Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: REDIZO: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 2. Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon: Ředitelka školy: Mgr. Martina Malotová, telefon: Statutární zástupkyně: Mgr. Ivana Kokošková, telefon: Webové stránky školy: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Základní škola pro zrakově postižené (cílová kapacita 120 žáků) vzdělávací program pro základní vzdělávání vycházející z RVP pro ZV vzdělávací program pro základní vzdělávání vycházející z RVP pro ZV přílohou pro žáky s LMP Školní družina (celková kapacita 50 žáků) a školní klub (neuvádí se) Internát školy (celková kapacita 33 lůžek) Speciálně pedagogické centrum (aktuální počet 275 klientů) Školní jídelna (současná kapacita 200, cílová kapacita 260 strávníků) 5. Obory vzdělávání a vzdělávací programy Obor vzdělávání C/1 Základní škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, s přílohou pro žáky s LMP 6. Změny ve skladbě oborů vzdělávání / vzdělávacích procesů Dobíhal obor vzdělávání C/001 Základní škola (výmaz ke dni ). Byl nahrazen oborem vzdělávání C/1 Základní škola od

2 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku b) jiná nám. Míru 19, Praha 2 (vlastník objektu HMP) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Ve čtyřech učebnách jsou využívány interaktivní tabule, které jsou vybaveny výukovými programy i zvětšovacími softwary pro práci zrakově postižených žáků. PC učebna je vybavena dvanácti PC, bohužel s nedostatečným výkonem pro efektivní práci s moderními STW, včetně zoom programů a programů pro žáky se SPU. Součástí vybavení je klávesnice pro žáky se ZP. V učebnách jsou DVD přehrávače, vč. TV monitoru. Všechny učebny jsou vybaveny speciálním nábytkem lavicemi se sklopnou deskou pro zrakově postižené žáky. Stolní kamerové lupy jsou v šesti učebnách a novou čtecí lupu do ruky využívá nyní jeden žák. V zápůjčce máme od 8/2014 k dispozici v SPC a ve škole 1x stolní kamerovou lupu s vícejazyčným překladačem, 1x elektronický braillský řádek a 1x moderní scanner. Kabinety a sborovny učitelů jsou silně poddimenzované v oblasti PC techniky, která je velmi zastaralá a mnohdy nefunkční. Celkem je k dispozici 9 stolních PC učitelských a 6 NTB. Škola není plně pokryta WiFi. K prezentačním účelům využíváme dataprojektor, NTB a ozvučení (mikrofony a profesionální repro výstupy). Pro sborovny školy jsou k dispozici dvě tiskárny s kopírovacím zařízením, jedno samostatné kopírovací zařízení a v PC učebně je umístěno multifunkční zařízení (scanner, kopír.zařízení + zvětšování dokumentů, tiskárna). V SPC je také nové multifunkční zařízení (scanner, kopírovací zařízení + zvětšování dokumentů, tiskárna). V kancelářích školy je umístěno celkem 5 tiskáren. Školní poradenské pracoviště nedisponuje samostatnou technikou. Nově zřízená přípravná třída ( 6/2014) je vybavena moderním nábytkovým systémem pro předškoláky. Nově zřízená cvičná kuchyň ( 7/2014) je vybavená elektrickou troubou, lednicí, myčkou nádobí a třemi varnými deskami s kovovými plotýnkami. V kuchyňce jsou umístěny odsavače par. Nábytkový systém je smysluplně rozvržen, aby odpovídal potřebám a práci zrakově postižených žáků. Je doplněn masivním jídelním stolem pro dvanáct strávníků a židlemi. Revitalizovaná tělocvična má modernizované sociální zařízení, včetně předsálí a přilehlé relaxační místnosti s posilovnou. Interiér je v souladu s potřebami žáků se zrakovým postižením. V posilovně je pět posilovacích strojů, ale pouze tři můžou být bezpečně využívány. Sportovní hřiště ve vnitrobloku není v souladu s předpisy BOZ žáků. Terén je zastaralý a neudržovaný. Výuka na školním hřišti je z důvodu jeho snížené kvality velmi omezena. Škola disponuje školním automobilem zn. Dacia Logan. Automobil je zatím minimálně využíván, občas pro potřeby výjezdů s žáky na sportovní soustředění, případné větší nákupy, atp. Školní družina, klub a internát jsou vybaveny moderním nábytkem (3/2014), PC technika je zastaralá. Internát je pokryt WiFi. Na internátě je k dispozici jedna stolní kamerová lupu pro přípravu na výuku. Pokoje jsou vybaveny funkčním nábytkem a sociálním zařízením. SPC pro zrakově postižené nemá odpovídající SW pro evidenci klientů, je vybaveno optickými pomůckami a technickými optickými pomůckami pro zrakově postižené pouze v režimu zápůjčky obchodních partnerů. V prostoru vchodu do školy je umístěn nefunkční bezbariérový výtah, který bude odstraněn. Navazuje moderní osobní evakuační výtah pro čtyři podlaží na hlavním schodišti. Školní jídelna s kapacitou 60 míst byla zrekonstruována a vybavena funkčním nábytkem ve školním roce 2005/2006. Varna disponuje částečně nevyhovujícím technickým vybavením (konvektomat a technická škrabka na brambory). PC systém a SW školní jídelny je funkční, pravidelně servisovaný. 2

3 Prostorové podmínky jsou v současné době v souladu s kapacitními možnostmi školy i požadavkem na samostatné kabinety pro odborné pracovníky (SPC, školní psycholog, výchovný poradce i školní poradenské pracoviště). 9. Školská rada datum ustanovení školské rady při Základní škole pro zrakově postižené seznam členů: PhDr. Milan Pešák - předseda školské rady (HMP) Jaroslav Pata (HMP) Jaromíra Trefná (pedagogický pracovník školy) Mgr. Daniel Kubín (pedagogický pracovník školy) Monika Voňavková (zákonný zástupce žáka) Helena Jiroušková ( zákonný zástupce žáka) 3

4 1. Pedagogičtípracovníci II. PRACOVNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Základní škola pro zrakově postižené, , Praha 2, nám. Míru 19 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem , ,2 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Základní škola pro zrakově postižené, , kvalifikovaných % Praha 2, nám. Míru 19 nekvalifikovaných 0 0% Všichni dosud nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2013/2014 buď ukončili studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, nebo jej v dalším školním roce řádně ukončí. Se všemi zaměstnanci je sepsána kvalifikační dohoda. c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let Celkem d) další vzdělávání pedagogických pracovníků poče zaměření počet vzdělávací instituce t účastníků doplňkové pedagogické 1 Oborová didaktika 1 PedF UK, Praha studium školský management 1 Školský management 1 NUDV, Praha rozšiřování aprobace 6 Speciální pedagogika pro učitele, příp. vychovatele 8 UJAK Praha, PedF UK Praha Semináře, kurzy, jiné Tvořivá škola, o.s. činnostní učení přechod přes desítku pedagožka 1.st. Tvořivá škola, o.s. činnostní učení anglický jazyk na ZŠ pedagožka 1. a 2.st. Tvořivá škola, o.s. činnostní učení výuka na 1.st ZŠ 3 vyučující na 1.st. SPC Zlíchov supervizní setkání asistentů pedagoga asistentky pedagoga ZŠP TSM, s r.o. Metodika hospitační činnosti ředitelka školy a školní psycholožka Comenia consult dvoudenní seminář Ekonomika provozu školních jídelen ředitelka školy 4

