Místní Informační Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. ledna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: Jaký byl rok ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So TEL SOS tel./fax: B. Němcové 7, Vejprty FOTO - VIDEOZÁZNAMY tel.: Uzávěrka příštího čísla pátek Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba V tomto čísle najdete: NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 2013 TEL SOS Vážení občané, dovolte mi, abych zrekapitulovala uplynulý rok 2012 z pohledu činnosti vedení města a městského úřadu. Nemáme ještě zpracovaný rozbor hospodaření města, konkrétní čísla zveřejníme koncem ledna, ale víme, v čem jsme byli úspěšní a co naopak se nepodařilo. Dlouhodobě jsme úspěšní v získávání dotací, bez kterých by se naše město nemohlo rozvíjet. Již v minulém roce jsem informovala, že město Vejprty dostávalo na daních nejméně peněz z obcí v našem regionu, bylo to cca 6.400,- Kč na 1 občana, přitom na občana Prahy připadlo cca ,- Kč. V tomto roce by se situace měla zlepšit, ale zdaleka ne tak, jak bylo přislíbeno. Zatím očekáváme cca 7.500,- Kč na občana, místo přislíbených 9.000,- Kč. Jakékoliv zvýšení příjmu na daní nám samozřejmě pomůže v dalším rozvoji, abychom nebyli zcela závislí na dotacích, které jsou velmi komplikované na administrativu a vždy hrozí jejích vrácení někdy za zcela triviální chybu. Získané dotace a realizované dotace v roce 2012: 1) bezbariérové centrum I. etapa 2) revitalizace Kostelního náměstí U této akce reklamujeme ale provedení veřejného osvětlení, dochází neustále ke zkratům, které pak vypnou osvětlení v celém centru. 3) kosení travních porostů se vzácnými druhy 4) Vejprtský drozd a Vejprty Tour ) bezbariérové úpravy budovy MěÚ projektová dokumentace 6) odstranění radonu z budovy ZŠ 7) podpora terénní práce 8) asistence prevence kriminality 9) pomocný analytický přehled PAP 10) osvětlení v šatnách sportovců Slovanu 11) technické vybavení hasičské zbrojnice Získané a nedokončené dotace v roce 2012: strana 1 1) protipovodňová opatření Vejprty I. etapa Tato akce je tak rozsáhlá, že její dokončení bylo převedeno do roku ) společné centrum Bärenstein-Vejprty i zde náročnost prací a hlavně společný postup prací s německou stranou nedovolily ukončení projektu již v minulém roce. 3) rekonstrukce ulice M. Gorkého dotace byla získána, termín prací rok ) rekonstrukce všech WC v budově MěÚ Vejprty dotace získána, termín zahájení prací ) úklidový vůz pro Technické služby výběrové řízení v roce 2013 Podané a neúspěšné žádosti o dotace v roce 2012: 1) odvodnění kapličky sv. Jana Nepomuckého 2) pořízení rentgenového přístroje pro polikliniku ve Vejprtech 3) replika zbouraného evangelického kostela 4) oprava fasády kostela sv. Alžběty v Českých Hamrech 5) obnova hřbitovní kaple na lesním hřbitově Podané dotace v roce 2012 ke schválení příslušných orgánů v roce 2013: 1) centrum sociálních služeb Vejprty Žádosti o dotace k podání do různých vyhlášených grantů v roce 2013: 1) pořízení rentgenového přístroje 2) oprava lavic v kostele sv. Martina 3) asistent prevence kriminality 4) podpora terénní práce 5) sociální podnik Vejprty Správa a údržba zeleně dotace je zaměřena na pořízení techniky a také vznik nových pracovních míst Provedené práce z bankovního úvěru: V roce 2012 jsme provedli kompletní zateplení 9 panelových domů. Vy občané, kteří v nich bydlíte, (pokr na str.2)

