ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN /8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8"

Transkript

1 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN /8

2

3 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta Výpisy z usnesení rady Požární prevence Internet pro nezaměstnané Společenská kronika Oznámení lékaře Otázky pro Rosické TS Domácí násilí Zapomenuté zajímavosti Právnická poradna Kulturní přehled Střípky Co vzkázali rodiče škole Zdraví je můj kamarád Školní vzdělávací program Informace pro rodiče prvňáků Program kina Panorama Poděkování Co nového v DDM Zveme vás do knihovny Rosice našima očima Kuželky MS juniorů Závody ve sportovní gymnastice Sběratelské obory přírodniny Zamačkávám budík, v polospánku se soukám do kalhot, zápasím s oschlým rohlíkem, zubním kartáčkem, zašmodrchanou tkaničkou, ve chvatu a poklusu, jen abych všechno stihnul. Nepřipomíná vám to něco? Už jste taky naskočili do toho každodenního rychlíku? Taky chcete všechno stihnout a přitom ani nemáte čas rozhlédnout se okolo sebe, přivonět ke kytkám, přečíst si pěknou knížku, nebo se zastavit k babičce na buchty. V uspěchaném předklonu si prý člověk deformuje páteř, mnohdy dělá spoustu chyb a třeba zmaří i lidský život. Už proto milí čtenáři nespěchejte! Letošní léto si vychutnejte v klidu a pohodě a přibalte si k tomu i váš zpravodaj. Nakonec nám prosím promiňte chyby, kterých jsme se právě díky uspěchané korektuře dopustili v čísle minulém. Přeji vám krásné prázdniny. Lukáš Volánek editorial ROSA Na tomto čísle spolupracovali: Michal Eliáš, Jarmila Kváčalová, Monika Rovná, Radek Eliáš, Petr Klíma, Jaroslav Dytrych, Jaroslav Macháček, Lucie Kristková, Miloš Dvořák, Petr Lukáš, Antonín Růžička, Petr Hlaváč, Aleš Palko, Petronela Sojková, Josef Humpolíček, Magda Hasoňová, Roman Pelikán, Jana Šildbergerová, Vladimír Bartoš, Věra Patočková, Radek Drnovský, Jitka Mičánková, Mirka Murycová. ROSA Rosický zpravodaj Vydává Kulturní informační centrum Rosice Červenec Srpen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Cena 5 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Sazba: Michal Eliáš, Tisk: BRKO Titulní strana: Rosické koupaliště Foto: Michal Eliáš ROSA 6/05 3

4 odpovídá... NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu MěÚ, na tel. č , nebo em na adresu Otázky položila Magda Hasoňová Pane starosto, zástupci města Rosice se zúčastnili v měsíci květnu setkání spřátelených měst v Lotyšsku. Jaké poznatky a zkušenosti jste pro město přivezli? Setkání zástupců partnerských měst Rosice, Lainate a Strenči proběhlo ve dnech května 2005 v lotyšském Strenči. Šlo již o třetí setkání těchto měst. První bylo v roce 2003 v Itálii, druhé v loňském roce u nás v Rosicích. Spolupráce měst se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie v rámci programu Town twinning. Rosická delegace odjela do Lotyšska 18. května ve složení doporučeném podmínkami grantu EU zástupci vedení města, samosprávy i státní správy, školství, místních podnikatelů, mládeže a kulturních souborů rosického regionu. Druhý den ráno jsme dorazili do Rigy, hlavního města Lotyšské republiky, a byli přijati v prostorách ambasády ČR panem velvyslancem České republiky. Po krátké besedě o historii Lotyšska a probíhající spolupráci mezi partnerskými městy, jsme absolvovali prohlídku historického centra Rigy. Odpoledne jsme byli ve Strenči přivítáni paní starostkou Inge Esite a společně s p. velvyslancem ČR zahájili v aule střední školy výstavu o historii i současnosti naší republiky. 20. května proběhl ve vyzdobené aule školy slavnostní akt podpisu vzájemných dohod o spolupráci mezi našimi partnerskými městy. Obsahem dohody mezi městem Rosice a městem Strenči je především rozvíjení spolupráce v oblasti kultury, sportu, školství a vzájemného setkávání obyvatel obou států. Obdobná dohoda byla uzavřena mezi městy Strenči a Lainate. Následovala volná beseda s představením historie i současnosti zúčastněných měst a obsáhlá diskuse o řešení problematiky základního a středního školství. Navečer jsme se zúčastnili prohlídky místní hasičské zbrojnice, luteránského kostela, mateřské, základní a hudební školy a historických budov psychiatrické léčebny. Areál léčebny 4 ROSA 6/05

