ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN /8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8"

Transkript

1 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN /8

2

3 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta Výpisy z usnesení rady Požární prevence Internet pro nezaměstnané Společenská kronika Oznámení lékaře Otázky pro Rosické TS Domácí násilí Zapomenuté zajímavosti Právnická poradna Kulturní přehled Střípky Co vzkázali rodiče škole Zdraví je můj kamarád Školní vzdělávací program Informace pro rodiče prvňáků Program kina Panorama Poděkování Co nového v DDM Zveme vás do knihovny Rosice našima očima Kuželky MS juniorů Závody ve sportovní gymnastice Sběratelské obory přírodniny Zamačkávám budík, v polospánku se soukám do kalhot, zápasím s oschlým rohlíkem, zubním kartáčkem, zašmodrchanou tkaničkou, ve chvatu a poklusu, jen abych všechno stihnul. Nepřipomíná vám to něco? Už jste taky naskočili do toho každodenního rychlíku? Taky chcete všechno stihnout a přitom ani nemáte čas rozhlédnout se okolo sebe, přivonět ke kytkám, přečíst si pěknou knížku, nebo se zastavit k babičce na buchty. V uspěchaném předklonu si prý člověk deformuje páteř, mnohdy dělá spoustu chyb a třeba zmaří i lidský život. Už proto milí čtenáři nespěchejte! Letošní léto si vychutnejte v klidu a pohodě a přibalte si k tomu i váš zpravodaj. Nakonec nám prosím promiňte chyby, kterých jsme se právě díky uspěchané korektuře dopustili v čísle minulém. Přeji vám krásné prázdniny. Lukáš Volánek editorial ROSA Na tomto čísle spolupracovali: Michal Eliáš, Jarmila Kváčalová, Monika Rovná, Radek Eliáš, Petr Klíma, Jaroslav Dytrych, Jaroslav Macháček, Lucie Kristková, Miloš Dvořák, Petr Lukáš, Antonín Růžička, Petr Hlaváč, Aleš Palko, Petronela Sojková, Josef Humpolíček, Magda Hasoňová, Roman Pelikán, Jana Šildbergerová, Vladimír Bartoš, Věra Patočková, Radek Drnovský, Jitka Mičánková, Mirka Murycová. ROSA Rosický zpravodaj Vydává Kulturní informační centrum Rosice Červenec Srpen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Cena 5 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Sazba: Michal Eliáš, Tisk: BRKO Titulní strana: Rosické koupaliště Foto: Michal Eliáš ROSA 6/05 3

4 odpovídá... NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu MěÚ, na tel. č , nebo em na adresu Otázky položila Magda Hasoňová Pane starosto, zástupci města Rosice se zúčastnili v měsíci květnu setkání spřátelených měst v Lotyšsku. Jaké poznatky a zkušenosti jste pro město přivezli? Setkání zástupců partnerských měst Rosice, Lainate a Strenči proběhlo ve dnech května 2005 v lotyšském Strenči. Šlo již o třetí setkání těchto měst. První bylo v roce 2003 v Itálii, druhé v loňském roce u nás v Rosicích. Spolupráce měst se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie v rámci programu Town twinning. Rosická delegace odjela do Lotyšska 18. května ve složení doporučeném podmínkami grantu EU zástupci vedení města, samosprávy i státní správy, školství, místních podnikatelů, mládeže a kulturních souborů rosického regionu. Druhý den ráno jsme dorazili do Rigy, hlavního města Lotyšské republiky, a byli přijati v prostorách ambasády ČR panem velvyslancem České republiky. Po krátké besedě o historii Lotyšska a probíhající spolupráci mezi partnerskými městy, jsme absolvovali prohlídku historického centra Rigy. Odpoledne jsme byli ve Strenči přivítáni paní starostkou Inge Esite a společně s p. velvyslancem ČR zahájili v aule střední školy výstavu o historii i současnosti naší republiky. 20. května proběhl ve vyzdobené aule školy slavnostní akt podpisu vzájemných dohod o spolupráci mezi našimi partnerskými městy. Obsahem dohody mezi městem Rosice a městem Strenči je především rozvíjení spolupráce v oblasti kultury, sportu, školství a vzájemného setkávání obyvatel obou států. Obdobná dohoda byla uzavřena mezi městy Strenči a Lainate. Následovala volná beseda s představením historie i současnosti zúčastněných měst a obsáhlá diskuse o řešení problematiky základního a středního školství. Navečer jsme se zúčastnili prohlídky místní hasičské zbrojnice, luteránského kostela, mateřské, základní a hudební školy a historických budov psychiatrické léčebny. Areál léčebny 4 ROSA 6/05

