Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM , , PSČ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2012 Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012/2013 a Zprávu o hospodaření za kalendářní rok 2012 vypracovala a předkládá Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem V Bystřici nad Pernštejnem Zpracoval: Předkládá: Mgr. Ivo Solař Mgr. Miroslav Novák ředitel školy

2 a) základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická, Bystřice nad Pernštejnem Identifikátor zařízení: Adresa: Dr. Veselého 343, , Bystřice nad Pernštejnem Ředitel: Mgr. Miroslav Novák Telefon: , , fax , Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Kraj Vysočina, IČO: , Adresa: Žižkova 57, , Jihlava Odloučená pracoviště: Bystřice nad Pernštejnem, Kulturní 468 Škola sdružuje: Střední odbornou školu IZO: Vyšší odbornou školu IZO: Domov mládeže IZO: Školní jídelnu IZO: Historie školy Moravský zemský sněm povolil 22. července 1902 zřízení Zimní hospodářské školy v Bystřici nad Pernštejnem. Škola byla slavnostně otevřena 10. listopadu Samostatná budova hospodářské školy byla otevřena 28. října 1906 jako první v našem regionu. V roce 1953 byla otevřena 4-letá Zemědělská technická škola s maturitou a v roce 1954 byl při této škole zřízen školní statek. V roce 1961 byla dokončena nová budova Střední zemědělské školy (podle projektu ing. Beneše). Byla na svou dobu jednou z nejmodernějších v Evropě. Slavnostní otevření se konalo 24. září Historie středního odborného učiliště zemědělského se datuje od roku 1960, kdy bylo založeno pro výchovu zemědělské dělnické mládeže. První absolventi 4-letého studia maturovali v roce 1957 a od té doby touto školou prošlo kolem 3000 absolventů. Před 16 lety navázala škola kontakty se Zemědělskou školou v Ursprungu v Rakousku, které umožňují studentům vykonávat praxi u rakouských farmářů. Před 9 roky byla navázána také spolupráce s holandskou Zemědělskou školou v Gorinchenu. Bylo navázáno na dříve založenou spolupráci SOUZ v Šahách na Slovensku a Szécsény v Maďarsku a nově začala spolupráce s norskými školami. Od Od Od Od Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Sloučení SZeŠ a VOŠ se Středním odborným učilištěm zemědělským Sloučení VOŠ,SZeŠ a SOUO s Odborným učilištěm a Praktickou školou Sloučení VOŠ, SZeŠ, SOUO a OU se školním statkem 2

3 Školská rada VOŠ a SOŠ: v 15,00 sborovna VOŠ a SOŠ Počet přítomných členů: 8 (omluvena: Linhartová ) Hosté: Mgr. Miroslav Novák ředitel školy Program: 1) Úvod Schválení programu Zapsal: Mgr. Ivo Solař 2) Informace ředitele školy: změny od minulé školské rady informace o aktivitách školy stanovení zástupce ŠR do komise pro výběrové řízení na automobil potřeba doplnění školního řádu zajistí Solař 3) Projednání obsahu Výroční zprávy školy za šk. rok 2011/2012 připomínky zapracuje Solař 4) Projednání změn v obsazení školské rady dle novely školského zákona: Odstoupil Ing. Ludvík Veselý - na základě volby pedagogické rady je na uvolněné místo navržena Ing. Marcela Šiborová 5) Diskuse 6) Usnesení, závěr Školská rada schvaluje: a) Zástupce ŠR do výběrové komise Ing. Pavel Morava b) Změny ve školním řádu c) Výroční zprávu školy za rok 2011/2012 d) Změnu v obsazení ŠR na základě volby pedagogické rady Přílohy: 1) Rozpočet školy viz samostatný soubor 2) Pravomoci školské rady 3) Kontakty na členy školské rady Příloha 3) Jméno a příjmení Telefon Mgr. Josef Vojta Ing. Pavel Morava Bc. Jiří Daniel Mgr. Ivo Solař Ing. Milena Linhartová Ing. Marcela Šiborová Petra Dufková František Humpolíček Petr Kos

