Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro železniční nákladní přepravu vozových zásilek Rakousko Česko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro železniční nákladní přepravu vozových zásilek Rakousko Česko"

Transkript

1 Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro železniční nákladní přepravu vozových zásilek Rakousko Česko ÖCWT Železniční nákladní tarif Platí od 1. ledna 2012

2 2 ÖCWT Změny a dodatky Poř.č. Číšlo vyhlášky PTV Obsah Platí od 1. Nové vydání

3 ÖCWT 3 Rozdělení tarifu Díl I Tarifní ustanovení Předmluva Oddíl 1 Zvláštní přepravní podmínky Oddíl 2 Všeobecná tarifní ustanovení Oddíl 3 Zvláštní tarifní ustanovení Díl II Roztřídění zboží Seznam zboží, pro které je vybírána přirážka dle RID Díl III Přepravní cesty, dovozné Oddíl 1 Přepravní cesty Oddíl 2 Sazebníky dovozného RCA-AG Oddíl 3 Přirážky k dovoznému RCA-AG (soukromé tratě) Oddíl 4 Sazebníky dovozného CDC Oddíl 5 Přehled podmínek/tarifů/ceníků zúčastněných dopravců Příloha 1 VPP CIM (CIT)

4 4 ÖCWT Obsah Díl I Předmluva... 5 Oddíl 1 Zvláštní přepravní podmínky... 6 Oddíl 2 Všeobecná tarifní ustanovení Rozsah platnosti tarifu Přepravní cesty Tarifní měna Zásady pro výpočet dovozného a doplňujících poplatků Oddíl 3 Zvláštní tarifní ustanovení Kolejová vozidla na vlastních kolech, vozy zvláštní stavby Zásilky ve vozech, které poskytl zákazník Výpočet dovozného za přepravu prázdných vozů jako dopravních prostředků Nový podej (reexpedice) Díl II Roztřídění zboží Díl III Oddíl 1 Přepravní cesty Oddíl 2 Sazebníky dovozného RCA-AG Oddíl 3 Přirážky k dovoznému RCA-AG (soukromé tratě) Oddíl 4 Sazebníky dovozného CDC Oddíl 5 Přehled podmínek/tarifů/ceníků zúčastněných dopravců Příloha 1 Všeobecné přepravní podmínky pro mezinárodní železniční nákladní přepravu VPP CIM... 21

5 ÖCWT 5 Předmluva Tímto tarifem zajistí zúčastněné železniční dopravní podniky, aby se zásilky překračující hranice po uzavření přepravních smluv přebíraly navazujícím dopravcem a aby se dále přepravovaly na základě nákladního/vozového listu podle tohoto tarifu. 1. Jako dopravce jsou na tomto tarifu zúčastněny následující železniční dopravní podniky: ČD Cargo a.s. (CDC) 2154 Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft (RCA), v případě přeprav mezi RCA a soukromými rakouskými železnicemi, které jsou zahrnuty do rozúčtování, také tyto soukromé železnice (viz Gütertarif der Rail Cargo Austria AG [ÖGT], Předmluva, bod 2). Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH.(GKB) Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn (ROeEE) Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.h. (StH) Salzburger Stadtwerke AG-Verkehrsbetriebe/Lokalbahn (SVB) Steiermärkische Landesbahnen (StLB) Wiener Lokalbahnen AG (WLB) Zillertaler Verkehrsbetriebe (ZB) Montafonerbahn Aktiengesellschaft (MBS) 2. Dopravce ve smyslu tohoto tarifu je smluvní dopravce a navazující dopravce. 3. Vyhlášky k tomuto tarifu sa zveřejňují na základě podmínek dopravců platných v příslušné zemi. 4. Vyhlášky k tomuto tarifu se zveřejňují: v České republice v Přepravním a tarifním věstníku (PTV). v Rakousku v "Anzeigeblatt für Verkehr" (AfV). 5. Tarif je vydáván v německém a českém jazyce. Při sporném výkladu je rozhodující německý text. 6. Tarif je možno obstarat: v Rakousku na internetové adrese v České republice na internetové adrese

