Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinese nový školní rok i více peněz do škol?"

Transkript

1 TÝDENÍK ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky září Prezident republiky Václav Klaus navštívil při příležitosti zahájení nového školního roku Základní školu Ing. Miroslava Plesingera - Božinova v Neratovicích a Masarykovu základní školu v Litoměřicích. 1. září Dosavadní prorektor Univerzity Palackého v Olomouci Jakub Dürr byl jmenován náměstkem ministra školství pro evropské záležitosti. 3. září Zhodnocení rozvoje poradenství, vzdělávání a podpůrných služeb pro žáky se sociálním znevýhodněním bylo náplní tiskové konference, která proběhla v Praze. 6. září Před pomníkem J. A. Komenského v Brandýse nad Labem bude v rámci oslav Brandýské mámení otevřeno přírodní bludiště. Přinese nový školní rok i více peněz do škol? Pořád nám přidávají procenta, kdy nám konečně přidají peníze? Tak se ptají lidé ve školách, kteří v pondělí zahájili nový školní rok. Do školních lavic zasedlo méně žáků a studentů než v loňském roce, což pro řadu škol snad s výjimkou škol mateřských znamená i méně peněz. Určitou náplastí může být mimořádná půl miliarda, která je však jednak určena jen učitelům, kteří naplní kritéria dotačního programu ministerstva školství, jednak jsou to tak malé peníze, že to snad ani nestálo za tu práci s rozpisem (v přepočtu přibližně 190 Kč čistého na jednoho pedagoga a měsíc v celoročním vyjádření). Je jisté, že tyto prostředky nemohou zastavit reálný propad platů zaměstnanců škol a školských zařízení. To potvrzují i oficiální údaje Českého statistického úřadu za první pololetí letošního roku. Nominální plat (tedy číslo, které najdeme na svých výplatních páskách) se v regionálním školství zvýšil za první pololetí pouze o 1,7 procenta. Při několikanásobně vyšší inflaci je zřejmé, že se reálný plat (tedy to, co si za něj skutečně můžeme koupit) rapidně snížil o více než 5 procent. Školská veřejnost se přitom těžce smiřovala s tím, že příjmy letos neporostou jako v letech minulých, ale věřila, FOTO: Petr MERTA že zůstanou přibližně na stejné úrovni jako loni. Jindřich Kitzberger, náměstek ministra pro regionální školství, sliboval nárůst mzdových finančních prostředků pro základní vzdělávání o 4,7 procenta a pro střední o 4,1 procenta. Pokud ve škole nedošlo k poklesu výkonů, pak by nárůst jejího mzdového rozpočtu měl být minimálně 2,8 procenta, uvedl pro Týdeník Školství na začátku roku. Očekávané navýšení platů se však nijak zásadně neprojevilo. A tak rostla nespokojenost, která vyústila až v červnovou výstražnou stávku. Mnozí se s nedůvěrou dívají i do příštího roku, byť by do rozpočtu ministerstva školství měly přitéct čtyři Krátce... a půl miliardy na platy učitelů. Stejně jako letošní půl miliarda, totiž ani tyto peníze nepůjdou na zvýšení tarifní složky platů, ale budou vypláceny formou osobních příplatků či odměn. Opět jsou tak určeny nikoli na zvýšení platů všech učitelů, kteří realizují kurikulární reformu přímo ve třídách, ale jen pro některé. Karla TONDLOVÁ Lze udílet rady, ale není možno naučit jednat. Rochefoucauld

2 2 Zápisník Školní rok 2008/2009 V základních školách se učí na 822 tisíc žáků, z toho 462 tisíc na prvním stupni a 360 tisíc na druhém. Prvňáků letos nastoupilo téměř 95 tisíc. Střední školy navštěvuje více než 509 tisíc žáků, z toho 146 tisíc se vzdělává v gymnáziích, ve středních odborných školách téměř 211 tisíc a ve středních odborných učilištích téměř 153 tisíc žáků. Celkový počet žáků nadále klesá, jen v mateřských školách je dětí více. mšmt Kontrolní GPS Úřady v texaském městě San Antonio už zřejmě vědí, jak si došlápnout na záškoláky a problémové studenty. Nařídí jim prý nosit elektronický náramek, který úřadům umožní sledovat žáky pomocí systému GPS. Proti projektu už protestují některé organizace na ochranu občanských práv s tím, že jde o omezování osobní svobody. Texty jako z učebnice čtk Sedmadvacetiletý Berlíňan Robin Haefs a jeho o tři roky mladší kolega Vincent Stein jsou na první poslech obstojní rappeři. Jejich hudba je, jak sami tvrdí, autentický hip hop. Jenom ty texty jsou nějaké divné. A zároveň jako z učebnice. Jejich základem je totiž učivo vesměs neoblíbených předmětů školou povinných dětí od chemie až po dějepis. čtk Zájem o jazyky V rámci dalšího vzdělávání dospělých, které poskytují střední a základní školy, je největší zájem o informatiku (39 %) a cizí jazyky (27 %). Další vzdělávání dospělých realizuje zhruba pětina škol, 36 procent uvažuje o poskytnutí své kapacity pro tyto účely. Zhruba čtvrtina škol pronajímá materiálně-technické vybavení své školy jinému subjektu pro realizaci vzdělávacích aktivit dalšího vzdělávání. úiv No, letos měl ten přípravný týden konečně jednou smysluplnou náplň! MILAN KOCMÁNEK První setkání Zlatých Ámosů Začátkem školního roku byly do 4200 základních škol rozeslány pro učitele, žáky i rodiče materiály s informacemi, jak se bránit šikaně. Nadace O 2 tím zahájila celostátní osvětovou kampaň, která navazuje na tříletý projekt pro vybrané učitele Minimalizace šikany. Využíváme začátku školního roku, kdy se utvářejí nové školní kolektivy, a vznikají tak i nové mezilidské vztahy. Poté, co jsme tři roky úspěšně školili učitele, cítíme, že je čas přistoupit k oslovení dětí a jejich rodičů, řekla při představení projektu Školní rok bez šikany Ivana Šatrová. Posíláme do škol dárky pro žáky rozvrh hodin, který obsahuje základní informace o tom, co je to šikana a kam se mohou žáci obrátit o pomoc. Také se poprvé obracíme na rodiče s letákem, jak se zachovat, když se jim děti svěří, a kde najdou pomoc. Dále posíláme do škol velký plakát pro učitele, Poprvé za 15letou existenci ankety Zlatý Ámos se sešli všichni držitelé tohoto titulu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Přijal je její předseda Miloslav Vlček. Vážím si práce učitelů a tímto způsobem jsem chtěl ohodnotit jejich práci a poděkovat jim, řekl M. Vlček. A jaké pocity mají ti, kteří titul Zlatý Ámos získali? Již osm let dělám ředitele základní školy. Hned po svém nástupu do této funkce jsem si udělal graf, kolik času věnuji pedagogické práci, kolik ekonomické a další. Z původních 35 procent času věnovaných pedagogické práci se tento čas v současné době scvrkl na pouhých 10 procent, řekl Pavel Bednář. Přibývající administrativu a nedostatečné finanční ocenění kritizovali všichni přítomní Ámosové. Zároveň se ale shodli i na tom, že je učení baví, že chtějí učit až do důchodu, třebaže nevědí, zda to vydrží. Učím na gymnáziu v Českých Budějovicích, jsem tam nesmírně spokojená, šťastná a nadšená, zaznělo z úst Jaroslavy Ichové. V současné době jsem ředitelem dvojjazyčné základní a mateřské školy nedaleko Prahy. Myslím, že na této pozici, která mi více umožňuje ovlivňovat dění ve školství, má zásluhu i můj titul Zlatý Ámos, řekl Jiří Luka. Všichni ale souhlasili se slovy Ivany Krumplové: Jsem přesvědčena, že nejsme ničím