VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1

2 Charakteristika školy 4 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy 5 Přijímací řízení do 1. ročníku 2012/13 6 Výsledky vzdělávání žáků (k ) 6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7 Prezentace školy na veřejnosti 8 Prezentace středních škol a den otevřených dveří 8 Webové stránky 8 Praxe žáků 3. ročníků 8 Organizace maturitních plesů 8 Medializace tisk 10 Medializace rozhlas 12 Medializace televize 13 Výchovně vzdělávací akce a projekty 15 Český jazyk a literatura 15 Domácí exkurze 15 Dramatizace 15 Informační technologie 15 Cizí jazyky angličtina 15 Cizí jazyky němčina 15 Comenius, skupinové mobility 16 Comenius individuální mobility 18 Písemná a elektronická komunikace 18 Účetnictví, ekonomika 19 EBCL evropský certifikát v ekonomice 19 Soutěže 20 Fiktivní firmy 22 Fiktivní konkurz 25 Společenskovědný základ: 27 Stopy totality 27 Bolestné kameny 28 Výstavy 38 Besedy s lidmi z veřejného života 38 Tělesná výchova 42 Práce s talentovanými žáky 44 Testování 44 Protidrogová prevence, prevence soc. - patolog. jevů, zdraví 44 Environmentální výchova 44 Výchovné poradenství 44 Studentský parlament 45 Zahraniční exkurze 46 Charitativní projekty - lidé 47 Charitativní projekty zvířata 50 Investice a Investiční projekty 51 Zavedení ISIC karet 54 Přípravy na stěhování 54 Spolupráce se zřizovatelem 55 Spolupráce s městem 55 Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou 56 Spolupráce se školskou radou s funkčním obdobím pro roky: Spolupráce s ostatními partnery 57 2

3 Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy Písek 58 Bezpečnost ve škole, BOZ a BOZP 65 Ostatní ze života školy 66 Ostatní ze života školy 51 Jazyková škola 74 Jazykové odpolední kurzy 74 Jazykové jednoroční kurzy 74 Činnost Jazykové školy za školní rok 2011/12 74 Čeština pro cizince 75 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2011/12 77 Zpráva o plnění minimálního preventivního programu 83 Základní údaje o hospodaření školy 92 3

4 Charakteristika školy Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Identifikátor zařízení: IČO: Adresa: Karlova 111, Písek Telefon: Fax: sekretariát ředitel zástupce ředitele Internetová stránka: Zřizovatel: Právní forma: Jihočeský kraj příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Sekyrka jmenován od Zástupce ředitele Ing. Josef Kostohryz 4

5 Londýn, žákyně a žáci Obchodní akademie na vzdělávací exkurzi ve Velké Británii Scénárista a herec Zdeněk Svěrák na Obchodní akademii Písek 5

6 Obory vzdělávání Studijní obor M/02 Obchodní akademie Škola sdružuje: 1. Obchodní akademie, cílová kapacita 360 žáků, IZO Jazyková škola, cílová kapacita 300 žáků, IZO Pracovníci školy 1. Vedení školy ředitel zástupce ředitele 2. Pedagogičtí pracovníci Externí pedagogičtí pracovníci 3 4. Ostatní pracovníci hospodářka účetní 2 uklízečky topič-školník Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání. Počet hodin vyučovaných neaprobovaně 1,55 % ( MAT 3, OBN 2) Celkový počet pracovníků fyzických 30 přepočtených 24,13 Přijímací řízení do 1. ročníku 2012/13 obor M/02 obchodní akademie počet přihlášených 1. kolo kolo 4 3. kolo 1 počet přijatých Nastoupí: 58 Výsledky vzdělávání žáků (k ) Třída Počet žáků Celkový prospěch Vyznamenání Prospěl Neprospěl Studijní průměr 1.A ,07 1.B ,18 2.A ,47 2.B ,10 6

7 3.A ,25 3.B ,23 4.A ,94 4.B ,27 celkem 225 2,19 Snížený stupeň z chování - 1 žák Výsledky maturitních zkoušek - školní rok 2012/2013 Třída Počet maturujících žáků Celkový prospěch Prospěl Neprospěl Vyznamenání 4.A B Nepřipuštěno k maturitě Ve 4. A neprospělo 10 studentů z toho 8 z matematiky, z CJL ústní část 3, z Účetnictví 1 student, z Ekonomiky 1 student z toho 1 student z MAT, CJL, UCE, EKO) Ve 4. B neprospěl 1 student z EKO, 1 student z ANJ písemná práce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán vzdělávacích akcí pro r. 2012/13 zpracován v srpnu 2012, v průběhu škol. roku aktualizován v návaznosti na potřeby školy, nabídku i finanční možnosti. Plnění plánu kontrolováno průběžně. Další vzdělávání bylo zaměřeno především na následující oblasti: - státní maturity doplňující informace pro zadavatele, hodnotitele, komisaře - chod školy, nové předpisy - výchovní poradci - environmentální problematika - PO, BOZP, zdraví - předměty Vybrané příklady vzdělávacích akcí: - aktualizace programu Smile ŠVP - státní maturita management, komisaři, zadavatelé a hodnotitelé - zkoušky z ČJ pro cizince nové předpisy školení předsedů - aktuality v účetnictví a daních - Inkano environmentální výchova - prevence patolog. jevů - PO a BOZP - přednáška a workshop ČSČK první pomoc - prevence HIV/AIDS Spirála 7

