Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup"

Transkript

1 Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup 1) Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen Soutěž ) jsou společně: - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka a - společnost E.ON Energie, a.s., společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka ) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každý subjekt, který má status základní škola (dále jen Soutěžící ). Soutěžícími se rozumí i jednotliví žáci dané základní školy. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Marketing společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. 3) Soutěž probíhá ve třech jednotlivých po sobě jdoucích fázích. 1) Školní fotbalové turnaje v termínu od 14. dubna do 20. června 2014, 2) Společná hra s Fitkontem v termínu od 1. července do 31. srpna 2014, 3) Hledání energeticky úsporných opatření v termínu od 1. září do 31. října ) Výherce bude vyhlášen 3. listopadu 2014 na webových stránkách 5) Školní fotbalové turnaje Školná fotbalové turnaje se budou konat v rámci projektu E.ON City na vybraných veřejných lokalitách a to v období od do V případě nepříznivého počasí je možná dohoda přesunutí turnaje na náhradní termín v měsíci září. Turnaje se hrají v kruhových arénách. Každý Soutěžící se smí zúčastnit pouze jednoho turnaje. Turnaj je určen pro první stupeň základních škol. Hrají žáci 1. až 5. ročníku, každou školu reprezentuje tým - ten je složen z minitýmů jednotlivých ročníků. Hraje se ve dvojicích a každý ročník reprezentují dvě dvojice chlapců a jedna dvojice dívek. Celkem šest hráčů (čtyři chlapci a dvě děvčata) za každý ročník, za školu hraje 30 dětí (6 za ročník x 5 ročníků). Do turnaje může nastoupit maximálně 8 škol, školy jsou rozlosovány do dvou čtyřčlenných skupin, hrají v nich systémem každý s každým, první dva týmy ze skupin postupují do semifinále, zbytek hraje proti sobě o umístění. Pravidla turnaje - v aréně proti sobě hrají vždy dva dvoučlenné týmy, - nikdo nesmí hrát rukama, není brankář, - 1 -

2 - nedovolené zákroky se posuzují podle pravidel velkého fotbalu, rozehrává se z místa přestupku, - pokud míč opustí klec, získává ho tým, který se nedotkl jako poslední a rozehrává od své branky, - při jakékoliv rozehrávce musí být hráč soupeře vzdálen od rozehrávajícího hráče min. 1 metr, - gól platí z jakéhokoliv místa arény. Tým, který obdržel gól, rozehrává od vlastní branky, - zápas se nehraje na čas, ale na dosažený počet 3 gólů, - pro konečný výsledek zápasu škol se počítají výhry jednotlivých ročníků, v případě rovnosti bodů v tabulkách rozhodují výsledky minitýmů, - jeden hráč smí hrát pouze za jeden minitým a to i v případě střídání, - za vyšší ročník může hrát hráč z ročníku nižšího, opačně nelze, - střídat během turnaje lze během hry pouze z důvodu zranění, mezi zápasy může hráče vystřídat náhradník, který jeho post obsadí do konce turnaje. Tato pravidla mohou být upravena na jednotlivých místech konání E.ON City Cupu v návaznosti na počet škol, které se turnaje účastní a místní podmínky. Zejména se to může týkat systému zápasů turnaje a snížení nebo zvýšení cílového počtu branek v jednotlivém zápase. Hodnocení tunaje - o výsledku zápasu 2 škol rozhoduje počet vyhraných zápasů ročníků, - o výsledku zápasu ročníku rozhoduje počet vyhraných zápasů minitýmů v ročníku - všechny zápasy se hrají na lichý počet, je tedy vždy jasný vítěz, neexistují remízy - za vítězství školy se udělují 3 body, porážka je 0 bodů Při rovnosti získaných bodů rozhoduje: v případě 2 škol vzájemný zápas v případě 3 škol: - větší počet vyhraných zápasů tříd - větší počet vyhraných zápasů třídních minitýmů - nižší počet celkem obdržených branek Soutěžící získávají body na své konto vedené na za účast na turnaji následovně: 1) Body za umístění 1. místo bodů 2. místo bodů 3. místo bodů 4. místo bodů 5. místo bodů 6. místo bodů 7. místo bodů 8. místo bodů 2) Body za vstřelené góly za každý vstřelený gól 1 bod - 2 -

3 3) Body za aktivitu fanoušků školy Výpočet: počet vhozených kuponů na turnaji/celkový počet žáků (údaj uvedený školou pro školní rok 2013/2014) 1. místo bodů 2. místo bodů 3. místo bodů 4. místo bodů 5. místo bodů 6. místo bodů 7. místo bodů 8. místo bodů Každá škola obdrží příslušný počet bodů za umístění v turnaji, body za vstřelené góly a body za aktivitu fanoušků školy do soutěže E.ON City Cup. Celkový počet získaných bodů je pak součtem všech přidělených bodů. 6) Společná hra s Fitkontem Společná hra s Fitkontem se bude konat v období od do Za školu soutěží jednotlivci - žáci základní školy bez rozdílu věku, hrát mohou všichni od 1. do 9. třídy, včetně žáků 9. tříd, kteří již ukončili povinnou školní docházku k V soutěži je hodnocena aktivita dle pravidel fungování portálu Pravidla pro načítání bodů do celkového hodnocení škol jsou následující: Každý zúčastněný žák získává body za danou aktivitu: - vstup do deníku pohybových aktivit - 1 bod za každý vyplněný prázdninový den, - moje jídlo - 10 bodů za vstup během prázdnin, - anketní otázka - 10 bodů za každou správně zodpovězenou otázku. Maximální bodový zisk jednoho žáka ze Společné hry s Fitkontem je 162 bodů. Hodnocení Společné hry s Fitkontem Celkový počet získaných bodů jednotlivců se následně přepočte: Suma bodového hodnocení jednotlivých žáků školy/počet žáků ve škole (údaj uvedený školou pro školní rok 2013/2014), do které žák dochází. Výsledný počet bodů se zaokrouhluje na celé číslo. Tyto body jsou přičteny na účet školy k bodům za Školní fotbalové turnaje. 7) Hledání energeticky úsporných opatření Poslední fáze E.ON City Cupu v podobě Hledání energeticky úsporných opatření bude probíhat v období od do Principem tohoto soutěžního úkolu je hledání již zrealizovaných energeticky úsporných opatření ve svém okolí. Jde především o nová, zajímavá a netradiční řešení. Do soutěže nebudou započítávána tato řešení: 1) zateplení fasády, 2) výměna oken, - 3 -

