VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Schváleno na pedagogické radě:

2 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Personální údaje 2.1. Pracovníci celkem 2.2. Věková struktura 2.3. Přehled zaměstnanců 3. Vzdělávání 3.1. Vzdělávací program Zájmové kroužky 4. Údaje o žácích 4.1. Počty žáků školy Žáci cizinci Zápis do 1. třídy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Celkové hodnocení žáků 6. Činnost ČŠI a ostatní kontroly ČŠI Ostatní kontroly 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Hospitační činnost 9. Stížnosti 10. Spolupráce S rodiči Školská rada Zřizovatel 11. Akce školy 12. Hodnocení 13. Přílohy Tabulka vzdělávání Hospodaření školy za rok 2010

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Adresa: Potůčky 94, IČO: Telefon: , Ředitelka školy: Mgr. Jana Kunstová Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Obec Potůčky Součásti školy: Základní škola IZO: kapacita 40 žáků Mateřská škola IZO: kapacita 24 dětí Školní družina IZO: kapacita 20 žáků Školní jídelna IZO: kapacita 60 jídel

4 Základní škola Potůčky je svou organizací malotřídní. Nachází se v Krušných horách na samých hranicích se Spolkovou republikou Německo. Vyučování na této škole bylo zahájeno Areál školy tvoří 2 budovy, které jsou spojeny krytým, proskleným koridorem. V koridoru mezi budovami se nachází šatna dětí. Druhou budovu tvoří přízemní pavilon, kde je umístěno jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a mateřská škola. Škola má pěkné, světlé, čisté a estetické prostory, které jsou pro výuku dostatečné. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře žáci a učitelé. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Ročníky se spojují do tříd podle aktuálního počtu žáků. Skutečný stav se v posledních letech pohybuje kolem 20 žáků. Ve školním roce 2010/2011 byly spojené v I. třídě 1. a 3. ročník a ve II. třídě 4. a 5. ročník. Ukončením 5. ročníku žáci přestupují do školy v Perninku, nebo do některé školy v Ostrově. Škola je od integrována s mateřskou školou. Mateřská škola je jednotřídní, navštěvují ji děti ve věku tři až šesti let. Ve školním roce 2010 /2011 bylo na konci školního roku zapsáno 21 dětí. V hlavní budově se nachází základní škola. V přízemí jsou dvě učebny - kmenová, která je zároveň i učebnou výpočetní techniky. V této třídě jsou žákům k dispozici čtyři počítače zapojené do sítě s přístupem na internet. V přízemí pracovna pro vzdělávací oblast Umění a kultura, zde je umístěna audiovizuální technika. V patře je učebna pro žáky ročníku, ředitelna, kabinet se sbírkami, učitelská a žákovská knihovna. Ke sportování žáci i děti z mateřské školy využívají menší tělocvičnu, která je v suterénu základní školy. Ve školním roce 2010/2011 prošlo celé školské zařízení drobnými rekonstrukcemi a nákupem nového vybavení. V celé budově školy byly barevně natřeny dveře a zárubně, což působí veselým dojmem. Do počítačové učebny II. třída bylo zakoupeno 7 počítačových stolů a 7 výškově nastavitelných židlí. Do školní jídelny byly zakoupeny 2 nerezové stoly. Mateřská škola byla vybavena sestavou skříněk, dětskými postýlkami. Na okna v ložnici, v herně a ve třídě byly instalovány žaluzie. V umývárně byla položena nová dlažba, zabudován sprchový kout a nad umyvadla zabudovány dávkovače na mýdlo. Ve školní družině bylo vyměněno umyvadlo s baterií, položen nový koberec. Je objednána dětská sedačka. Na toaletách byly opraveny stěny nové dlaždičky, byly vyměněny baterie, zabudovány dávkovače na mýdlo a papírové ručníky.

