Toulky Jindřichovým Hradcem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toulky Jindřichovým Hradcem"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní rok 2010/2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Jolana Holopová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Josefě Rykrové a Marice Hauserové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato absolventská práce se zabývá historií a současností okresního města Jindřichův Hradec. Její součástí je popis dvou vycházkových okruhů a fotogalerie. Pro zpestření slouží dotazníkové šetření.

5 Obsah Úvod Z historie města Jindřichova Hradce Jindřichohradecký kolos Státní hrad a zámek Kostely Kostel Sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem Proboštský chrám nanebevzetí Panny Marie Kostel nejsvětější Trojice Kostel sv. Kateřiny Kostel sv. Maří Magdalény Hřbitovní kostel sv. Václava Langrův dům Nežárecká brána Současnost První vycházkový okruh Jindřichovým Hradcem Druhý vycházkový okruh do okolí Jindřichova Hradce Co se může člověk dozvědět z panelů Jindrovy naučné stezky Dotazníkové šetření Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh PŘÍLOHA A Vysvětlivky k textu o historii města PŘÍLOHA B První vycházkový okruh Historie a současnost J. Hradce PŘÍLOHA C Významné instituce okresního města Jindřichův Hradec PŘÍLOHA D Jindrova naučná stezka PŘÍLOHA E - Dotazník PŘÍLOHA F - Příklad vyplněného dotazníku... 44

6 Úvod Práci s názvem Toulky Jindřichovým Hradcem jsem si vybrala proto, že jsem se chtěla dozvědět více informací o okresním městě, které leží pouhých 18 km od rodné Nové Bystřice, kde žiji a chodím do školy. Po dohodě s vedoucími práce, Josefou Rykrovou a Marikou Hauserovou, jsme obsah mé absolventské práce naplnily jednak informacemi o historii a současnosti Jindřichova Hradce, ty jsme zdokumentovaly pomocí fotogalerie, jednak dvěma vycházkovými okruhy, z nichž první vedl městem Jindřichů Hradec a mapoval historii a současnost a druhý nás zavedl po Jindrově naučné stezce do okolí Jindřichova Hradce. Také z této cesty je pořízena fotogalerie. Další část práce tvoří dotazníkové šetření. Sestavený dotazník Žiji v Jindřichově Hradci a jeden příklad vyplněného dotazníku je v práci obsažen.vyhodnocení nám mělo posloužit k získání informací, jak znají jindřichohradečtí občané své město a čeho si v něm považují, či naopak, co se jim nelíbí. V závěru práce jsem vyhodnotila svou práci a stručně uvedla, co zajímavého jsem zjistila

7 1 Z historie města Jindřichova Hradce První písemná zmínka o městě je z roku Ještě předtím bylo na tomto místě nejspíš slovanské hradiště a rozlehlé neobydlené hvozdy. Teprve na konci 12. století přichází do těchto končin více lidí. Stejně jako ostatní Vítkovci i páni z Hradce používali ve svém erbu pětilistou růži (dodnes je pětilistá zlatá růže nesená dvěma lvy znakem města). Na začátku 13. století byl na základech starého slovanského hradiště vystavěn gotický hrad. Ke gotickým stavbám se přidávaly stavby renesanční a při sčítaní lidu po třicetileté válce byl Jindřichův Hradec dokonce druhým největším městem celého Království českého. Gotický hrad byl s postupem času přestavěn na renesanční zámek (došlo k tomu v průběhu 16. století). 1.1 Jindřichohradecký kolos Přímo uprostřed náměstí vyrostlo sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Jindřichohradecký kolos, jak bývalo také dříve nazýváno, vytvořil v letech dačický sochař Matouš Strachovský. Tato ojedinělá a poměrně pozdní barokní památka byla postavena s přispěním obce a zejména finančního daru jindřichohradeckého měšťana Ondřeje Josefa Bayera. Nová dominanta náměstí, jejíž vybudování stálo přes osmnáct set zlatých, byla za veliké slávy posvěcena 30.listopadu Rozsáhlé trojsoší tvoří trojboký jehlan, na němž spočívá sloup, v jehož horní části je znázorněna hlavní scéna, orientovaná směrem na sever. Představuje ji socha Panny Marie nesené anděly do nebe, kde ji očekávají Bůh Otec a Bůh Syn, kteří v rukou drží zlacenou korunu k jejímu korunování. Nad skupinou se ve svatozáři vznáší holubice, symbolizující Ducha svatého. Právě podle tohoto výjevu bývá dílo někdy označováno jako sousoší nejsvětější Trojice. Do výklenků ve spodní části monumentu umístil autor sochu ležící sv. Rozálie, která jako ochránkyně proti moru je symbolem života. Vědění představuje sv. Anna učící Pannu Marii číst, symbolem lásky je postava sv. Josefa držícího Ježíška. Na volutové konzoly postavil sochař plastiky českých světců, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha, patronů tehdejší hradecké vrchnosti - Prokopa Vojtěcha Černína, a sv. Jiří. O patro výše stojí jezuitský světec sv. František Xaverský a spolu s ním sv. Hippolyt, patron města Jindřichova Hradce. Trojici doplňuje sv. Expeditus, patron poštovnictví, jako symbolická připomínka donátora celé akce, jehož jméno je ovšem zvěčněno i latinským nápisem. Z dalšího patra shlížejí na náměstí ještě sv. Florián, patron hasičů a ochránce před ohněm, a nejpopulárnější čeští světci - sv. Václav - 6 -

