Místní Informační Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. ledna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: Jaký byl rok ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So TEL SOS tel./fax: B. Němcové 7, Vejprty FOTO - VIDEOZÁZNAMY tel.: Uzávěrka příštího čísla pátek Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba V tomto čísle najdete: NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 2013 TEL SOS Vážení občané, dovolte mi, abych zrekapitulovala uplynulý rok 2012 z pohledu činnosti vedení města a městského úřadu. Nemáme ještě zpracovaný rozbor hospodaření města, konkrétní čísla zveřejníme koncem ledna, ale víme, v čem jsme byli úspěšní a co naopak se nepodařilo. Dlouhodobě jsme úspěšní v získávání dotací, bez kterých by se naše město nemohlo rozvíjet. Již v minulém roce jsem informovala, že město Vejprty dostávalo na daních nejméně peněz z obcí v našem regionu, bylo to cca 6.400,- Kč na 1 občana, přitom na občana Prahy připadlo cca ,- Kč. V tomto roce by se situace měla zlepšit, ale zdaleka ne tak, jak bylo přislíbeno. Zatím očekáváme cca 7.500,- Kč na občana, místo přislíbených 9.000,- Kč. Jakékoliv zvýšení příjmu na daní nám samozřejmě pomůže v dalším rozvoji, abychom nebyli zcela závislí na dotacích, které jsou velmi komplikované na administrativu a vždy hrozí jejích vrácení někdy za zcela triviální chybu. Získané dotace a realizované dotace v roce 2012: 1) bezbariérové centrum I. etapa 2) revitalizace Kostelního náměstí U této akce reklamujeme ale provedení veřejného osvětlení, dochází neustále ke zkratům, které pak vypnou osvětlení v celém centru. 3) kosení travních porostů se vzácnými druhy 4) Vejprtský drozd a Vejprty Tour ) bezbariérové úpravy budovy MěÚ projektová dokumentace 6) odstranění radonu z budovy ZŠ 7) podpora terénní práce 8) asistence prevence kriminality 9) pomocný analytický přehled PAP 10) osvětlení v šatnách sportovců Slovanu 11) technické vybavení hasičské zbrojnice Získané a nedokončené dotace v roce 2012: strana 1 1) protipovodňová opatření Vejprty I. etapa Tato akce je tak rozsáhlá, že její dokončení bylo převedeno do roku ) společné centrum Bärenstein-Vejprty i zde náročnost prací a hlavně společný postup prací s německou stranou nedovolily ukončení projektu již v minulém roce. 3) rekonstrukce ulice M. Gorkého dotace byla získána, termín prací rok ) rekonstrukce všech WC v budově MěÚ Vejprty dotace získána, termín zahájení prací ) úklidový vůz pro Technické služby výběrové řízení v roce 2013 Podané a neúspěšné žádosti o dotace v roce 2012: 1) odvodnění kapličky sv. Jana Nepomuckého 2) pořízení rentgenového přístroje pro polikliniku ve Vejprtech 3) replika zbouraného evangelického kostela 4) oprava fasády kostela sv. Alžběty v Českých Hamrech 5) obnova hřbitovní kaple na lesním hřbitově Podané dotace v roce 2012 ke schválení příslušných orgánů v roce 2013: 1) centrum sociálních služeb Vejprty Žádosti o dotace k podání do různých vyhlášených grantů v roce 2013: 1) pořízení rentgenového přístroje 2) oprava lavic v kostele sv. Martina 3) asistent prevence kriminality 4) podpora terénní práce 5) sociální podnik Vejprty Správa a údržba zeleně dotace je zaměřena na pořízení techniky a také vznik nových pracovních míst Provedené práce z bankovního úvěru: V roce 2012 jsme provedli kompletní zateplení 9 panelových domů. Vy občané, kteří v nich bydlíte, (pokr na str.2)