5 byl zprovozněn již v roce 1906 a je národní kulturní památkou Lotyšska. Další den byl pro Strenči sváteční. Probíhala tradiční slavnost vorařů na řece Gauja. Dopoledne připlul po řece dlouhý vor z dřevěných klád, vázaný podle vzoru starých dopravců dřeva. V čele posádky byla bývalá starostka města, paní Velga Graumane předsedkyně Svazu vorařů Lotyšska. Vor zakotvil u břehu řeky blízko velkého amfiteátru, kde probíhal až do noci kulturní program. Součástí programu bylo i vystoupení našich a italských souborů. Rosice reprezentovala skupina historického šermu Taranis. Šest obrněných rytířů předvedlo několik tvrdých soubojů, zakončených hromadnou bitvou všech proti všem. Vystoupení mělo velký úspěch. Potlesk vyvolalo i předvedené taneční umění rosické mládeže. Místní soubory předvedly ukázky tradičních národních tanců a písní. Poslední den byl věnován především diskusím a praktickým ukázkám ochrany životního prostředí. Navštívili jsme lesní arboretum, kde jsou připravovány sazenice dřevin pro obnovu místních lesů a odpoledne se přesunuli do severní části Lotyšska k prohlídce chráněné krajinné oblasti biosférické rezervace Severní Vidzeme. Zde jsme měli mimo jiné i možnost vyzkoušení čisté osvěžující vody severního Baltu. Večer se konalo závěrečné posezení všech účastníků mezinárodního setkání. Byly předány upomínkové předměty, proběhlo závěrečné shrnutí setkání s nápady pro budoucí rozvoj spolupráce a nakonec oficiální rozloučení všech zúčastněných. Poznatky a zkušenosti, které jsme pro město přivezli, je možno rozdělit do několika oblastí. Zásadním důvodem setkávání delegací z různých zemí Evropy je vzájemná výměna a poznávání historie i současnosti národní kultury států EU, řešení problémů veřejné správy, podnikatelských aktivit, školství, sportu, ochrany životního prostředí ap. Za zmínku stojí i poznání lotyšské krajiny. Je naprosto odlišná od naší. Je velice plochá, hustě zalesněná především listnatými a borovými lesy s množstvím zamokřených ploch. Vzduch je vlivem absence velkých průmyslových podniků a nízkou hustotou dopravy neuvěřitelně čistý a průzračný ( alespoň na venkově). Lotyšsko patří k dynamicky se rozvíjejícím zemím a má potenciál být plnohodnotnou součástí uskupení států Evropské unie. Máme zájem v započaté spolupráci nadále pokračovat, popřípadě i hledat kontakty na spolupráci s dalšími zeměmi EU. Ing. Petr Klíma starosta ROSA 6/05 5

6 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 62/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru dopravy b) informaci o otevření koupaliště od Souhlasí a) se schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Komunikace a inženýrské sítě Rosice, dostavba sídliště Husova b) s předložením smlouvy firmou E.ON o úhradě oprávněných nákladů, spojených s výstavbou a úpravami distribuční soustavy v lokalitě Husova c) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a p. Jaroslavem Hermanem, Brno, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro objekt radnice Rosice vytápění d) s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje ve výši Kč Správě zámku Rosice na restaurování inzerce a konzervování fasády a arkád vnitřního nádvoří Rosického zámku e) s pronájmem pozemku p. č. 2392/6 o výměře cca 55 m 2 manželům Koblížkovým na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem 2 Kč/m 2 /rok f) s převedením užívacího práva k bytu č. 4, Brněnská 384 g) s úpravou půjčovní doby knihovny v měsíci červenci a srpnu a to výměnou pátku se čtvrtkem h) s úpravou pracovní doby stanoviště velkoobjemových kontejnerů od na ul. Sportovní i) se zvláštním užíváním komunikace, využitím prostranství a parkoviště před zámkem k umístění startovní rampy za účelem slavnostního startu a cíle Brněnské rallye, konané v Rosicích dne a s využitím prostor před zimním stadionem k postavení servisní zóny. 3. Nesouhlasí a) s uzavřením smlouvy o napojení na místní komunikaci U Boží muky b) s uzavřením dodatku č. 1 a smlouvy nájemní a o budoucí smlouvě kupní s Vírským oblastním vodovodem. 4. Rozhodla a) že zpracovatelem Plánu odpadového hospodářství města bude Město Rosice. Dobu, na kterou se POH zpracuje, stanovuje rada na období Schvaluje a) finanční částku ve výši Kč z položky dary Klubu důchodců na ozdravný pobyt v Novém Městě na Moravě. 6. Doporučuje SERVIS A PRODEJ POČÍTAČŮ Tel.: , WWW: a) zastupitelstvu prodej garáží u tělocvičny. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé 6 ROSA 6/05

