Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009"

Transkript

1 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace Zřizvatel škly: Obec Hevlín Ředitel škly: Mgr.Sňa Kaňvá Další sučásti příspěvkvé rganizace: mateřská škla, šklní družina, šklní jídelna, výdejna v mateřské škle Telefn ZŠ: Telefn MŠ: b. Úplná škla údaje pčtech k (II.třída-spjený 2.+3.rčník), zřizvatelem udělena výjimka ze stanvenéh průměru tříd pr plně rganizvanu šklu = 17 žáků na třídu, spjen s dtací na platy. Šklní rk 2008/2009 Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků na třídu 1.stupeň stupeň Celkem c. Celkvý pčet žáků v 1. rčníku k : 13 Přepčtená výše úvazků učitelů celkem pr 1.i 2.stupeň = 10,9 (4,09 + 6,81) Průměrný pčet žáků na učitele celkem za celu šklu (učitelé v přepčtených úvazcích): 11,01. d. Rada škly (šklská rada) zřízená dle pdle dřívějších předpisů neb dle 167 zákna č.561/2004 Sb. dne 1.ledna 2006 (6 členů), první schůze šklské rady se uskutečnila 16.března e. Zvlený vzdělávací prgram a jeh č.j. Název zvlenéh vzdělávacíh prgramu ŠVP ZV Od hraní k vědění Čísl jednací RVP ve znění úpravy č.j / a dalších úprav V rčníku a rčníku Základní škla / a 8.-9.rčníku Jiné specializace, rzšířená výuka, zaměření: není f. Zařízení šklníh stravvání - pdle zapsaných strávníků k 31.říjnu 2008 Typ jídelny- dle výkazu Z Pčet Pčet strávníků děti a žáci pracvníci škly statní* 921 ŠJ - úplná ŠJ výdejna * Ostatní cizí strávníci, pr které se vaří běd v rámci hspdářské činnsti škly g. Pčet pracvníků šklníh stravvání k dle výkazu Z Fyzické sby 5 Přepčtení na plně zaměstnané 3,8 h. Šklní družina, která je sučástí základní škly k ŠD pčet ddělení ŠD pčet dětí v ŠD pčet vychvatelů ŠD celkem 1 23 fyz.1 / přepč. 0,714

2 Z činnsti šklní družiny : V tmt šklním rce byl realizván výchvně-vzdělávací prces pdle Rámcvéh vzdělávacíh prgramu zájmvéh vzdělávání. Jeh bsah navazval na ŠVP 1.stupně ZŠ především v blasti Člvěk a jeh svět. Obsahem prlínaly kruhy: - Míst kde žijeme. - Krajina klem nás. - Člvěk mezi lidmi. - Lidé a čas. - Člvěk a jeh zdraví. V uvedených kruzích byly u dětí rzvíjeny všechny plánvané kmpetence (k učení, k řešení prblémů, kmunikativní, sciální a persnální, činnstní, bčanské, pracvní i k trávení vlnéh času). V průběhu celéh šklníh rku byly plněny cíle zájmvéh vzdělávání Frmy činnstí ve ŠD se pravidelně střídaly, zahrnvaly dpčinek, rekreaci, zájmvu činnst, přípravu na vyučvání, příležitstné akce a spntánní aktivity dětí. Výběr nejzdařilejších akcí: - Sutěže a turnaje(fukaná, kuželkvý turnaj, vánční turnaj ve skládání puzzlí, papírvá válka, kuličkvý turnaj, digitální hra-tetris) - Zapjení d maléh prjektu celé škly Den zdravé výživy - Mikulášské psezení s nadílku a čertvským rejem - Sprtvní aktivity (cyklistická vyjížďka, klběžkvá dráha zručnsti) - Exkurze d místní knihvny - Šklní výlet d Jarměřic nad Rkytnu Část II Údaje pracvnících škly 1. Odbrná kvalifikace, dle zákna č. 563/2004 Sb. pčítán k červnu 2009 Celkvý pčet pedaggických pracvníků : fyzický pčet 11 přepčtené úvazky celkem 10,9 kvalifikvaně dučen 7,48 úvazku, cž je 70% celkvých úvazků nekvalifikvaně dučen 3,42 úvazku, cž je 30% celkvých úvazků Učitelé úvazek vzdělání Třídní učitelka 1.rčníku 1,0 SPg.Š - Studující (dplňující ped.vzdělání) 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň Třídní učitelka 2.+3.rčníku Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň 4.rčníku Třídní učitel 5.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň Třídní učitel 6.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta M-Z Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta ČJ-OV 7.rčníku Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta RJ-D 8.rčníku Třídní učitel 9.rčníku 0,95 VŠ + dpl.pedagg.studium Učitel 0,95 VŠ - filsf.fakulta - NJ Zástupce ředitelky 1,0 VŠ ped.fakulta-1.stupeň Ředitelka 1,0 VŠ ped.fakulta RJ-OV celkem 10,9 2. Pčet abslventů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2008/09 nastupili na šklu: 1 učitelka druhéh stupně abslventka filsfické fakulty br: německý jazyk. 3. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2008/09 nastupili na šklu: 0 4. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2008/09 dešli ze škly: k 30.červnu 2009 dchází 1 učitelka (ablventka).