8 a sv. Jan Nepomucký. Sousoší dotvářejí postavy archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela a sochy andělíčků, držící symboly Víry, Naděje a lásky. 1.2 Státní hrad a zámek Zámek, původně gotický hrad, v Jindřichově Hradci byl založen ve 13. století. Jeho zakladatelem byl Jindřich z Nového Hradce, z rodu Vítkovců, jejichž hradní linii patřil až do začátku 17. století, kdy rod vymřel po meči. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Jindřichovi pochází z roku 1220, kdy se Jindřich psal s přídomkem de Novo castro, tedy z Nového hradu. Později se však začalo užívat označení Nova Domus, tedy Nový dům. Předchůdcem hradu bylo přemyslovské hradiště. Původní stavbu nevelkého hradu dokončil Oldřich I. z Hradce. Za něho byla také postavena válcovitá věž, která měla chránit vstup do jeho pokojů. Za Jindřicha IV. z Hradce, který působil jako nejvyšší pražský purkrabí, dosáhl hrad zlepšení ochranných prostředků.v průběhu druhé poloviny 16.století dochází k proměně hradu ve výstavný zámek, který patří ke skvostům renesančního stavitelství ve střední Evropě. Svou rozlohou více než tři a půl hektaru se komplex jindřichohradeckého hradu a zámku řadí k největším památkovým objektům v Čechách (větší je pouze Pražský hrad a zámek v Českém Krumlově). Ve svých zdech ukrývá přes 320 místností, k jejichž dveřím je třeba mít přes 500 klíčů! O největší přestavbu se zasloužil Adam z Hradce a jeho syn Jáchym, kteří čerpali z prostředků, kterých dosáhl Adam, když pomohl Ferdinandu I. na trůn, díky čemuž získal vysoké postavení. Roku 1602 přešel zámek do rukou rodu Slavatů sňatkem mezi sestrou Jáchyma Oldřicha z Hradce a Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka. Rodu Slavatů patřil zámek do konce17. století a během jejich vlivu nedošlo k žádným zásadním změnám.roku 1694 pak po jejich vymření přešel do rukou rodu Černínů z Chudenic, během sedmileté války se z něj stala vojenská nemocnice a roku 1773 vyhořel. Při tomto požáru došlo k poškození velké části zámku a rekonstrukce se dočkal až za Evžena Černína.Již od dob pánů z Hradce bylo v kuchyni na Zelený čtvrtek hoštěno mnoho chudých. Tomuto zvyku se říkalo rozdávání sladké kaše a byl zrušen až roku 1782 na příkaz císaře Josefa II