7 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 63/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru regionálního rozvoje b) zprávu o činnosti odboru životního prostředí. 2. Jmenuje a) skupinu řešitelů pro zpracování plánu odpadového hospodářství města ve složení RNDr. Dalibor Kolčava, Josef Hájek, Petr Hlaváč, Jana Trojanová, Irena Hvězdová. 3. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva bezplatně užít Technické limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Brno-venkov a Přírodní limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Brno-venkov b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva bezplatně užít Účelové katastrální mapy c) s uzavřením smluv mezi městem Rosice a Ústavem archeologické památkové péče Brno, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu u akcí Rosice, dostavba sídliště Husova technická infrastruktura a ul. Stará Výstavby inženýrských sítí d) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Rusín a spol. s r. o. Tetčice, jejímž předmětem je provedení inženýrských sítí v ul. Stará, cena Kč e) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Funny Sport Zlín na dodávku a montáž víceúčelového hřiště a malé U-rampy v celkové ceně Kč, včetně DPH f) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Jihomoravským krajem a Základní školou Rosice o poskytnutí podpory z rozpočtových příspěvků JmK k realizaci projektu Přírodní zahrada ve výši Kč g) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Hasičským záchranným sborem JmK o převodu ochranných roušek do majetku města h) s vyřazením majetku a se zvoleným způsobem likvidace dle zápisu likvidační komise a s likvidací majetku, který navrhuje ředitel ZŠ Rosice i) se zastavěním lokality Husova čtvrť za předpokladu zachování kapacity inženýrských sítí pro 48 bytových jednotek pro potřeby města s tím, že zahájení výstavby inženýrských sítí v této lokalitě se předpokládá v roce 2005 po řádném výběrovém řízení dodavatele. 4. Vybrala a) firmu Silniční stavby, Brno na realizaci stavby víceúčelové hřiště k. ú. Rosice, par.č. 1557/50 zpevněné plochy v celkové ceně Kč. 5. Doporučuje a) vyřadit z majetku města pozemek p. č. 961, ke kterému není možno doložit nabývací tituly, pozemek je registrován na LV Pověřuje a) místostarostu Ing. Jaroslava Dytrycha zastupováním města ve věci koupě objektu Sklárny v Rosicích. 7. Schvaluje a) zadávací řízení na veřejnou zakázku Dostavba sídliště Husova v Rosicích výstavba inženýrských sítí. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek Hana Vltavská Palzerová ověřovatelé ROSA 6/05 7

8 na aktuální téma ZPŮSOB VAROVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI K varování občanů a firem na území města slouží sirény ovládané dálkově z operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému za použití signálu výstrahy (opakovaný kolísavý tón). Náhradními prostředky varování jsou megafony ve vozidlech jednotek PO a policie ČR s možností verbálního sdělení. Bezprostředně po varování následuje poskytnutí tísňové informace, tj. sdělení, co se stalo, co se má dělat, jak se chránit atd. Tísňovou informaci obdrží občané Rosic zejména prostřednictvím místního rozhlasu, kabelové televize a z megafonů složek integrovaného záchranného systému. Podle charakteru události může být tísňová informace sdělována také osobně nebo vyvěšením na veřejné desce. Při mimořádných událostech většího rozsahu a při vyhlášení krizového stavu je zpravidla využito veřejnoprávních sdělovacích prostředků Český rozhlas 1 a Česká televize. ČT1 Brno Kojál, kanál 29; ČT1 Mikulov (Pálava), kanál 26; ČT1 Svitavy, kanál 24. Čro1 Brno Kojál 95,1 MHz. Josef Humpolíček referent krizového řízení MěÚ inzerce Ing. Rudolf Rybníček obchodní zástupce Allianz pojišťovny, a.s. IČO: května 706, Rosice Tel.: Mobil: Pojištění osob Penzijní připojištění Cestovní pojištění Pojištění vozidel Pojištění majetku Stavební spoření Kdykoliv na základě telefonické domluvy Těšíme se na Vaši návštěvu POJIŠŤOVNA, A.S. Cestovní pojištění Kapitálové životní spoření s možností pojištění Spoření a pojištění dětí Vkladové pojištění Konto Stavební spoření Wüstenrot Pojištění aut, bytů, rodinných domů Petr Wehrenberg Mrštíkova 595, Rosice tel.: mobil: ROSA 6/05

