Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci. Výroční zpráva Podáváme ruku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci. Výroční zpráva 2004. Podáváme ruku"

Transkript

1 Agentura pro podporované zaměstnávání a osobní asistenci Výroční zpráva 2004 Podáváme ruku

2 Poslání Naším hlavním cílem a posláním je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat tyto lidi při jejich integraci do společnosti. MESADA znamená PODPORA. I v roce 2004 jsme se snažili podpořit ty, kteří to potřebují: lidi se zdravotním postižením. Těm, kteří chtěli pracovat, jsme pomáhali hledat práci, a pak si ji udržet. Těm, kteří potřebovali pomocníka pro každý den, jsme zajišťovali osobní asistenci. Neustále jsme pracovali na vytvoření povědomí o naší organizaci. Uspořádali jsme několik benefičních akcí, kterých se účastnilo až tisíc lidí. Podařilo se nám začít veřejnou sbírku, a to na dva naše programy podporované zaměstnávání a osobní asistenci. Z různých důvodů, a to hlavně příjemných (např. mateřská dovolená, narůstající počet klientů atd.), se nám hodně změnil kolektiv. Jsme již velkou neziskovkou, máme 20 zaměstnanců. Pro konkrétnější představu o nás si prosím přečtěte naši výroční zprávu, navštivte naše internetové stránky anebo nás přijďte navštívit. Náš kolektiv MESADA Písek centrála Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D. předsedkyně sdružení, ředitelka Jana Fošenbauerová, DiS. místopředsedkyně sdružení, vedoucí programu podporované zaměstnávání Dana Hrychová místopředsedkyně sdružení, vedoucí programu osobní asistence Olga Kašparová vedoucí programu podporované zaměstnávání (od září 2004), pracovní konzultantka Miloslava Schránilová pracovní konzultantka Petra Míčková pracovní konzultantka Zdenka Holanová technicko-hospodářská pracovnice Anna Simotová pracovnice pro vztahy s veřejností a fundraising Osobní asistentky a asistenti: Květuše Fedurcová, Lenka Lukáčová, Lenka Adamcová, Hana Slancová, Kamil Weber MESADA České Budějovice pobočka Ing. Irena Lavická vedoucí pobočky, pracovní konzultantka Šárka Veselá pracovní konzultantka MESADA Jindřichův Hradec pobočka Ing. Jaroslava Pařízková vedoucí pobočky, pracovní konzultantka Lenka Radkovičová koordinátorka volnočasových aktivit Olga Tomaschková pracovnice sociálně-informačního centra a centra pro seniory MESADA Vimperk pobočka Pavlína Dobruská vedoucí pobočky, pracovní konzultantka Alena Tothová pracovní konzultantka Orgány sdružení a) valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; tvoří ji všichni členové sdružení; b) výbor sdružení výkonný orgán sdružení, složen ze 3 5 členů volených valnou hromadou; c) předseda a místopředsedové sdružení předsedkyně Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.; 1. místopředsedkyně Jana Fošenbauerová, DiS.; 2. místopředsedkyně Dana Hrychová; d) revizor (revizní komise) Romana Turnerová je volen valnou hromadou a kontroluje veškerou činnost sdružení; Statutárními zástupci jsou předsedkyně a obě místopředsedkyně sdružení.

