VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Části školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Vzdělávací program Pracovníci školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové stavby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu a chování Hodnocení práce ŠVP Škola pro život Ročníkové práce Údaje o integrovaných žácích Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní aktivity Kulturní, sportovní a další akce Sportovní akce a soutěže Výchovně vzdělávací akce Veřejné akce pro rodiče a obec Exkurze a výlety Spolupráce s Městskou knihovnou Louny

3 8.2.6 Prázdninová činnost Úspěchy školy Školní preventivní strategie Celoroční plán na školní rok 2011/ Projekty ve vyučování Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů EU peníze do škol Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Budoucnost je v technice Celonárodní projekt OVOV Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Závěr Školní web některé články

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Jméno ředitele: Jméno zástupce ředitele: Základní škola Lenešice, okres Louny Mgr. Jana Ledvinová Bc. Kamil Zlatohlávek Adresa : Lenešice, Knížete Václava 391 IČO: IZO: Telefon: Mobil: Zřizovatel Název zřizovatele: Obec Lenešice Adresa: Lenešice, Knížete Václava 521 IČO: Telefon: Části školy Základní škola 1. stupeň: 85 žáků 2. stupeň: 66 žáků Školní družina 1. oddělení: 25 žáků 2. oddělení: 25 žáků Školní klub 1. oddělení: 50 žáků Školní jídelna stravovaní žáci 106 stravovaní zaměstnanci 25 cizí strávníci 35 4

5 1.4 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál - zahrada, hřiště, třída Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení školní kuchyně 10 kmenových tříd 2 herny školní družiny, 1 s interaktivní tabulí 1 herna školního klubu Odborné učebny: informatika německý jazyk výtvarná vých. fyzika přírodopis - chemie zeměpis interaktivní tabule anglický jazyk interaktivní dataprojektor hudební výchova - interaktivní tabule příprava pokrmů dílny tělocvična třída v přírodě Školní družina - interaktivní tabule Žákovská knihovna Učitelská knihovna Hřiště využívané v hodinách TV, odpoledne školní družinou, venkovní učebna s pergolou Tělocvična v budově 2. stupně Vybavené dílny kovo, dřevo Skleník, záhony v areálu 1. stupně Všechny kmenové třídy vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem Dobrá úroveň Dobrá úroveň Dobrá úroveň 11 počítačů pro výuku žáků učebna informatiky 5 počítačů školní agenda 1 počítač vedoucí stravování 4 počítače v učebnách s interaktivní tabulí, projektorem 4 počítače školní klub 6 počítačů školní družina 7 DVD přehrávače 19 televizorů 5 videí 2 projektory 8CD radiomagnetofonů 1 kombo Pečící pánev, myčka Digestoře, Kotle, Nerezové stoly 5

6 Investiční rozvoj krátkodobé záměry Obnova školního nábytku, výměna umyvadel, dlaždičky třídy 1. stupně - dokončena Investiční rozvoj dlouhodobé záměry 1.5 Školská rada Oprava střechy 1. stupeň - dokončena Výměna oken - 2. st. dokončena Zateplení budovy - projekt Tělocvična školy střecha, stropy Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Předseda školské rady Kontakt Bc. Kamil Zlatohlávek - jednatelka 2 Vzdělávací program Škola pro život (ŠVP) Přípravná, třída 6

