CCS Limit průvodce. Na správné cestě. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CCS Limit průvodce. Na správné cestě. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o."

Transkript

1 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je významnou společností na českém trhu, která má ve svém portfoliu řadu moderních produktů a služeb. Firmám nabízíme domácí karty CCS Limit, CCS Business, mezinárodní karty UTA/CCS, řízení logistiky firemního autoparku a věrnostní programy. Pro sledování provozu vozidel a jejich správu nabízíme systém CCS Monitor. Podrobné informace o produktech CCS naleznete na CCS Limit průvodce CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Chlumčanského 5, Praha 8 Tel.: , fax: web: Na správné cestě

2 OBSAH Úvod 1 Obchodní místa 2 Postup při nákupu s kartou CCS Limit 3 Parametry karty 4 Vzdálená změna parametrů 9 Změna bezpečnostního PIN kódu karty 11 Zablokování karty 12 Vyúčtování a daňový doklad 12 Pojištění 13 Slovníček pojmů 15 KONTAKT CCS Česká společnost pro platební karty sr.o. Chlumčanského Praha 8 Libeň Fax: KONTAKTNÍ CENTRUM NONSTOP INFOLINKA

3 1. ÚVOD Vážený kliente, děkujeme vám, že jste zvolil kartu CCS Limit, která využívá nejmodernější čipovou technologii. Ta přináší vysokou bezpečnost bezhotovostních nákupů a možnost volitelného nastavení parametrů. Společně s touto kartou dostáváte do rukou také přehlednou brožuru CCS Limit - průvodce, která vám usnadní běžné používání této karty. Na následujících stránkách se dozvíte, jak postupovat při nákupech s kartou na obchodních místech, při změně jednotlivých parametrů nebo zablokování karty. Dále jsou zde uvedeny možnosti nastavení parametrů karty CCS Limit a rovněž služby, které jsou její neoddělitelnou součástí. Vaše karta CCS Limit platí standardně po dobu dvou let, volitelně může být vystavena i na jeden rok. Platnost karty sledujeme za vás a automaticky měsíc před koncem její platnosti vám vystavíme novou, kterou vám zašleme poštou. V případě, že nebudete mít zájem o automatické obnovení karty nebo budete potřebovat provést změnu, kontaktujte nás dva měsíce před koncem její platnosti. Pro další informace můžete volat nonstop Kontaktní centrum CCS nebo nás naleznete na internetové adrese

4 2. OBCHODNÍ MÍSTA Kartu CCS Limit můžete využít k nákupům na téměř všech čerpacích stanicích v České republice a ve vybrané síti na Slovensku. Rovněž s ní nakoupíte zboží a služby v síti LPG stanic, autoopraven, pneuservisů, myček, prodejen náhradních dílů a u asistenčních služeb. Kartu CCS Limit lze použít v servisech pouze s nastavením kódu nebo skupiny zboží k tomu určené. Máte-li zájem využívat kartu také k nákupům v síti servisů, nastavte restrikci minimálně na skupinu 03 nebo na kód zboží 57. Více viz kapitola Vzdálená změna parametrů. POZOR! Částka uhrazená na ostatních provozovnách mimo čerpací stanice neovlivní momentální výši vašeho denního ani měsíčního limitu na kartě. Podrobné podmínky použití karty CCS Limit v servisech a autoopravnách naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách užívání karet CCS. Při svých nákupech s kartou CCS Limit se můžete v síti obchodních míst setkat se dvěma způsoby odbavení - s elektronickými terminály a s mechanickými strojky pro příjem karet. Elektronické terminály V současnosti jsou jimi vybaveny všechny čerpací stanice i řada servisů. Na těchto terminálech musíte vždy zadat váš bezpečnostní PIN kód (osobní identifikační číslo). Bez správně zvoleného PINu nemůžete úhradu kartou provést. Před tiskem účtenky musíte potvrdit výši částky za nákup a následně stvrdit správnost uvedených údajů svým podpisem na účtence. Mechanický strojek (imprinter) S touto variantou akceptace karet CCS se můžete setkat na některých méně frekventovaných obchodních místech. Používá se také v případě poruchy elektronického terminálu a je jeho plnohodnotnou náhradou. Mechanický strojek pouze přenáší údaje z karty na papírovou účtenku. Správnost údajů na účtence potvrdíte svým podpisem. Daňové doklady za nákupy provedené mimo čerpací stanice vám vystaví jakékoli obchodní místo, kde jste zboží nebo službu nakupovali s kartou CCS. Za nákupy realizované u čerpacích stanic obdržíte od CCS jednou měsíčně souhrnný daňový doklad. Současně obdržíte detailní vyúčtování všech realizovaných nákupů.

