Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci. Výroční zpráva Podáváme ruku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci. Výroční zpráva 2004. Podáváme ruku"

Transkript

1 Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci Výroční zpráva 2004 Podáváme ruku

2 Poslání Naším hlavním cílem a posláním je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat tyto lidi při jejich integraci do společnosti. MESADA znamená PODPORA. I v roce 2004 jsme se snažili podpořit ty, kteří to potřebují: lidi se zdravotním postižením. Těm, kteří chtěli pracovat, jsme pomáhali hledat práci, a pak si ji udržet. Těm, kteří potřebovali pomocníka pro každý den, jsme zajišťovali osobní asistenci. Neustále jsme pracovali na vytvoření povědomí o naší organizaci. Uspořádali jsme několik benefičních akcí, kterých se účastnilo až tisíc lidí. Podařilo se nám začít veřejnou sbírku, a to na dva naše programy podporované zaměstnávání a osobní asistenci. Z různých důvodů, a to hlavně příjemných (např. mateřská dovolená, narůstající počet klientů atd.), se nám hodně změnil kolektiv. Jsme již velkou neziskovkou, máme 20 zaměstnanců. Pro konkrétnější představu o nás si prosím přečtěte naši výroční zprávu, navštivte naše internetové stránky anebo nás přijďte navštívit. Náš kolektiv MESADA Písek centrála Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. předsedkyně sdružení, ředitelka Jana Fošenbauerová, DiS. místopředsedkyně sdružení, vedoucí programu podporované zaměstnávání Dana Hrychová místopředsedkyně sdružení, vedoucí programu osobní asistence Olga Kašparová vedoucí programu podporované zaměstnávání (od září 2004), pracovní konzultantka Miloslava Schránilová pracovní konzultantka Petra Míčková pracovní konzultantka Zdenka Holanová technicko-hospodářská pracovnice Anna Simotová pracovnice pro vztahy s veřejností a fundraising Osobní asistentky a asistenti: Květuše Fedurcová, Lenka Lukáčová, Lenka Adamcová, Hana Slancová, Kamil Weber MESADA České Budějovice pobočka Ing. Irena Lavická vedoucí pobočky, pracovní konzultantka Šárka Veselá pracovní konzultantka MESADA Jindřichův Hradec pobočka Ing. Jaroslava Pařízková vedoucí pobočky, pracovní konzultantka Lenka Radkovičová koordinátorka volnočasových aktivit Olga Tomaschková pracovnice sociálně-informačního centra a centra pro seniory MESADA Vimperk pobočka Pavlína Dobruská vedoucí pobočky, pracovní konzultantka Alena Tothová pracovní konzultantka Orgány sdružení a) valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; tvoří ji všichni členové sdružení; b) výbor sdružení výkonný orgán sdružení, složen ze 3 5 členů volených valnou hromadou; c) předseda a místopředsedové sdružení předsedkyně Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.; 1. místopředsedkyně Jana Fošenbauerová, DiS.; 2. místopředsedkyně Dana Hrychová; d) revizor (revizní komise) Romana Turnerová je volen valnou hromadou a kontroluje veškerou činnost sdružení; Statutárními zástupci jsou předsedkyně a obě místopředsedkyně sdružení.

