Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova ZŠ Halasova Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice příspěvková organizace ředitel: Mgr. Libuše Hermannová zástupce ředitele: Mgr. Radana Hertvíková tel.: fax: tel.: www:zsssalounova.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Statutární město Ostrava,Městský obvod Vítkovice,okres Ostrava-město Mírové náměstí 1,Ostrava-Vítkovice tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 0 Základní škola Šalounova 350 ZŠ Halasova 200 ZŠ Erbenova 50 Školní družina Šalounova 40 Školní družina Halasova 60 Školní jídelna MŠ 0 Školní jídelna výdejna ZŠ Šalounova základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ,5 14,2 ZŠ Halasova 2. 1.st ,6 ZŠ Šalounova 2. stupeň ZŠ ,8 11,1 Šalounova ZŠ praktická Erbenova

2 Školní družina Šalounova Školní družina ,5 25,5 Halasova Školní jídelna MŠ x X x x Školní jídelna ZŠ x 6 x x Šalounova Přípravný ročník Komentář: Na škole pracovali 4 AP,1 školní psycholog na 0,5 úvazku Z dětí přípravného ročníku nastoupí do první třídy 13,4 děti po odkladu školní docházky zůstávají v přípravném ročníku.všechny děti byly vřazeny do přípravného ročníku na doporučení poradenského centra. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny ZŠ Šalounova 15 Učebny a herna ZŠ Halasova 11 Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna ZŠ Šalounova Odborné pracovny,knihovna,multimediální učebna ZŠ Halasova Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ZŠ Šalounova Odpočinkový areál,zahrada,hřiště Sportovní zařízení ZŠ Šalounova Sportovní areál ZŠ Halasova Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 8-učebna:učebna Cj, učebna PC, učebna HV, cvičná kuchyně, učebna F-Ch, školní knihovna,učebna pro pracovní činnosti, 5- učeben Cj,učebna PC,učebna Vv,knihovna,multimediální v areálu školy je betonové hřiště,které je pro výuku Tv nevyhovující V areálu školy je travnatá plocha,která bude sloužit jako odpočinkový areál tělocvična tělocvična Nejsou k výuce prostory v obou budovách školy Výškově nastavitelný nábytek v každé třídě a budově Každý rok je pravidelně doplňováno a modernizováno vybavení učebními pomůckami. V tomto roce byly nakoupeny učební pomůcky pro kabinet informatiky,šd,kabinetu pro 1.st.,ŽK, Př, Tv, D, Cj Každý rok průběžně doplňováno,zaměřeno na nakladatelství FRAUS Vybavení novým nábytkem 1.třída na ZŠ Halasova, IT tabule do 1.třídy,keramická tabule

3 technikou Investiční rozvoj ZŠ Šalounova Investiční rozvoj ZŠ Halasova Každým rokem je škola dovybavována audiovizuální a výpočetní technikou, každý pedagog má svůj notebook s připojením z každé místnosti na internet 7 souprav IT tabulí 7 souprav IT tabulí Komentář: vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou bylo pořízeno z projektu ROP K ICT přes sociální bariéry a z programu EU-peníze školám 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Baranová Jana-předseda 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Název programu C/01 Základní škola Přes tři schody do života Chceme být úspěšní Poznámky RVP ZV RVP ZV Zařazené třídy 1.,2.,3.,4.5,6.,7,8,9 1.,2.,3.,4. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené třídy Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP(viz RVP pro základní vzdělávání žáků s LMP 6,7,8,9