3 5. Nepedaggičtí pracvníci - pčet : 4/2,45 přepčten na úvazek 6. Věkvé slžení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy d 35 let let 1 3 nad 50 let 3 3 Pracující důchdci nepbírající důchd 0 0 Pracující důchdci pbírající důchd 0 0 Celkem 4 7 Rdičvská dvlená 0 0 Pčítaná učitelka zastupující. 7. Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly Typ kurzu Pčet zúčastněných Knverzační kurz AJ pr pedaggické pracvníky 3 Platvé předpisy ve veřejných službách a správě 1 Jak pdprvat schpnst tvřivéh myšlení 1 Klíč k výuce českéh jazyka 1 Tvrba šklníh a vnitřníh řádu 1 Specifika ŠVP na maltřídní škle 1 C dělat když 1 Celkem 9 Výchvný pradce a metdik prevence se pravidelně zúčastňují kresních aktivů, prad. Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Celkvé hdncení a klasifikace žáků v 1.plletí Rčník Pčet Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují žáků vyznamenáním z jiných rčníků Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu V letšním šklním rce nebyl udělen žádný ddatečný dklad šklní dcházky. Celkvé hdncení a klasifikace žáků ve 2.plletí Rčník Pčet žáků Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují z jiných rčníků vyznamenání

4 Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu Pzn: Opravnu zkušku neknal žádný žák. Prspěchvý průměr tříd: 1.rčník 2.rčník 3.rčník 4.rčník 5.rčník 6.rčník 7.rčník 8.rčník 9.rčník Průměr. 1.pllletí 1,11 1,34 1,56 1,98 1,6 1,78 2,33 2,01 1,49 1,69 2.pllletí 1,34 1,39 1,59 2,14 1,73 1,8 2,12 2,02 1,6 1,75 Udělení výchvných patření ve šklním rce 2008/2009: 1.plletí 2.plletí Pchvala ředitele škly 0 6 žáků Pchvaly třídníh učitele: 27 žáků 15 žáků Napmenutí třídníh učitele: 6 žáků 5 žáků Důtky třídníh učitele: 7 žáků 8 žáků Důtky ředitele škly 6 žáků 4 žáci Druhý stupeň z chvání: 1 žák 0 Třetí stupeň z chvání plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly 2 1 0, plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly Celkvý pčet nemluvených hdin na škle za šklní rk 2008/2009: 9 hdin Vzdělávání žáků mimřádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) individuální přístup, zadávání nárčnějších úklů, šklní a kresní kla sutěží a lympiád (český jazyk, matematika, dějepis, německý jazyk), celstátní srvnávací testy v 5. a 9.rčníku Údaje přijímacím řízení na střední šklu Šklní rk 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Knzervatř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Pčty přijatých žáků Pčet abslventů ZŠ Rčník Pčet žáků 9.rčník 19 nižší rčník 1 Celkem 20 (SOŠ maturitní bry: zdravtní asistent-3x, elektrtechnika-1x, vinhradnictví-1x, ksmetička-2x, htelnictví a turismus-2x, bchdní akademie-1x, eknmické lyceum-1x, přírdvědné lyceum-1x, prvz a eknmika dpravy-1x, chrana a tvrba živtníh prstředí 1x. SOU: kuchař-číšník 2x, autmechanik-1x, zahradník-1x, zednické práce-1x).