5 Naše škola a SPC pro zrakově postižené realizovalo v tomto školním roce supervizní setkání asistentů pedagoga žáků se zrakovým postižením. 1 denní workshop + kazuistiky + supervizní podpora. 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 13 11,1 další vzdělávání nepedagogických pracovníků Comenia consult, Klíčové kompetence vedoucí školní jídelny vedoucí ŠJ Comenia consult, Spotřební koš, správná výrobní praxe vedoucí ŠJ ekonomka školy KEŠ, o.s. Specializované kurzy pro ekonomy příspěvkových organizací dle aktuální tématiky III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ, ZŠP) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty dětí / žáků škola počet tříd / skupin počet dětí / žáků Základní škola pro zrakově postižené, , Praha 2, nám. Míru Přípravná třída - počet tříd a počet žáků: v tomto školním roce nebyla zřízena Přípravný stupeň základní školy speciální - počet tříd a počet žáků: není zřízen 2. Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu ŠVP ZŠ 4 žáci přestoupili na jinou školu, Dg. pobyt 9 žáků vřazeno, přestup z jiné školy ŠVP ZŠ s přílohou pro žáky s LMP -2 žáci přestoupili na jinou školu, dg. pobyt 1 žákyně vřazena, přestup z jiné školy. V průběhu roku přestoupilo / odešlo z naší školy celkem 6 žáků. Dva sourozenci z 2. stupně a jedna žákyně 1. stupně základní školy přestoupili na základní školu v místě bydliště z rodinných důvodů. Další dva sourozenci z 2. stupně základní školy a základní školy praktické se vrátili do místa bydliště ze sociálních důvodů rodiny a jeden žák základní školy praktické s IVP přestoupil do školy se vzdělávacím programem, který je pro něho přijatelnější. Do naší školy bylo vřazeno celkem 10 žáků (absolvovali diagnostický pobyt), kteří mají zrakové, příp. souběžné postižení více vadami (zdravotní postižení, zdravotní nebo sociální znevýhodnění.) 3. Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci z toho: 11 mentální zrakové 27 sluchové 0 5

6 vady řeči 6 tělesné 0 kombinované vady 51 autismus 1 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM ZŠ pro zrakově postižené počet dětí/žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť) škola Základní škola pro zrakově postižené, , Praha 2, nám. Míru 19 z celkového počtu žáků : prospělo ZŠ - 42 ZŠP 26 celkem 68 prospělo s vyznamenáním ZŠ - 30 ZŠP - 11 celkem 41 neprospělo ZŠ - 4 ZŠP 1 celkem 5 opakovalo ročník ZŠ - 4 ZŠP 0 celkem 4 průměrný počet zameškaných hodin na žáka ZŠ - 90 ZŠP - 78 celkem průměr 84 z toho neomluvených ZŠ - 78 ZŠP 0 průměr 1 6. Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2014/2015 údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP) Počet přihlášených Počet přijatých Počet odkladů PŠD Počet nově otevřených tříd údaje o nově přijatých do přípravné třídy a přípravného stupně Počet přihlášených Počet přijatých Počet nově otevřených tříd

7 7. Školní vzdělávací programy (v oboru vzdělávání C/1 Základní škola) V průběhu školního roku 2013/2014 jsme na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se měnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání aktualizovali ŠVP (platnost od ). Důraz byl kladen na doplnění témat v oblasti dopravní výchovy, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrany vlasti, boje proti korupci, pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli. Osvědčilo se nám navýšení vyučovacích hodin a rozšíření konverzačních témat v Anglickém jazyce. Dále je velmi přínosné zařazení volitelného a nepovinného předmětu finanční gramotnost, žáci se učí orientovat v dané problematice, získávají důležité informace, které pomohou předcházet možným nezdarům a komplikacím v jejich dalším životě. Máme rozmanitou nabídku tělovýchovných a sportovních aktivit (zdravotní tělesná výchova, plavání, sportovní hry, sportovní hry speciální). Naším cílem je, aby se žáci věnovali tělesné výchově a sportu i po ukončení povinné školní docházky, aby se pohyb stal součástí jejich života. Podporujeme tím nejen jejich zdravý tělesný rozvoj, ale i psychickou odolnost. V současné době jsou žáci na naší škole vzděláváni podle Školní vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV a podle Školní vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV s přílohou pro žáky s LMP. Jsou v nich zařazena aktuální a důležitá témata, která mají své opodstatnění ve vládních dokumentech nebo v legislativních dokumentech příslušných rezortů. Zaměřujeme se na rozvíjení osobnosti žáků se zrakovým postižením, se specifickými poruchami učení v různých stupních nebo s jiným typem postižení nebo zdravotního znevýhodněním. Z dosavadních zkušeností se jeví jako vhodné také zařazení žáků, žáků s vadami řeči, případně se souběhem postižení. Pomáháme žákům utvářet a rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim základ všeobecného vzdělání s orientací na praktický život. Zohledňujeme rozdílné schopnosti žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám přicházejí. Umožňujeme žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. V našem případě je důležité naučit žáky kompenzovat projevy postižení. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Tento cíl naplňujeme dle individuálních možností žáků. Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjíme schopnost žáků spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Na prvním stupni rozvíjíme a posilujeme zrakové vnímání a reedukaci zraku, poruch učení a logopedické tréninky, na druhém stupni se zaměřujeme spíše na kompenzační návyky žáků. Ve škole pracují dvě speciální pedagožky na zkrácený úvazek a mají ve své péči žáky, kterých se primárně týká tato problematika. Dalším důležitým bodem našeho ŠVP je vedení žáků ke zdravému způsobu života, zejména pro jejich zdravotní oslabení. Mezi volitelnými předměty máme nabídku tělovýchovných a sportovních aktivit (zdravotní tělesná výchova, plavání, sportovní hry, sportovní hry speciální). Naším cílem je, aby se žáci věnovali tělesné výchově a sportu i po ukončení povinné školní docházky, aby se pohyb stal součástí jejich života. Podporujeme tím nejen jejich zdravý tělesný rozvoj, ale i psychickou odolnost. Žáky vedeme také k využívání techniky a PC, převážně jako možnou formu samostudia i jako výrazový prostředek při tvorbě materiálů pro školní projekty a programy v předmětu mediální techniky. Také v tomto školním roce jsme do výuky zařadili předměty hra na klavír, sólový a sborový zpěv, které podporují u žáků smysl pro rytmus, možnost vyjádřit hudbou své pocity, hrou na klavír pak také částečně rozvoj i trénink jemné motoriky. V našem ŠVP je zařazen vyučovací předmět Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených a výuka čtení a psaní Braillova písma. Oba předměty vyučujeme v SPC na doporučení lékaře oftalmologa a SPC pro zrakově postižené. 8. Ověřování výsledků vzdělávání Na průběžném zjišťování úrovně vědomostí našich žáků stále průběžně aktivně pracujeme. Vzhledem k různorodosti speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka určujeme a zajišťujeme individuální potřeby a možnosti každého žáka, nejen při výuce, ale i při zjišťování jejich výsledků vzdělávání. V loňském roce jsme se dobrovolně přihlásili k celoplošnému ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd., v letošním školním roce jsme ověřovali znalosti žáků 4. a 8. tříd. Znalosti jsme ověřovali ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět (4.roč. ZŠ) a ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ( 8.roč.ZŠ). 7

