VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1

2 Charakteristika školy 4 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy 5 Přijímací řízení do 1. ročníku 2012/13 6 Výsledky vzdělávání žáků (k ) 6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7 Prezentace školy na veřejnosti 8 Prezentace středních škol a den otevřených dveří 8 Webové stránky 8 Praxe žáků 3. ročníků 8 Organizace maturitních plesů 8 Medializace tisk 10 Medializace rozhlas 12 Medializace televize 13 Výchovně vzdělávací akce a projekty 15 Český jazyk a literatura 15 Domácí exkurze 15 Dramatizace 15 Informační technologie 15 Cizí jazyky angličtina 15 Cizí jazyky němčina 15 Comenius, skupinové mobility 16 Comenius individuální mobility 18 Písemná a elektronická komunikace 18 Účetnictví, ekonomika 19 EBCL evropský certifikát v ekonomice 19 Soutěže 20 Fiktivní firmy 22 Fiktivní konkurz 25 Společenskovědný základ: 27 Stopy totality 27 Bolestné kameny 28 Výstavy 38 Besedy s lidmi z veřejného života 38 Tělesná výchova 42 Práce s talentovanými žáky 44 Testování 44 Protidrogová prevence, prevence soc. - patolog. jevů, zdraví 44 Environmentální výchova 44 Výchovné poradenství 44 Studentský parlament 45 Zahraniční exkurze 46 Charitativní projekty - lidé 47 Charitativní projekty zvířata 50 Investice a Investiční projekty 51 Zavedení ISIC karet 54 Přípravy na stěhování 54 Spolupráce se zřizovatelem 55 Spolupráce s městem 55 Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou 56 Spolupráce se školskou radou s funkčním obdobím pro roky: Spolupráce s ostatními partnery 57 2

3 Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy Písek 58 Bezpečnost ve škole, BOZ a BOZP 65 Ostatní ze života školy 66 Ostatní ze života školy 51 Jazyková škola 74 Jazykové odpolední kurzy 74 Jazykové jednoroční kurzy 74 Činnost Jazykové školy za školní rok 2011/12 74 Čeština pro cizince 75 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2011/12 77 Zpráva o plnění minimálního preventivního programu 83 Základní údaje o hospodaření školy 92 3

4 Charakteristika školy Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Identifikátor zařízení: IČO: Adresa: Karlova 111, Písek Telefon: Fax: sekretariát ředitel zástupce ředitele Internetová stránka: Zřizovatel: Právní forma: Jihočeský kraj příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Sekyrka jmenován od Zástupce ředitele Ing. Josef Kostohryz 4

5 Londýn, žákyně a žáci Obchodní akademie na vzdělávací exkurzi ve Velké Británii Scénárista a herec Zdeněk Svěrák na Obchodní akademii Písek 5

6 Obory vzdělávání Studijní obor M/02 Obchodní akademie Škola sdružuje: 1. Obchodní akademie, cílová kapacita 360 žáků, IZO Jazyková škola, cílová kapacita 300 žáků, IZO Pracovníci školy 1. Vedení školy ředitel zástupce ředitele 2. Pedagogičtí pracovníci Externí pedagogičtí pracovníci 3 4. Ostatní pracovníci hospodářka účetní 2 uklízečky topič-školník Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání. Počet hodin vyučovaných neaprobovaně 1,55 % ( MAT 3, OBN 2) Celkový počet pracovníků fyzických 30 přepočtených 24,13 Přijímací řízení do 1. ročníku 2012/13 obor M/02 obchodní akademie počet přihlášených 1. kolo kolo 4 3. kolo 1 počet přijatých Nastoupí: 58 Výsledky vzdělávání žáků (k ) Třída Počet žáků Celkový prospěch Vyznamenání Prospěl Neprospěl Studijní průměr 1.A ,07 1.B ,18 2.A ,47 2.B ,10 6

7 3.A ,25 3.B ,23 4.A ,94 4.B ,27 celkem 225 2,19 Snížený stupeň z chování - 1 žák Výsledky maturitních zkoušek - školní rok 2012/2013 Třída Počet maturujících žáků Celkový prospěch Prospěl Neprospěl Vyznamenání 4.A B Nepřipuštěno k maturitě Ve 4. A neprospělo 10 studentů z toho 8 z matematiky, z CJL ústní část 3, z Účetnictví 1 student, z Ekonomiky 1 student z toho 1 student z MAT, CJL, UCE, EKO) Ve 4. B neprospěl 1 student z EKO, 1 student z ANJ písemná práce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán vzdělávacích akcí pro r. 2012/13 zpracován v srpnu 2012, v průběhu škol. roku aktualizován v návaznosti na potřeby školy, nabídku i finanční možnosti. Plnění plánu kontrolováno průběžně. Další vzdělávání bylo zaměřeno především na následující oblasti: - státní maturity doplňující informace pro zadavatele, hodnotitele, komisaře - chod školy, nové předpisy - výchovní poradci - environmentální problematika - PO, BOZP, zdraví - předměty Vybrané příklady vzdělávacích akcí: - aktualizace programu Smile ŠVP - státní maturita management, komisaři, zadavatelé a hodnotitelé - zkoušky z ČJ pro cizince nové předpisy školení předsedů - aktuality v účetnictví a daních - Inkano environmentální výchova - prevence patolog. jevů - PO a BOZP - přednáška a workshop ČSČK první pomoc - prevence HIV/AIDS Spirála 7

