VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: , fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 V Brně dne 8. října 2013 Ing. Ladislav Němec ředitel školy

2 1 Část I. 1.1 Základní charakteristika školy Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Sídlo: Sokolská 1, Brno Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Ředitel školy: Ing. Ladislav NĚMEC, nám. 1. května 554, , Kuřim K datu byl Ing. Ladislav Němec po konkurzním řízení jmenován radou JmK ředitelem Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické, Brno, Sokolská 1, Brno, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická sídlí na Sokolské ulici 1. Zde probíhá kompletní teoretická i praktická výuka s výjimkou výuky tělesné výchovy, která probíhá v pronajatých

3 A) Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola sdružuje: Školní rok 2012/2013 (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu střední škola ,66 VOŠ ,66 B) Ke stravování žáků, studentů a pracovníků školy slouží vlastní výdejna jídla s kapacitou cca 500 obědů. K zakoupení občerstvení slouží bufet a 7 výdejních automatů na teplé a studené nápoje, cukrovinky a rychlé občerstvení. C) Datum zařazení do sítě: Datum poslední aktualizace: D) Celková kapacita školy a jejich součástí: Střední škola: 1472 žáci Vyšší odborná škola: 180 studentů E) Specifika studijních programů Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / ze dne má škola akreditováno v denním a vyšším odborném studiu 5 oborů. Od 1. září 2008 probíhá výuka všech oborů podle nových školních vzdělávacích programů. STŘEDNÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka st M/01 Strojírenství denní 4 r. 0 měsíců M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 r. 0 měsíců M/01 Technické lyceum denní 4 r. 0 měsíců M/06 Výtv. zprac. kovů a drahých kamenů denní 4 r. 0 měsíců VYŠŠÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka st N/07 Počítačová podpora v řízení podniku denní 3 roky

4 1.2 Obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou STROJÍRENSTVÍ M/01: Všeobecné Připravuje vysoce flexibilního absolventa pro veškeré technické, konstrukční a kontrolní práce nejenom ve strojírenském podniku. Počítačová grafika Připravuje absolventa k zvládnutí veškerých grafických a konstrukčních prací nutných pro strojírenský podnik a reklamní grafiku podniku. Absolventi plně zvládají problematiku parametrického modelování a optimalizace modelů. Informační systémy Studium připravuje absolventy schopné samostatně zavádět počítačovou podporu dokumentového toku a informací nejenom ve strojírenském podniku. Samozřejmostí je rutinní zvládnutí internetu, intranetu a programování v těchto systémech. Automatizace a informatika systémů. Studium připravuje kvalifikované odborníky v oblasti automatizace, robotiky a řídicích Počítačové řízení NC a CNC strojů Vedle dokonalého zvládnutí programování NC a CNC strojů zvládá absolvent i běžné práce v CAD systémech včetně prostého parametrického modelování EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ M/01 Studium oboru připravuje vysoce flexibilní absolventy pro výkon funkcí v technické administrativě a řízení strojírenských podniků TECHNICKÉ LYCEUM M/01 Obor je zaměřen na přípravu ke studiu na vysoké škole technického charakteru. Profilujícími předměty jsou cizí jazyky, matematika, fyzika, výpočetní technika, strojírenství, elektrotechnika, počítačová grafika VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ M/06 Plošné a plastické rytí Umělecké zámečnictví a kovářství Umělecké odlévání

