Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM , , PSČ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2012 Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012/2013 a Zprávu o hospodaření za kalendářní rok 2012 vypracovala a předkládá Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem V Bystřici nad Pernštejnem Zpracoval: Předkládá: Mgr. Ivo Solař Mgr. Miroslav Novák ředitel školy

2 a) základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická, Bystřice nad Pernštejnem Identifikátor zařízení: Adresa: Dr. Veselého 343, , Bystřice nad Pernštejnem Ředitel: Mgr. Miroslav Novák Telefon: , , fax , Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Kraj Vysočina, IČO: , Adresa: Žižkova 57, , Jihlava Odloučená pracoviště: Bystřice nad Pernštejnem, Kulturní 468 Škola sdružuje: Střední odbornou školu IZO: Vyšší odbornou školu IZO: Domov mládeže IZO: Školní jídelnu IZO: Historie školy Moravský zemský sněm povolil 22. července 1902 zřízení Zimní hospodářské školy v Bystřici nad Pernštejnem. Škola byla slavnostně otevřena 10. listopadu Samostatná budova hospodářské školy byla otevřena 28. října 1906 jako první v našem regionu. V roce 1953 byla otevřena 4-letá Zemědělská technická škola s maturitou a v roce 1954 byl při této škole zřízen školní statek. V roce 1961 byla dokončena nová budova Střední zemědělské školy (podle projektu ing. Beneše). Byla na svou dobu jednou z nejmodernějších v Evropě. Slavnostní otevření se konalo 24. září Historie středního odborného učiliště zemědělského se datuje od roku 1960, kdy bylo založeno pro výchovu zemědělské dělnické mládeže. První absolventi 4-letého studia maturovali v roce 1957 a od té doby touto školou prošlo kolem 3000 absolventů. Před 16 lety navázala škola kontakty se Zemědělskou školou v Ursprungu v Rakousku, které umožňují studentům vykonávat praxi u rakouských farmářů. Před 9 roky byla navázána také spolupráce s holandskou Zemědělskou školou v Gorinchenu. Bylo navázáno na dříve založenou spolupráci SOUZ v Šahách na Slovensku a Szécsény v Maďarsku a nově začala spolupráce s norskými školami. Od Od Od Od Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Sloučení SZeŠ a VOŠ se Středním odborným učilištěm zemědělským Sloučení VOŠ,SZeŠ a SOUO s Odborným učilištěm a Praktickou školou Sloučení VOŠ, SZeŠ, SOUO a OU se školním statkem 2

3 Školská rada VOŠ a SOŠ: v 15,00 sborovna VOŠ a SOŠ Počet přítomných členů: 8 (omluvena: Linhartová ) Hosté: Mgr. Miroslav Novák ředitel školy Program: 1) Úvod Schválení programu Zapsal: Mgr. Ivo Solař 2) Informace ředitele školy: změny od minulé školské rady informace o aktivitách školy stanovení zástupce ŠR do komise pro výběrové řízení na automobil potřeba doplnění školního řádu zajistí Solař 3) Projednání obsahu Výroční zprávy školy za šk. rok 2011/2012 připomínky zapracuje Solař 4) Projednání změn v obsazení školské rady dle novely školského zákona: Odstoupil Ing. Ludvík Veselý - na základě volby pedagogické rady je na uvolněné místo navržena Ing. Marcela Šiborová 5) Diskuse 6) Usnesení, závěr Školská rada schvaluje: a) Zástupce ŠR do výběrové komise Ing. Pavel Morava b) Změny ve školním řádu c) Výroční zprávu školy za rok 2011/2012 d) Změnu v obsazení ŠR na základě volby pedagogické rady Přílohy: 1) Rozpočet školy viz samostatný soubor 2) Pravomoci školské rady 3) Kontakty na členy školské rady Příloha 3) Jméno a příjmení Telefon Mgr. Josef Vojta Ing. Pavel Morava Bc. Jiří Daniel Mgr. Ivo Solař Ing. Milena Linhartová Ing. Marcela Šiborová Petra Dufková František Humpolíček Petr Kos

