výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva"

Transkript

1 výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva 2012

2 OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 2 Profil společnosti 4 Orgány společnosti a management 6 Lidské zdroje 9 Hospodaření Výzkum a vývoj 15 Hospodářská činnost 20 Účetní závěrka 23 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 42 Odpovědnost za výroční zprávu 44 Výroky auditora 46

3 výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 3 ÚVODNÍ SLOVO

4 4 prostředku pro potřeby bezpečnostních složek státu, pokračování v modernizaci malého dopravního letounu L410 ve verzi L410NG a pokračování zkoušek letounu EV-55. Z oblasti velkého letectví je potřeba zmínit spolupráci na náběžných hranách křídel letounů Bombardier CS-110 a Embraer KC-390. V oblasti kosmických aktivit byly provedeny rozsáhlé výpočty a zkoušky panelového flutteru části evropského raketového nosiče nové generace. V oblasti energetiky se naše společnost podílela na aerodynamickém vývoji moderních parních turbín. Za významný úspěch považujeme také začlenění VZLÚ do Centra kompetence drážních vozidel. vážení akcionáři, rok 2012 byl prvním rokem naplňování nové strategie, která byla valnou hromadou odsouhlasena v dubnu téhož roku. Na cestě k naplnění strategických cílů se v roce 2012 naší společnosti dařilo upevňovat svou pozici v České republice i v Evropě, rozšířit mezinárodní aktivity i zahájit jednání o strategickém partnerství s vybranými průmyslovými subjekty. Pokračující racionalizace procesů, získání ojedinělých projektových i zakázkových příležitostí, rozšiřování Vědeckotechnického parku, to vše vedlo k dosažení mimořádného hospodářského výsledku. Pro výzkumnou organizaci a její neustálý rozvoj je nezbytné být v každodenním kontaktu s průmyslem. VZLÚ s průmyslem velmi intenzivně spolupracuje na bázi projektů výzkumu, vývoje a inovací i v oblasti poskytování služeb. Mezi nejvýznamnější aktivity VZLÚ v roce 2012 lze zařadit spolupráci na vývoji nového bezpilotního Jelikož některé činnosti naší společnosti překročily rámec výzkumné organizace, bylo rozhodnuto o založení dvou specializovaných spin-off společností, které zajistí další pokračování rozvoje výrobkově orientovaných aktivit s přímým působením na trhu. První založenou společností je VZLU TECHNOLOGIES, a.s., která se věnuje výrobě v oblasti kompozitních a speciálních konstrukcí (např. lopatky pro ventilátory, radioprůzračné radomy, modely do aerodynamických tunelů). Druhou společností je SERENUM, a.s., která se věnuje vývoji a výrobě zařízení pro kosmické použití. Obě dceřiné společnosti jsou stoprocentně vlastněny Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, a.s. Vážení akcionáři, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. patří k nejvýznamnějším, průmyslově orientovaným, výzkumným organizacím v České republice. Díky těsné spolupráci s obdobnými organizacemi v Evropě mohou odborní zaměstnanci VZLÚ pracovat v mezinárodních týmech a trvale tak rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti. Tyto jsou pak směrovány především ve prospěch českého průmyslu, jeho konkurenceschopnosti a prosperity. Svou měrou tak VZLÚ přispívá k dalšímu rozvoji vybraných proexportně orientovaných průmyslových oborů a svým působením v rámci mezinárodních sdružení šíří dobrou pověst vědeckotechnických schopností České republiky. Za spolupráci v roce 2012 děkuji především zaměstnancům společnosti a našim projektovým a obchodním partnerům. Ing. Josef Kašpar předseda představenstva a generální ředitel

