Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne Mgr. Václav Hruška předseda školské rady

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Informace o škole Zřizovatel školy Součásti školy Základní údaje o počtech dětí / žáků Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Členění pracovníků dle délky pracovního poměru v organizaci Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Zápis k předškolnímu vzdělávání, povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k předškolnímu vzdělávání Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků v 1. pololetí Výsledky vzdělávání žáků ve 2. pololetí Grafické porovnání výsledků vzdělávání žáků v jednotlivých třídách Porovnání obou stupňů v 1. a 2. pololetí Hodnocení chování žáků v 1. pololetí Hodnocení chování žáků v 2. pololetí Hodnocení chování žáků - porovnání obou stupňů v 1. a 2. pololetí Údaje o zameškaných hodinách Prevence sociálně patologických jevů Základní charakteristika Organizace prevence Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila

3 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Internetové stránky školy Prezentace školy na veřejnosti Zprávy předmětových komisí Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy v roce Hlavní hospodářská činnost Doplňková činnost Hospodářský výsledek Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Informace o škole název školy adresa školy právní forma Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Myslbekova 996, Ostrov příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakt adresa pro dálkový přístup ředitel: Mgr. Martin Fous statutární zástupce ředitele: Mgr. Věra Kučerová zástupce ředitele: Mgr. Václav Hruška tel.: , Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov je školské zařízení nabízející předškolní a základní vzdělávání. Základní škola zahájila svoji činnost , od je sloučena s mateřskou školou. Zřizovatelem je Město Ostrov. 1.2 Zřizovatel školy název zřizovatele adresa zřizovatele Kontakt Město Ostrov Jáchymovská 1, Ostrov tel.: , Součásti školy id. zařízení kapacita dle zahajovacích výkazů Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Komentář: Školní jídelna zajišťuje stravování pouze dětí v mateřské škole a zaměstnanců mateřské školy. Stravování dětí z přípravných tříd a žáků základní školy obstarává v budově ZŠ společnost Scolarest spol. s r.o. 4

5 1.4 Základní údaje o počtech dětí / žáků Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků k Počet dětí/žáků na třídu, oddělení mateřská škola ,5 přípravné třídy ,5 speciální třídy ,3 1. stupeň ZŠ ,4 2. stupeň ZŠ ,1 školní družina školní jídelna MŠ x 86 X školní jídelna ZŠ x x X 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 předseda: Mgr. Václav Hruška (za učitele) Mgr. Andrea Bärreiterová (za učitele) Mgr. Lucie Mildorfová (za zřizovatele) členové: Ing. Vladimír Trafina (za zřizovatele) Mgr. Ivan Machek (za rodiče) Jiří Jiskra (za rodiče) 5

6 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy Poznámky C/01 Základní škola všechny třídy ZŠ RVP 2.2 Vzdělávací programy mateřská škola přípravné třídy speciální třídy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POJĎ SI HRÁT, BUĎ MŮJ KAMARÁD (viz Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) Školní vzdělávací program pro přípravné třídy, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) Školní vzdělávací program pro speciální třídy, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) Zařazené třídy Pozn. speciální třídy jsou třídy s upraveným školním vzdělávacím programem dle 16 odst. 8 školského zákona. Do tříd jsou dle 10 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb. zařazováni také žáci bez zdravotního postižení. Tito žáci se vzdělávají dle neupraveného vzdělávacího programu. ostatní třídy základní školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání)

7 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy stav k fyzický počet přepočtený počet počet pracovníků celkem 73 65,2 počet učitelů MŠ 7 7 počet asistentů pedagoga v MŠ 3 2,6 počet učitelů ZŠ 32 30,5 počet asistentů pedagoga v ZŠ 11 9,1 počet vychovatelů ŠD 8 5 počet správních zaměstnanců MŠ 2 2 počet správních zaměstnanců ZŠ 8 7 počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví mateřská škola (stav k ) věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % základní škola (stav k ) věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let Celkem % 16,9 83,