9 1.3 Kostely Kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem Nejstarší stojící církevní stavba v Jindřichově Hradci byla vybudována na místě starší románské stavby na konci 13. století. Od počátku 14. století byl kostel ve správě řádu německých rytířů. V polovině 14. století připadl minoritům. V té době byla hlavní loď vyzdobena mimořádně rozsáhlým nástěnným obrazovým cyklem, díky kterému kostel patří mezi významné české gotické památky. Založení kláštera je spojováno s Oldřichem III. z Hradce v 1. polovině 14. století. Rajský dvůr obklopuje křížová chodba zdobená pozdně gotickými malbami, které představují jeden z nejrozsáhlejších souborů svého druhu v českých zemích. K východnímu křídlu kláštera se přimyká bývalá kapitulní síň, později tzv. Soukenická kaple, působivá ukázka jihočeské architektonické tvorby. Roku 1564 byl klášter přeměněn na špitál a před jeho západním průčelím byla postavena nová budova špitálu v renesančním stylu. Perlou vrcholné gotiky je kaple sv. Mikuláše z doby před rokem 1369, jejíž interiéry jsou malebnou ukázkou české gotické architektury. Po hradu a zámku druhá nejvýznamnější památka města dodnes skrývá ne jedno tajemství. Až nejnovější archeologické výzkumy prokázaly, že na místě nynějšího kostela stávala dříve pozdně románská svatyně, jež byla zřejmě jindřichohradeckou církevní stavbou vůbec. V souvislosti se stavebním rozvojem města byl původní svatostánek nahrazen velkorysou stavbou gotického kostela sv. Jana Křtitele Proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie Dominantou starého města je kostel Nanebevzetí Panny Marie s 68 metrů vysokou hranolovou věží, která dnes slouží jako vyhlídka. Tento původně farní a později proboštský chrám byl postaven v gotickém slohu koncem 14. století. Ještě v 17. století se z věže ozývalo až sedm zvonů, z nichž největší, nazývaný Knaur, byl po známém Zikmundu z pražského chrámu sv. Víta druhým největším zvonem v Čechách. K severní lodi byla v roce 1506 přistavěna tzv. Špulířská kaple, která je umělecky velmi cennou stavbou a ukázkou pozdní jihočeské gotiky. Pozoruhodná je především její kroužená žebrová klenba, z níž dolů shlížejí plastické postavy zvířat. V kryptě pod presbytériem kostela jsou uloženy ostatky pánů z Hradce a Slavatů

10 Původní interiér kostela se bohužel téměř nedochoval, současná výzdoba pochází z 19. století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie se později stal kostelem proboštským, neboť papežskou bulou, jistě na přímluvu Viléma Slavaty, byla v roce 1625 jindřichohradecká fara povýšena na proboštství. Avšak ani to chrám neuchránilo od pohromy v podobě požáru, jemuž na počátku 19. století padl za oběť nejen cenný mobiliář, ale v jehož důsledku se také zřítila klenba. Náročná rekonstrukce, řízená Josefem Schafferem, trvala až do sklonku dvanáctých let 19. století. Do nové krásy se pak kostel i věž oděly na konci století následujícího. V kostele je vzácná křtitelnice z roku 1525 a gotická socha Madony z roku V presbytériu je mauzoleum Jáchyma z Hradce, v kryptě jsou pochovány ostatky pánů z Hradce a rodu Slavatů. Kostel je otevřen pouze v době mší a církevních slavností. U kostela je městská vyhlídková věž, odkud se návštěvníkům nabízí Jindřichův Hradec jako na dlani Kostel nejsvětější Trojice Renesanční kostel nejsvětější Trojice byl vybudován na hřbitově vysvěceném r.1584 na konci 16. století hradeckými utrakvisty. Později byla k jižní straně kostela přistavěna tzv. Pirchanská kaple, která je nejcennější částí kostela. Najdeme zde bohatou výzdobu a je zde také umístěna hrobka rodiny Šimona Pirchana. Renesanční oltář kaple je vystaven v jindřichohradeckém muzeu. Původní věž hřbitovního kostela byla do současné podoby upravena v 19. století, poslední úpravy kostela proběhly v roce Po obvodu chrámu se dodnes zachovaly náhrobky významných osobností z 19. století, samotný hřbitov však byl v roce 1961 zrušen a přeměněn v park. Mezi nejzajímavější náhrobky patří zejména velká empírová hrobka rodiny Landfrasovy v podobě antického chrámu a rodinná hrobka černínských lesníků Wachtelů Kostel sv. Kateřiny Prostá jednolodní stavba kostela sv. Kateřiny byla vybudována roku Raně barokní rotundové přístavky kaplí sv. Antonína a tzv. Porcinkule při jižní části kostela pocházejí z konce 17. století. Obě jsou cenné především svými interiéry. Na severní straně přiléhá ke kostelu klášter, čtyřkřídlá jednopatrová budova s křížovou chodbou v přízemí. V roce 1534 byl kostel krytou chodbou spojen s protějším "klášteříčkem". Od 16. století sloužil klášteříček jako špitál pro malomocné a později jako vdovské sídlo hradeckých šlechtičen