8 - besedy s lidmi z veřejného života Prezentace školy na veřejnosti Prezentace středních škol a den otevřených dveří: - Kulturní dům Písek, budova školy, realizováno každoročně pro případné uchazeče o studium na OA. 1. termín: 5. listopadu 2012, KD Strakonice 2. termín: 12. listopadu 2012, KD Písek a budova školy 3. termín: 15. února pro účely prezentace vznikl předváděcí banner, dále hraný film, kde žáci v roli průvodců prezentují OA Písek. - tradiční schůzka pracovníků školy s ÚP a výchovnými poradci ZŠ Webové stránky: - spuštění nových webových stránek - prezentace školy na www stránkách probíhá průběžně s aktualizací informací, spuštěny nové webové stránky - širší využití programu BAKALÁŘ (klasifikace, docházka, zpracování třídní knihy). - realizace setkání s rodiči v případě potřeby na jedné či druhé straně v průběhu celého školního roku, dále na rodičovských schůzkách, na Valné hromadě SRPŠ, na setkání s rodiči studentů budoucích ročníků Praxe žáků 3. ročníků: proběhly v souladu s plánem roku ve firmách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jakož i ve firmách dle vlastního výběru žáků (po dohodě s odpovědným vyučujícím a vedením školy) v závěru r resp. v květnu Vyučující předmětu EKO odpovídají za organizaci a průběh praxí. Zahájeny nové výstupy praxí v modelu: Výběr praxe studentem a vymezení obsahu praxe po dohodě s vedoucím praxe na pracovišti Výstupní hodnocení vedoucího praxe za průběh na pracovišti jako podklad pro kmenového vyučujícího Zpracování zprávy praxe Délka praxe 3. roč. 1 týden. Organizace maturitních plesů: proběhla obdobně jako v minulých letech, tj. žáci samostatně jako cvičná firma 4. ročníků (po organizační, programové i ekonomické stránce). Prezentace školy na dobré úrovni (listopad, prosinec 2012) kladné ohlasy veřejnosti. 8

9 Maturitní ples 4.A Maturitní ples 4.B 9

10 Medializace 2012/13 tisk: - v tisku průměrně 1 2 měsíčně (Písecký deník, Písecké postřehy, Strakonický deník, MF Dnes aj.) 10

11 11

12 Medializace 2012/13 rozhlas: - v rozhlase celkem 2 x ( prostřednictvím živého vysílání Rádia Orlík, Český rozhlas 2 - Radiožurnál) 12

13 Reportáž s účastníky projektu Bolestné kameny pro Český rozhlas Medializace 2012/13 televize: celkem 3 x Živé vysílání s účastníky projektu Bolestné kameny Česká televize, pořad Sama doma 13

14 Živé vysílání s účastníky projektu Bolestné kameny Česká televize, pořad Sama doma Televizní reportáže a nahrávání ve studiu: 3 x Reportáž k projektu Bolestné kameny, Studio Z, Jihočeská TV 14

15 Výchovně vzdělávací akce a projekty: Český jazyk a literatura: Zájezdy -exkurze do Prahy aj. míst pořádány tradičně se zaměřením na - kulturní instituce - divadelní představení - galerie, architekturu - historii Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová, Mgr. Ilona Šmelhausová, Mgr. Alena Kopecká, Mgr. Radka Pelikánová Dramatizace: Koordinátor: Mgr. Ilona Šmelhausová Ve výuce 1. a 3. ročníku využita s úspěchem forma dramatizace, tj. učení zážitkem. Žáci jsou schopni si na základě dramatizace osvojit více populární, ale právě i dnes již méně populární látky zlatého fondu české literatury. Díky přípravě kostýmů, kulis, hudebního doprovodu a projekce je zde dosahováno hlubšího uchování si dané látky. Nejúspěšnější dramatizace se v daných ročnících dočkaly: J.K.Tyl - Strakonický dudák, J.Vrchlický - Noc na Karlštejně, E.Rostand - Cyrano de Bergerac N.V.Gogol - Revizor Všechny dramatizované hry Voskovce a Wericha, Smoljaka a Svěráka Informační technologie: Koordinátor: Jaroslav Wailgunay Studenti pracují s kancelářskými aplikacemi z balíku Microsoft OFFICE V prvním ročníku je těžiště práce s aplikací Microsoft WORD, v druhém a třetím ročníku s aplikací Microsoft EXCEL, ve čtvrtém ročníku využití aplikace Microsoft OUTLOOK a efektivní spolupráce všech aplikací. - v rámci připravovaného projektu EU peníze školám v plánu obměna 1 nové počítačové učebny - montáž nových dataprojektorů - nákup dalších přenosných počítačů (všichni pedagogové OA jvlastní přenosné počítače, které používají v hodinách) - uskutečnění přechodu na operační systém Windows 7 ze systému Windows XP. Studenti mají cestovní uživatelské účty, které jim umožňují využívat stejné prostředí ve všech učebnách. - rozvíjení systému podpory elektronické výuky MOODLE. Studenti mají k dispozici zadání úkolů a doplňkové lekce k jednotlivým tématům výuky. Též jsou využívány testovací možnosti systému MOODLE 15