4 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem AP=41 Počet učitelů ZŠ 23 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet učitelek přípravného ročníku 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ 1 Počet AP 4 Počet ŠP Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1. Ředitelka 1,0 36 VŠ CH-Zzv školy 2. ZŘ školy 1,0 21 VŠ NŠ 3. VP 1,0 34 VŠ NŠ 4. učitelka 1.st 1,0 15 VŠ NŠ 5. učitelka 1.st. 1,0 4 SŠ 0 6. učitelka 1.st. 1,0 18 VŠ vychovatelství 7. učitelka 1.st 1,0 3 VŠ NŠ 8. učitelka 1.st 1,0 20 VŠ NŠ 9. učitelka 1.st 1,0 16 VŠ NŠ 10. učitelka 1.st. 1,0 13 VŠ vychovatelství 11. učitel 1.st 1,0 21 VŠ vychovatelství 12. učitelka 1.st. 1,00 6 VŠ NŠ 13. učitel 1.st. 1,00 26 VŠ NŠ 14. učitelka 1,00 29 VŠ NŠ 15. učitelka 1,00 36 VŠ spec. pedagogika 16. učitelka 1,00 14 VŠ spec.pedagogika 17. učitelka 0,45 22 VŠ spec.pedagogika 18. učitelka 1,00 32 VŠ Jč 19. učitel 2.st. 1,00 3 VŠ Jč-OV 20. učitelka 2.st. 1,00 2 VŠ Jč-D 21 učitelka 2.st. 1,00 6 VŠ Př-Z 22. učitelka 2 st. 1,00 15 VŠ OV-Jr-Aj 23. učitelka 2.st. 0,95 15 VŠ Jr-Vv 24. učitelka 2.st. 1,00 10 VŠ M-Z Komentář: K ukončil pracovní poměr dohodou učitel prvního stupně a pro nadbytečnost byl ukončen pracovní poměr s učitelkou ZŠ- praktické, z důvodu snížení počtu žáků. Tři učitelky pokračují nadále na MD.

5 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 58,33 Učitelé 1. stupně 58,33 Učitelé 2. stupně 100,0 Učitelé 2. stupně 100,00 Učitelky MŠ 0 Učitelky MŠ 0 Vychovatelky ŠD 66,66 Vychovatelky ŠD 66,66 Komentář: učitelé, kteří nesplňují kvalifikaci byli seznámeni se zákonem č.563/2004sb. Jedná se o čtyři pedagogy 1.stupně a jedna vychovatelka ŠD. Učitelé všichni byli přijati ke studiu ke splnění kvalifikace. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Jedná se průměrně věkově složený učitelský sbor. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školník 1,0 SOU 2 školník 1,0 SOU 3 uklízečka 0,8 SOU 4 uklizečka 0,8 SOU 5 uklizečka 0,8 SOU 6 uklizečka 1,00 SOU 7 THP 1,00 VŠ 8 THP 1,00 SOŠ Komentář: školník s úvazkem 1,00 a uklízečka s úvazkem 1,00 provádějí údržbu a úklid na ZŠ Halasova,Školník na ZŠ Halasova během topné sezony vykonává funkci topiče plynové kotelny na 0,15 úvazek.uklizečka na ZŠ Šalounova vykonává na 0,125 úvazek práci ve školní jídelně-výdejně jako pomocnice v provozu

6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: z celkového počtu 8 odkladů bylo 5 dodatečných odkladů pro školní nezralost. Tito žáci přešli do přípravné třídy,někteří z nich přestali docházet do přípravného ročníku. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 10 1

7 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Komentář:ke studiu se hlásilo 16 žáků,2 žáci si podali žádost o pokračování školní docházky v devátém ročníku.7 žáků,kteří splnili základní vzdělávání jsou v Anglii. 4 žáci si nepodali přihlášku ke střednímu vzdělávání. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo 38 Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A Celkem Halasova Celkem Šalounova 2. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo 38 Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VIII.A IX.A pra ktická

8 Celkem Šalounova Celkem - praktická Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo 38 Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň ZŠ praktická Celkem Komentář: 38 jsou žáci v cizině- 17 na 1.stupni a 14 na 2.stupni Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky Důtky 2 st. 3.st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A V.tř Celkem Halasova Celkem Šalounova Celkem

9 2. stupeň Třída Počet Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ stupeň VI.A VI.B VII.A VIII.A IX.A Celkem Š praktická celkem Celkový přehled: 3. stupeň Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň praktická Celkem Komentář: Většina kázeňských opatření na druhém stupni byla za neomluvenou absenci a špatnou pracovní morálku. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1. stupeň Šalounova 1.stupeň Halasova Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin , , , ,75 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , ,68 ZŠ praktická ,145 Celkem , ,098

