Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova ZŠ Halasova Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice příspěvková organizace ředitel: Mgr. Libuše Hermannová zástupce ředitele: Mgr. Radana Hertvíková tel.: fax: tel.: www:zsssalounova.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Statutární město Ostrava,Městský obvod Vítkovice,okres Ostrava-město Mírové náměstí 1,Ostrava-Vítkovice tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 0 Základní škola Šalounova 350 ZŠ Halasova 200 ZŠ Erbenova 50 Školní družina Šalounova 40 Školní družina Halasova 60 Školní jídelna MŠ 0 Školní jídelna výdejna ZŠ Šalounova základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ,5 14,2 ZŠ Halasova 2. 1.st ,6 ZŠ Šalounova 2. stupeň ZŠ ,8 11,1 Šalounova ZŠ praktická Erbenova

2 Školní družina Šalounova Školní družina ,5 25,5 Halasova Školní jídelna MŠ x X x x Školní jídelna ZŠ x 6 x x Šalounova Přípravný ročník Komentář: Na škole pracovali 4 AP,1 školní psycholog na 0,5 úvazku Z dětí přípravného ročníku nastoupí do první třídy 13,4 děti po odkladu školní docházky zůstávají v přípravném ročníku.všechny děti byly vřazeny do přípravného ročníku na doporučení poradenského centra. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny ZŠ Šalounova 15 Učebny a herna ZŠ Halasova 11 Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna ZŠ Šalounova Odborné pracovny,knihovna,multimediální učebna ZŠ Halasova Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ZŠ Šalounova Odpočinkový areál,zahrada,hřiště Sportovní zařízení ZŠ Šalounova Sportovní areál ZŠ Halasova Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 8-učebna:učebna Cj, učebna PC, učebna HV, cvičná kuchyně, učebna F-Ch, školní knihovna,učebna pro pracovní činnosti, 5- učeben Cj,učebna PC,učebna Vv,knihovna,multimediální v areálu školy je betonové hřiště,které je pro výuku Tv nevyhovující V areálu školy je travnatá plocha,která bude sloužit jako odpočinkový areál tělocvična tělocvična Nejsou k výuce prostory v obou budovách školy Výškově nastavitelný nábytek v každé třídě a budově Každý rok je pravidelně doplňováno a modernizováno vybavení učebními pomůckami. V tomto roce byly nakoupeny učební pomůcky pro kabinet informatiky,šd,kabinetu pro 1.st.,ŽK, Př, Tv, D, Cj Každý rok průběžně doplňováno,zaměřeno na nakladatelství FRAUS Vybavení novým nábytkem 1.třída na ZŠ Halasova, IT tabule do 1.třídy,keramická tabule

3 technikou Investiční rozvoj ZŠ Šalounova Investiční rozvoj ZŠ Halasova Každým rokem je škola dovybavována audiovizuální a výpočetní technikou, každý pedagog má svůj notebook s připojením z každé místnosti na internet 7 souprav IT tabulí 7 souprav IT tabulí Komentář: vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou bylo pořízeno z projektu ROP K ICT přes sociální bariéry a z programu EU-peníze školám 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Baranová Jana-předseda 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Název programu C/01 Základní škola Přes tři schody do života Chceme být úspěšní Poznámky RVP ZV RVP ZV Zařazené třídy 1.,2.,3.,4.5,6.,7,8,9 1.,2.,3.,4. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené třídy Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP(viz RVP pro základní vzdělávání žáků s LMP 6,7,8,9

