Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz"

Transkript

1 Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách VSSS

2 4. Finanční instituce

3 Finanční instituce

4 BANKY

5

6 Bankovní obchody

7 PASIVNÍ OBCHODY BANK

8 Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty pro kapitálové vklady - účty úsporných vkladů - účty termínovaných vkladů Účty pro platební styk - účty na viděnou - účty kontokorentní Účty pro čerpání úvěrů - kontokorentní účet - účet úvěrový

9 Běžný účet okamžitá disponibilita peníze na viděnou smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

10 Kontokorentní účet Spojení aktivních operací banky s pasivními Peníze na viděnou úvěrový rámec

11 Ostatní druhy účtů Zřizování podle potřeb klientů Druhy: účty z provozních důvodů devizový účet účet pro nezletilou osobu

12 Pasivní obchody bank Pasivní obchody bank tj. získávání cizích zdrojů ve formě primární Vklad na viděnou Termínovaný vklad Úsporné vklady Depozitní certifikát Devizový vklad Bankovní obligace Stavební spoření Forma vkladní knížky sekundární Úvěry od jiných bank Úvěry od centrální banky Eskontní úvěr Reeskontní úvěr Lombardní úvěr Repo úvěr Nouzový úvěr Životní pojištění

13 Pasivní obchody bank VKLAD NA VIDĚNOU okamžitá splatnost v každý den nejlikvidnější uložení peněz nejnižší úrok využití bezhotovostní platební styk

14 Pasivní obchody bank TERMÍNOVÉ VKLADY vklad na přesně stanovenou dobu je stanovená minimální výše vkladu vyšší úrok formy termínovaných vkladů: - vklady na pevně stanovenou dobu - vklady s výpovědní lhůtou revolvingový vklad, otevřený účet

15 Pasivní obchody bank ÚSPORNÉ VKLADY min. délka trvání 3 měsíce materiální podoba písemný doklad formy úsporných vkladů

16 Pasivní obchody bank DEPOZITNÍ CERTIFIKÁTY produkt v subsystému cenných papírů vkladové listy listinné CP pevná úroková sazba výhoda pro banku nemusí vytvářet z jejich objemu povinné min. rezervy Modifikace DC - bankovní pokladniční poukázka - bankovní vlastní směnka

17 Pasivní obchody bank DEVIZOVÉ VKLADY vklad je realizován v devizách BANKOVNÍ DLUHOPISY dlužný cenný papír snadná obchodovatelnost Hypoteční zástavní listy cenné papíry, které jsou kryty zástavním právem k nemovitosti

18 Pasivní obchody bank STAVEBNÍ SPOŘENÍ je zvláštní formou úsporného vkladu Podstata - na základě smlouvy o stavebním spoření - naspoření předem sjednané částky - se státním příspěvkem Zájem státu - zainteresovanost obyvatel k tvorbě majetku - stabilita stavebnictví

19 Pasivní obchody bank ÚVĚRY OD OSTATNÍCH BANK Úvěrová linka smlouva mezi bankami Formy úvěrů mezi bankami: - reeskont směnek - reeskont směnek vývozních a dovozních - bankovní směnky - sjednané vklady

20 Pasivní obchody bank ÚVĚRY OD OSTATNÍCH BANK Vklady na mezibankovním trhu: - na den (over night) - od zítřka na den (tommorow/next) - od zítřka po 7. den (tommorow/week) - na 7 dní (1 week) Mezibankovní výpůjčné sazby: - PRIBOR - Prague Interbank Offered Rate - PRIBID - Prague Interbank Bid Rate

21 Fond pojištění vkladů Fond pojištění vkladů funguje v ČR od roku Smyslem Fondu pojištění vkladů je vytvářet finanční rezervy z příspěvků bank a poboček zahraničních bank. Tyto rezervy jsou použity v případě krachu (nesolventnosti) banky na výplatu vkladů poškozených klientů.

22 Fond pojištění vkladů Ze zákona jsou pojištěny všechny: neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách a v cizí měně Pojištění vkladů se nevztahuje na: vklady bank, vklady poboček zahraničních bank, vklady finančních institucí

23 Systém pojištění vkladů Lhůta pro výplatu náhrad pojištěných vkladů: - z původních 3 měsíců se zkrátila na pouhých 20 pracovních dní Dosud bylo na náhradách vyplaceno přes 20 miliard korun - Fond za celou dobu své existence vyplatil klientů 12 zkrachovalých bank - Union banka a Plzeňská banka skončily svou činnost v roce Výplatu náhrad jejich klientů Fond ukončil v roce 2008.

24 Pasivní obchody bank ÚVĚRY OD CENTRÁLNÍ BANKY reeskontní úvěr eskontní úvěr lombardní úvěr úvěrový rámec repo operace nouzový úvěr

25 AKTIVNÍ OBCHODY BANK

26 Podstata aktivních obchodů Aktivní obchody bank tj. investování vlastních i cizích zdrojů do půjček krátkodobých směnečných kontokorentních lombardních repo úvěrů spotřebních úvěrů střednědobých avalových eskontních akceptačních negociačních ramboursních finančních investic dlouhodobých hypoteční emisní

27 Úvěr - objem finančních prostředků, které věřitel poskytne dlužníkovi za úplatu ve formě úroku.

28 RPSN - Roční Procentní Sazba Nákladů udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním - tedy veškeré náklady, které jsou s tou kterou půjčkou spojeny. Rozdíl mezi úrokem a RPSN Úrok ukazuje pouze a jen cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady, kdežto RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené.

29 RPSN Náklady spojené s úvěrem mohou být například: poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr, poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky vážící se k převodu peněžních prostředků, pojištění schopnosti splácet apod.

30 Druhy úvěrů 1. podle doby splatnosti - krátkodobé ( do 1 roku) - střednědobé (od 1-4 let) - dlouhodobé (více než 4 roky) 2. podle poskytnuté měny - korunové (úvěr v Kč) - Devizové (v jiné měně) 3. podle poskytnutých záruk - zajištěné (úvěr je zajištěn zástavou) - nezajištěné (banka nevyžaduje zástavu)

31 Druhy úvěrů 4. podle způsobu čerpání - jednorázové úvěry - ve formě úvěrové linky (opakované půjčování finančních prostředků do výše stanoveného úvěrového limitu) 5. podle subjektu, kterému je úvěr poskytován - úvěry pro podnikatelské účely - úvěry občanům - mezibankovní úvěry - úvěry obcím a městům

32 Druhy úvěrů Hotovostní úvěr Spotřebitelský úvěr Kontokorentní úvěr Kreditní karta Hypotéční úvěr Podnikatelský úvěr

33 Druhy krátkodobých úvěrů KONTOKORENTNÍ ÚVĚR bankou poskytnutý úvěrový rámec klientovi na jeho běžný účet úvěrový rámec stanovená výše debetu Výši úrokové sazby ovlivňuje: - úroveň úr.sazeb na mezibankovním trhu - sazba centrální banky - bonita klienta - konkurence v bankovním sektoru

34 KONTOKORENTNÍ ÚVĚR

35 Druhy krátkodobých úvěrů SMĚNEČNÉ ÚVĚRY jejich základem je směnka využití směnky v podobě oběživa a platidla Zákon směnečný a šekový z roku 1950 podstata směnečného (diskontního) úvěru: - odkup směnky bankou před dobou její splatnosti - srážka diskontu objem úroků od nabytí směnky do její splatnosti

36 Praha 10. Května 2006 Částka = ,- Místo a datum vystavení (měsíc slovy) Měna Kč Za tuto směnku zaplatím Dne 10. července 2006 Údaj splatnosti (měsíc slovy) na řad (komu) Josefa Nováka === pětsettisíc korun českých ================== Částka slovy Splatno v (místo placení) u (domicil) Václav Rampelník Praha 1, U kolovratu 156 Václav Rampelník Jméno (název, razítko), adresa a podpis(y) výstavce

