VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 číslo jednací VZ: ZŠ/243/ Základní údaje o základní škole a mateřské škole, charakteristika školy 1.1. Škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, Všenory příspěvková organizace ředitelka: Mgr. Renáta Bartoníčková zástupce ředitele: Mgr. Alena Heckelová řídící učitelka MŠ: Bc. Marta Sklenářová, od Dana Krejčířová kontakt Zřizovatel název zřizovatele Obec Všenory adresa zřizovatele U Silnice 151, Všenory kontakt tel: Součásti základní školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 90 Školní jídelna při základní škole 150 jídel denně Mateřská škola 50 Školní jídelna při mateřské škole 55 jídel denně 2

3 Charakteristika školy: Naše škola je rodinná, všichni se známe, a proto je pro děti bezpečná. Vznikla 1. července 2010 spojením mateřské školy a základní školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo roku 2011 škole čestný název Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory. Spolu s novým názvem škola začala pro svou identifikaci používat nové logo, jehož autorkou je bývalá žákyně školy Kateřina Králová. Josef Kubálek ( ) v obci Všenory prožil většinu života a vytvořil zde i část svého obsáhlého díla, které je dnes uloženo v Památníku národního písemnictví a Pedagogickém muzeu J. A. Komenského. Ve své učitelské i vědecké práci se zaměřil na didaktiku čtení a stal se všeobecně uznávaným odborníkem a profesorem pražského učitelského ústavu. Z jeho slabikářů a početnic U nás se za první republiky učily statisíce žáků v celém Československu. Budoucí učitelé se připravovali podle Kubálkových didaktik. Z němčiny přeložil základní díla moderní pedagogiky a psychologie. Vrcholem jeho odborné práce je pak spoluautorství Pedagogické encyklopedie ( ). Celková kapacita školy stanovena rejstříkem škol je 200 žáků. Škola poskytuje základní vzdělání pro žáky v 1. až 9. postupném ročníku. Výchova a vzdělávání probíhá ve třech od sebe oddělených budovách. První stupeň a jedna třída mateřské školy je v budově ze 70. let, další dvě třídy mateřské školy jsou ve vzdálenější prvorepublikové vile se zahradou, budova 2. stupně je z r V obou budovách základní školy je celkem 9 učeben a odborná pracovna výpočetní techniky, dílna, školní kuchyňka a školní jídelna. U budovy prvního stupně je malé hřiště, v budově se nachází tělocvičný sálek. Vedle budovy druhého stupně je polyfunkční sportovní hřiště Základní údaje o součástech školy ke počet tříd / Součást školy oddělení počet dětí / žáků ve šk. roce 13/14 počet dětí / žáků na třídu 13/14 počet dětí / žáků ve šk. roce 12/13 (maximální ve šk. roce) počet dětí/žáků na třídu 12/13 (maximální ve šk. roce) šk. rok 11/12 (pro snazší porovnání) stupeň , ,9 14,4 1. stupeň ZŠ , ,8 16,2 2. stupeň ZŠ , ,3 12,75 Školní družina Školní jídelna x x 118 x x při základní škole Mateřská , ,7 16,7 škola Školní jídelna při mateřské škole x 36 x 36 x x 3

4 1.5. Materiálně-technické podmínky ZŠ a MŠ; materiální podpora výuky ZŠ Materiálně -technické podmínky a materiální podpora výuky základní školy materiálně-technické podmínky základní školy Učebny včetně odborných a 13 tělocvičny Odborné pracovny (kuchyňka, 3 PC, dílna) Zahrada, hřiště 2 Sportovní zařízení tělocvična, multifunkční hřiště, hřiště u 1. st. Pro šk. rok 2013/14 jsme měli cíle zobrazené v tabulce vyplývající ze stavu popsaného ve výr. zprávě šk. roku 2012/13 a z pozorování stavu školy a materiální podpory výuky. Jejich míra naplnění je vyznačena ve 2. 3 sloupci zleva. Plány pro školní rok 2014/15 jsou označeny v levém sloupci, částečně ve druhém sloupci zprava (jedná-li se o úkol pokračující z minulého šk. roku) Plán pro 13/14 + z něho plynoucí plán pro 14/1, popř. dlouhodobější období Postupně obměňovat zastaralé a na sebe nenavazující učebnice Zrevidovat a usoudit, zda obměnit učebnice AJ, zvláště pro nižší ročníky Budova 2. st. obložení chodeb (částečně) Plnění za 13/14 Plán 14/15 Podařilo se ve 2013/14 Podařilo se částečně/ zůstává do období 2014/15 (částečně díky velké finanční náročnosti) (obměna bude probíhat postupně; finanční náročnost) Úkol pro období 2014/15 Budova 2. st. obložení chodeb (pokračování obložení chodeb, vytvoření úložných laviček a odpočinkové části chodby před ředitelnou, zakončení obložení v patře knihovnou a vylepšením koutu kolem umyvadla) Budova 2. st. chodby (zakoupení sedáků pro děti na schody) Doplnit základní knihovničky v každé třídě 2. stupně o všeobecné encyklopedie Promyslet znovuobnovení Muzea prof. J. Kubálka (nalézt prostory) 4