6 6 ÖCWT Díl I Oddíl 1 Zvláštní přepravní podmínky CIM Smluvní podklady, navazující přeprava nákladu 1. Podklady pro každou přepravní smlouvu tvoří "Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) (Přípojek B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF 1999)), jakož i ustanovení tohoto tarifu. 2. Doplňkově platí Všeobecné přepravní podmínky pro mezinárodní železniční nákladní přepravu VPP-CIM (Díl III, Příloha 1 tohoto tarifu). 3. Není-li v podmínkách uvedených v bodech 1 a 2 uvedeno jinak nebo pokud odkazují na podmínky nebo předpisy dopravce platí obchodní podmínky/tarify/ceníky pro vnitrostátní přepravu toho dopravce, který je podle přepravní smlouvy zodpovědný za příslušný úsek přepravní cesty. Podmínky/tarify/ceníky dopravců zúčastněných na tomto tarifu jsou uvedeny v přehledu (Díl III, Oddíl 5 tohoto tarifu). 4. Pro přepravu prázdných železničních vozů, které nejsou podané jako kolejová vozidla na vlastních kolech, platí Jednotné právní předpisy pro smlouvy o používaní vozů v mezinárodní železniční přepravě (CUV) Připojek D ke COTIF, pokud se nepoužije odlišná smluvní dohoda (především Všeobecná smlouva o používaní nákladních vozů (AVV)). Platí ustanovení tohoto tarifu, která se vztahují k přepravě prázdných železničních vozů jako dopravních prostředků a k vozovému listu CUV, jakož i k odkazu v bodě K podmínkám uvedeným v bodech se mohou v zákaznických dohodách pro přepravu zboží a pro přepravu nákladních vozů jako dopravních prostředků sjednat zvláštní odchylky a doplnění k tomuto tarifu. 6. Prázdné železniční vozy jako dopravní prostředky jsou podávané k přepravě s vozovým listem CUV podle vzoru, který je uveden v Příloze 3a Průvodce vozovým listem CUV (GLW-CUV). Pro vyplnění vozového listu CUV platí ustanovení Přílohy 1 GLW-CUV. Zákazník odpovídá podle čl. 8 CIM za své zápisy do vozového listu CUV. 7. Pro zápisy údajů o zásilkách v nákladním listě platí Příloha 2 Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM). 8. Přeprava zboží a přeprava prázdných železničních vozů jako dopravních prostředků se uskutečňuje systémem navazujících dopravců. Není-li sjednáno jinak, je smluvním dopravcem ve smyslu čl. 3 CIM první dopravce. Místo převzetí navazujícím dopravcem vyplývá z údajů o dohodnuté přepravní cestě (Díl III, Oddíl 1 tohoto tarifu). 9. Pro vrácení nevyčištěných prázdných uzavíratelných prostředků (především kotlových vozů), které obsahují zbytky nebezpečného zboží, platí ustanovení podle bodu 15 GLV- CIM.

7 ÖCWT 7 Jazyky (k bodům 4, 10, 12 VPP CIM, k bodu 15, Př. 2 bod 1 GLV CIM) 10. Údaje v nákladním listě musí být uvedeny v jednom z úředních jazyků země prvního dopravce. Pokud nejsou zápisy již uvedeny v jednom z uvedených jazyků, musí být připojen překlad do německého, anglického nebo francouzského jazyka. K dodatečným příkazům a pokynům při přepravních a dodacích překážkách musí být kromě toho připojen překlad do německého jazyka. Dobírka, údaj hodnoty, zájem na dodání (k bodu 4 VPP CIM) 11. Údaj dobírky není v nákladním listě CIM resp. vozovém listu CUV povolen. 12. Údaj hodnoty zboží nebo zájmu na dodání není v nákladním listě CIM resp. vozovém listu CUV povolen. Nakládací směrnice (k bodu 6.3 VPP CIM) 13. Pro nakládku a zabezpečení zboží platí směrnice dopravce, především nakládací směrnice UIC. Náklady, záznamy o placení přepravného (k bodu 8 VPP CIM, k bodu 5.2 GLV-CIM) 14. Není-li v zákaznické dohodě, resp. ve zvláštní dohodě uvedeno jinak, počítají se k dovoznému jen náklady za služby přímo související s přepravou, které jsou uvedeny v části A "Seznamu nákladů" (viz Příloha 3 GLV-CIM pro přepravní smlouvu CIM, resp. Příloha 2 GLW-CUV pro přepravu prázdných železničních vozů jako dopravních prostředků). 15. Pro náklady, které je povinen zaplatit odesílatel resp. příjemce, jsou dle bodu 5.2 GLV- CIM povoleny pouze následující platební záznamy: "Vyplaceno dovozné", chce-li odesílatel vzít na sebe pouze dovozné, "Vyplaceno dovozné včetně", chce-li odesílatel vzít na sebe kromě dovozného ještě jiné výdaje přesně označené v nákladním listě, "Vyplaceně" (Incoterm: DDP), chce-li odesílatel vzít na sebe dovozné a všechny další náklady vzniklé až po místo dodeje uvedené v nákladním listě, "Nevyplaceně" (Incoterm: EXW), chce-li příjemce vzít na sebe dovozné a všechny další náklady. Pro přepravu prázdných železničních vozů podle CUV platí ustanovení GLW-CUV. 16. Poukázání dovozného (záznam "EXW" nebo "Nevyplaceně" v nákladním listě CIM resp. ve vozovém listě CUV) je povoleno pouze tehdy, je-li to sjednáno v zákaznické dohodě. 17. Chybí-li ve sloupci 20 nákladního listu CIM resp. vozového listu CUV záznam o placení přepravného, znamená to, že placení všech nákladů vzal na sebe odesílatel (záznam DDP).