4 v 15,00 sborovna VOŠ a SOŠ Počet přítomných členů: 9 Hosté: Mgr. Miroslav Novák ředitel školy Program: 1) Úvod Schválení programu Zapsal: Mgr. Ivo Solař 2) Informace ředitele školy: změny od minulé školské rady informace o aktivitách školy 3) Projednání příprav maturitních zkoušek a jednotných závěrečných zkoušek 4) Informace o přípravách oslav výročí školy 5) Diskuse 6) Usnesení, závěr b) přehled oborů vzdělání ve školním roce 2012/13 Zkratka KKOV Obor_název Zaměření VOŠ ATK N/02 Agroturistika SOŠ AP M/01 Agropodnikání CR M/02 Cestovní ruch SOUO AM H/01 Mechanik opravář motorových vozidel OS H/01 Opravář zemědělských strojů ZA H/01 Strojní mechanik FA H/01 Zemědělec - farmář OU KP E/01 Stravovací a ubytovací služby ZS E/01 Strojírenské práce 4

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy ŘEDITEL Mgr. Miroslav Novák asistent ředitele ICT technik Zástupce ředitele pro ekonomický úsek Jiřina Miklošková Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Ivo Solař Zástupce ředitele pro praktické vyuč.a DČ Ing. Tomáš Krejčí Ekonomický úsek výchovní poradci a preventisté. školní psychologové Doplňková činnost Účetní třídní učitelé Vedoucí učitel OV Ing. Pavel Janík Autoškola Vedoucí ŠJ Eliška Brázdová učitelé učitelé OV Ubytování Vedoucí kuchařka Lydie Sísová učitelé PV Stravování Kuchařky Vedoucí DM a vychovatelky Doprava Kurzy, Vedoucí údržby Jindřich Kintr uklízečky 5

6 d) údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/14 Termíny přijímacích zkoušek: SOŠ I. termín a další termíny 3x VOŠ I. termín VOŠ II. termín I. Uchazeči přihlášení-přijatí do 1.ročníku denního studia Počet přihlášených Počet přijatých Odevzdali zápisový lístek Obor-kód délk druh studia a stud ia celkem dívky odjinud konali přij. celkem dívky odjinud celkem dívky odjinud zkoušku 2351E H H L M H H H L M E Celkem II. Celkové počty přihlášených a přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Přihlášených 102 z toho konali přijímací zkoušku 33 Přijatých 86 z toho odevzdali zápisový lístek 52 Agroturistika N / 02 Přihlášeno 1.kolo a 2. kolo - 32 uchazečů, další kola 15 uchazečů. Zkoušky se konaly formou ústního pohovoru. Nastoupilo 43 uchazečů 6

7 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorii Výsledky absolutoria VOŠ - po opravných termínech Přehled prospěchu školy absolutorium 2012/13 zpracováno dne: AG Třídy zahrnuté do přehledu: Předmět Počty známek Počet Průměr Stupeň prospěl s vyznamenáním 10 hodnocení prospěl 8 prospěchu neprospěl 0 nehodnocen klasif. žáků Anglický jazyk ,800 Německý jazyk Obhajoba absolventské práce Teoretická zkouška z odborných Celkový průměrný prospěch

8 Výsledky maturitních zkoušek SOŠ obory M po opravných termínech 8

9 Výsledky závěrečných zkoušek SOŠ obory H Výsledky závěrečných zkoušek SOŠ obory E 9

10 Přehledy prospěchu 2012/13 10

11 11

12 12

13 13

14 F) Přehled výchovných opatření ve školním roce 2012/2013 Vyloučení ze studia 3 Pochvala ŘŠ 13 1.ZS 2 3.AM 1 3.ZS 1 3.CR 6 Pod. vyl. ze studia 6 3.H 3 1.H 2 3.KP 1 1.ZS 2 3.ZS 1 2.KP 1 4.A 1 2.ZS 1 Pochvala TU 17 2 z chování 4 2.H 4 3.KP 4 2.KP 2 3 z chování 3 2.OS 2 1.H 1 2.SM 2 3.KP 2 3.H 3 Důtka ŘŠ 31 4.B 4 1.H 6 1.KP 1 1.ZS 3 2.AM 3 2.KP 4 2.ZS 4 3.H 1 3.KP 9 Důtka TU 36 1.KP 1 1.ZS 1 2.AM 1 2.KP 11 2.ZS 12 3.H 5 3.KP 4 4.A 1 Napomenutí TU 21 1.ZS 1 2.AM 3 2.KP 9 2.OS 1 2.ZS 2 3.KP 3 4.A 2 14

