Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace."

Transkript

1 Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/ Modul: MANAGEMENT Podmodul: Manažer v procesu řízení Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Počet průběžných testů Manažer v procesu řízení Úrovně manažerů Vlastnosti a dovednosti manažera Styly a techniky vedení lidí Celkem * Testy nejsou součástí tohoto materiálu

2 Obsah: 1. téma Manažer v procesu řízení téma Úrovně manažerů téma Vlastnosti a dovednosti manažera téma Styly a techniky vedení lidí Řešení pracovních listů 22 27

3 Modul podmodul: Metodický list Management Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin modulu: 12 Počet témat modulu (podmodulu): 4 Téma kurzu: Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin tématu: 1 Počet pracovních listů: 0 Počet testů: 0 Autor: Ing. Hana Bystřická Předpoklady pro studium tohoto modulu: Absolvování modulu Výrobní činitelé podniku a podnik Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Manažer v procesu řízení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Přečtěte si kapitolu 1 Manažer v procesu řízení 2. Přečtěte si kapitolu 2 Postavení manažera v procesu řízení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Veber, J. a kol.: Základy managementu. Praha, Fortuna ISBN Mládková, L., Jedinák, P. et al.: Management. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D., Vykopalová, M., Czontala, M.: Základy podnikové ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D. et al.: Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Novotný, Z.: Základy podnikové ekonomiky. Břeclav, Moraviapress a. s ISBN Klínský, P., Munch, O.: Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha, Fortuna ISBN Klínský, P., Munch, O., Chromá, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha, Eduko ISBN Vlastní archiv. 3

4 TÉMA 1: MANAŽER V PROCESU ŘÍZENÍ KNIHA 1: MANAŽER V PROCESU ŘÍZENÍ 1 Manažer v procesu řízení Všude, kde se přijímají rozhodnutí a jsou organizováni lidé, aby tato rozhodnutí realizovali v praxi, má management své nezastupitelné místo. Manažerem není jen předseda správní rady mezinárodní společnosti, nýbrž i majitel obchodu se třemi, dvěma nebo jedním zaměstnancem, je jím nejen vedoucí volební kampaně některé z politických stran, nýbrž i předseda sportovního klubu či starosta obce, nebo vedoucí magistrátu. Ti všichni se stali vedoucími týmů, mnohdy i bez předchozí odborné přípravy. Pro to, aby dosáhli úspěchu, je rozhodující, jak kvalitně dokážou řídit a vést svůj tým ale i sami sebe. Manažer je osoba, která se zabývá řízením, na jeho kvalitě ve velké míře závisí i úspěch nebo neúspěch celého podniku. Manažer řídí ostatní pracovníky organizace. 2 Postavení manažera v procesu řízení Postavení manažera v procesu řízení můžeme znázorňovat schématem: zaměstnanec (Z) manažer (M) vlastník (V). Vývojové fáze: 1. fáze V malém, rodinném soukromém podniku, býval vlastník jediným zaměstnancem. Role zaměstnance, manažera i vlastníka tedy splývala. 2. fáze Postupně se podniky zvětšovaly. Nejprve se oddělila profese zaměstnance. 3. fáze Velké firmy byly na počátku dvacátého století mnohdy vedeny jedinou osobou, obvykle jejich majitelem. Úspěch firmy byl na této podnikatelské osobnosti přímo závislý. Jako příklad je možné uvést H. Forda, nebo T. Baťu. Tyto osobnosti řídilypodnik značně autokraticky, ale jakmile jejich výkonnost stářím nebo nemocí pokleskla, podnik se dostával do potíží. To vedlo k oddělování vlastníků a manažerů. Vznikla samostatná profese manažera. Vedení podniku bylo svěřováno profesionálním manažerům. Se zvětšováním podniků dochází dále k diferenciaci manažerů do jednotlivých úrovní (nejnižší, středí, top manažeři). Ve velkých firmách bývá i více stupňů. 4. fáze Dochází ke stírání rozdílů mezi zaměstnancem, manažerem a vlastníkem. Je vyvíjena snaha o zařazení zaměstnanců do procesu rozhodování, jejich zapojení do účasti na zisku, případně i na vlastnictví (zaměstnanecké akcie). 4

