Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce V Nejdku, dne 8. října Ing. Ivana Schwarzová. Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr."

Transkript

1 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce I. Základní údaje o škole II. Přehled učebních dokumentů III. Přehled pracovníků školy IV. Vzdělávací výsledky školy V. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI VI. Mimovyučovací aktivity VII. Zpráva o hospodaření školy s přílohami V Nejdku, dne 8. října 2009 Mgr. Josef Dvořáček ředitel školy Ing. Ivana Schwarzová za školskou radu

2 2 I. Základní údaje o škole - Identifikační údaje školy - Charakteristika školy - Údaje o vedení školy - Organizační struktura školy - Seznam sociálních partnerů spolupracujících se školou - Údaje o školské radě

3 3 Název: Sídlo: Zřizovatel školy: Údaje o vedení školy: Adresa pro dálkový přístup: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Husova 600, Nejdek Krajský úřad Karlovarského kraje Západní 353/ Karlovy Vary Mgr. Josef Dvořáček ředitel školy Ředitel školy: Zástupce pro teoretickou výuku: Zástupce pro praktickou výuku: Mgr. Josef D v o ř á č e k Mgr. Karel C h a l o u p k a Petr B a u m a n n Vedoucí technicko ekonomického oddělení: Hana T a n e č k o v á Vedoucí kanceláře ředitele: Vedoucí domova mládeže: Jana D o b i á š o v á Radovan N ě m e c

4 4 Charakteristika školy Dlouholetá tradice Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek trvá již 77 let. Po tuto dobu naše škola vzdělávala a připravovala do různých profesí zaměstnance textilních, strojírenských a stavebních firem v okolí. Dnes jsou v Nejdku nejvýznamnější strojírenské firmy Karlovarského kraje, škola je zdrojem zaměstnanců i pro ostatní firmy celého regionu Karlovarského kraje. Škola vzdělává žáky ve více oborech podle potřeb regionu. Jedná se o obory veřejnosprávní, strojírenské, jeden gastronomický a jeden textilní. Přes klesající počet žáků přicházejících ze základních škol byl počet nastupujících v září žáků. Pestrost oborů je dána nejen lokálním umístěním školy v centru strojírenského průmyslu Karlovarského kraje, ale i zaměřením školy na práci se žáky se sociálním i zdravotním znevýhodněním. Počet pracovníků školy byl 41. Pedagogů 30 a správních zaměstnanců 11. Pracoviště odborného výcviku jsou zřízena na odloučeném pracovišti školy ve Staré Roli, Závodu míru 144. V Nejdku, Závodu míru 340, je pracoviště specializované na strojírenské práce. Absolventi všech oborů Střední odborné školy v Nejdku jsou doplňováni jako noví kvalifikovaní zaměstnanci mnoha nejdeckých firem i státních organizací Karlovarska. Přesto, že mezi žáky školy je velké množství žáků sociálně a zdravotně znevýhodněných, o které jiné školy nemají zájem, nevyčnívají v počtech nezaměstnaných v kolonkách Úřadu práce Karlovy Vary. Žáci se dobře uplatňují na trhu práce a jsou dobrým a stálým zdrojem kvalitní pracovní síly v celém regionu. Škola se snaží spolupracovat při vzdělávání žáků s firmami Witte Nejdek, s.r.o., Metalis Nejdek, Swis-form, NČV, Ekonopak a organizacemi státní správy. Dostatečná naplněnost školy a rozptýlenost pracovišť školy, s náklady na zabezpečení moderní výuky, kladou velké nároky na organizaci zajištění co nejužšího spojení praktické výuky žáků s výrobní praxí ve firmách. Při škole je zřízen Domov mládeže, Smetanova 1109, Nejdek, který využívají žáci ze vzdálenějšího okolí. školy. Ve škole pracuje Sdružení rodičů, které úzce spolupracuje s pedagogy a vedením

