VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Části školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Vzdělávací program Pracovníci školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové stavby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu a chování Hodnocení práce ŠVP Škola pro život Ročníkové práce Údaje o integrovaných žácích Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní aktivity Kulturní, sportovní a další akce Sportovní akce a soutěže Výchovně vzdělávací akce Veřejné akce pro rodiče a obec Exkurze a výlety Spolupráce s Městskou knihovnou Louny

3 8.2.6 Prázdninová činnost Úspěchy školy Školní preventivní strategie Celoroční plán na školní rok 2011/ Projekty ve vyučování Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů EU peníze do škol Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Budoucnost je v technice Celonárodní projekt OVOV Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Závěr Školní web některé články

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Jméno ředitele: Jméno zástupce ředitele: Základní škola Lenešice, okres Louny Mgr. Jana Ledvinová Bc. Kamil Zlatohlávek Adresa : Lenešice, Knížete Václava 391 IČO: IZO: Telefon: Mobil: Zřizovatel Název zřizovatele: Obec Lenešice Adresa: Lenešice, Knížete Václava 521 IČO: Telefon: Části školy Základní škola 1. stupeň: 85 žáků 2. stupeň: 66 žáků Školní družina 1. oddělení: 25 žáků 2. oddělení: 25 žáků Školní klub 1. oddělení: 50 žáků Školní jídelna stravovaní žáci 106 stravovaní zaměstnanci 25 cizí strávníci 35 4

5 1.4 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál - zahrada, hřiště, třída Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení školní kuchyně 10 kmenových tříd 2 herny školní družiny, 1 s interaktivní tabulí 1 herna školního klubu Odborné učebny: informatika německý jazyk výtvarná vých. fyzika přírodopis - chemie zeměpis interaktivní tabule anglický jazyk interaktivní dataprojektor hudební výchova - interaktivní tabule příprava pokrmů dílny tělocvična třída v přírodě Školní družina - interaktivní tabule Žákovská knihovna Učitelská knihovna Hřiště využívané v hodinách TV, odpoledne školní družinou, venkovní učebna s pergolou Tělocvična v budově 2. stupně Vybavené dílny kovo, dřevo Skleník, záhony v areálu 1. stupně Všechny kmenové třídy vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem Dobrá úroveň Dobrá úroveň Dobrá úroveň 11 počítačů pro výuku žáků učebna informatiky 5 počítačů školní agenda 1 počítač vedoucí stravování 4 počítače v učebnách s interaktivní tabulí, projektorem 4 počítače školní klub 6 počítačů školní družina 7 DVD přehrávače 19 televizorů 5 videí 2 projektory 8CD radiomagnetofonů 1 kombo Pečící pánev, myčka Digestoře, Kotle, Nerezové stoly 5

6 Investiční rozvoj krátkodobé záměry Obnova školního nábytku, výměna umyvadel, dlaždičky třídy 1. stupně - dokončena Investiční rozvoj dlouhodobé záměry 1.5 Školská rada Oprava střechy 1. stupeň - dokončena Výměna oken - 2. st. dokončena Zateplení budovy - projekt Tělocvična školy střecha, stropy Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Předseda školské rady Kontakt Bc. Kamil Zlatohlávek - jednatelka 2 Vzdělávací program Škola pro život (ŠVP) Přípravná, třída 6

