TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV"

Transkript

1 Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA NÁVRAT DO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Klub MOLO KLUB OSTROV - ZAŠÍVÁRNA K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM KADAŇ PORADNA SVĚTLO K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY POULIČNÍ LIGA KADAŇ A CHOMUTOV KLUB DOPATRA SAS Chomutov KLUB KÁMEN PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ SÍTĚ SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Kontaktní údaje organizace... 2 Úvodní slovo... 3 Souhrnně o službách a uživatelích služeb... 4 SEKCE ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB K centrum Chomutov a terénní program Chomutovsko... 6 K centrum Kadaň a Terénní program Kadaňsko Terénní program pro uživatele návykových látek v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti K centrum Karlovy Vary a Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce Terénní program Karlovarsko Poradna Světlo SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY NZDM Klub DOpatra v Kadani NZDM Klub Molo v Chomutově NZDM Klub Kámen v Chomutově SC KAMÍNEK NZDM Klub Přízemí v Prunéřově NZDM Klub Zašívárna v Ostrově SAS Služby pro rodiny s dětmi SC KAMÍNEK Terénní program Jirkov Program primární prevence Společně proti kriminalitě Pouliční liga DALŠÍ AKTIVITY OS SVĚTLO V ROCE 2014 Vzdělávání s důrazem na návrat do pracovního prostředí u problematicky zaměstnávaných osob Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji Přehled výnosů a nákladů za rok Finanční podpora v roce Kontaktní údaje služby

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ HUSOVA KADAŇ zapsané u: Spolkový rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2780 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Bc. Jan Hudák IČO: DIČ: CZ ČÍSLO ÚČTU: /0100 BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Kadaň KONTAKTNÍ TELEFON: 474/ , 603/ E MAIL: svetlo.net, WEB: svetlo.net VEDENÍ ORGANIZACE: Bc. Jan Hudák, finanční a odborný ředitel Bc. Luděk Kočí, technický a odborný ředitel Mgr. Lucie Halouzková, manažerka Sekce adiktologických služeb Bc. Vendula Kádárová, manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny Mgr. Filip Ráža, DiS., manažer kvality sociálních služeb 2

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, dostáváte do rukou výroční zprávu Občanského sdružení Světlo Kadaň za rok Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti prevence patologických jevů ve společnosti. I v roce 2014 jsme v rámci organizace pracovali v protidrogové prevenci a prevenci sociálního vyloučení. Všechny sociální služby viz. níže se nám v tomto roce podařilo udržet a navíc jsme otevřeli NZDM Zašívárna v Ostrově. Z menších projektů stojí za zmínku zejména rozjetí pouliční fotbalové ligy v Chomutově. V průběhu roku jsme v organizaci provedli několik organizačních a personálních změn. Vytvořili se dvě sekce a to adiktologická a sekce pro rodinu, děti a mládež. Vytvořili se nové funkce manažerů sekcí a manažera kvality. Tyto změny měly za cíl přerozdělení velkého množství řídící práce více do jednotlivých služeb, rozdělení větších rozhodovacích kompetencí nižšímu managementu a zjednodušení celkového chodu organizace. Úspěchem je, že všechny nově vzniklé funkce jsme mohli obsadit dostatečně vzdělaným a fundovaným personálem z vlastních řad. Naše organizace si vydobyla svoji činností adekvátní místo mezi poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém a Karlovarském kraji, jsme respektovanou organizací, která dokáže poskytovat kvalitní služby. V loňském roce jsme zaměstnávali přes šedesát pracovníků pro sociální oblast a snažili jsme se vytvářet další možnosti a projekty sloužící k tvorbě pracovních míst i za velké pomocí APZ úřadů práce. Při své činnosti se snažíme využít jakýchkoliv možností získání finančních prostředků a jelikož se to i v roce 2014 povedlo, chtěl bych poděkovat všem, kteří nám v tomto pomáhají, všem vstřícným politikům i úředníkům. Plány do budoucna se každým rokem opakují. Udržet stávající služby a pracovat na jejich rozvoji. Při změně financování sociálních služeb a ukončení některých programů podporovaných z EU, bude naše situace nelehká. Věřím, že si organizace i s nastalou situaci poradí a bude dál pevným bodem v síti sociálních služeb, jak pro instituce, tak pro klienty. Na závěr mi dovolte abych poděkoval všem, kteří Naší organizaci pomáhají a věří. Našim pracovníkům děkuji za loajalitu, vstřícnost, nadšení a pracovní nasazení. Za OS Světlo Kadaň Bc. Jan Hudák předseda organizace 3