5 Sociální partneři - firmy spolupracující s SOŠ a SOU Nejdek ve školním roce 2008/ BOHEMIA-LÁZNĚ a.s. Sadová Karlovy Vary 2 Bohumil Šesták Ventura Pub Karlovy Vary Vojkovice Vojkovice 3 Důlní Strojírenská Společnost, spol. s.r.o. Pohraniční stráže Svatava 4 Eurest spol. s.r.o. Masarykova Ostrov 5 Fuka Miroslav Hotel Nautilus Vintířov Vintířov 6 Chezak spol. s.r.o. Fričova Karlovy Vary 7 Chodos Chodov s.r.o. Nejdecká Chodov 8 Jaroslava Fišerová restaurace Sparta Šindelová Šindelová 9 Kateřina Balážová restaurace Bohemia Klostermanova Františkovy Lázně 10 Klempířství Fanta Jiří Božíčany Božíčany 11 Kovovýroba DZ, s.r.o. Bratří Čapků Nejdek 12 Ladislav Kadeřábek U Nádraží Chodov Husova Chodov 13 Léčebné lázně Jáchymov, a.s. T.G. Masaryka Jáchymov 14 Lesní škola Petr a Petr, s.r.o. Nové Hamry Nové Hamry 15 Metalis s.r.o. Závodu míru Nejdek 16 Medos-Agro, s.r.o. Verušičky Verušičky 17 Miroslav Fuka Hotel Nautilus Chodov Vintířov Vintířov 18 Mgr. Miroslav Kučera Lesní restaurace Diana K. Vary Přátelství 5/ Karlovy Vary 19 Petr Kukrecht U Košíku Ostrov Šafaříkova 681/ Ostrov 20 Proxima Gastro s.r.o. Nejdecká Chodov 21 Renata Cvingerová U Žáby Nejdek Nádražní Svatavské strojírny s.r.o. Pohraniční stráže Svatava 23 SWISSFORM, a.s. Nerudova Nejdek 24 Trima EDM s.r.o. U Habrovky 247/ Praha 25 Via Venti, s.r.o. Vítězná 321/ Karlovy Vary 26 Zdeněk Pokorný Mipo Bar Chodov ČSM Chodov 27 Zdeněk Stehlík Staročeská restaurace Potůčky Potůčky 1 5

6 6 Sociální partneři školská zařízení spolupracující s SOŠ a SOU Nejdek ve školním roce 2008/2009 zařízení zřizovatel adresa 1 Domov mládeže a ŠJ KÚ Karlovy Vary Lidická Karlovy Vary 2 ZŠ a ŠJ Dukelských hrdinů MM Karlovy Vary Jízdárenská Karlovy Vary 3 1. MŠ Chodov Město Chodov Nerudova Chodov 4 ŠJ při MŠ Chodov Město Chodov Zahradní Chodov 5 ŠJ při ZŠ a ZUŠ K. Vary MM Karlovy Vary Šmeralova Karlovy Vary 6 ZŠ a ŠJ Truhlářská MM Karlovy Vary Truhlářská Karlovy Vary 7 1. ŠJ při ZŠ Nejdek Město Nejdek Nám. Karla IV Nejdek 8 2.ZŠ a ŠJ Nejdek Město Nejdek Karlovarská Nejdek 9 ZŠ a MŠ Kraslice Město Kraslice Havlíčkova Kraslice 10 MŠ Nová Role Město Nová Role Rolavská Nová Role 11 ZŠ a ŠJ Klínovecká MM Karlovy Vary Krušnohorská Karlovy Vary