10 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 2. 1 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 4. 3 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 4.,6. 2 Mentální postižení 8 1 Komentář: žákům byl vypracován individuální plán schválený PPP a rodiči. Žákům se specifickými poruchami učení byla věnována 1 hodina týdně reedukační péče. Žákům s logopedickou vadou byla věnována 1 hodina týdně 5.4 Výsledky výchovně- vzdělávacího procesu Činnost VP Práce VP byla směřována na tyto činnosti: 1.spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupráce se speciálně pedagogickými centry 2.péče o vycházející žáky,spolupráce se středními školami 3.řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích se zákonnými zástupci žáků 4.spolupráce s OSPODem,sociálním odborem Vítkovice,policií ČR,městskou policií,ips v Ostravě ad 1) Vyšetření na PPP a SPC V letošním školním roce bylo podáno celkem 9 žádostí o vyšetření v PPP(7 žáků z 1.stupně a 2.žáci z druhého stupně).jedna žákyně měla být vyšetřena na SPC pro přetrvávající výukové potíže,ale nedostavila se s rodiči na vyšetření. ad 2) Výchovbné komise V letošním školním roce proběhlo 36 výchovných komisí ve složení: zákonný zástupce žáka, vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel, školní psycholog, OSPOD. Projednávalo se především porušování školního řádu, neomluvená absence, špatná pracovní morálka.

11 Přehled výchovných komisí Počty hlášené neomluvené absence na přestupkové oddělení ÚMOb-Vítkovice třída Počet žáků třída Počet žáků Celkem 36 Celkem 31 Průběžně byly zasílány zprávy o chování, prospěchu a spolupráci se zákonnými zástupci žáků,které si vyžádaly příslušné instituce. ad 3) Integrovaní žáci Žákům se specifickými poruchami učení byla věnována potřebná doba dle doporučení PPP a učitelé s nimi pracovali dle metodického pokynu PPP Činnost AP Na škole pracovali i v tomto školním roce 4AP.Všichni splňují odbornou kvalifikaci. Náplň práce AP:-pomoc žákům přizpůsobovat se školnímu prostředí-přípravný ročník -spolupráce se zákonnými zástupci žáků -individuální pomoc žákům při zprostředkování učiva -kontrola učebních pomůcek -doprovod při školních akcích -účast na měsíčním setkání s neziskovou organizací CENTROM, tzv. Buňka -školy v přírodě AP pořádali i školní akce:-střelecký turnaj -Mikulášskou nadílku - Velikonoční jarmark -Vánoční jarmark Školní psycholog Pracovní úvazek : 11 hodin týdně/pondělí a čtvrtek Kompetence ŠP: -pravidelné schůzky s vedením školy -účast na výchovných komisích -konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků -účast na školních akcích Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností:

12 Diagnostická činnost 5% Intervenční činnost 75% Metodická činnost 20% Přehled odborných činností ŠP a) Údaje o počtech klientů,kterým byla poskytnuta ve škol. roce 2013/2014 péče ŠP Kategorie žáků Počet žáků Z toho jednorázově Z toho opakovaně Z toho individuálně Z toho skupinová 1.stupeň stupeń celkem b)počet kontaktů a odborných činností Kategorie Realizovaných individuálně Realizovaných skupinově Rodiče-konzultace 17 0 Učitelé/vedení ZŠ 54 0 Rodiče předškoláků 0 0 SPC,PPP,Centrom 1 0 ostatní MP-6x, VP-7x, AP-9x 0 MP-metodik prevence,vp-výchovný poradce,ap-asistent pedagoga c) nejčastější důvody poskytnuté péče ŠP(v pořadí od 1. jako nejčastější) Důvody pořadí Školní zralost Problémy v osobnostním vývoji 2 Vztahové obtíže 3 Výukové problémy 4 Poruchy učení 5 Výchovné problémy a poruchy chování 1 Péče o integrované žáky 7 Profesní poradenství 6