8 Testování NIQUES během dubna a května se naši učitelé zúčastnili vzdělávacího programu pro práce se systémem pro školní testování, jde o praktické využití elektronického systému iset pro školní testování. Tento modul je určen pro realizaci testování žáků (včetně přístupu do databanky testových úloh) jejichž výsledky jsou k dispozici dané škole, ředitelce, učitelům, žákům a jejich rodičům. V tomto roce bylo testování zaměřeno na žáky 4. a 8.roč. a testování bylo dobrovolné. Naši žáci sice nebyli zařazeni do vzorku, ale budeme využívat individuální testování úloh, které budou umístěny do testovací aplikace a zpřístupněny od září K celoplošnému testování jsme letos nebyli přihlášeni, testové materiály jsme tvořili ve spolupráci s vedoucími metodických sdružení. I přes uzpůsobení podmínek pro ověřování znalostí pro žáky se SVP jsme měli jisté pochybnosti o využití těchto didaktických testů určených pro školy a žáky hlavního vzdělávacího proudu. Každý učitel si i nadále archivuje čtvrtletní práce žáků, které pravidelně jedenkrát za pololetí kontroluje ZŠR a ŘŠ. Snažíme se hodnotit posun žáků ve vzdělávání, případně zvýšit jejich potřebné individuální vedení. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků je zakotven ve školním řádu a ŠVP. Žáci jsou hodnoceni na vysvědčení klasifikačním stupněm nebo slovně. Část žáků je na žádost rodičů hodnocena též v rámci průběžného hodnocení v některých předmětech slovně. U žáků, kteří pracují podle IVP probíhá 2x ročně hodnocení plnění IVP a s tím spojenými výstupy učiva. Průměrné hodnocení na žáka: 1.83 Průměrný počet hodnocení na předmět: Průměrný počet hodnocení na žáka: Přehled prospěchu tříd ve školním roce za sledované období: 2.pololetí 2013/2014 Třída Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I. 0% (0) 10% (1) 0% (0) 90% (9) II. 62.5% (5) 37.5% (3) 0% (0) 0% (0) III. 62.5% (5) 37.5% (3) 0% (0) 0% (0) III.ZŠP 36.36% (4) 63.64% (7) 0% (0) 0% (0) II.ZŠP 88.89% (8) 11.11% (1) 0% (0) 0% (0) IV % (5) 33.33% (3) 0% (0) 11.11% (1) IX % (3) 72.73% (8) 0% (0) 0% (0) I.ZŠP 50% (3) 33.33% (2) 16.67% (1) 0% (0) V % (3) 63.64% (7) 0% (0) 9.09% (1) VI % (5) 11.11% (1) 0% (0) 33.33% (3) VII % (2) 81.82% (9) 0% (0) 0% (0) VIII % (2) 77.78% (7) 0% (0) 0% (0) Celkem 38.14% 44.07% 0.85% 16.95% Meziročně vzrostl počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním o 0,1 %, klesl počet žáků, kteří neprospěli o 6,63 % a žáků, kteří nebyli hodnoceni o 7,84 %. Důvodem určitého zlepšeného prospěchu může být zařazení a realizaci průběžného hodnocení i sebehodnocení žáka, kdy je s výsledky vzdělávání seznamován průběžně. Žák je veden k hledání vlastních možnost a rezerv, případně se snažíme maximálně využívat jeho vlastní motivaci. 9. Pedagogická asistence Jako každoročně žádá naše škola o navýšení finančních prostředků na platy asistentů pedagoga. Asistentky pedagoga byly přiděleny k integrovaným žákům naší školy. Asistentky pracovaly s žákem s poruchou autistického spektra, s žákem se syndromem Down v kombinaci se zrakovým postižením a sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR, s žákem s ADHD syndromem v kombinaci se sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR a s žákem s narušenou komunikační schopností v kombinaci se sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR, všichni s velmi vysokou mírou podpůrných opatření (PAS, mentální postižení, těžký stupeň 8

9 slabozrakosti). Asistentky pedagoga pracovaly s žáky nejen samostatně, ale i skupinovou formou, tj. asistent pedagoga pracoval se skupinou žáků, nikoli pouze s jedním integrovaným žákem; asistent pomáhal učiteli v rámci celé třídy. Pedagogické asistentky mají potřebné kvalifikační předpoklady pro pracovní pozici asistenta pedagoga. Jméno a příjmení dítěte, žáka Platnost souhlasu KÚ do termínu Platnost posudku do termínu Ročník, který žák bude navštěvovat v požadovaném období Počet vyučovacích hodin) Fyzický počet AP Přepočtený úvazek AP (např. 0,50, 0,75 apod.) Kostomlatská Anna po dobu ZŠ ZŠP ,50 Hedervari Maximilián po dobu ZŠ ZŠP ,80 Kulhánek Jiří po dobu ZŠ ZŠ ,80 Ondřej Slabý I.ZŠP ,55 Rafael Kevin ZŠ ,60 Pašingr Erik ZŠ ,55 Černý Dominik ZŠ ,50 CELKEM 7 4, Vzdělávání nadaných žáků Koncepce naší školy není zaměřena na vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Ani v tomto školním roce jsme nepracovali s těmito žáky. 11. Kurzy na doplnění základního vzdělávání nebo základů vzdělávání Naše škola tyto kurzy nepořádá 12. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Naše škola nevzdělává cizince ani příslušníky národnostních menšin 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci mají v učebním plánu povinnou dotaci pro předmět Anglický jazyk od 3.r. 6.r. 3 VH / týden a od 7.-9.roč. 5 VH/ týden. Dalším cizím jazykem je Německý jazyk, který je nabízen jako volitelný nebo nepovinný předmět od 7.r. v časové dotaci 2 VH/ týden. Výuka anglického jazyka na druhém stupni navazuje na první stupeň, přičemž šestý ročník je především opakovacím, slouží k upevnění nabytých znalostí. Disponibilní časová dotace v celkovém počtu 6 vyučovacích hodin pro druhý stupeň ZŠ byla využita v ročníku pro rozvoj konverzačních aktivit žáků. Povinná hodinová dotace anglického jazyka je v 6. ročníku 3 VH, od ročníku 3+2D VH. Výuka probíhá v jednotlivých třídách. Při plnění některých úkolů, nácviku určitých situací, se přesunem lavic vytváří oddělená místa k práci dvojic nebo skupinek žáků, popř. pracujeme a komunikujeme v kruhu. Využíváme prostředků ICT, které žákům umožňují rychlý přístup k informacím, snadnější a pohotovější komunikaci. Výuka vede k dosažení úrovně A1-A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro zrakově postižené žáky zvětšujeme texty dle individuální potřeby. Pracujeme se slovníky, ve kterých je použita zjednodušená transkripce fonetiky, což je vhodné pro žáky se zrakovým postižením, ale i žáky se SPU, celkově pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se na rozvoj všech jazykových oblastí ve vyváženém poměru i s ohledem na zrakové možnosti našich žáků. 9