8 8 ÖCWT Dodací lhůty, prodloužené dodací lhůty 18. Pro přepravu zboží resp. pro přepravu železničního vozu jako dopravního prostředku platí následující dodací lhůty: dodací lhůta činí 12 hodin výpravní lhůty s připočtením přepravní lhůty 24 hodin za každých započatých 400 km na základě vzdálenosti uvedené v Jednotném kilometrovníku pro mezinárodní železniční přepravu zboží UIC (č ). Dodací lhůta začíná přijetím zboží resp. prázdného vozu k přepravě. Prodlužuje se o trvání pobytu, který nezpůsobil dopravce. Dodací lhůta neplyne v sobotu, neděli a v zákonem dané svátky. Pokud by dodací lhůta měla skončit mimo čas platný pro obsluhu místa dodání stanicí určení, končí dohodnutou resp. nejbližší obsluhou. Prodloužené dodací lhůty jsou uvedeny ve vnitrostátních tarifech zúčastněných dopravců. Tato úprava dodací lhůty se v nákladním listě CIM resp. ve vozovém listě CUV zaznamená uvedením čísla tohoto tarifu resp. uvedením čísla zákaznické dohody, která se vztahuje k tomuto tarifu. Podej a dodání (k bodům 11.1 a 11.2 VPP CIM) 19. Není-li podle bodů 11.1 a 11.2 VPP-CIM sjednáno jinak, resp. pokud žádný jiný předpis neurčuje jinak, jsou zásilky a prázdné vozy přebírány k přepravě na všeobecné nakládkové a vykládkové koleji ve stanici odesílací a dodávány na všeobecnou nakládkovou a vykládkovou kolej ve stanici určení.

9 ÖCWT 9 1 Rozsah platnosti tarifu Díl I. Oddíl 2 Všeobecná tarifní ustanovení 1. Kromě výjimek uvedených v bodech 2 a 4 platí tento tarif: pro přepravu vozových zásilek zboží uvedeného v Harmonizované nomenklatuře zboží (NHM), které jsou podávány k mezinárodní přepravě mezi stanicemi ležícími v České republice a Rakousku uvedenými v DIUM CZ a v DIUM AT Jednotného kilometrovníku pro mezinárodní železniční přepravu zboží DIUM (č. 8700), a pro které odesílatel požádal o přistavení samostatného vozu nebo pro které použití samostatného vozu předepisují zákony a předpisy platné pro stanici odesílací. 2. Mimo to platí tento tarif také pro přepravu prázdných železničních vozů jako dopravních prostředků podle Jednotných právních předpisů CUV (COTIF, Připojek D) a podle ustanovení Tarif platí také pro mezinárodní přepravu v tranzitu přes Rakousko nebo Českou republiku, která spadá pod rozsah platnosti JPP CIM (čl. 1 CIM) a na které jsou zúčastněni RCA-AG a ČD Cargo, jestliže nemůže být použit žádný mezinárodní tarif, a platí se zvláštními podmínkami, které odpovídají vnitro tarifu, podmínkám prodeje a cenovým listům daného dopravce. 4. Tarif je možno speciálně dohodnout v zákaznických dohodách resp. ve zvláštní dohodě mezi zúčastněnými dopravci pro: nebezpečné zboží uvedené v RID (Přípojek C ke COTIF) ve třídách 1, 2, 4.2, 5.2, 6.2, 7 a 8, předměty, jejichž nakládka nebo přeprava způsobuje zvláštní těžkosti vzhledem k jejich rozměrům, hmotnosti nebo vlastnostem, s ohledem na zařízení nebo provozní prostředky i jen jednomu ze zúčastněných dopravců (např. zásilky s překročenou ložnou mírou), mimořádně dlouhé předměty, zásilky vyžadující použití více vozů nebo ochranného vozu, zásilky na hlubinových vozech, jakož i prázdné hlubinové vozy, zboží čísel NHM 8702, 8703, 8704 a 8706 na vozech, které poskytl dopravce, vozy zábavních podniků, přepravu kolejových vozidel na vlastních kolech (NHM ), zboží čísel NHM 8702, 8703, 8704 a 8706 na vozech, které poskytl zákazník, prázdné patrové vozy, které poskytl zákazník, prázdné patrové vozové jednotky, které poskytl zákazník, plošinové vozy, které poskytl zákazník, s více než dvěma nápravami a upravené pro přepravu automobilů, zboží na vozových jednotkách s ložnou délkou více než 27 m.

10 10 ÖCWT Tarif neplatí pro tranzitní zásilky, zásilky, u nichž odesílatel předepsal použití jiného tarifu, jen část zásilky, zásilky kombinované přepravy (UTI), zásilky s vojenským nákladním listem, zásilky živých zvířat (NHM ), přepravu zemřelých osob (NHM 9911). 2 Přepravní cesty Odesílatel je povinen zapsat do nákladního listu jednu z přepravních cest uvedených v tomto tarifu (Díl III). 3 Tarifní měna V tomto tarifu jsou sazby dovozného, dovozné a jiné poplatky uvedeny v EURO (EUR). 4 Zásady pro výpočet dovozného a doplňujících poplatků 1. Zboží podané s jedním nákladním listem tvoří jednu zásilku. 2. Dovozné se počítá za každou zásilku zvlášť. 3. Výpočet dovozného je závislý na: druhu zboží, hmotnosti zásilky, druhu použitého vozu, tarifní vzdálenosti. 4. Pokud není stanoveno jinak, počítá se do hmotnosti zásilky vše, co je podáno k přepravě (skutečná hmotnost). 5. Základem pro výpočet dovozného je v jednotlivých případech skutečná hmotnost zásilky nebo minimální hmotnost. 6. Skutečná hmotnost se pro výpočet dovozného zaokrouhluje (tarifní hmotnost): na tratích RCA a ČDC na celých 100 kg vzestupně. 7. Při přepravě zboží uvedeného v Roztřídění zboží (Díl III) se sazby dovozného vynásobí příslušným koeficientem. 8. Pro výpočet dovozného platí tyto minimální hmotnosti: Na tratích ČD vozy se 2 nápravami vozy s více než 2 nápravami Na tratích ÖBB vozy se 2 nápravami vozy s více než 2 nápravami Minimální hmotnost kg Minimální hmotnost kg Minimální hmotnost činí 10 tun na nápravu Minimální hmotnost 10 tun na nápravu se při nakládce zboží na více vozů nebo při použití ochranných vozů počítá podle počtu náprav všech vozů použitých k přepravě.