5 Část IV. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí Ve šklním rce 2008/2009 byl Česku šklní inspekcí prveden dne 22.května 2009 šetření k zajištění prevence sciálně patlgických jevů na škle, závěry šetření byly pr šklu příznivé. ČŠI vyknala pslední inspekci ve dnech března zaměřenu na 1.stupeň základních škl. (envirnmentální vzdělávání a BOZP). Část V. Rzhdnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rzhdnutí ředitele dle 165 dst.2 zákna č. 561/2004 Sb. a pčet dvlání prti tmut rzhdnutí Rzhdnutí ředitele Pčet Pčet dvlání O přestupu žáka 49 dst O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky 37 dst O dkladu pvinné šklní dcházky O přijetí k základnímu vzdělávání Pčet žáků přijatých d 1.rčníku pr rk 2008/ žáků (2 žáci měli dlženu šklní dcházku). Pčet žáků přijatých d 1.rčníku pr rk 2009/ žáků (2 žáci p dkladu ŠD, 3 žáci dklad ŠD) Část VI. Další údaje škle ZÁJMOVÉ ÚTVARY A DAŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE Flrbal Atletický kružek Němčina hravě/angličtina hravě Anglický jazyk Cvičení z matematiky Cvičení z českéh jazyka Taneční kružek Dyslektický kružek Individuální reedukace Žáci 9.rčníku byli připravváni k přijímacím phvrům z českéh jazyka a matematiky také individuálně pdle zájmu, žákům integrvaným i se SPUCH/U byla věnvána zvláštní péče pdle individuálních plánů (kladně hdncen PPP Znjm). V průběhu celéh šklníh rku byly naplňvány plány třídních učitelů, dpravní výchvy, envirnmentální výchvy, prjekt Zdravé zuby, Ajax (prjekt splečný s Plicií ČR) i kmplexní prgram primární prevence. Žáci měli mžnst zapjit se celrčně d dtvanéh prjektu mlék d škl. Již tradičně jsme se věnvali tematice chrany člvěka za mimřádných událstí frmu terie i praxe (cvičení v přírdě s praktickým nácvikem). Výchva k vlbě pvlání byla začleněna d tematických plánů výchv na druhém stupni. SPORTOVNÍ AKTIVITY -, lyžařský výcvik v Janušvě, šklní turnaj ve flrbalu a ve stlním tenise, kresní kl v halvé kpané vítězství v krajském kle, Cca-Cla ŠP, Mc Dnald s Cup, kresní přebr v atletice vynikající umístění dvu chlapců 2.stupně, plavecký kurz 1.-5.rčník. SOUTĚŽE, VÝCHOVNÉ PROGRAMY, AKCE-MALÉ PROJEKTY - PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN- žáci 8.+9.rčníku - MATEMATICKÝ KLOKAN - Zeměpisná lympiáda-šklní i kresní kl,matematická lympiáda, lympiáda z českéh jazyka - Testvání 5.rčníku Kalibr (český jazyk, matematika, dtazníkvé šetření rdiče i žáci) - Testvání žáků 9.rčníku Kalibr (humanitní základ) - Den zdravé výživy prjektvý den

6 - Celšklní výtvarná sutěž nejkrásnější dýni - Splečná výstava výtvarných prací s Vlkschule Laa an der Thaya v místním infcentru - Divadelní představení v MD Brn rckvá pera Jesus Christ Superstar - Výchvný vánční kncert hudební škla Klára - Vánční maškarní rej a příprava prgramu na vystupení žáků škly k psezení se seniry bce - Divadelní představení Pernštejnů na téma Obrazy z války třicetileté - Představení Divadélka Hradec Králvé Divadelní učebnice - Kin Znjm (Madagaskar, Muzikál ze střední, trjrzměrné kin) - Mtivační výchvná představení k prevenci sciálně patlgických jevů, prtikuřácký řetěz - Beseda se zástupci úřadu práce ve Znjmě (8.rčník) - Beseda s gyneklžku (děvčata 7.