VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok / Základní údaje o škole: a) Název : Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1,příspěvková organizace adresa: Ostrčilova 1/ Ostrava Právní forma: od právní subjekt, od příspěvková organizace IČO : IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: IZO ŠKOLY: IZO MATEŘSKÉ ŠKOLY: IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY: IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY: b) Zřizovatel : Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 8/ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz c) Ředitel : Mgr. Hana KIMEROVÁ Želazného 773/ Ostrava Muglinov od Mgr. Michal Pernecký d) Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje : - Mateřská škola kapacita : 153 žáků, stav k Základní škola 1. a 2. stupeň kapacita : 780 žáků stav k Školní jídelna ZŠ kapacita plánovaná: 1200 jídel stav k Školní družina kapacita plánovaná: 260 žáků stav k Odloučená pracoviště ZŠ : - J.Lady 6, mateřská škola - Ostrčilova 1, mateřská škola e) Datum zařazení do sítě škol :

2 f) Tabulka vzdělávacích programů 1.r. 2.r. 3.r 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. ŠVP ŠVP SVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP g) Statistické údaje Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele K K K K K K K K , ,7 17,4 h) Od 1.ledna 2005 vešel v platnost zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,v platném znění, který upravuje a specifikuje vznik Školské rady.rada zřizovatele přijala usnesení ze dne a jmenovala členy Školské rady z řad zástupců zřizovatele a vzala na vědomí výsledky voleb z řad zákonných zástupců a zaměstnanců. Byla ustanovena 6 členná Školská rada na období od do Členy jsou : Mgr. Edita Kozinová. za zřizovatele (od předsedkyně školské rady) Ing. Jan Krsička za zřizovatele Ing.Eva Schwarzová za zákonné zástupce žáků Ing. Zita Venhudová - za zákonné zástupce žáků (od ) Mgr.Dalibor Tomáš za zaměstnance školy Mgr. Anna Václavíková za zaměstnance školy i) Škola poskytuje základní vzdělávání, učí podle výše uvedených vzdělávacích programů. Od začala vyučovat podle školního vzdělávacího programu více než jen škola. Ve školním roce 2013/2014 pokračovalo vzdělávání žáků v bilingvních třídách, kterých bylo otevřeno 7 s 119 žáky. Od probíhá výuka podle nového ŠVP, který vychází z aktualizovaného RVP platného k j) Celkový počet učeben je 40, z toho je 7 odborných a 12 učeben pro výuku bilingvních tříd. Odborné učebny : Učebna fyziky stupňovitá učebna s elektrorozvodem a připojením k internetu a s interaktivní tabulí Učebna chemie stupňovitá učebna s připojením k internetu s interaktivní tabulí (v rámci Projektu EU Peníze školám) Počítačová učebna nově vybavená učebna s 21 stolními PC (PC získala škola v rámci projektu Modernizace škol) Učebna jazyků a IC Fraus vybavena interaktivní tabulí a připojením k internetu a 21stolními PC ( PC, stoly a židle škola získala v rámci projektu Modernizace škol) Dílna kovo i dřevo slouží pro výuku Člověk a svět práce Cvičná kuchyně Výtvarná učebna moderně vybavená odborná učebna s interaktivní tabulí (v rámci Projektu EU Peníze školám) ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 2 /20

3 Sportovní vybavení : Tělocvična 1 Tělocvična 2 Sportovní areál otevřený v roce Areál je víceúčelovým zařízením, které celoročně slouží veřejnosti. Je opatřen umělými povrchy, je možné provozovat kopanou, vybíjenou, odbíjenou, košíkovou, stolní tenis, atletické disciplíny, jsou zde hrací prvky pro nejmenší děti. Otevřen je v letních měsících do 20 hodin, jaro, podzim do 19 hodin. Od června 2009 byla zahájená činnost sportovního asistenta a zapůjčování sportovních potřeb. V prosinci 2013 došlo k rekonstrukci obou tělocvičen z rozpočtu zřizovatele. Od byla předána do užívání přístavba s 6 novými učebnami pro ŠD a technickým a hygienickým zázemím k tělocvičnám. Učebny pro bilingvní výuku: 12 plně multimediálních učeben, vybavených PC pro každé pracoviště žáka a učitele. 