Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536"

Transkript

1 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4

2 Dne 27. listopadu 2013 proběhla na naší škole veřejná prezentace žákovského parlamentu, při které došlo k slavnostnímu vyhlášení Konzultačního centra na podporu žákovských parlamentů. Za účasti učitelů a žáků některých škol z našeho regionu se představili zástupci parlamentu z druhých až devátých tříd. Naši parlamenťáci hostům popsali začátky fungování parlamentu Safari a předvedli ukázku zasedání. Následovaly dotazy a diskuze k projektu. Na akci promluvil i zástupce Centra pro demokratické učení pan Jan Froněk, který zároveň školám nabídl pilotní materiály CEDU. Pro zájemce z řad hostů následovala prohlídka zasedací místnosti parlamentu a zajímavých míst naší školy. Koordinátoři projektu Mgr. Soňa Knapová a Mgr. Ludmila Kuželová Naši parlamenťáci v Senátu ČR V pondělí 25. listopadu 2013 jsme přijely do Prahy a metrem jsme se dopravili do Gemini. Tam na nás čekali další parlamenťáci z dvaceti žákovských parlamentů z celé republiky. Společně jsme se vydali do Senátu ČR. Po registraci v Senátu jsme opatřili naše tablo přiděleným číslem a vystavili ho. Potom jsme se usadili do lavic našich senátorek Dagmar Zvěřinové a Hany Doupovcové. Uvítal nás Filip Hotový, který byl i moderátorem celé akce. Představil nám i přítomné senátory p. Jiřího Oberfalzera a p. Jana Žaloudíka, Po jejich proslovu následovaly naše prezentace. Byli jsme v pořadí třetí. Měli jsme trému, jak to všechno dopadne. Nakonec jsme vše zvládli Stránka 2

3 výborně a dokonce jsme dostali i pochvalu za jiný přístup k prezentaci než měli ostatní. Po prezentacích byla přestávka s občerstvením a zároveň i hlasováním o nejhezčí tablo, o nejlépe zpracované tablo, o nejlepší projekt a zvláštní cena CEDU. Po přestávce následovala diskuze se Senátory. Nás zajímalo, zda oba senátoři zažili na základní škole nějakou třídní samosprávu nebo parlament. Další dotazy se týkaly jejich práce a života. Po diskuzi byla vyhlášena nejlepší tabla a každá škola dostala dárky z CEDU. Po opuštění senátu jsme byli všichni pozváni na slavnostní oběd do Malostranské Besedy. Oběd byl moc dobrý. Po obědě jsme se rozloučili s ostatními a vydali se na zpáteční cestu do Trutnova. Anežka Stolínová a Lucie Ondráčková Příběhy bezpráví na ZŠ Mládežnická V listopadu 2013 se uskutečnil již devátý ročník projektu Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách. Akci zaštiťuje sdružení Člověk v tísni v rámci velkého celostátního projektu Jeden svět na školách. Celý měsíc se na stovkách škol v republice konaly filmové projekce a besedy s pamětníky. Stránka 3

4 Do této akce se opět zapojila i naše škola. Vzhledem k závažnosti tématu je projekt určen žákům devátých tříd. Těm byla nejdříve přiblížena historie padesátých let a poté zhlédli film o osudech hokejového reprezentačního týmu, kterému se podařilo opakovaně zvítězit na mistrovství světa. Jeho členové proto museli zmizet národu z očí. Komunisté je nechali uvěznit a odsoudit k několikaletému věznění v uranových dolech v Jáchymově. Následovala beseda s očitými svědky a zároveň s oběťmi této doby jsme na naší škole uvítali paní H. Truncovou, která se ihned po komunistickém převratu zapojila do odboje.. Pomáhala lidem při přechodu přes hranice a podílela se na rozšiřování protirežimních letáků. Na počátku 50. let byla zatčena a během devíti let prošla osmi vězeními. Dalším hostem byla paní M. Ryšavá, dcera politického vězně Josefa Vaníčka, který byl v roce 1951 odsouzen za velezradu, vyzvědačství a teror na dvacet dva let odnětí svobody, propadnutí majetku a ztrátě občanských práv. Kladem této besedy je to, že zde nejde jen o pasivní přijímání informací, ale pomocí besedy a následné diskuze přimět žáky o této době přemýšlet. Za vyučující ČvS a dějepisu Stanislava Tichá Podzimní kouzla To byl název projektového dne 1. tříd. A jak jsme kouzlili? Počítali příklady z listů stromů listnatých, porovnávali stromy jehličnaté, přiřazovali k nim podzimní plody, četli a vybarvovali písmenka z dráčků, hledali symboly ročního období. Výstupem byl kouzelný strom zahalen do barev podzimu a obklopen létajícími dráčky. Je vidět, že naši malí se již ve škole rozkoukali a umí udělat velké věci. Učitelky 1. tříd Stránka 4

