Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce V Nejdku, dne 8. října Ing. Ivana Schwarzová. Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr."

Transkript

1 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce I. Základní údaje o škole II. Přehled učebních dokumentů III. Přehled pracovníků školy IV. Vzdělávací výsledky školy V. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI VI. Mimovyučovací aktivity VII. Zpráva o hospodaření školy s přílohami V Nejdku, dne 8. října 2009 Mgr. Josef Dvořáček ředitel školy Ing. Ivana Schwarzová za školskou radu

2 2 I. Základní údaje o škole - Identifikační údaje školy - Charakteristika školy - Údaje o vedení školy - Organizační struktura školy - Seznam sociálních partnerů spolupracujících se školou - Údaje o školské radě

3 3 Název: Sídlo: Zřizovatel školy: Údaje o vedení školy: Adresa pro dálkový přístup: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Husova 600, Nejdek Krajský úřad Karlovarského kraje Západní 353/ Karlovy Vary Mgr. Josef Dvořáček ředitel školy Ředitel školy: Zástupce pro teoretickou výuku: Zástupce pro praktickou výuku: Mgr. Josef D v o ř á č e k Mgr. Karel C h a l o u p k a Petr B a u m a n n Vedoucí technicko ekonomického oddělení: Hana T a n e č k o v á Vedoucí kanceláře ředitele: Vedoucí domova mládeže: Jana D o b i á š o v á Radovan N ě m e c

4 4 Charakteristika školy Dlouholetá tradice Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek trvá již 77 let. Po tuto dobu naše škola vzdělávala a připravovala do různých profesí zaměstnance textilních, strojírenských a stavebních firem v okolí. Dnes jsou v Nejdku nejvýznamnější strojírenské firmy Karlovarského kraje, škola je zdrojem zaměstnanců i pro ostatní firmy celého regionu Karlovarského kraje. Škola vzdělává žáky ve více oborech podle potřeb regionu. Jedná se o obory veřejnosprávní, strojírenské, jeden gastronomický a jeden textilní. Přes klesající počet žáků přicházejících ze základních škol byl počet nastupujících v září žáků. Pestrost oborů je dána nejen lokálním umístěním školy v centru strojírenského průmyslu Karlovarského kraje, ale i zaměřením školy na práci se žáky se sociálním i zdravotním znevýhodněním. Počet pracovníků školy byl 41. Pedagogů 30 a správních zaměstnanců 11. Pracoviště odborného výcviku jsou zřízena na odloučeném pracovišti školy ve Staré Roli, Závodu míru 144. V Nejdku, Závodu míru 340, je pracoviště specializované na strojírenské práce. Absolventi všech oborů Střední odborné školy v Nejdku jsou doplňováni jako noví kvalifikovaní zaměstnanci mnoha nejdeckých firem i státních organizací Karlovarska. Přesto, že mezi žáky školy je velké množství žáků sociálně a zdravotně znevýhodněných, o které jiné školy nemají zájem, nevyčnívají v počtech nezaměstnaných v kolonkách Úřadu práce Karlovy Vary. Žáci se dobře uplatňují na trhu práce a jsou dobrým a stálým zdrojem kvalitní pracovní síly v celém regionu. Škola se snaží spolupracovat při vzdělávání žáků s firmami Witte Nejdek, s.r.o., Metalis Nejdek, Swis-form, NČV, Ekonopak a organizacemi státní správy. Dostatečná naplněnost školy a rozptýlenost pracovišť školy, s náklady na zabezpečení moderní výuky, kladou velké nároky na organizaci zajištění co nejužšího spojení praktické výuky žáků s výrobní praxí ve firmách. Při škole je zřízen Domov mládeže, Smetanova 1109, Nejdek, který využívají žáci ze vzdálenějšího okolí. školy. Ve škole pracuje Sdružení rodičů, které úzce spolupracuje s pedagogy a vedením