5 postupně dále vybavovat kabinety odborných předmětů (TV, Ch, F, Př,) Získat notebooky pro MŠ, interaktivní tabuli pro MŠ Zapojit se do takového projektu, ze kterého bychom mohli pro školu získat tablety pro žáky a vyškolit učitele Instalovat do tříd 2 3 počítače pro individualizaci výuky, internet (výukové programy, vyhledávání informací) Dokončit wifi připojení ve všech patrech obou školních budov a v MŠ Vyřešit systém licencí pro školní techniku (zakoupení x pronájem) Doplňovat dataprojektory zabudované napevno do stropu do tříd všech tříd Postupně začít do tříd instalovat bílé tabule vhodné na promítání s dataprojektory (ev. sehnat vhodné polepy) Postupně modernizovat a doplňovat vybavení školní kuchyně ZŠ a MŠ Dovybavovat školní hřiště u 1. stupně herními prvky cíl: začít terénní úpravy zahrady 1. st. a spojit se s odborníky pro úpravu zahrady Pokračovat v úpravách multifunkčního hřiště u 2. stupně pro šk. r. 13/14: úpravy svahu, kolem hřiště, likvidace náletových křovin a dřevin; šk. rok 14/15 udržovat svah Postupně vytvořit zázemí pro hřiště a na svahu u multifunkčního hřiště Zrekonstruovat zabezpečovací systém budovy MŠ tak, aby odpovídal funkčností požadavkům pojišťovny a chodu školy (především pro ochranu nové třídy PC) Začít řešit zabezpečovací systém budovy 1. stupně Vybavit nábytkem sborovnu 2. stupně (roční pronájem, diskutováno i se zřizovatelem) (2 máme díky Benefici 13/4) (díky přátelům školy a novému správci hřiště za přispění větší části finančních prostředků od obce) (díky Benefičnímu zábavnému odpoledni) Propojit vstup do sborovny 1. stupně se 5

6 vstupní chodbou tak, aby nebylo nutno chodit do sborovny přes třídu (ruší se vyučování) Vytvořit místnost pro jednu třídu v prostoru budovy 1. stupně Dovybavit nábytkem sborovny 1. a především 2. stupně, kabinet 2. stupně Dovybavit nábytkem kanceláře vedení školy Vyřešit kancelář hospodářky školy (prostor pro kancelář, následně vybavení nábytkem) Navýšit kapacitu školní jídelny nutnost dokoupení vybavení a rekonstrukce nejdůležitějších stavebních částí kuchyně a přilehlých prostor (také podlahové krytiny) Zrekonstruovat toalety školní jídelny ZŠ Obměnit nevyhovující a staré stoly ve školní jídelně ZŠ Vyřešit se zřizovatelem systematicky prostorové možnosti školy na 2. stupni nedostatečně prostorná jedna ze tříd, během příštího šk. roku vyvstane akutní potřeba prostorově větší třídy Vyřešit prostor pro školní kuchyňku, následně její modernizace Vyřešit se zřizovatelem systematicky prostorové možnosti školy na 1. stupni není jisté, zda spádoví žáci budoucí 1. třídy se vejdou do jedné místnosti; není kam rozdělovat děti současné 3. třídy (šk. rok 14/15) na jazyky někdy se učí i v tělocvičně Navýšit kapacitu školy o prostory třídy otevřené ve šk. roce 2012/13 po rekonstrukci bývalého OU Vytvořit malé jeviště v prostoru zahrady 2. stupně vedle vchodových schodů Zřídit přístřešek pro žáky čekající před budovou 2. stupně (díky financování obce Všenory) (částečně financovala škola, částečně zřizovatel) Komentář k materiální podpoře výuky a k materiálně-technickým podmínkám ZŠ: a) materiální podpora výuky ZŠ Škola je zcela vybavena v oblasti učebnic a učebních textů. Práce s nimi ale není pro učitele závazná. Závazné je naplňování výstupů našeho ŠVP jakýmikoliv prostředky. I tak dále probíhá postupně doplňování a obměna již velmi opotřebovaných učebnic a sjednocování materiálů pro výuku v jednotlivých předmětech tak, aby byla zajištěna návaznost. V rámci 6