5 1.3 Obor STROJÍRENSTVÍ Zaměření: Všeobecné Strojírenství má na naší škole dlouholetou tradici. Tento obor je zaměřen na získání základních vědomostí o strojírenství pro vstup do praxe. Studium umožňuje rozvíjet požadavky kladené na dnešního absolventa: samostatnost, technickou zdatnost, jazykovou vybavenost, schopnost aplikovat teoretické dovednosti, schopnost využívat IT, schopnost obhájit svoje názory a návrhy, schopnost komunikace atd. Studenti jsou připravováni na práci ve strojírenských firmách pro tyto pozice: konstruktér technolog THP provozní technik atd. Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách technického charakteru. Škola ovlivňuje studenty v souvislosti s potřebným celoživotním vzděláváním, nutným pro další profesní růst Zaměření: Počítačová grafika Obor strojírenství se zaměřením počítačová grafika patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s perspektivou. Je zaměřen hlavně na skloubení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě. Při studiu se využívá CAD technologií pro návrh 3D počítačových modelů reálných výrobků a řešení jejich designu. Na reálných příkladech si mohou naši žáci osvojit znalosti a dovednosti v používání těchto technologií, což je dobrý základ jak pro praxi konstruktéra a designéra, tak i pro další studium. Dále probíhá výuka různých softwarů pro tvorbu vektorové a rastrové grafiky, 3D animací, scén apod., s jejichž využitím se můžeme potkávat např. v reklamách či propagačních spotech. Naši absolventi získají i řadu znalostí z oblasti teorie designových návrhů. Novinkou na naší škole je i využití technologie 3D tisku pro jednu z forem výsledné vizualizace. Absolventi najdou díky svým znalostem uplatnění v různých konstrukčních firmách, grafických studiích, či reklamních agenturách, nebo i firmách zabývajících se prodejem grafických softwarů. Samozřejmě jsou v případě zájmu plnohodnotně připraveni i na studium na vysoké škole a to nejen technického směru. Velkou předností tohoto zaměření je jeho mnohostrannost.

6 3D tiskárna Zaměření: Informační systémy Toto zaměření orientuje žáky na oblast nasazení a zabezpečení provozu informačních technologií ve strojírenských podnicích a firmách. Přináší základní teoretické znalosti a především praktické dovednosti s konkrétními aplikacemi a programy pro podporu všech činností strojírenského podniku. Umožňuje zvládnutí problematiky týmové práce na strojírenských projektech s využitím informačních a komunikačních technologií. Nosnými předměty jsou: Výpočetní technika: stěžejní předmět, přinášející základní principy budování a fungování různých evidenčních, informačních a databázových systémů Programování: prohlubuje schopnost analytického myšlení, hledání řešení zadaných problémů a přesného technického vyjadřování Počítačová elektronika: objasňuje základní principy fungování, možnosti základní diagnostiky a zajišťování provozu prostředků výpočetní techniky. Konstrukční cvičení: učí využívat konkrétní CAD aplikace pro podporu konstrukční a projektové činnosti na reálných technických projektech Absolventi uvedeného oboru najdou uplatnění na pozici technického pracovníka v IT odděleních a útvarech strojírenských podniků a firem, mohou nasazovat, zajišťovat a spravovat prostředky IT v malých a středních firmách, zajišťovat obchodní a dodavatelskou činnost, poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti IT. Samozřejmě mohou i pokračovat ve studiu na vysoké škole technického zaměření.

7 1.3.4 Zaměření: Automatizace a informatika Automatizace a informatika oboru Strojírenství patří k nejmodernějším zaměřením, která v praxi nezbytně zasahují do všech činností moderního člověka. Automatizací se rozumí nejvyšší stupeň řízení systémů, které se dokáží samočinně přizpůsobovat změněným podmínkám své činnosti tak, aby v maximální míře nahradily práci člověka. Takovým zařízením je mimo jiné např. robot. Kromě menších robotů mohou studenti v naší škole vidět i profesionálního japonského robota, se kterým se už dají dělat opravdu práce na úrovni. Studium zaměření Automatizace a informatika je především o práci se špičkovými automaty firmy SIEMENS, FESTO a dalšími, s roboty firmy MITSUBISHI, řídicími systémy a počítači firem, které pak v praxi můžete najít v moderních provozech a firmách. Pokračovat ve studiu tohoto oboru je pak možné nejen na fakultě strojního inženýrství VUT, ale i na Masarykově univerzitě nebo na MZLU v Brně.