15 g) Údaje o třídách a počtech žáků ve školním roce 2012/2013 C E L K E M VOŠ, SZeŠ, SOUO a OU k Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců Průměrná naplněnost (18,2) C E L K E M VOŠ, SZeŠ, SOUO a OU k Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců Průměrná naplněnost (16,8) C E L K E M S T U D E N T Ů A U Č Ň Ů Vyšší odborná škola Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců 3 (ǿ napl. 26,03 ) Střední odborná škola obory M Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců 6 (ǿ napl.19,7 ) Střední odborná škola obory H Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců 4 (ǿ napl. 23,8 ) Střední odborná škola obory E Tříd Žáků celkem Dívek Chlapců 6(ǿ napl. 13,8)

16 h) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Přednášky a besedy primární prevence uskutečněné ve školním roce 2012/ Jak komunikovat Přednáška pro sborovnu zaměřená na komunikaci s problémovými žáky Preventivní, interaktivní stmelovací program Tematický návazný program zaměřený na začlenění nových žáků do třídního kolektivu Hrou proti AIDS Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků Interaktivní preventivní program zaměřený na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí Kruh důvěry Návazný preventivní program - beseda Kruh důvěry Návazný preventivní program - beseda Školní psycholog Mgr. Jitka Bukáčková Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 2. AP, CR Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 1. AP, CR, 1. H, 1 KU, 1 SZ SZU Jihlava, Lenka Vrzalová 1.H, 1. AP, 1. CR Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 1 KU Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 1 SZ Hrozby extremismu, možnosti demokracie Interaktivní preventivní program Kruh důvěry Návazný preventivní program - beseda Občanské sdruženi Asi-milování, Mgr. Adéla Linhartová 1AP, 1 CR, 1 KP Školní psycholog, asistent školního psychologa Mgr. Jitka Bukáčková, Bc. Radim Pekař 1 KU Jak chceš žít? Interaktivní preventivní program lektoři centra Nadosah Bystřice 1.AM, OZS 3H Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga střední odborné školy Přednáška a beseda pro sborovnu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Mgr. Dita Janderková Mgr. Petra Kadlecová Jak chceš žít? Interaktivní preventivní program Hrozby extremismu, možnosti demokracie Interaktivní preventivní program lektoři centra Nadosah Bystřice 2 AP, CR Občanské sdruženi Asi-milování, Mgr. Adéla Linhartová 2 AP CR, 1H, 1SZ 16

17 ch) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků PŘÍJMENÍ A JMÉNO Vzdělávání školní rok 2012/13 Osvědčení Datum Hegerová Olga Chocholáčová Marie Linhartová Milena E-learningový kurz angličtiny Netlanguages - Lower Intermediate A Proč je důležitá správná anglická výslovnost? Osvědčení - Celostátní konference pracovníků DM /2012/ Matika ve světě výsledků MZ 2012 k didaktickému testu z matemetiky MA- 03/ Metodika v praxi - Metodické vzdělávání lektorů, metodiků a školitelů Agrese a agresivita dětí a mládeže Prevence HIC/AIDS Come Share the World Machová Gabriela Výuka ve fiktivní firmě Zeman Radim Osvědčení - odborná způsobilost v elektrotechnice Pravidelné školení v rámci Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle Vyhlášky č. 156/2008 Sb. konané dne D,E - účastníci:mgr. Jiří Dufek, Ing. Dalibor Janoušek, Luboš Němec, Mgr. Miroslav Novák, Pavel Slezák, Pavel Šandera, Miloslav Vostrejž,Ing. Miroslav Visingr Ostatní vzdělávání: - Školení zaměstnanců v rámci PO a BOZP - Školení řidičů pro referentská vozidla - Účast pedagogických pracovníků (učitelů, mistrů a vychovatelů) na krátkodobých přednáškách a seminářích s pedagogicko výchovnou a odbornou tématikou - Účast nepedagogických pracovníků (zejména ekonomických ) na krátkodobých poradách a školeních ekonomického charakteru - V rámci projektu Kompetentní učitel zemědělství ve spolupráci S MENDELU Brno proběhlo školení pedagogických pracovníků na téma Zvládání a řešení krizových situací v práci pedagoga 4 hodiny. - V rámci stejného projektu Jazykový kurz v oblasti odborné terminologie (ANJ, NEJ) 4 hodiny 17