5 byl zprovozněn již v roce 1906 a je národní kulturní památkou Lotyšska. Další den byl pro Strenči sváteční. Probíhala tradiční slavnost vorařů na řece Gauja. Dopoledne připlul po řece dlouhý vor z dřevěných klád, vázaný podle vzoru starých dopravců dřeva. V čele posádky byla bývalá starostka města, paní Velga Graumane předsedkyně Svazu vorařů Lotyšska. Vor zakotvil u břehu řeky blízko velkého amfiteátru, kde probíhal až do noci kulturní program. Součástí programu bylo i vystoupení našich a italských souborů. Rosice reprezentovala skupina historického šermu Taranis. Šest obrněných rytířů předvedlo několik tvrdých soubojů, zakončených hromadnou bitvou všech proti všem. Vystoupení mělo velký úspěch. Potlesk vyvolalo i předvedené taneční umění rosické mládeže. Místní soubory předvedly ukázky tradičních národních tanců a písní. Poslední den byl věnován především diskusím a praktickým ukázkám ochrany životního prostředí. Navštívili jsme lesní arboretum, kde jsou připravovány sazenice dřevin pro obnovu místních lesů a odpoledne se přesunuli do severní části Lotyšska k prohlídce chráněné krajinné oblasti biosférické rezervace Severní Vidzeme. Zde jsme měli mimo jiné i možnost vyzkoušení čisté osvěžující vody severního Baltu. Večer se konalo závěrečné posezení všech účastníků mezinárodního setkání. Byly předány upomínkové předměty, proběhlo závěrečné shrnutí setkání s nápady pro budoucí rozvoj spolupráce a nakonec oficiální rozloučení všech zúčastněných. Poznatky a zkušenosti, které jsme pro město přivezli, je možno rozdělit do několika oblastí. Zásadním důvodem setkávání delegací z různých zemí Evropy je vzájemná výměna a poznávání historie i současnosti národní kultury států EU, řešení problémů veřejné správy, podnikatelských aktivit, školství, sportu, ochrany životního prostředí ap. Za zmínku stojí i poznání lotyšské krajiny. Je naprosto odlišná od naší. Je velice plochá, hustě zalesněná především listnatými a borovými lesy s množstvím zamokřených ploch. Vzduch je vlivem absence velkých průmyslových podniků a nízkou hustotou dopravy neuvěřitelně čistý a průzračný ( alespoň na venkově). Lotyšsko patří k dynamicky se rozvíjejícím zemím a má potenciál být plnohodnotnou součástí uskupení států Evropské unie. Máme zájem v započaté spolupráci nadále pokračovat, popřípadě i hledat kontakty na spolupráci s dalšími zeměmi EU. Ing. Petr Klíma starosta ROSA 6/05 5

6 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 62/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru dopravy b) informaci o otevření koupaliště od Souhlasí a) se schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Komunikace a inženýrské sítě Rosice, dostavba sídliště Husova b) s předložením smlouvy firmou E.ON o úhradě oprávněných nákladů, spojených s výstavbou a úpravami distribuční soustavy v lokalitě Husova c) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a p. Jaroslavem Hermanem, Brno, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro objekt radnice Rosice vytápění d) s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje ve výši Kč Správě zámku Rosice na restaurování inzerce a konzervování fasády a arkád vnitřního nádvoří Rosického zámku e) s pronájmem pozemku p. č. 2392/6 o výměře cca 55 m 2 manželům Koblížkovým na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem 2 Kč/m 2 /rok f) s převedením užívacího práva k bytu č. 4, Brněnská 384 g) s úpravou půjčovní doby knihovny v měsíci červenci a srpnu a to výměnou pátku se čtvrtkem h) s úpravou pracovní doby stanoviště velkoobjemových kontejnerů od na ul. Sportovní i) se zvláštním užíváním komunikace, využitím prostranství a parkoviště před zámkem k umístění startovní rampy za účelem slavnostního startu a cíle Brněnské rallye, konané v Rosicích dne a s využitím prostor před zimním stadionem k postavení servisní zóny. 3. Nesouhlasí a) s uzavřením smlouvy o napojení na místní komunikaci U Boží muky b) s uzavřením dodatku č. 1 a smlouvy nájemní a o budoucí smlouvě kupní s Vírským oblastním vodovodem. 4. Rozhodla a) že zpracovatelem Plánu odpadového hospodářství města bude Město Rosice. Dobu, na kterou se POH zpracuje, stanovuje rada na období Schvaluje a) finanční částku ve výši Kč z položky dary Klubu důchodců na ozdravný pobyt v Novém Městě na Moravě. 6. Doporučuje SERVIS A PRODEJ POČÍTAČŮ Tel.: , WWW: a) zastupitelstvu prodej garáží u tělocvičny. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé 6 ROSA 6/05