2 MIZ VEJPRTY (pokr ze str. 1)...jste získali lepší podmínky pro bydlení a my všichni ostatní estetický vjem barevných fasád. Mimo těchto aspektů došlo v zateplených domech k výrazné úspoře tepla. Tyto uspořené prostředky jsou zdrojem pro platbu úvěru. Město Vejprty dostává stále stejnou částku z nájmu, takže ve svém hospodaření nepocítilo vůbec platbu úvěru. Jediným postiženým je RWE, který dostal v uplynulém roce o uspořených 4000 GJ z výroby tepla méně peněz. Významné akce z vlastních zdrojů v roce 2012: a) kompletní nové osvětlení v Českých Hamrech b) výměna oken včetně nového topení v MěKaSu c) oprava staré školy d) výměna oken na MěÚ II. etapa Plánované projekty v roce 2013: a) Rádi bychom dokončili opravu polikliniky a přestěhovali všechny lékaře z nevyhovujících prostorů bývalé LDN. Nevíme ale, zda se nám tento záměr podaří celý zrealizovat z důvodu nedostatku financí, záleží také, zda na počtvrté uspějeme se žádostí o příspěvek 2 milionů korun na pořízení nového rentgenu. Tento úkol je pro nás prioritní, protože vynakládáme velké prostředky na vytápění staré budovy LDN. b) Rádi bychom zateplili budovu sportovního sálu MěKaSu, také z důvodu úspory finančních prostředků za vytápění. c) Chceme dokončit opravu šaten na Slovanu. Nejen, že nevyhovují našim hráčům, ale dělají i ostudu u hostujících týmů. d) Chceme také začít s obnovou Skalek. Tato významná část Vejprt by v budoucnu měla sloužit jako sportovní a relaxační park nejen pro naše občany, ale i pro turisty. e) Dalším významným cílem a asi nejvýznamnějším pro Vás občany je zateplení zbývajících 11 panelových domů. Úvěr na tuto akci je již vyřízen, stále se ale čeká na výsledek jednání ÚOHS, který má rozhodnout o podané stížnosti jedné neúspěšné pražské firmy, která se ucházela o realizaci díla. f) V neposlední řadě je naším cílem pokračovat v rekonstrukci bezbariérových chodníků v ulici Moskevská směrem na KV g) Musíme vyřešit parkování v ulici Moskevská a Luční. h) Chceme také zrekonstruovat kapli na Lesním hřbitově, aby to bylo důstojné místo posledního rozloučení. Budeme se samozřejmě pokoušet i na tyto vyjmenované akce získat finanční prostředky z dotačních titulů. Vážení občané, konkrétní plánované investice se dozvíte až z odsouhlaseného rozpočtu města, který bude předložen ke schválení zastupitelům Věřím, že oceníte dosavadní práci nejen vedení města, ale i celého městského úřadu. Výše uvedený výčet prací svědčí o tom, že se určitě neflákáme. Přeji Vám ještě jednou hodně štěstí a zdraví do nového roku 2013 Jitka Gavdunová, starostka Jak jsme volili prezidenta v prvním kole Ve Vejprtech voliči v seznamu , vydané obálky - 832, volební účast - 33,60%, odevzdané obálky 830, platné hlasy 829, % platných hlasů - 99,88% KADYO V Kovářské voliči v seznamu - 932, vydané obálky - 451, volební účast - 48,39%, odevzdané obálky 450, platné hlasy 449, % platných hlasů - 99,78% KADYO strana 2

3 8 Linka Vejprty - Chomutov Vejprty, žel. st. Vejprty, aut. st. Vejprty, Přísečnická Vejprty, hájovna Černý Potok Kryštofovy Hamry, přehrada Kryštofovy Hamry Kryštofovy Hamry, přehrada Kryštofovy Hamry, rozc. Výsluní 8:58 Křimov, Celná Málkov, Vysoká, rozc. Nové Spořice Chomutov, Černovická Chomutov, Kadaňská kaplička Chomutov, Kadaňská škola Chomutov, aut. nádr Chomutov, žel. st. Chomutov, Palackého Chomutov, u hřbitova Chomutov, poliklinika 6 X X 6 X ~ ~ ~ ~ ~ 8:25 8:25 12:25 16:25 16:25 8:27 8:27 12:27 16:27 16:27 8:29 8:29 12:29 16:29 16:29 8:32 8:32 12:32 16:32 16:32 8:37 8:37 12:37 16:37 16:37 8:39 8:39 12:39 16:39 16:39 8:41 8:41 12:41 16:41 16:41 8:43 8:43 12:43 16:43 16:43 8:58 12:58 16:58 16:58 9:03 9:03 13:03 17:03 17:03 9:05 9:05 13:05 17:05 17:05 Místo 9:15 9:15 13:15 17:15 17:15 Málkov 9:23 9:23 13:23 17:23 17:23 Černovice 9:25 9:25 13:25 17:25 17:25 9:27 9:27 13:27 17:27 17:27 9:28 9:28 13:28 17:28 17:28 9:29 9:29 13:29 17:29 17:30 9:31 9:31 13:31 17:31 17:31 9:35 9:37 13:37 17:36 17:35 ~ ~ ~ 17:37 ~ ~ 9:40 13:40 ~ ~ ~ 9:43 13:43 ~ ~ ~ 9:45 13:45 ~ ~ X - jede v pracovních dnech; 6 - jede v sobotu; - jede v NE a státem uznané svátky Linka Chomutov - Vejprty 6, X X 6 X Chomutov, poliklinika ~ 10:25 14:10 ~ ~ Chomutov, u hřbitova ~ 10:27 14:12 ~ ~ Chomutov, Palackého ~ 10:31 14:16 ~ ~ Chomutov, žel. st. ~ ~ ~ ~ ~ Chomutov, aut. nádr. 6:39 10:39 14:27 14:39 20:39 Chomutov, Kadaňská škola 6:43 10:43 14:31 14:43 20:43 Chomutov, Kadaňská kaplička 6:44 10:44 14:32 14:44 20:44 Chomutov, Černovická 6:46 10:46 14:34 14:46 20:46 Nové Spořice 6:47 10:47 14:35 14:47 20:47 Černovice 6:49 10:49 14:37 14:49 20:49 Málkov 6:51 10:51 14:39 14:51 20:51 Místo 6:59 10:59 14:47 14:59 20:59 Málkov, Vysoká, rozc. 7:09 11:09 14:57 15:09 21:09 Křimov, Celná 7:11 11:11 14:59 15:11 21:11 Výsluní 7:16 11:16 15:04 15:16 21:16 Kryštofovy Hamry, rozc. 7:31 11:31 15:19 15:31 21:31 Kryštofovy Hamry, přehrada 7:33 11:33 15:21 15:33 ~ Kryštofovy Hamry 7:35 11:35 15:23 15:35 ~ Kryštofovy Hamry, přehrada 7:37 11:37 15:25 15:37 ~ Černý potok 7:42 11:42 15:30 15:42 21:34 Vejprty, hájovna 7:45 11:45 15:33 15:45 21:37 Vejpry, Přísečnická 7:47 11:47 15:35 15:47 21:39 Vejprty, aut. st. 7:50 11:50 15:37 15:50 21:41 Vejprty, žel. st. 7:53 11:53 ~ 15:53 ~ X - jede v pracovních dnech; 6 - jede v sobotu; - jede v NE a státem uznané svátky Linka Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov - Boží Dar X X 6, X 6, X 6, 6,X,66 Karlovy Vary, terminál 4:50 5:55 5:55 9:00 12:30 12:30 14:45 14:45 15:45 16:00 18:15 Sadov 5:06 ~ 6:11 ~ ~ ~ 15:01 15:01 16:01 ~ 18:31 Hájek 5:10 ~ 6:15 ~ ~ ~ 15:05 15:05 16:05 ~ 18:35 Ostrov, jídelna 5:18 6:15 6:25 9:25 12:55 12:55 ~ 15:15 16:15 16:25 18:45 Jáchymov, lázně 5:34 6:30 6:40 9:40 13:10 13:10 15:29 15:30 16:30 16:40 19:00 Jáchymov, střed 5:37 6:33 6:43 9:43 13:13 13:13 15:32 15:33 16:33 16:43 19:03 Jáchymov, radnice 5:40 6:35 6:45 9:45 13:15 13:15 15:35 15:35 16:35 16:45 19:05 Jáchymov, Abert. zatáčka 5:48 6:44 6:53 9:53 13:23 13:23 15:43 15:43 16:43 16:53 19:13 Boží Dar, u kostela 5:52 6:47 6:57 9:57 13:27 13:27 15:47 15:47 16:47 16:57 19:17 Boží Dar, celnice 5:55 6:50 7:00 10:00 13:30 13:30 15:50 15:50 16:50 17:00 19:20 X - jede v pracovních dnech, - jede v neděli a státem uznané svátky, 6 - jede v sobotu, 66 - nejede ; strana 3 Jízdní řády Vejprty platné do bez záruky