5 3. POSTUP PŘI NÁKUPU S KARTOU CCS LIMIT Kartu CCS Limit vsuňte do zařízení (PIN PAD) pro zadávání PIN kódu čipem nahoru. Na displeji problikne výše limitu pro nákup. Ten představuje finanční částku, kterou máte momentálně k dispozici pro váš nákup. Zvolte na klávesnici PIN PADu PRODEJ. Obsluha zadá do terminálu kód zboží, jeho množství a cenu. Následně vás vyzve k potvrzení zadané částky. Ta se vám objeví na displeji. Jestliže částka souhlasí, potvrďte ji stisknutím zeleného tlačítka. Pokud nesouhlasí, stiskněte červené tlačítko. Prodej se tím zruší a obsluha musí zopakovat zadání se správnými hodnotami. POZOR! Jakmile potvrdíte nesprávnou částku, nemůžete již provést opravu. Částka vám bude odečtena od limitu na kartě a následně zahrnuta do přehledu uskutečněných transakcí. V případě, že máte aktivovanou některou z funkcí karty CCS Limit, sledujte displej PIN PADu, který vás bude instruovat, jak dále postupovat. V případě, že žádné další funkce karty CCS Limit nemáte, po výzvě na displeji PIN PADu zadejte váš čtyřmístný kód PIN.

6 POZOR! Zadáte-li třikrát po sobě špatný PIN, karta se automaticky zablokuje. Obnovu zablokované karty můžete provést osobně v sídle CCS nebo ji zašlete poštou do CCS k odblokování. Následuje zápis provedeného nákupu do karty a tisk kontrolního dokladu o nákupu. Jakmile displej zobrazí VYJMETE KARTU, je ukončen zápis nákupu do karty. Vyjměte svou kartu z PIN PADu. Správnost údajů na účtence potvrďte svým podpisem vy i obsluha provozovny, která vám poté vydá jedno vyhotovení této účtenky. POZOR! Zjistíte-li, že byla provedena transakce na nesprávnou částku nebo zboží, můžete obsluhu požádat o storno provedené transakce. Dle jejích instrukcí vložte kartu zpět do PIN PADu a zvolte STORNO. Obsluha následně zadá do terminálu data ke storno transakci. Displej zobrazí stornovanu částku, jejíž správnost je třeba potvrdit. Poté se hodnoty limitů na kartě zvýší o stornovanou částku, pouze však do maximální nastavené výše limitu. Terminál vytiskne účtenku a vyzve vás k odebrání karty, svým podpisem potvrdíte správnost vytištěných údajů. 4. PARAMETRY KARTY U karty CCS Limit se setkáte se dvěma druhy parametrů - neměnnými a proměnnými. a) Neměnné parametry naleznete vyražené přímo na vaší kartě. Jedná se o číslo karty (obsahuje i vaše zákaznické číslo), platnost karty a název společnosti (podobu názvu vaší společnosti na kartě si zvolíte při podpisu smlouvy). zákaznické číslo

