bulletin pro školy strana 3 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? strana 4 Otevřít školu znamená otevřít sebe sama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bulletin pro školy strana 3 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? strana 4 Otevřít školu znamená otevřít sebe sama"

Transkript

1 bulletin pro školy strana 3 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? strana 4 Otevřít školu znamená otevřít sebe sama strana 5 Státní maturity? Plochý nástroj srovnávání teoretických znalostí XI/2011

2 Dobrá škola 21. století Je to neuvěřitelné, ale představte si, že náš Ondřej se každý den těší do školy, sdělila mi kdysi jedna maminka, když jsem se stala třídní učitelkou jejich syna. Tu větu si pamatuji dodnes, protože mi velmi záleželo na tom, aby mí žáci měli ve škole pocit bezpečí, aby škola byla pro ně otevřeným a podnětným prostředím, kde budou prahnout po dalším poznávání a kde budou mít příležitost připravit se na svůj budoucí život. Chtěla jsem zkrátka, aby škola, ve které učím, byla dobrou školou. Po deseti letech existence Variant, kdy byla realizována celá řada projektů zaměřených na podporu jednotlivých pedagogů i celých škol, jsme si položili otázku, jakou školu bychom si představovali jako ideální. Několikátým rokem nabízíme školám, splní-li stanovená kritéria, možnost získat ocenění Světová škola. Rádi bychom, aby dávaly stejné příležitosti ve vzdělávání všem dětem podporujeme proto myšlenku Férové školy. Za prestižní značku považujeme označení Ekoškola. Ceníme si škol, které se mohou pochlubit tím, že jsou zdravými školami. Ve výčtu zavedených certifikátů by se dalo pokračovat. Není ale tolik důležité, jakou konkrétní značkou se ta která škola může honosit, ale to, jaká ve skutečnosti je a co konkrétního dělá. Jednoduše si přejeme, aby škola byla DOBRÁ. V souvislosti s tématy a otázkami, kterými se program Varianty celou uplynulou dekádu zabýval, je pro nás dobrá škola taková škola, která je otevřená všem dětem, nebojí se jinakosti, myslí globálně, jedná lokálně, zajímá se o dění ve svém okolí, jedná v souladu s principy udržitelného života, vychovává nezávislé a přemýšlivé čtenáře. Kromě toho, že splňuje výše zmíněné atributy, je například i významným centrem dění v místní komunitě. Jak ale poznáme, že je nějaká škola dobrá? Asi těžko nám tuto skutečnost odhalí celoplošné testování nebo výsledky státních maturitních zkoušek. Dozvíme se tak sice něco o znalostech žáků, nepoznáme ale, jakým dovednostem využitelným v praktickém životě se ve škole naučili. A už vůbec nevíme nic o tom, k jakým hodnotám je budoucí generace vychovávána. Důkazem snah o vytvoření dobré školy jsou pro nás konkrétní aktivity škol, ať už se týkají realizovaných projektů, spolupráce s rodiči, sebevzdělávání či působení v komunitě. Budeme rádi, když pro vás budou následující stránky inspirací. Petra Skalická ředitelka vzdělávacího programu Varianty Jak by podle vás měla vypadat dobrá škola v 21. století? Dobrá škola zajišťuje, aby v ní žádné dítě neztratilo svou touhu poznávat, naopak tato jeho potřeba je tu posilována, aby se rozvíjelo v souladu se svými předpoklady, získalo vědomosti a kompetence potřebné pro další vzdělávání a úspěšný život, naučilo se poznávat samo sebe a vytvořilo si o sobě objektivní pozitivně laděný obraz. Aby v ní dostávalo příležitost ke komunikaci s ostatními, ke spolupráci, k bádání a řešení problémů, naučilo se pomáhat druhým a respektovat je, být angažovaným občanem. Takové chování mu modelují jeho pedagogové s vysokou vnitřní motivací a osobní odpovědností, otevření svému okolí a světu. Bohumil Zmrzlík ředitel ZŠ Mendelova, Karviná Vzdělávací systém pro 21. století by měl maximálně rozvíjet každé dítě, bez ohledu na jeho rodinné zázemí, individuální zvláštnosti, fyzické či mentální znevýhodnění. K dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby školám byly k dispozici rozmanité podpůrné služby. Kromě pomocníků v podobě asistentů, psychologů, sociálních pracovníků a speciálních pedagogů potřebují také metodickou pomoc v podobě koučů, mentorů a různorodých evaluačních, diagnostických a metodických