5 Modul podmodul: Metodický list Management Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin modulu: 12 Počet témat modulu (podmodulu): 4 Téma kurzu: Úrovně manažerů Počet vyučovacích hodin tématu: 2 Počet pracovních listů: 1 Počet testů: 0 Autor: Ing. Hana Bystřická Předpoklady pro studium tohoto modulu: Absolvování modulu Výrobní činitelé podniku a podnik Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Úrovně manažerů 2. Pracovní list Manažer zadání 3. Pracovní list Manažer řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Přečtěte si kapitolu 1 Úrovně manažerů 2. Přečtěte si podkapitolu 1.1 Management 1. linie 3. Přečtěte si podkapitolu 1.2 Management 2. linie 4. Přečtěte si podkapitolu 1.3 Management 3. linie 5. Přečtěte si kapitolu 2 Počet manažerů 6. Vypracujte Pracovní list Manažer 7. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Manažer řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Veber, J. a kol.: Základy managementu. Praha, Fortuna ISBN Mládková, L., Jedinák, P. et al.: Management. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D., Vykopalová, M., Czontala, M.: Základy podnikové ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D. et al.: Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Novotný, Z.: Základy podnikové ekonomiky. Břeclav, Moraviapress a. s ISBN Klínský, P., Munch, O.: Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha, Fortuna ISBN Klínský, P., Munch, O., Chromá, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha, Eduko ISBN Vlastní archiv. 5

6 TÉMA 2: ÚROVNĚ MANAŽERŮ KNIHA 1: ÚROVNĚ MANAŽERŮ 1 Úrovně manažerů Manažeři netvoří v organizaci homogenní skupinu. Jsou rozděleni do jednotlivých úrovní (linií). Rozeznáváme tři základní úrovně managementu v organizacích: manažeři první linie (základní úroveň manažerů), manažeři druhé linie (střední úroveň manažerů), manažeři třetí linie (vrcholoví, TOP manažeři). Toto rozdělení graficky vyjadřuje pyramida, která také ukazuje početní zastoupení manažerů v jednotlivých liniích (úrovních). Uvedené členění je jen rámcové. Ve velkých firmách bývá i více linií manažerů než tři. Počet úrovní manažerů v podnicích záleží na konkrétní situaci. 1.1 MANAGEMENT 1. LINIE Management 1. linie (základní úrovně) tvoří první stupeň řízení. Patří sem mistři, předáci, vedoucí dílen, třídní učitelé a podobně. Jejich povinností je přidělovat pracovníkům úkoly a zodpovídat za jejich plnění. Zodpovídají za chod výroby, musí mít technické znalosti v dané oblasti. Jsou to operativní řídící pracovníci, kteří řeší každodenní problémy. Musí motivovat podřízené, sepisovat hlášení a výkazy. Poskytují informace o úseku, který řídí. Sestavují operativní krátkodobé plány. 1.2 MANAGEMENT 2. LINIE Management 2. linie (střední úrovně) zahrnuje početnou a rozmanitou skupinu řídících pracovníků. Patří sem vedoucí pracovníci většiny vnitropodnikových útvarů (zásobování, odbytu, marketingu...), náměstci, ředitelé škol a podobně. Jejich povinností je zejména práce s informacemi. To je jejich získávání, zpracování, zobecňování a následné předávání. Udává se, že tyto činnosti zabírají 40 % času jejich práce. Sestavují střednědobé plány, stanovují konkrétní cíle. 6

7 1.3 MANAGEMENT 3. LINIE Management třetí linie (vrcholoví, TOP manažeři) tvoří velmi důležitou skupinu řídících pracovníků. Patří sem například premiér, generál či předseda správní rady. Je to nejvyšší úroveň managementu. Tito pracovníci se zabývají tvorbou hospodářské politiky celého podniku. Jejich úkolem je koordinace (slaďování) všech podnikových činností. Jsou v úzkém vztahu s vlastníkem firmy. Musí být schopni uvažovat v širokých souvislostech. Jsou zaměřeni na strategické plánování a organizování celého podniku. Na jejich práci závisejí konečné výsledky firmy. 2 Počet manažerů V konkrétním podniku se počet linií manažerů řídí velikostí podniku, složitostí vykonávané práce a kvalifikací zaměstnanců. Také jsou důležité schopnosti a dovednosti manažerů. Vždy záleží na konkrétní situaci a podmínkách. Optimální počet manažerů v podniku se nedá obecně určit. 7

8 3 Vypracujte Pracovní list Manažer Vypracujte Pracovní list Manažer Úkol č. 1 Kdo je to manažer? Pracovní list 1 Manažer Úkol č. 2 Jaké jsou vývojové fáze postavení manažera v procesu řízení? Stručně charakterizujte. Úkol č. 3 Charakterizujte manažery 1. linie (základní). Úkol č. 4 Charakterizujte manažery 2. linie (střední). Úkol č. 5 Charakterizujte manažery 3. linie (TOP). Úkol č. 6 Čím je ovlivněno množství linií manažerů v podniku? 8

