STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109. Výroční zpráva"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 09 Výroční zpráva

2 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována podle 7 vyhl. MŠMT č. 5/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v návaznosti na 0 a zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.. Základní údaje o škole. Název školy, sídlo, právní forma Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 09, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 8, Plzeň. Škola jako právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola: IZO místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb:. Klatovská 09, Plzeň 2. Tylova 57, Plzeň. Školní jídelna-výdejna: IZO , místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Klatovská 09, Plzeň Svářečská škola: IZO , místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb: Majerova 3, Plzeň.2 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Ing. Rostislav Študent, tel , fax , Zástupci ředitele: Mgr. Josef Houška statutární zástupce PaedDr. Lubomír Čihák Ing. Jarmila Konopová p. Miroslava Jeřábková.3 Adresa pro dálkový přístup: Kontakty Tel , , fax ,

3 .5 Údaje o školské radě Předseda školské rady: Bc. Milan Topinka Členové jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jiřina Kdýrová, Bc. Milan Topinka Členové zvoleni zákonnými zástupci ţáků a zletilými ţáky: Ing. Jiří Janeček, Vladimír Ančinec Členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Izabela Macnerová, Bc. Martin Škoula.6 Přehled vyučovaných oborů vzdělání Obory vzdělání s maturitní zkouškou pro ţáky základních škol M/00 Strojírenství M/00 Technické lyceum M/003 Mechatronika M/003 Strojírenská technická administrativa L/00 Mechanik seřizovač L/00 Mechanik strojů a zařízení M/0 Strojírenství M/0 Elektrotechnika M/0 Technické lyceum M/0 Ekonomika a podnikání Obory vzdělání s maturitní zkouškou denní nástavbové vzdělávání L/506 Provozní technika Obory vzdělání s maturitní zkouškou dálkové nástavbové vzdělávání L/506 Provozní technika L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba Obory vzdělání s maturitní zkouškou distanční vzdělávání M/00 Strojírenství M/003 Strojírenská technická administrativa Obory vzdělání s výučním listem H/00 Obráběč kovů H/00 Zámečník H/00 Strojní kovář H/00 Truhlář H/00 Modelář H/0 Strojní mechanik H/0 Truhlář 2

4 2. Přehled pracovníků školy 2. Pedagogičtí pracovníci Ing. Rostislav Študent ředitel školy, vyučoval strojírenskou technologii Mgr. Josef Houška zástupce ředitele pro praktické vyučování, vyučoval strojírenskou technologii PaedDr.Lubomír Čihák zástupce ředitele pro teoretické vyučování, vyučoval matematiku a deskriptivní geometrii Ing. Jarmila Konopová zástupkyně ředitele pro teoreticko výuku, vyučovala technická měření Mgr.Dagmar Auterská, Ph.D. francouzský jazyk Štěpán Biskup Mgr. Hana Blaţková německý jazyk, hospodářský zeměpis PhDr. Eva Bouhamra fyzika, chemie, základy ekologie Ing. Věra Brichtová stavba a provoz strojů, CAD systémy, informační a komunikační technologie Jaromír Čapek tělesná výchova Ing. Hana Divišová ekonomické a administrativní předměty, management Josef Dobrý praxe, Ing. Josef Gruber technická mechanika, technologické procesy,kontrola a měření Petr Halama fyzika, matematika Mgr. Hana Hamouzová německý jazyk, ruský jazyk, občanská nauka Mgr. Ivana Harmadyová český jazyk Hlaváč Miroslav učitel praxe, odborné předměty Ing. Petr Hlávka odborné předměty v oboru mechatronika Jaroslav Hort, praxe Ing. Miroslav Hůrka strojírenské předměty, mechatronika, automatizace, tvorba rozvrhu hodin Bořivoj Janoušek Petr Kaminietz, praxe Ladislav Kašpar Mgr. Václav Klaus strojírenské předměty Jaromír Kohout, vedoucí svářečské školy Václav Kohout vedoucí Jiří Kolovský praxe, strojírenské předměty, programování NC strojů Mgr. Jiří Korima výpočetní technika Hana Korimová matematika, fyzika Robert Korsa Mgr. Helena Koubková, Ph.D. český jazyk, občanská nauka Mgr. Vladimíra Krampolová český jazyk, občanská nauka Jaroslav Krásný Mgr. Eva Krauzová matematika Ing. Marie Krňoulová ekonomické předměty Ing. Jana Le strojírenské předměty Jan Líbenek tělesná výchova Ing. Jiří Lokajíček technické kreslení Mgr. Izabela Macnerová anglický jazyk Mgr. Marie Mádlová anglický jazyk Veronika Mádlová anglický jazyk Ing. Marie Mašková deskriptivní geometrie, strojírenské předměty Ing. Petra Mašková strojírenské předměty Mgr. Ľubica Matásková matematika, chemie Josef Morávek Ing. Milan Nechanický, Ph.D. elektrotechnické předměty, informační a komunikační technologie Ing. Jiří Nekola odborné předměty Ing. et Bc. Zdeněk Němeček strojírenské předměty, informační a komunikační technologie František Novák Ladislav Pakandl Mgr. Marcela Podlipská anglický jazyk PaedDr. Rudolf Podlipský průmyslové výtvarnictví Přinda Jan, praxe Josef Raboň, praxe 3