7 7 Školská rada Ve školním roce 2008/2009 pracovala školská rada ve složení: Ing. Ivana Schwarzová předsedkyně zástupce pedagogů Mgr. Luděk Sequens místopředseda - starosta města Nejdek - zástupce veřejnosti p. Vladimír Jánský zástupce rodičů Mgr. Eva Kubernátová zástupce pedagogů Mgr. Jitka Štatská zástupce veřejnosti p. Josef Dvořák- zástupce rodičů Školská rada projednala na svém zasedání počty žáků školy, stav internátu školy, úbytek pedagogických pracovníků, rozpočet a průběžné plnění rozpočtu školy, plánované čerpání prostředků z Evropských fondů, plánované otevření nových oborů školy a další. 8. ledna 2009 zasedala školská rada v novém složení /v návaznosti na nové volby do školské rady/: Ing. Ivana Schwarzová předsedkyně zástupce pedagogů Mgr. Jitka Štatská místopředsedkyně zástupce veřejnosti Jiří Malý zapisovatel zástupce pedagogů Ing. Vladimír Benda starosta města Nejdek zástupce veřejnosti Jan Jelínek zástupce studentů Lenka Vohlídalová zástupce studentů Školská rada projednala na svém zasedání inspekční zprávu České školní inspekce z , zvolila předsedu, místopředsedu a zapisovatele, schválila Jednací řád školské rady, schválila výroční zprávu za rok 2007/2008, schválila doplňky školního řádu č. j. KŘ 195/2008 a změny klasifikačního řádu č. j. 2/2009. Dále projednala naplněnost oborů ve školním roce 2008/2009, požadavky studentů na možnost nákupu svačin a teplých nápojů v budově školy a další podle usnesení.

8 8 II. Přehled učebních dokumentů

9 9 Přehled učebních dokumentů dle oborů Název a číslo studijního oboru, učebního Učební dokument učební plán, osnova oboru schválen MŠMT č.j. platnost od poznámka Veřejnosprávní činnost M/ srpna května / / září 1995 Nástrojař H/ července / září 2002 Krejčí H/ dubna / září 2001 Zámečnické práce a údržba E/ srpna / září 1995 Kuchařské práce E/ srpna / září 1995 ŠVP od M/01 ŠVP od H/01 ŠVP od H/01 Strojírenství M/ prosince / září 1998 Mechanik strojů a zařízení L/ prosince / září 2002 ŠVP od M/01

10 10 III. Přehled pracovníků školy - Přehled pracovníků a pracovišť školy - Kvalifikovanost pedagogických pracovníků - Vzdělávání pedagogických pracovníků

11 11 Přehled pracovníků školy Pracovní zařazení počet Pracoviště Úvazek Pracovní zařazení Počet Pracoviště Úvazek prac. prac. Ředitel 1 1 Vedoucí OP 1 Odloučené pracoviště, 0,38 ZŘ pro OV 1 1 Učitel OV 1 Nejdek Závodu míru 1 ZŘ pro teorii 1 1 Učitel teorie 12 8,43 Učitelka OV 2 DM K. Vary, Lidická 2 Mzdová účetní a 1 Ředitelství školy 1 Učitel OV 1 ZŠ-ŠJ-Dukla-Jízdárenská 1 ved.te úseku Administrativní 1 Nejdek, Husova 1 Učitelka OV 1 Via Venti-K. Vary, Doubí 1 pracovnice Technik BOZP 1 0, 37 Kuchařka 1 1 Adm.prac.a ved.š.j. 1 O. p..abertamy, Hornická 1 Vedoucí KŘ 1 1 Personalistka 1 0,75 Vedoucí OP 1 1 žáků Školník 1 1 Učitel teorie 6 Karlovy Vary Stará Role, 5,76 Uklizečka 1 0,75 Uklizečka 1 Závodu míru 0,5 Školnice a topič 1 1,25 Tech.prac.a úržbář 1 0,75 Vedoucí DM 1 Domov mládeže 1 Vychovatelka 1 Nejdek, Smetanova 1 Škola celkem 42 35,94

12 12 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků - obsazení školního roku 2008/2009 Pedagogičtí pracovníci Nekvalifikovaní Věkové složení Funkce Celkem Kvalifikovaní Celkem PF pro jiný stupeň školy jiné VŠ bez DPS Bez DPS ostatní do 30 let nad 55 pracující důchodci Celkem Ředitel školy Zástupce ŘŠ Učitelé Učitel praktického vyučování Učitel odborného výcviku Vychovatelé DM Asistenti pedagoga Celkem

