Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014"

Transkript

1 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829// NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec: Jáchymov Katastrální území: Jáchymov Část obce: Jáchymov Číslo popisné: 1119 Ulice: Žižkova číslo orientační: PSČ: List vlastnictví č Kód k.ú.: Ostatní stavby: Pozemky: st. 1091, 2084/19 Vlastník stavby: SJM Miroslav Konečný, Žižkova 119, Jáchymov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Anna Konečná, Vančurova 288 / 23, Karlovy Vary, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: SJM Miroslav Konečný, Žižkova 119, Jáchymov, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 SJM Anna Konečná, Vančurova 288 / 23, Karlovy Vary, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, Praha 8 telefon: Datum objednávky: IČ: DIČ: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Eva Chmelíková Lidická 51, Karlovy Vary telefon: IČ: DIČ: Zjištění ceny obvyklé výše uvedených nemovitostí pro dobrovolnou dražbu č.j. 148/2014-D. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004, Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Budoucí stav Datum místního šetření: Datum zpracování: Počet stran: 18 Počet příloh: 9 V Karlových Varech, dne Otisk razítka Eva Chmelíková

2 SOUHRNNÉ INFORMACE O OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI Kraj: Karlovarský Obec, část obce: Jáchymov, Jáchymov Počet obyvatel: KÚ: Jáchymov Ulice: Žižkova Číslo popisné: 1119 Rodinný dům stávající stav budoucí stav Počet podlaží PP/NP 1 1 Počet bytových jednotek / typy Garáže v objektu / počet stání: ano Zastavěná plocha 1NP: 86 m 2 Obestavěný prostor: 431 m 3 Jednotková cena: Kč/m 3 Celková výměra pozemku: 241 m 2 Započitatelná plocha 123,22 m 2 Podlahová plocha obytná/nebytová část 133,29 m 2 0,00 m 2 Stáří / další životnost: 92 Opotřebení celkové: 58,00 % Rozestavěnost: 100,00 % Technický stav stavby: dobře udržovaná Energetický průkaz stavby: Není Vytápění: ústřední / etážové - elektřina Typ konstrukce domu: zděná (cihlová, skelet s masivní cihlovou vyzdívkou) Forma užívání: bydlení Rekonstrukce celková/dílčí v roce: celková dílčí Provedené dílčí rekonstrukce: střecha fasáda, zateplení okna, dveře ostatní Místopis a inženýrské sítě Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Okolí nemovitosti: bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna ostatní Poloha v obci: Okrajová část - zástavba RD Prodejnost nemovitosti: Přípojky (veřejné / vlastní): / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon / dat. síť Příjezd: zpevněná komunikace Rekapitulace ocenění posuzované nemovitosti stávající stav budoucí stav Porovnávací hodnota Kč 0 Kč Výnosová hodnota 0 Kč 0 Kč Věcná hodnota Kč 0 Kč Obvyklá cena Kč - z toho hodnota pozemku Kč 0 Kč - 2 -