4 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem AP=41 Počet učitelů ZŠ 23 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet učitelek přípravného ročníku 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ 1 Počet AP 4 Počet ŠP Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1. Ředitelka 1,0 36 VŠ CH-Zzv školy 2. ZŘ školy 1,0 21 VŠ NŠ 3. VP 1,0 34 VŠ NŠ 4. učitelka 1.st 1,0 15 VŠ NŠ 5. učitelka 1.st. 1,0 4 SŠ 0 6. učitelka 1.st. 1,0 18 VŠ vychovatelství 7. učitelka 1.st 1,0 3 VŠ NŠ 8. učitelka 1.st 1,0 20 VŠ NŠ 9. učitelka 1.st 1,0 16 VŠ NŠ 10. učitelka 1.st. 1,0 13 VŠ vychovatelství 11. učitel 1.st 1,0 21 VŠ vychovatelství 12. učitelka 1.st. 1,00 6 VŠ NŠ 13. učitel 1.st. 1,00 26 VŠ NŠ 14. učitelka 1,00 29 VŠ NŠ 15. učitelka 1,00 36 VŠ spec. pedagogika 16. učitelka 1,00 14 VŠ spec.pedagogika 17. učitelka 0,45 22 VŠ spec.pedagogika 18. učitelka 1,00 32 VŠ Jč 19. učitel 2.st. 1,00 3 VŠ Jč-OV 20. učitelka 2.st. 1,00 2 VŠ Jč-D 21 učitelka 2.st. 1,00 6 VŠ Př-Z 22. učitelka 2 st. 1,00 15 VŠ OV-Jr-Aj 23. učitelka 2.st. 0,95 15 VŠ Jr-Vv 24. učitelka 2.st. 1,00 10 VŠ M-Z Komentář: K ukončil pracovní poměr dohodou učitel prvního stupně a pro nadbytečnost byl ukončen pracovní poměr s učitelkou ZŠ- praktické, z důvodu snížení počtu žáků. Tři učitelky pokračují nadále na MD.

5 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 58,33 Učitelé 1. stupně 58,33 Učitelé 2. stupně 100,0 Učitelé 2. stupně 100,00 Učitelky MŠ 0 Učitelky MŠ 0 Vychovatelky ŠD 66,66 Vychovatelky ŠD 66,66 Komentář: učitelé, kteří nesplňují kvalifikaci byli seznámeni se zákonem č.563/2004sb. Jedná se o čtyři pedagogy 1.stupně a jedna vychovatelka ŠD. Učitelé všichni byli přijati ke studiu ke splnění kvalifikace. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Jedná se průměrně věkově složený učitelský sbor. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školník 1,0 SOU 2 školník 1,0 SOU 3 uklízečka 0,8 SOU 4 uklizečka 0,8 SOU 5 uklizečka 0,8 SOU 6 uklizečka 1,00 SOU 7 THP 1,00 VŠ 8 THP 1,00 SOŠ Komentář: školník s úvazkem 1,00 a uklízečka s úvazkem 1,00 provádějí údržbu a úklid na ZŠ Halasova,Školník na ZŠ Halasova během topné sezony vykonává funkci topiče plynové kotelny na 0,15 úvazek.uklizečka na ZŠ Šalounova vykonává na 0,125 úvazek práci ve školní jídelně-výdejně jako pomocnice v provozu

6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: z celkového počtu 8 odkladů bylo 5 dodatečných odkladů pro školní nezralost. Tito žáci přešli do přípravné třídy,někteří z nich přestali docházet do přípravného ročníku. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 10 1

7 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Komentář:ke studiu se hlásilo 16 žáků,2 žáci si podali žádost o pokračování školní docházky v devátém ročníku.7 žáků,kteří splnili základní vzdělávání jsou v Anglii. 4 žáci si nepodali přihlášku ke střednímu vzdělávání. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo 38 Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A Celkem Halasova Celkem Šalounova 2. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo 38 Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VIII.A IX.A pra ktická

8 Celkem Šalounova Celkem - praktická Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo 38 Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň ZŠ praktická Celkem Komentář: 38 jsou žáci v cizině- 17 na 1.stupni a 14 na 2.stupni Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky Důtky 2 st. 3.st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A V.tř Celkem Halasova Celkem Šalounova Celkem

9 2. stupeň Třída Počet Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ stupeň VI.A VI.B VII.A VIII.A IX.A Celkem Š praktická celkem Celkový přehled: 3. stupeň Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň praktická Celkem Komentář: Většina kázeňských opatření na druhém stupni byla za neomluvenou absenci a špatnou pracovní morálku. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1. stupeň Šalounova 1.stupeň Halasova Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin , , , ,75 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , ,68 ZŠ praktická ,145 Celkem , ,098