5 Sociální partneři - firmy spolupracující s SOŠ a SOU Nejdek ve školním roce 2008/ BOHEMIA-LÁZNĚ a.s. Sadová Karlovy Vary 2 Bohumil Šesták Ventura Pub Karlovy Vary Vojkovice Vojkovice 3 Důlní Strojírenská Společnost, spol. s.r.o. Pohraniční stráže Svatava 4 Eurest spol. s.r.o. Masarykova Ostrov 5 Fuka Miroslav Hotel Nautilus Vintířov Vintířov 6 Chezak spol. s.r.o. Fričova Karlovy Vary 7 Chodos Chodov s.r.o. Nejdecká Chodov 8 Jaroslava Fišerová restaurace Sparta Šindelová Šindelová 9 Kateřina Balážová restaurace Bohemia Klostermanova Františkovy Lázně 10 Klempířství Fanta Jiří Božíčany Božíčany 11 Kovovýroba DZ, s.r.o. Bratří Čapků Nejdek 12 Ladislav Kadeřábek U Nádraží Chodov Husova Chodov 13 Léčebné lázně Jáchymov, a.s. T.G. Masaryka Jáchymov 14 Lesní škola Petr a Petr, s.r.o. Nové Hamry Nové Hamry 15 Metalis s.r.o. Závodu míru Nejdek 16 Medos-Agro, s.r.o. Verušičky Verušičky 17 Miroslav Fuka Hotel Nautilus Chodov Vintířov Vintířov 18 Mgr. Miroslav Kučera Lesní restaurace Diana K. Vary Přátelství 5/ Karlovy Vary 19 Petr Kukrecht U Košíku Ostrov Šafaříkova 681/ Ostrov 20 Proxima Gastro s.r.o. Nejdecká Chodov 21 Renata Cvingerová U Žáby Nejdek Nádražní Svatavské strojírny s.r.o. Pohraniční stráže Svatava 23 SWISSFORM, a.s. Nerudova Nejdek 24 Trima EDM s.r.o. U Habrovky 247/ Praha 25 Via Venti, s.r.o. Vítězná 321/ Karlovy Vary 26 Zdeněk Pokorný Mipo Bar Chodov ČSM Chodov 27 Zdeněk Stehlík Staročeská restaurace Potůčky Potůčky 1 5

6 6 Sociální partneři školská zařízení spolupracující s SOŠ a SOU Nejdek ve školním roce 2008/2009 zařízení zřizovatel adresa 1 Domov mládeže a ŠJ KÚ Karlovy Vary Lidická Karlovy Vary 2 ZŠ a ŠJ Dukelských hrdinů MM Karlovy Vary Jízdárenská Karlovy Vary 3 1. MŠ Chodov Město Chodov Nerudova Chodov 4 ŠJ při MŠ Chodov Město Chodov Zahradní Chodov 5 ŠJ při ZŠ a ZUŠ K. Vary MM Karlovy Vary Šmeralova Karlovy Vary 6 ZŠ a ŠJ Truhlářská MM Karlovy Vary Truhlářská Karlovy Vary 7 1. ŠJ při ZŠ Nejdek Město Nejdek Nám. Karla IV Nejdek 8 2.ZŠ a ŠJ Nejdek Město Nejdek Karlovarská Nejdek 9 ZŠ a MŠ Kraslice Město Kraslice Havlíčkova Kraslice 10 MŠ Nová Role Město Nová Role Rolavská Nová Role 11 ZŠ a ŠJ Klínovecká MM Karlovy Vary Krušnohorská Karlovy Vary

7 7 Školská rada Ve školním roce 2008/2009 pracovala školská rada ve složení: Ing. Ivana Schwarzová předsedkyně zástupce pedagogů Mgr. Luděk Sequens místopředseda - starosta města Nejdek - zástupce veřejnosti p. Vladimír Jánský zástupce rodičů Mgr. Eva Kubernátová zástupce pedagogů Mgr. Jitka Štatská zástupce veřejnosti p. Josef Dvořák- zástupce rodičů Školská rada projednala na svém zasedání počty žáků školy, stav internátu školy, úbytek pedagogických pracovníků, rozpočet a průběžné plnění rozpočtu školy, plánované čerpání prostředků z Evropských fondů, plánované otevření nových oborů školy a další. 8. ledna 2009 zasedala školská rada v novém složení /v návaznosti na nové volby do školské rady/: Ing. Ivana Schwarzová předsedkyně zástupce pedagogů Mgr. Jitka Štatská místopředsedkyně zástupce veřejnosti Jiří Malý zapisovatel zástupce pedagogů Ing. Vladimír Benda starosta města Nejdek zástupce veřejnosti Jan Jelínek zástupce studentů Lenka Vohlídalová zástupce studentů Školská rada projednala na svém zasedání inspekční zprávu České školní inspekce z , zvolila předsedu, místopředsedu a zapisovatele, schválila Jednací řád školské rady, schválila výroční zprávu za rok 2007/2008, schválila doplňky školního řádu č. j. KŘ 195/2008 a změny klasifikačního řádu č. j. 2/2009. Dále projednala naplněnost oborů ve školním roce 2008/2009, požadavky studentů na možnost nákupu svačin a teplých nápojů v budově školy a další podle usnesení.