8 3.3 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví mateřská škola (stav k ) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,3 vyučen ,6 střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské ,1 celkem základní škola (stav k ) vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,4 vyučen ,2 střední odborné ,4 úplné střední ,5 vyšší odborné vysokoškolské ,5 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace mateřská škola (stav k ) splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem splňuje kvalifikaci (%) učitel MŠ asistent pedagoga celkem ,0 %

9 odborná kvalifikace základní škola (stav k ) splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem splňuje kvalifikaci (%) učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupeň (přepočet 8,2 4,1 12,3 66,7 na plně zaměstnané) z toho výchovný poradce učitel 1. stupně (přepočet na plně zaměstnané) asistent pedagoga (přepočet na plně zaměstnané) vychovatel (přepočet na plně zaměstnané) 15 1,2 16,2 92,6 8,5 0,6 9,1 93,4 2,5 2, učitel přípravného ročníku (přepočet na plně zaměstnané) celkem 35,2 9,4 44,6 100 % 78,9 21, Členění pracovníků dle délky pracovního poměru v organizaci stav k doba trvání PP počet % do 5 let 33 45,2 do 10 let do 15 let 7 9,6 do 20 let 9 12,3 nad 20 let 5 6,9 celkem ,0 3.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy od z toho asistent pedagoga 15 za MD a RD 0 odchody od

10 4 Zápis k předškolnímu vzdělávání, povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání počet zapsaných dětí počet přijatých Zápis k povinné školní docházce zapisovaní zapsaní převedení na jinou školu s žádostí o odklad Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU Ve školním roce 2013/14 ukončilo povinnou školní docházku 29 žáků 9. ročníku a 9 žáků 8. ročníků. Po skončení přijímacího řízení bylo 37 našich žáků přijato k dalšímu studiu na tyto školy: Gymnázium Ostrov 2 Stř. odb. škola pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary 2 Stř. průmyslová škola Ostrov 2 Stř. zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická K.Vary 2 Obchodní akademie K.Vary 1 Stř. průmyslová škola keramická a sklářská 2 SOŠ logistická a SOU Dalovice 3 SOU stravování a služeb K.Vary 4 SOŠ obchodu, provozu hotelů a SOU K.Vary 4 SOŠ stavební K. Vary 5 ISŠTE Sokolov 2 Stř. škola živnostenská Sokolov 2 Integrovaná střední škola Cheb 1 SOU Toužim 4 SOU Plzeň 1 1 žákyně se s rodiči přestěhovala do Velké Británie a k následnému studiu v ČR nenastoupila. 10

11 Ve školním roce 2013/14 naše škola pokračovala ve spolupráci na projektu Technika je zábava, který organizuje Střední průmyslová škola Ostrov. V jeho rámci se vybraní žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektových dnů na podporu technického vzdělání na SPŠ Ostrov a žáci 8. ročníků i exkurzí do firmy Škoda Dosan v Plzni a do tepelné elektrárny v Tušimicích. 11

12 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání žáků v 1. pololetí třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 1.A B C A B S A B S A B S A B S A B A B A B A celkem

13 5.2 Výsledky vzdělávání žáků ve 2. pololetí třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 1.A B C A B S A B S A B S A B S A B A B A B A celkem

14 5.3 Grafické porovnání výsledků vzdělávání žáků v jednotlivých třídách 100% 1. pololetí 2013/ % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.S 3.A 3.B 3.S 4.A 4.B 4.S 5.A 5.B 5.S 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 100% 2. pololetí 2013/ % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.S 3.A 3.B 3.S 4.A 4.B 4.S 5.A 5.B 5.S 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 14

15 5.4 Porovnání obou stupňů v 1. a 2. pololetí počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 1. stupeň 2. stupeň 1.pol pol pol pol stupeň 2. stupeň 15

16 5.5 Hodnocení chování žáků v 1. pololetí třída počet žáků pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1.A B C A B S A B S A B S A B S A B A B A B A celkem

17 5.6 Hodnocení chování žáků v 2. pololetí třída počet žáků pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1.A B C A B S A B S A B S A B S A B A B A B A celkem

18 5.7 Hodnocení chování žáků - porovnání obou stupňů v 1. a 2. pololetí počet žáků pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1. pololetí 2. pololetí 1.st st st st Údaje o zameškaných hodinách 1. stupeň 2. stupeň Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pol , , pol , , pol , , pol , ,426 18

