STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 09 Výroční zpráva

2 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 5/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v návaznosti na 0 a zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.. Základní údaje o škole. Název školy, sídlo, právní forma Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 09, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 8, Plzeň. Škola jako právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola: IZO místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb:. Klatovská 09, Plzeň 2. Tylova 57, Plzeň. Školní jídelna-výdejna: IZO , místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Klatovská 09, Plzeň Svářečská škola: IZO , místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Majerova 3, Plzeň.2 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Ing. Rostislav Študent, tel , fax , Zástupci ředitele: Mgr. Josef Houška statutární zástupce PaedDr. Lubomír Čihák Ing. Jarmila Konopová p. Miroslava Jeřábková.3 Adresa pro dálkový přístup: Kontakty Tel , , fax ,

3 .5 Údaje o školské radě Předseda školské rady: Bc. Milan Topinka Členové jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jiřina Kdýrová, Bc. Milan Topinka Členové zvoleni zákonnými zástupci ţáků a zletilými ţáky: Ing. Jiří Janeček, Vladimír Ančinec Členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Izabela Macnerová, Bc. Martin Škoula.6 Přehled vyučovaných oborů vzdělání Obory vzdělání s maturitní zkouškou pro ţáky základních škol M/00 Strojírenství M/00 Technické lyceum M/003 Mechatronika M/003 Strojírenská technická administrativa L/00 Mechanik seřizovač L/00 Mechanik strojů a zařízení M/0 Strojírenství M/0 Elektrotechnika M/0 Technické lyceum M/0 Ekonomika a podnikání Obory vzdělání s maturitní zkouškou denní nástavbové vzdělávání L/506 Provozní technika Obory vzdělání s maturitní zkouškou dálkové nástavbové vzdělávání L/506 Provozní technika L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba Obory vzdělání s maturitní zkouškou distanční vzdělávání M/00 Strojírenství M/003 Strojírenská technická administrativa Obory vzdělání s výučním listem H/00 Obráběč kovů H/00 Zámečník H/00 Strojní kovář H/00 Truhlář H/00 Modelář H/0 Strojní mechanik H/0 Truhlář 2

4 2. Přehled pracovníků školy 2. Pedagogičtí pracovníci Ing. Rostislav Študent ředitel školy, vyučoval strojírenskou technologii Mgr. Josef Houška zástupce ředitele pro praktické vyučování, vyučoval strojírenskou technologii PaedDr.Lubomír Čihák zástupce ředitele pro teoretické vyučování, vyučoval matematiku a deskriptivní geometrii Ing. Jarmila Konopová zástupkyně ředitele pro teoreticko výuku, vyučovala technická měření Mgr.Dagmar Auterská, Ph.D. francouzský jazyk Štěpán Biskup Mgr. Hana Blaţková německý jazyk, hospodářský zeměpis PhDr. Eva Bouhamra fyzika, chemie, základy ekologie Ing. Věra Brichtová stavba a provoz strojů, CAD systémy, informační a komunikační technologie Jaromír Čapek tělesná výchova Ing. Hana Divišová ekonomické a administrativní předměty, management Josef Dobrý praxe, Ing. Josef Gruber technická mechanika, technologické procesy,kontrola a měření Petr Halama fyzika, matematika Mgr. Hana Hamouzová německý jazyk, ruský jazyk, občanská nauka Mgr. Ivana Harmadyová český jazyk Hlaváč Miroslav učitel praxe, odborné předměty Ing. Petr Hlávka odborné předměty v oboru mechatronika Jaroslav Hort, praxe Ing. Miroslav Hůrka strojírenské předměty, mechatronika, automatizace, tvorba rozvrhu hodin Bořivoj Janoušek Petr Kaminietz, praxe Ladislav Kašpar Mgr. Václav Klaus strojírenské předměty Jaromír Kohout, vedoucí svářečské školy Václav Kohout vedoucí Jiří Kolovský praxe, strojírenské předměty, programování NC strojů Mgr. Jiří Korima výpočetní technika Hana Korimová matematika, fyzika Robert Korsa Mgr. Helena Koubková, Ph.D. český jazyk, občanská nauka Mgr. Vladimíra Krampolová český jazyk, občanská nauka Jaroslav Krásný Mgr. Eva Krauzová matematika Ing. Marie Krňoulová ekonomické předměty Ing. Jana Le strojírenské předměty Jan Líbenek tělesná výchova Ing. Jiří Lokajíček technické kreslení Mgr. Izabela Macnerová anglický jazyk Mgr. Marie Mádlová anglický jazyk Veronika Mádlová anglický jazyk Ing. Marie Mašková deskriptivní geometrie, strojírenské předměty Ing. Petra Mašková strojírenské předměty Mgr. Ľubica Matásková matematika, chemie Josef Morávek Ing. Milan Nechanický, Ph.D. elektrotechnické předměty, informační a komunikační technologie Ing. Jiří Nekola odborné předměty Ing. et Bc. Zdeněk Němeček strojírenské předměty, informační a komunikační technologie František Novák Ladislav Pakandl Mgr. Marcela Podlipská anglický jazyk PaedDr. Rudolf Podlipský průmyslové výtvarnictví Přinda Jan, praxe Josef Raboň, praxe 3