5 Ing. Jitka Roubalová Mgr. Anna Rysková Ing. Iva Řeţábková PhDr. Eva Sedlecká Mgr. Kateřina Sekyrová Ing. Ivana Schmiederová Ing. Jiří Slavík Mgr. Petr Slavík Mgr. Miloš Smolík Mgr. Jan Sojka Ing. Pavel Steininger Mgr. Vladimír Straka Mgr. Dana Strnadová Ing. Petr Svoboda Ing. Jaromír Šavel Karel Šilhan Ing. Martin Škoula Mgr. Dagmar Špalová Hana Šrámková Stanislav Thomayer Mgr. Iveta Tomášková Ing. et Bc. Petr Vlček Václav Vogel Vladimír Vondryska Jan Vospálek Karel Ţiţkovský 2.2 Správní zaměstnanci Šárka Čiháková Miroslava Jeřábková Josef Veringer Ilona Tůmová Jaroslava Havlová Olga Malá Jana Pikrtová Ing. Karel Pešek Mgr.Andrea Macnerová Ing. Štěpánka Kacerlová Jaroslav Eismann Josef Švec Helena Štýsová Anna Herejtová Ing. Milan Muţík Anna Ciroková Hana Bacigálová Jindřiška Ďuráková Věra Medňanská Jitka Hricová Eva Kastnerová Naděţda Kloudová Marie Kosmatová Iveta Mašátová Marie Opatrná Marie Pobjecká Marie Poláková Emilie Rumlová Alena Volfová Jolana Kadlecová Jaroslava Viedemannová Iveta Mašátová informační a komunikační technologie, CAD systémy, metodička ICT německý jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů český jazyk, občanská nauka český jazyk strojírenské předměty, programování NC strojů, informační a komunikační technologie strojírenské předměty matematika, výchovný poradce matematika český jazyk, dějepis strojírenské předměty, programování NC strojů elektrotechnické předměty tělesná výchova, zeměpis, základy ekologie ekonomické předměty strojírenské předměty praxe, technologie, programování NC strojů, strojírenská technologie, odborné předměty zpracování dřeva matematika, fyzika ekonomické a administrativní předměty všeobecné předměty informační a komunikační technologie, praxe, praxe sekretářka, pracovnice podatelny a archivu zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz správce budov provozní účetní mzdová účetní pracovnice ekonomického úseku pracovnice ekonomického úseku správce počítačové sítě pracovnice knihovny interní auditorka údrţbář, pracovník ve výdejně nářadí školník vrátná vrátná energetik školy školní jídelna školní jídelna školní jídelna 4

