 DOD porada 1. pol ván. prázd. 31 výpisy vysv. 8

9 2. pololetí únor březen duben květen červen 1 pololet. prázd. 1 1 Pondělí vel. 1 St. sv TK31 2 písemné MZ TK40 4 TK23 4 TK abs. + zn. 3.čtv TK TK32 8 St. sv porada + 1. KD TK41 11 TK24 11 TK Jarní prázd TK37 svatý TK33 15 konec písem TK42 /kurzy 18 TK25 18 TK KD TK38 ústní MZ Pzk Pzk TK TK abs + známky 25 TK26 25 TK porada 2. pol zn., abs. mat. 26 včetně výlety TK39 rezerva 27 výlety vel. prázdniny 28 TK vysvědčení 29 vel. prázdniny 29 porada matur posl. zvonění škola

10 Organizační termíny a vybrané akce termín název akce organizoval, účastnil se Zahajovací porada Porada k organizaci oslav 75. výročí školy Opravné zkoušky 2011/ Porady předmětových komisí 3.9. Slavnostní zahájemí školního roku 2012/2013 u příležitosti 75. výročí založení školy Seznamovací kurz třídy 1.A - Bělice 2012 vedoucí kurzu Mgr. Taičmanová Opravné maturitní zkoušky Provozní porada - OSLAVY Dopolední generální zkouška vystoupení tříd 1.O, 2.O., 3.O, 4.O na Horním náměstí Výzdoba školy a příprava na večerní vyučování a sobotní oslavy Vyvrcholení oslav - Shromáždění účastníků na školním hřišti, charitativní sbírka obrazů, DOD školy a budovy ZŠ Hradská, Společenský večer ve Spolkovém domě COMENIUS projekt SAIL : patnerská schůzka v Norsku Mgr. Dalík, Mgr. Taičmanová Divadelní představení Rytíř pro primu v Klubu důchodců Mgr. Havelková, Mgr. Moravcová Předání hlavní ceny v soutěži Eustory v Praze Mgr. Semrádová, J. Dořáková, P. Vinklářová, M. Kameníková Výměna obrubníků u doskočiště Ranní porada pg. pracovníků Soutěže ve stolním tenisu: ŠK 1.O - 4.O, OK roč., OK roč., ŠK SŠ Mgr. Studenovský Porada ředitelů škol, Zasedání školské komise MÚ Hu Mgr. Havelková Volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR Ekologická olympiáda Mgr. Filip Možnost připojit se k celosvětové společné modlitbě dětí Řádová sestra Martina Prověrka BOZP Mgr. Havelková, J. Vařeka Konference k podpoře zdraví na školách KV Mgr. Pustina Vzájemné hospitace v projektu spolupráce humpoleckých škol Podzimní prázdniny Mozaika SŠ v Havlíčkově Brodě Mgr. Blehová, Mgr. Dalík Konference na KÚ: Příroda mostem mezi generacemi Mgr. Filip Veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně mimoškolní akce třídy 4.A Přednáška Mgr. Pavla Holuba z Archivu v Pe Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mládí 2011 třídní učitelé, vedení školy, 10