13 d ) ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 9 Depistáže,skupinová diagnostika 18 Primární diagnostika 0 Práce se třídou 16 Reedukace,terapie 2 Prevence soc.-patologických jevů 2 Podpora vzdělávacích aktivit školy 1 Koordinačníé činnost v rámci ŠPP 1 Vedení přednášky pro žáky 1 Zapojení do projektu školy 1 e ) spolupráce s organizacemi a institucemi instituce PPP Sociální odbory a kurátor SVP Psychiatr Policie ČR VÚ Klinický logoped Zdravotnická zařízení Městská policie Obsah spolupráce Odborná vyšetření Absence,zanedbané dítě Poruchy chování Práce s diagnózou Prevence,besedy,zásah ve škole Diagnostika,zkušenosti Doporučení ZZ PL Opava,pediatři Prevence,besedy Přípravné třídy Přípravné třídy jsou na škole zřízeny od roku 1994 Hlavní úkoly: -rozvíjení schopností dítěte -osvojování si základních návyků -získání osobní samostatnosti a rozvoje řeči -příprava k usnadnění úspěšného nástupu pro plnění povinné školní docházky -osvojování si základů hodnot Plnění těchto cílů se uskutečňovalo v pěti základních oblastech ve vztahu k dítěti vyplývajících z RVP PV: -oblast biologická -oblast psychologická -oblast interpersonální -oblast EVVO

14 Individuální výsledky jsou průběžně zaznamenávány do individuálních vzdělávacích archů pro sledování rozvoje a učení dítěte pomocí hodnotící škály. Na závěr jsou o každém dítěti vypracovány zprávy o dosažené úrovni dítěte v přípravné třídě. Zprávy jsou předávány rodičům a jsou i součástí dokumentace školy,ve které dítě nastupuje do 1.třídy. Přehled počtu dětí v přípravném ročníku: Počet dětí na začátku školního roku 2013/2014 Počet dětí na konci školního roku 2013/2014 Chlapci 9 Chlapci 6 Dívky 13 Dívky 15 Celkem 22 Celkem 21 Akce pro děti z přípravé třídy: Besedy v městské knihovně Vánoční besídka pro rodiče Vítkovický rarášek-recitační soutěž Zdravotně preventivní program-šmoulí zoubkování Zdravotně preventivní program-nebojme se nemocnice Zdravotní program tabáková Růženka Program základů ekonomické gramotnosti-i děti imí počítat Zravotně-preventivní program Výletník poznává svět Ukázková hodina v 1.třídě Stavění májky-rej čarodejnic Den matek-besídka Školní družina V letošním školním roce byla otevřeny 3 oddělení školní družiny Vychovatelky pracovaly s dětmi podle ŠVP pro školní družinu. Týdenní plán ŠD byl sestaven tak,aby splňoval všechny aspekty a poslání ŠD. Ranní družina byla směřována k relaxaci a přípravě na vyučování. V odpolední družině se děti věnovaly společenským a sportovním hrám,výtvarně-pracovním činnostem,dramaticko-pohybovým činnostem,soutěživým činnostem a přípravě do školy.vše bylo podřízeno aktuálním potřebám dětí s ohledem na jejich věk,možnosti a nálady. a) ZŠ Halasova 2 oddělení ŠD v počtu celkem 51 zapsaných dětí. V letošním roce byly uspořádány ŠD tyto akce: Lampionový průvod Vánoční dílny Vánoční besídka Výtvarný workshop v městské knihovně Výlet na Slezsko-ostravský hrad Čarodejnice Noc s Andersenem Den dětí Soutěž o nejlepší maminčin koláč

15 b) ZŠ Šalounova 1 oddělení v počtu celkem 21 zapsaných dětí V letošním roce byly uspořádány tyto akce: Lampionový průvod Světýlka Ván oční dílny Velikonoční dílny Vánoční besídka Dopravní výchova Cesta do pravěku Turnaj v biliáru Návštěvy městské knihovny Metodická sdružení Ve škole pracovala čtyři metodická sdružení: 1) MS pro 1.-2 ročník na ZŠ Halasova 2) MS pro ročník na ZŠ Halasova 3) MS pro ročník na ZŠ Šalounova 4) MS pro ročník na ZŠ Šalounova 5) MS se scházela pravidelně 4x ročně a dále dle potřeby. Vzdělávací plán byl ve všech bodech splněn. Ve výuce se zaměřovali pedagogové na: -zvládnutí učiva v hlavních předmětech -koordinace mezipředmětových vztahů -sjednocená klasifikace -začlenění práce na PC,interaktivní tabule -příprava dětí na soutěže a olympiády -schopnost samostatného myšlení a řešení složitějších úkolů Členové MS se zaměřili na : -vzdělávání v rámci akcí KVIC a NIVD a následné předávání poznatků dalším členům -sledování odborných časopisů -zajištění vyšetřování dětí PPP a SPC -výroba pomůcek a učebních materiálů Ve výchovné činnosti se zaměřili na: -soužití kolektivu,kulturu projevu -udržování čistoty na pracovních místech -zařazování psychosociálních her do vyučovacího procesu