7 3 Pracovníci školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace Mgr.I. Jandová učitelka, Př.tř. vých.poradce 7 do 27 VŠ Spec. ped. Studující výchovné poradenství M. Špeciánová učitelka, Př.tř. do 19 SŠ Vychovatelství Mgr.I.Tegtmajerová učitelka, 1.tř. do 19 VŠ PF, r.zš Ing.I.Pokutová učitelka, 2.tř. do 27 SŠ VŠ potravin.,dps Mgr. L. Bulandrová učitelka, 3.tř. do 23 VŠ PF, r.zš P. Vaiglová učitelka, 4.tř. do 27 SŠ učitelství MŠ Mgr. Š. Budinová učitelka, 5.tř. do 12 VŠ PF, r.zš A.Kastelová Učitelka, 6.tř. nad 32 VŠ PFV - ČJ,VV Bc. P. Košová učitelka, 7.tř. do 12 VŠ VŠ,st.zk.NJ, studující VŠ Mgr.Zdeňka Jelińská učitelka, 8.tř. do 23 VŠ PF - Z,TV Mgr. M. Homolková vých.poradce učitelka 9.tř. nad 32 VŠ PF - PŘ, pěs. B. Drábková učitelka do 6 SŠ Gymnázium studující VŠ Ing. J. Altmanová učitelka do 12 VŠ VŠ báňská studující DPS Bc. K.Zlatohlávek zástupce ŘŠ do 12 VŠ VŠE,st.zk.AJ studující VŠ, DPS

8 Mgr. J. Ledvinová ředitelka do 27 VŠ PF, r.zš V. Fiřtová Vychovatelka ŠD do 6 ZŠ Studující SŠ M. Špeciánová Vychovatelka ŠD do 19 SŠ Vychovatelství A.Trhlíková Vychovatelka ŠK do12 SŠ Gymnázium 3.3 Odborná kvalifikace ve výuce Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 76 Učitelé 2. stupně 70 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové stavby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň vzdělání kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ Školník,topič uklízečka uklízečka uklízečka hospodářka, účetní SOU SOU SŠ SOU Základní Základní Základní Gymnázium 8

9 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7 let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Komentář: K zápisu bylo pozváno 23 dětí. U 5 žáků bylo dle výsledků zápisu, posouzení odborného lékaře a PPP ( SPC)na základě žádosti zákonných zástupců rozhodnuto o odkladu školní docházky. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie pedagogic ké školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem b) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 2 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v nižším ročníku 18 2 e) počet žáků, kteří byli přijati na víceleté gymnázium: 4 Velkým úspěchem školy je přijetí 4 žákyň z 5. třídy ke studiu na víceletém gymnáziu. 9

10 5 Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Následující tabulky vystihují prospěch a chování žáků. Lze z nich vyčíst počty žáků, kteří měli slabý prospěch, kteří naopak studovali s vyznamenáním, jsou zde také vyčísleny zameškané hodiny, ale i výchovná opatření, pochvaly a důtky nebo snížené známky z chování. 5.1 Přehled prospěchu a chování Přehled prospěchu a chování 1. pololetí 2011/ celkem Počet žáků Chlapci/dívky 12/5 8/11 5/8 10/11 3/12 4/13 5/7 9/9 8/10 64/86 Pochvaly NTU DTU DŘŠ II. stupeň z chování III. stupeň z chování Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Vyznamenání Žáci s nedostatečnou Žáci s dostatečnou Žáci integrovaní Žáci uvolnění Žáci neklasifikovaní Žáci slovně hodnocení Přehled prospěchu a chování 2. pololetí 2011/ celkem Počet žáků Chlapci/dívky 11/6 8/11 5/8 11/11 3/12 4/13 5/7 9/9 8/10 64/87 Pochvaly NTU DTU DŘŠ II. stupeň z chování III. stupeň z chování Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Vyznamenání