13 13 Další údaje: 1) k obsazení školního roku 2008/2009 bylo nově přijato plně kvalifikovaných učitelů - absolventů: (uvádějte pouze 1. nástup do zaměstnání po ukončení předepsaného vzdělání) 2) k obsazení školního roku 2008/2009bylo nově přijato plně kvalifikovaných učitelů (kromě absolventů) : ) v průběhu školního roku 2008/2009 (až do ) rozvázalo pracovní poměr plně kvalifikovaných učitelů: 2 (z důvodu snížení počtu přihláš.žáků) (z důvodu nižšího přijatého počtu žáků) 4) nejvíce chybějící aprobace a obory: ČJ,M.plně aprobované jazyky Nj,Aj částečně aprobované Zpracoval: Dvořáček Josef Ředitel školy: Mgr.Dvořáček Josef Dne: 5. října 2009

14 14 Vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2008/2009 Jméno Akce Termín Mgr. Josef Dvořáček Setkání s ČŠ Mgr. Josef Dvořáček Management školy a nová maturita Mgr. Josef Dvořáček Kontrola zpracování mezd ŘŠ Mgr. Josef Dvořáček Pravidla hodnocení vzdělávání žáků Mgr. Josef Dvořáček Koordinátor S1 duben, květen 2009 Mgr. Josef Dvořáček Správní řízení ŘŠ a přetrvávající problémy Mgr. Josef Dvořáček Rámcové a ŠVP ve výuce chemie nna SŠ Mgr. Josef Dvořáček Nenáročné experimenty na výuku biochemie Mgr. Josef Dvořáček Dopad změn zákonných a podzákonných na vnitřní normotvorbu škol Mgr. Josef Dvořáček Kolokvium ředitelů Mgr. Josef Dvořáček Kvalifikační studium pro ŘŠ a škol. zařízení září 2008-červen 2009 Mgr. Karel Chaloupka Hospitační činnost ředitele

15 15 Jméno Akce Termín Mgr. Karel Chaloupka Rétorika v praxi Mgr. Karel Chaloupka Koordinátor S 1 duben, květen 2009 Mgr. Karel Chaloupka Management školy a nová maturita Mgr. Heda Jubánková Rétorika v praxi Mgr. Heda Jubánková Konzultační seminář k nové maturitě ČJ Ing. Jan Dušek Svět energie Mgr. Eva Kubernátová Komunikace...s problémovými rodiči Ing. Ivana Schwarzová Didaktika s interaktivní tabulí SMART Bc. Barbora Částková Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách Ing. Kateřina Borůvková Konzultační seminář k nové maturitě - AJ

16 16 Jméno Akce Termín Mgr. Marta Králová Konzultační seminář k nové maturitě - AJ Mgr. Marta Králová. Konzultační seminář k nové maturitě ČJ Libuše Smitková Děti s LMD a řešení problémových situací Eva Melicharová Učitel střední školy a tvorba ŠVP Eva Melicharová Děti s LMD a řešení problémových situací Jiří Malý Programování CNC strojů Marcela Polcarová Učitel střední školy a tvorba ŠVP Marcela Polcarová Agrese a agresivita dětí a mládeže Hana Petričičová Žáci se speciálními poruchami učení Hana Petričičová Agrese a agresivita dětí a mládeže Hana Petričičová Romské dítě v české škole Tomáš Vymazal Konzultační seminář k nové maturitě NJ

17 17 Vzdělávání pedagogických pracovníků úsek praktického vyučování školní rok jméno akce termín Učitel střední školy a tvorba ŠVP říjen 2008 Správní řízení ŘŠ a přetrvající problémy říjen 2008 Petr Baumann Kvalifikační studium zástupců ŘŠ listopad 2008 leden 2009 Koordinátor S1 duben-květen 2009 Petr Orthacker CNC programování - simulační programy S2000 a F2000 květen 2009

18 18 IV. Vzdělávací výsledky školy - Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy - Souhrnná statistika tříd - Přehled výsledků maturitních a závěrečných zkoušek - Přehled výsledků opravných maturitních a závěrečných zkoušek - Věkové složení žáků denní forma vzdělávání - Přehled žáků podle druhu postižení - Práce metodických komisí - Silné a slabé stránky školy - Evaluace školy - Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

19 19 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy V roce proběhla 3 kola přijímacího řízení do všech oborů zapsaných v rejstříku škol. Do oboru Veřejnosprávní činnost M/001 bylo vydáno 34 rozhodnutí o přijetí, z toho bylo 22 dívek. Do oboru Zámečnické práce a údržba E/004 bylo vydáno 12 rozhodnutí o přijetí, z toho bylo 0 dívek. Do oboru Kuchařské práce E/001 bylo vydáno 58 rozhodnutí o přijetí, z toho bylo 32 dívek. V oboru Mechanik strojů a zařízení L/001, Strojírenství M/001, Nástrojař H/001, Krejčí H/001, nebyla vydána žádná rozhodnutí o přijetí ke studiu.

