VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

2 Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 6 5. Výsledky vzdělávání 7 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků 7 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 8 8. Akce školy v rámci grantů Činnost školní družiny Ostatní aktivity směrem k žákům ve spolupráci s jinými organizacemi Aktivity školy směrem k veřejnosti Inspekční činnost Ostatní Základní údaje o hospodaření školy 15 1

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Sídlo školy: Májová 997, Ostrov Charakteristika školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Součásti školy: školní družina Zřizovatel: Postavení školy: Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov příspěvková organizace REDIZO: IZO: IČO: Kontakty: Telefon: Fax: www: Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Rudolf Radoň Zástupkyně ředitele: Mgr. Ilona Jarošová Výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Purkytová Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Jaroslava Roulová Vedoucí učitelka 2. stupně: Mgr. Ivana Zimmermannová Školská rada: Mgr: Simona Hnátová Mgr. Jana Svobodová Mgr. Libor Bílek Ing. Jiří Bárnet Ing. Roman Kubišta Mgr. Jana Pavlíková 2

4 2. Obory vzdělání Žáci všech ročníků se vzdělávali podle vzdělávacího programu: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Zelená pro život, č.j. : 1/550/11 Pro práci se žáky s poruchami učení a chování bylo využito směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol č. j / , třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů pracovali s těmito žáky na základě individuálních plánů. Pozornost učitelů byla též zaměřena na žáky se sociálním znevýhodněním, stejně tak i na žáky nadané. Vzdělávací program 1. až 3. ročníků byl obohacen o prvky činnostního učení Tvořivá škola. V každém ročníku byla zařazena tématika ochrany člověka za mimořádných událostí (pokyn MŠMT č. j /03-22) v rozsahu 6 vyučovacích hodin. V oblasti prevence sociálně patologických jevů pracovala škola na základě Minimálního preventivního programu, který se promítal do jednotlivých vyučovacích předmětů, do mimoškolních aktivit a byl také směřován k rodičovské veřejnosti. Systém volby povolání se promítal do výuky již od 1. stupně. Na 2. stupni byla volba povolání začleněna podrobněji v 6. a 7. ročníku do jednotlivých předmětů. V 8. a 9. ročníku byla volba povolání zařazena jako samostatné vyučovací hodiny v rámci předmětu pracovní činnosti. Program finanční gramotnosti žáků je na škole zařazen od 1. ročníku do předmětu matematika a v 8. ročníku se vyučuje samostatně v rámci předmětu pracovní činnosti. Estetická výchova je žákům nabízena od 7. ročníku jako jednohodinový volitelný předmět, který pokračuje až do 9. ročníku. 3

5 Výuka volitelných předmětů: 7. ročník německý jazyk Bc. Budinská technické práce užité výtvarné činnosti softbal Mgr. Mader p. Filipi Mgr. Radoň historický seminář Mgr. Jarošová I. fyzikální praktikum anglická konverzace Mgr. Mader Mgr. Žílová 8. ročník fyzikální praktikum Mgr. Mader péče o domácnost historický seminář etická výchova sportovní hry p. Filipi Mgr. Jarošová Mgr. Doležalová Mgr. Pešík softbal technické práce užité výtvarné činnosti ruský jazyk informatika Mgr. Radoň Mgr. Mader Mgr. Purkytová Mgr. Zimmermannová Mgr. Pešík 9. ročník ekologické praktikum Mgr. Lederleitnerová péče o domácnost konverzace z Aj p. Filipi p. Slavíková 4

6 sportovní hry Mgr. Pešík softbal informatika německý jazyk užité výtvarné činnosti ruský jazyk Mgr. Radoň Bc. Petráň Bc. Budinská p. Filipi Mgr. Zimmermannová 3. Přehled pracovníků školy Celkový přehled k Počet pracovníků - fyzických - přepočtených - celkem 46 44,606 - pedagogických (ZŠ) 31 29,267 (ŠD) 4 3,714 - technicko hospodářských 3 2,625 - správních (ZŠ) mateřská dovolená 4 4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k Kvalifikovaní Nekvalifikovaní z nich studující Základní škola 77,4 % 22,6 % 28,6 % Školní družina 75 % 25 % 100 % Vzdělání nekvalifikovaných pracovníků Počet Vzdělání Studující 1. stupeň 2 SPgŠ Ne SPgŠ Ne 2. stupeň 5 SPŠ Ne SPŠ Ne VŠ bak. Ano VŠ bak. Ano SPgŠ Ne Délka praxe pedagogických pracovníků k Počet let a více Základní škola Školní družina