37 Částka 10. Května 2006 = ,- Místo a datum vystavení (měsíc slovy) Měna Kč Za tuto směnku zaplaťte Údaj splatnosti (měsíc slovy) na řad (komu) Částka slovy Apple computer, a.s. === sedmsetpadesáttisíc korun českých ======= Směnečník: Přesná adresa: Czech computer, s.r.o. Praha 10, Procesorovo náměstí 11 Splatno v (místo placení) u (domicil) Unilever, a.s., Praha IČO: Jiří Čistý prokurista Jméno (název, razítko), adresa a podpis(y) výstavce

38 Směnečné úvěry Eskontní úvěr Odkup směnky před její splatnosti za cenu sníženou o diskont Eskont - uzavření kupní a současně i úvěrové smlouvy

39 Druhy krátkodobých úvěrů LOMBARDNÍ ÚVĚRY Poskytnutí pevně stanovené částky na pevně stanovenou dobu Zajištění je realizováno zástavou movitého majetku Lombardní úvěr pravý Lombardní úvěr nepravý

40 Druhy krátkodobých úvěrů LOMBARDNÍ ÚVĚRY Členění podle druhu použité zástavy: - cenné papíry - směnky - zboží - hypotéky - pohledávky LÚ úvěry účelové

41 Druhy krátkodobých úvěrů SPOTŘEBNÍ ÚVĚRY (půjčky) - banky je poskytují fyzickým osobám - na krátkodobou resp. střednědobou lhůtu - zpravidla na spotřební účel - za pevnou měsíční srážku Formy SÚ: - v hotovosti - úhradou závazku klienta - poskytnutí kontokorentního účtu

42 Dokumenty k žádosti o podnikatelský úvěr Úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu Roční účetní závěrky za období předchozích 1, 2 až 3 let (u společností s povinností auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovávány) a daňová přiznání za poslední 3 roky Ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku v rozsahu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Informace o předmětu financování Základní informace o společnosti

43 Dokumenty k žádosti o podnikatelský úvěr Podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti Finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti Potvrzení o nezadluženosti vůči Finančnímu úřadu (FÚ) a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušným zdravotním pojišťovnám Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům Materiály týkající se navrhovaného zajištění Doplňující údaje dle požadavku klientského úvěrového pracovníka (např. komentář příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor pohledávek)

44 Střednědobé a dlouhodobé úvěry Průběh poskytnutí a čerpání úvěru

45 Střednědobé a dlouhodobé Emisní úvěry úvěry - bankou odkoupené dluhopisy, které její klient (žadatel o úvěr) emitoval Dluhopis dlužní CP - věřitel ho může prodat před lhůtou splatnosti - dematerializovaná a materializovaná podoba Emise: a) vlastní b) zprostředkovaná

46 Střednědobé a dlouhodobé úvěry Emisní úvěry členění dluhopisů členění podle emitenta: - státní, komunální, bankovní, průmyslové členění podle způsobu výnosu: - ziskové, indexové, výměnné,odběrné - s pevným kupónem,s pohyblivým kupónem, s nulovým kupónem

47 Střednědobé a dlouhodobé Hypoteční úvěry Hypotéka úvěry - zástavní právo k nemovitosti slouží k zajištění peněžní pohledávky Hypotekární úvěr - úvěr poskytnutý vůči zástavě nemovitosti Cena nemovitosti LTV

48

49 Bonita klienta Než banka poskytne úvěr resp. uzavře s klientem úvěrovou smlouvu, prověří bonitu klienta tzn. zda je klient schopný dostát svým závazkům a splácet případný úvěr. Hlavními kritérii při samotném rozhodování o poskytnutí úvěru jsou: -návratnost - výnosnost

50 Prokázání příjmu FO Klient s příjmy ze závislé činnosti: potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu Klient s příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti: daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období doklad o zaplacení daně doklady prokazující oprávnění podnikat

51 Zajišťování úvěrových rizik Způsoby navrácení půjčené částky: a) splacením jistiny i úroku ve stanovených lhůtách b) v případě nesplácení úvěru a úroků - realizací záložních práv věřitele Zajišťování rizik Úvěrová způsobilost Právní způsobilost Osobní důvěryhodnost Hosp.a finanč. situace Limitování úvěrů Kontrola dlužníka rating

52 Zajišťování úvěrových rizik Prověrka úvěrové způsobilosti klienta Právní způsobilost - právní subjektivita žadatele Osobní důvěryhodnost žadatele - zkušenosti banky s klientem Hospodářská situace žadatele - tržní postavení klienta, odvětví, riziko země Finanční situace klienta - analýza rentability,zadluženosti,likvidity,cash fow

53 Zajišťování úvěrových rizik Limitování úvěrů Rozdělení klientů do skupin podle úvěrové způsobilosti Úvěrové rámce - absolutní limit Kontrola klienta - relativní limit Sledování budoucí finanční situace dlužníka Kontrola použití úvěru (účel) a záruk 2 3 x ročně

54 Měření úvěrového rizika Scoring se snaží pomocí kvantitativních analýz dat o daném subjektu (většinou vyjádřených finančními ukazateli) odhadnout bonitu klienta. Rating představuje komplexní hodnocení určitého subjektu s cílem odhadnout jeho současnou a budoucí schopnost splácet včas a řádně přijaté závazky. Položka Rating Scoring Zdroje dat hodnocený subjekt a externí hodnocený subjekt zdroje Charakter dat kvalitativní i kvantitativní s pohledem do budoucna převážně kvantitativní, důvěryhodné jsou minulé Analýzu provádí ratingový tým, min. 2 lidé jeden analytik Způsob hodnocení Výsledek analýza s převahou kvalitativních faktorů známka na základně rozhodnutí ratingového výboru Doba hodnocení 1 až 2 měsíce do 1 týdne Cenová náročnost řádově ve statisících korun autorizovaný proces s důrazem na kvantitativní část výstupní podle automatizovaného výpočtu počítače minimální poplatek Užití pro nestandardní nebo významné dlouhodobé kontrakty pro standardní nebo menší obchody, krátkodobé

55 Úvěr ze stavebního spoření řádný úvěr ze stavebního spoření - velkou výhodou je pevná úroková sazba po celou dobu splácení - smlouva trvá v době žádosti o úvěr alespoň 24 měsíců; naspořil částku požadovanou stavební spořitelnou pro přidělení úvěru nejčastěji 40% cílové částky, dosáhl parametru ohodnocení (hodnotícího čísla) požadovaného stavební spořitelnou, prokázal zajištění úvěru, jeho návratnost (tj. své dostatečné příjmy) a účelovost vynaložení prostředků úvěru na zajištění svých bytových potřeb či bytových potřeb svých blízkých

56 Úvěr ze stavebního spoření překlenovací úvěr - meziúvěr, v rámci kterého lze čerpat peníze hned po uzavření smlouvy - překlenovací úvěr se klientovi poskytuje na překlenutí doby, než získá nárok na řádný úvěr - je kombinací spoření a úvěru, což znamená, že klient současně pokračuje ve spoření (a časem tak získá nárok na řádný úvěr) a splácí úroky z čerpaného úvěru - než klient získá řádný úvěr, platí pouze úroky

57

58

59 Splácení úvěru

60 Splácení úvěru

61 Splácení úvěru

62 Splácení úvěru anuitní způsob splácení

63 Jak se splácí úvěr? ekonomické hledisko Tržby Zisk Daně Náklady Splátka úvěru Věřitel (úvěr) úroky

64 Umořování splátkami může se jednat o buď stejně vysoké částky (anuity), nebo nestejně vysoké částky tzv. úmory, které mohou mít různorodou orientaci (klesající, rostoucí). Umořovací plány: Slouží k výpočtu a přehledu o výši jednotlivých plateb K odlišení úmoru a úroku za účelem správného účtování (úmory se platí ze zisku a úroky se zahrnují do nákladů) Ke zjištění stavu dosud nesplaceného úvěru pro účely např. prodlení ve splácení

65 Umořovací plán obsahuje pro každé období: - výši anuity ( splátky ) - výši úroku z úvěru - výši úmoru ( částka, o kterou je v každém období snížen úvěr ) - zůstatek úvěru Splátka se skládá z úmoru úvěru a z úroku z úvěru. Hodnoty úroku v době splácení úvěru klesají, což vyplývá ze snižování se hodnoty úvěru.

