TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV"

Transkript

1 Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA NÁVRAT DO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Klub MOLO KLUB OSTROV - ZAŠÍVÁRNA K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM KADAŇ PORADNA SVĚTLO K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY POULIČNÍ LIGA KADAŇ A CHOMUTOV KLUB DOPATRA SAS Chomutov KLUB KÁMEN PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ SÍTĚ SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Kontaktní údaje organizace... 2 Úvodní slovo... 3 Souhrnně o službách a uživatelích služeb... 4 SEKCE ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB K centrum Chomutov a terénní program Chomutovsko... 6 K centrum Kadaň a Terénní program Kadaňsko Terénní program pro uživatele návykových látek v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti K centrum Karlovy Vary a Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce Terénní program Karlovarsko Poradna Světlo SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY NZDM Klub DOpatra v Kadani NZDM Klub Molo v Chomutově NZDM Klub Kámen v Chomutově SC KAMÍNEK NZDM Klub Přízemí v Prunéřově NZDM Klub Zašívárna v Ostrově SAS Služby pro rodiny s dětmi SC KAMÍNEK Terénní program Jirkov Program primární prevence Společně proti kriminalitě Pouliční liga DALŠÍ AKTIVITY OS SVĚTLO V ROCE 2014 Vzdělávání s důrazem na návrat do pracovního prostředí u problematicky zaměstnávaných osob Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji Přehled výnosů a nákladů za rok Finanční podpora v roce Kontaktní údaje služby

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ HUSOVA KADAŇ zapsané u: Spolkový rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2780 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Bc. Jan Hudák IČO: DIČ: CZ ČÍSLO ÚČTU: /0100 BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Kadaň KONTAKTNÍ TELEFON: 474/ , 603/ E MAIL: svetlo.net, WEB: svetlo.net VEDENÍ ORGANIZACE: Bc. Jan Hudák, finanční a odborný ředitel Bc. Luděk Kočí, technický a odborný ředitel Mgr. Lucie Halouzková, manažerka Sekce adiktologických služeb Bc. Vendula Kádárová, manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny Mgr. Filip Ráža, DiS., manažer kvality sociálních služeb 2

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, dostáváte do rukou výroční zprávu Občanského sdružení Světlo Kadaň za rok Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti prevence patologických jevů ve společnosti. I v roce 2014 jsme v rámci organizace pracovali v protidrogové prevenci a prevenci sociálního vyloučení. Všechny sociální služby viz. níže se nám v tomto roce podařilo udržet a navíc jsme otevřeli NZDM Zašívárna v Ostrově. Z menších projektů stojí za zmínku zejména rozjetí pouliční fotbalové ligy v Chomutově. V průběhu roku jsme v organizaci provedli několik organizačních a personálních změn. Vytvořili se dvě sekce a to adiktologická a sekce pro rodinu, děti a mládež. Vytvořili se nové funkce manažerů sekcí a manažera kvality. Tyto změny měly za cíl přerozdělení velkého množství řídící práce více do jednotlivých služeb, rozdělení větších rozhodovacích kompetencí nižšímu managementu a zjednodušení celkového chodu organizace. Úspěchem je, že všechny nově vzniklé funkce jsme mohli obsadit dostatečně vzdělaným a fundovaným personálem z vlastních řad. Naše organizace si vydobyla svoji činností adekvátní místo mezi poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém a Karlovarském kraji, jsme respektovanou organizací, která dokáže poskytovat kvalitní služby. V loňském roce jsme zaměstnávali přes šedesát pracovníků pro sociální oblast a snažili jsme se vytvářet další možnosti a projekty sloužící k tvorbě pracovních míst i za velké pomocí APZ úřadů práce. Při své činnosti se snažíme využít jakýchkoliv možností získání finančních prostředků a jelikož se to i v roce 2014 povedlo, chtěl bych poděkovat všem, kteří nám v tomto pomáhají, všem vstřícným politikům i úředníkům. Plány do budoucna se každým rokem opakují. Udržet stávající služby a pracovat na jejich rozvoji. Při změně financování sociálních služeb a ukončení některých programů podporovaných z EU, bude naše situace nelehká. Věřím, že si organizace i s nastalou situaci poradí a bude dál pevným bodem v síti sociálních služeb, jak pro instituce, tak pro klienty. Na závěr mi dovolte abych poděkoval všem, kteří Naší organizaci pomáhají a věří. Našim pracovníkům děkuji za loajalitu, vstřícnost, nadšení a pracovní nasazení. Za OS Světlo Kadaň Bc. Jan Hudák předseda organizace 3