2 MIZ VEJPRTY (pokr ze str. 1)...jste získali lepší podmínky pro bydlení a my všichni ostatní estetický vjem barevných fasád. Mimo těchto aspektů došlo v zateplených domech k výrazné úspoře tepla. Tyto uspořené prostředky jsou zdrojem pro platbu úvěru. Město Vejprty dostává stále stejnou částku z nájmu, takže ve svém hospodaření nepocítilo vůbec platbu úvěru. Jediným postiženým je RWE, který dostal v uplynulém roce o uspořených 4000 GJ z výroby tepla méně peněz. Významné akce z vlastních zdrojů v roce 2012: a) kompletní nové osvětlení v Českých Hamrech b) výměna oken včetně nového topení v MěKaSu c) oprava staré školy d) výměna oken na MěÚ II. etapa Plánované projekty v roce 2013: a) Rádi bychom dokončili opravu polikliniky a přestěhovali všechny lékaře z nevyhovujících prostorů bývalé LDN. Nevíme ale, zda se nám tento záměr podaří celý zrealizovat z důvodu nedostatku financí, záleží také, zda na počtvrté uspějeme se žádostí o příspěvek 2 milionů korun na pořízení nového rentgenu. Tento úkol je pro nás prioritní, protože vynakládáme velké prostředky na vytápění staré budovy LDN. b) Rádi bychom zateplili budovu sportovního sálu MěKaSu, také z důvodu úspory finančních prostředků za vytápění. c) Chceme dokončit opravu šaten na Slovanu. Nejen, že nevyhovují našim hráčům, ale dělají i ostudu u hostujících týmů. d) Chceme také začít s obnovou Skalek. Tato významná část Vejprt by v budoucnu měla sloužit jako sportovní a relaxační park nejen pro naše občany, ale i pro turisty. e) Dalším významným cílem a asi nejvýznamnějším pro Vás občany je zateplení zbývajících 11 panelových domů. Úvěr na tuto akci je již vyřízen, stále se ale čeká na výsledek jednání ÚOHS, který má rozhodnout o podané stížnosti jedné neúspěšné pražské firmy, která se ucházela o realizaci díla. f) V neposlední řadě je naším cílem pokračovat v rekonstrukci bezbariérových chodníků v ulici Moskevská směrem na KV g) Musíme vyřešit parkování v ulici Moskevská a Luční. h) Chceme také zrekonstruovat kapli na Lesním hřbitově, aby to bylo důstojné místo posledního rozloučení. Budeme se samozřejmě pokoušet i na tyto vyjmenované akce získat finanční prostředky z dotačních titulů. Vážení občané, konkrétní plánované investice se dozvíte až z odsouhlaseného rozpočtu města, který bude předložen ke schválení zastupitelům Věřím, že oceníte dosavadní práci nejen vedení města, ale i celého městského úřadu. Výše uvedený výčet prací svědčí o tom, že se určitě neflákáme. Přeji Vám ještě jednou hodně štěstí a zdraví do nového roku 2013 Jitka Gavdunová, starostka Jak jsme volili prezidenta v prvním kole Ve Vejprtech voliči v seznamu , vydané obálky - 832, volební účast - 33,60%, odevzdané obálky 830, platné hlasy 829, % platných hlasů - 99,88% KADYO V Kovářské voliči v seznamu - 932, vydané obálky - 451, volební účast - 48,39%, odevzdané obálky 450, platné hlasy 449, % platných hlasů - 99,78% KADYO strana 2