6 2.3 Centrum praktického vyučování Vladimír Karas vedoucí sluţeb Ján Kamenský mistr údrţby Jiří Odehnal mechanik Josef Mareška, Miroslav Havel elektromontér Rudolf Puhan údrţbář Irena Procházková, Ivana Krejčová skladové dělnice Miroslav Kopenec nástrojař Zdeňka Puhanová svačinářka Jolana Havlová uklízečka 3. Údaje o přijímacím řízení Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů vzdělání 3.. Denní vzdělávání včetně nástavbového Kód oboru Název oboru Počet přihlášených Počet přijatých H/0 Modelář L/00 Mechanik strojů a zařízení L/00 Mechanik seřizovač H/0 Strojní mechanik H/0 Obráběč kovů H/0 Strojní kovář H/0 Truhlář M/0 Strojírenství (denní) L/506 Provozní technika (denní) M/0 Ekonomika a podnikání M/0 Elektrotechnika M/0 Technické lyceum 5 0 Celkem Ostatní formy vzdělávání Kód oboru Název oboru Počet přihlášených Počet přijatých L/503 Dřevařská a nábytkářská výroba (dálkové) M/00 Strojírenství (distanční) L/507 Provozní technika (dálkové) M/003 Strojírenská technická administrativa (distanční) 0 0 Celkem 0 0 5

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek (k ) Maturitní zkouška: počet žáků ve třídě žáci, konající zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 23-4-M/00Strojírenství M/00Strojírenství (distanční) M/00 Technické lyceum M/003 Mechatronika L/506 Provozní technika (denní) L/506 Provozní technika (dálková) M/003 Strojírenská technická administrativa (denní) M/003 Strojírenská technická administrativa (distanční) L/00 Mechanik strojů a zařízení L/00 Mechanik seřizovač L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba(dálková) Celkem Závěrečná zkouška: 2-53-H/00 Modelář H/00 Zámečník H/00 Strojní kovář H/00 Obráběč kovů H/00 Truhlář Celkem Řešení stížností počet stíţností z toho celkem oprávněných částečně neoprávněných neoprávněných 0 0 6

8 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání: Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení Počet účastníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název školení Počet účastníků Vyuţití programu Microsoft Outlook výuce Word 2007 pro začátečníky Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení Nacionalismus a jeho podoby na počátku XXI. století Kurz angličtiny pro mírně pokročilé Nácvik konverzačních aktivit k maturitě Lipsko - exkurze v závodě Porsche Inovace ve výuce na SŠ - vedení 2 Kurz Záchrana z válce Dendrologická exkurze do zámeckého parku ve Štiříně Vyuţití divadelních fíglů ve výuce Poznej svoje peníze 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Na třídních aktivech. ročníků proběhlo seznámení rodičů s aktivitami školy v oblasti prevence, byla nabídnuta pomoc při řešení individuálních problémů ( studijní a osobní potíţe), proběhlo upozornění na aktualizaci ţádostí o případné úlevy pro ţáky (s ohledem na moţné problémy disfunkce apod.) a rodiče byli poţádáni o aktivní spolupráci. Byl monitorován stav ţáků prvních ročníků s poruchami učení a vypracována strategie školy pro práci s hendikepovanými ţáky, s ţáky s poruchami učení a s talentovanými ţáky. Na začátku října 200 v termínech 4.0., 5.0., 8.0. a proběhly ve třídách TR, MS, EP a ZK adaptační kurzy ve spolupráci s pracovníky pedagogicko psychologické poradny Plzeň. Cílem bylo vybudování základů zdravého kolektivu, odhalení potencionálních rizik ve skupině, bliţší seznámení ţáků a začlenění pedagoga do skupiny. 7