8 8 II. Přehled učebních dokumentů

9 9 Přehled učebních dokumentů dle oborů Název a číslo studijního oboru, učebního Učební dokument učební plán, osnova oboru schválen MŠMT č.j. platnost od poznámka Veřejnosprávní činnost M/ srpna května / / září 1995 Nástrojař H/ července / září 2002 Krejčí H/ dubna / září 2001 Zámečnické práce a údržba E/ srpna / září 1995 Kuchařské práce E/ srpna / září 1995 ŠVP od M/01 ŠVP od H/01 ŠVP od H/01 Strojírenství M/ prosince / září 1998 Mechanik strojů a zařízení L/ prosince / září 2002 ŠVP od M/01

10 10 III. Přehled pracovníků školy - Přehled pracovníků a pracovišť školy - Kvalifikovanost pedagogických pracovníků - Vzdělávání pedagogických pracovníků

11 11 Přehled pracovníků školy Pracovní zařazení počet Pracoviště Úvazek Pracovní zařazení Počet Pracoviště Úvazek prac. prac. Ředitel 1 1 Vedoucí OP 1 Odloučené pracoviště, 0,38 ZŘ pro OV 1 1 Učitel OV 1 Nejdek Závodu míru 1 ZŘ pro teorii 1 1 Učitel teorie 12 8,43 Učitelka OV 2 DM K. Vary, Lidická 2 Mzdová účetní a 1 Ředitelství školy 1 Učitel OV 1 ZŠ-ŠJ-Dukla-Jízdárenská 1 ved.te úseku Administrativní 1 Nejdek, Husova 1 Učitelka OV 1 Via Venti-K. Vary, Doubí 1 pracovnice Technik BOZP 1 0, 37 Kuchařka 1 1 Adm.prac.a ved.š.j. 1 O. p..abertamy, Hornická 1 Vedoucí KŘ 1 1 Personalistka 1 0,75 Vedoucí OP 1 1 žáků Školník 1 1 Učitel teorie 6 Karlovy Vary Stará Role, 5,76 Uklizečka 1 0,75 Uklizečka 1 Závodu míru 0,5 Školnice a topič 1 1,25 Tech.prac.a úržbář 1 0,75 Vedoucí DM 1 Domov mládeže 1 Vychovatelka 1 Nejdek, Smetanova 1 Škola celkem 42 35,94

12 12 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků - obsazení školního roku 2008/2009 Pedagogičtí pracovníci Nekvalifikovaní Věkové složení Funkce Celkem Kvalifikovaní Celkem PF pro jiný stupeň školy jiné VŠ bez DPS Bez DPS ostatní do 30 let nad 55 pracující důchodci Celkem Ředitel školy Zástupce ŘŠ Učitelé Učitel praktického vyučování Učitel odborného výcviku Vychovatelé DM Asistenti pedagoga Celkem

13 13 Další údaje: 1) k obsazení školního roku 2008/2009 bylo nově přijato plně kvalifikovaných učitelů - absolventů: (uvádějte pouze 1. nástup do zaměstnání po ukončení předepsaného vzdělání) 2) k obsazení školního roku 2008/2009bylo nově přijato plně kvalifikovaných učitelů (kromě absolventů) : ) v průběhu školního roku 2008/2009 (až do ) rozvázalo pracovní poměr plně kvalifikovaných učitelů: 2 (z důvodu snížení počtu přihláš.žáků) (z důvodu nižšího přijatého počtu žáků) 4) nejvíce chybějící aprobace a obory: ČJ,M.plně aprobované jazyky Nj,Aj částečně aprobované Zpracoval: Dvořáček Josef Ředitel školy: Mgr.Dvořáček Josef Dne: 5. října 2009

