VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: , fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 V Brně dne 8. října 2013 Ing. Ladislav Němec ředitel školy

2 1 Část I. 1.1 Základní charakteristika školy Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Sídlo: Sokolská 1, Brno Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Ředitel školy: Ing. Ladislav NĚMEC, nám. 1. května 554, , Kuřim K datu byl Ing. Ladislav Němec po konkurzním řízení jmenován radou JmK ředitelem Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické, Brno, Sokolská 1, Brno, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická sídlí na Sokolské ulici 1. Zde probíhá kompletní teoretická i praktická výuka s výjimkou výuky tělesné výchovy, která probíhá v pronajatých

3 A) Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola sdružuje: Školní rok 2012/2013 (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu střední škola ,66 VOŠ ,66 B) Ke stravování žáků, studentů a pracovníků školy slouží vlastní výdejna jídla s kapacitou cca 500 obědů. K zakoupení občerstvení slouží bufet a 7 výdejních automatů na teplé a studené nápoje, cukrovinky a rychlé občerstvení. C) Datum zařazení do sítě: Datum poslední aktualizace: D) Celková kapacita školy a jejich součástí: Střední škola: 1472 žáci Vyšší odborná škola: 180 studentů E) Specifika studijních programů Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / ze dne má škola akreditováno v denním a vyšším odborném studiu 5 oborů. Od 1. září 2008 probíhá výuka všech oborů podle nových školních vzdělávacích programů. STŘEDNÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka st M/01 Strojírenství denní 4 r. 0 měsíců M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 r. 0 měsíců M/01 Technické lyceum denní 4 r. 0 měsíců M/06 Výtv. zprac. kovů a drahých kamenů denní 4 r. 0 měsíců VYŠŠÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka st N/07 Počítačová podpora v řízení podniku denní 3 roky

4 1.2 Obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou STROJÍRENSTVÍ M/01: Všeobecné Připravuje vysoce flexibilního absolventa pro veškeré technické, konstrukční a kontrolní práce nejenom ve strojírenském podniku. Počítačová grafika Připravuje absolventa k zvládnutí veškerých grafických a konstrukčních prací nutných pro strojírenský podnik a reklamní grafiku podniku. Absolventi plně zvládají problematiku parametrického modelování a optimalizace modelů. Informační systémy Studium připravuje absolventy schopné samostatně zavádět počítačovou podporu dokumentového toku a informací nejenom ve strojírenském podniku. Samozřejmostí je rutinní zvládnutí internetu, intranetu a programování v těchto systémech. Automatizace a informatika systémů. Studium připravuje kvalifikované odborníky v oblasti automatizace, robotiky a řídicích Počítačové řízení NC a CNC strojů Vedle dokonalého zvládnutí programování NC a CNC strojů zvládá absolvent i běžné práce v CAD systémech včetně prostého parametrického modelování EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ M/01 Studium oboru připravuje vysoce flexibilní absolventy pro výkon funkcí v technické administrativě a řízení strojírenských podniků TECHNICKÉ LYCEUM M/01 Obor je zaměřen na přípravu ke studiu na vysoké škole technického charakteru. Profilujícími předměty jsou cizí jazyky, matematika, fyzika, výpočetní technika, strojírenství, elektrotechnika, počítačová grafika VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ M/06 Plošné a plastické rytí Umělecké zámečnictví a kovářství Umělecké odlévání