8 - besedy s lidmi z veřejného života Prezentace školy na veřejnosti Prezentace středních škol a den otevřených dveří: - Kulturní dům Písek, budova školy, realizováno každoročně pro případné uchazeče o studium na OA. 1. termín: 5. listopadu 2012, KD Strakonice 2. termín: 12. listopadu 2012, KD Písek a budova školy 3. termín: 15. února pro účely prezentace vznikl předváděcí banner, dále hraný film, kde žáci v roli průvodců prezentují OA Písek. - tradiční schůzka pracovníků školy s ÚP a výchovnými poradci ZŠ Webové stránky: - spuštění nových webových stránek - prezentace školy na www stránkách probíhá průběžně s aktualizací informací, spuštěny nové webové stránky - širší využití programu BAKALÁŘ (klasifikace, docházka, zpracování třídní knihy). - realizace setkání s rodiči v případě potřeby na jedné či druhé straně v průběhu celého školního roku, dále na rodičovských schůzkách, na Valné hromadě SRPŠ, na setkání s rodiči studentů budoucích ročníků Praxe žáků 3. ročníků: proběhly v souladu s plánem roku ve firmách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jakož i ve firmách dle vlastního výběru žáků (po dohodě s odpovědným vyučujícím a vedením školy) v závěru r resp. v květnu Vyučující předmětu EKO odpovídají za organizaci a průběh praxí. Zahájeny nové výstupy praxí v modelu: Výběr praxe studentem a vymezení obsahu praxe po dohodě s vedoucím praxe na pracovišti Výstupní hodnocení vedoucího praxe za průběh na pracovišti jako podklad pro kmenového vyučujícího Zpracování zprávy praxe Délka praxe 3. roč. 1 týden. Organizace maturitních plesů: proběhla obdobně jako v minulých letech, tj. žáci samostatně jako cvičná firma 4. ročníků (po organizační, programové i ekonomické stránce). Prezentace školy na dobré úrovni (listopad, prosinec 2012) kladné ohlasy veřejnosti. 8

9 Maturitní ples 4.A Maturitní ples 4.B 9

10 Medializace 2012/13 tisk: - v tisku průměrně 1 2 měsíčně (Písecký deník, Písecké postřehy, Strakonický deník, MF Dnes aj.) 10

11 11

12 Medializace 2012/13 rozhlas: - v rozhlase celkem 2 x ( prostřednictvím živého vysílání Rádia Orlík, Český rozhlas 2 - Radiožurnál) 12

13 Reportáž s účastníky projektu Bolestné kameny pro Český rozhlas Medializace 2012/13 televize: celkem 3 x Živé vysílání s účastníky projektu Bolestné kameny Česká televize, pořad Sama doma 13

14 Živé vysílání s účastníky projektu Bolestné kameny Česká televize, pořad Sama doma Televizní reportáže a nahrávání ve studiu: 3 x Reportáž k projektu Bolestné kameny, Studio Z, Jihočeská TV 14

15 Výchovně vzdělávací akce a projekty: Český jazyk a literatura: Zájezdy -exkurze do Prahy aj. míst pořádány tradičně se zaměřením na - kulturní instituce - divadelní představení - galerie, architekturu - historii Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová, Mgr. Ilona Šmelhausová, Mgr. Alena Kopecká, Mgr. Radka Pelikánová Dramatizace: Koordinátor: Mgr. Ilona Šmelhausová Ve výuce 1. a 3. ročníku využita s úspěchem forma dramatizace, tj. učení zážitkem. Žáci jsou schopni si na základě dramatizace osvojit více populární, ale právě i dnes již méně populární látky zlatého fondu české literatury. Díky přípravě kostýmů, kulis, hudebního doprovodu a projekce je zde dosahováno hlubšího uchování si dané látky. Nejúspěšnější dramatizace se v daných ročnících dočkaly: J.K.Tyl - Strakonický dudák, J.Vrchlický - Noc na Karlštejně, E.Rostand - Cyrano de Bergerac N.V.Gogol - Revizor Všechny dramatizované hry Voskovce a Wericha, Smoljaka a Svěráka Informační technologie: Koordinátor: Jaroslav Wailgunay Studenti pracují s kancelářskými aplikacemi z balíku Microsoft OFFICE V prvním ročníku je těžiště práce s aplikací Microsoft WORD, v druhém a třetím ročníku s aplikací Microsoft EXCEL, ve čtvrtém ročníku využití aplikace Microsoft OUTLOOK a efektivní spolupráce všech aplikací. - v rámci připravovaného projektu EU peníze školám v plánu obměna 1 nové počítačové učebny - montáž nových dataprojektorů - nákup dalších přenosných počítačů (všichni pedagogové OA jvlastní přenosné počítače, které používají v hodinách) - uskutečnění přechodu na operační systém Windows 7 ze systému Windows XP. Studenti mají cestovní uživatelské účty, které jim umožňují využívat stejné prostředí ve všech učebnách. - rozvíjení systému podpory elektronické výuky MOODLE. Studenti mají k dispozici zadání úkolů a doplňkové lekce k jednotlivým tématům výuky. Též jsou využívány testovací možnosti systému MOODLE 15