4 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Od ledna 2012 vzniklo tak zázemí pro žáky navštěvující bilingvní školní družinu, nová knihovna, zázemí pro výuku hudební a výtvarné výchovy. 2) Údaje o pracovnících školy : Počet: celkem 89 zaměstnanců, z toho : - 11 pedagogů MŠ - 41 pedagogů ZŠ - 1 asistent pedagoga - 9 pedagogů ŠD - 13 zaměstnanců školní jídelny - 2 THP - 10 uklízeček (6 ZŠ, 4 MŠ) - 1 údržbář - 1 školník Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé MŠ Rozpětí let Počet osob Průměrný věk 45,7 Učitelé ZŠ Rozpětí let Počet osob Průměrný věk 38,9 ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 3 /20

4 Vychovatelé ŠD Rozpětí let Počet osob Průměrný věk 32,2 Absolventi, kteří nastoupili na školu Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet aprobace počet aprobace 2 ŠD, Tv 2.st. 4 ŠD, učitelé 1. stupně Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2011/2012 Nastoupili 7 Odešli na jinou školu Mimo školství na jinou školu Mimo školství Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Důchodový věk 0 0 Důchodci 3 4 Nekvalifikovaní / Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol : Zápis do prvních tříd Počet zapsaných žáků : 122 Počet odkladů k 31.08: 9 ZPŽ Počet ZPŽ ( integrovaní ) : 22 Počet pedagogů, podílejících se na vzdělávání: 3 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy : 0 Učební plán žáka 1. stupně - viz Příloha číslo 1. Učební plán žáka 2. stupně - viz Příloha číslo 2. Učební plán žáka bilingvních tříd viz Příloha číslo 3. ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 4 /20

5 Informace o vycházejících žácích Typ školy Počet žáků % Gymnázium 9 21,9 Lycea - technická 0 0 Lycea - ostatní 3 7,3 Strojírenské školy - čtyřleté 3 7,3 Chemické obory - čtyřleté 2 4,9 Telekomunikační obory - čtyřleté 0 0 Elektrotechnické obory - čtyřleté 2 4,9 Letecké obory - čtyřleté 0 0 Zdravotnictví - čtyřleté 1 2,4 Ekonomické obory - čtyřleté 4 9,8 Gastronomie - čtyřleté 1 2,4 IT obory - čtyřleté 4 9,8 Cestovní ruch - čtyřleté 1 2,4 Veřejnosprávní obory - čtyřleté 2 4,9 Obory umění - čtyřleté 4 9,8 Učební obory - tříleté 5 12,1 Celkem přijatých žáků 41 Název školy Počet přijatých žáků Víceletá gymnázia 18 Konzervatoř 4 4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo celkem Neprospělo Nehodnoceni ROČNÍK CELKEM 1.STUPEŇ CELKEM 2.STUPEŇ CELKEM ŠKOLA Snížený stupeň z chování Stupeň počet % počet % 2 4 0, ,001 Celkový počet neomluvených hodin Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka 12 0,02 6 0,008 : ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 5 /20

6 5/ Další údaje o škole: a) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Název Ročník Dopravní výchova 7. Historický seminář 7. Sportovní výchova (chlapci) 7. Základy administrativy 7. Konverzace v anglickém jazyce 8. Přírodovědné praktikum 8. Svět kolem nás 8. Základy administrativy 8. Etická výchova 9. Výchova k finanční gramotnosti 9. b) ČLOVĚJK A SVĚT PRÁCE Zaměření Ročník Údržba oděvů a textilií v domácnosti 6. Příprava pokrmů studená kuchyně 6. Práce s technickými materiály 7. - chlapci Příprava pokrmů teplá kuchyně 7. - dívky Práce s technickými materiály, Svět práce 8. - chlapci Pěstitelství, Svět práce 8. - dívky Svět práce, Drobná domácí údržba,elektrotechnika kolem nás 9. - chlapci Svět práce, Údržba a úklid domácnosti, Základy pletení a háčkování 9. - dívky c/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÁZEV POČET ŽÁKŮ Angličtina pro Cambridgeské zkoušky 23 Dopravní výchova 9 Volejbal 12 Bouldering lezecká stěna 15 Tvořivá dílna 13 Čeština hravě 7 Hrajeme si s češtinou 15 Zpěváčci 20 Škola hrou 8 Miniaerobic 30 d/ ZÁJMOVÉ KROUŽJKY ŠKOLNÍ DRUŽINY NÁZEV POČET ŽÁKŮ Mladý kuchtík Mladý kuchtík Barvičky 20 Barevní banditi 20 Šmoulohraní Dramatický kroužek - Snílci 21 Malí sportovci 12 Malí keramici 16 ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 6 /20