5 výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 5 PROFIL SPOLEČNOSTI

6 6 profil společnosti Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (dále jen VZLÚ) se sídlem Praha-Letňany, Beranových 130, PSČ je akciovou společností, která byla zapsána dne 2. ledna 1991 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 446, IČ: DIČ: CZ Základní kapitál společnosti činil k 31. prosinci Kč a akcie společnosti vlastnilo Ministerstvo financí ČR (92,16%) a Československá obchodní banka, a.s. (7,84 %). VZLÚ je výzkumnou organizací, jejímž hlavním posláním a pracovní náplní je, v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií do praxe. Veškerý zisk společnosti je zpětně investován do těchto činností, do šíření jejich výsledků nebo do výuky. Žádný podnik nemá přednostní přístup k výzkumným kapacitám VZLÚ ani k výsledkům jeho výzkumu a vývoje. VZLÚ provádí, v souladu s Rámcem společenství, také hospodářské činnosti, mezi které patří zejména vývoj, projektování a zkoušky letecké techniky, testování, měření, analýzy, poradenství a pronájem infrastruktury. Své aplikační zaměření VZLÚ potvrzuje aktivitami v průmyslových asociacích - evropské ASD a v Asociaci leteckých výrobců ČR. VZLÚ má certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001 a je držitelem řady oprávnění, osvědčení a certifikátů prokazujících vysokou kvalitu činností společnosti. VZLÚ věnuje zvláštní pozornost i péči o životní prostředí, i když povahou své činnosti neprodukuje významné množství odpadu a nebezpečných látek. V roce 2012 nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentálními dopady. V oblasti péče o životní prostředí jsou dodržovány zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni ke zlepšování péče o životní prostředí. VZLÚ využívá své multidisciplinární znalosti z oboru letectví a kosmonautiky také pro práce v oblasti pozemních dopravních prostředků, v energetice, ve stavebnictví, v obranném průmyslu i v oblasti bezpečnostních technologií. VZLÚ udržuje úzké a aktivní vztahy s obdobnými organizacemi ve světě (prostřednictvím Mezinárodního fóra leteckého výzkumu IFAR), v Evropě (prostřednictvím Evropské asociace leteckých výzkumných ústavů EREA) i v ČR (prostřednictvím Asociace výzkumných organizací AVO).

7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT

8 8 orgány společnosti a management představenstvo: dozorčí rada: předseda představenstva: Ing. Josef Kašpar místopředseda představenstva: Ing. Viktor Kučera člen představenstva: Ing. Zbyněk Šedivý Ing. Milan Holl, CSc. - den zániku členství: předseda dozorčí rady: Ing. Michala Davídková místopředseda dozorčí rady: JUDr. Petr Matoušek člen dozorčí rady: Ing. Jan Červinka Ing. Eduard Vávra - den zániku členství: Ing. Zdeněk Hrdina - den zániku členství: Marie Nováková - den zániku členství: vrcholový management: Ing. Josef Kašpar - generální ředitel Ing. Viktor Kučera - technický ředitel

9 9 orgány společnosti a management organizační struktura: Představenstvo Generální ředitel Vědeckotechnický park Správní útvary Technický ředitel Produktivní útvary Aerodynamika Motory Pevnost konstrukcí Zkušební laboratoře Kompozitní technologie Výroba Kosmické technologie střední management: Ing. Karel Paiger, MBA - Projekty a zakázky Mgr. Markéta Bouzková - Lidské zdroje Bc. Radek Lapáček - Kvalita a metrologie Ing. Marie Círusová - Ekonomika Zdeněk Kočí - Informační technologie Tomáš Vodrážka - Vědeckotechnický park Jitka Kuhnová - Nákup Ing. Jiří Fiala - Aerodynamika Ing. Josef Jironč - Pevnost konstrukcí Ing. Vilém Pompe, Ph.D. - Kompozitní technologie Ing. Martin Holl, Ph.D. - Kosmické technologie Jan Kozák - Výroba Ing. Lamka Jaromír CSc. - Motory Ing. Miroslav Valeš - Zkušební laboratoře