4 10 Linka Vejprty - Chomutov X X X,11 X,10 X Vejprty, aut. st. 4:40 5:40 6:40 6:40 15:25 Vejprty, Přísečnická 4:42 5:42 6:42 6:42 15:27 Černý Potok 4:47 5:47 6:48 6:48 15:32 Kryštofovy Hamry ~ ~ 6:55 6:55 15:39 Kryštofovy Hamry, rozc. 4:50 5:50 6:59 6:59 15:43 Výsluní 4:59 5:59 7:10 7:10 15:52 Chomutov, Černovická 5:12 6:12 7:26 7:26 16:05 Chomutov, aut. nádr 5:17 6:17 7:31 7:33 16:10 Chomutov, žel. st. 5:19 6:19 ~ ~ 16:12 Chomutov, Heyrovského škola ~ ~ ~ 7:37 ~ X - jede v pracovních dnech; ; 10 - nejede , od do , od do , od do , od do ; 11 - jede , od do , od do , od do , od do ; poznámky: - Měděnec - Kovářská - Vejprty X X 6, X 6, X X 6, X X 13:09 14:05 ~ 14:59 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 13:15 14:15 ~ 15:05 ~ 16:45 18:15 18:15 20:15 22:15 13:18 14:18 ~ 15:08 ~ 16:48 18:18 18:18 20:18 22:18 13:25 14:25 ~ 15:15 ~ 16:55 18:25 18:25 20:25 22:25 ~ ~ 14:29 ~ 16:29 ~ ~ ~ ~ ~ 13:30 14:30 14:33 15:20 16:33 17:00 18:30 18:30 20:30 22:30 13:32 14:32 14:35 15:22 16:35 17:02 18:32 18:32 20:32 22:32 13:34 14:34 14:37 15:24 16:37 17:04 18:34 18:34 20:34 22:34 13:52 14:42 14:45 15:42 16:45 17:22 18:42 18:42 20:42 22:42 14:00 14:50 14:53 15:50 16:53 17:30 18:50 18:50 20:50 22:50 14:03 14:53 14:56 15:53 16:56 17:33 18:53 18:53 20:53 22:53 14:04 14:54 14:57 15:54 16:57 17:34 18:54 18:54 20:54 22:54 14:08 14:58 15:01 15:58 17:01 17:38 18:58 18:58 20:58 22:58 14:16 15:06 15:09 16:06 17:09 17:46 19:06 19:06 21:06 23:06 14:18 15:08 15:11 16:08 17:11 17:48 19:08 19:08 21:08 23:08 14:23 15:13 15:16 16:13 17:16 17:53 19:13 19:13 21:13 23:13 14:24 15:14 15:17 16:14 17:17 17:54 19:14 19:14 21:14 23:14 14:26 15:16 15:19 16:16 17:19 17:56 19:16 19:16 21:16 23:16 14:28 15:18 15:21 16:18 17:21 17:58 19:18 19:18 21:18 23:18 14:30 15:20 15:23 16:20 17:23 18:00 19:20 19:20 21:20 23:20 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14:32 15:22 15:25 16:22 17:25 18:02 19:22 19:22 21:22 23:22 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 FOTO KADYO Focení v nejvyšší kvalitě v ateliéru i u Vás doma. Fotografie dětské, domácí, soukromé. SVATBY. Foto na průkazy a další doklady. VIDEOZÁZNAMY. Rekonstrukce starých fotek. Fotky ze starých negativů. Foto z diapozitivů, přepis videokazet kazet VHS na DVD. Vše po dohodě na tel.: , strana 4 Linka Boží Dar - Jáchymov - Ostrov - Karlovy Vary X X 6, X 6, 6, X 6,X,66 6, Boží Dar, celnice 6:10 7:05 7:15 10:30 13:55 13:55 16:00 16:05 17:00 17:10 19:35 19:35 Boží Dar, u kostela 6:12 7:08 7:18 10:33 13:58 13:58 16:03 16:08 17:03 17:13 19:38 19:38 Jáchymov, Abert. zatáčka 6:18 7:13 7:23 10:38 14:03 14:03 16:08 16:13 17:08 17:16 19:43 19:43 Jáchymov, radnice 6:22 7:19 7:29 10:44 14:09 14:09 16:14 16:19 17:14 17:23 19:49 19:49 Jáchymov, střed 6:26 7:22 7:32 10:47 14:12 14:12 16:17 16:22 17:17 17:26 19:52 19:52 Jáchymov, lázně 6:29 7:24 7:34 10:49 14:14 14:14 16:19 16:24 17:19 17:29 19:54 19:54 Ostrov, jídelna 6:44 7:38 7:48 11:04 14:28 14:29 16:33 16:38 17:34 17:44 20:09 20:09 Hájek 6:53 ~ ~ 11:13 14:35 14:38 16:40 ~ ~ 17:53 ~ 20:18 Sadov 6:57 ~ ~ 11:17 14:39 14:42 16:44 ~ ~ 17:57 ~ 20:22 Karlovy Vary, terminál 7:15 8:00 8:05 11:35 15:00 15:00 17:05 17:00 18:00 18:15 20:30 20:40 15 X - jede v pracovních dnech, - jede v neděli a státem uznané svátky, 6 - jede v sobotu, 66 - nejede ;