18 i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i1) sportovní aktivity a soutěže termín akce výsledek CORNY středoškolský pohár 7. místo hoši 7. místo dívky Orientační závod 1.místo -3 startující Mezinárodní soutěž o pohár starosty města Celkově 3. Místo účastníků Středoškolský pohár futsal 6. místo hoši východočeská divize Listopad prosinec 2012 Vánoční turnaj basketbal 3. místo dívky jihomoravská divize 24 účastníků dívky 38 účastníků hoši Únor 2013 Lyžařský kurz 1. ročníky SOŠ a VOŠ 65 účastníků Futsal 42 účastníků hoši Futsal 15 účastníků dívky Další zájmové útvary: Basketbal hoši a dívky 2 x týdně Plavání příležitostně - 10 žáků 10 žáků i2) ostatní soutěže Mezinárodní Soutěž O Zlatý pohár LINDE svářeči Robert Hák 1. místo v teoretické části metoda 311z celkových 48 soutěžících Luboš Srnský 2. místo v teoretické části metoda 111 z celkových 52 soutěžících Soutěž Autoopravář junior celostátní kolo Petr Mareš 13. místo z celkových 28 soutěžících (mezi specialisty z autoopravárenských učilišť) Soutěž Jízda zručnosti oblastní kolo Emil Skula 3. místo z celkových 38 soutěžících a postup do celostátního kola Mezinárodní sportovní utkání ve slovenských Šahách celkové umístění týmu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 3. místo celkové umístění v branné všestrannosti 2. místo celkové umístění v minifotbale děvčat 3. místo Mezinárodní atletický víceboj O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem celkové umístění týmu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 3. místo 18

19 i3) Přehled volnočasových a ostatních aktivit Domova mládeže Září: Přátelské fotbalové utkání se studenty z Holandska Odpolední výlet pro zájemce na hrad Pernštejn Zahájení tanečních v KD Říjen: Sportovní hry s hostitelskou školou ze Slovenska Zahájení činnosti kroužku břišních tanců Exkurze na farmu Eden Listopad: Prodloužená tanečních hodin 1.studentský ples zajištění ubytování Promítání DVD Čekání na dospělost + rozbor se školní psycholožkou Účast na festivalu outdoorových filmů v KD Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Adventní zdobení věnců,svícnů Zájezd Brno,Mahenovo divadlo představení Popelka + Mikulášské Překvapení Vánoční večírek,slavnostní večeře,koledy,diskotéka Návštěva plaveckého bazénu,bowling Mezi stěnami shlédnutí filmu+ rozbor,diskuse Malování na sklo Beseda na téma Napříč Mexikem Valentýnská diskotéka sál DM Využití šicí dílny- drobné opravy prádla, šití oděvů Zahájení turnaje ve stolním tenise Možná přijde i kouzelník malé představení na sále DM Akce Čistá Vysočina úklid okolí komunikace Bystřice - Písečné Zahájení soutěže o nejlépe uklizený pokoj na DM Turnaj ve stolním tenise- ukončení,vyhodnocení Majáles-zajištění ubytování Oslava 60. let výročí školy příprava prostor DM,pohoštění,ubytování hostů Rozlučkový táborák opékání párků,střelba ze vzduchovky,soutěže Odpolední výlet na Zubštejn Promítání DVD na sále DM Sportovní aktivity bowling,sportovní hala Ukončení školního roku 19