11 1.3.5 Kostel sv. Maří Magdalény Jde zřejmě o nejstarší kostel v Jindřichově Hradci založený Jindřichem I., který udělil patronátní právo k jeho postavení řádu Německých rytířů. Od Jindřichova syna Vítka bylo toto právo potvrzené v r Protože kostel nebyl velký, býval často nazýván kaplí. Řád zde zároveň vystavěl špitál pro 12 osob. Roku 1594 byl kostel připojen k jezuitské koleji, která zde byla místo špitálu a sousedních budov vystavěna. Když roku 1615 shořel, nechal v letech Vilém Slavata vystavět nový kostel za 12 tisíc rýnských zlatých ze zabaveného majetku odbojných měšťanů. V roce 1652 byla přistavěna ke kostelu věž, která byla údajně tak velká jako farní. Když byl r jezuitský řád zrušen, konaly se zde do r vojenské mše, pak byl kostel uzavřen a prodán měšťanům jindřichohradeckým. Třetí majitel dal r po velkém požáru kostel znovu pokrýt, zbořit věž a mrtvé z hrobky pochovat na hřbitově u sv. Trojice. Zanedlouho prodal kostel vojenskému eráru. Raně barokní kostel je jednolodní s pětibokým presbytářem. Na jeho jižní straně je kaple sv. Hypolita s historicky cennými freskami. K budově koleje přiléhá kaple sv. Maří Magdaleny. Jedná se o zajímavou stavbu z 1. poloviny 17. století, jejíž interiér je zajímavý unikátní štukovou výzdobou. Objekty přešly v r do majetku města Jindřichův Hradec v dezolátním stavu a za vynaložení velkých finančních prostředků se podařilo odstranit necitlivě instalovaná dřevěná mezipatra včetně stavebních zásahů, byla obnovena štuková výzdoba, vyměněna dlažba, zavedlo se osvětlení a kaple byla vybavena nábytkem. Kaple je nyní využívána k výstavním, kulturním a společenským účelům Hřbitovní kostel sv. Václava Kostel svatého Václava se nachází na předměstí, jižně od centra. Původní gotický kostelík byl poprvé připomínán v roce Během 16. století však nebyl udržován a chátral. Poté byl Jezuity opraven, ale v roce 1618 byl vypálen Dampierovým vojskem. Roku 1621 byl kostel znovu obnoven, ale při požáru v roce 1801 byl opět téměř celý zničen. Celkové opravy proběhly až v roce Z vnitřního vybavení kostela je hodnotný zejména žebrově klenutý gotický presbytář, socha sv. Václava pocházející pravděpodobně z roku 1647 a četné náhrobníky s figurálními reliéfy, které můžeme vidět i zvenku kostela. Přilehlá čtyřboká věž a kaple vedle ní jsou z 19. století. Hřbitov při kostele byl využíván až do 20. století

12 1.4 Langrův dům Langrův dům na jindřichohradeckém náměstí patří nejen k nejvýstavnějším budovám ve městě, ale řadí se k nejcennějším památkám měšťanské architektury v Čechách. Rozsáhlý objekt vznikl spojením dvou původně gotických, renesančně upravených domů, k němuž došlo v osmdesátých letech 16.století za majitele Jana Čecha z Komáčova. Traduje se, že pravá část budovy uvnitř s malebným dvorem, charakteristickými renesančními pavlačovými arkádami, a s bohatou sgrafitovou výzdobou na vnější fasádě je nejstarším domem ve městě. Původně patřil vrchnosti, o čemž vypovídala i terakotová deska se znakem pánů z Hradce, která kdysi shlížela na rynk z průčelí domu. Typicky renesanční vzhled dodávají domu figurální sgrafita z roku 1579, jež zobrazují výjevy ze Starého zákona. V držení domu se v průběhu staletí vystřídalo několik majitelů, až ho na počátku 19.století koupil obchodník Antonín Langer, po němž dům nese své pojmenování. 1.5 Nežárecká brána Nežárecká brána je podobně jako pozdější přilehlý bývalý jezuitský seminář prvkem městského opevnění. Z původních tří městských bran se zachovala právě jen tato jediná, dříve též nazývaná Linecká. Původní středověká brána o dvou gotických patrech byla rozšířena při výstavbě přilehlé budovy semináře o další patro pozdně renesanční podoby s klíčovými střílnami a sedlovou střechou. Na počátku 19. století vznikl ještě nástavec trojúhelníkového štítku, do něhož byly umístěny ciferníky hodin. V roce 1879 byly v bráně instalovány věžní hodiny jindřichohradeckého hodináře Martina Rezka. Brána je na západní straně ozdobena kamenným reliéfem městského znaku v renesanční kartuši, vnitřní strana brány byla na konci 17. století opatřena malovanými erby Jana Jiřího Jáchyma Slavaty a jeho manželky Marie Markéty z Rappachu