16 Cizí jazyky angličtina: Příprava na složení Cambridgeských zkoušek na naší škole jako součást výuky koordinátor: Mgr. Hana Svobodová pravidelná účast v Okresní olympiádě pořádané DDM Písek. Jako člen komise se účastní i pedagog OA. Cizí jazyky němčina: Projekt Comenius, skupinové mobility Partnerství se školami: Zespól Szkól nr 1 w Ostrzeszowie im. Powstańców Wielkopolskich - Polsko Berufbildende Schulen Rohrbach, Rakousko Berufliches Schulzentrum, Meißen, Deutschland Koordinátor: Mgr. Jitka Bočková Zahájení realizace: září 2011 Aktivity v roce (dokončení projektu): Písek, hostitelský pobyt, představení školy, studijních plánů, praktická výuka vaření regionálních specialit, představení regionu a jeho kultury Rohrbach, závěrečný pobyt, seznámení a porovnání studijních plánů a podmínek, s krajem a jeho kulturou, z OA 16 studentů + 2 učitelé Využití IT, příprava k dalšímu zpracování a použití v projektu Comenius 16

17 Projektový pobyt v Písku účastníci projektu po přijetí starostou města Písku, JUDr. Ondřejem Veselým Družební odpoledne v rakouském Rohrbachu účastníci všech 4 škol s koordinátory 17

18 Projekt Comenius individuální mobility výměnný pobyt 2 českých žákyň (září 2012) a 1 rakouské žákyně (únor 2013) Zahájení realizace: září 2012 Koordinátor: Mgr. Radka Pelikánová Vánoce v Rohrbachu (na snímku uprostřed žákyně OA Písek Michaela Barešová a Tereza Matiasková na studijním pobytu v Rakousku) Další spolupráce se školami z Rakouska a Německa se uskutečňuje na bázi konání projektu fiktivních firem (HAK Rohrbach na FIF v červnu) Mgr. Chovancová a I. Šmelhausová pověřeny MŠMT vedením státních zkoušek z ANJ a NEJ jako předsedkyně zkušebních komisí a Mgr. Dovínová předsedkyně komise pro zkoušky z ČJ pro cizince. Písemná a elektronická komunikace: Koordinátor: Ing. Hana Kortusová V krajském kole Mistrovství ČR v grafických předmětech (19. března 2013, SŠ a JŠ s právem SJZ Volyně) se umístili: 18

19 Kristýna Pilná - 4. A - 1. místo (366,7 č. ú./min.; % chyb 0,02) - nominace do celorepublikového kola (neúčastnila se), navržena na setkání úspěšných žáků a studentů s představiteli města Písku Daniel Houzar - 3. A - 5. místo (333,9 č. ú./min.; % chyb 0,00 - jako jediný soutěžící psal se 100% přesností ) Dominika Andělová - 4. A - 7. místo (307,4 č. ú./min.; % chyb 0,06) Kristýna Pilná na krajském kole Mistrovství ČR Účetnictví, ekonomika: - příprava studentů na složení mezinárodně uznávaného certifikátu v ekonomice a podnikání - EBCL, zahájení ve školním roce 2012/2013 Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová 19

20 Naše škola se v loňském školním roce stala partnerem společnosti EuroProfis, s. r. o., která má jako jediná v rámci České republiky licenci na certifikační systém EBC*L (Certifikační systém European Business Competence*). Absolventi, kteří se do projektu přihlásí a úspěšně složí písemnou zkoušku ze tří tematických okruhů, kterými jsou cíle podnikání a ukazatele, sestavování rozvahy, nákladové účetnictví a obchodní právo, získají certifikát EBC*L (Mezinárodní certifikát ekonomické gramotnosti), který je vystaven přímo International Centre of EBC*L (Rakousko) v anglickém jazyce a podepsán Prof. Dr. Gerhardem E. Ortnerem, předsedou výboru Kuratorium Wirtschaftskompetenz fur Evropa, e. V. (Německo). Do tohoto projektu se v loňském školním roce přihlásilo a absolvovalo výše uvedenou zkoušku 11 našich studentů z maturitních ročníků, z nichž devět ji složilo úspěšně. Slavnostní předání diplomů úspěšným absolventům1.ročníku EBCL 20

21 - účast OA Písek na účast na 6. ročníku soutěže ve středoškolských znalostech z účetnictví Má dáti/dal Znojmo - leden Z 70 zúčastněných obchodních akademií z celé ČR se umístila naše škola na 20. místě Koordinátor: Ing. Hana Karolyiová, Ing. Věra Prokopová, Ing. Josef Kostohryz Veronika Kavková, Klára Červenková a Lucie Jandová na soutěži Má dáti dal - účast na celostátní soutěži studentů obchodních akademií - Ekonomický tým konané v březnu v Praze. Součástí soutěže byla prezentace zaslaná dopředu, test znalostí z ekonomiky podniku, ekonomie, účetnictví, daní, informatiky a prezentace vylosovaného tématu před porotou. Z 25 postupujících obchodních akademií z celé ČR se naše škola umístila na 16. místě Koordinátor: Ing. Hana Karolyiová, Ing. Věra Prokopová, Ing. Josef Kostohryz 21