5 1.3 Obor STROJÍRENSTVÍ Zaměření: Všeobecné Strojírenství má na naší škole dlouholetou tradici. Tento obor je zaměřen na získání základních vědomostí o strojírenství pro vstup do praxe. Studium umožňuje rozvíjet požadavky kladené na dnešního absolventa: samostatnost, technickou zdatnost, jazykovou vybavenost, schopnost aplikovat teoretické dovednosti, schopnost využívat IT, schopnost obhájit svoje názory a návrhy, schopnost komunikace atd. Studenti jsou připravováni na práci ve strojírenských firmách pro tyto pozice: konstruktér technolog THP provozní technik atd. Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách technického charakteru. Škola ovlivňuje studenty v souvislosti s potřebným celoživotním vzděláváním, nutným pro další profesní růst Zaměření: Počítačová grafika Obor strojírenství se zaměřením počítačová grafika patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s perspektivou. Je zaměřen hlavně na skloubení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě. Při studiu se využívá CAD technologií pro návrh 3D počítačových modelů reálných výrobků a řešení jejich designu. Na reálných příkladech si mohou naši žáci osvojit znalosti a dovednosti v používání těchto technologií, což je dobrý základ jak pro praxi konstruktéra a designéra, tak i pro další studium. Dále probíhá výuka různých softwarů pro tvorbu vektorové a rastrové grafiky, 3D animací, scén apod., s jejichž využitím se můžeme potkávat např. v reklamách či propagačních spotech. Naši absolventi získají i řadu znalostí z oblasti teorie designových návrhů. Novinkou na naší škole je i využití technologie 3D tisku pro jednu z forem výsledné vizualizace. Absolventi najdou díky svým znalostem uplatnění v různých konstrukčních firmách, grafických studiích, či reklamních agenturách, nebo i firmách zabývajících se prodejem grafických softwarů. Samozřejmě jsou v případě zájmu plnohodnotně připraveni i na studium na vysoké škole a to nejen technického směru. Velkou předností tohoto zaměření je jeho mnohostrannost.

6 3D tiskárna Zaměření: Informační systémy Toto zaměření orientuje žáky na oblast nasazení a zabezpečení provozu informačních technologií ve strojírenských podnicích a firmách. Přináší základní teoretické znalosti a především praktické dovednosti s konkrétními aplikacemi a programy pro podporu všech činností strojírenského podniku. Umožňuje zvládnutí problematiky týmové práce na strojírenských projektech s využitím informačních a komunikačních technologií. Nosnými předměty jsou: Výpočetní technika: stěžejní předmět, přinášející základní principy budování a fungování různých evidenčních, informačních a databázových systémů Programování: prohlubuje schopnost analytického myšlení, hledání řešení zadaných problémů a přesného technického vyjadřování Počítačová elektronika: objasňuje základní principy fungování, možnosti základní diagnostiky a zajišťování provozu prostředků výpočetní techniky. Konstrukční cvičení: učí využívat konkrétní CAD aplikace pro podporu konstrukční a projektové činnosti na reálných technických projektech Absolventi uvedeného oboru najdou uplatnění na pozici technického pracovníka v IT odděleních a útvarech strojírenských podniků a firem, mohou nasazovat, zajišťovat a spravovat prostředky IT v malých a středních firmách, zajišťovat obchodní a dodavatelskou činnost, poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti IT. Samozřejmě mohou i pokračovat ve studiu na vysoké škole technického zaměření.

7 1.3.4 Zaměření: Automatizace a informatika Automatizace a informatika oboru Strojírenství patří k nejmodernějším zaměřením, která v praxi nezbytně zasahují do všech činností moderního člověka. Automatizací se rozumí nejvyšší stupeň řízení systémů, které se dokáží samočinně přizpůsobovat změněným podmínkám své činnosti tak, aby v maximální míře nahradily práci člověka. Takovým zařízením je mimo jiné např. robot. Kromě menších robotů mohou studenti v naší škole vidět i profesionálního japonského robota, se kterým se už dají dělat opravdu práce na úrovni. Studium zaměření Automatizace a informatika je především o práci se špičkovými automaty firmy SIEMENS, FESTO a dalšími, s roboty firmy MITSUBISHI, řídicími systémy a počítači firem, které pak v praxi můžete najít v moderních provozech a firmách. Pokračovat ve studiu tohoto oboru je pak možné nejen na fakultě strojního inženýrství VUT, ale i na Masarykově univerzitě nebo na MZLU v Brně.