výjimeční, že stejně jako ostatní učitelé děláme svou práci odpovědně a rádi. Kdyby tomu tak nebylo, nemohli bychom ji dělat. Nadšení z ocenění titulem Zlatý Ámos bylo znát u všech přítomných. Další učitelé mají šanci ho získat již tento rok. 16. ročník bude slavnostně zahájen 11. září 2008 u příležitosti koncertu dětských interpretů lidových písní Zpíváme pro radost. oš Školní rok bez šikany který bych rád viděl na stěnách sboroven. Jde o základní informace pro učitele, co činit, ale zejména co nedělat, když objeví ve své třídě projevy šikany, doplnil David Čáp, lektor projektu. Jednou z pilotních škol, která v minulých třech letech úspěšně minimalizovala šikanu, je Základní škola v Praze 6 Hanspaulka. Její ředitelka Marie Pojerová velice ocenila, že na školení učitelů nyní navazuje oslovení rodičů letáky, v nichž jsou velice výstižně popsány symptomy šikany, aby rodiče mohli účinně zasáhnout a nedávali dětem pochybné rady typu jsi chlap, musíš něco vydržet, případně neřešili věc zkratovitě s agresorem šikany. Zároveň I. Šatrová představila nový webový informační portál na kterém najdou děti, učitelé i rodiče radu a pomoc, jak se vypořádat se šikanou. sta

3 Není nám co závidět, počty úrazů dětí se každoročně zvyšují Novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí to asi neovlivní, ale práci učitelům usnadní 3 Novelu vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů chceme prosadit co nejdříve. Platit by mohla nejpozději od 1. ledna Pavel SKÁCELÍK Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se počet úrazů dětí dlouhodobě zvyšuje. K nejvyššímu nárůstu došlo zejména v letech 1998 a 1999, v roce 2000 pak jejich počet dosáhl vrcholu. Od té doby sice došlo k mírnému poklesu, přesto se v roce 2006 zranilo dětí, z toho ve věku let více než 10 tisíc. Bohužel na této statistice se velkou měrou podílí i školní úrazy. Jejich počet se v rozmezí deseti let, od roku 1996 do roku 2006, zvýšil o Máme zaměřeno na... FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Č íslo je to opravdu neradostné, a pokud se na ně podíváme z jiného úhlu pohledu, tzv. administrativního, pak zjistíme, že takovéto množství úrazů přináší i velkou administrativní zátěž pro učitele. Aby vyhověli textu platné vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, musí vyplnit na každý úraz řadu papírů. Ale ani při sebepečlivějším vyplňování nemusí vše udělat správně. Současná vyhláška je totiž v mnohém nesrozumitelná. I proto Českomoravský odborový svaz pracovníků školství již delší dobu usiluje o její novelizaci. O nedostatcích víme již více než rok, říká PaedDr. Pavel Skácelík, proto jsme nejprve iniciovali jednání na ministerstvu školství. Naše pokusy o spolupráci ale nebyly vyslyšeny, a tak jsme se obrátili na Českou školní inspekci, s níž mají odbory novou smlouvu o spolupráci. V souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, musejí školy nejen vést evidenci úrazů, ale ve vyjmenovaných případech o nich také vyhotovit záznam a zaslat ho stanoveným orgánům a institucím. Jednou z nich je i Česká školní inspekce. Právě ta je k novelizaci vyhlášky kompetentní. Navíc má i další podklady k tomu, aby dostatečně posoudila nutnost změn, například statistické údaje o úrazech dětí, žáků a studentů. A jaké změny by tedy novela měla přinést? Základní změnou je jasné definování pojmu školní úraz. Spolu s právníky České školní inspekce navrhujeme toto znění: Za úraz se nepovažuje úraz, ke kterému došlo při cestě do školy, školského zařízení či na jiné místo, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, a při cestě zpět. Za úraz podle věty první se nepovažuje ani úraz, ke kterému došlo při cestě na místo, které bylo určeno jako shromaždiště při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby. Dále navrhujeme vyhotovovat záznam jen tehdy, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení delší než jeden den, včetně dne, kdy k úrazu došlo. Z našeho pohledu půjde o zpřesnění evidence a zjednodušení vykazování úrazovosti. K jistému zpřesnění dojde také v technické rovině, v 3. Zde bude nahrazen již neexistující Inspektorát bezpečnosti práce Státním úřadem inspekce práce. Další změna by měla být v 4 odstavci 1. Podle současného znění musí škola záznam o úrazu posílat i zřizovateli. Po konzultacích se zřizovateli jsme ale došli k názoru, že se jedná z pohledu zřizovatele i z pohledu školy o naprosto formální záležitost. Zasláním se nic nevyřeší. Důležitější pro zřizovatele jsou souhrnné informace, které dávají přehled o celkové školní úrazovosti, nikoliv to, zda si žák zlomil prst v tělocviku, nebo na chodbě. Vypouští se tedy povinnost zasílat záznam zřizovateli. Škole tak jedna zbytečná povinnost ubude. K nepatrným změnám dojde i v samotném formuláři. Jedná se o legislativní čistotu pojmů. Například slovo dozor bude nahrazeno dohledem. Nově se zavádí také členění podle druhu činností, které předcházely vzniku úrazu. Tato statisticky velmi cenná informace v současné příloze chybí. Česká školní inspekce tak bude moci precizněji definovat, při jakých činnostech, ve vztahu k regionu i věku žáka, probíhají úrazové děje. A kdy by mohla vyhláška spatřit světlo světa? Českomoravský odborový svaz pracovníků školství doufá, že společně s Českou školní inspekcí novelu prosadí co nejdříve. Nejpozději by měla platit od 1. ledna Pokud by se nám však nedařilo se s ministerstvem školství o jejím vydání dohodnout, oslovíme jednotlivé poslance a novelu předložíme prostřednictvím školského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, uzavírá Pavel Skácelík. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poskytování funkčních požitků neuvolněným funkcionářům odborů S účinností od 1. ledna 2008 v souladu s novým zněním 2 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je nově definováno zaměstnání, a to: Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance ( 5 písm. a), ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle zvláštního právního předpisu ( 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Dále je v 5 citovaného zákona nově upraveno, kdo je pro účely zdravotního pojištění považován za zaměstnance: Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu s výjimkou: osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku, osoby činné na základě dohody o provedení práce, osoby, která v pracovním poměru vykonává sjednané práce jen občas a nepravidelně podle potřeb zaměstnavatele (dále jen zaměstnanec na nepravidelnou výpomoc ) a která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve Fond kulturních a sociálních potřeb 6. část Zfondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob, včetně rehabilitace, a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Pokud je součástí rekreačního pobytu rehabilitace, lze přispět i na tyto náklady. Příspěvek z FKSP formou nepeněžního plnění lze poskytnout na všechny služby, které poukaz obsahuje a na které zní výši částky, která