16 5.4.7.Předmětové komise Na škole pracovaly čtyři předmětové komise na ZŠ Šalounova 1.Komise pro přírodovědné předměty. Učitelé přírodovědných předmětů se na schůzkách,které probíhali 4x ročně zabývali plněním učebního plánu,jeho úpravou a jeho doplňky,přípravou učebních materiálů,přípravou projektových dnů,návrhem nových učebních pomůcek. Své poznatky z DVPP předávali ostatním vyučujícím 2.Komise pro humanitní předměty Předmětová komise na svých čtyřech schůzkách řešila a plnila následující: -školní akce formou besed v knihovně,příprava dětí na soutěže -nákup nových pomůcek -plnění tematických plánů podle ŠVP ZV -výsledky čtvrtletních prací zlepšené výsledky na konci školního roku u 7. a 9. Třídy 3.Komise pro cizí jazyky Skládala se z učitelů 1. i 2.stupně vyučující AJ. Komise plnila následující úkoly: -zvyšování a upevńování slovní zásoby žáků pomoci poslechu,reprodukcí písniček,říkadel -malé projekty k daným tématům Halloween,Christmas,Easter,apod. -prací se smart board programy -využívání portálu -využití -plnění tematických plánů podle ŠVP ZV 4. Komise pro výchovy Komise se zabývala: - realizací projektových dnů, -využíváním metodických postupů ve výuce, -realizací soutěží, -využíváním mezipředmětových vztahů -materiálovým zajištěním výuky, -výzdobou školy -přípravou na dvacáté výročí výtvarné soutěže O cenu starosty Metodik školní prevence Počet záznamů o závažném porušení školního řádu čítá 9 zápisů,které se týkaly poškozování školního majetku,vulgarity vůči spolužákům i vyučujícím,projevy agresivity,vyhrožování,vzájemné napadání.drobné krádeže,nošení návyjkových látek do školy(kouření na toaletách,kyberšikany,podvody s omluvenkami. Další,méně závažná provinění proti školnímu řádu byla značena v sešitech,k tomu určených,jež má každá třída vloženy v třídních knihách.intenzita prohřešků je větší na 2. stupni. Doporučení preventivního týmu ve složení ŠP,TU,školní metodik- preventista,doporučují neustálé vysvětlování zásad správného chování,významu slov přátelství,kamarádství,vzájemných vzahů mezi spolužáky. Zakomponovat tyto zásady do třídnických hodin a ostatních hodin výuky.

17 Zdravotník školy V tomto školním roce bylo zaznamenáno v knize úrazů celekm 13 poranění. U většiny poranění se jednalo zranění lehkého charakteru,kdy byli žáci ošetřeni zdravotníkem školy nebo pedagogem přítomným u úrazu. U některých podezření na těžší poranění,byli vyrozuměni zákonní zástupci žáka a byli odvedeni k lékařskému ošetření. 6. Údaje o DVPP(další vzdělávání pedagogických pracovníků) a ostatních pracovníků školy Výčet studií,kurzů,seminářů,kterých se zaměstnanci školy zúčastnili 6.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků Studium k rozšíření odborné kvalifikace DVPP Obor Zaměření kurzu Počet absolventů Cizí jazyky AJ vzdělávací kurz-každý čtvrtek 1 AJ-metodický kurz dvoudenní 1 Aj-vzdělávání-dvoudenní kurz 1 ICT Licencování microsoft 1 Digitální škola 1 Ovládání interaktivní tabule 2 Interaktivní tabule 2 Google APPS 1 Učebnice FRAUS 2 Vzdělávání FRAUS 1 Seminář ERASMUS 1 Pedagogika a psychologie logopedie 1 Moderní výuka 2 Asociace ředitelů-podzimní 1 Asociace ředitelů-jaro 1 Přírodní vědy Konference EVVO 1 Příroda ve městě 1 Zdravotní školení 24 Zdravotní kurz 12 Finanční gramotnost 1 Geografická konference na OU 1 Vzdělávání slabých žáků v matematice 2 Jazyk český Čtenářství v 1.ročníku 1 Čteme s porozuměním 1 Čtenářská gramotnost 1 Vyjmenovaná slova 1