3 Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci) Město Jáchymov je významným lázeňským městem s hornickou tradicí. Leží v podhůří Krušných hor, na silničním tahu spojujícím severní oblast západních Čech se Spolkovou republikou Německo. V roce 1906 zde byly založeny první radonové lázně. Nabízí vhodné podmínky pro zimní i letní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku. Malebné přírodní okolí má zázemí pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci (školy v přírodě, ozdravné pobyty, poznávací zájezdy). Oceňovaná nemovitost je umístěna v k.ú. Jáchymov v ul. Žižkova ve vyvýšeném území s výhledem na Krušné hory, v blízkosti zeleně - lesa. Okolní zástavbu tvoří obdobné nemovitosti hodnocené. Jedná se o souvislou řadovou zástavbu bývalých dělnických rodinných domů se zahradami směrem do svahu. V obci je základní občanská vybavenost - základní síť obchodů a služeb, restaurace a kina, bazén, zdravotní středisko (nemocnice dostupná v Ostrově vzdáleném cca 7 km), mateřská škola, základní škola, městský úřad, policie a pošta. Z pohledu polohy poloha dobrá, bydlení čisté v blízkosti zeleně, v dosahu všech služeb. Objekt je napojen na veřejné distribuční sítě vody, kanalizace a elektrické energie vyjma plynu. Příjezd k nemovitosti je možný buď ze severní strany, z veřejné zpevněné komunikace poz.p.č. 2084/55 ul. Žižkova (omezená možnost parkování - úzká komunikace) a po strmém veřejném schodišti. Nebo ze strany jižní, rovněž přes poz.p.č. 2084/55 ul. Husova (možnost parkování), ve vlastnictví Města Jáchymov. Přístup k domu v jižní části je rovněž z úzké komunikace poz.p.č. 2084/46, určené pouze pro pěší, částečně zpevněný nerovný povrch, slepá ul., v zimním období špatně udržovaná a dále po strmém veřejném schodišti. Poloha, okolí a dopravní dostupnost Poloha v obci: Okrajová část - zástavba RD Okolí: bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna ostatní Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) Předmětem hodnocení je částečně podsklepený jednogenerační řadový dům s jedním nadzemním podlažím a plně obytným podkrovím, tvar půdorysu nepravidelný, krov valbový s krytinou z plechových falcovaných šablon, osazený v zářezu jižního svahu Jáchmymovského údolí. Hlavní průčelí domu je orientováno do boku směrem k veřejnému schodišti spojujícího Žižkovu a Husovu ulici. Objekt byl postavený dle zápisů v Pozemkové knize v roce 1922 a původně se jednalo o rodinný dům č.p Cca před 30-ti lety bylo směrem do dvora přistavěné jednopodlažní zádveří s pultovou střechou. Nemovitost koupili současní vlastníci nemovitosti v roce 2004 jako rekreační objekt. Základy betonové prokládané kamenem s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce zděné, vodorovné konstrukce nad 1.PP cihelné klenby do I nosníků, dále až do podkroví stropy dřevěné trámové s rovným podhledem. Krov dřevěný vázaný, střecha valbová s krytinou z plechových falcovaných šablon s povrchovou úpravou, klempířské konstrukce kompletní z FeZn plechu. Vnější omítky břízolitové s kabřincovým obkladem soklu, vnitřní omítky vápenné štukové, keramický obklad v kuchyni a v koupelně, stropy v podkroví jsou obloženy polistyrenovými deskami. Podlahy v 1.PP z hrubé betonové mazaniny, v 1.NP betonové s PVC a textilními povlaky, v podkroví podlahy prkenné s s textilními povlaky, v koupelně podlaha z keramické dlažby. Schody do 1.PP kamenné, do podkroví je schodiště dřevěné s podstupnicemi opatřené nátěrem. Okna plastová s izolačním dvojsklem (nezačištěná), vstupní dveře dřevěné, vnitřní hladké lakované i prosklené do dřevěných zárubní (část interiérových dveří, zejména v podkroví není osazeno). Hygienické zařízení a vybavení ve standardním provedení a vybavení (vana, 2* umyvadlo, splachovací WC). Rozvody vody a kanalizace v plastu. Vytápění ústřední s elektrokotlem umístěným v 1.PP, osazeny deskové otopné tělesa. Jako podružný zdroj tepla jsou v pokoji 1.NP osazena krbová kamna s odtahem spalin do komínového tělesa. Ohřev TUV el. bojler. Kuchyně ve standardním provedení a vybavení s kuchyňskou linkou, el. sporákem a digestoří. Dispoziční řešení: 1.PP - kotelna, sklad, schodišťový prostor 1.NP zádveří, chodba, kuchyně, obývací pokoj, pokoj, schodiště do podkroví a do 1.PP, komora podkroví - chodba, koupelna s WC, ložnice, 2*pokoj Příslušenství je tvořeno opěrnou zdí pod domem (částečně poškozená) s oplocením, betonová opěrná zeď za domem zabezpečující svah od silnice Žižkova, dále zpevněné přístupové plochy, přípojky vody, kanalizace, el. instalace, okrasné porosty a oplocení. Technický popis oceňované nemovitosti Stavba dokončena v r Dílčí rekonstrukce v r. Celková rekonstrukce v r Stavebně technický stav: dobře udržovaná - 3 -

