Příloha č. 1 a) Dílčí grafy vývoje nezaměstnanosti v lokalitě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 a) Dílčí grafy vývoje nezaměstnanosti v lokalitě"

Transkript

1 procenta nezaměstnaných procento nezaměstnaných procento nezaměstnaných Příloha č. 1 a) Dílčí grafy vývoje nezaměstnanosti v lokalitě Vývoj nezaměstanosti v lokalitě Jáchymov - 1.Q sledovaných období Vývoj nezaměstnanosti v lokalitě Jáchymov - 2.Q sledovaných období 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 14,70 10,80 13,00 14,90 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 12,40 9,90 14,40 15,70 6,00 6,00 4,00 4,00 2,00 2,00 0, , časová období časová období Vývoj nezaměstnanosti v lokalitě jáchymov - 4.Q sledovaných období 16,00 14,00 12,00 10,00 13,30 11,20 11,40 13,60 15,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, časová období 30

2 procenta nezaměstnaných procenta nezaměstnaných procenta nezaměstnaných Příloha č. 1 b) Vývoj nezaměstnanosti v Karlovarském kraji, v okresu Karlovy Vary a v lokalitě Jáchymov Vývoj nezaměstnanosti v Karlovarském kraji Vývoj nezaměstnanosti v okresu Karlovy Vary 12,00 11,93 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 10,40 10,53 10,50 10,23 8,80 6,73 6,33 7,67 6,97 7,63 9,63 8,77 10,00 10,90 8,00 6,00 4,00 9,30 7,90 7,10 7,70 6,40 6,60 8,40 11,00 10,10 9,90 9,90 9,90 0,00 říjen 2010 leden 2010 červen 2009 říjen 2008 leden 2008 červen 2007 říjen ,00 0, časová období časová období Vývoj nezaměstnanosti v lokalitě Jáchymov 16,00 14,00 12,00 10,00 13,30 14,70 12,40 11,20 10,80 9,90 11,40 13,00 14,40 13,60 14,90 15,70 15,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, časová období 31