11 ÖCWT Na tratích ČD: leží-li tarifní hmotnost mezi dvěmi minimálními hmotnostmi, počítá se dovozné za tarifní hmotnost podle sazeb pro nižší hmotnostní stupeň, pokud dovozné za nejblíže vyšší minimální hmotnost podle sazeb vyššího hmotnostního stupně není levnější. 10. Dovozné se počítá za každý vůz s ohledem na minimální hmotnost podle sazeb dovozného uvedených v Dílu III za každý řez zvlášť. Dovozné a doplňující poplatky uvedené v tomto tarifu naobsahují DPH a jiné daně, které mohou být případně v jednotlivých zemích vybírány. DPH se vypočítá za celkovou sumu podléhající dani. 11. Dovozné vypočítané pro každý řez se zaokrouhluje na celý cent (1/100 EUR) k částkám pod 0,5 centů se nepřihlíží a částky od 0,5 centů se zaokrouhlují vzestupně. Pokud není stanoveno jinak, zaokrouhluje se při každém zvýšení nebo snížení dovozného až výsledek. 12. Je-li ve voze naloženo zboží více pozic NHM, platí následující ustanovení: a) Jsou-li skutečné dílčí hmotnosti zboží náležejícího k zásilce uvedeny v nákladním listě odděleně, vypočítá se dovozné za celou zásilku na základě tarifních ustanovení pro to zboží, jehož dílčí hmotnost je nejvyšší. Je-li součet dílčích hmotností zásilky zaokrouhlených na 100 kg nižší než minimální hmotnost daná pro použití příslušného hmotnostního stupně, připočítá se chybějící hmotnost k tomu zboží, jehož dílčí hmotnost je nejvyšší. b) Jsou-li skutečné dílčí hmotnosti zboží náležejícího k zásilce stejné nebo nejsou-li v nákladním listě uvedeny odděleně, vypočítá se dovozné za celkovou hmotnost zásilky na základě tarifních ustanovení pro to zboží, za jehož přepravu se vybere nejvyšší částka. 13. Sazby dovozného ČD a RCA AG obsahují poplatek za plnění celních předpisů. 14. Přirážky k dovoznému a doplňující poplatky jiné než uvedené tomto tarifu se vypočítají podle obchodních podmínek/tarifů/ceníků zúčastněných železnic.

12 12 ÖCWT Díl I. Oddíl 3 Zvláštní tarifní ustanovení 5 Kolejová vozidla na vlastních kolech, vozy zvláštní stavby Na tratích RCA AG se dovozné za vozy zvláštní stavby vypočítá na základě následujících vzorců: hnací vozidla (NHM 8601, 8602, 8603) základní dovozné 0.9 počet náprav nákladní vozy (NHM 8606) základní dovozné 0.4 počet náprav jiná kolejová vozidla (NHM 8604, 8605) základní dovozné 0.6 počet náprav Vozy zvláštní stavby na vlastních kolech ; Všeobecné vůz 240,- + 2,15/km 8606 Nákladní vozy vůz 180,- + 1,60/km Na tratích CDC při vývozu z ČR a) se vypočítané dovozné za přepravu v chladících vozech CDC řady Ibhps (826 1) a Ibhps (826 2) zvlášť dohodne. b) při použití vozu CDC řad Rnoos (352 3) a Rnooss-uz (352 2) se dovozné vypočítá za minimální hmotnost 53 tun, při použití vozů řad Roos (352 5, 352 6, 352 8), Ros (392 5), Laaps 430 8, 430 9) Laaps-y (430 9), Laars (430 6) a Snps (472 3, 472 4, 472 5) a dále vozy řady Sgnss (457 5) osázené paletami na kulatinu platí minimální hmotnost 47 tun. 6 Výpočet dovozného za přepravu zásilek ve vozech, které poskytl zákazník 1. Dovozné za přepravu zásilek ve vozech, které poskytl zákazník, se vypočítá na základě ustanovení 4 stejně jako u vozů, které poskytl dopravce 2. Dovozné za přepravu zásilek ve vozech, které poskytl zákazník, se na tratích ČD a RCA AG sníží o 15 %. 7 Výpočet dovozného za přepravu prázdných vozů jako dopravních prostředků Za přepravu prázdných vozů, které poskytl zákazník, jako dopravních prostředků (NHM 9921 a 9922) se dovozné vypočítá: na tratích ČD podle tabulek dovozného uvedených v Dílu III na tratích RCA AG podle tabulek dovozného uvedených v Dílu III tehdy, pokud může být prokázána přeprava před nebo po loženém běhu s RCA, podle tohoto tarifu Dovozné za všechny ostatní prázdné běhy se vypočítá na základě tarifních ustanovení zúčastněných dopravců.