11 Žáci s nedostatečnou /1* 1* Žáci s dostatečnou Žáci integrovaní Žáci uvolnění Žáci neklasifikovaní Žáci slovně hodnocení NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy DTU důtka třídního učitele * postupuje s nedostatečnou do dalšího ročníku 5.2 Hodnocení práce Školní rok 2011/2012 byl projektovým rokem ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ Cílem projektu bylo zaměřit se na Českou republiku. Postupně se o ní dozvídat něco více a připravovat si materiály na výstavu ke konci školního roku, která bude vyvrcholením celoroční práce. Vyučování bylo opět obohaceno o různé i sportovními činnosti, doplněno malými i dlouhodobějšími projekty. Z každého projektu vznikl žákovský výstup: výrobek, výkres, referát, plakát, skupinový plakát, fotografie, prezentace, atd. Hodnocení všech projektů bylo uveřejněno na webových stránkách. Prvním počinem bylo vyhlášení soutěže RAZÍTKOMÁNIE žáci (třeba i s rodiči) navštíví různé památky, případně města a jiné. Získají do své hrací karty razítka z památných míst, na konci roku budou odměněni ti, kteří jich získají nejvíc. První vycházky tříd tak směřovaly na nejbližší místa, kde lze razítko získat Projektové vyučování prakticky doplňuje výuku. Vyučování je tak aktivnější pro žáky, ti využívají více své možnosti, učí se pracovat v týmu, prezentovat své výstupy. V mnoha případech byla k prezentování využita Interaktivní tabule. Práce na Interaktivní tabuli žáky baví, vede je k aktivitě a podporuje mimo jiné jejich komunikační kompetence. Celý projektový rok byl pak prezentován na nástěnkách tříd i školy, na www stránkách, na školních akcích, na rodičovských schůzkách a na výstavě školy. Vyvrcholením roku byla výstava ČERT v tělocvičně školy s doprovodným programem, kde kromě žáků školy vystoupil s tancem i pedagogický sbor. 11

12 5.3 ŠVP Škola pro život V září 2010 jsme začali v třídě vyučovat podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu Škola pro život. ŠVP jsme připravovali předchozích pět školních roků. Bezprostřední přípravě samotných osnov předcházela velká množství společných, ale i individuálních školení na různá témata. Tvorba ŠVP prošla dvouletým obdobím prověřování, všechny předměty učitelé opět prošli a upravili dle vyvíjejících se vyučovacích metod s ohledem na potřeby žáků. 5.4 Ročníkové práce Ročníkové práce, které jsou na ZŠ Lenešice každý rok zadávány v 9. ročnících, mají za cíl naučit žáky pracovat dlouhodobě na jedné konkrétní věci s jasně daným zadáním a pravidly, dále pak organizovat si svůj čas tak, aby stihli jednotlivé kroky práce a v neposlední řadě i využít kompetence, které získali při absolvování povinné školní docházky na ZŠ Lenešice. Žáci si na začátku školního roku vyberou téma a garanta své práce z řad pedagogů. Poté postupně celý rok vytváří pomocí moderních prostředků ICT svou ročníkovou práci a konzultují ji se svým 12

13 garantem práce. Na konci školního roku proběhnou veřejné obhajoby, které hodnotí odborná porota z řad pedagogů školy a kde žáci zúročí své prezentační a komunikační dovednosti. Témata závěrečných prací 9.ročníku 2011/2012 Témata závěrečných prací Konzultanti Jméno žáka 1. Rybaření 2. Města v USA Zlatohlávek Zlatohlávek Križan K.Procházková 3. Můj koníček Ledvinová Špička 4. Historické fotografie Lenešic Ledvinová Šilhartová Tajemná místa Čech Kastelová N.Procházková Typická anglická kuchyně Košová Štěpničková Legální a nelegální drogy Košová Stibor Cestujeme po Německu Košová Šmídová Česká republika uprostřed Evropy Jelińská Tamchina In-line brusle Jelińská Paurová 11. Místo, které jsem navštívil, a zalíbilo se mi natolik, že vás s ním chci seznámit Jelińská Vernerová Sluneční soustava Altmanová Vlčková Svět 21. století ve válce Drábková Krejčí Charta 77 Drábková Martinec Čím chci být Homolková Nesvorná Lenešický rybník Homolková Verner České středohoří Homolková Fiala Koně Homolková Kodlová 13

14 6 Údaje o integrovaných žácích Integrovaným žákům vypracovali třídní a další učitelé, kteří je učí, individuálně vzdělávací programy a žákům byla nabídnuta potřebná pomoc. Na naší škole máme integrované žáky s tělesným a sluchovým postižením, se specifickými poruchami učení a chování. Spolupracujeme se SPC v Měcholupech, Teplicích a v Žatci, s PPP Louny. Tato centra nám pomáhala s integrovanými žáky. Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 1 Tělesné postižení 1 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 5 Celkem 8 14