7 e/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY BILINGVNÍCH TŘÍD NÁZEV 1. pololetí 2. pololetí British Club Cook Healthy Cooking Drama club Extra Science Library all all On the Farm Science Seminar Storytelling Drama/Art Club 5 9 Cook Healthy - Tuesday Jungle Fungle Monkey Club Monkey Club Comics Club Craft Club Playful German 9 -- Housing and Gardening Traditional Drama and Music (Folklore) Rocket Science Pottery and Craft Games Study and Multimedia Time 6 -- Cooking Computer Graphics Catch, Kick, Run! School Band Read and Relax Modern Art Club Extra English Herectví Sports Club Jolly Music Hrátky z látky Study Corner 4E 9 9 Surprise Club Surprise Club English Conversation Spy Club History Club Extra English 3E Board Games Board Games Library Club English Reading Playful Science Tales Club Chinese Funny Sporting Study Corner 5E English Conversation Flute Tuition Football Training kroužků 38 kroužků ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 7 /20

8 f/ AKTIVITY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Září 2013 o Adaptační výlet 2E1 o Divadelní představení Láska s červeným nosem DLO 5.A,B o Exkurze do ZOO 4.B o Zahájení plavecké výuky 3. ročníky o Divadelní představení Čtyřlístek zasahuje DLO 2.A, 2.C, 2.D, 4.E o Burza učebnic do anglického jazyka o Divadelní představení Kocourek Modroočko DLO 2.B, 3.A o Koncert Ivy Bittové a operního studia Divadlo Antonína Dvořáka 6.E o Výměnný pobyt v rámci projektu Příhraniční spolupráce Polsko Istebna vybraní žáci 8. ročníků o Vzdělávací program Naši ilustrátoři klub Ámos 1.E, 3.A o Exkurze do Archivu města Ostravy 6.A o Dopravní hřiště 4ročníky o Zahájení akce Evropský den jazyků o Exkurze Badatelský svět 5.E, 6.E o Schůzka Žákovské rady o Animace v Galerii Sokolská 2.E1, 3.E, 6.E o Mobilní planetárium Jak Měsíc putoval 1.A,B,C, 2.C, 5.B Říjen 2013 o Divadelní představení Poslední samuraj Divadlo Jiřího Myrona 6.E o Vzdělávací program Doba měst a hradů klub Ámos 3.E o Animace v Galerii Sokolská 2.E2,5.E o Preventivní program Řekni drogám NE Masarykovo náměstí o Preventivní program Čas proměn dívky 6. ročníků o Vzdělávací program Doba měst a hradů klub Ámos 4.E, 5.E o Školní výlet Tarzanie Trojanovice 8.A o Běh naděje sad Dr. M. Horákové 6. ročníky o Projekt 72 hodin čtení v DPS Gajdošova žáci 6.E o Výukový program Doma v Evropě ZOO Ostravě o Projekt 72 hodi úklid v parku Komenského sady 1.E-6.E o Přírodovědný klokan o Divadelní představení Zlatovláska DLO 2.E1 o Filmové představení ve francouzském jazyce Minikinokavárna roč. o Exkurze do Dolní oblasti Vítkovic bilingvní třídy o Recitační soutěž ve francouzském jazyce Ročník o Matematický šampionát Wichterlovo gymnázium 9. Ročník o Exkurze v SPŠ Kratochvílova chlapci 8., 9.ročník o Exkurze v ZOO 1.E, 2.E2 o Schůzka Žákovské rady o Prima pokusy 3.B, 1.B o Nebojte se Halloweenu projekt ve výuce anglického jazyka Listopad 2013 o Odjezd na ozdravný pobyt lázně Jeseník 3.A, 4.A, 5.A o Halloween program žáků 2. stupně pro žáky stupně 1 o Divadelní představení Ze starých pověstí českých DLO 4.B o Program Motýlek 1.A, 1.C o Taneční koncert JKO bilingvní třídy o Procházka s lampióny 1. ročníky o Coca-Cola Cup turnaj ve fotbale Hlučín - chlapci Ročníků o Soutěž v anglickém zpěvu a recitaci žáci Ročníků o Soutěž o nejlepšího fyzika školní kolo o Preventivní program Vztahy ve třídě 5.B o Projekce o Austrálii kino Luna žáci předmětu Svět kolem nás o Filmové představení Já padouch 2 Minikinokavárna ŠD o Předkolo soutěže Kvarteto žáci 5. ročníků o Jablíčkový den projektový den 1.C, 2.D ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 8 /20