9 INTERNET PRO NEZAMĚSTNANÉ ZDARMA Z Informačního místa pro podnikatele Okresní hospodářská komora Brno-venkov rozšířila stávající Informační místo pro podnikatele o místo internetové. Nabídka využití internetových informačních služeb je doplněna o další cílovou skupinu nezaměstnané, kteří jsou evidovaní na ÚP Brno-venkov. Nezaměstnaní tak mohou získat další možnost při hledání vhodného zaměstnání nebo vzdělávání. Ne každý má k dispozici internet, pro jiné je toto médium ještě stále velkou neznámou, protože doposud ho při své práci nevyužívali. K zabezpečení této aktivity je k dispozici kancelář s odpovídajícím technickým vybavením a připojením na internet a proškolená pracovnice OHK Brno-venkov, která zabezpečuje celkový provoz a pomůže případným zájemcům v orientaci práce na počítači a internetu, zřídit vlastní . schránku, umět si stáhnout požadovaná data, poskytnou seznam příslušných webových stránek. Poradí, jak vypracovat strukturovaný životopis, jak se připravit na pohovor či konkurz, jak napsat spekulativní dopis apod. Veškeré vyjmenované informace a služby jsou v rámci tohoto projektu poskytovány formou veřejné služby zdarma. Internet je pro nezaměstnané přístupný na základě předložení průkazky uchazeče o zaměstnání ve spojení s občanským průkazem. Z organizačních důvodů je třeba si tuto službu osobně nebo telefonicky objednat. Na InMP byl pro tyto aktivity vyhrazen čtvrtek v dopoledních hodinách na těchto adresách: Tišnov, Radniční 14, tel Kuřim, Jungmannova 968, tel Židlochovice, Nádražní 3, tel Pohořelice, Vídeňská 699, tel Brno, Dvořákova 14, tel Ing. Naďa Šiblová ERM Rosice Tel , mob informujeme inzerce Super ceny na povinné ručení vozidel u ČSOB pojišťovny pro rok 2005: Pozor! Dále nabízíme : Obsah Do 1000 ccm Nad 1000 Nad 1350 Nad 1850 Nad Stáří vozidla do 1350ccm do1850 ccm do 2500 ccm 2500 ccm do 10let včetně a více let Bonus cenu dále sníží až o 25%! Českomoravská stavební spořitelna (spoření s liškou) smlouvy, výpovědi, poradenství, úvěry již od 4,8%, i po novele nejvýnosnější spoření, státní podpora až 3000 Kč CREDIT SUISSE penzijní fond dříve Vojenský otevřený PF- penzijní připojištění, smlouvy, úpravy, výpovědi, poradenství, státní podpora až 150 Kč měsíčně, snížení daň. základu ČSOB Pojišťovna POVINNÉ RUČENÍ NA VOZIDLA, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ DOMU, DOMÁCNOSTÍ, CHAT ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ dětí i dospělých se spořením POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE VŮČI ZAMĚSTNAVATELI CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ na Slovensko i do zahraničí Pozor! Mgr. Jana Vodičková, Neslovická 352, Tetčice mobil tel.: Prac.doba : Dle telefonické domluvy ROSA 6/05 9

10 Jarmila Zemánková ČSOB pojišťovna, a.s. Od % sleva na povinném ručení v okrese Brno venkov a 20% sleva na auta starší 10 let životní pojištění, pojištění majetku (stavby, domácnosti, auta) ČSOB penzijní fond STABILITA, PROGRES penzijní spoření se státním příspěvkem až 150 Kč měsíčně Českomoravská stavební spořitelna Úvěrová nabídka TOPKREDIT s 0% akontací Stavební spoření se státní podporou až Kč ročně Poloviční úhrada za uzavření smlouvy pro mladé do 18 let Nová nabídka hypoúvěr dlouhodobé splácení, nízké měsíční splátky ČMHB, a.s. Vyřizování hypotečních úvěrů na veškeré nemovitosti Realitní kancelář Prodej bytu 2+1 v OV v Rosicích Kč Pronájem oploceného pozemku 300 m 2 v průmyslovém areálu v Rosicích Pronájem skladovací nebo výrobní plochy m 2 v Brně Prodej zahrady cca 130 m 2 v Rosicích vhodné i ke stavbě garáže RD ve Zbraslavi u Brna cena Kč Byt 1+1 v OV cena Kč Avon kosmetika Přijďte se informovat o novinkách, vyzkoušet výrobky a objednat zboží za výhodné ceny Možnost registrace a vlastních objednávek se slevou POZOR ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY Pondělí, středa hod. Čtvrtek hod. Dovolená Mimo uvedenou dobu nás kontaktujte na níže uvedených telefonech Tel., fax: , mobil: Těšíme se na Vaši návštěvu v ROSICÍCH, TYRŠOVA 219

11 Dne 4. srpna 2005 vzpomeneme 5. výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana Zdeňka Wasserbauera. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Dne 19. srpna 2005 uplyne 20 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Josefa Dobšíka a 21. srpna uplyne 25 let od úmrtí naší tety paní Marie Příhodové, rozené Holubové. společenská kronika S úctou a láskou vzpomínají Manželka Alena, děti a vnoučata Stále vzpomínají Rodiny Dobšíkova, Stejskalova a Příhodova Dne 27. července 2005 tomu bude již rok, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček pan Vojtěch Vlček. Děkujeme všem známým za tichou vzpomínku. Manželka, syn a dcera s rodinami 24 července uplyne 5 let od úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a kamaráda pana Jana Krupici Co nyní Ti můžeme k Tvým narozeninám dát? Jen kytičku květů na Tvůj hrob a s láskou vzpomínat. Dne 24. července 2005 je tomu 5 roků, co nás navždy opustil a 31. srpna 2005 by se dožil 38 let náš milovaný syn, bratr a strýc pan Jiří Urban. Stále vzpomínají Rodiče a sourozenci Vzpomíná manželka a dcery Monika a Jana s rodinami paní Marie Pešové. Největší láska na světě umírá, když oko matčino se navždy zavírá. Dne 23. srpna 2005 vzpomeneme nedožitých 100. narozenin naší maminky, babičky a prababičky S láskou a úctou vzpomínají Dcera a syn s rodinami Dne 1. srpna 2005 uplyne rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jan Gross a 12. srpna 2005 vzpomeneme jeho nedožitých 70. let. Stále vzpomínají Manželka Drahoslava Syn Jiří Dcera Jana s manželem Vnuci Jaroslav, Jan a Radek ROSA 6/05 11