9 Modul podmodul: Metodický list Management Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin modulu: 12 Počet témat modulu (podmodulu): 4 Téma kurzu: Vlastnosti a dovednosti manažera Počet vyučovacích hodin tématu: 4 Počet pracovních listů: 1 Počet testů: 0 Autor: Ing. Hana Bystřická Předpoklady pro studium tohoto modulu: Absolvování modulu Výrobní činitelé podniku a podnik Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Vlastnosti a dovednosti manažera 2. Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera zadání 3. Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera řešení Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Přečtěte si kapitolu 1 Vlastnosti a dovednosti manažera 2. Přečtěte si kapitolu 2 Vlastnosti manažera 3. Přečtěte si kapitolu 3 včetně podkapitol 3.1, 3.2 a 3.3 Dovednosti manažerů, Technické dovednosti, Osobní dovednosti a Koncepční dovednosti 4. Přečtěte si kapitolu 4 Podniková kultura 5. Přečtěte si kapitolu 5 Obecné zásady práce manažera 6. Vypracujte Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera 7. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Vlastnosti a dovednosti manažera řešení Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k Seznam použité literatury: Veber, J. a kol.: Základy managementu. Praha, Fortuna ISBN Mládková, L., Jedinák, P. et al.: Management. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D., Vykopalová, M., Czontala, M.: Základy podnikové ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D. et al.: Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Novotný, Z.: Základy podnikové ekonomiky. Břeclav, Moraviapress a. s ISBN Klínský, P., Munch, O.: Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha, Fortuna ISBN Klínský, P., Munch, O., Chromá, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha, Eduko ISBN Vlastní archiv. 9

10 TÉMA 3: VLASTNOSTI A DOVEDNOSTI MANAŽERA KNIHA 1: VLASTNOSTI A DOVEDNOSTI MANAŽERA 1 Vlastnosti a dovednosti manažera Úspěšné řízení podniku je do značné míry ovlivněno kvalitou vedoucích pracovníků. Každý vedoucí pracovník by měl mít takové vlastnosti a schopnosti, aby pro své podřízené byl jak formální autoritou, danou jeho funkcí, tak i neformální autoritou, čili aby ho podřízení uznávali jako člověka na svém místě. Od vedoucích pracovníků se obecně vyžaduje aby: měli jasné cíle a uměli předvídat, dokázali vést spolupracovníky. Autoritu manažera určují žádoucí vlastnosti a dovednosti. 2 Vlastnosti manažera Vlastnosti manažera se mohou rozdělit na vrozené a získané. Žádoucí vrozené vlastnosti jsou pro úspěšného manažera významné, protože se nedají příliš měnit ani potlačit. Patří mezi ně například temperament, inteligence, sociální schopnosti, potřeba řídit, potřeba moci, předvídavost, zdravý úsudek, schopnost komunikace. Získané vlastnosti mají menší roli v úspěšném vedení a řízení. Jsou měnitelné výchovou, výcvikem, vzděláním. Jedná se například o znalosti (ekonomické, sociálně-psychologické, metody řízení), dobrou tělesnou a duševní kondici, charakter (vývoj od dětství), sociální schopnosti, schopnost porozumět pocitům jiných, schopnost předávat své myšlenky a pocity ostatním. 3 Dovednosti manažerů Dovednosti manažerů vznikají spojením vlastností a působením praxe. Rozlišujeme dovednosti: technické, osobní, koncepční. 3.1 Technické dovednosti Technické dovednosti představují znalost technické stránky výroby. Znamená to rozumět používaným strojům, vyráběným výrobkům, normám, technologiím atd. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 1. linie (základní úrovně). 3.2 Osobní dovednosti Osobní dovednosti představují schopnost jednat s lidmi. Jsou potřeba k porozumění a chápání druhých lidí, což je důležité při výběru a rozmístění pracovníků, dále pro schopnost motivovat, organizovat práci v kolektivu, komunikovat. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 1. linie, ale i středního managementu. 10

11 3.3 Koncepční dovednosti Koncepční dovednosti vyjadřují schopnost manažera uvažovat v širokých souvislostech. Jedná se o schopnost pochopit vztah jednotlivostí k celku, pochopit dlouhodobé důsledky rozhodnutí, jejich dopad na podřízené apod. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 3. linie, tedy vrcholového managementu. 4 Podniková kultura Podniková kultura tvoří doplněk manažerské práce v konkrétním podniku. Je vyjádřena důvěrou, uznávanými hodnotami, přístupy a očekáváním pracovníků. Je vyjádřena celkovou atmosférou v podniku, tradicí, stylem práce, fluktuací. Ovlivňují ji také pracovní podmínky. Podniková kultura ovlivňuje produktivitu práce. 5 Obecné zásady práce manažera Bez ohledu na konkrétní situaci firmy, specifika podnikání v jednotlivých odvětvích a podobu systému řízení, lze formulovat obecné zásady práce manažera. Obecné zásady práce manažera jsou: mít jasné cíle, orientovat se na priority, preferovat prevenci, omezit plýtvání časem, respektovat zákazníka. 11

12 6 Vypracujte Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera Vypracujte Pracovní list Vlastnosti a dovednosti manažera Pracovní list 2 - Vlastnosti a dovednosti manažera Úkol č. 1 Charakterizujte vrozené vlastnosti manažera. Úkol č. 2 Charakterizujte získané vlastnosti manažera. Úkol č. 3 Co jsou to dovednosti? Úkol č. 4 Vysvětlete technické dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Úkol č. 5 Vysvětlete osobní dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Úkol č. 6 Vysvětlete koncepční dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Úkol č. 7 Co je to podniková kultura? 12