22 Eva Hrnečková, Lucie Jandová a Klára Červenková na 11. ročníku Ekonomického týmu v Praze Spolupráce s VŠE Praha: Koordinátor: Ing Josef Kostohryz In. Kostohryz je zároveň: členem Rady pro uznání vzdělání v rámci certifikace účetních externí posuzovatel bakalářských a diplomových prací pro VŠTE České Budějovice Fiktivní firmy Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt Projekt je nadále vyučován jako nepovinný předmět pro zájemce 2. ročníků V nepovinném předmětu fiktivní firmy aktivně pracovalo 13 žáků z 2. A a 2. B. Firma Progress, s.r.o. působila na fiktivním trhu již 20. školní rok, letos prodej a půjčovna kostýmů Aktivní účast na veletrzích: 22

23 15. listopadu 2012 účast na veletrhu fiktivních firem v Příbrami. Zúčastnili se všichni pracovníci firmy. 8 pracovníků fiktivní firmy Progress prezentovalo prodej a půjčovnu kostýmů na veletrhu v Praze Vinohradech. Zúčastnilo se 30 firem ze 17 českých a moravských škol. Prezentace Fiktivní firmy Progress Písek na veletrhu pořádaném 20. března 2013 v Praze Vinohradech března 2013 účast na největším veletrhu fiktivních firem v České republice v Praze Holešovicích. - ve dnech června 2013 jsme uspořádali již 19. ročník Veletrhu fiktivních firem EFKO v Písku. Na závěr školního roku jsme mohli uvítat 16 stánků z partnerské školy z rakouského Rohrbachu, 10 škol z celých Čech (Volyně, Příbram, Plzeň, Praha, Sokolov, Havlíčkův Brod, Písek), zástupce Národního centra EUROPASS i reprezentanty Centra fiktivních firem z Prahy. 23

24 Veletrh fiktivních firem pořádaný naší školou v Písku Prezentace Fiktivní firmy Progress Písek 24

25 Fiktivní konkurz Koordinátor: Ing. Jaroslav Fořt Vyhlášení nejúspěšnějších firem veletrhu Žáci se ucházejí o vybrané pozice ve skutečných firmách. Žádosti žáků s nejlepšími portfolii postoupí před komisi, kde jsou prověřovány znalosti z oboru, zájem o práci, jazykové znalosti a vyjadřovací schopnosti. Konkurz je konán pro žáky 4. ročníků V letošním roce ( ) se konal konkurz již po páté. Členem výběrové komise byl mimo jiné generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., Vladimír Homola, ředitel Kontaktního pracoviště Písek ÚP ČR JUDr. Jiří Brožák, ředitel Obchodní akademie Písek Mgr. Pavel Sekyrka, Mgr. Stanislava Plachá, ředitelka lidských zdrojů Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o., Písek. Konkurz pořádala škola ve spolupráci s JHK, ÚP a SPŠ již popáté. Odezva od žáků, kteří se konkurzu zúčastnili, byla velmi pozitivní. 25

26 Žákyně 4.B Nikola Nekysová se uchází o místo asistentky generálního ředitele ČSAD České Budějovice Zástupci firem na meetingu se studenty závěrečných ročníků 26

27 Partnerství pro ICT Písek Vzdělávání dospělých Koordinátor: Ing. Hana Karolyiová V rámci projektu má škola vymezeny následující úkoly: - vykonávání činnosti metodika v projektu Partnerství pro ICT Písek v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Ing. Věra Prokopová) - zpracování Manuálu pro lektora k modulu 10 Tržní chování, nyní je manuál na posouzení u oponenta - na oponentuře k modulu 11 Řešení prodeje technologií. Na podzim letošního roku je plánováno pilotní ověření, tedy proškolení metodickým materiálem, kterého se zúčastní jako lektor. Společenskovědný základ: Stopy totality Koordinátor: Mgr. Martin Chovanec Tento celostátní projekt, který je realizován společností Zapomenutí o.s., si klade za hlavní cíl vyzvat žáky a studenty, aby sami aktivně vyhledali pamětníky a zaznamenali jejich příběhy, zachránili fotografie a dokumenty, porovnali je s dobovým tiskem a archivy. Touto formou si studenti mohou prohloubit své znalosti a dovednosti o ne příliš šťastném období naší země v letech vlády KSČ. Do tohoto projektu se na naší škole přihlásilo celkem devět studentek, všechny z prvního ročníku. Na samotný úvod se vybrané třídy školy zúčastnily přednášky na téma Dějiny komunistické totality, kterou vedli pracovníci realizačního týmu společnosti Zapomenutí o.s. Zároveň byly ve škole instalovány panely z putovní výstavy, kde byly přiblíženy osudy lidí, které komunistický režim perzekuoval. Tyto osudy byly zmapovány již dříve studenty z různých škol v republice. Studentky, které se do projektu zapojily, uskutečňovaly průvodcovskou činnost ve škole a zájemce o výstavu po škole provázely a poskytovaly jim informace. Posléze byly studentky, které se do Stop totality přihlásily, podrobněji seznámeny s formami perzekucí uplatňovanými složkami podléhající KSČ. Snahou týmu je získat svědectví alespoň dvou lidí, kteří byli komunistickou totalitou poznamenáni. Tato svědectví budou poté zveřejněna jak na školních internetových stránkách, tak i v regionálním tisku. 27