10 V tomto školním roce vyučují na naší škole anglický jazyk dva kolegové. Jeden s kvalifikací učitel - speciální pedagog, druhý s kvalifikací pro TV. Oba mají mezinárodní zkoušku pro jazykové vzdělávání - pro výuku jazyka (TELC). Škola v současné době nedisponuje rodilými mluvčími pro výuku jazyka. Kolegové jsou zaregistrování v programu E-Twinning. Byli seznámeni s akcemi DZS a NAEP. 14. Výchovné a kariérní poradenství Od března 2014 proběhlo na naší škole předání pracovní pozice výchovného poradce z důvodu personálních změn v naší škole. Původní výchovný poradce Mgr. Martina Malotová, předala tuto pozici Mgr. Danielu Kubínovi. Toto předání se uskutečnilo pro nástup Mgr. Malotové na místo ředitelky školy. V průběhu měsíce března se nový VP seznámil s prací a administrativním pozadím funkce, od měsíce dubna vykonává funkci plnohodnotně. Oblast kariérového poradenství Všichni žáci 9. ročníků byli přijati na střední školy. Konkrétní rozložení žáků znázorňuje následující tabulka a graf. Třída Jméno Příjmení Škola Obor 9 David Souček SOŠ Čelákovice, s.r.o M/01 Sociální činnost 9 Jan Tunka SOU Ohradní H/01 Automechanik 9 Pavel Dao SOU Vyšehrad E/01 Stravovací a ubyt. služby 9 Vladimír Janda SOU Vyšehrad E/01 Prodavačské práce 9 Tereza Zelenková Masarykova SOŠ chem M/01 Aplikovaná chemie 9zšp Josef Zdrůbek ZŠ a SŠ Vinohradská C/02 Praktická škola dvouletá 9zšp Dominik Sider SOŠ stavební a zahrad E/01 Mal. a natěračské práce 9 Jan Novák VOŠ a SŠ elektrotechniky M/01 Informační technologie 9 Miluše Blumová SOŠ Drtinova M/01 Právní a dipl. služby 9 Adam Miština SŠ Michael reklamní tv. Machkova 1646, P /02 Filmová tvorba 9 Lukáš Kováčik SŠ Umělecká a řemeslná Nový Zlíchov H/01 Truhlář Přehled SŠ Střední odborná škola 5 žáků Střední odborné učiliště - 3 žáci 3 Umělecko-průmyslové školy - 2 žáci Praktická škola - 1 žák 10

11 Letošní školní rok ukazuje, že nejvyšší počty přijatých žáků byly především na střední odborné školy ukončované maturitní zkouškou. Výchovný poradce pracoval s žáky a rodiči na výběru vhodné střední školy již od počátku školního roku. Na úvodní třídní schůzce seznámil rodiče s náležitostmi a harmonogramem přijímacího řízení na střední školy, včetně schématu vyplňování přihlášek. Průběžně pak komunikoval s rodiči během celého prvního pololetí. Dále byl v říjnu realizován ve spolupráci se školní psycholožkou test volby povolání pro strukturovanější pohled na motivaci a zájem žáků. Následně žáci měli možnost získat informace rovnou ze škol na každoroční přehlídce středních škol Schola Pragensis. Výchovně-preventivní činnost Na výchovně preventivní činnosti se společně podílí výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholožka. Všechny problémy spadající do této kategorie se řeší na schůzkách školního poradenského týmu, kde jsou dále přítomni pedagogové a ředitelka školy. S výsledky jednání jsou seznámeni rodiče žáků. Výchovný poradce průběžně sledoval žáky a jednotlivé ročníky pro prevenci rizikových jevů. Žáci mají možnost využívat konzultace průběžně přes celý rok. V rámci prevence byl také realizován individuální výchovný plán a započata spolupráce s neziskovou organizací Prostor, která vede individuální a skupinové terapeutické sezení. Jejich specializace je zejména práce s žáky s poruchami chování, případně z rizikového sociálního, případně sociokulturního prostřední. Dále byla udržována pravidelná komunikace s OSPOD příslušných MČ, zejména pro aktualizaci informací, případně pro sjednocení postupů při práci s žáky. Výchovný poradce celý školní rok navazoval s žáky intenzivní práci v oblasti krizové intervence a následně koordinoval ostatní pracovníky. Obecně tedy na škole dochází k efektivnímu předcházení rizikových jevů. Na škole funguje rychlá a účinná komunikace mezi poradenskými pracovníky a pedagogickým sborem. Tento fakt je důležitý především pro stanovení specifika žáků a jejich individuální potřeby. Integrovaní žáci V neposlední řadě výchovný poradce koordinoval a sledoval výsledky a úspěšnost žáků, kteří pracují dle individuálního vzdělávacího plánu. Tyto plány jsou průběžně kontrolovány a upracovány podle aktuální potřeby žáka. Na úpravách vzdělávacího procesu se vždy podílí třídní učitel, učitel daného předmětu (pokud je IVP realizován na 2. stupni), výchovný poradce, speciální pedagog, případně školní psycholog. V současnosti můžeme říci, že všichni žáci pracovali velmi efektivně, zejména pro kvalitní přípravu těchto plánů. 15. Prevence sociálně patologických jevů (rizikové chování) Preventivní aktivity ve školním roce 2013/2014 organizovala metodička prevence ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy. Hodiny specifické primární prevence vedla sama metodička. Některá preventivní témata jsou probírána v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů prostřednictvím příslušných vyučujících daného předmětu. Škola také využila nabídky organizací, poskytujících preventivní programy. Preventivní aktivity metodičky prevence jsou určeny žákům vzdělávajícím se podle ŠVP pro základní vzdělávání i žákům, kteří se vzdělávají podle programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Programy jsou přizpůsobeny věku a schopnostem žáků. 1) Preventivní hodiny realizované školní metodičkou prevence Na začátku školního roku provedla metodička prevence dotazníkové šetření u žáků i učitelů. Cílem obou dotazníkových šetření bylo zjistit oblasti rizikového chování, kterým je třeba více věnovat pozornost. Celé šetření sloužilo jako podklad pro vypracování minimálního preventivního programu pro rok 2013/2014. Většina preventivních hodin je primárně zaměřena na kohezi třídních kolektivů a posilování zdravé sebedůvěry a sebevědomí žáků, dále také na rozvoj komunikačních dovedností. Považujeme tuto činnost za základ prevence rizikového chování ve školním prostředí. V preventivních hodinách pracuje metodička prevence s celou třídou, využívá skupinové dynamiky. Využívá hry a techniky, podporující rozvoj osobnosti dětí. 11