8 1.3.5 Zaměření: Počítačové řízení NC a CNC strojů Jde o moderní, dynamicky se rozvíjející způsob strojírenské výroby. Zaměření je orientováno na aplikaci výpočetní techniky v praxi. Hlavní znaky počítačového řízení NC a CNC strojů: aplikace výpočetní techniky v praxi výrazné zvýšení produktivity práce zkrácení předvýrobních a výrobních časů zmenšení nároku na výrobu drahých tvarových nástrojů úspora energií, rychlá návratnost investic, konkurenceschopnost výroby využití v kusové i sériové výrobě možnost využití automatizačních prvků (paletizace, robotizace) možnost výroby tvarově velmi složitých součástí flexibilita a opakovatelnost výroby, snadná archivace programů pro CNC stroje úzká spolupráce s CAD/CAM systémy vyšší požadavky na kvalifikaci programátora a obsluhy CNC strojů Obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Tento obor má na škole již dlouholetou tradici. Jedná se o kombinovaný obor, který v sobě spojuje ekonomické i strojírenské znalosti. V průběhu studia si žáci doplňují a upevňují své znalosti v praktickém podnikání. V rámci tohoto předmětu si studenti zakládají a vedou svou fiktivní firmu, učí se zde samostatnosti v práci, stejně jako spolupráci s ostatními pracovníky firmy. Výhodou tohoto předmětu na rozdíl od praxe v reálné firmě je, že si zde studenti vyzkouší práci na různých pracovištích. Nabyté zkušenosti pak mohou konfrontovat během čtyřtýdenní praxe ve 3. ročníku s činností skutečné firmy. Během studia si žáci mohou složit státní zkoušku z kancelářského psaní na

9 klávesnici. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách technického i ekonomického zaměření Obor TECHNICKÉ LYCEUM Technické lyceum je studijním oborem, v němž jsou žáci zajímající se o matematiku, fyziku, informatiku a technické disciplíny připravováni k dalšímu vysokoškolskému studiu technických či technicko-ekonomických oborů. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě., avšak s prohloubenou výukou některých profilujících předmětů, k nimž patří především matematika a z přírodovědných předmětů fyzika a chemie. Dominantními odbornými předměty jsou výpočetní technika a předměty grafické komunikace technické kreslení, deskriptivní geometrie, CAD systémy, průmyslové výtvarnictví. Strukturu vzdělávacího obsahu technického lycea tvoří asi ze 70% učivo všeobecně vzdělávacích předmětů a z 30% učivo odborné. Nemenší důraz je kladen na výuku dvou cizích jazyků. Z hlediska technických studijních oborů vysokých škol je pojetí technického lycea ideální přípravou k vysokoškolskému studiu.

10 1.3.8 Obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ Obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se dále rozděluje na tři zaměření: plošné a plastické rytí umělecké zámečnictví a kovářství umělecké odlévání Tento obor je vhodný pro výtvarně a řemeslně talentované žáky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky. Profilujícími předměty jsou: výtvarná příprava dějiny výtvarné kultury navrhování uměleckých předmětů technologie (rytí, kování, odlévání)

11 2 Část II. 2.1 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva STŘEDNÍ ŠKOLA Číslo oboru: Název oboru. Počet tříd v jednotlivých ročnících: KKOV I. II. III. IV. Denní studium: M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum M/01 Ekonomika a podnikání M/06 Výtvarné zpracování kovů Počet tříd v jednotlivých ročnícíchsš CELKEM 32tříd Vyšší studium: Číslo oboru Název oboru Počet tříd v jednotlivých ročnících KKOV I. II. III N/07 Počítačová podpora v řízení podniku Počet tříd v jednotlivých ročnících VOŠ CELKEM 6tříd

12 2.2 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků, zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci, celkový počet neomluvených hodin STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Studijní obory SOŠ denní studium jiné formy studia Počet Počet žáků Počet tříd Počet žáků tříd 1.ročník ročník ročník ročník Celkem Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěl i Neprospěli Nehodnoceni Celkový počet Zameškaných hodin Celkem Neomluvených hodin Ročník Podmínečně vyloučení Vyloučení Individuální plán Přerušení studia Celkem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Celkové hodnocení a klasifikace žáků Počet tříd Denní studium Počet žáků 1.ročník ročník ročník 2 41 celkem 6 133

13 3 Část III. Výsledky maturitních zkoušek (dle maturitního protokolu) Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Celkem Výsledky absolutorií Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce denní studium jiné formy studia Celkem Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka všech povolených a schválených oborů a zaměření probíhala dle platných učebních dokumentů, upravovaných dle potřeb sociálních partnerů v mezích kompetencí daných pedagogickou dokumentací a legislativou. Učební osnovy i učební plány pro školní rok 2012/2013 byly splněny beze zbytku.