4 v 15,00 sborovna VOŠ a SOŠ Počet přítomných členů: 9 Hosté: Mgr. Miroslav Novák ředitel školy Program: 1) Úvod Schválení programu Zapsal: Mgr. Ivo Solař 2) Informace ředitele školy: změny od minulé školské rady informace o aktivitách školy 3) Projednání příprav maturitních zkoušek a jednotných závěrečných zkoušek 4) Informace o přípravách oslav výročí školy 5) Diskuse 6) Usnesení, závěr b) přehled oborů vzdělání ve školním roce 2012/13 Zkratka KKOV Obor_název Zaměření VOŠ ATK N/02 Agroturistika SOŠ AP M/01 Agropodnikání CR M/02 Cestovní ruch SOUO AM H/01 Mechanik opravář motorových vozidel OS H/01 Opravář zemědělských strojů ZA H/01 Strojní mechanik FA H/01 Zemědělec - farmář OU KP E/01 Stravovací a ubytovací služby ZS E/01 Strojírenské práce 4

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy ŘEDITEL Mgr. Miroslav Novák asistent ředitele ICT technik Zástupce ředitele pro ekonomický úsek Jiřina Miklošková Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Ivo Solař Zástupce ředitele pro praktické vyuč.a DČ Ing. Tomáš Krejčí Ekonomický úsek výchovní poradci a preventisté. školní psychologové Doplňková činnost Účetní třídní učitelé Vedoucí učitel OV Ing. Pavel Janík Autoškola Vedoucí ŠJ Eliška Brázdová učitelé učitelé OV Ubytování Vedoucí kuchařka Lydie Sísová učitelé PV Stravování Kuchařky Vedoucí DM a vychovatelky Doprava Kurzy, Vedoucí údržby Jindřich Kintr uklízečky 5

6 d) údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/14 Termíny přijímacích zkoušek: SOŠ I. termín a další termíny 3x VOŠ I. termín VOŠ II. termín I. Uchazeči přihlášení-přijatí do 1.ročníku denního studia Počet přihlášených Počet přijatých Odevzdali zápisový lístek Obor-kód délk druh studia a stud ia celkem dívky odjinud konali přij. celkem dívky odjinud celkem dívky odjinud zkoušku 2351E H H L M H H H L M E Celkem II. Celkové počty přihlášených a přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Přihlášených 102 z toho konali přijímací zkoušku 33 Přijatých 86 z toho odevzdali zápisový lístek 52 Agroturistika N / 02 Přihlášeno 1.kolo a 2. kolo - 32 uchazečů, další kola 15 uchazečů. Zkoušky se konaly formou ústního pohovoru. Nastoupilo 43 uchazečů 6

7 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorii Výsledky absolutoria VOŠ - po opravných termínech Přehled prospěchu školy absolutorium 2012/13 zpracováno dne: AG Třídy zahrnuté do přehledu: Předmět Počty známek Počet Průměr Stupeň prospěl s vyznamenáním 10 hodnocení prospěl 8 prospěchu neprospěl 0 nehodnocen klasif. žáků Anglický jazyk ,800 Německý jazyk Obhajoba absolventské práce Teoretická zkouška z odborných Celkový průměrný prospěch

8 Výsledky maturitních zkoušek SOŠ obory M po opravných termínech 8

9 Výsledky závěrečných zkoušek SOŠ obory H Výsledky závěrečných zkoušek SOŠ obory E 9

10 Přehledy prospěchu 2012/13 10

11 11

12 12

13 13

14 F) Přehled výchovných opatření ve školním roce 2012/2013 Vyloučení ze studia 3 Pochvala ŘŠ 13 1.ZS 2 3.AM 1 3.ZS 1 3.CR 6 Pod. vyl. ze studia 6 3.H 3 1.H 2 3.KP 1 1.ZS 2 3.ZS 1 2.KP 1 4.A 1 2.ZS 1 Pochvala TU 17 2 z chování 4 2.H 4 3.KP 4 2.KP 2 3 z chování 3 2.OS 2 1.H 1 2.SM 2 3.KP 2 3.H 3 Důtka ŘŠ 31 4.B 4 1.H 6 1.KP 1 1.ZS 3 2.AM 3 2.KP 4 2.ZS 4 3.H 1 3.KP 9 Důtka TU 36 1.KP 1 1.ZS 1 2.AM 1 2.KP 11 2.ZS 12 3.H 5 3.KP 4 4.A 1 Napomenutí TU 21 1.ZS 1 2.AM 3 2.KP 9 2.OS 1 2.ZS 2 3.KP 3 4.A 2 14