13 Metodický list Modul podmodul: Management Manažer v procesu řízení Počet vyučovacích hodin modulu: 12 Počet témat modulu (podmodulu): 4 Téma kurzu: Styly a techniky vedení lidí Počet vyučovacích hodin tématu: 5 Počet pracovních listů: 4 Počet testů: 1 Autor: Ing. Hana Bystřická Předpoklady pro studium tohoto modulu: Absolvování modulu Výrobní činitelé podniku a podnik Seznam připravených materiálů: 1. Výkladová skripta Styly a techniky vedení lidí 2. Pracovní list Styly vedení lidí I zadání 3. Pracovní list Styly vedení lidí I řešení 4. Pracovní list Styly vedení lidí II zadání 5. Pracovní list Styly vedení lidí II řešení 6. Pracovní list Techniky vedení lidí zadání 7. Pracovní list Techniky vedení lidí řešení 8. Pracovní list Vedení lidí zadání 9. Pracovní list Vedení lidí řešení 10. Průběžný test Manažer Použití připravených materiálů: Při studiu postupujte v těchto krocích: 1. Přečtěte si kapitolu 1, včetně podkapitol 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 Styly vedení lidí, Autoritativní styl vedení lidí, Byrokratický styl vedení lidí, Kooperativní styl vedení lidí a Pasivní styl vedení lidí 2. Přečtěte si kapitolu 2 Vhodný styl vedení lidí 3. Vypracujte Pracovní listy Styly vedení lidí I a II 4. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Styly vedení lidí I a II řešení 5. Přečtěte si kapitolu 4, včetně podkapitol 4.1, 4.2 a 4.3 Techniky vedení lidí, Vedení pomocí sjednoceného cíle, Vedení prostřednictvím přenosu úkolů a Vedení pomocí výběrového principu 6. Vypracujte Pracovní list Techniky vedení lidí 7. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Techniky vedení lidí řešení 8. Vypracujte Pracovní list Vedení lidí 9. Zkontrolujte si vypracované úkoly v PL Vedení lidí řešení 10. Vypracujte Průběžný test - Manažer Poznámka: V modulu je zohledněna právní úprava této problematiky k

14 Seznam použité literatury: Veber, J. a kol.: Základy managementu. Praha, Fortuna ISBN Mládková, L., Jedinák, P. et al.: Management. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN Biňovec, K.: Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D., Vykopalová, M., Czontala, M.: Základy podnikové ekonomiky. Praha, Fortuna ISBN Chromá, D. et al.: Podniková ekonomika pro 2. ročník obchodních akademií. Praha, Fortuna ISBN Novotný, Z.: Základy podnikové ekonomiky. Břeclav, Moraviapress a. s ISBN Klínský, P., Munch, O.: Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha, Fortuna ISBN Klínský, P., Munch, O., Chromá, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha, Eduko ISBN Vlastní archiv. 14

15 TÉMA 4: STYLY A TECHNIKY VEDENÍ LIDÍ KNIHA 1: STYLY A TECHNIKY VEDENÍ LIDÍ 1 Styly vedení lidí Forma vztahu manažera ke spolupracovníkům bývá označována jako styl vedení lidí. Jedná se o způsob jednání s podřízenými pracovníky, o to, jak se manažer k podřízeným chová, jak je řídí. Rozeznáváme čtyři základní styly vedení lidí: autoritativní (autokratický), byrokratický, kooperativní (partnerský, demokratický), pasivní (liberální). 1.1 Autoritativní styl vedení lidí Autoritativní (autokratický) styl vedení lidí je charakterizován distančním vztahem mezi nadřízeným a podřízenými. Je založen na příkazech a přesném zadávání úkolů manažerem. Nadřízený pak provádí kontrolu. Manažer vyžaduje bezpodmínečné dodržování příkazů. Vedoucí pracovník je jediná autorita. Minimálně se radí s podřízenými a drží se formálního postupu. Podřízení tak mají malou motivaci, málo prostoru pro vlastní iniciativu. Tento styl umožňuje využívání autority bez konzultace s ostatními. 1.2 Byrokratický styl vedení lidí Byrokratický styl vedení lidí je založen na tom, že manažer svou činnost opírá o směrnice a nařízení shora. Příkazy rozpracovává a ukládá podřízeným. Dále sleduje, jak jsou tato nařízení dodržována. Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených a vedení. 1.3 Kooperativní styl vedení lidí Kooperativní (demokratický, partnerský) styl vedení lidí spočívá v tom, že vedoucí spolupracuje s podřízenými. Manažer akceptuje své podřízené jako partnery, zapojuje je do rozhodování, deleguje je pravomocemi, informuje je o situaci v podniku, vytváří klima důvěry. Pracovníci mají zodpovědnost, mají prostor pro vlastní iniciativu a aktivitu. Nadřízený s podřízenými diskutuje, polemizuje a společně hledají způsoby řešení. Má přirozenou autoritu, ponechává si prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí. Konečné rozhodnutí je vždy na manažerovi. 1.4 Pasivní styl vedení lidí Pasivní (liberální) styl vedení lidí představuje řízení, kdy vedoucí ovlivňuje činnost podřízených jen minimálně. Manažer nechává pracovníky na pospas, nedebatuje s nimi, pouze jim stanoví úkol. Dále jim nechává samostatnou volbu cest k řešení problémů a úkolů, neprovádí kontroly, nekritizuje. Pracovníci od nadřízeného nedostávají žádné informace, někdy tedy mohou mít pocit osamocenosti. Manažer plní spíše funkci konzultanta. 15

