VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: , fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 V Brně dne 8. října 2013 Ing. Ladislav Němec ředitel školy

2 1 Část I. 1.1 Základní charakteristika školy Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Sídlo: Sokolská 1, Brno Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Ředitel školy: Ing. Ladislav NĚMEC, nám. 1. května 554, , Kuřim K datu byl Ing. Ladislav Němec po konkurzním řízení jmenován radou JmK ředitelem Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické, Brno, Sokolská 1, Brno, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická sídlí na Sokolské ulici 1. Zde probíhá kompletní teoretická i praktická výuka s výjimkou výuky tělesné výchovy, která probíhá v pronajatých

3 A) Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola sdružuje: Školní rok 2012/2013 (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu střední škola ,66 VOŠ ,66 B) Ke stravování žáků, studentů a pracovníků školy slouží vlastní výdejna jídla s kapacitou cca 500 obědů. K zakoupení občerstvení slouží bufet a 7 výdejních automatů na teplé a studené nápoje, cukrovinky a rychlé občerstvení. C) Datum zařazení do sítě: Datum poslední aktualizace: D) Celková kapacita školy a jejich součástí: Střední škola: 1472 žáci Vyšší odborná škola: 180 studentů E) Specifika studijních programů Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / ze dne má škola akreditováno v denním a vyšším odborném studiu 5 oborů. Od 1. září 2008 probíhá výuka všech oborů podle nových školních vzdělávacích programů. STŘEDNÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka st M/01 Strojírenství denní 4 r. 0 měsíců M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 r. 0 měsíců M/01 Technické lyceum denní 4 r. 0 měsíců M/06 Výtv. zprac. kovů a drahých kamenů denní 4 r. 0 měsíců VYŠŠÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka st N/07 Počítačová podpora v řízení podniku denní 3 roky

4 1.2 Obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou STROJÍRENSTVÍ M/01: Všeobecné Připravuje vysoce flexibilního absolventa pro veškeré technické, konstrukční a kontrolní práce nejenom ve strojírenském podniku. Počítačová grafika Připravuje absolventa k zvládnutí veškerých grafických a konstrukčních prací nutných pro strojírenský podnik a reklamní grafiku podniku. Absolventi plně zvládají problematiku parametrického modelování a optimalizace modelů. Informační systémy Studium připravuje absolventy schopné samostatně zavádět počítačovou podporu dokumentového toku a informací nejenom ve strojírenském podniku. Samozřejmostí je rutinní zvládnutí internetu, intranetu a programování v těchto systémech. Automatizace a informatika systémů. Studium připravuje kvalifikované odborníky v oblasti automatizace, robotiky a řídicích Počítačové řízení NC a CNC strojů Vedle dokonalého zvládnutí programování NC a CNC strojů zvládá absolvent i běžné práce v CAD systémech včetně prostého parametrického modelování EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ M/01 Studium oboru připravuje vysoce flexibilní absolventy pro výkon funkcí v technické administrativě a řízení strojírenských podniků TECHNICKÉ LYCEUM M/01 Obor je zaměřen na přípravu ke studiu na vysoké škole technického charakteru. Profilujícími předměty jsou cizí jazyky, matematika, fyzika, výpočetní technika, strojírenství, elektrotechnika, počítačová grafika VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ M/06 Plošné a plastické rytí Umělecké zámečnictví a kovářství Umělecké odlévání