7 Věkové složení pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let 51 a více let Základní škola Školní družina Výuka byla zajišťována na základě aprobačního vzdělání, příbuznosti aprobace nebo dlouholeté praxe ve výuce daného předmětu. 4. Zápis do 1. tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání. a) Zápis do prvních tříd Počet zapsaných žáků do 1. tříd pro školní rok 2013/14 61 Počet žáků, kterým byl udělen odklad školní docházky 5 Počet žáků, kteří nenastoupili do 1. třídy v září (žáci navštěvují ZŠ v zahraničí) Počet žáků v prvních třídách ve školním roce 2013/14 65 Počet otevřených prvních tříd 3 Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky ve školním roce 2012/13 3 b) Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání Přijato z ročníku Počet Škola Počet 5. ročník 9 Gymnázium Ostrov 7 1. ČG K. Vary 2 8. ročník 1 SOŠ a SOU Nejdek 1 SOU stravování a služeb K. Vary 9. ročník ČG K. Vary Hotelová škola M. Lázně 1 SPŠ Ostrov 8 SPŠ keramická K. Vary 4 OA a VOŠ K. Vary 1 SZemŠ Dalovice SOU stravování a služeb K. Vary 8 SOŠ stavební K. Vary SOU Toužim 1 SOŠ K. Vary s.r.o. SOA Podnikatel K. Vary 1 Gymnázium Ostrov 1 SPedŠ K. Vary 1 Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří 6 SZdrŠ K. Vary 4 6

8 SOŠ a SOU Nejdek SOŠ obchodu K. Vary 1 SOŠ logistická Dalovice 3 ISŠ Cheb 1 TRIVIS K. Vary 2 SŠ živnostenská Sokolov 1 SLŠ a SOŠS Šluknov Souhrnná tabulka Ročník Maturitní obory Nematuritní obory S 5. ročník 9 7. ročník 8. ročník 1 9. ročník Výsledky vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2012/13 jsou uvedeny jako příloha číslo 1 této zprávy. 6. Vzdělávání pracovníků. a) Kvalifikační studium Počet pedagogických pracovníků studujících VŠ 2 b) Funkční studium c) Specializační studium Studium výchovného poradenství 1 d) Ostatní vzdělávání ostatní vzdělávání bylo uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí: I. PECKA centrum celoživotního vzdělávání 6 pracovníků II. NIDV v KV 9 pracovníků III. KÚ školení o novém portálu školních soutěží 2 pracovníci IV. Bludiště o.s. v KV 2 pracovníci V. Školení společnosti KEV 1 pracovník VI. Doškolení instruktorů lyžování 2 pracovníci VII. Krajská konference učitelů ekologie 1 pracovník VIII. Pavučina ekologická výchova 1 pracovník IX. Sluňákov ekologické aktivity 1 pracovník X. Pedagogické centrum Ústí n/labem 1 pracovník 7

9 XI. Venkovský prostor o.p.s. 2 pracovníci e) Samostudium samostudium ve školním roce 2012/13 bylo zaměřeno na změny v RVP ZV a jejich promítnutí ve Školním vzdělávacím programu Zelená pro život. 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti. a) Zájmové útvary (probíhaly díky opatření MŠMT o ukončení finanční podpory zájmového vzdělávání na školách ve spolupráci s MDDM Ostrov) Zájmový útvar Ročník Vedoucí zájmového útvaru Májová sluníčka pěvecký sbor Mgr. Jana Svobodová Mgr. Eva Jílková Softball Mgr. Rudolf Radoň Mgr. Hana Markvartová Florbal Jiří Sypták Fotbal Jiří Sypták b) Vědomostní soutěže Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Olympiáda z Čj * okresní Kadeřábková 9. místo Mgr. Jarošová I. Nestlerová 17. místo Biologická olympiáda okresní Ibiševičová 11. místo Mgr. Lederleitnerová Mašek, Kadeřábková 12. místo Jelínek 14. místo Dějepisná olympiáda školní Mgr. Zimmermannová O pohár jáchymovské okresní Morawiecz, Oláh Mgr. Zimmermannová mincovny Pythagoriáda okresní Kňava 21. místo Mgr. Purkytová Freitinger 22. místo Matematická olympiáda školní Mgr. Purkytová Matematický klokan školní Mgr. Purkytová Matematický klokan krajské Mašek - 7. místo Štulík 3. místo Mgr. Roulová Mgr. Šetka Zeměpisná olympiáda okresní Mašek, Rapant Mgr. Doležalová Košík plný rozumu celostátní Abrahám Mgr. Svobodová, Mgr. Pešík * naše škola byla pořadatelem okresního kola, Mgr. I. Jarošová byla členem poroty krajského kola 8