5 SOUHRNNĚ O SLUŽBÁCH A UŽIVATELÍCH SLUŽEB Služby a programy v naší organizaci jsou poskytovány v rámci dvou sekcí podle zaměření Sekce adiktologických služeb a Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny. V RÁMCI SEKCE ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB JSME V ROCE 2014 POSKYTOVALI/REALIZOVALI: K centrum Chomutov (KC CV), Terénní program Chomutovsko (TP CV) K centrum Kadaň (KC K), Terénní program Kadaňsko (TP K) Terénní program pro uživatele návykových látek v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov (TP P) K centrum Karlovy Vary (KC KV), Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce (TP KV) Terénní program Karlovarsko Podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji (TPR) Poradna Světlo Programy poskytující služby drogovým uživatelům jsou držiteli certifikátů Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách. V RÁMCI SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ JSME V ROCE 2014 POSKYTOVALI/REALIZOVALI: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: Klub DOpatra v Kadani (Dopatra) Klub Přízemí v Prunéřově (Přízemí) Klub Kámen v Chomutově (Kámen) Klub MOLO v Chomutově (MOLO) Klub Ostrov Zašívárna 1 v Ostrově (Zašívárna) Ostatní sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kamínek v Chomutově (SAS) Terénní program Jirkov a terénní práce S rodinou proti vyloučení (TP J) Další programy/projekty: Certifikovaný dlouhodobý program všeobecné primární prevence pro ZŠ a SŠ Světlem k prevenci Projekty zaměřené na prevenci kriminality Pouliční liga Kadaň, Pouliční liga Chomutov, Společně proti kriminalitě Kadaň, Společně proti kriminalitě Chomutov S rodinou proti vyloučení v Chomutově DALŠÍ AKTIVITY, KTERÉ JSME V ROCE 2014 POSKYTOVALI/REALIZOVALI: Vzdělávání s důrazem na návrat do pracovního prostředí u problematicky zaměstnávaných osob (Vzdělávání) Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji 1 Zašívárna je zatím neoficiální název, který vymysleli sami klienti. V roce 2015 bude Klub Ostrov na Klub Zašívárna přejmenován. 4

6 Celkový počet osob (uživatelů) ve službách v roce osob KC CV + TP CV 3% 2% 4% 2% 5% 2% 3% 3% 2% 17% 22% 23% 1% 11% KC K + TP K TP P KC + TP KV TPR Poradna Světlo Vzdělávání DOpatra Molo Kámen Přízemí Zašívárna SAS TP Jirkov 5

7 SEKCE ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB K-CENTRUM CHOMUTOV A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOVSKO Projekty K centrum Chomutov a Terénní program Chomutovsko byly řešeny za finanční podpory České republiky Úřadu vlády České republiky a RVKPP Projekty K centrum Chomutov a Terénní program Chomutovsko jsou podporovány Ústeckým krajem K centrum Chomutov Nízkoprahové, ambulantní zařízení poskytující služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence v Chomutově a blízkém okolí funguje již od roku V průběhu těchto let se nám podařilo získat statut zařízení, na které se s důvěrou obracejí nejen samotní uživatelé drog, ale také jejich příbuzní a blízcí. Jedním z úspěchů zaznamenaných v roce 2014 je fakt, že provozní doba programu je v maximální možné míře přístupná uživatelům. Veškeré služby jsou poskytovány čtyři dny v týdnu. Nebyli jsme nuceni přistupovat k omezování služeb tak, jak tomu bylo v předchozích letech. Pokud v průběhu roku došlo ke změnám provozní doby, vždy se jednalo o změny, které učinily naše služby ještě přístupnější. Letos se nám podařilo dobu rozšířit hned dvakrát. Dále se nám podařilo ve valné většině poskytovaných služeb dosáhnout většího množství výkonů, u některých služeb byl tento nárůst velice rapidní. Počet osob využívajících naše služby je trvale vysoký a každoročně se ještě zvyšuje. Oblast, kterou 6