5 1.3 Obor STROJÍRENSTVÍ Zaměření: Všeobecné Strojírenství má na naší škole dlouholetou tradici. Tento obor je zaměřen na získání základních vědomostí o strojírenství pro vstup do praxe. Studium umožňuje rozvíjet požadavky kladené na dnešního absolventa: samostatnost, technickou zdatnost, jazykovou vybavenost, schopnost aplikovat teoretické dovednosti, schopnost využívat IT, schopnost obhájit svoje názory a návrhy, schopnost komunikace atd. Studenti jsou připravováni na práci ve strojírenských firmách pro tyto pozice: konstruktér technolog THP provozní technik atd. Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách technického charakteru. Škola ovlivňuje studenty v souvislosti s potřebným celoživotním vzděláváním, nutným pro další profesní růst Zaměření: Počítačová grafika Obor strojírenství se zaměřením počítačová grafika patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s perspektivou. Je zaměřen hlavně na skloubení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě. Při studiu se využívá CAD technologií pro návrh 3D počítačových modelů reálných výrobků a řešení jejich designu. Na reálných příkladech si mohou naši žáci osvojit znalosti a dovednosti v používání těchto technologií, což je dobrý základ jak pro praxi konstruktéra a designéra, tak i pro další studium. Dále probíhá výuka různých softwarů pro tvorbu vektorové a rastrové grafiky, 3D animací, scén apod., s jejichž využitím se můžeme potkávat např. v reklamách či propagačních spotech. Naši absolventi získají i řadu znalostí z oblasti teorie designových návrhů. Novinkou na naší škole je i využití technologie 3D tisku pro jednu z forem výsledné vizualizace. Absolventi najdou díky svým znalostem uplatnění v různých konstrukčních firmách, grafických studiích, či reklamních agenturách, nebo i firmách zabývajících se prodejem grafických softwarů. Samozřejmě jsou v případě zájmu plnohodnotně připraveni i na studium na vysoké škole a to nejen technického směru. Velkou předností tohoto zaměření je jeho mnohostrannost.

6 3D tiskárna Zaměření: Informační systémy Toto zaměření orientuje žáky na oblast nasazení a zabezpečení provozu informačních technologií ve strojírenských podnicích a firmách. Přináší základní teoretické znalosti a především praktické dovednosti s konkrétními aplikacemi a programy pro podporu všech činností strojírenského podniku. Umožňuje zvládnutí problematiky týmové práce na strojírenských projektech s využitím informačních a komunikačních technologií. Nosnými předměty jsou: Výpočetní technika: stěžejní předmět, přinášející základní principy budování a fungování různých evidenčních, informačních a databázových systémů Programování: prohlubuje schopnost analytického myšlení, hledání řešení zadaných problémů a přesného technického vyjadřování Počítačová elektronika: objasňuje základní principy fungování, možnosti základní diagnostiky a zajišťování provozu prostředků výpočetní techniky. Konstrukční cvičení: učí využívat konkrétní CAD aplikace pro podporu konstrukční a projektové činnosti na reálných technických projektech Absolventi uvedeného oboru najdou uplatnění na pozici technického pracovníka v IT odděleních a útvarech strojírenských podniků a firem, mohou nasazovat, zajišťovat a spravovat prostředky IT v malých a středních firmách, zajišťovat obchodní a dodavatelskou činnost, poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti IT. Samozřejmě mohou i pokračovat ve studiu na vysoké škole technického zaměření.

7 1.3.4 Zaměření: Automatizace a informatika Automatizace a informatika oboru Strojírenství patří k nejmodernějším zaměřením, která v praxi nezbytně zasahují do všech činností moderního člověka. Automatizací se rozumí nejvyšší stupeň řízení systémů, které se dokáží samočinně přizpůsobovat změněným podmínkám své činnosti tak, aby v maximální míře nahradily práci člověka. Takovým zařízením je mimo jiné např. robot. Kromě menších robotů mohou studenti v naší škole vidět i profesionálního japonského robota, se kterým se už dají dělat opravdu práce na úrovni. Studium zaměření Automatizace a informatika je především o práci se špičkovými automaty firmy SIEMENS, FESTO a dalšími, s roboty firmy MITSUBISHI, řídicími systémy a počítači firem, které pak v praxi můžete najít v moderních provozech a firmách. Pokračovat ve studiu tohoto oboru je pak možné nejen na fakultě strojního inženýrství VUT, ale i na Masarykově univerzitě nebo na MZLU v Brně.