5 6 Linka Kadaň - Klášterec n.o. X X X,42 X 6 X 6 X 6 Kadaň,,sídl.B 5:09 6:19 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kadaň,,aut.nádr. 5:15 6:25 ~ 8:15 ~ 10:15 ~ 12:15 ~ Kadaň,,Jungmanova 5:18 6:28 ~ 8:18 ~ 10:18 ~ 12:18 ~ Klášterec n.o.,porcel. 5:25 6:35 ~ 8:25 ~ 10:25 ~ 12:25 ~ Klášterec n.o.,žel.st. ~ ~ ~ ~ 8:29 ~ 10:29 ~ 12:29 Klášterec n.o.,aut.nádr. 5:30 6:40 ~ 8:30 8:33 10:30 10:33 12:30 12:33 Klášterec n.o.,petlerská I 5:32 6:42 ~ 8:32 8:35 10:32 10:35 12:32 12:35 Klášterec n.o.,petlerská II 5:34 6:44 ~ 8:34 8:37 10:34 10:37 12:34 12:37 Petlery 5:42 6:52 ~ 8:42 8:45 10:42 10:45 12:42 12:45 Měděnec,žel.st. 5:50 7:00 ~ 8:50 8:53 10:50 10:53 12:50 12:53 Měděnec 5:53 7:03 ~ 8:53 8:56 10:53 10:56 12:53 12:56 Měděnec,rozc.k dolu 5:54 7:04 ~ 8:54 8:57 10:54 10:57 12:54 12:57 Horní Halže 5:58 7:08 ~ 8:58 9:01 10:58 11:01 12:58 13:01 Kovářská,ObÚ 6:06 7:16 7:56 9:06 9:09 11:06 11:09 13:06 13:09 Kovářská,rozc.Elektro. 6:08 7:18 7:58 ~ 9:11 11:08 11:11 13:08 13:11 Loučná,České Hamry 6:13 7:23 8:03 ~ 9:16 11:13 11:16 13:13 13:16 Loučná,Č. Hamry,Výsada 6:14 7:24 8:04 ~ 9:17 11:14 11:17 13:14 13:17 Vejprty,N. Zvolání,KOVO 6:16 7:26 8:06 ~ 9:19 11:16 11:19 13:16 13:19 Vejprty,Nové Zvolání 6:18 7:28 8:08 ~ 9:21 11:18 11:21 13:18 13:21 Vejprty,,předměstí 6:20 7:30 8:10 ~ 9:23 11:20 11:23 13:20 13:23 Vejprty,N.Z.,černý kříž ~ ~ ~ 9:15 ~ ~ ~ ~ ~ Vejprty, viadukt ~ ~ ~ 9:19 ~ ~ ~ ~ ~ Vejprty, aut.st. 6:22 7:32 8:12 9:22 9:25 11:22 11:25 13:22 13:25 Vejprty, žel.st. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X - jede v pracovních dnech; 6 - jede v sobotu; - jede v NE a státem uzn. svátky; 42 - nejede , od do , od do , od do , od do X X,10 X,11 X X Chomutov, Heyrovského škola ~ 12:50 ~ ~ ~ Chomutov, žel. st. ~ ~ ~ 16:08 18:08 Chomutov, aut. nádr. 6:50 13:00 13:00 16:13 18:13 Chomutov, Černovická 6:54 13:04 13:04 16:17 18:18 Výsluní 7:07 13:17 13:17 16:30 18:34 Kryštofovy Hamry, rozc. 7:16 13:26 13:26 16:39 18:45 Kryštofovy Hamry 7:20 ~ ~ ~ 18:49 Černý Potok 7:27 13:29 13:29 16:42 18:56 Vejpry, Přísečnická 7:33 13:34 13:34 16:47 19:02 Vejprty, aut. st. 7:35 13:36 13:36 16:49 19:04 X - jede v pracovních dnech; ; 10 - nejede , od do , od do , od do , od do ; 11 - jede , od do , od do , od do , od do ; poznámky: Linka Chomutov - Vejprty Linka Kadaň - Kr. Hamry - Vejprty X X 7:45 Kadaň, aut. nádr. 6:23 7:43 Kadaň, koupaliště 6:25 7:37 Klášterec n. Ohří, IP Verne II 6:31 7:33 Hradiště 6:35 7:28 Domašín, Nová Víska 6:40 7:26 Vernéřov, Podmilesy, rozcestí 6:42 7:16 Kryštofovy Hamry, rozc :52 ~ Kryštofovy Hamry ~ 7:12 Černý Potok 6:55 7:09 Vejprty, hájovna 6:58 7:07 Vejprty, Přísečnická 7:00 7:05 Vejprty, aut.st. 7:02 poznámky: strana 5 Jízdní řád vlaků - trať č.137 Chomutov - Vejprty - Chemnitz Chemnitz Hbf 7:36 8:36 16:36 ~ Zschopau 8:10 9:08 17:10 ~ Annaberg-Buchholz 8:46 9:42 17:46 ~ Vejprty 9:14 10:14 18:14 ~ Vejprty ~ 10:19 ~ 18:19 Vejprty, koupaliště ~ 10:22 ~ 18:23 Vejprty, zastávka ~ 10:26 ~ 18:28 České Hamry ~ 10:30 ~ 18:33 Kovářská ~ 10:34 ~ 18:37 Kovářská, městys ~ 10:39 ~ 18:42 Chomutov ~ 11:35 ~ 19: Chomutov 8:03 ~ 16:21 ~ Kovářská, městys 9:09 ~ 17:18 ~ Kovářská 9:16 ~ 17:25 ~ České Hamry 9:18 ~ 17:27 ~ Vejprty, zastávka 9:23 ~ 17:32 ~ Vejprty, koupaliště 9:27 ~ 17:35 ~ Vejprty 9:30 ~ 17:39 ~ Vejprty ~ 9:43 17:43 18:43 Annaberg-Buchholz ~ 10:09 18:13 19:09 Zschopau ~ 10:45 18:47 19:45 Chemnitz Hbf ~ 11:19 19:19 20: jede v sobotu, v neděli a 25.,26. XII., 1.I., 1.IV., 1.V. 3