10 LIDSKÉ ZDROJE

11 11 lidské zdroje Počet zaměstnanců, vzdělání a vzdělávání za rok 2012 Počet zaměstnanců, vzdělání a vzdělávání za rok 2012 VĚKOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ VĚKOVÁ STRUKTURA věk % vzdělání % vzdělávání % Počet zaměstnanců, vzdělání věk a vzdělávání % za rok 2012 vzdělání % vzdělává let 10 základní 2 periodické školení 6 VĚKOVÁ STRUKTURA let 33 středoškolské 46 kurzy anglického jazyka let 10 základní 2 periodické škole VZ Počet zaměstnanců, vzdělání let 22 vysokoškolské 46 odborné vzdělávání 55 věk a vzdělávání % 31 za - 40 rok let 2012 vzdělání 33 % středoškolské 46vzdělávání kurzy anglického % výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v souladu se svou politikou a strategií se řadí mezi let 21 vědecké 6 národní konference let 22 vysokoškolské 46 odborné vzděláv VĚKOVÁ STRUKTURA let 10 základní 2 periodické školení VZDĚLÁVÁNÍ a více 14 CELKEM 100 mezinárodní konference 16 zaměstnavatele s prestižní pověstí na trhu práce let 21 vědecké 6 národní konfere Počet zaměstnanců, vzdělání věk a vzdělávání % 31 za - 40 rok let 2012 vzdělání 33 % středoškolské 46vzdělávání kurzy anglického % jazyka 7 CELKEM 100 manažerská akademie a více 14 CELKEM 100 mezinárodní kon let 22 vysokoškolské 46 odborné vzdělávání 55 ženy VĚKOVÁ STRUKTURA CELKEM21-30 let základní CELKEM periodické školení VZDĚLÁVÁNÍ 6 manažerská aka let 21 vědecké 6 národní konference 15 muži Počet zaměstnanců, vzdělání věk a vzdělávání % 31 za - 40 rok let 2012 vzdělání 33 % středoškolské ženy 46vzdělávání kurzy anglického % jazyka 7 CELKEM 61 - a více 14 CELKEM 100 mezinárodní konference let 22 vysokoškolské muži 46 odborné vzdělávání 55 VZLÚ dlouhodobě vynakládá VĚKOVÁ nemalé STRUKTURA prostředky let na oblast 10 lidských zdrojů, základní CELKEMorganizace 2 100a dává tak periodické svým průmyslovým školení VZDĚLÁVÁNÍ partnerům 6 skvělou manažerská záruku kvality akademie 1 POČET ZAMĚSTNANCŮ let 21 vědecké 6 národní konference 15 která podporuje rozvoj potenciálu věk zaměstnanců % let společnosti. vzdělání 33 Stěžejními prvky, na něž se 316oblast řízení lidských let zdrojů 10 zaměřuje, je základní oblast vzdělávání CELKEM 2za- 100 periodické školení 6 manažerská akademie 1 % středoškolské ženy a jedinečnosti. 46vzdělávání kurzy anglického % jazyka 7 CELKEM a více 14 CELKEM 100 mezinárodní konference 16 počet let 22 vysokoškolské muži 46 POČET ZAMĚSTNANCŮ odborné vzdělávání let 21 vědecké 6 národní konference let 33 středoškolské ženy 46 kurzy anglického jazyka počet 7 CELKEM městnanců a 320 rozvoj vnitropodnikové kultury 61 odpovídající - a více současným 14 trendům CELKEM Společnost 100 též neopomíjí rozvoj manažerských kompetencí vedoucích zaměstnanců. I v roce manažerská pokračovala akademie 323 manažerská akademie 1 dalším cyklem POČET ZAMĚSTNANCŮ 2005 mezinárodní konference let 22 vysokoškolské muži 46 odborné vzdělávání 55 na trhu práce. CELKEM let 21 vědecké 6 národní konference počet ženy CELKEM a více 14 CELKEM 100 manažerského 2005 mezinárodní konference 316 vzdělávání 2008 zaměřeného především na oblast hodnocení zaměstnanců 2006 manažerská akademie a vyjednávání 323 s externím 1 i interním partnerem. Tento cyklus velmi muži POČET ZAMĚSTNANCŮ Neustálé vzdělávání 271 je CELKEM nezbytnou součástí 100 pracovního života všech odborníků ženy počet CELKEM a specialistů. Právě vysoká odborná úroveň zaměstnanců VZLÚ dává velkou přispívá 2008 k zdokonalování manažerských schopností vedoucích zaměstnanců muži POČET ZAMĚSTNANCŮ konkurenční výhodu 323 v rámci průmyslového sektoru. Proto ani v roce i zlepšení komunikace a motivace v pracovních týmech počet oblast vzdělávání neprošla redukcí nákladů, ba naopak byla rozšířena 2008 o další POČET ZAMĚSTNANCŮ vzdělávací aktivity Mezi vzdělávací programy byl též nově zařazen cyklus Projektové 320 řízení, jehož počet cílem je rozšíření kompetencí projektových manažerů Počet zaměstnanců VZLÚ se pohybuje na stabilní úrovni, kde jednotlivé meziroční výkyvy odpovídají 2008potřebám 323 společnosti 2011 a pružně 289 reagují na potřeby trhu. Polovinu zaměstnanců 2010 tvoří 308 odborníci s vysokoškolským vzděláním, přičemž mnoho z nich si 2011 svou specializaci 289 zvýšilo studiem doktorandského typu. Odborností svých zaměstnanců se VZLÚ řadí mezi prestižní výzkumné 316 VZLÚ průběžně motivuje své zaměstnance a to pořádáním nejrůznějších akcí, do nichž se mohou aktivně zapojit. Jedná se zejména o vyhlašované soutěže a dále pak o nepracovní setkání let let let VĚKOVÁ let STRUKTURA 61 - a více let let let % 10% let let let let 61 - a 21% let let let let 14% 61 - a více 10% 33% let let let let 14% 61 - a více 10% let let let let 21% 14% 61 - a více 10% 22% 14% 21% 10% 33% 21% 21% 14% 21% 10% 22% 33% 22% 33% 22% 33%