3 Příloha č.2 Lokalita : náměstí Republiky (obecná mapa) 32

4 Příloha č.2 Lokalita : náměstí Republiky (fotografická mapa) 33

5 Příloha č.2 Fotodokumentace : náměstí Republiky A Náměstí Republiky 8 Náměstí Republiky

6 Příloha č.2 Fotodokumentace : náměstí Republiky B Náměstí Republiky 121 Náměstí Republiky

7 Příloha č.3 Lokalita : K Lanovce (obecná mapa) 36

8 Příloha č.3 Lokalita : K Lanovce (fotografická mapa) 37

9 Příloha č.3 Fotodokumentace : K Lanovce K Lanovce 658 K Lanovce

10 Příloha č.4 Lokalita : Palackého (obecná mapa) 39

11 Příloha č.4 Lokalita : Palackého (fotografická mapa) 40

12 Příloha č.4 Fotodokumentace : lokalita Palackého A Palackého 360 Palackého

13 Příloha č.4 Fotodokumentace : lokalita Palackého B Palackého 639 Palackého

14 Příloha č.5 Lokalita : Šafaříkova (obecná mapa) 43

15 Příloha č.5 Lokalita : Šafaříkova (fotografická mapa) 44

16 Příloha č.5 Fotodokumentace : lokalita Šafaříkova Šafaříkova

17 Příloha č.6 Lokalita : Na Valech (obecná mapa) 46

18 Příloha č.6 Lokalita : Na Valech (fotografická mapa) 47

19 Příloha č.6 Fotodokumentace : lokalita Na Valech Na Valech

20 Příloha č.7 Lokalita : Na Svornosti (obecná mapa) 49

21 Příloha č.7 Lokalita : Na Svornosti (fotografická mapa) 50

22 Příloha č.7 Fotodokumentace : lokalita Na Svornosti Na Svornosti 94 51

23 Příloha č.8 Lokalita : Husova (obecná mapa) 52

24 Příloha č.8 Lokalita : Husova (fotografická mapa) 53

25 Příloha č.8 Fotodokumentace : lokalita Husova Husova

26 Příloha č.9 Lokalita : Mathesiova (obecná mapa) 55

27 Příloha č.9 Lokalita : Mathesiova (fotografická mapa) 56

28 Příloha č.9 Fotodokumentace lokalita Mathesiova Mathesiova

29 Příloha č.10 Lokalita : Bělohorská (obecná mapa) 58

30 Příloha č.10 Lokalita : Bělohorská (fotografická mapa) 59

31 Příloha č.10 Fotodokumentace lokalita Bělohorská 60

32 Příloha č.11 Lokalita : Na Slovanech (obecná mapa) 61

33 Příloha č.11 Lokalita : Na Slovanech (fotografická mapa) 62

34 Příloha č.11 Fotodokumentace lokalita Na Slovanech Na Slovanech

35 Příloha č.12 Vzdělávání a výchova Složení pracovní skupiny Do pracovní skupiny Vzdělávání a výchova byli zařazeni následující partneři : Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Mgr. Jan Musil PECKA centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. p. Věra Sládková Lokální konzultant p. Štefan Gabčo LINGUAE, spol. s r.o. p. Josef Musil Vedoucím skupiny byl jmenován Mgr.Jan Musil Výstupy SWOT analýzy Příležitosti - vstup Agentury pro sociální začleňování do lokality Jáchymov - možnosti využívání výzev v rámci jednotlivých OP strukturálních fondů - možnost vzniku Romského občanského sdružení jako partnera - vznikající systém klinických služeb a rozšiřování nabídky školy - probuzení zájmu o aktivity školy realizací investičních projektových záměrů - podpora ze strany členů pedagogického sboru - optimální využití spolupráce s rodičovskou veřejností a samosprávou - omezení neorganických zásahů rezortu a orgánů jednotlivých stupňů samospráv do chodu školy - optimálně upravený vzdělávací program školy Ohrožení - rizika šíření všech druhů závislostí mezi dětmi školního věku - pomluvy, lži a dezinformace o práci a kvalitě školy - neochota části rodičů žáků k jakékoli formě spolupráce se školou (škola je hrozbou) - zneužívání rodičů v politickém soupeření a vtahování školy do těchto oblastí - rizika politické nestability jak v zemi a regionu, tak v lokalitě samé - přetrvávání podezření o kvalitě práce školy ze strany části rodičů 64

36 - sklon části rodičů k řešení jakéhokoli problému formou petic a stížností adresovaných mimo školu Silné stránky - vytvoření lokálního partnerství lokality Jáchymov - vysoký stupeň připravenosti školy na získávání mimorozpočtových zdrojů - zdravé jádro pedagogického kolektivu s empatií a přímou participací na záměrech vedení - výrazně zkvalitněné vybavení školy a exploatace moderních pomůcek ve výuce - plně funkční normy školy, funkční systém řízení školy - výrazná podpora systému DVPP - průběžného i dlouhodobého Slabé stránky - dosud nízké procento kvalifikovanosti sboru - zvláště na II.stupni - nedostatečná podpora části pedagogů dlouhodobým záměrům školy - neoprávněné a nezdůvodnitelné požadavky některých pedagogů na změny provozu, úvazků,... - cyklicky se opakující spory,které narušují klid a práci pedagogů - nízký stupeň zainteresovanosti rodičů žáků školy, nezájem o práci školy - nutnost opakovaných řešení interpersonálních vztahů na pracovišti - neochota části pracovníků školy přizpůsobit se formě řízení školy - nízká úroveň znalostí pedagogů z oblasti pracovního práva a školské legislativy. 65

37 Příloha č.13 Zaměstnanost a prevence sociopatologických jevů a bezpečnost Složení pracovní skupiny Do pracovní skupiny Zaměstnanost a prevence sociopatologických jevů a bezpečnost byli zařazeni následující partneři : Člověk v tísni, o.p.s. koordinátor služeb Mgr. Kamila Lišková Úřad práce Karlovy Vary ředitel Úřadu práce Karlovy Vary Ing. Kamil Řezníček - vedoucí trhu práce Ing. Martina Klánová Město Jáchymov - starosta města Ing. Bronislav Grulich Služby Jáchymov p. Miroslav Věchet Lesy Jáchymov Ing. Robert Marschner Zástupce romské komunity Jáchymov p. Gabriel Horváth Lokální konzultant p. Štefan Gabčo Českobratrská církev evangelická Nejdek Mgr. Bob Helekia Ogola Policie ČR pprap. Martin Šlechta Probační a mediační služba, středisko Karlovy Vary Mgr. Martina Schäferová Římskokatolická farnost Ostrov Mgr. Marek Hric Vedoucím skupiny byl jmenován Mgr.Marek Hric. Výstupy SWOT analýzy Příležitosti - vstup Agentury pro sociální začleňování do lokality Jáchymov - možnosti využívání výzev v rámci jednotlivých OP strukturálních fondů - možnost vzniku Romského občanského sdružení jako partnera - možnost získat finanční prostředky z ESF na aktivní politiku zaměstnanosti - získávání základních pracovních návyků ve VS - získání pracovní smlouvy a zvyšování kvalifikace na VPP - vytvoření pracovních míst pro motivované obyvatele na projektech Agentury - získání pocitu potřebnosti, posílení sebevědomí pro zaměstnané obyvatele 66