15 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Oblast řízení školy DVPP Název studia Zaměstnanec Pořadatel Financování Ředitelské paragrafy J. Ledvinová PAU Praha ZŠ Personální řízení 2. rok studia J. Ledvinová NIDV Ústí nad Labem Kolokvium ředitelů J. Ledvinová NIDV Ústí nad Labem Změny v odměňování od ve školách a školských zařízeních J. Ledvinová FAKTA ZŠ Zákoník práce K. Zlatohlávek FAKTA ZŠ Schůzky - Výchovný poradce M.Homolková PPP,ÚP ZŠ Oblast ICT Příprava prezentace tabule SMART NOTEBOOK 15 zdarma zdarma Celý pedag. Sbor ZŠ zdarma Konference ICT K. Zlatohlávek Praha zdarma FlexiAutor tvorba vlastních Interaktivních učebnic Interaktivní výuka konference Oblast ŠPS J. Ledvinová, SMART zdarma J. Ledvinová, K. Zlatohlávek SMART Schůzky metodika prim. Prevence P.Košová PPP ZŠ Doplnění kvalifikace zdarma Speciální pedagog P.Košová UJAK Praha vlastní Prohloubení odbornosti realizované z projektu Podpora učitelů 1. stupeň Hodnocení metody a formy Celý 1. stupeň Step by step Praha Mentoring a supervize Celý 1. stupeň Step by step Praha 2. stupeň Techniky k objevování a řešení problémů Celý 2. stupeň Step by step Praha Mentoring a supervize Celý 2. stupeň Step by step Praha Z projektu Z projektu Z projektu Z projektu

16 Oba stupně Celostní přístup k jazyku seminář Kázeň a klima školy Problémové situace ve škole Kritéria pro projekt Tvorba projektu Prohloubení odbornosti I.Jandová, J.Ledvinová, I.Tegtmajerová Všichni Všichni Všichni 16 Step by step Praha Step by step Praha Step by step Praha Step by step Praha Studium výchovný poradce I.Jandová Universita Karlova Praha Z projektu Z projektu Z projektu Z projektu Speaking Skills P. Košová FRAUS zdarma Školou bez překážek I.Jandová, Ledvinová Knihovna Louny zdarma Činnostní učení Aj v Roč. s PhDr. Milenou Kelly S dětmi v pohodě Bezpečnost v TV P. Košová, K. Zlatohlávek P. Košová, K. Zlatohlávek Činnostní učení MŠMT ZŠ ZŠ zdarma Školení učitelů TV OVOV Z.Jelińská OVOV Praha zdarma Přírodovědná dílna chemie, fyzika J. Altmanová, I. Pokutová Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce Jak motivovat k mluvení a jak ústní projev rozvíjet. Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací i jiných nevýdělečných organizací v roce 2012 I.Jandová A.Kastelová, J.Ledvinová Kázeň a klima školy P. Košová, K. Zlatohlávek, j. Ledvinová, I.Jandová UJEP Ústí nad Labem NIDV Ústí nad Labem PC Most A.Trhlíková PC Most ZŠ Společně k bezpečí zdarma Projekt EU Peníze do škol Projekt EU Peníze do škol Výuka první pomoci dětí a mládeže I.Pokutová ČSČK zdarma Gramatika ve výuce NJ I.Jandová NIDV Ústí nad Labem Praktický seminář COMENIA SCRIPT 2012 J. Ledvinová Pedagogická fakulta UK v Praze Diagnostika třídních kolektivů I.Jandová Praha ZŠ Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací a jiných nevýdělečných organizací v roce 2012 A.Trhlíková PC Most ZŠ ZŠ Projekt EU Peníze do škol zdarma