5 V těsné blízkosti školy se nachází krytý bazén a tenisový kurt, který patří obci Potůčky. Tato zařízení využíváme při sportovních akcích, v rámci výuky a v činnosti školní družiny. Kolem mateřské školy je zahrada, kde si děti hrají. K vybavení, které je na zahradě mateřské školy- pískoviště, zahradní domek, překážková sestava, kreslící tabule, dřevěný vláček, domeček, kyvadlová houpačka, byl zakoupen a zabudován kolotoč nízkopodlažní a závěsná kovová houpačka. Zahrada není zajištěna proti vstupu cizích osob. Naše škola je vzhledem k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, výukovým SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní žákovská a učitelská knihovna, která je průběžně doplňována o nové tituly knihy, CD, DVD a CD Rom. Knihovní fond je bohatě využíván v rámci mimočítankové četby všech tříd i pro individuální výpůjčky žáků i učitelů, poskytuje kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové vyučování. 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 2.1 Pracovníci celkem fyzické osoby přepočtené osoby pedagogičtí pracovníci 6 5,171 nepedagogičtí pracovníci 2 2,325 celkem 8 7,496 Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v základní škole 5 učitelek, z toho dvě na plný úvazek. Potřebnou kvalifikaci splňuje pouze ředitelka školy, učitelka Pavlína Pfeiferová dálkově studuje UK Praha, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3. ročník. V mateřské škole pracovaly 2 pedagogické pracovnice - kvalifikovanost do prosince 2010 byla 100%. Vzhledem k tomu, že učitelka Alena Vítová odešla k do starobního důchodu, byla přijatá na dobu určitou do paní Kamila Krausová.

6 2.2. Věková struktura zaměstnanců k do 30 ti let do 40 ti let do 50 ti let nad 50 let Celkem počet z toho žen Přehled zaměstnanců PEDAGOGIČTÍ funkce vzdělání Počet let praxe Mgr. Jana Kunstová ředitelka školy PF Plzeň učit. pro 1.stupeň 35 Pavlína Pfeiferová učitelka ZŠ SPGŠ Karlovy Vary 12 Dagmar Pinterová vychovatelka ŠD učitelka ZŠ SZŠ Karlovy Vary 16 školnice MŠ Marta Juklová učitelka MŠ, ZŠ SPGŠ Karlovy Vary 29 Alena Vítová učitelka MŠ vedoucí školní jídelny SPGŠ Karlovy Vary 36 Štěpánka Rauchová učitelka ZŠ SIŠ Děčín Intermediatl Aj Kamila Krausová učitelka MŠ SZeměď.Š Karlovy Vary 1 1 OSTATNÍ Miluše Kubrová školnice Milena Zajíčková kuchařka SOU, zaučená kuchařka 26

7 3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 3. 1 Vzdělávací program Základní prostředek k dosažení cílů je plynulý přechod na výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola kam chodím rád, podle kterého probíhala výuka ve školním roce 2010/2011 v 1., 3. a 4. ročníku. V 5. ročníku se učilo podle vzdělávacího programu Základní škola, podle učebních dokumentů č.j /96-2. Učební plány odpovídají požadavkům RVP a programu Základní škola. Škola našeho typu poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a snaží se vytvářet podmínky pro další vzdělávání, komunikace mezi lidmi a uplatnění v životě. Cíle výuky byly naplňovány činnostním učením a projektovým vyučováním, výuka byla spojována konkrétními příklady z praxe exkurze, vycházky, besedy. Škola zajišťovala pro žáky ZŠ a děti v MŠ vhodná filmová a divadelní představení, které mají za úkol obohatit a doplnit výuku. Tyto akce pomáhaly dětem lépe zdolat nové učivo, zejména učivo prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Škola byla zapojena: do celoročního projektu: - Zdravá výživa Školní mléko a Ovoce do škol - projekt Ajax ve spolupráci s Policií ČR, návštěva dopravního hřiště ve Staré Roli, do týdenních projektů: - Zdravé zuby - dopravní výchova Mladý cyklista - svátky jara Velikonoce, velikonoční jarmark - Advent vánoční svátky Do jednodenních projektů: - Barevný den - Voda, voda, vodička - Pohádková noc ve ŠD