6 12 X X42 X 5, X Vejprty, aut. st. 6:35 7:37 15:10 16:25 19:17 Vejprty, předměstí 6:37 7:39 ~ ~ 19:19 Vejprty, viadukt ~ ~ 15:13 16:28 ~ Vejprty, Nové Zvolání, černý kříž ~ ~ 15:16 16:31 ~ Vejprty, Nové Zvolání 6:39 7:41 ~ ~ 19:21 Vejprty, Nové Zvolání, KOVO 6:40 7:43 ~ ~ 19:23 Loučná, České Hamry, Výsada 6:42 7:45 ~ ~ 19:25 Loučná, České Hamry 6:44 7:46 ~ ~ 19:26 Kovářská, rozc. Elektropřístroj ~ 7:51 ~ ~ 19:30 Kovářská, ObÚ ~ 7:52 15:24 16:39 19:31 Kovářská, rozc. Elektropřístroj ~ 15:25 16:40 ~ Horní Halže ~ ~ ~ 19:37 Měděnec, rozc. k dolu ~ ~ ~ 19:40 Měděnec ~ ~ ~ 19:41 Loučná, České Hamry 6:44 15:30 16:45 ~ Loučná, MěÚ ~ 15:35 ~ ~ Loučná, Háj, záv. 6:46 ~ 16:47 ~ Loučná, rozc :49 ~ 16:49 ~ Loučná, háj. park. 6:51 15:38 16:51 ~ Loučná, Lesní zámeček 6:54 15:40 16:53 ~ Boží Dar, Klínovec, rozc. 6:57 15:43 16:56 ~ Boží Dar, celnice 7:00 15:45 17:00 ~ X - jede v pracovní dny; 5 - jede v pátek; - jede v neděli a ve státem uznaný svátek 42 - nejede , od do , od do , od do , od do Klášterec n.o. - Kadaň 6, X X 6, X X 6, X 6, X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12:34 12:37 13:47 14:34 14:37 15:37 16:34 16:37 18:34 18:37 20:27 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12:36 12:39 13:49 14:36 14:39 15:39 16:36 16:39 18:36 18:39 20:29 12:38 12:41 13:51 14:38 14:41 15:41 16:38 16:41 18:38 18:41 20:31 12:40 12:43 13:53 14:40 14:43 15:43 16:40 16:43 18:40 18:43 20:33 12:42 12:45 13:55 14:42 14:45 15:45 16:42 16:45 18:42 18:45 20:35 12:43 12:46 13:56 14:43 14:46 15:46 16:43 16:46 18:43 18:46 20:36 12:48 12:51 14:01 14:48 14:51 15:51 16:48 16:51 18:48 18:51 20:40 12:49 12:52 14:02 14:49 14:52 15:52 16:49 16:52 18:49 18:52 20:41 12:57 13:00 14:10 14:57 15:00 16:00 16:57 17:00 18:57 19:00 20:47 13:01 13:04 14:14 15:01 15:04 16:04 17:01 17:04 19:01 19:04 20:50 13:02 13:05 14:15 15:02 15:05 16:05 17:02 17:05 19:02 19:05 20:51 13:04 13:07 14:17 15:04 15:07 16:07 17:04 17:07 19:04 19:07 20:53 13:12 13:15 14:25 15:12 15:15 16:15 17:12 17:15 19:12 19:15 21:01 13:20 13:23 14:33 15:20 15:23 16:23 17:20 17:23 19:20 19:23 21:06 13:22 13:25 14:35 15:22 15:25 16:25 17:22 17:25 19:22 19:25 21:08 13:25 13:30 14:38 15:25 15:30 16:30 17:26 17:30 19:25 19:30 21:11 13:26 ~ ~ 15:26 ~ ~ ~ ~ 19:26 ~ ~ ~ 13:32 14:42 ~ 15:32 16:32 17:28 17:32 ~ 19:32 21:13 ~ 13:40 14:50 ~ 15:40 16:40 17:36 17:40 ~ 19:40 21:21 ~ 13:44 14:53 ~ 15:42 16:42 17:38 17:42 ~ 19:42 21:23 ~ 13:48 14:57 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 Spoj přenesen z linky z důvodu nedostatku místa. Linka Vejprty - Kovářská - Boží Dar 4 Linka Vejprty - Kovářská - Měděnec X X X32 X42 6, 66 X 6 X Vejprty,,žel.st. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Vejprty,,aut.st. 4:17 5:37 6:27 6:33 6:34 8:27 8:34 10:34 10:37 Vejprty,,viadukt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10:40 Vejprty,N.Z.,černý kříž ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10:44 Vejprty,,předměstí 4:19 5:39 6:29 6:35 6:36 8:29 8:36 10:36 ~ Vejprty,Nové Zvolání 4:21 5:41 6:31 6:37 6:38 8:31 8:38 10:38 ~ Vejprty,N.Zvolání,KOVO 4:23 5:43 6:33 6:39 6:40 8:33 8:40 10:40 ~ Loučná,Č.Hamry,Výsada 4:25 5:45 6:35 6:41 6:42 8:35 8:42 10:42 ~ Loučná,Č.Hamry 4:26 5:46 6:36 6:42 6:43 8:36 8:43 10:43 ~ Kovářská,,rozc.Elektro. 4:31 5:51 6:41 6:47 6:48 8:41 8:48 10:48 ~ Kovářská,,ObÚ 4:32 5:52 6:42 6:49 6:49 8:42 8:49 10:49 10:52 Horní Halže 4:40 6:00 6:50 6:57 6:57 8:50 8:57 10:57 11:00 Měděnec,,rozc.k dolu 4:44 6:04 6:54 7:01 7:01 8:54 9:01 11:01 11:04 Měděnec 4:45 6:05 6:55 7:02 7:02 8:55 9:02 11:02 11:05 Měděnec,,žel.st. 4:47 6:07 6:57 7:05 7:04 8:57 9:04 11:04 11:07 Petlery 4:55 6:15 7:05 7:15 7:12 9:05 9:12 11:12 11:15 Klášterec n.o.,petlerská,ii 5:13 6:23 7:23 7:21 7:20 9:23 9:20 11:20 11:23 Klášterec n.o.,petlerská,i 5:15 6:25 7:25 7:23 7:22 9:25 9:22 11:22 11:25 Klášterec n.o.,aut.nádr. 5:20 6:30 7:30 7:28 7:25 9:30 9:25 11:25 11:30 Klášterec n.o.,žel.st. ~ ~ ~ ~ 7:26 ~ 9:26 11:26 ~ Klášterec n.o.,porcelánka 5:22 6:32 7:32 7:32 ~ 9:32 ~ ~ 11:32 Kadaň,,Jungmanova 5:30 6:40 7:40 7:40 ~ 9:40 ~ ~ 11:40 Kadaň,,aut.nádr. 5:34 6:44 7:42 7:42 ~ 9:42 ~ ~ 11:42 Kadaň,,sídl. B 5:38 6:48 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X - jede v pracovních dnech; 6 - jede v sobotu; - jede v NE a státem uzn. svátky; 32 - jede od do , od do , od do , od do ; 42 - nejede , od do , od do , od do , od do ; 66 - nejede , Linka Boží Dar - Kovářská - Vejprty X X X 5, Boží Dar, celnice ~ 7:00 15:55 17:00 Boží Dar, Klínovec, rozc. ~ 7:03 15:57 17:02 Loučná, Lesní zámeček ~ 7:06 16:00 17:05 Loučná, háj. park. ~ 7:08 16:03 17:08 Loučná, rozc. 1.0 ~ ~ 16:05 17:10 Loučná, Háj, záv. ~ ~ 16:08 17:13 Loučná, MěÚ ~ 7:11 ~ ~ Loučná, České Hamry ~ 7:16 16:10 17:15 Měděnec 5:03 ~ ~ ~ Měděnec, rozc. k dolu 5:04 ~ ~ ~ Horní Halže 5:08 ~ ~ ~ Kovářská, rozc. Elektropřístroj ~ 7:21 ~ ~ Kovářská, ObÚ 5:16 7:22 ~ ~ Kovářská, rozc. Elektropřístroj 5:18 ~ ~ ~ Loučná, České Hamry 5:23 ~ 16:10 17:15 Loučná, České Hamry, Výsada 5:24 ~ 16:12 17:17 Vejprty, Nové Zvolání, KOVO 5:26 ~ 16:14 17:19 Vejprty, Nové Zvolání 5:28 ~ 16:16 17:22 Vejprty, Nové Zvolání, černý kříž ~ 7:30 ~ ~ Vejprty, viadukt ~ 7:33 ~ ~ Vejprty, předměstí 5:30 ~ 16:19 17:24 Vejprty, aut. st. 5:32 7:36 16:20 17:25 X - jede v pracovní dny; 5 - jede v pátek; - jede v neděli a ve státem uznaný svátek 13