66 Splácení úvěru konstantní anuitou V případě, že známe současnou hodnotu úvěru a známe dobu po jakou budeme úvěr splácet a v každém roce splácení chceme splácet stejně vysokou částku počítáme tzv. konstantní anuitu. Počítáme ji za pomoci vzorce pro důchod : a D 1 i 1 i n a - anuita D - je výše úvěru ( též počáteční hodnota důchodu ) i - roční úroková sazba n - doba splatnosti úvěru v letech

67 Sestavení umořovacího plánu Plán zaznamenáváme do přehledné tabulky, např. v této podobě: Období Anuita Úrok Úmor Stav dluhu současná hodnota dluhu 1 2 x 0,00

68 V umořovacím plánu postupujeme následovně: 1. nejprve vyplníme počáteční stav úvěru a poté sloupec s anuitami, 2. v každém řádku poté vypočítáme výši úroku z předcházejícího stavu dluhu, 3. výši úmoru poté počítáme jako rozdíl mezi anuitou a úrokem 4. stav dluhu počítáme jako rozdíl mezi předchozím stavem dluhu a úmorem 5. políčko tabulky na konci posledního řádku zcela vpravo musí být rovno nule

69 Příklad na umořovací plán: Dluh Kč má být umořen polhůtními ročními anuitami za 6 let při neměnné úrokové sazbě 5 % p. a. Určete výši anuity a sestavte umořovací plán. Řešení: Nejprve zjistíme výši anuity dosazením do vzorce a D 1 i 1 i n Zjištěná anuita je ve výši Kč.. Poté vyplníme umořovací plán.

70 Určení počtu anuit a poslední splátky Uplatnění: Víme - jak vysokou částku jsme schopni pravidelně splácet - jakou výši úvěru si potřebujeme půjčit. Potřebujeme tedy zjistit, jak dlouho budeme splácet. Vyjdeme ze vzorce pro důchod polhůtní a tento logaritmujeme, abychom mohli vyjádřit délku splácení ( n ). D n 1 a ln 1 ln 1 i i D i a 1 i 1 n

71 1. Je-li n celé číslo, máme n stejných splátek. Jejichž součet nám dá výši dluhu včetně úroků. 2. Veličina n však celé číslo být nemusí (zpravidla tomu tak je). Potom zvolíme za n 0 přirozené číslo, které předchází číslu n a víme, že budeme splácet n 0 - krát anuitu a pak ještě poslední splátku b, která bude nižší než anuita Pak platí: o o n n i b i i a D Vyjádříme tedy b jako : o o n n i i i a D b

72 Příklad: Jak dlouho budete splácet úvěr ve výši Kč ,00, když úroková sazba je 6 % p. a. a výše každé splátky je pevně dána Kč ,00. Splácet budete vždy na konci roku. Zjistěte také výši poslední splátky. n ln 1 ln D i a 1 i 1

73 Výpočet poslední splátky b n 0 = 6 b D 1 1 n o i a i n o 1 1 i

74 STAVEBNÍ SPOŘITELNY

75 STAVEBNÍ SPOŘENÍ - spořící produkt - 6 let - produkt poskytovaný výhradně stavebními spořitelnami - můžete spořit, požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr - můžete také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření Podpořeno státní podporou ve výši max Kč ročně při efektivní úložce Kč ročně. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech jich můžete využít k libovolnému účelu.

76 Co je to cílová částka? Stavební spoření Cílová částka je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření a vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka. Cílovou částku si účastník stanoví podle svých cílů a možností. Cílová částka je rovna - součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Faktory ovlivňující volbu cílové částky: výše částky potřebné na realizaci bytového záměru výše částky, kterou chce resp. může účastník měsíčně spořit zájem o poskytnutí úvěru nebo pouze zájem spořit Překročení cílové částky není přípustné. Zvýšení cílové částky je možné. Zdroj:

77 Čerpání úvěru MODEL STAVEBNÍHO SPOŘENÍ + B A Fáze spoření Fáze úvěru D roky C

78 Data o stavebním spoření kusů Byl stav platných smluv o stavebním spoření (tedy ve fázi spoření + smlouvy ve fázi úvěru ze stavebního spoření) ke konci roku Jedná se o státem podporovaný produkt

79 Seznam stavebních spořitelen Název stavební spořitelny Webové stránky Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Účastník stavebního spoření nezíská státní příspěvek, pokud ukončí spoření dříve než po 6 letech a nečerpá úvěr ze stavebního spoření. Asociace českých stavebních spořitelen

80 POJIŠŤOVNY

81 Riziko NEJISTOTA Pravá nejistota RIZIKO riziko Záměrné(spekulativní)riziko) Čisté riziko

82 Riziko

83 Riziko

84 Riziko Velikost rizika ovlivňují dvě charakteristiky: četnost (= častost výskytu) a závažnost (= velikost škody spojená s realizací rizika). Možnosti vzájemných vztahů těchto charakteristik: nízká četnost a nízká závažnost rizika riziko se realizuje zřídka a při realizaci vznikají malé škody,... vysoká četnost a vysoká závažnost rizika riziko se realizuje často a navíc jeho realizace je spojena s velkými škodami.

85 Risk management 1. Identifikace rizika 2. Ocenění a kvantifikace rizik 3. Kontrola a financování rizik

86 Pojištění Patří mezi finanční služby, jejímž předmětem je za úplatu poskytnutá pojistná ochrana. Z právního pohledu představuje právní vztah, při kterém pojistitel přebírá závazek, že pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách blíže označená, událost.

87 Pojištění Pojištění znamená tvorbu, rozdělování a užití pojistného fondu k úhradě peněžních potřeb ekonomických subjektů. pojistný fond = peněžní rezervní fond, který se tvoří a rozděluje na základě tzv. pojistné metody pojistná metoda - na tvorbě fondu se podílí všechny zúčastněné subjekty(velikost příspěvků jednotlivých účastníků pojištění závisí na riziku)

88 Vyrovnávání rizika pomocí pojištění větší počet subjektů ohrožených příslušným rizikem příspěvky na pojištění pojišťovna plnění ve prospěch účastníků postižených realizací rizika

89 Pojistný trh Trhy lze rozdělit na tři základní typy: Trh s výrobními faktory Trh s výrobky Trh finanční - Peněžní trh, kapitálový trh, devizový trh, trh drahých kovů, pojistný trh

90 Z hlediska právního členíme pojištění na: A. pojištění dobrovolné, kdy se sjednává pojistná smlouva mezi pojistníkem a pojistitelem a to v závislosti na rozhodnutí pojistníka B. pojištění povinné povinné smluvní, kdy v právním předpise je určena povinnost sjednání pojistné smlouvy pro dané subjekty zákonné, kdy povinnost pojištění vyplývá ze zákona a kdy se pojistná smlouva nesjednává

91 Z hlediska způsobu financování: členíme pojištění na: Pojištění sociální úhrada tzv. sociálních rizik zdravotní péče, nezaměstnanost (povinné) Pojištění komerční zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů dle jejich rozhodnutí a potřeb (kromě některých povinných)

92 Sociální pojištění Pro sociální pojištění je typické, že výše pojistného nezávisí na riziku, ale je pro všechny účastníky pojištění stanovena stejným způsobem.