8 považujeme za stěžejní, avšak kde se nám stále příliš nedaří, je odesílání uživatelů na pobytovou léčbu. To tak zůstává úkolem tématem pro další kalendářní rok. Terénní program Chomutovsko Rok 2014 lze hodnotit jako částečně úspěšný. V mnoha ohledech se nám podařilo dosáhnout čísel až několikanásobně převyšujících předchozí roky, v mnoha oblastech však zaznamenáváme značné rezervy. Nejmarkantnější nárůst se týká především výměnného programu. Počet vyměněných injekčních setů je v porovnání s předchozím rokem 2,5 krát vyšší. Počet výkonů výměny se pak zvýšil o 300%. Kontaktů jsme zaznamenali téměř o 58% více než za stejné období předchozího roku. Rezervy vnímáme v celkovém počtu uživatelů služeb terénního programu. Zde jsme zaznamenali o 27% méně uživatelů než v roce Také počet prvních kontaktů je nižší, než vloni, o celých 50%. Podařilo se nám však proniknout na doposud spíše uzavřenou drogovou scénu města Jirkova. V minulém roce jsme nakontaktovali uživatele žijící v Jirkově, v roce letošním se nám podařilo kontakt udržet a získat více důvěry. Díky možnosti využívat terénní automobil jsme mohli pružněji reagovat na potřeby uživatelů a také jsme díky tomu byli schopni vyměnit větší objem injekčního materiálu naráz. Velice pozitivně lze hodnotit personální obsazení služby. V loňském roce jsme se potýkali s akutním nedostatkem personálu, v tomto roce sice nebyl počet pracovníků stále ideální, avšak také ne kritický POČET UŽIVATELŮ V KC POČET NEUŽIVATELŮ V KC POČET UŽIVATELŮ V TP POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ Z TOHO V KC Z TOHO V TP

9 Vývoj cílové populace, vývoj drogové scény v Chomutově a okolí Cílovou skupinu K centra tvoří problémoví uživatelé drog v různých stupních závislosti především injekční uživatelé pervitinu, heroinu, popřípadě Subutexu. Dále experimentátoři, víkendoví uživatelé, alkoholoví uživatelé a gambleři, rodiče, osoby blízké uživatelům, školy a instituce. V roce 2014 jsme zaznamenali tři podstatné změny či trendy týkající se uživatelů: V průběhu roku bylo více než 20 uživatelů, denně využívajících služby KC, vzato do výkonu trestu odnětí svobody. Tento fakt se však na celkovém počtu kontaktů příliš neprojevil. Uživatelé vzatí do vazby byli částečně nahrazeni uživateli propuštěnými z výkonu trestu a ve větší míře také uživateli, kteří začali služby KC využívat v roce 2014 nově. Zvýšil se podíl uživatelů, kteří bydlí na ubytovnách. V současné době se mnohem méně setkáváme s uživateli, kteří žijí ve stanech, squattech, či zahrádkářských koloniích. Ve městě Chomutov se nově objevilo hned několik ubytoven. Tato forma bydlení je nyní dosažitelnější, než kdy dříve byla. Stále častěji se u uživatelů setkáváme s tím, že nejsou tak striktní v tom, co užívají. Užívají právě tu drogu/látku, kterou mají zrovna k dispozici. Ať už se jedná o pervitin, alkohol, Subutex, marihuanu či léky (především rivotril či tramal). Často ve vzájemné kombinaci. Cílovou skupinu terénního programu tvoří problémoví uživatelé drog v různých stupních závislosti (především injekční uživatelé pervitinu, heroinu, popřípadě Subutexu a uživatelé konopí. Dále pak experimentátoři, víkendoví uživatelé, alkoholoví uživatelé a gambleři), rodiče, osoby blízké uživatelům a ostatní nedrogoví uživatelé. V porovnání s předchozími dvěma roky, je složení cílové populace programu ve zcela změněné podobě. Většina změn je způsobena tím, že jsme se nevěnovali uživatelům konopí v takové míře a intenzitě, jako v předchozích letech (kdy jsme například v roce 2012 realizovali projekt přímo zaměřený na intenzivní uživatele konopí). Tento fakt ovlivnil veškeré charakteristiky cílové skupiny. Celkový počet uživatelů služeb se snížil o 27% v porovnání s rokem loňským. Poměr mužů a žen však zůstal zachován, muži převažují nad ženami v poměru 3:1. Počet intravenózních uživatelů činí 75 %. Oproti roku 2013 se jedná o zvýšení o 30%. Primární užívanou drogou je pervitin (80% uživatelů), dále klienti nejčastěji užívají THC (11,5%), alkohol (5% uživatelů), v malém počtu pak také opiáty a těkavé látky. Podíl zaměstnaných je téměř shodný předchozím rokem. Avšak podíl nezaměstnaných je oproti loňskému roku rapidně vyšší, činí 75% a to především na úkor studentů, kterých bylo vloni 18%, letos pouhá 4%. Téměř ¾ uživatelů pocházejí z Chomutova. Ostatními nejvíce zastoupenými obcemi jsou Jirkov (18%), Kadaň, Most a další obce ve vzdálenosti cca 25 km od Chomutova. Průměrný věk se z loňských 27,8 zvýšil na letošních 31,4 roků. 8