10 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 2. 1 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 4. 3 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 4.,6. 2 Mentální postižení 8 1 Komentář: žákům byl vypracován individuální plán schválený PPP a rodiči. Žákům se specifickými poruchami učení byla věnována 1 hodina týdně reedukační péče. Žákům s logopedickou vadou byla věnována 1 hodina týdně 5.4 Výsledky výchovně- vzdělávacího procesu Činnost VP Práce VP byla směřována na tyto činnosti: 1.spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupráce se speciálně pedagogickými centry 2.péče o vycházející žáky,spolupráce se středními školami 3.řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích se zákonnými zástupci žáků 4.spolupráce s OSPODem,sociálním odborem Vítkovice,policií ČR,městskou policií,ips v Ostravě ad 1) Vyšetření na PPP a SPC V letošním školním roce bylo podáno celkem 9 žádostí o vyšetření v PPP(7 žáků z 1.stupně a 2.žáci z druhého stupně).jedna žákyně měla být vyšetřena na SPC pro přetrvávající výukové potíže,ale nedostavila se s rodiči na vyšetření. ad 2) Výchovbné komise V letošním školním roce proběhlo 36 výchovných komisí ve složení: zákonný zástupce žáka, vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel, školní psycholog, OSPOD. Projednávalo se především porušování školního řádu, neomluvená absence, špatná pracovní morálka.

11 Přehled výchovných komisí Počty hlášené neomluvené absence na přestupkové oddělení ÚMOb-Vítkovice třída Počet žáků třída Počet žáků Celkem 36 Celkem 31 Průběžně byly zasílány zprávy o chování, prospěchu a spolupráci se zákonnými zástupci žáků,které si vyžádaly příslušné instituce. ad 3) Integrovaní žáci Žákům se specifickými poruchami učení byla věnována potřebná doba dle doporučení PPP a učitelé s nimi pracovali dle metodického pokynu PPP Činnost AP Na škole pracovali i v tomto školním roce 4AP.Všichni splňují odbornou kvalifikaci. Náplň práce AP:-pomoc žákům přizpůsobovat se školnímu prostředí-přípravný ročník -spolupráce se zákonnými zástupci žáků -individuální pomoc žákům při zprostředkování učiva -kontrola učebních pomůcek -doprovod při školních akcích -účast na měsíčním setkání s neziskovou organizací CENTROM, tzv. Buňka -školy v přírodě AP pořádali i školní akce:-střelecký turnaj -Mikulášskou nadílku - Velikonoční jarmark -Vánoční jarmark Školní psycholog Pracovní úvazek : 11 hodin týdně/pondělí a čtvrtek Kompetence ŠP: -pravidelné schůzky s vedením školy -účast na výchovných komisích -konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků -účast na školních akcích Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností:

12 Diagnostická činnost 5% Intervenční činnost 75% Metodická činnost 20% Přehled odborných činností ŠP a) Údaje o počtech klientů,kterým byla poskytnuta ve škol. roce 2013/2014 péče ŠP Kategorie žáků Počet žáků Z toho jednorázově Z toho opakovaně Z toho individuálně Z toho skupinová 1.stupeň stupeń celkem b)počet kontaktů a odborných činností Kategorie Realizovaných individuálně Realizovaných skupinově Rodiče-konzultace 17 0 Učitelé/vedení ZŠ 54 0 Rodiče předškoláků 0 0 SPC,PPP,Centrom 1 0 ostatní MP-6x, VP-7x, AP-9x 0 MP-metodik prevence,vp-výchovný poradce,ap-asistent pedagoga c) nejčastější důvody poskytnuté péče ŠP(v pořadí od 1. jako nejčastější) Důvody pořadí Školní zralost Problémy v osobnostním vývoji 2 Vztahové obtíže 3 Výukové problémy 4 Poruchy učení 5 Výchovné problémy a poruchy chování 1 Péče o integrované žáky 7 Profesní poradenství 6