8 1.3.5 Zaměření: Počítačové řízení NC a CNC strojů Jde o moderní, dynamicky se rozvíjející způsob strojírenské výroby. Zaměření je orientováno na aplikaci výpočetní techniky v praxi. Hlavní znaky počítačového řízení NC a CNC strojů: aplikace výpočetní techniky v praxi výrazné zvýšení produktivity práce zkrácení předvýrobních a výrobních časů zmenšení nároku na výrobu drahých tvarových nástrojů úspora energií, rychlá návratnost investic, konkurenceschopnost výroby využití v kusové i sériové výrobě možnost využití automatizačních prvků (paletizace, robotizace) možnost výroby tvarově velmi složitých součástí flexibilita a opakovatelnost výroby, snadná archivace programů pro CNC stroje úzká spolupráce s CAD/CAM systémy vyšší požadavky na kvalifikaci programátora a obsluhy CNC strojů Obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Tento obor má na škole již dlouholetou tradici. Jedná se o kombinovaný obor, který v sobě spojuje ekonomické i strojírenské znalosti. V průběhu studia si žáci doplňují a upevňují své znalosti v praktickém podnikání. V rámci tohoto předmětu si studenti zakládají a vedou svou fiktivní firmu, učí se zde samostatnosti v práci, stejně jako spolupráci s ostatními pracovníky firmy. Výhodou tohoto předmětu na rozdíl od praxe v reálné firmě je, že si zde studenti vyzkouší práci na různých pracovištích. Nabyté zkušenosti pak mohou konfrontovat během čtyřtýdenní praxe ve 3. ročníku s činností skutečné firmy. Během studia si žáci mohou složit státní zkoušku z kancelářského psaní na

9 klávesnici. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách technického i ekonomického zaměření Obor TECHNICKÉ LYCEUM Technické lyceum je studijním oborem, v němž jsou žáci zajímající se o matematiku, fyziku, informatiku a technické disciplíny připravováni k dalšímu vysokoškolskému studiu technických či technicko-ekonomických oborů. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě., avšak s prohloubenou výukou některých profilujících předmětů, k nimž patří především matematika a z přírodovědných předmětů fyzika a chemie. Dominantními odbornými předměty jsou výpočetní technika a předměty grafické komunikace technické kreslení, deskriptivní geometrie, CAD systémy, průmyslové výtvarnictví. Strukturu vzdělávacího obsahu technického lycea tvoří asi ze 70% učivo všeobecně vzdělávacích předmětů a z 30% učivo odborné. Nemenší důraz je kladen na výuku dvou cizích jazyků. Z hlediska technických studijních oborů vysokých škol je pojetí technického lycea ideální přípravou k vysokoškolskému studiu.

10 1.3.8 Obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ Obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se dále rozděluje na tři zaměření: plošné a plastické rytí umělecké zámečnictví a kovářství umělecké odlévání Tento obor je vhodný pro výtvarně a řemeslně talentované žáky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky. Profilujícími předměty jsou: výtvarná příprava dějiny výtvarné kultury navrhování uměleckých předmětů technologie (rytí, kování, odlévání)

11 2 Část II. 2.1 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva STŘEDNÍ ŠKOLA Číslo oboru: Název oboru. Počet tříd v jednotlivých ročnících: KKOV I. II. III. IV. Denní studium: M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum M/01 Ekonomika a podnikání M/06 Výtvarné zpracování kovů Počet tříd v jednotlivých ročnícíchsš CELKEM 32tříd Vyšší studium: Číslo oboru Název oboru Počet tříd v jednotlivých ročnících KKOV I. II. III N/07 Počítačová podpora v řízení podniku Počet tříd v jednotlivých ročnících VOŠ CELKEM 6tříd

12 2.2 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků, zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci, celkový počet neomluvených hodin STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Studijní obory SOŠ denní studium jiné formy studia Počet Počet žáků Počet tříd Počet žáků tříd 1.ročník ročník ročník ročník Celkem Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěl i Neprospěli Nehodnoceni Celkový počet Zameškaných hodin Celkem Neomluvených hodin Ročník Podmínečně vyloučení Vyloučení Individuální plán Přerušení studia Celkem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Celkové hodnocení a klasifikace žáků Počet tříd Denní studium Počet žáků 1.ročník ročník ročník 2 41 celkem 6 133

13 3 Část III. Výsledky maturitních zkoušek (dle maturitního protokolu) Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Celkem Výsledky absolutorií Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce denní studium jiné formy studia Celkem Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka všech povolených a schválených oborů a zaměření probíhala dle platných učebních dokumentů, upravovaných dle potřeb sociálních partnerů v mezích kompetencí daných pedagogickou dokumentací a legislativou. Učební osnovy i učební plány pro školní rok 2012/2013 byly splněny beze zbytku.