9 V průběhu roku se první ročníky zúčastnily celé řady aktivit směřujících k prevenci v problémových oblastech chování ţáků. V listopadu 200 byly vyuţity finanční zdroje získané z projektu Peníze pro účast z grantového programu Plzeňského kraje v oblasti mládeţe a sportu 200. Cílem projektu bylo umoţnit většímu počtu ţáků zúčastnit se na preventivní akci - pořad s Josefem Klímou Zločin kolem nás. V roce 20 proběhla u oborů ukončovaných maturitní zkouškou série tří přednášek a diskusních setkání v rámci protidrogové prevence ( informace, řešení krizových situací) ve spolupráci s organizací Point 4 s následnou zpětnou vazbou pro školu a třídní učitele. Pro první ročníky proběhly dvouhodinové informační semináře ve spolupráci s organizací Řekni NE drogám řekni ANO ţivotu. S ohledem na tuto spolupráci ( p. L. Bechyně) se naše škola dne účastnila akce Běh proti drogám pořádané touto organizací za přítomnosti zastupitelů města Plzně, městské policie a kapitána fotbalového týmu Viktorie Plzeň Pavla Horvátha. Ve všech prvních ročnících proveden v průběhu měsíců října a listopadu sociometrický průzkum s ohledem na vyloučení moţných špatných mezilidských vztahů ( šikana, problémy v komunikaci apod.) a následně byl vyhodnocen výstupem speciálně pro třídní učitele a následně pro kolektiv diskuze a odpovědi na dotazy a nejasnosti. Pokračovala úspěšná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v rámci projektu Kapezet (Bc. Lukáš Eisenwort, Mgr. Michal Slivka), při řešení problémů v rámci vzdělávacího procesu školy. Další aktivity Výchovným poradcem byl vypracován nový projekt v rámci grantového programu Plzeňského kraje s názvem Aktivity 20, který obsahoval tři poloţky ( adaptační kurzy 20, protidrogová prevence, Peníze pro účast 2 ). Tento projekt byl úspěšný a škola získala pro školní rok 20/202 částku 0 000,- Kč. Ţáci posledních ročníků se v rámci projektu Nezvratné osudy setkali s účastníky dopravních nehod, kterým tato událost zasáhla do ţivota a formou přímých rozhovorů ( skupiny po šesti studentech na jednu oběť ) konfrontovali svoje názory a zkušenosti se svojí účastí v silničním provozu. Spolupráce bude v novém roce pokračovat. Ve spolupráci se studenty Lékařské fakulty ( p. Baumruk ) proběhlo v tělocvičně školy šestihodinové školení pro třetí a čtvrté ročníky na téma První pomoc v praxi, kde si studenti mohli osobně prakticky vyzkoušet řešení krizových situací při různých typech zranění. V průběhu celého školního roku došlo k několika desítkám setkání a rozhovorů výchovného poradce se studenty a jejich rodiči, kde byly konzultovány a následně byla nabídnuta řešení jejich problémů ve spolupráci s třídními učiteli. Rodičům byla nabízena konkrétní pomoc a kontakty na organizace nabízející řešení daných problémů. Výchovný poradce byl v kontaktu jak s ţákem a jeho zákonnými zástupci,tak s třídním učitelem a řešil nově vzniklé problémy. Probíhala aktivní spolupráce s třídními učiteli 4. ročníků studijních oborů a třetích ročníků učebních oborů. Ţáci školy byli informováni o dnech otevřených dveří vysokých škol v Plzni a aktivně se jich účastnili. V průběhu druhého pololetí školního roku 200/20 všechny poslední ročníky navštívily informační centrum Úřadu práce v Plzni, kde obdrţely všechny aktuální informace, které by měl znát absolvent školy před vstupem na trh práce. 8