5 SOUHRNNĚ O SLUŽBÁCH A UŽIVATELÍCH SLUŽEB Služby a programy v naší organizaci jsou poskytovány v rámci dvou sekcí podle zaměření Sekce adiktologických služeb a Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny. V RÁMCI SEKCE ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB JSME V ROCE 2014 POSKYTOVALI/REALIZOVALI: K centrum Chomutov (KC CV), Terénní program Chomutovsko (TP CV) K centrum Kadaň (KC K), Terénní program Kadaňsko (TP K) Terénní program pro uživatele návykových látek v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov (TP P) K centrum Karlovy Vary (KC KV), Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce (TP KV) Terénní program Karlovarsko Podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji (TPR) Poradna Světlo Programy poskytující služby drogovým uživatelům jsou držiteli certifikátů Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách. V RÁMCI SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ JSME V ROCE 2014 POSKYTOVALI/REALIZOVALI: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: Klub DOpatra v Kadani (Dopatra) Klub Přízemí v Prunéřově (Přízemí) Klub Kámen v Chomutově (Kámen) Klub MOLO v Chomutově (MOLO) Klub Ostrov Zašívárna 1 v Ostrově (Zašívárna) Ostatní sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kamínek v Chomutově (SAS) Terénní program Jirkov a terénní práce S rodinou proti vyloučení (TP J) Další programy/projekty: Certifikovaný dlouhodobý program všeobecné primární prevence pro ZŠ a SŠ Světlem k prevenci Projekty zaměřené na prevenci kriminality Pouliční liga Kadaň, Pouliční liga Chomutov, Společně proti kriminalitě Kadaň, Společně proti kriminalitě Chomutov S rodinou proti vyloučení v Chomutově DALŠÍ AKTIVITY, KTERÉ JSME V ROCE 2014 POSKYTOVALI/REALIZOVALI: Vzdělávání s důrazem na návrat do pracovního prostředí u problematicky zaměstnávaných osob (Vzdělávání) Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji 1 Zašívárna je zatím neoficiální název, který vymysleli sami klienti. V roce 2015 bude Klub Ostrov na Klub Zašívárna přejmenován. 4

6 Celkový počet osob (uživatelů) ve službách v roce osob KC CV + TP CV 3% 2% 4% 2% 5% 2% 3% 3% 2% 17% 22% 23% 1% 11% KC K + TP K TP P KC + TP KV TPR Poradna Světlo Vzdělávání DOpatra Molo Kámen Přízemí Zašívárna SAS TP Jirkov 5

7 SEKCE ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB K-CENTRUM CHOMUTOV A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOVSKO Projekty K centrum Chomutov a Terénní program Chomutovsko byly řešeny za finanční podpory České republiky Úřadu vlády České republiky a RVKPP Projekty K centrum Chomutov a Terénní program Chomutovsko jsou podporovány Ústeckým krajem K centrum Chomutov Nízkoprahové, ambulantní zařízení poskytující služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence v Chomutově a blízkém okolí funguje již od roku V průběhu těchto let se nám podařilo získat statut zařízení, na které se s důvěrou obracejí nejen samotní uživatelé drog, ale také jejich příbuzní a blízcí. Jedním z úspěchů zaznamenaných v roce 2014 je fakt, že provozní doba programu je v maximální možné míře přístupná uživatelům. Veškeré služby jsou poskytovány čtyři dny v týdnu. Nebyli jsme nuceni přistupovat k omezování služeb tak, jak tomu bylo v předchozích letech. Pokud v průběhu roku došlo ke změnám provozní doby, vždy se jednalo o změny, které učinily naše služby ještě přístupnější. Letos se nám podařilo dobu rozšířit hned dvakrát. Dále se nám podařilo ve valné většině poskytovaných služeb dosáhnout většího množství výkonů, u některých služeb byl tento nárůst velice rapidní. Počet osob využívajících naše služby je trvale vysoký a každoročně se ještě zvyšuje. Oblast, kterou 6