3 Jaké jsme měli cíle pro rok 2004? 1. Udržet poskytování služeb V roce 2004 jsme poskytovali tři služby podporované zaměstnávání (PZ) na všech pobočkách, osobní asistenci (OA) v Písku a Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory v Jindřichově Hradci. PZ je forma pracovního uplatnění pro lidi, kteří mají vzhledem ke svému handicapu ztíženou možnost pracovního uplatnění a práci si nemohou najít a udržet běžným způsobem. OA Cílem poskytování služby osobní asistence je, aby lidé s postižením nebyli závislí na institucionálních formách sociální péče a mohli v rámci svých individuálních možností využívat dostupné formy nezávislého způsobu života. Osobní asistence umožňuje žít lidem s těžkým zdravotním postižením v jejich vlastním prostředí. Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory Cílem je pořádat volnočasové aktivity pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. 2. Neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb MPSV v roce 2004 vypsalo dotační řízení na podporu pilotních a inovativních projektů. Podařilo se nám v rámci tohoto řízení získat prostředky na projekt Systematické zavádění standardů kvality podporovaného zaměstnávání v OS MESADA. Uspořádali jsme tři třídenní interní školení, během nichž jsme formulovali naše cíle, postupy, metody, plány. Výsledkem byl audit nezávislých odborníků, který proběhl dne prosince Poskytování služeb bylo auditorkami hodnoceno 100 procenty. V rámci programu Fond podpory organizačního rozvoje, vyhlášeného nadací VIA, jsme obdrželi grant na interní vzdělávání, a to na psaní projektů. Naším konečným cílem v této oblasti je vytvoření projektového týmu. Osvědčilo se nám totiž, že psaní projektů je v současné době nejvíce efektivní fundraisingovou metodou. 3. Pomáhat našim klientům získávat nové dovednosti, znalosti, sebevědomí Uspořádali jsme kurz angličtiny pro klienty sdružení lidi s mentálním, smyslovým, duševním, kombinovaným postižením. Kurz trval od 2. února do 3. května 2004 a skládal se z 12 vyučovacích hodin. Kurzů se účastnilo 5 klientů sdružení. Na závěr kurzu studenti společně s vedoucí kurzu připravili krátkou prezentaci pro ostatní zaměstnance a uživatele služeb sdružení. Ti, co kurz absolvovali, počítali do 10, a pak odpovídali na otázky vedoucí kurzu. Během kurzů se klienti naučili základní věty, takové, aby se uměli anglicky představit, říct odkud jsou, že nemluví anglicky, kde bydlí, poděkovat, pozdravit a rozloučit se. Pro klienty to byla úplně nová zkušenost, během hodin se nejen dozvěděli nová slovíčka, ale také se dobře bavili, když se ta slovíčka snažili vyslovovat. Důležité je, že své nové poznatky mohli naši klienti uplatnit v praxi, během cest do partnerských organizací mezinárodního projektu R.E.S.P.E.C.T. Uskutečnili jsme cesty do zahraničí, v rámci R.E.S.P.E.C.T.u (společně s klienty) února 2004 se dvě pracovnice MESADY Jana Fošenbauerová a Anna Simotová společně se dvěma klienty Michalem Trubkou a Robertem Húskou vydaly na mezinárodní setkání partnerů projektu R.E.S.P.E.C.T. do italského městečka Campobasso. Jak pro pracovnice, tak pro klienty sdružení to byl nádherný