14 14 Vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2008/2009 Jméno Akce Termín Mgr. Josef Dvořáček Setkání s ČŠ Mgr. Josef Dvořáček Management školy a nová maturita Mgr. Josef Dvořáček Kontrola zpracování mezd ŘŠ Mgr. Josef Dvořáček Pravidla hodnocení vzdělávání žáků Mgr. Josef Dvořáček Koordinátor S1 duben, květen 2009 Mgr. Josef Dvořáček Správní řízení ŘŠ a přetrvávající problémy Mgr. Josef Dvořáček Rámcové a ŠVP ve výuce chemie nna SŠ Mgr. Josef Dvořáček Nenáročné experimenty na výuku biochemie Mgr. Josef Dvořáček Dopad změn zákonných a podzákonných na vnitřní normotvorbu škol Mgr. Josef Dvořáček Kolokvium ředitelů Mgr. Josef Dvořáček Kvalifikační studium pro ŘŠ a škol. zařízení září 2008-červen 2009 Mgr. Karel Chaloupka Hospitační činnost ředitele

15 15 Jméno Akce Termín Mgr. Karel Chaloupka Rétorika v praxi Mgr. Karel Chaloupka Koordinátor S 1 duben, květen 2009 Mgr. Karel Chaloupka Management školy a nová maturita Mgr. Heda Jubánková Rétorika v praxi Mgr. Heda Jubánková Konzultační seminář k nové maturitě ČJ Ing. Jan Dušek Svět energie Mgr. Eva Kubernátová Komunikace...s problémovými rodiči Ing. Ivana Schwarzová Didaktika s interaktivní tabulí SMART Bc. Barbora Částková Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách Ing. Kateřina Borůvková Konzultační seminář k nové maturitě - AJ

16 16 Jméno Akce Termín Mgr. Marta Králová Konzultační seminář k nové maturitě - AJ Mgr. Marta Králová. Konzultační seminář k nové maturitě ČJ Libuše Smitková Děti s LMD a řešení problémových situací Eva Melicharová Učitel střední školy a tvorba ŠVP Eva Melicharová Děti s LMD a řešení problémových situací Jiří Malý Programování CNC strojů Marcela Polcarová Učitel střední školy a tvorba ŠVP Marcela Polcarová Agrese a agresivita dětí a mládeže Hana Petričičová Žáci se speciálními poruchami učení Hana Petričičová Agrese a agresivita dětí a mládeže Hana Petričičová Romské dítě v české škole Tomáš Vymazal Konzultační seminář k nové maturitě NJ

17 17 Vzdělávání pedagogických pracovníků úsek praktického vyučování školní rok jméno akce termín Učitel střední školy a tvorba ŠVP říjen 2008 Správní řízení ŘŠ a přetrvající problémy říjen 2008 Petr Baumann Kvalifikační studium zástupců ŘŠ listopad 2008 leden 2009 Koordinátor S1 duben-květen 2009 Petr Orthacker CNC programování - simulační programy S2000 a F2000 květen 2009

18 18 IV. Vzdělávací výsledky školy - Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy - Souhrnná statistika tříd - Přehled výsledků maturitních a závěrečných zkoušek - Přehled výsledků opravných maturitních a závěrečných zkoušek - Věkové složení žáků denní forma vzdělávání - Přehled žáků podle druhu postižení - Práce metodických komisí - Silné a slabé stránky školy - Evaluace školy - Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

19 19 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy V roce proběhla 3 kola přijímacího řízení do všech oborů zapsaných v rejstříku škol. Do oboru Veřejnosprávní činnost M/001 bylo vydáno 34 rozhodnutí o přijetí, z toho bylo 22 dívek. Do oboru Zámečnické práce a údržba E/004 bylo vydáno 12 rozhodnutí o přijetí, z toho bylo 0 dívek. Do oboru Kuchařské práce E/001 bylo vydáno 58 rozhodnutí o přijetí, z toho bylo 32 dívek. V oboru Mechanik strojů a zařízení L/001, Strojírenství M/001, Nástrojař H/001, Krejčí H/001, nebyla vydána žádná rozhodnutí o přijetí ke studiu.