12 Řádková inzerce Prodám litinovou nepoužívanou čtyřnožcovou hoblovku, stůl: 350 x 1480 mm, stavitelný po 0,01 mm ve výškách mm a další příslušenství. Tel.: (po 15. hod.) Mladí manželé s dítětem hledají podnájem v Rosicích, příp. v blízkém okolí. Inf.: Prodám DB 1+1 v Rosicích, ul. Kaštanova, 3./6. p., výtah, sklep. Pěkný byt, CP 45 m 2, v pokoji plovoucí podlaha, žaluzie, zasklená lodžie. Cena Kč Tel.:

13 SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ Milí a vážení spolužáci, uběhlo hodně času a léta nás posunula do role šedesátníků. Předpokládám, že velká většina z nás má k dispozici Rosický zpravodaj a proto využívám této, dá se říci jediné možnosti, jak Vás kontaktovat. Naše první a také poslední setkání po 36 letech se uskutečnilo před 10 lety v Rosicích na koupališti. Rád bych se s Vámi sešel a zavzpomínal na všechno pěkné, co jsme společně prožili. Navrhuji se setkat v sobotu 10. září 2005, v hodin, v restauraci U Kroupů na Brněnské ulici. Srdečně Vás všechny zvu a těším se na setkání s Vámi Milan Veselý ZUŠ Žlutice tel.: privát: večer mobil: OZNÁMENÍ LÉKAŘE MUDr. Blanka Ondroušková, psychiatrická ambulance, Wolkerova 112, Rosice oznamuje, že nebude ordinovat z důvodu dovolené v tyto dny: LEASING AUTOMOBILŮ S NÁMI UŠETŘÍTE Informujte se o naší!!! VÝHODNÉ NABÍDCE!!! Volejte ! S NÁMI UŠETŘÍTE! BUDETE STAVĚT, RENOVOVAT? Nabízíme nákup a dovoz veškerého stavebního materiálu se slevou 10 40% Volejte:

14 na aktuální téma DESET NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ Vážení občané! Rosické technické služby se staly za rok a půl svého působení nedílnou součástí života města. Naše pracovníky denně potkáváte v ulicích města a řada z vás naši práci pečlivě sleduje. Je to dobře a jsme tomu rádi. Občas nás zastavíte. Někdo poděkuje, někdo má připomínku, přání, někdy i výtku. Snažíme se reagovat rychle, pružně a v rámci svých možností tam, kde je to potřeba. Při rozhovoru s Vámi, občany města, se setkáváme s často opakujícími se dotazy týkajícími se nás a našich služeb. Jedná se zřejmě o záležitosti, které zajímají více občanů a proto využívám možnosti odpovědět veřejně prostřednictvím tohoto časopisu. Otevření koupaliště není jednoduchá záležitost a předchází mu řada nezbytných úkonů. Zejména z toho důvodu nelze otevřít koupaliště ze dne na den. V loňském roce jsme otevírali již 5. června a zájem v měsíci červnu byl mimořádně malý, prakticky žádný. V letošním roce bylo otevření areálu naplánováno na sobotu 18. června. I tento termín je z ekonomického hlediska příliš časný. Od okamžiku zahájení provozu, tedy spuštění úpravny vody, otevření stánku, hlídací služby, atp. jsou náklady na provoz koupaliště i při zavřeném areálu cca Kč denně. Pokud je z měsíce jeden týden teplo a tři týdny byť jen 20 stupňů, skončí celý provoz ztrátou v řádu statisíců. Důvodem je tedy nízká návštěvnost a malý zájem o koupání v měsíci červnu. 3. Proč mají všechny stanoviště velkoobjemových kontejnerů (VOK) otevřeno stejně? komunálního odpadu a to výhradně od občanů města Rosice. Ukládané odpady nesmí pocházet z podnikatelské činnosti a nesmí mít povahu nebezpečných odpadů (televizory, akumulátory, barvy, ledničky, atp.). Stavební suť je možno ukládat pouze výjimečně a ve velmi malém množství (max. 1 stavební kolečko). Dotovaná cena za uložení odpadu o objemu přibližně jednoho stavebního kolečka je městskou vyhláškou stanovena na 10 Kč vč. DPH. Občané, kteří potřebují zajistit likvidaci odpadů, které nesplňují podmínky pro uložení do VOK města, mohou využít nabídky naší firmy a objednat si přistavení kontejneru přímo na místo výskytu odpadu. 1. Kde mám hlásit závadu na veřejném osvětlení? Správu veřejného osvětlení města má na starosti naše firma. Opravu nesvítící lampy nejrychleji zajistíme, pokud závadu nahlásíte přímo nám, do Rosických TS s.r.o. Většinou jsme stavu svítidlo opravit následující den po nahlášení závady. 2. Proč jste letos koupaliště otevřeli až v polovině června? Od 1.července dochází k úpravě provozní doby na stanovišti Sportovní tak, aby Mrštíkova a Sportovní (tyto stanoviště jsou relativně blízko u sebe) měly otevřeno každé v jiný den. Pokryty tak budou s výjimkou neděle všechny dny v týdnu. Podobnou změnu chystáme po prázdninách i na stanovištích Tetčická a Zbýšovská. 4. Jaký odpad lze do městských VOK ukládat? Provoz na stanovištích VOK je dotován městem a tudíž se řídí městskou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště VOK jsou určeny pro sběr domovního 5. Před dům, na plochu veřejné zeleně, jsem nasázela okrasné keříky. Jak zabránit, aby mi je vaši pracovníci při sekání nezničili? Při své práci se snažíme chovat citlivě k přírodě a neničit to, co druhý vytvořil. Pokud mají naši pracovníci výsadbu zanesenou v mapách mají povinnost se jí vyhnout. Pokud o nově vysázené zeleni předem neví, může nastat problém. Určitě to neděláme schválně, ale sekat vibrujícím křovinořezem 5 dní v týdnu někdy i 10 hodin denně v horku a prachu je velmi namáhavá práce a stane se, že pracovník přes ochranný štít něco přehlédne, 14 ROSA 6/05