8 Soutěže : sportovní - AŠSK výtvarné - O hejtmanský mobil- soutěž vyhlášena Krajským úřadem Karlovarského kraje Kytička pro maminku Dům kultury Ostrov Jarní pohledy Řád svatého Huberta Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba MŠMT O pohár madame Curie Sklodowské lázně Jáchymov, jednalo se o putovní výstavu, nejen u nás, ale i v sousedním Německu fotografické - Jarní pohledy Řád svatého Huberta Někteří žáci naší školičky se v silné konkurenci ostatních škol umístili na předních místech, což svědčí o jejich dobrém přístupu k zadanému úkolu. Žáci s nadšením pracovali pod vedením p. učitelky Pavlíny Pfeiferové v kroužku Dovedné ruce. Seznamovali se zde s novými technikami ve výtvarné výchově. Martin Dvořák 1. místo Kytička pro maminku Nguyen Anh 3. místo Kytička pro maminku Míša Adamová 9. místo Řád sv.huberta Marek Plachý 12. místo Řád sv.huberta Tomáš Karfiol 3. místo O hejtmanský mobil Le Duc Do 4. místo O hejtmanský mobil Ve fotografické soutěži byli z deseti vyhodnocených čtyři naši žáci: Tomáš Karfiol 4. místo Quoc Truong Anh 6. místo Le Duc Do 9. místo Phuong Van Thanh 10. Místo Tito žáci byli oceněni jak vyhlašovateli soutěží, tak i ve škole. Na konci školního roku žáci obdrželi za reprezentaci školy pochvalu na vysvědčení a knižní odměnu.

9 Mateřská škola pracovala a plánovala podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program pro mateřskou školu v Potůčkách byl inovován s platností od Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř bloků: I. Červený podzim II. Bílá zima III. Zelené jaro IV. Žluté léto Vzdělávací činnosti byly rozděleny do pěti oblastí: - dítě a jeho tělo - dítě a jeho psychika - dítě a ten druhý - dítě a společnost - dítě a svět Ve školní družině se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Celoroční téma - Putování za pohárem poznání 3.2 Zájmové kroužky Název Počet zařazených žáků Jazyková výchova 10 Dovedné ruce 20 Cvičení s hudbou 18 Plavání - MŠ 20

10 4. POČTY ŽÁKŮ Počty žáků školy Počet žáků Chlapci Dívky MŠ I. třída 1. ročník ročník II.třída 4.ročník ročník celkem Žáci cizinci Na naší škole vzděláváme děti a žáky vietnamské národnosti. Zaměřujeme se na jazykovou výchovu, rozvoj slovní zásoby, gramatickou správnost a souvislé vyjadřování. Mateřská škola Základní škola 4 dětí 8 žáků Zápis do 1. ročníku proběhl 3.února 2011 počet prvních tříd Počet přijatých dětí Počet odkladů pro školní rok 2009/ Zápis do mateřské školy se uskutečňuje v měsíci květnu. Rodiče dětí jsou informováni o termínu na vývěsce obce Potůčky