materiálů, které jim umožní efektivně reagovat na jeho aktuální vzdělávací potřeby. To vše se neobejde bez navýšení investic do povinného vzdělávání. Jana Straková Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK Dobrá škola funguje jako otevřená instituce, která stále hledá inspiraci a pracuje na svém zlepšení. Má jasnou programovou vizi, na které se aktivně podílí všichni zaměstnanci školy i širší komunita. Neorientuje se pouze na aktuální výsledky zajímá ji dlouhodobý efekt založený mj. na podpoře handicapovaných a talentovaných žáků. Respektuje a zohledňuje lokální a regionální zvláštnosti, připravuje a motivuje žáky i ostatní občany pro celoživotní vzdělávání a přispívá k jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Měla by sloužit jako inovativní kulturněvzdělávací centrum využíváné nejen žáky a učiteli, ale i širokou veřejností. Břetislav Svozil ředitel ZŠ a MŠ Deblín 2

3 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? Kdyby děti neměly rodiče, tak by byla radost učit je. Podle zkušeností z kurzů obecně prospěšné společnosti EDUin pro učitele a ředitele základních škol, tuhle větu ve vlastní sborovně se smíchem přiznají skoro všichni. Když se jich ptáte na to, co rodičům vytýkají, je to dlouhý seznam začínající obranářstvím vlastního dítěte, nekritičností a nesoudností, nulovou informovaností o tom, co se ve škole děje, neochotou spolupracovat, zbytečnou agresivitou a prosazováním vlastních zájmů bez ohledu na ostatní. Pokud se ale zeptáte na druhé straně barikády (EDUin si nechal na jaře tohoto roku udělat u společnosti Perfect Crowd výzkum mezi rodiči od mateřských po střední školy), setkáte se s prakticky zrcadlovým odrazem těchto výtek. Rodiče tvrdí, že by o spolupráci a vstřícnější komunikaci stáli, ale škola podle nich nevytváří pro spolupráci podmínky, málo je informuje a příliš často jsou odbýváni tím, že učitelé nejlíp vědí, jak to či ono má být. Kde je problém? Když se s oběma skupinami pro začátek raději s každou zvlášť bavíte o příčinách, vlastně se rodiče i učitelé shodnou. Na rodičovské straně jsou hlavní překážkou zkušenosti z vlastní školní docházky, kdy byli učitelé velmi autoritativní a nepřipouštěli diskusi. Většina rodičů proto přichází i dnes do školy s tísnivým pocitem a odhodláním bojovat, protože mají pocit, že bez agrese nic nepořídí. Na straně učitelů je potíž hlavně v obavě, že rodiče budou mít mnoho nesoudných požadavků, proto je lepší před nimi dveře rovnou spíš zavřít a žádnou velkou diskusi nepřipouštět. A ne nepodstatná je snížená schopnost déle sloužících učitelů komunikovat s dospělými jako s rovnoprávnými lidmi. To, abychom si rozuměli, přiznávají i sami učitelé. Kde je řešení? Vlastně obě strany když si zanadávají na protivníka přiznávají, že by o lepší komunikaci a spolupráci stály. Jenže kdo má začít? Logické by bylo říct, že škola, protože pro ni je přece jen snazší domluvit se a udělat první krok. V praxi se ale ukazuje, že mnoho škol neví, jak začít, a učitelé mají i tak práce až až a na komunikaci s rodiči jim nezbývá energie. EDuin se tedy o potřebný první krok pokusil tím, že se snažil pojmenovat, co by měla nabízet škola, která chce být vstřícná k rodičům. Zároveň se snaží upozorňovat také rodiče, co nemají dělat, pokud nechtějí pedagogy odradit (viz rámeček). Aby to neznělo tak akademicky. Říkáme rodičům, že především nemají učitele před dítětem pomlouvat a zesměšňovat a nemají chodit do školy bojovat. Ve chvíli, kdy vcházejí s odhodláním si to s učitelem vyřídit, je na průšvih zaděláno. Mají se přijít informovat. Proto s nimi mj. cvičíme rozhovory, které jsou jasné, srozumitelné a neagresivní. Desatero vstřícné komunikace Pro paní učitelku a pana učitele: 1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost. 2. Vnímejte rodiče jako experta, který nejlépe zná své dítě. 3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte. 4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm. 5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok. Pro tatínka a maminku: 6. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale berte ho jako spolupracovníka při výchově dítěte. 7. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost. 8. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat. 9. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené. 10. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet. Domluvte si pravidla Základní rada pro obě strany je jednoduchá. Domluvte si pravidla komunikace a nastavte cesty, kudy budou informace putovat tak, aby docházelo k co nejmenšímu zkreslení. A hlavně je nastavte včas. Dřív, než nastane nějaký problém. Pak už je většinou pozdě. Co to znamená v praxi? Především si nepředávejte informace přes dítě vyměňovat si názory jen prostřednictvím žákovské knížky nebo třídního notýsku vede k nedorozu- 3

4 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? /pokračování ze str. 3/ mění téměř jistě. Mít mail či telefon na učitele a ředitele je už skoro samozřejmost, ale třeba pravidlo, že konfliktní situace se řeší za přítomnosti všech, kterých se týká, a diskuse by měla být pokud možno řízena někým nestranným, už tak obvyklé není. Základní požadavky značky Rodiče vítáni: 1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně pozdních odpoledních hodin. 2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. 3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. 4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči. 5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. 6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit. Hodně pomohou i dobře udělané webové stránky, kde jsou běžně dostupné všechny aktuální informace o škole, případně je tu možnost pokládat škole otázky nebo volně diskutovat s ostatními rodiči, co se jim na škole líbí, a co ne. Vypadá to jako riziko, ale v praxi to upouští tlak z rodičovského kotle. Rodiče vítáni jako inspirace Opatření, jak vtáhnout rodiče do života školy, a tím snížit jejich kritičnost a agresivitu, je samozřejmě víc. Inspirovat se můžete například na stránkách rodicevitani.cz. Podívejte se, kolik z 23 kritérií vstřícné školy zrovna ta vaše splňuje. Pokud méně než pět, nejspíš problém v komunikaci mezi rodinou a školou nebude ve vašem případě zrovna na straně rodičů. Tomáš Feřtek odborný konzultant EDUin, o. p. s., spolupracovník projektu rodicevitani.cz Všechna kritéria značky Rodiče vítáni a mapu přihlášených škol najdete na Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy odstartován cílený transformační proces, řešíme většinu potřeb formou grantů a projektů. Právě tyto zdroje jsou pro nás jediným možným způsobem, jak se vypořádat s procesním podhodnocením ekonomických a personálních potřeb. Granty financují časově omezenou epizodu školního života a je proto na vedení školy zajistit návaznost a udržitelnost systému bez podpůrných prostředků. Ukončení jednoho grantu znamená mít v kapse připravené další návazné projekty a nepřerušit dotační řetěz. Coby významné finanční zdroje se nám v minulosti osvědčily: 1) Rozvojové programy MŠMT nevýhodou jsou časové limity a nejistota pro příští období, výhodou je naopak relativně jednoduchá administrace a dostupnost. 2) Granty EU (OP VK, ROP, MMR) nevýhodou je složitá administrativa, velká pracovní náročnost a vysoké nároky na odbornost a manažerské dovednosti, výhodou je výše finanční částky a možnost financovat i investiční potřeby (v posledních dvou letech jsme získali téměř 7 mil. Kč). 3) Mezinárodní projekty typu Comenius ten přinesl škole jednoznačně pocit evropské sounáležitosti i ujištění, že jsou naše záměry realizovatelné. Pokud se podaří vedení školy vytvořit tým učitelů ochotných předkládat a spravovat grantové záměry, je napůl vyhráno. Nezanedbatelnou motivací je možnost navýšení osobního příjmu učitele formou dohod o práci na projektech. Když se povede skloubit projektovou činnost s hlavní náplní školy a oživit výuku, poskytnout učitelům prostor k další seberealizaci a modernizovat prostředí, je mnohem jednodušší přesvědčit celou školní komunitu o pravdivosti myšlenek inkluzivního vzdělávání. Vedení školy musí samozřejmě zároveň otevřít školu rodičům, pozvat je do výuky a přizvat je ke spolupráci, vydat se cestou hledání oblastí, kde jsou děti z různých komunit úspěšné, a dopřát jim radost z úspěchu, zařadit do výuky ucelený systém projektových tematických dnů a pracovat v heterogenních skupinách, spolupracovat s odborníky a místní správou a také pravidelně informovat veřejnost o dění ve škole prostřednictvím dostupných médií. Škola poskytující inkluzivní vzdělávání je především školou otevřenou. Není to vždy jednoduché, ale je právě na vedení jednotlivých škol, aby i přes nesnáze a překážky dokázalo hledět za kopec a věřit ve zdravý lidský rozum, v porozumění i komunikaci a ve vzájemnou toleranci, svobodu a úctu k člověku. Vladimír Foist ředitel ZŠ Poběžovice 4