5 Kde číhá riziko V pátek se žáci obou devátých tříd naší školy zúčastnili projektu OA v Trutnově na pomoc finančnímu vzdělávání žáků základních škol v našem regionu. V tématu Kde číhá riziko se žáci od studentek druhého ročníku pod vedením Ing. Michaely Slámové např. dozvěděli, jak předcházet riziku při placení kartou, jaká rizika jsou spojena s půjčkami a úvěry, proč je dobré uzavřít cestovní pojištění při zájezdu do zahraničí apod. Zajímavá přednáška byla doplněna krátkými scénkami. Téma Bankovnictví aneb rychlým letem peněžním světem prezentovali studenti druhých ročníků za asistence Ing. P. Vika formou přednášky. V průběhu prezentace žáci vyplňovali pracovní listy a na závěr vědomostní test z oblasti finanční gramotnosti. Z 9. A byli nejlepšími řešiteli závěrečného testu Lucie Ondráčková, Martin Madaj a Ivo Bauer. Lucie Ondráčková, Jan Báchor, Markéta Teichmanová a Aneta Selingerová byli studenty OA odměněni pěkným dárkem. Za přípravu a provedení tohoto programu patří studentům i vyučujícím Obchodní akademie v Trutnově velký dík. S. Šubrová a Mgr. B. Klomínský Stránka 5

6 Soutěže MF náboj matematicko fyzikální soutěž pro ZŠ Soutěž pro čtyřčlenné týmy základoškoláků (či odpovídajících ročníků gymnázií) v počítání příkladů z matematiky a fyziky. Tým, který vyřeší nejvíce příkladů za dvě hodiny, vyhrává. Probíhá jak Česku, tak i na Slovensku. Soutěž je organizována současně na více místech po republice, aby umožnila účast většího množství týmů. Vyhodnocuje se lokálně, ale týmy mají srovnání jak národní, tak mezinárodní. Žáci naší školy se této soutěže účastnili v budově E Univerzity Hradec Králové v pátek Tým VOLTÍCI (Martina Turková 9.A, Jan Krása 9.A, Ivo Bauer 9.A a Karel Dupenopulos 9.B) se umístil na pěkném 4. místě. Tým KEVINOVÉ (Markéta. Teichmanová 9.B, Michal Hnyk 9.B, Jakub Klazar 9.B a Pavel Kube 9.B) se umístil na 8. místě. Všem k úspěchu blahopřejeme. Na závěr pár postřehů soutěžících: Budova, ve které probíhala soutěž, byla velká a prostorná, trochu mi připomínala nemocnici. Dostali jsme k řešení 55 úloh. Byla to opravdová výzva, úlohy byly celkem náročné. Celá soutěž byla velice dobře organizovaná, jen úlohy byly trochu těžké. Ze soutěže jsem měl dobrý pocit, jenom mě překvapilo, že z přemýšlení opravdu bolí hlava. Náš tým byl spokojen, i když nás opravdu bolela hlava. Mgr. Soňa Knapová Stránka 6