38 - zvýšení kupní síly obyvatel - příležitost pro podnikatele - vznikající systém klinických služeb - možnost vzniku neformálního předškolního zařízení - možnost vzniku tréninkového bydlení pro dívky - vytváření zázemí pro sportovní aktivity - prevence formou sdělování (výměny) zkušeností - vstup spolupráce Probační a mediační služby a Vězeňské duchovní služby - prezentace prevence v oblasti prostituce a jevů souvisejících Ohrožení - neplnění Individuálního akčního plánu (IAP) může vést k vyřazení z evidence ÚP - zadlužení celých rodin kvůli nízkým příjmům na hranici životního minima - nespolehlivost dlouhodobě nezaměstnaných při získání nového zaměstnání - rizika politické nestability jak v zemi a regionu, tak v lokalitě samé - existence planých slibů nezodpovědných lokálních politiků - pracovní příležitosti, bez podpory zaměstnanosti - práce na černo - rizika šíření drogových závislostí - existence sítě hracích automatů, které ohrožují všechny věkové skupiny obyvatel - neřešený problém prostituce - hrozba přenosu infekčních a pohlavně přenosných onemocnění - rizika politické nestability jak v zemi a regionu, tak v lokalitě samé - finanční past spirála půjček a dopad exekucí Silné stránky - aktivity lokálního partnera : město Jáchymov - aktivity lokálního partnera : Služby Jáchymov - aktivity lokálního partnera : Lesy Jáchymov - aktivity lokálního partnera : Úřad práce Karlovy Vary - aktivity lokálního partnera : Člověk v tísni, o.p.s. - aktivity lokálního partnera : Policie ČR - aktivity lokálního partnera : Probační a mediační služba, středisko Karlovy Vary 67

39 - vytvoření sítí spolupráce lokálních partnerů - Centrum prevence při ZŠ Jáchymov - podpora vlády (v Programovém prohlášení), podpora rezortních ministerstev - politická podpora města Jáchymov - existující institut Veřejné služby (VS) a Veřejně prospěšných prací (VPP) - snaha obyvatel o dlouhodobé zaměstnání Slabé stránky - absence dlouhodobého plánu rozvoje města - dlouhodobý nedostatek pracovních míst - nízký stupeň ukončeného vzdělání - velmi nízká kvalifikovanost sociálně vyloučených - nízká informovanost občanů - malé využívání grantů a dotací v sociální oblasti - nízké mzdové ohodnocení nekvalifikované pracovní síly - nemotivující sociální systém - nedostatek soukromých firem - neúčast Lázní Jáchymov na lokálním partnerství - nedostatek dostupného bydlení v Jáchymově - špatná dopravní obslužnost - rezistence obyvatel k novým nápadům a podnětům - dlouhodobě neřešená problematika sociální exkluze - nedostatečné podmínky pro resocializaci po VTOS - chybí prostor pro smysluplné trávení volného času - nízká informovanost občanů - nevyužívání grantů a dotací v sociální oblasti - malé zasíťování sociálními službami - vysoká míra kriminality - rezistence obyvatel k novým nápadům a podnětům - nedostatek lidských zdrojů pro vznik Romského občanského sdružení 68

40 Příloha č.14 Bydlení - Složení pracovní skupiny Do pracovní skupiny Příprava projektů byli zařazeni následující partneři : Město Jáchymov p. Jan Hadrava Člověk v tísni, o.p.s. Mgr. Kamila Lišková Policie ČR p. Martin Šlechta Lokální konzultant p. Štefan Gabčo Vedoucím skupiny byl jmenován p. Štefan Gabčo Výstupy SWOT analýzy Slabé stránky : - nedostatek městských bytů - sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení jsou odkázáni na byty v osobním vlastnictví nejrůznějších podnikatelů - nedostatečná vzdělanost členů - cílové skupiny a malé povědomí o sociální legislativě - výrazná fluktuace této cílové skupiny způsobená vyhýbáním se exekucím a dalším zákrokům ze strany věřitelů (systém dluhových pastí) - nemožnost dosažení na příspěvky na bydlení Silné stránky - ochota města (stávajícího politického vedení) zabývat se problematikou prostupného bydlení - ochota města zvážit možnost vytvoření pracovní skupiny z řad nezaměstnaných, kteří by se mohli podílet na budování prostupného bydlení Příležitosti - vstup Agentury do lokality Jáchymov - budování nízkoprahového centra a v rámci synergicky provázaného projektu (výzva č.55 OP LZZ) i budování poradenských systémů včetně poradenství právního - existence dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na budování prostupného bydlení (až 500 tisíc Kč na bytovou jednotku) - terénní práce odborníků společnosti Člověk v tísni 69