19 6 Prevence sociálně patologických jevů 6.1 Základní charakteristika Školní metodik prevence Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Mgr. Kateřina Rücková Každý žák je úspěšný především v rámci předmětů VZ, ICT, D, Z, OV, Prv viz ŠVP a MPP + průřezová další témata zařazena do předmětu Prv, OV, Vz, TV Výchova ke zdravému životnímu stylu škola zdravá pětka vzdělávací program Nadačního fondu Albert celodenní sportovní dny jóga pro děti ve skupině diskuse v kruhu při třídnických hodinách, kooperativní a skupinové vyučování, školní parlament Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování individuálně sebehodnocení, pomoc druhým, motivace při řešení problémových situací, hledání řešení do této oblasti patří přednášky, besedy, soutěže, koncerty, návštěva divadla, výstavy spolupráce s rodiči zapojování rodičů a žáků konzultační hodiny s preventivou projekty zaměřené na osobnostní a soc. rozvoj v rámci OV a Vz 6.2 Organizace prevence Minimální preventivní program MPP je pravidelně vyhodnocován dle potřeb školy. Zaměřujeme se na vytvoření náplně hodin s tématikou, která vede žáky k vzájemné toleranci, respektování se, k tvorbě správných postojů, k tvorbě zájmů v různých oblastech, ke zdravému životnímu stylu apod.cílem je také vytvářet ve škole prostředí, které bude podnětné všem a bude bez nežádoucích jevů. Přílohou MPP je mimo jiné Krizový plán školy, který obsahuje metodiku postupu při různých nežádoucích situacích (alkohol, jiné návykové látky, záškoláctví, krádeže apod.). MPP je vyvěšen ve škole, na webových stránkách. Na počátku školního roku s jeho obsahem byli seznámeni žáci i rodiče. Škola nabízí volnočasové aktivity v následujících oblastech: umělecké jazykové vystoupení pro spolužáky i veřejnost (Den otevřených dveří, Den dětí, Školní akademie) přednáška o mezilidských vztazích policie ČR 19

20 v rámci třídnických hodin otevřené diskuzní kruhy, dotazníky, školní parlament Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů příležitostné ankety a sociometrie Pedagogické pozorování v rámci hodin individuální přístup k jednotlivým žákům princip včasného řešení problémů pedagogické pozorování v jednotlivých hodinách, viz metodické pokyny Směrnice k prevenci rizikového chování, spolupráce s policií, prevence šikany Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí konzultace s rodiči, dlouhodobé sledování žáků, kteří mohou být ohroženi těmito jevy. společné pedagogické rady, operativní porady, konzultace s metodikem prevence a výchovným poradcem spolupráce s dalšími institucemi OSPOD Obecní úřad Ostrov, PPP Karlovy Vary, PČR Ostrov, Městská policie Ostrov dopravní výchova Městská policie Ostrov Poradenská služba školního metodika prevence Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Akce školy pro žáky prevenci sociálně patologických jevů Akce pro pracovníky školy, vzdělávání každé úterý 15:30 16:00 individuální konzultace dle potřeb žáků, učitelů či rodičů schůzka rodičů a vycházejících žáků je vedena knihovna s materiály týkajícími se prevence časopisy internetové materiály pravidelné zasedání školního žákovského parlamentu, Dětský filmový festival Otty Hofmanna, sportovní soutěže, Škola v přírodě Žihle, školní výlety, S městskou policií na dopravním hřišti, pobytové programy na Horním Hradě, programy Městské knihovny Ostrov, návštěva Úřadu práce a Městského soudu v Karlových Varech, program pro žáky 2. stupně Dospívání a sexualita pedagogičtí pracovníci se zúčastní vzdělávání dle zájmu a potřeb školy, informace od metodika prevence a na seminářích, které v průběhu roku připravuje PPP v Karlových Varech seminář Jana Svobody práce s třídním kolektivem 6.3 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Drogová závislost, alkohol 0 Alkohol 0 Kouření Kriminalita a delikvence (šetření policie ČR) Velký problém na 2. stupni, kdy žáci kouří v okolí školy 2 20

