VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok / Základní údaje o škole: a) Název : Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1,příspěvková organizace adresa: Ostrčilova 1/ Ostrava Právní forma: od právní subjekt, od příspěvková organizace IČO : IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: IZO ŠKOLY: IZO MATEŘSKÉ ŠKOLY: IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY: IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY: b) Zřizovatel : Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 8/ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz c) Ředitel : Mgr. Hana KIMEROVÁ Želazného 773/ Ostrava Muglinov od Mgr. Michal Pernecký d) Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje : - Mateřská škola kapacita : 153 žáků, stav k Základní škola 1. a 2. stupeň kapacita : 780 žáků stav k Školní jídelna ZŠ kapacita plánovaná: 1200 jídel stav k Školní družina kapacita plánovaná: 260 žáků stav k Odloučená pracoviště ZŠ : - J.Lady 6, mateřská škola - Ostrčilova 1, mateřská škola e) Datum zařazení do sítě škol :

2 f) Tabulka vzdělávacích programů 1.r. 2.r. 3.r 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. ŠVP ŠVP SVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP g) Statistické údaje Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele K K K K K K K K , ,7 17,4 h) Od 1.ledna 2005 vešel v platnost zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,v platném znění, který upravuje a specifikuje vznik Školské rady.rada zřizovatele přijala usnesení ze dne a jmenovala členy Školské rady z řad zástupců zřizovatele a vzala na vědomí výsledky voleb z řad zákonných zástupců a zaměstnanců. Byla ustanovena 6 členná Školská rada na období od do Členy jsou : Mgr. Edita Kozinová. za zřizovatele (od předsedkyně školské rady) Ing. Jan Krsička za zřizovatele Ing.Eva Schwarzová za zákonné zástupce žáků Ing. Zita Venhudová - za zákonné zástupce žáků (od ) Mgr.Dalibor Tomáš za zaměstnance školy Mgr. Anna Václavíková za zaměstnance školy i) Škola poskytuje základní vzdělávání, učí podle výše uvedených vzdělávacích programů. Od začala vyučovat podle školního vzdělávacího programu více než jen škola. Ve školním roce 2013/2014 pokračovalo vzdělávání žáků v bilingvních třídách, kterých bylo otevřeno 7 s 119 žáky. Od probíhá výuka podle nového ŠVP, který vychází z aktualizovaného RVP platného k j) Celkový počet učeben je 40, z toho je 7 odborných a 12 učeben pro výuku bilingvních tříd. Odborné učebny : Učebna fyziky stupňovitá učebna s elektrorozvodem a připojením k internetu a s interaktivní tabulí Učebna chemie stupňovitá učebna s připojením k internetu s interaktivní tabulí (v rámci Projektu EU Peníze školám) Počítačová učebna nově vybavená učebna s 21 stolními PC (PC získala škola v rámci projektu Modernizace škol) Učebna jazyků a IC Fraus vybavena interaktivní tabulí a připojením k internetu a 21stolními PC ( PC, stoly a židle škola získala v rámci projektu Modernizace škol) Dílna kovo i dřevo slouží pro výuku Člověk a svět práce Cvičná kuchyně Výtvarná učebna moderně vybavená odborná učebna s interaktivní tabulí (v rámci Projektu EU Peníze školám) ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 2 /20

3 Sportovní vybavení : Tělocvična 1 Tělocvična 2 Sportovní areál otevřený v roce Areál je víceúčelovým zařízením, které celoročně slouží veřejnosti. Je opatřen umělými povrchy, je možné provozovat kopanou, vybíjenou, odbíjenou, košíkovou, stolní tenis, atletické disciplíny, jsou zde hrací prvky pro nejmenší děti. Otevřen je v letních měsících do 20 hodin, jaro, podzim do 19 hodin. Od června 2009 byla zahájená činnost sportovního asistenta a zapůjčování sportovních potřeb. V prosinci 2013 došlo k rekonstrukci obou tělocvičen z rozpočtu zřizovatele. Od byla předána do užívání přístavba s 6 novými učebnami pro ŠD a technickým a hygienickým zázemím k tělocvičnám. Učebny pro bilingvní výuku: 12 plně multimediálních učeben, vybavených PC pro každé pracoviště žáka a učitele. 4 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Od ledna 2012 vzniklo tak zázemí pro žáky navštěvující bilingvní školní družinu, nová knihovna, zázemí pro výuku hudební a výtvarné výchovy. 2) Údaje o pracovnících školy : Počet: celkem 89 zaměstnanců, z toho : - 11 pedagogů MŠ - 41 pedagogů ZŠ - 1 asistent pedagoga - 9 pedagogů ŠD - 13 zaměstnanců školní jídelny - 2 THP - 10 uklízeček (6 ZŠ, 4 MŠ) - 1 údržbář - 1 školník Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé MŠ Rozpětí let Počet osob Průměrný věk 45,7 Učitelé ZŠ Rozpětí let Počet osob Průměrný věk 38,9 ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 3 /20

4 Vychovatelé ŠD Rozpětí let Počet osob Průměrný věk 32,2 Absolventi, kteří nastoupili na školu Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet aprobace počet aprobace 2 ŠD, Tv 2.st. 4 ŠD, učitelé 1. stupně Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2011/2012 Nastoupili 7 Odešli na jinou školu Mimo školství na jinou školu Mimo školství Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Důchodový věk 0 0 Důchodci 3 4 Nekvalifikovaní / Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol : Zápis do prvních tříd Počet zapsaných žáků : 122 Počet odkladů k 31.08: 9 ZPŽ Počet ZPŽ ( integrovaní ) : 22 Počet pedagogů, podílejících se na vzdělávání: 3 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy : 0 Učební plán žáka 1. stupně - viz Příloha číslo 1. Učební plán žáka 2. stupně - viz Příloha číslo 2. Učební plán žáka bilingvních tříd viz Příloha číslo 3. ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 4 /20