41 Ohrožení - soukromí vlastnici bytů zneužívají sociální tísně jedinců ohrožených sociální exkluzí - časté kolize sociálně ohrožených s oddělením sociálně právní ochrany dětí sociálního odboru pověřené obce - zneužívání postavení sociálně exkludovaných osob při pronájmu bydlení z důvodů snížení daňových odvodů neexistence pronájemních smluv 70

42 Příloha č.15 Příprava projektů Složení pracovní skupiny Do pracovní skupiny Příprava projektů byli zařazeni následující partneři : Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Mgr. Kateřina Gaidarusová PECKA centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. Mgr. Jan Musil Člověk v tísni, o.p.s. p. Jan Němeček Lokální konzultant p. Štefan Gabčo Město Jáchymov p. Jan Hadrava LINGUAE, spol. s r.o. p. Josef Musil Vedoucím skupiny byl jmenován p. Jan Němeček Výstupy SWOT analýzy Příležitosti - vstup Agentury pro sociální začleňování do lokality Jáchymov - možnosti využívání výzev v rámci jednotlivých OP strukturálních fondů - využití grantových výzev určených výhradně pro lokality pod ASZ - využívání možností, které v oblasti projektového poradenství nabízí ASZ - využití možnosti úzké spolupráce s renomovanými organizacemi, které se pohybují v dotačním managementu - využití lidského potenciálu a potenciálu jejich plánů a vizí - provázání tzv. měkkých a tvrdých projektů, které souběžně řeší investiční výstavbu a personální zajištění Ohrožení - přisvojování si zásluh o získávání prostředků z grantů lidmi, kteří se do procesu tvorby a realizace vůbec nezapojili - pomluvy, lži a dezinformace o záměrech města a lokálních partnerů v oblasti projektových záměrů - malý zájem o aktivity připravované v rámci jednotlivých výzev ze strany příslušníků cílových skupin - problematika udržení výstupů u některých výzev "měkkých projektů" v rámci OP VK a OP LZZ - rizika politické nestability jak v zemi a regionu, tak v lokalitě samé - ohrožuje samou existenci připravovaných projektů - existence planých slibů nezodpovědných lokálních politiků v oblastech využívání strukturálních fondů. 71

43 Silné stránky - vytvoření lokálního partnerství lokality Jáchymov a vznik samostatné pracovní skupiny pro přípravu projektů - podpora stávajícího vedení radnice při prosazování projektových záměrů - přímá podpora odborných složek ASZ - existence pracovních skupin expertů na projektový management u jednotlivých partnerů - získané zkušenosti jednotlivých lokálních partnerů v oblasti projektového a dotačního managementu. Slabé stránky - absence dlouhodobého plánu rozvoje města - velmi nízká informovanost občanů města o možnostech strukturálních fondů - ne příliš výrazná podpora části politické reprezentace města (opozice) projektovým záměrům - snaha části politické reprezentace zaměřit orientaci města jiným směrem - k posílení represí - příliš malá skupina pracovníků města se zaměřením na projekty - nevyužívání grantů a dotací v sociální oblasti. 72

44 Příloha č.16 Časové harmonogramy dlouhodobých a krátkodobých cílů Příloha č.16a) Časový harmonogram 1. dlouhodobého cíle oblasti Vzdělávání a výchova Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Krok/opatření

45

46 Příloha č.16b) Časový harmonogram 2. dlouhodobého cíle oblasti Vzdělávání a výchova Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Krok/opatření

47

48 Příloha č.16c) Časový harmonogram 1. dlouhodobého cíle oblasti Zaměstnanost Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Krok/opatření

49 Příloha č.16d) Časový harmonogram 2. dlouhodobého cíle oblasti Zaměstnanost Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Krok/opatření

50 Příloha č.16e) Časový harmonogram 1. dlouhodobého cíle oblasti Prevence sociopatologických jevů a bezpečnost Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Krok/opatření

51

52 Příloha č.16f) Časový harmonogram 2. dlouhodobého cíle oblasti Prevence sociopatologických jevů a bezpečnost Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Krok/opatření

53 Příloha č.16g) Časový harmonogram 3. dlouhodobého cíle oblasti Prevence sociopatologických jevů a bezpečnost Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Krok/opatření

54

55 Příloha č.16h) Časový harmonogram 1. dlouhodobého cíle oblasti Bydlení Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Krok/opatření

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více