16 Cizí jazyky angličtina: Příprava na složení Cambridgeských zkoušek na naší škole jako součást výuky koordinátor: Mgr. Hana Svobodová pravidelná účast v Okresní olympiádě pořádané DDM Písek. Jako člen komise se účastní i pedagog OA. Cizí jazyky němčina: Projekt Comenius, skupinové mobility Partnerství se školami: Zespól Szkól nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich - Polsko Berufbildende Schulen Rohrbach, Rakousko Berufliches Schulzentrum, Meißen, Deutschland Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková Zahájení realizace: září 2011 Aktivity v roce (dokončení projektu): Písek, hostitelský pobyt, představení školy, studijních plánů, praktická výuka vaření regionálních specialit, představení regionu a jeho kultury Rohrbach, závěrečný pobyt, seznámení a porovnání studijních plánů a podmínek, s krajem a jeho kulturou, z OA 16 studentů + 2 učitelé Využití IT, příprava k dalšímu zpracování a použití v projektu Comenius 16

17 Projektový pobyt v Písku účastníci projektu po přijetí starostou města Písku, JUDr. Ondřejem Veselým Družební odpoledne v rakouském Rohrbachu účastníci všech 4 škol s koordinátory 17

18 Projekt Comenius individuální mobility výměnný pobyt 2 českých žákyň (září 2012) a 1 rakouské žákyně (únor 2013) Zahájení realizace: září 2012 Koordinátor: Mgr. Radka Pelikánová Vánoce v Rohrbachu (na snímku uprostřed žákyně OA Písek Michaela Barešová a Tereza Matiasková na studijním pobytu v Rakousku) Další spolupráce se školami z Rakouska a Německa se uskutečňuje na bázi konání projektu fiktivních firem (HAK Rohrbach na FIF v červnu) Mgr. Chovancová a I. Šmelhausová pověřeny MŠMT vedením státních zkoušek z ANJ a NEJ jako předsedkyně zkušebních komisí a Mgr. Dovínová předsedkyně komise pro zkoušky z ČJ pro cizince. Písemná a elektronická komunikace: Koordinátor: Ing. Hana Kortusová V krajském kole Mistrovství ČR v grafických předmětech (19. března 2013, SŠ a JŠ s právem SJZ Volyně) se umístili: 18

19 Kristýna Pilná - 4. A - 1. místo (366,7 č. ú./min.; % chyb 0,02) - nominace do celorepublikového kola (neúčastnila se), navržena na setkání úspěšných žáků a studentů s představiteli města Písku Daniel Houzar - 3. A - 5. místo (333,9 č. ú./min.; % chyb 0,00 - jako jediný soutěžící psal se 100% přesností ) Dominika Andělová - 4. A - 7. místo (307,4 č. ú./min.; % chyb 0,06) Kristýna Pilná na krajském kole Mistrovství ČR Účetnictví, ekonomika: - příprava studentů na složení mezinárodně uznávaného certifikátu v ekonomice a podnikání - EBCL, zahájení ve školním roce 2012/2013 Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová 19

20 Naše škola se v loňském školním roce stala partnerem společnosti EuroProfis, s. r. o., která má jako jediná v rámci České republiky licenci na certifikační systém EBC*L (Certifikační systém European Business Competence*). Absolventi, kteří se do projektu přihlásí a úspěšně složí písemnou zkoušku ze tří tematických okruhů, kterými jsou cíle podnikání a ukazatele, sestavování rozvahy, nákladové účetnictví a obchodní právo, získají certifikát EBC*L (Mezinárodní certifikát ekonomické gramotnosti), který je vystaven přímo International Centre of EBC*L (Rakousko) v anglickém jazyce a podepsán Prof. Dr. Gerhardem E. Ortnerem, předsedou výboru Kuratorium Wirtschaftskompetenz fur Evropa, e. V. (Německo). Do tohoto projektu se v loňském školním roce přihlásilo a absolvovalo výše uvedenou zkoušku 11 našich studentů z maturitních ročníků, z nichž devět ji složilo úspěšně. Slavnostní předání diplomů úspěšným absolventům1.ročníku EBCL 20

21 - účast OA Písek na účast na 6. ročníku soutěže ve středoškolských znalostech z účetnictví Má dáti/dal Znojmo - leden Z 70 zúčastněných obchodních akademií z celé ČR se umístila naše škola na 20. místě Koordinátor: Ing. Hana Karolyiová, Ing. Věra Prokopová, Ing. Josef Kostohryz Veronika Kavková, Klára Červenková a Lucie Jandová na soutěži Má dáti dal - účast na celostátní soutěži studentů obchodních akademií - Ekonomický tým konané v březnu v Praze. Součástí soutěže byla prezentace zaslaná dopředu, test znalostí z ekonomiky podniku, ekonomie, účetnictví, daní, informatiky a prezentace vylosovaného tématu před porotou. Z 25 postupujících obchodních akademií z celé ČR se naše škola umístila na 16. místě Koordinátor: Ing. Hana Karolyiová, Ing. Věra Prokopová, Ing. Josef Kostohryz 21