13 2 Současnost V r.1945 byl obnoven Jindřichohradecký okres. Podle nového správního uspořádání byly k němu v r.1960 připojeny zrušené okresy Třeboňský a Dačický. Obnovené a nové provozovny textilní lnářské výrobny v městě nesly od r.1950 název Jiholen. Postupně se proměňovaly na bavlnářské závody, od r.1960 fungovaly pod názvem Jitka. V r.1957 zahájil činnost strojírenský závod Lada n.p. s programem výroby šicích a pletacích strojů. Po r.1960 byl zrekonstruován starší závod jihočeské Fruty s produkcí sirupů, lihovin, ovocných vín. Na přelomu 60. a 70. let byla vystavena velkokapacitní Jihočeská mlékárna. Díky početnému souboru unikátních stavebních a uměleckých památek, bylo v r.1950 vyhlášeno historické jádro Jindřichova Hradce městskou památkovou rezervací. Na bohatý spolkový život v předchozím období navázala po r.1950 celá řada spolků a klubů (např.: pěvecký spolek Smetana , divadelní spolek Jablonský , Spolek přátel starého Hradce ). Hranice okresu přesáhla Jindřichohradecká opera, která v letech nastudovala 22 premiér operních děl. Po přestávce operní představení pokračují od r Bohatý kulturní a společenský život doplnila další tradice (od r.1966) - mezinárodní soutěž mladých hudebníků Concertino Praga; v Jindřichově Hradci se každoročně pořádají koncerty laureátů. Významných úspěchů na sportovním poli dosáhli i veslaři ( Václav Chalupa a další). Přechod k tržním formám ekonomiky po r.1989 uvolnil cestu k rozmachu soukromého podnikání ve stavebnictví, obchodu a službách. Postupně se obnovila větší část historického jádra města. V r.1993, kdy se slavilo 700. výročí města, se znovu otevřely brány opraveného státního hradu a zámku. Rozšířily se unikátní gobelínové dílny, zrekonstruovaly se koželužské domky u Nežárky. K dobře prosperujícím podnikům patří Kasalova pila, která přešla do rukou p.ing. Bořivoje Kasala v r.1994 (Bohumil Kasal zakoupil pilu v J.Hradci v r.1928, v r.1948 byla rodině znárodněna). V r.1991 se otevřela Fakulta managementu Jihočeské univerzity, čímž byl dán základní kámen vysokoškolskému studiu v Jindřichově Hradci (v současné době Vysoká škola ekonomická - fakulta managementu). Město Jindřichův Hradec nabízí návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití v nádherném prostředí historického města (galerie, prohlídky památek, koncerty a pravidelná představení opery na zámku; toulky krásnou přírodou; sportovní vyžití, např. na tenisových a volejbalových kurtech; cyklotrasy; obchody, hotely, restaurace, kavárny a další)

14 3 První vycházkový okruh Jindřichovým Hradcem Po domluvě s paní učitelkou Rykrovou a paní učitelkou Hauserovou jsme ve středu 2. února ve 14,15 hodin vyrazily do Jindřichova Hradce na první vycházku po pamětihodnostech Jindřichova Hradce. Přitom jsme však registrovaly i novou tvář města nad Vajgarem, jak se mu často v literatuře říká. Naše vycházka začala na parkovišti u zimního stadionu a u velké sportovní haly. Prošly jsme zkratkou kolem fitcentra Eden, kde se cvičí Zumba, karate, jóga, spinning a další. Pokračovaly jsme doprava kolem budovy tělovýchovné jednoty Slovan, dále jsme tu viděly Fakultu managementu a III. základní školu. Poté co jsme přešly ulici, narazily jsme na Landfrasovic hrobku a kostel sv. Trojice, u kterého stojí tři sochy - muž, žena a anděl. Pak následovala solná jeskyně Beruška. Dále jsme spatřily Střední odborné učiliště a Střední odbornou školu Jindřichův Hradec, budovu Městské policie a tiskárnu Rain. Na křižovatce jsme odbočily doleva a minuly jsme Českou spořitelnu. Vpravo jsme se mohly kochat kostelem sv. Kateřiny s klášterem františkánů, je to gotická stavba. Vlastní klášter je čtyřkřídlá budova kolem Rajského dvora, severně od kostela stojí jednokřídlý klášteříček, barokně upravený. Od kostela vlevo se nalézá Okresní soud v Jindřichově Hradci. Poté jsme prošly kolem banky Waldviertler Sparkasse von 1842 k Obchodní akademii T. G. Masaryka a ke Gymnáziu Vítězslava Nováka. Před námi byly městské sady, kde se nachází hřiště a sportovní hala. Prochází tudy také část nové cyklostezky. Prošly jsme těmito sady kolem řeky Nežárky a ocitly jsme se u Nežárecké brány. Odtud jsme si zaběhly na pěknou vyhlídku na renesanční zámek a řeku Nežárku. Nežáreckou bránou jsme potom prošly kolem Muzea, kde se nacházejí Krýzovy jesličky a Landfrasova tiskárna, o kus dál stojí dům, ve kterém žil Bedřich Smetana. Dostaly jsme se až k zámku a podívaly jsme se k opravenému zámeckému mlýnu. Pak už jsme dorazily na Mírové náměstí, tzv. spodní, k sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Obdivovaly jsme krásně opravené renesanční domy a vešly jsme do jednoho z nich, tzv. Langrova domu. Podívaly jsme se do Štítného ulice, kde jsme spatřily 1. základní školu a Městské muzeum. Zde bývala městská knihovna, ale ta je v současné době v blízkosti supermarketu Lidl. Pak jsme Panskou ulicí spěchaly ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kolem kaple sv. Maří Magdalény a Muzea fotografie k místu, kudy prochází 15. poledník. Krásnými úzkými uličkami přes tzv. Kozí plácek jsme dorazily k soše Jana Husa a odsud jsme se Husovými sady ještě vydaly k budově