5 Informace o vycházejících žácích Typ školy Počet žáků % Gymnázium 9 21,9 Lycea - technická 0 0 Lycea - ostatní 3 7,3 Strojírenské školy - čtyřleté 3 7,3 Chemické obory - čtyřleté 2 4,9 Telekomunikační obory - čtyřleté 0 0 Elektrotechnické obory - čtyřleté 2 4,9 Letecké obory - čtyřleté 0 0 Zdravotnictví - čtyřleté 1 2,4 Ekonomické obory - čtyřleté 4 9,8 Gastronomie - čtyřleté 1 2,4 IT obory - čtyřleté 4 9,8 Cestovní ruch - čtyřleté 1 2,4 Veřejnosprávní obory - čtyřleté 2 4,9 Obory umění - čtyřleté 4 9,8 Učební obory - tříleté 5 12,1 Celkem přijatých žáků 41 Název školy Počet přijatých žáků Víceletá gymnázia 18 Konzervatoř 4 4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo celkem Neprospělo Nehodnoceni ROČNÍK CELKEM 1.STUPEŇ CELKEM 2.STUPEŇ CELKEM ŠKOLA Snížený stupeň z chování Stupeň počet % počet % 2 4 0, ,001 Celkový počet neomluvených hodin Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka 12 0,02 6 0,008 : ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 5 /20

6 5/ Další údaje o škole: a) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Název Ročník Dopravní výchova 7. Historický seminář 7. Sportovní výchova (chlapci) 7. Základy administrativy 7. Konverzace v anglickém jazyce 8. Přírodovědné praktikum 8. Svět kolem nás 8. Základy administrativy 8. Etická výchova 9. Výchova k finanční gramotnosti 9. b) ČLOVĚJK A SVĚT PRÁCE Zaměření Ročník Údržba oděvů a textilií v domácnosti 6. Příprava pokrmů studená kuchyně 6. Práce s technickými materiály 7. - chlapci Příprava pokrmů teplá kuchyně 7. - dívky Práce s technickými materiály, Svět práce 8. - chlapci Pěstitelství, Svět práce 8. - dívky Svět práce, Drobná domácí údržba,elektrotechnika kolem nás 9. - chlapci Svět práce, Údržba a úklid domácnosti, Základy pletení a háčkování 9. - dívky c/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÁZEV POČET ŽÁKŮ Angličtina pro Cambridgeské zkoušky 23 Dopravní výchova 9 Volejbal 12 Bouldering lezecká stěna 15 Tvořivá dílna 13 Čeština hravě 7 Hrajeme si s češtinou 15 Zpěváčci 20 Škola hrou 8 Miniaerobic 30 d/ ZÁJMOVÉ KROUŽJKY ŠKOLNÍ DRUŽINY NÁZEV POČET ŽÁKŮ Mladý kuchtík Mladý kuchtík Barvičky 20 Barevní banditi 20 Šmoulohraní Dramatický kroužek - Snílci 21 Malí sportovci 12 Malí keramici 16 ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 6 /20

7 e/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY BILINGVNÍCH TŘÍD NÁZEV 1. pololetí 2. pololetí British Club Cook Healthy Cooking Drama club Extra Science Library all all On the Farm Science Seminar Storytelling Drama/Art Club 5 9 Cook Healthy - Tuesday Jungle Fungle Monkey Club Monkey Club Comics Club Craft Club Playful German 9 -- Housing and Gardening Traditional Drama and Music (Folklore) Rocket Science Pottery and Craft Games Study and Multimedia Time 6 -- Cooking Computer Graphics Catch, Kick, Run! School Band Read and Relax Modern Art Club Extra English Herectví Sports Club Jolly Music Hrátky z látky Study Corner 4E 9 9 Surprise Club Surprise Club English Conversation Spy Club History Club Extra English 3E Board Games Board Games Library Club English Reading Playful Science Tales Club Chinese Funny Sporting Study Corner 5E English Conversation Flute Tuition Football Training kroužků 38 kroužků ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 7 /20

8 f/ AKTIVITY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Září 2013 o Adaptační výlet 2E1 o Divadelní představení Láska s červeným nosem DLO 5.A,B o Exkurze do ZOO 4.B o Zahájení plavecké výuky 3. ročníky o Divadelní představení Čtyřlístek zasahuje DLO 2.A, 2.C, 2.D, 4.E o Burza učebnic do anglického jazyka o Divadelní představení Kocourek Modroočko DLO 2.B, 3.A o Koncert Ivy Bittové a operního studia Divadlo Antonína Dvořáka 6.E o Výměnný pobyt v rámci projektu Příhraniční spolupráce Polsko Istebna vybraní žáci 8. ročníků o Vzdělávací program Naši ilustrátoři klub Ámos 1.E, 3.A o Exkurze do Archivu města Ostravy 6.A o Dopravní hřiště 4ročníky o Zahájení akce Evropský den jazyků o Exkurze Badatelský svět 5.E, 6.E o Schůzka Žákovské rady o Animace v Galerii Sokolská 2.E1, 3.E, 6.E o Mobilní planetárium Jak Měsíc putoval 1.A,B,C, 2.C, 5.B Říjen 2013 o Divadelní představení Poslední samuraj Divadlo Jiřího Myrona 6.E o Vzdělávací program Doba měst a hradů klub Ámos 3.E o Animace v Galerii Sokolská 2.E2,5.E o Preventivní program Řekni drogám NE Masarykovo náměstí o Preventivní program Čas proměn dívky 6. ročníků o Vzdělávací program Doba měst a hradů klub Ámos 4.E, 5.E o Školní výlet Tarzanie Trojanovice 8.A o Běh naděje sad Dr. M. Horákové 6. ročníky o Projekt 72 hodin čtení v DPS Gajdošova žáci 6.E o Výukový program Doma v Evropě ZOO Ostravě o Projekt 72 hodi úklid v parku Komenského sady 1.E-6.E o Přírodovědný klokan o Divadelní představení Zlatovláska DLO 2.E1 o Filmové představení ve francouzském jazyce Minikinokavárna roč. o Exkurze do Dolní oblasti Vítkovic bilingvní třídy o Recitační soutěž ve francouzském jazyce Ročník o Matematický šampionát Wichterlovo gymnázium 9. Ročník o Exkurze v SPŠ Kratochvílova chlapci 8., 9.ročník o Exkurze v ZOO 1.E, 2.E2 o Schůzka Žákovské rady o Prima pokusy 3.B, 1.B o Nebojte se Halloweenu projekt ve výuce anglického jazyka Listopad 2013 o Odjezd na ozdravný pobyt lázně Jeseník 3.A, 4.A, 5.A o Halloween program žáků 2. stupně pro žáky stupně 1 o Divadelní představení Ze starých pověstí českých DLO 4.B o Program Motýlek 1.A, 1.C o Taneční koncert JKO bilingvní třídy o Procházka s lampióny 1. ročníky o Coca-Cola Cup turnaj ve fotbale Hlučín - chlapci Ročníků o Soutěž v anglickém zpěvu a recitaci žáci Ročníků o Soutěž o nejlepšího fyzika školní kolo o Preventivní program Vztahy ve třídě 5.B o Projekce o Austrálii kino Luna žáci předmětu Svět kolem nás o Filmové představení Já padouch 2 Minikinokavárna ŠD o Předkolo soutěže Kvarteto žáci 5. ročníků o Jablíčkový den projektový den 1.C, 2.D ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 8 /20