8 považujeme za stěžejní, avšak kde se nám stále příliš nedaří, je odesílání uživatelů na pobytovou léčbu. To tak zůstává úkolem tématem pro další kalendářní rok. Terénní program Chomutovsko Rok 2014 lze hodnotit jako částečně úspěšný. V mnoha ohledech se nám podařilo dosáhnout čísel až několikanásobně převyšujících předchozí roky, v mnoha oblastech však zaznamenáváme značné rezervy. Nejmarkantnější nárůst se týká především výměnného programu. Počet vyměněných injekčních setů je v porovnání s předchozím rokem 2,5 krát vyšší. Počet výkonů výměny se pak zvýšil o 300%. Kontaktů jsme zaznamenali téměř o 58% více než za stejné období předchozího roku. Rezervy vnímáme v celkovém počtu uživatelů služeb terénního programu. Zde jsme zaznamenali o 27% méně uživatelů než v roce Také počet prvních kontaktů je nižší, než vloni, o celých 50%. Podařilo se nám však proniknout na doposud spíše uzavřenou drogovou scénu města Jirkova. V minulém roce jsme nakontaktovali uživatele žijící v Jirkově, v roce letošním se nám podařilo kontakt udržet a získat více důvěry. Díky možnosti využívat terénní automobil jsme mohli pružněji reagovat na potřeby uživatelů a také jsme díky tomu byli schopni vyměnit větší objem injekčního materiálu naráz. Velice pozitivně lze hodnotit personální obsazení služby. V loňském roce jsme se potýkali s akutním nedostatkem personálu, v tomto roce sice nebyl počet pracovníků stále ideální, avšak také ne kritický POČET UŽIVATELŮ V KC POČET NEUŽIVATELŮ V KC POČET UŽIVATELŮ V TP POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ Z TOHO V KC Z TOHO V TP