12 21% let let let33% let 61 - a více výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s let let 14% let 510% - 60 let 61 - a více 22% lidské zdroje 21% 14% 10% 33% 22% 12 21% Mezi nejvýznamnější projekty patří bezesporu soutěž pro vědecké a výzkumné pracovníky s názvem O cenu Ing. Jana Kašpara. Tato soutěž již tradičně přispívá 22% k podpoře vědecké a výzkumné činnosti, neboť do ní zaměstnanci přihlašují nové výsledky v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje a tím inspirují své kolegy k další inovativní činnosti. 22% Oblast motivace zaměstnanců byla dále rozšířena o novou fotografickou soutěž určenou pro široké spektrum zaměstnanců. Tento pilotní ročník zakládá fotografickou tradici podněcující zaměstnance ke sdílení zajímavých fotografií. 1% 6% 16% Rok 2012 byl významným mezníkem v životě společnosti, neboť VZLÚ oslavil 7% 90. výročí svého založení. K této příležitosti byly uspořádány dvě významné akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. První z nich byla velká 33% výroční oslava, která se konala v květnu. Zaměstnanci velmi uvítali možnost neformálního setkání se svými kolegy. Druhou významnou událostí byl den otevřených dveří. Při této příležitosti měli zaměstnanci a jejich blízcí možnost prohlídky nejzajímavějších prostor VZLÚ doprovozené odborným výkladem. Zaměstnanci velmi kvitují veškeré aktivity, které rozvíjejí 1% vnitrofiremní vztahy a pomáhají budovat kvalitní firemní kulturu, která podněcuje 6% přátelské, avšak velmi tvůrčí prostředí. VZLÚ tento trend 16% hodlá podporovat i v následujícím 7% období. 15% periodické školení 15% 15% 16% 16% 1% 55% 1% 6% kurzy anglického jazyka PRŮBĚŽNÉ odborné VZDĚLÁNÍvzdělávání 6% 7% národní konference mezinárodní konference periodické školení 7% manažerská akademie kurzy anglického jazyka odborné vzdělávání periodické školení národní konference kurzy anglického jazyka 55% odborné mezinárodní vzdělávání konference národní manažerská konference akademie mezinárodní konference 55% manažerská akademie 55% VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA 6% 2% ladní edoškolské okoškolské ecké 6% 2% 46% základní základní středoškolské 46% středoškolské vysokoškolské 46% vysokoškolské vědecké vědecké 6% 6% 2% 46% 2% 46% základní středoškolské vysokoškolské vědecké 46% 46%