12 Preventivní hodiny jsou většinou tematicky zaměřené. V letošním školním roce jsme se věnovali níže uvedených preventivních tématům: - Pozitivní motivace (hodnocení úspěchů neúspěchů z minulého školního roku, plánování dalšího školního roku). - Využití volného času (mapování využití volného času dětí, mapování možností správného využití volného času). - Návykové látky a závislosti (tabakismus, alkoholismus, závislost na jiných látkách, netolismus, gambling, závislost jako nemoc). - Světový den bez tabáku (aktuálně k tématu plakáty na nástěnku a diskuse). - Zdraví (zdravá výživa, poruchy příjmu potravy) - Reklama (cílem bylo vyprostit děti z vlivu reklamních sloganů a umožnit jim nahlédnout na reklamu jako na prostředek pro zajištění vyššího zisku z prodeje výrobků či služeb). - Jak být na internetu v bezpečí (cílem bylo, aby se děti naučily dbát na zabezpečení osobních údajů a svého soukromí v prostředí internetu). - Kyberšikana (nebezpečí kyberšikany, jak se bránit, co dělat, když). - Šikana (rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou, rozpoznávání šikany, jak se bránit). - Láska, rodina a partnerské vztahy (láska, emoce, vztahy v rodině, partnerství) - Sexuální výchova (prevence pohlavně přenosných chorob, problematika HIV, AIDS). - Hodnocení a sebehodnocení (úspěchy a neúspěchy v tomto školním roce). 2) Preventivní hodiny jiných organizací V prosinci proběhla beseda o. s. Sananim Pobavme se o alkoholu, která byla věnována nebezpečí zneužívání alkoholu. S organizací Sananim spolupracujeme již čtvrtým rokem a beseda měla u dětí vždy dobrý ohlas. Besedy se zúčastnili žáci v 7. a 8. ročníku základní školy. 3) Individuální konzultace metodičky prevence Žáci, učitelé i rodiče mají možnost obracet se na metodičku prevence s žádostí o konzultaci. Od začátku roku konzultovala metodička prevence se sedmi žáky a to na žádost samotných dětí, na žádost učitelů, vedení školy i na žádost rodičů. V některých případech poskytovala metodička prevence konzultace ve spolupráci se školní psycholožkou. Také rodiče žáků využili možnost individuální konzultace, a to ve třech případech. Dále metodička byla ve dvou případech přítomna jednání s rodiči, ke kterému byla přizvána třídní učitelkou. Učitelé nebo jiní odborníci konzultovali s metodičkou prevence ve čtyřech případech. 4) Další preventivní aktivity metodičky prevence Skupina ROSO Na začátku školního roku byla znovu otevřena skupina s názvem ROSO pro žáky třídy základní školy. Cílem skupiny je posílení sebevědomí a sebedůvěry vytipovaných žáků. Celkový osobnostní a sociální rozvoj. Pracujeme s celou skupinou přihlášených žáků, využíváme skupinovou dynamiku, hry a techniky, podporující osobnostní a sociální rozvoj dětí. Do skupiny chodilo 7 žáků. Setkávání bylo 1x za 14 dní, ve středu od 14,30 do 15,30 v budově školy. Skupinu vedla školní metodička prevence a školní psycholožka. Skupina byla pro malý počet žáků v pololetí zrušena. Možnost chodit do skupiny ROSO byla nabídnuta také žákům prvního stupně, konkrétně ročníku a od 2. pololetí byla otevřena skupina ROSO2. Cíl skupiny byl podobný, jako u skupiny pro starší děti - posílení sebevědomí a sebedůvěry vytipovaných žáků a celkový sociální rozvoj. Pracovali jsme opět s celou skupinou přihlášených žáků, využívali jsme skupinovou dynamiku, hry a techniky, které byly přizpůsobené věku dětí. Do skupiny chodilo 10 žáků. Setkávali jsme se 1x za 14 dní, v lichou středu od 13,30 do 14,30 v budově školy. Skupinu opět vedla školní metodička prevence a školní psycholožka. Skupina fungovala velmi dobře, děti chodily na skupinu rády a jejich vzájemná interakce pro ně byla přínosná. 12

13 Kavárna Triangl Novým projektem, který ve spolupráci s vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky organizuje metodička prevence, je Kavárna Triangl. Cílem projektu je podpora partnerství škola rodič dítě, navození příjemné atmosféry, nabídnout zájemcům z řad rodičů kvalitní náhled do problematiky rizikového chování, zaměřené na specifika žáků naší školy, poskytnout prostor pro řešení konkrétních situací z domácího prostředí. První kavárna se uskutečnila v aule naší školy. Úvodní setkání bylo zaměřeno na představení projektu a nabídku témat, kterým by mohla být další setkání věnována. Kavárny se zúčastnili 4 zástupci z řad rodičů žáků, dále někteří pedagogové. Všichni rodiče hodnotili projekt pozitivně. Druhá kavárna se uskutečnila dne Tentokrát bylo setkání tematicky změřeno na šikanu. Kavárny se zúčastnilo přibližně 10 zástupců z řad rodičů našich žáků, a také školní psycholožka a některé vychovatelky. Rodiče obdrželi malý sborníček s informacemi k danému tématu. Rodiče hodnotili projekt opět pozitivně. Termín i téma příštího setkání nebylo stanoveno. Noc s Andersenem Noc s Andersenem je akce, která nejen podporuje čtenářskou gramotnost u našich dětí, ale také nenásilně stmeluje děti napříč ročníky. Dětem umožňuje poznat pedagogy z jiné stránky a pedagogům naopak děti. Vzájemně k sobě nacházíme cestu. V naší škole se stalo již tradicí tuto akci pořádat a letos jsme měli již 5. ročník. Dne 4. dubna 2014 jsme se opět zapojili do celorepublikové akce na podporu dětského čtenářství - Noc s Andersenem. Společně s kolegy jsme pro děti připravili program, který nabízel nejen čtení knížek, ale také kreativní dílny. Přihlášené děti měly možnost příjemně strávit večer ve společnosti knížek, kamarádů i pedagogů. 16. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova je zařazována mezipředmětově. Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání. Cílené aktivity ekologické a environmentální výchovy jsou zařazeny i realizovány v rámci volnočasových aktivit školní družiny a internátu. Všechny tyto akce zaměřené především na oblast environmentálního vzdělávání jsou přístupné všem žákům školy. Aplikace environmentálního vzdělávání do výuky i volnočasových aktivit Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP jako průřezové téma Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí. Vzdělávání a výchova ve školní družině, školním klubu a na internátě je také zaměřena na environmentální vzdělávání. Organizace environmentálního vzdělávání Ekologizace provozu školy Spolupráce s organizacemi Škola má zpracovaný program environmetálního vzdělávání Pitný režim, úspory energií, třídění odpadu, péče o zeleň ve škole. Učíme děti chovat se šetrně k zařízení a vybavení školy. Děti se podílejí na odstranění závad, které způsobily, jak finančně, tak i pracovně. Sběrné nádoby jsou umístěny na chodbách školy, kontejnery na papír na školním dvoře. Kontejner na staré oblečení na dvoře. Botanická zahrada Troja ZOO Praha - permanentka Český svaz mladých ochránců přírody 13