10 Studenti dostávali aktuální informace o nabídkách jak studijního typu ( VŠ, VOŠ, jazykové kurzy atd.), tak nabídky moţných pracovních míst formou materiálů nebo aktuality na stránkách výchovného poradenství na webu školy ( apod.). Ve spolupráci s vedením školy byl umoţněn několika ţákům studijních oborů přestup do oborů s výučním listem a celé řadě ţáků přestup mezi obory po konzultacích s rodiči i ţáky. Všechny tyto aktivity směřovaly k usnadnění vstupu našich studentů a ţáků na trh práce, ale i pro přechod na vysokou školu. Tradičně pokračovalo zapojení studentů školy do charitativních akcí: - 8. září aktivní účast na dobročinné sbírkové akci Den, kdy svítí Světlušky vybráno 0 254,- Kč, - duben - účast na dobročinné sbírkové akci pro organizaci ADRA podíl našich studentů organizátorem (pan Kříţek) hodnocen velice kladně. Ze strany obou organizátorů jsme se setkali s velice pozitivním hodnocením a ve zmiňovaných akcích budeme i nadále pokračovat. Na stránkách výchovného poradce a na informativních nástěnkách byly zveřejněny a aktualizovány adresy organizací nabízejících své sluţby, jak v oblastech prevence, tak i řešení problémů ţáků během studia (pedagogicko-psychologická poradna, Fond ohroţených dětí, Linka důvěry, linky psychologické pomoci atd.). Informace byly umístěny na stránkách výchovného poradenství naší školy. Probíhala pravidelná účast metodika prevence na setkání metodiků prevence plzeňských škol pořádaných PPP v rámci programu Kapezet. Zde bylo získáno velké mnoţství uţitečných informací a kontaktů. 6.2 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným subjektem Název projektu Vedoucí projektu ve škole Vyhlašovatel Finanční dotace Comenius - The European Tradesman - na r Mgr. M. Mádlová EU - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy celková předpokládaná dotace EUR, zatím poskytnuta záloha v Kč odpovídající.200 EUR Motivace pro technické vzdělávání mládeţe - r Ing. J. Roubalová Plzeňský kraj Kč Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeţe - rok 20 - Partnerství škol SPŠS Plzeň a BSA Amberg Ing. P. Hlávka Plzeňský kraj Kč 9

11 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeţe - rok 20 - Zajištění průběhu návštěvy představitelů pěti evropských odborných škol v Plz.kraji Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci Motivace pro technické vzdělávání mládeţe Plzeňského kraje Mgr. M. Mádlová Plzeňský kraj Kč Mgr. P. Slavík Plzeňský kraj Kč Ing. Študent Plzeňský kraj Bez finančního příspěvku Aktivní motivace ţáků ZŠjistota pro budoucnost technických oborů Ing. Študent Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje Bez finančního příspěvku UNIV 2 KRAJE Ing. Študent MŠMT Bez finančního příspěvku Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na vyuţívání energetických zdrojů pro 2. století a jejich dopad na ţivotní prostředí Ing. Mašková P. MŠMT Bez finančního příspěvku 6.3 Účast žáků v soutěžích Středoškolská odborná činnost V okresním kole se umístili Tomáš Havlíček a Michal Fiala v kategorii 0 (Elektrotechnika, elektronika a komunikace) na 3. místě, v kategorii 2 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie soutěţili Tomáš Linhart, Tomáš Moule a Petr Melinger, obsadili 2. místo. Další soutěže Festo, regionální soutěţ Dovednosti v pneumatice a elektropneumatice,ţáci M.Kosek, S. Suchý a T. Havlíček obsadili obě první místa s exponátem Pneumatické a elektropneumatické řízení. V soutěţi, která proběhla v Národním technickém muzeu v Praze, Postav si svůj Stirlingův motor obsadili ţáci Matoušek a Braun ze třídy 3 MS všechna tři první místa v kategoriích Otáčky, Design a Technická zlepšení. Soutěţ Dobřívský cvoček proběhla v prostorách vodního hamru v Dobřívě. Ţáci D. Kubík a V. Šrachta obsadili v soutěţi dvojic 2. místo, v soutěţi jednotlivců V. Šrachta se umístil na 7. místě. Zlatý pohár Linde ţák J. Kubišta ze třídy 3. MS obsadil 6. místo v metodě 35. Celostátní soutěţ v odborných dovednostech Modelář ţák J. Čejka obsadil. místo a ţák L. Slavík 2. místo. AUTODESK ACADEMIA design - 7. ročník soutěţe v dovednostech práce v programech AutoCAD a Inventor. Soutěţe se zúčastnil ţák M. Volf z třídy 3ST a obsadil 0. místo. 0