7 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 63/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru regionálního rozvoje b) zprávu o činnosti odboru životního prostředí. 2. Jmenuje a) skupinu řešitelů pro zpracování plánu odpadového hospodářství města ve složení RNDr. Dalibor Kolčava, Josef Hájek, Petr Hlaváč, Jana Trojanová, Irena Hvězdová. 3. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva bezplatně užít Technické limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Brno-venkov a Přírodní limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Brno-venkov b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva bezplatně užít Účelové katastrální mapy c) s uzavřením smluv mezi městem Rosice a Ústavem archeologické památkové péče Brno, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu u akcí Rosice, dostavba sídliště Husova technická infrastruktura a ul. Stará Výstavby inženýrských sítí d) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Rusín a spol. s r. o. Tetčice, jejímž předmětem je provedení inženýrských sítí v ul. Stará, cena Kč e) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Funny Sport Zlín na dodávku a montáž víceúčelového hřiště a malé U-rampy v celkové ceně Kč, včetně DPH f) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Jihomoravským krajem a Základní školou Rosice o poskytnutí podpory z rozpočtových příspěvků JmK k realizaci projektu Přírodní zahrada ve výši Kč g) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Hasičským záchranným sborem JmK o převodu ochranných roušek do majetku města h) s vyřazením majetku a se zvoleným způsobem likvidace dle zápisu likvidační komise a s likvidací majetku, který navrhuje ředitel ZŠ Rosice i) se zastavěním lokality Husova čtvrť za předpokladu zachování kapacity inženýrských sítí pro 48 bytových jednotek pro potřeby města s tím, že zahájení výstavby inženýrských sítí v této lokalitě se předpokládá v roce 2005 po řádném výběrovém řízení dodavatele. 4. Vybrala a) firmu Silniční stavby, Brno na realizaci stavby víceúčelové hřiště k. ú. Rosice, par.č. 1557/50 zpevněné plochy v celkové ceně Kč. 5. Doporučuje a) vyřadit z majetku města pozemek p. č. 961, ke kterému není možno doložit nabývací tituly, pozemek je registrován na LV Pověřuje a) místostarostu Ing. Jaroslava Dytrycha zastupováním města ve věci koupě objektu Sklárny v Rosicích. 7. Schvaluje a) zadávací řízení na veřejnou zakázku Dostavba sídliště Husova v Rosicích výstavba inženýrských sítí. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek Hana Vltavská Palzerová ověřovatelé ROSA 6/05 7

8 na aktuální téma ZPŮSOB VAROVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI K varování občanů a firem na území města slouží sirény ovládané dálkově z operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému za použití signálu výstrahy (opakovaný kolísavý tón). Náhradními prostředky varování jsou megafony ve vozidlech jednotek PO a policie ČR s možností verbálního sdělení. Bezprostředně po varování následuje poskytnutí tísňové informace, tj. sdělení, co se stalo, co se má dělat, jak se chránit atd. Tísňovou informaci obdrží občané Rosic zejména prostřednictvím místního rozhlasu, kabelové televize a z megafonů složek integrovaného záchranného systému. Podle charakteru události může být tísňová informace sdělována také osobně nebo vyvěšením na veřejné desce. Při mimořádných událostech většího rozsahu a při vyhlášení krizového stavu je zpravidla využito veřejnoprávních sdělovacích prostředků Český rozhlas 1 a Česká televize. ČT1 Brno Kojál, kanál 29; ČT1 Mikulov (Pálava), kanál 26; ČT1 Svitavy, kanál 24. Čro1 Brno Kojál 95,1 MHz. Josef Humpolíček referent krizového řízení MěÚ inzerce Ing. Rudolf Rybníček obchodní zástupce Allianz pojišťovny, a.s. IČO: května 706, Rosice Tel.: Mobil: Pojištění osob Penzijní připojištění Cestovní pojištění Pojištění vozidel Pojištění majetku Stavební spoření Kdykoliv na základě telefonické domluvy Těšíme se na Vaši návštěvu POJIŠŤOVNA, A.S. Cestovní pojištění Kapitálové životní spoření s možností pojištění Spoření a pojištění dětí Vkladové pojištění Konto Stavební spoření Wüstenrot Pojištění aut, bytů, rodinných domů Petr Wehrenberg Mrštíkova 595, Rosice tel.: mobil: ROSA 6/05