4 zážitek. Prožili jsme 5 dnů plných dojmů, informací, ale i zábavy, to když např. Michal ve starém kostele nad freskami z 11. století naprosto vážně pronesl: Chtělo by to voškrábat a nahodit., nebo když kluci nadšeně sdělovali, že všichni číšníci v hotelu mluví česky, protože umějí slovo cappuccino. Od 24. do 28. června 2004 se Jana Fošenbaurová, Dana Hrychová a z klientů Pavel Vácha, Jitka Kadařová a Lucka Štoflová vydali na druhé setkání, tentokrát do německého Ulmu. Poslední cestu v roce 2004 jsme uskutečnili října, a to do slovenského Prešova. Tentokrát se zúčastnili pracovnice Jana Fošenbauerová, Dana Hrychová, Anna Simotová, Olga Kašparová a klienti Jitka Kadařová, Lucka Štoflová a Petr Petrášek. Hlavním cílem těchto setkání bylo získání mezinárodních zkušeností v oblasti boje s dlouhodobou nezaměstnaností, avšak pro nás neméně důležitým výsledkem je to, že naši klienti poprvé v životě letěli letadlem, mluvili cizí řečí, nakupovali za jinou měnu, seznámili se s lidmi z jiných zemí. Doufáme a věříme, že když už nic jiného, tak hezká vzpomínka z těchto cest jim zůstane navždy. Více o projektu viz na Pravidelně jsme pořádali klub VŠEDOBR Klub VŠEDOBR je občasná volnočasová aktivita pro naše klienty a jejich přátele. Pořádáme ho většinou u nějaké příležitosti: Velikonoce, Vánoce atd. V roce 2004 jsme takových setkání měli více, a to proto, že jsme klienty aktivně zapojili do příprav na veřejnou sbírku. Společně jsme po odpolednech vyráběli magnety z hlíny s logem našeho sdružení. U této příležitosti jsme si spolu povídali, popíjeli čaj a vůbec trávili příjemné společné podvečery. Zapojovali jsme klienty do aktivit sdružení Kromě výše zmíněných příprav na sbírku se nám některé klienty podařilo zapojit i do jiných benefičních akcí: hru pro širokou veřejnost Život je hra pojďte si zahrát!, prezentaci sdružení u příležitosti Městských slavností v Písku, ve spolupráci se Soukromou vyšší odbornou filmovou školou v Písku jsme začali natáčet film o nás a našich klientech atd. 4. Hledat nové finanční zdroje Zaměřili jsme se na firemní fundraising (výsledek Kč od společnosti SIPADAN, Kč od ČSOB banky, Kč od společnosti s.n.o.p., řada věcných darů na různé benefiční akce). Uspořádali jsme veřejnou sbírku. Na podporované zaměstnávání získáváme prostředky prodejem magnetů s logem našeho sdružení (proběhla 3 kola sbírky, získali jsme celkem Kč). Na osobní asistenci prostředky získáváme pomocí pokladniček, které jsme umístili na 1. poště v Písku a v hypermarketu Hypernova v Písku, a které se nadějně plní. Vybereme je ale poprvé až začátkem roku U příležitosti Reprezentačního plesu města Písku jsme se nabídli coby pořadatelé tomboly. Tombolu jsme pojali v duchu Podáváme ruku děkujeme, že ji podáváte taky! a snažili jsme se zdůraznit, že v této tombole nejde o výhry, ale o solidaritu a empatii. Za jeden večer jsme získali Kč. Školíme se v podávání evropských projektů a počítáme s tím, že v roce 2005 právě programy EU budou pro nás významným finančním zdrojem.

5 5. Aktivně seznamovat veřejnost se službami MESADY Začátkem roku jsme spustili novinový seriál o klientech našeho sdružení a jejich těžkostech při hledání práce. Dohromady v této sérii vyšlo 14 článků. Oslovili jsme píseckou filmovou školu s nabídkou, aby nás v rámci svých cvičení fotili a natáčeli při různých aktivitách. Ve výsledku se nám nashromáždilo hodně krásných fotek. Ty jsme využili jak při prezentaci sdružení během Městských slavností v Písku ve dnech června, tak při pořádání putovní výstavy Nedívejte se na to černobíle o zaměstnávání lidí s postižením. Výstava proběhla v ČSOB bance v Písku, v ČSOB bance v Českých Budějovicích. Pro místní veřejnost jsme v rámci Jihočeského vítání léta ve dnech května 2004 uspořádali ve spolupráci s jinými píseckými neziskovkami (hlavním spolupořadatelem bylo INKANO) hru Život je hra pojďte si zahrát! Kalendárium ledna účast na konferenci v Praze Cesty k účinnému fundraisingu, zúčastnila se 1 pracovnice sdružení 14. února tombola u příležitosti Reprez. plesu města Písku února cesta do italského Campobassa v rámci projektu R.E.S.P.E.C.T. Březen seriál Jak to chodí v neziskovkách v Píseckých postřezích a o klientech sdružení v seriálu Listů Písecka Duben 6 klientů MESADY ukončilo rekvalifikační kurz v českobudějovické kavárně Na půl cesty. Tři z nich nastoupili do zaměstnání v této kavárně května Život je hra pojďte si zahrát! června v rámci Městských slavností vyvrcholily naše půlroční přípravy na veřejnou sbírku června cesta do německého Ulmu v rámci projektu R.E.S.P.E.C.T. Srpen září výstava fotografií našich klientů v práci a při jiných činnostech (výstava po dobu jednoho měsíce) 22. září aktivně jsme se zúčastnili celorepublikového Dne bez aut, naše prezentace se nesla pod heslem Zkuste to přes náměstí jinak Říjen Na začátku října byl náš projekt R.E.S.P.E.C.T. zvolen Národní agenturou Socrates pro reprezentaci v Nizozemsku na mezinárodní konferenci Gruntvig. Výsledky projektu se účastníkům velmi líbily a pro nás to byla mimořádně zajímavá zkušenost. Všechny výdaje hradila Národní agentura Sokrates. Ve dnech října jsme s našimi klienty letěli do slovenského Prešova, znovu v rámci R.E.S.P.E.C.T.u. Cesta se neobešla bez drobných potíží, jako dočasné zmizení dvou klientek a dočasná ztráta pasu jedné z účastnic. Cesta k samostatnosti se nemůže bez takových zádrhelů obejít. Avšak vše nakonec dopadlo dobře, domů jsme se vrátili všichni. V říjnu jsme se také dověděli nádhernou zprávu o tom, že náš projekt Podané ruce byl Nadací Eurotel vyhodnocen jako třetí nejlepší v kategorii velkorozpočtových projektů a že jsme obdrželi od této nadace Kč. Prosinec Ve dnech prosince proběhl u nás audit nezávislých odborníků na podporované zaměstnávání. Byl to závěr projektu Systematické zavádění standardů kvality podporovaného zaměstnávání v OS MESADA. Hodnotitelky nám přidělily 100 % výsledek. Je to pro nás velká úleva, radost a podpora, vědět, že to, co děláme, děláme nejen rádi, ale i dobře. Konec roku byl jako vždy věnován psaní projektů.