3 8 Linka Vejprty - Chomutov Vejprty, žel. st. Vejprty, aut. st. Vejprty, Přísečnická Vejprty, hájovna Černý Potok Kryštofovy Hamry, přehrada Kryštofovy Hamry Kryštofovy Hamry, přehrada Kryštofovy Hamry, rozc. Výsluní 8:58 Křimov, Celná Málkov, Vysoká, rozc. Nové Spořice Chomutov, Černovická Chomutov, Kadaňská kaplička Chomutov, Kadaňská škola Chomutov, aut. nádr Chomutov, žel. st. Chomutov, Palackého Chomutov, u hřbitova Chomutov, poliklinika 6 X X 6 X ~ ~ ~ ~ ~ 8:25 8:25 12:25 16:25 16:25 8:27 8:27 12:27 16:27 16:27 8:29 8:29 12:29 16:29 16:29 8:32 8:32 12:32 16:32 16:32 8:37 8:37 12:37 16:37 16:37 8:39 8:39 12:39 16:39 16:39 8:41 8:41 12:41 16:41 16:41 8:43 8:43 12:43 16:43 16:43 8:58 12:58 16:58 16:58 9:03 9:03 13:03 17:03 17:03 9:05 9:05 13:05 17:05 17:05 Místo 9:15 9:15 13:15 17:15 17:15 Málkov 9:23 9:23 13:23 17:23 17:23 Černovice 9:25 9:25 13:25 17:25 17:25 9:27 9:27 13:27 17:27 17:27 9:28 9:28 13:28 17:28 17:28 9:29 9:29 13:29 17:29 17:30 9:31 9:31 13:31 17:31 17:31 9:35 9:37 13:37 17:36 17:35 ~ ~ ~ 17:37 ~ ~ 9:40 13:40 ~ ~ ~ 9:43 13:43 ~ ~ ~ 9:45 13:45 ~ ~ X - jede v pracovních dnech; 6 - jede v sobotu; - jede v NE a státem uznané svátky Linka Chomutov - Vejprty 6, X X 6 X Chomutov, poliklinika ~ 10:25 14:10 ~ ~ Chomutov, u hřbitova ~ 10:27 14:12 ~ ~ Chomutov, Palackého ~ 10:31 14:16 ~ ~ Chomutov, žel. st. ~ ~ ~ ~ ~ Chomutov, aut. nádr. 6:39 10:39 14:27 14:39 20:39 Chomutov, Kadaňská škola 6:43 10:43 14:31 14:43 20:43 Chomutov, Kadaňská kaplička 6:44 10:44 14:32 14:44 20:44 Chomutov, Černovická 6:46 10:46 14:34 14:46 20:46 Nové Spořice 6:47 10:47 14:35 14:47 20:47 Černovice 6:49 10:49 14:37 14:49 20:49 Málkov 6:51 10:51 14:39 14:51 20:51 Místo 6:59 10:59 14:47 14:59 20:59 Málkov, Vysoká, rozc. 7:09 11:09 14:57 15:09 21:09 Křimov, Celná 7:11 11:11 14:59 15:11 21:11 Výsluní 7:16 11:16 15:04 15:16 21:16 Kryštofovy Hamry, rozc. 7:31 11:31 15:19 15:31 21:31 Kryštofovy Hamry, přehrada 7:33 11:33 15:21 15:33 ~ Kryštofovy Hamry 7:35 11:35 15:23 15:35 ~ Kryštofovy Hamry, přehrada 7:37 11:37 15:25 15:37 ~ Černý potok 7:42 11:42 15:30 15:42 21:34 Vejprty, hájovna 7:45 11:45 15:33 15:45 21:37 Vejpry, Přísečnická 7:47 11:47 15:35 15:47 21:39 Vejprty, aut. st. 7:50 11:50 15:37 15:50 21:41 Vejprty, žel. st. 7:53 11:53 ~ 15:53 ~ X - jede v pracovních dnech; 6 - jede v sobotu; - jede v NE a státem uznané svátky Linka Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov - Boží Dar X X 6, X 6, X 6, 6,X,66 Karlovy Vary, terminál 4:50 5:55 5:55 9:00 12:30 12:30 14:45 14:45 15:45 16:00 18:15 Sadov 5:06 ~ 6:11 ~ ~ ~ 15:01 15:01 16:01 ~ 18:31 Hájek 5:10 ~ 6:15 ~ ~ ~ 15:05 15:05 16:05 ~ 18:35 Ostrov, jídelna 5:18 6:15 6:25 9:25 12:55 12:55 ~ 15:15 16:15 16:25 18:45 Jáchymov, lázně 5:34 6:30 6:40 9:40 13:10 13:10 15:29 15:30 16:30 16:40 19:00 Jáchymov, střed 5:37 6:33 6:43 9:43 13:13 13:13 15:32 15:33 16:33 16:43 19:03 Jáchymov, radnice 5:40 6:35 6:45 9:45 13:15 13:15 15:35 15:35 16:35 16:45 19:05 Jáchymov, Abert. zatáčka 5:48 6:44 6:53 9:53 13:23 13:23 15:43 15:43 16:43 16:53 19:13 Boží Dar, u kostela 5:52 6:47 6:57 9:57 13:27 13:27 15:47 15:47 16:47 16:57 19:17 Boží Dar, celnice 5:55 6:50 7:00 10:00 13:30 13:30 15:50 15:50 16:50 17:00 19:20 X - jede v pracovních dnech, - jede v neděli a státem uznané svátky, 6 - jede v sobotu, 66 - nejede ; strana 3 Jízdní řády Vejprty platné do bez záruky