28 Prezentace celostátního projektu v budově školy pro veřejnost Provázení účastníků projektu v budově školy pro školy Bolestné kameny 2012 Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka Cíl projektu: pojmenovat bolesti moderního člověka, pomoci je uchopit u sebe, prohloubit sociální cítění ve vztahu k druhým a pomoci posunout moderního člověka k naději V první fázi měli studenti Obchodní akademie za úkol sestavit 14 bolestí moderního člověka. Mezi tématy se objevily např. ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, smrt blízkého, opuštěnost, deprese atd. Patnácté heslo bylo od začátku dané Naděje. Hesla byla zkonzultována s lidmi ze všech sociálních sfér a dále, 28

29 ve druhé fázi byl studenty distribuován na 600 míst (domovy důchodců, školy, dětské domovy, církve, věznice, hospice, úřady práce aj.) dopis a plakát s těmito hesly a zde lidé žádáni, aby poslali studentům svůj příběh. K dnešnímu dni vlastníme několik desítek příběhů z věznic, dále lidí onkologicky nemocných, opuštěných, zraněných atd., kteří vzali jako naději již to, že se mohli z bolesti vypsat, ale svým příběhem mnohem více posunout další, kteří v současnosti svým bolestným kamenem prochází. Ve třetí fázi vznikne 14 putovních panelů s bolestmi z pohledů lidí, kteří bolesti prodělali a pozitivně překonali a patnáctým panelem, který ponese jméno Naděje. Tyto panely budou posílány na místa, kde mohou pomoci prohloubit sociální cítění a posunout k naději (nemocnice, hospice, vězení, dětské domovy, úřady práce atd.). Poté senát, ambasády, Brusel, po překladu školy v zahraničí. Pozn.: V rámci této fáze se také do projektu zapojilo Jihočeské divadlo, které připravuje dramatizaci k projektu. Ve čtvrté fázi se uskuteční v rámci Cesty bolestných kamenů instalace skutečných kamenů v Píseckých horách. Kameny o velikosti 1,8 x 1 m povedou cestou do hor a na cestě dlouhé 1,5 km ponesou bolesti moderního člověka, které budou mít na sobě napsané 1 kámen 1 heslo. Nahoře, pod otevřenou oblohou, bude poslední zastavení - kámen Naděje, ten bude jiný i mineralogicky. V páté fázi vznikne CD, na kterém budou předčítat 14 příběhů 14 herců a Tomáš Halík. CD, eventuálně sborník bude určený pro základní a střední školy a veřejné instituce. První příběh byl již pro účely projektu nahrán s hercem Janem Třískou v České televizi V šesté fázi dokument pro Českou televizi (na přání České televize) Autor a koordinátor projektu: Mgr. Pavel Sekyrka, ředitel Záštita nad projektem: Marta Kubišová, prof. Tomáš Halík Další záštita nad projektem: Město Písek Jihočeský kraj Česká křesťanská akademie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozpočet: panely (Čj, Aj, NJ): Kč, Cesta zamyšlení: Kč, Nahrávání, studio, hudba, herecké obsazení: Kč (odhad) Sponzoři: Nadační fond ČEZ: Kč Mládež v akci: EUR Nadace kardinála Miloslava Vlka: Kč Passerinvestgroup: Kč Nadační fond Albert: Kč Intelis: Kč Záštita náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje: Kč Ostatní dary formou subdodavatelských společností: Kámen a písek, spol. s.r.o. - kámen ČR Beton, s.r.o. - beton Zakom, s.r.o. - sondáž terénu před hloubením GK Plavec tisk velkoplošných plakátů, sponzorská cena pro geodetické zaměření terénu Lesy města Písku lesnické práce Městské služby dlouhodobé zapůjčení dopravního značení Správa a údržba silnic Jihočeského kraje bezplatné užívání depozitních prostor pro uložení kamenů Kočí, a.s. bezplatný převoz části kamenů do depozitních prostor 29

30 Dosavadní medializace: Česká televize (Sama doma), MF dnes, IDNES, rádio Orlík, Písecký deník, Jihočeská televize, internet Oficiální plakát k projektu Účastníci projektu s koordinátorem 30

31 Prezentace projektu pro starostu města Písku, JUDr. Ondřeje Veselého a místostarostku města, Mgr. Hanu Rambousovou Prezentace projektu pro starostu města Písku, JUDr. Ondřeje Veselého a místostarostku města, Mgr. Hanu Rambousovou 31

32 Prezentace pro vedení Nadačního fondu Albert, společnost Ahold Česká republika Prezentace projektu kardinálu Miloslavu Vlkovi 32

33 Prezentace pro developera Radima Passera, Passerinvestgroup Nahrávání reportáže pro posluchače Českého rozhlasu 33

34 Živé vysílání pro pořad Sama doma, Česká televize Převzetí dárcovského šeku Nadačního fondu Albert z rukou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Ivany Stráské, patronky projektu za Jihočeský kraj 34

