Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne Mgr. Václav Hruška předseda školské rady

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Informace o škole Zřizovatel školy Součásti školy Základní údaje o počtech dětí / žáků Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Členění pracovníků dle délky pracovního poměru v organizaci Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Zápis k předškolnímu vzdělávání, povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k předškolnímu vzdělávání Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků v 1. pololetí Výsledky vzdělávání žáků ve 2. pololetí Grafické porovnání výsledků vzdělávání žáků v jednotlivých třídách Porovnání obou stupňů v 1. a 2. pololetí Hodnocení chování žáků v 1. pololetí Hodnocení chování žáků v 2. pololetí Hodnocení chování žáků - porovnání obou stupňů v 1. a 2. pololetí Údaje o zameškaných hodinách Prevence sociálně patologických jevů Základní charakteristika Organizace prevence Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila

3 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Internetové stránky školy Prezentace školy na veřejnosti Zprávy předmětových komisí Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy v roce Hlavní hospodářská činnost Doplňková činnost Hospodářský výsledek Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Informace o škole název školy adresa školy právní forma Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Myslbekova 996, Ostrov příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakt adresa pro dálkový přístup ředitel: Mgr. Martin Fous statutární zástupce ředitele: Mgr. Věra Kučerová zástupce ředitele: Mgr. Václav Hruška tel.: , Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov je školské zařízení nabízející předškolní a základní vzdělávání. Základní škola zahájila svoji činnost , od je sloučena s mateřskou školou. Zřizovatelem je Město Ostrov. 1.2 Zřizovatel školy název zřizovatele adresa zřizovatele Kontakt Město Ostrov Jáchymovská 1, Ostrov tel.: , Součásti školy id. zařízení kapacita dle zahajovacích výkazů Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Komentář: Školní jídelna zajišťuje stravování pouze dětí v mateřské škole a zaměstnanců mateřské školy. Stravování dětí z přípravných tříd a žáků základní školy obstarává v budově ZŠ společnost Scolarest spol. s r.o. 4

5 1.4 Základní údaje o počtech dětí / žáků Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků k Počet dětí/žáků na třídu, oddělení mateřská škola ,5 přípravné třídy ,5 speciální třídy ,3 1. stupeň ZŠ ,4 2. stupeň ZŠ ,1 školní družina školní jídelna MŠ x 86 X školní jídelna ZŠ x x X 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 předseda: Mgr. Václav Hruška (za učitele) Mgr. Andrea Bärreiterová (za učitele) Mgr. Lucie Mildorfová (za zřizovatele) členové: Ing. Vladimír Trafina (za zřizovatele) Mgr. Ivan Machek (za rodiče) Jiří Jiskra (za rodiče) 5

6 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy Poznámky C/01 Základní škola všechny třídy ZŠ RVP 2.2 Vzdělávací programy mateřská škola přípravné třídy speciální třídy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POJĎ SI HRÁT, BUĎ MŮJ KAMARÁD (viz Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) Školní vzdělávací program pro přípravné třídy, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) Školní vzdělávací program pro speciální třídy, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) Zařazené třídy Pozn. speciální třídy jsou třídy s upraveným školním vzdělávacím programem dle 16 odst. 8 školského zákona. Do tříd jsou dle 10 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb. zařazováni také žáci bez zdravotního postižení. Tito žáci se vzdělávají dle neupraveného vzdělávacího programu. ostatní třídy základní školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání)

7 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy stav k fyzický počet přepočtený počet počet pracovníků celkem 73 65,2 počet učitelů MŠ 7 7 počet asistentů pedagoga v MŠ 3 2,6 počet učitelů ZŠ 32 30,5 počet asistentů pedagoga v ZŠ 11 9,1 počet vychovatelů ŠD 8 5 počet správních zaměstnanců MŠ 2 2 počet správních zaměstnanců ZŠ 8 7 počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví mateřská škola (stav k ) věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % základní škola (stav k ) věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let Celkem % 16,9 83,