13 d ) ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 9 Depistáže,skupinová diagnostika 18 Primární diagnostika 0 Práce se třídou 16 Reedukace,terapie 2 Prevence soc.-patologických jevů 2 Podpora vzdělávacích aktivit školy 1 Koordinačníé činnost v rámci ŠPP 1 Vedení přednášky pro žáky 1 Zapojení do projektu školy 1 e ) spolupráce s organizacemi a institucemi instituce PPP Sociální odbory a kurátor SVP Psychiatr Policie ČR VÚ Klinický logoped Zdravotnická zařízení Městská policie Obsah spolupráce Odborná vyšetření Absence,zanedbané dítě Poruchy chování Práce s diagnózou Prevence,besedy,zásah ve škole Diagnostika,zkušenosti Doporučení ZZ PL Opava,pediatři Prevence,besedy Přípravné třídy Přípravné třídy jsou na škole zřízeny od roku 1994 Hlavní úkoly: -rozvíjení schopností dítěte -osvojování si základních návyků -získání osobní samostatnosti a rozvoje řeči -příprava k usnadnění úspěšného nástupu pro plnění povinné školní docházky -osvojování si základů hodnot Plnění těchto cílů se uskutečňovalo v pěti základních oblastech ve vztahu k dítěti vyplývajících z RVP PV: -oblast biologická -oblast psychologická -oblast interpersonální -oblast EVVO

14 Individuální výsledky jsou průběžně zaznamenávány do individuálních vzdělávacích archů pro sledování rozvoje a učení dítěte pomocí hodnotící škály. Na závěr jsou o každém dítěti vypracovány zprávy o dosažené úrovni dítěte v přípravné třídě. Zprávy jsou předávány rodičům a jsou i součástí dokumentace školy,ve které dítě nastupuje do 1.třídy. Přehled počtu dětí v přípravném ročníku: Počet dětí na začátku školního roku 2013/2014 Počet dětí na konci školního roku 2013/2014 Chlapci 9 Chlapci 6 Dívky 13 Dívky 15 Celkem 22 Celkem 21 Akce pro děti z přípravé třídy: Besedy v městské knihovně Vánoční besídka pro rodiče Vítkovický rarášek-recitační soutěž Zdravotně preventivní program-šmoulí zoubkování Zdravotně preventivní program-nebojme se nemocnice Zdravotní program tabáková Růženka Program základů ekonomické gramotnosti-i děti imí počítat Zravotně-preventivní program Výletník poznává svět Ukázková hodina v 1.třídě Stavění májky-rej čarodejnic Den matek-besídka Školní družina V letošním školním roce byla otevřeny 3 oddělení školní družiny Vychovatelky pracovaly s dětmi podle ŠVP pro školní družinu. Týdenní plán ŠD byl sestaven tak,aby splňoval všechny aspekty a poslání ŠD. Ranní družina byla směřována k relaxaci a přípravě na vyučování. V odpolední družině se děti věnovaly společenským a sportovním hrám,výtvarně-pracovním činnostem,dramaticko-pohybovým činnostem,soutěživým činnostem a přípravě do školy.vše bylo podřízeno aktuálním potřebám dětí s ohledem na jejich věk,možnosti a nálady. a) ZŠ Halasova 2 oddělení ŠD v počtu celkem 51 zapsaných dětí. V letošním roce byly uspořádány ŠD tyto akce: Lampionový průvod Vánoční dílny Vánoční besídka Výtvarný workshop v městské knihovně Výlet na Slezsko-ostravský hrad Čarodejnice Noc s Andersenem Den dětí Soutěž o nejlepší maminčin koláč

15 b) ZŠ Šalounova 1 oddělení v počtu celkem 21 zapsaných dětí V letošním roce byly uspořádány tyto akce: Lampionový průvod Světýlka Ván oční dílny Velikonoční dílny Vánoční besídka Dopravní výchova Cesta do pravěku Turnaj v biliáru Návštěvy městské knihovny Metodická sdružení Ve škole pracovala čtyři metodická sdružení: 1) MS pro 1.-2 ročník na ZŠ Halasova 2) MS pro ročník na ZŠ Halasova 3) MS pro ročník na ZŠ Šalounova 4) MS pro ročník na ZŠ Šalounova 5) MS se scházela pravidelně 4x ročně a dále dle potřeby. Vzdělávací plán byl ve všech bodech splněn. Ve výuce se zaměřovali pedagogové na: -zvládnutí učiva v hlavních předmětech -koordinace mezipředmětových vztahů -sjednocená klasifikace -začlenění práce na PC,interaktivní tabule -příprava dětí na soutěže a olympiády -schopnost samostatného myšlení a řešení složitějších úkolů Členové MS se zaměřili na : -vzdělávání v rámci akcí KVIC a NIVD a následné předávání poznatků dalším členům -sledování odborných časopisů -zajištění vyšetřování dětí PPP a SPC -výroba pomůcek a učebních materiálů Ve výchovné činnosti se zaměřili na: -soužití kolektivu,kulturu projevu -udržování čistoty na pracovních místech -zařazování psychosociálních her do vyučovacího procesu