10 Vývoj realizovaných aktivit v K centru vybrané služby (výkony) motivační program poradenství potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program Výměnný program v K centru a Terénním programu (kusy) Celkem Terénní program K centrum

11 K-CENTRUM KADAŇ A TERÉNNÍ PROGRAM KADAŇSKO Projekt K centrum Kadaň byl řešen za finanční podpory České republiky Úřadu vlády České republiky a RVKPP Projekty K centrum Kadaň a Terénní program Kadaň jsou podporovány Ústeckým krajem K centrum Kadaň K centrum v Kadani působí již od roku Je nízkoprahovým, ambulantním zařízením, které poskytuje služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence v Kadani a okolí. V roce 2014 se nám dařilo naplňovat projekt v celém rozsahu. Přestože je v uplynulém roce počet klientů K centra relativně shodný s rokem 2013, zaznamenali jsme výrazný nárůst kontaktů a využití poskytovaných služeb a to převážně díky depistážní činnosti Terénního programu pro uživatele drog poskytující své služby na Kadaňsku, který zásadním způsobem ovlivnil i poskytované služby K centra. Vzhledem k výraznému nárůstu kontaktů jsme byli nuceni změnit v průběhu roku provozní dobu hygienického servisu (praní prádla, sprcha) pro efektivní poskytování i dalších poskytovaných služeb. Dále se rapidně zvýšil zájem o poskytování informačního servisu v oblastech zdravotní a sociální tématiky a to nejen ze strany samotných uživatelů, ale také z řad rodičů, příbuzných a osob blízkých. Tuto službu jsme poskytli v 1260 případech, což jistě svědčí o neustávajícím zájmu o poskytování našich služeb. Bc. Pavlína Černá. Další a velmi zásadní byla změna vedoucí týmu K centra. K této změně došlo v důsledku restrukturalizace vedení organizace a vedoucí týmu Mgr. Lucie Halouzková byla jmenována manažerkou sekce adiktologických služeb. Do pozice vedoucí K centra byla jmenována I nadále, jako v předchozích letech, se podílíme svou činností na Komunitním plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Kadaň Klášterec nad Ohří a podílíme se při tvorbě dokumentu Strategický plán lokálního partnerství Kadaň pro rok