7 b) Proměnné parametry se zaznamenávají na čip karty a jejich přehled si můžete zobrazit na PIN PADu na obchodních místech CCS. Tyto parametry kdykoli snadno změníte dle pokynů v kapitole Vzdálená změna parametrů. omezení nákupu zadávání stavu tachometru denní limit vzdálená změna parametrů měsíční limit PIN kód SPZ jméno držitele SPZ vozidla/jméno řidiče Karta CCS Limit může být vystavena na SPZ vozidla nebo na jméno řidiče, může být však vystavena i jako univerzální. Údaje o jménu řidiče nebo SPZ vozidla naleznete vytištěny na účtence. Denní limit Uvádí se v korunách a jedná se o maximální částku, kterou můžete použít k nákupům s kartou v jednom dni ( hodin). Jestliže částka, kterou chcete uhradit, převyšuje zůstatek denního limitu, nemůžete již s kartou nakupovat. Tento parametr je dokonalou ochranou proti zneužití karty, protože škodu způsobenou případným odcizením můžete minimalizovat právě výší limitu. Příklad: Denní limit na vaší kartě máte nastavený na Kč. Provedete transakci v hodnotě 800 Kč, tím se váš denní zůstatek až do hodin sníží na 200 Kč. Jestliže budete chtít provést další nákup například za 300 Kč, terminál vám sdělí, že máte nedostatečný zůstatek denního limitu. V takovém případě již nelze kartou tuto částku uhradit.

8 Měsíční limit Uvádí se v korunách a jde o maximální částku, která může být kartou uhrazena za jeden kalendářní měsíc. Všechny nákupy se průběžně odečítají od tohoto limitu, a tak si můžete na PIN PADu kdykoli zjistit váš aktuální limit pro nákup. Vhodně zvolená výše měsíčního limitu vám pomůže objevit rezervy nejen ve spotřebě pohonných hmot. Výši měsíčního limitu nejlépe stanovíte podle měsíčního obratu nebo podle plánovaného množství cest. Úpravy měsíčních limitů se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami užívání karet CCS. Příklad: Váš měsíční limit na kartě máte nastavený na Kč, tuto částku jste však v červenci vyčerpal(a) již 12. den v měsíci. Při dalším nákupu nepůjde karta použít a terminál ohlásí nedostatek finančních prostředků. Tento stav potrvá až do konce července. Poznámka na kartě Tato informace vám pomůže lépe se orientovat ve vyúčtování mezi větším počtem karet (číslo divize, identifikační číslo vozu apod.). Tento údaj se rovněž tiskne na účtence při úhradě kartou. Podoba poznámky je na vás, může však obsahovat maximálně 16 znaků. Jako poznámku však neuvádějte SPZ ani jméno řidiče - jsou-li tyto údaje vytištěné na kartě, stávají se neměnnými parametry. Omezení nakupovaného zboží a služeb po skupinách Podle tabulky rozdělení zboží do skupin si můžete zvolit tu, která uspokojí vaše nároky na rozsah služeb a zboží, které chcete s kartou CCS Limit nakupovat. SKUPINA skupina 00 skupina 01 skupina 02 skupina 03 DRUH ZBOŽÍ A SLUŽEB nafta, Nafta Plus, Diesel Plus, Nafta Speciál, aditivum, dálniční poplatky zboží skupiny 00 + Natural, Natural Plus, Natural Normal, Natural Special, Super, mix, topný plyn, LPG, ekologická paliva, ostatní PHM zboží skupiny 01 + oleje, tuky, mazadla, nemrznoucí kapaliny, provozní náplně zboží skupiny 02 + mytí vozidel, oprava a údržba vozidel, sběr a likvidace odpadu, parkovací služby,