7 3 Pracovníci školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace Mgr.I. Jandová učitelka, Př.tř. vých.poradce 7 do 27 VŠ Spec. ped. Studující výchovné poradenství M. Špeciánová učitelka, Př.tř. do 19 SŠ Vychovatelství Mgr.I.Tegtmajerová učitelka, 1.tř. do 19 VŠ PF, r.zš Ing.I.Pokutová učitelka, 2.tř. do 27 SŠ VŠ potravin.,dps Mgr. L. Bulandrová učitelka, 3.tř. do 23 VŠ PF, r.zš P. Vaiglová učitelka, 4.tř. do 27 SŠ učitelství MŠ Mgr. Š. Budinová učitelka, 5.tř. do 12 VŠ PF, r.zš A.Kastelová Učitelka, 6.tř. nad 32 VŠ PFV - ČJ,VV Bc. P. Košová učitelka, 7.tř. do 12 VŠ VŠ,st.zk.NJ, studující VŠ Mgr.Zdeňka Jelińská učitelka, 8.tř. do 23 VŠ PF - Z,TV Mgr. M. Homolková vých.poradce učitelka 9.tř. nad 32 VŠ PF - PŘ, pěs. B. Drábková učitelka do 6 SŠ Gymnázium studující VŠ Ing. J. Altmanová učitelka do 12 VŠ VŠ báňská studující DPS Bc. K.Zlatohlávek zástupce ŘŠ do 12 VŠ VŠE,st.zk.AJ studující VŠ, DPS

8 Mgr. J. Ledvinová ředitelka do 27 VŠ PF, r.zš V. Fiřtová Vychovatelka ŠD do 6 ZŠ Studující SŠ M. Špeciánová Vychovatelka ŠD do 19 SŠ Vychovatelství A.Trhlíková Vychovatelka ŠK do12 SŠ Gymnázium 3.3 Odborná kvalifikace ve výuce Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 76 Učitelé 2. stupně 70 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové stavby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň vzdělání kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ Školník,topič uklízečka uklízečka uklízečka hospodářka, účetní SOU SOU SŠ SOU Základní Základní Základní Gymnázium 8

9 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7 let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Komentář: K zápisu bylo pozváno 23 dětí. U 5 žáků bylo dle výsledků zápisu, posouzení odborného lékaře a PPP ( SPC)na základě žádosti zákonných zástupců rozhodnuto o odkladu školní docházky. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie pedagogic ké školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem b) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 2 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v nižším ročníku 18 2 e) počet žáků, kteří byli přijati na víceleté gymnázium: 4 Velkým úspěchem školy je přijetí 4 žákyň z 5. třídy ke studiu na víceletém gymnáziu. 9

10 5 Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Následující tabulky vystihují prospěch a chování žáků. Lze z nich vyčíst počty žáků, kteří měli slabý prospěch, kteří naopak studovali s vyznamenáním, jsou zde také vyčísleny zameškané hodiny, ale i výchovná opatření, pochvaly a důtky nebo snížené známky z chování. 5.1 Přehled prospěchu a chování Přehled prospěchu a chování 1. pololetí 2011/ celkem Počet žáků Chlapci/dívky 12/5 8/11 5/8 10/11 3/12 4/13 5/7 9/9 8/10 64/86 Pochvaly NTU DTU DŘŠ II. stupeň z chování III. stupeň z chování Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Vyznamenání Žáci s nedostatečnou Žáci s dostatečnou Žáci integrovaní Žáci uvolnění Žáci neklasifikovaní Žáci slovně hodnocení Přehled prospěchu a chování 2. pololetí 2011/ celkem Počet žáků Chlapci/dívky 11/6 8/11 5/8 11/11 3/12 4/13 5/7 9/9 8/10 64/87 Pochvaly NTU DTU DŘŠ II. stupeň z chování III. stupeň z chování Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Vyznamenání