-9.rčníku) - Dpravní hřiště 4.+5.rč. (testy s jízdu zručnsti- rganizval středisk vlnéh času) - Pálení čardějnic průvd bcí, cenění masek, psezení u místní hasičské zbrjnice - Exkurze Cukrvar v Hrušvanech nad Jevišvku, - Výlety Jarměřice nad Rkytnu, ZOO Lešná - Humanitární sbírka Liga prti rakvině (rganizval žákvský parlament) - Den pr děti - zábavné sprtvní a výchvné dpledne (splečně s dětmi Vlkschule Laa) pd rganizací rdičů a dalších slžek v bci - Phádkvý zápis pr předškláky - Hrajeme si na šklu splečné dpledne předškláků s prvňáčky - Pěvecké sutěže Jarslavíček a velmi úspěšný Hevlínský hlásek (pr rdiče a veřejnst v místním kulturním dmě) - Celrční malý prjekt Tulky histrií naší vlasti ( sbnsti našich dějin vědci, vynálezci, lidé, kteří nás prslavili, staré pvěsti české, phádky a pvěsti z Mravy, zajímavé kapitly našich dějin, vývj spisvné češtiny, heraldika, středvěk...) - Envirnmentální výchva - celrční sběr papíru a PET lahví a hliníkvých balů (hliníkžrut), úklid klí škly, péče šklní pzemek, prjekt Den zdravé výživy, výstavka kvetucích rstlin, práce s klíčem, anketa zdravém stravvání, sestavvání jídelníčků s blíbenými i zdravými pkrmy, malé prjekty Dny plné pdzimu, zimy a jara, Zvířata tu žijí s námi, Den země, beseda drgách s praktickými ukázkami, výchvný prgram se zástupci Nárdníh parku Pdyjí (1.-4.rčník), využití výletů s envirnmentálním zaměřením zejména výlet v ZOO Lešná - Kvalitní práce žákvskéh parlamentu vedla k rzvji klíčvých kmpetencí zejména bčanských, sciálních a persnálních, kmunikativních a k řešení prblémů - Zřízením schránky důvěry se žáci mhli dtazvat, infrmvat učitele i vedení škly, navrhvat změny apd. - Pprvé v tmt šklním rce zpracvávali žáci 9.rčníku abslventské práce na zvlené téma. Svji práci pak žáci představili na splečném psezení se všemi vyučujícími škly. Mhli si tak rzšířit vědmsti v blasti, která je zajímá, pracvat s dbrnu literaturu. Neméně důležitu sučástí tét akce byla také příprava prezentace své práce. Část VII. Zhdncení činnsti 1. OBLAST EKONOMICKÁ A MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ Průběžná bnva fndu učebnic pdle ptřeby, byly zakupeny knihy d žákvské knihvny i d učitelské knihvny. Pstupně jsu nakupvány pmůcky včetně sftwaru. Prběhla výmalba části budvy základní škly, šklní jídelny a kuchyně. Další plánvané úpravy nebyly prváděny, prtže škla má mál žáků a značná část finančních prstředků d zřizvatele směřuje k psílení mzdvých prstředků. 2. OBLAST PERSONÁLNÍ V průběhu celéh šklníh rku 08/09 byl pedaggický sbr stabilizvaný. Další vzdělávání pedaggů prbíhal pdle plánu i pdle aktuálních nabídek a zájmů vyučujících anglický jazyk- 3 učitelé, tvrba tvřivéh myšlení, klíč k výuce českéh jazyka, tvrba šklníh a vnitřníh řádu, specifika ŠVP na maltřídní škle, c dělat když.., platvé předpisy ve veřejných službách a správě Pedaggvé si dále rzšiřvali svje znalsti v práci s pčítači a s další audivizuální techniku. 3. OBLAST VZDĚLÁVACÍ ŠVP v 1.-2.a rčníku a ve šklní družině byl realizván úspěšně. V tmt šklním rce jsme se zaměřili na vytvření pdmínek k tmu, aby se žáci chtěli učit (dluhdbě, celživtně), aby byli mtivvaní pr učení, pznávání, zkumání a aby se aktivně zapjvali d prcesu vzdělávání. Stále se ještě místy uplatňují metdy, které nepčítají se spluúčastí žáka, s jeh samstatnstí a aktivní rlí ve