16 2 Vhodný styl vedení lidí Volba vhodného stylu vedení závisí na kvalitě a množství podřízených a jejich ochotě spolupracovat. Dále je ovlivněna složitostí řešeného úkolu a množstvím požadované práce. Závisí zejména na konkrétní situaci v daném okamžiku. Volba vhodného stylu vedení závisí i na kvalitě a osobních vlastnostech a dovednostech manažera. Manažer je nucen volit různé styly vedení v různých situacích. Ve vztahu k podřízeným je nejpřijatelnější partnerský styl řízení. Jsou-li vydány závazné pokyny nadřízeného článku, které je potřeba bezpodmínečně dodržovat, nebo má-li manažer poskytnout urgentní informace o řízené jednotce, je vhodný byrokratický styl vedení. Ve vypjatých a krizových situacích je vhodné volit autoritativní styl řízení. Možnost realizace liberálního stylu vedení je například ve vědeckých ústavech, u silných osobností, které si dokáží se všim poradit a manažer se může na podřízené spolehnout. Nalezení vhodného vztahu k podřízeným je důležitým úkolem každého vedoucího pracovníka. 16

17 3 Vypracujte Pracovní listy Styly vedení lidí I a II Vypracujte Pracovní listy Styly vedení lidí I a II Úkol č. 1 Jaké jsou obecné zásady práce manažera? Pracovní list 3 Styly vedení lidí I - zadání Úkol č. 2 Charakterizujte pojem styl vedení lidí. Úkol č. 3 Čím je ovlivněna volba vhodného stylu vedení lidí? 17

18 Pracovní list 4 Styly vedení lidí II - zadání Úkol č. 1 Vysvětlete autoritativní (autokratický) styl vedení lidí. Úkol č. 2 Vysvětlete byrokratický styl vedení lidí. Úkol č. 3 Vysvětlete kooperativní styl vedení lidí. Úkol č. 4 Vysvětlete pasivní (liberální) styl vedení lidí. 18

19 4 Techniky vedení lidí Techniky vedení lidí vysvětlují jak manažer plní své specifické funkce. Jsou to pravidla jednání pro zvládnutí vedoucích úloh v podniku. Představují, jak manažer plní své úkoly, jak deleguje pravomoci na podřízené a jak je vede k samostatné práci. Rozlišujeme tři základní techniky vedení lidí: vedení pomocí sjednoceného cíle, vedení prostřednictvím přenosu úkolů, vedení pomocí výběrového principu. 4.1 Vedení pomocí sjednoceného cíle Při využití techniky vedení pomocí sjednoceného cíle je středem pozornosti podnikový cíl. Na konkrétním podnikovém cíli se musí shodnout a domluvit všichni jednotliví vedoucí i zaměstnanci. Podřízení pak dostanou dostatek pravomocí ke splnění tohoto cíle, nadřízený pouze kontroluje výsledek práce. Problémy mohou vzniknout špatným určením cíle. 4.2 Vedení prostřednictvím přenosu úkolů Při využití techniky vedení prostřednictvím přenosu úkolů přenáší manažer na podřízené plnění vybraných úkolů. Vedoucí přenáší na podřízené pouze některé pravomoci a kompetence, jež umožňují plnění základních úkolů pro rutinní práce a jednoduché rozhodování. Je důležité, aby se podřízení nebáli odpovědnosti a zároveň aby nadřízený nezasahoval do kompetencí podřízených. Manažer sám pak rozhoduje o závažnějších věcech a problémech. 4.3 Vedení pomocí výběrového principu Při využití techniky vedení pomocí výběrového principu je základem orientace na priority. Běžné práce a základní rozhodování jsou přenechány pracovníkům a nadřízený rozhoduje ve složitých situacích. Je nezbytná schopnost vedoucího "vybrat" důležité a výjimečné úkoly, a o těch pak rozhodovat. Problémy mohou vzniknout když: a) stanovený rozsah běžných úkolů je příliš malý. Vedoucí je potom zbytečně přetěžován. b) stanovený rozsah běžných úkolů je příliš velký. Přetěžují se podřízení pracovníci. 19