22 Eva Hrnečková, Lucie Jandová a Klára Červenková na 11. ročníku Ekonomického týmu v Praze Spolupráce s VŠE Praha: Koordinátor: Ing Josef Kostohryz In. Kostohryz je zároveň: členem Rady pro uznání vzdělání v rámci certifikace účetních externí posuzovatel bakalářských a diplomových prací pro VŠTE České Budějovice Fiktivní firmy Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt Projekt je nadále vyučován jako nepovinný předmět pro zájemce 2. ročníků V nepovinném předmětu fiktivní firmy aktivně pracovalo 13 žáků z 2. A a 2. B. Firma Progress, s.r.o. působila na fiktivním trhu již 20. školní rok, letos prodej a půjčovna kostýmů Aktivní účast na veletrzích: 22

23 15. listopadu 2012 účast na veletrhu fiktivních firem v Příbrami. Zúčastnili se všichni pracovníci firmy. 8 pracovníků fiktivní firmy Progress prezentovalo prodej a půjčovnu kostýmů na veletrhu v Praze Vinohradech. Zúčastnilo se 30 firem ze 17 českých a moravských škol. Prezentace Fiktivní firmy Progress Písek na veletrhu pořádaném 20. března 2013 v Praze Vinohradech března 2013 účast na největším veletrhu fiktivních firem v České republice v Praze Holešovicích. - ve dnech června 2013 jsme uspořádali již 19. ročník Veletrhu fiktivních firem EFKO v Písku. Na závěr školního roku jsme mohli uvítat 16 stánků z partnerské školy z rakouského Rohrbachu, 10 škol z celých Čech (Volyně, Příbram, Plzeň, Praha, Sokolov, Havlíčkův Brod, Písek), zástupce Národního centra EUROPASS i reprezentanty Centra fiktivních firem z Prahy. 23

24 Veletrh fiktivních firem pořádaný naší školou v Písku Prezentace Fiktivní firmy Progress Písek 24

25 Fiktivní konkurz Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt Vyhlášení nejúspěšnějších firem veletrhu Žáci se ucházejí o vybrané pozice ve skutečných firmách. Žádosti žáků s nejlepšími portfolii postoupí před komisi, kde jsou prověřovány znalosti z oboru, zájem o práci, jazykové znalosti a vyjadřovací schopnosti. Konkurz je konán pro žáky 4. ročníků V letošním roce ( ) se konal konkurz již po páté. Členem výběrové komise byl mimo jiné generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., Vladimír Homola, ředitel Kontaktního pracoviště Písek ÚP ČR JUDr. Jiří Brožák, ředitel Obchodní akademie Písek Mgr. Pavel Sekyrka, Mgr. Stanislava Plachá, ředitelka lidských zdrojů Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o., Písek. Konkurz pořádala škola ve spolupráci s JHK, ÚP a SPŠ již popáté. Odezva od žáků, kteří se konkurzu zúčastnili, byla velmi pozitivní. 25

26 Žákyně 4.B Nikola Nekysová se uchází o místo asistentky generálního ředitele ČSAD České Budějovice Zástupci firem na meetingu se studenty závěrečných ročníků 26

27 Partnerství pro ICT Písek Vzdělávání dospělých Koordinátor: Ing. Hana Karolyiová V rámci projektu má škola vymezeny následující úkoly: - vykonávání činnosti metodika v projektu Partnerství pro ICT Písek v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Ing. Věra Prokopová) - zpracování Manuálu pro lektora k modulu 10 Tržní chování, nyní je manuál na posouzení u oponenta - na oponentuře k modulu 11 Řešení prodeje technologií. Na podzim letošního roku je plánováno pilotní ověření, tedy proškolení metodickým materiálem, kterého se zúčastní jako lektor. Společenskovědný základ: Stopy totality Koordinátor: Mgr. Martin Chovanec Tento celostátní projekt, který je realizován společností Zapomenutí o.s., si klade za hlavní cíl vyzvat žáky a studenty, aby sami aktivně vyhledali pamětníky a zaznamenali jejich příběhy, zachránili fotografie a dokumenty, porovnali je s dobovým tiskem a archivy. Touto formou si studenti mohou prohloubit své znalosti a dovednosti o ne příliš šťastném období naší země v letech vlády KSČ. Do tohoto projektu se na naší škole přihlásilo celkem devět studentek, všechny z prvního ročníku. Na samotný úvod se vybrané třídy školy zúčastnily přednášky na téma Dějiny komunistické totality, kterou vedli pracovníci realizačního týmu společnosti Zapomenutí o.s. Zároveň byly ve škole instalovány panely z putovní výstavy, kde byly přiblíženy osudy lidí, které komunistický režim perzekuoval. Tyto osudy byly zmapovány již dříve studenty z různých škol v republice. Studentky, které se do projektu zapojily, uskutečňovaly průvodcovskou činnost ve škole a zájemce o výstavu po škole provázely a poskytovaly jim informace. Posléze byly studentky, které se do Stop totality přihlásily, podrobněji seznámeny s formami perzekucí uplatňovanými složkami podléhající KSČ. Snahou týmu je získat svědectví alespoň dvou lidí, kteří byli komunistickou totalitou poznamenáni. Tato svědectví budou poté zveřejněna jak na školních internetových stránkách, tak i v regionálním tisku. 27