14 3.1 Přijímací řízení STŘEDNÍ ŠKOLA Kód Obor 1.kolo - počet další kola počet CELKEM (stav k ) Název (forma) přihlášených Přijatých (ZL) přihlášených Přijatých (ZL) Přijatých (ZL) M/01 Strojírenství M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Technické lyceum M/06 Výtvarné zpracování kovů Celkem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Obor 1.kolo počet další kola- počet Celkem počet Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých zúčastněných přijatých N/07 Počítačová podpora v řízení podniku (denní)

15 4 Část IV. 4.1 Celkový přehled personální situace Útvar Funkce střední škola VOŠ Pedagogičtí pracovníci ředitel 0,87 0,13 zástupce ředitele 1,75 0,26 učitel 65,13 7,58 mistr odborného výcviku 0 0 vychovatel 0 0 CELKEM 67,75 7,97 Nepedagogičtí pracovníci 18,09 2,7 4.2 Kvalifikovanost a aprobovanost 4.3 Výkon státní správy Rada školy Učitelé na SŠ Kvalifikovanost v % 98,8 Aprobovanost v % 98,8 Ve školním roce 2012/2013 byla zvolena nová devítičlenná školská rada, která se skládá ze zástupců zřizovatele, zástupců pedagogických pracovníků školy, zástupců zletilých studentů a zákonného zástupce za nezletilé žáky školy. Školská rada zasedala ve školním roce 2012/2013 dvakrát. Dne a Na programu jednání při zasedání rad bylo schvalování výroční zprávy za školní rok 2012/2013, schvalování změn ve školním řádu, schválení zprávy o hospodaření, projednání koncepčních záměrů rozvoje školy a seznámení s výsledky maturitních zkoušek. Složení školské rady: Zástupci zřizovatele: Ondřej Antonín Blažej Chlubna Ing. Jiří Štoudek Zástupci pedagogických pracovníků: PhDr. Rostislava Hanušová Paed.Dr. Libor Havelka Paed.Dr. Jiří Hort, CSc. Zástupci zletilých studentů školy: David Regent Jiří Kubinec Zástupce rodičů nezletilých žáků školy: MUDr. Šárka Kubálková Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Dne bylo provedeno šetření ze strany ČŠI.

16 5 Část V. 5.1 Poradenské služby na školách SPŠ a VOŠ Údaje o pracovnících školy Fyzický kvalifikace, dosažené Věková struktura počet specializace vzdělání do let nad 50 důchodci let let výchovný poradce 1 FF UK-pedagog, VŠ Mgr psycholog PhD. školní metodik prevence úvazek kvalifikace, dosažené Věková struktura specializace vzdělání Do let Nad 50 důchodci let let školní psycholog 0,13 FF UK-pedagog, VŠ Mgr ,13 0 psycholog PhD. školní spec.pedagog (*) *) zařazený podle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ Jmk) Program (grant) Organizace poskytující grant Výše fin.částky (v Kč) žádný - 0 Finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese Zdroj Výše fin.částky (v Kč) žádný 0