4 3) fotovoltaické panely, 4) solární ohřev vody, 5) tepelná čerpadla, 6) úsporné světelné zdroje. To jsou všechno důležitá, ale dnes běžná, opatření. Za školu soutěží jednotlivci - žáci základní školy bez rozdílu věku, hrát mohou všichni od 1. do 9. třídy aktuálního školního roku 2014/2015. Jednotlivci současně soutěží i za třídu, kterou navštěvují. Jednotliví soutěžící nahrávají své tipy do internetové aplikace na stránce Nahrává se jméno, příjmení, třída a škola, foto objektu, adresa objektu a stručný popis řešení. Každý takto zdokumentovaný projekt může přihlášen do soutěže pouze 1x. Pokud bude přihlášen vícekrát, body získává soutěžící, který ho přihlásil jako první. V případě soutěže tříd je podmínkou zadat minimálně 5 platných projektů/třída a současně se do soutěže musí zapojit třídy daného stupně alespoň ze tří ZŠ. Hodnocení Hledání energeticky úsporných opatření Za každý přijatý a ze strany Vyhlašovatele odsouhlasený projekt do soutěže získává Soutěžící 10 bodů. Maximální počet takto získaných bodů pro jednu základní školu v této části soutěže je Body budou načítány do soutěže tříd a zároveň ve stejném počtu na konto školy. 8) Celkové hodnocení soutěže: Konečné pořadí soutěžících škol je stanoveno na základě konečného bodového stavu účtu školy, který je tvořen součtem bodových zisků ze všech tří fází soutěže. V případě rovnosti bodů, kdy nelze stanovit konečné místo v soutěži, bude Vyhlašovatelem vypsána blesková soutěž pouze pro ty školy, jichž se tato rovnost bodů týká. Konečný bodový stav účtu třídy je tvořen součtem bodových zisků jednotlivých žáků třídy ze třetí fáze soutěže Hledání energticky úsporných opatření. V případě rovnosti bodů, kdy nelze stanovit nejlepší třídu, bude prodloužen termín pro sběr projektů o další týden s tím, že tyto body se již nebudou započítávat na bodový účet školy. 9) Ceny pro školy zapojené ve Školním fotbalovém turnaji - každá zúčastněná škola, která se zapojí do Školního fotbalového turnaje, získá 10 reklamních míčů, - každý zúčastněný hráč obdrží reklamní tričko, které slouží jako dres, - každý školní tým obdrží při vyhlášení diplom a první tři týmy pohár. 10) Ceny pro nejlepší školy 1. místo - akustické řešení ve vybrané třídě nebo třídách v max. hodnotě Kč od společnosti Ecophon 2. místo - vnitřní úsporné osvětlení ve vybraných prostorách školy v max. hodnotě Kč (vybavení jedné učebny) od společnosti E.ON Energie, a.s

5 3. místo - projektová dokumentace vzduchotechniky větrání s rekuperací (dle vyhlášky 499/2006 Sb. příloha 5 dokumentace pro stavební povolení) od společnosti Atrea 11) Ceny pro nejlepší třídy - nejlepší třída z prvního stupně ( třída) - výlet do ZOO Praha - nejlepší třída z druhého stupně ( třída) - tablety pro všechny žáky nejlepší třídy 12) Vyhlášení výher - Výherce bude o své výhře vyrozuměn telefonicky a také prostřednictvím u, který vyhlašovatel Soutěže odešle výherci na jím uvedenou kontaktní ovou adresu nejpozději do 3. listopadu Výherce bude tímto způsobem informován pouze jednou a vyhlašovatel Soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny, přeplnění či zrušení e- mailové adresy výherce. - E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Energie, a.s. jako vyhlašovatelé této Soutěže si vyhrazují právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. - Účastí v Soutěži soutěžící udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (bude-li Soutěžícím uvedena) a ová adresa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období existence projektu E.ON Rodinný fotbálek. Současně berou soutěžící a hráči na vědomí následující skutečnosti: - Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČ , a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizaci této Soutěže podle těchto pravidel. V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života - 5 -

6 nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. - Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny uvedené v čl. 3 těchto pravidel. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži. - Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů. - Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou v době Soutěže zveřejněny na stránkách V Českých Budějovicích dne 10. dubna

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC!

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Míň je víc! je všeobecná znalostní televizní soutěž, v níž vždy tří soutěžní páry soutěží o to, který z nich uvede takovou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Hovoří-li se v tomto Řádu o: a) Soutěž rozumí se tím Vánoční soutěž Bossa, organizovaná Organizátorem v termínech dle pravidel stanovených tímto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

1/7. (dále jen Poskytovatel nebo Kabelnet)

1/7. (dále jen Poskytovatel nebo Kabelnet) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Kabelnet s.r.o. pro podnikatele se sídlem Jablonecká 416/58, 19000 Praha 9 - Střížkov IČ: 01411110 DIČ CZ01411110

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více