12 Sportovní soutěže Ţáci školy byli přihlášeni do většiny sportovních přeborů středních škol našeho kraje (atletika, plavání, florbal, volejbal, přespolní běh, hokejbal, házená, kopaná, sálová kopaná). Ve volejbale obsadili chlapci.místo v krajském kole, v hokejbale také.místo v krajské soutěţi a na přeboru republiky ţáci skončili na 7. místě. Nejlepšího umístění ţáci dosáhli v beach volejbale, kde vyhráli mistrovství republiky. V přespolním běhu se stali naši chlapci přeborníky kraje. 6.4 Prezentace školy na veřejnosti Dny otevřených dveří 3. prosince 200 se konal den otevřených dveří v Centru praktického vyučování. Ve škole byl den otevřených dveří uspořádán o den později 4. prosince 200. Návštěvníci mohli zhlédnout výukové prostory v budově školy na Klatovské třídě a dílny SPŠ. V odborných učebnách asistovali ţáci a předváděli práci s rozmanitým odborným hardwarovým i softwarovým vybavením a učebními pomůckami (CNC stroje, dotykové tabule, simulace elektronických obvodů, počítačová podpora konstruování aj.). Den otevřených dveří byl zopakován v menším rozsahu StreTech 20 České vysoké učení technické v Praze uspořádalo dne 5. června 20 v budovách ČVUT pátý ročník workshopu ţáků středních škol StreTech 200. Workshopu se zúčastnilo přes 300 účastníků se 55 projekty z celé České Republiky. Účastníci prezentovali výsledky své práce z různých vědních oborů.workshop proběhl stánkovou formou, kde kaţdý dostal prostor, ve kterém představil svůj exponát.hlavním cílem StreTech bylo dát moţnost studentům a studentkám prezentovat výsledky své práce a seznámit se s prací svých kolegů a kolegyň na univerzitní půdě ČVUT. Naši ţáci Matoušek a Braun prezentovali svůj výrobek Stirlingův motor. Dny vědy a techniky v Plzni, Noc vědců 8. září 200 škola vystavovala robotickou ruku na Dnech vědy a techniky na plzeňském náměstí a na Noci vědců v Techmánii. Akademie řemesel Rokycany. Cestopisné prezentace pro veřejnost Pořádá Ing. Petr Vlček jako charitativní akce pro Fond ohroţených dětí. 7. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 7. Spolupráce s firmou Festo Didaktic Na naší škole je od dubna 2007 v provozu učebna pro výuku mechatroniky a automatizace. Vznikla spoluprací školy a firmy Festo Didaktic, která začala jiţ v roce 993. V současné době je škola přihlášena do projektu UNIV,dalšího vzdělávání dospělých pracovníků. Projekt je zaměřen právě na oblasti řízení v mechatronice, programování PLC automatů a CNC strojů. Zkušební ověřování projektu probíhá i ve spolupráci s firmou Festo Didaktic.