14 Magistrát hlavního města Prahy Stanice mladých přírodovědců Ekologické centrum Toulcův dvůr Ekologické centrum Tereza Ekologické centrum Koniklec Vzdělávání Spolupráce pedagogů školy Spolupráce s rodiči Pravidelné třídění odpadu Projektové dny Tematické besedy Péče o životní prostředí Metodické materiály a vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání Doplnění metodických materiálů a námětů k další činnosti Soutěže Ekologické výukové programy, výlety a exkurse v rámci vyučování Přírodovědné vycházky a ekologické výukové programy v rámci výchovy mimo vyučování Magistrát hlavního města Prahy seminář o odpadovém hospodářství a další semináře podle aktuální nabídky. Využíváme nabídky vzdělávacích seminářů pro pedagogy pořádané ekologickými centry a ZOO Praha. Během celého školního roku probíhá úzká spolupráce vychovatelů, třídních učitelů ZPŠ, 1. stupně a učitelů Př, CH, F, Z, Ov, Rv na přípravě a realizaci akcí, které souvisí s výchovou k ochraně přírody a životního prostředí. Při výchovné práci spolupracujeme s učiteli a snažíme se prohlubovat získané poznatky ze školy názornými příklady v praxi. Zveme rodiče na společné výlety a akce Jedenkrát ročně vyhlašujeme celoškolní sběr papíru. Snažíme se rodiče zapojit do soutěže Recyklohraní. Naše škola je zapojena do projektů - Recyklohraní a Třídíme s panem Popelkou. Dvakrát ročně pořádáme celoškolní soutěž ve sběru papíru jednotlivců i tříd (organizaci soutěže zajišťují děti pod vedením pedagoga) Třídím, třídíš, třídíme Den v přírodě poznávání rostlin a zvířat, chování v lese, určování světových stran, práce s mapou a atlasy. Den sportu a zdraví, Zelený den Naše chráněné rostliny a živočichové. Síť záchranných stanic a ekocenter. Jedovaté rostliny a houby. Staráme se o květiny a rybičky. Neničíme, udržujeme a zdobíme prostředí okolo nás. Při výchovné a vzdělávací práci využíváme metodické materiály přírodovědného kabinetu školy, školní knihovny, Českého svazu mladých ochránců přírody, ekocenter, botanické zahrady a ZOO. Aktuální informace vyhledáváme na internetu. Podle finančních možností školy a aktuální nabídky ekocenter, učebních a vzdělávacích pomůcek. Na závěr školního roku pořádáme soutěž Mladý přírodovědec a ochránce přírody. Vyučující i vychovatelé aktivně využívají nabídku středisek a center ekologické výchovy v návaznosti na tematické plány. Naše exkurze, vycházky, soutěže a přírodovědné akce konzultujeme s vyučujícími 1. stupně a vyučujícími přírodopisu na 2. stupni tak, aby byla zpětná vazba na učivo přírodopisu v jednotlivých ročnících. U dětí rozvíjíme a upevňujeme vztah k přírodě a všemu živému v každodenní praxi. Učíme se pracovat s knihou a internetem. Využíváme názorné pomůcky. 14

15 Přírodovědné vycházky a ekologické výukové programy v rámci vyučování Účast na veřejně vzdělávacích akcích s environmentální tématikou Toulcův dvůr, Dendrologická zahrada nám. Míru Ekoden, Elektroodpady Odpadiáda - soutěže, metodické materiály Den Země dětské centrum Gutovka Den Vody vodárenské muzeum Dále podle další aktuální nabídky Každoročně se žáci ŠI a ŠD účastnili následujících výchovně vzdělávacích programů. Třídím, třídíš, třídíme Celoškolní soutěž ve sběru papíru Jak si nenechat ublížit Preventivní program MP Praha Bezpečně v každém ročním období Preventivní program MP Praha Malý kriminalista Preventivní program MP Praha Šikana v dětském kolektivu Preventivní program MP Praha Bezpečné setkání se psem - preventivní program MP Praha Ochrana za mimořádných okolností - preventivní program MP Praha Den bezpečnosti silničního provozu - preventivní program MP Praha Zubní hygiena - přednáška s praktickou instruktáží - SZU Festival Integrace Slunce 2013 vystoupení sboru Míráček Recyklohraní - celoroční soutěž ve sběru tříděného odpadu - elektroodpad Soutěž - Mladý zdravotník ČČK Den Pražského záchranného integrovaného systému Výchova k udržitelnému rozvoji úzce souvisí s environmentální výchovou. Kromě problematiky, která je opět integrována do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů, je cílené výchovné působení na žáky svěřeno pedagogům v době mimo vyučování. Tato výchova je uskutečňována v činnostech školní družiny, klubu a internátu. Dalšími aktivitami, které se prolínají do více vzdělávacích oblastí volnočasového využití a vedení žáků, jsou Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře pod vedením učitelky českého jazyka. 17. Multikulturní výchova Jako průřezové téma je multikulturní výchova integrována do obsahu jednotlivých vzdělávacích předmětů. V naší škole se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí. Snažíme se zabezpečit takové klima, aby se žáci cítili rovnoprávně, aby byli úspěšní i žáci minorit. Úkolem pedagogů je vést žáky k vzájemné toleranci a respektu k druhým. Multikulturní výchova se na naší škole realizuje také v osvětových projektech, knihovně, na výstavách, festivalech (festival Slunce), kde naši žáci vystupují. 15

16 IV. AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY Prezentace školy a školských zařízení na veřejnosti 1.Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Ozdravný pobyt chata Mír, Krkonoše 13 žáků+3 pg. dohled nad žáky, výuka běžeckého lyžování Ozdravný pobyt Střelské Hoštice 30 žáků+7 pg. dohled nad žáky 2.Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Významné sportovní akce, které naše škola organizovala, byly realizovány ve spolupráci se Svazem zrakově postižených sportovců Podzimní soustředění talentované zrakově postižené mládeže v Železné Rudě 2013 Mezinárodní vánoční šachový turnaj 2013 Zimní soustředění talentované zrakově postižené mládeže v Krkonoších 2013 Výstavky žákovských prací Vánoční trhy ve škole Vánoční trhy na nám. Míru Den otevřených dveří Velikonoční trhy ve škole Jarmark na nám. Míru Prodejní výstava na závěr školního roku v přízemí školy projekt Olympijské hry - teoretická část v aule školy, zahájení ZOH, kvíz pro žáky, projekt 4 kroky do Soči návštěva Olympijského parku na Letné, praktické využití po skupinách brusle, běžky + výtvarná soutěž projekt Doprava, kvíz pro žáky školy v aule + akce v Muzeu Policie setkání záchranných složek se žáky mateřských a základních škol seminář "Neviděný život aneb svět beze zraku" do naší školy přijali pozvání členové sdružení Okamžik, kteří s našimi žáky besedovali o životě těžce zrakově postižených z vlastní zkušenosti, akce pro celou školu v aule Canisterapeutické návštěvy žáků ve třídách pravidelně každý ročník 1x ročně Akce školního sborečku Míráček: Vystoupení na benefiční akci Světlo pro Světlušku v pražské Lucerně účast na 20.ročníku Přehlídky sborového zpěvu, 7 žáků+2 pg.dohled Sport Žáci reprezentovali školu na celostátních a zahraničních sportovních turnajích. Níže uvedená tabulka přehledně ukazuje seznam sportovních akcí naší školy. Soustředění talentované zrakově postižené mládeže Železná Ruda Ozdravné pobyty Šachy Krkonoše Černá hora Lyžařský výcvik Krkonoše chata Mír Mezinárodní šachový turnaj Olomouc