6 Projekty uskutečněné v roce 2004 (v závorce zdroj) Agentura pro podporované zaměstnávání v Písku (MPSV, Krajský úřad, Město Písek) Agentura pro podporované zaměstnávání v Českých Budějovicích (MPSV, Krajský úřad) Agentura pro podporované zaměstnávání v Jindřichově Hradci (Město JH) Sociálně-informační centrum a centrum pro seniory v Jindřichově Hradci (Město JH, MPSV) Agentura pro podporované zaměstnávání ve Vimperku Poskytování služby osobní asistence v Písku a okolí (MPSV, Krajský úřad, Město Písek) Integrovaná komunita (Krajský úřad JČ kraje, grant) Systematické zavádění standardů kvality podporovaného zaměstnávání v OS MESADA (MPSV) Psaní projektů (nadace VIA Fond podpory organizačního rozvoje) Naše lidská práva (Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JČU na pomoc zdravotně a sociálně handicapovaným spoluobčanům) Písek Činnost sdružení v roce 2004 Uživatelů Služba poskytnuta celkem 44 Podporované zaměstnávání (PZ) 29 Pracovní místo nalezeno 12 Osobní asistence (OA) 15 OA v domově důchodců 30 Tranzitní program 3 Rekvalifikační kurzy 4 České Budějovice Pobočka v Českých Budějovicích funguje od září roku Na konci roku 2004 se přestěhovala do nově zřízených a pro klienty výhodnějších prostor v centru města. Uživatelů Služba poskytnuta celkem 32 Podporované zaměstnávání (PZ) 24 Pracovní místo nalezeno 12 Tranzitní program 8 Rekvalifikační kurzy 6 Rekvalifikační kurz v nově otevřené kavárně Na půl cesty 6 našich klientů zahájilo v listopadu 2003 rekvalifikační kurz v kavárně Na půl cesty. Učili se tu připravovat nápoje a poháry, obsluhovat hosty, prostě vykonávat práci číšníka. V dubnu 2004 všichni úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku. 3 nejlepší získali v kavárně stálé zaměstnání. Až budete v Českých Budějovicích, stavte se v Nové ulici 3 na kávu. Tranzitní program Tento program je určen mladým lidem ze speciálních škol, u nichž se dá předpokládat, že po skončení školy budou mít potíže při hledání zaměstnání. Proto s nimi začínáme pracovat již v průběhu studia. V rámci Tranzitního programu byla navázána úzká spolupráce se Zvláštní a pomocnou školou v Trhových Svinech. Díky této spolupráci vznikl a posléze se uskutečnil nápad vytvořit v ČB jednoletou praktickou školu. Její žáci byli zařazeni do Tranzitního programu. Po individuálních konzultacích s učiteli, žáky a rodiči byly vytipovány a následně zrealizovány odpovídající praxe pro žáky, které byly zahájeny na začátku školního roku 2004/2005. Praxe probíhají individuálně pod vedením pracovních asistentů na pracovištích. Žáci jsou na praxích velmi spokojení a prohlubují si tak