9 Vývoj cílové populace, vývoj drogové scény v Chomutově a okolí Cílovou skupinu K centra tvoří problémoví uživatelé drog v různých stupních závislosti především injekční uživatelé pervitinu, heroinu, popřípadě Subutexu. Dále experimentátoři, víkendoví uživatelé, alkoholoví uživatelé a gambleři, rodiče, osoby blízké uživatelům, školy a instituce. V roce 2014 jsme zaznamenali tři podstatné změny či trendy týkající se uživatelů: V průběhu roku bylo více než 20 uživatelů, denně využívajících služby KC, vzato do výkonu trestu odnětí svobody. Tento fakt se však na celkovém počtu kontaktů příliš neprojevil. Uživatelé vzatí do vazby byli částečně nahrazeni uživateli propuštěnými z výkonu trestu a ve větší míře také uživateli, kteří začali služby KC využívat v roce 2014 nově. Zvýšil se podíl uživatelů, kteří bydlí na ubytovnách. V současné době se mnohem méně setkáváme s uživateli, kteří žijí ve stanech, squattech, či zahrádkářských koloniích. Ve městě Chomutov se nově objevilo hned několik ubytoven. Tato forma bydlení je nyní dosažitelnější, než kdy dříve byla. Stále častěji se u uživatelů setkáváme s tím, že nejsou tak striktní v tom, co užívají. Užívají právě tu drogu/látku, kterou mají zrovna k dispozici. Ať už se jedná o pervitin, alkohol, Subutex, marihuanu či léky (především rivotril či tramal). Často ve vzájemné kombinaci. Cílovou skupinu terénního programu tvoří problémoví uživatelé drog v různých stupních závislosti (především injekční uživatelé pervitinu, heroinu, popřípadě Subutexu a uživatelé konopí. Dále pak experimentátoři, víkendoví uživatelé, alkoholoví uživatelé a gambleři), rodiče, osoby blízké uživatelům a ostatní nedrogoví uživatelé. V porovnání s předchozími dvěma roky, je složení cílové populace programu ve zcela změněné podobě. Většina změn je způsobena tím, že jsme se nevěnovali uživatelům konopí v takové míře a intenzitě, jako v předchozích letech (kdy jsme například v roce 2012 realizovali projekt přímo zaměřený na intenzivní uživatele konopí). Tento fakt ovlivnil veškeré charakteristiky cílové skupiny. Celkový počet uživatelů služeb se snížil o 27% v porovnání s rokem loňským. Poměr mužů a žen však zůstal zachován, muži převažují nad ženami v poměru 3:1. Počet intravenózních uživatelů činí 75 %. Oproti roku 2013 se jedná o zvýšení o 30%. Primární užívanou drogou je pervitin (80% uživatelů), dále klienti nejčastěji užívají THC (11,5%), alkohol (5% uživatelů), v malém počtu pak také opiáty a těkavé látky. Podíl zaměstnaných je téměř shodný předchozím rokem. Avšak podíl nezaměstnaných je oproti loňskému roku rapidně vyšší, činí 75% a to především na úkor studentů, kterých bylo vloni 18%, letos pouhá 4%. Téměř ¾ uživatelů pocházejí z Chomutova. Ostatními nejvíce zastoupenými obcemi jsou Jirkov (18%), Kadaň, Most a další obce ve vzdálenosti cca 25 km od Chomutova. Průměrný věk se z loňských 27,8 zvýšil na letošních 31,4 roků. 8

10 Vývoj realizovaných aktivit v K centru vybrané služby (výkony) motivační program poradenství potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program Výměnný program v K centru a Terénním programu (kusy) Celkem Terénní program K centrum

11 K-CENTRUM KADAŇ A TERÉNNÍ PROGRAM KADAŇSKO Projekt K centrum Kadaň byl řešen za finanční podpory České republiky Úřadu vlády České republiky a RVKPP Projekty K centrum Kadaň a Terénní program Kadaň jsou podporovány Ústeckým krajem K centrum Kadaň K centrum v Kadani působí již od roku Je nízkoprahovým, ambulantním zařízením, které poskytuje služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence v Kadani a okolí. V roce 2014 se nám dařilo naplňovat projekt v celém rozsahu. Přestože je v uplynulém roce počet klientů K centra relativně shodný s rokem 2013, zaznamenali jsme výrazný nárůst kontaktů a využití poskytovaných služeb a to převážně díky depistážní činnosti Terénního programu pro uživatele drog poskytující své služby na Kadaňsku, který zásadním způsobem ovlivnil i poskytované služby K centra. Vzhledem k výraznému nárůstu kontaktů jsme byli nuceni změnit v průběhu roku provozní dobu hygienického servisu (praní prádla, sprcha) pro efektivní poskytování i dalších poskytovaných služeb. Dále se rapidně zvýšil zájem o poskytování informačního servisu v oblastech zdravotní a sociální tématiky a to nejen ze strany samotných uživatelů, ale také z řad rodičů, příbuzných a osob blízkých. Tuto službu jsme poskytli v 1260 případech, což jistě svědčí o neustávajícím zájmu o poskytování našich služeb. Bc. Pavlína Černá. Další a velmi zásadní byla změna vedoucí týmu K centra. K této změně došlo v důsledku restrukturalizace vedení organizace a vedoucí týmu Mgr. Lucie Halouzková byla jmenována manažerkou sekce adiktologických služeb. Do pozice vedoucí K centra byla jmenována I nadále, jako v předchozích letech, se podílíme svou činností na Komunitním plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Kadaň Klášterec nad Ohří a podílíme se při tvorbě dokumentu Strategický plán lokálního partnerství Kadaň pro rok