35 Převoz kamenů v rámci stavební fáze do depa na opracování 35

36 Hloubící práce v Píseckých horách v rámci stavební fáze projektu Herec Jan Tříska v rámci nahrávací fáze projektu ve studiu na Kavčích horách 36

37 První zvukařské práce pro výstup na CD Herec Jan Tříska součástí projektu školy 37

38 Výstavy: Kordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka Na škole pravidelně pořádáme výstavy na různá aktuální témata: Nejvíce navštívené v loňském roce byly: Anthropoid a Genocida Romů. V rámci výstav organizují pedagogové workshopy, které z látky výstav vycházejí Expozice Genocida Romů pro veřejnost Besedy s lidmi z veřejného života: Koordinátor: Mgr. Pavel Sekyrka V rámci uskutečněných besed přijali na Obchodní akademii Písek pozvání např.: scénárista a režisér Hynek Bočan, ekonom Tomáš Sedláček, kardinál Miloslav Vlk, scénárista a herec Zdeněk Svěrák, ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba. Besedy, které se podařilo uskutečnit, měly mimořádný ohlas a v rámci vzdělávacího procesu i přínos. Další přínos pro školu tkví v některých případech v dlouhodobé spolupráci, kterou se daří s přednášejícími aktivně naplňovat. 38

39 Režisér Hynek Bočan 39

40 PhDr.Ing. Tomáš Sedláček, PhD Kardinál Miloslav Vlk 40

41 Scénárista, herec a spisovatel Zdeněk Svěrák Ministr průmyslu a obchodu České republiky, MUDr. Martin Kuba 41

42 Tělesná výchova: - využívání pronajímané tělocvičny ELIM, kde se učitelé zaměřují vzhledem k možnostem tělocvičny především na rozvoj a zdokonalování dovedností ve sportovních hrách basketbal, volejbal, futsal, malá kopaná, florbal. - využívání pronajatého areálu Sportcentra Písek u Výstaviště, kde mají žáci možnost věnovat se individuálním sportům např. tenisu, squashi, bowlingu, stolnímu tenisu. Druhé sportovní centrum, které škola používá, je Harmony Wellness club vedle kostela. Zde zkouší žáci různé druhy moderních skupinových fitness cvičení (bosu, pilates, flexi-bar, flowin, jumping, trx, zumba, earobic, spinning). - využívání plaveckého stadionu, zimního stadionu, atletického stadionu a beachvolejbalové hřiště - letní cykloturistický kurz září 2012 Nová Pec 3. Ročník - lyžařské kurzy únor 2013 Železná Ruda 2. ročníky (spojeno do 1 kurzu) Golf, rozšířená výuka TV na škole díky spolupráci se sponzorem 42

43 Podzimní cykloturistický kurz tříd 3.A a 3.B Lyžařský kurz tříd 2.A a 2.B 43

44 Program akcí se dařilo plnit podle plánu a jsou zařazeny i do programu příštího školního roku. Při nižším počtu účastníků (lyžařský kurz) rozhodnuto spojit obě skupiny do jednoho kurzu. Žáci, kteří se kurzu nezúčastní, docházejí do školy. Práce s talentovanými žáky: Testování : - od září do dubna - individuální výuka německého jazyka pro zájemce, talentované žáky 3. ročníků, - příprava na jazykové zkoušky, pravidelná účast 6-8 studentek - vytipování talentovaných žáků pro výstupy školy (soutěže, prezentace, společenské aktivity) - Scio 1.ročníky Vektor zjišťování přidané hodnoty - 3. ročníky dtto (evaluace školy). - Obecné studijní předpoklady 4. ročníky Protidrogová prevence, prevence soc. - patolog. jevů, zdraví Zpráva o plnění preventivního programu viz příloha. Obvyklé akce na základě zaběhnuté spolupráce, pořádané pravidelně a opakovaně vždy v průběhu celého školního roku. - první pomoc ČSČK pro pedagogy, pro žáky 1. ročníků - setkání metodiků prevence - pravidelné pohovory s problematickými žáky a jejich rodiči (docházka, prospěch, chování) - spolupráce s Centrem sluchově postižených v Českých Budějovicích a příprava individuálních vzdělávacích plánů pro sluchově postižené žáky - interaktivní program Arkáda 1. ročníky - drogy - vzdělávací program pro dívky S tebou o tobě - Krizový plán školy zpracování, aktualizace - minimální preventivní program Environmentální výchova - spolupráce s Městem Písek - Odbor životního prostředí - důležitost propojení ekonomického a ekologického pohledu (čistička, separace odpadů) - ECČB - energetické centrum - šetření energiemi, alternativní zdroje tematicky zaměřené besedy a přednášky pro 1. a 2. ročníky- - odborné exkurze Výchovné poradenství - výběr povolání, nabídky podnikatelů z Písku, výběr vhodné VŠ - spolupráce SCIO - bezplatné pilotní testování- žáci se seznámí s typy testů 44