15 nebo nestačí sekačku včas zastavit. Doporučuji všem, kdo chtějí poškození vlastními silami vysázených stromů a keřů zabránit, aby místo výrazně označili, případně k nám zavolali a přímo se domluvili s Mgr. Kubíčkem, který má naše sekáče na starosti. 6. Proč jsou některé travnaté plochy na Komenského náměstí neposekané? Problém neposekaných ploch na Komenského náměstí spočívá v zaparkovaných automobilech, které i přes osazené mobilní značky blokové čištění v místě parkují a znemožňují práci nejen sekáčů, ale i čistícího vozu. Při sekání křovinořezem létají kamínky až 20 metrů daleko a v minulosti jsme již několikrát řešili situaci, kdy naši pracovníci ve snaze splnit úkol neúmyslně poškodili opodál zaparkované vozidlo. Na to, abychom špatně zaparkovaná auta přikrývali, nemáme prostředky a čekat poblíž, až vozidlo odjede, dost dobře nemůžeme. Paradoxně řidič, který nerespektuje dopravní značení, si na nás pak ještě stěžuje, případně dokonce požaduje náhradu škody. 7. Proč nesečete veřejnou zeleň v Husově čtvrti? Zeleň kolem Husovy čtvrti nepatří dosud městu Rosice, tudíž nám je k sekání nezadalo, ani zadat nemůže. Posekání i jakoukoliv údržbu těchto ploch je nutno požadovat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brně. Jedině tento úřad může údržbu zeleně v Husově čtvrti objednat ať již u nás, nebo u kterékoliv jiné firmy. 8. Potřebuji zajistit stavební (nebo zahradnický) materiál v malém množství. Pomůžete mi? Rosické TS s.r.o. disponují velkými i malými nákladními vozy s dobrou svahovou dostupností i manévrovatelností. Stavební materiál (písky, štěrky, betonové směsi) nabízíme za ceny stejné jako od výrobců. Zahradní materiál (kůra, oblázky) za ceny bezkonkurečně nejlepší. Dopravu zajistíme i v malém množství. 9. Propadá se mi chodník před domem, kde mohu zajistit opravu? Chodník Vám rádi opravíme. Jedná-li se však o chodník v majetku města, musí nám opravu zadat Městský úřad, Odbor správy majetku. Svůj požadavek směřujte nejprve tam. V případě, že Rosické TS s.r.o., provozovna Na Mýtě 87, Rosice tel./fax: OSM opravu u nás zadá, realizujeme ji v nejkratší možné době. Pokud chcete opravu chodníku hradit ze svých prostředků, můžete se domlouvat přímo s námi. 10. Bude letos opět večerní koupání na koupališti? Ano, i v letošním roce plánujeme večerní provoz tři dny v týdnu: úterý, čtvrtek a sobota od do hodin. V případě zájmu a velmi teplých dnů můžeme zajistit večerní koupání i v další dny. Vážení občané, děkujeme Vám za zájem o naše služby. Jakékoliv připomínky formulované slušným a korektním způsobem s Vaší pomocí určitě vyřešíme! Petr H l a v á č ředitel Rosické TS s.r.o. Petr Hlaváč ředitel tel.: (zásadní připomínky a stížnosti, velké či dlouhodobé zakázky, veřejné osvětlení, městské VOK, provoz letního koupaliště) Martin Soural vedoucí provozu tel.: (autoprovoz a ostatní technika, kontejnerová doprava, řemeslné práce, opravy komunikací, stavební materiál, zimní údržba města) Mgr. Pavel Kubíček ved. zahradnických služeb tel.: (zahradnické práce, údržba veřejné zeleně, péče o čistotu města, stěhovací, vyklízecí a úklidové práce) ROSA 6/05 15