20 20 Souhrnná statistika tříd, školní rok 2008/ pololetí Střední odborné učiliště Třída V P N Nh Uv Uz Průměr Chování Celkem Třídní K1A ,96 1,25 2,79 Melicharová Eva K1B ,65 1,32 2,52 Smitková Libuše K2A ,66 1,43 2,54 Petričičová Hana K2B ,77 1,06 2,60 Petričičová Hana K3A ,61 1,28 2,39 Melicharová Eva KZ ,73 1,42 2,60 Kubernátová Eva KZ ,77 1,36 2,63 Bráborec Pavel KZ ,23 1,33 2,08 Smitková Libuše NK ,69 1,15 2,56 Malý Jiří Celkem: ,67 1,29 2,52 Střední odborná škola Třída V P N Nh Uv Uz Průměr Chování Celkem Třídní V ,01 1,11 2,87 Jubánková Heda V ,81 1,18 2,69 Částková Barbora V ,65 1,21 2,55 Chaloupka Karel V ,55 1 2,44 Schwarzová Ivana M ,96 1,4 2,82 Dušek Jan Celkem: ,796 1,18 2,67 2. pololetí Střední odborné učiliště Třída V P N Nh Uv Uz Průměr Chování Celkem Třídní K1A ,89 1,5 2,75 Melicharová Eva K1B ,43 1,28 2,32 Smitková Libuše K2A ,85 1,375 2,70 Petričičová Hana K2B ,77 1,2 2,61 Petričičová Hana K3A ,46 1,22 2,25 Melicharová Eva KZ ,49 1,46 2,39 Kubernátová Eva KZ ,69 1,318 2,55 Bráborec Pavel KZ ,18 1,66 2,09 Smitková Libuše NK ,51 1,36 2,41 Malý Jiří Celkem: ,59 1,37 2,45 Střední odborná škola Třída V P N Nh Uv Uz Průměr Chování Celkem Třídní V ,99 1,08 2,85 Jubánková Heda V ,7 1,21 2,59 Částková Barbora V ,5 1,25 2,41 Chaloupka Karel V ,58 1,04 2,47 Schwarzová Ivana M ,52 1,2 2,40 Dušek Jan Celkem: ,658 1,156 2,55

21 21 Přehled výsledků maturitních zkoušek ve školním roce 2008/2009 škola obor forma studia M/ZZ třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospěl neprospěl SOŠ Veřejnosprávní činnost zaměření na ochranu životního prostředí denní M V Přehled výsledků závěrečných zkoušek ve školním roce 2008/2009 škola obor forma studia druh zkoušky třída počet žáků prospělo s vyznamenáním SOU H/001 Nástrojař denní Závěrečná zkouška NK SOU H/001 Krejčí denní Závěrečná zkouška NK SOU E/004 Zámečnické práce denní Závěrečná zkouška KZ SOU E/001 Kuchařské práce denní Závěrečná zkouška KZ SOU E/001 Kuchařské práce denní Závěrečná zkouška K3.A prospěl neprospěl Přehled výsledků závěrečných zkoušek ve školním roce 2008/ Náhradní termín SOU H/001 Krejčí denní Závěrečná zkouška NK Přehled výsledků závěrečných zkoušek ve školním roce 2008/ Opravný termín SOU H/001 Nástrojař denní Závěrečná zkouška NK SOU E/004 Zámečnické práce denní Závěrečná zkouška KZ

22 22 Věkové složení žáků denní forma vzdělávání Rok Spec. Střední a střední Střední s narození vzděl. s výučním listem maturitou potřeby celkem z toho celkem z toho dívek dívek a b X X X X X X 1986 ne ano ano ne ne ano ano ne ano ne ano ne ne ano ano ne Celkem

23 23 Přehled žáků podle druhu postižení Druh Počet tříd Počet žáků postižení celkem dívky Mentální postižení Kombinované 1 1 vady Celkem Specifikem naší školy je vyšší počet žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, o které ostatní střední školy nemají zájem nebo je vdělávání takových žáků jen okrajovou záležitostí. Uvědomujeme si, že uvedené počty žáků nejsou úplné, protože sociální zázemí nedovoluje dosáhnout odpovídajícího odborného vyšetření. Přes velmi náročnou pedagogickou práci se znevýhodněnými žáky se po absolvování studia ukazuje, že nejsou o nic horší než absolventi ostatních K.V. škol a podle údajů úřadu práce se poměrně dobře začleňují do reálného pracovního procesu nebo dále zvyšují svoji kvalifikaci studiem v oboru.