13 HOSPODAŘENÍ 2012

14 14 hospodaření ekonomická situace a výsledky hospodaření EKONOMICKÁ SITUACE SITUACE VÝSLEDKY A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výzkumný a Výzkumný zkušební a zkušební letecký a ústav, zkušební letecký a.s. v roce letecký ústav, 2012 vykázal a.s. ústav, celkový v roce a.s. zisk 2012 v roce vykázal z 2012 hospodářské vykázal celkový činnosti celkový zisk tvořily ve práce zisk výši pro ve zahraniční 13 výši 919 společnosti, 13 tis. 919 Kč tis. např. Kč pro ve po výši zdanění, po tis. zdanění, Kč nejvyšší po zdanění, nejvyšší dosažený dosažený zisk za dobu zisk dobu existence hospodářského VZLÚ jako hospodářského akciové společnosti. výsledku Tohoto výsledku bylo hospodářského dosaženo bylo výsledku dosaženo především bylo především díky SWARM), pokračujícímu díky EADS pokračujícímu PZL (únavové zefektivňování zkoušky zefektivňování polského letounu vnitřních PZL 130TC-II vnitřních Orlik) za existence dobu existence EADS VZLÚ Astrium jako VZLÚ (byla akciové ukončena jako akciové společnosti. výroba mikroakcelerometrů společnosti. Tohoto pro Tohoto satelity dosaženo procesů především EKONOMICKÁ procesů společnosti díky pokračujícímu společnosti a SITUACE také zefektivňování a díky SITUACE také vnitřních příjmům díky A procesů VÝSLEDKY příjmům plynoucím A VÝSLEDKY plynoucím nebo z Thales hospodářské Alenia z Space hospodářské HOSPODAŘENÍ (výpočty činnosti panelového činnosti poskytované flutteru poskytované raketového nosiče). společnosti zahraničním a zahraničním také díky subjektům. příjmům subjektům. plynoucím z hospodářské činnosti poskytované Výzkumný zahraničním Výzkumný a subjektům. zkušební a zkušební letecký letecký ústav, a.s. ústav, v roce a.s v roce vykázal Finanční 2012 hospodářský vykázal celkový celkový výsledek zisk ve je zisk výši v roce 2012 ve 13 výši 919 kladný. 13 tis. Pozitivně 919 Kč jej tis. ovlivnil Kč po I v zdanění, roce po I 2012 v zdanění, roce nejvyšší tvořily 2012 nejvyšší největší dosažený tvořily největší dosažený část zisk příjmů za část zisk dobu dotace příjmů za existence dobu (ostatní dotace existence proměnlivý VZLÚ (ostatní provozní jako kurz VZLÚ provozní EUR, výnosy) akciové který jako byl výnosy) poskytnuté akciové proaktivně společnosti. poskytnuté využit. společnosti. na Tohoto řešení na Tohoto řešení I v hospodářského projektů roce 2012 hospodářského projektů tvořily výzkumu, největší výsledku výzkumu, část vývoje příjmů výsledku bylo dotace vývoje a inovací dosaženo (ostatní bylo a provozní inovací dosaženo ze především zdrojů výnosy) ze především zdrojů Ministerstva díky Ministerstva pokračujícímu díky školství, pokračujícímu školství, mládeže zefektivňování mládeže zefektivňování a tělovýchovy, vnitřních a tělovýchovy, vnitřních poskytnuté procesů Ministerstva na procesů Ministerstva řešení společnosti průmyslu projektů společnosti výzkumu, průmyslu a obchodu, také vývoje a díky a obchodu, inovací také Technologické příjmům ze díky zdrojů Technologické Ministerstva zahraničním školství, zahraničním mládeže subjektům. a tělovýchovy, subjektům. Ministerstva průmyslu a obchodu, byl fond použit k financování soutěže o nejlepší výsledky výzkumu, vývoje příjmům plynoucím agentury plynoucím Společnost agentury z ČR hospodářské a tvoří Evropské z ČR ze hospodářské zisku a Evropské Fond Unie. činnosti na podporu Unie. činnosti výzkumu poskytované a poskytované vývoje. V roce 2012 Technologické agentury ČR a Evropské Unie. Nejvýznamnější část tržeb a inovací - O cenu Ing. Jana Kašpara. I v roce I 2012 v roce tvořily 2012 největší tvořily největší část příjmů část dotace příjmů (ostatní dotace (ostatní provozní provozní výnosy) výnosy) poskytnuté poskytnuté na řešení na řešení projektů projektů výzkumu, výzkumu, vývoje vývoje a inovací a inovací ze zdrojů ze Ministerstva zdrojů Ministerstva školství, školství, mládeže mládeže a tělovýchovy, a tělovýchovy, Ministerstva Ministerstva průmyslu průmyslu a obchodu, a obchodu, Technologické Technologické agentury agentury ČR a Evropské ČR a Evropské Unie. Unie VÝKONY (tis. Kč) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (tis. Kč) PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (tis. Kč) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (tis. Kč)