10 c) umělecké soutěže Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Výtvarná soutěž Cyril a celostátní Šupolová, Kadeřábková, Martina Filipi Metoděj Kasalová, Gottschierová, Držíková, Nestlerová, Rešlová ocenění výherci Výtvarná soutěž celostátní více prací Martina Filipi Labyrinty Soutěž školních časopisů krajské 1. místo Martina Filipi Soutěž školních časopisů celostátní 22. místo Martina Filipi d) sportovní soutěže I. Malá sportovní olympiáda žáků 1. stupně garant: Mgr. Jaroslava Roulová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Přespolní běh Přehazovaná pořádali jsme okrskové a okresní kolo Plavání Florbal dívky 3. Florbal hoši 5. Minibasketbal hoši Minibasketbal - dívky Vybíjená - hoši 5. McDonalds cup McDonalds cup tř tř. Atletický trojboj pořádali jsme okrskové kolo Celkové umístění školy v Malé sportovní olympiádě 1. stupně: 5. místo v okrese II. Sportovní olympiáda žáků 2. stupně garant: Mgr. Iva Kovářová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Atletický čtyřboj dívky 4. Atletický čtyřboj hoši 5. Přespolní běh dívky 4. Přespolní běh hoši 3. Šplh dívky 5. Šplh hoši 3. Halový fotbal hoši 3. Basketbal dívky 3. pořádali jsme okrskové kolo Basketbal hoši 3. pořádali jsme okrskové kolo Pohár rozhlasu ml. dívky 3. Pohár rozhlasu st. dívky 3. 9

11 Pohár rozhlasu ml. hoši 11. Pohár rozhlasu st. hoši 3. Celkové umístění školy ve Sportovní olympiádě 2. stupně: v letošním roce nebyla okresní sportovní olympiáda jako dlouhodobá soutěž vyhlášena. Nejlepší sportovci 2. stupně: Ryšánková, Sedlecký, Lemák, Dvořáková, Tancibudková, Havlanová, Šupolová, Peter, Mrázek III. Sportovní soutěže MDDM Ostrov O pohár Rady města soutěž pro žáky 1. stupně Celkové umístění v rámci ostrovských škol: 2. místo Soutěže zajišťovali učitelé 1. stupně. O pohár starosty města soutěž pro žáky 2. stupně Celkové umístění v rámci ostrovských škol: 2. místo Soutěže zajišťovali učitelé tělesné výchovy na 2. stupni. IV. Softbalové soutěže garant: Mgr. Rudolf Radoň Softbalové soutěže jsou zajišťovány Softball Clubem 3. ZŠ Ostrov, který jako samostatný právní subjekt spolupracuje se školou právě v oblasti softbalu, a to jak personálně, tak i materiálně. Regionální soutěže: Severočeský přebor: žáci 2. místo Celostátní soutěže: 3. liga kadetů kadeti 1. místo V. Atletické soutěže garant: Mgr. Iva Kovářová Žáci školy se zúčastňovali atletických soutěží v rámci atletického oddílu MDDM Ostrov. Aktivně si zvláště počínala družstva mladších žáků a žákyň v oblastním přeboru družstev i někteří jednotlivci v oblastním přeboru jednotlivců. Při těchto soutěžích vypomáhala i naše atletická rozhodčí Mgr. J. Roulová. VI. Ostatní sportovní soutěže a akce 10

12 Dopravní soutěž V dopravní soutěži škol okresu K. Vary obsadili žáci 5. tříd 4. místo. Ostatní Zimní soustředění a lyžařský výcvikový zájezd se letos neuskutečnil z důvodu nezájmu žáků. Žáci 1. stupně využívali pravidelně zimní stadion a jedenkrát za měsíc chodili bruslit. 8. Akce školy v rámci grantů a) Grant v programu EU peníze do škol na projekt Zelená pro žáky. Projekt byl zahájen v září 2010 a je zaměřen na několik oblastí: I. Individualizace v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Projekt byl naplněn dělenými hodinami českého jazyka ve 2. až 5. ročníku a 9. ročníku. II. Individualizace v oblasti matematické gramotnosti. Projekt byl naplněn dělenými hodinami matematiky v 9. ročníku. III. Individualizace v oblasti přírodovědné gramotnosti a posilování empirických zkušeností. Projekt již byl splněn v předcházejícím školním roce. IV. Zahraniční jazykový kurz Projekt byl realizován v měsících srpnu a září 2012 kurzem metodiky výuky anglického jazyka pro jednu učitelku anglického jazyka. V. Inovace v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Práce na těchto projektech byly zahájeny v listopadu 2011 a i s ověřováním vytvořených materiálů budou pokračovat až do ukončení celého projektu v únoru b) Partnerství v projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V rámci tohoto projektu došlo k proškolení všech ped. pracovníků v oblasti nové digitální didaktické techniky a jejich uplatnění v jednotlivých předmětech a jednotliví pedagogičtí pracovníci se zapojovali do dalších seminářů a workshopů dle nabídky. c) Partnerství v projektu Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov. 11