24 24 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekty financované z cizích zdrojů nebyly školou ve školním roce realizovány.

25 25 Práce metodických komisí Problematiku pedagogické práce řeší pravidelně a dlouhodobě uvedené metodické komise: Metodická komise Všeobecné vzdělávací předměty Jazykové předměty Odborné předměty strojírenské Odborné předměty SOŠ Odborné předměty oděvní Odborné předměty kuchařské Předseda Mgr. Eva Kubernátová Mgr. Heda Jubánková Jiří Malý Ing. Ivana Schwarzová Ing. Marcela Polcarová Hana Petričičová

26 26 Silné a slabé stránky školy - silné - slabé Duální vedení dokumentace v písemné a elektronické podobě v užívané databázi Škola-On line Stabilní kolektiv pedagogů a jejich aktivní přístup ke vzdělávání Vedení matriky v jednotném systému Vysoká zaměstnanost a dobré uplatnění všech absolventů školy Sledování absence žáků v praktické výuce v učňovských oborech Věk pedagogů-učitelů odborného výcviku Pomalá modernizace výukových prostor moderní technikou Další vzdělávání pedagogických pracovníků,nedostatek vhodných kombinací pro odborné vzdělávání pedagogů. Vybavenost pedagogů PC a noteboky Prostorová kapacita výukových prostorů a jejich pěkné prostředí v Nejdku i Staré Roli Vybavenost pracovišť učebními pomůckami Výroba učebních pomůcek dle návrhů učitelů Mimovyučovací aktivity a zájem žáků (odborné exkurze,terénní cvičení,kulturní představení,besedy,lyžařský kurz,turistický kurz) Naplněnost učebních skupin Aktivní přístup k intenzivní náborové činnosti se žáky,vých poradci,na ZŠ i ve firmách. Odborný výcvik v reálném prostředí školních jídelen, firem a státních organizací ve všech formách studia. Stabilní kolektiv instruktorů Spolupráce s firmami a školami v regionu a karlovarském kraji Dobrá a vstřícná spolupráce se starostou města Nejdek Dobrý kolektiv a společné kulturní a sportovní akce pedagogů a správního personálu Slabší znalost využití ITC techniky Průběžná údržba výukových prostor,malby,modernizace Nedostatečná modernizace strojů pro výuku strojírenských oborů Pomalá modernizace PC techniky Kvalifikovanost pedagogů Úbytek žáků ve vyšších ročnících Zlepšení zájmu přijatých žáků o zvolený obor Chybějící tělocvična Systém komunikace-učitel-žák-rodina Pravidelné testování výkonnosti žáků

27 27 - silné - slabé Struktura oborů školy v městě Nejdku a zájem žáků Vzájemné hospitace vyučujících k získání sebereflexe pedagoga Zapojování žáků učebních oborů studia do soutěží