9 o Soutěž v ZOO žáci ročníků o Matematicko-fyzikální soutěž žáci 9. ročníků o Schůzka Žákovské rady o Florbalový turnaj žáci ročníků o Slavnostní setkání u příležitosti udělení titulu Senior roku 2013 o Filmové představení španělský film Minikinokavárna o Česko-korejské dny DKMO 2.E2 o Soutěž v německé výslovnosti Brich dir die Zunge nicht! - žáci 8. roč. o Přednáška JUDr. Živěly 9.A, 9.B o Dějepisná olympiáda školní kolo žáci ročníků o Thanksgiving Day projekt v hodinách Aj o Divadelní představení Lucerna 7. ročníky, 6.E Prosinec 2013 o Odjezd na ozdravný pobyt lázně Jeseník 3.E, 4.E, 5.E, 5.B o Schůzka Žákovské rady o Olympiáda v českém jazyce školní kolo žáci ročníků o Dny vánočních řemesel klub Ámos 2.ročníky, 4.B, 5.B o Mikulášská nadílka ročníky o Mikulášská nadílka pro dětské pacienty MNO žáci 6.B a 7.B o Soutěž Mladý chemik Gymnázium Olgy Havlové žáci 9. roč. o Přebor škol v šachu výběr žáků ročníků bilingvní sekce o Divadelní představení Od čerta k Ježíškovi DKMO 2.E1, 2.E2 o Den otevřených dveří o Vánoční jarmark s koncertem o Art Craft Workshop bilingvní sekce o Soutěž k lidským právům Gymnázium Olgy Havlové žáci 9. roč. o Vystoupení pro klienty LDN Ostrava Radvanice 6.A + 7.B o Divadelní představení Liška Bystrouška DLO 6.A, 6.B o Mistrovství světa žen ve florbale ČEZ Aréna roč. o Výstava Učeň, středoškolák, vysokoškolák Černá louka roč. o Vánoční koncert Masarykovo náměstí o Divadelní představení The Canterbury Tales roč. o Vyhodnocení preventivního programu Život bez závislosti o Olympiáda v německém jazyce školní kolo písemná část o Filmové představení v originále Krabat Minikinokavárna 7.-8.roč. o Vyhlášení soutěže Kola pro Afriku o Vánoční besídky o Coffee Morning bilingvní sekce Leden 2014 o Beseda s příslušníky Městské policie Ostrava Malé děti, velké nebezpečí - 1.A, 1.B, 1.C, 4.B o Beseda s příslušníky Městské policie Ostrava Chodec - 2.ročníky, 4.E.,5.ročníky o Schůzka Žákovské rady o Soutěž Mladý Demosthénes školní kolo - žáci 2. Stupně o Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce 2. Stupeň o Divadelní představení Ošklivé káčátko DLO 1.E o Mladý Demosthenes regionální kolo Mendelovo gymnázium Opava o Mladý chemik regionální kolo SPŠ Heyrovského o Přednáška o zubní hygieně 1. a 2. ročníky o Šachový turnaj krajské kolo Orlová bilingvní sekce o Historické představení Pernštejnové 2.stupeň o Olympiáda v anglickém jazyce 1. stupeň o Olympiáda v německém jazyce ústní část školní kolo o Zimní škola v přírodě Velké Karlovice 2.E1 (do 26. ledna) o Přednáška o zubní hygieně 2.B, 2.C, 2.D o Divadelní představení Královna Koloběžka DLO 5.E o Lyžařský kurz Skalka 2.A, 2.B, 3.B., 3.C o Pythagoriáda školní kolo ročníky o Pěvecká soutěž Skřivánek školní kolo 2. stupeň o Závěrečné představení kroužku Drama Art Club Café Industrial ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 9 /20