18 Školská legislativa Porada ředitelů 1 Školská legislativa 1 Konference ČŠI 1 Seminář ČŠI 2 Zákon o PP 1 Stížnosti a jejich vyřizování Finanční částka za DVPP za školní rok 2013/2014 Placeno organizací z ONIV: 7 kurzů Ostatní kurzy placeny v rámci EU. zaplacená částka: 3 585,--Kč 6.4. Samostudium Prázdniny Počet dnů Podzimní prázdniny 2 Vánoční prázdniny 3 Pololetní prázdniny 1 Jarní prázdniny 5 Velikonoční prázdniny 1 Celkem Údaje o aktivitách školy 7.1. Přehled kroužků kroužek vyučující den Od - do týdně hodin počet žáků Informatika2.st. Kubinák St Informatika.2.st Út Informatika 1.st Šedý Čtvr fotografický Nyklová Po 1x za 14 dnů keramický Vishwanathanová Pá 1xza14dnů střelecký Panenka Po 1xza 14 dnů Orientální tanec-2.st. Nádvorníková Po Orientální Út tanec -1.st. Turistický Kunešová Niklová So 1x měsíčně

19 Angličtina hrou Niklová Út Dramatický Štulová Čt matematický Štulová St Počítačový Štulová Čt Kulturně Gojová 1x měsíčně sportovní Burjetková Logopedie Poláčková Po St Hrajeme si s AJ Stavačová Út Angličtina hrou Vašinková St II. Pohybové hry Krystýnová Čt Turistickonaučný Tutková 1x měsíčně sobota taneční Mahutová Po sportovní Hyner 1x za dní Po vaření Halfarová Po hudební Krčmářová Po Celkem Kroužky byly pro děti bez úplaty.odměny pedagogických pracovníků,za druhé pololetí školního roku2013/2014 byly hrazeny z provozních záloh ÚMOb-Vítkovice. 7.2.Údaje o mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Akce školy úřad práce ÚMOb-Vítkovice OSPOD PČR Hasičský záchranný sbor ČČK Městská knihovna Vítkovická nemocnice Střední zdravotnická škola Domovy důchodců RENAKON CENTROM Vítkovická světýlka Mikuláš Vánoční jarmark-šalounova Vánoční besídka pro rodiče-halasova Vánoční dílny-halasova Vánoční vypouštění balonků-halasova

20 Akce k prevenci sociálněpatologických jevů Akce k EVVO Výukové akce Sportovní akce Kulturní akce Pouštění balónků s přáníčky-halasova Slet čarodejnic-stavění májky Den dětí na zahradě školy Pouštění Morany Hallowen-Halasova Petropavlovská pou Den dětí v parku Jožky Jabůrkové-Šalounova Bambiriáda Soutěž o maminčin koláč Soutěž v psaní dopisů Otevírání náměstí Besedy s pracovníky Městské policie - šikana 1. A2.st. (16 x) Besedy s RENAKONEM- 1.st. a 2.st.(20x) Projektový den- zdravý životní styl Projektový den-země ve vesmíru Projketový den-státy a národy Projektový den-den lesa Den Země Projekt -Létající balon-f,pč OZO-třídění odpadů Exkurze do Záchranné stanice v Ostravě-Zábřehu Exkurze do České televize Besedy v městské knihovně -60x Exkurze do vazební věznice Výstava leteckých modelů-dům u šraněk Dny korejské kultury Exkurze 7 divů světa Exkurze do Vítkovic Výuka na dopravním hřišti -3. A 4. Třídy Beseda s členem mysliveckého sdružení-halasova Výuka plavání-2.a 3.třídy-Halasova Den záchranných složek-policie ČR Zdravotní škola v ZŠ Šalounova a Halasova-8x Interaktivní výuka v Dolních Vítkovicích Turnaj dívek ve vybíjené Turnaj chlapců ve fotbale Turistický kroužek -7 výletů Lezecká stěna Čokoládová tretra Závody ve šplhu Pětiboj Loutkové divadlo-6 představení DK MO-5 představení