14 3.1 Přijímací řízení STŘEDNÍ ŠKOLA Kód Obor 1.kolo - počet další kola počet CELKEM (stav k ) Název (forma) přihlášených Přijatých (ZL) přihlášených Přijatých (ZL) Přijatých (ZL) M/01 Strojírenství M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Technické lyceum M/06 Výtvarné zpracování kovů Celkem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Obor 1.kolo počet další kola- počet Celkem počet Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých zúčastněných přijatých N/07 Počítačová podpora v řízení podniku (denní)

15 4 Část IV. 4.1 Celkový přehled personální situace Útvar Funkce střední škola VOŠ Pedagogičtí pracovníci ředitel 0,87 0,13 zástupce ředitele 1,75 0,26 učitel 65,13 7,58 mistr odborného výcviku 0 0 vychovatel 0 0 CELKEM 67,75 7,97 Nepedagogičtí pracovníci 18,09 2,7 4.2 Kvalifikovanost a aprobovanost 4.3 Výkon státní správy Rada školy Učitelé na SŠ Kvalifikovanost v % 98,8 Aprobovanost v % 98,8 Ve školním roce 2012/2013 byla zvolena nová devítičlenná školská rada, která se skládá ze zástupců zřizovatele, zástupců pedagogických pracovníků školy, zástupců zletilých studentů a zákonného zástupce za nezletilé žáky školy. Školská rada zasedala ve školním roce 2012/2013 dvakrát. Dne a Na programu jednání při zasedání rad bylo schvalování výroční zprávy za školní rok 2012/2013, schvalování změn ve školním řádu, schválení zprávy o hospodaření, projednání koncepčních záměrů rozvoje školy a seznámení s výsledky maturitních zkoušek. Složení školské rady: Zástupci zřizovatele: Ondřej Antonín Blažej Chlubna Ing. Jiří Štoudek Zástupci pedagogických pracovníků: PhDr. Rostislava Hanušová Paed.Dr. Libor Havelka Paed.Dr. Jiří Hort, CSc. Zástupci zletilých studentů školy: David Regent Jiří Kubinec Zástupce rodičů nezletilých žáků školy: MUDr. Šárka Kubálková Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Dne bylo provedeno šetření ze strany ČŠI.

16 5 Část V. 5.1 Poradenské služby na školách SPŠ a VOŠ Údaje o pracovnících školy Fyzický kvalifikace, dosažené Věková struktura počet specializace vzdělání do let nad 50 důchodci let let výchovný poradce 1 FF UK-pedagog, VŠ Mgr psycholog PhD. školní metodik prevence úvazek kvalifikace, dosažené Věková struktura specializace vzdělání Do let Nad 50 důchodci let let školní psycholog 0,13 FF UK-pedagog, VŠ Mgr ,13 0 psycholog PhD. školní spec.pedagog (*) *) zařazený podle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ Jmk) Program (grant) Organizace poskytující grant Výše fin.částky (v Kč) žádný - 0 Finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese Zdroj Výše fin.částky (v Kč) žádný 0