28 Prezentace celostátního projektu v budově školy pro veřejnost Provázení účastníků projektu v budově školy pro školy Bolestné kameny 2012 Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka Cíl projektu: pojmenovat bolesti moderního člověka, pomoci je uchopit u sebe, prohloubit sociální cítění ve vztahu k druhým a pomoci posunout moderního člověka k naději V první fázi měli studenti Obchodní akademie za úkol sestavit 14 bolestí moderního člověka. Mezi tématy se objevily např. ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, smrt blízkého, opuštěnost, deprese atd. Patnácté heslo bylo od začátku dané Naděje. Hesla byla zkonzultována s lidmi ze všech sociálních sfér a dále, 28

29 ve druhé fázi byl studenty distribuován na 600 míst (domovy důchodců, školy, dětské domovy, církve, věznice, hospice, úřady práce aj.) dopis a plakát s těmito hesly a zde lidé žádáni, aby poslali studentům svůj příběh. K dnešnímu dni vlastníme několik desítek příběhů z věznic, dále lidí onkologicky nemocných, opuštěných, zraněných atd., kteří vzali jako naději již to, že se mohli z bolesti vypsat, ale svým příběhem mnohem více posunout další, kteří v současnosti svým bolestným kamenem prochází. Ve třetí fázi vznikne 14 putovních panelů s bolestmi z pohledů lidí, kteří bolesti prodělali a pozitivně překonali a patnáctým panelem, který ponese jméno Naděje. Tyto panely budou posílány na místa, kde mohou pomoci prohloubit sociální cítění a posunout k naději (nemocnice, hospice, vězení, dětské domovy, úřady práce atd.). Poté senát, ambasády, Brusel, po překladu školy v zahraničí. Pozn.: V rámci této fáze se také do projektu zapojilo Jihočeské divadlo, které připravuje dramatizaci k projektu. Ve čtvrté fázi se uskuteční v rámci Cesty bolestných kamenů instalace skutečných kamenů v Píseckých horách. Kameny o velikosti 1,8 x 1 m povedou cestou do hor a na cestě dlouhé 1,5 km ponesou bolesti moderního člověka, které budou mít na sobě napsané 1 kámen 1 heslo. Nahoře, pod otevřenou oblohou, bude poslední zastavení - kámen Naděje, ten bude jiný i mineralogicky. V páté fázi vznikne CD, na kterém budou předčítat 14 příběhů 14 herců a Tomáš Halík. CD, eventuálně sborník bude určený pro základní a střední školy a veřejné instituce. První příběh byl již pro účely projektu nahrán s hercem Janem Třískou v České televizi V šesté fázi dokument pro Českou televizi (na přání České televize) Autor a koordinátor projektu: Mgr. Pavel Sekyrka, ředitel Záštita nad projektem: Marta Kubišová, prof. Tomáš Halík Další záštita nad projektem: Město Písek Jihočeský kraj Česká křesťanská akademie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozpočet: panely (Čj, Aj, NJ): Kč, Cesta zamyšlení: Kč, Nahrávání, studio, hudba, herecké obsazení: Kč (odhad) Sponzoři: Nadační fond ČEZ: Kč Mládež v akci: EUR Nadace kardinála Miloslava Vlka: Kč Passerinvestgroup: Kč Nadační fond Albert: Kč Intelis: Kč Záštita náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje: Kč Ostatní dary formou subdodavatelských společností: Kámen a písek, spol. s.r.o. - kámen ČR Beton, s.r.o. - beton Zakom, s.r.o. - sondáž terénu před hloubením GK Plavec tisk velkoplošných plakátů, sponzorská cena pro geodetické zaměření terénu Lesy města Písku lesnické práce Městské služby dlouhodobé zapůjčení dopravního značení Správa a údržba silnic Jihočeského kraje bezplatné užívání depozitních prostor pro uložení kamenů Kočí, a.s. bezplatný převoz části kamenů do depozitních prostor 29

30 Dosavadní medializace: Česká televize (Sama doma), MF dnes, IDNES, rádio Orlík, Písecký deník, Jihočeská televize, internet Oficiální plakát k projektu Účastníci projektu s koordinátorem 30

31 Prezentace projektu pro starostu města Písku, JUDr. Ondřeje Veselého a místostarostku města, Mgr. Hanu Rambousovou Prezentace projektu pro starostu města Písku, JUDr. Ondřeje Veselého a místostarostku města, Mgr. Hanu Rambousovou 31

32 Prezentace pro vedení Nadačního fondu Albert, společnost Ahold Česká republika Prezentace projektu kardinálu Miloslavu Vlkovi 32