11 5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5. 1 Celkové hodnocení žáků Z celkového počtu 22 žáků prospělo 15 žáků s vyznamenáním, 7 žáků prospělo. V chování některých žáků došlo k přestupkům proti Školnímu řádu, bylo nutno udělit dvě Napomenutí třídního učitele a šest Třídních důtek za opakované zapomínání pomůcek, domácích úkolů, neplnění uložených povinností. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. Za reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích byly uděleny pochvaly žákům: Marek Plachý, Michala Adamová, Martin Dvořák, Phuong Van Than, Nguyen Anh. Za píli, aktivitu a školní výsledky byla udělena pochvala na vysvědčení a knižní odměna žákům: Lucie Frýdlová, Marek Plachý, Simona Mazurová a Tomáš Karfiol. Přehledné údaje o výsledcích a vzdělávání žáků jsou uvedeny v Tabulce výsledků a vzdělávání ve školním roce 2010/ příloha. 6. ČINNOST ČŠI A OSTATNÍ KONTROLY ČŠI Ve školním roce 210 /2011 nebyla provedena inspekční činnost Českou školní inspekcí Ostatní kontroly Kontroly zřizovatelem Ze strany zřizovatele byly ve školním roce 2010/2011 provedeny dvě kontroly. Veřejnoprávní kontrola předmětem byla kontrola jednotlivých položek výkazů rozvaha a výsledovka k a jejich vazba na skutečná plnění a kontrola nakládání s hospodářským výsledkem za rok Druhé kontrole bylo podrobeno nakládání s finančními prostředky ve

12 školní družině a v mateřské škole za období od do Kontrolní protokoly a vyjádření ředitelky školy ke kontrolním protokolům jsou založeny v ředitelně školy Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Karlovy Vary a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Karlovy Vary Podle 22 zákona č.592/92 Sb. v platném znění byla provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance a ostatních povinností plátce pojistného. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2010/2011 využívali pedagogičtí pracovníci nabídky DVPP, aby si částečně doplnili kvalifikaci, seznámili se s novými trendy ve výuce. Akce byly zaměřeny do těchto oblastí řízení a evaluace v MŠ, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, aktivizace a motivace na 1. stupni ZŠ, umění a kultura, předškolní vzdělávání, hygienické minimum, Vyučující využívali programové nabídky jak Pedagogického centra Karlovy Vary, tak i nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání. Celkem se zaměstnanci školy zúčastnili 16 akcí. Vedení školy podporuje účast na kurzech, školeních a akcích DVPP. Ředitelka školy vydává každoročně Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účast vyučujících na dalším vzdělávání je vždy doložena příslušným osvědčením.

13 7. 2. Přehled akcí Název semináře Jazyk a řeč - nové pomůcky ve výchově Hrátky s papírem Metody aktivizace a motivace žáků ve vyučování na 1. stupni ZŠ Jóga v pohádkových příbězích Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ Pojďte si hrát, pojďte cvičit Enkaustika pro začátečníky Evaluace v MŠ Velikonoční inspirace Něžná krása kraslickraslice zdobené staronovými technikami Angličtina pro nejmenší vyučovacích jednotek Řízení v MŠ v kostce Námětová a dramatická hra v MŠ Jazyk a řeč v rámcově vzdělávacím programucviky pro rozvíjení motoriky mluvidel Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách Informační a komunikační technologie délka 20 vyučovacích hodin Informační a komunikační technologie délka 20 vyučovacích hodin Účastník Marta Juklová Marta Juklová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Marta Juklová Dagmar Pinterová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Dagmar Pinterová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Kamila Krausová Kamila Krausová Milena Zajíčková Pavlína Pfeiferová Mgr. Jana Kunstová DVPP se zúčastňují všechny vyučující, četnost individuálně absolvovaných vzdělávacích akcí je vysoká. Hodnotím velmi kladně.