3 Jaké jsme měli cíle pro rok 2004? 1. Udržet poskytování služeb V roce 2004 jsme poskytovali tři služby podporované zaměstnávání (PZ) na všech pobočkách, osobní asistenci (OA) v Písku a Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory v Jindřichově Hradci. PZ je forma pracovního uplatnění pro lidi, kteří mají vzhledem ke svému handicapu ztíženou možnost pracovního uplatnění a práci si nemohou najít a udržet běžným způsobem. OA Cílem poskytování služby osobní asistence je, aby lidé s postižením nebyli závislí na institucionálních formách sociální péče a mohli v rámci svých individuálních možností využívat dostupné formy nezávislého způsobu života. Osobní asistence umožňuje žít lidem s těžkým zdravotním postižením v jejich vlastním prostředí. Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory Cílem je pořádat volnočasové aktivity pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. 2. Neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb MPSV v roce 2004 vypsalo dotační řízení na podporu pilotních a inovativních projektů. Podařilo se nám v rámci tohoto řízení získat prostředky na projekt Systematické zavádění standardů kvality podporovaného zaměstnávání v OS MESADA. Uspořádali jsme tři třídenní interní školení, během nichž jsme formulovali naše cíle, postupy, metody, plány. Výsledkem byl audit nezávislých odborníků, který proběhl dne prosince Poskytování služeb bylo auditorkami hodnoceno 100 procenty. V rámci programu Fond podpory organizačního rozvoje, vyhlášeného nadací VIA, jsme obdrželi grant na interní vzdělávání, a to na psaní projektů. Naším konečným cílem v této oblasti je vytvoření projektového týmu. Osvědčilo se nám totiž, že psaní projektů je v současné době nejvíce efektivní fundraisingovou metodou. 3. Pomáhat našim klientům získávat nové dovednosti, znalosti, sebevědomí Uspořádali jsme kurz angličtiny pro klienty sdružení lidi s mentálním, smyslovým, duševním, kombinovaným postižením. Kurz trval od 2. února do 3. května 2004 a skládal se z 12 vyučovacích hodin. Kurzů se účastnilo 5 klientů sdružení. Na závěr kurzu studenti společně s vedoucí kurzu připravili krátkou prezentaci pro ostatní zaměstnance a uživatele služeb sdružení. Ti, co kurz absolvovali, počítali do 10, a pak odpovídali na otázky vedoucí kurzu. Během kurzů se klienti naučili základní věty, takové, aby se uměli anglicky představit, říct odkud jsou, že nemluví anglicky, kde bydlí, poděkovat, pozdravit a rozloučit se. Pro klienty to byla úplně nová zkušenost, během hodin se nejen dozvěděli nová slovíčka, ale také se dobře bavili, když se ta slovíčka snažili vyslovovat. Důležité je, že své nové poznatky mohli naši klienti uplatnit v praxi, během cest do partnerských organizací mezinárodního projektu R.E.S.P.E.C.T. Uskutečnili jsme cesty do zahraničí, v rámci R.E.S.P.E.C.T.u (společně s klienty) února 2004 se dvě pracovnice MESADY Jana Fošenbauerová a Anna Simotová společně se dvěma klienty Michalem Trubkou a Robertem Húskou vydaly na mezinárodní setkání partnerů projektu R.E.S.P.E.C.T. do italského městečka Campobasso. Jak pro pracovnice, tak pro klienty sdružení to byl nádherný

4 zážitek. Prožili jsme 5 dnů plných dojmů, informací, ale i zábavy, to když např. Michal ve starém kostele nad freskami z 11. století naprosto vážně pronesl: Chtělo by to voškrábat a nahodit., nebo když kluci nadšeně sdělovali, že všichni číšníci v hotelu mluví česky, protože umějí slovo cappuccino. Od 24. do 28. června 2004 se Jana Fošenbaurová, Dana Hrychová a z klientů Pavel Vácha, Jitka Kadařová a Lucka Štoflová vydali na druhé setkání, tentokrát do německého Ulmu. Poslední cestu v roce 2004 jsme uskutečnili října, a to do slovenského Prešova. Tentokrát se zúčastnili pracovnice Jana Fošenbauerová, Dana Hrychová, Anna Simotová, Olga Kašparová a klienti Jitka Kadařová, Lucka Štoflová a Petr Petrášek. Hlavním cílem těchto setkání bylo získání mezinárodních zkušeností v oblasti boje s dlouhodobou nezaměstnaností, avšak pro nás neméně důležitým výsledkem je to, že naši klienti poprvé v životě letěli letadlem, mluvili cizí řečí, nakupovali za jinou měnu, seznámili se s lidmi z jiných zemí. Doufáme a věříme, že když už nic jiného, tak hezká vzpomínka z těchto cest jim zůstane navždy. Více o projektu viz na Pravidelně jsme pořádali klub VŠEDOBR Klub VŠEDOBR je občasná volnočasová aktivita pro naše klienty a jejich přátele. Pořádáme ho většinou u nějaké příležitosti: Velikonoce, Vánoce atd. V roce 2004 jsme takových setkání měli více, a to proto, že jsme klienty aktivně zapojili do příprav na veřejnou sbírku. Společně jsme po odpolednech vyráběli magnety z hlíny s logem našeho sdružení. U této příležitosti jsme si spolu povídali, popíjeli čaj a vůbec trávili příjemné společné podvečery. Zapojovali jsme klienty do aktivit sdružení Kromě výše zmíněných příprav na sbírku se nám některé klienty podařilo zapojit i do jiných benefičních akcí: hru pro širokou veřejnost Život je hra pojďte si zahrát!, prezentaci sdružení u příležitosti Městských slavností v Písku, ve spolupráci se Soukromou vyšší odbornou filmovou školou v Písku jsme začali natáčet film o nás a našich klientech atd. 4. Hledat nové finanční zdroje Zaměřili jsme se na firemní fundraising (výsledek Kč od společnosti SIPADAN, Kč od ČSOB banky, Kč od společnosti s.n.o.p., řada věcných darů na různé benefiční akce). Uspořádali jsme veřejnou sbírku. Na podporované zaměstnávání získáváme prostředky prodejem magnetů s logem našeho sdružení (proběhla 3 kola sbírky, získali jsme celkem Kč). Na osobní asistenci prostředky získáváme pomocí pokladniček, které jsme umístili na 1. poště v Písku a v hypermarketu Hypernova v Písku, a které se nadějně plní. Vybereme je ale poprvé až začátkem roku U příležitosti Reprezentačního plesu města Písku jsme se nabídli coby pořadatelé tomboly. Tombolu jsme pojali v duchu Podáváme ruku děkujeme, že ji podáváte taky! a snažili jsme se zdůraznit, že v této tombole nejde o výhry, ale o solidaritu a empatii. Za jeden večer jsme získali Kč. Školíme se v podávání evropských projektů a počítáme s tím, že v roce 2005 právě programy EU budou pro nás významným finančním zdrojem.