8 3.3 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví mateřská škola (stav k ) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,3 vyučen ,6 střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské ,1 celkem základní škola (stav k ) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,4 vyučen ,2 střední odborné ,4 úplné střední ,5 vyšší odborné vysokoškolské ,5 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace mateřská škola (stav k ) splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem splňuje kvalifikaci (%) učitel MŠ asistent pedagoga celkem ,0 %

9 odborná kvalifikace základní škola (stav k ) splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem splňuje kvalifikaci (%) učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupeň (přepočet 8,2 4,1 12,3 66,7 na plně zaměstnané) z toho výchovný poradce učitel 1. stupně (přepočet na plně zaměstnané) asistent pedagoga (přepočet na plně zaměstnané) vychovatel (přepočet na plně zaměstnané) 15 1,2 16,2 92,6 8,5 0,6 9,1 93,4 2,5 2, učitel přípravného ročníku (přepočet na plně zaměstnané) celkem 35,2 9,4 44,6 100 % 78,9 21, Členění pracovníků dle délky pracovního poměru v organizaci stav k doba trvání PP počet % do 5 let 33 45,2 do 10 let do 15 let 7 9,6 do 20 let 9 12,3 nad 20 let 5 6,9 celkem ,0 3.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy od z toho asistent pedagoga 15 za MD a RD 0 odchody od

10 4 Zápis k předškolnímu vzdělávání, povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání počet zapsaných dětí počet přijatých Zápis k povinné školní docházce zapisovaní zapsaní převedení na jinou školu s žádostí o odklad Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU Ve školním roce 2013/14 ukončilo povinnou školní docházku 29 žáků 9. ročníku a 9 žáků 8. ročníků. Po skončení přijímacího řízení bylo 37 našich žáků přijato k dalšímu studiu na tyto školy: Gymnázium Ostrov 2 Stř. odb. škola pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary 2 Stř. průmyslová škola Ostrov 2 Stř. zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická K.Vary 2 Obchodní akademie K.Vary 1 Stř. průmyslová škola keramická a sklářská 2 SOŠ logistická a SOU Dalovice 3 SOU stravování a služeb K.Vary 4 SOŠ obchodu, provozu hotelů a SOU K.Vary 4 SOŠ stavební K. Vary 5 ISŠTE Sokolov 2 Stř. škola živnostenská Sokolov 2 Integrovaná střední škola Cheb 1 SOU Toužim 4 SOU Plzeň 1 1 žákyně se s rodiči přestěhovala do Velké Británie a k následnému studiu v ČR nenastoupila. 10

11 Ve školním roce 2013/14 naše škola pokračovala ve spolupráci na projektu Technika je zábava, který organizuje Střední průmyslová škola Ostrov. V jeho rámci se vybraní žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektových dnů na podporu technického vzdělání na SPŠ Ostrov a žáci 8. ročníků i exkurzí do firmy Škoda Dosan v Plzni a do tepelné elektrárny v Tušimicích. 11

12 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání žáků v 1. pololetí třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 1.A B C A B S A B S A B S A B S A B A B A B A celkem

13 5.2 Výsledky vzdělávání žáků ve 2. pololetí třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 1.A B C A B S A B S A B S A B S A B A B A B A celkem

14 5.3 Grafické porovnání výsledků vzdělávání žáků v jednotlivých třídách 100% 1. pololetí 2013/ % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.S 3.A 3.B 3.S 4.A 4.B 4.S 5.A 5.B 5.S 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 100% 2. pololetí 2013/ % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.S 3.A 3.B 3.S 4.A 4.B 4.S 5.A 5.B 5.S 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 14

15 5.4 Porovnání obou stupňů v 1. a 2. pololetí počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 1. stupeň 2. stupeň 1.pol pol pol pol stupeň 2. stupeň 15

16 5.5 Hodnocení chování žáků v 1. pololetí třída počet žáků pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1.A B C A B S A B S A B S A B S A B A B A B A celkem

17 5.6 Hodnocení chování žáků v 2. pololetí třída počet žáků pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1.A B C A B S A B S A B S A B S A B A B A B A celkem

18 5.7 Hodnocení chování žáků - porovnání obou stupňů v 1. a 2. pololetí počet žáků pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1. pololetí 2. pololetí 1.st st st st Údaje o zameškaných hodinách 1. stupeň 2. stupeň Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pol , , pol , , pol , , pol , ,426 18