11 Žáci s nedostatečnou /1* 1* Žáci s dostatečnou Žáci integrovaní Žáci uvolnění Žáci neklasifikovaní Žáci slovně hodnocení NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy DTU důtka třídního učitele * postupuje s nedostatečnou do dalšího ročníku 5.2 Hodnocení práce Školní rok 2011/2012 byl projektovým rokem ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ Cílem projektu bylo zaměřit se na Českou republiku. Postupně se o ní dozvídat něco více a připravovat si materiály na výstavu ke konci školního roku, která bude vyvrcholením celoroční práce. Vyučování bylo opět obohaceno o různé i sportovními činnosti, doplněno malými i dlouhodobějšími projekty. Z každého projektu vznikl žákovský výstup: výrobek, výkres, referát, plakát, skupinový plakát, fotografie, prezentace, atd. Hodnocení všech projektů bylo uveřejněno na webových stránkách. Prvním počinem bylo vyhlášení soutěže RAZÍTKOMÁNIE žáci (třeba i s rodiči) navštíví různé památky, případně města a jiné. Získají do své hrací karty razítka z památných míst, na konci roku budou odměněni ti, kteří jich získají nejvíc. První vycházky tříd tak směřovaly na nejbližší místa, kde lze razítko získat Projektové vyučování prakticky doplňuje výuku. Vyučování je tak aktivnější pro žáky, ti využívají více své možnosti, učí se pracovat v týmu, prezentovat své výstupy. V mnoha případech byla k prezentování využita Interaktivní tabule. Práce na Interaktivní tabuli žáky baví, vede je k aktivitě a podporuje mimo jiné jejich komunikační kompetence. Celý projektový rok byl pak prezentován na nástěnkách tříd i školy, na www stránkách, na školních akcích, na rodičovských schůzkách a na výstavě školy. Vyvrcholením roku byla výstava ČERT v tělocvičně školy s doprovodným programem, kde kromě žáků školy vystoupil s tancem i pedagogický sbor. 11

12 5.3 ŠVP Škola pro život V září 2010 jsme začali v třídě vyučovat podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu Škola pro život. ŠVP jsme připravovali předchozích pět školních roků. Bezprostřední přípravě samotných osnov předcházela velká množství společných, ale i individuálních školení na různá témata. Tvorba ŠVP prošla dvouletým obdobím prověřování, všechny předměty učitelé opět prošli a upravili dle vyvíjejících se vyučovacích metod s ohledem na potřeby žáků. 5.4 Ročníkové práce Ročníkové práce, které jsou na ZŠ Lenešice každý rok zadávány v 9. ročnících, mají za cíl naučit žáky pracovat dlouhodobě na jedné konkrétní věci s jasně daným zadáním a pravidly, dále pak organizovat si svůj čas tak, aby stihli jednotlivé kroky práce a v neposlední řadě i využít kompetence, které získali při absolvování povinné školní docházky na ZŠ Lenešice. Žáci si na začátku školního roku vyberou téma a garanta své práce z řad pedagogů. Poté postupně celý rok vytváří pomocí moderních prostředků ICT svou ročníkovou práci a konzultují ji se svým 12

13 garantem práce. Na konci školního roku proběhnou veřejné obhajoby, které hodnotí odborná porota z řad pedagogů školy a kde žáci zúročí své prezentační a komunikační dovednosti. Témata závěrečných prací 9.ročníku 2011/2012 Témata závěrečných prací Konzultanti Jméno žáka 1. Rybaření 2. Města v USA Zlatohlávek Zlatohlávek Križan K.Procházková 3. Můj koníček Ledvinová Špička 4. Historické fotografie Lenešic Ledvinová Šilhartová Tajemná místa Čech Kastelová N.Procházková Typická anglická kuchyně Košová Štěpničková Legální a nelegální drogy Košová Stibor Cestujeme po Německu Košová Šmídová Česká republika uprostřed Evropy Jelińská Tamchina In-line brusle Jelińská Paurová 11. Místo, které jsem navštívil, a zalíbilo se mi natolik, že vás s ním chci seznámit Jelińská Vernerová Sluneční soustava Altmanová Vlčková Svět 21. století ve válce Drábková Krejčí Charta 77 Drábková Martinec Čím chci být Homolková Nesvorná Lenešický rybník Homolková Verner České středohoří Homolková Fiala Koně Homolková Kodlová 13