16 téma PREVENCE KRIMINALITY Domácí násilí II. Pro mnoho lidí není domov místem pohody a lásky. Naopak, je to pro ně místo strachu a bolesti, místo, kde jsou vystaveni útokům ze strany svých nejbližších. Co je domácí násilí? Je to násilí za zdmi domovů, odehrává se skrytě a v soukromí. Proto je také často řadu let utajeno. Domácí násilí může mít různé podoby: fyzické násilí: od fackování, kopání, škrcení, popálení... až po vraždu psychické násilí: vyvolávání strachu, ponižování, soustavná kontrola, izolace od přátel a známých, apod. sexuální násilí: znásilnění, vynucování sexuálních praktik, apod. ekonomické násilí: omezení přístupu k penězům, neposkytování prostředků na chod domácnosti, apod. V praxi jde vždy o kombinaci několika forem. Oběťmi domácího násilí se stávají nejčastěji lidé v produktivním věku, ale také staří lidé, zdravotně postižení a děti. Z výzkumu provedeného agenturou STEM v roce 2001 vyplývá, že: V České republice se každý šestý člověk setkal s násilím v rodině. Oběťmi domácího násilí jsou v 92 98% ženy, ve 2 5% muži V 69% případů tomuto násilí přihlížejí nezletilé děti. Pro domácí násilí je typické, že: je dlouhodobé a opakuje se má tendenci narůstat samo od sebe neustane Domácí násilí se odehrává v soukromí. Znamená to tedy, že jde o soukromý problém, do kterého bychom neměli zasahovat? Naopak, dochází při něm k porušování základních lidských práv, a proto je věcí veřejnou!!! Je to hádka, nebo domácí násilí? Může se zdát, že lidé, kteří volají policii k sobě domů, od ní čekají řešení svých osobních neshod a manželských krizí. Ale násilí přece není přijatelné nikde do konfliktů se dostáváme třeba i v práci. A bijeme snad kvůli tomu své spolupracovníky? Násilí souvisí s mocí když si někdo myslí, že může druhého trestat a kontrolovat, když začne zneužívat svou fyzickou nebo ekonomickou převahu, pak jde o násilí! Pokud násilník zjistí, že ho za násilí nečeká žádný trest, je velmi pravděpodobné, že je bude páchat znovu a s větší silou. Týrané ženy se většinou dlouho snaží situaci zvládat samy. Taková žena zavolá policii až tehdy, když je násilí neúnosné a ona má strach o sebe a své děti. Napadení manželem jsem poprvé oznámila na místní oddělení policie po čtyřech letech bití, a proto že jeho brutalita přesáhla to, na co jsem už byla zvyklá. První, co mi policisté řekli, bylo Neprovokovala jste manžela? Přes noc se zase usmíříte. Chcete opravdu podat trestní oznámení? Poté, co se muž dozvěděl, že jsem byla na policii, mě už nebil, ale začal mi vyhrožovat. Říkal třeba: mám chuť do tebe vrazit kudlu, uříznu ti hlavu... Koho se domácí násilí týká? Může se dotknout kohokoli. Statistiky potvrzují jeho výskyt ve všech sociálních skupinách od nejchudších, nevzdělaných až po ty nejbohatší a vysokoškolsky vzdělané. Netýká se jen tzv. problémových rodin, může být pečlivě skryto i navenek spořádané rodině. Nebuďte k domácímu násilí nevšímaví. Ať jste jeho účastníky nebo svědky oznamte jej na policii nebo alespoň vyhledejte odbornou pomoc. Kam se obrátit v případě nouze Zde uvádíme nejdůležitější telefonické kontakty kam se můžete v případě nouze obrátit: Nepřetržitý provoz Linka Bezpečí dětí a mládeže telefon: Senior linka telefon: Bílý kruh bezpečí (Brno) telefon: DONA linka (Praha) nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí telefon Věra Patočková 16 ROSA 6/05