13 ÖCWT 13 8 Nový podej (reexpedice) 1. U nově podaných zásilek dovážených do Česka nebo vyvážených z Česka se za úsek z pohraniční přechodové stanice do stanice nového podeje vybere bez ohledu na počet náprav nebo na zvýšení nebo snížení dovozného podle zvláštních tarifních ustanovení dovozné ve výši 59,83 EUR/vůz (ve stanici Horní Dvořiště 115,68 EUR/vůz). Při přepravě prázdných vozů, které poskytl zákazník, se toto ustanovení nepoužije. 2. Nový podej na tratích RCA AG je povolen pouze za předpokladu, že dovozné z/na rakouskou do/z české pohraniční stanice za původní přepravu i za přepravu po provedení nového podeje je zaplaceno stejným zákazníkem. Nový podej je v rámci tohoto tarifu povolen pouze jednou ve vyjmenovaných pohraničních stanicích: Při novém podeji v pohraničních stanicích se za následující úsek dovozné nepočítá: CDC - Horní Dvořiště - Břeclav - Znojmo *) *) *) *) *) *) RCA-AG - Bleiburg - Leibnitz - Rosenbach Bleiburg Gr. Spielfeld Gr. Rosenbach Gr. - Bleiburg - Leibnitz - Rosenbach *) Na tratích ČD: Nový podej se provádí při dovozu/vývozu do/z České republiky ve stanicích České Budějovice, Znojmo, Břeclav. V těchto případech se dovozné za úsek pohraniční přechodový bod stanice nového podeje vybere podle následující tabulky: Pohraniční přechodový bod Stanice nového podeje Dovozné v EUR/vůz Horní Dvořiště st. hr. České Budějovice 115,68 Znojmo st. hr. Znojmo 59,83 Břeclav st. hr. Břeclav 59,83

14 14 ÖCWT Díl II Roztřídění zboží Zboží, při jehož přepravě se při výpočtu dovozného použije zvyšující koeficient: Železnice Koeficient Zboží následujících tříd RID CDC Pro zásilky zboží NHM kódů 8703 a se na českých tratích dovozné vynásobí koeficientem 1,4. RCA AG

15 ÖCWT 15 Díl III Oddíl 1 Přepravní cesty z / do stanic RCA AG Horní Dvořiště st. hr. Summerau Gr. Znojmo st. hr. Unter Retzbach Gr. Břeclav st. hr. Bernhardsthal Gr. České Velenice st. hr. Gmünd Gr. z / do stanic CDC

16 16 ÖCWT Oddíl 2 Sazebník dovozného RCA - AG Dovozné za ložené vozy Tarifní vzdálenost Km EUR za tunu Dovozné za prázdné vozy Dovoz a vývoz *) EUR 2- EUR 4- Tarifní vzdálenost nápravové nápravové do Km vozy vozy EUR- do 8 náprav Do 20 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 82, *) pro CUV zásilky vybraných hlubinových vozů und vozů pro přepravu automobilů, po nebo před loženým během s RCA.

17 ÖCWT 17 Oddíl 2 RCA AG tranzit sazebník dovozného ( Platné v obouch přepravních směrech ) Pohraniční přechodová stanice Vzdálenost km Cena EUR /Tonne Summerau - Tarvisio C ,72 Bernhardsthal - Tarvisio C ,88 Summerau - S. Candido / Innichen ,16 Bernhardsthal - S. Candido / Innichen ,20 Summerau - Brennero / Brenner ,60 Bernhardsthal - Brennero / Brenner ,80 RCA AG Tranzit - Dovozné za prázdné vozy*) (Platné v obouch přepravních směrech ) Pohraniční přechodová stanice Vzdálenost km 2-nápravové vozy 4-nápravové vozy Vozy do 8- náprav Summerau - Tarvisio C Bernhardsthal - Tarvisio C Summerau - S. Candido / Innichen Bernhardsthal - S. Candido / Innichen Summerau - Brennero / Brenner Bernhardsthal - Brennero / Brenner *) pro CUV zásilky vybraných hlubinových vozů a vozů pro přepravu automobilů, po nebo před loženým během s RCA.

18 18 ÖCWT Oddíl 3 Přirážky k dovoznému RCA-AG (soukromé tratě) V přepravách s určitými stanicemi rakouských soukromých dopravců, které jsou v Jednotném kilometrovníku pro mezinárodní železniční dopravu zboží (DIUM AT) označené všeobecným odkazem 2, se dovozné za rakouské tratě zvýší o níže uvedené přirážky k dovoznému. Za přepravu prázdných vozů, které poskytl zákazník, se přirážka k dovoznému nepočítá. Číslo stanice 2-nápravové vozy, které poskytl dopravce za tunu (v EUR) , ; , U odesílání do nebo z určitých železničních stanic ÖBB, které slouží jen na základě zvláštních dohod a v DIUMu AT jsou označeny všeobecným odkazem 7 a specifickým odkazem p, připočítá se dovozné po použití eventuálního koeficientu v nákladním tarifu RCA, konvenční přeprava zásilek, oddíl přírážky k dovoznému a dovozné za přepravu z vlečky nebo na vlečku, číslice 3 uvedeného dovozného za zvláštních podmínek.