20 5 Vypracujte Pracovní list Techniky vedení lidí Vypracujte Pracovní list Techniky vedení lidí Úkol č. 1 Charakterizujte pojem techniky vedení lidí. Pracovní list 5 Techniky vedení lidí Úkol č. 2 Vysvětlete techniku vedení pomocí sjednoceného cíle. Úkol č. 3 Vysvětlete techniku vedení pomocí přenosu úkolů. Úkol č. 4 Vysvětlete techniku vedení pomocí výběrového principu. 20

21 6 Vypracujte Pracovní list Vedení lidí Vypracujte Pracovní list Vedení lidí Pracovní list 6 Vedení lidí - zadání Úkol č. 1 Jaký by měl být vedoucí pracovník? Úkol č. 2 Co patří mezi hlavní faktory úspěšného vedení lidí? Úkol č. 3 Stručně vysvětlete vhodné situace využití jednotlivých stylů vedení lidí. Odpovězte na otázky průběžného testu: Manažer 21

22 Řešení pracovních listů Pracovní list 1 Manažer Úkol č. 1 Kdo je to manažer? Manažer je osoba, která se zabývá řízením, na jeho kvalitě ve velké míře závisí i úspěch nebo neúspěch celého podniku. Úkol č. 2 Jaké jsou vývojové fáze postavení manažera v procesu řízení? Stručně charakterizujte. Vývojové fáze: 1. FÁZE: malý, rodinný, soukromý podnik vlastník je jediným zaměstnancem. Role Z, M i V splývá v 1 osobu. 2. FÁZE: zvětšování podniků. Oddělení rolí zaměstnanec a (V+M). 3. FÁZE: vznik velkých firem si vynutil vznik samostatné funkce manažera a jeho diferenciace do jednotlivých úrovní (nejnižší, středí, top manažer). 4. FÁZE: stírání rozdílů mezi Z, V a M (podnikatelem). Vlastníkem není jen podnikatel, ale i spoluvlastníci (Z a M) - zaměstnanecké akcie. Úkol č. 3 Charakterizujte manažery 1. linie (základní). Jsou to mistři, předáci, vedoucí dílen, třídní učitelé. Jejich povinností je přidělovat pracovníkům úkoly a zodpovídat za jejich plnění. Zodpovídají za chod výroby (technické znalosti). Jsou to operativní řídící pracovníci, kteří řeší každodenní problémy. Jejich úkolem je motivace podřízených, sepisování hlášení a výkazů. Poskytují informace o úseku, který řídí. Sestavují operativní plány. Úkol č. 4 Charakterizujte manažery 2. linie (střední). Jsou to vedoucí pracovníci většiny vnitropodnikových útvarů (zásobování, odbytu, marketingu...), náměstci, ředitelé škol. Jejich povinností je práce s informacemi, to je jejich získávání, zpracování, zobecnění a předání. Sestavují střednědobé plány, stanovují konkrétní cíle. Úkol č. 5 Charakterizujte manažery 3. linie (TOP). To je nejvyšší úroveň managementu. Jsou to pracovníci, kteří se zabývají tvorbou hospodářské politiky celého podniku. Jejich úkolem je koordinace (slaďování) všech podnikových činností. Jsou v úzkém vztahu s vlastníkem firmy. Musí být schopni uvažovat v širokých souvislostech. Jsou zaměřeni na strategické plánování a organizování celého podniku. Úkol č. 6 Čím je ovlivněno množství linií manažerů v podniku? V konkrétním podniku se počet linií manažerů řídí velikostí podniku, složitostí vykonávané práce a kvalifikací zaměstnanců. Také jsou důležité schopnosti a dovednosti manažerů. Vždy záleží na konkrétní situaci a podmínkách. 22

23 Pracovní list 2 Vlastnosti a dovednosti manažera Úkol č. 1 Charakterizujte vrozené vlastnosti manažera. Žádoucí vrozené vlastnosti jsou pro úspěšného manažera významné, protože se nedají příliš měnit ani potlačit. Jedná se například o temperament, inteligenci, sociální schopnosti, potřebu řídit, potřebu moci, předvídavost, zdravý úsudek, schopnost komunikace. Úkol č. 2 Charakterizujte získané vlastnosti manažera. Získané vlastnosti jsou měnitelné výchovou, výcvikem, vzděláním. Jedná se například o znalosti (ekonomické, sociálně-psychologické, metody řízení), dobrou tělesnou a duševní kondici, charakter (vývoj od dětství), sociální schopnosti, schopnost porozumět pocitům jiných, schopnost předávat své myšlenky a pocity ostatním. Úkol č. 3 Co jsou to dovednosti? Dovednosti manažerů vznikají spojením vlastností a působením praxe. Rozlišujeme dovednosti: technické, osobní, koncepční. Úkol č. 4 Vysvětlete technické dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Technické dovednosti představují znalost technické stránky výroby. Znamená to rozumět používaným strojům, vyráběným výrobkům, normám, technologiím. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 1. linie. Úkol č. 5 Vysvětlete osobní dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Osobní dovednosti představují schopnost jednat s lidmi. Jsou potřeba k porozumění a chápání druhých lidí (výběr a rozmístění pracovníků, schopnost motivovat, organizovat práci v kolektivu, komunikovat, ). Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 1. linie, ale i středního managementu. Úkol č. 6 Vysvětlete koncepční dovednosti. U kterých manažerů jsou vyžadovány? Koncepční dovednosti představují schopnost uvažovat v širokých souvislostech. Jedná se o schopnost pochopit vztah jednotlivostí k celku, pochopit dlouhodobé důsledky rozhodnutí, jejich dopad na podřízené. Tyto dovednosti jsou především požadovány od manažerů 3. linie, tedy vrcholového managementu. 23