je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zvláštních právních předpisů (dále jen započitatelný příjem ), člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu, osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu, dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu. To znamená, že pokud od 1. ledna 2008 odborová organizace poskytne svým členům za výkon funkce odměny nebo z příslušných dokumentů vyplývá, že jim v průběhu roku bude poskytnuta odměna, tak pro odborovou organizaci z toho vyplývá: a) v souladu s 10 zákona účetní doklad. Úhradu provede v plné výši zaměstnavatel z fondu a zaměstnanci odprodá za cenu sníženou o příspěvek. Účetní doklad musí znít na adresu zaměstnavatele. Přispívat zaměstnancům lze i na dětské rekreace, pokud nejsou součástí výuky (například školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní výlety) a nejsou spojeny se vzděláváním (například jazykové tábory, soustředění). Lze přispívat na akce EXOD (jedná se o rekreace) a na samoplátecké poukazy do lázní. Do způsobu čerpání fondu je účelné zařadit výši příspěvku, FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ č. 48/1997 Sb. splnit oznamovací povinnost, b) z vyplacené odměny odvést pojistné na zdravotní pojištění. Odborové organizace mohou poskytovat svým členům za výkon funkce odměny, které z pohledu zákona o daních z příjmů mají charakter funkčních požitků ( 6 odst. 10 a 11 ZDP). Odměny se poskytují z prostředků odborové organizace na základě rozhodnutí orgánu, který schvaluje rozpočet. Daňový režim na straně funkcionářů Odměna za výkon funkce v orgánech odborové organizace, a to v peněžní i nepeněžní formě, je u příjemce zdanitelným příjmem. V souladu s ustanovením 6 odst. 4 ZDP, nepřesáhne-li odměna za kalendářní měsíc částku 5000 Kč, má odborová organizace povinnost srazit a odvést srážkovou daň ve výši 15 procent, nově, tj. od 1. ledna 2008, z odměny zvýšené o odvod na zdravotní pojištění ve popřípadě rozpětí na tuzemskou či zahraniční rekreaci. Daňový režim: Výše příspěvku na tuzemský i zahraniční rekreační pobyt je osvobozena od daně z příjmů do Kč pro zaměstnance včetně rodinných příslušníků za kalendářní rok. Pokud příspěvek převýší částku Kč, rozdíl se přičítá k platu a daň se odvádí v tom měsíci, ve kterém byl příspěvek poskytnut, a to zálohovou roční sazbou. Pro účtování je rozhodující, kdy byl poukaz zaměstnanci poskytnut, ne doba, kdy se rekreace zúčastní. výši 9 procent, které za zaměstnance má povinnost uhradit zaměstnavatel (v našem případě odborová organizace). Příklad: Funkcionáři byla v lednu vyplacena odměna ve výši 5000 Kč. Základem pro výpočet srážkové daně je 5450 Kč (5000 Kč Kč, tj. 9 % z 5000). Tím je daňová povinnost odborové organizace splněna (pokud se nejedná o tzv. hlavního zaměstnavatele). Z odměn nad 5000 Kč měsíčně má odborová organizace povinnost srazit a odvést zálo- hu na daň. Základem pro vý- počet zálohy na daň je odměna zvýšená o odvod na zdravotní pojištění ve výši 9 procent. Příklad: Funkcionáři byla v lednu vyplacena odměna ve výši 6000 Kč. Základem pro výpočet zálohy na daň je v tomto případě 6540 Kč (6000 Kč Kč, tj. 9 % z 6000), po zaokrouhlení 6600 Kč. Výše zálohy činí 15 procent ze základu daně. Příjemce odměny má povinnost podat daňové přiznání (pokud se nejedná o tzv. hlavního zaměstnavatele, kde má funkcionář prohlášení k dani). Tím je daňová povinnost odborové organizace splněna. Upozorňujeme, že odborová organizace má povinnost registrace a povinnost příslušné zdravotní pojišťovně odvést odvod na zdravotní pojištění v celkové výši 13,5 procenta z vyplacené odměny (tj. 9 procent, která hradí za zaměstnance zaměstnavatel, a 4,5 procenta, která hradí sám funkcionář, příjemce odměny). Právní oddělení ČMOS pracovníků školství Příspěvek nelze poskytnout: na příspěvkovou lázeňskou péči, kterou hradí zdravotní pojišťovna; na vzdělávací zájezdy a rekreace ( rekreace spojené s výukou, například jazyků apod.); na dětské rekreace, které v rámci výuky organizuje škola (výlety, zájezdy, ŠvP); na rekreace, které si zaměstnanec uhradí sám a na které dodatečně požádá o příspěvek z fondu; na dopravu, která není v ceně poukazu. Markéta VONDRÁČKOVÁ

5 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem? Už nevím, na koho bych se obrátil, a tak zkouším i váš týdeník. Možná má podobný problém i jiný ředitel. Jeden náš kolega, dlouholetý a oblíbený učitel, začal pít. Což o to, občas se napijeme asi všichni, jenže on už přišel podnapilý i do vyučování. Po pravdě, já ani ostatní kolegové jsme si toho nevšimli, ale upozornili mě žáci. Prý to nebylo poprvé. Hned jsem s učitelem promluvil, vyjasnili jsme si to velmi rozumně a pro mne to skončilo. Byl jsem přesvědčen, že i pro něj. Jenže asi po měsíci jsem si všiml jeho nejisté chůze a ke svému zděšení jsem zjistil, že s pitím nepřestal, i když to vehementně popírá. Co mohu dělat? Na jednu stranu bych mu chtěl pomoci, na druhou mám jako ředitel odpovědnost za žáky a celou školu. Naše škola je malá, jsme tu všichni spíš jako rodina. Nechci mu ublížit a zhoršit už tak složitou situaci, ve které se ocitl. Co byste mi poradili? Helmut HARZER, ředitel 1. ZŠ Ostrov: Podobný problém jsem ještě ve funkci ředitele neřešil. Pokud by podobná situace nastala, použil bych platnou legislativu hrubé porušení pracovní kázně a okamžitá výpověď z pracovního poměru, za předpokladu, že by byla konzumace alkoholu na pracovišti jednoznačně prokázána. Možná, že to vypadá příliš tvrdě, ale nechat situaci dojít tak daleko, až by se stala nějaká tragická událost, to bych rozhodně nedopustil. Kantor je sice také jenom člověk, navíc denně vystavený těžkému stresu, ale pokud si tuto práci vybral, byl si jistě vědom toho, že míra odpovědnosti za svěřené osoby je tu neobyčejně vysoká. A právě proto by disciplína měla být absolutní a selhání neomluvitelné, byť by důvody pro ně byly sebevíc pochopitelné. Pokud bych to měl shrnout lapidárně do jedné věty: Pro podobná selhání je u mne ve škole nulová tolerance. Jan MUSIL, ředitel ZŠ Jáchymov: S tímto problémem jsem se setkal jednou v případě učitelky, jednou v případě administrativní pracovnice. Oba problémy byly řešeny v souladu s dikcí zákoníku práce. V případě zjištění uvedeného problému má zaměstnavatel právo nařídit zaměstnanci dechovou zkoušku a okamžitě zabránit výkonu jeho pracovních činností. Prokázané použití alkoholických nápojů může být následně posuzováno jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem s možností okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Je ale na soudu, zda skutečnost tímto způsobem vyhodnotí. Po prvních letech své dlouhé praxe jsem našel vlastní řešení uvedeného problému bezprostředně po prvním nástupu do pozice ředitele před 21 lety jsem zavedl přísný zákaz konzumace alkoholu na pracovišti jak v době pracovní, Co na to právník? Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je péče o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů na pracovišti v souladu se zákoníkem práce, ostatními právními předpisy a s dobrými mravy. Jde také o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci i bezpečnosti a ochrany zdraví dalších osob, pokud je jeho zaměstnanci vykonávána činnost, která by život nebo zdraví těchto osob, případně cizí majetek, mohla poškodit. V případě, že zaměstnanec nerespektuje ustanovení 106 odst. 4 písm. c) a písm. e) zákoníku práce a pod vlivem alkoholu vstupuje na pracoviště zaměstnavatele, případně v pracovní době požívá alkoholické nápoje, a porušuje tak zvlášť hrubým způsobem povinnosti vyplývající pro něho z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, měl by být zaměstnavatelem bez zbytečného odkladu písemně vyzván, aby se takového jednání zdržel, případně se začal léčit. V krajním případě lze s takovým zaměstnancem ukončit pracovní poměr dle 52 písm. g) nebo 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Po ověření, zda zaměstnanec je či není v pracovní době pod vlivem alkoholu, lze využít především ustanovení 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce, podle kterého je zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance, pro tyto účely písemně určeného zaměstnavatelem, zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Upozorňujeme, že výsledek zjištění je důkazním prostředkem v případném soudním řízení o neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství Naše téma... tak v mimopracovní. Tato zásada byla zpočátku velmi diskutována, později se stala samozřejmou neměnnou normou. Tím se tento problém téměř eliminoval. Zdeněk DOLANSKÝ, ředitel ZŠ Koloděje: S tímto problémem jsem se na štěstí ve sboru nesetkal. Měl jsem ale škol- 5 níka, kterého jsem propustil, protože pil. Dokazování tohoto prohřešku bylo nepříjemné, protože nejprve si stěžovaly vychovatelky ze školní družiny, pak si toho všimli i rodiče dětí. Když jsem na to školníka upozornil, začal nadávat. Připravil jsem si alkotester, ale odmítl ho použít a hrozil mi fyzickým napadením. Na štěstí moje poměrně bytelná fyzická konstrukce jej od tohoto úmyslu odradila. V této situaci se rozhodl mi podepsat výpověď dohodou. Byl jsem ale již předtím rozhodnut použít paragraf o porušení pracovní kázně a dát okamžitou výpověď. Větším problémem by ale bylo takto vyhodit na hodinu učitele, těžko bych sháněl narychlo náhradu. Asi bych se snažil sehnat si novou sílu a teprve poté věc řešit. Stanislav KUTÁLEK, ředitel ZŠ Jirkov: Pokud by kolega pravidelně na pracovišti konzumoval alkohol, byl by to důvod k okamžitému ukončení pracovního poměru. A to nemilosrdně, protože toho si všímají žáci a vrhá to špatné světlo na školu. Pokud by se jednalo o ojedinělý akt, pak bych ho písemně upozornil na porušení pracovní kázně a příště by mohla následovat výpověď. Takto bych postupoval i u vynikajícího člena pedagogického sboru. sta Co na to lékař? Kolegové by se rozhodně měli snažit svému spolupracovníkovi pomoci, a to čím dříve, tím lépe. Vždy se lépe léčí alkoholismus v počátečním stadiu než plně rozvinutý. Musíte dotyčného přesvědčit, že musí s pitím přestat, a to nejlépe v okamžiku, kdy je přístupný rozhovoru na toto téma. Měl by zajít do AT poradny, kam se musí sám objednat, a musí tam přijít dobrovolně. K léčení ho nemůže nikdo nutit, pokud nejde o soudní rozhodnutí, kterému by se musel podvolit. Nejlépe je argumentovat tím, že může přijít o zaměstnání. Léčení probíhá podle stupně závislosti, a zejména podle příčiny alkoholismu. Může jít o sklon k pití nebo alkoholismus vyvolaný nějakou jinou poruchou či nemocí (například depresí nebo úzkostnou poruchou). Podle stupně alkoholismu se dá léčit ambulantně, nebo ústavně, pokud je třeba detoxikace organismu. Možností léčby je hodně. Dnes existuje celá řada léků, které buď potlačují chuť k pití, nebo navozují pocit zklidnění. Pokud se alkoholik léčit nechce a nepřiznává si problémy, které jeho pití doprovázejí, potom je třeba řešit s ním situaci podle zákoníku práce a dát mu pocítit plnou zodpovědnost za poškozování prestiže školy i za potíže způsobené jeho pitím ve vyučování. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že to není ojedinělý případ. Alkoholiků na pracovištích s vysokou zodpovědností léčíme u nás v poradně hodně. MUDr. Jan SIKORA, AT poradna Praha 5

6 6 Lidé, kteří ukončí školu a mají prázdniny, často nevědí, jak je to s platbou pojistného na sociální zabezpečení. ČSSZ k tomu uvádí, že vždy záleží na konkrétní situaci: Středoškolák ukončí studium a nastupuje do zaměstnání. Od nástupu do zaměstnání hradí pojistné zaměstnavatel. Firma ho platí za sebe a rovněž ho strhává z platu zaměstnance a odvádí ho příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud absolvent střední školy nastoupí do zaměstnání až po prázdninách, považují se tyto prázdniny za tzv. náhradní dobu pojištění. bude registrován na úřadu práce, dokud nenajde zaměstnání. Takový absolvent pojistné neplatí, protože mu nevzniká účast na nemocenském ani důchodovém pojištění. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je také náhradní dobou pojištění. odchází studovat na vysokou, vyšší odbornou školu či jiný typ školy. Školní prázdniny po skončení studia do nástupu na jinou školu se rovněž považují za náhradní dobu pojištění. Pojistné během prázdnin odchází studovat učiliště viz předchozí. odchází studovat do zahraničí viz předchozí. Vysokoškolák ukončí studium a nastupuje do zaměstnání. Do nástupu do zaměstnání není absolvent účasten ani důchodového, ani nemocenského pojištění. Náhradní dobou pojištění je však ještě kalendářní měsíc, v němž ukončil studium na vysoké škole, a rovněž kalendářní měsíc následující, pokud po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost, ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Od nástupu do zaměstnání si absolvent pojistné hradí a spolu s ním i firma, jako u ostatních zaměstnanců. bude registrován na úřadu práce, dokud nenajde zaměstnání. Pojistné se neplatí, protože nevzniká účast na nemocenském ani důchodovém pojištění. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je také náhradní dobou pojištění. odchází studovat na další vysokou školu. Účast na nemocenském pojištění takovému absolventovi vysoké školy sice vzniká, ale pojistné nehradí nikdo. Jak je uvedeno výše: doba studia se považuje za náhradní dobu pojištění, ale po 18. roce věku se pro účely důchodového pojištění započítává pouze šest let studia. Pokud někdo studuje déle, může si hradit dobrovolné důchodové pojištění. To je v letošním roce 2800 Kč měsíčně. odchází studovat na vyšší odbornou školu či jiný typ školy nebo učiliště, popřípadě do zahraničí viz předchozí. Náhradní doba pojištění je zjednodušeně řečeno období života, kdy například lidé studují, vychovávají děti, jsou nezaměstnaní či nemocní. I když se za tyto doby neodvádí žádné pojistné, přesto se započítávají do potřebných let pojištění pro důchod, a to v případě, že doba pojištění trvala alespoň jeden rok a že byla získána na území České republiky (pozn.: tato podmínka nemusí být splněna, jde-li o péči o dítě do 4 let věku). Pro výši důchodu se nezapočítává náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku a po vzniku nároku na důchod. Náhradních dob je devět. V celém rozsahu se pro výši důchodu započítává výkon vojenské služby, péče o dítě do 4 let věku a doba osobní péče o bezmocnou osobu. Tato doba se započítává jen do 31. prosince 2006 (od roku 2007 se jedná o péči o osobu, která je závislá na péči jiné osoby). Zbývajících šest typů dob se pro nárok na důchod rovněž započítává plně, ale pro výši procentní výměry důchodu se započítávají pouze v rozsahu 80 procent. Česká správa sociálního pojištění Kolektivní smlouva Jakým způsobem je po rozhodnutí Ústavního soudu upraveno v zákoníku práce uzavírání kolektivních smluv u zaměstnavatelů, kde působí více odborových organizací? Postup při uzavírání kolektivních smluv v takovém přívření kolektivní smlouvy se všezací, jedná zaměstnavatel o uzapadě upravuje 24 odst. 2 zákoníku práce. Toto ustanovení odborové organizace vystupumi odborovými organizacemi; bylo změněno nálezem Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 pro všechny zaměstnance spojí a jednají s právními důsledky (Pl. ÚS 82/06) publikovaným ve lečně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a za- Sbírce zákonů České republiky pod č. 116/2008 Sb., částka 37, městnavatelem jinak. rozeslána 14. dubna 2008 (tímto Kolektivní smlouvu bude dnem vstoupil nález ÚS v účinnost). Změna v ustanovení 24 v případě, že s tím budou sou- možné platně uzavřít pouze odst. 2 zákoníku práce spočívá ve zrušení druhé věty, která nizace působící u zaměstnavahlasit všechny odborové orga- zněla: Jestliže se odborové organizace neshodnou na postuhoda o jiném postupu uzavřená tele. Další možností je tzv. dopu podle věty první, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolek- a zaměstnavatelem, například mezi odborovými organizacemi tivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými ny zaměstnance uzavře pouze že kolektivní smlouvu za všech- organizacemi, které mají největší počet členů u zaměstnavatecí, popřípadě že každá odboro- některá z odborových organizale. Nově tedy ustanovení 24 vá organizace bude se zaměstnavatelem uzavírat vlastní ko- odst. 2 zákoníku práce zní: (2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organi- Vít lektivní smlouvu. BERKA FOTO: Petr MERTA Převedení na jinou práci Jak máme postupovat při převedení zaměstnankyně na jinou práci, ale jen na omezenou dobu? Podle 40 odst. 2 zákoníku náleží plat odpovídající novému práce je zaměstnanec povinen konat práce jiného drunou druhu práce platové zařa- druhu práce. Změní-li se změhu nebo v jiném místě jen v případech uvedených v 41 záko- uvedených v platovém výměru. zení, jde o změnu skutečností níku práce. V ostatních případech se musí zaměstnavatel se tuto změnu zaměstnanci písem- Zaměstnavatel je pak povinen zaměstnancem na změně obsahu pracovního poměru dohodvodů, a to nejpozději v den, kdy ně oznámit včetně uvedení důnout, protože obsah pracovního poměru je možné měnit na platového výměru) 136 změna nabývá účinnosti (změ- jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na být sjednána na dobu neurči- zákoníku práce. Změna může jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést pínavatel může zaměstnanci vytou i na dobu určitou. Zaměstsemně ( 40 odst. 1 zákoníku dat pracovní náplň. práce). Při změně druhu práce Zdeňka KRÁMSKÁ

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Projekt Jedeme do Afriky nás všechny přenesl na černý kontinent Multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální výchova, výchova k myšlení v globálních souvislostech a sociální výchova, k nim přidáme znalosti o Africe a vše vložíme do velkého kotle. Okořeníme kompetencemi k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, pracovními a dalšími dle vlastní chuti. Zamícháme, zpracujeme. A výsledek? Projekt Jedeme do Afriky. Projektové vyučování probíhalo průběžně po celý měsíc v rámci výuky různých předmětů zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy, exkurzí například do ZOO Praha, a také ve škole v přírodě. Výsledky své práce žáci prezentovali ostatním spolužákům a učitelům na společném setkání Jedeme do Afriky. A na začátku toho dne na nás opravdu dýchla Afrika. Les Grands Tam Tam D Afrique Trojice barevně oblečených Afričanů rozproudila všem krev v africkém rytmu. Pan Frederico Kissadi vyprávěl zajímavým způsobem o své vlasti Kongu. Své vyprávění odlehčil i humorem a nenásilným vtažením dětí do hovoru. Všichni velmi ocenili nejen jeho vyprávění, ale i jazykové znalosti hovořil plynně česky, anglicky a francouzsky. A pak už se rozezněly africké bubny. Hudba tak sugestivní a vábivá, že vylákala od hrnců i kuchařky ze školní kuchyně. Do rytmu se rozvlnila černá těla Afričanů. Těm se ale rychle podařilo prolomit ostych dětí a za chvilku se vlnili nejen děvčata, ale i kluci. Zahanbit se nenechali ani jejich učitelé. Jedeme do Afriky Hra byla inspirována karetní hrou Mamma Mia. Žáci si zahráli na fotografy, kteří se zúčastnili konkurzu o výhodnou smlouvu s muzeem, jež pořádalo výstavu fotografií věnovanou Africe. Cílem fotografů bylo splnit co nejvíce ucelených objednávek, které se týkaly přírodních podmínek Afriky, měst, zvířat atd. Fotografové vyhledávali objekty na internetu, v encyklopediích, v cestopisných publikacích. Pořizovali nejen snímky, ale i komentáře. Pyramidy nebo Sahel? Nedílnou součástí práce žáků byly také referáty. K prezentaci byly vybrány jen ty nejlepší. Nejen po stránce obsahové, ale i formou zpracování a přednesem. K nim bezesporu patřil referát o památkách severní Afriky, tedy hlavně o pyramidách. Egyptské pyramidy, jeden z divů světa, jsou natolik známé, že by člověk řekl, že se asi trošku budeme nudit. Ale výborný moderátor dokázal zaujmout všechny posluchače a získal si zasloužený potlesk. Naopak, co je Sahel, věděl jen málokdo z nás. Sahel znamená arabsky břeh a na Sahaře v moři písku a kamení představuje zeleň, život. Oblast Sahelu pro mnohé z nás byla sbírkou nových zajímavých informací. Všechny posluchače mrazilo při přednesu referátu o dětských vojácích v armádě božího odporu v Ugandě. O nesmyslném vraždění, znásilňování a teroru. Referát končil výzvou: Nezavírejte oči, zajímejte se o Afriku, pomozte! Hudba a tance v Africe Afrika je bohatou studnicí různých stylů hudby a tanců, které se nám pokusila přiblížit jedna skupina dětí. Dívky prezentaci doprovodily i ukázkami oblečení tanečnic. Jiná skupina velmi zajímavým způsobem zpracovala africké hudební nástroje. Každý určitě našel nějaký, který neznal. Víte například, co je Kora nebo Djembe? Kora je 21strunný nástroj vyrobený z tykve a potažený kravskou kůží. Hraje se na něj především v Mali, Senegalu nebo Gambii. Djembe je dřevěný buben ručně dlabaný do tvaru