11 zájemci 6.11., Státní kontrola ČŠI Mozaika SŠ v Pelhřimově Mgr. Vodová, Mgr. Blehová Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví: film s následnou besedou. Hosté: p. Jarmila Neomytková, p. František Stárek Mgr. Dalík OK sálová kopaná starší žáci Mgr. Studenovský KK stolní tenis Hrotovice Mgr. Studenovský OK sálová kopaná mladší žáci. PaedDr. Janoušek Schůzka ředitelů humpoleckých ZŠ a gymnázia - evaluace 1. Mgr. Havelková, Mgr. kola projektu Strnad, Mgr. Fiala část klasifikační porady k 1. čtvrtletí část klasifikační porady, provozní porada Rodičovské schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků OK v šachu RNDr. Vodová RK ve stolním tenise Holice u Mladé Boleslavi Mgr. Studenovský Debatní den pro 5.O a 1.A u příležitosti Mezinárodního dne studentstva OK florbal chlapci kat IV. Mgr. Studenovský Porada pedagogických pracovníků - příprava DOD Literární beseda v knihovně Mgr. Příhodová, Mgr. Škrabánek Testování s GEPARDEM - informační gramotnost - IV.O Mgr. Pustina Přípravná schůzka Comenius projektu HERLEV v Dánsku Mgr. Havelková, Mgr. Taičmanová OK SŠ volejbal chlapci Mgr. Studenovský Přijímací zkoušky na nečisto, DOD Studujní pobyt ve Wiesnecku v SRN Mgr. Kociánová Čertovská nadílka od třídy oktáva DOD v Dětském domově v Humpolci Studentské prezidentské volby Setkání ředitelů SŠ s radní pro školství Kraje Vysočina ing. J. Fialovou Mgr. Havelková Spolupráce s Okresním archivem - přednáška Mgr. Pavla Holuba Mgr. Škrabánek Debatní den pro třídy 6.O a 2.A Návštěva 15 potenciálních uchazečů o gymnázium ze ZŠ Podhrad Vánoční posezení pracovníků školy a seniorů Samostatný vánoční program jednotlivých tříd třídní učitelé Studentský ples ve Spolkovém domě organizuje 7.O Fyzická inventura sbírek Nástup studentů po Novém roce 11

12 Síťová výluka, přechod na nový server Seminář ČŠI Evaluace a monitoring vzdělání v ČR Mgr. Havelková Matematická olympiáda Z9 Mgr. Petrušková Zápis známek a abcence za 1. pol. do katalogů a Bakalářů Dějepisná olympiáda OK Mgr. Škrabánek Škola pro každý věk Mgr. Příhodová Klasifikační porada za 1. pol. 2012/ Sportovní dopoledne Pololetní prázdniny Maturitní ples třídy 4.A Mgr. Rázková Zahájeno 2. pol. škol. 2012/ Testování v kvartě: Projekt Diagnostika (Čj, M, Cij, Přír. vědy) Mgr. Pustina, Mgr. Hajčiar Ranní porada pg. pracovníků OK olymp. z českého jazyka kat. I. PaedDr. Váňová 7.2. Projekt Kronika: Exkurze do Státního archivu v Pelhřimově Mgr. Škrabánek OK olymp. z českého jazyka kat. II. PaedDr. Váňová KK Volejbal dívky SŠ Mgr. Studenovský Školní zájezd na MS v biathlonu do NMNM 53 účastníků Šachový turnaj na Lipnici RNDr. Vodová Konverzační soutěž v Aj kat. st. Mgr. Viktorová Soutěž řečníků Mladý Demosthenes Mgr. Příhodová Autogramiáda publikace Humpolec a Zálesí v obrazech přírody spoluautor P. Filip Lyžařský a snowboardový přebor škol Kraje Vysočina (40 závodníků) Mgr. Studenovský Porada ředitelů škol na KÚ První přípravný kurz pro uchazeče o studium na GYMHU TAJEMNÝ HRAD - akce pro veřejnost Konverzační soutěž v Aj kat. ml. Mgr. Taičmanová LVVZ tříd sekunda a tercie, Dolní Morava, Chata Terezka Mgr. Studenovský etapa povinného šetření ČŠI ICILS - vyplnění učitelských dotazníků ŠKOLA PRO KAŽDÝ VĚK Mgr. Dalík, Mgr. Semrádová POHODÁŘI audiovizuální pořad Dálný východ, cena 50 Kč / žák Komplexní kontrola plnění předpisů požární ochrany Mgr. Havelková, p. Kopic Přípravný kurz z matematiky pro uchazeče o 4leté gymnázium KK v něm konverzaci Mgr. Kociánová Maturitní ples třídy oktáva Mgr. Blehová 6.3. ICILS testování poč. gramotnosti v tercii Mgr. Hajčiar 6.3. Přípravný kurz z českého jazyka pro uchazeče o gymnázium 12