4 Energetický průkaz stavby: Rekonstrukce stavby: Není celková dílčí střecha fasáda, zateplení okna, dveře interiér Inženýrské sítě a využití nemovitosti Přípojky (veř./vl.): / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Přístupová komu.: zpevněná nezpevněná přes pozemky parc. číslo 2084/55, 2084/46 Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část. obsazen volný objekt Přístup a příjezd k pozemku z veřejné komunikace přes vlastní pozemky zajištěn věcným břemenem jiné zajištění přístupu k pozemkům právně nezajištěn Přístup a příjezd přes pozemky Parcelní číslo Vlastník pozemku/komunikace - komentář 2084/55 Město Jáchymov / ostatní komunikace 2084/46 Město Jáchymov / ostatní komunikace Pronájem nemovitosti (zhodnocení nájemního vztahu) Nemovitost není pronajímána / propachtována Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro pronajímatele Vyhodnocení rizik nemovitosti Rating rizika: Rizika spojená s právním stavem nemovitosti RIZIKO NE NE Popis rizika Nemovitost je řádně zapsána v katastru nemovitostí Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací Rizika spojená s umístěním nemovitosti RIZIKO NE Popis rizika Nemovitost není situována v záplavovém území Nemovitost: byla v minulosti zaplavena nebyla v minulosti zaplavena Věcná břemena a obdobná zatížení Zástavní právo smluvní pro banku Wüstenrot hypotéční banka a.s. Praha. č.j. V-4733/ PÚVK ke dni Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční správce: administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: , Hvězdova 1716/2b, Praha 4-Nusle (Plovární 1, Plzeň). Usnesení IS o úpadku Krajský soud v Plzni KSPL 56INS-11741/2013-A-12 a KSPL 56INS-11742/2013-A-12 ze dne ; uloženo na prac. Karlovy Vary; č.j. Z-8760/ RIZIKO NE ANO ANO Popis rizika Bez reálných břemen a služebností Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího) Poznámky k osobě a k nemovitosti - exekuce, konkurs apod. Rizika ostatní Přehled listů vlastnictví LIST VLASTNICTVÍ číslo 1558 Kraj: CZ041 Karlovarský Okres: CZ0412 Karlovy Vary Obec: Jáchymov Katastrální území: Jáchymov - 4 -