14 6 Údaje o integrovaných žácích Integrovaným žákům vypracovali třídní a další učitelé, kteří je učí, individuálně vzdělávací programy a žákům byla nabídnuta potřebná pomoc. Na naší škole máme integrované žáky s tělesným a sluchovým postižením, se specifickými poruchami učení a chování. Spolupracujeme se SPC v Měcholupech, Teplicích a v Žatci, s PPP Louny. Tato centra nám pomáhala s integrovanými žáky. Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 1 Tělesné postižení 1 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 5 Celkem 8 14

15 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Oblast řízení školy DVPP Název studia Zaměstnanec Pořadatel Financování Ředitelské paragrafy J. Ledvinová PAU Praha ZŠ Personální řízení 2. rok studia J. Ledvinová NIDV Ústí nad Labem Kolokvium ředitelů J. Ledvinová NIDV Ústí nad Labem Změny v odměňování od ve školách a školských zařízeních J. Ledvinová FAKTA ZŠ Zákoník práce K. Zlatohlávek FAKTA ZŠ Schůzky - Výchovný poradce M.Homolková PPP,ÚP ZŠ Oblast ICT Příprava prezentace tabule SMART NOTEBOOK 15 zdarma zdarma Celý pedag. Sbor ZŠ zdarma Konference ICT K. Zlatohlávek Praha zdarma FlexiAutor tvorba vlastních Interaktivních učebnic Interaktivní výuka konference Oblast ŠPS J. Ledvinová, SMART zdarma J. Ledvinová, K. Zlatohlávek SMART Schůzky metodika prim. Prevence P.Košová PPP ZŠ Doplnění kvalifikace zdarma Speciální pedagog P.Košová UJAK Praha vlastní Prohloubení odbornosti realizované z projektu Podpora učitelů 1. stupeň Hodnocení metody a formy Celý 1. stupeň Step by step Praha Mentoring a supervize Celý 1. stupeň Step by step Praha 2. stupeň Techniky k objevování a řešení problémů Celý 2. stupeň Step by step Praha Mentoring a supervize Celý 2. stupeň Step by step Praha Z projektu Z projektu Z projektu Z projektu

16 Oba stupně Celostní přístup k jazyku seminář Kázeň a klima školy Problémové situace ve škole Kritéria pro projekt Tvorba projektu Prohloubení odbornosti I.Jandová, J.Ledvinová, I.Tegtmajerová Všichni Všichni Všichni 16 Step by step Praha Step by step Praha Step by step Praha Step by step Praha Studium výchovný poradce I.Jandová Universita Karlova Praha Z projektu Z projektu Z projektu Z projektu Speaking Skills P. Košová FRAUS zdarma Školou bez překážek I.Jandová, Ledvinová Knihovna Louny zdarma Činnostní učení Aj v Roč. s PhDr. Milenou Kelly S dětmi v pohodě Bezpečnost v TV P. Košová, K. Zlatohlávek P. Košová, K. Zlatohlávek Činnostní učení MŠMT ZŠ ZŠ zdarma Školení učitelů TV OVOV Z.Jelińská OVOV Praha zdarma Přírodovědná dílna chemie, fyzika J. Altmanová, I. Pokutová Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce Jak motivovat k mluvení a jak ústní projev rozvíjet. Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací i jiných nevýdělečných organizací v roce 2012 I.Jandová A.Kastelová, J.Ledvinová Kázeň a klima školy P. Košová, K. Zlatohlávek, j. Ledvinová, I.Jandová UJEP Ústí nad Labem NIDV Ústí nad Labem PC Most A.Trhlíková PC Most ZŠ Společně k bezpečí zdarma Projekt EU Peníze do škol Projekt EU Peníze do škol Výuka první pomoci dětí a mládeže I.Pokutová ČSČK zdarma Gramatika ve výuce NJ I.Jandová NIDV Ústí nad Labem Praktický seminář COMENIA SCRIPT 2012 J. Ledvinová Pedagogická fakulta UK v Praze Diagnostika třídních kolektivů I.Jandová Praha ZŠ Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací a jiných nevýdělečných organizací v roce 2012 A.Trhlíková PC Most ZŠ ZŠ Projekt EU Peníze do škol zdarma