20 Celoroční aktivity: Možnosti individuálního využívání posilovny Sportovní aktivity- odbíjená,nohejbal,basketbal Návštěva plaveckého bazénu 1-2x týdně Práce a péče o koně na školním statku - individuálně 1-2x do měsíce promítání DVD na sále DM 1x týdně břišní tance Možnost využití šicí dílny- šití oděvů,drobné opravy,aj. Ostatní aktivity Domova mládeže: Zajištění ubytování pro zahraniční družební školy z Maďarska, Slovenska,aj. Účast na přípravě programu pro družební školy Příprava velkého sálu pro slavnostní vyřazení absolventů,besedy,přednášky,školení Zajištění průběhu praxí u studentů Vyšší odborné školy pedagogické v Litomyšli Zajištění průběhu ubytovací praxe u studentů školy Zajištění ubytování absolventů,hostů a stávajících studentů školy při uskutečnění tradičního zemědělského plesu, studentského bálu,tanečních,majálesu,60.let výročí školy,biatlon Ostatní ubytovací služby i4) Ostatní aktivity a prezentace školy na veřejnosti Adaptační kurz pro 1. ročníky Charitativní akce Bílá hůl, Bílá pastelka a Svátek s Emilem Prezentace školy na výstavách a veletrzích : Gaudeamus, Didacta, Festival vzdělávání ve Žďáře n.s., veletrh GO a Region tour Brno, Mladý tvorca Nitra - Slovensko Aktivity tanečního kroužku v rámci školy 59. zemědělský ples, mezinárodní víceutkání, družební účast v Maďarsku a na Slovensku, Vánoční trhy a Pernštejnské slavnosti Pořádání 59. zemědělského plesu Výstavy : Výstava drobného zvířectva, výstavy obrazů a fotografií, výstava ovoce a zeleniny a výstava vánočních motivů studentů Den otevřených dveří a schůzky s rodiči 2x ročně Spolupráce se zahraničními školami z Rakouska, Norska, Maďarska, Slovenska a Nizozemí Organizace Kursu pro výkon obecných zemědělských činností 7 absolventů Besedy o zahraničních praxích studenti Účast na chovatelských přehlídkách Zapojení do projektu a soutěže Enersol Školení první pomoci pro II. ročníky Besedy pro III. a IV. ročníky o možnostech financování podnikání Informační místa v rámci projektu Síť informačních center Agro envi info zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravskám kraji a v Kraji Vysočina Odborné exkurze (včetně zahraničních) Tématická návštěva družební školy z Holandska Seminář Český strakatý skot DM Přehlídka Českého strakatého skotu v Radešínské Svratce Majáles Zubří země Návštěvy divadel Návštěvy výstav Brigádnická výpomoc při zemědělských pracích v podnicích i u soukromých zemědělců 20

21 i5) Studentský klub ve školním roce 2012/2013 Činnost SK VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem ve školním roce 2012/2013 byla zaměřena na realizaci různých kulturních a sportovních akcí a na splnění podmínek získaných grantů. Nadále se Studentský klub aktivně zapojuje do dění ve škole, při různých akcích pořádaných přímo školou. V měsíci říjnu se uskutečnil 13. ročník sportovního utkání O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem, při kterém je SK VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem organizátorem této akce. Pozvání k účasti na tomto utkání přijaly opět základní a střední školy z regionu, partnerská škola ze slovenských Šahů, ale i základní a střední školy z partnerských měst Bystřice nad Pernštejnem. Celkem se soutěží v atletických disciplínách účastnilo více než 220 sportovců. 3. Studentský bál, který je určen k slavnostnímu dekorování studentů závěrečných ročníků školy se uskutečnil dne Kulturní akce u příležitosti slavnostního předání šerp a stužek studentům závěrečných ročníků stala již tradiční kulturní akcí v Bystřici nad Pernštejnem. V měsíci lednu 2013 SK uspořádal další ročník lyžařských závodů družstev na sjezdovce v Karasíně, v únoru byl účastníkem podpory studentů prvních ročníků při lyžařském kurzu. Z dalších kulturních akcí lze zmínit Maškarní bál a Country bál organizovaný především pro studenty a zaměstnance školy. Tradičně se začátkem května konal Majáles Zubří země. Organizátoři připravili opět vícedenní kulturní akci naplněnou koncerty, výstavami obrazů a dalšími společenskými setkáními. V letošním roce byl program majálesu spojen s významnými oslavami založení střední odborné školy a zemědělského školství v Bystřici nad Pernštejnem. Studentský klub během uplynulého školního roku opět úspěšně žádal o finanční podpory v rámci různých grantových programů. V následujícím období budou čerpány granty z krajských a městských programů. 21