7 zapojení školy do sítě Cambridgeských škol pokračujeme v obnovování učebnic angličtiny učebnicemi cambridgeskými. Odborné učebny předmětů škola nemá, vybavení odborných kabinetů je stále nedostačující. Proto probíhá jejich postupné vybavování, dle finančních možností školy. Počítačová učebna je pouze na budově 2. stupně, je vybavena novými PC stanicemi a interaktivní tabulí (obojí získáno z projektů EU). V budově 1. stupně máme interaktivní systém e-beam, který je přenosný mezi třídami. Na každé budově školy jsou dva dataprojektory a do každé třídy se nám podařilo instalovat bílou tabuli na projekce. Některé tabule jsou ale provizorní, nebo nevhodně umístěny. Stav budeme dále řešit. V oblasti ICT techniky jsme začali postupně do každé třídy instalovat cca 2 počítače pro práci žáků - na individualizaci výuky a snadnou dostupnost informací k vyhledávání. Tyto počítače pochází ze sponzorských darů. V každé třídě jsme instalovali učitelský PC, aby pedagogové měli v hodině přístup do školního systému Bakaláři. (Zrušili jsme papírové třídní knihy a nahradili je elektronickými.) Tyto počítače jsou také ze sponzorských darů. Škola je vybavena nejzákladnějším nábytkem a pomůckami. Žákovský nábytek (lavice a židle) a vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. je z finančních důvodů málo obnovováno, postupně nábytek dovybavujeme a obnovujeme. Pomůcky kabinetu TV jsou pro 2. stupeň velmi nedostačující, dále pomůcky pro výuku a pokusy v chemii a fyzice, výuku přírodopisu. Mapy a pomůcky pro dějepis jsou velmi zastaralé, postupně je obměňujeme a doplňujeme. 1. stupeň je vybaven základními pomůckami. Učebny na obou stupních jsou i přes omezené odborné vybavení zařízeny velmi podnětně a jsou esteticky upravené. Již před letními prázdninami roku 2012 začala renovace multifunkčního hřiště v zahradě u 2. stupně a přilehlých prostor zahrady. Ve školním roce 2013/14 se pokračovalo úpravami zahrady a vykácením náletových křovin a stromů. Multifunkční hřiště u budovy 2. stupně je využíváno na hodiny TV, také k rekreačnímu sportu žáků a obyvatel obce. b) prostorové, materiálně-technické podmínky ZŠ: Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žáků ve škole i v jednotlivých ročnících nedostačují některé třídy prostorově, nedostačuje ani počet tříd. Nedostačovala svou kapacitou ani školní vývařovna. Školní jídelna - kuchyně ZŠ Za přispění zřizovatele byla zrekonstruována a dovybavena školní kuchyně, navýšena její kapacita. Vybavení školní kuchyně bylo natolik zastaralé, obnovované jen v nejnutnějších případech, že mu bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost. Plynulo tak i ze zprávy o kontrole BOZP a ze zprávy hygienické kontroly. Budova 1. stupně: Pro školní rok 2014/15 jsme se zřizovatelem vyřešili chybějící jednu místnost pro 1. třídu předělením největší třídy na prostory dva pro méně početné třídy. Toto řešení je ale pro školní rok 2014/15. Pokud by ve školním roce bylo nutné otevřít první třídy opět dvě, prostory na to nejsou a je nutné začít intenzivní jednání o prostorovém uspořádání školy. S tím souvisí nedostačující prostory pro šatny. Šatní skříňky jsou téměř v každém místě chodeb 1. stupně. Také prostory pro družinu nejsou. Družina je přímo ve třídách, samostatné prostor nemá. Budova 2. stupně: Třídy v budově 2. stupně jsou čtyři a jedna počítačová učebna. Z toho jedna třída je prostorově do budoucna nevyhovující. Až odejde ve školním roce 2015/16 v tom roce devátá třída, která bude poslední méně početná tj. s počtem 12 žáků, do této třídy se jiná, díky 7

8 počtům, nevejde. Proto bude chybět jedna kmenová třída. Hledáme tedy řešení této situace. Je možné, že budeme muset zrušit počítačovou učebnu a umístit místo ní kmenovou třídu. Aby se tak mohlo stát, bylo by třeba zateplit střechu školy, protože třída je podkrovní. Po zateplení střechy je také možné využít postranní části půdy spojené s prostorem současné kanceláře hospodářky školy na prostor pro třídu. Sem by zřejmě bylo, podle předběžných zjišťování u expertů BOZP a hygieny, přesunout počítačovou učebnu. Aby v podkroví mohly být třídy, byla by nutná rekonstrukce sociálního zařízení v podkroví, které je v současné době nefunkční. Dále by bylo nutné vyřešit, kam by se přesunula kancelář hospodářky školy. Vzhledem k finanční náročnosti jakéhokoliv řešení je třeba, aby situaci řešil zřizovatel. Je tedy úkolem vedení školy a zastupitelstva obce Všenory prioritně prostory školy vyřešit. Během školního roku 2013/14 jsme i dále pracovali na zlepšení materiálně technických podmínek naší školy. Vybavení sboroven se nám podařilo během 4 školních let vyměnit, obě sborovny mají nový nábytek, vypadají reprezentativně. Vybavili jsme také kabinet učitelů 2. stupně novým nábytkem, dále z větší části kancelář zástupce ředitele a postupně bude dovybavena nábytkem i ředitelna školy. Stav vnitřních rozvodů v obou budovách je stále velmi zastaralý. Střecha budovy 2. stupně potřebuje zateplení, aby mohly být využívány podkrovní prostory pro výuku ve větším rozsahu než dosud. Dílna pro výuku pracovních činností a keramiky (2. stupeň) je ve špatném stavu především kvůli vracející se vlhkosti. Prošla rekonstrukcí zdí, obklady zdí, bude třeba toto v pravidelných intervalech opakovat. Kuchyňka pro výuku žáků 2. stupně je velmi zastaralá, bylo by třeba ji vybavit a obnovit. Vzhledem k tomu, že bude třeba řešit prostory tříd kvůli nedostačující kapacitě školy, odložíme tuto rekonstrukci, až se prostorová situace vyjasní. Dále viz. tabulka výše Materiálně-technické podmínky mateřské školy Hlavní cíle pro šk. rok 2013/14 pracoviště K. Křena, nové pracoviště U Hřiště je bez požadavků: zlepšit vybavení školní jídelny v MŠ (vývařovny) dofinancováno zřizovatelem řešit vybavení školní zahrady vhodnými herními prvky obnova zastaralého nábytku ve třídách Ježků a Berušek X díky sponzorskému daru a výtěžku Benefičnímu zábavnému odpoledni byl pořízen velký herní prvek stonožka obnova sborovny MŠ částečně Podařilo se jen částečně, nedostatečně Cíle pro školní rok 2014/15 v oblasti materiální podpory výuky a materiálnětechnického vybavení MŠ je především: Stojany na lůžkoviny a lehátka do dvou tříd v budově V. Křena v budově V. Křena obnova zastaralého 8