93 Financování sociálního pojištění v ČR zaměstnavatelé dávky pojistné Státní rozpočet pojistné jednotlivci dávky

94 Financování zdravotního pojištění v ČR zaměstnavatelé pojistné zdravotní pojišťovny pojistné státní rozpočet pojistné hrazení zdravotnických služeb zdravotnickým zařízením z pojištění pojištěnci služby zdravotnických zařízení zdravotnická zařízení

95 Zdravotní pojišťovny v ČR

96 Komerční pojištění Pojistné produkty Životní pojištění Neživotní pojištění Rizikové Kapitálové Investiční Důchodové Pojištění dětí Neživotní pojištění úrazu a nemoci osob Pojištění motorových vozidel Pojištění ztrát na majetku Pojištění odpovědnosti Pojištění podnikatelských rizik Pojištění právní ochrany Cestovní pojištění

97 Člení se na: Komerční (soukromé) pojištění - Pojištění riziková: není jasné zda pojistná událost vznikne (pokud ne pojišťovna nic neplní) - Pojištění rezervotvorná: zde se vytváří rezerva na výplatu sjednaných pojistných plnění v budoucnosti (pojišťovna obvykle plní vždy)

98 Komerční pojištění V KP platí zásada ekvivalence tj., že velikost příspěvků zúčastněných subjektů se odvíjí od velikosti rizika.

99 2. Pojištění škodová pojistné plnění je závislé na výši nastalé škody (PP škoda) Pojistné plnění a formy pojištění Pojistné plnění je náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události. Pojistná částka je horní hranice pojistného plnění. 1. Pojištění obnosová vyplácí se pojistné plnění ve výši pojistné částky nebo v rozsahu určitého procenta PČ (PP=PČ)

100 Pojistné Cena služby v případě pojistných produktů Vychází z velikosti rizika a jeho výše by měla odpovídat: -mělo by pokrýt budoucí náklady na PP -umožnit vytvoření příslušných pojistně technických rezerv -pokrýt náklady pojišťovny -vytvořit přiměřený zisk pojišťovny -odpovídat a předvídat ekonomický vývoj (úroková míra, inflace) -být konkurenceschopné

101 Brutto vs. Netto pojistné Brutto pojistné (tarif pojistného) obsahuje: netto pojistné + kalkulované správní náklady+ kalkul.zisk Netto pojistné je určeno ke krytí výdajů pojišťovny na pojistná plnění včetně tvorby rezerv. Při jeho stanovení vycházejí pojišťovny ze statistických údajů o škodním průběhu, tedy o pravděpodobnosti výskytu daného rizika.(škodní tabulky,úmrtnostní tabulky)

102 Pojistně technické rezervy Vytváří se v pojišťovnách z přijatého pojistného a používají se tehdy, když pojišťovna nemůže využít běžné příjmy na výplaty PP. PTR zahrnují peněžní prostředky, které pojišťovny budou potřebovat v následujících obdobích na výplatu pojistných plnění. - U rizikových pojištění musí být rezervy v krátké době likvidní - U rezervotvorných se vytváří PTR z téměř celého přijatého pojistného - PTR pojišťovny investují na finančním trhu

103 Pojišťovnictví Definice: Jde o specifické odvětví ekonomiky zabezpečující finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnost lidí.

104 Pojistně technické rezervy Zásady investování pojistně technických rezerv PTR představují rozhodující položku v pasivech bilance pojišťoven rozdílná role u životních a neživotních pojišťoven PTR investují pojišťovny na finančním trhu. Především prostředky PTR životního pojištění mají dlouhodobý charakter, a proto jsou určeny k dlouhodobému investování. Při investování prostředků PTR by se pojišťovny měly řídit následujícími zásadami umístění: 1) zásada bezpečnosti, tzn. prostředky rezerv by měly být investovány způsobem, který zaručuje spolehlivé uložení a návratnost uložených prostředků, 2) zásada rentability, tzn. investovat způsobem, který zabezpečuje výnos nebo zhodnocení prostředků, 3) zásada likvidity, tzn. část prostředků by měla být uložena tak, aby byla pohotově k dispozici k úhradě výplat pojistných plnění, 4) zásada diverzifikace, tzn. jednotlivé složky finančního umístění by měly být

105 Pojišťovnictví V ČR je chápáno jako specifické odvětví ekonomiky zabývající se pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti pojištění. Předmětem je řízení pojišťoven ze strany státu, řízení pojišťoven ze strany managementu, kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava.

106 Instituce působící v pojišťovnictví a) Pojišťovny a zajišťovny b) Pojišťovací zprostředkovatelé c) Státní dozor d) Asociace pojišťoven e) Česká kancelář pojistitelů f) Finanční instituce, poradenské a jiné firmy působící v oblasti pojišťovnictví

107 Platné předpisy v oblasti dohledu v pojišťovnictví Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

108

109 Počet a struktura pojišťoven Pojišťovny celkem k datu Struktura pojišťoven podle typu celkem životní pojišťovny tuzemské zahraniční pobočky celkem neživotní pojišťovny tuzemské zahraniční pobočky celkem smíšené pojišťovny tuzemské zahraniční pobočky

110

111

112

113

114 VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO A HDP (MEZIROČNÍ ZMĚNY V %)

115

116

117

118

119

120

121

122

123 Pojistný trh v roce 2012 CELKEM NŽP ŽP V mld. Kč

124

125

126

127

128 Vybrané pojmy Pojistitel Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení ČNB. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události. Pojistka Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění. Pojistná smlouva Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění. Pojistné Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit

129 Vybrané pojmy Pojistník Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Pojištěný Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak. Poškozený Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá. Připojištění Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek. Škodná událost Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

130 Vinkulace pojištění Vybrané pojmy Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění.

131 Pro účely zákona se rozumí: Vybrané pojmy správou pojištění soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv, pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím, pojistným kmenem soubor uzavřených pojistných smluv, likvidací pojistné události soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění, technickou úrokovou mírou zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění

132 Vybrané pojmy zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví odborná činnost spočívající v 1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, 2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, 3. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo 4. pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv; pojišťovacím zprostředkovatelem právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví;

133 Vybrané pojmy pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno, zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem, oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

134 Vybrané pojmy pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat, pojistným úplata za soukromé pojištění, běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období, pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné, jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno, škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné

135 Vybrané pojmy časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem, novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu, odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění, čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,

136 Vybrané pojmy pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události, pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,

137 POJISTNÝ PODVOD jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny je posuzován jako trestný čin podle 250a trestního zákona pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 12 let Pojistného podvodu se dopustí každý, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, nebo úmyslně vyvolá pojistnou událost nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.

138 POJISTNÝ PODVOD Příklady podvodného jednání: zamlčování podstatných údajů úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.) úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost pojištění již poškozené věci jako nové (např. havarovaného vozidla)

139 ŽIVOTNÍ POJISTĚNÍ

140 ŽP krytí dvou základních rizik riziko úmrtí riziko dožití

141 Pojištění x spoření V současné době se klade důraz také na tzv. spořící (investiční) složku krytí potřeb lidí ve stáří, ale prvotním účelem životního pojištění je především krytí rizik spojených se smrtí a následné zabezpečení pozůstalých.