19 6 Prevence sociálně patologických jevů 6.1 Základní charakteristika Školní metodik prevence Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Mgr. Kateřina Rücková Každý žák je úspěšný především v rámci předmětů VZ, ICT, D, Z, OV, Prv viz ŠVP a MPP + průřezová další témata zařazena do předmětu Prv, OV, Vz, TV Výchova ke zdravému životnímu stylu škola zdravá pětka vzdělávací program Nadačního fondu Albert celodenní sportovní dny jóga pro děti ve skupině diskuse v kruhu při třídnických hodinách, kooperativní a skupinové vyučování, školní parlament Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování individuálně sebehodnocení, pomoc druhým, motivace při řešení problémových situací, hledání řešení do této oblasti patří přednášky, besedy, soutěže, koncerty, návštěva divadla, výstavy spolupráce s rodiči zapojování rodičů a žáků konzultační hodiny s preventivou projekty zaměřené na osobnostní a soc. rozvoj v rámci OV a Vz 6.2 Organizace prevence Minimální preventivní program MPP je pravidelně vyhodnocován dle potřeb školy. Zaměřujeme se na vytvoření náplně hodin s tématikou, která vede žáky k vzájemné toleranci, respektování se, k tvorbě správných postojů, k tvorbě zájmů v různých oblastech, ke zdravému životnímu stylu apod.cílem je také vytvářet ve škole prostředí, které bude podnětné všem a bude bez nežádoucích jevů. Přílohou MPP je mimo jiné Krizový plán školy, který obsahuje metodiku postupu při různých nežádoucích situacích (alkohol, jiné návykové látky, záškoláctví, krádeže apod.). MPP je vyvěšen ve škole, na webových stránkách. Na počátku školního roku s jeho obsahem byli seznámeni žáci i rodiče. Škola nabízí volnočasové aktivity v následujících oblastech: umělecké jazykové vystoupení pro spolužáky i veřejnost (Den otevřených dveří, Den dětí, Školní akademie) přednáška o mezilidských vztazích policie ČR 19

20 v rámci třídnických hodin otevřené diskuzní kruhy, dotazníky, školní parlament Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů příležitostné ankety a sociometrie Pedagogické pozorování v rámci hodin individuální přístup k jednotlivým žákům princip včasného řešení problémů pedagogické pozorování v jednotlivých hodinách, viz metodické pokyny Směrnice k prevenci rizikového chování, spolupráce s policií, prevence šikany Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí konzultace s rodiči, dlouhodobé sledování žáků, kteří mohou být ohroženi těmito jevy. společné pedagogické rady, operativní porady, konzultace s metodikem prevence a výchovným poradcem spolupráce s dalšími institucemi OSPOD Obecní úřad Ostrov, PPP Karlovy Vary, PČR Ostrov, Městská policie Ostrov dopravní výchova Městská policie Ostrov Poradenská služba školního metodika prevence Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Akce školy pro žáky prevenci sociálně patologických jevů Akce pro pracovníky školy, vzdělávání každé úterý 15:30 16:00 individuální konzultace dle potřeb žáků, učitelů či rodičů schůzka rodičů a vycházejících žáků je vedena knihovna s materiály týkajícími se prevence časopisy internetové materiály pravidelné zasedání školního žákovského parlamentu, Dětský filmový festival Otty Hofmanna, sportovní soutěže, Škola v přírodě Žihle, školní výlety, S městskou policií na dopravním hřišti, pobytové programy na Horním Hradě, programy Městské knihovny Ostrov, návštěva Úřadu práce a Městského soudu v Karlových Varech, program pro žáky 2. stupně Dospívání a sexualita pedagogičtí pracovníci se zúčastní vzdělávání dle zájmu a potřeb školy, informace od metodika prevence a na seminářích, které v průběhu roku připravuje PPP v Karlových Varech seminář Jana Svobody práce s třídním kolektivem 6.3 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Drogová závislost, alkohol 0 Alkohol 0 Kouření Kriminalita a delikvence (šetření policie ČR) Velký problém na 2. stupni, kdy žáci kouří v okolí školy 2 20