5 Ing. Jitka Roubalová Mgr. Anna Rysková Ing. Iva Řeţábková PhDr. Eva Sedlecká Mgr. Kateřina Sekyrová Ing. Ivana Schmiederová Ing. Jiří Slavík Mgr. Petr Slavík Mgr. Miloš Smolík Mgr. Jan Sojka Ing. Pavel Steininger Mgr. Vladimír Straka Mgr. Dana Strnadová Ing. Petr Svoboda Ing. Jaromír Šavel Karel Šilhan Ing. Martin Škoula Mgr. Dagmar Špalová Hana Šrámková Stanislav Thomayer Mgr. Iveta Tomášková Ing. et Bc. Petr Vlček Václav Vogel Vladimír Vondryska Jan Vospálek Karel Ţiţkovský 2.2 Správní zaměstnanci Šárka Čiháková Miroslava Jeřábková Josef Veringer Ilona Tůmová Jaroslava Havlová Olga Malá Jana Pikrtová Ing. Karel Pešek Mgr.Andrea Macnerová Ing. Štěpánka Kacerlová Jaroslav Eismann Josef Švec Helena Štýsová Anna Herejtová Ing. Milan Muţík Anna Ciroková Hana Bacigálová Jindřiška Ďuráková Věra Medňanská Jitka Hricová Eva Kastnerová Naděţda Kloudová Marie Kosmatová Iveta Mašátová Marie Opatrná Marie Pobjecká Marie Poláková Emilie Rumlová Alena Volfová Jolana Kadlecová Jaroslava Viedemannová Iveta Mašátová informační a komunikační technologie, CAD systémy, metodička ICT německý jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů český jazyk, občanská nauka český jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů, informační a komunikační technologie strojírenské předměty matematika, výchovný poradce matematika český jazyk, dějepis strojírenské předměty, programování NC strojů elektrotechnické předměty tělesná výchova, zeměpis, základy ekologie ekonomické předměty strojírenské předměty praxe, technologie, programování NC strojů, strojírenská technologie, odborné předměty zpracování dřeva matematika, fyzika ekonomické a administrativní předměty všeobecné předměty informační a komunikační technologie, praxe, praxe sekretářka, pracovnice podatelny a archivu zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz správce budov provozní účetní mzdová účetní pracovnice ekonomického úseku pracovnice ekonomického úseku správce počítačové sítě pracovnice knihovny interní auditorka údrţbář, pracovník ve výdejně nářadí školník vrátná vrátná energetik školy školní jídelna školní jídelna školní jídelna 4