17 Vánoční šachový turnaj Praha Mezinárodní šachový turnaj Bratislava Goalball Goalballové soustředění v Olomouci Turnaj ředitele školy Butovice Goalballové soustředění v Plzni Showdown Přátelský turnaj v showdownu Praha - ZŠ pro zrakově postižené Plavání Tyršův dům pravidelný trénink 1x týdně Bazén v Riegrových sadech školní výuka MČR v plavání v Brně Atletika Den zdraví a sportu, Riegrovy sady Sportovní hry pro zrakově postiženou mládež Celoškolní OH Letná SH pro zrakově postižené Brno Soutěže 11/2013 účast v soutěži Psaní všemi deseti, kterou pořádalo Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené v Butovicích, Praha účast v recitační soutěži, kterou pořádalo Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené v Butovicích, Praha 5-Butovické veršobraní II., naši žáci se umístili na pěkných místech a čekaly na ně zajímavé ceny účast na festivalu Integrace slunce v paláci Akropolis, 7 žáků+2 pg. dohled Mistrovství ČR plavání Plzeň, 4 žáci+2 pg. dohled Golballový turnaj v Plzni, 6 žáků+2 pg. dohled SHZPM v Brně Blansku, výborné výkony v plavání (2.místo Voňavková), další zkušenosti v goalballu, pěkné umístění v showdownu. 5 žáků+2 pg. Dohled 4.Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a mezinárodních programů Rozvíjíme zahraniční spolupráci v rámci projektu e-twinning a výzvy K2 programu Erasmus + ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce. Našimi přátelskými školami by se měly stát školy zařazené také do systému speciálního vzdělávání. Kontaktovány byly nejen mailem, ale i osobně v rámci studijních návštěv ŘŠ ve Švédsku, Turecku a Velké Británii v předešlých letech. V dubnu 2014 poskytla naše škola dopolední seminář pro cca 25 studentů programu Erasmus Mundus, které byly v tomto období na odborné stáži v Praze. Seminář organizovala naše škola ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky PedF UK v Praze. Cílem bylo seznámení studentů se systémem speciálního vzdělávání v ČR, seznámení s typy škol v ČR, specifika speciálního vzdělávání v ČR, náhled do výuky a návštěva SPC pro zrakově postižené, včetně následné diskuze. 17

18 5. Spolupráce právnické osoby s partnery, jiné aktivity, prezentace 25/ nové volby do školské rady, nově byly zvoleny zástupci rodičů pí. Monika Voňavková, pí. Helena Jiroušková 13/ Den otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního dne nevidomých - bohatý doprovodný program (náhled do výuky, hudební dramatické pásmo, prezentace úspěchů zrakově postižených sportovců, vyhlášení soutěže O nejzajímavější výtvarnou práci - vzácné návštěvy: radní HMP Mgr. Ludmila Štvánová, pan senátor PhDr. Milan Pešák, prezident Svazu zrakově postižených sportovců p.jaroslav Pata, PhDr. Jaroslava Zemková, CSc., PhDr. Pavína Šumníková, PhD. Mgr. Eva Hlucháňová, rodiče, bývalí žáci, Český rozhlas, tisk atd. 12/2013 získala naše škola certifikát Rodiče vítáni a zařadila se do sítě vstřícných škol z celé České republiky Ve školním roce 2013/2014 se ředitelka školy a kolegyně ze SPC zapojily také do konečné fáze programu OPPA ESF Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. Náplní poslední části projektu vzdělávacího programu bylo sestavení závěrečných prací frekventanty. Čtyřem z nich vedly práce výše uvedené pracovnice naší školy. Závěrečný blok probíhal formou konference v budově Nové radnice, kde za naší školu hodnotila průběh a přínos projektu ředitelka školy. Projekt probíhal ve spolupráci s MHMP a VOŠP, SOŠP a Gymnáziem v Praze 6, Evropská 33. Škola pokračuje ve spolupráci se školou podobného zaměření v Bratislavě. Průběžně se pedagogové navštěvují a vyměňují si zkušenosti. V průběhu tohoto školního roku bylo připravováno setkání obou škol v rámci programu Comenius ze strany SR s aktivitami podporujícími sport a umělecké zaměření žáků. Kolegové z Bratislavy navštívili naší školu v prosinci 2013 u příležitosti mezinárodního vánočního šachového turnaje, který organizovala naše škola ve spolupráci se spol. ZORA. V tomto školním roce jsme opět reagovali na vyhlášené projekty ČSOB, Leontinka a ČEZ. V tomto roce jsme uvedli do provozu novou multifunkční tiskárnu pořízenou z grantu v hodnotě 66.tisíc Kč. Máme připravený a obnovený program pro grantová řízení Státního fondu životního prostředí, na téma Ozdravný pobyt pro žáky s výukou environmentální výchovy. Projekt jsme připraveni podat, jakmile bude grantové řízení vyhlášeno. Velmi úzce spolupracujeme se spol. Spektra, která se zabývá kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené a nevidomé. V tomto roce jsme domluvili bezplatné zapůjčení velmi moderních optických pomůcek a kompenzačních pomůcek do školy i do SPC. Zástupci společnosti Spektra získávají od našich vyučujících cenné informace pro přípravu technických pomůcek pro slabozraké. Navázali jsme také úzký kontakt se spol. Symbio, s.r.o, která se specializuje také na optické pomůcky a kompenzační techniku pro slabozraké a nevidomé. Vyjednali jsme k bezplatnému zapůjčení jednu z nejmodernějších stolních kamerových lup, kterou využívají naši žáci ve třídě. Nadstavbou obchodního kontaktu je i společná prezentace příspěvků v odborných časopisech, které jsou zaměřeny na problematiku slabozrakých. V tomto školním roce jsme publikovali v odborných periodicích Poradce ředitelky MŠ a Integrace a inkluze ve školní praxi, příspěvek byl vložen i do odborného sborníku Speciální pedagogika, vydávaný UK Praha. V tomto roce jsme též využili bezplatné inzerce v Novinách Prahy 2, kde jsme prezentovali zápisy do 1.tříd a informace o zápisech do nově zřízené přípravné třídy, která bude otevřena od školního roku 2014/2015. V tomto školním roce jsme nastartovali velmi úzkou spolupráci s nadačním fondem českého rozhlasu - Světluškou. Nadaci jsme předložili projekt na vybavení školy tablety určenými pro výuku. Škola získala z grantu tři I-pady 32 GB primárně určenými pro žáky s vyšším stupněm slabozrakosti v kombinaci s oslabení jemné motoriky. Pro benefiční koncert Světlo pro Světlušku, která byla pořádána na podzim 2013, škola poskytla ubytování pro nevidomé účinkující. Sbor naší školy se 18