17 Měření finanční gramotnosti žáků ZŠ a SŠ Samostudium Tématické plány ŠVP BOZP,PO Prohlubování vlastní odbornosti K. Zlatohlávek Senát Praha zdarma Všichni pracovníci školy Knihy a os. Materiály 17

18 8 Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 8.1 Mimoškolní aktivity Ve škole pracuje několik kroužků, na jejichž vedení se podílejí vyučující. Někteří z nich se této náročné práci věnují již mnoho let. V letošním roce jsme započali novou spolupráci s Domem dětí a mládeže Postoloprty. Výsledkem je nabídka dalších kroužků pro děti z Lenešic. Uvítali bychom rodiče, ale i zájemce z řad veřejnosti. Název Taneční kroužek Hra na flétnu I. Knihovna/Knižní klub Dovedné ruce Sportovní hry Zdravověda Taneční kroužek Hra na flétnu II. Taneční kroužek Chovatelský kroužek DDM POSTOLOPRTY HIP HOP Tremská kytara Líná zumba Kreativní dílna Vyučující p. Špeciánová p. Tegtmajerová p. Vaiglová p. Vaiglová p. Bulandrová p. Pokutová p. Špeciánová p. Tegtmajerová p. Špeciánová p. Homolková p. Űbersax p. Bělohoubková p. Špeciánová p. Parýzková 8.2 Kulturní, sportovní a další akce Během celého školního roku proběhlo mnoho kulturních a sportovních akcí. V tomto školním roce jsme opět zařadili do vyučování několik projektových dnů, které se setkaly s příznivým ohlasem žáků i učitelů. Každý z projektových dnů byl zaměřen na určitou oblast. Projektový den ČERT umožnil všem žákům školy připravovat exponáty na nadcházející výstavu. Již tradičně si žáci 1. stupně užili Barevný (Aprílový) den v měsíci dubnu, plnili různé barevné úkoly v rámci předmětů. V dubnu (i v květnu), při projektovém dni Den Země, jsme se opět věnovali stromkům na školním hřišti, úklidu v blízkém okolí, výšlapů do okolí a vůbec do přírody. V rámci tříd si žáci se žáci zapojili do dalších projektů. Všechny tyto projektové dny rozvíjely u žáků jednotlivé klíčové kompetence a daly jim možnost navazovat kontakt s učiteli i vrstevníky při netradičních činnostech. 18

19 8.2.1 Sportovní akce a soutěže Minifotbal oblastní kolo Školní turnaje ve vybíjené, sálové kopané Memoriál K. Raise Lyžařský a snowboardový výcvik Nové Město u Jáchymova Futsalová liga Přehazovaná dívky Kdo neskáče není Čech Bruslení výjezdy na Zimní stadion Louny Vybíjená okresní kolo Plavecký výcvik 3. A 4. třída únor červen Atletický trojboj Pohár rozhlasu Cvičení v přírodě Výchovně vzdělávací akce návštěva výstavy Člověk v přírodě SUPERSTAR Aprílový den Historické divadlo Pernštejni - Gotika Spaní ve škole Den Země Naučná stezka Lipenec Testování SCIO Kino Svět Louny Jak si vycvičit draka, StreetDance 3D Beseda s olympioničkou, klavíristkou Jindrou Kramperovou Karneval (připravili žáci 8. tř.) Planeta Země - Ecuador a Galapágy Vítání Jara Matematická soutěž Klokan Divadlo Louny různá představení Sběr papíru Dětský den Ajaxův zápisník spolupráce s policií 2. Třída Příběhy bezpráví film Za železnou oponou projekt Jeden svět na školách Kino Svět film LIDICE, "Hugo a jeho velký objev", Hurá do Afriky - 3D Podzimní dílny Policie Šikana, Nebezpečný internet Úřad práce výběr povolání Tanec školám LUNA Jak na sysla - Ekodymnivka Veřejné akce pro rodiče a obec Drakiáda Vítání jara Vánoční koledy Rozsvěcení vánoč. Čarodějnice stromku před OÚ Odpoledne pro budoucí prvňáky Den otevřených dveří ZÁMEK PLNÝ KOUZEL LIBOCHOVICE Výstava ČERT 19