15 g) Údaje o třídách a počtech žáků ve školním roce 2012/2013 C E L K E M VOŠ, SZeŠ, SOUO a OU k Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců Průměrná naplněnost (18,2) C E L K E M VOŠ, SZeŠ, SOUO a OU k Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců Průměrná naplněnost (16,8) C E L K E M S T U D E N T Ů A U Č Ň Ů Vyšší odborná škola Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců 3 (ǿ napl. 26,03 ) Střední odborná škola obory M Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců 6 (ǿ napl.19,7 ) Střední odborná škola obory H Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců 4 (ǿ napl. 23,8 ) Střední odborná škola obory E Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců 6(ǿ napl. 13,8)

16 h) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Přednášky a besedy primární prevence uskutečněné ve školním roce 2012/ Jak komunikovat Přednáška pro sborovnu zaměřená na komunikaci s problémovými žáky Preventivní, interaktivní stmelovací program Tematický návazný program zaměřený na začlenění nových žáků do třídního kolektivu Hrou proti AIDS Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků Interaktivní preventivní program zaměřený na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí Kruh důvěry Návazný preventivní program - beseda Kruh důvěry Návazný preventivní program - beseda Školní psycholog Mgr. Jitka Bukáčková Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 2. AP, CR Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 1. AP, CR, 1. H, 1 KU, 1 SZ SZU Jihlava, Lenka Vrzalová 1.H, 1. AP, 1. CR Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 1 KU Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 1 SZ Hrozby extremismu, možnosti demokracie Interaktivní preventivní program Kruh důvěry Návazný preventivní program - beseda Občanské sdruženi Asi-milování, Mgr. Adéla Linhartová 1AP, 1 CR, 1 KP Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 1 KU Jak chceš žít? Interaktivní preventivní program lektoři centra Nadosah Bystřice 1.AM, OZS 3H Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga střední odborné školy Přednáška a beseda pro sborovnu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Mgr. Dita Janderková Mgr. Petra Kadlecová Jak chceš žít? Interaktivní preventivní program Hrozby extremismu, možnosti demokracie Interaktivní preventivní program lektoři centra Nadosah Bystřice 2 AP, CR Občanské sdruženi Asi-milování, Mgr. Adéla Linhartová 2 AP CR, 1H, 1SZ 16

17 ch) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků PŘÍJMENÍ A JMÉNO Vzdělávání školní rok 2012/13 Osvědčení Datum Hegerová Olga Chocholáčová Marie Linhartová Milena E-learningový kurz angličtiny Netlanguages - Lower Intermediate A Proč je důležitá správná anglická výslovnost? Osvědčení - Celostátní konference pracovníků DM /2012/ Matika ve světě výsledků MZ 2012 k didaktickému testu z matemetiky MA- 03/ Metodika v praxi - Metodické vzdělávání lektorů, metodiků a školitelů Agrese a agresivita dětí a mládeže Prevence HIC/AIDS Come Share the World Machová Gabriela Výuka ve fiktivní firmě Zeman Radim Osvědčení - odborná způsobilost v elektrotechnice Pravidelné školení v rámci Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle Vyhlášky č. 156/2008 Sb. konané dne D,E - účastníci:mgr. Jiří Dufek, Ing. Dalibor Janoušek, Luboš Němec, Mgr. Miroslav Novák, Pavel Slezák, Pavel Šandera, Miloslav Vostrejž,Ing. Miroslav Visingr Ostatní vzdělávání: - Školení zaměstnanců v rámci PO a BOZP - Školení řidičů pro referentská vozidla - Účast pedagogických pracovníků (učitelů, mistrů a vychovatelů) na krátkodobých přednáškách a seminářích s pedagogicko výchovnou a odbornou tématikou - Účast nepedagogických pracovníků (zejména ekonomických ) na krátkodobých poradách a školeních ekonomického charakteru - V rámci projektu Kompetentní učitel zemědělství ve spolupráci S MENDELU Brno proběhlo školení pedagogických pracovníků na téma Zvládání a řešení krizových situací v práci pedagoga 4 hodiny. - V rámci stejného projektu Jazykový kurz v oblasti odborné terminologie (ANJ, NEJ) 4 hodiny 17