7 "Křížem, krážem přírodními vědami" Tato soutěž je určena všem žákům školy. Bude probíhat od 1. října 2013 do 30. dubna 2014 v přírodovědných předmětech (Ma. Fy, Př, Ze a Ch). Každý měsíc budou na nástěnkách jednotlivých předmětu vyvěšeny úkoly pro daný předmět, které je nutno splnit do posledního dne v daném měsíci. Odměnou je účastníkům jednička v daném předmětu. Celkové vyhodnocení soutěže, udělení diplomů a cen bude provedeno v květnu. Vyhodnotíme nejlepší řešitele jednotlivých předmětů v každém ročníku a titul Přírodovědný expert dostanou žáci, kteří splní nejvíce úkolů ve všech předmětech. Soutěže se mohou účastnit ve všech předmětech žáci šestých až devátých tříd. Úlohy jsou sestaveny tak, aby je mohli řešit všichni. Úkoly za měsíc říjen splnilo celkem 12 žáků. Z matematiky A.Selingerová 9.B, František Machoň 7.B, Jakub Klazar 9.B, Elena Taslarová 9.A, Martin Madaj 9.A a Lukáš Dostál. Z fyziky to byli A. Selingerová 9.B, Elena Taslarová 9.A, Lucie Ondráčková 9.A a Lukáš Dostál 9.A, který odevzdal splněný úkol až po termínu. Ze zeměpisu A.Selingerová 9.B a Elena Taslarová 9.A. Z chemie A.Selingerová 9.B, Vojtěch Lotz 8.B a z přírodopisu A.Selingerová 9.B. Vyučující přírodovědných předmětů Na obrázku je část úkolu z matematiky (pravidelné dvanáctistěny) Stránka 7

8 DRUHÉ MÍSTO V KRAJI Družstvo mladších žákyň se po okrskovém a okresním kole ve florbalu probojovalo až do krajského finále. Ve středu 26. listopadu 2013 se utkalo šest nejlepších okresních výběrů škol ve Dvoře Králové nad Labem. V prvních dvou zápasech s domácí ZŠ Strž a ZŠ Dobřichov působily holky trochu nejistě a jen těsné výsledky 2:1 a 1:0 slibovaly velký boj. Lepší skóre svítilo na výsledkové tabuli v zápase se ZŠ Náchod Plhov - 6:0. Pak přišel rozhodující duel se ZŠ Černilov a tam se postup do republikového finále definitivně rozplynul po těsné a nešťastné prohře 0:1. Hráčky byly moc zklamané, v šatně by bylo slyšet spadnout špendlík, ale bylo třeba sebrat všechny síly do boje o stříbro se ZŠ a MŠ Nová Paka. Stav 2:0 ukolébal naše borkyně natolik, že se soupeři podařilo vyrovnat. Na výsledku se už do konce zápasu nic nezměnilo, ale lepší skóre našeho týmu zajistilo celkové druhé místo. Velká gratulace patří těmto florbalistkám: Nela Mihatschová, Monika Macháčková, Bára Šamalová, Káťa Borůvková, Verča Vacková, Natka Válková, Nikola Kuldová, Martina Doležalová, Zuzka Stránka 8 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Sport Vojtěchová, Verča Kynčlová, Sára Podstatová, Kristýna Krieglerová a Lenka Stoklasová. Je to zatím nejlepší umístění této kategorie ve florbalu. Pokud to půjde takhle dál, tak po loňském třetím místě v kraji by to mohlo být? Věra Menzelová

9 Akce připravované na prosinec I v letošním roce navštíví naši školu Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem. Mikulášské nadílky jsou připraveny pro děti v MK Želvička, pro členy zájmového kroužku Včeličky a se Mikuláš vypraví na první stupeň ZŠ k dětem z tříd. 4. a proběhne proškolení dobrovolných vedoucích kroužků KZČ v oblasti BOZP. V plném tréninku jsou dívky z rokenrolových formací ReBels teamu, které se zúčastní závodů Vlaštovka v Praze. Na poslední měsíc roku jsou připraveny i tři střelecké soutěže, kterých se zúčastní členové našeho střeleckého kroužku. Dva závody je čekají v Trutnově je to 2. kolo Vrchlabsko- Trutnovské střelecké ligy a v Liberci 3. kolo Liberecké ligy střelců. Třetí prosincovou soutěží je 2. kolo krajské ligy střelců Královéhradeckého kraje, které proběhne v Týništi nad Orlicí bude provedeno vyhodnocení výtvarné soutěže Vánoce přicházejí. Pro autory nejlepších prací budou připraveny drobné odměny a diplom. Stejně jako v minulých letech jsme i letos připravili na pro děti výlet do Vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Prohlídka bude spojena se zdobením vánočního stromku. Další informace naleznete na jiném místě Zpravodaje. V prosinci se uskuteční i naše tradiční Vánoční turnaje v halové kopané pořádané v tělocvičně ZŠ Mládežnická budou mít svůj turnaj děti z tříd a čeká fotbalové klání družstva ze tříd celého Trutnovska. Pro žáky tříd opět uspořádají učitelé TV soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka oslaví všichni členové ReBels teamu konec roku 2013 v kinosále ZŠ Mládežnická tradičním Vánočním večírkem, kde vystoupí pro své rodiče a přátelé s ukázkami zumby, hip-hopu i akrobatického rokenrolu. Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Sběr starého papíru v prosinci sběrový den NEPROBĚHNE. Sběr budeme opět vybírat až v roce Konkrétně ve středu Stránka 9 Informace KZČ Eldorádo