14 8. HOSPITAČNÍ ČINNOST Hospitační a kontrolní činnost v základní škole je prováděna podle plánu ředitelky školy. Vzhledem k absenci ředitelky na podzim školního roku 2010/2011 ( hospitalizace v nemocnici v Praze ) nebyl tento plán dodržen. V mateřské škole vedoucí učitelka Marta Juklová prováděla ukázková zaměstnání nekvalifikované učitelce Kamile Krausové a prováděla i rozbory jejího samostatného zaměstnání. Při jednotlivých hodinách byly sledovány tyto oblasti: soulad se ŠVP pro ZV, PV, soulad s učebními osnovami, příprava na vyučování, podmínky vyučování, řízení vyučování, motivace, komunikace ve vyučování, hodnocení žáků, klima ve třídě. Dále byla kontrolována třídní dokumentace v ZŠ, ŠD a v MŠ, zápisy v žákovských knížkách, klasifikace žáků v jednotlivých předmětech, sešity, absence žáků, omluvenky. Výsledky z kontrolní činnosti jsou projednávány s jednotlivými pedagogickými pracovníky, je proveden zápis, který je založen v ředitelně školy a je součástí kontrolního systému. pracovník počet hospitací místo Ředitelka školy 5 ZŠ 2 komplexní, 3 orientační Zástupce pro MŠ 10 MŠ Výuka ve třídách probíhala v souladu s cíli ŠVP ZV a vzdělávacího programu Základní škola. Ve většině sledovaných hodin byla výuka vedena správně. Učitelky vhodně motivují žáky, aktivně zapojují žáky do hodin. Vyučování je doplňováno skupinovou a individuální výukou, projektovou prací, prací na počítačích. Metody aktivního a prožitkového učení se také v hodinách objevily. Vyučující se snaží vést děti k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. 9. STÍŽNOSTI V průběhu školního roku 2010 /20011 nebyly řešeny žádné stížnosti.

15 10. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY S rodiči Formy spolupráce Třídní schůzky Konzultace pro rodiče Školská rada Komentář 2x Individuálně dle potřeby 2x Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy. Na třídních schůzkách byli rodiče informováni o prospěchu a chování žáků, o změnách, aktivitách a záměrech školy. Většina rodičů se zapojuje do života školy a úzce spolupracuje s třídními učitelkami, ale přesto je nutné zlepšit komunikaci učitel rodič Školská rada Ve své činnosti se školská rada řídí 167 a 168 zákona č. 561/ 2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Během školního roku 2010/2011 se zvolení zástupci sešli 2x. Školská rada schvalovala Školní řád a jeho přílohy, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, Výroční zprávu za rok 2009/2010 a přílohy Výsledky vzdělávání, Hospodaření za rok 2009, rozpočet školy. Seznámila se se závěry veřejnoprávních kontrol finančního výboru obce Potůčky. Dále se seznamovala se změnami ve Školském zákoně, novými vyhláškami a nařízeními. Aktivně se zajímala o práci v základní škole. Ředitelka školy byla pravidelně zvána na jednání školské rady, vytváří podmínky pro práci školské rady v souladu s uvedenými předpisy ( Školský zákon ) Se zřizovatelem Spolupráce ředitelství školy se zřizovatelem je výborná. Obec má velký zájem, aby se škola udržela. Vzhledem k počtu žáků na ZŠ má naše škola již několik let výjimku z počtu žáků. Obec částečně dotuje i mzdy zaměstnanců. Při sestavování rozpočtu zastupitelstvo obce spolu se starostkou paní Jarmilou Fořtovou v rámci rozpočtu obce vychází vstříc v našich požadavcích.

16 Ředitelka školy informuje paní starostku o akcích školy, úspěších našich žáků, ale také o problémech školy atd. Také s nimi konzultuje údržbu školy opravy Zástupci obce se zúčastňují slavnostního zahájení školního roku. Spolu se všemi učitelkami ZŠ jsou přítomni při slavnostním rozdávání vysvědčení, pasování žáků 1. ročníku loučí se se žáky 5.ročniku. Žákům jsou předávány upomínkové předměty Spolupráce s okolními školami Pedagogičtí pracovníci naší školy, včetně ředitelky spolupracují s ostatními malotřídními školami v našem kraji i mimo něj. Zaměřují se na kompatibilitu ŠVP, návaznosti výuky v jednotlivých ročnících. Mezi školami v našem regionu jsme pořádali vzájemné sportovní utkání, různé literární a výtvarné soutěže. 11. AKCE ŠKOLY Jeden z hlavních úkolů naší školy je zúčastňovat se s žáky různých soutěží, kulturních akcí, výletů, exkurzí atd. Vedení školy vytváří pro uskutečnění těchto akcí organizační a finanční podmínky ve spolupráci s obcí. Škola zajišťovala pro žáky ZŠ a děti v MŠ vhodná filmová a divadelní představení, které mají za úkol obohatit a doplnit výuku, dále exkurze, sportovní soutěže, výtvarné soutěže Přehled akcí Typ akce Ročník Poznámka Výuka plavání 4., 5. Exkurze Policie ČR ZŠ Stará Role Bio statek ZŠ Valeč Školní výlet Bečov nad Tepolou ZŠ dvoudenní výlet Ekocentrum MŠ Stará Role