17 Měření finanční gramotnosti žáků ZŠ a SŠ Samostudium Tématické plány ŠVP BOZP,PO Prohlubování vlastní odbornosti K. Zlatohlávek Senát Praha zdarma Všichni pracovníci školy Knihy a os. Materiály 17

18 8 Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 8.1 Mimoškolní aktivity Ve škole pracuje několik kroužků, na jejichž vedení se podílejí vyučující. Někteří z nich se této náročné práci věnují již mnoho let. V letošním roce jsme započali novou spolupráci s Domem dětí a mládeže Postoloprty. Výsledkem je nabídka dalších kroužků pro děti z Lenešic. Uvítali bychom rodiče, ale i zájemce z řad veřejnosti. Název Taneční kroužek Hra na flétnu I. Knihovna/Knižní klub Dovedné ruce Sportovní hry Zdravověda Taneční kroužek Hra na flétnu II. Taneční kroužek Chovatelský kroužek DDM POSTOLOPRTY HIP HOP Tremská kytara Líná zumba Kreativní dílna Vyučující p. Špeciánová p. Tegtmajerová p. Vaiglová p. Vaiglová p. Bulandrová p. Pokutová p. Špeciánová p. Tegtmajerová p. Špeciánová p. Homolková p. Űbersax p. Bělohoubková p. Špeciánová p. Parýzková 8.2 Kulturní, sportovní a další akce Během celého školního roku proběhlo mnoho kulturních a sportovních akcí. V tomto školním roce jsme opět zařadili do vyučování několik projektových dnů, které se setkaly s příznivým ohlasem žáků i učitelů. Každý z projektových dnů byl zaměřen na určitou oblast. Projektový den ČERT umožnil všem žákům školy připravovat exponáty na nadcházející výstavu. Již tradičně si žáci 1. stupně užili Barevný (Aprílový) den v měsíci dubnu, plnili různé barevné úkoly v rámci předmětů. V dubnu (i v květnu), při projektovém dni Den Země, jsme se opět věnovali stromkům na školním hřišti, úklidu v blízkém okolí, výšlapů do okolí a vůbec do přírody. V rámci tříd si žáci se žáci zapojili do dalších projektů. Všechny tyto projektové dny rozvíjely u žáků jednotlivé klíčové kompetence a daly jim možnost navazovat kontakt s učiteli i vrstevníky při netradičních činnostech. 18

19 8.2.1 Sportovní akce a soutěže Minifotbal oblastní kolo Školní turnaje ve vybíjené, sálové kopané Memoriál K. Raise Lyžařský a snowboardový výcvik Nové Město u Jáchymova Futsalová liga Přehazovaná dívky Kdo neskáče není Čech Bruslení výjezdy na Zimní stadion Louny Vybíjená okresní kolo Plavecký výcvik 3. A 4. třída únor červen Atletický trojboj Pohár rozhlasu Cvičení v přírodě Výchovně vzdělávací akce návštěva výstavy Člověk v přírodě SUPERSTAR Aprílový den Historické divadlo Pernštejni - Gotika Spaní ve škole Den Země Naučná stezka Lipenec Testování SCIO Kino Svět Louny Jak si vycvičit draka, StreetDance 3D Beseda s olympioničkou, klavíristkou Jindrou Kramperovou Karneval (připravili žáci 8. tř.) Planeta Země - Ecuador a Galapágy Vítání Jara Matematická soutěž Klokan Divadlo Louny různá představení Sběr papíru Dětský den Ajaxův zápisník spolupráce s policií 2. Třída Příběhy bezpráví film Za železnou oponou projekt Jeden svět na školách Kino Svět film LIDICE, "Hugo a jeho velký objev", Hurá do Afriky - 3D Podzimní dílny Policie Šikana, Nebezpečný internet Úřad práce výběr povolání Tanec školám LUNA Jak na sysla - Ekodymnivka Veřejné akce pro rodiče a obec Drakiáda Vítání jara Vánoční koledy Rozsvěcení vánoč. Čarodějnice stromku před OÚ Odpoledne pro budoucí prvňáky Den otevřených dveří ZÁMEK PLNÝ KOUZEL LIBOCHOVICE Výstava ČERT 19