15 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ EKONOMICKÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE UKAZATELE EKONOMICKÉ Celkový UKAZATELE Celkový objem aktiv objem a aktiv pasiv a společnosti pasiv společnosti se od roku se od 2008 roku neustále 2008 neustále zvyšuje. zvyšuje. Tento růst Tento růst je způsoben je způsoben zvyšováním zvyšováním stálých aktiv stálých a krátkodobých aktiv a krátkodobých pohledávek. pohledávek. Pohledávky Pohledávky se v posledních se v posledních Celkový letech objem zvýšily letech aktiv a zejména pasiv zvýšily společnosti zejména legislativní se od roku legislativní 2008 změnou neustále zvyšuje. změnou účtování účtování dotací, zvýšil. Společnost což dotací, negativně vykazuje což negativně dlouhodobě ovlivňuje zisk. ovlivňuje poměrové Záporná přidaná poměrové hodnota je Tento ukazatele. růst je ukazatele. způsoben Tato zvyšováním změna Tato stálých má změna aktiv za následek a má krátkodobých za následek i pohledávek. mírně Pohledávky zvýšil. mírně se v posledních zvýšil. Společnost letech Společnost zvýšily vykazuje zejména vykazuje legislativní dlouhodobě změnou dlouhodobě zisk. Záporná která zisk. se sice Záporná projevuje přidaná v provozním přidaná hodnota hospodářském hodnota je způsobena výsledku, je způsobena ale mimo při- zvýšení i zvýšení krátkodobých způsobena krátkodobých financováním závazků. výzkumné závazků. Finanční činnosti Finanční majetek společnosti majetek se formou dotací, se účtování financováním dotací, financováním což negativně výzkumné ovlivňuje výzkumné činnosti poměrové činnosti společnosti ukazatele. Tato společnosti změna formou dotací, formou danou která hodnotu. dotací, se která sice projevuje se sice projevuje v provozním v provozním má hospodářském za následek hospodářském i zvýšení výsledku, krátkodobých výsledku, ale závazků. mimo Finanční ale přidanou mimo majetek se přidanou hodnotu. mírně hodnotu Aktiva celkem Aktiva celkem Dlouhodobý Dlouhodobý majetek majetek Oběžná aktiva Oběžná aktiva z toho z toho zásoby zásoby z toho zásoby krátkodobé pohledávky krátkodob. krátkodob. pohl. pohl finanční majetek finanční finanční majetek majetek Ostatní aktiva Ostatní aktiva Ostatní aktiva Pasiva celkem celkem Pasiva celkem Základní kapitál Základní kapitál kapitál Vlastní kapitál Vlastní kapitál Vlastní kapitál Cizí zdroje Cizí zdroje Cizí zdroje z toho krátkodob. z toho krátkodob. závazky závazky z toho krátkodobé závazky bank.úvěry bank.úvěry a výp. a výp bankovní úvěry a výp Ostatní pasiva Ostatní pasiva Ostatní pasiva Výkony Výkony Výkony Přidaná hodnota Přidaná hodnota Přidaná hodnota Osobní náklady Osobní náklady Odpisy Osobní náklady Odpisy Ostatní Odpisy provozní Ostatní provozní výnosy výnosy Provozní Ostatní provozní Provozní HV výnosy HV Finanční Provozní HV Finanční HV HV HV Finanční po zdanění HV po zdanění HV po zdanění BĚŽNÁ LIKVIDITA (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) CELKOVÁ ZADLUŽENOST (cizí zdroje/celková aktiva) 3,34 3,34 0,23 0,25 0,23 0,27 0,25 0,27 1,91 1,91 1,66 1,66 1,58 1,66 1,58 0,10 0,18 0,10 0,

16 VÝZKUM A VÝVOJ

17 17 výzkum a vývoj Výzkum a vývoj je hlavní nosnou činností společnosti. Prostřednictvím nezávislého výzkumu a vývoje a také prostřednictvím řešení národních i evropských účelových projektů výzkumu a vývoje VZLÚ přispívá k rozvoji českého i evropského leteckého a kosmického průmyslu i dalších průmyslových odvětví. nezávislý výzkum a vývoj V roce 2012 byla VZLÚ poskytována institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. VZLÚ využil tuto podporu k řešení projektů nezávislého výzkumu a vývoje, které pokrývaly důležitá témata z oblasti letectví, vesmírných technologií, stavebnictví, energetiky, materiálového inženýrství, kompozitních technologií, speciálních materiálů a diagnostiky. Úspěšně proběhla poskytovatelem provedená kontrola plnění podmínek užití institucionální podpory za rok Řada započatých nezávislých projektů bude pokračovat i v dalších letech. národní účelové projekty Oblast účelově financovaného výzkumu a vývoje byla rozvíjena především ve spolupráci s průmyslovými podniky. V rámci specifických programů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra byly v roce 2012 řešeny ve VZLÚ zejména následující projekty: Bezpilotní prostředek pro potřeby Ministerstva vnitra ČR resp. Integrovaného záchranného systému. Příjemce LOM Praha. Letoun má být schopný provozu v civilním vzdušném prostoru. VZLÚ je zodpovědný za aerodynamický návrh, pevnostní analýzu a výrobu kompozitové konstrukce. L410, zvýšení životnosti draku malého dopravního letounu filozofií Damage Tolerance. (Projekt, nazvaný ADATO - příjemce Aircraft Industries). Kromě výpočtů rychlosti šíření poškození u vybraných kritických míst se prováděly i rozsáhlé materiálové zkoušky a vývoj postupů NDT pro prohlídky draku podle stavu. Realizovala se i dlouhodobá únavová zkouška jednoho z kritických míst konstrukce, a sice hlavních závěsů křídlo-trup, včetně on-line monitorování metodou akustické emise. Vývoj inovovaného letounu L410NG (nová generace); Projekt MOSTA - příjemce Aircraft Industries. Těžištěm řešení části projektu ve VZLÚ bylo v roce 2012 pokračování ve spolupráci na koncepci únavové životnosti založené na filozofii Damage Tolerance a výpočty šíření trhlin, aeroelastické analýzy letounu L 410 NG, příprava statických a únavových zkoušek křídla, příprava statických zkoušek hlavního podvozku, příprava únavových zkoušek podvozkového nosníku a pokračující rozsáhlé materiálové zkoušky. Pokračování vývoje vojenské verze EV-55M; projekt MISTRAL - příjemce EVEKTOR. VZLÚ se na tomto projektu podílí vývojem zkušebních postupů a metodik mnoha typů pevnostních zkoušek draku, řízení, podvozků a jiných komponent, s následným ověřením experimentem; dále provádí modální zkoušky s následnými aeroelastickými analýzami.