9 INTERNET PRO NEZAMĚSTNANÉ ZDARMA Z Informačního místa pro podnikatele Okresní hospodářská komora Brno-venkov rozšířila stávající Informační místo pro podnikatele o místo internetové. Nabídka využití internetových informačních služeb je doplněna o další cílovou skupinu nezaměstnané, kteří jsou evidovaní na ÚP Brno-venkov. Nezaměstnaní tak mohou získat další možnost při hledání vhodného zaměstnání nebo vzdělávání. Ne každý má k dispozici internet, pro jiné je toto médium ještě stále velkou neznámou, protože doposud ho při své práci nevyužívali. K zabezpečení této aktivity je k dispozici kancelář s odpovídajícím technickým vybavením a připojením na internet a proškolená pracovnice OHK Brno-venkov, která zabezpečuje celkový provoz a pomůže případným zájemcům v orientaci práce na počítači a internetu, zřídit vlastní . schránku, umět si stáhnout požadovaná data, poskytnou seznam příslušných webových stránek. Poradí, jak vypracovat strukturovaný životopis, jak se připravit na pohovor či konkurz, jak napsat spekulativní dopis apod. Veškeré vyjmenované informace a služby jsou v rámci tohoto projektu poskytovány formou veřejné služby zdarma. Internet je pro nezaměstnané přístupný na základě předložení průkazky uchazeče o zaměstnání ve spojení s občanským průkazem. Z organizačních důvodů je třeba si tuto službu osobně nebo telefonicky objednat. Na InMP byl pro tyto aktivity vyhrazen čtvrtek v dopoledních hodinách na těchto adresách: Tišnov, Radniční 14, tel Kuřim, Jungmannova 968, tel Židlochovice, Nádražní 3, tel Pohořelice, Vídeňská 699, tel Brno, Dvořákova 14, tel Ing. Naďa Šiblová ERM Rosice Tel , mob informujeme inzerce Super ceny na povinné ručení vozidel u ČSOB pojišťovny pro rok 2005: Pozor! Dále nabízíme : Obsah Do 1000 ccm Nad 1000 Nad 1350 Nad 1850 Nad Stáří vozidla do 1350ccm do1850 ccm do 2500 ccm 2500 ccm do 10let včetně a více let Bonus cenu dále sníží až o 25%! Českomoravská stavební spořitelna (spoření s liškou) smlouvy, výpovědi, poradenství, úvěry již od 4,8%, i po novele nejvýnosnější spoření, státní podpora až 3000 Kč CREDIT SUISSE penzijní fond dříve Vojenský otevřený PF- penzijní připojištění, smlouvy, úpravy, výpovědi, poradenství, státní podpora až 150 Kč měsíčně, snížení daň. základu ČSOB Pojišťovna POVINNÉ RUČENÍ NA VOZIDLA, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ DOMU, DOMÁCNOSTÍ, CHAT ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ dětí i dospělých se spořením POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE VŮČI ZAMĚSTNAVATELI CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ na Slovensko i do zahraničí Pozor! Mgr. Jana Vodičková, Neslovická 352, Tetčice mobil tel.: Prac.doba : Dle telefonické domluvy ROSA 6/05 9

10 Jarmila Zemánková ČSOB pojišťovna, a.s. Od % sleva na povinném ručení v okrese Brno venkov a 20% sleva na auta starší 10 let životní pojištění, pojištění majetku (stavby, domácnosti, auta) ČSOB penzijní fond STABILITA, PROGRES penzijní spoření se státním příspěvkem až 150 Kč měsíčně Českomoravská stavební spořitelna Úvěrová nabídka TOPKREDIT s 0% akontací Stavební spoření se státní podporou až Kč ročně Poloviční úhrada za uzavření smlouvy pro mladé do 18 let Nová nabídka hypoúvěr dlouhodobé splácení, nízké měsíční splátky ČMHB, a.s. Vyřizování hypotečních úvěrů na veškeré nemovitosti Realitní kancelář Prodej bytu 2+1 v OV v Rosicích Kč Pronájem oploceného pozemku 300 m 2 v průmyslovém areálu v Rosicích Pronájem skladovací nebo výrobní plochy m 2 v Brně Prodej zahrady cca 130 m 2 v Rosicích vhodné i ke stavbě garáže RD ve Zbraslavi u Brna cena Kč Byt 1+1 v OV cena Kč Avon kosmetika Přijďte se informovat o novinkách, vyzkoušet výrobky a objednat zboží za výhodné ceny Možnost registrace a vlastních objednávek se slevou POZOR ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY Pondělí, středa hod. Čtvrtek hod. Dovolená Mimo uvedenou dobu nás kontaktujte na níže uvedených telefonech Tel., fax: , mobil: Těšíme se na Vaši návštěvu v ROSICÍCH, TYRŠOVA 219

11 Dne 4. srpna 2005 vzpomeneme 5. výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana Zdeňka Wasserbauera. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Dne 19. srpna 2005 uplyne 20 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Josefa Dobšíka a 21. srpna uplyne 25 let od úmrtí naší tety paní Marie Příhodové, rozené Holubové. společenská kronika S úctou a láskou vzpomínají Manželka Alena, děti a vnoučata Stále vzpomínají Rodiny Dobšíkova, Stejskalova a Příhodova Dne 27. července 2005 tomu bude již rok, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček pan Vojtěch Vlček. Děkujeme všem známým za tichou vzpomínku. Manželka, syn a dcera s rodinami 24 července uplyne 5 let od úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a kamaráda pana Jana Krupici Co nyní Ti můžeme k Tvým narozeninám dát? Jen kytičku květů na Tvůj hrob a s láskou vzpomínat. Dne 24. července 2005 je tomu 5 roků, co nás navždy opustil a 31. srpna 2005 by se dožil 38 let náš milovaný syn, bratr a strýc pan Jiří Urban. Stále vzpomínají Rodiče a sourozenci Vzpomíná manželka a dcery Monika a Jana s rodinami paní Marie Pešové. Největší láska na světě umírá, když oko matčino se navždy zavírá. Dne 23. srpna 2005 vzpomeneme nedožitých 100. narozenin naší maminky, babičky a prababičky S láskou a úctou vzpomínají Dcera a syn s rodinami Dne 1. srpna 2005 uplyne rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jan Gross a 12. srpna 2005 vzpomeneme jeho nedožitých 70. let. Stále vzpomínají Manželka Drahoslava Syn Jiří Dcera Jana s manželem Vnuci Jaroslav, Jan a Radek ROSA 6/05 11