9 o Soutěž v ZOO žáci ročníků o Matematicko-fyzikální soutěž žáci 9. ročníků o Schůzka Žákovské rady o Florbalový turnaj žáci ročníků o Slavnostní setkání u příležitosti udělení titulu Senior roku 2013 o Filmové představení španělský film Minikinokavárna o Česko-korejské dny DKMO 2.E2 o Soutěž v německé výslovnosti Brich dir die Zunge nicht! - žáci 8. roč. o Přednáška JUDr. Živěly 9.A, 9.B o Dějepisná olympiáda školní kolo žáci ročníků o Thanksgiving Day projekt v hodinách Aj o Divadelní představení Lucerna 7. ročníky, 6.E Prosinec 2013 o Odjezd na ozdravný pobyt lázně Jeseník 3.E, 4.E, 5.E, 5.B o Schůzka Žákovské rady o Olympiáda v českém jazyce školní kolo žáci ročníků o Dny vánočních řemesel klub Ámos 2.ročníky, 4.B, 5.B o Mikulášská nadílka ročníky o Mikulášská nadílka pro dětské pacienty MNO žáci 6.B a 7.B o Soutěž Mladý chemik Gymnázium Olgy Havlové žáci 9. roč. o Přebor škol v šachu výběr žáků ročníků bilingvní sekce o Divadelní představení Od čerta k Ježíškovi DKMO 2.E1, 2.E2 o Den otevřených dveří o Vánoční jarmark s koncertem o Art Craft Workshop bilingvní sekce o Soutěž k lidským právům Gymnázium Olgy Havlové žáci 9. roč. o Vystoupení pro klienty LDN Ostrava Radvanice 6.A + 7.B o Divadelní představení Liška Bystrouška DLO 6.A, 6.B o Mistrovství světa žen ve florbale ČEZ Aréna roč. o Výstava Učeň, středoškolák, vysokoškolák Černá louka roč. o Vánoční koncert Masarykovo náměstí o Divadelní představení The Canterbury Tales roč. o Vyhodnocení preventivního programu Život bez závislosti o Olympiáda v německém jazyce školní kolo písemná část o Filmové představení v originále Krabat Minikinokavárna 7.-8.roč. o Vyhlášení soutěže Kola pro Afriku o Vánoční besídky o Coffee Morning bilingvní sekce Leden 2014 o Beseda s příslušníky Městské policie Ostrava Malé děti, velké nebezpečí - 1.A, 1.B, 1.C, 4.B o Beseda s příslušníky Městské policie Ostrava Chodec - 2.ročníky, 4.E.,5.ročníky o Schůzka Žákovské rady o Soutěž Mladý Demosthénes školní kolo - žáci 2. Stupně o Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce 2. Stupeň o Divadelní představení Ošklivé káčátko DLO 1.E o Mladý Demosthenes regionální kolo Mendelovo gymnázium Opava o Mladý chemik regionální kolo SPŠ Heyrovského o Přednáška o zubní hygieně 1. a 2. ročníky o Šachový turnaj krajské kolo Orlová bilingvní sekce o Historické představení Pernštejnové 2.stupeň o Olympiáda v anglickém jazyce 1. stupeň o Olympiáda v německém jazyce ústní část školní kolo o Zimní škola v přírodě Velké Karlovice 2.E1 (do 26. ledna) o Přednáška o zubní hygieně 2.B, 2.C, 2.D o Divadelní představení Královna Koloběžka DLO 5.E o Lyžařský kurz Skalka 2.A, 2.B, 3.B., 3.C o Pythagoriáda školní kolo ročníky o Pěvecká soutěž Skřivánek školní kolo 2. stupeň o Závěrečné představení kroužku Drama Art Club Café Industrial ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 9 /20

10 o Exkurze do firmy Hyundai Nošovice 8.B, část 8.C o Představení kroužku Drama Art Club 4.E, 5.E o Dějepisná olympiáda okresní kolo ZŠ Mitušova o Exkurze do firmy VOKD Mariánské Hory 1.C Únor 2014 o Soutěž ve zpěvu lidových písní Skřivánek Domov Slunečnice roč., 4.-6.ročník, 7.-9.ročník o Zahájení plaveckého výcviku 2. ročníků o Exkurze do firmy Hyundai Nošovice 8.A, část 8.C o Soutěž Harry Potter s Day AHOL žáci 2. stupně o Divadelní představení Dárek z pekla DLO 4.A, 4.B, 3.E, 5.E o Ekoolympiáda školní kolo žáci 8. roč. o Divadelní představení Broučci DLO 3.E o Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo SVČ Ostrčilova o Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo SVČ Ostrčilova 2. stupeň o Zahájení programu Moje první školička o Anketa Zlatý Ámos regionální kolo - Vratimov o Divadelní představení Ze starých pověstí českých DLO 4.A, 4.E o Vzdělávací program Hlavolamy v uličkách klub Ámos 3.E, 4.E o Projekt Přes hranice za sportem Dolní Moravice - žáci 8. ročníků o Přehlídka dětských recitátorů obvodní kolo SVČ Ostrčilova o Anglické divadelní představení SVČ Korunka 