8 1.3.5 Zaměření: Počítačové řízení NC a CNC strojů Jde o moderní, dynamicky se rozvíjející způsob strojírenské výroby. Zaměření je orientováno na aplikaci výpočetní techniky v praxi. Hlavní znaky počítačového řízení NC a CNC strojů: aplikace výpočetní techniky v praxi výrazné zvýšení produktivity práce zkrácení předvýrobních a výrobních časů zmenšení nároku na výrobu drahých tvarových nástrojů úspora energií, rychlá návratnost investic, konkurenceschopnost výroby využití v kusové i sériové výrobě možnost využití automatizačních prvků (paletizace, robotizace) možnost výroby tvarově velmi složitých součástí flexibilita a opakovatelnost výroby, snadná archivace programů pro CNC stroje úzká spolupráce s CAD/CAM systémy vyšší požadavky na kvalifikaci programátora a obsluhy CNC strojů Obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Tento obor má na škole již dlouholetou tradici. Jedná se o kombinovaný obor, který v sobě spojuje ekonomické i strojírenské znalosti. V průběhu studia si žáci doplňují a upevňují své znalosti v praktickém podnikání. V rámci tohoto předmětu si studenti zakládají a vedou svou fiktivní firmu, učí se zde samostatnosti v práci, stejně jako spolupráci s ostatními pracovníky firmy. Výhodou tohoto předmětu na rozdíl od praxe v reálné firmě je, že si zde studenti vyzkouší práci na různých pracovištích. Nabyté zkušenosti pak mohou konfrontovat během čtyřtýdenní praxe ve 3. ročníku s činností skutečné firmy. Během studia si žáci mohou složit státní zkoušku z kancelářského psaní na

9 klávesnici. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách technického i ekonomického zaměření Obor TECHNICKÉ LYCEUM Technické lyceum je studijním oborem, v němž jsou žáci zajímající se o matematiku, fyziku, informatiku a technické disciplíny připravováni k dalšímu vysokoškolskému studiu technických či technicko-ekonomických oborů. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě., avšak s prohloubenou výukou některých profilujících předmětů, k nimž patří především matematika a z přírodovědných předmětů fyzika a chemie. Dominantními odbornými předměty jsou výpočetní technika a předměty grafické komunikace technické kreslení, deskriptivní geometrie, CAD systémy, průmyslové výtvarnictví. Strukturu vzdělávacího obsahu technického lycea tvoří asi ze 70% učivo všeobecně vzdělávacích předmětů a z 30% učivo odborné. Nemenší důraz je kladen na výuku dvou cizích jazyků. Z hlediska technických studijních oborů vysokých škol je pojetí technického lycea ideální přípravou k vysokoškolskému studiu.

10 1.3.8 Obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ Obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se dále rozděluje na tři zaměření: plošné a plastické rytí umělecké zámečnictví a kovářství umělecké odlévání Tento obor je vhodný pro výtvarně a řemeslně talentované žáky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky. Profilujícími předměty jsou: výtvarná příprava dějiny výtvarné kultury navrhování uměleckých předmětů technologie (rytí, kování, odlévání)

11 2 Část II. 2.1 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva STŘEDNÍ ŠKOLA Číslo oboru: Název oboru. Počet tříd v jednotlivých ročnících: KKOV I. II. III. IV. Denní studium: M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum M/01 Ekonomika a podnikání M/06 Výtvarné zpracování kovů Počet tříd v jednotlivých ročnícíchsš CELKEM 32tříd Vyšší studium: Číslo oboru Název oboru Počet tříd v jednotlivých ročnících KKOV I. II. III N/07 Počítačová podpora v řízení podniku Počet tříd v jednotlivých ročnících VOŠ CELKEM 6tříd

12 2.2 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků, zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci, celkový počet neomluvených hodin STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Studijní obory SOŠ denní studium jiné formy studia Počet Počet žáků Počet tříd Počet žáků tříd 1.ročník ročník ročník ročník Celkem Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěl i Neprospěli Nehodnoceni Celkový počet Zameškaných hodin Celkem Neomluvených hodin Ročník Podmínečně vyloučení Vyloučení Individuální plán Přerušení studia Celkem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Celkové hodnocení a klasifikace žáků Počet tříd Denní studium Počet žáků 1.ročník ročník ročník 2 41 celkem 6 133

13 3 Část III. Výsledky maturitních zkoušek (dle maturitního protokolu) Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Celkem Výsledky absolutorií Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce denní studium jiné formy studia Celkem Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka všech povolených a schválených oborů a zaměření probíhala dle platných učebních dokumentů, upravovaných dle potřeb sociálních partnerů v mezích kompetencí daných pedagogickou dokumentací a legislativou. Učební osnovy i učební plány pro školní rok 2012/2013 byly splněny beze zbytku.