28 28 Evaluace školy - Vlastnímu hodnocení školy předcházelo vypracování školního vzdělávacího programu pro obory veřejnosprávní činnost, nástrojař, krejčí a strojírenství pro šk. r. 2009/10. Školní vzdělávací programy pro ostatní obory budou následovat. - Do sdílené pomoci při zkvalitňování práce školy a tvorby ŠVP jsme zapojili i další aktéry vzdělávání (např. sociální partnery, rodiče,...viz příloha výroční zprávy školy). - Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na práci se silnými a slabými stránkami školy, zavádění a ověřování nových ŠVP do výuky. - Struktura autoevaluace byla projednána na zahajovací pedagogické radě školního roku 2008/9. - Na vypracování zprávy se kromě vedení školy podíleli: preventista, předsedové metodických komisí, koordinátor ŠVP a IT metodik. 1. Podmínky ke vzdělání - Specifikem školy je rozptýlenost v regionu, kvůli odloučeným pracovištím teoretického a praktického vyučování a pracovištím, na kterých probíhá individuální odborný výcvik. - Z toho vyplývá i různorodost kolektivů pedagogických pracovníků. Jedná se o učitele teoretických a odborných předmětů, učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, vychovatele a učitele odborného výcviku. Vztahy jsou mezi nimi kolegiální a přátelské a nejsou mezi nimi zásadní rozpory. - Prostorové podmínky má škola velmi dobré s potřebným dostatkem odborných učeben a kabinetů v budově školy v Nejdku a odloučeném pracovišti školy v Karlových Varech-Staré Roli. 2. Průběh vzdělání - Ve škole vzděláváme žáky celkem v sedmi oborech. Z toho jsou tři maturitní a čtyři obory jsou zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. - Do všech oborů školy přijímáme žáky na základě kritérií stanovených ředitelem školy. - Dle požadavků kritérií vzděláváme žáky z devátých a nižších ročníků, dále žáky ze speciálních škol nebo ZŠ praktických. Jsme jedna z mála škol, která vzdělává žáky se zdravotním i sociálním znevýhodněním.

29 29 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - Složení žáků dle oborů je různé. Vzájemné soužití žáků z oborů maturitních a nematuritních, zdravých a žáků se zdravotním znevýhodněním, nepřináší žádné zásadní problémy. Ve třídách žáků se znevýhodněním pracují zkušení a odborně vzdělaní pedagogové. - Škola spolupracuje s PC a PPP v Karlových Varech a Sokolově. - Ve škole pracuje výchovná poradkyně a preventistka, dále tři speciální pedagogové. Díky výše uvedeným informacím jsme v uplynulém školním roce nemuseli řešit žádné závažné problémy. - Ve škole pracuje Sdružení rodičů a jeho práci a spolupráci s rodiči a školou můžeme hodnotit jako potřebnou. - Spolupráce se sociálními partnery je rovněž prospěšná a přínosná pro školu. 4. Výsledky vzdělávání žáků a jejich uplatnitelnost na trhu práce - Vedení školy spolupracuje s Vysokými školami (Bankovní institut, Veřejno- Správní VŠ...) školami, které organizují nástavbové studium (ISŠTE Sokolov..) podniky a organizacemi regionu, kde se mohou uplatnit naši absolventi nebo pokračovat ve studiu. Podle požadavků sociálních partnerů jsou připravovány školní vzdělávací plány. - Ve spolupráci s Úřadem práce Karlovarského kraje průběžně získáváme informace o zaměstnanosti našich absolventů. 5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - Vedení školy se schází jedenkrát týdně při řešení provozních problémů školy. Vzhledem ke složitosti organizační struktury a rozptýlenosti pracovišť je to nezbytné. - Zkušení učitelé mají snahu předávat zkušenosti a pomáhat začínajícím. Nový pedagogický pracovník má vždy uvádějícího učitele. Problémem se jeví nedostatek učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů (ČJ, M). - Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je uvedena ve výroční zprávě školy. - Vzdělávání pracovníků školy je součástí strategického plánování a je cílené, viz přehled DVVP ve výroční zprávě školy. Škola využívá seminářů a přednášek v rámci finančních možností školy dle nabídek NIDV a PC v Karl. Varech a Plzeň.