20 8.2.4 Exkurze a výlety Planetárium Most exkurze - Linet Slaný - výroba nemocničních lůžek SOU Podbořany Exkurze do Selského dvora Braňany u Mostu Výlety : o Úštěk o ZOO Praha o Libochovice o Aquadrom Most Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Velké vědomostní zápolení - soutěž Už se vyznám v knihovně,5.tř. Karel IV.,Komenský,Masaryk, 9.tř. Hrajeme si se slovy,8.tř. Bajky a jejich vypravěči, 3.tř. Bajky 6. třída Pověsti 6.třída Prázdninová činnost V době letních prázdnin vyjela skupina pedagogů na třídenní vodácký výlet sjíždění části Berounky. Počasí se vydařilo, nálada byla výborná, vody přiměřeně. Nezbývá než se těšit na příští rok. 20

21 9 Úspěchy školy Název Kolo (škol,oblast.okr. Kraj.) Třídy/ kategorie Jména žáků Umístění LIDOVÝ BĚH Memoriál K. Raise O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO okresní 1.-9.třída všichni školní 1.stupeň všichni 1. místo za nejpočetnější kolektiv 1.Třísková 4.tř., 2.Čížková 4.tř., 3.Vincíková 4.tř. SUPERSTAR školní 1.-9.třída všichni OVOV školní 5.třída všichni JEDE, JEDE MAŠINKA knihovna - Lenešice př.-5.tř. Dorflerová (1.), Červenka(2.), Vincíková (3.), Mazák (5.), Veihand (6.), Jeřábková (7.), Bartošová (8.), Petržilková (9.), Třísková(10.) Dorflerová, Třísková Kar. - bronzový odznak Varadyová - hlavní. cena dort KDO NESKÁČE NENÍ ČECH školní př.-9.třída všichni ZDRAVÉ ZUBY školní př.-5.třída Vilhelmová, Dorflerová -drobné Vilhelmová, Chaloupková odměny KNIHOVNA - Lenešice (kalendář) školní 1.-5.třída SOUTĚŽ O LOUNECH TŘÍDNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ A SKUPIN oblastní 5.třída všichni třídní 5.třída všichni 21 Heřtová 5. místo Polívka 6. místo Čáka 8. místo

22 MC DONALD S CUP oblastní 2.-3.třída ZDRAVOVĚDA oblastní 3.-5.třída GALILEO třídní 5.třída PYTHAGORIÁDA školní okresní 5.třída MLÉKONTO celostátní př.-5.třída Dorflerová, Chaloupková, Varadyová, Peštová, Tamchinová Kováčová - výhra hra Evropa 6 žáků - postup Heřtová 28 dětí odměněno cenami 6. místo nejlepších 30 obrázků z místo 2. místo v ČR VESMÍRNÁ LOĎ STARWARS třídní 5.třída celá třída - výhra 2 karty StarWars POHÁDKOVÝ TEST - KNIHOVNA LOUNY 3.-4.třída všichni MEDIATEL PRAHA - SPORT ČR 4.třída všichni VYBÍJENÁ LOUNY oblastní 4.-5.třída Hrušovský, Varadyová, Beránková, Čáka, Chaloupková, Třísková Kar., Třísková Kl., Polívka, Grundzová, Dorflerová 10. místo SBĚR PAPÍRU okresní př.-9.tř. všichni 1.místo v okrese O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI VELKÉ VĚDOMOSTNÍ ZÁPOLENÍ školní př.-9.třída všichni okres/finále 5.třída Patrovská - Parýzková, Heřtová - Dorflerová 1.Heřtová 2.tř., 2.Čížková, Tříska 3.tř., 3.Heřtová 5.tř. účast ve finále-4.m. MAZLÍK NA VODĚ př.-5.třída všichni výhra kolektivu učitelek - dort 22