9 nábytku ve třídách Ježků a Berušek v budově V. Křena třída Berušek nové lino a koberec v budově V. Křena ve sborovně výměna koberce, nový stůl, židle a kopírka vymalovat v budově V. Křena natřít dřevěná auta, domeček, houpačku a k tomu i plot a vrata na zahradě V. Křena Komentář k materiální podpoře výuky a k materiálně-technickým podmínkám ZŠ: (zpracovala vedoucí učitelka D. Krejčířová) Co se událo za školní rok 2013/14: Materiální podmínky mateřské školy jsou celkem vyhovující, v souvislosti s finančními možnostmi školy a zřizovatele. Četné opravy a rekonstrukce se uskutečnily v budově MŠ na adrese Václava Křena. OÚ zajistil úpravu chodníku před MŠ. Byla zrekonstruována podezdívka plotu a opraveny sloupky. Byla provedena sanace kotelny a zamezení průsaku vody do sklepních prostor. Došlo k terénním úpravám zahrady, byl proveden průklest stromů a keřů, doplněn písek do obou pískovišť sponzorský dar. Po budově byla rozvedena Wifi. Drobné opravy a údržbářské práce nám zajišťoval pan Kreuzig. Vymaloval třídu u Ježků, zajistil opravu skluzavky, v budově MŠ natřel a opravil zárubně dveří a dveře. Natřel venkovní nábytek a průlezky. Během letních prázdnin byla provedena rekonstrukce kuchyně obklady, dlažba, dělící příčka mezi šatnou a skladem potravin. Elektrika, rozvod vody, nový bojler a byly obnoveny spodní kuchyňské skříňky. Byly vytepovány koberce (třída Berušek, Ježků a ředitelna) a dětská lehátka. Co je třeba udělat do budoucna: Do dvou tříd by byl potřeba stojan na ukládání lehátek a lůžkovin. Výměna některého starého a nepraktického nábytku na hračky. Ve třídě Berušek nové lino a koberec. V ředitelně též výměna koberce, nový stůl, židle a kopírka. Většina prostor by potřebovala vymalovat. Na zahradě je třeba nově natřít dřevěná auta, domeček, houpačku a k tomu i plot a vrata. 9

10 1.6. Údaje o Školské radě při základní škole volené pro období Datum voleb/zřízení volby ustavující schůze, volba výboru Předseda školské rady: zvolen Petr Samek Počet členů 6 Členové Zvolení zástupci za školu: Heckelová Alena, Tuková Libuše Zvolení zástupci za rodiče: Samek Petr, Žďárská Lucie Jmenovaní zástupci obce: Chalupecký Jan (obec Všenory), Laskovičová Soňa (spádová obec Lety) 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy základní školy a mateřské školy 2.1. Vzdělávací programy základní školy Vzdělávací program zařazené třídy Škola pro všechny Vzdělávací program mateřské školy Je nám krásně na světě všechny třídy MŠ 3. Přehled pracovníků základní školy a mateřské školy 3.1. Základní údaje o pracovnících základní školy a mateřské školy Základní škola a mateřská škola celkem: Počet pracovníků celkem Základní škola: Počet pracovníků celkem 27 Počet učitelů ZŠ 15 (včetně externích) Počet asistentů pedagoga 3 (z nich 1 zároveň vychovatelka ŠD) Počet vychovatelek ŠD 3 (z nich 1 zároveň asistent pedagoga) Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 (z nich 1 zároveň správní zaměstnanec ŠJ ZŠ) mimo ŠJ Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 (z nich1 vykázána také mezi správními zaměstnanci ZŠ) Mateřská škola: Počet pracovníků celkem 9 Počet učitelů MŠ 6 Počet asistentů pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 mimo ŠJ Počet správních zaměstnanců ŠJ 1 10