33 Prezentace pro developera Radima Passera, Passerinvestgroup Nahrávání reportáže pro posluchače Českého rozhlasu 33

34 Živé vysílání pro pořad Sama doma, Česká televize Převzetí dárcovského šeku Nadačního fondu Albert z rukou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Ivany Stráské, patronky projektu za Jihočeský kraj 34

35 Převoz kamenů v rámci stavební fáze do depa na opracování 35

36 Hloubící práce v Píseckých horách v rámci stavební fáze projektu Herec Jan Tříska v rámci nahrávací fáze projektu ve studiu na Kavčích horách 36

37 První zvukařské práce pro výstup na CD Herec Jan Tříska součástí projektu školy 37

38 Výstavy: Kordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka Na škole pravidelně pořádáme výstavy na různá aktuální témata: Nejvíce navštívené v loňském roce byly: Anthropoid a Genocida Romů. V rámci výstav organizují pedagogové workshopy, které z látky výstav vycházejí Expozice Genocida Romů pro veřejnost Besedy s lidmi z veřejného života: Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka V rámci uskutečněných besed přijali na Obchodní akademii Písek pozvání např.: scénárista a režisér Hynek Bočan, ekonom Tomáš Sedláček, kardinál Miloslav Vlk, scénárista a herec Zdeněk Svěrák, ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba. Besedy, které se podařilo uskutečnit, měly mimořádný ohlas a v rámci vzdělávacího procesu i přínos. Další přínos pro školu tkví v některých případech v dlouhodobé spolupráci, kterou se daří s přednášejícími aktivně naplňovat. 38

39 Režisér Hynek Bočan 39

40 PhDr.Ing. Tomáš Sedláček, PhD Kardinál Miloslav Vlk 40

41 Scénárista, herec a spisovatel Zdeněk Svěrák Ministr průmyslu a obchodu České republiky, MUDr. Martin Kuba 41

42 Tělesná výchova: - využívání pronajímané tělocvičny ELIM, kde se učitelé zaměřují vzhledem k možnostem tělocvičny především na rozvoj a zdokonalování dovedností ve sportovních hrách basketbal, volejbal, futsal, malá kopaná, florbal. - využívání pronajatého areálu Sportcentra Písek u Výstaviště, kde mají žáci možnost věnovat se individuálním sportům např. tenisu, squashi, bowlingu, stolnímu tenisu. Druhé sportovní centrum, které škola používá, je Harmony Wellness club vedle kostela. Zde zkouší žáci různé druhy moderních skupinových fitness cvičení (bosu, pilates, flexi-bar, flowin, jumping, trx, zumba, earobic, spinning). - využívání plaveckého stadionu, zimního stadionu, atletického stadionu a beachvolejbalové hřiště - letní cykloturistický kurz září 2012 Nová Pec 3. Ročník - lyžařské kurzy únor 2013 Železná Ruda 2. ročníky (spojeno do 1 kurzu) Golf, rozšířená výuka TV na škole díky spolupráci se sponzorem 42

43 Podzimní cykloturistický kurz tříd 3.A a 3.B Lyžařský kurz tříd 2.A a 2.B 43

44 Program akcí se dařilo plnit podle plánu a jsou zařazeny i do programu příštího školního roku. Při nižším počtu účastníků (lyžařský kurz) rozhodnuto spojit obě skupiny do jednoho kurzu. Žáci, kteří se kurzu nezúčastní, docházejí do školy. Práce s talentovanými žáky: Testování : - od září do dubna - individuální výuka německého jazyka pro zájemce, talentované žáky 3. ročníků, - příprava na jazykové zkoušky, pravidelná účast 6-8 studentek - vytipování talentovaných žáků pro výstupy školy (soutěže, prezentace, společenské aktivity) - Scio 1.ročníky Vektor zjišťování přidané hodnoty - 3. ročníky dtto (evaluace školy). - Obecné studijní předpoklady 4. ročníky Protidrogová prevence, prevence soc. - patolog. jevů, zdraví Zpráva o plnění preventivního programu viz příloha. Obvyklé akce na základě zaběhnuté spolupráce, pořádané pravidelně a opakovaně vždy v průběhu celého školního roku. - první pomoc ČSČK pro pedagogy, pro žáky 1. ročníků - setkání metodiků prevence - pravidelné pohovory s problematickými žáky a jejich rodiči (docházka, prospěch, chování) - spolupráce s Centrem sluchově postižených v Českých Budějovicích a příprava individuálních vzdělávacích plánů pro sluchově postižené žáky - interaktivní program Arkáda 1. ročníky - drogy - vzdělávací program pro dívky S tebou o tobě - Krizový plán školy zpracování, aktualizace - minimální preventivní program Environmentální výchova - spolupráce s Městem Písek - Odbor životního prostředí - důležitost propojení ekonomického a ekologického pohledu (čistička, separace odpadů) - ECČB - energetické centrum - šetření energiemi, alternativní zdroje tematicky zaměřené besedy a přednášky pro 1. a 2. ročníky- - odborné exkurze Výchovné poradenství - výběr povolání, nabídky podnikatelů z Písku, výběr vhodné VŠ - spolupráce SCIO - bezplatné pilotní testování- žáci se seznámí s typy testů 44