18 i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i1) sportovní aktivity a soutěže termín akce výsledek CORNY středoškolský pohár 7. místo hoši 7. místo dívky Orientační závod 1.místo -3 startující Mezinárodní soutěž o pohár starosty města Celkově 3. Místo účastníků Středoškolský pohár futsal 6. místo hoši východočeská divize Listopad prosinec 2012 Vánoční turnaj basketbal 3. místo dívky jihomoravská divize 24 účastníků dívky 38 účastníků hoši Únor 2013 Lyžařský kurz 1. ročníky SOŠ a VOŠ 65 účastníků Futsal 42 účastníků hoši Futsal 15 účastníků dívky Další zájmové útvary: Basketbal hoši a dívky 2 x týdně Plavání příležitostně - 10 žáků 10 žáků i2) ostatní soutěže Mezinárodní Soutěž O Zlatý pohár LINDE svářeči Robert Hák 1. místo v teoretické části metoda 311z celkových 48 soutěžících Luboš Srnský 2. místo v teoretické části metoda 111 z celkových 52 soutěžících Soutěž Autoopravář junior celostátní kolo Petr Mareš 13. místo z celkových 28 soutěžících (mezi specialisty z autoopravárenských učilišť) Soutěž Jízda zručnosti oblastní kolo Emil Skula 3. místo z celkových 38 soutěžících a postup do celostátního kola Mezinárodní sportovní utkání ve slovenských Šahách celkové umístění týmu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 3. místo celkové umístění v branné všestrannosti 2. místo celkové umístění v minifotbale děvčat 3. místo Mezinárodní atletický víceboj O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem celkové umístění týmu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 3. místo 18

19 i3) Přehled volnočasových a ostatních aktivit Domova mládeže Září: Přátelské fotbalové utkání se studenty z Holandska Odpolední výlet pro zájemce na hrad Pernštejn Zahájení tanečních v KD Říjen: Sportovní hry s hostitelskou školou ze Slovenska Zahájení činnosti kroužku břišních tanců Exkurze na farmu Eden Listopad: Prodloužená tanečních hodin 1.studentský ples zajištění ubytování Promítání DVD Čekání na dospělost + rozbor se školní psycholožkou Účast na festivalu outdoorových filmů v KD Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Adventní zdobení věnců,svícnů Zájezd Brno,Mahenovo divadlo představení Popelka + Mikulášské Překvapení Vánoční večírek,slavnostní večeře,koledy,diskotéka Návštěva plaveckého bazénu,bowling Mezi stěnami shlédnutí filmu+ rozbor,diskuse Malování na sklo Beseda na téma Napříč Mexikem Valentýnská diskotéka sál DM Využití šicí dílny- drobné opravy prádla, šití oděvů Zahájení turnaje ve stolním tenise Možná přijde i kouzelník malé představení na sále DM Akce Čistá Vysočina úklid okolí komunikace Bystřice - Písečné Zahájení soutěže o nejlépe uklizený pokoj na DM Turnaj ve stolním tenise- ukončení,vyhodnocení Majáles-zajištění ubytování Oslava 60. let výročí školy příprava prostor DM,pohoštění,ubytování hostů Rozlučkový táborák opékání párků,střelba ze vzduchovky,soutěže Odpolední výlet na Zubštejn Promítání DVD na sále DM Sportovní aktivity bowling,sportovní hala Ukončení školního roku 19