14 3.1 Přijímací řízení STŘEDNÍ ŠKOLA Kód Obor 1.kolo - počet další kola počet CELKEM (stav k ) Název (forma) přihlášených Přijatých (ZL) přihlášených Přijatých (ZL) Přijatých (ZL) M/01 Strojírenství M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Technické lyceum M/06 Výtvarné zpracování kovů Celkem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Obor 1.kolo počet další kola- počet Celkem počet Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých zúčastněných přijatých N/07 Počítačová podpora v řízení podniku (denní)

15 4 Část IV. 4.1 Celkový přehled personální situace Útvar Funkce střední škola VOŠ Pedagogičtí pracovníci ředitel 0,87 0,13 zástupce ředitele 1,75 0,26 učitel 65,13 7,58 mistr odborného výcviku 0 0 vychovatel 0 0 CELKEM 67,75 7,97 Nepedagogičtí pracovníci 18,09 2,7 4.2 Kvalifikovanost a aprobovanost 4.3 Výkon státní správy Rada školy Učitelé na SŠ Kvalifikovanost v % 98,8 Aprobovanost v % 98,8 Ve školním roce 2012/2013 byla zvolena nová devítičlenná školská rada, která se skládá ze zástupců zřizovatele, zástupců pedagogických pracovníků školy, zástupců zletilých studentů a zákonného zástupce za nezletilé žáky školy. Školská rada zasedala ve školním roce 2012/2013 dvakrát. Dne a Na programu jednání při zasedání rad bylo schvalování výroční zprávy za školní rok 2012/2013, schvalování změn ve školním řádu, schválení zprávy o hospodaření, projednání koncepčních záměrů rozvoje školy a seznámení s výsledky maturitních zkoušek. Složení školské rady: Zástupci zřizovatele: Ondřej Antonín Blažej Chlubna Ing. Jiří Štoudek Zástupci pedagogických pracovníků: PhDr. Rostislava Hanušová Paed.Dr. Libor Havelka Paed.Dr. Jiří Hort, CSc. Zástupci zletilých studentů školy: David Regent Jiří Kubinec Zástupce rodičů nezletilých žáků školy: MUDr. Šárka Kubálková Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Dne bylo provedeno šetření ze strany ČŠI.

16 5 Část V. 5.1 Poradenské služby na školách SPŠ a VOŠ Údaje o pracovnících školy Fyzický kvalifikace, dosažené Věková struktura počet specializace vzdělání do let nad 50 důchodci let let výchovný poradce 1 FF UK-pedagog, VŠ Mgr psycholog PhD. školní metodik prevence úvazek kvalifikace, dosažené Věková struktura specializace vzdělání Do let Nad 50 důchodci let let školní psycholog 0,13 FF UK-pedagog, VŠ Mgr ,13 0 psycholog PhD. školní spec.pedagog (*) *) zařazený podle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ Jmk) Program (grant) Organizace poskytující grant Výše fin.částky (v Kč) žádný - 0 Finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese Zdroj Výše fin.částky (v Kč) žádný 0