12 V tomto roce jsme úspěšně absolvovali certifikace obou programů, terénního a kontaktních a poradenských služeb. Tímto bych chtěla poděkovat celému týmu K centra a Terénního programu za jejich pracovní nasazení v roce 2014, dále také všem institucím a organizacím, které spolupracovaly s naším zařízením a podílely se významným způsobem na chodu K centra Kadaň a Terénního programu, v neposlední řadě děkujeme všem sponzorům a donátorům, kteří přispěli svými dary k méně problémovému chodu našeho zařízení. Terénní program Kadaň Významnou událostí terénního programu Kadaňska v roce 2014 byla finanční podpora projektu ze strany města Klášterce nad Ohří. Přestože vstřícnost reprezentantů města vůči potřebám jeho obyvatel byla tímto prokázána, nestačila ve výsledku celková výše dotace i i z dalších zdrojů k zajištění realizace TP vícekrát, než v jednom dni v týdnu. Ze strany místních uživatelů stále převažuje poptávka po službách nad jejich dostupností. Předpokládáme, že v budoucnu se nám podaří realizovat terénní program bez výraznějších omezení a budeme tudíž schopni uspokojit potřeby uživatelů v podobě odpovídající jejich požadavkům. Po celý rok 2014 byl zajišťován terénní program pro město Kadaň a lokalitu Prunéřov prostřednictvím projektu Terénní program pro uživatele návykových látek v rámci projektu Centrum služeb Prunéřov komplexní integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti. Tento projekt bude dále zajištěn nejméně do května roku Po ukončení projektu bude další vývoj a realizace TP záviset na finančních prostředcích získaných z dalších zdrojů na tuto službu pro rok POČET UŽIVATELŮ V KC POČET NEUŽIVATELŮ V KC POČET UŽIVATELŮ V TP* POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ* CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ* Z TOHO V KC Z TOHO V TP* *Nejsou zahrnuta data za projekt Terénní program pro uživatele návykových látek v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti 11

13 Vývoj cílové populace, vývoj drogové scény v Kadani a okolí Cílovou skupinu programů tvoří uživatelé návykových látek, z nichž většinu tvoří injekční uživatelé pervitinu a intenzivní uživatelé konopí, dále alkoholoví uživatelé, uživatelé těkavých látek, gambleři, experimentátoři, víkendoví uživatelé, v nízkém počtu uživatelé heroinu a Subutexu a neuživatelé, kterými jsou rodiče, příbuzní a osoby blízké. Průměrný věk klientů je 30,3 let, přičemž mužská populace v klientele převažuje 72%. Většina klientů je bez domova, klienti žijí na ulici, příležitostně využívají zázemí přátel a známých, většinou drogových uživatelů. Primární drogou je z 56% pervitin a nitrožilní aplikaci upřednostňuje 49% klientů. Konopné látky jako primární drogu užívá 27% klientů, 2 klienti z celkového počtu preferují těkavé látky a alkohol je na prvém místě u 11% klientů. V důsledku zásahů Policie ČR je v současné době 6 klientů ve výkonu trestu, další mnozí jsou vyšetřovaní, případně stíháni na svobodě pro páchání trestné činnosti. Tento fakt zapříčinil změnu v dostupnosti nejen drog, ale i čistého injekčního materiálu, což vedlo mnoho nových klientů, především injekčních uživatelů, k využití služby výměnného programu, kterou dosud využívali sekundárně. Socioekonomický statut je v tomto roce nejvíc zastoupen nezaměstnanými a to ve 52%, a to i přestože vzrostl zájem klientů o zaměstnání. Toto již není jen nízkou nabídkou volných pracovních míst, ale čím dál více zištností potenciálních zaměstnavatelů, kteří využívají levné pracovní síly a ideálně pro ně zprostředkovaně pracovními agenturami. Vysoké statistické údaje nezaměstnanosti našich klientů ovlivňuje právě i již zmíněná nedosažitelnost bydlení. Pro mnohé z klientů je nereálné docházet do zaměstnání z ulice. V rámci služby individuálního poradenství využilo 19% klientů motivační trénink vedoucí k podpoře jejich motivace. Celkem jsme zprostředkovaně odeslali 12 žádostí klientů o pobytovou léčbu závislosti a v 9 případech máme zpětnou vazbou od klientů potvrzen nástup do příslušného léčebného zařízení. V Terénním programu se nám stále více daří naplnit stanovené cíle především v lokalitě Klášterce nad Ohří. Klienti zde využili většinu poskytovaných služeb, kdy převažovala služba výměny injekčního materiálu. Tato služba byla poskytnuta celkem v 256 případech. Rovněž vzrostl zájem o službu individuálního poradenství a tato byla poskytnuta 28 krát. Ve výsledku máme zpětnou vazbou potvrzen v jednom případě nástup k pobytové léčbě závislosti do PN a mnozí klienti, v důsledku odkazů, využili motivačního tréninku, směrujícího klienty k nastolení životní změny, ambulantně v zařízení K centra v Kadani. Službu, kterou klienti odmítali využít, byla služba asistence např. na ÚP při řešení výplat dávek hmotné nouze. Klienti vůči institucím svého města neprojevují důvěru a jen v ojedinělých případech se nezdráhali jít cestou žádosti o přehodnocení jejich situace u vyšších instancí. V Klášterci nad Ohří stále nejsou adiktologické služby poskytovány jinak, než realizací terénního programu. 12