17 6 Část VI. 6.1 Další údaje o škole Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení) Jsme partnerská škola ČEZ Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s firmou ČEZ a.s. Hlavními oblastmi spolupráce jsou: a) podpora studentů naší školy a jejich odborné vedení při tvorbě studentských prací a projektů, realizace aktivit pro studenty (např. projekt Jaderná maturita) exkurze, besedy b) odborná a personální podpora, spolupráce na rozvoji vzdělávacích programů školy V rámci uzavřené smlouvy se subjekty skupiny ČEZ zavázaly, že budou finančně podporovat školu formou tzv. pevné dotace. Dne byla podepsána další smlouva rámcová smlouvy o další vzájemné spolupráci na školní rok 2012/ Kromě toho škola spolupracuje s asi 55 firmami celého jihomoravského regionu a to při zajišťování praxí žáků, exkurzí, odborných seminářů a také v rámci kariérového poradenství. Nejvýznamnějšími partnery jsou: ABB, SolidVision, SolidCAM, Frentech aerospace, SMC Automation Industrial, Kovoprojekta, TOS Kuřim, Slévárna Kuřim, Siemens, VUT FSI, EKOL a další. Nejvýznamnějšími partnery v oblasti exkurzí jsou: ABB, SIEMENS Industrial automation, DAIKIN, JE Dukovany, SMC Industrial Automation, Moravská galerie, Mahelova knihovna, Planetárium Brno, Poslanecká sněmovna, FRENTECH aerospace, HYUNDAI Motor, TCP Kolín, Auto ŠKODA Mladá Boleslav Tradičně škola spolupracuje s Úřadem práce Brno-město při zajišťování odborných kurzů v rámci programu OPVK LZ a s ostatními Úřady práce Informačně poradenskými středisky v rámci kariérového poradenství. Pro ZŠ jihomoravského regionu organizujeme exkurze, informujeme žáky o možnostech studia, každoročně pořádáme setkání s výchovnými poradci ZŠ. Významná je i spolupráce s FSI VUT Brno, Svazem sléváren a dalšími profesními organizacemi.

18 6.1.2 Projekty financované z prostředků ESF Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů CZ.1.07/1.1.16/ Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/ Technické inovace pro školní vzdělávací programy ROP NUTS 2 Jihovýchod CZ.1.11/3.4.00/ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Z.1.07/1.1.00/ Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství CZ.1.07/ Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: aktivní účast na úspěšném veletrhu středních škol. účast na veletrzích škol v Břeclavi, Vyškově, Hodoníně, Znojmě a Třebíči spolupráce s Technickým muzeem a obcí Těšany účast na veletrhu Gaudeamus a na strojírenském veletrhu účast na miniveletrzích vzdělávání na desítkách ZŠ v regionu V měsíci prosinci a lednu proběhly Dny otevřených dveří, kterých se zúčastnilo celkem 702 návštěvníků.

19 např.: Studenti a pedagogové školy se kromě soutěží podíleli i na dalších akcích prezentujících školu, Mladý těšanský kovář V rámci 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu se během 5. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání představila také naše škola. V říjnu škola organizovala 9. ročník Setkání výchovných poradkyň základních škol, pracovnic IPS ÚP a zástupců firem JM regionu. Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol pořádal výtvarný atelier školy výtvarnou soutěž Výsledky byly vyhlášeny při dnu otevřených dveří školy v prosincovém termínu. Rok 2012 završil prosincový Jarmark v Kuřimi, kde opět naši kováři předvedli své umění. Zúčastnili jsme se také Brněnské muzejní noci, Dnu otců a tradičně již 32. setkání uměleckých kovářů Hefaiston (hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou) Vzdělávání dospělých Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků SPŠ a VOŠ (včetně řídících pracovníků školy) Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Kurz Hodnocení veřejných zakázek dle novely zákona 2 Pedagogická školení a kurzy 12 Kurz Moderní úlohy měření elektro na RC Jiné odborné kurzy 9 Ekonomické, účetní, personalistika 8 Kurz Inovace v zapojování pneumatických obvodů 2 Celkem Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet Kurz Čtení technické dokumentace 16 hodin 24

20 6.1.6 Další aktivity Tak jako každý rok, i ve školním roce 2012/2013 měli žáci možnost účastnit se mnoha akcí pořádaných školou. Ať už šlo o akce kulturní, jako jsou návštěvy divadel, výstav, filmových či jiných představení, nebo akce sportovní. Pro žáky 1. ročníků byly organizovány 2 lyžařské kurzy v Rakousku a 1 v ČR. Žáci druhých ročníků a 18 učitelů se zúčastnilo povinného cyklo-turistického kurzu, který se konal ve Sloupu v Moravském krasu a v Pasohlávkách. I přes nepřízeň počasí se kurz, jež je součástí ŠVP vydařil. Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku byl kvůli povodním a následkům povodní v létě 2013 zrušen. v Anglii. Svoje jazykové schopnosti si i v tomto školním roce mohli žáci vyzkoušet při týdenním pobytu