19 ÖCWT 19 Oddíl 4 Sazebníky dovozného CDC Sazebník dovozného CDC pro dovoz / vývoz Frachtsätze in EUR für kg tarifní vzdálenost v km 2-achsige Wagen Mehrachsige Wagen ,44 17, ,02 18, ,61 18, ,23 19, ,81 19, ,44 20, ,01 20, ,60 21, ,22 21, ,81 22, ,43 23, ,01 23, ,59 24, ,21 24, ,80 25, ,42 25, ,27 26, ,48 27, ,69 28, ,85 29, ,05 30, ,26 31, ,46 32, ,67 33, ,84 34, ,04 36, ,25 37, ,45 38, ,61 39, ,82 40, ,03 41, ,24 42, ,44 43, ,60 44, ,81 45, ,01 46, ,22 47, ,43 48, ,59 49, ,79 50, ,00 51, ,16 52, ,28 54,02

20 20 ÖCWT Oddíl 4 Sazebníky dovozného CDC Dovozné CDC za přepravu prázdných vozů, které poskytl zákazník NHM 9921 a 9922 (vývoz / dovoz) Tarifní vzdálenost v km 2-nápravové EUR / vůz více než 2-nápravové

21 ÖCWT 21 Oddíl 5 Přehled podmínek/tarifů/ceníků na tarifu zúčastněných dopravců Dopravce Podmínky/tarify/ceníky Kde je možno je najít ČD CARGO a.s. Jankovcova 1569/2c CZ Praha 7 RCA AG Erdberger Lände Wien Tarif pro přepravu vozových zásilek TR 1 (TVZ) Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD (SPP) Tvz. Nr. 7 Allgemeine Geschäftsbedingungen Tvz. Nr. 7b Beladetarif

22 22 ÖCWT Příloha 1 VPP-CIM (CIT) Všeobecné přepravní podmínky pro mezinárodní železniční nákladní přepravu 1. Výklad pojmů Pro účely těchto Všeobecných přepravních podmínek (VPP-CIM) označují pojmy: a) CIM Jednotné právní předpisy pro smluvou o mezinárodní železniční přepravě zboží, Přípojek B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF 1999), b) Dopravce smluvního nebo navazujícího dopravce, c) Výkonný dopravce dopravce, který s odesílatelem neuzavřel přepravní smlouvu, na něhož však dopravce podle písm. b) zcela nebo zčásti přenesl provádění železniční přepravy, d) Zákazník odesílatele a/nebo příjemce uvedeného v nákladním listu, e) Zákaznická dohoda dohodu uzavřenou mezi zákazníkem nebo třetí osobou na straně jedné a dopravcem na straně druhé, která upravuje jednu nebo více přeprav podléhajících Jednotným právním předpisům CIM, f) CIT - Mezinárodní výbor pro železniční dopravu, svaz podle švýcarského práva s právní subjektivitou, jehož cílem je zejména jednotné používání a standardizace mezinárodního železničního přepravního práva podle COTIF, g) Průvodce nákladním listem CIM dokument CIT, který obsahuje návod pro použití nákladního listu; je k dispozici rovněž na webových stránkách h) Kombinovaná doprava přeprava intermodálními přepravními jednotkami, při které je převážná část trasy zajištěna železnicí, vnitrozemskou nebo námořní plavbou a předchozí nebo následná přeprava část jiným způsobem. 2. Rozsah platnosti 2.1 VPP-CIM upravují právní vztah mezi dopravcem a zákazníkem při přepravách, které podléhají JPP CIM; použijí se rovněž v případě rozšíření rozsahu platnosti dle čl. 1 JPP CIM a ve všech případech dojednaných smluvními stranami. 2.2 Uzavřením přepravní smlouvy se VPP-CIM stávají její součástí. 2.3 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před VPP-CIM. 2.4 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka platí pouze do té míry, jak bylo výslovně dojednáno smluvními stranami. 3. Provádění přepravy 3.1 Dopravce může provádění přepravy zcela nebo částečně přenést na jednoho nebo více výkonných dopravců. Před zahájením přepravy musí dopravce uvést údaje o výkonném dopravci pouze na výslovnou žádost zákazníka. 3.2 V případě omezení přepravy může být provádění přepravy zcela nebo částečně přerušeno. Tato provozní omezení jsou příslušnému zákazníkovi bez prodlení sdělena písemnou formou. 4. Nákladní list 4.1 Není-li stanoveno jinak, přísluší vyplnění nákladního listu odesílateli. 4.2 Údaje pro použití nákladního listu jsou obsaženy v "Průvodci nákladním listem CIM". 4.3 Podle článku 6 9 JPP CIM může být nákladní list pořízen v elektronické podobě. Podrobnosti použití elektronického nákladního listu jsou upraveny mezi smluvními stranami zvláštní dohodou. Výtisky elektronického nákladního listu odpovídající běžnému nákladnímu listu budou smluvními stranami uznány stejně jako papírový nákladní list. 5. Přistavení vozů dopravcem 5.1 Objedná-li zákazník u dopravce přistavení vozů, intermodálních přepravních jednotek a nakládacích pomůcek, odpovídá za správnost, přesnost a úplnost uvedených údajů, zejména pokud se týká souladu jeho objednávky s plánovanou přepravou. 5.2 Dopravce poskytne vozy, intermodální přepravní jednotky nebo vhodné nákladací pomůcky v rámci smluvních podmínek a v dostupné kapacitě. Dodaný materiál je v takovém technickém stavu a v takové čistotě, která umožňuje plánované použití. Zákazník prověří dodaný materiál z hlediska zjevných vad. Neprodleně sdělí dopravci veškeré zjištěné závady. 5.3 Zákazník používá dodaný materiál pouze v rámci plánované přepravy. 5.4 Zákazník ručí za škody (ztráty a poškození) vzniklé na dodaném materiálu nezávisle na tom, byla-li tato škoda způsobena přímo jím nebo jím zmocněnou třetí osobou.