22 i6) Přehled projektů uskutečněných na základě získaných grantů v období od do Název projektu Zahraniční praxe na agrofarmách SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.p. Rovné příležitosti pro všechny na SOŠ Moderní výukové metody ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Vyhlašovatel Projekt vybrán ano - ne Datum podpisu smlouvy *Finanční prostředky získané od vyhlašovatele *Doba realizace projektu od - do NAEP ANO , OPVK Kraj Vysočina OPVK Kraj Vysočina ANO , ANO , Aktivity zaměřené na mládež Město Bystřice n.p ANO ,- do Sportovní aktivity Město Bystřice n.p ANO ,- do EU peníze školám OPVK MŠMT ANO , Sportoviště 2012 Kraj Vysočina -Fond ,- ANO Vysočiny Mezinárodní výměna studentů ASK Brno ANO , Majáles 2012 SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.p. Město Bystřice ANO ,

23 j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 proběhla inspekce ČŠI ve dnech 11., 12. a Protokol o kontrole ze dne je přílohou výroční zprávy. Dne proběhla kontrola provádění Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností ze strany UZEI Praha. Protokol je k nahlédnutí u Mgr. Ivo Solaře. k) autoevaluace školy Schéma evaluace: Oblasti evaluace 1. Podmínky ve vzdělávání 2. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči 3. Průběh vzdělávání 4. Řízení školy, DVPP 5. Výsledky práce školy 6. Výsledky vzdělávání Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: Výkonové výkazy, Hodnocení školního klima za rok 2012/2013, Záznamy třídních učitelů, MPP, Záznam o hospitacích, Plán DVPP na rok 2011/12 a dlouhodobý plán DVPP, Revize koncepce školy, ŠVP, Výroční zpráva školy, Hodnocení spolupráce rodičů se školou k1) Podmínky ke vzdělávání Na základě nového schématu bude podrobná analýza stavu dotazníkovým způsobem probíhat ve školním roce 2013/14. V současnosti škola poskytuje ubytování ve vlastním DM s celodenním stravováním žáků ve školní jídelně. V prostorách školy jsou umístěny nápojové automaty a studenti VOŠ zajišťují provoz školního bufetu. Vybavení prostředky výpočetní techniky je standardní, všichni žáci mohou využívat volný přístup k počítačům v době provozu školy. Celá budova je pokryta WiFi sítí. Žáci mají možnost volného kopírování materiálů, knihovního fondu školy i knihovnu na DM. V budově školy je tělocvična a k dispozici je i venkovní hřiště, které v zimě slouží jako kluziště. Žáci samotní vnímají vybavení školy jako nadstandardní a jsou s ním spokojeni, ve srovnání s loňským rokem spokojenost žáků s vybavením materiálním vybavením školy stoupla ze 70% na 83%- Viz. Autevaluace školního klima. Personální situace je podrobně zpracována ve výroční zprávě. Silnou stránkou je vysoká aprobovanost a odbornost učitelů odborných předmětů a uspokojivý počet certifikovaných hodnotitelů a zadavatelů státní části MZ a to včetně zadavatelů pro žáky s PUP MZ. Slabou stránkou je poměrně nízký počet aprobovaných učitelů cizích jazyků. 23