14 Z celkového počtu 85 uživatelů TP upřednostňuje nitrožilní aplikaci 41 klientů. Z celkového počtu uživatelů TP tvoří většinu uživatelé pervitinu. Průměrný věk klientů je 29,3 let. Také v Terénním programu převažuje procento nezaměstnaných a to z 66% z celkového počtu uživatelů a v klientele opět drtivě převažuje mužská populace a to 80%. O služby TP stále více projevují zájem i neuživatelé drog a to především v oblasti informačního servisu, který byl poskytnut v celkovém počtu 560 výkonů. Terénní program byl s úspěchem realizován po celý rok 2014 a díky tomu byly uspokojeny základní potřeby a požadavky cílové skupiny. Výměnný program v K centru a Terénním programu (kusy) Celkem Sběr Terénní program K centrum *Celkový počet vyměněného materiálu v TP (Klášterec nad Ohří + IP Kadaň, Prunéřov) Vývoj realizovaných aktivit v K centru vybrané služby (výkony) motivační program poradenství potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program

15 TERÉNNÍ PROGRAM PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK V RÁMCI PROJEKTU CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRUNÉŘOV KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE OBYVATEL PRUNÉŘOVA A KADANĚ DO SPOLEČNOSTI Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova a Kadaně do společnosti, reg.č. CZ.1.04/3.2.00/ Terénní program v lokalitě Kadaně a Prunéřova aktivně působí již od poloviny roku V roce 2014 jsme zaznamenali mnoho změn. V počátku realizace projektu převažovali v klientele uživatelé pervitinu a inhalátoři toluenu, nyní klientelu vedou intenzivní a příležitostní uživatelé konopných směsí. V případě uživatelů toluenu přisuzujeme pokles jejich počtu prohibici, kdy pro zákaz prodeje a zvýšenou kontrolu dodržování tohoto zákazu, se stal toluen pro klienty velmi obtížně dostupným. Naproti tomu, díky distribuci speciálně upravených filtrů ke kouření bylinných směsí, se nám podařilo navázat mnoho nových kontaktů a u stávajících klientů prohlubovat důvěru v TP. Toto se pozitivně odráží i v projeveném zájmu klientů o vzdělávací kurz pořádaný v rámci projektu, který je svým obsahem zaměřený na předcházení rizikovému chování. V rámci služby informačního servisu využili TP nejen uživatelé drog, ale i neuživatelé, konkrétně rodiče, příbuzní a další osoby blízké. Obecně lze říci, že drogová scéna v Kadani a Prunéřově je otevřená a stanovené cíle se nám daří naplňovat. STATISTICKÉ VÝSTUPY Celkový počet kontaktů 4800 Unikátní uživatelé služby 30 Neidentifikovaní uživatelé služby 169 Výměnný program (výkony/kusy) 320 /