7 MIZ VEJPRTY První vánoce v zařízení UHELNÉ SKLADY VEJPRTY Mostecké uhlí ořech 1 310,- ořech 2 250,- kostka 320,- Ledvické uhlí ořech 1 320,- ořech 2 250,- kostka 340,- polský kostkoořech 240,- německé brikety 450,- Ceny jsou včetně DPH a dopravy. Při odběru nad 30q neúčtujeme dovoz. Před časem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc uveřejnilo na svých internetových stránkách vánoční přání dětí, která v zařízení momentálně žijí. Záměrem této akce bylo, splnit dětem co nejvíce jejich přání. Ohlas na tuto akci byl ovšem naprosto fascinující. Díky dárcům, kteří na akci zareagovali, se podařilo splnit téměř všechna dětská přání a ta která se plnit nepodařilo, bylo možné nahradit například i jiným dárkem. Dárků se totiž nakonec sešlo tolik, že většina dětí určitě takové vánoce ani nikdy nezažila. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli splnit dětská přání. Velké poděkování pak patří 2. ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani, která pro děti ze zařízení uspořádala sbírku vánočních dárků. Poděkování patří i Ústeckému kraji, který přispěl finančním darem na nákup dárků. Jak je z fotek zřejmé, děti měly z dárků obrovskou radost, ale největším dárkem pro většinu z nich bylo, že strávily vánoce u svých rodin. Všichni bychom si moc přáli, aby takováto solidarita nebyla pouze symbolem vánoc, ale abychom se s ní setkávali i v průběhu roku. Všem přejeme co nejlepší vykročení do nového roku (Ing. Tarhajová) Prodáme nábytek obývací stěna 180 cm (viz foto), rohový skleník 85x85 cm, komoda 4 šuplíky, konferenční stolek. Cena 5 000,- Kč. Info na tel.: inzerce KY DÁLE NABÍZÍME PÍSKY 1t = 450,- ŠTĚRKY 1t = 500,- KRAJINY 2 700,- U písku a štěrku nad 3t neúčtujeme dovoz. OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD p. Košata - NEPŘETRŽITĚ Uhelné sklady Stanislav Kudláček Chomutov uhlí mostecké ořech 1, ořech 2, kostka brikety Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 MĚSTSKÉ KINO KRUŠNOHOR LEDEN pátek 18,00 hod. 26. sobota 18,00 hod. MADAGASKAR 3 Americký kreslený film Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem. Vstupné: 61,-Kč. strana 7