24 Úkol č. 7 Co je to podniková kultura? Tvoří doplněk manažerské práce v konkrétním podniku. Je vyjádřena důvěrou, uznávanými hodnotami, přístupy a očekáváním pracovníků. Je vyjádřena celkovou atmosférou v podniku, tradicí, stylem práce, fluktuací. Ovlivňují ji také pracovní podmínky. Podniková kultura ovlivňuje produktivitu práce. Úkol č. 1 Jaké jsou obecné zásady práce manažera? Obecné zásady práce manažera jsou: mít jasné cíle, orientovat se na priority, preferovat prevenci, omezit plýtvání časem, respektovat zákazníka. Pracovní list 3 Styly vedení lidí I Úkol č. 2 Charakterizujte pojem styl vedení lidí. Jedná se o způsob jednání s podřízenými pracovníky, o to, jak se manažer k podřízeným chová, jak je řídí. Je to forma vztahu manažera ke spolupracovníkům. Úkol č. 3 Čím je ovlivněna volba vhodného stylu vedení lidí? Volba vhodného stylu vedení závisí na kvalitě a množství podřízených a jejich ochotě spolupracovat. Dále je ovlivněna složitostí řešeného úkolu a množstvím požadované práce. Závisí zejména na konkrétní situaci v daném okamžiku. Volba vhodného stylu vedení závisí i na kvalitě a osobních vlastnostech a dovednostech manažera. 24

25 Pracovní list 4 Styly vedení lidí II Úkol č. 1 Vysvětlete autoritativní (autokratický) styl vedení lidí. Autoritativní (autokratický) styl vedení lidí je charakterizován distančním vztahem mezi nadřízeným a podřízenými. Je založen na příkazech a přesném zadávání úkolů manažerem. Nadřízený pak provádí kontrolu. Manažer vyžaduje bezpodmínečné dodržování příkazů. Vedoucí pracovník je jediná autorita. Minimálně se radí s podřízenými a drží se formálního postupu. Podřízení tak mají malou motivaci, málo prostoru pro vlastní iniciativu. Tento styl umožňuje využívání autority bez konzultace s ostatními. Úkol č. 2 Vysvětlete byrokratický styl vedení lidí. Byrokratický styl vedení lidí je založen na tom, že manažer svou činnost opírá o směrnice a nařízení shora. Příkazy rozpracovává a ukládá podřízeným. Dále sleduje, jak jsou tato nařízení dodržována. Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených a vedení. Úkol č. 3 Vysvětlete kooperativní styl vedení lidí. Kooperativní (demokratický, partnerský) styl vedení lidí spočívá v tom, že vedoucí spolupracuje s podřízenými. Manažer akceptuje své podřízené jako partnery, zapojuje je do rozhodování, deleguje je pravomocemi, informuje je o situaci v podniku, vytváří klima důvěry. Pracovníci mají zodpovědnost, mají prostor pro vlastní iniciativu a aktivitu. Nadřízený s podřízenými diskutuje, polemizuje a společně hledají způsoby řešení. Má přirozenou autoritu, ponechává si prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí. Konečné rozhodnutí je vždy na manažerovi. Úkol č. 4 Vysvětlete pasivní (liberální) styl vedení lidí. Pasivní (liberální) styl vedení lidí představuje řízení, kdy vedoucí ovlivňuje činnost podřízených jen minimálně. Manažer nechává pracovníky na pospas, nedebatuje s nimi, pouze jim stanoví úkol. Dále jim nechává samostatnou volbu cest k řešení problémů a úkolů, neprovádí kontroly, nekritizuje. Pracovníci od nadřízeného nedostávají žádné informace, někdy tedy mohou mít pocit osamocenosti. Manažer plní spíše funkci konzultanta. 25