5 Ulice: Žižkova č.o.: Vlastníci Podíl SJM Konečný Miroslav a Konečná Anna 1 / 1 Miroslav Konečný Žižkova 119, Jáchymov Anna Konečná Vančurova 288 / 23, Karlovy Vary Stavby je součástí část obce Jáchymov Stavba pro individuální rekreaci č.e na pozemku p.č. st Pozemky st Stavební parcela Parcela KN 115 m 2 zastavěná plocha a nádvoří 2084/19 Pozemková parcela Parcela KN 126 m 2 zahrada Výpočet věcné hodnoty staveb Hodnocený dům je v původním provedení z roku Cca v roce 1980 bylo k domu přistavěno kryté zádveří, ve kterém je rovněž umístěn el. bojler pro ohřev TUV a je stále bez vnitřních omítek. Po zakoupení objektu současnými vlastníky v roce 2004 byla nemovitost postupně rekonstruována a modernizována. Došlo k postupné výměně některých prvků krátkodobé životnosti. Proběhla výměna rozvodů vody a kanalizace v plastu, oprava el. instalací, výměna oken za plastová, osazena nová kuchyňská linka včetně el. spotřebičů (el. sporák + digestoř), nový keramický obklad v kuchyni a koupelně, osazen nový elektrokotel včetně provedení rozvodů topení v mědi a osazení nových deskových otopných radiátorů, v podkroví byla zbudována nová koupelna včetně osazení nových zařizovacích předmětů (vana, 2*umyvadlo, WC). Celkově ale dům i po provedených rekonstrukcích působí zanedbaným neudržovaným dojmem, byť je pravidelně užívaný. Část prací je rozdělaných a nedokončených (omítky, nezačištěná okna a zárubně, dožilé malby, povrchy podlah, el. instalace, zabezpečení západního štítu domu - velká trhlina vzniklá sesuvem opěrné zdi). Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Započitatelná plocha podlaží 1.PP 24,50 m 2 10,07 m 2 1.NP 86,24 m 2 61,57 m 2 Podkroví 71,64 m 2 51,57 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 1.PP Sklad 5,25 m 2 0,50 2,63m 2 Kotelna 10,51 m 2 0,50 5,26m 2 Schodiště 4,39 m 2 0,50 2,19m 2 1.PP celkem 20,15 m 2 10,07 m 2 1.NP Zádveří 9,41 m 2 1,00 9,41m 2 Chodba 5,45 m 2 1,00 5,45m 2 Schodiště 4,28 m 2 1,00 4,28m 2 Kuchyň 6,76 m 2 1,00 6,76m 2 obývací pokoj 18,77 m 2 1,00 18,77m 2 Pokoj 15,68 m 2 1,00 15,68m 2 Komora 1,22 m 2 1,00 1,22m 2 1.NP celkem 61,57 m 2 61,57 m 2 Podkroví Chodba 6,35 m 2 1,00 6,35m 2 Pokoj 10,74 m 2 1,00 10,74m 2 dětský pokoj 8,55 m 2 1,00 8,55m 2 Ložnice 18,93 m 2 1,00 18,93m 2 Koupelna 5,47 m 2 1,00 5,47m 2 WC 1,53 m 2 1,00 1,53m 2 podkroví celkem 51,57 m 2 51,57 m 2-5 -

6 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor spodní stavba (24,50)*(0,1+1,99+0,3) = 58,56 m 3 vrchní stavba (86,24)*(2,58+0,3) = 248,37 m 3 Zastřešení (71,64)*(0,7)+(71,64+3,93/2) = 123,75 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 430,68 m 3 Konstrukce Základy Podezdívka jen u typu I Obvodové stěny Stropy Zastřešení Krytina Klempířské konstrukce Úprava povrchů Schodiště Dveře Okna Podlahy Vytápění Elektroinstalace Rozvod vody Zdroj teplé vody Rozvod propan-butanu Kanalizace Záchod Okenice Vnitřní vybavení Ostatní Popis betonové prokládané kamenenm Zděná zděné v tl. 45 cm s rovným podhledem krov dřevěný vázaný plechová pozinkovaná pozinkovaný plech břízolitové omítky Dřevěné hladké plné i prosklené dveře Plastová 1.NP betonové, v podkroví prkenné ústřední s elektrokotlem světelná třífázová plastové trubky Bojler Chybí plastové potrubí splachovací Chybí WC, vana, 2* umyvadlo běžný elektrický sporák Zastavěná plocha [m 2 ] 86 Obestavěný prostor [m 3 ] 430,68 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 92 Další životnost roků Opotřebení % 58,00 Věcná hodnota (VH) Kč Výpočet hodnoty pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Pozemky pravidelného tvaru, svažité částečně zastavěné stavbou domu, napojené na veškeré distribuční sítě vyjma plynu, situované na jižním svahu nad hlavní příjezdovou komunikací městem, přístupné po zpevněné strmé pěší komunikaci. Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků Vzhledem k samotnému umístění pozemku v klidné části obce a napojení na veškeré IS vyjma plynu se dá uvažovat cena hodnocených pozemků ve výši 500 Kč/m2 za stavební pozemek i za zahradu ve funkčním celku s objektem. Vlastnický podíl Celková cena Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena m 2 Kč/m 2 pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st / Zahrada 2084/ / Celková výměra pozemků: 241 Hodnota pozemků celkem: Výpočet porovnávací hodnoty Porovnání provedeno se třemi nemovitostmi situovanými v obdobné lokalitě jako hodnocená nemovitost. Jednotlivé - 6 -