30 30 - Škola vede seznam uchazečů o pedagogické profese. Volná pracovní místa jsou oznamována úřadu práce. - Výběr uchazečů se realizuje na základě kvalifikačních a osobních předpokladů. - Ve škole funguje systém pravidelného hodnocení pracovníků. Každý pracovník školy má své personální portfolio, zahrnující sebehodnocení. Důraz klademe na osobnostní a profesní rozvoj. Škola má stanoveny priority pro vzdělávání pedagogických pracovníků. 6. Úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům - Škola testuje formou SCIO testů žáky 1. ročníků maturitního oboru, výsledky vyhodnocuje a seznamuje s nimi zúčastněné žáky. - Dále ve 4. ročníku absolvují stejní žáci srovnávací SCIO testy z ČJ, M, cizích jazyků a ostatních předmětů. - Žáci oboru krejčí vykonali jednotnou závěrečnou zkoušku KVALITA I. - Vyučující zjišťují znalosti žáků také formou čtvrtletních písemných prací, ve výuce dále používáme nestandardní testy (prověrky). Výsledky testů jsou pro učitele a školu důležité, protože je používáme k porovnávání znalostí a dovedností žáků s klasifikací. Jsou zpětnou vazbou pro žáky, učitele a rodiče. K ověřování dalších dovedností v tělesné výchově používáme např. motorické testy a testy zdatnosti. K ověřování výsledků naší práce dále slouží plány a zápisy metodických orgánů, hospitace a vzájemné hospitace pedagogů. Učitelé odborných a praktických předmětů se žáky provádí kontrolní dny na pracovištích odborného výcviku. - Źáci, rodiče a učitelé využívají systém Škola On-line.

31 31 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

32 32 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci oborů povolených zápisem ve školském rejstříku umožňujeme získat vzdělání zletilým zájemcům z řad veřejnosti. Zpravidla v rámci individuálního studijního plánu nebo denního studia. Plánujeme zapojení do projektu UNIV.

33 33 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V SOŠ a SOU Nejdek odborová organizace nepracuje. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání probíhala s 38 sociálními partnery, kteří spolupracují při zajišťování průběhu praktické přípravy žáků.

34 34 V. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti

35 35 Kontrola České správy sociálního zabezpečení Dne byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrola proběhla bez závad a nebyla uložena nápravná opatření.

36 36 Kontrola České školní inspekce Výpis z protokolu ČŠI: Protokol č. j. ČŠI 312/08-05 ze dne o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmět kontroly: odst. II. 1. Kontrola dokumentace školy podle 28 odst. 1 písm. a) c), e) i), odst. 2 písm. a) i) a odst. 9 školského zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve školním roce 2008/2009, k datu kontroly. 2. Kontrola škol. řádu podle 30 odst. 1 písm. a) d), odst. 2 a 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve školním roce 2008/2009, k datu kontroly. 3. Kontrola plnění povinností ředitelem školy podle 164 odst. 1 písm. e), f) a odst. 2 a podle 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve školních letech 2007/2008 a 2008/2009 k datu kontroly. 4. Kontrola předpokladů ředitele školy k výkonu funkce podle ustanovení 166 odst. 1, 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k datu kontroly. Kontrolní zjištění: V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. Další inspekční činnost v roce ve škole neproběhla.

37 37 VI. Mimovyučovací aktivity - Mimovyučovací aktivity ve školním roce

38 38 AŠSK účast školy na sportovních soutěžích Školní rok 2008/2009 Poř.č. Název soutěže Datum Dozor Kde Pořadí 1. Corny Du,Ně K.Vary Ch14D11 2. Kopaná Du K.Vary Ch 8 3. Florbal Du K.Vary Ch 13.D7 4. Halová kopaná Du K.Vary Ch Pohár primátora Du, Ně K.Vary Ch15D9 Celkové umístění Chlapci: 15. místo Dívky: 13. místo Ve školním roce 2008/2009 se žáci naší školy zúčastnili celkem pěti soutěží se střídavými výsledky. Největšího úspěchu jsme dosáhli v halové kopané, kde jsme skončili na pátém místě v kategorii chlapců. Celkově obsadili chlapci 15. a dívky 13. místo z celkového počtu 17 zúčastněných středních škol okresu Karlovy Vary. Naše škola byla pořadatelem Poháru primátora, která byla vedením OR AŠSK kladně hodnocena a obdrželi jsme pochvalu za uspořádanou soutěž.

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2007 2008

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2007 2008 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2007 2008 I. Charakteristika školy II. Přehled učebních dokumentů III. Přehled pracovníků školy IV. Vzdělávací výsledky školy V. Inspekční zprávy VI. Mimovyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267. Nerudova 267, Vimperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267. Nerudova 267, Vimperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008 681 Termín konání inspekce: 11. a 14. prosinec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Husova 600, 362 21 Nejdek Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 V Nejdku, dne 15. října 2012 Tato výroční zpráva školy byla schválena

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary Kolová 97, 362 14 Kolová Identifikátor

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více