26 Pracovní list 5 Techniky vedení lidí Úkol č. 1 Charakterizujte pojem techniky vedení lidí. Techniky vedení lidí vysvětlují jak manažer plní své specifické funkce. Jsou to pravidla jednání pro zvládnutí vedoucích úloh v podniku. Představují, jak manažer plní své úkoly, jak deleguje pravomoci na podřízené a jak je vede k samostatné práci. Úkol č. 2 Vysvětlete techniku vedení pomocí sjednoceného cíle. Při využití techniky vedení pomocí sjednoceného cíle je středem pozornosti podnikový cíl. Na konkrétním podnikovém cíli se musí shodnout a domluvit všichni jednotliví vedoucí i zaměstnanci. Podřízení pak dostanou dostatek pravomocí ke splnění tohoto cíle, nadřízený pouze kontroluje výsledek práce. Problémy mohou vzniknout špatným určením cíle. Úkol č. 3 Vysvětlete techniku vedení pomocí přenosu úkolů. Při využití techniky vedení prostřednictvím přenosu úkolů přenáší manažer na podřízené plnění vybraných úkolů. Vedoucí přenáší na podřízené pouze některé pravomoci a kompetence, jež umožňují plnění základních úkolů pro rutinní práce a jednoduché rozhodování. Je důležité, aby se podřízení nebáli odpovědnosti a zároveň aby nadřízený nezasahoval do kompetencí podřízených. Manažer sám pak rozhoduje o závažnějších věcech a problémech. Úkol č. 4 Vysvětlete techniku vedení pomocí výběrového principu. Při využití techniky vedení pomocí výběrového principu je základem orientace na priority. Běžné práce a základní rozhodování jsou přenechány pracovníkům a nadřízený rozhoduje ve složitých situacích. Je nezbytná schopnost vedoucího "vybrat" důležité a výjimečné úkoly, a o těch pak rozhodovat. Problémy mohou vzniknout když: a) stanovený rozsah běžných úkolů je příliš malý. Vedoucí je potom zbytečně přetěžován. b) stanovený rozsah běžných úkolů je příliš velký. Přetěžují se podřízení pracovníci. 26

27 Pracovní list 6 Vedení lidí Úkol č. 1 Jaký by měl být vedoucí pracovník? Každý vedoucí pracovník by měl mít takové vlastnosti a schopnosti, aby pro své podřízené byl jak formální autoritou, danou jeho funkcí, tak i neformální autoritou, čili aby ho podřízení uznávali jako člověka na svém místě. Od vedoucích pracovníků se obecně vyžaduje aby: měli jasné cíle a uměli předvídat, dokázali vést spolupracovníky. Úkol č. 2 Co patří mezi hlavní faktory úspěšného vedení lidí? Úspěch manažera obvykle určuje: odborná kvalifikace, pracovní morálka, důslednost, morální vlastnosti, partnerský vztah k podřízeným. Úkol č. 3 Stručně vysvětlete vhodné situace pro využití jednotlivých stylů vedení lidí. Manažer je nucen volit různé styly vedení v různých situacích. Ve vztahu k podřízeným je nejpřijatelnější partnerský styl řízení. Jsou-li vydány závazné pokyny nadřízeného článku, které je potřeba bezpodmínečně dodržovat, nebo má-li manažer poskytnout urgentní informace o řízené jednotce, je vhodný byrokratický styl vedení. Ve vypjatých a krizových situacích je vhodné volit autoritativní styl řízení. Možnost realizace liberálního stylu vedení je například ve vědeckých ústavech, nebo u silných osobností, které si dokáží poradit a manažer se může na podřízené spolehnout. 27

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1299_Profil manažera_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

1) Určitá skupina lidí v podniku TOP MANAGEMENT, vrcholová skupina pracovníků řídících podnik, manažeři, realizují manažerské funkce

1) Určitá skupina lidí v podniku TOP MANAGEMENT, vrcholová skupina pracovníků řídících podnik, manažeři, realizují manažerské funkce Management Vysvětlení pojmu management Management - tomuto pojmu v češtině odpovídá termín řízení Management jako takový je chápán s podnikovým řízením Management je obratné zacházení, správa, řízení,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ

Modul: OPATŘOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČINITELŮ Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku.

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_01 Název materiálu: STRUKTURA A PRACOVNÍCI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku.

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Personální práce III/2 VY_32_INOVACE_318 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Leasing III/2 VY_32_INOVACE_313 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

EKONOMIKA Obchodní společnosti - charakteristika pracovní list

EKONOMIKA Obchodní společnosti - charakteristika pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Obchodní

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání AKCIOVÁ SPOLEČNOST (1.část) 1 Definice - akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, třetí ročník, okruh Majetek a hospodaření podniku Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: odpisy,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Marketingový výzkum MIS

Marketingový výzkum MIS VY_32_INOVACE_MAR_90 Marketingový výzkum MIS Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Dlouhodobý

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Nákupní marketing III/2 VY_32_INOVACE_312 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Státní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 1. 3. 2013 Autor: Mgr. Kateřina

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Silniční daň III/2 VY_32_INOVACE_39 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více