13 8.3. Zájezd na dopolední divadelní představení Radúz a Mahulena PaedDr. Váňová LVVZ tříd 1.A a 5.O, Lesní bouda, Tetřeví boudy PaedDr. Janoušek DOD Nemocnice Pelhřimov Mgr. Pustina Zájezd zaměstnanců do Divadla na Vinohradech: Zkrocení zlé ženy PaedDr. Váňová Konference pro učitele anglického jazyka Mgr. Taičmanová, Mgr. Moravcová ZO OK Mgr. Karafiátová Matematický klokan - všechny třídy Mgr. Pustina ICILS testování počítačové gramotnosti třída III.O Mgr. Pustina Ranní porada - vyhodnocení absence a výsledků maturantů Mgr. Pustina KK MO kategorie Z9 dozor ZŠ Hradská KK konverzační soutěž ve francouzštině Mgr. Rýznerová Poznej Vysočinu Mgr. Karafiátová KK Dějepisné olympiády Mgr. Škrabánek KK Fyzikální olympiády Mgr. Jandová Škola pro každý věk RNDr. Ing. V. Pasáček Konference Počítač ve škole Mgr. Havelková, Mgr. Hajčiar OK Biologické olympiády dozor ZŠ Hálkova Soutěž Amavet Mgr. Filip Velikonoční prázdniny Seminář k FO Mgr. Jandová Volejbal dívky kat. III. PaedDr. Janoušek Eurorebus KK Mgr. Karafiátová, Mgr. Blehová KK Biologické olympiády Mgr. Rázková KK Matematické olympiády Ing. Hajčiarová KK Olympiády v čj Mgr. Capák (Pe) Ok Biologické olympiády kat. D Mgr. Filip Kompetence pro život: Závěrečný evaluační workshop konaný pod záštitou paní radní Ing. Jany Fialové Mgr. Příhodová Klasifikační porada - 3. čtvrtletí Zájezd do Městského divadla v Brně na muzikál Zorro PaedDr. Váňová Seminář k Fyzikální olympiádě Mgr. Jandová KK Zeměpisné olympiády Mgr. Karafiátová informační den pro rodiče žáků nižšího gymnázia KK Biologické olympiády Mgr. Pustina DVPP Přednáška prof. Hilského Mgr. Taičmanová, Mgr. Havelková Konference Asociace aktivních škol Mgr. Havelková Klasifikační porada pro maturitní ročník Školní fotografování 13

14 Poslední zvonění Koncert Iva Jahelky a setkání s vyučujícími ZŠ 2.5. Začátek písemných zkoušek státní části MZ Periodické hodnocení ředitelů škol na KÚ Mgr. Havelková 2.5. Odborná exkurze z ČJL - Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč 2.5. První pomoc do škol - workshop s ČČK Odborná exkurze z ČJL - Žďár n./s., Zelená hora PaedDr. Váňová, Mgr. Příhodová Přednáška a cvičení se Záchrannou službou Mgr. Pustina Pokračování písemných zkoušek státní části MZ Konec lhůty pro odevzdávání zápisových lístků konec 1. kola přijímacího řízení, 2. kolo vyhlášeno od do Nostrifikační zkouška V. Novotná Seminář pro Mediální výchovu - novinářský software PaedDr. Váňová, Mgr. Moravcová Pythagoriáda Mgr. Blehová Pohár rozhlasu Mgr. Studenovský, Mgr. Filip Schůzka učitelů matematiky Gy a ZŠ RNDr. Vodová Porada pedagogických pracovníků Sportovní kurz VII.O a 3.A PaedDr. Janoušek, Mgr. Studenovský Porada ředitelů na KÚ, zasedání AŘG Mgr. Havelková Kontrola OHES Zápis známek a absence za 2. pol. škol. roku do Bakalářů a výkazů Klasifikační porada a následné schůzky s rodiči 1.O a 1.A Letní olympiáda mládeže Mgr. Studenovský Výlety tříd Společné zakončení školního roku v tělocvičně Předání vysvědčení ve třídách Závěrečná společná velká přestávka Vstupní školení ovládání ipadu Pe, Vo, Vá, Šk, Ma, Mr, Ka, Hv 14