17 ZAPOMENUTÉ ZAJÍMAVOSTI ROSIC V příspěvcích jednoho z našich čtenářů se vracíme zpět do historie našeho města. Zavzpomínejte i vy na drobné maličkosti, o které byste se rádi podělili s ostatními. Za domem č. 29 v ulici Úvoz vyvěral pramen vody. Byl tak silný, že vedle na hřbitově se těsně před pohřbem musela z některých domů odčerpat voda. K zemědělským usedlostem patřily sklepní prostory, které často zasahovaly pod prašné ulice. Tehdy sedlák přijel s naloženým koňským povozem před usedlost. Odstranil na cestě poklop a sypal brambory nebo řepu rovnou do sklepa. Za tkalcovnou pana Václava Utíkala, za domem č. 954 v ulici Úvoz se nacházela hluboká zděná studna, při přestavbě domu však byla zasypána. Na říčce Bobravě byl přímo v Rosicích malý ostrov. Říkalo se mu ostrůvek. Byl obydlen. Obyvatelé této exotické rosické lokality zde chovali dosti kačen a slepic. Ostrůvek se nacházel asi v místě dnešního nádvoří firmy Trans Moravia. Antonín Růžička Blíží se výročí 100 let od povýšení Rosic na město. Rádi bychom u této příležitosti uspořádali materiál pro publikaci o historii vývoje i současném životě našeho města. Velmi prosím všechny pamětníky o krátké vzpomínky v psané podobě či o zapůjčení fotografických, filmových či tištěných materiálů. Kontakt: KIC Palackého nám. 45, Rosice, . Důkazem vašeho zájmu o historii našeho města byla výstava Rosice osvobozené uspořádaná u příležitosti 60. výročí osvobození. Ještě jedenkrát velice děkuji manželům Dolíhalovým, paní Smělíkové a paní Sobolové za zapůjčení fotografických materiálů. z vašich dopisů V archívu pana Tondla se nám podařilo objevit unikátní snímky výše zmiňovaného rosického Ostrůvku. Děkuji za zapůjčení fotografií. Lukáš Volánek ROSA 6/05 17

18 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Otázka: Pracuji ve velkém soukromém podniku, který má před vstupem do budovy parkoviště, vyhrazené pro zaměstnance, a které se nachází na pozemku patřícím zaměstnavateli. Parkoviště je nehlídané. Na tomto parkovišti mi bylo odcizeno moje osobní auto, které jsem používal na cestu do práce a zpět. Je zaměstnavatel povinen uhradit mi škodu za zcizený automobil? Odpověď: Podle zákoníku práce je sice zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnou úschovu svršku a osobních předmětů, které zaměstnanec obvykle nosí do zaměstnání, jakož i obvyklých dopravních prostředků, které zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět. Za obvyklý dopravní prostředek k cestě do zaměstnání a zpět se pro tento účel nepovažuje osobní automobil zaměstnance. Zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které zaměstnanec nebo veškeré osoby, které jsou činny na jeho pracovišti, odložili při plnění pracovních úkolů nebo Ladislav N., Rosice v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Za věci, které se do zaměstnání obvykle nenosí, např. větší částka peněz, klenoty nebo cennosti, které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, např. do trezoru, odpovídá zaměstnavatel jen do částky Kč. Pokud by tato škoda ale byla způsobena jiným zaměstnancem téhož zaměstnavatele nebo převzal-li zaměstnavatel neobvyklé věci do zvláštní úschovy, hradí zaměstnavatel škodu bez omezení. Obecně by se dalo říci, že prokázalo-li by se, že Váš osobní automobil odcizil zaměstnanec téhož zaměstnavatele, byl by Váš zaměstnavatel povinen uhradit Vám celou škodu bez omezení. Stejně by byl povinen v případě, že byste měl zaparkovaný automobil na hlídaném parkovišti, které zřídil Váš zaměstnavatel. V případě, že zaměstnavatel umožňuje svým zaměstnancům parkování na nehlídaném parkovišti, i když vybudovaném pro své zaměstnance, odpovídá jen do částky Kč. Při odcizení Vašeho vozidla z veřejného parkoviště, byť vyhrazeného pro potřeby zaměstnavatele, neodpovídá zaměstnavatel za škodu na takto zaparkovaném a odcizeném automobilu svého zaměstnance vůbec. Podotýkám, že nárok na náhradu škody zanikne, jestliže zaměstnanec o ni neuvědomí zaměstnavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Palackého nám Rosice tel inzerce 18 ROSA 6/05

19 BYTOVÝ DŮM ROSICE LOKALITA KAMÍNKY II, STAVBA ZAHÁJENA Nabízíme prodej bytů do osobního vlastnictví v bytovém domě o dvaceti bytových jednotkách, zrcadlově převrácený ke stávajícímu bytovému domu. Deset bytů 2+KK o ploše m 2 a osm bytů 3+KK o ploše m 2, za cenu Kč/m 2 5 přízemních bytů se prodává se zahradou která není součástí ceny bytu. Cena zahrady činí 550 Kč/m 2 Stavba zahájena, termín kolaudace 10, 11/2005 Výstavbu, prodej a financování prodeje zajišťuje Raiffeisen stavební spořitelna prostřednictvím Realitní agentury T&T, Václavská 6, Brno, vchod č. 5, III. patro, dv. č. 405 Telefon , mobil , Na koupi bytů poskytuje zastoupení Raiffeisen stavební spořitelny na výše uvedené adrese, stavební úvěry, stavební spoření překlenovacím úvěrem nebo při splnění daných podmínek ručení lze poskytnout stavební úvěr na celou částku hodnoty bytu, při splatnosti úvěru 23 let. Další informace obdrží zájemci v kanceláři realitní agentury.

20

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více