16 5.4.7.Předmětové komise Na škole pracovaly čtyři předmětové komise na ZŠ Šalounova 1.Komise pro přírodovědné předměty. Učitelé přírodovědných předmětů se na schůzkách,které probíhali 4x ročně zabývali plněním učebního plánu,jeho úpravou a jeho doplňky,přípravou učebních materiálů,přípravou projektových dnů,návrhem nových učebních pomůcek. Své poznatky z DVPP předávali ostatním vyučujícím 2.Komise pro humanitní předměty Předmětová komise na svých čtyřech schůzkách řešila a plnila následující: -školní akce formou besed v knihovně,příprava dětí na soutěže -nákup nových pomůcek -plnění tematických plánů podle ŠVP ZV -výsledky čtvrtletních prací zlepšené výsledky na konci školního roku u 7. a 9. Třídy 3.Komise pro cizí jazyky Skládala se z učitelů 1. i 2.stupně vyučující AJ. Komise plnila následující úkoly: -zvyšování a upevńování slovní zásoby žáků pomoci poslechu,reprodukcí písniček,říkadel -malé projekty k daným tématům Halloween,Christmas,Easter,apod. -prací se smart board programy -využívání portálu -využití -plnění tematických plánů podle ŠVP ZV 4. Komise pro výchovy Komise se zabývala: - realizací projektových dnů, -využíváním metodických postupů ve výuce, -realizací soutěží, -využíváním mezipředmětových vztahů -materiálovým zajištěním výuky, -výzdobou školy -přípravou na dvacáté výročí výtvarné soutěže O cenu starosty Metodik školní prevence Počet záznamů o závažném porušení školního řádu čítá 9 zápisů,které se týkaly poškozování školního majetku,vulgarity vůči spolužákům i vyučujícím,projevy agresivity,vyhrožování,vzájemné napadání.drobné krádeže,nošení návyjkových látek do školy(kouření na toaletách,kyberšikany,podvody s omluvenkami. Další,méně závažná provinění proti školnímu řádu byla značena v sešitech,k tomu určených,jež má každá třída vloženy v třídních knihách.intenzita prohřešků je větší na 2. stupni. Doporučení preventivního týmu ve složení ŠP,TU,školní metodik- preventista,doporučují neustálé vysvětlování zásad správného chování,významu slov přátelství,kamarádství,vzájemných vzahů mezi spolužáky. Zakomponovat tyto zásady do třídnických hodin a ostatních hodin výuky.

17 Zdravotník školy V tomto školním roce bylo zaznamenáno v knize úrazů celekm 13 poranění. U většiny poranění se jednalo zranění lehkého charakteru,kdy byli žáci ošetřeni zdravotníkem školy nebo pedagogem přítomným u úrazu. U některých podezření na těžší poranění,byli vyrozuměni zákonní zástupci žáka a byli odvedeni k lékařskému ošetření. 6. Údaje o DVPP(další vzdělávání pedagogických pracovníků) a ostatních pracovníků školy Výčet studií,kurzů,seminářů,kterých se zaměstnanci školy zúčastnili 6.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků Studium k rozšíření odborné kvalifikace DVPP Obor Zaměření kurzu Počet absolventů Cizí jazyky AJ vzdělávací kurz-každý čtvrtek 1 AJ-metodický kurz dvoudenní 1 Aj-vzdělávání-dvoudenní kurz 1 ICT Licencování microsoft 1 Digitální škola 1 Ovládání interaktivní tabule 2 Interaktivní tabule 2 Google APPS 1 Učebnice FRAUS 2 Vzdělávání FRAUS 1 Seminář ERASMUS 1 Pedagogika a psychologie logopedie 1 Moderní výuka 2 Asociace ředitelů-podzimní 1 Asociace ředitelů-jaro 1 Přírodní vědy Konference EVVO 1 Příroda ve městě 1 Zdravotní školení 24 Zdravotní kurz 12 Finanční gramotnost 1 Geografická konference na OU 1 Vzdělávání slabých žáků v matematice 2 Jazyk český Čtenářství v 1.ročníku 1 Čteme s porozuměním 1 Čtenářská gramotnost 1 Vyjmenovaná slova 1