142 Klasifikace ŽP riziková rezervotvorná

143 Pojistné pojistné jednorázové běžné pojistné

144 Pojistné Struktura ceny životního pojištění = riziková složka pojistného + rezervotvorná složka pojistného + kalkulované správní náklady NETTO

145 Pojistné Velikost netto pojistného v životním pojištění se určuje na základě následujících faktorů: velikost sjednané pojistné částky úroveň technické úrokové míry ohodnocení rizika pravděpodobnosti úmrtí princip ekvivalence

146 Pojistná částka Doporučuje se 3-5 násobek ročního příjmu, nebo ročních nákladů rodiny. (K tomu je třeba připočíst výši nesplacených finančních závazků, nejsou-li kryty zvláštní pojistkou či jiným způsobem.) (od určité výše PČ nutná vstupní lékařská prohlídka)

147 Technická úroková míra smluvně zaručené úročení finančních prostředků vkládaných do pojištění (platí pro tu část fin.prostředků, která je akumulována = část po odečtení nákladů a částky na pojistnou ochranu) v současné době u nás max. 1,9%

148 Ohodnocení rizika Ohodnocení rizika hlavní faktory: -pravděpodobnost vzniku pojistné události -aktuální zdravotní stav žadatele Při ohodnocování rizika se vychází z faktorů ovlivňujících pravděpodobnost úmrtí: věk, ve kterém pojištěný vstupuje do pojištění délka pojistné doby zdravotní stav způsob života pojištěného atd. POHLAVÍ JIŽ NE!

149 Úmrtnostní tabulky

150 Zisk v ŽP Velikost pojistného plnění je v ŽP dána sjednanou pojistnou částkou a může být zvýšena o předem neznámý podíl na zisku. Zisk v životním pojištění plyne z: vyšších výnosů z investování přebytku nad kalkulovaným rizikem, tedy při příznivém škodním průběhu přebytků ve správních nákladech (úspory správních nákladů)

151 Zisk v ŽP Zisk v ŽP dosáhne pojišťovna tím, že skutečné výnosy z investování prostředků pojistně technických rezerv ŽP na kapitálovém trhu budou vyšší než kalkulovaná technická úroková míra uvedená v pojistných smlouvách. V pojistných smlouvách bývá ujednání o velikosti zisku připisovaného pojištěným. Zisk dosahovaný v ŽP je tedy z větší části (až z 90%) rozdělován mezi pojištěné.

152 Kapitálová hodnota ŽP Je vytvářena u rezervotvorných ŽP. Je tvořena z části pojistného placeného klientem a z podílů na zisku, které pojišťovna získala investováním rezervy vytvořené ze zaplaceného pojistného. Výše podílů na zisku závisí na výsledcích investiční strategie pojišťovny.

153 Kapitálová hodnota ŽP Kapitálovou hodnotu lze jednoduše definovat jako velikost peněžních prostředků, kterou pojištěný dostane při dožití konce pojištění. Kapitálová hodnota nezůstává stejná, ale v průběhu pojistné doby se vyvíjí podle výše placeného pojistného. Při splnění stanovených podmínek může pojištěný z kapitálové hodnoty vybírat nebo naopak kapitálovou hodnotu posilovat prostřednictvím mimořádných vkladů.

154 kvótování aktiv Zhodnocování prostředků 1. Klasické nositelem investičního rizika je pojišťovna, která garantuje určité minimální zhodnocení v podobě TÚM

155 Zhodnocování prostředků 2. Investiční prostředky vkládané do pojištění jsou investovány do fondu nositelem investičního rizika je pojistník - není nejen garantováno minimální zhodnocení, ale ani zachování vložených prostředků

156 Indexace

157 Jak jsou pojištěny vklady pro případ krachu pojišťovny? ČNB - vyhláškou jsou pojišťovnám stanoveny limity investování do jednotlivých finančních instrumentů a státním dozorem je kontrolováno finanční zdraví a solventnost pojišťoven zajištění

158 Rozdělení ŽP 1. rizikové životní pojištění 2. kapitálové životní pojištění 3. investiční životní pojištění 4. důchodové životní pojištění 5. flexibilní životní pojištění

159 Rizikové životní pojištění Doba trvání pojištění se volí dle individuálních potřeb klienta. Není daňově zvýhodněno.

160 Kapitálové životní pojištění Je daňově uznatelné. Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou: pojistník je shodný s pojištěným doba trvání pojištění je minimálně 5 let doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

161 Investiční životní pojištění Je daňově uznatelné. Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloží na individuální účet klienta. Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady VSSS na 2015 krytí pojistné ochrany a poplatky.

162 Důchodové pojištění V případě úmrtí klienta je vyplaceno zaplacené pojistné. V případě dožití se začne vyplácet sjednaná výše důchodu včetně podílů na výnosech nebo jednorázového plnění. Je daňově uznatelné.

163 Pojištění dětí v případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné nebo zaplacené pojistné v případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech pojištění se sjednává do věku 19 až 25 let dítěte není daňově uznatelné

164 Připojištění k ŽP Připojištění pro případ závažných onemocnění V případě diagnózy závažného onemocnění nebo provedení lékařského zákroku, jejichž seznam je uveden v pojistných podmínkách, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. Připojištění pro případ závažných onemocnění a závažných zlomenin Připojištění závažných onemocnění pro děti. V případě diagnózy některého z krytých onemocnění nebo zlomeniny, jejichž seznam je uveden v pojistných podmínkách, je vyplacena určená část pojistné částky. Připojištění pro případ trvalé plné invalidity Pokud se pojištěný stane VSSS trvale 2015 plně invalidním,

165 Připojištění k ŽP Připojištění pro případ trvalých následků úrazu Poskytuje pojistné krytí pro případ závažných úrazů, které zanechají trvalé následky. Připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné pracovní neschopnosti Pojistník je zproštěn od placení pojistného po dobu pracovní neschopnosti, která trvá déle než 3 měsíce. Připojištění denních dávek pro případ plné pracovní neschopnosti Od zvoleného dne pracovní neschopnosti je za každý den jejího trvání vyplacena sjednaná denní dávka. Připojištění denních dávek pro případ pobytu v nemocnici Za každý den hospitalizace VSSS je vyplacena 2015 sjednaná denní dávka.

166 Příklady ZO - infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, zhoubný novotvar (rakovina), nezhoubný nádor mozku, chronické selhání ledvin, zařazení na čekací listinu pro orgánovou transplantaci srdce, plic, jater, ledviny, slinivky břišní a krvetvorných buněk (kostní dřeň), operace věnčitých tepen (bypass), slepota, hluchota, infekce virem HIV v důsledku provedení krevní transfúze

167 Daňové zvýhodnění ŽP v ČR (OSVČ, zaměstnanci) možnost odpočtu až Kč od základu Podmínky: (podmínka 2x60) daně pojištění je uzavřeno minimálně do 60 let věku pojištění je uzavřeno alespoň na 5 let osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu Další podmínka: minimální PČ musí činit: u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let Kč u smluv s pojistnou dobou nad let Kč

168 Daňové zvýhodnění ŽP v ČR (zaměstnavatelé) Pokud přispívá zaměstnavatel na životní pojištění svého zaměstnance, může si odečíst ze základu pro výpočet daně až Kč ročně na jednoho zaměstnance. Tento limit je společný pro penzijní připojištění. Z této částky se neplatí zdravotní ani sociální pojištění.