17 6 Část VI. 6.1 Další údaje o škole Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení) Jsme partnerská škola ČEZ Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s firmou ČEZ a.s. Hlavními oblastmi spolupráce jsou: a) podpora studentů naší školy a jejich odborné vedení při tvorbě studentských prací a projektů, realizace aktivit pro studenty (např. projekt Jaderná maturita) exkurze, besedy b) odborná a personální podpora, spolupráce na rozvoji vzdělávacích programů školy V rámci uzavřené smlouvy se subjekty skupiny ČEZ zavázaly, že budou finančně podporovat školu formou tzv. pevné dotace. Dne byla podepsána další smlouva rámcová smlouvy o další vzájemné spolupráci na školní rok 2012/ Kromě toho škola spolupracuje s asi 55 firmami celého jihomoravského regionu a to při zajišťování praxí žáků, exkurzí, odborných seminářů a také v rámci kariérového poradenství. Nejvýznamnějšími partnery jsou: ABB, SolidVision, SolidCAM, Frentech aerospace, SMC Automation Industrial, Kovoprojekta, TOS Kuřim, Slévárna Kuřim, Siemens, VUT FSI, EKOL a další. Nejvýznamnějšími partnery v oblasti exkurzí jsou: ABB, SIEMENS Industrial automation, DAIKIN, JE Dukovany, SMC Industrial Automation, Moravská galerie, Mahelova knihovna, Planetárium Brno, Poslanecká sněmovna, FRENTECH aerospace, HYUNDAI Motor, TCP Kolín, Auto ŠKODA Mladá Boleslav Tradičně škola spolupracuje s Úřadem práce Brno-město při zajišťování odborných kurzů v rámci programu OPVK LZ a s ostatními Úřady práce Informačně poradenskými středisky v rámci kariérového poradenství. Pro ZŠ jihomoravského regionu organizujeme exkurze, informujeme žáky o možnostech studia, každoročně pořádáme setkání s výchovnými poradci ZŠ. Významná je i spolupráce s FSI VUT Brno, Svazem sléváren a dalšími profesními organizacemi.

18 6.1.2 Projekty financované z prostředků ESF Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů CZ.1.07/1.1.16/ Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/ Technické inovace pro školní vzdělávací programy ROP NUTS 2 Jihovýchod CZ.1.11/3.4.00/ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Z.1.07/1.1.00/ Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství CZ.1.07/ Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: aktivní účast na úspěšném veletrhu středních škol. účast na veletrzích škol v Břeclavi, Vyškově, Hodoníně, Znojmě a Třebíči spolupráce s Technickým muzeem a obcí Těšany účast na veletrhu Gaudeamus a na strojírenském veletrhu účast na miniveletrzích vzdělávání na desítkách ZŠ v regionu V měsíci prosinci a lednu proběhly Dny otevřených dveří, kterých se zúčastnilo celkem 702 návštěvníků.

19 např.: Studenti a pedagogové školy se kromě soutěží podíleli i na dalších akcích prezentujících školu, Mladý těšanský kovář V rámci 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu se během 5. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání představila také naše škola. V říjnu škola organizovala 9. ročník Setkání výchovných poradkyň základních škol, pracovnic IPS ÚP a zástupců firem JM regionu. Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol pořádal výtvarný atelier školy výtvarnou soutěž Výsledky byly vyhlášeny při dnu otevřených dveří školy v prosincovém termínu. Rok 2012 završil prosincový Jarmark v Kuřimi, kde opět naši kováři předvedli své umění. Zúčastnili jsme se také Brněnské muzejní noci, Dnu otců a tradičně již 32. setkání uměleckých kovářů Hefaiston (hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou) Vzdělávání dospělých Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků SPŠ a VOŠ (včetně řídících pracovníků školy) Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Kurz Hodnocení veřejných zakázek dle novely zákona 2 Pedagogická školení a kurzy 12 Kurz Moderní úlohy měření elektro na RC Jiné odborné kurzy 9 Ekonomické, účetní, personalistika 8 Kurz Inovace v zapojování pneumatických obvodů 2 Celkem Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet Kurz Čtení technické dokumentace 16 hodin 24