3.A, 3.B, 3.C o Karneval školní družiny o Projektový den Malý chemik 3.A, 3.C o Přednáška Městské policie o krádežích 1.A, 1.C, 2.D, 1.E Březen 2014 o Preventivní program Městské policie Ostrava 3.ročníky o Natáčení televizního pořadu Šikulové (bilingvní třídy) o Okresní přehlídka dětských recitátorů (žákyně Chramostová, 2.B) o Knihovna města Ostravy beseda v knihovně (1.ročníky) o Vyhlášení výsledků soutěže Hledáme mladého chemika (9.A vybraní žáci) o Regionální kolo pěvecké soutěže Zpěváček (žákyně Duráková, 3.E) o Exkurze do knihkupectví (2.E2, 1.E) o Odjezd na Ozdravný pobyt (Horní Bečva) 8. ročníky o Návštěva Divadla loutek Dívka s pomeranči (9. A, 9. B) o Beseda se senátorem p. Sulovským (bilingvní třídy) o Odjezd na Ozdravný pobyt (Horní Bečva) 9. ročníky + část žáků 7.A o Exkurze do Vítkovice Machinery Group (8.A, 8.B, 8.C chlapci) o Čtení s Xaverem (2.E1) o Školní kolo matematický Klokan (2. 5. ročníky) o Obvodní kolo recitační soutěž Rolnička (vybraní žáci roč.) o DK Akord koncert Jumping Drums (bilingvní třídy E, 5. B) o Dny velikonočních řemesel klub Ámos (4.A, 4.B) o Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou (bilingvní třídy roč.) o Obvodní kolo recitační soutěž Rolnička (vybraní žáci 2. stupně) o Beseda s p. Holbou (školní družina) Duben 2014 o Dopravní hřiště - ročníky o Coca Cola školský pohár (vybraní chlapci 2. stupně) o Beseda o Kanadě s rodilým mluvčím (7. B) o Filmové představení Šíleně smutná princezna Minikinokavárna (školní družina) o Exkurze na ÚP Ostrava Poruba 8.ročník o Výstava velikonočních výrobků DPS Gajdošova (bilingvy) o Velikonoční vystoupení pro seniory DPS Gajdošova (1. E, 2. E2) o Florbalový turnaj (výběr chlapců roč.) o Easter Fun Day (bilingvní třídy) o Den Země nám. SNP (výběr 8. ročníků) o Návštěva LDN Radvanice Velikonoční dílna (výběr žáků 7. B, 5. A) ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 10 /20

11 o Divadelní představení O víle menší než zrnko máku DLO (1. E) o Dopravní soutěž (výběr 7. ročníků) o Divadelní představení Mach a Šebestová DLO (3. B, 3. C) o Hodiny španělského jazyka Maratón ve čtení Dona Quijota (vybraní žáci ročníků) o Easter Egg Roll školní hřiště (1. 3. ročníky) o Krajské kolo recitační soutěže SVČ Korunka o Finále sportovní soutěže o Soutěž Let s Play with English (vybraní žáci 4. ročníků) ZŠ A. Hrdličky o Earth Fun Day (2. 5. E, bilingvní třídy) o Den země Komenského sady (7. B + ŠD) o Den země Dětmarovice (1. E) o Program Zdravotní klaun (3. B, 3. C) o 16. ročník městského kola soutěže English Nightingal, městské kolo ZŠ Gajdošova (8. ročník) o Večerní procházka ZOO Ostrava (výběr žáků 8. ročníků) Květen 2014 o Akce pro rodiče s dětmi Smažení vaječiny, Prašivá (2. C) o Vystoupení ke Dni matek LDN Radvanice (vybraní žáci) o Filmové představení Bella a Sebastián Minikinokavárna (školní družina) o Filmové představení Šíleně smutna princezna DLO (5. E) o Ostravské školní hry (výběr žáků 2. stupně) o Projektový den Malý vynálezce (1. stupeň) o Soutěž Jazyky hrou (vybraní žáci 2. stupně) o Soutěž Bezpečná Ostrava (vybraní žáci) o Soutěž mladých cyklistů (vybraní žáci) o Divadelní představení Broučci DLO ( 2.E o Vícedenní školní výlet 3. B, 1. B, 2.C., 4.B., 2.E2 o Školení ke kyberšikaně (žáci 2. stupně) o Přednáška o Kanadě s rodilým mluvčím (7. A ) o Divadelního představení Liška Bystrouška DLO (6. E) o 11 světů, interaktivní výstava současných ilustrátorů Klub Ámos (bilingvy) o Výukový program ZOO Ostrava (žáci přírodovědného praktika) o Environmentální program Planeta Země (1. a 2. ročníky a vybraní žáci 9. roč.) o Třídní besídka oslava Dne matek (1. E) o Školní ostravské hry Sportovní areál Ostrava Poruba (vybraní žáci ročníků) o Anglický desetiboj ZŠ Gajdošova (vybraní žáci 3. C) o Návštěva výstavy Výstavní síň Sokolská (8. A) o Návštěva Pohádkového sklepa Černá louka (školní družina) o Kouzla a čáry Černá louka (1. B, 2. A, B) o Ty a kůň Klub Ámos (1. E) Červen 2014 o Vícedenní školní výlet 1. A, 1. C, 1.E, 2. D, 2.A, 2.E1, 3.C., 6.A, 7.A, 7.B, 6.B, 9.A o Projekt ke kyberšikaně Nebuď oběť (5. 