5 5. Aktivně seznamovat veřejnost se službami MESADY Začátkem roku jsme spustili novinový seriál o klientech našeho sdružení a jejich těžkostech při hledání práce. Dohromady v této sérii vyšlo 14 článků. Oslovili jsme píseckou filmovou školu s nabídkou, aby nás v rámci svých cvičení fotili a natáčeli při různých aktivitách. Ve výsledku se nám nashromáždilo hodně krásných fotek. Ty jsme využili jak při prezentaci sdružení během Městských slavností v Písku ve dnech června, tak při pořádání putovní výstavy Nedívejte se na to černobíle o zaměstnávání lidí s postižením. Výstava proběhla v ČSOB bance v Písku, v ČSOB bance v Českých Budějovicích. Pro místní veřejnost jsme v rámci Jihočeského vítání léta ve dnech května 2004 uspořádali ve spolupráci s jinými píseckými neziskovkami (hlavním spolupořadatelem bylo INKANO) hru Život je hra pojďte si zahrát! Kalendárium ledna účast na konferenci v Praze Cesty k účinnému fundraisingu, zúčastnila se 1 pracovnice sdružení 14. února tombola u příležitosti Reprez. plesu města Písku února cesta do italského Campobassa v rámci projektu R.E.S.P.E.C.T. Březen seriál Jak to chodí v neziskovkách v Píseckých postřezích a o klientech sdružení v seriálu Listů Písecka Duben 6 klientů MESADY ukončilo rekvalifikační kurz v českobudějovické kavárně Na půl cesty. Tři z nich nastoupili do zaměstnání v této kavárně května Život je hra pojďte si zahrát! června v rámci Městských slavností vyvrcholily naše půlroční přípravy na veřejnou sbírku června cesta do německého Ulmu v rámci projektu R.E.S.P.E.C.T. Srpen září výstava fotografií našich klientů v práci a při jiných činnostech (výstava po dobu jednoho měsíce) 22. září aktivně jsme se zúčastnili celorepublikového Dne bez aut, naše prezentace se nesla pod heslem Zkuste to přes náměstí jinak Říjen Na začátku října byl náš projekt R.E.S.P.E.C.T. zvolen Národní agenturou Socrates pro reprezentaci v Nizozemsku na mezinárodní konferenci Gruntvig. Výsledky projektu se účastníkům velmi líbily a pro nás to byla mimořádně zajímavá zkušenost. Všechny výdaje hradila Národní agentura Sokrates. Ve dnech října jsme s našimi klienty letěli do slovenského Prešova, znovu v rámci R.E.S.P.E.C.T.u. Cesta se neobešla bez drobných potíží, jako dočasné zmizení dvou klientek a dočasná ztráta pasu jedné z účastnic. Cesta k samostatnosti se nemůže bez takových zádrhelů obejít. Avšak vše nakonec dopadlo dobře, domů jsme se vrátili všichni. V říjnu jsme se také dověděli nádhernou zprávu o tom, že náš projekt Podané ruce byl Nadací Eurotel vyhodnocen jako třetí nejlepší v kategorii velkorozpočtových projektů a že jsme obdrželi od této nadace Kč. Prosinec Ve dnech prosince proběhl u nás audit nezávislých odborníků na podporované zaměstnávání. Byl to závěr projektu Systematické zavádění standardů kvality podporovaného zaměstnávání v OS MESADA. Hodnotitelky nám přidělily 100 % výsledek. Je to pro nás velká úleva, radost a podpora, vědět, že to, co děláme, děláme nejen rádi, ale i dobře. Konec roku byl jako vždy věnován psaní projektů.