4 10 Linka Vejprty - Chomutov X X X,11 X,10 X Vejprty, aut. st. 4:40 5:40 6:40 6:40 15:25 Vejprty, Přísečnická 4:42 5:42 6:42 6:42 15:27 Černý Potok 4:47 5:47 6:48 6:48 15:32 Kryštofovy Hamry ~ ~ 6:55 6:55 15:39 Kryštofovy Hamry, rozc. 4:50 5:50 6:59 6:59 15:43 Výsluní 4:59 5:59 7:10 7:10 15:52 Chomutov, Černovická 5:12 6:12 7:26 7:26 16:05 Chomutov, aut. nádr 5:17 6:17 7:31 7:33 16:10 Chomutov, žel. st. 5:19 6:19 ~ ~ 16:12 Chomutov, Heyrovského škola ~ ~ ~ 7:37 ~ X - jede v pracovních dnech; ; 10 - nejede , od do , od do , od do , od do ; 11 - jede , od do , od do , od do , od do ; poznámky: - Měděnec - Kovářská - Vejprty X X 6, X 6, X X 6, X X 13:09 14:05 ~ 14:59 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 13:15 14:15 ~ 15:05 ~ 16:45 18:15 18:15 20:15 22:15 13:18 14:18 ~ 15:08 ~ 16:48 18:18 18:18 20:18 22:18 13:25 14:25 ~ 15:15 ~ 16:55 18:25 18:25 20:25 22:25 ~ ~ 14:29 ~ 16:29 ~ ~ ~ ~ ~ 13:30 14:30 14:33 15:20 16:33 17:00 18:30 18:30 20:30 22:30 13:32 14:32 14:35 15:22 16:35 17:02 18:32 18:32 20:32 22:32 13:34 14:34 14:37 15:24 16:37 17:04 18:34 18:34 20:34 22:34 13:52 14:42 14:45 15:42 16:45 17:22 18:42 18:42 20:42 22:42 14:00 14:50 14:53 15:50 16:53 17:30 18:50 18:50 20:50 22:50 14:03 14:53 14:56 15:53 16:56 17:33 18:53 18:53 20:53 22:53 14:04 14:54 14:57 15:54 16:57 17:34 18:54 18:54 20:54 22:54 14:08 14:58 15:01 15:58 17:01 17:38 18:58 18:58 20:58 22:58 14:16 15:06 15:09 16:06 17:09 17:46 19:06 19:06 21:06 23:06 14:18 15:08 15:11 16:08 17:11 17:48 19:08 19:08 21:08 23:08 14:23 15:13 15:16 16:13 17:16 17:53 19:13 19:13 21:13 23:13 14:24 15:14 15:17 16:14 17:17 17:54 19:14 19:14 21:14 23:14 14:26 15:16 15:19 16:16 17:19 17:56 19:16 19:16 21:16 23:16 14:28 15:18 15:21 16:18 17:21 17:58 19:18 19:18 21:18 23:18 14:30 15:20 15:23 16:20 17:23 18:00 19:20 19:20 21:20 23:20 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14:32 15:22 15:25 16:22 17:25 18:02 19:22 19:22 21:22 23:22 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 FOTO KADYO Focení v nejvyšší kvalitě v ateliéru i u Vás doma. Fotografie dětské, domácí, soukromé. SVATBY. Foto na průkazy a další doklady. VIDEOZÁZNAMY. Rekonstrukce starých fotek. Fotky ze starých negativů. Foto z diapozitivů, přepis videokazet kazet VHS na DVD. Vše po dohodě na tel.: , strana 4 Linka Boží Dar - Jáchymov - Ostrov - Karlovy Vary X X 6, X 6, 6, X 6,X,66 6, Boží Dar, celnice 6:10 7:05 7:15 10:30 13:55 13:55 16:00 16:05 17:00 17:10 19:35 19:35 Boží Dar, u kostela 6:12 7:08 7:18 10:33 13:58 13:58 16:03 16:08 17:03 17:13 19:38 19:38 Jáchymov, Abert. zatáčka 6:18 7:13 7:23 10:38 14:03 14:03 16:08 16:13 17:08 17:16 19:43 19:43 Jáchymov, radnice 6:22 7:19 7:29 10:44 14:09 14:09 16:14 16:19 17:14 17:23 19:49 19:49 Jáchymov, střed 6:26 7:22 7:32 10:47 14:12 14:12 16:17 16:22 