17 Divadelní představení, kino Látané příběhy krejčíka Honzy Předškoláci MŠ Kino Nejdek 1., 3. ročník Divadlo Z bedny MŠ a ZŠ MŠ Potůčky Hudební divadlo Karlovy Vary ZŠ, MŠ O červíku Ervínovi Divadelní představení MŠ a ZŠ Ekologická výchova FFOH Ostrov ZŠ Besedy Beseda s policisty ZŠ Projekt Ajax 3. ročník Horniny a nerosty-karlovarsko ZŠ Myslivost MŠ, ZŠ BESIP dopravní výchova, testy 4. a 5. ročník p.jenšíková - koordinátorka ostatní Dopravní hřiště- Stará Role ročník podzim, jaro Vánoční besídka pro děti a MŠ, ZŠ Restaurace Gambrinus přátele školy Maškarní rej MŠ, ZŠ Velikonoční trhy MŠ, ZŠ Den dětí MŠ, ZŠ Ve spolupráci s obcí Potůčky, hasiči, sportovci Rozloučení se žáky 5. ročníku soutěže Sportovní soutěže v rámci AŠSK minikopaná přehazovaná plavání vybíjená ZŠ Školní, okresní kola

18 Výtvarné soutěže O pohár madame Curie Sklodowské Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Jarní pohledy Vv, foto Řád sv. Huberta 3.-5.ročník 3.-5.ročník 1.-5.ročník Putovní výstava nejen v ČR,ale i v Německu MŠMT Mezi dvaceti dvěma oceněnými žáky bylo šest žáků naší školy Kytička pro maminku 3.-5.ročník DDM Ostrov O mobil hejtmana Karlovarského kraje Literární soutěže Časopis Mateřídouška Obecně prospěšné práce Sběr pomerančové kůry, podbělu Fond CHRPA, SIDUS 1.místo Martin Dvořák, 3.místo Nguyen Anh ročník 3. místo Tomáš Karfiol 4. místo Le Duc Do ročník Školní družina ZŠ a MŠ 12. HODNOCENÍ Všechny vyučující během školního roku odváděly kvalitní práci. Přiměřeně věku žáků jsme ve vyučovacím procesu rozvíjely rozumové, citové a volní stránky dětské osobnosti. Spokojený žák, udržení naplněnosti školy, prezentace školy na veřejnosti, zlepšování prostředí a estetického vzhledu celého našeho zařízení jsou našimi hlavními cíli. Zpracovaly: Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy Pavlína Pfeiferová učitelka

19 13. Přílohy Tabulka vzdělávání ve školním roce 2010 / 2011 Ročník ročník Počet žáků Prospělo s vyzn Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování stupeň z chování Omluvené hod Omluvených hodin na 1 žáka 87, ,3 91, ,8 Neomluvené hodiny Neomluvené hodiny na žáka Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 045 41/99-2000 Signatura: bd5rs102 Oblastní pracoviště č. 4, Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova základní škola s mateřskou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2015 / 2016 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 podle

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hluboké Mašůvky 157, Hluboké Mašůvky Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 126 156/98-11025 Inspektorát č 12 Signatura: al6rs101 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola - I. stupeň a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace 407 13 Ludvíkovice 68 Identifikátor školy: 6000764666 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Základní škola GALAXIE, s.r.o. se sídlem K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový Jičín, provozovna na ul. B. Martinů 1994/4, Nový Jičín 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více