11 3. 2. Přehled pracovníků základní školy podle funkce, úvazku a vzdělání ped. pracovníci funkce úvazek stupeň (vyuč. vzdělání hod. týdně) 1 Mgr. Bartoníčková Renáta Ředitelka uč. 2. st. 2 Mgr. Heckelová Alena Zástupce ředitele uč. 1. st. Tříd nictví Hlavní vyučované předm. ve šk. roce 7 VŠ ČJ - VV 11 VŠ 1.st; M, Prv, Vl 3 Mgr. Baudyšová Markéta Učitelka - 1. st. 22 VŠ 1. A 1. st. 4 RNDr. Brosková Anna Učitelka 2. st. 22 VŠ 8. tř. M, Př, F 5 Hlůžeová Iva Učitelka 2. st. 22 SŠ 6. tř. AJ, ČJ lit 6 Járková Dana Vychovatelka 28 SŠ ŠD 7 Bc. Kombercová Helena Učitelka 1. st. 22 VŠ - Bc 4. tř. 1. st. 8 Mgr. Tuková Libuše Učitelka 1. st. 18 VŠ 2. tř. 1. st. 9 Mgr. Procházková Jana Učitelka 2. st. 22 VŠ 7. tř. Př, Pč, Ov, VV, F, Ch 10 Radová Václava Vychovatelka/ asis.ped. 28 / 10 SŠ ŠD, asistentst ví ve 4. třídě 11 Mgr. Strnadová Sylva Učitelka 1. st. 19 VŠ 3. tř. 1. st. 12 Strnadová Vlasta Vychovatelka 28 SŠ ŠD 13 Mgr. Svozílková Pavla Učitelka 1. st. 22 VŠ 1. B 1. st. - s prvky Začít spolu, AJ 14 Sumannová Markéta Asistentka 10 VŠ - Bc Asistents tví ve 3. třídě 15 Mgr. Valešová Zuzana Učitelka 2. st. 22 VŠ 5. tř. 1. st., ČJ, VV 16 PaedDr. Veselý Vladislav Učitel 2. st., vých. poradce 21+2 VŠ 9. tř. D, RJ, OV, HV 17 Mgr. Bělohlávková Lenka Učitelka 2. st. 11 VŠ Z - TV 18 PaedDr. Tuháčková Hana Učitelka tv 1. st. 5+1MŠ VS TV - Tanec školám 19 Ing. Machková Jitka Učitelka 2. st. 6 VŠ CH, F Externí pracovníci 20 Camerron Richard učitel aj rodilý mluvčí 2. st. 2 AJ 11

12 3. 3. Přehled pracovníků mateřské školy podle funkce, úvazku a vzdělání ped. pracovníci - jména funkce úvazek stupeň vzdělání Do vedoucí místo neobsazeno, MŠ spadá přímo pod zástupce ředitele celé organizace Od Dana Krejčířová vedoucí učitelka MŠ 0,806 SŠ Eva Hanžlíková učitelka 1 SŠ Lenka Zrostlíková učitelka 1 SŠ Dagmar Ullrichová učitelka 0,8 SŠ Marie Marcišínová učitelka 0.6 SŠ Jaroslava Doubková učitelka 0,371 SŠ Michaela Šamalíková do , od Krejčířová Dana asistent pedagoga 0,2 SOU s maturitou SŠ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy (mimo externistů) a aprobovanost ve výuce pedagogové - aprobovanost počet pedagogů aprobovanost v % učitelé 1. stupně 6 83 učitelé 2. stupně 4 75 vychovatelky ŠD asistenti pedagoga Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků mateřské školy a aprobovanost ve výuce pedagogové - aprobovanost počet pedagogů aprobovanost v % asistenti pedagoga pedagogové Údaje o nepedagogických pracovnících ZŠ a MŠ ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání Mgr. Pikardová Anna hospodářka 1,0 VŠ Kreuzigová Simona uklízečka ZŠ 1,0 SŠ školnice MŠ Ježci 0,25 SŠ vedoucí školní jídelny ZŠ 0,188 Stará Martina školnice ZŠ 1,0 SŠ expedice pokrmů MŠ Ježci 0,125 Radka Nácovská kuchařka ZŠ 1,0 SOU pracovnice provozu MŠ 0, 2 Michal Ryšavý kuchař ZŠ 0,8 SOU Alena Šilhavá kuchařka MŠ 0,928 SŠ hospodářka ŠJ MŠ 0,22 Jana Císařová školnice MŠ 0,742 SOU Andrea Valešová uklízečka MŠ 0,563 SOU 12

13 4. Zápis do 1. třídy ZŠ Výsledky přijímacího řízení odcházejících žáků na SŠ, SOU Přijímací řízení do MŠ Činnost výchovného poradce Zápis do 1. třídy ZŠ počet prvních tříd počet dětí zapsaných do 1. tříd / počet dětí, které nastoupily (ke šk. roku 14/15) počet dětí zapsaných do 1. tříd / počet dětí, které nastoupily (ke šk. roku 13/14) počet dětí starších 6 let (nástup ve šk. roce 2014/15 po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ /40 53 / Výsledky přijímacího řízení žáků odcházejících ze základní školy Typ školy Počet přihlášených Počet přijatých Počet nepřijatých Z toho soukromé školy Gymnázia letá Gymnázia letá Gymnázia letá SOŠ SOU Komentář k výsledkům přijímacího řízení žáků odcházejících ze základní školy: Ze středních odborných škol (SOŠ) si naši žáci vybrali studium na průmyslové škole (obor IT), umělecké škole (grafická tvorba), zemědělských školách (chov koní), dále obory nakladatelská činnost a knihkupectví, zdravotnictví, sociální péče a informační technologie. Učebními obory na středních odborných učilištích (SOU) jsou kuchař, číšník a automechanik Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku v nižším ročníku Přijímací řízení do MŠ Děti přijaté k nástupu k K zápisu se dostavilo žadatelů: 53 Z toho z okolních obcí: 18 Z toho předškoláků: Volných míst: 20 Přijato dětí: (doporučení k předčasnému nástupu do školy) 13