12 Řádková inzerce Prodám litinovou nepoužívanou čtyřnožcovou hoblovku, stůl: 350 x 1480 mm, stavitelný po 0,01 mm ve výškách mm a další příslušenství. Tel.: (po 15. hod.) Mladí manželé s dítětem hledají podnájem v Rosicích, příp. v blízkém okolí. Inf.: Prodám DB 1+1 v Rosicích, ul. Kaštanova, 3./6. p., výtah, sklep. Pěkný byt, CP 45 m 2, v pokoji plovoucí podlaha, žaluzie, zasklená lodžie. Cena Kč Tel.:

13 SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ Milí a vážení spolužáci, uběhlo hodně času a léta nás posunula do role šedesátníků. Předpokládám, že velká většina z nás má k dispozici Rosický zpravodaj a proto využívám této, dá se říci jediné možnosti, jak Vás kontaktovat. Naše první a také poslední setkání po 36 letech se uskutečnilo před 10 lety v Rosicích na koupališti. Rád bych se s Vámi sešel a zavzpomínal na všechno pěkné, co jsme společně prožili. Navrhuji se setkat v sobotu 10. září 2005, v hodin, v restauraci U Kroupů na Brněnské ulici. Srdečně Vás všechny zvu a těším se na setkání s Vámi Milan Veselý ZUŠ Žlutice tel.: privát: večer mobil: OZNÁMENÍ LÉKAŘE MUDr. Blanka Ondroušková, psychiatrická ambulance, Wolkerova 112, Rosice oznamuje, že nebude ordinovat z důvodu dovolené v tyto dny: LEASING AUTOMOBILŮ S NÁMI UŠETŘÍTE Informujte se o naší!!! VÝHODNÉ NABÍDCE!!! Volejte ! S NÁMI UŠETŘÍTE! BUDETE STAVĚT, RENOVOVAT? Nabízíme nákup a dovoz veškerého stavebního materiálu se slevou 10 40% Volejte:

14 na aktuální téma DESET NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ Vážení občané! Rosické technické služby se staly za rok a půl svého působení nedílnou součástí života města. Naše pracovníky denně potkáváte v ulicích města a řada z vás naši práci pečlivě sleduje. Je to dobře a jsme tomu rádi. Občas nás zastavíte. Někdo poděkuje, někdo má připomínku, přání, někdy i výtku. Snažíme se reagovat rychle, pružně a v rámci svých možností tam, kde je to potřeba. Při rozhovoru s Vámi, občany města, se setkáváme s často opakujícími se dotazy týkajícími se nás a našich služeb. Jedná se zřejmě o záležitosti, které zajímají více občanů a proto využívám možnosti odpovědět veřejně prostřednictvím tohoto časopisu. Otevření koupaliště není jednoduchá záležitost a předchází mu řada nezbytných úkonů. Zejména z toho důvodu nelze otevřít koupaliště ze dne na den. V loňském roce jsme otevírali již 5. června a zájem v měsíci červnu byl mimořádně malý, prakticky žádný. V letošním roce bylo otevření areálu naplánováno na sobotu 18. června. I tento termín je z ekonomického hlediska příliš časný. Od okamžiku zahájení provozu, tedy spuštění úpravny vody, otevření stánku, hlídací služby, atp. jsou náklady na provoz koupaliště i při zavřeném areálu cca Kč denně. Pokud je z měsíce jeden týden teplo a tři týdny byť jen 20 stupňů, skončí celý provoz ztrátou v řádu statisíců. Důvodem je tedy nízká návštěvnost a malý zájem o koupání v měsíci červnu. 3. Proč mají všechny stanoviště velkoobjemových kontejnerů (VOK) otevřeno stejně? komunálního odpadu a to výhradně od občanů města Rosice. Ukládané odpady nesmí pocházet z podnikatelské činnosti a nesmí mít povahu nebezpečných odpadů (televizory, akumulátory, barvy, ledničky, atp.). Stavební suť je možno ukládat pouze výjimečně a ve velmi malém množství (max. 1 stavební kolečko). Dotovaná cena za uložení odpadu o objemu přibližně jednoho stavebního kolečka je městskou vyhláškou stanovena na 10 Kč vč. DPH. Občané, kteří potřebují zajistit likvidaci odpadů, které nesplňují podmínky pro uložení do VOK města, mohou využít nabídky naší firmy a objednat si přistavení kontejneru přímo na místo výskytu odpadu. 1. Kde mám hlásit závadu na veřejném osvětlení? Správu veřejného osvětlení města má na starosti naše firma. Opravu nesvítící lampy nejrychleji zajistíme, pokud závadu nahlásíte přímo nám, do Rosických TS s.r.o. Většinou jsme stavu svítidlo opravit následující den po nahlášení závady. 2. Proč jste letos koupaliště otevřeli až v polovině června? Od 1.července dochází k úpravě provozní doby na stanovišti Sportovní tak, aby Mrštíkova a Sportovní (tyto stanoviště jsou relativně blízko u sebe) měly otevřeno každé v jiný den. Pokryty tak budou s výjimkou neděle všechny dny v týdnu. Podobnou změnu chystáme po prázdninách i na stanovištích Tetčická a Zbýšovská. 4. Jaký odpad lze do městských VOK ukládat? Provoz na stanovištích VOK je dotován městem a tudíž se řídí městskou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště VOK jsou určeny pro sběr domovního 5. Před dům, na plochu veřejné zeleně, jsem nasázela okrasné keříky. Jak zabránit, aby mi je vaši pracovníci při sekání nezničili? Při své práci se snažíme chovat citlivě k přírodě a neničit to, co druhý vytvořil. Pokud mají naši pracovníci výsadbu zanesenou v mapách mají povinnost se jí vyhnout. Pokud o nově vysázené zeleni předem neví, může nastat problém. Určitě to neděláme schválně, ale sekat vibrujícím křovinořezem 5 dní v týdnu někdy i 10 hodin denně v horku a prachu je velmi namáhavá práce a stane se, že pracovník přes ochranný štít něco přehlédne, 14 ROSA 6/05