9. roč.) o Vystoupení ke Dni dětí MNO (vybraní žáci) o Divadelní představení Marvin (4. A, 4. E, 5. B) o Soutěž Malování s umělcem DLO (vybraní žáci) o Jednodenní školní výlet 5. B, 5.E, 1.A, 1.C, 2.B, 3.E, 4.E, 4.A, 4.B, 5.A o Ekologický program Tonda Obal na cestách (bilingvní třídy) o Exkurze na vyhlídkovou věž Nová radnice (1. E) o Exkurze na Landek (5. E) o Filmové představení v anglickém jazyce Minikinokavárna (8. C, 9. A, 9. B o Beseda s pracovníkem diagnostického ústavu (6. E) o Hravé odpoledne Dětský ráj (školní družina) o Pasování žáků 5. ročníků (5. a 8. ročníky) o Beseda s M. Powellem, prohlídka města (bilingvní třídy) o Divadelní představení Čtyřlístek zasahuje DLO (1. A, 1. B, 1. C) o Čaroděj ze země Oz Cooltour (1. E, 5. E, 2. E1, 2. E2) o Vernisáž výtvarných prací Industrial Café (1. E) o Sportovní den MŠ školní hřiště (spolupráce s žáky 9. A) o Sportovní den ŠD školní hřiště (školní družina) ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 11 /20

12 o Graduace žáků 5. ročníku Industrial Café(5. E) o Workshop Mé vlastní loutkové divadlo Alternativní scéna DLO (3. A) o Filmové představení Rio 2 Cinema City (1. stupeň) o Filmové představení Captain America Cinema City (2. stupeň) o Běh olympijského dne Slezskoostravský hrad (2. stupeň) o Odjezd na vícedenní školní výlet Žďářský potok (6. E) Aktivity žáků mateřské školy o Celoroční akce MŠ Kroužek angličtiny pro děti z běžných tříd Keramika ve spolupráci s agenturou Magna Kroužek plavání v zařízení Sareza Divadelní představení v mateřské škole Dětiády organizované SVČ na Ostrčilově ulici v Ostravě o Další aktivity Drakiáda Hallowen party dopolední akce v multilingvních třídách Návštěva Divadla loutek Mikulášská nadílka dopolední akce ve všech třídách Vánoční dílny celodenní akce s rodiči, výroba vánočních dekorací Vánoční besídky dopolední akce ve všech třídách Návštěva dětí v základní škole Karneval tradiční akce v odpoledních hodinách v Radniční restauraci na Prokešově náměstí v Ostravě společná akce dětí s rodiči Vystoupení s pejskem Velikonoční dílny celodenní akce s rodiči, výroba velikonočních dekorací Besídky ke Dni matek Škola v přírodě leden 2014 Penzion Ámos, Dolní Bečva Červen 2014 Hotel Mesit, Horní Bečva Atletický trojboj pro předškolní děti Zahradní slavnost Natáčení výukového audiovizuálního díla s názvem MOVING and MOVIE ( KVIC) Aktivity školní družiny o Vlastní kroužky o Návštěva Minikinokavárny o Mikulášská a Vánoční besídka o Karneval Hrátky se zvířátky o Návštěva vodícího pejska Pedra o Den Země o Sportovní den v rámci projektu Sport jako cesta ke zdraví o Návštěva ZOO o Návštěva dětského ráje o Návštěva vyhlídkové věže Nové radnice ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 12 /20

13 g) SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY SPORT Název soutěže ČEZ Street Hockey 6., 7. ročníky, kvalifikace do Velkého finále ČEZ Street Hockey 6., 7. ročníky, Velkého finále Kopaná pořadatel Coca cola ročníky, 1. kolo celorepublikového turnaje Kopaná pořadatel Coca cola ročníky, 2. kolo celorepublikového turnaje Ostravské školní hry 6., 7. roč., vybíjená Ostravské školní hry 8. roč., Streetball Ostravské školní hry 8. roč., Inline Ostravské školní hry 6., 7. roč., vybíjená, finále Ostravské školní hry 8. roč., Streetball, finále Ostravské školní hry 8. roč., Inline, finále Soutěž mladých cyklistů městské kolo 1. kat., 2. kat. Soutěž mladých cyklistů obvodní kolo 1. kat., 2. kat. Šachový přebor škol 2. roč. městské kolo Školní policejní akademie 2. stupeň Umístění 1. místo účast postup do 2. kola účast 1. místo a 2. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo účast 2. místo a 2. místo 2. a 3. místa 4. místo HUMANITNÍ VĚDY Název soutěže: Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2. roč obvodní kolo Celostátní přehlídka dětských recitátorů - 2. roč. okresní kolo Pěvecká soutěž Skřivánek 2. roč. městské kolo Kreativní soutěž Vícejazyčnost je bohatství 2. roč. - celostátní Výtvarná soutěž Irsko očima dětí 2. roč. - celostátní Šachový přebor škol 2. roč. městské kolo Pěvecká soutěž Skřivánek 3. roč. - městské kolo Let s Play with English 4. roč. městská soutěž Jazyky hrou 1. stupeň, městské kolo ZŠ A. Hrdličky Výtvarná soutěž Honzíkova cesta Evropou 5. roč. krajská soutěž Celostátní přehlídka dětských recitátorů 8. roč., obvodní kolo Olympiáda v jazyce českém okresní kolo Řečnická soutěž Mladý Démosthénes regionální kolo Recitační soutěž Rolnička, městské kolo 6., 7., 8., 9. ročník English Nightingale 2. stupeň, městské kolo Harry Potter s Day 7. ročník Olympiáda AJ (okres. kolo) kat. I Olympiáda AJ (okres. kolo) kat. II Soutěž Dny frankofonie Praha 2. stupeň Olympiáda v dějepise okresní kolo Soutěž k lidským právům žáci 9. roč., Gymnázium Olgy Havlové Besip výtvarná soutěž Děti, pozor červená, 1. stupeň Literárněvýtvarná soutěž Pohádky děti dětem 2. stupeň Pěvecká soutěž Skřivan 2. stupeň, městské kolo Umístění 1. místo, 4. místo 2. místo čestné uznání ocenění ocenění 2. a 3. místa 1. místo 1. a 5. místa 5. místo 2. místo 3. místo účast 1. místo a 3. místo 1. místo a 3. místo, čestné uznání účast 3. místo místo místo účast 3. místo 1., 2. a 3. místo čestné uznání 4. místo 1. místo ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 13 /20

14 PŘÍRODNÍ VĚDY Název soutěže Příroda s otazníky 6. ročníky, městské kolo Pythagoriáda 7. ročník, okresní kolo Mezinárodní soutěž MF NÁBOJ 8., 9. ročník, krajské kolo SPŠCH Hledáme nejlepšího chemika 9. ročník, okresní kolo Matematický Klokan Umístění 1. místo, 2. a 3. místo 6. místo 2. místo 16. a 18. místo h) AKTIVITY ŽÁKŮ V HUMANITÁRNÍCH PROJEKTECH, ŽÁKOVSKÁ RADA 1. Adopce v ZOO sponzorování tygra ussurijského 8 257,00 Kč 2. Adopce na dálku ( Arcidiecézní charita Praha) adopce dvou indických dětí ,00 Kč 3. Adoptuj panenku a zachráníš dítě ( UNICEF) děvčata 8. ročníku našili 30 panenek, tato aktivita školy trvá již 11 let. 4. Ekologické aktivity 5. Spolupráce s Léčebnou dlouhodobě nemocných Radvanice 6. Spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava 7. Humanitární sbírka Řetěz pro Afriku 8. Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 9. Sbírka krmiva pro opuštěné pejsky Všechny žákovské aktivity byly iniciovány Žákovskou radou. Žákovská rada na škole pracuje již několik let. Chystala výše zmíněné humanitární aktivity, organizovala volbu do soutěže Zlatý Ámos, organizovala průzkumy názorů žáků na různá témata. Žákovská rada spolupracuje s vedením školy, které je zastoupeno zástupkyní ředitele pro II.stupeň. Vedení školy získává zpětnou vazbu o tom, co se žákům líbí, co by naopak chtěli změnit. Žáci se v tomto orgánu učí komunikovat s dospělými a přiměřeným způsobem obhajovat své požadavky. Žákovská rada pracuje systematicky a schází se jedenkrát až dvakrát měsíčně. Náplň práce Žákovské rady: Činnosti rady se soustředila do těchto hlavních oblastí: 1. Humanitární projekty Adopce v ZOO, Adopce na dálku, atd. 2. Ekologické aktivity sběr víček od PET lahví, sběr použitých baterií a sběr papíru. 3. Volby učitelské a žákovské osobnosti 4. Hodnocení akcí pořádaných školou krátké písemné či ústní zprávy projednávané na schůzkách Rady i) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE, PREFVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na škole jsou vypracovány tyto dokumenty: Strategie proti šikanování Školní preventivní strategie školy na roky Minimální preventivní program na školní rok 2013/ Zařazení tématiky do jednotlivých předmětů Dotazníková šetření školního klimatu pod vedení lektorů PPP Dramatická výchova Dny prevence 2. Návštěva vzdělávacích pořadů, pořádaných jinými subjekty: Renarkon Policie ČR a Městská policie besedy s žáky Dopravní hřiště ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 14 /20