poháru a pochází od kmene Malinků z Mali. My jsme si mohli poslechnout, jak tyto nástroje zní. 7 Africké kmeny Afrických kmenů je nepřeberné množství, těch známých, jako jsou například Masajové nebo Tuaregové, až po ty, o kterých dodnes možná nic nevíme a které žijí skryté našim zrakům kdesi hluboko v rovníkové Africe. A právě na ty si zahráli naši žáci ve škole v přírodě. Každá z pěti skupin si vymyslela svůj název, jazyk, zvyky, potravu. Žáci také postavili své obydlí a nacvičili svůj kmenový tanec. Abychom ani my ostatní o nic nepřišli, vše nám zpracovali v powerpointu a natočili i video. I taková je Afrika Scénáristé z 9. C se rozhodli natočit videopořad o Africe. Afriku nám představili jako ráj úžasných turistických letovisek postavený do kontrastu s nejtíživějšími africkými problémy hladem, nemocemi, bídou. Reportéři se ptali na názory i svých spolužáků a učitelů. Vše zpracovali do zajímavého pořadu I taková je Afrika (www.zskomenda.cz), který uváděli již zkušení reportéři z 9. C. Součástí snímku byla výzva k pomoci Africe. Zde je několik adres, na které se můžete podívat, kdybyste chtěli adoptovat nebo ještě nějak jinak pomoci: Jiřina HEREINOVÁ Kontakt: ZŠ Komenského Kralupy nad Vltavou Tel.: Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Cestovní náhrady Zaměstnanec vykonává mimořádné práce v sobotu mimo rozvrh své pracovní doby. Jeho bydliště je mimo obec výkonu práce. Bude mít zaměstnanec nárok na cestovní náhrady? V ustanovení 152 písm. c) zákoníku práce se uvádí, že cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí výdaje vzniklé zaměstnanci při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Podle 156 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen za podmínek stanovených v této hlavě poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě náhradu jízdních výdajů, výdajů za ubytování, jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, zvýšených stravovacích výdajů a nutných vedlejších výdajů. Z výše uvedených ustanovení zákoníku práce tedy vyplývá, že zaměstnanec má v tomto případě právo na náhradu jízdních výdajů, zvýšených stravovacích výdajů a případně nutných vedlejších výdajů. Pro úplnost lze uvést, že pokud by v souvislosti s mimořádným výkonem práce byl nucen využít ubytování, pak by byly hrazeny i výdaje za ubytování. Sponzorský dar Započítává se do výpočtu úplaty za předškolní vzdělávání sponzorský dar od rodičů nebo finanční prostředky, které vybereme od dětí na zájmový kroužek, ale které opět v celé výši vydáme lektorce? Problematiku úplaty za předškolní vzdělávání podle 123 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, upravuje 6 vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky 43/2006 Sb. Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání dle odst. 2 6 citované vyhlášky se stanoví jako 50 procent skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu se z uvedených nákladů odečítají náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Druhový výčet nákladů, které je nutné odečíst, je stanoven ve třetí větě odst. 2 6 vyhlášky a je totožný s výčtem uvedeným v 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Do nákladů na dítě pro účely výpočtu nejvyšší možné úplaty za předškolní vzdělání nelze podle 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, zahrnout výdaje jiných subjektů než pouze právnické osoby vykonávající činnost příslušné mateřské školy. Výše úplaty musí být odvozena z nákladů, které nese subjekt vzdělávání, a proto do nákladů podle 6 odst. 2 nepatří neinvestiční náklady zřizovatele vynaložené na majetek, který je příspěvkové organizaci vykonávající činnost mateřské školy svěřen do správy podle 27 odst. 2 pím. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Nepatří sem rovněž prostředky na provozní náklady, například energie v budově školy, hrazené zřizovatelem. Dále do uvedených nákladů podle 6 odst. 2 nelze zahrnout náklady právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy připadající na poskytování školských služeb nebo jiného než předškolního vzdělávání touto právnickou osobou, například náklady na poskytování školního stravování. Do nákladů podle 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, spadají veškeré náklady právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy připadající na předškolní vzdělávání dítěte s výjimkou nákladů hrazených ze státního rozpočtu uvedených v 56 odst. 2. Do nákladů, z nichž se stanovuje nejvyšší možná úplata, spadají tedy i náklady hrazené z tzv. jiných zdrojů podle 180 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., například finanční dary právnické osobě vykonávající činnost školy, příjmy z úplat za předškolní vzdělávání apod. V této souvislosti upozorňujeme, že vyhláška č. 14/2005 Sb., v platném znění, nepřipouští, aby ředitel mateřské školy z objemu nákladů, z něhož se procentním podílem určuje nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, vyňal náklady, u kterých mu to neukládá 6 odst. 2 vyhlášky. Pro podrobnější výklad této otázky doporučujeme vaší pozornosti Právní výklady MŠMT č. 2/2006 čj / ze dne 31. května Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA PENCE E Evaluace Evaluace je cizí slovo a znamená hodnocení. Hodnocení je ale na rozdíl od evaluace primitivní, proto dnes už nikdo nehodnotí, nýbrž každý evaluuje. Kdo evaluuje vytrvale, jednou úplně všechno zevaluuje. Nezevaluuje-li to Julie, zevaluuji to já! Evaluaci dělíme na externí (když nás sjede Česká školní inspekce za to, že žáci málo vyjadřují své názory a v třídnici dvakrát chybělo datum) a interní, tzv. autoevaluaci (když žákům rozdáme dotazník s otázkami, koho mají ve škole nejradši a proč je to právě paní ředitelka). Kdo chce vzít autoevaluaci pěkně od podlahy, začne ovšem SWOT analýzou. Ta své jméno dostlala podle čtyř oblastí, které jsou při ní identifikovány: S jako Strengths (silné stránky neboli VÝhody), W jako Weaknesses (slabé stránky neboli Rizika), O jako Opportunities (příležitosti neboli Naděje) a T jako Threats (hrozby neboli Ohrožení). Otrocky přejata by tedy česká zkratka pro tuto analýzu zněla VÝRNO. V optimistickém klimatu našich škol je ovšem zcela na místě řadit naději jako poslední, neboť ta také, jak známo, poslední umírá. Základem kvalitní interní evaluace je tedy v našich podmínkách VÝRON. Vyronit nějakou tu autoevaluační zprávu přitom není zdaleka takový problém, jako následné rozhodnutí o tom, jak s ní ve finále naložit. Výsledky interní evaluace bývají totiž často podkladem pro evaluaci vnější a výsledky vnější evaluace svádějí k vytváření žebříčku škol. A žebříčky jsou největším strašákem všech evaluátorů, protože by překvapivě mohly vést ke srovnávání, čímž by špatné školy byly oproti školám dobrým hrubě znevýhodněny. Výsledky evaluací jsou proto citlivým materiálem, se kterým si skoro nikdo neví rady. Na základě výsledků externí evaluace jsou přijímána opatření, například propouštěni ředitelé. Jindy ovšem ředitelé propouštěni nejsou, naopak je přijímáno více nových žáků, za nimiž jde více nových peněz. Tím pádem je možné lépe vybavit například specializované učebny, které ti navýšení žáci obratem zničí, protože jich je ve třídě moc. Ale to je dobře, protože velkou obsazeností tříd se šetří mzdové prostředky, jak to doporučil finanční a personální audit, který je dalším prostředkem interní evaluace školy. Petr KUKAL