14 4. 4. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2013/14 (sepsal PedDr. V. Veselý): Září - evidence žáků vycházejících ze ZŠ v tomto školním roce - evidence žáků s výraznými výukovými a výchovnými problémy - evidence žáků v péči PPP, popř. lékařů apod. - zajištění brožur pro vycházející žáky 9. tř. a 5. tř., popř. vycházejících z nižších ročníků (zjištění zájmu v jednotlivých třídách) - spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Praha západ nabídka profivyšetření - Projekt ODPLOUVÁME DÁL úvodní přednáška a instruktáž k testování 9. tříd Říjen, listopad - účast na třídních schůzkách v 9. a 5. třídě, seznámení rodičů s podmínkami přijímacího řízení na SŠ v tomto školním roce - zájemci o studium na uměleckých středních školách vyplní přihlášku - účast na veletrhu středních škol Schola pragensis s 9. třídou - testování 9. třídy v rámci projektu ODPLOUVÁME DÁL Prosinec - uzavření základních individuálních a skupinových šetření k volbě - povolání - spolupráce s náborovými pracovníky středních škol Leden, únor - zpracování přihlášek na střední školy - spolupráce s třídními učiteli při zpracovávání přihlášek - kontrola odeslání přihlášek podle stanoveného termínu - talentové zkoušky 1 žákyně 9. třídy - účast při zápisu do první třídy - Projekt ODPLOUVÁME DÁL úvodní přednáška a instruktáž k testování 8. třídy - testování 8. třídy v rámci projektu ODPLOUVÁME DÁL Březen, duben - základní skupinové orientační šetření k volbě povolání v osmém ročníku s přihlédnutím k výsledkům testů ODPLOUVÁME DÁL - přijímací zkoušky Květen - druhý termín přijímacích zkoušek - nepřijatí žáci varianty dalšího postupu (odvolání, volná místa na jiných oborech a školách ) - ukončení projektu ODPLOUVÁME DÁL administrativa, statistiky Červen - souhrnná zpráva a statistika o výsledcích přijímacího řízení pro výroční zprávu školy Průběžná celoroční práce: - vedení záznamu o žácích se specifickými poruchami učení a chování - vedení záznamu o přijetí žáků vyšlých ze ZŠ 14

15 - vedení záznamu o integrovaných žácích - evidence a zakládání zprávy o vyšetřeních žáků v OPPP - spolupráce s třídními učiteli v oblasti poruch učení a chování - hospitace ve třídách se sledovanými žáky - koordinace působení třídních učitelů ve směru volby povolání - pravidelné informování ředitelky školy v oblasti působnosti výchovného poradce - zpracování informace o práci výchovného poradce a výsledcích přijímacího řízení pro výroční zprávu školy - spolupráce se školní psycholožkou - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou - spolupráce s informačním a poradenským střediskem při úřadu práce (Mgr. Konopková) - zpracování informace o práci výchovného poradce a výsledcích přijímacího řízení do obecního zpravodaje - informování žáků a rodičů na webových stránkách školy, sekce Výchovný poradce - propagace práce školy v místních a regionálních periodikách a na internetu - koordinace práce třídních učitelů, metodika prevence a školního psychologa v oblasti chování a kázeňských opatření - vedení dokumentace výchovné komise Cíle pro školní rok 2013/14: - zapojit se do projektu kariérového poradenství Odplouváme dál - splněno - rozšířit spolupráci s koordinátorem primární prevence a školní psycholožkou částečně splněno Cíle pro školní rok 2014/15 Zavést pravidla pro řešení výchovné komise spolu s koordinátorkou primární prevence Zrevidovat náplň práce vých. poradce vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků školy 15

16 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků základní školy Přehled o prospěchu třída počet žáků prospěl o prospělo s vyzn. 1. stupeň Neprospěl o žáci s nedostateč. prospěchem Nehodnoceno 1.A B * 18 +1* ** +1** celkem * ** 1** * Žák studuje podle 41 ŠZ ** Žák studuje v zahraničí 2. stupeň ** ** celkem 55+1* 53+1** ** * ** Žákyně studuje v zahraničí Opravné zkoušky: 3 (1 žák postoupil, 2 žáci opakují 8. ročník) Celkový přehled: počet prospělo s vyzn. neprospěl žáci nehodnoceno žáků o s nedostatečnou 1. stupeň * ** +1** 2. stupeň 55+1** (1**) celkem (1**) (1* + 1**) * Žák studuje podle 41 ŠZ ** Žákyně studuje v zahraničí Celkový přehled o chování za 2. pol. - ke konci šk. roku 2013/14 třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ 1. stupeň stupeň celkem

17 5.2. Údaje o zameškaných hodinách žáků základní školy počet počet omluvených omluvených hodin hodin na žáka počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , ,30 2. stupeň , ,46 celkem , ,35 pozn.: 1. B byla hodnocena slovně, proto není zahrnuta v průměrech k počtům zameškaných hodin. Vysoké počty neomluvených hodin patří dvěma žákům řešeno Údaje o integrovaných žácích ZŠ druh postižení ročník počet žáků sluchové postižení 0 0 zrakové postižení 0 0 tělesně postiženi 0 0 s kombinací postižení 0 0 autismus (integrovaní) 3., 4. 2 s vývoj. poruchami učení 2., 5., Údaje o integrovaných žácích MŠ druh postižení počet dětí sluchové postižení zrakové postižení tělesně postiženi s kombinací postižení 1 s vývojovými poruchami 1 učení, autismus (integrovaní) se spec. poruchami učení 1 (ostatní) V naší škole (v základní škole a mateřské škole celkem) působili ve šk. roce 13/14 celkem 3 asistenti pedagoga a jeden osobní asistent. Zapojování žáků a dětí s handicapem je v naší škole již tradicí. Děti s Aspergerovým syndromem, které se u nás ve škole vzdělávají, se díky malým a ohleduplným kolektivům a profesionální práci asistentek pedagoga velmi dobře zapojily do běžného školního života a mohly tak zůstat v přirozeném prostředí bez dojíždění do specializovaných škol. V práci s těmito dětmi se vzdělávají především asistenti a své znalosti a dovednosti přenášejí i mezi ostatní pedagogické i nepedagogické zaměstnance. V práci s dětmi s SPU se průběžně vzdělává celý pedagogický sbor. Usilujeme o získání titulu Férová škola (viz. dále v projektech str. 28/7) Počet žáků základní školy v souvislosti s trvalým bydlištěm Všenory ostatní okolní obce Počet dětí MŠ v souvislosti s trvalým bydlištěm obec počet předškoláků počet mladších než předškoláků Všenory Černolice