21 Mimo této akce měli žáci během školního roku možnost navštívit ještě mnoho zajímavých míst po celé republice v rámci různých exkurzí, pořádaných za účelem doplnění probíraného učiva. Byly to např. exkurze: JE Dukovany, Hvězdárna Brno, PVE Dlouhé Stráně Jeseníky, Technické muzeum, Pivovar Starobrno, Budweiser Budvar a Černá Hora, Brněnské podzemí,teplárna Brno, Balony Kubíček atd.. Z velkých firem se měli možnost žáci podívat do provozu TPCA Kolín, TOS a.s. Znojmo, Frentech Brno, Siemens Drásov, Pramet Šumperk, Intersnack Choustník atd. Příjemnou tečkou na závěr školního roku byly školní výlety, které si žáci zajistili ve spolupráci se svými třídními učiteli jsme realizovali v rámci problematiky holocaustu jednodenní vzdělávací zájezd žáků do vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku. Pro žáky školy jsme zorganizovali také letní sportovní kurz v Itálii Účasti školy v soutěžích V rámci TEV se každoročně zúčastňujeme středoškolských her. Zúčastnili jsme se těchto sportů: Kopaná, sálová kopaná, malá kopaná, basketbal, házená (2. místo v Brně), plážový volejbal, stolní tenis (8. v republice), florbal. Naši žáci se prezentovali i v literární soutěž Památník Terezín, tentokrát bez umístění V celostátní výtvarné soutěži Artis Pictus získala druhé místo Alžběta Růčková Na mezinárodním sympoziu Helfštýn obsadila první místo Jana Křivánková, dále naši žáci obdrželi čtyři ocenění odborné poroty 5 našich žáků se zúčastnilo také Městského přeboru středních škol v šachu - Brno Výborných výsledků dosáhli naši žáci také v odborných soutěžích a nejvýraznějšího úspěchu 3x1. místo v republikovém finále Středoškolské odborné činnosti je vůbec nejlepším historickým výsledkem jediné školy v historii soutěže. Výsledky a umístění jsou zřejmé z následující tabulky: soutěž úroveň datum počet studentů jméno umístění z kolika SOČ obor fyzika město Cvan 3 7 SOČ obor didaktika město Sýkora 1 6 SOČ obor strojírenství město Páral, Filko, Vu Khan, Sýkora 1., 4., 5., 6. SOČ obor informatika město Boček 2 9 SOČ obor fyzika kraj Cvan 7 7 SOČ obor didaktika kraj Sýkora 1 9 9