18 18 výzkum a vývoj Příprava na letové zkoušky UAV platformy pro projekt Ministerstva vnitra / 2. Pozemní vibračního zkouška letového prototypu EV-55M / 3. Únavová zkouška spoje křídlo-trup L410 se snímači akustické emise / 4. Únavová zkouška nosníku podvozku L410NG / 5. Aeroelastické analýzy křídla L410NG

19 19 výzkum a vývoj Křídlo pokročilého vojenského letounu s integrální palivovou nádrží; projekt AJT - příjemce Aero Vodochody. VZLÚ prováděl výpočty CFD, návrh a konstrukci modelů do aerodynamického tunelu a rovněž pak samotné experimentální ověření. Pro konstrukční přípravu pak výběr a zkoušky vhodných nosných struktur. Pevná náběžná hrana křídla letounu Bombardier CS-110; projekt FLE - příjemce Aero Vodochody. VZLÚ pokračoval ve spolupráci na vývoji a konstrukčním zpracování těchto komplexních částí. Pevná náběžná hrana letounu KC-390; obdobný projekt, kdy se VZLÚ přes společnost AERO Vodochody zapojuje do celosvětové sítě vývojářů nových letadel. Optimalizace tvaru vzduchového kanálu chladicích věží. Projekt je řešen ve spolupráci se společností FANS a jeho hlavním cílem je efektivní uplatnění kompozitních materiálů v konstrukci chladících věží. Flexibilní energetický systém (FES). Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv, řešitelem je firma Vítkovice Power Engineering. V roce 2012 se podařilo uvést systém do provozu a potvrdit tak jeho funkčnost. Financování projektu bylo v tomto roce ukončeno Projekt vývoje komplexních, ekologicky přijatelných technologií kompozitních povrchových úprav na bázi zinku s nízkým koeficientem tření (VZLÚ je příjemcem) byl v roce 2012 úspěšně ukončen, včetně závěrečné oponentury. V roce 2012 byla zahájena činnost Centra kompetence drážních vozidel, kdy se VZLÚ prostřednictvím útvarů Aerodynamika a Kompozitní technologie podílí na vývojových pracích pro lokomotivy nových generací a tak se VZLÚ výrazně připojil k nové komunitě firem, k novému tématu. Více než rok VZLÚ usiloval o účast v projektu podpory Velkých infrastruktur, v roce 2012 se zdařilo tuto podporu získat a VZLÚ tak mohl zahájit modernizaci a podporu provozu svého třímetrového nízkorychlostního aerodynamického tunelu s podporou MŠMT. evropské účelové projekty V oblasti evropského výzkumu a vývoje probíhalo řešení zejména následujících projektů: ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft). Koordinátorem projektu je První Brněnská Strojírna Velká Bíteš. VZLÚ řeší velmi širokou řadu témat; jde o nejvýznamnější projekt 7. RP. LEMCOTEC (Low Emissions Core-Engine Technologies). VZLÚ se podílel na vývojových řešeních celé řady motorářských témat. Dále pokračovala účast VZLÚ v projektech SADE, IMAC -PRO, CERFAC, IMS-CPS, INMA, STRAINMON, STIRSCAN a dalších; náplní jsou většinou speciální analýzy v oboru pevnosti kovových i kompozitních materiálů a konstrukcí a specifické zkoušky. Probíhaly práce rovněž na projektech Green Wake, PRIMAE, BOPACS, IASS a v rámci programu Clean-Sky pak na projektu CARD-CS.