23 MAZLÍK NA VODĚ 5.třída všichni MAZLÍK NA VODĚ 1.třída všichni ATLETICKÝ TROJBOJ ATLETICKÝ TROJBOJ POŽÁRNÍ PREVENCE OČIMA DĚTÍ školní / okresní školní / okresní 4.-5.třída 2.-3.třída všichni v rámci školního kola okresní kolo - Tříska, Hrušovský, Dorflerová, Třísková K. Hrušovská, Paur P., Jeřábková, Veihand okresní 1.-9.třída všichni RAZÍTKOMÁNIE školní př.- 9.třída všichni 3.místo - kurz keramiky 1.místo - Braňany u Mostu 6. místo 1. místo skok - Jeřábková 2. místo - Holienka 1.třída 1. Plaček 1.tř., 2. Plačková 6.tř., 3. Heřtová 5.tř. KLOKÁNEK, CVRČEK, KLOKAN mezinárodní 2.-9.třída všichni MLADÝ ZÁCHRANÁŘ okresní třída D. Kopecká, S.Vlková, T.Veihand, R. Dušek 2. místo FUTSALL oblast 8. A 9. H Hoši II stupeň 3.místo PŘEHAZOVANÁ oblast 6.a 7. D Dívky 6. A 7.třída 5.místo COCA.COLA CUP oblast 8.a 9. H Hoši-II.stupeň 4.místo POHÁR ROZHLASU oblast 6.,7.,8.,9.H a D výběr školy 6.7.-H- 8.místo.6.,7.D- 4.místo,8.,9.,H-8 místo,8.9.,d- 6.místo POHÁR ROZHLASU okres 6. A 7. D výběr školy 5.místo 23

24 OVOV okres 6.a 7 H a D Tegtmajerová, Vernerová,Dittri chová,vernerová V.Frélich,Čížek, Kutil 6.místo 10 Školní preventivní strategie Na základě Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vydává ředitelka základní školy vnitřní organizační směrnici, která zohledňuje zvláštnosti této školy a je závazná pro všechny učitele. Ukládá všem vyučujícím řídit se v průběhu celého školního roku tímto programem a vhodně jej uplatňovat nejen v přímé pedagogické práci, ale i v mimoškolních aktivitách. Metodikem ŠPS je Petra Košová, která se řídí zpracovaným plánem ŠPS. Spolupracuje s odborníky a dalšími specialisty a organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Organizuje besedy a přednášky z oblasti drog, zdravého životního stylu, šikany a kriminality mládeže. Ke své práci využívá poradenské pracoviště. Účastní se akcí a přednášek pro metodiky ŠPS. 24

25 11 Celoroční plán na školní rok 2011/2012 Plány na jednotlivé měsíce Srpen: příprava školy na školní rok 2011/2012 opravné zkoušky zahajovací porada všech pracovníků školy, pedagogická rada příprava tříd revize kotelny a plynového zařízení školení BOZP projektový rok ČERT Česká Republika Toulavá Motto Téma/činnost: Výstup: Září Žádné místo ti nemá být milejší než vlast Marcus Tullius Cicero Úvod, seznámení s projektem, začátek RAZÍTKOMÁNIE Pracovní list na RAZÍTKOMÁNII, 1.razítko 1. Září zahájení školního roku ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ celoroční projekt učebnice, pomůcky, seznámení s celoročním projektem volba třídních samospráv revize hasicích přístrojů, komínů, kotelny, hromosvodů odevzdat tématické plány odevzdat integraci žáků třídní schůzka první ročník, 2.st opakovací písemné práce projektový rok projekty ve vyučování aktualizace školní matriky správní řízení IVP integrovaných žáků plán práce školy plán práce výchovného poradce minim. Preventivní program plán práce ŠD,ŠK poučení žáků o bezpečnosti a chování, s řády školy Člověk v přírodě Motto Téma/činnost: Výstup: Říjen Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou Sokratés Lenešice Vypouštění balónků s vyrobenými vzkazy ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ celoroční projekt Tvoříme pro sebe výzdoba tříd, školy 25