17:17 17:26 19:52 19:52 Jáchymov, lázně 6:29 7:24 7:34 10:49 14:14 14:14 16:19 16:24 17:19 17:29 19:54 19:54 Ostrov, jídelna 6:44 7:38 7:48 11:04 14:28 14:29 16:33 16:38 17:34 17:44 20:09 20:09 Hájek 6:53 ~ ~ 11:13 14:35 14:38 16:40 ~ ~ 17:53 ~ 20:18 Sadov 6:57 ~ ~ 11:17 14:39 14:42 16:44 ~ ~ 17:57 ~ 20:22 Karlovy Vary, terminál 7:15 8:00 8:05 11:35 15:00 15:00 17:05 17:00 18:00 18:15 20:30 20:40 15 X - jede v pracovních dnech, - jede v neděli a státem uznané svátky, 6 - jede v sobotu, 66 - nejede ;

5 6 Linka Kadaň - Klášterec n.o. X X X,42 X 6 X 6 X 6 Kadaň,,sídl.B 5:09 6:19 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kadaň,,aut.nádr. 5:15 6:25 ~ 8:15 ~ 10:15 ~ 12:15 ~ Kadaň,,Jungmanova 5:18 6:28 ~ 8:18 ~ 10:18 ~ 12:18 ~ Klášterec n.o.,porcel. 5:25 6:35 ~ 8:25 ~ 10:25 ~ 12:25 ~ Klášterec n.o.,žel.st. ~ ~ ~ ~ 8:29 ~ 10:29 ~ 12:29 Klášterec n.o.,aut.nádr. 5:30 6:40 ~ 8:30 8:33 10:30 10:33 12:30 12:33 Klášterec n.o.,petlerská I 5:32 6:42 ~ 8:32 8:35 10:32 10:35 12:32 12:35 Klášterec n.o.,petlerská II 5:34 6:44 ~ 8:34 8:37 10:34 10:37 12:34 12:37 Petlery 5:42 6:52 ~ 8:42 8:45 10:42 10:45 12:42 12:45 Měděnec,žel.st. 5:50 7:00 ~ 8:50 8:53 10:50 10:53 12:50 12:53 Měděnec 5:53 7:03 ~ 8:53 8:56 10:53 10:56 12:53 12:56 Měděnec,rozc.k dolu 5:54 7:04 ~ 8:54 8:57 10:54 10:57 12:54 12:57 Horní Halže 5:58 7:08 ~ 8:58 9:01 10:58 11:01 12:58 13:01 Kovářská,ObÚ 6:06 7:16 7:56 9:06 9:09 11:06 11:09 13:06 13:09 Kovářská,rozc.Elektro. 6:08 7:18 7:58 ~ 9:11 11:08 11:11 13:08 13:11 Loučná,České Hamry 6:13 7:23 8:03 ~ 9:16 11:13 11:16 13:13 13:16 Loučná,Č. Hamry,Výsada 6:14 7:24 8:04 ~ 9:17 11:14 11:17 13:14 13:17 Vejprty,N. Zvolání,KOVO 6:16 7:26 8:06 ~ 9:19 11:16 11:19 13:16 13:19 Vejprty,Nové Zvolání 6:18 7:28 8:08 ~ 9:21 11:18 11:21 13:18 13:21 Vejprty,,předměstí 6:20 7:30 8:10 ~ 9:23 11:20 11:23 13:20 13:23 Vejprty,N.Z.,černý kříž ~ ~ ~ 9:15 ~ ~ ~ ~ ~ Vejprty, viadukt ~ ~ ~ 9:19 ~ ~ ~ ~ ~ Vejprty, aut.st. 6:22 7:32 8:12 9:22 9:25 11:22 11:25 13:22 13:25 Vejprty, žel.st. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X - jede v pracovních dnech; 6 - jede v sobotu; - jede v NE a státem uzn. svátky; 42 - nejede , od do , od do , od do , od do X X,10 X,11 X X Chomutov, Heyrovského škola ~ 12:50 ~ ~ ~ Chomutov, žel. st. ~ ~ ~ 16:08 18:08 Chomutov, aut. nádr. 6:50 13:00 13:00 16:13 18:13 Chomutov, Černovická 6:54 13:04 13:04 16:17 18:18 Výsluní 7:07 13:17 13:17 16:30 18:34 Kryštofovy Hamry, rozc. 7:16 13:26 13:26 16:39 18:45 Kryštofovy Hamry 7:20 ~ ~ ~ 18:49 Černý Potok 7:27 13:29 13:29 16:42 18:56 Vejpry, Přísečnická 7:33 13:34 13:34 16:47 19:02 Vejprty, aut. st. 7:35 13:36 13:36 16:49 19:04 X - jede v pracovních dnech; ; 10 - nejede , od do , od do , od do , od do ; 11 - jede , od do , od do , od do , od do ; poznámky: Linka Chomutov - Vejprty Linka Kadaň - Kr. Hamry - Vejprty X X 7:45 Kadaň, aut. nádr. 6:23 7:43 Kadaň, koupaliště 6:25 7:37 Klášterec n. Ohří, IP Verne II 6:31 7:33 Hradiště 6:35 7:28 Domašín, Nová Víska 6:40 7:26 Vernéřov, Podmilesy, rozcestí 6:42 7:16 Kryštofovy Hamry, rozc :52 ~ Kryštofovy Hamry ~ 7:12 Černý Potok 6:55 7:09 Vejprty, hájovna 