21 Virtuální drogy (počítač, televize, ) dle anket průřezově na druhém stupni Patologické hráčství 0 Záškoláctví řešeno průběžně zejména na 2. stupni Šikanování projevy řešeny v počátcích Vandalismus, ničení školního majetku 4 Násilné chování 1 21

22 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy termín zaměstnanec osvědčení o absolvování vzdělávací akce Mgr. Machalová Lenka Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Finanční gramotnost - kurz - 10 hodin Tarabulová Iva Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Asertivita - cesta k vnitřní jistotě, NIDV K. Vary Mgr. Kučerová Petra Mgr. Hrušková Markéta Mgr. Hruška Václav Mgr. Kůsová Hana Mgr. Frostová Jaroslava Mgr. Tamchynová Hana Mgr. Tamchynová Hana Mgr. Levá Danuše Mgr. Vomočilová Markéta Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Řečová výchova v MŠ (logopedická prevence) Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rámci DVPP Základní norma zdravotnických znalostí pro ped. pracovníky Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Herní aktivity v českém jazyce Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her Osvědčení o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Mgr. Veselá Hana Osvědčení o účasti na semináři Propagace a publicita školy v oblasti EVVO Tarabulová Iva Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Pohybová výchova v MŠ, Vialin, o.s Tekely Kamila Osvědčení - Pohybová výchova v MŠ, Vialin, o.s., K. Vary Bc. Baláková Veronika Osvědčení - Pohybová výchova v MŠ, Vialin, o.s Bláhová Gabriela Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Pohybová výchova v MŠ, Vialin, o.s., Karlovy Vary Mgr. Veselá Hana Certifikát o úspěšném absolvování semináře Dnešní svět v souvislostech, TERRA-KLUB, o.p.s Mgr. Hruška Václav Prevence ve škole - jak pracovat s dětmi s výchovnými problémy, PREVALIS Tarabulová Iva Bc. Baláková Veronika Lorencová Helena Jägerová Jarmila Bláhová Gabriela Fišerová Martina Štěpánová Iveta Žitná Zuzana Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Kurz základní logopedické péče pro pedagogy, Pecka, Karlovy Vary Mgr. Hruška Václav Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Co ovlivňuje raný vývoj mozku, NIDV K. Vary Tekely Kamila Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Co ovlivňuje raný vývoj mozku, NIDV K. Vary Mgr. Hruška Václav Osvědčení o účasti na vzdělávacím semináři Supervize - cesta, jak zvýšit atraktivitu školy, SCHOLA SERVIS Prostějov 22

23 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Internetové stránky školy Internetové stránky školy mají za základ redakční systém phphrs, který umožňuje pohodlnou aktualizaci stránek. Publikování informací na webu školy zajišťuje ředitel školy ve spolupráci s pedagogy ze základní i mateřské školy. Internetové stránky jsou nadále hlavním informačním kanálem školy. 8.2 Prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2013/14 se konalo několik velkých tradičních akcí: Den otevřených dveří pro rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků ukázky výuky, prezentace moderních výukových pomůcek, ukázky práce, vánoční trh školní akademie besídka pro maminky dětí z mateřské školy ke Dni matek 8.3 Zprávy předmětových komisí Český jazyk Ve školním roce 2013/14 se uskutečnily tyto akce: leden 2014 školní kolo olympiády z českého jazyka, jedna z žákyň 9.A zvítězila květen 2014 školní kolo recitační soutěže Dějepis Naši žáci se zúčastňují tradičně dějepisných soutěží. V listopadu 2013 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Dva žáci z 8.A postoupili do okresního kola, kde se umístili na 14. a 17. místě. V prosinci 2013 proběhla regionální dějepisná soutěž O pohár královské mincovny. Zde naše družstvo skončilo na 4. místě. Ve školním roce se uskutečnilo také několik exkurzí, např. do Karlovarského muzea, kde se žáci 6. ročníků seznamovali s fungováním muzejních sbírek nebo do národního muzea v Praze či do Terezína. Na škole začal pracovat Historický kroužek pod vedením pana učitele Jiřího Hájka. Po celý školní rok žáci všech ročníků 2. stupně pracovali na zajímavých projektech na historická témata. 23