13 Žáci zapojení do tohoto projektu využívají specializované poradenské služby speciálních pedagogů, školních psychologů a dalších pracovníků přímo na území města Ostrov. d) Partnerství v projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. ročníků a podporuje rozvoj technické výchovy žáků a jejich profesní volbu. 9. Činnost školní družiny Hodnocení činnosti školní družiny je samostatnou přílohou této zprávy. 10. Ostatní aktivity směrem k žákům ve spolupráci s jinými organizacemi a) testování žáků Testování žáků 9. ročníků v letošním školním roce proběhlo v rámci projektu Stonožka společnosti SCIO a bylo zaměřené na jejich možnosti studia na středních školách. V květnu 2012 se škola zapojila do 2. zkušebního plošného testování žáků 5. a 9. tříd. b) dramatická výchova, kulturní chování I. žáci se zúčastnili soutěže Superčtenář, pořádané Městskou knihovnou v Ostrově II. ve spolupráci se ZUŠ Ostrov navštěvovali žáci školy jejich divadelní představení a dramatická pásma III. žáci se zúčastnili v roli diváků i jako členové dětské poroty Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana IV. interaktivní výchova probíhala v Letohrádku pro žáky 1. stupně V. stejně probíhala interaktivní výchova i v Galerii umění v Karlových Varech VI. žáci 1. stupně zhlédli a program akademie ÚSP Mariánská v Domě kultury v Ostrově, na kterém vystoupil náš pěvecký sbor Májová sluníčka VII. divadelní představení spojené s exkurzí zhlédli v K. Varech žáci 1. stupně VIII. programy pro čtenáře všech ročníků připravila Městská knihovna v Ostrově, na závěr byli žáci 1. a 2. ročníků pasováni na čtenáře IX. divadelní představení zhlédli žáci 1., 2. a 3. tříd a 2. stupně v DK v Ostrově X. žáci 1. stupně navštívili výstavu kreseb v městské knihovně 12

14 XI. XII. žáci 1. stupně navštívili výstavu kreseb J. Trnky v Posvátném okrsku v Ostrově exkurze do muzea Karla Zemana v Praze pro žáky 6. a 8. tříd c) zdravý životní styl, prevence proti sociálně patologickým jevům I. žáci 3. a 4. ročníků absolvovali ve spolupráci se ZŠ Ostrov, Masarykova plavecké kurzy II. besedy na téma právní vědomí, prevence trestných činů, daktyloskopie, dopravní výchova a zdravověda organizovala na naší škole Policie ČR i Městská policie Ostrov (projekty Ajax, Zebra) III. o práci hasičů i s ukázkami techniky se dozvěděli od členů HDS žáci 2. B IV. žáci 4. tříd se v rámci dopravní výchovy zúčastnili testů na Dětském dopravním hřišti v Karlových Varech V. KÚ se finančně podílel na ekologické exkurzi 6. tříd na ekofarmu a do Černošína VI. žáci 1. stupně se po celý rok zúčastňovali programů, které pro ně připravilo Ekocentrum v Ostrově VII. beseda pro dívky 6. tříd na téma sexuální výchovy připravila obecně prospěšná společnost Čas proměn VIII. besedy na téma drogová závislost pro 8. třídy a sexuální život mládeže pro 9. třídy připravila obecně prospěšná společnost Čas proměn d) charitativní činnost I. ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem se škola zapojila do akce Srdíčkový den na pomoc nemocným a postiženým dětem II. děti pod vedením p. Filipi se zapojily do projektu Stonožka, nakreslily desítky pohlednic a byly poté pozvány do chrámu sv. Víta v Praze III. žáci se zapojili do charitativní sbírky plastových a kovových víček, sloužící k zakoupení zdravotních materiálů dívky s nemocí motýlích křídel e) spolupráce se sdružením rodičů, přátel a dětí školy SRPDŠ je samostatným subjektem vytvořeným ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Po celý rok úzce spolupracovalo se školou, pomáhalo jí zabezpečovat řadu akcí pro děti (knižní odměny nejlepším žákům, odměny 13

