1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13"

Transkript

1 OBSAH Úvod ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY Rozdělení vozidel Druhy a kategorie vozidel Státní poznávací značky Další pojmy používané v souvislosti s vozidly Technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla Pozemní komunikace Označení osob v souvislosti s vozidly Smlouvy v dopravě Smlouva o přepravě věci Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě osob Smlouva zasílatelská Smlouva o nájmu dopravního prostředku Smlouva o provozu dopravního prostředku Smlouva o výpůjčce Pojistné smlouvy ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NĚKTERÝCH OSOB Vlastník a provozovatel vozidla Registrace vozidla Pojištění vozidla Technické prohlídky a měření emisí Přestavba vozidla Provozovatel silniční dopravy Sankce za nedodržení povinností dopravce Označení vozidla Koncese a eurolicence Finanční způsobilost Kniha jízd Zdravotní prohlídky řidičů Školení a přezkoušení řidičů Zpoplatnění užívání pozemních komunikací Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku

2 OBSAH 2.3 Pronajímatel Nájemce Řidič vozidla Účetní charakter nákladů souvisejících s provozem vozidla POŘÍZENÍ VOZIDLA K POUŽITÍ Základní pojmy Obchodní majetek Pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena Cena obvyklá Vstupní a zůstatková cena Nárok na odpočet daně a postup při jeho uplatnění Úprava odpočtu DPH u vozidel pořízených po Koupě vozidla Kupní smlouva Koupě vozidla nového anebo již provozovaného Koupě vozidla po pronájmu Koupě vozidla po finančním leasingu Koupě vozidla na splátky Směnná smlouva Úvěr na pořízení vozidla Ostatní případy Odstoupení od smlouvy Vozidlo vložené do obchodního majetku Vklad do majetku obchodní společnosti Zařazení (vklad) do obchodního majetku podnikatele Vozidlo pořízené ze zahraničí Vozidlo pořízené z EU Vozidlo pořízené ze země mimo EU Vozidlo vypůjčené Vozidlo zaměstnance ÚDRŽBA, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ Údržba a opravy Technické zhodnocení ODPISY Účetní odpisy

3 5.2. Daňové odpisy Přechod vlastnictví Uvedení vozidla do užívání Zařazení vozidel do odpisových skupin Způsoby odpisování a zahrnování odpisů Rovnoměrné odpisování Zrychlené odpisování Mimořádné odpisy Odpisování technického zhodnocení Vozidlo jako soubor movitých věcí PRONÁJEM VOZIDLA (OPERATIVNÍ) Nájemné Nájemné z hlediska pronajímatele Nájemné z hlediska nájemce Odkoupení vozidla po ukončení nájmu Údržba a opravy vozidla v nájmu Technické zhodnocení vozidla v pronájmu (operativním) Nepeněžní příjem pronajímatele Pronájem vozidla ze zahraničí a do zahraničí (tzv. přeshraniční leasing ) Pronájem vozidla z EU a z třetích zemí FINANČNÍ LEASING VOZIDEL Postupy v průběhu leasingu Nájemné Údržba a opravy vozidel v leasingu Odpisování vozidel v leasingu Odpisování technického zhodnocení a jiného majetku Ukončení leasingu Řádné ukončení leasingu Nedodržení podmínek leasingu stanovených ZDP Předčasné ukončení leasingu Prodloužení a přerušení doby nájmu Postoupení (cese) leasingu Změna pronajímatele (leasora) Změna nájemce Leasing z EU a třetích zemí

4 OBSAH 7.5 Zvláštní případy leasingu Zpětný leasing Subleasing Postup po ukončení leasingu PHM A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE Vozidlo zaměstnavatele použité zaměstnancem Spotřeba pohonných hmot Vozidlo používané i k soukromým účelům zaměstnance Použití vozidla zaměstnance Náhrady za použití vozidla zaměstnance Nutné vedlejší výdaje Vozidlo podnikatele Použití vozidla podnikatelem Vozidlo podnikatele použité jeho zaměstnancem Vozidlo poskytnuté podnikateli jinou osobou Vozidla zvláštní (nesilniční) DALŠÍ PŘÍPADY Vozidlo ve společném jmění manželů Vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku Vozidlo zahrnuté v obchodním majetku Pořizování vozidla formou finančního leasingu Vozidlo ve sdružení bez právní subjektivity Vozidlo účastníka sdružení, které není povinen poskytnout pro účely sdružení Vozidlo vnesené do sdružení Vozidlo pořízené z prostředků sdružení Nájem vozidla pro sdružení Vozidlo pro sdružení vypůjčené Vozidlo ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti Historická a sportovní vozidla PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU Základní zásady uplatnění paušálního výdaje na dopravu Uplatnění paušálního výdaje na dopravu v daňovém přiznání k daním z příjmů Účtování v souvislosti s uplatněním paušálního výdaje na dopravu

5 10.4 Paušální výdaj na dopravu a DPH Kniha jízd při uplatnění paušálního výdaje na dopravu Paušální výdaj na dopravu a daň silniční REZERVY NA OPRAVY ŠKODY NA VOZIDLE Škody způsobené provozem vozidla Škody na vozidle v obchodním majetku Škody na vozidle zaměstnance Škody na vozidle z hlediska DPH VYŘAZENÍ VOZIDLA Z MAJETKU Prodej vozidla zahrnutého do obchodního majetku Přeřazení vozidla do osobního užívání a jeho prodej Prodej vozidla, které nebylo v obchodním majetku Vklad vozidla do obchodní společnosti Likvidace vozidla Odcizení vozidla DAŇ SILNIČNÍ Předmět daně silniční Poplatník daně Základ daně a sazby daně Výše daně a záloh na daň Zaměstnavatel poplatníkem daně Osvobození od daně Sleva na dani Prominutí daně Placení záloh na daň a daně Daň silniční jako daňový výdaj (náklad) Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Použitá literatura

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Testové otázky z předmětu: Občanské právo

Testové otázky z předmětu: Občanské právo 1. Testové otázky z předmětu: Občanské právo Občanské právo Číslo otázky 1 Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a)způsobilost k odpovědnosti za vlastní

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více