10 o Exkurze do firmy Hyundai Nošovice 8.B, část 8.C o Představení kroužku Drama Art Club 4.E, 5.E o Dějepisná olympiáda okresní kolo ZŠ Mitušova o Exkurze do firmy VOKD Mariánské Hory 1.C Únor 2014 o Soutěž ve zpěvu lidových písní Skřivánek Domov Slunečnice roč., 4.-6.ročník, 7.-9.ročník o Zahájení plaveckého výcviku 2. ročníků o Exkurze do firmy Hyundai Nošovice 8.A, část 8.C o Soutěž Harry Potter s Day AHOL žáci 2. stupně o Divadelní představení Dárek z pekla DLO 4.A, 4.B, 3.E, 5.E o Ekoolympiáda školní kolo žáci 8. roč. o Divadelní představení Broučci DLO 3.E o Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo SVČ Ostrčilova o Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo SVČ Ostrčilova 2. stupeň o Zahájení programu Moje první školička o Anketa Zlatý Ámos regionální kolo - Vratimov o Divadelní představení Ze starých pověstí českých DLO 4.A, 4.E o Vzdělávací program Hlavolamy v uličkách klub Ámos 3.E, 4.E o Projekt Přes hranice za sportem Dolní Moravice - žáci 8. ročníků o Přehlídka dětských recitátorů obvodní kolo SVČ Ostrčilova o Anglické divadelní představení SVČ Korunka 3.A, 3.B, 3.C o Karneval školní družiny o Projektový den Malý chemik 3.A, 3.C o Přednáška Městské policie o krádežích 1.A, 1.C, 2.D, 1.E Březen 2014 o Preventivní program Městské policie Ostrava 3.ročníky o Natáčení televizního pořadu Šikulové (bilingvní třídy) o Okresní přehlídka dětských recitátorů (žákyně Chramostová, 2.B) o Knihovna města Ostravy beseda v knihovně (1.ročníky) o Vyhlášení výsledků soutěže Hledáme mladého chemika (9.A vybraní žáci) o Regionální kolo pěvecké soutěže Zpěváček (žákyně Duráková, 3.E) o Exkurze do knihkupectví (2.E2, 1.E) o Odjezd na Ozdravný pobyt (Horní Bečva) 8. ročníky o Návštěva Divadla loutek Dívka s pomeranči (9. A, 9. B) o Beseda se senátorem p. Sulovským (bilingvní třídy) o Odjezd na Ozdravný pobyt (Horní Bečva) 9. ročníky + část žáků 7.A o Exkurze do Vítkovice Machinery Group (8.A, 8.B, 8.C chlapci) o Čtení s Xaverem (2.E1) o Školní kolo matematický Klokan (2. 5. ročníky) o Obvodní kolo recitační soutěž Rolnička (vybraní žáci roč.) o DK Akord koncert Jumping Drums (bilingvní třídy E, 5. B) o Dny velikonočních řemesel klub Ámos (4.A, 4.B) o Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou (bilingvní třídy roč.) o Obvodní kolo recitační soutěž Rolnička (vybraní žáci 2. stupně) o Beseda s p. Holbou (školní družina) Duben 2014 o Dopravní hřiště - ročníky o Coca Cola školský pohár (vybraní chlapci 2. stupně) o Beseda o Kanadě s rodilým mluvčím (7. B) o Filmové představení Šíleně smutná princezna Minikinokavárna (školní družina) o Exkurze na ÚP Ostrava Poruba 8.ročník o Výstava velikonočních výrobků DPS Gajdošova (bilingvy) o Velikonoční vystoupení pro seniory DPS Gajdošova (1. E, 2. E2) o Florbalový turnaj (výběr chlapců roč.) o Easter Fun Day (bilingvní třídy) o Den Země nám. SNP (výběr 8. ročníků) o Návštěva LDN Radvanice Velikonoční dílna (výběr žáků 7. B, 5. A) ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 10 /20

11 o Divadelní představení O víle menší než zrnko máku DLO (1. E) o Dopravní soutěž (výběr 7. ročníků) o Divadelní představení Mach a Šebestová DLO (3. B, 3. C) o Hodiny španělského jazyka Maratón ve čtení Dona Quijota (vybraní žáci ročníků) o Easter Egg Roll školní hřiště (1. 3. ročníky) o Krajské kolo recitační soutěže SVČ Korunka o Finále sportovní soutěže o Soutěž Let s Play with English (vybraní žáci 4. ročníků) ZŠ A. Hrdličky o Earth Fun Day (2. 5. E, bilingvní třídy) o Den země Komenského sady (7. B + ŠD) o Den země Dětmarovice (1. E) o Program Zdravotní klaun (3. B, 3. C) o 16. ročník městského kola soutěže English Nightingal, městské kolo ZŠ Gajdošova (8. ročník) o Večerní procházka ZOO Ostrava (výběr žáků 8. ročníků) Květen 2014 o Akce pro rodiče s dětmi Smažení vaječiny, Prašivá (2. C) o Vystoupení ke Dni matek LDN Radvanice (vybraní žáci) o Filmové představení Bella a Sebastián Minikinokavárna (školní družina) o Filmové představení Šíleně smutna princezna DLO (5. E) o Ostravské školní hry (výběr žáků 2. stupně) o Projektový den Malý vynálezce (1. stupeň) o Soutěž Jazyky hrou (vybraní žáci 2. stupně) o Soutěž Bezpečná Ostrava (vybraní žáci) o Soutěž mladých cyklistů (vybraní žáci) o Divadelní představení Broučci DLO ( 2.E o Vícedenní školní výlet 3. B, 1. B, 2.C., 4.B., 2.E2 o Školení ke kyberšikaně (žáci 2. stupně) o Přednáška o Kanadě s rodilým mluvčím (7. A ) o Divadelního představení Liška Bystrouška DLO (6. E) o 11 světů, interaktivní výstava současných ilustrátorů Klub Ámos (bilingvy) o Výukový program ZOO Ostrava (žáci přírodovědného praktika) o Environmentální program Planeta Země (1. a 2. ročníky a vybraní žáci 9. roč.) o Třídní besídka oslava Dne matek (1. E) o Školní ostravské hry Sportovní areál Ostrava Poruba (vybraní žáci ročníků) o Anglický desetiboj ZŠ Gajdošova (vybraní žáci 3. C) o Návštěva výstavy Výstavní síň Sokolská (8. A) o Návštěva Pohádkového sklepa Černá louka (školní družina) o Kouzla a čáry Černá louka (1. B, 2. A, B) o Ty a kůň Klub Ámos (1. E) Červen 2014 o Vícedenní školní výlet 1. A, 1. C, 1.E, 2. D, 2.A, 2.E1, 3.C., 6.A, 7.A, 7.B, 6.B, 9.A o Projekt ke kyberšikaně Nebuď oběť (5. 9. roč.) o Vystoupení ke Dni dětí MNO (vybraní žáci) o Divadelní představení Marvin (4. A, 4. E, 5. B) o Soutěž Malování s umělcem DLO (vybraní žáci) o Jednodenní školní výlet 5. B, 5.E, 1.A, 1.C, 2.B, 3.E, 4.E, 4.A, 4.B, 5.A o Ekologický program Tonda Obal na cestách (bilingvní třídy) o Exkurze na vyhlídkovou věž Nová radnice (1. E) o Exkurze na Landek (5. E) o Filmové představení v anglickém jazyce Minikinokavárna (8. C, 9. A, 9. B o Beseda s pracovníkem diagnostického ústavu (6. E) o Hravé odpoledne Dětský ráj (školní družina) o Pasování žáků 5. ročníků (5. a 8. ročníky) o Beseda s M. Powellem, prohlídka města (bilingvní třídy) o Divadelní představení Čtyřlístek zasahuje DLO (1. A, 1. B, 1. C) o Čaroděj ze země Oz Cooltour (1. E, 5. E, 2. E1, 2. E2) o Vernisáž výtvarných prací Industrial Café (1. E) o Sportovní den MŠ školní hřiště (spolupráce s žáky 9. A) o Sportovní den ŠD školní hřiště (školní družina) ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 11 /20