20 20 Souhrnná statistika tříd, školní rok 2008/ pololetí Střední odborné učiliště Třída V P N Nh Uv Uz Průměr Chování Celkem Třídní K1A ,96 1,25 2,79 Melicharová Eva K1B ,65 1,32 2,52 Smitková Libuše K2A ,66 1,43 2,54 Petričičová Hana K2B ,77 1,06 2,60 Petričičová Hana K3A ,61 1,28 2,39 Melicharová Eva KZ ,73 1,42 2,60 Kubernátová Eva KZ ,77 1,36 2,63 Bráborec Pavel KZ ,23 1,33 2,08 Smitková Libuše NK ,69 1,15 2,56 Malý Jiří Celkem: ,67 1,29 2,52 Střední odborná škola Třída V P N Nh Uv Uz Průměr Chování Celkem Třídní V ,01 1,11 2,87 Jubánková Heda V ,81 1,18 2,69 Částková Barbora V ,65 1,21 2,55 Chaloupka Karel V ,55 1 2,44 Schwarzová Ivana M ,96 1,4 2,82 Dušek Jan Celkem: ,796 1,18 2,67 2. pololetí Střední odborné učiliště Třída V P N Nh Uv Uz Průměr Chování Celkem Třídní K1A ,89 1,5 2,75 Melicharová Eva K1B ,43 1,28 2,32 Smitková Libuše K2A ,85 1,375 2,70 Petričičová Hana K2B ,77 1,2 2,61 Petričičová Hana K3A ,46 1,22 2,25 Melicharová Eva KZ ,49 1,46 2,39 Kubernátová Eva KZ ,69 1,318 2,55 Bráborec Pavel KZ ,18 1,66 2,09 Smitková Libuše NK ,51 1,36 2,41 Malý Jiří Celkem: ,59 1,37 2,45 Střední odborná škola Třída V P N Nh Uv Uz Průměr Chování Celkem Třídní V ,99 1,08 2,85 Jubánková Heda V ,7 1,21 2,59 Částková Barbora V ,5 1,25 2,41 Chaloupka Karel V ,58 1,04 2,47 Schwarzová Ivana M ,52 1,2 2,40 Dušek Jan Celkem: ,658 1,156 2,55

21 21 Přehled výsledků maturitních zkoušek ve školním roce 2008/2009 škola obor forma studia M/ZZ třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospěl neprospěl SOŠ Veřejnosprávní činnost zaměření na ochranu životního prostředí denní M V Přehled výsledků závěrečných zkoušek ve školním roce 2008/2009 škola obor forma studia druh zkoušky třída počet žáků prospělo s vyznamenáním SOU H/001 Nástrojař denní Závěrečná zkouška NK SOU H/001 Krejčí denní Závěrečná zkouška NK SOU E/004 Zámečnické práce denní Závěrečná zkouška KZ SOU E/001 Kuchařské práce denní Závěrečná zkouška KZ SOU E/001 Kuchařské práce denní Závěrečná zkouška K3.A prospěl neprospěl Přehled výsledků závěrečných zkoušek ve školním roce 2008/ Náhradní termín SOU H/001 Krejčí denní Závěrečná zkouška NK Přehled výsledků závěrečných zkoušek ve školním roce 2008/ Opravný termín SOU H/001 Nástrojař denní Závěrečná zkouška NK SOU E/004 Zámečnické práce denní Závěrečná zkouška KZ

22 22 Věkové složení žáků denní forma vzdělávání Rok Spec. Střední a střední Střední s narození vzděl. s výučním listem maturitou potřeby celkem z toho celkem z toho dívek dívek a b X X X X X X 1986 ne ano ano ne ne ano ano ne ano ne ano ne ne ano ano ne Celkem