7 výuce. Ve výuce jsme se zaměřvali k utváření klíčvých kmpetencí. Klademe důraz na kmunikační schpnsti, tleranci, slidaritu, splupráci, na praktické řešení prblémů, na péči zdraví. Velmi nám záleží na tm, abychm žáky vedli k samstatnému aktivnímu nalézání suvislstí, k variantám řešení prblémů k dvednstem, které jsu pr živt nezbytně důležité. Celý pedaggický sbr se snažil c nejvíce rzvíjet zájmy, schpnsti a dvednsti žáků a tím vlivňvat jejich další prfilaci. Prběhla celá řada sutěží, exkurzí, besed, kncertů, zážitkvě pznávacích aktivit. Celý šklní rk byl veden mtivem Tulky histrií naší vlasti žáci se seznamvali zábavnější frmu s různými blastmi i významnými sbnstmi naší histrie, ke zvleným tématům byla využívána frma prjektvéh vyučvání napříč různými předměty. Již tradičně se žáci škly zapjili d matematických sutěží a lympiád, zkušensti nabírali také v sutěžích českéh jazyka a dějepisu. Všichni žáci 9.rčníku byli pdle svéh zájmu přijati na SŠ a SOU. Žáci druhéh stupně pržili týden na lyžařském kurzu, děti 1.-5.rčníku abslvvaly kurz plavání. Pkračujeme v akci Hrajeme si na šklu předškláci strávili dpledne v prvním rčníku a splu s prvňáčky se frmu her seznamvali s pvinnstmi žáka základní škly. Srvnávací testy Kalibr 5.rčník (ČJ+M) ve srvnání s ČR se naši páťáci umístili zhruba v průměru. Lepších výsledků dsáhli chlapci, a t zejména v matematice.celkvě z testů vyplývá, že někteří žáci se špatně rientují v textu, mají slabší lgické myšlení a mají prblémy se základními pčetními výkny bez pužití kalkulačky. Zajímavé je i zjištění, že žáci se slabším prspěchem mají menší dispzice, ale t větší snahu. Srvnávací testy Kalibr 9.rčník (humanitní test) celkvě dsáhla třída v hdncení a srvnání s celstátním měřítkem mírnéh nadprůměru 62,6%. I tady mhli být výsledky mnhem lepší, pkud by žáci pzrně četli zadání a jeh správném pchpení. 4. OBLAST VÝCHOVNÁ V průběhu rku jsme se snažili rzvíjet sbnst žáka zejména vzájemnu hleduplnst. V tét blasti ale přes trvalu snahu pedaggů vést děti k tleranci a empatii cítíme i nadále ještě značné rezervy. V blasti prtidrgvé prevence můžeme ze všech akcí velmi kladně hdntit zejména besedu s dbrníky k prevenci sciálně patlgických jevů. Velký zájem vzbudila u žáků výchvná akce nazvaná Prtikuřácký řetěz. Byl zpracván Prgram prti šikanvání, se kterým byli žáci seznámeni na hdinách s třídním učitelem. Zdravý způsb živta pdpřila akce Den zdravé výživy v různých dílnách besedvali žáci na dané téma, diskutvali mezi sebu, vyráběli zdravé saláty a pmazánky. Na celé škle pak prběhla vzájemná chutnávka zdravých dbrt. Žáci sestavvali jídelníčky na přání, které se ihned ve šklní jídelně realizvaly. V rámci dpravní výchvy byla ve škle rganizvána řada aktivit na prvním stupni jsu žáci trvale seznamvání s dpravními značkami, s bezpečným chváním na silnici, chváním cyklistů i chdců. Ať již v tématech Důležité pr živt, Bezpečně na silnici, tak prakticky praktické využívání získaných vědmstí na dětském dpravním hřišti, které nám i lets nabídl Středisk vlnéh času Phřelice. Žáci druhéh stupně v tématu Osbní bezpečí také