16 K-CENTRUM KARLOVY VARY A TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY A PŘILEHLÉ OBCE "Služba K centrum Karlovy Vary je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy Vary" Projekty K centrum Karlovy Vary a Terénní program Karlovy Vary byly řešeny za finanční podpory České republiky Úřadu vlády České republiky a RVKPP Projekty K centrum Karlovy Vary a Terénní program Karlovy Vary jsou podporovány Karlovarským krajem K centrum Karlovy Vary K centrum v Karlových Varech jako nízkoprahové, ambulantní zařízení, působící v oblastech sekundární a terciární prevence drogových závislostí, své služby na území města poskytuje již patnáctým rokem. I v průběhu roku 2014 bylo naší hlavní snahou zachovat provoz zařízení včetně poskytovaných služeb v takovém rozsahu, aby mohlo být ze strany klientů využíváno v maximální míře a k jejich plné spokojenosti. Během celého roku měli klienti možnost využít prodloužené maximální délky pobytu v zařízení z původně jedné hodiny na hodinu a půl, čehož také hojně využívali a zatím nepočítáme s jakoukoli změnou v této oblasti. Na základě četných žádostí ze strany klientů byl v průběhu měsíce srpna v kontaktní místnosti instalován počítač s bezdrátovým připojením k internetu, což se zatím v přímé práci s klienty jeví jako řešení přínosné a efektivní, navíc klienty velmi oceňované. V souvislosti s rozšířením poradenských služeb o nelátkové závislosti a odborné soc. poradenství koncem roku 2013, jsme v roce následujícím zaznamenali strmý nárůst výkonů individuálního poradenství, a to jak u samotných uživatelů, tak osob jim blízkých včetně rodinných příslušníků. Pevně věřím, že i v dalších letech dokážeme naše služby udržet v dostatečné kvalitě a budeme nadále klíčovou institucí pro všechny osoby, které se na nás obrátí s prosbou o pomoc v řešení jejich nestandardní situace. 15

17 Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce V rámci realizace služeb terénního programu došlo v roce 2014 k celkem zásadním změnám, které se dotkly především provozní doby programu a jednotlivých lokalit, v kterých byly služby TP doposud poskytovány. V návaznosti na skutečnosti, týkající se nulové finanční podpory programu ze strany RVKPP, z důvodu jeho přílišné nákladovosti, jsme se počátkem roku rozhodli k celkovému přehodnocení a reorganizaci služeb TP. Došlo k posílení lokalit, dlouhodobě vykazujících zvýšenou koncentraci klientů spolu se zvýšeným zájmem o služby, ve smyslu častějšího dojíždění z naší strany. Týká se konkrétně měst Ostrova a Jáchymova, kam v současné době dojíždíme za klienty 2x týdně. Taktéž začátkem roku byla otevřena nová lokality Chodov, kde se nám za poměrně krátkou dobu podařilo oslovit větší množství klientů a v současné době je Chodov druhou nejpočetnější lokalitou, co do celkového množství evidovaných klientů TP. Koncem července došlo k otevření další lokality Žlutic, kde TP zatím stále probíhá na bázi monitoringu tamní scény, nicméně předpokládáme, že již následující měsíce ukáží, zdali zde našich služeb bude skutečně potřeba či nikoli. Ve většině případů se kryly výše popsané změny s rozšířením provozní doby v uvedených lokalitách. To, že měly výše uvedené změny svůj smysl, se nám nakonec potvrdilo i v samotném závěru roku, kdy jsme v meziročním srovnání zaznamenali nebývalý nárůst většiny, námi sledovaných, ukazatelů, nejvíce pak u výkonů výměnného programu, počtu registrovaných klientů a celkového množství kontaktů. Vývoj cílové populace, vývoj drogové scény v Karlových Varech a okolí Věk klientů K centra se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 20 do 40 let, co se průměrného věku klienta docházejícího do služby týče, u tohoto ukazatele dlouhodobě zaznamenáváme trvalý růst, v r činil 32 let, což představuje meziroční nárůst o 0,8 roku. Téměř všichni klienti včetně prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Intravenózními uživateli je 94 % docházejících klientů. Z celkového počtu klientů mluvíme o pervitinu jako primární droze u 90 % klientů. Co se zneužívání konopných drog týče, THC jako droga primární byla zaznamenána u 5 % našich klientů, jako droga sekundární pak u 26 %. Rovněž evidujeme uživatele heroinu a buprenorfinu jako drogy primární, tvoří necelých 5 % klientely. 16