6 2.3 Centrum praktického vyučování Vladimír Karas vedoucí sluţeb Ján Kamenský mistr údrţby Jiří Odehnal mechanik Josef Mareška, Miroslav Havel elektromontér Rudolf Puhan údrţbář Irena Procházková, Ivana Krejčová skladové dělnice Miroslav Kopenec nástrojař Zdeňka Puhanová svačinářka Jolana Havlová uklízečka 3. Údaje o přijímacím řízení Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů vzdělání 3.. Denní vzdělávání včetně nástavbového Kód oboru Název oboru Počet přihlášených Počet přijatých H/0 Modelář L/00 Mechanik strojů a zařízení L/00 Mechanik seřizovač H/0 Strojní mechanik H/0 Obráběč kovů H/0 Strojní kovář H/0 Truhlář M/0 Strojírenství (denní) L/506 Provozní technika (denní) M/0 Ekonomika a podnikání M/0 Elektrotechnika M/0 Technické lyceum 5 0 Celkem Ostatní formy vzdělávání Kód oboru Název oboru Počet přihlášených Počet přijatých L/503 Dřevařská a nábytkářská výroba (dálkové) M/00 Strojírenství (distanční) L/507 Provozní technika (dálkové) M/003 Strojírenská technická administrativa (distanční) 0 0 Celkem 0 0 5

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek (k ) Maturitní zkouška: počet žáků ve třídě žáci, konající zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 23-4-M/00Strojírenství M/00Strojírenství (distanční) M/00 Technické lyceum M/003 Mechatronika L/506 Provozní technika (denní) L/506 Provozní technika (dálková) M/003 Strojírenská technická administrativa (denní) M/003 Strojírenská technická administrativa (distanční) L/00 Mechanik strojů a zařízení L/00 Mechanik seřizovač L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba(dálková) Celkem Závěrečná zkouška: 2-53-H/00 Modelář H/00 Zámečník H/00 Strojní kovář H/00 Obráběč kovů H/00 Truhlář Celkem Řešení stížností počet stíţností z toho celkem oprávněných částečně neoprávněných neoprávněných 0 0 6

8 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání: Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení Počet účastníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název školení Počet účastníků Vyuţití programu Microsoft Outlook výuce Word 2007 pro začátečníky Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení Nacionalismus a jeho podoby na počátku XXI. století Kurz angličtiny pro mírně pokročilé Nácvik konverzačních aktivit k maturitě Lipsko - exkurze v závodě Porsche Inovace ve výuce na SŠ - vedení 2 Kurz Záchrana z válce Dendrologická exkurze do zámeckého parku ve Štiříně Vyuţití divadelních fíglů ve výuce Poznej svoje peníze 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Na třídních aktivech. ročníků proběhlo seznámení rodičů s aktivitami školy v oblasti prevence, byla nabídnuta pomoc při řešení individuálních problémů ( studijní a osobní potíţe), proběhlo upozornění na aktualizaci ţádostí o případné úlevy pro ţáky (s ohledem na moţné problémy disfunkce apod.) a rodiče byli poţádáni o aktivní spolupráci. Byl monitorován stav ţáků prvních ročníků s poruchami učení a vypracována strategie školy pro práci s hendikepovanými ţáky, s ţáky s poruchami učení a s talentovanými ţáky. Na začátku října 200 v termínech 4.0., 5.0., 8.0. a proběhly ve třídách TR, MS, EP a ZK adaptační kurzy ve spolupráci s pracovníky pedagogicko psychologické poradny Plzeň. Cílem bylo vybudování základů zdravého kolektivu, odhalení potencionálních rizik ve skupině, bliţší seznámení ţáků a začlenění pedagoga do skupiny. 7