12 V tomto roce jsme úspěšně absolvovali certifikace obou programů, terénního a kontaktních a poradenských služeb. Tímto bych chtěla poděkovat celému týmu K centra a Terénního programu za jejich pracovní nasazení v roce 2014, dále také všem institucím a organizacím, které spolupracovaly s naším zařízením a podílely se významným způsobem na chodu K centra Kadaň a Terénního programu, v neposlední řadě děkujeme všem sponzorům a donátorům, kteří přispěli svými dary k méně problémovému chodu našeho zařízení. Terénní program Kadaň Významnou událostí terénního programu Kadaňska v roce 2014 byla finanční podpora projektu ze strany města Klášterce nad Ohří. Přestože vstřícnost reprezentantů města vůči potřebám jeho obyvatel byla tímto prokázána, nestačila ve výsledku celková výše dotace i i z dalších zdrojů k zajištění realizace TP vícekrát, než v jednom dni v týdnu. Ze strany místních uživatelů stále převažuje poptávka po službách nad jejich dostupností. Předpokládáme, že v budoucnu se nám podaří realizovat terénní program bez výraznějších omezení a budeme tudíž schopni uspokojit potřeby uživatelů v podobě odpovídající jejich požadavkům. Po celý rok 2014 byl zajišťován terénní program pro město Kadaň a lokalitu Prunéřov prostřednictvím projektu Terénní program pro uživatele návykových látek v rámci projektu Centrum služeb Prunéřov komplexní integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti. Tento projekt bude dále zajištěn nejméně do května roku Po ukončení projektu bude další vývoj a realizace TP záviset na finančních prostředcích získaných z dalších zdrojů na tuto službu pro rok POČET UŽIVATELŮ V KC POČET NEUŽIVATELŮ V KC POČET UŽIVATELŮ V TP* POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ* CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ* Z TOHO V KC Z TOHO V TP* *Nejsou zahrnuta data za projekt Terénní program pro uživatele návykových látek v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti 11