18 5.5. Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu MŠ Mateřskou školu navštěvovalo celkem 50 zapsaných dětí, ve třech odděleních. Dvě oddělení jsou o počtu 18 dětí v kmenové MŠ v ulici V. Křena a jedno oddělení o počtu 14 dětí v budově 1. stupně ZŠ. Během školního roku jsme rozvíjeli všechny složky dětské osobnosti v duchu ŠVP a v souladu s RVP. Dětem se specifickými potřebami jsme věnovali péči na základě doporučení odborných pracovníků. Děti se zapojovaly do nadstandardních aktivit: jóga, flétnička, angličtina, vyšívání, které se uskutečňovaly přímo ve třídách pod vedením samotných učitelek a nabízených všem dětem. Také jsme se zapojili do projektu,,tanec školám a celoškolního projektu,,po stopách. b) Zprávy z jednotlivých oddělení MŠ Třída Ježečků v budově ZŠ Složení třídy: 4 chlapci, 10 dívek Adaptační období proběhlo bez problémů. Ve třídě byly 2 odkladové děti a 2 předškoláci. U jednoho z předškoláků byl diagnostikován syndrom ADHD a doporučen odklad školní docházky. Předškolní dívka byla sledována pro těžce opožděný vývoj řeči na základě vývojové dysfázie. Po druhém OŠD bude navštěvovat speciální třídu. U jedné dívky se projevoval pomalejší psychomotorický vývoj. Byla v péči neurologa pro opožděný duševní vývoj a poruchu vývoje řeči. Těmto dětem byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Třída Ježků aktivně spolupracovala se žáky 4. třídy v rámci patronátu starších dětí nad mladšími. Třída Sluníček - hlavní budova MŠ Složení třídy: 13 chlapců, 5 dívek Adaptace dětí proběhla bez problémů. Ve třídě byl jeden chlapec s osobním asistentem na doporučení pí psycholožky a jeden chlapec s odkladem školní docházky. Těmto dětem byly vytvořeny individuální programy a byla jim věnována speciální a větší časová osobní péče. Třem dětem byla věnována větší logopedická péče a byla jim doporučena návštěva logopedické poradny. Třída aktivně spolupracovala s žáky 8. třídy ZŚ v rámci patronátu starších dětí nad mladšími. Třída Berušek-hlavní budova MŠ Složení třídy: 9 chlapců, 9 dívek Adaptace většiny dětí proběhla bez problémů. Pouze u jednoho chlapce byla potřeba delší adaptační doba. Ve třídě byla dívka s výraznou vadou řeči. Byla navázána spolupráce s odborným logopedem. Třídu navštěvovali dva sourozenci pouze 3 dny v týdnu. Ve zbývajících dnech docházel do třídy 3 letý chlapec (doplňkové dítě). Při práci s předškolní třídou bylo nutno věnovat tomuto chlapci individuální přístup. Nad třídou Berušek měli patronát žáci z 8. třídy ZŠ a aktivně spolupracovali v rámci patronátu starších dětí nad mladšími. b) Průběh a formy vzdělávání Vzdělávání ve všech odděleních probíhalo dle TVP, který je rozpracován do 4 bloků. Tyto bloky tematicky vyplývají z ročních období. 18