45 - prezentace JU Pedagogická fakulta- 4. ročníky - SCIO - prezentace pro 3. ročníky - kontakty s pedag. psychol. poradnou Písek a SCP České Budějovice - pohovory s žáky a rodiči (docházka, prospěch, problémy v kolektivu aj.) - individuální vzdělávací programy - poradenství pro 4. ročníky (možnosti studia, přijímací zkoušky, testování, volná - místa, kontakty s ÚP a MÚ) - přehledy o umístění absolventů Studentský parlament Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová Studentský parlament na OA Písek zahájil svoji druhou sezonu. V minulém školním roce se podařilo zintenzivnit komunikaci mezi jednotlivými studenty, studenti se snaží svými nápady a připomínkami zlepšit chod školy, pomáhají při realizaci školních akcí. Studentský parlament se dle potřeby schází několikrát měsíčně. V minulém školním 2012/2013 roce se znovu studenti vyjádřili k tématu vybudování hřišť pro náctileté, zároveň do parlamentu vstoupily nové tváře, novými členy se stali studenti prvních ročníků. Studentský parlament OA Písek se i nadále aktivně podílel na veřejném životě nejen na OA, ale i v Písku. Studentky 2. ročníku Nikola Sismilichová a Nikola Trnková uspořádaly anketu na téma: Volba prezidenta ČR. O tuto anketu byl nebývalý zájem a studenti o volbě prezidenta diskutovali i v hodinách občanské nauky. O názorech studentů OA jsme se mohli více dozvědět na nástěnce Studentského parlamentu. Složení parlamentu ve školním roce 2012/13 45

46 Zahraniční exkurze I letos konala škola navzdory téměř neexistujícím finančním prostředkům školy pro výjezdy několik domácích a další dvě zahraniční exkurze prosince 2012 Vánoční Vídeň, 2 autobusy - v týdnu od 1-6. dubna 2013 pobývali žáci naší školy v Londýně Vánoční exkurze do Vídně Vzdělávací exkurze do Londýna 46

47 Exkurze do Londýna se mohla uskutečnit díky účasti sponzorů na akci - doprava ČSAD České Budějovice Kč sleva na dopravu, sponzorský dar Charitativní projekty - lidé: Koordinátor: Mgr. Alena Kopecká Adopce na dálku podpora studia chlapce z Indie Srdíčkové dny charitativní sbírka pro organizaci Život dětem Likvidace lepry podpora stavby nemocnice v Kalkatě Charitativní činnost školy Světluška vybráno Kč 2. Srdíčkové dny vybráno Kč 3. Pravidelná každoroční donace katolické charitě na výchovu a vzdělání adoptovaného indického chlapce - žáci a sbor darovali Kč 4. Každoroční příspěvek na podporu boje s leprou a výstavbu česko-indické nemocnice pod záštitou katolické církve - darováno Kč Všechny charitativní akce naší školy jsou zcela dobrovolné, i přesto je stále více zájemců, kterým nejsou osudy druhých lhostejné a kteří rádi pomáhají zlepšit životní podmínky svých bližních. Každý rok se daří vybrat více, a tak je zřejmé, že studentky a studenti OA si osvojují lepší strategie, a hlavně jsou přesvědčeni o významu darování přebytku do míst, kde je bída a nouze. Adoptovaný chlapec z Indie, Akshaya Poojari 47

48 Poděkování Život dětem o.p.s. za Srdíčkové dny 48

49 Poděkování Nadačního fondu Českého rozhlasu za Srdíčkové dny Světlušky OA v akci 49

50 Projekt Likvidace lepry Bezplatná výuka dětí cizinců z Vietnamu a Moldávie: Koordinátor a lektor: PhDr. Karel Cejnar V rámci této části projektu se věnuje lektor ve svém volném čase (hlavně víkendy) dětem cizinců. Cílem je postoupení kulturních univerzálií České republiky coby hostitelské země či nového domova. Charitativní projekty - zvířata:: Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová V podporovaném útulku naší školou je kolem 70 opuštěných psů, kůň, počet koček není znám ani majitelce. Žáci tento útulek podporují již 3. rokem, většinou čtvrtletně. Za vybrané peníze, které jsou zcela dobrovolné, nakoupí koordinátor většinou granule. Pokud jsou velké zimy, uděláme sbírku dek a sena. Poslední, předprázdninová sbírka v červnu, byla věnovaná na úhradu veterinárního ošetření. 50

51 Žákyně OA na pravidelné návštěvě psího útulku, Záhoří u Písku Investice: - pořízení nové soustavy lavic pro 1 třídu - pořízení 2 nových nábytkových soustav pro 1 počítačovou učebnu a pro učebnu psaní strojem 51