15 B/ PR EHLED OBORÚ VZDE LA NÍ Schválená koncepce vzdělávacích oborů Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Pro 4letý typ studia: Kód oboru - KKOV: K/41 Gymnázium Pro 8letý typ studia: Kód oboru - KKOV: K/81 Gymnázium Realizované studijní cykly ve školním roce 2012/2013: A. Ve třídách 1.O, 2.O, 3.O a 4. O byl realizován školní vzdělávací program Otevřená škola ZV12. B. Ve třídách 5. O, 6. O, 7. O, 8. O, 1. A a 2. A, 3. A a 4. A byl realizován školní vzdělávací program Otevřená škola GV12. Ve všech třídách byl uplatňován učební plán odpovídající školnímu vzdělávacímu programu. V jednotlivých předmětových komisích vyučující vypracovali individuální učební plány pro každou třídu a skupinu pro školní rok 2012/2013. Vvyučovací předměty na gymnáziu ve školním roce 2012/2013 Třídy, které se vyučují podle ŠVP nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.O 2.O 3.O 4.O český jazyk a literatura Jazyk a jazyková anglický jazyk (3) komunikace německý / francouzský j. 0 3(3) 3(3) 3(3) Matematika a její aplikace matematika Informatika a komunikační technologie Informatika 1(1) 1(1) 2(2) 0 Člověk a společnost dějepis výchova k občanství fyzika 3 2 2(1) 0 chemie 0 2 2(1) Člověk a příroda přírodopis (1) zeměpis Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova

16 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.O 2.O 3.O 4.O Člověk a svět zdraví výchova ke zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce Vysvětlivky: 1. 5(1) - třída má předmět 5 hodin týdně, z těchto pěti hodin se žáci učí 4 hodiny společně a na 1 hodinu se dělí na skupiny 2. 1.O 8.O osmileté studium 3. 1.A 4.A čtyřleté studium 4. vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 5.O/1.A 6.O/2.A 7.O/3.A 8.O/4.A český jazyk a literatura Jazyk a jazyková Cizí jazyk (Aj) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) komunikace Další cizí jazyk (Nj/Fr) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) Matematika a její matematika 4 4,5 3 4 aplikace logika fyzika 2 2,5 3 2 Člověk a příroda chemie 2 2,5 2 0 biologie 2 2,5 3 2 zeměpis Občanský a Člověk a společnost společenskovědní základ dějepis Člověk a svět práce Umění a kultura Hudební obor nebo výtvarný obor 2(2) 2(2) 0 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika a informační a komunikační technologie 3(3) 2(2) 1(1) 0 Volitelné vzdělávací aktivity 0 0 6(6) 6(6) 16

17 3. Volitelné předměty ve školním roce 2012/ Konverzace v anglickém jazyce 2. Konverzace v německém jazyce 3. Konverzace ve francouzském jazyce 4. Společenskovědní seminář 5. Dějepisný seminář 6. Zeměpisný seminář 7. Seminář a cvičení z matematiky 8. Seminář a cvičení z chemie 9. Seminář a cvičení z biologie 10. Informačně technologický základ 17

18 C/ Ú DAJE O PRACOVNÍ CÍ CH S KOLY Personální zabezpečení provozu ve školním roce 20 12/2013 Na škole pracovalo 39 zaměstnanců 30 pedagogických (z nich 3 na částečný úvazek a 2 jako externí zaměstnanci) a 7 provozních pracovníků (z nich 4 na částečný pracovní úvazek). Dvě vyučující anglického jazyka pokračovaly v čerpání mateřské dovolené. Ve škole pracovaly dvě administrativní pracovnice, čtyři uklízečky a jeden školník. Byly uzavřeny smlouvy na správu počítačové sítě (externí pracovník) a smlouva s topičem (školník). Vedení školy Ředitel školy : Zástupce ředitele a výchovný poradce: Mgr. Hana Havelková Mgr. Antonín Pustina Pracovníků celkem 39 Z toho mužů 9 Z toho žen 30 V produktivním věku 38 Na MD 0 Na další MD 2 Pedagogičtí pracovníci celkem 30 Učitelé 30 Dělnická povolání 5 THP pracovníci 2 Zaměstnanci školy 18