20 8.2.4 Exkurze a výlety Planetárium Most exkurze - Linet Slaný - výroba nemocničních lůžek SOU Podbořany Exkurze do Selského dvora Braňany u Mostu Výlety : o Úštěk o ZOO Praha o Libochovice o Aquadrom Most Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Velké vědomostní zápolení - soutěž Už se vyznám v knihovně,5.tř. Karel IV.,Komenský,Masaryk, 9.tř. Hrajeme si se slovy,8.tř. Bajky a jejich vypravěči, 3.tř. Bajky 6. třída Pověsti 6.třída Prázdninová činnost V době letních prázdnin vyjela skupina pedagogů na třídenní vodácký výlet sjíždění části Berounky. Počasí se vydařilo, nálada byla výborná, vody přiměřeně. Nezbývá než se těšit na příští rok. 20

21 9 Úspěchy školy Název Kolo (škol,oblast.okr. Kraj.) Třídy/ kategorie Jména žáků Umístění LIDOVÝ BĚH Memoriál K. Raise O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO okresní 1.-9.třída všichni školní 1.stupeň všichni 1. místo za nejpočetnější kolektiv 1.Třísková 4.tř., 2.Čížková 4.tř., 3.Vincíková 4.tř. SUPERSTAR školní 1.-9.třída všichni OVOV školní 5.třída všichni JEDE, JEDE MAŠINKA knihovna - Lenešice př.-5.tř. Dorflerová (1.), Červenka(2.), Vincíková (3.), Mazák (5.), Veihand (6.), Jeřábková (7.), Bartošová (8.), Petržilková (9.), Třísková(10.) Dorflerová, Třísková Kar. - bronzový odznak Varadyová - hlavní. cena dort KDO NESKÁČE NENÍ ČECH školní př.-9.třída všichni ZDRAVÉ ZUBY školní př.-5.třída Vilhelmová, Dorflerová -drobné Vilhelmová, Chaloupková odměny KNIHOVNA - Lenešice (kalendář) školní 1.-5.třída SOUTĚŽ O LOUNECH TŘÍDNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ A SKUPIN oblastní 5.třída všichni třídní 5.třída všichni 21 Heřtová 5. místo Polívka 6. místo Čáka 8. místo

22 MC DONALD S CUP oblastní 2.-3.třída ZDRAVOVĚDA oblastní 3.-5.třída GALILEO třídní 5.třída PYTHAGORIÁDA školní okresní 5.třída MLÉKONTO celostátní př.-5.třída Dorflerová, Chaloupková, Varadyová, Peštová, Tamchinová Kováčová - výhra hra Evropa 6 žáků - postup Heřtová 28 dětí odměněno cenami 6. místo nejlepších 30 obrázků z místo 2. místo v ČR VESMÍRNÁ LOĎ STARWARS třídní 5.třída celá třída - výhra 2 karty StarWars POHÁDKOVÝ TEST - KNIHOVNA LOUNY 3.-4.třída všichni MEDIATEL PRAHA - SPORT ČR 4.třída všichni VYBÍJENÁ LOUNY oblastní 4.-5.třída Hrušovský, Varadyová, Beránková, Čáka, Chaloupková, Třísková Kar., Třísková Kl., Polívka, Grundzová, Dorflerová 10. místo SBĚR PAPÍRU okresní př.-9.tř. všichni 1.místo v okrese O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI VELKÉ VĚDOMOSTNÍ ZÁPOLENÍ školní př.-9.třída všichni okres/finále 5.třída Patrovská - Parýzková, Heřtová - Dorflerová 1.Heřtová 2.tř., 2.Čížková, Tříska 3.tř., 3.Heřtová 5.tř. účast ve finále-4.m. MAZLÍK NA VODĚ př.-5.třída všichni výhra kolektivu učitelek - dort 22