20 6.1.6 Další aktivity Tak jako každý rok, i ve školním roce 2012/2013 měli žáci možnost účastnit se mnoha akcí pořádaných školou. Ať už šlo o akce kulturní, jako jsou návštěvy divadel, výstav, filmových či jiných představení, nebo akce sportovní. Pro žáky 1. ročníků byly organizovány 2 lyžařské kurzy v Rakousku a 1 v ČR. Žáci druhých ročníků a 18 učitelů se zúčastnilo povinného cyklo-turistického kurzu, který se konal ve Sloupu v Moravském krasu a v Pasohlávkách. I přes nepřízeň počasí se kurz, jež je součástí ŠVP vydařil. Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku byl kvůli povodním a následkům povodní v létě 2013 zrušen. v Anglii. Svoje jazykové schopnosti si i v tomto školním roce mohli žáci vyzkoušet při týdenním pobytu

21 Mimo této akce měli žáci během školního roku možnost navštívit ještě mnoho zajímavých míst po celé republice v rámci různých exkurzí, pořádaných za účelem doplnění probíraného učiva. Byly to např. exkurze: JE Dukovany, Hvězdárna Brno, PVE Dlouhé Stráně Jeseníky, Technické muzeum, Pivovar Starobrno, Budweiser Budvar a Černá Hora, Brněnské podzemí,teplárna Brno, Balony Kubíček atd.. Z velkých firem se měli možnost žáci podívat do provozu TPCA Kolín, TOS a.s. Znojmo, Frentech Brno, Siemens Drásov, Pramet Šumperk, Intersnack Choustník atd. Příjemnou tečkou na závěr školního roku byly školní výlety, které si žáci zajistili ve spolupráci se svými třídními učiteli jsme realizovali v rámci problematiky holocaustu jednodenní vzdělávací zájezd žáků do vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku. Pro žáky školy jsme zorganizovali také letní sportovní kurz v Itálii Účasti školy v soutěžích V rámci TEV se každoročně zúčastňujeme středoškolských her. Zúčastnili jsme se těchto sportů: Kopaná, sálová kopaná, malá kopaná, basketbal, házená (2. místo v Brně), plážový volejbal, stolní tenis (8. v republice), florbal. Naši žáci se prezentovali i v literární soutěž Památník Terezín, tentokrát bez umístění V celostátní výtvarné soutěži Artis Pictus získala druhé místo Alžběta Růčková Na mezinárodním sympoziu Helfštýn obsadila první místo Jana Křivánková, dále naši žáci obdrželi čtyři ocenění odborné poroty 5 našich žáků se zúčastnilo také Městského přeboru středních škol v šachu - Brno Výborných výsledků dosáhli naši žáci také v odborných soutěžích a nejvýraznějšího úspěchu 3x1. místo v republikovém finále Středoškolské odborné činnosti je vůbec nejlepším historickým výsledkem jediné školy v historii soutěže. Výsledky a umístění jsou zřejmé z následující tabulky: soutěž úroveň datum počet studentů jméno umístění z kolika SOČ obor fyzika město Cvan 3 7 SOČ obor didaktika město Sýkora 1 6 SOČ obor strojírenství město Páral, Filko, Vu Khan, Sýkora 1., 4., 5., 6. SOČ obor informatika město Boček 2 9 SOČ obor fyzika kraj Cvan 7 7 SOČ obor didaktika kraj Sýkora 1 9 9