169 Zdanění výplaty ŽP Základem daně v případě plnění ze ŽP je částka vyplaceného plnění, která je snížena o zaplacené pojistné včetně příspěvků zaměstnavatele. v případě smrti pojištěného je plnění (které obdrží pozůstalí) osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob plnění při dožití konce pojištění podléhá zvláštní sazbě daně, tzv. srážkové dani ve výši 15 procent odbytné při zániku smlouvy podléhá srážkové dani ve výši 15 procent (nesnižuje se ale o pojistné zaplacené

170 Modelový příklad - IŽP Uzavření pojištění Matěj Novotný je svobodný 25letý muž, rád sportuje, cestuje a nechce riskovat, že pokud se mu při jeho aktivitách něco stane, bude odkázán jen na pomoc rodičů a svého okolí. Rozhodne se tedy pro uzavření IŽP s připojištěním trvalých následků úrazu s pojistnou dobou 35 let. Protože dosud nemá rodinu, která by na něm byla finančně závislá, zvolí si variantu s poměrně nízkou rizikovou složku s pojistnou častkou pro případ smrti ve výši Kč a měsíčním pojistným Kč. V případě smrti při dopravní nehodě by jeho blízcí navíc obdrželi dalších Kč (dle nabídky pojišťovny). Od připojištění trvalých následků úrazu ale pan Novotný požaduje více zvolí si variantu s progresivním plněním a pojistnou částkou Kč, kde v případě nejvážnějších úrazů obdrží od pojišťovny až Kč. Za tuto ochranu bude muset navíc platit měsíční pojistné ve výši 170 Kč.

171 Modelový příklad - IŽP Založení rodiny Ve svých 30 letech Matěj Novotný založí rodinu a vezme si úvěr na koupi bytu. Nyní potřebuje zabezpečit své nejbližší, aby neměli finanční nouzi, kdyby se mu něco nečekaného přihodilo. Požádá proto o přechod na pojistnou částku ve výši Kč, přitom nadále platí každý měsíc běžné pojistné ve výši Kč; připojištění trvalých následků úrazu zůstává beze změny. Pan Novotný si rovněž uvědomuje nutnost zajistit případný výpadek příjmů při delší pracovní neschopnosti a s ohledem na výši jeho příjmů sjedná připojištění pracovní neschopnosti s denní dávkou 400 Kč,

172 Modelový příklad - IŽP Spoření na důchod V 50 letech má pan Matěj Novotný úvěr již splacený, děti dospěly, osamostatnily se, a tak nadešel čas myslet na svou vlastní budoucnost a zajistit si slušnou životní úroveň i na dobu zaslouženého důchodového odpočinku. Pan Novotný se tudíž rozhodne opět změnit poměr složek pojištění snížit pojistnou ochranu a posílit spořicí složku přechodem na pojištění s minimální pojistnou částkou, aby navýšil částku, kterou dostane při odchodu do penze. Běžné pojistné stále činí Kč měsíčně. Pan Novotný již necítí nutnost tak vysokého zabezpečení pro případ trvalých následků úrazu zruší toto připojištění a naopak sjedná připojištění závažných onemocnění s pojistnou částkou ve výši Kč, za což bude muset navíc platit 910 Kč měsíčně.

173 Konec pojištění Modelový příklad - IŽP Za předpokladu 5% ročního výnosu dosáhne pan Novotný v 60 letech výše spořící složky Kč, což je podstatně více než celkově zaplacené běžné pojistné Kč. Navíc si dle stávajících daňových předpisů může každý rok trvání pojištění snížit svůj daňový základ až o Kč, to za celou pojistnou dobu znamená snížení až o Kč.

174 Modelový příklad pojištění dítěte Událost/varianta Spořicí varianta Pojistně-spořicí varianta (jeden dospělý) Pojistně-spořicí varianta (dva dospělí) Trvalá invalidita Smrt jednoho dospělého Smrt dvou dospělých odpadá povinnost platit pojistné odpadá povinnost platit pojistné odpadá povinnost platit pojistné 20 % ihned roční renta 20 % 2 x výplata na konci - - odpadá povinnost platit pojistné 20 % ihned roční renta 20 % 2 x výplata na konci 20 % ihned roční renta 40 % 3 x výplata na konci

175 NEŽIVOTNÍ POJISTĚNÍ

176 NŽP - úvodem rizika ohrožující zdraví a životy lidí rizika vyvolávající přímé věcné škody

177 NŽP rozdělení dle oblastí Neživotní pojištění osob Cestovní pojištění Pojištění majetková Pojištění odpovědnostní Pojištění právní ochrany Pojištění podnikatelů

178 Neživotní pojištění osob - Soukromé zdravotní pojištění ochrana pojištěného před ztrátou příjmu v případě nemoci či úrazu, kdy je mu uznána pracovní neschopnost nebo musí pobývat v nemocnici nadstavba státního systému nemocenských dávek pojistné produkty kompenzují pokles příjmů v

179 Soukromé zdravotní pojištění typy pojištění denní dávka při pracovní neschopnosti (úraz, nemoc) denní podpora při pobytu v nemocnici (porodnici) závažná onemocnění pojištění invalidity pojištění dlouhodobé péče denní podpora ve výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici nadstandardní vybavení v nemocnici stomatologické výkony

180 Karenční (čekací) doba pojišťovna nevyplácí denní dávku za všechny dny trvání pracovní neschopnosti od prvního dne, ale až ode dne, který je sjednán v pojistné smlouvě karenční (čekací) doba, se nezapočítává do dnů pracovní neschopnosti, za které pojišťovna vyplácí pojistné plnění karenční dobu si klient zvolí při uzavření pojistné smlouvy (např. 8, 14, 28 dní) Čekací doba se vztahuje také na dobu, po kterou pojišťovna od uzavření smlouvy "neplní". (stanovuje maximální délku léčby jednotlivých onemocnění)

181 Karenční doba - příklad Dojde k úrazu a 25 dní pracovní neschopnosti. V případě sjednání pojištění od 15. dne (karenční doba 14 dní), pak pojišťovna uhradí předem stanovenou denní dávku až za den pracovní neschopnosti. (pokud sjednaná denní dávka činí 200 Kč, pak pojišťovna vyplatí za jen 10 dní x 200 Kč, tj Kč)

182 Úrazové pojištění zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného Základem úrazového pojištění je krytí: - trvalých následků úrazu - smrti následkem úrazu

183 Úrazové pojištění následky úrazu Smrt následkem úrazu V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. Trvalé následky úrazu O plnění pro trvalé následky musí pojištěný zažádat, a to většinou po uplynutí určité lhůty ode dne způsobení úrazu. Na základě posouzení zdravotního stavu lékařem jsou pojištěnému uznána určitá procenta trvalých následků, podle nichž vyplatí pojišťovna pojistné plnění.

184 Úrazové pojištění následky úrazu K trvalým následkům úrazu lze sjednat tzv. progresivní plnění. To znamená, že pojišťovna může plnit za trvalé následky úrazu, které dosáhnou procenta poškození těla od: -dohodnutého limitu (1 % nebo 10 %) do 25%, dané procento z jednonásobku sjednané pojistné částky, -při procentu trvalých následků od 26% do 50% z dvojnásobku, -při procentu od 51% do 75% z trojnásobku -při procentu poškození těla od 76% do 100% ze čtyřnásobku sjednané pojistné částky pro trvalé následky úrazu

185 Úrazové pojištění následky úrazu Úrazové pojištění s progresivním pojištěním trvalých následků úrazu na Kč ( je maximální částka při 100% stupni invalidity). Úraz, který zanechá trvalé následky, lékař ohodnotí jako 50% stupeň invalidity. V případě progresivního plnění 2 x (50 % ze ), tedy Kč. V případě lineárního plnění by výsledná částka byla VSSS ( % ze ).

186 Úrazové pojištění následky úrazu Denní odškodné a tělesné poškození u tělesného poškození je důležité procento poškození, které uzná lékař - pojišťovny vyplácí plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození stanoveného podle oceňovacích tabulek pro příslušné tělesné poškození u denního odškodného je rozhodující počet dnů nutných k léčbě - většinou jde o počet dnů pracovní neschopnosti (maximální limity)

187 Úrazové pojištění V případě úmrtí klienta následkem úrazu je vyplacena sjednaná pojistná částka. V případě trvalých následků je vyplaceno odpovídající procento z pojistné částky. V případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění.