23 MAZLÍK NA VODĚ 5.třída všichni MAZLÍK NA VODĚ 1.třída všichni ATLETICKÝ TROJBOJ ATLETICKÝ TROJBOJ POŽÁRNÍ PREVENCE OČIMA DĚTÍ školní / okresní školní / okresní 4.-5.třída 2.-3.třída všichni v rámci školního kola okresní kolo - Tříska, Hrušovský, Dorflerová, Třísková K. Hrušovská, Paur P., Jeřábková, Veihand okresní 1.-9.třída všichni RAZÍTKOMÁNIE školní př.- 9.třída všichni 3.místo - kurz keramiky 1.místo - Braňany u Mostu 6. místo 1. místo skok - Jeřábková 2. místo - Holienka 1.třída 1. Plaček 1.tř., 2. Plačková 6.tř., 3. Heřtová 5.tř. KLOKÁNEK, CVRČEK, KLOKAN mezinárodní 2.-9.třída všichni MLADÝ ZÁCHRANÁŘ okresní třída D. Kopecká, S.Vlková, T.Veihand, R. Dušek 2. místo FUTSALL oblast 8. A 9. H Hoši II stupeň 3.místo PŘEHAZOVANÁ oblast 6.a 7. D Dívky 6. A 7.třída 5.místo COCA.COLA CUP oblast 8.a 9. H Hoši-II.stupeň 4.místo POHÁR ROZHLASU oblast 6.,7.,8.,9.H a D výběr školy 6.7.-H- 8.místo.6.,7.D- 4.místo,8.,9.,H-8 místo,8.9.,d- 6.místo POHÁR ROZHLASU okres 6. A 7. D výběr školy 5.místo 23

24 OVOV okres 6.a 7 H a D Tegtmajerová, Vernerová,Dittri chová,vernerová V.Frélich,Čížek, Kutil 6.místo 10 Školní preventivní strategie Na základě Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vydává ředitelka základní školy vnitřní organizační směrnici, která zohledňuje zvláštnosti této školy a je závazná pro všechny učitele. Ukládá všem vyučujícím řídit se v průběhu celého školního roku tímto programem a vhodně jej uplatňovat nejen v přímé pedagogické práci, ale i v mimoškolních aktivitách. Metodikem ŠPS je Petra Košová, která se řídí zpracovaným plánem ŠPS. Spolupracuje s odborníky a dalšími specialisty a organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Organizuje besedy a přednášky z oblasti drog, zdravého životního stylu, šikany a kriminality mládeže. Ke své práci využívá poradenské pracoviště. Účastní se akcí a přednášek pro metodiky ŠPS. 24

25 11 Celoroční plán na školní rok 2011/2012 Plány na jednotlivé měsíce Srpen: příprava školy na školní rok 2011/2012 opravné zkoušky zahajovací porada všech pracovníků školy, pedagogická rada příprava tříd revize kotelny a plynového zařízení školení BOZP projektový rok ČERT Česká Republika Toulavá Motto Téma/činnost: Výstup: Září Žádné místo ti nemá být milejší než vlast Marcus Tullius Cicero Úvod, seznámení s projektem, začátek RAZÍTKOMÁNIE Pracovní list na RAZÍTKOMÁNII, 1.razítko 1. Září zahájení školního roku ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ celoroční projekt učebnice, pomůcky, seznámení s celoročním projektem volba třídních samospráv revize hasicích přístrojů, komínů, kotelny, hromosvodů odevzdat tématické plány odevzdat integraci žáků třídní schůzka první ročník, 2.st opakovací písemné práce projektový rok projekty ve vyučování aktualizace školní matriky správní řízení IVP integrovaných žáků plán práce školy plán práce výchovného poradce minim. Preventivní program plán práce ŠD,ŠK poučení žáků o bezpečnosti a chování, s řády školy Člověk v přírodě Motto Téma/činnost: Výstup: Říjen Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou Sokratés Lenešice Vypouštění balónků s vyrobenými vzkazy ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ celoroční projekt Tvoříme pro sebe výzdoba tříd, školy 25