17 6 Část VI. 6.1 Další údaje o škole Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení) Jsme partnerská škola ČEZ Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s firmou ČEZ a.s. Hlavními oblastmi spolupráce jsou: a) podpora studentů naší školy a jejich odborné vedení při tvorbě studentských prací a projektů, realizace aktivit pro studenty (např. projekt Jaderná maturita) exkurze, besedy b) odborná a personální podpora, spolupráce na rozvoji vzdělávacích programů školy V rámci uzavřené smlouvy se subjekty skupiny ČEZ zavázaly, že budou finančně podporovat školu formou tzv. pevné dotace. Dne byla podepsána další smlouva rámcová smlouvy o další vzájemné spolupráci na školní rok 2012/ Kromě toho škola spolupracuje s asi 55 firmami celého jihomoravského regionu a to při zajišťování praxí žáků, exkurzí, odborných seminářů a také v rámci kariérového poradenství. Nejvýznamnějšími partnery jsou: ABB, SolidVision, SolidCAM, Frentech aerospace, SMC Automation Industrial, Kovoprojekta, TOS Kuřim, Slévárna Kuřim, Siemens, VUT FSI, EKOL a další. Nejvýznamnějšími partnery v oblasti exkurzí jsou: ABB, SIEMENS Industrial automation, DAIKIN, JE Dukovany, SMC Industrial Automation, Moravská galerie, Mahelova knihovna, Planetárium Brno, Poslanecká sněmovna, FRENTECH aerospace, HYUNDAI Motor, TCP Kolín, Auto ŠKODA Mladá Boleslav Tradičně škola spolupracuje s Úřadem práce Brno-město při zajišťování odborných kurzů v rámci programu OPVK LZ a s ostatními Úřady práce Informačně poradenskými středisky v rámci kariérového poradenství. Pro ZŠ jihomoravského regionu organizujeme exkurze, informujeme žáky o možnostech studia, každoročně pořádáme setkání s výchovnými poradci ZŠ. Významná je i spolupráce s FSI VUT Brno, Svazem sléváren a dalšími profesními organizacemi.

18 6.1.2 Projekty financované z prostředků ESF Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů CZ.1.07/1.1.16/ Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/ Technické inovace pro školní vzdělávací programy ROP NUTS 2 Jihovýchod CZ.1.11/3.4.00/ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Z.1.07/1.1.00/ Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství CZ.1.07/ Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: aktivní účast na úspěšném veletrhu středních škol. účast na veletrzích škol v Břeclavi, Vyškově, Hodoníně, Znojmě a Třebíči spolupráce s Technickým muzeem a obcí Těšany účast na veletrhu Gaudeamus a na strojírenském veletrhu účast na miniveletrzích vzdělávání na desítkách ZŠ v regionu V měsíci prosinci a lednu proběhly Dny otevřených dveří, kterých se zúčastnilo celkem 702 návštěvníků.

19 např.: Studenti a pedagogové školy se kromě soutěží podíleli i na dalších akcích prezentujících školu, Mladý těšanský kovář V rámci 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu se během 5. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání představila také naše škola. V říjnu škola organizovala 9. ročník Setkání výchovných poradkyň základních škol, pracovnic IPS ÚP a zástupců firem JM regionu. Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol pořádal výtvarný atelier školy výtvarnou soutěž Výsledky byly vyhlášeny při dnu otevřených dveří školy v prosincovém termínu. Rok 2012 završil prosincový Jarmark v Kuřimi, kde opět naši kováři předvedli své umění. Zúčastnili jsme se také Brněnské muzejní noci, Dnu otců a tradičně již 32. setkání uměleckých kovářů Hefaiston (hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou) Vzdělávání dospělých Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků SPŠ a VOŠ (včetně řídících pracovníků školy) Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Kurz Hodnocení veřejných zakázek dle novely zákona 2 Pedagogická školení a kurzy 12 Kurz Moderní úlohy měření elektro na RC Jiné odborné kurzy 9 Ekonomické, účetní, personalistika 8 Kurz Inovace v zapojování pneumatických obvodů 2 Celkem Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet Kurz Čtení technické dokumentace 16 hodin 24

20 6.1.6 Další aktivity Tak jako každý rok, i ve školním roce 2012/2013 měli žáci možnost účastnit se mnoha akcí pořádaných školou. Ať už šlo o akce kulturní, jako jsou návštěvy divadel, výstav, filmových či jiných představení, nebo akce sportovní. Pro žáky 1. ročníků byly organizovány 2 lyžařské kurzy v Rakousku a 1 v ČR. Žáci druhých ročníků a 18 učitelů se zúčastnilo povinného cyklo-turistického kurzu, který se konal ve Sloupu v Moravském krasu a v Pasohlávkách. I přes nepřízeň počasí se kurz, jež je součástí ŠVP vydařil. Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku byl kvůli povodním a následkům povodní v létě 2013 zrušen. v Anglii. Svoje jazykové schopnosti si i v tomto školním roce mohli žáci vyzkoušet při týdenním pobytu