13 7.2 Spolupráce s firmami při zajišťování praktického vyučování (odborného výcviku) Škola spolupracuje při zabezpečování odborného výcviku pro ţáky čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a tříletých oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s následujícími firmami: ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Tylova 57, Plzeň ŠKODA ELECTRIC a.s. Tylova /57, Plzeň ŠKODA POWER s.r.o. Tylova /57, Plzeň MDS Engineering k.s. Podnikatelská 27, Plzeň ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. Americká 030, 330 Třemošná HOFMEISTER s.r.o. Mezi ploty 2, Plzeň GÜHRING s.r.o. Na Perkách 608, Líně-Sulkov BRUSH SEM s.r.o. Tř. Edvarda Beneše 39, Plzeň ŠKODA JS a.s. Plzeň Orlík 266, Plzeň ENSINGER s.r.o. Průmyslová 99, Dobřany FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. Jirotova 375, Blovice CHRIST CAR WASH s.r.o. Koterovská 75, Plzeň GTW BEARINGS s.r.o. Příšov 24, 330 Třemošná EKA - KOMPLET s.r.o. Tylova /57, Plzeň Molins, s.r.o. Korandova 2883/2, Plzeň-Jiţní Předměsti PILSEN STEEL s.r.o. Tylova /57, Plzeň 2

14 SENKOV s.r.o. Senecká 44, Zruč-Senec VS KOVO s.r.o. Plzeňská 054, 330 Třemošná SANKYO Oilless Industry, spol. s r.o. Průmyslová 09, Přeštice Czech Precision Forge a.s. Husova 242/9, 0 00 Praha SERW, spol. s r.o. Sedlec 42, Starý Plzenec Schwer Fittings, s.r.o. Líšťanská 499, Město Touškov LASSELSBERGER, s.r.o. Adelova 2549/, Plzeň - Jiţní Předměstí KOVOOBRÁBĚNÍ Václav Duchek Trnová 4, Java Machinery, spol. s r.o. Plzeňská 348, Dýšina Dolejš OK, s.r.o. Zbůch-Červený Újezd 32, Stanislav Sedlák Ţitná 479, Město Touškov Kovovýroba Anetta Raisova 9, Plzeň ERMET-Bohemia, s.r.o. Plaská 967/68, Plzeň-Bolevec A-Z Euro Interier, s.r.o. Arbesova 002, Rokycany-Plzeňské Předměstí 8. Údaje o spolupráci s odborovou organizací Ve školním roce 2009/200 pracovala ZO ČMOS ve sloţení PaedDr. Sedlecká, Mgr. Matásková, Mgr. Koubková, p. Šrámková, p. Čapek, p. Ţiţkovský. Byla navázána dobrá spolupráce s novým vedením školy. Na pravidelných schůzkách se řešily konkrétní návrhy a připomínky zaměstnanců. Členové výboru byli včas informováni o záměrech vedení školy. Pro zaměstnance školy byly zajištěny kulturně- společenské akce. Mezi nejoblíbenější tradičně patřily - oslava dne učitelů a vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy. 3

15 Naši zaměstnanci oceňují především pomoc v sociální oblasti (příspěvky na stravování, penzijní připojištění, půjčky v případě sociální nouze). Zástupce ZO OS KOVO se pravidelně zúčastňoval jednání rady sekce učňovských zařízení v Praze. Zde byly připomínkovány změny ke školskému zákonu. V průběhu roku byly projednávány strategie podpory technických oborů v rámci současného systému středních škol. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 200/20 proběhla jedna kontrola ze strany ČŠI. Jejím předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaných střední školou dle 74 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tj. zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Při kontrole nebyla zjištěna ţádná porušení ustanovení předpisů. 0. Zpráva o hospodaření za rok 200 (Údaje v tis. Kč) a) Příjmy Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M Příjmy investiční - celkem Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci budovy 43 - CPV Investiční dotace od Plz.kraje na projekt zateplení budovy školy Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci rozvodu vody a rekonstrukci přívodu el.energie Investiční dotace od ÚMO Plzeň na nákup ohýbačky pro praktickou výuku Příjmy neinvestiční - celkem Dotace z MŠMT na přímé náklady Dotace od Plz.kraje na provozní náklady Dotace od Plz.kraje na podporu mezinárodní spolupráce 0 0 Dotace od Plz.kraje na podporu preventivních aktivit 5 5 Dotace od ÚMO Plzeň na nářadí pro Centrum prakt.vyučování Dotace od ÚMO Plzeň na oslavy 25.výročí školy Neinv.dotace od MŠMT na ověřování nové formy maturit 5 5 Neinv.dotace od MŠMT na platy - řešení problémů region.školství "Hustota a specifika" Vyuţitá dotace na projekt Comenius (agentura NAEP) Příjmy z pronájmů Příjmy z reklam Příjmy z produktivní činnosti v rámci výuky 6 6 Ostatní příjmy z hlavní činnosti (bank.úroky, prodej učebnic, opisy vysvědčení apod.)