23 23 Přehled žáků podle druhu postižení Druh Počet tříd Počet žáků postižení celkem dívky Mentální postižení Kombinované 1 1 vady Celkem Specifikem naší školy je vyšší počet žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, o které ostatní střední školy nemají zájem nebo je vdělávání takových žáků jen okrajovou záležitostí. Uvědomujeme si, že uvedené počty žáků nejsou úplné, protože sociální zázemí nedovoluje dosáhnout odpovídajícího odborného vyšetření. Přes velmi náročnou pedagogickou práci se znevýhodněnými žáky se po absolvování studia ukazuje, že nejsou o nic horší než absolventi ostatních K.V. škol a podle údajů úřadu práce se poměrně dobře začleňují do reálného pracovního procesu nebo dále zvyšují svoji kvalifikaci studiem v oboru.

24 24 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekty financované z cizích zdrojů nebyly školou ve školním roce realizovány.

25 25 Práce metodických komisí Problematiku pedagogické práce řeší pravidelně a dlouhodobě uvedené metodické komise: Metodická komise Všeobecné vzdělávací předměty Jazykové předměty Odborné předměty strojírenské Odborné předměty SOŠ Odborné předměty oděvní Odborné předměty kuchařské Předseda Mgr. Eva Kubernátová Mgr. Heda Jubánková Jiří Malý Ing. Ivana Schwarzová Ing. Marcela Polcarová Hana Petričičová

26 26 Silné a slabé stránky školy - silné - slabé Duální vedení dokumentace v písemné a elektronické podobě v užívané databázi Škola-On line Stabilní kolektiv pedagogů a jejich aktivní přístup ke vzdělávání Vedení matriky v jednotném systému Vysoká zaměstnanost a dobré uplatnění všech absolventů školy Sledování absence žáků v praktické výuce v učňovských oborech Věk pedagogů-učitelů odborného výcviku Pomalá modernizace výukových prostor moderní technikou Další vzdělávání pedagogických pracovníků,nedostatek vhodných kombinací pro odborné vzdělávání pedagogů. Vybavenost pedagogů PC a noteboky Prostorová kapacita výukových prostorů a jejich pěkné prostředí v Nejdku i Staré Roli Vybavenost pracovišť učebními pomůckami Výroba učebních pomůcek dle návrhů učitelů Mimovyučovací aktivity a zájem žáků (odborné exkurze,terénní cvičení,kulturní představení,besedy,lyžařský kurz,turistický kurz) Naplněnost učebních skupin Aktivní přístup k intenzivní náborové činnosti se žáky,vých poradci,na ZŠ i ve firmách. Odborný výcvik v reálném prostředí školních jídelen, firem a státních organizací ve všech formách studia. Stabilní kolektiv instruktorů Spolupráce s firmami a školami v regionu a karlovarském kraji Dobrá a vstřícná spolupráce se starostou města Nejdek Dobrý kolektiv a společné kulturní a sportovní akce pedagogů a správního personálu Slabší znalost využití ITC techniky Průběžná údržba výukových prostor,malby,modernizace Nedostatečná modernizace strojů pro výuku strojírenských oborů Pomalá modernizace PC techniky Kvalifikovanost pedagogů Úbytek žáků ve vyšších ročnících Zlepšení zájmu přijatých žáků o zvolený obor Chybějící tělocvična Systém komunikace-učitel-žák-rodina Pravidelné testování výkonnosti žáků

27 27 - silné - slabé Struktura oborů školy v městě Nejdku a zájem žáků Vzájemné hospitace vyučujících k získání sebereflexe pedagoga Zapojování žáků učebních oborů studia do soutěží