22 SOČ obor strojírenství kraj Páral, Filko 1., 4. 4 SOČ obor informatika kraj Boček 1 8 Fyzikální olympiáda - kat. D Fyzikální olympiáda - kat. C Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Line follower (bez omezení věku) kraj Zabloudil, Honek 21., kraj Horniak, Sýkora, Bezděk 27., 29., 31 celostátní Páral, Bezdíček, 1 17 celostátní celostátní Ortickt, Aster, Rejnuš Sýkora, Bašta, Plotzer, Hruška celostátní Boček 3 38 SOČ obor didaktika celostátní Sýkora 1 9 SOČ obor strojírenství celostátní Páral 1 4 SOČ obor informatika celostátní Boček Část VII. 7.1 Zhodnocení a závěr Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 plní funkci víceúčelové vzdělávací instituce poskytující sekundární a terciální vzdělávání v denní formě. Přes pokles počtu žáků v devátých třídách základních škol nastoupili žáci do pěti tříd oboru strojírenství, jedné třídy technického lycea, jedné třídy ekonomiky a podnikání a jedné třídy výtvarného zpracování kovů a drahých kamenů. Ve všech ročnících probíhala výuka podle školních vzdělávacích programů. Výuka dle školních vzdělávacích programů byla jako každý rok vyhodnocena a bylo reagováno na zapracování dalších metod, které by vedly ke zkvalitnění výuky v budoucích letech. Výuku ve škole zajišťují kvalifikovaní učitelé, kteří si v rámci celoživotního vzdělávání zvyšují kvalifikaci účastí na různých seminářích, konferencích, kurzech apod. Zejména využívání nových metod ve výuce a nové informační technologie, zaváděné do výuky, kladou na práci učitelů daleko větší nároky. Vzhledem k tomu, že se pro rok 2013/2014 nepodařilo naplnit obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, přistoupili jsme k hlubší revizi systému marketingu školy a také k systému revize školních vzdělávacích programů. Změny nastanou v průběhu školního roku 2013/2014 s účinností od září V lednu 2013 bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za cíl získat údaje rozhodné pro systémové změny a je také podkladem pro autoevaluační hodnocení, které bude součástí výroční zprávy za školní rok 2013/2014. Tento školní rok bude také rokem systémových změn v řízení školy a dalších drobných změn, které by měly vést ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a zlepšení systému komunikace na ose žák rodič učitel vedení školy.

23 K úpravám a opravám učeben i modernizaci počítačového vybavení bylo využíváno vlastních finančních prostředků a také prostředků z výše uvedených projektů financovaných z ESF. Namátkou interaktivní tabule, výpočetní technika, moderní didaktické pomůcky Dalším důležitým úkolem bylo zvládnutí společné části maturitní zkoušky. Dle vyhodnocení státních maturit dopadli naši žáci ve všech oborech v oblasti srovnatelných skupin oborů velmi dobře. Nejvýraznějším důkazem je celkové hodnocení školy v matematice, kde jsme lehce nad celostátním průměrem čtyřletých gymnázií. Nejen výsledky státních maturit, ale i výborné umístění žáků v celostátních kolech různých odborných soutěží včetně SOČ dokazují kvalitní vzdělávání na naší škole. Také dokladují podporu talentovaných a nadaných žáků školy. Cílem pro příští školní rok je pokračovat v kvalitní přípravě na státní maturity, reagovat na změny v přijímacím řízení zkvalitnit přijímací zkoušky, revidovat vzdělávací programy, postupně realizovat zahájené projekty financované z ESF a reagovat na požadavky sociálních partnerů celkovým zkvalitňováním výuky a podmínek pro vzdělávání. Jako podpůrný krok pro tyto cíle je nutná realizace změny systému řízení a komunikace. V Brně dne 8. října Ing. Ladislav Němec, ředitel školy

24 Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady školy, které se konalo dne 23. října PaedDr. Libor Havelka, předseda školské rady V Brně dne 23. října 2013

25 1 ČÁST I ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OBORY NA STŘEDNÍ ŠKOLE UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU STROJÍRENSTVÍ M/01: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ M/ TECHNICKÉ LYCEUM M/ VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ M/ OBOR STROJÍRENSTVÍ Zaměření: Všeobecné Zaměření: Počítačová grafika Zaměření: Informační systémy Zaměření: Automatizace a informatika Zaměření: Počítačové řízení NC a CNC strojů Obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Obor TECHNICKÉ LYCEUM Obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ ČÁST II PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MINISTERSTVA STŘEDNÍ ŠKOLA VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ČÁST III PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ČÁST IV CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE KVALIFIKOVANOST A APROBOVANOST VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rada školy Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí ČÁST V PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH SPŠ A VOŠ Údaje o pracovnících školy Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách ČÁST VI DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení) Projekty financované z prostředků ESF Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: Vzdělávání dospělých... 19

26 6.1.5 Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Další aktivity Účasti školy v soutěžích ČÁST VII ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR... 22

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více