188 Cestovní pojištění kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel, nebo způsobení škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí Ambulantní lékařské ošetření Předepsané léky a zdravotnický materiál Hospitalizace Lékařsky neodkladná operace Převoz nemocného do ČR Převoz tělesných ostatků do ČR Zubní ošetření k odstranění akutní bolesti Případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)

189 Cestovní pojištění Jaké faktory ovlivňují výši pojistného? Územní platnost (Evropa, USA) Věk pojištěného Délka pobytu v zahraničí Zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením)

190 Pojistitel je zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění v případech, kdy pojištěný utrpěl úraz nebo onemocnění v souvislosti s: požitím alkoholu nebo návykových látek nebo se zneužitím léků pokusem o sebevraždu nebo vědomým poškozením na zdraví výtržností, kterou vyvolal, nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou spáchal válečnou událostí nebo občanskou válkou občanskými nepokoji, na nichž se přímo podílel vlastním jednáním, kdy vědomě nedodržel zákonná ustanovení platná v dané zemi (např. při řízení motorového vozidla bez příslušného oprávnění) zdravotními komplikacemi vzniklými v důsledku vysokohorské nemoci při pobytu v nadmořské výšce nad 3000 m. n. m., pokud nebylo sjednáno připojištění sportovec

191 Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže, loupeže, vandalismu jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí

192 Pojištění majetku domácnost, nemovitost Pojištění domácnosti - vztahuje se na věci náležející k domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, aj. + stavební součásti, které tvoří vnitřní prostory bytu, jako jsou kuchyňská linka, podlahy, obklady stěn a stropů. Pojištění nemovitostí - vztahuje se na pojištěnou stavbu, nikoli tedy na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje. (rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž ploty, bazény, skleníky)

193 Pojištění majetku domácnost, nemovitost Nová cena - cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu Časová cena - cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí - stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení

194 Pojištění majetku domácnost Pojištění domácnosti se vztahuje na: riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti a riziko vzniklé na základě vloupání riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.

195 Pojištění majetku domácnost Co lze pojistit v rámci pojištění domácnosti? audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje jízdní kola kuchyňské a jiné domácí přístroje osobní věci členů domácnosti peníze a ceniny, cenné papíry klenoty, šperky, drahé kovy a kameny součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropů

196 Pojištění majetku domácnost Pojistná částka V případě vzniku škody je pojišťovnou vyplaceno pojistné plnění, a to do výše pojistné částky uvedené ve smlouvě, stanovené: na základě zvolené pojistné částky podle odhadu pojištěného (součet hodnot jednotlivých věcí) na základě velikosti plochy bytu, násobeného koeficientem pro úroveň vybavení podle podrobného dotazníku týkajícího se zařízení a vybavení

197 Pojištění majetku domácnost Co ovlivňuje cenu pojištění: pojistná částka, tj. celková cena domácnosti a jejího vybavení úroveň vybavení domácnosti lokalita, tj. umístění domácnosti (ve větších městech dražší pojistné než v městech menších nebo na vesnici) zvolená spoluúčast pojištěného (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné) zvolená rizika pojištění resp. úroveň krytí (jen živelné, jen krádež, aj.) zabezpečení domácnosti VSSS proti 2015 vniknutí cizí osoby

198 Pojištění majetku nemovitost nejstarší typ pojištění Jeho počátky souvisejí s nečastější pohromou středověkých měst - požáry, které představovaly nejčastější hrozbu pro středověká obydlí. Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení nemovitostí určených k bydlení proti živelným pohromám a před dalšími riziky. Neživelná rizika, jako např. proti poškození stavby při vloupání nebo vandalismu.

199 Pojištění majetku nemovitost Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Základní rizika, proti kterým se lze pojistit : požár, výbuch, úder blesku vichřice, krupobití pád stromů nebo stožárů tíha sněhu nebo námrazy voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí zemětřesení odcizení nebo úmyslné poškození (vandalismus)

200 Pojištění majetku nemovitost Pojištění nemovitostí se vztahuje na: rodinný dům bytový dům rekreační chalupa nebo chata garáž příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.) Nemovitost lze pojistit i pokud je ve výstavbě.

201 Pojištění majetku nemovitost Pokud se nemovitost nenachází v záplavové oblasti, je možné využít pojištění na rizika povodně a záplavy. Nachází-li se ovšem objekt v záplavové oblasti, ve které v posledních několika letech byla opakovaně velká voda, tato skutečnost může mít vliv na navýšení pojistného, v některých případech i sjednání pojištění s výlukou pojistného nebezpečí povodeň - záplava. (Pojištění slouží jako ochrana proti nahodilým událostem a ne jako pokrytí pravidelně se opakujících jevů.)

202

203 Pojištění majetku nemovitost Cena pojištění, tj. výše pojistného, které se platí obvykle jednou ročně, závisí na mnoha faktorech. Mezi ty nejdůležitější můžeme zahrnout: výši pojistné částky, tj. částky, na kterou je stavba pojištěna, a která bude v případě škody pojišťovnou vyplacena oprávněné osobě způsob sjednaní pojištění tj. zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu typ pojištěné stavby - jedná-li se o rodinný dům, bytový dům, byt v bytovém domě, vedlejší objekt, garáž,aj. na umístění stavby, které se obvykle rozlišuje podle velikosti obce, v níž se stavba nachází na rozsahu sjednaného pojistného krytí - tj. na šíři rizik, na něž se pojištění vztahuje na poskytnutých slevách na výši spoluúčasti

204 Pojištění motorových vozidel - Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ( tzv. povinné ručení) poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Kryje riziko škod, které pojištěný způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného.

205 Pojištění motorových vozidel - Povinné ručení V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody v limitu minimálně ve výši: 35 mil. Kč pro škodu na zdraví 35 mil. Kč pro škodu na majetku Zelená karta

206 Pojištění motorových vozidel - Povinné ručení Cenu pojištění ovlivňuje například: obsah (výkon) motoru, výše limitu krytí, místo bydliště, věk majitele vozidla apod. systém BONUS/MALUS - zohledňuje bezeškodní průběh pojištění klienta na základě kterého lze poskytnout slevu na pojistném a naopak

207 Pojištění motorových vozidel - Povinné ručení příklad ceny Obsah motoru Základní sazba Po uplatnění max. bonusu do 1000 cm ,- Kč 1 459,- Kč do 1350 cm ,- Kč 1 651,- Kč do 1850 cm ,- Kč 2 419,- Kč do 2500 cm ,- Kč 3 691,- Kč nad 2500 cm ,- Kč 5 158,- K

208 Pojištění motorových vozidel Havarijní pojištění -poskytuje ochranu vlastního vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení Pojistná rizika základní pojistná rizika, proti kterým se lze pojistit: Havárie Krádež Zničení či poškození živlem Zásah cizí osoby (vandalismus)

209 Pojištění motorových vozidel Havarijní pojištění Cena pojištění, tj. výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří: Typ a značka vozidla Pořizovací cena vozidla Stáří vozidla Zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní) Zvolená spoluúčast Způsob platby Rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění mají levnější pojistné)

210 Pojištění motorových vozidel Povinné ručení vs. Havarijní pojištění Pojistná událost Pojištění Škody, které způsobíte vy někomu jinému při užívání vozidla Povinné ručení Škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu Havarijní pojištění Krádež vašeho automobilu Havarijní pojištění Živelní poškození nebo zničení Havarijní pojištění

211 Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP Rok 2012 Pojistitel Počet vozidel ke dni Počet vozidel ke dni zpracováno: AIG pojišťovna dříve Chartis europe Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna CELKEM

212 Pojištění odpovědnosti za škody Kryje rizika související se skutečností, že pojištěný může způsobit svou činností škody jinému subjektu a to škody na majetku, zdraví, životě nebo finanční. Občanská odpovědnost tento pojistný produkt se nejčastěji sjednává s pojištěním domácnosti nebo pojištěním rodinného domu. Odpovědnost za škodu z výkonu povolání Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za neúmyslně způsobené škody při výkonu povolání až do výše 4,5 násobku svého platu.