9 V průběhu roku se první ročníky zúčastnily celé řady aktivit směřujících k prevenci v problémových oblastech chování ţáků. V listopadu 200 byly vyuţity finanční zdroje získané z projektu Peníze pro účast z grantového programu Plzeňského kraje v oblasti mládeţe a sportu 200. Cílem projektu bylo umoţnit většímu počtu ţáků zúčastnit se na preventivní akci - pořad s Josefem Klímou Zločin kolem nás. V roce 20 proběhla u oborů ukončovaných maturitní zkouškou série tří přednášek a diskusních setkání v rámci protidrogové prevence ( informace, řešení krizových situací) ve spolupráci s organizací Point 4 s následnou zpětnou vazbou pro školu a třídní učitele. Pro první ročníky proběhly dvouhodinové informační semináře ve spolupráci s organizací Řekni NE drogám řekni ANO ţivotu. S ohledem na tuto spolupráci ( p. L. Bechyně) se naše škola dne účastnila akce Běh proti drogám pořádané touto organizací za přítomnosti zastupitelů města Plzně, městské policie a kapitána fotbalového týmu Viktorie Plzeň Pavla Horvátha. Ve všech prvních ročnících proveden v průběhu měsíců října a listopadu sociometrický průzkum s ohledem na vyloučení moţných špatných mezilidských vztahů ( šikana, problémy v komunikaci apod.) a následně byl vyhodnocen výstupem speciálně pro třídní učitele a následně pro kolektiv diskuze a odpovědi na dotazy a nejasnosti. Pokračovala úspěšná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v rámci projektu Kapezet (Bc. Lukáš Eisenwort, Mgr. Michal Slivka), při řešení problémů v rámci vzdělávacího procesu školy. Další aktivity Výchovným poradcem byl vypracován nový projekt v rámci grantového programu Plzeňského kraje s názvem Aktivity 20, který obsahoval tři poloţky ( adaptační kurzy 20, protidrogová prevence, Peníze pro účast 2 ). Tento projekt byl úspěšný a škola získala pro školní rok 20/202 částku 0 000,- Kč. Ţáci posledních ročníků se v rámci projektu Nezvratné osudy setkali s účastníky dopravních nehod, kterým tato událost zasáhla do ţivota a formou přímých rozhovorů ( skupiny po šesti studentech na jednu oběť ) konfrontovali svoje názory a zkušenosti se svojí účastí v silničním provozu. Spolupráce bude v novém roce pokračovat. Ve spolupráci se studenty Lékařské fakulty ( p. Baumruk ) proběhlo v tělocvičně školy šestihodinové školení pro třetí a čtvrté ročníky na téma První pomoc v praxi, kde si studenti mohli osobně prakticky vyzkoušet řešení krizových situací při různých typech zranění. V průběhu celého školního roku došlo k několika desítkám setkání a rozhovorů výchovného poradce se studenty a jejich rodiči, kde byly konzultovány a následně byla nabídnuta řešení jejich problémů ve spolupráci s třídními učiteli. Rodičům byla nabízena konkrétní pomoc a kontakty na organizace nabízející řešení daných problémů. Výchovný poradce byl v kontaktu jak s ţákem a jeho zákonnými zástupci,tak s třídním učitelem a řešil nově vzniklé problémy. Probíhala aktivní spolupráce s třídními učiteli 4. ročníků studijních oborů a třetích ročníků učebních oborů. Ţáci školy byli informováni o dnech otevřených dveří vysokých škol v Plzni a aktivně se jich účastnili. V průběhu druhého pololetí školního roku 200/20 všechny poslední ročníky navštívily informační centrum Úřadu práce v Plzni, kde obdrţely všechny aktuální informace, které by měl znát absolvent školy před vstupem na trh práce. 8