20 Celoroční aktivity: Možnosti individuálního využívání posilovny Sportovní aktivity- odbíjená,nohejbal,basketbal Návštěva plaveckého bazénu 1-2x týdně Práce a péče o koně na školním statku - individuálně 1-2x do měsíce promítání DVD na sále DM 1x týdně břišní tance Možnost využití šicí dílny- šití oděvů,drobné opravy,aj. Ostatní aktivity Domova mládeže: Zajištění ubytování pro zahraniční družební školy z Maďarska, Slovenska,aj. Účast na přípravě programu pro družební školy Příprava velkého sálu pro slavnostní vyřazení absolventů,besedy,přednášky,školení Zajištění průběhu praxí u studentů Vyšší odborné školy pedagogické v Litomyšli Zajištění průběhu ubytovací praxe u studentů školy Zajištění ubytování absolventů,hostů a stávajících studentů školy při uskutečnění tradičního zemědělského plesu, studentského bálu,tanečních,majálesu,60.let výročí školy,biatlon Ostatní ubytovací služby i4) Ostatní aktivity a prezentace školy na veřejnosti Adaptační kurz pro 1. ročníky Charitativní akce Bílá hůl, Bílá pastelka a Svátek s Emilem Prezentace školy na výstavách a veletrzích : Gaudeamus, Didacta, Festival vzdělávání ve Žďáře n.s., veletrh GO a Region tour Brno, Mladý tvorca Nitra - Slovensko Aktivity tanečního kroužku v rámci školy 59. zemědělský ples, mezinárodní víceutkání, družební účast v Maďarsku a na Slovensku, Vánoční trhy a Pernštejnské slavnosti Pořádání 59. zemědělského plesu Výstavy : Výstava drobného zvířectva, výstavy obrazů a fotografií, výstava ovoce a zeleniny a výstava vánočních motivů studentů Den otevřených dveří a schůzky s rodiči 2x ročně Spolupráce se zahraničními školami z Rakouska, Norska, Maďarska, Slovenska a Nizozemí Organizace Kursu pro výkon obecných zemědělských činností 7 absolventů Besedy o zahraničních praxích studenti Účast na chovatelských přehlídkách Zapojení do projektu a soutěže Enersol Školení první pomoci pro II. ročníky Besedy pro III. a IV. ročníky o možnostech financování podnikání Informační místa v rámci projektu Síť informačních center Agro envi info zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravskám kraji a v Kraji Vysočina Odborné exkurze (včetně zahraničních) Tématická návštěva družební školy z Holandska Seminář Český strakatý skot DM Přehlídka Českého strakatého skotu v Radešínské Svratce Majáles Zubří země Návštěvy divadel Návštěvy výstav Brigádnická výpomoc při zemědělských pracích v podnicích i u soukromých zemědělců 20

21 i5) Studentský klub ve školním roce 2012/2013 Činnost SK VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem ve školním roce 2012/2013 byla zaměřena na realizaci různých kulturních a sportovních akcí a na splnění podmínek získaných grantů. Nadále se Studentský klub aktivně zapojuje do dění ve škole, při různých akcích pořádaných přímo školou. V měsíci říjnu se uskutečnil 13. ročník sportovního utkání O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem, při kterém je SK VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem organizátorem této akce. Pozvání k účasti na tomto utkání přijaly opět základní a střední školy z regionu, partnerská škola ze slovenských Šahů, ale i základní a střední školy z partnerských měst Bystřice nad Pernštejnem. Celkem se soutěží v atletických disciplínách účastnilo více než 220 sportovců. 3. Studentský bál, který je určen k slavnostnímu dekorování studentů závěrečných ročníků školy se uskutečnil dne Kulturní akce u příležitosti slavnostního předání šerp a stužek studentům závěrečných ročníků stala již tradiční kulturní akcí v Bystřici nad Pernštejnem. V měsíci lednu 2013 SK uspořádal další ročník lyžařských závodů družstev na sjezdovce v Karasíně, v únoru byl účastníkem podpory studentů prvních ročníků při lyžařském kurzu. Z dalších kulturních akcí lze zmínit Maškarní bál a Country bál organizovaný především pro studenty a zaměstnance školy. Tradičně se začátkem května konal Majáles Zubří země. Organizátoři připravili opět vícedenní kulturní akci naplněnou koncerty, výstavami obrazů a dalšími společenskými setkáními. V letošním roce byl program majálesu spojen s významnými oslavami založení střední odborné školy a zemědělského školství v Bystřici nad Pernštejnem. Studentský klub během uplynulého školního roku opět úspěšně žádal o finanční podpory v rámci různých grantových programů. V následujícím období budou čerpány granty z krajských a městských programů. 21