16 Příjmy z doplňkové činnosti (odborné kurzy) Aktivace vnitropodnikových nákladů (účtuje se do příjmů) Uţití vlastních fondů (účtuje se do příjmů) b) Výdaje V Ý D A J E C E L K E M Výdaje investiční - celkem Rekonstrukce budovy Rekonstrukce rozvodů vody v bud.školy Rekonstrukce přívodu el.energie pro bud.školy Projekt na zateplení budovy školy (pro ţádost o dotaci ŢP) Ohýbačka pro odborný výcvik Olejárna pro Centrum prakt.vyučování Automobil Chevrolet pro řed.školy Výdaje neinvestiční - celkem Platy zaměstnanců Ostatní platby za provedené práce a odstupné OPPP - odměny ţáků Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní a soc.pojištění, odvody na FKSP Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 3 3 Náklady závodního stravování 9 9 Cestovné Vzdělávání DVPP 9 9 Vzdělávání ostatní Ochr.prac.pomůcky, hyg.potřeby apod Učební pomůcky - celkem 340 tis., z toho: Učební pomůcky hrazené z přímé dotace - počítač,přepínač, dataprojektor, nářadí, míče pro TEV Učební pomůcky hrazené z účelových darů - brus.kotouče pro odb.výcvik 4 4 Učební pomůcky hrazené z vlastních zdrojů - 32 počítačů, 2 stoly elektrické, multimetr, bruska Učební pomůcky hrazené z účel.dotace od m.plzně - nářadí, 2 ks nůţky pákové, pila pásová, pila stolová, ohýbačka trubek Software pro výuku Odborná literatura pro výuku Tepelná energie Elektrická energie Vodné

17 Stočné (včetně sráţkové vody) Stlačený vzduch a plyn 6 6 Telekomunikační sluţby vč. internetu Opravy a údrţba Nájemné Odpisy majetku Drobný majetek - výpočetní technika, vybavení pro učebnu 53 (ţidle, regál, tabule, plátno promít., katedra), chladnička, fax, vysavač, 2 fotoaparáty, kopírka, notebook, palet.vozík pro CPV aj Různý materiál pro výuku, provoz, údrţbu a opravy Softwarové práce - údrţba a aktualizace Sluţby konzultační a poradenské Ostatní provozní náklady - odpad, ochrana majetku, poštovné, pojištění, různé sluţby, bankovní aj.poplatky) c) Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů (z pronájmů a doplňk.činnosti) Hospodářský výsledek po zdanění I přes vyuţití všech našich rezerv je celkový hospodářský výsledek záporný, a to -.573,58 Kč. Vznikl zejména v důsledku vysokých nákladů spojených s přípravou ţádostí o dotace (na zateplení budov a rekonstrukci části budovy 43), dále měla velký vliv i dlouhá a chladná zima. Protoţe však ztráta je malá, uhradíme ji z hospodářského výsledku roku 20.. Informace o výsledcích kontrol hospodaření: Datum kontroly Kontrolující orgán Druh kontroly Výsledek kontroly Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeňměsto Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění Bez závad Datum zpracování zprávy: 30. září 20 Datum schválení Školskou radou SPŠS: Ing. Rostislav Študent ředitel školy 6

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více