22 SOČ obor strojírenství kraj Páral, Filko 1., 4. 4 SOČ obor informatika kraj Boček 1 8 Fyzikální olympiáda - kat. D Fyzikální olympiáda - kat. C Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Bear Rescue Beginner (SŠ) Robotický den - Line follower (bez omezení věku) kraj Zabloudil, Honek 21., kraj Horniak, Sýkora, Bezděk 27., 29., 31 celostátní Páral, Bezdíček, 1 17 celostátní celostátní Ortickt, Aster, Rejnuš Sýkora, Bašta, Plotzer, Hruška celostátní Boček 3 38 SOČ obor didaktika celostátní Sýkora 1 9 SOČ obor strojírenství celostátní Páral 1 4 SOČ obor informatika celostátní Boček Část VII. 7.1 Zhodnocení a závěr Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 plní funkci víceúčelové vzdělávací instituce poskytující sekundární a terciální vzdělávání v denní formě. Přes pokles počtu žáků v devátých třídách základních škol nastoupili žáci do pěti tříd oboru strojírenství, jedné třídy technického lycea, jedné třídy ekonomiky a podnikání a jedné třídy výtvarného zpracování kovů a drahých kamenů. Ve všech ročnících probíhala výuka podle školních vzdělávacích programů. Výuka dle školních vzdělávacích programů byla jako každý rok vyhodnocena a bylo reagováno na zapracování dalších metod, které by vedly ke zkvalitnění výuky v budoucích letech. Výuku ve škole zajišťují kvalifikovaní učitelé, kteří si v rámci celoživotního vzdělávání zvyšují kvalifikaci účastí na různých seminářích, konferencích, kurzech apod. Zejména využívání nových metod ve výuce a nové informační technologie, zaváděné do výuky, kladou na práci učitelů daleko větší nároky. Vzhledem k tomu, že se pro rok 2013/2014 nepodařilo naplnit obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, přistoupili jsme k hlubší revizi systému marketingu školy a také k systému revize školních vzdělávacích programů. Změny nastanou v průběhu školního roku 2013/2014 s účinností od září V lednu 2013 bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za cíl získat údaje rozhodné pro systémové změny a je také podkladem pro autoevaluační hodnocení, které bude součástí výroční zprávy za školní rok 2013/2014. Tento školní rok bude také rokem systémových změn v řízení školy a dalších drobných změn, které by měly vést ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a zlepšení systému komunikace na ose žák rodič učitel vedení školy.

23 K úpravám a opravám učeben i modernizaci počítačového vybavení bylo využíváno vlastních finančních prostředků a také prostředků z výše uvedených projektů financovaných z ESF. Namátkou interaktivní tabule, výpočetní technika, moderní didaktické pomůcky Dalším důležitým úkolem bylo zvládnutí společné části maturitní zkoušky. Dle vyhodnocení státních maturit dopadli naši žáci ve všech oborech v oblasti srovnatelných skupin oborů velmi dobře. Nejvýraznějším důkazem je celkové hodnocení školy v matematice, kde jsme lehce nad celostátním průměrem čtyřletých gymnázií. Nejen výsledky státních maturit, ale i výborné umístění žáků v celostátních kolech různých odborných soutěží včetně SOČ dokazují kvalitní vzdělávání na naší škole. Také dokladují podporu talentovaných a nadaných žáků školy. Cílem pro příští školní rok je pokračovat v kvalitní přípravě na státní maturity, reagovat na změny v přijímacím řízení zkvalitnit přijímací zkoušky, revidovat vzdělávací programy, postupně realizovat zahájené projekty financované z ESF a reagovat na požadavky sociálních partnerů celkovým zkvalitňováním výuky a podmínek pro vzdělávání. Jako podpůrný krok pro tyto cíle je nutná realizace změny systému řízení a komunikace. V Brně dne 8. října Ing. Ladislav Němec, ředitel školy

24 Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady školy, které se konalo dne 23. října PaedDr. Libor Havelka, předseda školské rady V Brně dne 23. října 2013

25 1 ČÁST I ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OBORY NA STŘEDNÍ ŠKOLE UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU STROJÍRENSTVÍ M/01: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ M/ TECHNICKÉ LYCEUM M/ VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ M/ OBOR STROJÍRENSTVÍ Zaměření: Všeobecné Zaměření: Počítačová grafika Zaměření: Informační systémy Zaměření: Automatizace a informatika Zaměření: Počítačové řízení NC a CNC strojů Obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Obor TECHNICKÉ LYCEUM Obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ ČÁST II PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MINISTERSTVA STŘEDNÍ ŠKOLA VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ČÁST III PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ČÁST IV CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE KVALIFIKOVANOST A APROBOVANOST VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rada školy Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí ČÁST V PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH SPŠ A VOŠ Údaje o pracovnících školy Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách ČÁST VI DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení) Projekty financované z prostředků ESF Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: Vzdělávání dospělých... 19

26 6.1.5 Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Další aktivity Účasti školy v soutěžích ČÁST VII ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR... 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1, 602 00 Brno tel.: 541 42 71 11, 541 32 13 30 fax: 541 24 14 48 e-mail: info@spssbrno.cz http: www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více