22 i6) Přehled projektů uskutečněných na základě získaných grantů v období od do Název projektu Zahraniční praxe na agrofarmách SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.p. Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Moderní výukové metody ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Vyhlašovatel Projekt vybrán ano - ne Datum podpisu smlouvy *Finanční prostředky získané od vyhlašovatele *Doba realizace projektu od - do NAEP ANO , OPVK Kraj Vysočina OPVK Kraj Vysočina ANO , ANO , Aktivity zaměřené na mládež Město Bystřice n.p ANO ,- do Sportovní aktivity Město Bystřice n.p ANO ,- do EU peníze školám OPVK MŠMT ANO , Sportoviště 2012 Kraj Vysočina -Fond ,- ANO Vysočiny Mezinárodní výměna studentů ASK Brno ANO , Majáles 2012 SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.p. Město Bystřice ANO ,

23 j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 proběhla inspekce ČŠI ve dnech 11., 12. a Protokol o kontrole ze dne je přílohou výroční zprávy. Dne proběhla kontrola provádění Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností ze strany UZEI Praha. Protokol je k nahlédnutí u Mgr. Ivo Solaře. k) autoevaluace školy Schéma evaluace: Oblasti evaluace 1. Podmínky ve vzdělávání 2. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči 3. Průběh vzdělávání 4. Řízení školy, DVPP 5. Výsledky práce školy 6. Výsledky vzdělávání Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: Výkonové výkazy, Hodnocení školního klima za rok 2012/2013, Záznamy třídních učitelů, MPP, Záznam o hospitacích, Plán DVPP na rok 2011/12 a dlouhodobý plán DVPP, Revize koncepce školy, ŠVP, Výroční zpráva školy, Hodnocení spolupráce rodičů se školou k1) Podmínky ke vzdělávání Na základě nového schématu bude podrobná analýza stavu dotazníkovým způsobem probíhat ve školním roce 2013/14. V současnosti škola poskytuje ubytování ve vlastním DM s celodenním stravováním žáků ve školní jídelně. V prostorách školy jsou umístěny nápojové automaty a studenti VOŠ zajišťují provoz školního bufetu. Vybavení prostředky výpočetní techniky je standardní, všichni žáci mohou využívat volný přístup k počítačům v době provozu školy. Celá budova je pokryta WiFi sítí. Žáci mají možnost volného kopírování materiálů, knihovního fondu školy i knihovnu na DM. V budově školy je tělocvična a k dispozici je i venkovní hřiště, které v zimě slouží jako kluziště. Žáci samotní vnímají vybavení školy jako nadstandardní a jsou s ním spokojeni, ve srovnání s loňským rokem spokojenost žáků s vybavením materiálním vybavením školy stoupla ze 70% na 83%- Viz. Autevaluace školního klima. Personální situace je podrobně zpracována ve výroční zprávě. Silnou stránkou je vysoká aprobovanost a odbornost učitelů odborných předmětů a uspokojivý počet certifikovaných hodnotitelů a zadavatelů státní části MZ a to včetně zadavatelů pro žáky s PUP MZ. Slabou stránkou je poměrně nízký počet aprobovaných učitelů cizích jazyků. 23