12 o Graduace žáků 5. ročníku Industrial Café(5. E) o Workshop Mé vlastní loutkové divadlo Alternativní scéna DLO (3. A) o Filmové představení Rio 2 Cinema City (1. stupeň) o Filmové představení Captain America Cinema City (2. stupeň) o Běh olympijského dne Slezskoostravský hrad (2. stupeň) o Odjezd na vícedenní školní výlet Žďářský potok (6. E) Aktivity žáků mateřské školy o Celoroční akce MŠ Kroužek angličtiny pro děti z běžných tříd Keramika ve spolupráci s agenturou Magna Kroužek plavání v zařízení Sareza Divadelní představení v mateřské škole Dětiády organizované SVČ na Ostrčilově ulici v Ostravě o Další aktivity Drakiáda Hallowen party dopolední akce v multilingvních třídách Návštěva Divadla loutek Mikulášská nadílka dopolední akce ve všech třídách Vánoční dílny celodenní akce s rodiči, výroba vánočních dekorací Vánoční besídky dopolední akce ve všech třídách Návštěva dětí v základní škole Karneval tradiční akce v odpoledních hodinách v Radniční restauraci na Prokešově náměstí v Ostravě společná akce dětí s rodiči Vystoupení s pejskem Velikonoční dílny celodenní akce s rodiči, výroba velikonočních dekorací Besídky ke Dni matek Škola v přírodě leden 2014 Penzion Ámos, Dolní Bečva Červen 2014 Hotel Mesit, Horní Bečva Atletický trojboj pro předškolní děti Zahradní slavnost Natáčení výukového audiovizuálního díla s názvem MOVING and MOVIE ( KVIC) Aktivity školní družiny o Vlastní kroužky o Návštěva Minikinokavárny o Mikulášská a Vánoční besídka o Karneval Hrátky se zvířátky o Návštěva vodícího pejska Pedra o Den Země o Sportovní den v rámci projektu Sport jako cesta ke zdraví o Návštěva ZOO o Návštěva dětského ráje o Návštěva vyhlídkové věže Nové radnice ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 12 /20

13 g) SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY SPORT Název soutěže ČEZ Street Hockey 6., 7. ročníky, kvalifikace do Velkého finále ČEZ Street Hockey 6., 7. ročníky, Velkého finále Kopaná pořadatel Coca cola ročníky, 1. kolo celorepublikového turnaje Kopaná pořadatel Coca cola ročníky, 2. kolo celorepublikového turnaje Ostravské školní hry 6., 7. roč., vybíjená Ostravské školní hry 8. roč., Streetball Ostravské školní hry 8. roč., Inline Ostravské školní hry 6., 7. roč., vybíjená, finále Ostravské školní hry 8. roč., Streetball, finále Ostravské školní hry 8. roč., Inline, finále Soutěž mladých cyklistů městské kolo 1. kat., 2. kat. Soutěž mladých cyklistů obvodní kolo 1. kat., 2. kat. Šachový přebor škol 2. roč. městské kolo Školní policejní akademie 2. stupeň Umístění 1. místo účast postup do 2. kola účast 1. místo a 2. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo účast 2. místo a 2. místo 2. a 3. místa 4. místo HUMANITNÍ VĚDY Název soutěže: Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2. roč obvodní kolo Celostátní přehlídka dětských recitátorů - 2. roč. okresní kolo Pěvecká soutěž Skřivánek 2. roč. městské kolo Kreativní soutěž Vícejazyčnost je bohatství 2. roč. - celostátní Výtvarná soutěž Irsko očima dětí 2. roč. - celostátní Šachový přebor škol 2. roč. městské kolo Pěvecká soutěž Skřivánek 3. roč. - městské kolo Let s Play with English 4. roč. městská soutěž Jazyky hrou 1. stupeň, městské kolo ZŠ A. Hrdličky Výtvarná soutěž Honzíkova cesta Evropou 5. roč. krajská soutěž Celostátní přehlídka dětských recitátorů 8. roč., obvodní kolo Olympiáda v jazyce českém okresní kolo Řečnická soutěž Mladý Démosthénes regionální kolo Recitační soutěž Rolnička, městské kolo 6., 7., 8., 9. ročník English Nightingale 2. stupeň, městské kolo Harry Potter s Day 7. ročník Olympiáda AJ (okres. kolo) kat. I Olympiáda AJ (okres. kolo) kat. II Soutěž Dny frankofonie Praha 2. stupeň Olympiáda v dějepise okresní kolo Soutěž k lidským právům žáci 9. roč., Gymnázium Olgy Havlové Besip výtvarná soutěž Děti, pozor červená, 1. stupeň Literárněvýtvarná soutěž Pohádky děti dětem 2. stupeň Pěvecká soutěž Skřivan 2. stupeň, městské kolo Umístění 1. místo, 4. místo 2. místo čestné uznání ocenění ocenění 2. a 3. místa 1. místo 1. a 5. místa 5. místo 2. místo 3. místo účast 1. místo a 3. místo 1. místo a 3. místo, čestné uznání účast 3. místo místo místo účast 3. místo 1., 2. a 3. místo čestné uznání 4. místo 1. místo ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 13 /20