24 Hudební výchova Dne se konal 6. ročník hudební soutěže žáků 1. stupně. Sedmý ročník pěvecké soutěže proběhne opět v květnu Anglický jazyk I ve školním roce 2013/14 se realizovaly kurzy Aj v mateřské škole. V základní škole se anglický jazyk vyučuje od 1.třídy. V lednu 2014 proběhlo školní kolo konverzační soutěže, bohužel výsledky našich žáků v letošním roce byly neuspokojivé. V dalších kolech soutěže naší školu nikdo nereprezentoval. V dubnu 2014 na naší škole proběhly pre-testy KET, kterých se zúčastnili žáci 8. a 9.tříd školy. Zkoušky Cambridge Young Leaners Tests (Starters,Movers,Flyers), se pro malý počet zájemců neuskutečnily. V červnu se uskutečnil studijní pobyt v Anglii, kde si děti samy vyzkoušely komunikaci v anglickém jazyce v praxi. Tělesná výchova Ve školním roce 2013/14 se žáci zúčastnili různých sportovních soutěží: atletický závod Ostrovská míle okrskové kolo přespolní běh žáků tříd Vánoční laťka - závody ve skoku vysokém žáků 2. stupně Zimní turnaje ve florbalu 7.2. školní sportovní dopoledne "Olympijský pětiboj" krajská soutěž ve sportovní gymnastice v Březové u Sokolova okrskové kole ve vybíjené (1.stupeň) okresní finále ve vybíjené (1.stupeň) 11. a republikovém finále ve sportovní gymnastice škol v Prostějově 24

25 14.4. okrskové kolo v minifotbale okresní finále v minifotbale 6.5. atletické klání mezi školami Ostrovská minitretra 8.4 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) V rámci hlavního tématu environmentální výchovy pro školní rok 2013/14 ENERGIE - energetika byl zrealizován projektový den ke Dni Země. Nejdříve se všichni žáci dozvěděli o významu tohoto dne jako o ekologicky motivovaném svátku upozorňujícím lidi na dopady ničení životního prostředí. Třídy 6.A a 6.B měly speciální projektový den s hrou EKOPOLIS - hra EKOPOLIS je zaměřena na uvědomování si dopadů lidské činnosti na nejbližší okolí, podporuje vztah dětí k životnímu prostředí a slouží k rozvoji environmentální výchovy. Žáci si oblíbili jak tradiční deskovou hru, tak i hru proti počítači. Žáci 8. tříd se zúčastnili besedy Energie budoucnost lidstva. V průběhu školního roku se žáci základní školy zapojili do několika dlouhodobých akcí a projektů: Vzdělávací program Svět kolem nás Zeměpisná olympiáda Eurorebus Zapojení do hry Ekopolis Zapojení do projektu Recyklohraní Ovoce do škol a dalších činností: Sběr starého papíru Třídění odpadu a plastů Péče o zeleň ve třídách Práce na školním pozemku Návštěvy Ekocentra MDDM Ostrov 25

26 Ostatní činnosti a akce na ZŠ: září EVVO program na Horním hradě Lidé a krajina - 3.B, 5.B ( ), 6.A, 6.B (26., 27., 30.9.) říjen EVVO program na Horním hradě Lidé a krajina - 7.B, 8.A ( ), 9.A ( ) Školní družina v Ekocentru (21.10.) listopad Školní družina v Ekocentru (14.11.) Sběr kaštanů ( ) Plazi ve škole (17.11.) Den otevřených dveří (29.11.) prosinec Svět kolem nás Austrálie (7.A, 7.B ) leden Zeměpisné olympiáda školní kolo (15.1.) Zahájení fotografické soutěže Zimní Ostrov Ekologický výukový program: Jak se mají zvířátka v zimě?" (1.A,1.B ) únor Zeměpisná olympiáda okresní kolo (18.2.) Dravci v naší škole (14.2.) březen Projektový den Finanční gramotnost (4.3.) Beseda s lesníkem (1.A 10.3.) Projekt Řemesla nás baví zahájení projektu/ tvorba animace (6.A, 6.B, 7.A, 7.B) duben Den Země (22.4.) Projektový den s hrou Ekopolis (6.třídy), Beseda Energie budoucnost lidstva (8.třídy 22.4.) Krajské kolo soutěže EUROREBUS (6.A, 6.B, 8.A, 8.B 27.4.) květen Techmánie Plzeň návštěva planetária (6.A, 8.A, 8.B 19.5.) Projekt Řemesla nás baví pobyt v dílně v Partolticích u Nepomuka (6.B) EVVO program na Horním hradě Lidé a krajina (7.A, 8.B) červen EVVO program na Horním hradě Lidé a krajina (6.B, 8.A Projekt Řemesla nás baví pobyt v dílně v Partolticích u Nepomuka (6.A) 26