7 své dovednosti a pracovní návyky, které jsou velmi potřebné v uplatnění se v budoucím životě. Pracovnice pobočky se taky aktivně účastní tvorby komunitního plánu pro sociální oblast v Českých Budějovicích, a to ve dvou pracovních skupinách: Péče o zdravotně postižené a Péče o duševně nemocné a mentálně postižené. Jindřichův Hradec Uživatelů Služba poskytnuta celkem 17 Práci na OTP vyzkoušelo 6 Uzavřeno pracovních poměrů 4 Pracovní asistence poskytována 1 Vimperk Uživatelů Služba poskytnuta celkem 25 Práci na OTP vyzkoušelo 7 Rekvalifikační kurzy 5 2 klienti procházeli rekvalifikačním kurzem přímo u OS MESADA a 3 naši klienti se zúčastnili rekvalifikačních kurzů pořádaných úřadem práce. Rekvalifikační kurz od MESADY absolvovali dva mentálně postižení klienti (s ČID a PID) v Nemocnici Vimperk o.p.s., rekvalifikace pomocný dělník údržbář, uklízečka. Kurz trval od do a byl zakončen závěrečnou zkouškou, po které klienti získali osvědčení. Během kurzu byla klientům poskytována osobní i pracovní asistence. V roce 2004 se obrátili na naši pobočku zástupci Městského úřadu v JH s návrhem, zda bychom se nemohli podílet na vzniku Sociálně-informačního centra a centra pro seniory. Nápad jsme uvítali, protože jsme z vlastní zkušenosti věděli, že poptávka po takové službě v Jindřichově Hradci je. Centrum pro seniory si získalo velkou oblibu mezi jindřichohradeckými seniory a denně je navštěvuje lidí.

8 Příjmy za rok 2004 Výdaje za rok 2004 Písek Č. B. J. H. Vimperk Dary , ,94 0, ,00 Kraj dotace , ,00 0,00 0,00 Kraj grant na OA ,00 0,00 0,00 0,00 MPSV , , , ,00 MPSV inov. projekty 62300,00 0,00 0,00 0,00 MPSV DOA INKANO 40000,00 0,00 0,00 0,00 Město Písek ,00 0,00 0,00 0,00 Město České Budějovice 0, ,00 0,00 0,00 Město Jindřichův Hradec 0,00 0, ,00 0,00 Nadace VIA 20000,00 0,00 0,00 0,00 Nadační fond JČU 11500,00 0,00 0,00 0,00 Nadace Eurotel ,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvky na OA 86627,00 0,00 0,00 0,00 Socrates R.E.S.P.E.C.T ,33 0,00 0,00 0,00 Socrates R.E.S.P.E.C.T. grant 4945,50 0,00 0,00 0,00 Socrates R.E.S.P.E.C.T. 04/ ,52 0,00 0,00 0,00 Úřad práce v Písku ,00 0,00 0,00 0,00 ÚP Písek rekvalifikace 52705,00 0,00 0,00 0,00 ÚP Písek prof. poradenství 45000,00 0,00 0,00 0,00 Úřad práce v Č. Budějovicích 0, ,00 0,00 0,00 ÚP ČB rekvalifikace 0, ,00 0,00 0,00 Úřad práce v J. Hradci 0,00 0, ,00 0,00 Úřad práce v Prachaticích 0,00 0,00 0, ,00 ÚP Prachatice rekvalifikace 0,00 0,00 0, ,00 Úroky Písek 3876,41 0,00 0,00 0,00 Úroky Č. Budějovice 0,00 6,97 0,00 0,00 Celkem , , , ,00 MESADA celkem ,70 Písek Č. B. J. H. Vimperk Kancelářské potřeby 34074,93 115, , ,00 DHIM do 40000, 42372, ,00 0,00 0,00 Vybavení kanceláře 14756, , , ,50 Nájemné vč. služeb 42632, ,00 0, ,00 Materiál různé 18354,17 804,50 976, ,00 Cestovné , , , ,00 Ostatní služby různé 46302, , , ,50 Účetní služby 31246, ,00 0,00 0,00 Poštovné, známky 3511,00 416,00 732, ,00 Telefon, internet 72861, , , ,06 Inzerce 366,00 0,00 0,00 0,00 Školení 85484, , ,00 0,00 Pojištění 4291,00 0,00 0,00 0,00 Supervize 2800,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy , , , ,00 DPP 74185,00 0,00 0,00 0,00 Sociální a zdravotní pojištění , , , ,00 Kopírování 0,00 641,00 62,00 0,00 Ostatní náklady 56282, , , ,00 Opravy a udržování 0, ,40 0,00 0,00 Spotřeba energie 0,00 0,00 505, ,00 Celkem , , , ,06 Převod do roku , ,94 0, ,94 MESADA celkem ,84 Převod do roku ,86