21 7.3. Účast žáků na soutěžích Název soutěže VV-dopravní tématika 4.B ČEZ street hockey-chlapci Coca cola cup Střelecký turnaj Vítkovický rarášek Ostravské sportovní hry Tancer cup Zlín Paforta-Ostrava Světlo orientu-kopřivnice VV soutěž O cenu starosty Umístění bez umístění bez umístění bez umístění 2.místo místo bez umístění 1.místo 1.místo 3.místo hlavní cena 7.4.Ostatní aktivity školy-granty,dotace Za školní rok 2013/2014 byly podány celkem 4 žádosti v celkové částce ,-Kč. Úspěšnost byla u těchto grantů: 1.MMO-ozdravný pobyt Malenovice,hotel P.Bezruč a Velké Karlovice hotel Babská (80dětí) ,--Kč 2.MMO-Knihou proti nudě ,--Kč 3.MMO- Žijeme tancem ,--Kč 4.MMO-barevné soužití v černobílé ,--Kč Celkem: ,--Kč Prezentace školy-vystoupení žáků 1.vystoupení pro jubilanty-úmob-vítkovice 2.Petropavlovská pouť 3.otevření nového náměstí 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto roce inspekce neproběhla 8.1. Ostatní provedené kontroly 1. Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava Statutární Město Ostrava-Městský obvod Vítkovice Statutární Město Ostrava-Městský obvod Vítkovice

22 9.Základní údaje o hospodaření Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 7odst.1 vyhlášky č.52/2008 Sb. Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Přímé NIV celkem Z toho platy Z toho OON Z toho ostatní(pojistné+fksp) Státní informační politika Inkluziv 290, ,411 0 AP 935, ,411 0 Neinvestiční dotace celkem , ,961 0 v tis.kč Vratka při finančním vypořádání 9.2. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu v tis. Kč Ukazatele stanovené KÚ Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravě rozpočtu) Závazné ukazatele-přímé NIV celkem 13,714 -z toho platy 9,895 Z toho OON 0 Limit počtu zaměstnanců 34,94 odvody 3,367 FKSP 97 ONIV Plnění dalších ukazatelů rozpočtu v tis. Kč prostředky Stanoveno rozpočtem Stav k Peněžní fondy Fond odměn 110,87 110,87 Fond rezervní 534,40 534,40 Fond investiční 293,78 293,78 FKSP 22,51 22,51

23 9.4. Vyúčtování prostředků NIV V tis. Kč Nákladové položky rozpočet Stav k Nákup materiálu 474,70 474,70 Voda,teplo,el.energie,plyn 1297, ,83 Nákup služeb 649,87 649,87 Drobné opravy a údržba 471,63 471,63 cestovné 481,07 481,07 odpisy 158,91 158,91 Zák. soc. pojištění 3973, ,45 Náklady z DDHM 1025, ,94 Ostatní náklady 32,73 32,73 mzdy 11334, ,97 Náklady celkem 19901, ,10 Příjmové položky rozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele 19610, ,14 Další příjmy 50,15 50,15 školné 47,89 47,89 úroky 0,28 0,28 Z rezervního fondu 189,13 189,13 Příjmy celkem 19897, ,59 Hospodářský výsledek -3,51 Výnosy z pronájmů 3,51 3, Upravený hospodářský výsledek ukazatel Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -3,51 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 3,51 Hospodářský výsledek celken k (před zdaněním) 0 Celkem po zdanění 0 Upravený hospodářský výsledek(zisk+ ztráta) 0 V tis.kč V Ostravě dne PR vzala na vědomi dne:.. Zpracovala: Mgr. Libuše Hermannová ředitelka školy ŠR schválila dne:

24

25

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více