15 umělecké školy, 2. základní školy a k okresnímu úřadu. Ještě jsme se zastavily u budovy Komerční banky. Čas rychle utíkal, a tak jsme ještě seběhly na nábřeží k rybníku Vajgar, jenž měří 49 ha a má největší hloubku 4,5 m. Zde jsme obdivně hleděly na opravený kostel sv. Jana Křtitele. Dvě hodiny utekly jako voda. Vycházka to byla příjemná. Zjistila jsem, že okresní město Jindřichův Hradec je velmi pěkně upravené, čisté, plné historie, ale má i svou osobitou současnou tvář. Tu představuje třeba rekonstruovaná budova Jihočeské univerzity, nebo Nemocnice s poliklinikou, jež má také novou přístavbu, moderní kruhové objezdy, opravený plavecký stadion, nově kino s 3D provedením, nová mateřská škola na Hvězdárně a určitě bych mohla pokračovat ve výčtu dál. Vycházka se mi líbila a vřele všem doporučuji, aby podnikli něco podobného. Jen nás mrzelo, že muzea jsou nyní zavřená. znak města Jindřichův Hradec vlajka města Jindřichova Hradce

16 4 Druhý vycházkový okruh do okolí Jindřichova Hradce Vycházku po naučné Jindrově stezce jsme s paní učitelkou Rykrovou začaly ve středu 9.3. ve 14,45 hodin u Slavíkova les v blízkosti autobusové zastávky Jáchymova. Lesíkem jsme prošly až na cestu vedoucí po břehu rybníka Vajgar. Podél břehu, kde naučná stezka začíná, jsme pokračovaly v celém úseku městské části Jindrovy naučné stezky. Informační panely nás seznámily s historickými i přírodovědně ekologickými skutečnostmi týkajícími se rybníka Vajgar. Na trase jsme procházely pod místním krytým plaveckým bazénem s moderním aquaparkem, který kromě rekreačního a dětského bazénu nabízí několik vodních atrakcí. Cestou jsme narazily na dětské lanové herní zařízení umístěné přímo pod aquaparkem, kde se mohou děti vydovádět. Při ústí Hamerského potoka do rybníka je stezka vyvedena nahoru k obchvatu a poté je nutné sejít po schodech dolů. Poslední panel stezky je umístěn před Denisovou ulicí. Nás ale lákal výlet za město, a tak jsme se u posledního panelu otočily a pokračovaly jsme dále až na konec Jindrovy naučné stezky, šly jsme po červené turistické značce. I zde nám panely naučné stezky podaly informace o přírodních, historických a ekologických zajímavostech míst. Po lávce přes Hamerský potok jsme se dostaly do míst zajímavých mokřadů. Nejdříve jsme spatřily mokřadní olšinu a poté mokřadní louky s rašeliništěm v nivě Hamerského potoka. Na první pohled nevlídná krajina hostí mnoho chráněných rostlinných druhů, informace jsme opět získaly z panelů podél stezky. Krátký úsek mezi zahrádkářskou kolonií ústí do městského lesa, kde jsme narazily na další z místních historických atrakcí, úzkorozchodnou dráhu do Nové Bystřice. Městský les jsme velmi brzy opustily a na trase stezky se nám naskytl zajímavý pohled na přirozeně meandrující koryto Hamerského potoka a jeho rozsáhlou nivu. Následující silnice nás zavedla přes barokní most se sochou sv. Jana Nepomuckého do Jindřiše, jedné z nejstarších obcí z okolí. Více jsme se o ní dozvěděly z panelu umístěného naproti místní hospodě. Tuto vycházku jsme ukončily v blízkosti Jindřišského údolí. Bylo 17,00 hodin, za námi byla zhruba polovina naučné stezky. Druhou část jsme si prošly v neděli Na cestu jsme se vypravily ve 13,00 hodin z Jindřiše. Cesta nás vedla po červené turistické značce do Jindřišského údolí. Zde nás upoutaly suťové lesy, o nichž jsme získaly informace z několika zde umístěných panelů. Také jsme zjistily mnohé o rostlinách a zvířatech, jež se zde vyskytují. Před vesnicí Blažejov jsme vystoupaly na Vítkův hrádek, kde jsme spatřily nepatrné zbytky zdiva a stopy základů hradu, který tu vystavěl Vítek z Hradce ve