5 Státní maturity jsou jen plochý nástroj srovnávání úspěšnosti v teoretických znalostech České školství prošlo v posledních dvaceti letech dynamickými změnami. Kromě novinek spojených s reformou se musí vyrovnávat mj. i s nestabilními kroky svého ministerstva. Jak by měla vypadat dobrá škola a co pro její rozvoj může udělat právě MŠMT, jsme se zeptali Kláry Laurenčíkové. Většina rodičů hledá pro své děti co nejlepší školu. Čím se mohou podle Vás při výběru řídit? Z pozice rodiče bych se nejdříve podívala na web školy. Hledala bych informace o tom, jak vypadá školní vzdělávací program, jaké škola nabízí volnočasové aktivity, jestli zajišťuje služby školního psychologa či speciálního pedagoga, aktivně podněcuje komunikaci a spolupráci s rodiči. Zda usiluje o individuální přístup k potřebám všech žáků a je přátelská a otevřená. Ocenila bych i zprávu o tom, jak probíhá hodnocení žáků. Důležité je i to, jak škola podporuje profesionalitu svého pedagogického sboru. Jestli má strategii DVPP, zajišťuje jim odbornou podporu formou supervize nebo má vypracované vnitřní standardy práce pedagoga. Jak může ministerstvo školství podpořit školy v naplňování jejich cílů? Ministerstvo především musí zformulovat vizi, jaké má české školství vlastně být. Je třeba srozumitelně říct, jaké kvality má škola nést, co má svým žáků a jejich rodičům nabízet. Školám je pak třeba dát praktickou metodickou i finanční podporu pro realizaci potřebných změn. Prospěšné by bylo vytvoření standardu učitelské profese. Ten by pojmenoval klíčové principy a kompetence, ke kterým má být pedagog připravován již při studiu na vysoké škole a které má mít na zřeteli i při své pedagogické praxi. Spolu se standardem by měl jít ruku v ruce kontinuální profesní rozvoj a s ním spojený kariérní řád. Učitel, který je tvořivý, pracuje na sobě a vzdělává se, by měl být za své úsilí odměněn. Co jsou nejčastější překážky, které školám brání stát se dobrými? Myslím, že problémem je absence celospolečenské diskuse o tom, kam má české školství směřovat. Ekonomické zájmy společnosti jsou ve veřejném prostoru často nadřazovány nad hodnoty duchovní a mravní. Hlavním smyslem vzdělávání je podle mne posilování soudržnosti a solidarity společnosti. Ve škole bychom se měli naučit jak rozumět sami sobě i ostatním, jak formulovat své potřeby a myšlenky, přemýšlet v souvislostech, spolupracovat s druhými a strategicky plánovat řešení nejrůznějších problémů, se kterými se potkáváme. Klára Laurenčíková Do roku 2008 působila jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru rodinné politiky MPSV. Poté přijala místo ředitelky odboru rovných příležitostí ve školství na MŠMT, kde od roku 2009 působila na pozici náměstkyně ministra a vrchní ředitelky sekce speciálního vzdělávání. V současné době je na mateřské dovolené, ale problematice vzdělávání se nadále aktivně věnuje v roce 2011 založila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Napadá Vás nějaký zahraniční příklad inspirativní pro naše školství? Ano, např. Finsko. Učitelské povolání tam znamená vysokou společenskou prestiž. Je však také spojeno s vědomím veliké odpovědnosti. Učitelé jsou podporováni v kontinuálním rozvoji. Funguje zde mentoring mladších učitelů těmi zkušenějšími. Přirozená je individuální podpora a respekt ke každému žákovi, ke kultuře a prostředí, ze kterého přichází. Snahou všech aktérů je vytvářet prostředí přijetí a bezpečí, vychovávat a vzdělávat děti k toleranci a aktivnímu zájmu o dění kolem sebe. Školství je jednou z klíčových priorit finské vlády a úměrně tomu je také štědře financováno. Letos poprvé