10 v obvyklých časech 7:30 8:30 a 14:00 16:00 hodin. Střelci v akci V listopadu se členové našeho střeleckého kroužku zúčastnili čtyř soutěží to bylo 1. kolo Vrchlabsko-Trutnovské ligy, kde v mládežnické kategorii obsadil Filip STRACHOTA 3. místo, Vojtěch LOTZ 5. místo a Veronika SCHOLZEOVÁ 6. místo. V kategorii mužů si vedoucí kroužku Jaroslav ŠMEJDA vystřílel místo 2. Ve stejný den se museli naši střelci přesunout do Liberce, kde se zapojili do 2. kola Liberecké vzduchovkové ligy. Ani náročný den jim nezabránil v podávání dalších skvělých výkonů, které se zúročily do podoby 2. místa pro Filipa STRACHOTU a 3. místa pro Vojtěcha LOTZE. Třetí a čtvrtá listopadová soutěž proběhla opět v Liberci a účastnila se jich nejen špička ČR, ale i střelci z Polska a Německa se jednalo o Grand Prix Nisa 2013, tam si Filip STRACHOTA zajistil 11. místo a Vojtěch LOTZ 22. místo. Skvělé 11. místo v těžké konkurenci vystřílel Filip STRACHOTA i o den později na Velké ceně Stráže nad Nisou. Všem střelcům gratulujeme ke skvělým umístěním a děkujeme za reprezentaci. Školní klub Chobotnice a zájmové kroužky KZČ Eldorádo končí v tomto kalendářním roce svou činnost v pátek a opět zahajují činnost v pondělí Všem členům KZČ a všem vedoucím zájmových útvarů přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí a zdraví. Stránka 10

11 Stránka 11 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

12 Informace ze školní družiny HALLOWEEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ I na letošní halloweenskou noc jsme se moc těšili a nemohli se dočkat večera, kdy se otevřely dveře do strašidelného hradu, kde byl uvězněn hodný duch, kterého jsme měli osvobodit a tím se ochránit před zlými a čarovnými silami. Brána hradu měla šest pevných zámků, které se daly odemknout jen těmi správnými klíči. S pomocí světla z baterek jsme je hledali v tajemných prostorách hradu. Vždy, když jsme našli správný klíč, měli jsme velikou radost a s nadšením jsme splnili i úkol napsaný magickým písmem přímo na klíči. Po úspěšné výpravě jsme odemkli zámky a vstoupili do hradní komnaty, kde nám náš vysvobozený duch nachystal zaslouženou odměnu. Pro odvážlivce byla ještě připravena Stezka odvahy. S překvapením jsme zjistili, že jsme odvážní téměř všichni.jako důkaz odvahy jsme si odnesli razítko na ruce. Po malé svačince a odpočinku jsme se přesunuli do kina, kde jsme se podívali na pohádku Čarodějův učeň. Někteří z nás už ale neviděli konec, jelikož padli únavou. Poté už na nás čekaly naše pelíšky a zasloužený spánek. KLUCI A HOLKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Stránka 12