24 k2) Podpora žákům, spolupráce s rodiči Podpora žákům se SPU je podrobně zaznamenána v příloze Výkonové výkazy. Pozitivně je hodnocena průběžná dlouhodobá spolupráce s PPP, individuální práce s žáky, informovanost učitelů a zohlednění žáků SPU při podmínkách a způsobech evaluace. Další významnou pomocí je činnost školního psychologa a práce školského poradenského pracoviště, která začala v tomto školním roce. Jako velmi přínosné jsou zejména hodnoceny individuální konzultace a individuální práce školního psychologa s žáky s SPU. Problémem zůstává nízká motivace žáků a spolupráce s rodiči. Školní klima bylo hodnoceno dotazníkovou metodou šetření. Silná místa školy zůstávají prakticky stejná jako v minulých letech - pozitivní hodnocení atmosféry ve škole, otevřenost ke změnám v komunikaci, spokojenost žáků při jednání se školou, vztahy žáků mezi sebou, vztahy učitel žák, spokojenost s materiální vybaveností školy a úroveň vzdělávání. Mezi slabá místa stále patří velmi nízká odpovědnost žáků k vlastním studijním výsledkům a kázeň ve škole, kterou hodnotí jako problematickou ještě větší procento žáků než loni 85%. Zhruba třetina žáků slyšela o problémech s šikanou a jeden žák uvedl, že se s ní setkal osobně. Spolupráce rodičů se školou byla vyhodnocována v letošním školním roce na základě výsledků analýzy zápisů z třídních schůzek. k3) Průběh vzdělávání Závěry vyplývají ze záznamů o hospitacích. Většina provedených hospitací byla hodnocena vedením převážně kladně a existuje i účinná podpora začínajícím učitelům. Jako slabá stránka byl vyhodnocen nízký počet hospitací provedených PK a učiteli vzájemně. Škola organizuje velké množství mimoškolních aktivit a akcí viz. Výroční zpráva školy. Silnou stránkou je aktivní vysoká účast studentů a jejich kladné hodnocení veřejností a jak vyplývá i z výsledků dotazníkového šetření, jsou velmi pozitivně hodnoceny i žáky zejména sportovní aktivity. Slabou stránkou zůstává sladění exkurzí a dalších aktivit s ŠVP. V oblasti prevence je zajišťováno dostatečné množství interaktivních programů sekundární prevence. Díky činnosti školského poradenského pracoviště je zajištěna jejich návaznost. Viz. Příloha MPP. Zlepšila se také spolupráce TU s ŠMP, takže většina kázeňských problémů a rizikového chování žáků se řeší již v počátku. Rezervou stále zůstává koordinace práce školského poradenského pracoviště. k4) Řízení školy, DVPP Úkoly pro vedení: a) hodnocení úrovně komunikace uvnitř sboru hodnocení a návrh změn b) hodnocení DVPP statistický souhrn Hodnocení stavu DVPP viz. Plán DVPP na rok 2010/11 a dlouhodobý plán DVPP. 24

25 k5) Výsledky práce školy Výsledky práce školy a to ve formě hodnocení maturitních zkoušek a učňovských zkoušek a také hodnocení prospěchu a absencí jsou zpracovány ve výroční zprávě školy. k6) Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou obsahem výroční zprávy, plánu hlavních úkolů školního roku, Autoevaluační zprávy a revize koncepce školy a ŠVP. Závěr: Naše škola stále zůstává místem s dobrými a harmonickými vztahy jak mezi žáky, tak i mezi žáky a učiteli, kde jsou žáci spokojení s jednáním se školou a také s materiálním vybavením a úrovní vzdělávání. Naši žáci i absolventi jsou ochotni školu doporučit. Problémem jsou žáci s nízkou motivací ke studijním výsledkům a špatná kázeň v hodinách. Můžeme se pochlubit nově vzniklým školským poradenským pracovištěm s činností školního psychologa a asistenta školního psychologa, bude ovšem nutné zlepšit koordinaci jeho práce tak, aby bylo aktivně nápomocné v řešení slabých míst školy motivací studentů a kázeňskými problémy. 25