18 Školská legislativa Porada ředitelů 1 Školská legislativa 1 Konference ČŠI 1 Seminář ČŠI 2 Zákon o PP 1 Stížnosti a jejich vyřizování Finanční částka za DVPP za školní rok 2013/2014 Placeno organizací z ONIV: 7 kurzů Ostatní kurzy placeny v rámci EU. zaplacená částka: 3 585,--Kč 6.4. Samostudium Prázdniny Počet dnů Podzimní prázdniny 2 Vánoční prázdniny 3 Pololetní prázdniny 1 Jarní prázdniny 5 Velikonoční prázdniny 1 Celkem Údaje o aktivitách školy 7.1. Přehled kroužků kroužek vyučující den Od - do týdně hodin počet žáků Informatika2.st. Kubinák St Informatika.2.st Út Informatika 1.st Šedý Čtvr fotografický Nyklová Po 1x za 14 dnů keramický Vishwanathanová Pá 1xza14dnů střelecký Panenka Po 1xza 14 dnů Orientální tanec-2.st. Nádvorníková Po Orientální Út tanec -1.st. Turistický Kunešová Niklová So 1x měsíčně

19 Angličtina hrou Niklová Út Dramatický Štulová Čt matematický Štulová St Počítačový Štulová Čt Kulturně Gojová 1x měsíčně sportovní Burjetková Logopedie Poláčková Po St Hrajeme si s AJ Stavačová Út Angličtina hrou Vašinková St II. Pohybové hry Krystýnová Čt Turistickonaučný Tutková 1x měsíčně sobota taneční Mahutová Po sportovní Hyner 1x za dní Po vaření Halfarová Po hudební Krčmářová Po Celkem Kroužky byly pro děti bez úplaty.odměny pedagogických pracovníků,za druhé pololetí školního roku2013/2014 byly hrazeny z provozních záloh ÚMOb-Vítkovice. 7.2.Údaje o mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Akce školy úřad práce ÚMOb-Vítkovice OSPOD PČR Hasičský záchranný sbor ČČK Městská knihovna Vítkovická nemocnice Střední zdravotnická škola Domovy důchodců RENAKON CENTROM Vítkovická světýlka Mikuláš Vánoční jarmark-šalounova Vánoční besídka pro rodiče-halasova Vánoční dílny-halasova Vánoční vypouštění balonků-halasova

20 Akce k prevenci sociálněpatologických jevů Akce k EVVO Výukové akce Sportovní akce Kulturní akce Pouštění balónků s přáníčky-halasova Slet čarodejnic-stavění májky Den dětí na zahradě školy Pouštění Morany Hallowen-Halasova Petropavlovská pou Den dětí v parku Jožky Jabůrkové-Šalounova Bambiriáda Soutěž o maminčin koláč Soutěž v psaní dopisů Otevírání náměstí Besedy s pracovníky Městské policie - šikana 1. A2.st. (16 x) Besedy s RENAKONEM- 1.st. a 2.st.(20x) Projektový den- zdravý životní styl Projektový den-země ve vesmíru Projketový den-státy a národy Projektový den-den lesa Den Země Projekt -Létající balon-f,pč OZO-třídění odpadů Exkurze do Záchranné stanice v Ostravě-Zábřehu Exkurze do České televize Besedy v městské knihovně -60x Exkurze do vazební věznice Výstava leteckých modelů-dům u šraněk Dny korejské kultury Exkurze 7 divů světa Exkurze do Vítkovic Výuka na dopravním hřišti -3. A 4. Třídy Beseda s členem mysliveckého sdružení-halasova Výuka plavání-2.a 3.třídy-Halasova Den záchranných složek-policie ČR Zdravotní škola v ZŠ Šalounova a Halasova-8x Interaktivní výuka v Dolních Vítkovicích Turnaj dívek ve vybíjené Turnaj chlapců ve fotbale Turistický kroužek -7 výletů Lezecká stěna Čokoládová tretra Závody ve šplhu Pětiboj Loutkové divadlo-6 představení DK MO-5 představení