6:58 7:07 Vejprty, Přísečnická 7:00 7:05 Vejprty, aut.st. 7:02 poznámky: strana 5 Jízdní řád vlaků - trať č.137 Chomutov - Vejprty - Chemnitz Chemnitz Hbf 7:36 8:36 16:36 ~ Zschopau 8:10 9:08 17:10 ~ Annaberg-Buchholz 8:46 9:42 17:46 ~ Vejprty 9:14 10:14 18:14 ~ Vejprty ~ 10:19 ~ 18:19 Vejprty, koupaliště ~ 10:22 ~ 18:23 Vejprty, zastávka ~ 10:26 ~ 18:28 České Hamry ~ 10:30 ~ 18:33 Kovářská ~ 10:34 ~ 18:37 Kovářská, městys ~ 10:39 ~ 18:42 Chomutov ~ 11:35 ~ 19: Chomutov 8:03 ~ 16:21 ~ Kovářská, městys 9:09 ~ 17:18 ~ Kovářská 9:16 ~ 17:25 ~ České Hamry 9:18 ~ 17:27 ~ Vejprty, zastávka 9:23 ~ 17:32 ~ Vejprty, koupaliště 9:27 ~ 17:35 ~ Vejprty 9:30 ~ 17:39 ~ Vejprty ~ 9:43 17:43 18:43 Annaberg-Buchholz ~ 10:09 18:13 19:09 Zschopau ~ 10:45 18:47 19:45 Chemnitz Hbf ~ 11:19 19:19 20: jede v sobotu, v neděli a 25.,26. XII., 1.I., 1.IV., 1.V. 3

6 12 X X42 X 5, X Vejprty, aut. st. 6:35 7:37 15:10 16:25 19:17 Vejprty, předměstí 6:37 7:39 ~ ~ 19:19 Vejprty, viadukt ~ ~ 15:13 16:28 ~ Vejprty, Nové Zvolání, černý kříž ~ ~ 15:16 16:31 ~ Vejprty, Nové Zvolání 6:39 7:41 ~ ~ 19:21 Vejprty, Nové Zvolání, KOVO 6:40 7:43 ~ ~ 19:23 Loučná, České Hamry, Výsada 6:42 7:45 ~ ~ 19:25 Loučná, České Hamry 6:44 7:46 ~ ~ 19:26 Kovářská, rozc. Elektropřístroj ~ 7:51 ~ ~ 19:30 Kovářská, ObÚ ~ 7:52 15:24 16:39 19:31 Kovářská, rozc. Elektropřístroj ~ 15:25 16:40 ~ Horní Halže ~ ~ ~ 19:37 Měděnec, rozc. k dolu ~ ~ ~ 19:40 Měděnec ~ ~ ~ 19:41 Loučná, České Hamry 6:44 15:30 16:45 ~ Loučná, MěÚ ~ 15:35 ~ ~ Loučná, Háj, záv. 6:46 ~ 16:47 ~ Loučná, rozc :49 ~ 16:49 ~ Loučná, háj. park. 6:51 15:38 16:51 ~ Loučná, Lesní zámeček 6:54 15:40 16:53 ~ Boží Dar, Klínovec, rozc. 6:57 15:43 16:56 ~ Boží Dar, celnice 7:00 15:45 17:00 ~ X - jede v pracovní dny; 5 - jede v pátek; - jede v neděli a ve státem uznaný svátek 42 - nejede , od do , od do , od do , od do Klášterec n.o. - Kadaň 6, X X 6, X X 6, X 6, X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12:34 12:37 13:47 14:34 14:37 15:37 16:34 16:37 18:34 18:37 20:27 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12:36 12:39 13:49 14:36 14:39 15:39 16:36 16:39 18:36 18:39 20:29 12:38 12:41 13:51 14:38 14:41 15:41 16:38 16:41 18:38 18:41 20:31 12:40 12:43 13:53 14:40 14:43 15:43 16:40 16:43 18:40 18:43 20:33 12:42 12:45 13:55 14:42 14:45 15:45 16:42 16:45 18:42 18:45 20:35 12:43 12:46 13:56 14:43 14:46 15:46 16:43 16:46 18:43 18:46 20:36 12:48 12:51 14:01 14:48 14:51 15:51 16:48 16:51 18:48 18:51 20:40 12:49 12:52 14:02 14:49 14:52 15:52 16:49 16:52 18:49 18:52 20:41 12:57 13:00 14:10 14:57 15:00 16:00 16:57 17:00 18:57 19:00 20:47 13:01 13:04 14:14 15:01 15:04 16:04 17:01 17:04 19:01 19:04 20:50 13:02 13:05 14:15 15:02 15:05 16:05 17:02 17:05 19:02 19:05 20:51 13:04 13:07 14:17 15:04 15:07 16:07 17:04 17:07 19:04 19:07 20:53 13:12 13:15 14:25 15:12 15:15 16:15 17:12 17:15 19:12 19:15 21:01 13:20 13:23 14:33 15:20 15:23 16:23 17:20 17:23 19:20 19:23 21:06 13:22 13:25 14:35 15:22 15:25 16:25 17:22 17:25 19:22 19:25 21:08 13:25 13:30 14:38 15:25 15:30 16:30 17:26 17:30 19:25 19:30 21:11 13:26 ~ ~ 15:26 ~ ~ ~ ~ 19:26 ~ ~ ~ 13:32 14:42 ~ 15:32 16:32 17:28 17:32 ~ 19:32 21:13 ~ 13:40 14:50 ~ 15:40 16:40 17:36 17:40 ~ 19:40 21:21 ~ 13:44 14:53 ~ 15:42 16:42 17:38 17:42 ~ 19:42 21:23 ~ 13:48 14:57 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 Spoj přenesen z linky z důvodu nedostatku místa. Linka Vejprty - Kovářská - Boží Dar 4 Linka Vejprty - Kovářská - Měděnec X X X32 X42 6, 66 X 6 X Vejprty,,žel.st. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Vejprty,,aut.st. 4:17 5:37 6:27 6:33 6:34 8:27 8:34 10:34 10:37 Vejprty,,viadukt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10:40 Vejprty,N.Z.,černý kříž ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10:44 Vejprty,,předměstí 4:19 5:39 6:29 6:35 6:36 8:29 8:36 10:36 ~ Vejprty,Nové Zvolání 4:21 5:41 6:31 6:37 6:38 8:31 8:38 10:38 ~ Vejprty,N.Zvolání,KOVO 4:23 5:43 6:33 6:39 6:40 8:33 8:40 10:40 ~ Loučná,Č.Hamry,Výsada 4:25 5:45 6:35 6:41 6:42 8:35 8:42 10:42 ~ Loučná,Č.Hamry 4:26 5:46 6:36 6:42 6:43 8:36 8:43 10:43 ~ Kovářská,,rozc.Elektro. 4:31 5:51 6:41 6:47 6:48 8:41 8:48 10:48 ~ Kovářská,,ObÚ 4:32 5:52 6:42 6:49 6:49 8:42 8:49 10:49 10:52 Horní Halže 4:40 6:00 6:50 6:57 6:57 8:50 8:57 10:57 11:00 Měděnec,,rozc.k dolu 4:44 6:04 6:54 7:01 7:01 8:54 9:01 11:01 11:04 Měděnec 4:45 6:05 6:55 7:02 7:02 8:55 9:02 11:02 11:05 Měděnec,,žel.st. 4:47 6:07 6:57 7:05 7:04 8:57 9:04 11:04 11:07 Petlery 4:55 6:15 7:05 7:15 7:12 9:05 9:12 11:12 11:15 Klášterec n.o.,petlerská,ii 5:13 6:23 7:23 7:21 7:20 9:23 9:20 11:20 11:23 Klášterec n.o.,petlerská,i 5:15 6:25 7:25 7:23 7:22 9:25 9:22 11:22 11:25 Klášterec n.o.,aut.nádr. 5:20 6:30 7:30 7:28 7:25 9:30 9:25 11:25 11:30 Klášterec n.o.,žel.st. ~ ~ ~ ~ 7:26 ~ 9:26 11:26 ~ Klášterec n.o.,porcelánka 5:22 6:32 7:32 7:32 ~ 9:32 ~ ~ 11:32 Kadaň,,Jungmanova 5:30 6:40 7:40 7:40 ~ 9:40 ~ ~ 11:40 Kadaň,,aut.nádr. 5:34 6:44 7:42 7:42 ~ 9:42 ~ ~ 11:42 Kadaň,,sídl. B 5:38 6:48 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X - jede v pracovních dnech; 6 - jede v sobotu; - jede v NE a státem uzn. svátky; 32 - jede od do , od do , od do , od do ; 42 - nejede , od do , od do , od do , od do ; 66 - nejede , Linka Boží Dar - Kovářská - Vejprty X X X 5, Boží Dar, celnice ~ 7:00 15:55 17:00 Boží Dar, Klínovec, rozc. ~ 7:03 15:57 17:02 Loučná, Lesní zámeček ~ 7:06 16:00 17:05 Loučná, háj. park. ~ 7:08 16:03 17:08 Loučná, rozc. 1.0 ~ ~ 16:05 17:10 Loučná, Háj, záv. ~ ~ 16:08 17:13 Loučná, MěÚ ~ 7:11 ~ ~ Loučná, České Hamry ~ 7:16 16:10 17:15 Měděnec 5:03 ~ ~ ~ Měděnec, rozc. k dolu 5:04 ~ ~ ~ Horní Halže 5:08 ~ ~ ~ Kovářská, rozc. Elektropřístroj ~ 7:21 ~ ~ Kovářská, ObÚ 5:16 7:22 ~ ~ Kovářská, rozc. Elektropřístroj 5:18 ~ ~ ~ Loučná, České Hamry 5:23 ~ 16:10 17:15 Loučná, České Hamry, Výsada 5:24 ~ 16:12 17:17 Vejprty, Nové Zvolání, KOVO 5:26 ~ 16:14 17:19 Vejprty, Nové Zvolání 5:28 ~ 16:16 17:22 Vejprty, Nové Zvolání, černý kříž ~ 7:30 ~ ~ Vejprty, viadukt ~ 7:33 ~ ~ Vejprty, předměstí 5:30 ~ 16:19 17:24 Vejprty, aut. st. 5:32 7:36 16:20 17:25 X - jede v pracovní dny; 5 - jede v pátek; - jede v neděli a ve státem uznaný svátek 13