45 - prezentace JU Pedagogická fakulta- 4. ročníky - SCIO - prezentace pro 3. ročníky - kontakty s pedag. psychol. poradnou Písek a SCP České Budějovice - pohovory s žáky a rodiči (docházka, prospěch, problémy v kolektivu aj.) - individuální vzdělávací programy - poradenství pro 4. ročníky (možnosti studia, přijímací zkoušky, testování, volná - místa, kontakty s ÚP a MÚ) - přehledy o umístění absolventů Studentský parlament Koordinátor: Mgr. Zuzana Dovínová Studentský parlament na OA Písek zahájil svoji druhou sezonu. V minulém školním roce se podařilo zintenzivnit komunikaci mezi jednotlivými studenty, studenti se snaží svými nápady a připomínkami zlepšit chod školy, pomáhají při realizaci školních akcí. Studentský parlament se dle potřeby schází několikrát měsíčně. V minulém školním 2012/2013 roce se znovu studenti vyjádřili k tématu vybudování hřišť pro náctileté, zároveň do parlamentu vstoupily nové tváře, novými členy se stali studenti prvních ročníků. Studentský parlament OA Písek se i nadále aktivně podílel na veřejném životě nejen na OA, ale i v Písku. Studentky 2. ročníku Nikola Sismilichová a Nikola Trnková uspořádaly anketu na téma: Volba prezidenta ČR. O tuto anketu byl nebývalý zájem a studenti o volbě prezidenta diskutovali i v hodinách občanské nauky. O názorech studentů OA jsme se mohli více dozvědět na nástěnce Studentského parlamentu. Složení parlamentu ve školním roce 2012/13 45

46 Zahraniční exkurze I letos konala škola navzdory téměř neexistujícím finančním prostředkům školy pro výjezdy několik domácích a další dvě zahraniční exkurze prosince 2012 Vánoční Vídeň, 2 autobusy - v týdnu od 1-6. dubna 2013 pobývali žáci naší školy v Londýně Vánoční exkurze do Vídně Vzdělávací exkurze do Londýna 46

47 Exkurze do Londýna se mohla uskutečnit díky účasti sponzorů na akci - doprava ČSAD České Budějovice Kč sleva na dopravu, sponzorský dar Charitativní projekty - lidé: Koordinátor: Mgr. Alena Kopecká Adopce na dálku podpora studia chlapce z Indie Srdíčkové dny charitativní sbírka pro organizaci Život dětem Likvidace lepry podpora stavby nemocnice v Kalkatě Charitativní činnost školy Světluška vybráno Kč 2. Srdíčkové dny vybráno Kč 3. Pravidelná každoroční donace katolické charitě na výchovu a vzdělání adoptovaného indického chlapce - žáci a sbor darovali Kč 4. Každoroční příspěvek na podporu boje s leprou a výstavbu česko-indické nemocnice pod záštitou katolické církve - darováno Kč Všechny charitativní akce naší školy jsou zcela dobrovolné, i přesto je stále více zájemců, kterým nejsou osudy druhých lhostejné a kteří rádi pomáhají zlepšit životní podmínky svých bližních. Každý rok se daří vybrat více, a tak je zřejmé, že studentky a studenti OA si osvojují lepší strategie, a hlavně jsou přesvědčeni o významu darování přebytku do míst, kde je bída a nouze. Adoptovaný chlapec z Indie, Akshaya Poojari 47

48 Poděkování Život dětem o.p.s. za Srdíčkové dny 48

49 Poděkování Nadačního fondu Českého rozhlasu za Srdíčkové dny Světlušky OA v akci 49

50 Projekt Likvidace lepry Bezplatná výuka dětí cizinců z Vietnamu a Moldávie: Koordinátor a lektor: PhDr. Karel Cejnar V rámci této části projektu se věnuje lektor ve svém volném čase (hlavně víkendy) dětem cizinců. Cílem je postoupení kulturních univerzálií České republiky coby hostitelské země či nového domova. Charitativní projekty - zvířata:: Koordinátor: Ing. Eva Kopřivová V podporovaném útulku naší školou je kolem 70 opuštěných psů, kůň, počet koček není znám ani majitelce. Žáci tento útulek podporují již 3. rokem, většinou čtvrtletně. Za vybrané peníze, které jsou zcela dobrovolné, nakoupí koordinátor většinou granule. Pokud jsou velké zimy, uděláme sbírku dek a sena. Poslední, předprázdninová sbírka v červnu, byla věnovaná na úhradu veterinárního ošetření. 50

51 Žákyně OA na pravidelné návštěvě psího útulku, Záhoří u Písku Investice: - pořízení nové soustavy lavic pro 1 třídu - pořízení 2 nových nábytkových soustav pro 1 počítačovou učebnu a pro učebnu psaní strojem 51

52 Stav před Stav po 52

53 Stav před Stav po 53

54 - ICT Technologický park, vzdělávání dospělých, grant EU OA Písek vystupuje v grantu jako příjemce grantu díky charakteristice školy a je zde zároveň podílníkem s dalšími 5 partnery (Europrofis, SPŠ a VOŠ Písek, izen Písek, Technologické centrum Písek a Intelis Písekna investicích (v plánu pořízení nového serveru). - Jazyková učebna Zavedení ISIC karet OA Koordinátor: Ing. Daniela Fořtová Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž je mezinárodně uznávaným dokladem studenta, akceptovaným ve124 zemích světa, a také kartou využitelnou pro zhruba různých slev a výhod v ČR. Funguje také jako čipová karta pro vstup do školy i jako karta na oběd. ISIC karta, ilustrační karta naší školy Přípravy na stěhování Po celý školní rok uskutečňovány přípravné fáze na sestěhování do budovy Střední zemědělské školy, Čelakovského 200. Dále uskutečněny fáze: - třídění archivu, zachováno velmi mnoho materiálů, které budou předmětem skartačního řádu - vyklizení půdy: 2. a 3. etapa - dozorování stavební části přestavby interiéru v budově Čelakovského 200 na učební prostory pro Obchodní akademii 54