21 7.3. Účast žáků na soutěžích Název soutěže VV-dopravní tématika 4.B ČEZ street hockey-chlapci Coca cola cup Střelecký turnaj Vítkovický rarášek Ostravské sportovní hry Tancer cup Zlín Paforta-Ostrava Světlo orientu-kopřivnice VV soutěž O cenu starosty Umístění bez umístění bez umístění bez umístění 2.místo místo bez umístění 1.místo 1.místo 3.místo hlavní cena 7.4.Ostatní aktivity školy-granty,dotace Za školní rok 2013/2014 byly podány celkem 4 žádosti v celkové částce ,-Kč. Úspěšnost byla u těchto grantů: 1.MMO-ozdravný pobyt Malenovice,hotel P.Bezruč a Velké Karlovice hotel Babská (80dětí) ,--Kč 2.MMO-Knihou proti nudě ,--Kč 3.MMO- Žijeme tancem ,--Kč 4.MMO-barevné soužití v černobílé ,--Kč Celkem: ,--Kč Prezentace školy-vystoupení žáků 1.vystoupení pro jubilanty-úmob-vítkovice 2.Petropavlovská pouť 3.otevření nového náměstí 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto roce inspekce neproběhla 8.1. Ostatní provedené kontroly 1. Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava Statutární Město Ostrava-Městský obvod Vítkovice Statutární Město Ostrava-Městský obvod Vítkovice

22 9.Základní údaje o hospodaření Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 7odst.1 vyhlášky č.52/2008 Sb. Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Přímé NIV celkem Z toho platy Z toho OON Z toho ostatní(pojistné+fksp) Státní informační politika Inkluziv 290, ,411 0 AP 935, ,411 0 Neinvestiční dotace celkem , ,961 0 v tis.kč Vratka při finančním vypořádání 9.2. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu v tis. Kč Ukazatele stanovené KÚ Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravě rozpočtu) Závazné ukazatele-přímé NIV celkem 13,714 -z toho platy 9,895 Z toho OON 0 Limit počtu zaměstnanců 34,94 odvody 3,367 FKSP 97 ONIV Plnění dalších ukazatelů rozpočtu v tis. Kč prostředky Stanoveno rozpočtem Stav k Peněžní fondy Fond odměn 110,87 110,87 Fond rezervní 534,40 534,40 Fond investiční 293,78 293,78 FKSP 22,51 22,51

23 9.4. Vyúčtování prostředků NIV V tis. Kč Nákladové položky rozpočet Stav k Nákup materiálu 474,70 474,70 Voda,teplo,el.energie,plyn 1297, ,83 Nákup služeb 649,87 649,87 Drobné opravy a údržba 471,63 471,63 cestovné 481,07 481,07 odpisy 158,91 158,91 Zák. soc. pojištění 3973, ,45 Náklady z DDHM 1025, ,94 Ostatní náklady 32,73 32,73 mzdy 11334, ,97 Náklady celkem 19901, ,10 Příjmové položky rozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele 19610, ,14 Další příjmy 50,15 50,15 školné 47,89 47,89 úroky 0,28 0,28 Z rezervního fondu 189,13 189,13 Příjmy celkem 19897, ,59 Hospodářský výsledek -3,51 Výnosy z pronájmů 3,51 3, Upravený hospodářský výsledek ukazatel Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -3,51 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 3,51 Hospodářský výsledek celken k (před zdaněním) 0 Celkem po zdanění 0 Upravený hospodářský výsledek(zisk+ ztráta) 0 V tis.kč V Ostravě dne PR vzala na vědomi dne:.. Zpracovala: Mgr. Libuše Hermannová ředitelka školy ŠR schválila dne:

24

25

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/2013 1 Obsah : 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více