6 Projekty uskutečněné v roce 2004 (v závorce zdroj) Agentura pro podporované zaměstnávání v Písku (MPSV, Krajský úřad, Město Písek) Agentura pro podporované zaměstnávání v Českých Budějovicích (MPSV, Krajský úřad) Agentura pro podporované zaměstnávání v Jindřichově Hradci (Město JH) Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory v Jindřichově Hradci (Město JH, MPSV) Agentura pro podporované zaměstnávání ve Vimperku Poskytování služby osobní asistence v Písku a okolí (MPSV, Krajský úřad, Město Písek) Integrovaná komunita (Krajský úřad JČ kraje, grant) Systematické zavádění standardů kvality podporovaného zaměstnávání v OS MESADA (MPSV) Psaní projektů (nadace VIA Fond podpory organizačního rozvoje) Naše lidská práva (Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JČU na pomoc zdravotně a sociálně handicapovaným spoluobčanům) Písek Činnost sdružení v roce 2004 Uživatelů Služba poskytnuta celkem 44 Podporované zaměstnávání (PZ) 29 Pracovní místo nalezeno 12 Osobní asistence (OA) 15 OA v domově důchodců 30 Tranzitní program 3 Rekvalifikační kurzy 4 České Budějovice Pobočka v Českých Budějovicích funguje od září roku Na konci roku 2004 se přestěhovala do nově zřízených a pro klienty výhodnějších prostor v centru města. Uživatelů Služba poskytnuta celkem 32 Podporované zaměstnávání (PZ) 24 Pracovní místo nalezeno 12 Tranzitní program 8 Rekvalifikační kurzy 6 Rekvalifikační kurz v nově otevřené kavárně Na půl cesty 6 našich klientů zahájilo v listopadu 2003 rekvalifikační kurz v kavárně Na půl cesty. Učili se tu připravovat nápoje a poháry, obsluhovat hosty, prostě vykonávat práci číšníka. V dubnu 2004 všichni úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku. 3 nejlepší získali v kavárně stálé zaměstnání. Až budete v Českých Budějovicích, stavte se v Nové ulici 3 na kávu. Tranzitní program Tento program je určen mladým lidem ze speciálních škol, u nichž se dá předpokládat, že po skončení školy budou mít potíže při hledání zaměstnání. Proto s nimi začínáme pracovat již v průběhu studia. V rámci Tranzitního programu byla navázána úzká spolupráce se Zvláštní a pomocnou školou v Trhových Svinech. Díky této spolupráci vznikl a posléze se uskutečnil nápad vytvořit v ČB jednoletou praktickou školu. Její žáci byli zařazeni do Tranzitního programu. Po individuálních konzultacích s učiteli, žáky a rodiči byly vytipovány a následně zrealizovány odpovídající praxe pro žáky, které byly zahájeny na začátku školního roku 2004/2005. Praxe probíhají individuálně pod vedením pracovních asistentů na pracovištích. Žáci jsou na praxích velmi spokojení a prohlubují si tak