13 Vývoj cílové populace, vývoj drogové scény v Kadani a okolí Cílovou skupinu programů tvoří uživatelé návykových látek, z nichž většinu tvoří injekční uživatelé pervitinu a intenzivní uživatelé konopí, dále alkoholoví uživatelé, uživatelé těkavých látek, gambleři, experimentátoři, víkendoví uživatelé, v nízkém počtu uživatelé heroinu a Subutexu a neuživatelé, kterými jsou rodiče, příbuzní a osoby blízké. Průměrný věk klientů je 30,3 let, přičemž mužská populace v klientele převažuje 72%. Většina klientů je bez domova, klienti žijí na ulici, příležitostně využívají zázemí přátel a známých, většinou drogových uživatelů. Primární drogou je z 56% pervitin a nitrožilní aplikaci upřednostňuje 49% klientů. Konopné látky jako primární drogu užívá 27% klientů, 2 klienti z celkového počtu preferují těkavé látky a alkohol je na prvém místě u 11% klientů. V důsledku zásahů Policie ČR je v současné době 6 klientů ve výkonu trestu, další mnozí jsou vyšetřovaní, případně stíháni na svobodě pro páchání trestné činnosti. Tento fakt zapříčinil změnu v dostupnosti nejen drog, ale i čistého injekčního materiálu, což vedlo mnoho nových klientů, především injekčních uživatelů, k využití služby výměnného programu, kterou dosud využívali sekundárně. Socioekonomický statut je v tomto roce nejvíc zastoupen nezaměstnanými a to ve 52%, a to i přestože vzrostl zájem klientů o zaměstnání. Toto již není jen nízkou nabídkou volných pracovních míst, ale čím dál více zištností potenciálních zaměstnavatelů, kteří využívají levné pracovní síly a ideálně pro ně zprostředkovaně pracovními agenturami. Vysoké statistické údaje nezaměstnanosti našich klientů ovlivňuje právě i již zmíněná nedosažitelnost bydlení. Pro mnohé z klientů je nereálné docházet do zaměstnání z ulice. V rámci služby individuálního poradenství využilo 19% klientů motivační trénink vedoucí k podpoře jejich motivace. Celkem jsme zprostředkovaně odeslali 12 žádostí klientů o pobytovou léčbu závislosti a v 9 případech máme zpětnou vazbou od klientů potvrzen nástup do příslušného léčebného zařízení. V Terénním programu se nám stále více daří naplnit stanovené cíle především v lokalitě Klášterce nad Ohří. Klienti zde využili většinu poskytovaných služeb, kdy převažovala služba výměny injekčního materiálu. Tato služba byla poskytnuta celkem v 256 případech. Rovněž vzrostl zájem o službu individuálního poradenství a tato byla poskytnuta 28 krát. Ve výsledku máme zpětnou vazbou potvrzen v jednom případě nástup k pobytové léčbě závislosti do PN a mnozí klienti, v důsledku odkazů, využili motivačního tréninku, směrujícího klienty k nastolení životní změny, ambulantně v zařízení K centra v Kadani. Službu, kterou klienti odmítali využít, byla služba asistence např. na ÚP při řešení výplat dávek hmotné nouze. Klienti vůči institucím svého města neprojevují důvěru a jen v ojedinělých případech se nezdráhali jít cestou žádosti o přehodnocení jejich situace u vyšších instancí. V Klášterci nad Ohří stále nejsou adiktologické služby poskytovány jinak, než realizací terénního programu. 12

14 Z celkového počtu 85 uživatelů TP upřednostňuje nitrožilní aplikaci 41 klientů. Z celkového počtu uživatelů TP tvoří většinu uživatelé pervitinu. Průměrný věk klientů je 29,3 let. Také v Terénním programu převažuje procento nezaměstnaných a to z 66% z celkového počtu uživatelů a v klientele opět drtivě převažuje mužská populace a to 80%. O služby TP stále více projevují zájem i neuživatelé drog a to především v oblasti informačního servisu, který byl poskytnut v celkovém počtu 560 výkonů. Terénní program byl s úspěchem realizován po celý rok 2014 a díky tomu byly uspokojeny základní potřeby a požadavky cílové skupiny. Výměnný program v K centru a Terénním programu (kusy) Celkem Sběr Terénní program K centrum *Celkový počet vyměněného materiálu v TP (Klášterec nad Ohří + IP Kadaň, Prunéřov) Vývoj realizovaných aktivit v K centru vybrané služby (výkony) motivační program poradenství potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program

15 TERÉNNÍ PROGRAM PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK V RÁMCI PROJEKTU CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRUNÉŘOV KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE OBYVATEL PRUNÉŘOVA A KADANĚ DO SPOLEČNOSTI Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti, reg.č. CZ.1.04/3.2.00/ Terénní program v lokalitě Kadaně a Prunéřova aktivně působí již od poloviny roku V roce 2014 jsme zaznamenali mnoho změn. V počátku realizace projektu převažovali v klientele uživatelé pervitinu a inhalátoři toluenu, nyní klientelu vedou intenzivní a příležitostní uživatelé konopných směsí. V případě uživatelů toluenu přisuzujeme pokles jejich počtu prohibici, kdy pro zákaz prodeje a zvýšenou kontrolu dodržování tohoto zákazu, se stal toluen pro klienty velmi obtížně dostupným. Naproti tomu, díky distribuci speciálně upravených filtrů ke kouření bylinných směsí, se nám podařilo navázat mnoho nových kontaktů a u stávajících klientů prohlubovat důvěru v TP. Toto se pozitivně odráží i v projeveném zájmu klientů o vzdělávací kurz pořádaný v rámci projektu, který je svým obsahem zaměřený na předcházení rizikovému chování. V rámci služby informačního servisu využili TP nejen uživatelé drog, ale i neuživatelé, konkrétně rodiče, příbuzní a další osoby blízké. Obecně lze říci, že drogová scéna v Kadani a Prunéřově je otevřená a stanovené cíle se nám daří naplňovat. STATISTICKÉ VÝSTUPY Celkový počet kontaktů 4800 Unikátní uživatelé služby 30 Neidentifikovaní uživatelé služby 169 Výměnný program (výkony/kusy) 320 /