7 porovnání provedeno na základě - technického stavu a vybavení, zainvestovanosti pozemku a velikosti pozemku. Vzhledem k zjištěným skutečnostem při místním šetření, stanovuji porovnávací hodnotu pod spodní hranicí rozpětí porovnávaných cen. Tato skutečnost je zejména ovlivněna technickým stavem (nemovitost ve fázi nedokončené rekonstrukce) a dále umístění nemovitosti ve svahu, pod komunikací s nemožností příjezdu, přístup pouze pěší po strmém veřejném schodišti. Lokalita Užitná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Jáchymov 110, , rodinný dům, Jedná se o částečně podsklepenou cihlovou stavbu s plastovými okny a sedlovou střechou krytou plechem, zastavěná plocha činí 78 m2, obytná je cca 110 m2. Dům prošel v posledních letech rekonstrukcí, mimo jiné nová okna a fasáda (2008) a střecha (2004). V přízemí se nachází zádveří, chodba, schodiště, kuchyň, obývací pokoj, koupelna s vanou a toaleta. V podkroví je ložnice, dva pokoje, chodba a půdní prostor. Majitelé v domě ponechají elektrický sporák, kamna, bojler a kotle. O vytápění se stará kotel na tuhá paliva a elektrický kotel s rozvody ústředního topení, dále pak kamna na tuhá paliva. Voda je k dispozici obecní, odpady jsou svedeny do kanalizace. K domu náleží kůlna, sklad a zahrádka se skleníkem o rozloze 61 m2. Nemovitost je oplocena, na zadní stranu domu svítí téměř celý den slunce. V blízkosti domu se nachází základní občanská vybavenost jako je obchod, škola, školka, pošta a zdravotnické zařízení. V okolí jsou sjezdovky a výborné podmínky pro další zimní sporty a turistiku. Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídka RK - koeficient 0,85; Lokalita - srovnatelná - koeficient 1,00; Velikost objektu - srovnatelná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - srovnatelné - koeficient 1,00; Celkový stav - lepší - koeficient 0,90; Vliv pozemku - menší - koeficient 1,05; Úvaha zpracovatele ocenění - srovnatelná lepší - fasáda, střecha - koeficient 0,86; Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Lokalita - srovnatelná; Velikost objektu - srovnatelná; Provedení a vybavení - srovnatelné; Celkový stav - lepší; Vliv pozemku - menší; Úvaha zpracovatele ocenění - srovnatelná lepší - fasáda, střecha; Jáchymov, Žižkova 90, , rodinný dům, Nabízíme k prodeji řadový rodinný dům v klidné části Jáchymova. Dům je zateplený po kompletní rekonstrukci, dispozičně 4+1 s terasou s grilem či udírnou a venkovním posezením. Dům je bez kuchyňské linky. Vytápění je el. přímotopy, vodovod a kanalizace obecní. Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídka RK - koeficient 0,85; Lokalita - srovnatelná - koeficient 1,00; Velikost objektu - menší - koeficient 1,03; Provedení a vybavení - lepší - koeficient 0,90; Celkový stav - lepší - koeficient 0,75; Vliv pozemku - menší - koeficient 1,10; Úvaha zpracovatele ocenění - porovnávaný lepší technický stav - koeficient 0,85; Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Lokalita - srovnatelná; Velikost objektu - menší; Provedení a vybavení - lepší; Celkový stav - lepší; Vliv pozemku - menší; Úvaha zpracovatele ocenění - porovnávaný lepší technický stav; Jáchymov, ul. 133, , Husova rodinný dům, Řadový rodinný dům 3+1 Jáchymov, ul. Husova 794 Užitná plocha domu činí cca 133 m2, plocha pozemku celkem 139 m2 z toho 67 m2 zahrada. Podsklepený řadový rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a sedlovou střechou s vikýřem, který je postavený v zářezu jižního svahu Jáchymovského údolí. Dům měl původně obdélníkový půdorys, ale asi před třiceti lety byla směrem do dvora přistavěna jednopodlažní koupelna s pultovou střechou, která je pochozí a je přístupná z podkroví a dále navazuje na zahradu. Dispozice: 1.PP (sklep): kotelna, uhelna, schody Přízemí: vstupní chodba, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, koupelna s WC a schody do podkroví Podkroví: chodba, dětský pokoj a ložnice, vstup na terasu a zahradu, schody na půdu. Sítě: voda, kanalizace, elektřina Základy jsou kamenné a betonové s izolací proti zemní - 7 -