10 Studenti dostávali aktuální informace o nabídkách jak studijního typu ( VŠ, VOŠ, jazykové kurzy atd.), tak nabídky moţných pracovních míst formou materiálů nebo aktuality na stránkách výchovného poradenství na webu školy ( apod.). Ve spolupráci s vedením školy byl umoţněn několika ţákům studijních oborů přestup do oborů s výučním listem a celé řadě ţáků přestup mezi obory po konzultacích s rodiči i ţáky. Všechny tyto aktivity směřovaly k usnadnění vstupu našich studentů a ţáků na trh práce, ale i pro přechod na vysokou školu. Tradičně pokračovalo zapojení studentů školy do charitativních akcí: - 8. září aktivní účast na dobročinné sbírkové akci Den, kdy svítí Světlušky vybráno 0 254,- Kč, - duben - účast na dobročinné sbírkové akci pro organizaci ADRA podíl našich studentů organizátorem (pan Kříţek) hodnocen velice kladně. Ze strany obou organizátorů jsme se setkali s velice pozitivním hodnocením a ve zmiňovaných akcích budeme i nadále pokračovat. Na stránkách výchovného poradce a na informativních nástěnkách byly zveřejněny a aktualizovány adresy organizací nabízejících své sluţby, jak v oblastech prevence, tak i řešení problémů ţáků během studia (pedagogicko-psychologická poradna, Fond ohroţených dětí, Linka důvěry, linky psychologické pomoci atd.). Informace byly umístěny na stránkách výchovného poradenství naší školy. Probíhala pravidelná účast metodika prevence na setkání metodiků prevence plzeňských škol pořádaných PPP v rámci programu Kapezet. Zde bylo získáno velké mnoţství uţitečných informací a kontaktů. 6.2 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným subjektem Název projektu Vedoucí projektu ve škole Vyhlašovatel Finanční dotace Comenius - The European Tradesman - na r Mgr. M. Mádlová EU - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy celková předpokládaná dotace EUR, zatím poskytnuta záloha v Kč odpovídající.200 EUR Motivace pro technické vzdělávání mládeţe - r Ing. J. Roubalová Plzeňský kraj Kč Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeţe - rok 20 - Partnerství škol SPŠS Plzeň a BSA Amberg Ing. P. Hlávka Plzeňský kraj Kč 9

11 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeţe - rok 20 - Zajištění průběhu návštěvy představitelů pěti evropských odborných škol v Plz.kraji Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci Motivace pro technické vzdělávání mládeţe Plzeňského kraje Mgr. M. Mádlová Plzeňský kraj Kč Mgr. P. Slavík Plzeňský kraj Kč Ing. Študent Plzeňský kraj Bez finančního příspěvku Aktivní motivace ţáků ZŠjistota pro budoucnost technických oborů Ing. Študent Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje Bez finančního příspěvku UNIV 2 KRAJE Ing. Študent MŠMT Bez finančního příspěvku Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na vyuţívání energetických zdrojů pro 2. století a jejich dopad na ţivotní prostředí Ing. Mašková P. MŠMT Bez finančního příspěvku 6.3 Účast žáků v soutěžích Středoškolská odborná činnost V okresním kole se umístili Tomáš Havlíček a Michal Fiala v kategorii 0 (Elektrotechnika, elektronika a komunikace) na 3. místě, v kategorii 2 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie soutěţili Tomáš Linhart, Tomáš Moule a Petr Melinger, obsadili 2. místo. Další soutěže Festo, regionální soutěţ Dovednosti v pneumatice a elektropneumatice,ţáci M.Kosek, S. Suchý a T. Havlíček obsadili obě první místa s exponátem Pneumatické a elektropneumatické řízení. V soutěţi, která proběhla v Národním technickém muzeu v Praze, Postav si svůj Stirlingův motor obsadili ţáci Matoušek a Braun ze třídy 3 MS všechna tři první místa v kategoriích Otáčky, Design a Technická zlepšení. Soutěţ Dobřívský cvoček proběhla v prostorách vodního hamru v Dobřívě. Ţáci D. Kubík a V. Šrachta obsadili v soutěţi dvojic 2. místo, v soutěţi jednotlivců V. Šrachta se umístil na 7. místě. Zlatý pohár Linde ţák J. Kubišta ze třídy 3. MS obsadil 6. místo v metodě 35. Celostátní soutěţ v odborných dovednostech Modelář ţák J. Čejka obsadil. místo a ţák L. Slavík 2. místo. AUTODESK ACADEMIA design - 7. ročník soutěţe v dovednostech práce v programech AutoCAD a Inventor. Soutěţe se zúčastnil ţák M. Volf z třídy 3ST a obsadil 0. místo. 0