7 své dovednosti a pracovní návyky, které jsou velmi potřebné v uplatnění se v budoucím životě. Pracovnice pobočky se taky aktivně účastní tvorby komunitního plánu pro sociální oblast v Českých Budějovicích, a to ve dvou pracovních skupinách: Péče o zdravotně postižené a Péče o duševně nemocné a mentálně postižené. Jindřichův Hradec Uživatelů Služba poskytnuta celkem 17 Práci na OTP vyzkoušelo 6 Uzavřeno pracovních poměrů 4 Pracovní asistence poskytována 1 Vimperk Uživatelů Služba poskytnuta celkem 25 Práci na OTP vyzkoušelo 7 Rekvalifikační kurzy 5 2 klienti procházeli rekvalifikačním kurzem přímo u OS MESADA a 3 naši klienti se zúčastnili rekvalifikačních kurzů pořádaných úřadem práce. Rekvalifikační kurz od MESADY absolvovali dva mentálně postižení klienti (s ČID a PID) v Nemocnici Vimperk o.p.s., rekvalifikace pomocný dělník údržbář, uklízečka. Kurz trval od do a byl zakončen závěrečnou zkouškou, po které klienti získali osvědčení. Během kurzu byla klientům poskytována osobní i pracovní asistence. V roce 2004 se obrátili na naši pobočku zástupci Městského úřadu v JH s návrhem, zda bychom se nemohli podílet na vzniku Sociálně-informačního centra a centra pro seniory. Nápad jsme uvítali, protože jsme z vlastní zkušenosti věděli, že poptávka po takové službě v Jindřichově Hradci je. Centrum pro seniory si získalo velkou oblibu mezi jindřichohradeckými seniory a denně je navštěvuje lidí.

8 Příjmy za rok 2004 Výdaje za rok 2004 Písek Č. B. J. H. Vimperk Dary , ,94 0, ,00 Kraj dotace , ,00 0,00 0,00 Kraj grant na OA ,00 0,00 0,00 0,00 MPSV , , , ,00 MPSV inov. projekty 62300,00 0,00 0,00 0,00 MPSV DOA INKANO 40000,00 0,00 0,00 0,00 Město Písek ,00 0,00 0,00 0,00 Město České Budějovice 0, ,00 0,00 0,00 Město Jindřichův Hradec 0,00 0, ,00 0,00 Nadace VIA 20000,00 0,00 0,00 0,00 Nadační fond JČU 11500,00 0,00 0,00 0,00 Nadace Eurotel ,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvky na OA 86627,00 0,00 0,00 0,00 Socrates R.E.S.P.E.C.T ,33 0,00 0,00 0,00 Socrates R.E.S.P.E.C.T. grant 4945,50 0,00 0,00 0,00 Socrates R.E.S.P.E.C.T. 04/ ,52 0,00 0,00 0,00 Úřad práce v Písku ,00 0,00 0,00 0,00 ÚP Písek rekvalifikace 52705,00 0,00 0,00 0,00 ÚP Písek prof. poradenství 45000,00 0,00 0,00 0,00 Úřad práce v Č. Budějovicích 0, ,00 0,00 0,00 ÚP ČB rekvalifikace 0, ,00 0,00 0,00 Úřad práce v J. Hradci 0,00 0, ,00 0,00 Úřad práce v Prachaticích 0,00 0,00 0, ,00 ÚP Prachatice rekvalifikace 0,00 0,00 0, ,00 Úroky Písek 3876,41 0,00 0,00 0,00 Úroky Č. Budějovice 0,00 6,97 0,00 0,00 Celkem , , , ,00 MESADA celkem ,70 Písek Č. B. J. H. Vimperk Kancelářské potřeby 34074,93 115, , ,00 DHIM do 40000, 42372, ,00 0,00 0,00 Vybavení kanceláře 14756, , , ,50 Nájemné vč. služeb 42632, ,00 0, ,00 Materiál různé 18354,17 804,50 976, ,00 Cestovné , , , ,00 Ostatní služby různé 46302, , , ,50 Účetní služby 31246, ,00 0,00 0,00 Poštovné, známky 3511,00 416,00 732, ,00 Telefon, internet 72861, , , ,06 Inzerce 366,00 0,00 0,00 0,00 Školení 85484, , ,00 0,00 Pojištění 4291,00 0,00 0,00 0,00 Supervize 2800,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy , , , ,00 DPP 74185,00 0,00 0,00 0,00 Sociální a zdravotní pojištění , , , ,00 Kopírování 0,00 641,00 62,00 0,00 Ostatní náklady 56282, , , ,00 Opravy a udržování 0, ,40 0,00 0,00 Spotřeba energie 0,00 0,00 505, ,00 Celkem , , , ,06 Převod do roku , ,94 0, ,94 MESADA celkem ,84 Převod do roku ,86