15 nebo nestačí sekačku včas zastavit. Doporučuji všem, kdo chtějí poškození vlastními silami vysázených stromů a keřů zabránit, aby místo výrazně označili, případně k nám zavolali a přímo se domluvili s Mgr. Kubíčkem, který má naše sekáče na starosti. 6. Proč jsou některé travnaté plochy na Komenského náměstí neposekané? Problém neposekaných ploch na Komenského náměstí spočívá v zaparkovaných automobilech, které i přes osazené mobilní značky blokové čištění v místě parkují a znemožňují práci nejen sekáčů, ale i čistícího vozu. Při sekání křovinořezem létají kamínky až 20 metrů daleko a v minulosti jsme již několikrát řešili situaci, kdy naši pracovníci ve snaze splnit úkol neúmyslně poškodili opodál zaparkované vozidlo. Na to, abychom špatně zaparkovaná auta přikrývali, nemáme prostředky a čekat poblíž, až vozidlo odjede, dost dobře nemůžeme. Paradoxně řidič, který nerespektuje dopravní značení, si na nás pak ještě stěžuje, případně dokonce požaduje náhradu škody. 7. Proč nesečete veřejnou zeleň v Husově čtvrti? Zeleň kolem Husovy čtvrti nepatří dosud městu Rosice, tudíž nám je k sekání nezadalo, ani zadat nemůže. Posekání i jakoukoliv údržbu těchto ploch je nutno požadovat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brně. Jedině tento úřad může údržbu zeleně v Husově čtvrti objednat ať již u nás, nebo u kterékoliv jiné firmy. 8. Potřebuji zajistit stavební (nebo zahradnický) materiál v malém množství. Pomůžete mi? Rosické TS s.r.o. disponují velkými i malými nákladními vozy s dobrou svahovou dostupností i manévrovatelností. Stavební materiál (písky, štěrky, betonové směsi) nabízíme za ceny stejné jako od výrobců. Zahradní materiál (kůra, oblázky) za ceny bezkonkurečně nejlepší. Dopravu zajistíme i v malém množství. 9. Propadá se mi chodník před domem, kde mohu zajistit opravu? Chodník Vám rádi opravíme. Jedná-li se však o chodník v majetku města, musí nám opravu zadat Městský úřad, Odbor správy majetku. Svůj požadavek směřujte nejprve tam. V případě, že Rosické TS s.r.o., provozovna Na Mýtě 87, Rosice tel./fax: OSM opravu u nás zadá, realizujeme ji v nejkratší možné době. Pokud chcete opravu chodníku hradit ze svých prostředků, můžete se domlouvat přímo s námi. 10. Bude letos opět večerní koupání na koupališti? Ano, i v letošním roce plánujeme večerní provoz tři dny v týdnu: úterý, čtvrtek a sobota od do hodin. V případě zájmu a velmi teplých dnů můžeme zajistit večerní koupání i v další dny. Vážení občané, děkujeme Vám za zájem o naše služby. Jakékoliv připomínky formulované slušným a korektním způsobem s Vaší pomocí určitě vyřešíme! Petr H l a v á č ředitel Rosické TS s.r.o. Petr Hlaváč ředitel tel.: (zásadní připomínky a stížnosti, velké či dlouhodobé zakázky, veřejné osvětlení, městské VOK, provoz letního koupaliště) Martin Soural vedoucí provozu tel.: (autoprovoz a ostatní technika, kontejnerová doprava, řemeslné práce, opravy komunikací, stavební materiál, zimní údržba města) Mgr. Pavel Kubíček ved. zahradnických služeb tel.: (zahradnické práce, údržba veřejné zeleně, péče o čistotu města, stěhovací, vyklízecí a úklidové práce) ROSA 6/05 15