9 Naši žáci patří mezi nejlepší Znáte je? Tajemství Panské zahrady PETR KUKAL 9 Letošního 28. října si připomeneme, že ten den před devadesáti lety oficiálně vzniklo Československo jako jeden z nástupnických států po rozpadu rakousko-uherské monarchie. Bylo by nanejvýš vhodné, abychom při té příležitosti vzpomněli i na prvního ministra školství, kterým byl v nově vzniklé republice sociální demokrat Gustav Habrman. Ministrem školství byl celkem ve třech vládách v letech , v letech byl ještě ve dvou vládách ministrem sociální péče. Do ministerské funkce nastoupil tento vyučený soustružník a řezbář, později redaktor a politik, ve svých 54 letech. Rozhodně nebyl odborníkem na školství, ale jeho působení ve funkci bylo nejen úspěšné, ale i obecně přínosné a učiteli po právu oceňované. Byl totiž natolik zralým mužem, zkušeným a schopným politikem, že Naše Základní škola Prameny je známá především tím, že ji navštěvují mladí hokejisté z Karviné a okolí. Ale její žáci sklízejí úspěchy i v jiných oblastech. Například žáci 4. a 5. ročníku pod vedením pana Práška vyhráli v soutěži,,hokejbal proti drogám okresní i krajské kolo a postoupili i do republikového klání v Praze. Tam skončili třetí. Také žáci ročníku pod vedením pana Bernatíka vyhráli okresní a krajské kolo a reprezentovali školu Prameny i naše město v Praze. Letos se stali mistry České republiky. Naši žáci ale byli i jedinými zástupci města na II. žákovské ekologické konferenci v Praze s projektem Smeťákovy toulky Karvinou (mapování černých skládek), úspěchy na vyšších úrovních sklízeli v soutěžích nebo náročných olympiádách z matematiky, přírodopisu, fyziky, informatiky aj. Co dodat závěrem? V anonymní anketě 91 procento žáků napsalo, že chodí do školy rádi. A o tom to je, souhlasíte? Pavla ZIEMBOVÁ ZŠ Prameny Karviná-Ráj Blahopřání míří do Kroměříže Vladislav Vacek, čerstvý absolvent Gymnázia Kroměříž, je dalším oceněným studentem naší školy. Laďa je výjimečný talent s širokým okruhem zájmů. Předměty, jako fyzika, chemie a matematika, jsou pro někoho strašákem, pro Laďu však ty nejoblíbenější. Svědčí o tom úspěchy po celou dobu osmiletého studia 4 x 1. místo v krajském kole chemické olympiády, dále je úspěšným řešitelem celostátního kola 2008 s postupem na výběrové soustředění, 2 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády, úspěšný řešitel celostátního kola. Svým vystupováním i úspěchy v soutěžích vždy vzorně reprezentoval naši školu. Dnes už je studentem VŠE v Praze. Byl oceněn mezi 16 nejlepšími ze všech středních škol Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem. Jana POLACHOVÁ Zájezd seniorů Oblastní rada odborového svazu pracovníků školství v Ústí nad Orlicí pořádá pravidelně pro své členy důchodce a bývalé pracovníky ve školství poznávací zájezdy. V loňském roce si účastníci zájezdu prohlédli galerie, výstavy a významné architektonické památky Vídně. Letos navštívili nejkrásnější města jihozápadní Moravy. Zvláště je zaujala Třebíč svou románsko gotickou bazilikou sv. Prokopa a židovská čtvrť. Při své cestě se podívali také do Jaroměřic nad Rokytnou na unikátní barokní zámecký areál. Prohlídkou půvabných Slavonic a renesanční Telče jejich zájezd vyvrcholil. Všichni účastníci byli s programem i organizací poznávacího výletu spokojeni. Poděkování patří i průvodci panu Josefu Slavíkovi a vedoucí zájezdu paní Olze Fišerové. Hana ŠTUSÁKOVÁ Devadesáté výročí republiky i v nové funkci dokázal uplatnit všechny své přednosti. A k nim patřila i schopnost obklopit se správnými lidmi. Ujal se tedy ministerské funkce jako funkce politické a řízením odborných školských záležitostí od samého počátku pověřil s mimořádnou citlivostí pro výběr člověka nejschopnějšího a nejpovolanějšího prof. Františka Drtinu. Jako ministr školství patřil k nemnohým, jejichž jméno ani po letech učitelé nezapomínali. Nová knížka Petra Kukala obsahuje deset příběhů pro děti. Kromě ústřední role zámecké zahrady propojuje jednotlivé epizody přítomnost dvou osob školáka Martina a tajemného fexta. Právě tato zvláštní postava pomáhá dětem řešit situace, se kterými se denně potýkají. Kniha z Karmelitánského nakladatelství zaujme nejen děti, ale může být i dobrou pomůckou pro učitelky 1. stupně ZŠ a vychovatelky školních družin při debatách o problémech dětí. Dokladem toho bylo i jednání učitelského sjezdu k desátému výročí republiky v roce Tehdy učitelé, když zaznělo mezi omlouvajícími se pozvanými Habrmanovo jméno, tak bylo jediným, které doprovodili velkým potleskem. Někomu se to může zdát jako drobnost. Ale pamatují si dnes učitelé, kdo byl před deseti lety ministrem školství? A zatleskali by mu? František MORKES

10 10 Kam po 1. stupni základní školy? Olomoucký a Zlínský kraj I po prázdninách pokračujeme v sérii článků, které se věnují možnosti vzdělávání žáků po absolvování prvního stupně, respektive sedmého ročníku základní školy. Tentokrát se zaměříme na oblast střední Moravy, tedy na Olomoucký a Zlínský kraj. Žáci mohou po absolvování prvního stupně základní školy, respektive po absolvování sedmého ročníku základní školy, při plnění povinné školní docházky pokračovat buď ve studiu na základní škole, nebo přejít do oborů střední školy, ve kterých je možné plnit povinnou školní docházku. To lze v oborech víceletých gymnázií. Třetí cestou, která je však určena úzkému okruhu zájemců, je studium v oborech konzervatoře. Nástup na druhý stupeň základní školy patří ke zcela převládajícímu typu plnění povinné školní docházky v dané věkové skupině. Menší část žáků a jejich rodičů upřednostňuje plnění školní docházky v oborech středních škol, a to zejména v oborech víceletých gymnázií. Jen malý počet žáků v této věkové skupině se vzdělává v oborech konzervatoří. Víceletá gymnázia V počtu žáků přestupujících do oborů středních škol ve věku povinné školní docházky patří Olomouckému kraji páté místo, kdy do oborů středních škol přestoupilo přes osm set žáků ve věku povinné školní docházky. Zlínskému kraji s více než pěti sty přestupujícími žáky patří desáté místo v žebříčku krajů. Před Olomouckým krajem se ocitly kraje Praha, Jihomoravský, Moravskoslezský a Středočeský, přičemž v těchto krajích překročil počet žáků přestupujících po ukončení pátého, respektive sedmého ročníku do oborů středních škol tisícovou hranici. Před Zlínským krajem se umístily ještě kraje Olomoucký, Jihočeský, Ústecký, Plzeňský a Královéhradecký kraj. V roce 2007/2008 bylo v Olomouckém kraji do osmiletých oborů gymnázií nově přijato 646 žáků a do šestiletých oborů bylo nově