19 Spontánní a řízené činnosti byly rovnoměrně vyvážené. Dětem byl poskytován dostatečný prostor a čas k samostatnému rozhodování a projevu tak, aby mohly projevit svoje znalosti, schopnosti, dovednosti, zájem, pocity. Preferovány byly hlavně herní a tvořivé činnosti. Během roku probíhal celoškolní projekt Po stopách. V rámci tohoto projektu jsme uskutečnili několik výletů a besed se známými osobnostmi. Také jsme se zapojili do projektu,,celé Česko čte dětem. Při tomto projektu jsme využívali spolupráci s rodiči a se žáky ZŠ. Mezi oblíbené akce patřily nadstandardní aktivity (divadla, kulturní a hudební pořady, besídky, oslavy tradic). Zaměstnanci MŠ respektovali při všech činnostech individuální potřeby dětí. c) Materiální podpora výuky V tomto školním roce jsme hospodařili s finančními prostředky dle pokynů ředitelky školy a hospodářky ZŠ a MŠ. Finanční prostředky byly vždy efektivně a účelně využívány nejen na pokrytí nákladů na provoz, ale také na úhradu a nákup pomůcek a hraček a ostatního materiálu, potřebného ke vzdělávání. Uvítali jsme i mnohé sponzorské dary od rodičů, zvláště výtvarné potřeby, společenské hry, stavebnice, knihy a mnoho různorodých hraček. Mnoho pomůcek pro práci si vyráběly učitelky samy. Je nadále nutné průběhem času některé pomůcky, didaktický materiál a hračky doplňovat, nahrazovat modernějšími a kreativnějšími prvky. Na podzim se uskutečnilo zábavné Benefiční odpoledne, do kterého se zapojila i naše MŠ. Z jeho výtěžku byly zakoupeny pomůcky a hračky využívané dále pro výchovně vzdělávací činnost. d) Hodnocení vzdělávání dětí V předškolním vzdělávání sledujeme a hodnotíme především individuální vzdělávací posun a rozvoj každého jednotlivého dítěte. Dbáme na jeho osobní spokojenost a pohodu. Pedagogické hodnocení jsme prováděli též písemnou formou 2x ročně do předem vytvořených formulářů. Velmi důležitou formou hodnocení je vzájemná komunikace učitelek, předávání zkušeností, poznatků, zjištění. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně konzultovány na pedagogických poradách. Úspěšně jsme spolupracovali s odbornými pracovníky (školní psycholog, logoped, oční lékař), což nám ještě více pomohlo rozvíjet osobnost dětí. Cíle pro šk. rok 2013/14 v MŠ - zaměřit se na poskytnutí větší logopedické péče pro děti (DVPP i praktické chvilky) praktické chvilky splněno, DVPP nesplněno - podpora práce s dětmi se spec. vzdělávacími potřebami (včetně nadaných DVPP i praxe) - splněno - spolupráce se školní psycholožkou - splněno - revize hodnocení dovedností dětí a ŠVP, větší návaznost, zvážit prvky programu Začít spolu splněno částečně - prohloubit návaznost MŠ ZŠ nesplněno, souvisí s revizí ŠVP, která bude následovat po absolvování školení vedoucí učitelky a vybraných pedagogů - prohloubit vzájemnou informovanost ZŠ a MŠ v oblasti předškolní výchovy a následného nástupu dětí do 1. třídy splněno částečně - navštívit jinou MŠ jako inspiraci - nesplněno Cíle pro školní rok 2014/15 v MŠ zaměřit se na poskytnutí větší logopedické péče pro děti (DVPP i praktické chvilky) podpora práce s dětmi se spec. vzdělávacími 19

20 potřebami spolupráce se školní psycholožkou revize hodnocení dovedností dětí a ŠVP, větší návaznost, zvážit prvky programu Začít spolu prohloubit návaznost MŠ a ZŠ - souvisí s revizí ŠVP, která bude následovat po absolvování školení vedoucí učitelky a vybraných pedagogů Revize ŠVP absolvovat související školení pro vedení MŠ Ještě více prohloubit vzájemnou informovanost ZŠ a MŠ v oblasti předškolní výchovy a následného nástupu dětí do 1. třídy navštívit jinou MŠ jako inspiraci Výchovně vzdělávací proces na základní škole a) Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Škola má sestaven platný školní vzdělávací program Škola pro všechny, školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení žáků. Rozvrh hodin ve všech ročnících byl sestaven v souladu s psychohygienou. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajištěno integrací ve třídách. Pro žáky, kteří mají doporučení od příslušného poradenského zařízení, je vypracováván individuální vzdělávací program. Vzdělávání nadaných žáků bylo zajištěno vysíláním těchto žáků na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava, ale také prací přímo v hodinách. Vzdělávání nadaných dětí je a bude také cílem pro DVPP. Škola spolupracuje s PPP pro Prahu 5, kam doporučujeme žáky, u nichž je to třeba, na pravidelné kontroly. Dále škola spolupracuje se školní psycholožkou, která pracuje s kolektivy žáků, má poradní hlas v práci se žáky SPU a problematickými žáky. Prevence sociálně-patologických jevů probíhala v rámci hodin občanské výchovy a přírodovědy, dále při specializovaných programech probíhajících přímo ve škole pro skupiny žáků (viz. tabulka v kap. 7 níže ve výroční zprávě) Na programy prim. prevence budeme v příštím šk. roce žádat o dotace, vyskytne-li se vhodný dotační titul. Komunikace s rodiči se odehrávala prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací. Do budoucna rozšíříme individuální konzultace a zařadíme tripartitní typy třídních schůzek. Pravidelně se informace ze života školy vyvěšovaly na webových stránkách školy a dále se zprávy o důležitých akcích uveřejňovaly v místním časopise Všenorský zpravodaj, Informační listy Dobřichovice a Náš Region. Cíle pro šk. rok 2013/14 v ZŠ: - zařadit vzdělávání v oblasti nadaných dětí do DVPP - nesplněno - zařadit vzdělávání v oblasti hodnocení do DVPP a soustředit se na vypracování jednotného základu systému hodnocení pro školu DVPP splněno, systém hodnocení žáků splněn téměř, zbývá finalizace dokumentu - zajistit dotační titul na programy prim. prevence pro delší časové období než je jeden školní rok nesplněno, projekt byl vpracován a odevzdán, nebyl ale ze strany KU podpořen - zařadit tripartitiní typy tř. schůzek splněno částečně, zařazeno v některých třídách 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace Žáci a učitelé tříd 1. 9. ročníku základní školy Třídy Berušky a Sluníčka mateřské

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více