23 ÖCWT Nakládka a vykládka 6.1 Nebylo-li ujednáno jinak, náleží nakládka odesílateli a vykládka příjemci. 6.2 Nebylo-li ujednáno jinak, zahrnuje v kombinované přepravě povinnost zákazníka naložit a vyložit zboží podle odst. 6.1 rovněž překládku intermodální přepravní jednotky na resp. z vozu. 6.3 S výhradou závazných zákonných ustanovení nebo zvláštní dohody platí pro volbu typu vozu, nakládky a vykládky zboží a pro vrácení vozu předpisy dopravce. Zákazník je zejména povinen vrátit vozy v přiměřeně vyčištěném stavu. 6.4 Odesílatel upevní na jryté vozy závěry, pokud je toto upraveno vnitrostátním právem nebo bylo ujednáno mezi dopravcem a odesílatelem. Odesílatel je povinen umístit závěry na velkých kontejnerech, výměnných nástavbách, sedlových návěsech nebo jiných uzavřených přepravních jednotkách používaných v kombinované přepravě. Při určitých druzích přepravy je možné na základě dohody mezi dopravcem a odesílatelem upustit od upevňování závěr. 6.5 Nebylo-li z hlediska lhůt nakládky a vykládky ujednáno jinak, platí předpisy dopravce. 6.6 Pokud došlo ke znečištění místa nakládky a příjezdových cest zákazníkem, je povinen je neprodleně na vlastní náklady vyčistit. 7. Balení Odesílatel je povinen zabalit zboží, vyžaduje-li to jeho povaha, tak, aby bylo během přepravy chráněno proti celkové nebo částečné ztrátě a proti poškození, a aby nemohlo způsobit zranění osobám ani poškodit provozní prostředky nebo ostatní zboží. Mimo to musí způsob balení odpovídat případným zvláštním ustanovením přepravce. 8. Náklady 8.1 Náklady hrazené zákazníkem zahrnují : a) přepravné, tj. veškeré náklady, kterými je uhrazen přepravní výkon mezi místem převzetí a místem dodávky; b) vedlejší poplatky, tj. náklady vztahující se k doplňkových výkonům poskytovaným dopravcem; c) cla, tj. cla, daně jakož i další částky vybírané celními a jinými správními úřady; d) ostatní náklady, které jsou na základě příslušných dokladů vyúčtovány dopravcem. Seznam běžných nákladů a jejich kódy jsou uvedeny v "Průvodci nákladním listem CIM". 8.2 Neexistují-li žádná zvláštní ujednání ve věci výpočtu nákladů, platí ceníky, tarify a podmínky dopravce, který podle přepravní smlouvy poskytuje příslušnou službu. 8.3 Kdo ponese jaké náklady je určeno poznámkou v nákladním listě podle "Průvodce nákladním listem CIM". V zákaznické dohodě lze upravit výlučné použití těchto údajů nebo jiných dodatků. Dopravce může od zákazníka vyžadovat zálohu na náklady nebo jiné záruky. 8.4 Je-li pro výpočet přepravného potřebné použít přepočet měn, použije se následující přepočítací kurs: - ke dni převzetí zboží pro náklady k tíži odesílatele - ke dni přichystání zboží pro náklady k tíži příjemce. 9. Dodací lhůty 9.1 Byla-li ujednána dodací lhůta mezi odesílatelem a dopravcem, neplatí prodloužené dodací lhůty uvedené v bodě Pro záslky, které a) jsou přepravovány na tratích s rozdílným rozchodem, b) jsou přepravovány po moři nebo po vnitrozemských vodních cestách, c) jsou přepravovány po silnici, neexistuje-li železniční spojení, je stanoveno trvání prodloužených dodacích lhůt podle čl. 16 CIM podle místně platných a řádně zveřejněných předpisů. 9.3 V případě neobvyklých okolností, které mají za následek neobvyklý nárůst provozu nebo neobvyklé provozní těžkosti, upravuje se trvání prodloužených lhůt podle řádně zveřejněných sdělení dopravce nebo jemu nadřízených úřadů. 10. Dodatečné příkazy a pokyny 10.1 Příkazy odesílatele k dodatečné změně přepravní smlouvy jsou přípustné pouze v případě, pokud uvedl v nákladním listě poznámku: Příjemce není oprávněn disponovat se zbožím. Další poznámky k nákladnímu listu je možné ujednat zejména v Zákaznické dohodě Příkazy zákazníka k dodatečné změně přepravní smlouvy (čl. 18 a 19 CIM) a pokyny při přepravních a dodacích překážkách (čl. 20, 21 a 22 CIM) je třeba sepsat v souladu s "Průvodcem nákladním listem CIM" a rovněž je vydat v písemné formě (dopis, telefax, atd.) Zákazník je povinen přiložit ke svým dodatečným nařízením nebo pokynům druhopis nákladního listu. Při přepravních překážkách se druhopis nákladního listu přikládá pouze tehdy, jestliže zákazník změní přijemce nebo místo dodání.