9 skupina 04 skupina 05 skupina 06 odtah vozidla, mezinárodní přeprava, služby celního deklaranta zboží skupiny 03 + náhradní díly, autokosmetika, autopříslušenství, drobné autodoplňky, lékárna, barvy, laky, kartografické zboží, pneumatiky, půjčovné aut, mobilní telefon zboží skupiny 04 + potraviny, vratné obaly, knihy, noviny, časopisy, hygienické potřeby zboží skupiny 05 + občerstvení, účetní, telekomunikační a právní služby Příklad: Zvolíte-li si skupinu označenou číslem 04, budete moci kartou hradit zboží a služby ze skupin 04, 03, 02, 01, 00, ale nebudete moci nakoupit zboží a služby ze skupin 05 a 06. Omezení nakupovaného zboží a služeb po jednotlivých položkách V případě, že vám nevyhovuje žádná ze skupin zboží 00 až 06, můžete si vybrat jednotlivé druhy zboží a služeb. Zvolit si lze maximálně čtyři konkrétní položky, které můžete s kartou CCS Limit nakupovat. 1 nafta, Nafta Speciál, Nafta Plus, Diesel Plus, aditivum 2 Speciál 3 Super 4 Natural, Natural Speciál, Natural Plus, Natural Normal 6 oleje, tuky, mazadla 10 nemrznoucí kapaliny, provozní náplně 13 náhradní díly 14 mytí vozidel 15 občerstvení, potraviny 20 mix, topný plyn, LPG, ekologická paliva, ostatní PHM 24 dálniční poplatky 25 vratné obaly 35 autokosmetika, autopříslušenství, drobné autodoplňky, lékárna, barvy, laky 38 kartografické zboží, knihy, noviny, časopisy 40 hygienické potřeby 50 pneumatiky 55 mobilní telefon 57 oprava a údržba vozidel, sběr a likvidace odpadu, práce výrobní povahy

10 61 parkovací služby 62 půjčovna aut 66 odtah vozidla 67 mezinárodní přeprava, služby celního deklaranta 69 účetní a právní služby 70 telekomunikační služby Příklad: Pokud si zvolíte kód zboží 01, 10, 14, 24, můžete uhradit kartou CCS Limit pouze naftu, nemrznoucí kapaliny, provozní náplně, mytí vozidla a dálniční kupony. POZOR! Kódy zboží nelze kombinovat se skupinami! Všechny karty CCS Limit můžete použít v servisech pro úhradu zboží a služeb pouze v tom případě, že karta není na tyto platby omezena zvolenou skupinou nebo kódy zboží. Zadávání stavu kilometrů Tato funkce slouží ke kontrole spotřeby pohonných hmot a k přesné evidenci stavu kilometrů. Na základě výzvy na displeji PIN PADu ZADEJ STAV KM zadejte stav počítadla kilometrů ve vašem vozidle. Údaj se objeví ihned na účtence a zároveň je součástí vyúčtování. Tato funkce je volitelná. V objednávce je třeba specifikovat, zda chcete stav kilometrů zadávat či nikoli. Jestliže budete chtít kdykoli v budoucnu funkci využít, je možné ji aktivovat nebo naopak zrušit pro celou firmu i pro jednotlivé karty. Změna PIN kódu U karty CCS Limit je možné v průběhu doby platnosti karty libovolně měnit PIN kód. Stačí pouze nastavit volitelný parametr Změna PIN kódu na kartě povolena. Pokud tento parametr nezvolíte, zůstává PIN kód konstantní. V případě, že změněný PIN zapomenete, můžete písemně požádat o vystavení duplikátu původního PIN kódu. Současně musíte kartu doručit do sídla CCS a požádat o odblokování karty. Funkci Změna PIN kódu na kartě můžete pozastavit a kdykoli následně obnovit pro celou firmu i jednotlivé karty.