14 PŘÍRODNÍ VĚDY Název soutěže Příroda s otazníky 6. ročníky, městské kolo Pythagoriáda 7. ročník, okresní kolo Mezinárodní soutěž MF NÁBOJ 8., 9. ročník, krajské kolo SPŠCH Hledáme nejlepšího chemika 9. ročník, okresní kolo Matematický Klokan Umístění 1. místo, 2. a 3. místo 6. místo 2. místo 16. a 18. místo h) AKTIVITY ŽÁKŮ V HUMANITÁRNÍCH PROJEKTECH, ŽÁKOVSKÁ RADA 1. Adopce v ZOO sponzorování tygra ussurijského 8 257,00 Kč 2. Adopce na dálku ( Arcidiecézní charita Praha) adopce dvou indických dětí ,00 Kč 3. Adoptuj panenku a zachráníš dítě ( UNICEF) děvčata 8. ročníku našili 30 panenek, tato aktivita školy trvá již 11 let. 4. Ekologické aktivity 5. Spolupráce s Léčebnou dlouhodobě nemocných Radvanice 6. Spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava 7. Humanitární sbírka Řetěz pro Afriku 8. Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 9. Sbírka krmiva pro opuštěné pejsky Všechny žákovské aktivity byly iniciovány Žákovskou radou. Žákovská rada na škole pracuje již několik let. Chystala výše zmíněné humanitární aktivity, organizovala volbu do soutěže Zlatý Ámos, organizovala průzkumy názorů žáků na různá témata. Žákovská rada spolupracuje s vedením školy, které je zastoupeno zástupkyní ředitele pro II.stupeň. Vedení školy získává zpětnou vazbu o tom, co se žákům líbí, co by naopak chtěli změnit. Žáci se v tomto orgánu učí komunikovat s dospělými a přiměřeným způsobem obhajovat své požadavky. Žákovská rada pracuje systematicky a schází se jedenkrát až dvakrát měsíčně. Náplň práce Žákovské rady: Činnosti rady se soustředila do těchto hlavních oblastí: 1. Humanitární projekty Adopce v ZOO, Adopce na dálku, atd. 2. Ekologické aktivity sběr víček od PET lahví, sběr použitých baterií a sběr papíru. 3. Volby učitelské a žákovské osobnosti 4. Hodnocení akcí pořádaných školou krátké písemné či ústní zprávy projednávané na schůzkách Rady i) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE, PREFVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na škole jsou vypracovány tyto dokumenty: Strategie proti šikanování Školní preventivní strategie školy na roky Minimální preventivní program na školní rok 2013/ Zařazení tématiky do jednotlivých předmětů Dotazníková šetření školního klimatu pod vedení lektorů PPP Dramatická výchova Dny prevence 2. Návštěva vzdělávacích pořadů, pořádaných jinými subjekty: Renarkon Policie ČR a Městská policie besedy s žáky Dopravní hřiště ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 14 /20

15 3. Průběžně probíhalo další vzdělávání metodika prevence a účast na pravidelných seminářích metodiků prevence. 4. K řešení problémů výchovných i vzdělávacích zasedala výchovná komise. Ve školním roce 2013/2014 se školní prevence zaměřila na několik oblastí: - komunikace mezi žáky a učitelem, - zlepšení vztahů mezi žáky ve třídách i mezi různými třídami, - škodlivost cigaret a dalších drog, - následky při nevhodném kriminálním chování, - problematika šikany a kyberšikany, - netolismus. V průběhu celého školního roku docházel školní metodik prevence do jednotlivých tříd (především na druhém stupni) a vedl komunitní kruhy. Komunity se dělaly podle potřeby a na žádost třídních učitelů. Nejčastěji se řešily vztahy ve třídě a vzájemná komunikace mezi žáky. Preventivní aktivity jsou zařazeny do výuky v rámci ŠVP (jazyk český, komunikační a mediální výchova, chemie, jazykové vyučování, společenská výchova, zeměpis, přírodopis aj.). Ke spolupráci a dobrým vztahům mezi třídami v jednotlivých ročnících napomohly i čtrnáctidenní ozdravné pobyty v rámci dotace SMO Podpora z Fondu pro dětí ohrožené znečištěním ovzduší. Škola se zapojila do dlouhodobého projektu Pro život bez závislosti pořádaném Městskou policií Ostrava. Projekt odstartoval již v předchozím školním roce a tento školní rok dobíhal. Zúčastnilo se ho 16 žáků z osmých a devátých ročníků, kteří byli proškoleni pracovníky policie a pracovníkem Renarkonu na téma závislost, drogy, cigarety a jejich následky a rizika. Následně začali tito žáci seznamovat své spolužáky ze školy se svými získanými vědomostmi. Seznamování probíhalo formou besed, výrobou transparentů a letáčků a na závěr vytvořením dramatické scénky na téma závislost. Cílem projektu bylo, že se žáci proškolí sami navzájem. Myšlenka byla, že informace o nevhodnosti drog přijmou žáci lépe od svých vrstevníků než od dospělé osoby. Bonusem navíc bylo kromě spousty nových zážitků a vědomostí první místo v soutěži a tím i hmotné ceny pro soutěžící. Ve škole proběhlo několik aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci mezi žáky a snížení nevhodných vztahů v jednotlivých ročnících i mezi jednotlivými třídami. Akce pořádali žáci devátých ročníků ve spolupráci s žáky osmých ročníků. Vše si museli sami vymyslet, naplánovat a zorganizovat. První aktivitou bylo vítání prvňáčků při jejich vstupu do školy, další byl Halloween, při kterém museli žáci prvních až třetích tříd projít řadou stanovišť a úkolů s Halloweenskou tématikou. V druhém pololetí se připravila celodenní akce Planeta Země zaměřená nejen na spolupráci mezi dětmi, ale i na ochranu přírody a opět se jí účastnili žáci prvních až třetích tříd. Na závěr školního roku žáci osmých ročníků a tudíž budoucí deváťáci, pasovali páťáky a tedy své budoucí spolužáky na druhém stupni a přivítali je tak mezi sebou. Spolupracovali jsme s organizací Nebuď oběť! a zaměřili se na aktuální téma kyberšikana. Všichni žáci od pátých tříd výše byli proškoleni na toto téma, stejně tak i učitelé. Dále proběhl projektový den, který zorganizovali žáci osmých ročníků a cílem bylo prohloubit vědomosti na toto téma a především donutit žáky přemýšlet nad nebezpečím, které se skrývá v kyberprostoru a možnostmi, jak se bránit popřípadě chránit. j ) VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Funkci výchovného poradce vykonává vyučující 1.stupně, která v roce 2013 ukončila studium výchovného poradenství na PF OU. Činnost výchovné poradkyně je specifikovaná v Příloze č. 4. Ukazatele efektivity poradenského programu v Příloze č.5. ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 15 /20