přijato 199 žáků. Na taneční konzervatoře nebyl do osmiletého vzdělávání přijat žádný žák. Ve Zlínském kraji bylo v roce 2007/2008 nově přijato do osmiletých oborů gymnázium 457 žáků a do šestiletých oborů gymnázium 104 žáků. Na taneční konzervatoře nebyl do osmiletého vzdělávání přijat žádný žák Pohled podle pohlaví Genderové rozložení nově přijatých žáků je v jednotlivých krajích následující. V Olomouckém kraji z nově přijatých žáků do 1. ročníku osmiletých oborů gymnázií činil podíl dívek 57,1 procenta, což je o 2 procentní body více, než kolik činí celorepublikový průměr. U šestiletých oborů gymnázií byl jejich podíl nižší, kdy z nově přijatých žáků bylo dívek 54,8 procenta. To je takřka o 4 procentní body méně, než je celorepublikový průměr. Jak je z uvedených údajů patrné, v Olomouckém kraji je poměr mezi dívkami a chlapci přijatými do oborů víceletých gymnázií mírně nakloněn ve prospěch dívek. Ve Zlínském kraji byl podíl dívek z nově přijatých do 1. ročníku jak osmiletých, tak šestiletých oborů vyšší než v Olomouckém kraji. Do osmiletých oborů gymnázií bylo nově přijato 58 procent, což je o téměř 3 procentní body více, než je republikový průměr. V šestiletých oborech gymnázií je jejich zastoupení ještě vyšší, kdy jejich podíl představuje 62,5 procent. To je takřka o 4 procentní body více, než je celorepublikový průměr. Jak vidíme, ve Zlínském kraji je podíl dívek přijatých jak do osmiletých, tak do šestiletých oborů gymnázia vyšší než podíl chlapců a současně i převyšuje celorepublikový průměr. Úspěšnost V Olomouckém kraji se v roce 2007/2008 do osmiletých oborů gymnázií přihlásilo 1000 žáků, přičemž bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení 636 žáků. Úspěšnost při přijímacím řízení tedy činila 63,6 procenta. Do šestiletých oborů gymnázií se přihlásilo 319 žáků, přijato v prvním kole bylo 203 žáků, což Úspěšnost přihlášených v prvním kole přijímacího řízení do víceletých oborů gymnázií v roce 2007/2008 v Olomouckém a Zlínském kraji Olomoucký kraj Zlínský kraj Celorepubliký průměr znamená, že úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení byla taktéž 63,6 procenta. Ve Zlínském kraji se v roce 2007/2008 přihlásilo do osmiletých oborů gymnázií 679 žáků, přijato v 1. kole přijímacího řízení bylo 456 žáků. To znamená, že úspěšnost v přijímacím řízení prvního kola činila 67,4 procenta. Do šestiletých oborů gymnázií se přihlásilo 267 žáků, přijato v prvním kole bylo 157 žáků, což představuje úspěšnost 58,8 procenta. Do osmiletých oborů gymnázií byla vyšší úspěšnost v 1. kole přijímacího řízení ve Zlínském kraji. Naopak do šestiletých oborů gymnázia byla vyšší úspěšnost přijetí v Olomouckém kraji. Pavlína ŠŤASTNOVÁ

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11!!!!!! POZOR NOVINKA! Objednejte si aktuální výklad novely zákoníku práce! Dne 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost technická novela zákoníku práce, obsahující přes 120 novelizačních bodů. Zhruba 20 z nich představuje pro praxi významné věcné změny. Výklad těchto změn, včetně nálezu Ústavního soudu, obsahuje současný aktuální dodatek k publikaci Nový zákoník práce, který Sondy vydaly koncem roku Knížku i nyní připravila JUDr. Marcela Kubínková s kolektivem renomovaných právníků ČMKOS. Cena 178 Kč, formát A5, brož. Pro předplatitele 10% sleva. Objednávejte na adrese: SONDY, s.r.o., nám. W. Churchilla 2, Praha 3, tel.: , fax: , září 2008, 9:30 16h Praha, Masarykova kolej Témata workshopů: Přihlášku unajdete na webových stránkách ggpcz gp.c Účast na konferenci je zdarma. PILOT G/GP Zúčastněte se národní konference projektu Pilot G/GP Kaleidoskop zkušeností - ŠVP na gymnáziích evaluace školy hodnocení klíčových kompetencí integrované předměty v ŠVP implemenentace ŠVP v projektech ESF profilace žáků v ŠVP kurzy a projekty v ŠVP formy spolupráce a vzájemného vzdělávání učitelů přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax rosana_inz_skolstvi_90x125.indd :30:23 Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 920 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E TÝDENÍK Číslo září 2008

12 SVĚTLO DĚLÁ ŠKOLU Philips SmartForm TSB460 4*TL5 24W/830 se špičkovou mikrooptikou a samozřejmě elektronickým příslušenstvím, které zajišťuje okamžité rozsvícení bez blikání a je velmi energeticky úsporné. K těmto svítidlům lze připojit řízení osvětlení s detekcí pohybu (ActiLume) a regulací dle denního světla (ActiLume/ Luxsense), čímž se sníží celkové náklady na vlastnictví. Díky tomuto volitelnému příslušenství, které snižuje jak spotřebu energie W/m 2 jsou velmi nízké tak i objem CO 2, se svítidla SmartForm řadí k produktům Green Flagship, produktům šetrným k životnímu prostředí. Použité světlené zdroje Philips A nejen školu. I střediska ř volného času, v jejichž jich prostorách rách děti tráví i několik hodin týdně, musí vyhovovat hygienickým požadavkům na osvětlení. Tyto požadavky jsou dány Vyhláškou Mzd. 410/2005 a ČSN EN , které určují jednotlivé parametry z hlediska intenzity osvětlení, indexu oslnění, použitých světelných zdrojů atd. Ve školách a školských zařízeních se velmi často setkáváme s velmi starým světleným systémem, který je vysoce energeticky náročný a naprosto nesplňuje hygienické požadavky na osvětlení. To může způsobovat u dětí i učitelů únavu očí, nesoustředěnost, bolest hlavy. Investice do nového o osvětlení sice není zanedbatelná, ale úspory, kterých díky tomu dosáhnete, jsou velmi významné, a co je nejdůležitější, děti i učitelé se v takto osvětlených třídách budou cítit mnohem lépe. Společnost Philips byla koncem minulého roku oslovena s žádostí o spolupráci na projektu rekonstrukce Střediska volného času Korunka, v Ostravě Mariánských Horách. Na základě technické dokumentace jsme připravili projekt na nové osvětlení společenského sálu. Původní již naprosto nevyhovující systém osvětlení byl nahrazen moderními a vysoce efektivními svítidly MASTER TL5 HO se zvýšeným světelným výstupem a životností hodin jsou díky své spolehlivosti po celou dobu životnosti ideálním produktem pro použití v jakémkoli svítidle. Intenzita osvětlení v sále je naprojektována na 500 Lx, jsou použity světelné zdroje s barevným podáním Ra 80 a barvou světla K. Potřebujete i vy vylepšit osvětlení vaší školy, mateřinky, nebo centra pro volný čas? Obraťte se na nás, rádi vám se vším poradíme, zdarma připravíme technický projekt, spočítáme úspory, kterých dosáhnete přechodem na nové, efektivnější osvětlení. Kontaktujte nás: Mgr. Olga Vomáčková Tel: Philips Česká Republika, s.r.o. Mob: Šafránkova 1, Praha 5

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května TÝDENÍK V tomto čísle najdete: školství Františkem DOBŠÍKEM. Jak dlouho se novela připravovala? Téměř čtyři roky. Byla připravována už za exministra Ondřeje Lišky. Ministryně Miroslava Kopicová to nějakým

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.4 www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více