15 sportovcům, odměny vycházejícím žákům, sladkosti na vánoční nadílku ve školní družině, ke Dni dětí, pro děti do škol v přírodě). Pomáhalo při materiálním vybavení školy a přispívalo žákům na dopravu při účasti na soutěžích. f) ostatní I. v rámci volby povolání navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v K. Varech, výstavu Škola 2013 v prostorách LH Thermál II. střední školy přišli přiblížit žákům 9. tříd a jejich rodičům zástupci středních škol nejen z okresu Karlovy Vary III. žáci 1.stupně navštívili Zoopark v Chomutově IV. žáci 1. stupně navštívili jako součást kursů bruslení exhibici malých krasobruslařů z ostrovského oddílu V. projektový den letos proběhl před vánocemi a byl zaměřen nejen na pečení vánočního cukroví, ale i na sportování, zpívání a kreslení VI. na zeměpisnou exkurzi do Prahy vyjeli žáci 8. tříd VII. výtvarný kurz pro žáky 2. stupně letos proběhl na Šumavě VIII. noc ve škole s knihou strávili žáci 9. ročníků IX. na škole v přírodě u Telče byli žáci tří tříd 1. stupně X. žáci 9. tříd se rozloučili se základní školou Posledními kroky v Letohrádku XI. ve škole konal praxi jeden student SPgŠ z K. Varů 11. Aktivity školy směrem k veřejnosti a) koncert Májových sluníček pro rodiče b) koncert Májových sluníček při rozsvícení vánočního stromu v Ostrově c) soutěž Kytička pro maminku, v rámci vernisáže v přízemí školy vystoupil pěvecký sbor Májová sluníčka d) vystoupení žáků 1. tříd v rámci návštěvy dětí z MŠ Krušnohorská, Masarykova a Palackého na naší škole e) Den otevřených dveří v prosinci 2012 umožnil prohlídku školy žákům minulým i budoucím a samozřejmě i ostatním zájemcům z Ostrova, ba i z ciziny f) žáci 2. A si připravili s paní učitelkou vánoční besídku a pozvali na ní své rodiče 14

16 g) další program si žáci 2. A připravili pod vedením paní učitelky a asistentky pro maminky k jejich svátku h) škola má založeny své internetové stránky (www.3zsostrov.cz), na kterých prezentuje základní informace o škole a zároveň pravidelně informuje veřejnost o celkovém dění v průběhu školního roku 12. Inspekční činnost Ve školním roce 2012/13 proběhla na škole kontrola KHS se zaměřením na hygienické podmínky žáků školy. Nejzávažnějším pochybením bylo osvětlení ve třídách, na které měla škola v předcházejících letech výjimku. Ve spolupráci se zřizovatelem se situace začala neprodleně řešit výměnou elektrických rozvodů a osvětlení v celém přízemí školy. Ostatní závady byly neprodleně odstraněny v režii školy. Zároveň proběhl i pravidelný audit zřizovatele, který také neshledal žádná závažná pochybení. 13. Ostatní a) Škola na výchovných aktivech s rodiči řešila převážně kázeňské problémy žáků ve škole a záškoláctví. b) V oblasti péče o děti se specifickými potřebami učení škola spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou v Karlových Varech. Individuální plán na základě vyšetření škola vytvořila pro 10 žáků. 14. Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s prostředky na provoz od zřizovatele školy (Město Ostrov), s prostředky na přímé výdaje ve školství (od MŠMT prostřednictvím KÚ Karlovarského kraje), s fondy, které vytváří ze zlepšeného hospodářského výsledku a z grantů na projekty, vytvořené školou. Zdroj prostředků Příjmy Výdaje Město Ostrov ,22 Kč ,25 Kč MŠMT ,00 Kč ,63 Kč Vlastní příjmy ,00 Kč ,00 Kč 15

17 Dále škola pracovala s granty: - grant z projektu EU EU peníze do škol na projekt Zelená pro žáky na léta 2010 až 2013 v celkové výši ,- Kč - grant projektu Comenius Asistent výuka italské učitelky anglického a italského jazyka Claudie Florentini na naší škole Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě školy dne Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne za školskou radu Mgr. Rudolf Radoň - ŘŠ 16

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více