8 MIZ VEJPRTY Další rok uplynul od okamžiku, kdy zemřel můj drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, pan Josef Pánek. Stýská se nám. Jeho místo v domě je prázdné, avšak v našich srdcích žije stále. Děkuji Vám všem, kteří vzpomenete se mnou. manželka Emma s celou velkou rodinou Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr, Tel.: , Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov. Vzhledem ke skutečnosti, že tuto dívenku osobně znám jsem se rozhodla oslovit lidi kolem sebe a pomoci jí. Se souhlasem starostky Obce Kovářská budeme shromažďovat víčka na obecním úřadě a posílat je Míše. Víčka budou přijímána v době otevření úřadu tj. PO, ST 8-17, ÚT, ČT 8-15 a v PÁ 8-13 HOD. Děkuji Věra Tarhajová strana 8

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 18. prosince 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Společné vánoční trhy se povedly

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 8. března 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 4ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 30. května 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 8. srpna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9. Vejprtská pouť 13 ČÍSLO VEJPRTY

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 13. ledna 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 1ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 4. října 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 17 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 30. srpna 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 15 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 22. prosince 2011 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY LÉKÁRNA U SPASITELE

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 13. června 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 10 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 6. prosince 2012 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 21 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 15. února 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 3ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 29. srpna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 14 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 24. listopadu 2011 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 21 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 25. dubna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 7ČÍSLO 22. ročník turnaje ve

Více

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 6. 13. srpna 2011 Odjezd: v sobotu 6. srpna v 6:30 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 13. srpna v cca 18:00 hod Ubytování: Horský hotel M&M, Nové Město u Jáchymova Více informací o ubytování

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 19. září 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 15 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. července 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Setkání rodáků 11 ČÍSLO VEJPRTY

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 11. dubna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 6ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 20. prosince 2012 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Rozsvícení stromečku 22 ČÍSLO

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj 11 ČÍSLO GRATULUJEME ČTRNÁCTIDENÍK 21. června 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY

Více

M Ě S T O V E J P R T Y

M Ě S T O V E J P R T Y M Ě S T O V E J P R T Y Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, Požární řád Zastupitelstvo města Vejprty se na svém zasedání dne 25.9.2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 12. prosince 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Zimní fontána na Náměstí T.G.M.