8 vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné, stropní konstrukce nad sklepem jsou klenuté cihelné do ocelových nosníků, ostatní jsou dřevěné trámové s rovným podhledem. Krov dřevěný vaznicový, střecha sedlová krytá asfaltovými šindeli (Tegola), klempířské prvky jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou břízolitové s kabřincovým obkladem soklu a vnitřní omítky jsou vápennoštukové, stropy v 1.NP jsou obloženy dřevěným obkladem, dřevěný obklad stropu je i v dětském pokoji v podkroví. Podlahy v 1.NP jsou v obytných místnostech plovoucí laminátové, v ostatních místnostech je keramická dlažba. V podkroví jsou podlahy dřevotřískové kryté textilní krytinou. Schody jsou až do podkroví dřevěné bez postupnic. Okna do ulice jsou plastová, do dvora jsou dřevěná zdvojená, dveře dřevěné do dřevěných zárubní plné nebo částečně prosklené. Rozvody teplé a studené vody, kanalizace a elektroinstalace jsou standardní, rovněž tak vnitřní hygienické vybavení. Vytápění je kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody je zajištěn bojlerem. Kuchyně je vybavena dřevěnou standardní kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Sporák je na PB. Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídka RK - koeficient 0,85; Lokalita - srovnatelná - koeficient 1,00; Velikost objektu - srovnatelná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - srovnatelné - koeficient 1,00; Celkový stav - srovnatelný - koeficient 1,00; Vliv pozemku - menší - koeficient 1,02; Úvaha zpracovatele ocenění - srovnatelné - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Lokalita - srovnatelná; Velikost objektu - srovnatelná; Provedení a vybavení - srovnatelné; Celkový stav - srovnatelný; Vliv pozemku - menší; Úvaha zpracovatele ocenění - srovnatelné; Variační koeficient před úpravami: 20,49 % Variační koeficient po úpravách: 4,53 % Minimální jednotková cena: Kč/m 2 Minimální cena: Kč Průměrná jednotková cena: Kč/m 2 Průměrná cena: Kč Maximální jednotková cena: Kč/m 2 Maximální cena: Kč Stanovená jednotková cena: Kč/m 2 Porovnávací hodnota: Kč Rekapitulace ocenění Vyhodnocení nabývacího titulu a kupní ceny Kupní cena: 0 Kč Zjištění ceny obvyklé výše uvedených nemovitostí pro dobrovolnou dražbu č.j. 148/2014-D. Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí S přihlédnutím ke všem skutečnostem uvedených v odhadu, po jejich analýze, zvážení a vyhodnocení a s přihlédnutím k stavebně-technickému stavu a současnému užití, částečně neregulovanému trhu, riziku obchodu, stagnaci strhu i s promítnutím vlastních zkušeností a znalostí trhu stanovuji cenu obvyklou, respektive hodnotu předmětných nemovitostí zapsaných na LV č v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský, ke dni ocenění ve výši: Kč Cena obvyklá odpovídá stavu nemovitosti a celkové situaci na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě a čase. Podmínky vhodnosti zástavy Cena platná za podmínky dořešení omezení vlastnického práva dle LV č. 1558, odd. C. Rekapitulace ocenění posuzované nemovitosti Současný stav Budoucí stav Porovnávací hodnota Kč 0 Kč Výnosová hodnota 0 Kč 0 Kč Věcná hodnota Kč 0 Kč Obvyklá cena Kč - z toho hodnota pozemku Kč 0 Kč Minimální cena v rekonstrukci x Vklad investice do nemovitosti 0 Kč x - 8 -