28 28 Evaluace školy - Vlastnímu hodnocení školy předcházelo vypracování školního vzdělávacího programu pro obory veřejnosprávní činnost, nástrojař, krejčí a strojírenství pro šk. r. 2009/10. Školní vzdělávací programy pro ostatní obory budou následovat. - Do sdílené pomoci při zkvalitňování práce školy a tvorby ŠVP jsme zapojili i další aktéry vzdělávání (např. sociální partnery, rodiče,...viz příloha výroční zprávy školy). - Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na práci se silnými a slabými stránkami školy, zavádění a ověřování nových ŠVP do výuky. - Struktura autoevaluace byla projednána na zahajovací pedagogické radě školního roku 2008/9. - Na vypracování zprávy se kromě vedení školy podíleli: preventista, předsedové metodických komisí, koordinátor ŠVP a IT metodik. 1. Podmínky ke vzdělání - Specifikem školy je rozptýlenost v regionu, kvůli odloučeným pracovištím teoretického a praktického vyučování a pracovištím, na kterých probíhá individuální odborný výcvik. - Z toho vyplývá i různorodost kolektivů pedagogických pracovníků. Jedná se o učitele teoretických a odborných předmětů, učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, vychovatele a učitele odborného výcviku. Vztahy jsou mezi nimi kolegiální a přátelské a nejsou mezi nimi zásadní rozpory. - Prostorové podmínky má škola velmi dobré s potřebným dostatkem odborných učeben a kabinetů v budově školy v Nejdku a odloučeném pracovišti školy v Karlových Varech-Staré Roli. 2. Průběh vzdělání - Ve škole vzděláváme žáky celkem v sedmi oborech. Z toho jsou tři maturitní a čtyři obory jsou zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. - Do všech oborů školy přijímáme žáky na základě kritérií stanovených ředitelem školy. - Dle požadavků kritérií vzděláváme žáky z devátých a nižších ročníků, dále žáky ze speciálních škol nebo ZŠ praktických. Jsme jedna z mála škol, která vzdělává žáky se zdravotním i sociálním znevýhodněním.

29 29 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - Složení žáků dle oborů je různé. Vzájemné soužití žáků z oborů maturitních a nematuritních, zdravých a žáků se zdravotním znevýhodněním, nepřináší žádné zásadní problémy. Ve třídách žáků se znevýhodněním pracují zkušení a odborně vzdělaní pedagogové. - Škola spolupracuje s PC a PPP v Karlových Varech a Sokolově. - Ve škole pracuje výchovná poradkyně a preventistka, dále tři speciální pedagogové. Díky výše uvedeným informacím jsme v uplynulém školním roce nemuseli řešit žádné závažné problémy. - Ve škole pracuje Sdružení rodičů a jeho práci a spolupráci s rodiči a školou můžeme hodnotit jako potřebnou. - Spolupráce se sociálními partnery je rovněž prospěšná a přínosná pro školu. 4. Výsledky vzdělávání žáků a jejich uplatnitelnost na trhu práce - Vedení školy spolupracuje s Vysokými školami (Bankovní institut, Veřejno- Správní VŠ...) školami, které organizují nástavbové studium (ISŠTE Sokolov..) podniky a organizacemi regionu, kde se mohou uplatnit naši absolventi nebo pokračovat ve studiu. Podle požadavků sociálních partnerů jsou připravovány školní vzdělávací plány. - Ve spolupráci s Úřadem práce Karlovarského kraje průběžně získáváme informace o zaměstnanosti našich absolventů. 5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - Vedení školy se schází jedenkrát týdně při řešení provozních problémů školy. Vzhledem ke složitosti organizační struktury a rozptýlenosti pracovišť je to nezbytné. - Zkušení učitelé mají snahu předávat zkušenosti a pomáhat začínajícím. Nový pedagogický pracovník má vždy uvádějícího učitele. Problémem se jeví nedostatek učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů (ČJ, M). - Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je uvedena ve výroční zprávě školy. - Vzdělávání pracovníků školy je součástí strategického plánování a je cílené, viz přehled DVVP ve výroční zprávě školy. Škola využívá seminářů a přednášek v rámci finančních možností školy dle nabídek NIDV a PC v Karl. Varech a Plzeň.