11 5. VZDÁLENÁ ZMĚNA PARAMETRŮ Proměnné parametry karty CCS Limit, které jsou vypsány v předchozí kapitole, můžete libovolně po celou dobu platnosti karty měnit, přičemž provedená změna se projeví za dva pracovní dny po jejím odeslání do CCS. Zaslání požadavku na změnu parametrů karty můžete provést dvěma způsoby: Faxem Ke změně parametrů karty CCS Limit slouží Změnový formulář. Tento formulář si můžete kdykoli vytisknout z našich internetových stránek Samozřejmě vám jej na vyžádání rádi zašleme poštou či faxem. Vyplněný formulář podepsaný kontaktní osobou zasílejte na naše faxové číslo Prosíme vás o dodržování formy Změnového formuláře. Formulář vás přesně nasměruje, jak vyplnit vaše jednotlivé požadavky na změny tak, aby nedošlo k žádné chybě. Prostřednictvím internetu Změnu parametrů karty CCS Limit můžete zadat i v autorizované části Zákaznického servisu CCS na internetové adrese Zde zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Po úspěšném vstupu do systému vyberte z menu položku Online změna parametrů a zvolte kartu CCS Limit. Na obrazovce se vám otevře změnový formulář, do kterého zapište číslo karty, u které chcete provést změny, a její platnost. Vyplňte pouze ta pole, ve kterých chcete provést změnu a potvrďte tlačítkem na konci formuláře. Jestliže nemáte přístup do autorizované části Zákaznického servisu na internetu, kontaktujte naše nonstop Kontaktní centrum na telefonním čísle Nové parametry můžete do karty nahrát na kterékoli čerpací stanici v ČR, která je vybavena elektronickým terminálem CCS, a to za dva pracovní dny po úspěšném odeslání vašeho požadavku na změnu.

12 Změna parametrů na obchodních místech CCS Kartu CCS Limit vložte do PIN PADu, na displeji se zobrazí: LIMIT PRO NAKUP. Výběrem FUNKCE listujte až na funkci ZMENA PARAMETRU. Stiskem zelené klávesy potvrďte svou volbu. Probíhá spojení s centrem CCS a záznam nových parametrů do karty. Po úspěšném záznamu dat do karty vás displej informuje, že parametry byly změněny. Poté se vytiskne kontrolní stvrzenka, na které jsou již uvedeny nové parametry karty. Tuto stvrzenku nemusíte podepisovat. Po ukončení tisku a po zaznění zvukového signálu vyjměte kartu z PIN PADu. Změna parametrů je dokončena. Nyní můžete nakupovat s novými parametry karty. POZOR! Jestliže v průběhu spojení s centrem CCS dojde k jakékoli chybě v přenosu dat, na displeji se objeví informace: ZMENA PARAMETRU nepotvrzeno nebo ZMENA PARAMETRU neprovedeno Tato hlášení znamenají, že při přenosu dat nastala chyba a je třeba celý proces změny parametrů zopakovat. Jestliže se vám ani po dalším pokusu nepodaří provést změnu parametrů a PIN PAD opět ohlásí stejnou chybu, volejte Kontaktní centrum CCS.