24 24 ÖCWT Z důvodu časových úspor může zákazník při současném vyrozumění dopravce přímo informovat také výkonného dopravce V případě změny přepravní smlouvy, která má za následek, že přeprava, která má být ukončena mimo určitý celní prostor (např. EU), skončí v tomto celním prostoru nebo opačně, může být změna provedena pouze s předchozím souhlasem výstupního celního úřadu. 11. Převzetí k přepravě a dodání 11.1 Pro převzetí zboží k přepravě a pro obsluhu terminálu resp. místa nakládky nebo vlečky při odeslání jsou rozhodující dohody uzavřené mezi odesílatelem a dopravcem, který podle přepravní smlouvy přebírá zboží k přepravě. Kromě toho převzetí probíhá podle předpisů platných v místě převzetí zboží Pro dodání zboží a pro obsluhu terminálu resp. místa vykládky nebo vlečky jsou rozhodující dohody uzavřené mezi příjemcem a dopravcem, který podle přepravní smlouvy dodává zboží. Kromě toho dodání probíhá podle předpisů platných v místě dodání. 12. Reklamace Reklamace (čl. 43 CIM) musí být odůvodněné. Je třeba k nim přiložit veškeré doklady, které jsou nutné pro dokázání nároku, zejména pokud se týká hodnoty zboží. 13. Spory V případech sporů se strany snaží o smírné řešení; k tomu mohou dojednat narovnání, mediační nebo smírčí řízení, zvláště takové, které je upraveno pod titulem V Úmluvy COTIF. 14. Zachování důvěrnosti Byla-li v průběhu jednání jednou ze stran poskytnuta důvěrná informace, je druhá strana zavázána ji otevřeně nešířit nebo nepoužívat k jiným účelům, než pro které byla určena, nezávisle na tom, zda byla následně uzavřena smlouva či nikoli.

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Typ dokumentu Veřejný dokument Označení TVZ; 1154.00 Nahrazuje na rok 2013 Změna č. 0 Účinnost od 01. 01. 2014 Datum vydání 18. 12.

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6 ERIC 7 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6 Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vás oslovili s malou anketou týkající se

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5 ERIC 5 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5 Nové moduly CCIM / Nákladní list CIM pro kombinovanou přepravu (2.58.00) Nový modul v jazykových

Více

ERIC 11. Přehled úprav v modulech

ERIC 11. Přehled úprav v modulech ERIC 11 Věstník pro uživatele programů a mod u lů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 5. 12. 2011 stran: 6 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o speciální vánoční akci v podobě

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny,

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny, č. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu Změna: 295/2000 Sb. Vláda nařizuje k provedení 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP

Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP Vydání z 1.července 2006 Záznam o změnách Změna Číslo Účinnost od opravil dne podpis PRACOVNÍ PŘEKLAD zpracováno podle originálů CONTRAT UNIFORME D UTILISATION

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu na tratích Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Účinnost od 1. 1. 2007 Schválil: Bc. Jan Hruška provozní ředitel Vypracoval: Zdeněk Konečný,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček 1. Působnost a platnost Obecných obchodních podmínek 1.1. Obecné obchodní podmínky společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING (dále jen ceník ) PLATNÝ OD 24. 8. 2015 Není-li uvedeno jinak, není v cenách zahrnuto DPH ve výši 21%. OBSAH STĚHOVÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR NEBO FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ S VOZEM

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 20. března 2013 Čj. ČTÚ-7 673/2013-610/IV. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky FASTENERS Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost FASTENERS CZ, a.s. se sídlem na Florenci 1685/9, Praha 1, PSČ

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

ERIC. Akční nabídka. Nová funkce

ERIC. Akční nabídka. Nová funkce ERIC V ě s t n í k p r o u ž i v a t e l e p r o g r a m ů a m o d u l ů E R I C 4 Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 5. 5. 2014 stran: 5 Akční nabídka Nová GPS jednotka pro sledování železničních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

Všeobecné podmínky Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu železnice-silnice (UIRR) platné od 1. července 1999.

Všeobecné podmínky Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu železnice-silnice (UIRR) platné od 1. července 1999. Všeobecné podmínky Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu železnice-silnice (UIRR) platné od 1. července 1999 Preambule Tyto Všeobecné podmínky UIRR upravují vztahy mezi společností pro

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), upravují vztahy mezi smluvními stranami

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. dubna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 2

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 2 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i8r6v-bpxiw Témata pro prezentace skupin k POM logistika 1. Situace v nákladní

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Obchodní podmínky. 1. Základní ustanovení. 2. Kupující. 3. Zboží a ceny. 4. Objednávka zboží. 5. Dodání zboží

Obchodní podmínky. 1. Základní ustanovení. 2. Kupující. 3. Zboží a ceny. 4. Objednávka zboží. 5. Dodání zboží Obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují smluvní vztah v internetovém obchodě www.fragariacoffee.cz mezi společností FRAGARIA COFFEE s.r.o. (dále jen

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více