20 20 výzkum a vývoj a 7. Příklad instalace letadlových systémů v náběžné hraně Bombardier CS-110 / 8. Pevnostní statické zkoušky řízení - okruh křidélek (EV-55M) / 9. Panel křídla s podélníkem - zkouška na vzpěr

21 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

22 22 hospodářská činnost VZLÚ pracoval v roce 2012 zejména na následujících projektech nových výrobků, a to ve formě služeb zahrnujících výzkumné, vývojové a zkušební aktivity: Škoda Power / DOOSAN - měření lopatkových/profilových mříží, měření vibrací, CFD výpočty aj. Thales Alenia Space - rozsáhlé výpočty panelového flutteru raketového nosiče EADS Astrium - byl dokončen projekt vývoje a výroby mikroakcelerometrů pro satelity Swarm Slovenská technická universita aerodynamický návrh tunelu BLWT, konzultace a asistence při uvedení do provozu EADS PZL - únavová zkouška cvičného vojenského letounu Orlik PZL 130TC-II AERO Vodochody - materiálové zkoušky, vibrační zkouška ramen vyvažovacího závaží, simulovaná zkouška hl. podvozku L-410 aj. Kovolis Hedvikov - vývojové zkoušky konstrukčního dílu SMID, FE analýzy aj. DENSO MANUFACTURING - vibrační, klimatické, tlakové zkoušky TÜV SÜD Czech - tlakové zkoušky vstřikovačů, vibrační zkoušky, zkoušky těsnosti aj. Applus - vibrační a teplotní zkoušky Varroc Automotive (nástupce Visteon Autopal) - dlouhodobé klimatické zkoušky, korozně teplotní zkoušky, rázy, měření veličin Valeo Compressor Europe korozní a vibrační testy rozpracovány pak v roce 2012 byly některé nové velmi zajímavé výzkumně - vývojové zakázky: Příprava na tunelové zkoušky indického dopravního letounu, návrh a konstrukce modelu Další fáze vesmírného projektu PROBA 3 (fáze B) pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) Speciální zkoušky materiálu GLARE pro Fokker Aerostructures Návrh a technologický vývoj lopatky ventilátoru pro společnost Howden Kalibrace zkušebních dílů podvozků pro společnost Liebherr

23 23 hospodářská činnost 1 1. Prachová zkouška automobilových přístrojů / 2. Korozní test brzdových světel 2

24 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

25 25 účetní závěrka

26 26 účetní závěrka

27 27 účetní závěrka

28 28 účetní závěrka

29 29 účetní závěrka

30 30 účetní závěrka

31 31 účetní závěrka

32 32 účetní závěrka

33 33 účetní závěrka

34 34 účetní závěrka

35 35 účetní závěrka

36 36 účetní závěrka

37 37 účetní závěrka

38 38 účetní závěrka

39 39 účetní závěrka

40 40 účetní závěrka

41 41 účetní závěrka

42 42 účetní závěrka

43 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

44 44 zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

45 ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

46 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU v Praze dne

47 VÝROKY AUDITORA

48 48 výroky auditora

49 49 výroky auditora

50 50 výroky auditora

51 51 výroky auditora

52 52 výroky auditora

53 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Beranových 130, Praha - Letňany

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obsah 1 Úvodní slovo

Více

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace Výzkumný a zkušební letecký ústav along with industry Výzkum - Vývoj - Inovace HISTORIE VZLÚ VZLÚ patří k nejstarším leteckým výzkumným a zkušebním institucím na světě VZLÚ byl založen v roce 1922 a od

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Prezentace Aircraft Industries, a. s. AREÁL SPOLEČNOSTI Z PTAČÍ PERSPEKTIVY KRÁTCE O SPOLEČNOSTI» Aircraft Industries, a.s. čerpá z více než 70ti leté historie letecké výroby» Dosud

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL)

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) Ing Miloš Vališ-ALV říjen 2009 ČTPL- základní údaje Založena v září 2008( dotace schválena rozhodnutím MPO v lednu 2009) 19 členů-z z toho

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva 2011 OBSAH

Výroční zpráva 2011 OBSAH Výroční zpráva 2011 OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2011 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Předkládá:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti obchodní jméno : ROSTRA s.r.o. sídlo : Příkop

Více