18 Mezi klienty K centra jsou nejčastěji osoby bez domova, jejichž bydliště je často na ulici, v toxibytech, sklepech atd. Mnozí z klientů se snaží pobývat u svých kamarádů na bytech, ale zpravidla nezůstávají na jednom místě delší dobu a migrují, ať už v rámci regionu nebo celé ČR POČET UŽIVATELŮ V KC POČET NEUŽIVATELŮ V KC POČET UŽIVATELŮ V TP POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ Z TOHO V KC Z TOHO V TP Cílovou skupinu Terénního programu dlouhodobě tvoří převážně uživatelé návykových látek, z nichž jsou nejpočetněji zastoupeni tzv. problémoví uživatelé. Dále jsou zde menšinově zastoupeni experimentátoři, osoby bez přístřeší, osoby žijící rizikovým způsobem života, poskytující placené sexuální služby (prostitutky) a osoby národnostních menšin (v našem případě romové, bydlící povětšinou na levných ubytovnách) U většiny osob těchto dalších cílových skupin však rovněž v průběhu poskytování služby zaznamenáváme různé vzorce užívání NL. Dlouhodobě zaznamenáváme postupné stárnutí cílové populace uživatelů služeb TP. Ve sledovaném období činil průměrný věk klienta 32,2 roku. Pervitin jako droga primární byl zastoupen u 92 % evidovaných uživatelů NL. Zneužívání heroinu a/nebo buprenorfinu je mezi našimi klienty rovněž rozšířeno, nicméně tito uživatelé se na celkovém počtu registrovaných uživatelů podílejí výraznou menšinou a to pouhými 6 %. V rámci nových trendů a postupů pozorujeme především u opiátových klientů TP jejich postupné přecházení od zneužívání klasických opiátů (heroin) k buprenorfinu (subutex), získaného ve většině případů ilegální cestou, případně jejich střídavé polymorfní užívání, kdy je upřednostňován buprenorfin (primárně) před heroinem (sekundárně) 17

19 Vývoj realizovaných aktivit v K centru vybrané služby (výkony) motivační program poradenství potravinový servis kontaktní místnost hygienický servis výměnný program Výměnný program v K centru a Terénním programu (kusy) Celkem Terénní program K centrum

20 TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVARSKO PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR V návaznosti na projekt ukončený v roce 2012 realizuje Občanské sdružení Světlo Kadaň od projekt Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji, za podpory Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. STATISTICKÉ VÝSTUPY* Počet uživatelů služby 476 Z toho mužů 184 Z toho žen 292 Celkový počet kontaktů 8412 Z toho intervencí 989 * Sledované období: Počet uživatelů služby dle lokality 9% 13% 28% Bochov, Žlutice Ostrov, Jáchymov 50% Horní Slavkov Nové Sedlo, Nejdek 19

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2010. Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti prevence patologických

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice Výroční zpráva 2010 Kontaktní centrum Litoměřice, Lidická 57, 412 01 Litoměřice tel: 416 737 182, 728 262 683, terénní program: 606 229 979 email: info@kclitomerice.cz

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5

Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5 Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5 Organizace Most k naději vznikla v roce 1995, motivací pro vznik byla zhoršující se situace v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS. V současné době

Více

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha PK program setkání 1. BLOK: SOUČASNÝ STAV zahájení, představení účastníků setkání, krajů minitendry: analýza leden duben 2014

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov)

Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov) Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov) V tomto roce působila v litvínovském terénu již ustálená dvojice pracovníků ve složení Jan Šroub a Vladimír Pechek. Pracovníci v tomto roce spolupracovali

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3. Organizační struktura. 4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 5 Sociálně právní ochrana dětí 6

OBSAH. Úvodní slovo 3. Organizační struktura. 4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 5 Sociálně právní ochrana dětí 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1 OBSAH Úvodní slovo 3 Organizační struktura. 4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 5 Sociálně právní ochrana dětí 6 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 7 Terénní

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Centrum drogových služeb zení. Semiramis o.s.

Centrum drogových služeb zení. Semiramis o.s. Centrum drogových služeb ve vězenv zení Semiramis o.s. Obsah Popis projektu (poslání, cílová skupina, metody práce) Působnost v Libereckém kraji Příběh klienta Shrnutí Poslání / Co děláme Pomáháme uživatelům

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK 2016 Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Cheb, 2015 1 ÚVOD Plán města Cheb v oblasti protidrogové

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Název projektu : Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Financování : ESF-OP LZZ, prioritní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová Krajské centrum primární prevence V období září 2009 červen 2012 fungovalo

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2011.Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 05 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek jako podpora zaměstnanosti

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek jako podpora zaměstnanosti Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek jako podpora zaměstnanosti 25. setkání k problematice RLZ v krajích ČR, Karlovy Vary, 1.11.2011 Agentura pro sociální začleňování byla zřízena usnesením vlády

Více