55 Spolupráce se zřizovatelem - prezentace zřizovatele na všech akcích školy, na desce školy a webových stránkách - příprava a aktivní spolupráce při procesu tzv. sestěhování - zřizovatel je partnerem projektu Bolestné kameny Převzetí dárcovského šeku Albert z rukou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Ivany Stráské, patronky projektu Bolestné kameny za Jihočeský kraj Spolupráce s městem Písek Město Písek, majitel budovy Obchodní akademie a Jazykové školy Písek, Karlova 111, - plnění s velkou péčí většinu údržby majetku přesahující hodnotu drobné údržby - účast starosty města Písku, JUDr. Ondřeje Veselého při přijetí studentů spřátelených škol v Písku na radnici - spolupráce s městem formou vzniklého Studentského parlamentu např. na přípravě pro nová dětská hřiště - dlouhodobá spolupráce na projektu Bolestné kameny, jehož je město Písek v osobě starosty JUDr. Ondřeje Veselého a místostarostky Mgr. Hany Rambousové partnerem - prezentace města Písek na všech akcích školy, na desce školy a webových stránkách 55

56 Pracovní schůzka účastníků projektu Bolestné kameny, architektky a kováře se starostou města Písku, JUDr. Ondřejem Veselým a s místostarostkou města, Mgr. Hanou Rambousovou, na radnici Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou - nabídka kurzů - Podnikatel a firma roku - další ročník s účastí našich žáků - další ročník fiktivního konkurzu uchazečů žáků školy o místo ve firmě, vedeno odborníky z praxe (průmyslová zóna Písek) a ÚP, akce se zúčastnili opětovně i studenti SPŠ a VOŠ Písek závěrečná beseda pro žáky 4. ročníků - představitel JHK je členem školské rady - zprostředkovávání besed významných osobností ekonomického světa pro školu - zástupci školy zváni pravidelně k účasti na podnikatelské fórum Spolupráce se školskou radou s funkčním obdobím pro roky: Složení Školské rady: Za pedagogy školy: Ing. Hana Karolyiová Ing. Věra Prokopová Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 56

57 Mgr. Marta Malčíková Lucie Zelenková Za zřizovatele školy: Ing. Marie Cibulková Vladimír Homola Předseda školské rady: Ing. Hana Karolyiová Ředitel referoval ve školním roce 2012/13 na obou setkáních Školské rady OA a JŠ Písek o činnosti školy, tj. naplňování učebního plánu, projektech, grantech, standardech, materiálním a finančním zázemí školy. Nejaktuálnějším bodem jednání byla kromě referátu ředitele o plnění jeho vize školy nadále hlavně problematika tzv. stěhování, která byla probírána na obou setkáních. V této souvislosti ředitel Školské radě OA a JŠ opět tlumočil záměry zřizovatele se školou. Velikost školy zůstane zachována, pokud bude i v následujících letech trvat naplněnost, jak tomu bylo doposud. Dále ředitel nastínil nové konkrétní kroky, jak hodlá zkvalitnit učební proces, zlepšit materiální zázemí, provázat vzdělávací proces s novými standardy a v maximální možné míře zviditelnit školu na veřejnosti. Spolupráce s ostatními partnery: Díky dalším partnerům Obchodní akademie se podařilo - obměnit nábytek v kabinetech (dar České spořitelny a ČSOB) - vytvořit nový design školy - financovat různé akce pro žáky - využívat bezplatně některé prostory (spolupráce s Prácheňským muzeem) 57

58 Partneři Obchodní akademie a Jazykové školy Písek 58

59 59

60 60

61 Nadační fond kardinála Miloslava Vlka 61

62 62

63 63

64 64

65 Lesy města Písku Městské služby Písek Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Jihočeská hospodářská komora Radek Hrazdira čerstvá káva Soukromí dárci Bezpečnost ve škole, BOZ a BOZP V souvislosti se stále se měnícími předpisy v rámci klíčové kapitoly instituce byla uzavřena smlouva s bezpečnostním technikem Radkem Srbem z týmu Ing. Jana Romaněnka, specialisty na BOZP ve školství v České republice. Ve spolupráci s Radkem Srbem došlo k vypracování nové obsáhlé dokumentace BOZP, která je průběžně aktualizována. - provedeno nové školení pracovníků školy 65

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 a) Charakteristika školy Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Identifikátor zařízení: 600008584

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1 Charakteristika školy 2 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Alešova Vodňany Alešova ulice č.50 38901 Vodňany Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavel

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Čelakovského 200

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Čelakovského 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Čelakovského 200 1 Charakteristika školy 4 Obor vzdělávání 4 Pracovníci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více