13 Aktuální přehled parametrů si můžete kdykoli vytisknout. Umožňuje to funkce PIN PADu Tisk parametrů, kterou vyvoláte klávesou Funkce. 6. ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍHO PIN KÓDU KARTY Jedním z možných nastavení karty CCS Limit je změna bezpečnostního PIN kódu (čtyřmístné osobní identifikační číslo). Díky této funkci si můžete ke své kartě zvolit PIN, který bude pro vás nejlépe zapamatovatelný. PIN můžete měnit, jak často uznáte za vhodné, a to po celou dobu platnosti karty. POZOR! V případě, že svůj nový PIN zapomenete, karta se vám po třech špatných pokusech zablokuje. Kartu zašlete poštou do CCS k odblokování. Karta je v tomto případě aktivována s původním PIN kódem. Váš PIN kód můžete změnit ve všech provozovnách vybavených elektronickým terminálem CCS (PIN PADem). Jak postupovat? Kartu CCS Limit vložte do PIN PADu. Stejně jako u Změny parametrů karty vyberte z funkcí Změnu PIN. Displej PIN PADu vás postupně instrukcemi navede, jak realizovat změnu PIN kódu. POZOR! Funkce Změna PIN kódu karty se vám v nabídce PIN PADu zobrazí pouze v případě, že ji máte aktivovanou. Jestliže máte funkci na změnu PIN kódu zablokovanou, v nabídce se po stisku klávesy Funkce objeví pouze nabídky ZMENA PARAMETRU a TISK PARAMETRU. 7. ZABLOKOVÁNÍ KARTY Karta CCS Limit je chráněna bezpečnostním PIN kódem. V případě, že si poznamenáte toto číslo v blízkosti karty nebo přímo na ni, hrozí vám v případě zcizení nebo ztráty její neoprávněné použití cizí osobou. Jakmile zjistíte, že nemáte svou kartu CCS, ihned ji zablokujte. Využijte k tomu naše Kontaktní centrum.při zablokování karty po telefonu je třeba tento krok potvrdit písemně, a to dopisem na adresu společnosti nebo faxem na číslo

14 Zablokování karty výrazně zjednodušíte tím, že budete znát její 16místné číslo (na kartě nejsou vyraženy údaje o držiteli nebo SPZ a mohlo by dojít k záměně blokovaných karet). Jestliže máte více univerzálních karet, je znalost čísla karty nutností. Její číslo si proto vždy poznamenejte odděleně od karty, abyste jej mohli použít v případě zablokování karty. Doporučujeme vám poznamenat si čísla karet ihned při jejich převzetí. 8. VYÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÝ DOKLAD Zpracování nákupů uskutečněných kartou CCS Limit probíhá jedenkrát měsíčně. Vždy na začátku následujícího kalendářního měsíce máte k dispozici v autorizované části Zákaznického servisu souhrnný daňový doklad opatřený elektronickým podpisem včetně podrobného přehledu transakcí, které jsou součástí daňového dokladu. Výpisy obsahují detailní informace o uskutečněných nákupech (datum, čas, místo, nakupované zboží, množství, jednotkovou cenu apod.) a výsledná forma přehledu transakcí (tištěná a elektronická podoba) závisí pouze na vaší volbě. Příklad: Na začátku měsíce února obdržíte vyúčtování plateb uskutečněných v měsíci lednu. Uskutečněné nákupy jsou v pravidelných termínech dvakrát měsíčně inkasovány z vašeho účtu. Díky tomu můžete mezi inkasními termíny libovolně disponovat s vašimi financemi. S jakýmikoli nejasnostmi ve vyúčtování se obracejte na naše Kontaktní centrum, kde vás spojí s reklamačním oddělením CCS. Doporučujeme vám využívat Zákaznický servis na internetu, kde vedle daňového dokladu a přehledu transakcí nabízíme i přehledy platných karet, jejich online přiobjednávku, prohlížení aktuálního čerpání na jednotlivé karty, seznam inkas a další přehledy a statistiky, které se váží k vašim kartám CCS Limit.

15 9. POJIŠTĚNÍ Úrazové pojištění Jako držitel karty CCS Limit získáváte automaticky úrazové pojištění (výše plnění činí až Kč) a životní pojištění (výše plnění činí až Kč plus Kč v případě, že byl řidič připoután bezpečnostním pásem). Kromě tohoto standardního úrazového pojištění můžete získat za měsíční poplatek ve výši 79 Kč navýšení limitů pojistného plnění a rozšíření pojistného krytí. Bližší informace k této nabídce naleznete na internetových stránkách nebo vám je rádi sdělí pracovníci Kontaktního centra CCS. POZOR! Pojištění se vztahuje pouze na řidiče! Sjednáno je s AIG Czech Republic pojišťovnou a.s., V Celnici 1031/4, Praha 1. S pojistnou událostí se s důvěrou obraťte přímo na CCS. Rádi vám poskytneme informace, jak postupovat při jejím řešení. Pojištění léčebných výloh Na základě spolupráce s pojišťovnou AIG máte jako držitel karty CCS Limit možnost sjednat si u CCS výhodné roční pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí. Aktuální nabídku všech variant pojištění odstupňovanou výší plnění vám rádi zašleme poštou nebo si ji můžete zjistit na internetových stránkách CCS. Pojištění právní ochrany Zdarma můžete využít pojištění právní ochrany související s provozem vozidla v evropských státech, středozemních ostrovních státech a státech sousedících se Středozemním mořem a při řešení problémů běžného rodinného života na území České republiky, které zajišťujeme společně s pojišťovnou D.A.S. Touto ochranou se rozumí právní stanovisko k možnostem řešení vašeho právního problému.