17 století. Cesta nás přes Blažejov vedla do Malého Ratmírova. Procházely jsme nádhernými lesy, vzácnými bučinami a jedlinami. Celou cestu jsme sledovaly Hamerský potok, jednou plynul potichu a klidně, jindy se jeho vody rozvlnily, dokonce i zlověstně zazněly. Poslední panel trasy je umístěn před rekreační oblastí v Malém Ratmírově nedaleko Ratmírovského rybníka. Nádherný velký rybník je sídlem mnoha chatařů, ale i vyhledávaným místem turistů. Je zde možné i koupání. Vycházku jsme ukončily v 16,00 hodin. Podle času odhadujeme délku trasy asi na 14 km. Ratmírovský rybník

18 5 Co se může člověk dozvědět z panelů Jindrovy naučné stezky panel Název panelu -dozvídáme se 1. Slavíkův les Les nese jméno dle Judr. Jana Slavíka, významného občana Jindřichova Hradce. Vlastnil několik měšťanských domů. 2. Historie rybníka Vajgar Jeden z nejstarších rybníků v Čechách,vznikl v 10.století. Parametry: plocha 48 ha, průměrná hloubka 2,2 m, největší hloubka 4,5 m. 3. Vodní svět sinic Sinice jsou nejstarší bakterie, které napomáhají fotosyntéze. Jsou li přemnoženy, voda kvete, není vhodné koupání ze zdravotních důvodů. 4. Rostliny a živočichové Vajgaru Vajgar nabízí domov širokému spektru břehové zeleně a živočichů např. sýkory, kosi, kapři, štiky, sumci, candáti, líni, škeble říční a rybniční. 5. Rybník Vajgar Hlavním přítokem je Hamerský potol řečený Studenský, který pramení na svazích řeky Javořice. Povodí Hamerského potoka měří 250 km 2 a potok má délku 43,35 km. 6. Mokřadní olšina Typický strom pro tato území je olše lepkavá, která bezproblémově snáší vysokou hladinu spodní vody bez kyslíku. Používá se k výrobě nábytku. 7. Mokřady - Území, které umožňuje svou charakteristickou vlhkostí růst specifických rostlin. 8. Městský les Podává informace o 33 km dlouhé úzkorozchodné železnici mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí, o ochranné zdi z kvalitního lomového kamene (4 m vysoká, 521 m dlouhá), jež kdysi chránila cestující vlaku před šrapnely, létajícími z nedaleké střelnice. Uvádí se také květena a ptáci lesa. 9. Meandry potoka Jsou to zákruty potoka. Uvádí se zde, jak vznikají. 10. Niva Je to záplavové území, kam se může vodní tok přirozeně rozlévat při zvýšení průtoku. 11. Jindřiš Je to jedna z nejstarších obcí v okolí. Leží v nadmořské výšce 546 m.n.m. Je místní částí obce Rodvínov. 12. Suťové lesy a svahy Jejich výsledkem je Jindřišské údolí významné. Patří pro svou nepřístupnost k nejlépe zachovaným lesním společenstvím a hostí řadu vzácných rostlinných druhů např. javor, jedle, lípa,jilm. 13. Pásma vodních toků Jsou zde podány obecné informace o těchto pásmech a jejich dělení na pstruhové a lipanové, parmové a cejnové. 14. Skalnaté svahy Jsou obvykle porostlé suťovými lesy. Skrývají bohaté mechové polštáře. Rostou zde sleziník červený a severní, žijí tu datel černý a výr velký. 15. Vítkův hrádek u Blažejova Nalézá se na zalesněném ostrohu nad Hamerským potokem. Pochází ze 13.století z období gotiky a vystavěl ho Vítek z Hradce. Zanikl asi v polovině 15.století. 16. Jindřišské údolí Je území ohraničené strmými svahy ostře spadajícími k Hamerskému potoku. Jedná se o úsek mezi Ratmírovským rybníkem a Jindřiší