19 Složení pedagogického sboru ve školním roce 20 12/2013 (jméno, vyučovací předměty, kvalifikace, praxe, způsobilost, další funkce ) 1. Mgr. Jana Blehová matematika, zeměpis, informatika a výpočetní technika, logika PřF UP Olomouc 2003, učitelství M - Z pro SŠ, 10 let praxe, odborně způsobilá, spolupráce na projektu Eurorebus a Landmark, školní maturitní komisař 2. Mgr. Jana Borková - hudební výchova PF JU České Budějovice 1984, učitelství pro ZUŠ, 30 let praxe, odborně způsobilá, částečný úvazek 3. Mgr. Lucie Brožová francouzský jazyk UP Olomouc 2010, odborná francouzština pro hospodářskou praxi, odborně způsobilá, zastupovala Mgr. J. Rýznerovou 4. Mgr. Jan Čech chemie PřF UK Praha 1973 Bi - Ch, 40 let praxe, odborně způsobilý 5. Mgr. Jiří Dalík dějepis, anglický jazyk PF JU České Budějovice D - Rj, Aj, 21 let praxe, odborně způsobilý, místopředseda Školské rady, kronikář školy, koordinátor autoevaluace, hodnotitel písemné i ústní maturitní zkoušky z Aj, koordinátor mezinárodního projektu SAIL 6. Mgr. Petr Filip - biologie, tělesná výchova PřF UP Olomouc 1974 Bi - Tv, 39 let praxe, odborně způsobilý, vedoucí projektu Globe 7. Mgr. Martin Hajčiar - matematika, informatika a výpočetní technika MFF UK Praha meteorologie - Fy, matematika, 20 let praxe, odborně způsobilý, metodik ICT, správce počítačové sítě 8. Mgr. Hana Havelková - český jazyk, občanská výchova PF JU České Budějovice Čj - Ov, 28 let praxe, odborně způsobilá, ředitelka školy, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého jazyka 9. Mgr. Nataša Jandová - matematika, fyzika MFF UK Praha 1978 M - Fy, 33 let praxe, odborně způsobilá 19

20 10. PaedDr. Petr Janoušek - tělesná výchova, výchova ke zdraví FTVS Praha TV- Ov, 30 let praxe, odborně způsobilý 11. Mgr. Eva Karafiátová - matematika, zeměpis PřF UK Praha 1984 M - Z, 29 let praxe, odborně způsobilá, vedoucí projektu Eurorebus a Landmark, školní maturitní komisař 12. Mgr. Jitka Kociánová - německý jazyk, ruský jazyk PF JU České Budějovice 1980 Nj - Rj, 33 let praxe, odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z německého jazyka 13. Mgr. Erika Marešová anglický jazyk PF UK Praha Aj - Fj, odborně způsobilá, 1 rok praxe, pracovní smlouva na částečný úvazek na dobu určitou po dobu trvání MD 14. Mgr. Jitka Martinů český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk FF UK Praha 1992 Čj - Nj, 21 let praxe, odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého, německého a anglického jazyka 15. Mgr. Eva Moravcová - výtvarná výchova PF JU České Budějovice M -Vv, 39 let praxe, odborně způsobilá pro NG, částečný úvazek, dohoda o pracovní činnosti 16. Mgr. Eva Moravcová anglický jazyk, informatika PF Univerzita Hradec Králové 2012 Aj - Vv, 2 rok praxe, pracovní smlouva na částečný úvazek na dobu určitou po dobu trvání MD 17. RNDr. Ing. Václav Pasáček - fyzika, informatika a výpočetní technika MFF UK Praha 1980 M - Fy, 33 let praxe, odborně způsobilý, školní maturitní komisař 18. Mgr. Věra Petrušková - matematika, zeměpis, informatika a výpočetní technika PřF UK Praha 1995 M - Z, 17 let praxe, odborně způsobilá 19. Mgr. Jaromíra Příhodová - český jazyk, německý jazyk PF ZČU Plzeň 1997 Čj - Nj, 15 let praxe, odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého a německého jazyka 20