proběhly na středních školách státní maturity. Jak vnímáte jejich výsledky? Postrádala jsem skutečně odborný komentář k tomu, jak s výsledky pracovat, jak jim rozumět. Stal se z nich jen plochý nástroj srovnávání úspěšnosti v testech teoretických znalostí. Naprosto nic nám neřeknou třeba o sociálních kompetencích žáků, o jejich schopnostech přemýšlet v souvislostech, komunikovat, kooperovat a strategicky plánovat. Za ještě riskantnější považuji plán testování v 5. a 9. třídách ZŠ. Školy, vzdělávající děti s nejrůznějšími handicapy, mohou doplatit na svou ochotu se takovýmto dětem věnovat, jelikož jejich výsledky budou zákonitě horší. Většina rodičů logicky upřednostní školy s lepším umístěním a tím se začnou ještě více rozevírat nůžky mezi školami pro děti excelentní a děti znevýhodněné. 5

6 Co zmůže jedinec? Cíle: Žáci vyjádří svůj postoj k roli jedince a jeho zodpovědnosti za současný stav dnešního světa. Žáci formulují a zdůvodní svůj názor vztahující se ke spoluzodpovědnosti za dodržování lidských práv. Žáci diskutují o názorech druhých a respektují je. Žáci zaujímají postoj k vybranému problému. Co potřebujeme: flipchart (tabuli), fixy (křídy), papíry A4, psací potřeby, kopii textu písně Dětem pro každého žáka, počítač nebo CD přehrávač (záznam písně Dětem je ke stažení např. na watch?v=xrsz0sh4_x0). Předpokládaný čas: 45 min 1. krok (čas 25 min) Napište na tabuli otázku Proč bychom měli aktivně prosazovat lidská práva ve světě? a vyzvěte žáky, aby se nad ní zamysleli. Svoje názory by měli ve vymezeném čase zapisovat na tabuli prostřednictvím křídového mluvení (chalk talk) a dodržovat přitom následující pravidla: Nesmíme mluvit, názory se pouze zapisují. Každý vždy pod svůj názor napíše své jméno. Lze reagovat na názory ostatních a připisovat pod ně svůj názor. Můžeme s názory ostatních silně nesouhlasit, ale vzájemné urážky ani shazování nejsou dovoleny. Společně se podívejte na zapsané odpovědi. Soustřeďte se zejména na místa, kde se rozvinula nějaká diskuse. Můžete se studentů dále doptávat, zjišťovat, co je k jejich názoru přivedlo, nechat si jejich odpověď upřesnit apod. 2. krok (čas 20 min) Po diskusi nechte každému žákovi prostor samostatně se zamyslet nad tím, jak on sám může přispívat k podpoře lidských práv. Na tabuli (flipchart) napište osm možností, jak může jedinec přispět k ochraně lidských práv u nás nebo ve světě. Každý žák by je měl seřadit podle priorit (nejvíce pravděpodobná možnost zcela nahoru, nejméně dolů) do tzv. diamantu. Diamant tvoří celkem devět částí, žáci si tedy jednu možnost vymyslí sami a umístí ji dle svého uvážení do diamantu. Zadané možnosti: podpis petice, účast na demonstraci, materiální podpora disidentů, sledování událostí ve světě, návštěva lidsko-právního festivalu, výuka o lidských právech, hlasování ve volbách / referendu, informování přátel / rodiny,. Diamant Na závěr pusťte žákům písničku Dětem od českého rappera Bonuse a rozdejte jim přepsaný text písničky upozorňující na problém neonacismu u nás. V písničce navrhuje Bonus možné akce, jak s neonacismem bojovat. Po poslechnutí ukázky s žáky diskutujte o tom, nakolik oni sami mohou ovlivnit dodržování lidských práv u nás i ve světě. Dětem (Bonus A Lineup) Když přijdu do klubu, mám triko Lahar, na stage si beru Good night white pride. Je smutný, že musíš dětem připomínat, na co by neměly zapomínat. Když přijdu do klubu, mám triko Lahar, na stage si beru Good night white pride. Víš, pár stovek nácků neni žádnej národ, je smutný, že musíš dávat dětem návod. Takže čekni všechny friendy, který na facebooku máš, vyber ty, co sou v těch xenofobních skupinách. Často sou to lidi, u kterejch to nečekáš, klikni a všechny smaž. Prober svý známý ve skutečnym životě, udělej to samý smaž je, na nic nečekej. Otevři oči, prohlídni si svojí rodinu, prej fotr po třech pivech žene čmoudy do plynu. A ty mi opravdu chceš tvrdit, že to nejsou rasisti, táta je jen přichcanej, že to tak přece nemyslí? Já vim a tohle platí většinou i na známý, dyť oni nejsou takový, jenom jim vaděj cikáni, rákosníci, negři, židi, Ukrajinci, Rusáci, anarchisti, levičáci, buzny, lesby, skejťáci homelesáci, technaři, metalisti, důchodci a taky všechny svině, který přišly o práci. Autorka metodického listu: Lenka Sobotová, vzdělávací program Varianty 6