hdntí chvání žáků na pzemních kmunikacích. Kladně můžeme hdntit i pdpru sprtvních aktivit dětí bu stupňů ftbalvé a flrbalvé sutěže, atletické závdy, prtže právě v těcht aktivitách vidíme smysluplnu náplň vlnéh času dětí a rzvj jejich fyzické kndice. Účastí žáků na závdech byl pdprván kulturní vystupvání s pdpru fair play a také příslušnst k určité splečnsti - snaha reprezentvat šklu. Celrčně se výtvarné práce žáků vystavvaly v interiérech škly, splečně s Vlksschule Laa připravily učitelky výstavku výtvarných prací dětí bu škl. Tyt výstavky rzvíjejí estetické cítění žáků, jsu stálu chlubu naší škly. Velku pdpru v rzvji blasti výchvné byl vydávání šklníh časpisu Akvárk, pdíl na rganizaci všech akcí škly měl Žákvský parlament. Žákvský parlament se scházel pravidelně, nejenže aktivizval a mtivval žáky, mnhdy byly návrhy inspiracemi pr vedení škly i třídní učitele k dalším aktivitám. Humanismus a pcit nezbytnsti pmáhat nemcným byl pdpřen humanitární sbírku pr rganizaci Liga prti rakvině. Tut sbírku uspřádal žákvský parlament ve škle i v celé bci. I v tmt šklním rce si žáci prakticky zkušeli, zda by si věděli rady v různých živtních situacích pžáry, pskytnutí první pmci, jednání v krajních situacích. Jízda zručnsti, šplh, ručkvání a mnh dalších praktických i teretických znalstí a dvednstí si mhli žáci vyzkušet na Den dětí, kdy pr ně učitelé uspřádali Cvičení v přírdě. Úkly plnily děti v družstvech, zvítězili samzřejmě ti nejlepší, nejrychlejší, nejšikvnější zkrátka ti, kteří si nejlépe věděli rady. Snažili jsme se pdprvat také fyzicku práci, radvat se z výsledků své práce (které mnhdy nepřicházejí kamžitě) a t splečnu prací na šklním pzemku.

8 Oblast výchvná i vzdělávací byla psilvána návštěvu výchvných kncertů, divadelníh představení v Brně a v nepslední řadě výlety. Ve šklní družině se děti zapjvaly d velkéh mnžství sutěží, vycházek i exkurzí. Pdílely se na vytváření pdnětnéh prstředí škly frmu výstav velmi zajímavých rukdělných prací. Prblematika výchvnéh pradenství byla průběžně zařazvána d prgramu pedaggických rad i předmětvé kmise. Nvý způsb desílání dvu přihlášek byl rdičům vysvětlen na speciální schůzce pr rdiče žáků 9.rčníku, rdiče využívali knzultace s výchvným pradcem většinu mim stanvené hdiny. Prblémy výchvné, zdravtní i prspěchvé byly průběžně sledvány, Nejlépe se svědčily uskutečněná jednání výchvné kmise, prtže následně se péče rdičů i práce žáků ve škle zlepšila. 5. OBLAST ORGANIZAČNÍ Plán kntrlní činnsti byl plněn průběžně, zjištěné nedstatky byly neprdleně dstraňvány. Webvé stránky škly byly využívány především pr prezentaci všech akcí škly. Škla se zapjvala d akcí, které přádala Obec Hevlín (vítání bčánků, psezení se seniry, prezentace přeshraničníh infrmačníh centra). Šklská rada se scházela pravidelně, vždy s účastí ředitelky škly. S mateřsku šklu byly rganizvány splečné akce, netradiční frma zápisu s phádkvými pstavami vzbudila u dětí i u rdičů prvňáčků jak vždy kladný hlas. K autevaluaci škly přispěly dtazníky pr rdiče při celrepublikvém testvání žáků. Z dtazníkvéh šetření rdičů žáků 5.rčníku vyplývá, že jsu nadprůměrně spkjeni s prstředím škly, s chváním všech zaměstnanců škly, s pravidly ve škle určenými