16 Z titulu pojištění právní ochrany jsou hrazeny náklady k prosazení práv a oprávněných zájmů: osoby řidiče motorového vozidla, kdy se v oblastech motorismu může jednat o případy prosazení náhrady škody, trestní nebo přestupkové řízení nebo řízení o odebrání řidičského průkazu a jiné spory z pojistných smluv obecně zasahujících do trestního a pojistného práva (obhajoby v trestním řízení, spory z úrazového pojištění a podobně) fyzických osob v souvislosti s movitým majetkem pojištěné osoby, vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti nebo bytu (má-li pojištěná osoba v ČR trvalé bydliště). Účast se vztahuje na pojištěné osoby, případně rodinné příslušníky, jakmile se jejich jednání stane předmětem občanskoprávních nároků, trestního, pojistného, vlastnického, nájemního, závazkového nebo sousedského práva. D.A.S. v těchto případech hradí držitelům karty CCS Limit náklady, které je nutné vynaložit k prosazení práv a oprávněných zájmů do výše Kč. Hrazena je poradenská činnost, pomoc a podpora pojištěné osobě. Poskytnuta může být ústní porada, ale i písemné stanovisko a finanční úhrady nezbytných výdajů do výše stanovené pojištěním. Hrazeny jsou například obvyklé výlohy právních zástupců, poplatky za soudní řízení, výdaje za soudně nařízené znalecké posudky, náklady pojištěné osoby na cestu k soudnímu řízení, kauce a další poplatky. Jak postupovat při pojistné události? Při žádosti o právní ochranu uvedete číslo své karty CCS, jméno a příjmení (popř. obchodní jméno) a telefonní číslo, na němž jste k zastižení. Dále stručně a srozumitelně popíšete vzniklý problém a specifikujete svůj požadavek na právní ochranu. Kontakt: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Benešovská 40, Praha 10 INFO linka D.A.S.:

17 Telefon pro ohlášení pojistné události: (v pracovních dnech od 8 do 16 hodin) Tísňová linka právního oddělení: (každý den od 16 do 8 hodin) 10. SLOVNÍČEK POJMŮ Čipová karta Využívá nejmodernější čipové technologie a zákazníkům nabízí několikanásobně více funkcí než běžná karta magnetická. Navíc zajišťuje vysokou bezpečnost a kontrolu provedených transakcí. Elektronický terminál Moderní nástroj pro platbu kartou, který na dálku komunikuje s karetním centrem a umožňuje bezpečnější a komfortnější placení za služby a zboží. Imprinter Mechanický strojek, který přenáší údaje z karty na papírovou účtenku. Používá se v některých smluvních servisech a v případě poruchy elektronického terminálu. PIN Čtyřmístné bezpečnostní identifikační číslo, které slouží jako ochrana proti neoprávněnému použití karty v případě její ztráty nebo krádeže. PIN PAD Neoddělitelná součást elektronického terminálu. Do štěrbiny na jeho přední straně se vkládá karta a jeho součástí je displej a klávesnice pro zadávání PINu a vyvolání jednotlivých funkcí.

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více