12 Sportovní soutěže Ţáci školy byli přihlášeni do většiny sportovních přeborů středních škol našeho kraje (atletika, plavání, florbal, volejbal, přespolní běh, hokejbal, házená, kopaná, sálová kopaná). Ve volejbale obsadili chlapci.místo v krajském kole, v hokejbale také.místo v krajské soutěţi a na přeboru republiky ţáci skončili na 7. místě. Nejlepšího umístění ţáci dosáhli v beach volejbale, kde vyhráli mistrovství republiky. V přespolním běhu se stali naši chlapci přeborníky kraje. 6.4 Prezentace školy na veřejnosti Dny otevřených dveří 3. prosince 200 se konal den otevřených dveří v Centru praktického vyučování. Ve škole byl den otevřených dveří uspořádán o den později 4. prosince 200. Návštěvníci mohli zhlédnout výukové prostory v budově školy na Klatovské třídě a dílny SPŠ. V odborných učebnách asistovali ţáci a předváděli práci s rozmanitým odborným hardwarovým i softwarovým vybavením a učebními pomůckami (CNC stroje, dotykové tabule, simulace elektronických obvodů, počítačová podpora konstruování aj.). Den otevřených dveří byl zopakován v menším rozsahu StreTech 20 České vysoké učení technické v Praze uspořádalo dne 5. června 20 v budovách ČVUT pátý ročník workshopu ţáků středních škol StreTech 200. Workshopu se zúčastnilo přes 300 účastníků se 55 projekty z celé České Republiky. Účastníci prezentovali výsledky své práce z různých vědních oborů.workshop proběhl stánkovou formou, kde kaţdý dostal prostor, ve kterém představil svůj exponát.hlavním cílem StreTech bylo dát moţnost studentům a studentkám prezentovat výsledky své práce a seznámit se s prací svých kolegů a kolegyň na univerzitní půdě ČVUT. Naši ţáci Matoušek a Braun prezentovali svůj výrobek Stirlingův motor. Dny vědy a techniky v Plzni, Noc vědců 8. září 200 škola vystavovala robotickou ruku na Dnech vědy a techniky na plzeňském náměstí a na Noci vědců v Techmánii. Akademie řemesel Rokycany. Cestopisné prezentace pro veřejnost Pořádá Ing. Petr Vlček jako charitativní akce pro Fond ohroţených dětí. 7. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 7. Spolupráce s firmou Festo Didaktic Na naší škole je od dubna 2007 v provozu učebna pro výuku mechatroniky a automatizace. Vznikla spoluprací školy a firmy Festo Didaktic, která začala jiţ v roce 993. V současné době je škola přihlášena do projektu UNIV,dalšího vzdělávání dospělých pracovníků. Projekt je zaměřen právě na oblasti řízení v mechatronice, programování PLC automatů a CNC strojů. Zkušební ověřování projektu probíhá i ve spolupráci s firmou Festo Didaktic.