24 k2) Podpora žákům, spolupráce s rodiči Podpora žákům se SPU je podrobně zaznamenána v příloze Výkonové výkazy. Pozitivně je hodnocena průběžná dlouhodobá spolupráce s PPP, individuální práce s žáky, informovanost učitelů a zohlednění žáků SPU při podmínkách a způsobech evaluace. Další významnou pomocí je činnost školního psychologa a práce školského poradenského pracoviště, která začala v tomto školním roce. Jako velmi přínosné jsou zejména hodnoceny individuální konzultace a individuální práce školního psychologa s žáky s SPU. Problémem zůstává nízká motivace žáků a spolupráce s rodiči. Školní klima bylo hodnoceno dotazníkovou metodou šetření. Silná místa školy zůstávají prakticky stejná jako v minulých letech - pozitivní hodnocení atmosféry ve škole, otevřenost ke změnám v komunikaci, spokojenost žáků při jednání se školou, vztahy žáků mezi sebou, vztahy učitel žák, spokojenost s materiální vybaveností školy a úroveň vzdělávání. Mezi slabá místa stále patří velmi nízká odpovědnost žáků k vlastním studijním výsledkům a kázeň ve škole, kterou hodnotí jako problematickou ještě větší procento žáků než loni 85%. Zhruba třetina žáků slyšela o problémech s šikanou a jeden žák uvedl, že se s ní setkal osobně. Spolupráce rodičů se školou byla vyhodnocována v letošním školním roce na základě výsledků analýzy zápisů z třídních schůzek. k3) Průběh vzdělávání Závěry vyplývají ze záznamů o hospitacích. Většina provedených hospitací byla hodnocena vedením převážně kladně a existuje i účinná podpora začínajícím učitelům. Jako slabá stránka byl vyhodnocen nízký počet hospitací provedených PK a učiteli vzájemně. Škola organizuje velké množství mimoškolních aktivit a akcí viz. Výroční zpráva školy. Silnou stránkou je aktivní vysoká účast studentů a jejich kladné hodnocení veřejností a jak vyplývá i z výsledků dotazníkového šetření, jsou velmi pozitivně hodnoceny i žáky zejména sportovní aktivity. Slabou stránkou zůstává sladění exkurzí a dalších aktivit s ŠVP. V oblasti prevence je zajišťováno dostatečné množství interaktivních programů sekundární prevence. Díky činnosti školského poradenského pracoviště je zajištěna jejich návaznost. Viz. Příloha MPP. Zlepšila se také spolupráce TU s ŠMP, takže většina kázeňských problémů a rizikového chování žáků se řeší již v počátku. Rezervou stále zůstává koordinace práce školského poradenského pracoviště. k4) Řízení školy, DVPP Úkoly pro vedení: a) hodnocení úrovně komunikace uvnitř sboru hodnocení a návrh změn b) hodnocení DVPP statistický souhrn Hodnocení stavu DVPP viz. Plán DVPP na rok 2010/11 a dlouhodobý plán DVPP. 24

25 k5) Výsledky práce školy Výsledky práce školy a to ve formě hodnocení maturitních zkoušek a učňovských zkoušek a také hodnocení prospěchu a absencí jsou zpracovány ve výroční zprávě školy. k6) Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou obsahem výroční zprávy, plánu hlavních úkolů školního roku, Autoevaluační zprávy a revize koncepce školy a ŠVP. Závěr: Naše škola stále zůstává místem s dobrými a harmonickými vztahy jak mezi žáky, tak i mezi žáky a učiteli, kde jsou žáci spokojení s jednáním se školou a také s materiálním vybavením a úrovní vzdělávání. Naši žáci i absolventi jsou ochotni školu doporučit. Problémem jsou žáci s nízkou motivací ke studijním výsledkům a špatná kázeň v hodinách. Můžeme se pochlubit nově vzniklým školským poradenským pracovištěm s činností školního psychologa a asistenta školního psychologa, bude ovšem nutné zlepšit koordinaci jeho práce tak, aby bylo aktivně nápomocné v řešení slabých míst školy motivací studentů a kázeňskými problémy. 25