21 20. Mgr. Antonín Pustina - biologie, matematika PřF UK Praha 1981 M - Bi, 32 let praxe, odborně způsobilý, zástupce ředitelky školy, školní maturitní komisař, výchovný poradce 21. Mgr. Radka Razimová - anglický jazyk, společenskovědní seminář PedF UJEP Ústí nad Labem 2010 Aj - On, 5 roky praxe, odborně způsobilá, na MD 22. Mgr. Dana Rázková biologie, základy společenských věd FF UJEP Brno Filosofie - Bi, 28 let praxe, odborně způsobilá 23. Bc. Vendula Rodová anglický jazyk FF UJEP Brno Čj - Aj, 5 roky praxe, odborně způsobilá, na MD 24. Mgr. Jitka Rýznerová - francouzský jazyk PF JU České Budějovice Rj - Ov, 22 let praxe odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z francouzského jazyka 25. Mgr. Alena Semrádová - francouzský jazyk, dějepis PF JU České Budějovice D - Fr pro 2. stupeň ZŠ, FF MUNI Brno 2007 pro střední školy, 10 let praxe, odborně způsobilá, vedoucí SOČ Eustory, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z francouzského jazyka 26. Mgr. Petr Studenovský - tělesná výchova, biologie PF JU České Budějovice 1995 Tv- Bi, 18 let praxe, odborně způsobilý 27. Mgr. Zdeněk Škrabánek český jazyk, dějepis, mediální výchova PF Univerzita Hradec Králové 2010 Čj D, 3 roky praxe, odborně způsobilý, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého jazyka 28. Mgr. Iva Taičmanová anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce PF JU České Budějovice 1987 Rj - On, Základní jazyková zkouška z jazyka anglického 1993, 25 let praxe, odborně způsobilá, výchovný poradce, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka 29. PaedDr. Marie Váňová český jazyk, německý jazyk PF JU České Budějovice Čj - D, Nj, 29 let praxe, odborně způsobilá, hodnotitel písemné a ústní maturitní zkoušky z českého a německého jazyka 21

22 30. RNDr. Zita Vodová - matematika, biologie PřF UK Praha M - Bi, 23 let praxe, odborně způsobilá Provozní zaměstnanci školním roce 2012/2013 (jméno, pracovní zařazení, kvalifikace, praxe, způsobilost) Ing. Ludmila Fikarová - účetní, ekonomka, mzdová účetní ČVUT Fakulta strojní, ekonomika a řízení strojírenství 1984, 24 let praxe, odborně kvalifikována Ludmila Janálová - hospodářka, sekretářka SEŠ Humpolec hospodářská administrativa, 32 let praxe, odborně kvalifikována Milan Kopic - domovník, topič SOU ZETOR Brno 1978, 35 let praxe, odborně kvalifikován Uklízečky Marie Kopicová, Lenka Krbcová, Jana Tomášková, Pavlína Moravcová 22

23 Datum konání: D/ Ú DAJE O PR ÍJÍ MACÍ M R Í ZENÍ Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia Počet uchazečů 53 Přijato na základě přijímacího řízení 49 Přijato na základě odvolání 3 Nastoupilo podalo zápisový lístek 27 Kriteria přijímacího řízení (Maximální možné počty bodů) Český jazyk (diktát, větný rozbor) 50 Matematika 50 Prospěch ve 8. a 9. ročníku ZŠ 24 Na základě přijímacího řízení bylo přijato 49 žáků. Z nich odevzdalo zápisové lístky 25 uchazečů. 2 žáci byli přijati na základě podaných odvolání v rámci autoremedury. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia Datum konání: I. kolo Počet uchazečů 24 Přijato na základě přijímacího řízení 24 Přijato na základě odvolání 0 Nastoupilo podalo zápisový lístek 24 Kriteria přijímacího řízení (Maximální možné počty bodů) Test obecných studijních předpokladů 40 Český jazyk (diktát, větný rozbor) 50 Matematika 50 Prospěch ve 8. a 9. ročníku ZŠ 24 Pro úspěšné splnění přijímací zkoušky bylo nutné získat minimálně 15 bodů z českého jazyka a 15 bodů z matematiky. 23

24 Na základě přijímacích zkoušek bylo přijato 24 uchazečů, kteří splnili kriterium pro přijetí a podali zápisový lístek. Datum konání: II. kolo vyhlášeno Počet uchazečů 7 Přijato na základě přijímacího řízení 6 Přijato na základě odvolání 0 Nastoupilo podalo zápisový lístek 6 Na základě přijímacího řízení bylo přijato 6 uchazečů, kteří splnili kriterium pro přijetí a podali zápisový lístek. 24

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více