7 MIZ VEJPRTY První vánoce v zařízení UHELNÉ SKLADY VEJPRTY Mostecké uhlí ořech 1 310,- ořech 2 250,- kostka 320,- Ledvické uhlí ořech 1 320,- ořech 2 250,- kostka 340,- polský kostkoořech 240,- německé brikety 450,- Ceny jsou včetně DPH a dopravy. Při odběru nad 30q neúčtujeme dovoz. Před časem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc uveřejnilo na svých internetových stránkách vánoční přání dětí, která v zařízení momentálně žijí. Záměrem této akce bylo, splnit dětem co nejvíce jejich přání. Ohlas na tuto akci byl ovšem naprosto fascinující. Díky dárcům, kteří na akci zareagovali, se podařilo splnit téměř všechna dětská přání a ta která se plnit nepodařilo, bylo možné nahradit například i jiným dárkem. Dárků se totiž nakonec sešlo tolik, že většina dětí určitě takové vánoce ani nikdy nezažila. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli splnit dětská přání. Velké poděkování pak patří 2. ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani, která pro děti ze zařízení uspořádala sbírku vánočních dárků. Poděkování patří i Ústeckému kraji, který přispěl finančním darem na nákup dárků. Jak je z fotek zřejmé, děti měly z dárků obrovskou radost, ale největším dárkem pro většinu z nich bylo, že strávily vánoce u svých rodin. Všichni bychom si moc přáli, aby takováto solidarita nebyla pouze symbolem vánoc, ale abychom se s ní setkávali i v průběhu roku. Všem přejeme co nejlepší vykročení do nového roku (Ing. Tarhajová) Prodáme nábytek obývací stěna 180 cm (viz foto), rohový skleník 85x85 cm, komoda 4 šuplíky, konferenční stolek. Cena 5 000,- Kč. Info na tel.: inzerce KY DÁLE NABÍZÍME PÍSKY 1t = 450,- ŠTĚRKY 1t = 500,- KRAJINY 2 700,- U písku a štěrku nad 3t neúčtujeme dovoz. OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD p. Košata - NEPŘETRŽITĚ Uhelné sklady Stanislav Kudláček Chomutov uhlí mostecké ořech 1, ořech 2, kostka brikety Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 MĚSTSKÉ KINO KRUŠNOHOR LEDEN pátek 18,00 hod. 26. sobota 18,00 hod. MADAGASKAR 3 Americký kreslený film Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem. Vstupné: 61,-Kč. strana 7

8 MIZ VEJPRTY Další rok uplynul od okamžiku, kdy zemřel můj drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, pan Josef Pánek. Stýská se nám. Jeho místo v domě je prázdné, avšak v našich srdcích žije stále. Děkuji Vám všem, kteří vzpomenete se mnou. manželka Emma s celou velkou rodinou Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr, Tel.: , Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov. Vzhledem ke skutečnosti, že tuto dívenku osobně znám jsem se rozhodla oslovit lidi kolem sebe a pomoci jí. Se souhlasem starostky Obce Kovářská budeme shromažďovat víčka na obecním úřadě a posílat je Míše. Víčka budou přijímána v době otevření úřadu tj. PO, ST 8-17, ÚT, ČT 8-15 a v PÁ 8-13 HOD. Děkuji Věra Tarhajová strana 8

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 POMŮŽEME USKUTEČNIT VAŠE SNY A PŘÁNÍ HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY bankovní i nebankovní, pro zaměstnance, důchodce, OSVČ (i pro začínající

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více