15 3. Průběžně probíhalo další vzdělávání metodika prevence a účast na pravidelných seminářích metodiků prevence. 4. K řešení problémů výchovných i vzdělávacích zasedala výchovná komise. Ve školním roce 2013/2014 se školní prevence zaměřila na několik oblastí: - komunikace mezi žáky a učitelem, - zlepšení vztahů mezi žáky ve třídách i mezi různými třídami, - škodlivost cigaret a dalších drog, - následky při nevhodném kriminálním chování, - problematika šikany a kyberšikany, - netolismus. V průběhu celého školního roku docházel školní metodik prevence do jednotlivých tříd (především na druhém stupni) a vedl komunitní kruhy. Komunity se dělaly podle potřeby a na žádost třídních učitelů. Nejčastěji se řešily vztahy ve třídě a vzájemná komunikace mezi žáky. Preventivní aktivity jsou zařazeny do výuky v rámci ŠVP (jazyk český, komunikační a mediální výchova, chemie, jazykové vyučování, společenská výchova, zeměpis, přírodopis aj.). Ke spolupráci a dobrým vztahům mezi třídami v jednotlivých ročnících napomohly i čtrnáctidenní ozdravné pobyty v rámci dotace SMO Podpora z Fondu pro dětí ohrožené znečištěním ovzduší. Škola se zapojila do dlouhodobého projektu Pro život bez závislosti pořádaném Městskou policií Ostrava. Projekt odstartoval již v předchozím školním roce a tento školní rok dobíhal. Zúčastnilo se ho 16 žáků z osmých a devátých ročníků, kteří byli proškoleni pracovníky policie a pracovníkem Renarkonu na téma závislost, drogy, cigarety a jejich následky a rizika. Následně začali tito žáci seznamovat své spolužáky ze školy se svými získanými vědomostmi. Seznamování probíhalo formou besed, výrobou transparentů a letáčků a na závěr vytvořením dramatické scénky na téma závislost. Cílem projektu bylo, že se žáci proškolí sami navzájem. Myšlenka byla, že informace o nevhodnosti drog přijmou žáci lépe od svých vrstevníků než od dospělé osoby. Bonusem navíc bylo kromě spousty nových zážitků a vědomostí první místo v soutěži a tím i hmotné ceny pro soutěžící. Ve škole proběhlo několik aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci mezi žáky a snížení nevhodných vztahů v jednotlivých ročnících i mezi jednotlivými třídami. Akce pořádali žáci devátých ročníků ve spolupráci s žáky osmých ročníků. Vše si museli sami vymyslet, naplánovat a zorganizovat. První aktivitou bylo vítání prvňáčků při jejich vstupu do školy, další byl Halloween, při kterém museli žáci prvních až třetích tříd projít řadou stanovišť a úkolů s Halloweenskou tématikou. V druhém pololetí se připravila celodenní akce Planeta Země zaměřená nejen na spolupráci mezi dětmi, ale i na ochranu přírody a opět se jí účastnili žáci prvních až třetích tříd. Na závěr školního roku žáci osmých ročníků a tudíž budoucí deváťáci, pasovali páťáky a tedy své budoucí spolužáky na druhém stupni a přivítali je tak mezi sebou. Spolupracovali jsme s organizací Nebuď oběť! a zaměřili se na aktuální téma kyberšikana. Všichni žáci od pátých tříd výše byli proškoleni na toto téma, stejně tak i učitelé. Dále proběhl projektový den, který zorganizovali žáci osmých ročníků a cílem bylo prohloubit vědomosti na toto téma a především donutit žáky přemýšlet nad nebezpečím, které se skrývá v kyberprostoru a možnostmi, jak se bránit popřípadě chránit. j ) VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Funkci výchovného poradce vykonává vyučující 1.stupně, která v roce 2013 ukončila studium výchovného poradenství na PF OU. Činnost výchovné poradkyně je specifikovaná v Příloze č. 4. Ukazatele efektivity poradenského programu v Příloze č.5. ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1 15 /20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více