16 k) EVALUACE Testování vlastní a komerčními produkty: o Srovnávací testy na 1.stupni o Testování SCIO Modul A - Čj, M, OSP 8.ročník pro zájemce o Testování SCIO SCATE zjišťování úrovně znalostí anglického jazyka dle Evropského referenčního rámce (5.E bilingvní třída) o Účast a umístění žáků v soutěžích školní, obvodní, okresní, městská, celorepubliková o Ocenění žákovské a učitelské osobnosti, žákovského kolektivu Hospitační činnost Pedagogická diagnostika ve třídách Evaluace preventivních činností Spolupráce se žákovskou radou Vedení školy za školní rok zpracovává ucelený dokument, který vypovídá o činnosti školy. l) ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce se ZOO Ostrava: Již poněkolikáté jsme se zúčastnili soutěže Mladých zoologů, kterou pořádá ZOO pro žáky ročníků. V rámci pořádaných výukových programů EVVO v ZOO Ostrava jsme se s žáky 8. ročníků účastnili programů DOMA V EVROPĚ a OHROŽENÁ ZVÍŘATA A VÝZNAM ZOO. Děti měli příležitost ověřit si dosavadní znalosti, ale zároveň se dovědět spoustu nových a zajímavých informací. Přednostně jsme přihlašovali žáky z přírodovědně vedených volitelných předmětů ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE a PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM. Večerní prohlídky ZOO byly nabídkou SVČ Ostrava Poruba. Této možnosti využili žáci druhého stupně (7.a 8. třídy). Výhodou akce byla možnost navštívit prostory zoologické zahrady v době po uzavření a to i s rodiči. Vše probíhalo s odborným výkladem zaměstnanců zoologické zahrady. Sběr starých mobilních telefonů: po domluvě se ZOO Ostrava jsme ve vestibulu školy umístili speciálně upravený box připomínající mobilní telefon. Do tohoto boxu mohli žáci nebo jejich rodiče vkládat staré a nepoužívané mobilní telefony. Přístroje jsou určeny k recyklaci, aby kvůli těžbě vzácných kovů nebyly káceny velké plochy pralesů. Díky recyklaci jsme tak pomohli k ochraně nejen tropických lesů, ale především k ochraně zvířat (slona pralesního, gorily)! 28 vybraných telefonů bylo odevzdáno přímo v ZOO Ostrava. Další soutěže: Žáci 2. stupně se zúčastnili v říjnu Přírodovědného klokana, kde si ověřili přehled a znalosti přírodovědných oborů jako : přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, matematika Žáci 6. tříd se účastnili dvoukolové soutěže PŘÍRODA S OTAZNÍKY s názvem Příroda ve městě. Den Země: V letošním roce měly děti možnost využít několika míst, kde probíhala prezentace škol (základních i středních), ale také středisek volného času v akcích věnovaných Dni Země Žáci naší školy navštívili akci ke Dni země v blízkých Komenského sadech a dále na náměstí SNP v Ostravě Zábřehu (6.,7. a 8.třídy). V neposlední řadě jmenujme Den Země pořádaný nejstaršími žáky naší školy pro ty úplně nejmladší spolužáky (1.-3.třídy). Připravené aktivity byly velice líbivé a děti si užili u nich spoustu legrace u plnění úkolů jako je třídění odpadu, recyklace, čištění vody, sběr PET víček a jejich další využití Další akce pořádané školou: Projekt voda vzhledem k tomu, že rok 2013 byl rokem vody, snažili jsme se tohoto tématu využít i ve výuce. Výroba ptačích krmítek: Ze získaných odřezků dřeva bylo vyrobeno celkem 10 ptačích krmítek, které byly instalovány na příslušná místa. Na výrobě se podíleli chlapci 8. tříd z předmětu Člověk a svět práce. Ozdravné pobyty s environmentálním programem: ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 16 /20

17 Pro ročníky proběhl ozdravný pobyt s intenzivním programem vedeným odborníky na EVVO. Pobyt se uskutečnil v Jeseníkách v Priessnitzových lázních v měsíci listopadu a prosinci. Ekoolympiáda: Jednalo se opět o akci školy. Pětičlenné skupiny ze 7. a 8. ročníků se utkaly v boji, který se skládal z pěti úkolů, zaměřených na ekologii. 1.Ekologický provoz školy dlouholeté aktivity školy Sběr papíru Sběr víček od PET lahví Sběr použitých el. článků a baterií Třídění odpadů ve třídách 2. Ekologie ve vyučování Témata ekologické výchovy jsou integrována v jednotlivých předmětech m) MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY Naše škola se zúčastnila projektu Přes hranice za sportem. Projekt byl administrativně a organizačně zajišťován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika. Cílem projektu bylo rozvíjet spolupráci mezi čtyřmi základními školami v obvodu ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční a ZŠ a MŠ Ostrčilova a polským partnerem Gimnazium nr. 2 w Raciborzu. V rámci projektu se uskutečnilo 5 akcí, do kterých se zapojila cílová skupina - žáci ve věku let. ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 17 /20