27 Spolupráce se školním parlamentem: Na školním parlamentu byla projednána kontrola užívání elektrospotřebičů, přístrojů a zařízení ve škole, zbytečné svícení, zatažené žaluzie, malý přístup přirozeného denního světla. Ostatní činnosti a akce v MŠ: Návštěva obory v Hájku Návštěva Ekocentra Ostrov Školka v přírodě Průběžně po celý rok duben Návštěva solné jeskyně Návštěva hvězdárny v K.V Činnosti dětí vedoucí k poznání přírody Výtvarné práce s ekologickou tematikou Pravidelné vycházky a pobyt v přírodě Průběžně po celý rok Průběžně Průběžně po celý rok 27

28 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 provedla Česká školní inspekce ve škole jedno prošetření stížnosti dle 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stížnost byla ve všech bodech nedůvodná. 28

29 10 Základní údaje o hospodaření školy v roce Hlavní hospodářská činnost NÁKLADY (v tisících Kč) náklady celkem náklady na platy zákonné odvody, FKSP,DPN potraviny 434 energie včetně Scolarestu (dříve Eurest) z toho oprava a údržba 460 odpisy 271 ostatní náklady, ONIV správa systému PC 30 DDHM 243 zahraniční partnerské aktivity 7 VÝNOSY (v tisících Kč) výnosy celkem dotace a příspěvky poplatky ŠD 208 z toho školné MŠ 313 potraviny 430 zúčtování fondu 475 jiné ostatní výnosy Doplňková činnost NÁKLADY (v tisících Kč) náklady celkem 103 provozní náklady-energie 80 z toho mzdové náklady 21 ostatní náklady, služby 2 oprava, údržba 0 VÝNOSY (v tisících Kč) výnosy celkem 250 tržba za pronájem tělocvičny + automaty 144 z toho tržba za pronájem školního bytu 56 tržba za jazykové kurzy 50 29

30 10.3 Hospodářský výsledek v tisících Kč hlavní činnost 110 doplňková činnost 147 Celkem

31 11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2013/2014 nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 31

32 12 Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nenabízela ve školním roce 2013/14 další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 32

33 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do několika projektů financovaných z fondů Evropské unie. Na konci roku 2013 byla ukončena realizace projektu EU peníze do ZŠ JVM a MŠ Ostrov (číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ ). Celková výše dotace ,- Kč. V průběhu celého školního roku pokračovalo partnerství se Střední průmyslovou školou Ostrov v projektu Technika je zábava, který realizuje od do v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí elektrotechnika a strojírenství a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů se naše základní škola stala partnerem bez finančního příspěvku Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (reg. číslo projektu CZ.1.07./1.1.00/ ). Realizace projektu končí Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje Žáci 6. a 7. tříd se zapojili do projektu občanského sdružení PaNaMo Řemesla nás baví (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/ ), který je zaměřen na zvyšování zájmu žáků základních škol o řemesla prostřednictvím praktických činností a multimedií. Realizace projektu končí na konci roku V závěru školního roku 13/14 se základní škola zapojila do projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ ). Příjemcem dotace je Město Ostrov, obec s rozšířenou působností a zřizovatel naší školy. Projekt směřuje k podpoře realizace zlepšení vzdělávání se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky ohrožené předčasným odchodem v rámci ORP Ostrov. V projektu jsou realizovány čtyři provázané klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu. 33

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více