9 Poděkování v roce 2004 nás velmi podpořili MPSV ČR Krajský úřad Jihočeského kraje Město Písek jmenovitě paní místostarostka Mgr. Vinterová Město České Budějovice jmenovitě paní Mikšátková, slečna Kovárnová Město Jindřichův Hradec pan starosta Ing. Matoušek, Ing. Palaugari Město Vimperk starostka Ing. Chumanová Úřad práce v Písku jmenovitě paní ředitelka Mgr. Zajíčková, Ing. Strnadová, paní Friedlová, paní Bečvářová, pan Prokopec, Ing. Hejný Úřad práce v ČB jmenovitě Ing. Loukota, Ing. Čermáková, Mgr. Šťastná Úřad práce v Jindřichově Hradci Ing. Zemanová, Ing. Záruba Úřad práce v Prachaticích (pob. Vimperk) ředitel Ing. Pauch, Ing. Lácha, Mgr. Dudek, paní Veverková, paní Vitová Úřad práce ve Vimperku jmenovitě vedoucí pobočky paní Vítová Ředitel Nemocnice Vimperk o.p.s. Petr Staněk Nadační fond ZSF JU Nadace Eurotel Nadace VIA Program SOCRATES za podporu mezinárodního projektu R.E.S.P.E.C.T. Společnost Löffler Kunststoffwerk Spol. s r. o. Čkyně (dar ve výši Kč) Společnost SIPADAN s. r. o. (dar ve výši Kč) ČSOB v Písku Kulturní klub města Písku OS INKANO Grafické studio MiradiX vytvoření a správa webové prezentace našeho sdružení Mgr. Petr Šesták Mgr. Vladimíra Vithová Egle a Tomáš Wehle za pravidelnou podporu Mgr. Petr Nečina za pravidelnou podporu Všichni naši dárci, kteří si nepřáli být jmenováni Dobrovolníci, kteří nám darují svůj drahocenný čas a své znalosti

10 Sídlo, kontakt a identifikační data Centrála Nábřeží 1. máje Písek Tel.: Mobil: Č. ú.: /0300 Pobočky OS MESADA České Budějovice J. Š. Baara České Budějovice Tel: Mobil: Č. ú.: /0300 OS MESADA Jindřichův Hradec Růžová 30/II Jindřichův Hradec Tel.: OS MESADA Vimperk 1. máje 74 P. O. Box Vimperk Tel.: Mobil: Registrace u MV ČR pod č. j. VS/1 1/49714/02 R, dne Změny: , Organizaci bylo přiděleno IČ:

1 Úvod... 3. 2 Základní informace... 3. 3 Členství MESADY... 4. 4 Pracovní tým... 4. 5 Kontakty... 5. 6 Poskytované služby... 6. 7 Projekty...

1 Úvod... 3. 2 Základní informace... 3. 3 Členství MESADY... 4. 4 Pracovní tým... 4. 5 Kontakty... 5. 6 Poskytované služby... 6. 7 Projekty... Výroční zpráva 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní informace... 3 3 Členství MESADY... 4 4 Pracovní tým... 4 5 Kontakty... 5 6 Poskytované služby... 6 7 Projekty... 11 8 Kalendář akcí... 14 9 Ekonomické

Více

1 Úvod Základní informace Členství organizace Pracovní tým Kontakty Poskytované služby Projekty...

1 Úvod Základní informace Členství organizace Pracovní tým Kontakty Poskytované služby Projekty... Výroční zpráva 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní informace... 3 3 Členství organizace... 4 4 Pracovní tým... 5 5 Kontakty... 6 6 Poskytované služby... 6 7 Projekty... 7 8 Kalendář akcí... 8 9 Ekonomické

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2008 Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Uživatelé a absolventi na trhu práce... 3 3 Uživatelé a úspěšnost jednotlivých programů

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více