13 7.2 Spolupráce s firmami při zajišťování praktického vyučování (odborného výcviku) Škola spolupracuje při zabezpečování odborného výcviku pro ţáky čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a tříletých oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s následujícími firmami: ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Tylova 57, Plzeň ŠKODA ELECTRIC a.s. Tylova /57, Plzeň ŠKODA POWER s.r.o. Tylova /57, Plzeň MDS Engineering k.s. Podnikatelská 27, Plzeň ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. Americká 030, 330 Třemošná HOFMEISTER s.r.o. Mezi ploty 2, Plzeň GÜHRING s.r.o. Na Perkách 608, Líně-Sulkov BRUSH SEM s.r.o. Tř. Edvarda Beneše 39, Plzeň ŠKODA JS a.s. Plzeň Orlík 266, Plzeň ENSINGER s.r.o. Průmyslová 99, Dobřany FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. Jirotova 375, Blovice CHRIST CAR WASH s.r.o. Koterovská 75, Plzeň GTW BEARINGS s.r.o. Příšov 24, 330 Třemošná EKA - KOMPLET s.r.o. Tylova /57, Plzeň Molins, s.r.o. Korandova 2883/2, Plzeň-Jiţní Předměsti PILSEN STEEL s.r.o. Tylova /57, Plzeň 2

14 SENKOV s.r.o. Senecká 44, Zruč-Senec VS KOVO s.r.o. Plzeňská 054, 330 Třemošná SANKYO Oilless Industry, spol. s r.o. Průmyslová 09, Přeštice Czech Precision Forge a.s. Husova 242/9, 0 00 Praha SERW, spol. s r.o. Sedlec 42, Starý Plzenec Schwer Fittings, s.r.o. Líšťanská 499, Město Touškov LASSELSBERGER, s.r.o. Adelova 2549/, Plzeň - Jiţní Předměstí KOVOOBRÁBĚNÍ Václav Duchek Trnová 4, Java Machinery, spol. s r.o. Plzeňská 348, Dýšina Dolejš OK, s.r.o. Zbůch-Červený Újezd 32, Stanislav Sedlák Ţitná 479, Město Touškov Kovovýroba Anetta Raisova 9, Plzeň ERMET-Bohemia, s.r.o. Plaská 967/68, Plzeň-Bolevec A-Z Euro Interier, s.r.o. Arbesova 002, Rokycany-Plzeňské Předměstí 8. Údaje o spolupráci s odborovou organizací Ve školním roce 2009/200 pracovala ZO ČMOS ve sloţení PaedDr. Sedlecká, Mgr. Matásková, Mgr. Koubková, p. Šrámková, p. Čapek, p. Ţiţkovský. Byla navázána dobrá spolupráce s novým vedením školy. Na pravidelných schůzkách se řešily konkrétní návrhy a připomínky zaměstnanců. Členové výboru byli včas informováni o záměrech vedení školy. Pro zaměstnance školy byly zajištěny kulturně- společenské akce. Mezi nejoblíbenější tradičně patřily - oslava dne učitelů a vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy. 3

15 Naši zaměstnanci oceňují především pomoc v sociální oblasti (příspěvky na stravování, penzijní připojištění, půjčky v případě sociální nouze). Zástupce ZO OS KOVO se pravidelně zúčastňoval jednání rady sekce učňovských zařízení v Praze. Zde byly připomínkovány změny ke školskému zákonu. V průběhu roku byly projednávány strategie podpory technických oborů v rámci současného systému středních škol. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 200/20 proběhla jedna kontrola ze strany ČŠI. Jejím předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaných střední školou dle 74 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tj. zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Při kontrole nebyla zjištěna ţádná porušení ustanovení předpisů. 0. Zpráva o hospodaření za rok 200 (Údaje v tis. Kč) a) Příjmy Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M Příjmy investiční - celkem Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci budovy 43 - CPV Investiční dotace od Plz.kraje na projekt zateplení budovy školy Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci rozvodu vody a rekonstrukci přívodu el.energie Investiční dotace od ÚMO Plzeň na nákup ohýbačky pro praktickou výuku Příjmy neinvestiční - celkem Dotace z MŠMT na přímé náklady Dotace od Plz.kraje na provozní náklady Dotace od Plz.kraje na podporu mezinárodní spolupráce 0 0 Dotace od Plz.kraje na podporu preventivních aktivit 5 5 Dotace od ÚMO Plzeň na nářadí pro Centrum prakt.vyučování Dotace od ÚMO Plzeň na oslavy 25.výročí školy Neinv.dotace od MŠMT na ověřování nové formy maturit 5 5 Neinv.dotace od MŠMT na platy - řešení problémů region.školství "Hustota a specifika" Vyuţitá dotace na projekt Comenius (agentura NAEP) Příjmy z pronájmů Příjmy z reklam Příjmy z produktivní činnosti v rámci výuky 6 6 Ostatní příjmy z hlavní činnosti (bank.úroky, prodej učebnic, opisy vysvědčení apod.)