9 Poděkování v roce 2004 nás velmi podpořili MPSV ČR Krajský úřad Jihočeského kraje Město Písek jmenovitě paní místostarostka Mgr. Vinterová Město České Budějovice jmenovitě paní Mikšátková, slečna Kovárnová Město Jindřichův Hradec pan starosta Ing. Matoušek, Ing. Palaugari Město Vimperk starostka Ing. Chumanová Úřad práce v Písku jmenovitě paní ředitelka Mgr. Zajíčková, Ing. Strnadová, paní Friedlová, paní Bečvářová, pan Prokopec, Ing. Hejný Úřad práce v ČB jmenovitě Ing. Loukota, Ing. Čermáková, Mgr. Šťastná Úřad práce v Jindřichově Hradci Ing. Zemanová, Ing. Záruba Úřad práce v Prachaticích (pob. Vimperk) ředitel Ing. Pauch, Ing. Lácha, Mgr. Dudek, paní Veverková, paní Vitová Úřad práce ve Vimperku jmenovitě vedoucí pobočky paní Vítová Ředitel Nemocnice Vimperk o.p.s. Petr Staněk Nadační fond ZSF JU Nadace Eurotel Nadace VIA Program SOCRATES za podporu mezinárodního projektu R.E.S.P.E.C.T. Společnost Löffler Kunststoffwerk Spol. s r. o. Čkyně (dar ve výši Kč) Společnost SIPADAN s. r. o. (dar ve výši Kč) ČSOB v Písku Kulturní klub města Písku OS INKANO Grafické studio MiradiX vytvoření a správa webové prezentace našeho sdružení Mgr. Petr Šesták Mgr. Vladimíra Vithová Egle a Tomáš Wehle za pravidelnou podporu Mgr. Petr Nečina za pravidelnou podporu Všichni naši dárci, kteří si nepřáli být jmenováni Dobrovolníci, kteří nám darují svůj drahocenný čas a své znalosti

10 Sídlo, kontakt a identifikační data Centrála Nábřeží 1. máje Písek Tel.: Mobil: Č. ú.: /0300 Pobočky OS MESADA České Budějovice J. Š. Baara České Budějovice Tel: Mobil: Č. ú.: /0300 OS MESADA Jindřichův Hradec Růžová 30/II Jindřichův Hradec Tel.: OS MESADA Vimperk 1. máje 74 P. O. Box Vimperk Tel.: Mobil: Registrace u MV ČR pod č. j. VS/1 1/49714/02 R, dne Změny: , Organizaci bylo přiděleno IČ:

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív,

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 OBSAH 1 02 ÚVODNÍ SLOVO 03 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 05 Z HISTORIE SPOLU OLOMOC 06 OSOBNÍ ASISTENCE 06 OSOBNÍ ASISTENCE Statistické

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 2004 byla zpracována v souladu se zákonem číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více