26 SBĚR PAPÍRU odevzdat zahajovací výkazy kontrola opakovacích písemných prací kontrola objektu podzimní prázdniny Hledám, co mě baví zahájení doučování a zájmových kroužků projekty ve vyučování Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Chystám se do života Absolventské práce 9. Třída výběr témat Motto Téma/činnost: Výstup: Listopad Největší vítězství vítězství nad sebou Pedro Calderón de la Barca Sport Tabulky nejlepších sportovních výkonů ve škole, Sportovci inventarizace majetku školy třídní schůzky čtvrtletní pedagogická rada kontrola čtvrtletních písemných prací Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Výstava vzdělávání příprava na vánoční zpívání a vánoční trhy příprava rozpočtu školy na rok 2011 ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť Projekt Příběhy bezpráví projekce filmu Hitler, Stalin a já, beseda s účastníkem války Vánoční trhy, Rozsvěcení vánočního stromku Motto Téma/činnost: Výstup: Prosinec Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost Čínské přísloví Tradice Vánoční trhy, besídka třídy Spolupráce s Městskou knihovnou Louny - revize budovy a jídelny ukončení hospodářského roku 2011 Sportem ke zdraví turnaje vánoční prázdniny Společné bruslení Zimní stadion Louny ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování příprava a realizace vánočních besídek na 1.a 2. Stupni inventarizace učebních pomůcek 26

27 Leden Motto Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal Karel Čapek Téma/činnost: Věda Výstup: Pokus Den otevřených dveří Zápis do první třídy Spolupráce s Městskou knihovnou Louny pololetní pedagogická rada Plavu si ani nevím jak zahájení plaveckého výcviku 3.a 4.ročník roční uzávěrka pololetní písemné práce přihlášky na střední školu Lyžařský a snowboardový výcvik kontrola elektrospotřebičů vysvědčení revize hydrantů Společné bruslení Zimní stadion Louny ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída vlastní práce studentů Motto Téma/činnost: Výstup: Únor Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka Karel Čapek Masopust Rej masek /karneval/ Plavu si ani nevím jak zahájení plaveckého výcviku 3.a 4.ročník odevzdat a odeslat přihlášky na SŠ Spolupráce s Městskou knihovnou Louny jednodenní pololetní prázdniny odklady školní docházky Maškarní karneval připravuje 8.tř.pro 1. St. ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída vlastní práce studentů Motto Téma/činnost: Výstup: Březen Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi Anglické přísloví Kniha /literatura/ Přečtení knihy od českého autora Vítání jara 27

28 kulturní, sportovní akce a soutěže kontrola objektu jarní prázdniny Den učitelů Spolupráce s Městskou knihovnou Louny - Současně se světem Matematický KLOKÁNEK Den zdravé výživy jíme zdravě ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída vlastní práce studentů Duben Motto Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst Antonio Téma/činnost: Gaudí Příroda y Cornet Výstup: Výrobek s přírodní tématikou třídní schůzky pedagogická rada přijímací zkoušky na SŠ Den Země SBĚR PAPÍRU Barevný den den naruby? kulturní, sportovní akce a soutěže kontrola čtvrtletních písemných prací sběr papíru divadlo Čáry, máry Čarodějnice ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída vlastní práce studentů Motto Téma/činnost: Výstup: Květen Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat Ernest Hemingway Města ČR Příprava školního výletu, školní výlet Spolupráce s Městskou knihovnou Louny Fotbal, to je hra Mc Donald Cup fotografování tříd kulturní, sportovní akce a soutěže ČERT ČESKÁ REPUBLIKA TOULAVÁ projekty ve vyučování Absolventské práce 9. Třída odevzdání práce 28

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel.

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. +420 474 667 293 V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více