16 K-CENTRUM KARLOVY VARY A TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY A PŘILEHLÉ OBCE "Služba K centrum Karlovy Vary je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary" Projekty K centrum Karlovy Vary a Terénní program Karlovy Vary byly řešeny za finanční podpory České republiky Úřadu vlády České republiky a RVKPP Projekty K centrum Karlovy Vary a Terénní program Karlovy Vary jsou podporovány Karlovarským krajem K centrum Karlovy Vary K centrum v Karlových Varech jako nízkoprahové, ambulantní zařízení, působící v oblastech sekundární a terciární prevence drogových závislostí, své služby na území města poskytuje již patnáctým rokem. I v průběhu roku 2014 bylo naší hlavní snahou zachovat provoz zařízení včetně poskytovaných služeb v takovém rozsahu, aby mohlo být ze strany klientů využíváno v maximální míře a k jejich plné spokojenosti. Během celého roku měli klienti možnost využít prodloužené maximální délky pobytu v zařízení z původně jedné hodiny na hodinu a půl, čehož také hojně využívali a zatím nepočítáme s jakoukoli změnou v této oblasti. Na základě četných žádostí ze strany klientů byl v průběhu měsíce srpna v kontaktní místnosti instalován počítač s bezdrátovým připojením k internetu, což se zatím v přímé práci s klienty jeví jako řešení přínosné a efektivní, navíc klienty velmi oceňované. V souvislosti s rozšířením poradenských služeb o nelátkové závislosti a odborné soc. poradenství koncem roku 2013, jsme v roce následujícím zaznamenali strmý nárůst výkonů individuálního poradenství, a to jak u samotných uživatelů, tak osob jim blízkých včetně rodinných příslušníků. Pevně věřím, že i v dalších letech dokážeme naše služby udržet v dostatečné kvalitě a budeme nadále klíčovou institucí pro všechny osoby, které se na nás obrátí s prosbou o pomoc v řešení jejich nestandardní situace. 15

17 Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce V rámci realizace služeb terénního programu došlo v roce 2014 k celkem zásadním změnám, které se dotkly především provozní doby programu a jednotlivých lokalit, v kterých byly služby TP doposud poskytovány. V návaznosti na skutečnosti, týkající se nulové finanční podpory programu ze strany RVKPP, z důvodu jeho přílišné nákladovosti, jsme se počátkem roku rozhodli k celkovému přehodnocení a reorganizaci služeb TP. Došlo k posílení lokalit, dlouhodobě vykazujících zvýšenou koncentraci klientů spolu se zvýšeným zájmem o služby, ve smyslu častějšího dojíždění z naší strany. Týká se konkrétně měst Ostrova a Jáchymova, kam v současné době dojíždíme za klienty 2x týdně. Taktéž začátkem roku byla otevřena nová lokality Chodov, kde se nám za poměrně krátkou dobu podařilo oslovit větší množství klientů a v současné době je Chodov druhou nejpočetnější lokalitou, co do celkového množství evidovaných klientů TP. Koncem července došlo k otevření další lokality Žlutic, kde TP zatím stále probíhá na bázi monitoringu tamní scény, nicméně předpokládáme, že již následující měsíce ukáží, zdali zde našich služeb bude skutečně potřeba či nikoli. Ve většině případů se kryly výše popsané změny s rozšířením provozní doby v uvedených lokalitách. To, že měly výše uvedené změny svůj smysl, se nám nakonec potvrdilo i v samotném závěru roku, kdy jsme v meziročním srovnání zaznamenali nebývalý nárůst většiny, námi sledovaných, ukazatelů, nejvíce pak u výkonů výměnného programu, počtu registrovaných klientů a celkového množství kontaktů. Vývoj cílové populace, vývoj drogové scény v Karlových Varech a okolí Věk klientů K centra se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 20 do 40 let, co se průměrného věku klienta docházejícího do služby týče, u tohoto ukazatele dlouhodobě zaznamenáváme trvalý růst, v r činil 32 let, což představuje meziroční nárůst o 0,8 roku. Téměř všichni klienti včetně prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenózními uživateli je 94 % docházejících klientů. Z celkového počtu klientů mluvíme o pervitinu jako primární droze u 90 % klientů. Co se zneužívání konopných drog týče, THC jako droga primární byla zaznamenána u 5 % našich klientů, jako droga sekundární pak u 26 %. Rovněž evidujeme uživatele heroinu a buprenorfinu jako drogy primární, tvoří necelých 5 % klientely. 16