21 Mimo této akce měli žáci během školního roku možnost navštívit ještě mnoho zajímavých míst po celé republice v rámci různých exkurzí, pořádaných za účelem doplnění probíraného učiva. Byly to např. exkurze: JE Dukovany, Hvězdárna Brno, PVE Dlouhé Stráně Jeseníky, Technické muzeum, Pivovar Starobrno, Budweiser Budvar a Černá Hora, Brněnské podzemí,teplárna Brno, Balony Kubíček atd.. Z velkých firem se měli možnost žáci podívat do provozu TPCA Kolín, TOS a.s. Znojmo, Frentech Brno, Siemens Drásov, Pramet Šumperk, Intersnack Choustník atd. Příjemnou tečkou na závěr školního roku byly školní výlety, které si žáci zajistili ve spolupráci se svými třídními učiteli jsme realizovali v rámci problematiky holocaustu jednodenní vzdělávací zájezd žáků do vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku. Pro žáky školy jsme zorganizovali také letní sportovní kurz v Itálii Účasti školy v soutěžích V rámci TEV se každoročně zúčastňujeme středoškolských her. Zúčastnili jsme se těchto sportů: Kopaná, sálová kopaná, malá kopaná, basketbal, házená (2. místo v Brně), plážový volejbal, stolní tenis (8. v republice), florbal. Naši žáci se prezentovali i v literární soutěž Památník Terezín, tentokrát bez umístění V celostátní výtvarné soutěži Artis Pictus získala druhé místo Alžběta Růčková Na mezinárodním sympoziu Helfštýn obsadila první místo Jana Křivánková, dále naši žáci obdrželi čtyři ocenění odborné poroty 5 našich žáků se zúčastnilo také Městského přeboru středních škol v šachu - Brno Výborných výsledků dosáhli naši žáci také v odborných soutěžích a nejvýraznějšího úspěchu 3x1. místo v republikovém finále Středoškolské odborné činnosti je vůbec nejlepším historickým výsledkem jediné školy v historii soutěže. Výsledky a umístění jsou zřejmé z následující tabulky: soutěž úroveň datum počet studentů jméno umístění z kolika SOČ obor fyzika město Cvan 3 7 SOČ obor didaktika město Sýkora 1 6 SOČ obor strojírenství město Páral, Filko, Vu Khan, Sýkora 1., 4., 5., 6. SOČ obor informatika město Boček 2 9 SOČ obor fyzika kraj Cvan 7 7 SOČ obor didaktika kraj Sýkora 1 9 9

22 SOČ obor strojírenství kraj Páral, Filko 1., 4. 4 SOČ obor informatika kraj Boček 1 8 Fyzikální olympiáda - kat. D Fyzikální olympiáda - kat. C Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Line follower (bez omezení věku) kraj Zabloudil, Honek 21., kraj Horniak, Sýkora, Bezděk 27., 29., 31 celostátní Páral, Bezdíček, 1 17 celostátní celostátní Ortickt, Aster, Rejnuš Sýkora, Bašta, Plotzer, Hruška celostátní Boček 3 38 SOČ obor didaktika celostátní Sýkora 1 9 SOČ obor strojírenství celostátní Páral 1 4 SOČ obor informatika celostátní Boček Část VII. 7.1 Zhodnocení a závěr Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 plní funkci víceúčelové vzdělávací instituce poskytující sekundární a terciální vzdělávání v denní formě. Přes pokles počtu žáků v devátých třídách základních škol nastoupili žáci do pěti tříd oboru strojírenství, jedné třídy technického lycea, jedné třídy ekonomiky a podnikání a jedné třídy výtvarného zpracování kovů a drahých kamenů. Ve všech ročnících probíhala výuka podle školních vzdělávacích programů. Výuka dle školních vzdělávacích programů byla jako každý rok vyhodnocena a bylo reagováno na zapracování dalších metod, které by vedly ke zkvalitnění výuky v budoucích letech. Výuku ve škole zajišťují kvalifikovaní učitelé, kteří si v rámci celoživotního vzdělávání zvyšují kvalifikaci účastí na různých seminářích, konferencích, kurzech apod. Zejména využívání nových metod ve výuce a nové informační technologie, zaváděné do výuky, kladou na práci učitelů daleko větší nároky. Vzhledem k tomu, že se pro rok 2013/2014 nepodařilo naplnit obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, přistoupili jsme k hlubší revizi systému marketingu školy a také k systému revize školních vzdělávacích programů. Změny nastanou v průběhu školního roku 2013/2014 s účinností od září V lednu 2013 bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za cíl získat údaje rozhodné pro systémové změny a je také podkladem pro autoevaluační hodnocení, které bude součástí výroční zprávy za školní rok 2013/2014. Tento školní rok bude také rokem systémových změn v řízení školy a dalších drobných změn, které by měly vést ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a zlepšení systému komunikace na ose žák rodič učitel vedení školy.