21 Virtuální drogy (počítač, televize, ) dle anket průřezově na druhém stupni Patologické hráčství 0 Záškoláctví řešeno průběžně zejména na 2. stupni Šikanování projevy řešeny v počátcích Vandalismus, ničení školního majetku 4 Násilné chování 1 21

22 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy termín zaměstnanec osvědčení o absolvování vzdělávací akce Mgr. Machalová Lenka Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Finanční gramotnost - kurz - 10 hodin Tarabulová Iva Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Asertivita - cesta k vnitřní jistotě, NIDV K. Vary Mgr. Kučerová Petra Mgr. Hrušková Markéta Mgr. Hruška Václav Mgr. Kůsová Hana Mgr. Frostová Jaroslava Mgr. Tamchynová Hana Mgr. Tamchynová Hana Mgr. Levá Danuše Mgr. Vomočilová Markéta Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Řečová výchova v MŠ (logopedická prevence) Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rámci DVPP Základní norma zdravotnických znalostí pro ped. pracovníky Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Herní aktivity v českém jazyce Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her Osvědčení o absolvování kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Mgr. Veselá Hana Osvědčení o účasti na semináři Propagace a publicita školy v oblasti EVVO Tarabulová Iva Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Pohybová výchova v MŠ, Vialin, o.s Tekely Kamila Osvědčení - Pohybová výchova v MŠ, Vialin, o.s., K. Vary Bc. Baláková Veronika Osvědčení - Pohybová výchova v MŠ, Vialin, o.s Bláhová Gabriela Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Pohybová výchova v MŠ, Vialin, o.s., Karlovy Vary Mgr. Veselá Hana Certifikát o úspěšném absolvování semináře Dnešní svět v souvislostech, TERRA-KLUB, o.p.s Mgr. Hruška Václav Prevence ve škole - jak pracovat s dětmi s výchovnými problémy, PREVALIS Tarabulová Iva Bc. Baláková Veronika Lorencová Helena Jägerová Jarmila Bláhová Gabriela Fišerová Martina Štěpánová Iveta Žitná Zuzana Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Kurz základní logopedické péče pro pedagogy, Pecka, Karlovy Vary Mgr. Hruška Václav Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Co ovlivňuje raný vývoj mozku, NIDV K. Vary Tekely Kamila Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Co ovlivňuje raný vývoj mozku, NIDV K. Vary Mgr. Hruška Václav Osvědčení o účasti na vzdělávacím semináři Supervize - cesta, jak zvýšit atraktivitu školy, SCHOLA SERVIS Prostějov 22

23 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Internetové stránky školy Internetové stránky školy mají za základ redakční systém phphrs, který umožňuje pohodlnou aktualizaci stránek. Publikování informací na webu školy zajišťuje ředitel školy ve spolupráci s pedagogy ze základní i mateřské školy. Internetové stránky jsou nadále hlavním informačním kanálem školy. 8.2 Prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2013/14 se konalo několik velkých tradičních akcí: Den otevřených dveří pro rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků ukázky výuky, prezentace moderních výukových pomůcek, ukázky práce, vánoční trh školní akademie besídka pro maminky dětí z mateřské školy ke Dni matek 8.3 Zprávy předmětových komisí Český jazyk Ve školním roce 2013/14 se uskutečnily tyto akce: leden 2014 školní kolo olympiády z českého jazyka, jedna z žákyň 9.A zvítězila květen 2014 školní kolo recitační soutěže Dějepis Naši žáci se zúčastňují tradičně dějepisných soutěží. V listopadu 2013 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Dva žáci z 8.A postoupili do okresního kola, kde se umístili na 14. a 17. místě. V prosinci 2013 proběhla regionální dějepisná soutěž O pohár královské mincovny. Zde naše družstvo skončilo na 4. místě. Ve školním roce se uskutečnilo také několik exkurzí, např. do Karlovarského muzea, kde se žáci 6. ročníků seznamovali s fungováním muzejních sbírek nebo do národního muzea v Praze či do Terezína. Na škole začal pracovat Historický kroužek pod vedením pana učitele Jiřího Hájka. Po celý školní rok žáci všech ročníků 2. stupně pracovali na zajímavých projektech na historická témata. 23