18 Mezi klienty K centra jsou nejčastěji osoby bez domova, jejichž bydliště je často na ulici, v toxibytech, sklepech atd. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale zpravidla nezůstávají na jednom místě delší dobu a migrují, ať už v rámci regionu nebo celé ČR POČET UŽIVATELŮ V KC POČET NEUŽIVATELŮ V KC POČET UŽIVATELŮ V TP POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ Z TOHO V KC Z TOHO V TP Cílovou skupinu Terénního programu dlouhodobě tvoří převážně uživatelé návykových látek, z nichž jsou nejpočetněji zastoupeni tzv. problémoví uživatelé. Dále jsou zde menšinově zastoupeni experimentátoři, osoby bez přístřeší, osoby žijící rizikovým způsobem života, poskytující placené sexuální služby (prostitutky) a osoby národnostních menšin (v našem případě romové, bydlící povětšinou na levných ubytovnách) U většiny osob těchto dalších cílových skupin však rovněž v průběhu poskytování služby zaznamenáváme různé vzorce užívání NL. Dlouhodobě zaznamenáváme postupné stárnutí cílové populace uživatelů služeb TP. Ve sledovaném období činil průměrný věk klienta 32,2 roku. Pervitin jako droga primární byl zastoupen u 92 % evidovaných uživatelů NL. Zneužívání heroinu a/nebo buprenorfinu je mezi našimi klienty rovněž rozšířeno, nicméně tito uživatelé se na celkovém počtu registrovaných uživatelů podílejí výraznou menšinou a to pouhými 6 %. V rámci nových trendů a postupů pozorujeme především u opiátových klientů TP jejich postupné přecházení od zneužívání klasických opiátů (heroin) k buprenorfinu (subutex), získaného ve většině případů ilegální cestou, případně jejich střídavé polymorfní užívání, kdy je upřednostňován buprenorfin (primárně) před heroinem (sekundárně) 17

19 Vývoj realizovaných aktivit v K centru vybrané služby (výkony) motivační program poradenství potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program Výměnný program v K centru a Terénním programu (kusy) Celkem Terénní program K centrum

20 TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVARSKO PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR V návaznosti na projekt ukončený v roce 2012 realizuje Občanské sdružení Světlo Kadaň od projekt Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji, za podpory Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. STATISTICKÉ VÝSTUPY* Počet uživatelů služby 476 Z toho mužů 184 Z toho žen 292 Celkový počet kontaktů 8412 Z toho intervencí 989 * Sledované období: Počet uživatelů služby dle lokality 9% 13% 28% Bochov, Žlutice Ostrov, Jáchymov 50% Horní Slavkov Nové Sedlo, Nejdek 19

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více