13 Po uzávěrce :-) Beseda s olympionikem a seminář OVOV V úterý 26. listopadu zavítal na naší školu bývalý olympionik, běžec na lyžích, Stanislav Henych z Jilemnice. V rámci projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) se uskutečnila beseda pro žáky druhého stupně. Pan Henych přijel společně s garantem projektu pro Královehradecký kraj, Štěpánem Janáčkem, který je sám trojnásobným olympionikem. Stanislav Henych se zúčastnil dvou Olympijských her - v Sapporu (1972) a Innsbrucku (1976). Největšího úspěchu dosáhl na mistrovství světa ve Falunu (Švédsko, 1974), kdy v závodě na 50 km doběhl jako druhý. Štěpán Janáček představil cíle projektu OVOV, některé disciplíny a pár dobrovolníků si i zacvičilo na pódiu kliky na čas. I přesto, že se žákům do dotazů moc nechtělo, pár zvědavců se přece našlo. Pan Henych nakonec pro žáky podepsal pamětní kartičky s jeho fotografií. Přejeme mu mnoho zdraví do dalších let. Odpoledne se tento den sešli zájemci z řad učitelů tělesné výchovy z různých škol, aby se detailněji seznámili s projektem OVOV a jednotlivými disciplínami při plnění odznaku desetiboje. Vyzkoušeli jsme si průpravné a pohybové hry, které se velmi dobře dají využít v hodinách TV. Ukázali jsme si správné provádění jednotlivých disciplín a nejdůležitější fáze cviků. Dozvěděli jsme se pár praktických modifikací disciplín, aby se žákům lépe trénovaly a nebyly pro ně tak složité a namáhavé. Metodický seminář vedl Štěpán Janáček. Nejdůležitější není získat co nejvíce bodů v desetiboji, ale co nejvíce se individuálně zlepšovat a mít z pohybu a cvičení radost. I proto jako motivace žákům slouží systém 4 odznaků, které získávají za své výkony. Příští kalendářní rok se ke konci dubna uskuteční okresní kolo OVOV na naší škole. Plnit disciplíny a získávat za ně body a odznáčky mohou nejen žáci, ale i jejich rodiče nebo prarodiče. Nejlepší týmy a jednotlivci se dostanou na krajské a poté republikové finále. Všem žákům přejeme co nejvíce radosti a bodů při plnění odznaku. Břetislav Klomínský Stránka 13

14 Soutěž v předlékařské první pomoci Jako každý rok, i letos jsme se vydaly na soutěž v předlékařské první pomoci na zdravotnickou školu v Trutnově. Tentokrát s velkým úspěchem. Soutěž se konala 20. listopadu. V naší kategorii, tedy v kategorii starších žáků, soutěžilo 14 družstev. Každé družstvo mělo za úkol vyřešit dvě modelové situace a vyplnit písemný test zaměřený na poskytování první pomoci. Ve volném čase jsme si mohly vyzkoušet aplikování injekcí, změřit krevní tlak nebo si prohlédnout vozidlo záchranné služby. Celé toto soutěžní dopoledne nás bavilo, užívaly jsme si to. Tedy, zajímá vás, jak jsme dopadly? Umístily jsme se na krásném 3. místě. Děkujeme paní učitelce Daniele Puhlovské, která nás vede a motivuje k poskytování první pomoci. Kateřina Borůvková, Barbora Šamalová a Nela Mihatschová 7.B Důležité informace a upozornění Upozorňujeme na to, že s platností od došlo ke změně tiskopisu Žádost o uvolnění dítěte z vyučování. Byl nahrazen tiskopisem Oznámení o uvolnění žáka z vyučování, který více odpovídá platné legislativě. Nový tiskopis je umístěn na webu školy. Stránka 14

15 Elektronická žákovská knížka Vážení rodiče, již několik let vám nabízíme službu elektronické žákovské knížky. Mnoho z vás této služby využívá, a proto tvůrce tohoto softwaru neustále rozšiřuje jeho možnosti. Pro připomenutí uvádíme následující přehled nejdůležitějších modulů, které elektronická žákovská obsahuje: Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...). Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd. Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod. Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách. Stránka 15

16 Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium. Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním. Třídní kniha přehled odučených témat a obsah hodin. Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují. Vysvětlivky k použitým písmenkům a znakům z palety známek v elektronické žákovské knížce (?, A, N, U, X) naleznete pod písmenkem "i" vpravo nahoře v liště. Změny konzultačních hodin Pan Mgr. Břetislav Klomínský - pondělí 14,00 16,00 h Stránka 16

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 ní lad Zák M la, ško ežnick á5 lád 36, Tru t no v4 Kdy dveře nejsou dveřmi? Když jsou otevřené Pojďme si společně připomenout, co vše může být k vidění, pokud

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Červenec 2011 č. 13 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město spustilo farmářské trhy Zájem předčil veškerá očekávání. Tak by se dala stručně shrnout

Více