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 28. června 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 11 ČÍSLO Čtyři roky práce dospěly

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. 9 linka 8 7 8 9 7 8 9 - - -,točna - Zpracováno systémemskeleton FS software Olomouc,točna Planost od.. do.. 7L P 7L 7L 7P 7L 7L 7P 7L L P L L L 7P L Víkend a st. svátky.,.,8.,.. Neděle.. Ke Křibům, Maják,točna,

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 8. prosince 2011 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 22 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

PODPORA BYDLENÍ SENIORŮ. Seniorské bydlení: charita nebo byznys? Stavební fórum 22. ledna 2015

PODPORA BYDLENÍ SENIORŮ. Seniorské bydlení: charita nebo byznys? Stavební fórum 22. ledna 2015 PODPORA BYDLENÍ SENIORŮ Seniorské bydlení: charita nebo byznys? Stavební fórum 22. ledna 2015 Stávající podpora bydlení z rozpočtu MMR Program podpora bydlení Věcné cíle programu zaměřené na potřeby seniorů:

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 14. listopadu 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Zimní fontána na Souměstí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 11. srpna 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 14 ČÍSLO Rekonstrukce autobusového

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 9. května 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 8ČÍSLO Divadelní VEJPRTY LÉKÁRNA

Více

SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ

SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ linky 4, 5, 11, 21 04 22 37 54 56 04 25 30 55 56 04 05 09 12 22 32 41 52 56 05 09 12 26 32 42 52 05 07 34 06 07 15 22 26 30 37 38

Více

Akce realizované v obci, respektive městysi Švábenice za období 2003 2014

Akce realizované v obci, respektive městysi Švábenice za období 2003 2014 Akce realizované v obci, respektive městysi Švábenice za období 2003 2014 Termíny akcí 2003 2004 Název akce, stručný popis akce Náklady obce, městyse Jiné zdroje, uvést jaké Celkové náklady Dokončení víceúčelového

Více

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN ( ) P 7 Praha-Vysočany 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely B PRAHA MASARYKOVO NÁDR.

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN ( ) P 7 Praha-Vysočany 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely B PRAHA MASARYKOVO NÁDR. S4 RAHA MASARYKOVO NÁDR. raha-vysočany 4 raha-satalice raha-kbely RAHA-ČAKOVICE Dopravce: KŽC Doprava,s.r.o.,Meilinova, raha, tel. Informace o provozu ID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz RACOVNÍ

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 7. března 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Nový zastupitel města 4ČÍSLO

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 10. května 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 8ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 08.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 8. listopadu 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Zubní ambulance nově otevřená

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 8. července 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 12 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

doporučená cena 8 644.- Novinka!

doporučená cena 8 644.- Novinka! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! 210 cm 1 000 při nákupu nad 5 000 Platí

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava.

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava. Důvodová zpráva: Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava. V roce 2012 byly Městskému obvodu poskytnuty tyto transfery: Neinvestiční přijaté

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00. Datum Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn. Spoje SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00. Datum Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn. Spoje SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA Praha» Brno od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00 2.11. Praha-Holešovice 18:23 SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA Brno hl.n. 20:49 20:51 povinná rezervace míst - nutno zakoupit místenku 2.11. Praha hl.n.

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily 38.883.833,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši 39.451.988 byl splněn na 98,56

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. března 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 5ČÍSLO Nové pracoviště provozu

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Zásobník projektů. Výstavba 130 m kanalizace Stavební povolení červen tis. rekultivované skládce u cihelny 6. Oprava komína v cihelně

Zásobník projektů. Výstavba 130 m kanalizace Stavební povolení červen tis. rekultivované skládce u cihelny 6. Oprava komína v cihelně Zásobník projektů Sady a školky Jirkov spol. s r.o. Výstavba 130 m kanalizace Stavební červen 2011 cca 600 tis Obec Strupčice 1. Oprava kostela Sušany vydané stavební Město Výsluní 2. Obnova zeleně ve

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN (X) P 7 Praha-Vysočany # 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely 20 PRAHA-ČAKOVICE PRAHA MASARYKOVO NÁDR.

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN (X) P 7 Praha-Vysočany # 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely 20 PRAHA-ČAKOVICE PRAHA MASARYKOVO NÁDR. S4 RAHA MASARYKOVO NÁDR. # raha-vysočany # 4 raha-satalice raha-kbely RAHA-ČAKOVICE Jednotlivé i předplatní jízdenky ID platí v celém úseku raha Masarykovo nádr. - raha-čakovice. RAŽSKÁ INTEGROVANÁ DORAVA

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 6. února 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 2ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více