19 17. Olšina a mokřady V mokřadních porostech dominuje rákos a ostřice štíhlá. Jsou významným hnízdištěm ptactva. Olšiny jsou přirozeným okrajem vodních toků. Jedná se o olši lepkavou. 18. Lužní louky a lesy Lužní louky vznikaly pravidelným kosením, jinak by zarůstaly dřevinami. Lužní louky i lesy jsou charakteristické tím, že alespoň v některé části roku jsou zatopené. Často jimi protéká vodní tok. Jsou přechodem mezi suchozemskými a vodními ekosystémy. 19. Potok, vodní prostředí Voda v Hamerském potoce je znečištěna zplachy ze zemědělské půdy a odpadními vodami z obcí. Kleslo tak zastoupení původních druhů vodních rostlin, ryb a dalších živočichů. Živočichové: vydra říční, ledňáček říční, motýlice lesklá, skorec vodní. 20. Lesní společenstva V tomto údolí se vedle kulturního lesa vyskytují také zachovalé lesní porosty. Pro přirozený les je charakteristické různé stáří stromů. Takový les je stabilní a snadno odolává vlivům počasí a škůdcům. Jsou zde zastoupeny vzácné bučiny a jedliny, roste tu velmi vzácná dřípatka borská. 21. Ratmírovský rybník V písemných pramenech poprvé uveden v roce Patří tak k nejstarším vodním nádržím na Jindřichohradecku. Jeho plocha měří 78 ha

20 6 Dotazníkové šetření Cíl: získat informace o tom, jak lidé žijící ve městě Jindřichův Hradec, znají své město, jaký k němu mají vztah, co se jim líbí, či naopak nelíbí. Cílová skupina: jindřichohradečtí občané ve věkovém rozmezí let. Počet respondentů celkem: 45 - do 20 let 15 - do 30 let 7 - do 40 let 3 - do 50 let 8 - do 60 let 7 - do 70 let 4 - do 80 let - 1 Dokumentace všech vyplněných dotazníků je uložena v prostorách určených k archivaci školních projektů. Výsledky dotazníkového šetření 1. Víte, kolik má Jindřichův Hradec obyvatel? V Jindřichově Hradci je v současné době evidováno obyvatel. K tomuto číslu se přiblížili 4 respondenti ze skupiny do 20 let, 2 dotázaní do 30 let, do 40 let nikdo, do 50 let 1 osoba, do 60 let také 1 osoba, do 70 a 80 let nikdo. Až na jednoho dotázaného (uvedl ) všichni ostatní se v odhadech pohybovali mezi obyvateli. 2. Jindřichův Hradec má mnoho historických památek? Můžete vyjmenovat alespoň pět z nich? Každý z respondentů uvedl nejméně pět památek. Nejčastěji uváděnými byly: zámek 44 osob to byl TOP, sousoší Nanebevzetí Panny Marie, Krýzovy jesličky, kostel sv. Jana Křtitele, zámecký rondel. K dalším uváděným památkám patřily kaple sv. Maří Magdaleny, Muzeum s Krýzovými jesličkami, Nežárecká brána, Langrův dům, gobelínka

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Baroko a Jindřichův Hradec

Baroko a Jindřichův Hradec Baroko a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Jindřichohradecké vesnice

Jindřichohradecké vesnice ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Jindřichohradecké vesnice Baroko Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Sochy svatých v Jindřichově Hradci

Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Pap015 Vypracoval(a),

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA Vytvořily děti z Dětského domova Krnsko příspěvkové organizace: trasa 1: Aneta Daová, Michal Stuchlík, Emílie Oláhová, Adam Oláhvedoucí Petr Špaček, Trasa2: Leona Daová, Hana Abbasová,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Krýzovy jesličky. Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Krýzovy jesličky. Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Krýzovy jesličky Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Románský sloh. na Jindřichohradecku

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Románský sloh. na Jindřichohradecku ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Románský sloh na Jindřichohradecku Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE V. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála Notre-Dame v Amiensu /amión/ Jedna z největších

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více