9 Reprodukční cena pro pojištění Kč 0 Kč - z toho hlavní budova Kč 0 Kč - ostatní objekty 0 Kč 0 Kč Silné stránky nemovitosti Umístění nemovitosti v blízkosti vyhledávané rekreační oblasti zimních i letních sportů - obec Boží Dar, Klínovec, spousta zeleně - les, množství tras pro pěší i cyklo turistiku, lázeňské město kategorie A - blízkost lázeňského centra, nemovitost pravidelně užívaná, možnost využití nemovitosti jak k rekreačním účelům, tak k trvalému užívání (případně kombinace), umístění v klidné části obce, stranou od rušné dopravní komunikace a průmyslové zóny, do 500 m se nachází ZŠ, základní občanská vybavenost, autobusová zastávka, v místě je rovněž aquacentrum a lyžařský vlek. Slabé stránky nemovitosti - příjezd k domu je z ul. Žižkova, ve které lze omezeně parkovat na komunikaci, přístup do domu je po veřejném strmém schodišti - chybí dokončovací práce v interiérech - podlahy, část omítek, nezačištěná okna a zárubně - malý zájem o nemovitosti v obci Jáchymov - vysoká nezaměstnanost Stanovení standardní jednotkové ceny za m 2 započitatelné plochy Obvyklá cena: Kč Z toho hodnota garáží, garážových a parkovacích stání: 0 Kč Z toho podíl venkovních úprav a ostatních staveb na obvyklé 1,00 % Kč ceně: Z toho obvyklá cena pozemků: Kč Upravená obvyklá cena: Kč Započitatelná plocha: 123,22 m 2 Jednotková cena započitatelné plochy: Kč/m 2 Seznam podkladů a příloh Podklad / Příloha počet stran A4 v příloze Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Fotodokumentace nemovitosti. 3 Mapa oblasti. 1 Prohlídka nemovitosti a podklady vypracované při místním šetření vč. vyhotovení digitálních fotografií, dne Informace o obchodovaných nemovitostech obdobného typu. Objednávka č.j. 148/2014-D ze dne Informace a údaje zjištěné od místních obyvatel při místním šetření

10 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne č.j. Spr. 1561/94, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č.2825/2014 znaleckého deníku

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 - 14 -

15 kuchyně 1.NP koupelna - podkroví WC podkroví dětský pokoj - podkroví pokoj podkroví obývací pokoj 1.NP kamna v pokoji 1.NP chodba 1.NP

16 schodiště do podkroví vstup do koupeny a WC detail stropu na chodbě v podkroví detail - zárubeň, chybějící dveře v podkroví detail, pohled z kuchyně do chodby v 1.NP - omítky, zárubně vstup do 1.PP elektrokotel 1.PP sklep

17 komora 1.NP - příprava pro WC bojler - zádveří 1.NP Vstup detail svah za domem umístění RD pod komunikací Žižkova pohled z ulice Hálkova - přístup po veřejném schodišti

18 - 18 -

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava 2013 RE LITY EKRK Evropský Klub Realitních Kanceláří... nemovitosti do celého světa Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek www.ekrk.eu MORVSKÉ VYDÁNÍ 7 9 90 90 0 0 00 00 0 0 Kč Kč Opava Penzion Chvalčov

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

Stavební pozemky o výměrách od 652 m² až 1.104 m² určené k výstavbě rodinných domů. viz strana 15. Stavební pozemky. lipno www.basement.