24 Hudební výchova Dne se konal 6. ročník hudební soutěže žáků 1. stupně. Sedmý ročník pěvecké soutěže proběhne opět v květnu Anglický jazyk I ve školním roce 2013/14 se realizovaly kurzy Aj v mateřské škole. V základní škole se anglický jazyk vyučuje od 1.třídy. V lednu 2014 proběhlo školní kolo konverzační soutěže, bohužel výsledky našich žáků v letošním roce byly neuspokojivé. V dalších kolech soutěže naší školu nikdo nereprezentoval. V dubnu 2014 na naší škole proběhly pre-testy KET, kterých se zúčastnili žáci 8. a 9.tříd školy. Zkoušky Cambridge Young Leaners Tests (Starters,Movers,Flyers), se pro malý počet zájemců neuskutečnily. V červnu se uskutečnil studijní pobyt v Anglii, kde si děti samy vyzkoušely komunikaci v anglickém jazyce v praxi. Tělesná výchova Ve školním roce 2013/14 se žáci zúčastnili různých sportovních soutěží: atletický závod Ostrovská míle okrskové kolo přespolní běh žáků tříd Vánoční laťka - závody ve skoku vysokém žáků 2. stupně Zimní turnaje ve florbalu 7.2. školní sportovní dopoledne "Olympijský pětiboj" krajská soutěž ve sportovní gymnastice v Březové u Sokolova okrskové kole ve vybíjené (1.stupeň) okresní finále ve vybíjené (1.stupeň) 11. a republikovém finále ve sportovní gymnastice škol v Prostějově 24

25 14.4. okrskové kolo v minifotbale okresní finále v minifotbale 6.5. atletické klání mezi školami Ostrovská minitretra 8.4 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) V rámci hlavního tématu environmentální výchovy pro školní rok 2013/14 ENERGIE - energetika byl zrealizován projektový den ke Dni Země. Nejdříve se všichni žáci dozvěděli o významu tohoto dne jako o ekologicky motivovaném svátku upozorňujícím lidi na dopady ničení životního prostředí. Třídy 6.A a 6.B měly speciální projektový den s hrou EKOPOLIS - hra EKOPOLIS je zaměřena na uvědomování si dopadů lidské činnosti na nejbližší okolí, podporuje vztah dětí k životnímu prostředí a slouží k rozvoji environmentální výchovy. Žáci si oblíbili jak tradiční deskovou hru, tak i hru proti počítači. Žáci 8. tříd se zúčastnili besedy Energie budoucnost lidstva. V průběhu školního roku se žáci základní školy zapojili do několika dlouhodobých akcí a projektů: Vzdělávací program Svět kolem nás Zeměpisná olympiáda Eurorebus Zapojení do hry Ekopolis Zapojení do projektu Recyklohraní Ovoce do škol a dalších činností: Sběr starého papíru Třídění odpadu a plastů Péče o zeleň ve třídách Práce na školním pozemku Návštěvy Ekocentra MDDM Ostrov 25

26 Ostatní činnosti a akce na ZŠ: září EVVO program na Horním hradě Lidé a krajina - 3.B, 5.B ( ), 6.A, 6.B (26., 27., 30.9.) říjen EVVO program na Horním hradě Lidé a krajina - 7.B, 8.A ( ), 9.A ( ) Školní družina v Ekocentru (21.10.) listopad Školní družina v Ekocentru (14.11.) Sběr kaštanů ( ) Plazi ve škole (17.11.) Den otevřených dveří (29.11.) prosinec Svět kolem nás Austrálie (7.A, 7.B ) leden Zeměpisné olympiáda školní kolo (15.1.) Zahájení fotografické soutěže Zimní Ostrov Ekologický výukový program: Jak se mají zvířátka v zimě?" (1.A,1.B ) únor Zeměpisná olympiáda okresní kolo (18.2.) Dravci v naší škole (14.2.) březen Projektový den Finanční gramotnost (4.3.) Beseda s lesníkem (1.A 10.3.) Projekt Řemesla nás baví zahájení projektu/ tvorba animace (6.A, 6.B, 7.A, 7.B) duben Den Země (22.4.) Projektový den s hrou Ekopolis (6.třídy), Beseda Energie budoucnost lidstva (8.třídy 22.4.) Krajské kolo soutěže EUROREBUS (6.A, 6.B, 8.A, 8.B 27.4.) květen Techmánie Plzeň návštěva planetária (6.A, 8.A, 8.B 19.5.) Projekt Řemesla nás baví pobyt v dílně v Partolticích u Nepomuka (6.B) EVVO program na Horním hradě Lidé a krajina (7.A, 8.B) červen EVVO program na Horním hradě Lidé a krajina (6.B, 8.A Projekt Řemesla nás baví pobyt v dílně v Partolticích u Nepomuka (6.A) 26