26 l) základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Hlavním účelem zařízení školy je zabezpečování potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů. V rámci financování škola sdružuje VOŠ a SOŠ se skutečným stavem 374 žáků ve školním roce 2012/2013. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování s kapacitou 600 jídel denně, ubytovacích služeb na DM a Internátě s kapacitou 145 lůžek, dále pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení, které slouží k realizaci praktické výuky a odborného výcviku. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím svěřeného majetku zřizovatele. Organizace spravuje 6 objektů: - škola VOŠ a SOŠ, Dr. Veselého škola SOŠ, Kulturní domov mládeže - hala pro praxi - dílny OV Domanín - dílny OV Nádražní Škola se zabývá doplňkovou činností ubytování, stravování, autoškola, doprava, svařování a odborné kurzy. Je realizována na základě živnostenských listů pro jednotlivé činnosti. Každá jednotlivá akce je samostatné ekonomicky zpracovaná. Zisk z doplňkové činnosti je využíván pro rozvoj činnosti příspěvkové organizace. Hlavní činnost v roce 2012 (v Kč) Příspěvek na provoz ,- Přímé náklady na vzdělání ,- Příjmy z prodeje 8 461,- Fond Vysočina ,- Dotace UZ ,- Projekty ,23 Dotace ze SZIF ,80 Finanční prostředky z vlastní činnosti ,18 Výnosy celkem ,21 Náklady celkem ,40 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,81 26

27 Doplňková činnost v roce 2012 (v Kč) Výnosy celkem ,52 Náklady celkem ,85 Hospodářský výsledek z DČ ,67 Hospodářský výsledek pro finanční rozdělení ,48 l1) Dodatek ke kapitole l Péče o majetek kraje v období od do : Technické zhodnocení školy Rekonstrukce kotelny ,- rozpočet kraje kapitola nemovitý majetek Topenářské práce ,- škola Ostatní akce školy Stavební práce na DM ,- Opravy a revize el ,- Vybavení tříd ,- Stolařské práce v rámci oprav ,- Nátěry-hřiště ,- Stavební úpravy-dm,škola, chodník ,- DM-vybavení pokojů ,- Vybavení PC ,- SW ,- Výměna podlahové krytiny-jídelna ,- Opuštění a převod nemovitostí: Areál Školního statku o Stavby (účet 021) ,- o Dlouhodobý hmotný majetek (účet 022) ,- o Drobný dlouhod.hm.majetek (účet 028) ,40 o Majetek vedený na podrozvah.účtech ,33 o Pozemky (účet 031) ,- o Živý inventář ,19 Pořízení movitého majetku: - přívěs + plachta (autoškola) ,- škola - osobní automobil Hyundai ,- investiční fond školy 27

28 O B S A H : a) základní údaje o škole... 2 b) přehled oborů vzdělání ve školním roce 2012/ c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy... 5 d) údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/ e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorii... 7 f) Přehled výchovných opatření ve školním roce 2012/ g) Údaje o třídách a počtech žáků ve školním roce 2012/ h) údaje o prevenci sociálně patologických jevů ch) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i1) sportovní aktivity a soutěže i2) ostatní soutěže i3) Přehled volnočasových a ostatních aktivit Domova mládeže i4) Ostatní aktivity a prezentace školy na veřejnosti i5) Studentský klub ve školním roce 2012/ i6) Přehled projektů uskutečněných na základě získaných grantů v období od do j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI k) autoevaluace školy k1) Podmínky ke vzdělávání k2) Podpora žákům, spolupráce s rodiči k3) Průběh vzdělávání k4) Řízení školy, DVPP k5) Výsledky práce školy k6) Výsledky vzdělávání l) základní údaje o hospodaření školy za rok Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Miroslav Novák ředitel školy Schválila školská rada dne Předseda Školské rady Mgr. Josef Vojta 28

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566686401, 566686403 566686411, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566686401, 566686403 566686411, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017

5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017 5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady Zápis z jednání Školské rady Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne 18.6.2014 č. 4/2013-2014 Přítomni členové: Ing. Karla Zemanová, Ing. Marcela Dočkalová,

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2017/2018 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2017/2018 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více