i s infrmvanstí škly. Rezervy vidí rdiče v pstupném zbavvání strachu ze škly, s ddáváním sebedůvěry dětem a v menším vedení k rzvíjení pdnikavsti dětí. Velká část rdičů si myslí, že jsu žáci přetěžváni zbytečnými infrmacemi. Z dpvědí žáků 5.rčníku vyplývá, že je třeba stále výuku zpestřvat a více splupracvat se žáky v hdncení výsledků jejich práce, vést je zejména k sebehdncení, taktně pracvat s chybu, dávat žákům více mžnstí vlby. Škla splupracvala s PPP Znjm, s OSPOD MÚ Znjm a s Plicií ČR - většinu frmu knzultací. Své významné míst měly také prady metdickéh sdružení a předmětvé kmise, které plnily svje rční plány, ale také pdle aktuální situace řešily dané prblémy. 6. OBLAST HOSPITAČNÍ Ve šklním rce byl prveden 7 hspitací. Kladné hdncení si zasluží příprava hdin učiteli, střídání frem práce, zaměřvání se na plnění praktických úklů. Rezervy jsu nacházeny ve vlbě aktivizačních metd (aby více samstatnsti v hdinách prjevvali žáci). Dále je třeba stále zlepšvat u žáků čtení s przuměním v kntextu s pchpením přečtenéh a následnu stručnu reprdukcí bsahu a rychlé pčítání zpaměti sčítání, dčítání, násbení a dělení. Hspitační činnstí byl také zjištěn, že zejména žáci druhéh stupně i nadále minimálně věnují dmácí přípravě - týká se t i žáků, kteří mají zájem maturitní studium. 7. SPOLUPRÁCE S RODIČI Velmi se svědčily individuální phvry s rdiči žáků s prblémy vzdělávacími neb výchvnými. Rdiče se na vyzvání dstavili, p splečné schůzce s třídním učitelem i výchvným pradcem většinu nastal zlepšení, t se také drazil v tm, že žádný žák nebyl na knci rku hdncen sníženým stupněm z chvání. Třídní schůzky i knzultace byly přádány pravidelně, zájem rdičů byl nadprůměrný. Ptěšující se i zájem zapjení se rdičů d živta škly. Zrganizvali pr děti zábavné mikulášské nadělvání a na knci rku Den pr děti zábavné i vzdělávací dpledne Skákací hrad, další nafukvací atrakce, plnění zábavných úklů, ukázky výcviku psů i práce Plicie ČR a ukázky hašení pžárů t vše dplněné disktéku, bčerstvením a spnzrskými dary. 8. HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PROTIDROGOVÉHO PROGRAMU V průběhu celéh šklníh rku byla účelně plněna Prtidrgvá preventivní strategie pdle MPP. Všichni pedaggvé aplikují metdu sciálníh učení i u výchvně prblémvých žáků. Sustavnst vlivu na žáky vede i častému dhalvání specifických pruch učení a chvání, k metdám psilující světu žáků, infrmvanst patlgických jevů. Důslednst plnění priritních aktivit vede k zabránění výskytu patlgických jevů ve škle. Přílha: Výrční zpráva hspdaření škly za rk a Hdncení MPP dle metdika prevence Prjednán Pedaggicku radu dne: 1.září 2009 Schválen Radu škly dne: 14.října 2009

9 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Mgr.Sňa Kaňvá, ředitelka škly HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY DOTACE JmK Brn VÝDAJE DOTACE JmK Brn ,- Kč ,- Kč PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE: ,71 Kč VÝDAJE PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE: ,36 Kč Hspdářský výsledek: 1 097,35 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PŘÍJMY: , - Kč VÝDAJE: , 48 Kč PŘEVÁDĚNÝ ZISK d rezervníh fndu: ,52 Kč

10

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více