27 Spolupráce se školním parlamentem: Na školním parlamentu byla projednána kontrola užívání elektrospotřebičů, přístrojů a zařízení ve škole, zbytečné svícení, zatažené žaluzie, malý přístup přirozeného denního světla. Ostatní činnosti a akce v MŠ: Návštěva obory v Hájku Návštěva Ekocentra Ostrov Školka v přírodě Průběžně po celý rok duben Návštěva solné jeskyně Návštěva hvězdárny v K.V Činnosti dětí vedoucí k poznání přírody Výtvarné práce s ekologickou tematikou Pravidelné vycházky a pobyt v přírodě Průběžně po celý rok Průběžně Průběžně po celý rok 27

28 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 provedla Česká školní inspekce ve škole jedno prošetření stížnosti dle 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stížnost byla ve všech bodech nedůvodná. 28

29 10 Základní údaje o hospodaření školy v roce Hlavní hospodářská činnost NÁKLADY (v tisících Kč) náklady celkem náklady na platy zákonné odvody, FKSP,DPN potraviny 434 energie včetně Scolarestu (dříve Eurest) z toho oprava a údržba 460 odpisy 271 ostatní náklady, ONIV správa systému PC 30 DDHM 243 zahraniční partnerské aktivity 7 VÝNOSY (v tisících Kč) výnosy celkem dotace a příspěvky poplatky ŠD 208 z toho školné MŠ 313 potraviny 430 zúčtování fondu 475 jiné ostatní výnosy Doplňková činnost NÁKLADY (v tisících Kč) náklady celkem 103 provozní náklady-energie 80 z toho mzdové náklady 21 ostatní náklady, služby 2 oprava, údržba 0 VÝNOSY (v tisících Kč) výnosy celkem 250 tržba za pronájem tělocvičny + automaty 144 z toho tržba za pronájem školního bytu 56 tržba za jazykové kurzy 50 29

30 10.3 Hospodářský výsledek v tisících Kč hlavní činnost 110 doplňková činnost 147 Celkem

31 11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2013/2014 nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 31

32 12 Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nenabízela ve školním roce 2013/14 další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 32

33 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do několika projektů financovaných z fondů Evropské unie. Na konci roku 2013 byla ukončena realizace projektu EU peníze do ZŠ JVM a MŠ Ostrov (číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ ). Celková výše dotace ,- Kč. V průběhu celého školního roku pokračovalo partnerství se Střední průmyslovou školou Ostrov v projektu Technika je zábava, který realizuje od do v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí elektrotechnika a strojírenství a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů se naše základní škola stala partnerem bez finančního příspěvku Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (reg. číslo projektu CZ.1.07./1.1.00/ ). Realizace projektu končí Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje Žáci 6. a 7. tříd se zapojili do projektu občanského sdružení PaNaMo Řemesla nás baví (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/ ), který je zaměřen na zvyšování zájmu žáků základních škol o řemesla prostřednictvím praktických činností a multimedií. Realizace projektu končí na konci roku V závěru školního roku 13/14 se základní škola zapojila do projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ ). Příjemcem dotace je Město Ostrov, obec s rozšířenou působností a zřizovatel naší školy. Projekt směřuje k podpoře realizace zlepšení vzdělávání se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky ohrožené předčasným odchodem v rámci ORP Ostrov. V projektu jsou realizovány čtyři provázané klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu. 33

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více