23 K úpravám a opravám učeben i modernizaci počítačového vybavení bylo využíváno vlastních finančních prostředků a také prostředků z výše uvedených projektů financovaných z ESF. Namátkou interaktivní tabule, výpočetní technika, moderní didaktické pomůcky Dalším důležitým úkolem bylo zvládnutí společné části maturitní zkoušky. Dle vyhodnocení státních maturit dopadli naši žáci ve všech oborech v oblasti srovnatelných skupin oborů velmi dobře. Nejvýraznějším důkazem je celkové hodnocení školy v matematice, kde jsme lehce nad celostátním průměrem čtyřletých gymnázií. Nejen výsledky státních maturit, ale i výborné umístění žáků v celostátních kolech různých odborných soutěží včetně SOČ dokazují kvalitní vzdělávání na naší škole. Také dokladují podporu talentovaných a nadaných žáků školy. Cílem pro příští školní rok je pokračovat v kvalitní přípravě na státní maturity, reagovat na změny v přijímacím řízení zkvalitnit přijímací zkoušky, revidovat vzdělávací programy, postupně realizovat zahájené projekty financované z ESF a reagovat na požadavky sociálních partnerů celkovým zkvalitňováním výuky a podmínek pro vzdělávání. Jako podpůrný krok pro tyto cíle je nutná realizace změny systému řízení a komunikace. V Brně dne 8. října Ing. Ladislav Němec, ředitel školy

24 Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady školy, které se konalo dne 23. října PaedDr. Libor Havelka, předseda školské rady V Brně dne 23. října 2013

25 1 ČÁST I ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OBORY NA STŘEDNÍ ŠKOLE UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU STROJÍRENSTVÍ M/01: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ M/ TECHNICKÉ LYCEUM M/ VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ M/ OBOR STROJÍRENSTVÍ Zaměření: Všeobecné Zaměření: Počítačová grafika Zaměření: Informační systémy Zaměření: Automatizace a informatika Zaměření: Počítačové řízení NC a CNC strojů Obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Obor TECHNICKÉ LYCEUM Obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ ČÁST II PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MINISTERSTVA STŘEDNÍ ŠKOLA VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ČÁST III PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ČÁST IV CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE KVALIFIKOVANOST A APROBOVANOST VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rada školy Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí ČÁST V PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH SPŠ A VOŠ Údaje o pracovnících školy Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách ČÁST VI DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení) Projekty financované z prostředků ESF Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: Vzdělávání dospělých... 19

26 6.1.5 Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Další aktivity Účasti školy v soutěžích ČÁST VII ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR... 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Karta Domů práce se styly. Autor: Ing. Silvana Žárská

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1. Sokolská 1, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600013936

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1. Sokolská 1, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600013936 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Sokolská 1, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600013936 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 7/8 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 5/5 Sb. A. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1, 602 00 Brno tel.: 541 42 71 11, 541 32 13 30 fax: 541 24 14 48 e-mail: info@spssbrno.cz http: www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - V ČR je nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. - Je ohrožena budoucí konkurenceschopnost země. - Technické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Konstrukce a v letectví:... 3 Zaměření Průmyslový design a konstrukce vozidel:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní Design interiéru a nábytku základní informace Kód oboru: 841M/11 ŠVP: Design interiéru a nábytku Doba studia: čtyři roky Zakončení maturitní zkouškou Forma studia: Denní V kontextu tradice Vyšší odborné

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Mírová 3/630, 746 66 Opava Identifikátor školy: 600 017 389 Termín konání

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více