26 l) základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Hlavním účelem zařízení školy je zabezpečování potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů. V rámci financování škola sdružuje VOŠ a SOŠ se skutečným stavem 374 žáků ve školním roce 2012/2013. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování s kapacitou 600 jídel denně, ubytovacích služeb na DM a Internátě s kapacitou 145 lůžek, dále pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení, které slouží k realizaci praktické výuky a odborného výcviku. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím svěřeného majetku zřizovatele. Organizace spravuje 6 objektů: - škola VOŠ a SOŠ, Dr. Veselého škola SOŠ, Kulturní domov mládeže - hala pro praxi - dílny OV Domanín - dílny OV Nádražní Škola se zabývá doplňkovou činností ubytování, stravování, autoškola, doprava, svařování a odborné kurzy. Je realizována na základě živnostenských listů pro jednotlivé činnosti. Každá jednotlivá akce je samostatné ekonomicky zpracovaná. Zisk z doplňkové činnosti je využíván pro rozvoj činnosti příspěvkové organizace. Hlavní činnost v roce 2012 (v Kč) Příspěvek na provoz ,- Přímé náklady na vzdělání ,- Příjmy z prodeje 8 461,- Fond Vysočina ,- Dotace UZ ,- Projekty ,23 Dotace ze SZIF ,80 Finanční prostředky z vlastní činnosti ,18 Výnosy celkem ,21 Náklady celkem ,40 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,81 26

27 Doplňková činnost v roce 2012 (v Kč) Výnosy celkem ,52 Náklady celkem ,85 Hospodářský výsledek z DČ ,67 Hospodářský výsledek pro finanční rozdělení ,48 l1) Dodatek ke kapitole l Péče o majetek kraje v období od do : Technické zhodnocení školy Rekonstrukce kotelny ,- rozpočet kraje kapitola nemovitý majetek Topenářské práce ,- škola Ostatní akce školy Stavební práce na DM ,- Opravy a revize el ,- Vybavení tříd ,- Stolařské práce v rámci oprav ,- Nátěry-hřiště ,- Stavební úpravy-dm,škola, chodník ,- DM-vybavení pokojů ,- Vybavení PC ,- SW ,- Výměna podlahové krytiny-jídelna ,- Opuštění a převod nemovitostí: Areál Školního statku o Stavby (účet 021) ,- o Dlouhodobý hmotný majetek (účet 022) ,- o Drobný dlouhod.hm.majetek (účet 028) ,40 o Majetek vedený na podrozvah.účtech ,33 o Pozemky (účet 031) ,- o Živý inventář ,19 Pořízení movitého majetku: - přívěs + plachta (autoškola) ,- škola - osobní automobil Hyundai ,- investiční fond školy 27

28 O B S A H : a) základní údaje o škole... 2 b) přehled oborů vzdělání ve školním roce 2012/ c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy... 5 d) údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/ e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorii... 7 f) Přehled výchovných opatření ve školním roce 2012/ g) Údaje o třídách a počtech žáků ve školním roce 2012/ h) údaje o prevenci sociálně patologických jevů ch) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i1) sportovní aktivity a soutěže i2) ostatní soutěže i3) Přehled volnočasových a ostatních aktivit Domova mládeže i4) Ostatní aktivity a prezentace školy na veřejnosti i5) Studentský klub ve školním roce 2012/ i6) Přehled projektů uskutečněných na základě získaných grantů v období od do j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI k) autoevaluace školy k1) Podmínky ke vzdělávání k2) Podpora žákům, spolupráce s rodiči k3) Průběh vzdělávání k4) Řízení školy, DVPP k5) Výsledky práce školy k6) Výsledky vzdělávání l) základní údaje o hospodaření školy za rok Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Miroslav Novák ředitel školy Schválila školská rada dne Předseda Školské rady Mgr. Josef Vojta 28

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více