26 SBĚR PAPÍRU odevzdat zahajovací výkazy kontrola opakovacích písemných prací kontrola objektu podzimní prázdniny Hledám, co mě baví zahájení doučování a zájmových kroužků projekty ve vyučování Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Chystám se do života Absolventské práce 9. Třída výběr témat Motto Téma/činnost: Výstup: Listopad Největší vítězství vítězství nad sebou Pedro Calderón de la Barca Sport Tabulky nejlepších sportovních výkonů ve škole, Sportovci inventarizace majetku školy třídní schůzky čtvrtletní pedagogická rada kontrola čtvrtletních písemných prací Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Výstava vzdělávání příprava na vánoční zpívání a vánoční trhy příprava rozpočtu školy na rok 2011 ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť Projekt Příběhy bezpráví projekce filmu Hitler, Stalin a já, beseda s účastníkem války Vánoční trhy, Rozsvěcení vánočního stromku Motto Téma/činnost: Výstup: Prosinec Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost Čínské přísloví Tradice Vánoční trhy, besídka třídy Spolupráce s Městskou knihovnou Louny - revize budovy a jídelny ukončení hospodářského roku 2011 Sportem ke zdraví turnaje vánoční prázdniny Společné bruslení Zimní stadion Louny ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování příprava a realizace vánočních besídek na 1.a 2. Stupni inventarizace učebních pomůcek 26

27 Leden Motto Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal Karel Čapek Téma/činnost: Věda Výstup: Pokus Den otevřených dveří Zápis do první třídy Spolupráce s Městskou knihovnou Louny pololetní pedagogická rada Plavu si ani nevím jak zahájení plaveckého výcviku 3.a 4.ročník roční uzávěrka pololetní písemné práce přihlášky na střední školu Lyžařský a snowboardový výcvik kontrola elektrospotřebičů vysvědčení revize hydrantů Společné bruslení Zimní stadion Louny ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída vlastní práce studentů Motto Téma/činnost: Výstup: Únor Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka Karel Čapek Masopust Rej masek /karneval/ Plavu si ani nevím jak zahájení plaveckého výcviku 3.a 4.ročník odevzdat a odeslat přihlášky na SŠ Spolupráce s Městskou knihovnou Louny jednodenní pololetní prázdniny odklady školní docházky Maškarní karneval připravuje 8.tř.pro 1. St. ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída vlastní práce studentů Motto Téma/činnost: Výstup: Březen Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi Anglické přísloví Kniha /literatura/ Přečtení knihy od českého autora Vítání jara 27

28 kulturní, sportovní akce a soutěže kontrola objektu jarní prázdniny Den učitelů Spolupráce s Městskou knihovnou Louny - Současně se světem Matematický KLOKÁNEK Den zdravé výživy jíme zdravě ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída vlastní práce studentů Duben Motto Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst Antonio Téma/činnost: Gaudí Příroda y Cornet Výstup: Výrobek s přírodní tématikou třídní schůzky pedagogická rada přijímací zkoušky na SŠ Den Země SBĚR PAPÍRU Barevný den den naruby? kulturní, sportovní akce a soutěže kontrola čtvrtletních písemných prací sběr papíru divadlo Čáry, máry Čarodějnice ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída vlastní práce studentů Motto Téma/činnost: Výstup: Květen Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat Ernest Hemingway Města ČR Příprava školního výletu, školní výlet Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Fotbal, to je hra Mc Donald Cup fotografování tříd kulturní, sportovní akce a soutěže ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída odevzdání práce 28

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 / 2011 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013 / 2014. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013 / 2014. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 5 1.3 Části školy... 5 1.4 Materiálně technické

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více