19 akce aktivně účastnil, rodičům byly poskytnuty vstupenky zdarma. Celkově akce výrazně upevnila a pozitivně naladila vztah rodič žák - škola. Jako v minulých letech, tak i v tomto školním roce naše škola pravidelně spolupracovala se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), Tyfloservisem, Tyflocentrem Praha, Rekvalifikačním a resocializačním centrem Dědina. Dále úzce spolupracuje s ostatními školami pro zrakově postižené (Škola J.Ježka Praha, ZŠ Plzeň, ZŠ Olomouc, ZŠ Opava, ZŠ Brno), se speciální MŠ Horáčkova i středními školami pro zrakově postižené (Gymnázium a Obchodní škola v Butovicích, Školy A.Klára v Krči, Konzervatoř J.Deyla). Na některých činnostech spolupracujeme s občanskými sdruženími, která se věnují péči o zrakově postižené, např. Okamžik nebo nadace Leontinka, Světluška. Úzce spolupracujeme se Svazem zrakově postižených sportovců. Naši žáci sportovci jsou organizováni v TJ Zora. V tomto školním roce se nám podařilo obnovit spolupráci s katedrou speciální pedagogiky PedF UK v Praze, zatím se statutem spolupracující školy. V dalších letech budeme usilovat o statut fakultní školy. S Univerzitou JAK Praha, s.r.o. máme smlouvu a jsme jejich fakultním pracovištěm. Studentky VOŠ Jasmínova, Praha 10 u nás pravidelně vykonávají odborné stáže. V průběhu roku proběhlo několik souvislých a průběžných praxí studentů speciální pedagogiky PedF UK i UJAK, také JABOK a SŠ a VOŠ pedagogické v Praze 6. Školská rada pracuje při škole v souladu s legislativním rámcem. 7.Využití škol a školských zařízení v době školních prázdnin V tomto školním roce probíhaly o hlavních prázdninách ve škole tři zásadní rekonstrukce a opravy budovy. Z výše uvedených důvodů byla škola uzavřena. V průběhu vedlejších prázdnin byl zajištěn ve škole režim školní družiny, za účelem zajištění dozoru nad žáky pro rodiče v zaměstnání. V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 1.Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce nebyla realizována žádná kontrola ČŠI. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol V měsíci říjnu 2013 v naší organizaci proběhla kontrola hospodaření na základě pověření zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pro sekci správy města (Č.j. S - MHMP /2013 ze dne 16. září 2013). Tato veřejnoprávní kontrola ověřovala vnitřní směrnice naší organizace, seznam uzavřených smluv, smlouvy k doplňkové činnosti, kalkulaci cen DČ, prvotní doklady k výnosům a nákladům DČ za období 1-9/2013, knihy došlých faktur, pokladní knihy, došlé faktury, pokladní doklady a doklady k přírůstkům a úbytkům majetku za období 1-9/2013. Kontrolou, která byla provedena namátkovým způsobem, nebyly zjištěny nedostatky. VI. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1. Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené Plnění hlavních úkolů, zaměření SPC, personální obsazení Činnost SPC vycházela z plánu práce pro tento školní rok, ve kterém jsou konkretizovány úkoly do jednotlivých měsíců s možností doplnění dle aktuálních potřeb či požadavků. Činnost se opírala o Školský zákon 561 /2004 Sb. a vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění a 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Poskytované služby vycházejí ze standardní činnosti SPC, příslušné dokumentace a 19

20 legislativy, kterou, zejména v oblasti stanovení míry podpůrných opatření, postupně uvádíme do praxe. Po celý rok měly pracovnice SPC dostatečný prostor pro uplatňování svých profesních dovedností a pro rozvoj osobního potenciálu (2 speciální pedagogové na celý pracovní úvazek a psycholog SPC na částečný pracovní úvazek) Klientela a rozsah poskytované péče Hlavním obsahem a cílem činnosti SPC bylo poskytování péče zrakově postiženým žákům a žákům s dalším postižením nebo znevýhodněním, z nichž jedno je zrakové, v běžných školách (mateřských, základních, středních) nebo žákům ve speciálních školách, které jsou zaměřené na jiný druh postižení a dětem se zrakovým postižením v rodinách (např. při výběru vhodného předškolního zařízení). SPC má v současné době v péči celkem 259 klientů. Z toho z Prahy 163, klientů, z kraje Středočeského 94 a 2 klienty z jiného kraje. Od září 2013 do bylo uskutečněno celkem 546 kontaktů ve formě ambulantní péče v počtu 345 (jednorázová, opakovaná, pravidelná) a ve formě terénní péče v počtu 171 (výjezdy do škol, rodin, školských a jiných zařízení) - viz ambulantní kniha a kniha výjezdů včetně záznamů o poskytování psychologické péče. Plánování, organizace a spolupráce s kmenovou školou Odvíjelo se od efektivity a účelnosti z hlediska rozsahu a charakteru potřeb našich klientů (plánování kontaktů, vyhotovení potřebných doporučení a zpráv, řešení specifických problémů s výukou s potřebnou reedukací, kompenzací a rehabilitací, metodické vedení pedagogů a AP, hodnocení poskytované péče nejenom v rámci úkolů IVP, spolupráce se zákonnými zástupci, dalšími odborníky, školami, pedagogy, atd.). Průběžně probíhala spolupráce a zároveň propagace našeho SPC a kmenové školy včetně depistáží (letáky, publikacemi v časopisech ( Poradce ředitelky MŠ ), médiích, kontakty s očními a dalšími lékaři a odborníky, zrakovými terapeutkami, školami, ostatními SPC, PPP, Ranou péčí Eda a Střediskem rané péče, také s firmami, které nabízejí kompenzační pomůcky pro ZP (Spektra, Brailcom, Galop, SYMBIO s.r.o. a dalšími). Zajištěna byla pravidelná spolupráce a účast na poradách v rámci AP SPC (pražská a celorepubliková sekce). Proběhlo vedení praxí studentů PF UK spec.pedagogiky, studentů UJAK, SOŠ sociálně správní, SPC se podílelo také na ukázkách specifické poradenské péče pro pedagogy, kteří mají zájem o integraci žáků se zrakovým postižením, včetně zahraničních studentů v programu Erasmus Mundus. Během celého školního roku jsme intenzivně spolupracovali s naší kmenovou školou v souladu s dlouhodobými cíli a posláním školy. Spolupráce se týkala zejména doporučení a kompletace podkladů pro vřazení nových žáků do naší školy včetně doporučení diagnostických pobytů a následného sledování vhodnosti jejich zařazení a konzultací s vyučujícími a vychovateli o volbě vhodných postupů, metod a výběru pomůcek (týkalo se také ostatních žáků školy dle jejich aktuálních potřeb a rediagnostik). Těžce zrakově postiženým žákům naší školy jsme zajišťovali, stejně jako v loňském školním roce, v rámci předmětu speciální pedagogické péče výuku čtení a psaní v bodovém písmu Braillově abecedě a výuku prostorové orientace POSP ZP. Během školního roku byly stěžejní následující vzdělávací, metodické, poradenské a intervenční činnosti a akce: Zakončení vzděl. programu: Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu (probíhal od minulého školního roku do prosince 2013 (závěrečné práce 4 účastnic). Tvorba Katalogů podpůrných opatření v rámci Systémové podpory inkluzivního vzdělávání v ČR (KA 01 Katalog SZn, KA 02 Katalog ZZn.) a tvorba textů pro AP vymezení Osobnosti a kompetencí AP (CZ.1.07/1.2.00/ ). Účast a závěr.zkouška k písmu Comenius Script (18.9.). Pracovní seminář pro psych. Pracující se ZP v Olomouci (20.9.) a Semináře interpretace WISC III a její využití k pedagog. Aplikacím (23.9.) 20

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více