Stavební pozemky o výměrách od 652 m² až 1.104 m² určené k výstavbě rodinných domů. viz strana 15. Stavební pozemky. lipno www.basement. jaro 2015 Realitní zpravodaj z Jižních Čech Realitník JIHOČESKÉREALITY.cz 10 000 nemovitostí 330 realitních kanceláří JIHOČESKÉREALITY.cz 10 000 nemovitostí 330 realitních kanceláří Vaše spokojenost náš

Více

Novostavba rodinného domu 5+1 s prostornou garáží a zahradou. Parkovací stání pro 2 auta, terasa. Cena za kompletní dům.

Novostavba rodinného domu 5+1 s prostornou garáží a zahradou. Parkovací stání pro 2 auta, terasa. Cena za kompletní dům. NAŠE říjen - LIstOpaD 2011 Realitní noviny Realitní magazín pro okr. Zlín, Uh. Hradiště, Vsetín, Kroměříž ZDARMA Rodinný dům Žlutava / okr. ZL Rodinný dům polešovice / okr. UH Rodinný dům Lhota u Vsetína

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRODEJ VÝROBNĚ SKLADOVÉHO AREÁLU SRNÍ U ČESKÉ LÍPY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRODEJ VÝROBNĚ SKLADOVÉHO AREÁLU SRNÍ U ČESKÉ LÍPY NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRODEJ VÝROBNĚ SKLADOVÉHO AREÁLU SRNÍ U ČESKÉ LÍPY Sportovní stavby akciová společnost ČSN EN ISO 9001:2001 Vypracoval: Ing. Martin Hanek ÚVOD: Jako zcela mimořádnou

Více

Od 1.4.2010 otevřena nová vzorkovna: Ul. 17.listopadu 19 680 01 Boskovice (2. patro budovy Komerční banky)

Od 1.4.2010 otevřena nová vzorkovna: Ul. 17.listopadu 19 680 01 Boskovice (2. patro budovy Komerční banky) e-finance www.e-finance.eu Žurnál reality a bydlení firemní a soukromé finance trendy 1/2010 Vychází každé 2 měsíce náklad 150 tisíc výtisků 400 tisíc čtenářů Od 1.4.2010 otevřena nová vzorkovna: Ul. 17.listopadu

Více

Síť realitních kanceláří RVČ-Reality východních Čech. Nejsme herci ani amatéři, jsme profesionální realitní makléři REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ

Síť realitních kanceláří RVČ-Reality východních Čech. Nejsme herci ani amatéři, jsme profesionální realitní makléři REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ s.r.o. Hradec Králové U Koruny 1173 495 534 788, 603 561 772 REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ NOVÉ BYTY V CENTRU HRADCE KRÁLOVÉ DOKONČENÍ květen 2010 BYTY: 2 až 4 + KK ( 46-100 m 2 ) VYBAVENOST: terasy, balkony,

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

FINANCE? Nové byty ve Zlíně! Více na straně 5 HROZÍ VÁM EXEKUCE? POTŘEBUJETE RYCHLE. Volejte ihned FINANČNÍ POMOC tel.

FINANCE? Nové byty ve Zlíně! Více na straně 5 HROZÍ VÁM EXEKUCE? POTŘEBUJETE RYCHLE. Volejte ihned FINANČNÍ POMOC tel. Zlín Uherské Hradiště NAŠE Vsetín REALITNÍ Kroměříž NOVINY BŘEZEN 2014 Nové byty ve Zlíně! Více na straně 5 1.590.000 Kč 2.750.000 Kč 3.630.000 Kč Držková, okres Zlín Rodinný dům 4+kk ve velmi pěkném a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více