16 téma PREVENCE KRIMINALITY Domácí násilí II. Pro mnoho lidí není domov místem pohody a lásky. Naopak, je to pro ně místo strachu a bolesti, místo, kde jsou vystaveni útokům ze strany svých nejbližších. Co je domácí násilí? Je to násilí za zdmi domovů, odehrává se skrytě a v soukromí. Proto je také často řadu let utajeno. Domácí násilí může mít různé podoby: fyzické násilí: od fackování, kopání, škrcení, popálení... až po vraždu psychické násilí: vyvolávání strachu, ponižování, soustavná kontrola, izolace od přátel a známých, apod. sexuální násilí: znásilnění, vynucování sexuálních praktik, apod. ekonomické násilí: omezení přístupu k penězům, neposkytování prostředků na chod domácnosti, apod. V praxi jde vždy o kombinaci několika forem. Oběťmi domácího násilí se stávají nejčastěji lidé v produktivním věku, ale také staří lidé, zdravotně postižení a děti. Z výzkumu provedeného agenturou STEM v roce 2001 vyplývá, že: V České republice se každý šestý člověk setkal s násilím v rodině. Oběťmi domácího násilí jsou v 92 98% ženy, ve 2 5% muži V 69% případů tomuto násilí přihlížejí nezletilé děti. Pro domácí násilí je typické, že: je dlouhodobé a opakuje se má tendenci narůstat samo od sebe neustane Domácí násilí se odehrává v soukromí. Znamená to tedy, že jde o soukromý problém, do kterého bychom neměli zasahovat? Naopak, dochází při něm k porušování základních lidských práv, a proto je věcí veřejnou!!! Je to hádka, nebo domácí násilí? Může se zdát, že lidé, kteří volají policii k sobě domů, od ní čekají řešení svých osobních neshod a manželských krizí. Ale násilí přece není přijatelné nikde do konfliktů se dostáváme třeba i v práci. A bijeme snad kvůli tomu své spolupracovníky? Násilí souvisí s mocí když si někdo myslí, že může druhého trestat a kontrolovat, když začne zneužívat svou fyzickou nebo ekonomickou převahu, pak jde o násilí! Pokud násilník zjistí, že ho za násilí nečeká žádný trest, je velmi pravděpodobné, že je bude páchat znovu a s větší silou. Týrané ženy se většinou dlouho snaží situaci zvládat samy. Taková žena zavolá policii až tehdy, když je násilí neúnosné a ona má strach o sebe a své děti. Napadení manželem jsem poprvé oznámila na místní oddělení policie po čtyřech letech bití, a proto že jeho brutalita přesáhla to, na co jsem už byla zvyklá. První, co mi policisté řekli, bylo Neprovokovala jste manžela? Přes noc se zase usmíříte. Chcete opravdu podat trestní oznámení? Poté, co se muž dozvěděl, že jsem byla na policii, mě už nebil, ale začal mi vyhrožovat. Říkal třeba: mám chuť do tebe vrazit kudlu, uříznu ti hlavu... Koho se domácí násilí týká? Může se dotknout kohokoli. Statistiky potvrzují jeho výskyt ve všech sociálních skupinách od nejchudších, nevzdělaných až po ty nejbohatší a vysokoškolsky vzdělané. Netýká se jen tzv. problémových rodin, může být pečlivě skryto i navenek spořádané rodině. Nebuďte k domácímu násilí nevšímaví. Ať jste jeho účastníky nebo svědky oznamte jej na policii nebo alespoň vyhledejte odbornou pomoc. Kam se obrátit v případě nouze Zde uvádíme nejdůležitější telefonické kontakty kam se můžete v případě nouze obrátit: Nepřetržitý provoz Linka Bezpečí dětí a mládeže telefon: Senior linka telefon: Bílý kruh bezpečí (Brno) telefon: DONA linka (Praha) nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí telefon Věra Patočková 16 ROSA 6/05