52 Stav před Stav po 52

53 Stav před Stav po 53

54 - ICT Technologický park, vzdělávání dospělých, grant EU OA Písek vystupuje v grantu jako příjemce grantu díky charakteristice školy a je zde zároveň podílníkem s dalšími 5 partnery (Europrofis, SPŠ a VOŠ Písek, izen Písek, Technologické centrum Písek a Intelis Písekna investicích (v plánu pořízení nového serveru). - Jazyková učebna Zavedení ISIC karet OA Koordinátor: Ing. Daniela Fořtová Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž je mezinárodně uznávaným dokladem studenta, akceptovaným ve124 zemích světa, a také kartou využitelnou pro zhruba různých slev a výhod v ČR. Funguje také jako čipová karta pro vstup do školy i jako karta na oběd. ISIC karta, ilustrační karta naší školy Přípravy na stěhování Po celý školní rok uskutečňovány přípravné fáze na sestěhování do budovy Střední zemědělské školy, Čelakovského 200. Dále uskutečněny fáze: - třídění archivu, zachováno velmi mnoho materiálů, které budou předmětem skartačního řádu - vyklizení půdy: 2. a 3. etapa - dozorování stavební části přestavby interiéru v budově Čelakovského 200 na učební prostory pro Obchodní akademii 54

55 Spolupráce se zřizovatelem - prezentace zřizovatele na všech akcích školy, na desce školy a webových stránkách - příprava a aktivní spolupráce při procesu tzv. sestěhování - zřizovatel je partnerem projektu Bolestné kameny Převzetí dárcovského šeku Albert z rukou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Ivany Stráské, patronky projektu Bolestné kameny za Jihočeský kraj Spolupráce s městem Písek Město Písek, majitel budovy Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, Karlova 111, - plnění s velkou péčí většinu údržby majetku přesahující hodnotu drobné údržby - účast starosty města Písku, JUDr. Ondřeje Veselého při přijetí studentů spřátelených škol v Písku na radnici - spolupráce s městem formou vzniklého Studentského parlamentu např. na přípravě pro nová dětská hřiště - dlouhodobá spolupráce na projektu Bolestné kameny, jehož je město Písek v osobě starosty JUDr. Ondřeje Veselého a místostarostky Mgr. Hany Rambousové partnerem - prezentace města Písek na všech akcích školy, na desce školy a webových stránkách 55

56 Pracovní schůzka účastníků projektu Bolestné kameny, architektky a kováře se starostou města Písku, JUDr. Ondřejem Veselým a s místostarostkou města, Mgr. Hanou Rambousovou, na radnici Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou - nabídka kurzů - Podnikatel a firma roku - další ročník s účastí našich žáků - další ročník fiktivního konkurzu uchazečů žáků školy o místo ve firmě, vedeno odborníky z praxe (průmyslová zóna Písek) a ÚP, akce se zúčastnili opětovně i studenti SPŠ a VOŠ Písek závěrečná beseda pro žáky 4. ročníků - představitel JHK je členem školské rady - zprostředkovávání besed významných osobností ekonomického světa pro školu - zástupci školy zváni pravidelně k účasti na podnikatelské fórum Spolupráce se školskou radou s funkčním obdobím pro roky: Složení Školské rady: Za pedagogy školy: Ing. Hana Karolyiová Ing. Věra Prokopová Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 56

57 Mgr. Marta Malčíková Lucie Zelenková Za zřizovatele školy: Ing. Marie Cibulková Vladimír Homola Předseda školské rady: Ing. Hana Karolyiová Ředitel referoval ve školním roce 2012/13 na obou setkáních Školské rady OA a JŠ Písek o činnosti školy, tj. naplňování učebního plánu, projektech, grantech, standardech, materiálním a finančním zázemí školy. Nejaktuálnějším bodem jednání byla kromě referátu ředitele o plnění jeho vize školy nadále hlavně problematika tzv. stěhování, která byla probírána na obou setkáních. V této souvislosti ředitel Školské radě OA a JŠ opět tlumočil záměry zřizovatele se školou. Velikost školy zůstane zachována, pokud bude i v následujících letech trvat naplněnost, jak tomu bylo doposud. Dále ředitel nastínil nové konkrétní kroky, jak hodlá zkvalitnit učební proces, zlepšit materiální zázemí, provázat vzdělávací proces s novými standardy a v maximální možné míře zviditelnit školu na veřejnosti. Spolupráce s ostatními partnery: Díky dalším partnerům Obchodní akademie se podařilo - obměnit nábytek v kabinetech (dar České spořitelny a ČSOB) - vytvořit nový design školy - financovat různé akce pro žáky - využívat bezplatně některé prostory (spolupráce s Prácheňským muzeem) 57

58 Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy Písek 58

59 59

60 60

61 Nadační fond kardinála Miloslava Vlka 61

62 62

63 63

64 64

65 Lesy města Písku Městské služby Písek Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Jihočeská hospodářská komora Radek Hrazdira čerstvá káva Soukromí dárci Bezpečnost ve škole, BOZ a BOZP V souvislosti se stále se měnícími předpisy v rámci klíčové kapitoly instituce byla uzavřena smlouva s bezpečnostním technikem Radkem Srbem z týmu Ing. Jana Romaněnka, specialisty na BOZP ve školství v České republice. Ve spolupráci s Radkem Srbem došlo k vypracování nové obsáhlé dokumentace BOZP, která je průběžně aktualizována. - provedeno nové školení pracovníků školy 65

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 a) Charakteristika školy Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Identifikátor zařízení: 600008584

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 a) Charakteristika školy Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Identifikátor zařízení: 600008584

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1 Charakteristika školy 2 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Jana Husa a Mateřská

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více