30 30 - Škola vede seznam uchazečů o pedagogické profese. Volná pracovní místa jsou oznamována úřadu práce. - Výběr uchazečů se realizuje na základě kvalifikačních a osobních předpokladů. - Ve škole funguje systém pravidelného hodnocení pracovníků. Každý pracovník školy má své personální portfolio, zahrnující sebehodnocení. Důraz klademe na osobnostní a profesní rozvoj. Škola má stanoveny priority pro vzdělávání pedagogických pracovníků. 6. Úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům - Škola testuje formou SCIO testů žáky 1. ročníků maturitního oboru, výsledky vyhodnocuje a seznamuje s nimi zúčastněné žáky. - Dále ve 4. ročníku absolvují stejní žáci srovnávací SCIO testy z ČJ, M, cizích jazyků a ostatních předmětů. - Žáci oboru krejčí vykonali jednotnou závěrečnou zkoušku KVALITA I. - Vyučující zjišťují znalosti žáků také formou čtvrtletních písemných prací, ve výuce dále používáme nestandardní testy (prověrky). Výsledky testů jsou pro učitele a školu důležité, protože je používáme k porovnávání znalostí a dovedností žáků s klasifikací. Jsou zpětnou vazbou pro žáky, učitele a rodiče. K ověřování dalších dovedností v tělesné výchově používáme např. motorické testy a testy zdatnosti. K ověřování výsledků naší práce dále slouží plány a zápisy metodických orgánů, hospitace a vzájemné hospitace pedagogů. Učitelé odborných a praktických předmětů se žáky provádí kontrolní dny na pracovištích odborného výcviku. - Źáci, rodiče a učitelé využívají systém Škola On-line.

31 31 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

32 32 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci oborů povolených zápisem ve školském rejstříku umožňujeme získat vzdělání zletilým zájemcům z řad veřejnosti. Zpravidla v rámci individuálního studijního plánu nebo denního studia. Plánujeme zapojení do projektu UNIV.

33 33 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V SOŠ a SOU Nejdek odborová organizace nepracuje. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání probíhala s 38 sociálními partnery, kteří spolupracují při zajišťování průběhu praktické přípravy žáků.

34 34 V. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti

35 35 Kontrola České správy sociálního zabezpečení Dne byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrola proběhla bez závad a nebyla uložena nápravná opatření.

36 36 Kontrola České školní inspekce Výpis z protokolu ČŠI: Protokol č. j. ČŠI 312/08-05 ze dne o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmět kontroly: odst. II. 1. Kontrola dokumentace školy podle 28 odst. 1 písm. a) c), e) i), odst. 2 písm. a) i) a odst. 9 školského zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve školním roce 2008/2009, k datu kontroly. 2. Kontrola škol. řádu podle 30 odst. 1 písm. a) d), odst. 2 a 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve školním roce 2008/2009, k datu kontroly. 3. Kontrola plnění povinností ředitelem školy podle 164 odst. 1 písm. e), f) a odst. 2 a podle 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve školních letech 2007/2008 a 2008/2009 k datu kontroly. 4. Kontrola předpokladů ředitele školy k výkonu funkce podle ustanovení 166 odst. 1, 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k datu kontroly. Kontrolní zjištění: V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. Další inspekční činnost v roce ve škole neproběhla.

37 37 VI. Mimovyučovací aktivity - Mimovyučovací aktivity ve školním roce

38 38 AŠSK účast školy na sportovních soutěžích Školní rok 2008/2009 Poř.č. Název soutěže Datum Dozor Kde Pořadí 1. Corny Du,Ně K.Vary Ch14D11 2. Kopaná Du K.Vary Ch 8 3. Florbal Du K.Vary Ch 13.D7 4. Halová kopaná Du K.Vary Ch Pohár primátora Du, Ně K.Vary Ch15D9 Celkové umístění Chlapci: 15. místo Dívky: 13. místo Ve školním roce 2008/2009 se žáci naší školy zúčastnili celkem pěti soutěží se střídavými výsledky. Největšího úspěchu jsme dosáhli v halové kopané, kde jsme skončili na pátém místě v kategorii chlapců. Celkově obsadili chlapci 15. a dívky 13. místo z celkového počtu 17 zúčastněných středních škol okresu Karlovy Vary. Naše škola byla pořadatelem Poháru primátora, která byla vedením OR AŠSK kladně hodnocena a obdrželi jsme pochvalu za uspořádanou soutěž.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více