17 ZAPOMENUTÉ ZAJÍMAVOSTI ROSIC V příspěvcích jednoho z našich čtenářů se vracíme zpět do historie našeho města. Zavzpomínejte i vy na drobné maličkosti, o které byste se rádi podělili s ostatními. Za domem č. 29 v ulici Úvoz vyvěral pramen vody. Byl tak silný, že vedle na hřbitově se těsně před pohřbem musela z některých domů odčerpat voda. K zemědělským usedlostem patřily sklepní prostory, které často zasahovaly pod prašné ulice. Tehdy sedlák přijel s naloženým koňským povozem před usedlost. Odstranil na cestě poklop a sypal brambory nebo řepu rovnou do sklepa. Za tkalcovnou pana Václava Utíkala, za domem č. 954 v ulici Úvoz se nacházela hluboká zděná studna, při přestavbě domu však byla zasypána. Na říčce Bobravě byl přímo v Rosicích malý ostrov. Říkalo se mu ostrůvek. Byl obydlen. Obyvatelé této exotické rosické lokality zde chovali dosti kačen a slepic. Ostrůvek se nacházel asi v místě dnešního nádvoří firmy Trans Moravia. Antonín Růžička Blíží se výročí 100 let od povýšení Rosic na město. Rádi bychom u této příležitosti uspořádali materiál pro publikaci o historii vývoje i současném životě našeho města. Velmi prosím všechny pamětníky o krátké vzpomínky v psané podobě či o zapůjčení fotografických, filmových či tištěných materiálů. Kontakt: KIC Palackého nám. 45, Rosice, . Důkazem vašeho zájmu o historii našeho města byla výstava Rosice osvobozené uspořádaná u příležitosti 60. výročí osvobození. Ještě jedenkrát velice děkuji manželům Dolíhalovým, paní Smělíkové a paní Sobolové za zapůjčení fotografických materiálů. z vašich dopisů V archívu pana Tondla se nám podařilo objevit unikátní snímky výše zmiňovaného rosického Ostrůvku. Děkuji za zapůjčení fotografií. Lukáš Volánek ROSA 6/05 17

18 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Otázka: Pracuji ve velkém soukromém podniku, který má před vstupem do budovy parkoviště, vyhrazené pro zaměstnance, a které se nachází na pozemku patřícím zaměstnavateli. Parkoviště je nehlídané. Na tomto parkovišti mi bylo odcizeno moje osobní auto, které jsem používal na cestu do práce a zpět. Je zaměstnavatel povinen uhradit mi škodu za zcizený automobil? Odpověď: Podle zákoníku práce je sice zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnou úschovu svršku a osobních předmětů, které zaměstnanec obvykle nosí do zaměstnání, jakož i obvyklých dopravních prostředků, které zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět. Za obvyklý dopravní prostředek k cestě do zaměstnání a zpět se pro tento účel nepovažuje osobní automobil zaměstnance. Zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které zaměstnanec nebo veškeré osoby, které jsou činny na jeho pracovišti, odložili při plnění pracovních úkolů nebo Ladislav N., Rosice v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Za věci, které se do zaměstnání obvykle nenosí, např. větší částka peněz, klenoty nebo cennosti, které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, např. do trezoru, odpovídá zaměstnavatel jen do částky Kč. Pokud by tato škoda ale byla způsobena jiným zaměstnancem téhož zaměstnavatele nebo převzal-li zaměstnavatel neobvyklé věci do zvláštní úschovy, hradí zaměstnavatel škodu bez omezení. Obecně by se dalo říci, že prokázalo-li by se, že Váš osobní automobil odcizil zaměstnanec téhož zaměstnavatele, byl by Váš zaměstnavatel povinen uhradit Vám celou škodu bez omezení. Stejně by byl povinen v případě, že byste měl zaparkovaný automobil na hlídaném parkovišti, které zřídil Váš zaměstnavatel. V případě, že zaměstnavatel umožňuje svým zaměstnancům parkování na nehlídaném parkovišti, i když vybudovaném pro své zaměstnance, odpovídá jen do částky Kč. Při odcizení Vašeho vozidla z veřejného parkoviště, byť vyhrazeného pro potřeby zaměstnavatele, neodpovídá zaměstnavatel za škodu na takto zaparkovaném a odcizeném automobilu svého zaměstnance vůbec. Podotýkám, že nárok na náhradu škody zanikne, jestliže zaměstnanec o ni neuvědomí zaměstnavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Palackého nám Rosice tel inzerce 18 ROSA 6/05

19 BYTOVÝ DŮM ROSICE LOKALITA KAMÍNKY II, STAVBA ZAHÁJENA Nabízíme prodej bytů do osobního vlastnictví v bytovém domě o dvaceti bytových jednotkách, zrcadlově převrácený ke stávajícímu bytovému domu. Deset bytů 2+KK o ploše m 2 a osm bytů 3+KK o ploše m 2, za cenu Kč/m 2 5 přízemních bytů se prodává se zahradou která není součástí ceny bytu. Cena zahrady činí 550 Kč/m 2 Stavba zahájena, termín kolaudace 10, 11/2005 Výstavbu, prodej a financování prodeje zajišťuje Raiffeisen stavební spořitelna prostřednictvím Realitní agentury T&T, Václavská 6, Brno, vchod č. 5, III. patro, dv. č. 405 Telefon , mobil , Na koupi bytů poskytuje zastoupení Raiffeisen stavební spořitelny na výše uvedené adrese, stavební úvěry, stavební spoření překlenovacím úvěrem nebo při splnění daných podmínek ručení lze poskytnout stavební úvěr na celou částku hodnoty bytu, při splatnosti úvěru 23 let. Další informace obdrží zájemci v kanceláři realitní agentury.

20

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Slezskoostravské. měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma

Slezskoostravské. měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma Slezská má nové ulice O prvňáčky nouze není

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více