16 Příjmy z doplňkové činnosti (odborné kurzy) Aktivace vnitropodnikových nákladů (účtuje se do příjmů) Uţití vlastních fondů (účtuje se do příjmů) b) Výdaje V Ý D A J E C E L K E M Výdaje investiční - celkem Rekonstrukce budovy Rekonstrukce rozvodů vody v bud.školy Rekonstrukce přívodu el.energie pro bud.školy Projekt na zateplení budovy školy (pro ţádost o dotaci ŢP) Ohýbačka pro odborný výcvik Olejárna pro Centrum prakt.vyučování Automobil Chevrolet pro řed.školy Výdaje neinvestiční - celkem Platy zaměstnanců Ostatní platby za provedené práce a odstupné OPPP - odměny ţáků Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní a soc.pojištění, odvody na FKSP Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 3 3 Náklady závodního stravování 9 9 Cestovné Vzdělávání DVPP 9 9 Vzdělávání ostatní Ochr.prac.pomůcky, hyg.potřeby apod Učební pomůcky - celkem 340 tis., z toho: Učební pomůcky hrazené z přímé dotace - počítač,přepínač, dataprojektor, nářadí, míče pro TEV Učební pomůcky hrazené z účelových darů - brus.kotouče pro odb.výcvik 4 4 Učební pomůcky hrazené z vlastních zdrojů - 32 počítačů, 2 stoly elektrické, multimetr, bruska Učební pomůcky hrazené z účel.dotace od m.plzně - nářadí, 2 ks nůţky pákové, pila pásová, pila stolová, ohýbačka trubek Software pro výuku Odborná literatura pro výuku Tepelná energie Elektrická energie Vodné

17 Stočné (včetně sráţkové vody) Stlačený vzduch a plyn 6 6 Telekomunikační sluţby vč. internetu Opravy a údrţba Nájemné Odpisy majetku Drobný majetek - výpočetní technika, vybavení pro učebnu 53 (ţidle, regál, tabule, plátno promít., katedra), chladnička, fax, vysavač, 2 fotoaparáty, kopírka, notebook, palet.vozík pro CPV aj Různý materiál pro výuku, provoz, údrţbu a opravy Softwarové práce - údrţba a aktualizace Sluţby konzultační a poradenské Ostatní provozní náklady - odpad, ochrana majetku, poštovné, pojištění, různé sluţby, bankovní aj.poplatky) c) Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů (z pronájmů a doplňk.činnosti) Hospodářský výsledek po zdanění I přes vyuţití všech našich rezerv je celkový hospodářský výsledek záporný, a to -.573,58 Kč. Vznikl zejména v důsledku vysokých nákladů spojených s přípravou ţádostí o dotace (na zateplení budov a rekonstrukci části budovy 43), dále měla velký vliv i dlouhá a chladná zima. Protoţe však ztráta je malá, uhradíme ji z hospodářského výsledku roku 20.. Informace o výsledcích kontrol hospodaření: Datum kontroly Kontrolující orgán Druh kontroly Výsledek kontroly Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeňměsto Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění Bez závad Datum zpracování zprávy: 30. září 20 Datum schválení Školskou radou SPŠS: Ing. Rostislav Študent ředitel školy 6

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 Výroční zpráva 2009-2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 Výroční zpráva 2008-2009 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STROJNICKÉ, PLZEŇ

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STROJNICKÉ, PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STROJNICKÉ, PLZEŇ 2007-2008 2008 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, právní forma

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více