213 Pojištění odpovědnosti za škody Příklady pojištění odpovědnosti Pojišťovna Limit Plnění Spoluúčast Cena ročně (Kč) 80 tis. Kč 33% %, min Kč 891 Generali tis. Kč 33% %, min Kč tis. Kč 30% 600 Pojišťovna České spořitelny 10% 780 Česká pojišťovna 50 tis. Kč 33% tis. 33% 1185

214 Pojištění profesní odpovědnosti za škodu Toto pojištění sjednává pro případ, kdy pojištěný způsobí třetí osobě škodu v souvislosti se svou profesní činností a je povinen ji nahradit. Pojištění se týká profesí, které předpokládají duševní činnost a pro jejichž výkon je třeba zpravidla mít speciální vzdělání, oprávnění, zkušenosti apod. Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vyplývá pro některé profese přímo ze zákona. Důvodem tohoto opatření je snaha poskytnout ochranu osobám, které by mohly být činností subjektu vykonávajícího tyto profese poškozeny. Uplatňuje se tam, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku odpovědnosti za škodu, nebo kde je na místě obava, že by osoba vykonávající profesní činnost nemohla poškozené osoby v plné

215 Pojištění profesní odpovědnosti za škodu auditor, daňový poradce, účetní advokát zprostředkovatel pojištění autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě dražebník oceňovatel majetku zadavatel klinického hodnocení zdravotnická zařízení autorizované osoby V základním rozsahu pojištění pokrývá odpovědnost za škody: na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví) na věci (poškození, zničení nebo VSSS pohřešování 2015 věci) finanční (ve většině případů)

216 POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Cílem je ochránit klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného. Uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

217 POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Pojistné plnění - pomoc pojištěnému V případě pojištění právní ochrany je pojistnou událostí taková situace pojištěného, která vyžaduje právní

218 POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Pojišťovna hradí obvykle: náklady vlastních specialistů, přiměřené náklady právních zástupců, poplatky a náklady na soudní řízení, výdaje za soudně nařízené znalecké posudky, náklady na provedení výkonu rozhodnutí, výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě rozhodnutí soudu, náklady pojištěného na cesty k soudu, kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby, a to formou bezúročné půjčky

219 PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

220

221 POTŘEBA REFORMY Lidé se dožívají čím dál vyššího věku. Doba vyplácení důchodu a počet seniorů se zvyšuje a bude zvyšovat. Nízkou porodností ubývá těch, kteří na důchody přispívají.

222 FAKTA Počet důchodců v ČR cca 2,9 miliónu. Průměrný důchod (starobní) kč. Na 1 důchodce dříve přispívali 4 pracující, dnes jsou to jen necelí 2. Za 30 let se počet důchodců a pracujících vyrovná, takže na jednoho penzistu bude přispívat jeden pracující člověk.

223

224

225 PENZIJNÍ SYSTÉM DO ROKU 2012

226

227 Penzijní společnosti - právnické subjekty s licencí od ČNB - minimální základní kapitál 300 mil Kč - po schválení transformačního projektu a získání licence vzniknou ze současných penzijních fondů - licenci ČNB pro vznik PS může získat i zcela nový subjekt - každá PS bude povinně nabízet ve II. pilíři čtyři účastnické fondy, lišící se investičními limity, strukturou spravovaného portfolia a s tím spojeným rizikem: fond státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený a dynamický

228 Penzijní společnosti

229 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ - III. pilíř dobrovolné spoření občanů podporované státem formou státních příspěvků doplňuje základní průběžný systém (tzv. I. pilíř) a Důchodové spoření (tzv. II. pilíř) forma účasti je dobrovolná a účastník má právo opakovaně měnit zvolenou strategii spoření

230 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Věk 18 let Nárok na státní příspěvky má ten, kdo je: účasten důchodového pojištění nebo, poživatelem důchodu nebo, účasten zdravotního pojištění a má: trvalý pobyt na území ČR nebo, bydliště na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

231 Penzijní připojištění

232 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

233 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

234 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

235 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Transformovaný fond (dříve penzijní připojištění) Transformovaný fond vznikl z dříve sjednaného penzijního připojištění se státním příspěvkem, a to změnou legislativy od Smlouvu o penzijním připojištění bylo možné uzavřít nejpozději

236 Dynamický důchodový fond Investičním cílem Dynamického fondu je co nejvyšší zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím diverzifikovaného portfolia při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním. Rizikový profil O fondu Prostředky fondu jsou umisťovány především do akcií a doplňkově do korporátních dluhopisů a státních dluhopisů. Fond je určen pro investory, kteří mají zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměřením na akciové cenné papíry nabízí příležitost vyššího výnosu, ale za cenu vyššího rizika, a svým složením je vhodný pro investory, kteří si uvědomují toto riziko a jsou ochotni přijmout výrazné výkyvy majetku ve fondu. Doporučený investiční horizont je sedm a více let.

237 Vyvážený důchodový fond Investičním cílem Vyváženého důchodového fondu je zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím široce diverzifikovaného portfolia při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním. Rizikový profil O fondu Prostředky fondu jsou umisťovány především do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality a akcií. Fond je určen pro investory, kteří mají určité zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměřením na akciové i dluhopisové cenné papíry nabízí vyvážený podíl mezi výnosem a rizikem a svým složením je vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout dočasné výkyvy majetku ve fondu. Doporučený investiční horizont je pět a více let.

238 Konzervativní důchodový fond Investičním cílem Konzervativního důchodového fondu je mírné zhodnocení vložených prostředků ve střednědobém časovém horizontu, pokud bude zachována podmínka minimalizovat riziko ztráty a při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním. Rizikový profil O fondu Prostředky fondu jsou umisťovány především do českých a zahraničních státních dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Fond je určen pro investory, kteří mají minimální zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměření na aktiva s velmi nízkým rizikem eliminuje kolísavost majetku ve fondu a svým složením je vhodný pro investory, kteří chtějí minimalizovat riziko ztráty. Doporučený investiční horizont je pět a méně let před ukončením spoření.

239 Důchodový fond státních dluhopisů Investičním cílem Důchodového fondu státních dluhopisů je mírné zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním. Rizikový profil O fondu Prostředky Fondu jsou umisťovány především do českých státních dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Fond je určen pro investory, kteří mají menší zkušenosti s finančními trhy. Fond se zaměřuje především na české státní dluhopisy a svým složením je vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty plynoucí ze změn úrokových sazeb, ale i kreditní riziko a riziko koncentrace do jednoho emitenta. Doporučený investiční horizont je tři a více let.

240 Spořicí programy Spořicí program je strategie spoření, kdy se rozložení prostředků klienta v dynamickém, vyváženém a konzervativním fondu automaticky mění v závislosti na jeho věku.

241 Dynamický spořicí program

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách jpolach@email.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách jpolach@email.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách jpolach@email.cz Finanční instituce Finanční instituce Finanční instituce rozložení úspor v ČR - přes 2,7 bilionu korun úspor - finanční aktiva v průměru cca

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více