18 n) PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU Z CIZÍCH ZDROJŮ Název projektu Výše dotace Poskytovatel Moje první školička ,00 Kč (žádáno ,00) MOb MOaP Rok vědy a techniky ,00 Kč (žádáno ,00) MOb MOaP Atletika hravě - MŠ 5 000,00 Kč (žádáno ,00) MOb MOaP Tvořivé dílny pro děti a rodiče - MŠ ,00 Kč (žádáno ,00) SMO Děti dětem ,00 Kč (žádáno ,00) SMO Ostraha hřiště v rámci projektu Bezpečné ,00 Kč sportování pro všechny (žádáno ,00) SMO Podpora výuky v bilingvních třídách ,00 Kč SMO Podpora z Fondu pro dětí ohrožené ,00 Kč znečištěním ovzduší (žádáno ,00) SMO Ostrava Evropské město sportu ,00 Kč Sport jako cesta ke zdraví (žádáno ,00) SMO Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí Oranžové hřiště - MŠ ,00 Kč (žádáno ,00) ,00 Kč (žádáno ,00) nevyhověno (žádáno ,00) MŠMT MŠMT NADACE ČEZ V rámci projektu Dovybavení hřišť otevřených veřejností (financováno ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality a z rozpočtu SMO) a Bezpečné sportování pro všechny je hřiště bezplatně otevřeno pro veřejnost s možností zapůjčení sportovních potřeb za dohledu správce hřiště. o) AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Moje první školička projekt, jehož účelem bylo minimalizovat počet odkladů školní docházky. Od února do června pracoval tým pedagogů s budoucími žáky 1.tříd i jejich rodiči, děti si formou her rozvíjejí ty psychické funkce ( oblast zrakového a sluchového vnímání, logického uvažování, paměti, koncentrace, oblast řečová rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost, oblast grafomotoriky), které by mohly být jednou z příčin neúspěšného startu do 1. třídy. Domníváme se, že touto pedagogickou terapií můžeme podpořit nejen dozrávání jednotlivých funkcí, ale i snížit riziko vzniku specifických poruch učení. V letošním školním roce navštívilo tento kurz 74 dětí. Kurzy jazyka českého pro cizince v rámci projektů MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí škola poskytuje 70 hodinové kurzy českého jazyka pro tyto cizince. ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 18 /20

19 Ozdravné pobyty 1) Podpora z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v rámci dotace statutárního města Ostrava se zúčastnilo 14-ti denního ozdravného pobytu na Horní Bečvě celkem 98 žáků 6.,7., 9.ročníků. 2) 136 žáků 1. stupně se účastnilo 11denního ozdravného pobytu v Priessnitzových lázních Jeseník v rámci projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt je koordinován a spolufinancován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Ocenění žáků a učitele zřizovatelem Richard Aschenbrenner 9.A Mgr. Alexandra Blažková učitel 2. stupně Ocenění žáků a žákovských kolektivů Statutárním městem Ostrava Martin Borák 5.B Xu Jing Hui 9.B Partnerská škola Nakladatelství FRAUS V dubnu 2010 proběhlo slavnostní otevření v pořadí již sedmého Informačního centra Nakladatelství Fraus v České republice a prvního v Moravskoslezském kraji. Cílem infocentera je přiblížit novinky z oblasti vzdělávání pedagogické i laické veřejnosti. Je možné si zde prohlédnout vzorky učebnic, slovníků a dalších materiálů Nakladatelství Fraus, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí a další moderní technikou využitelnou při výuce. Pořádají se zde semináře zaměřené na vyučované předměty na základních školách, výpočetní techniku a internet, řízení školy, právo a osobní rozvoj a konference a konzultace s odborníky. V dopoledních hodinách zde probíhá výuka cizích jazyků pro žáky školy s využitím interaktivní tabule a PC s připojením na internet. V rámci projektu Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd byla tato učebna dovybavena v září stolními počítači se sluchátky. Specializovaná učebna informatiky v prosinci 2011 byla vybudována nová učebna informatiky, vybavení mimo počítačů škola zajistila z vlastních zdrojů, vybavení 20 stolními počítači se uskutečnilo v rámci projektu Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd p) ÚDAJE ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ PROJEKT EU Peníze do škol projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ , název klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cílem aktivity bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány byly takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakcí mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány byly aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Škola v rámci projektu vybavila 14 učeben interaktivními tabulemi, 23 notebooky a 20 pedagogů se podílelo na tvorbě digitálních učebních materiálů. Projekt byl ukončen v lednu ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 19 /20

20 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků viz Příloha č. 7 7) Základní údaje o hospodaření školy - viz Příloha č.6 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech proběhla na škole kontrola ČŠI zaměřená na : - dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ kontrolované osoby, pro který školské zařízení zajišťuje služby. Kontrolované období v termínu byl rok 2013 k termínu kontroly. - kontrolu poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku a vedení dokumentace školy - kontrolu plnění odpovědnosti školy za poskytované stravovací služby podle 1 až 5 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění účinném v kontrolovaném období - kontrolu formálního rámce stanovení a dodržování podmínek pro poskytování školního stravování a dodržování jejich ustanovení Závěr kontroly: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů 9) Odborová organizace Na škole pracuje Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství zastoupená Dagmar Šarounovou, předsedkyní, v odborech je 5 členů, a dne byla uzavřená Kolektivní smlouva na období s účinnosti od Zpracovala: Mgr Hana Kimerová V Ostravě Mgr. Michal Pernecký ředitel školy ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 20 /20

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014/15 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více