7 Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním, často romských. Dlouholeté zkušenosti společnosti GAC ukazují, že dojde-li k prolomení magické bariéry 30 % romských dětí ve spádové oblasti školy, nastává postupný odliv žáků z majority. Téměř jediným smysluplným řešením je pak velmi náročný přechod školy na školu inkluzivního typu. Právě tuto cestu jsme si zvolili v Jáchymově městě s méně než 3400 obyvateli a početnou romskou komunitou. Inkluzivní směřování naší školy se v roce 2010 stalo oficiální součástí strategického plánu města. Do transformace školy se rozhodně není možné pustit bez připraveného, kvalitně odměňovaného a empatického pedagogického kolektivu. Proto musela nejdříve proběhnout postupná obměna (a omlazení) pedagogického sboru včetně vedení školy. Kromě toho začaly být využívány nejrůznější formy dalšího vzdělávání a byl také zařazen cyklus team-buildingových aktivit na podporu pevnějších neformálních vazeb a ztotožnění se se základními cíli strategických dokumentů školy. Přechod k inkluzi nebyl zároveň možný bez aktivního využívání všech prvků fundraisingu. Při zajišťování financování potřeb naší školy významně pomohlo podání vlastních projektů v rámci evropských dotací (konkrétně globálních grantů OP VK), které škole přinesly téměř 8 mil. korun. Díky nim a dalším navazujícím projektům vznikly ve škole nejen podmínky pro vytvoření systému odborných podpůrných služeb (psychologických, speciálně pedagogických a logopedických), ale také funkční systém minimální garantované péče (součástí školy je i předškolní zařízení a přípravná třída) a Centrum prevence a funkčního systému péče o žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Pro úspěšnou inkluzi škol je nutné: 1. Vybudování stabilizovaného pracovního kolektivu. 2. Nalezení optimálního konsensu se zřizovatelem v oblasti rozvoje školy. 3. Hledání a nalézání zdrojů stanovení priorit dlouhodobého plánu rozvoje. 4. Postupná rekonstrukce infrastruktury školy. 5. Tvorba a úpravy vlastního školního vzdělávacího programu. 6. Vytvoření partnerských vazeb, vstup do projektů v rámci strukturálních fondů. 7. Vytváření proinkluzivních nástrojů a opatření s využitím dotačních systémů. 8. Škola = základna rozvoje celoživotního učení v celé lokalitě. Vytvoření obdobného systému není v současnosti samozřejmě možné bez obrovských finančních ingerencí ze strukturálních fondů. Bez vzájemné součinnosti obou partnerů (zřizovatele a vedení školy) zároveň nelze realizovat dílčí rozvojové kroky, přičemž cíle musejí vždy korespondovat s představami jednotlivých skupin obyvatel města (viz Rozhodně se tedy nejedná o jednoduchý, ani časově krátký proces, protože hlavním cílem je vytvoření skutečně spravedlivého vzdělávacího systému na principech multikulturalismu. Naše zkušenosti z Jáchymova ale ukazují, že model, který začleňuje drtivou část dětí do tzv. hlavního vzdělávacího proudu, je v současnosti možný, a to bez ohledu na velikost města či školy. Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti. Jan Musil ředitel ZŠ M. C. Sklodowské a MŠ Jáchymov BULLETIN PRO ŠKOLY 11/2011 Vydavatel: Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, , Praha 2 Foto: Archiv vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Telefon: (+420)

8 Publikace a kurzy Svět podle demokracie Vzdělávací kurz pro pedagogy Plzeňského kraje Regionální pobočka společnosti Člověk v tísni o. p. s. připravila pro pedagogy ZŠ a SŠ vzdělávací kurz Svět podle demokracie. Smyslem kurzu je podpořit učitele a školy při zahrnování tématu demokracie do výuky, a to především ve vztahu k různým palčivým tématům současného světa jako jsou nacionalismus, multikulturalismus a menšiny, média, náboženství, rozvojová pomoc, terorismus, evropská integrace, občanská společnost, feminismus ad. Vzdělávací kurz bude realizován od února do dubna 2012 kombinovanou formu e-learningového studia a prezenčních setkání. Můžete se těšit na zajímavé texty, videa, audio-nahrávky, rozhovory, slovník vybraných pojmů a především konkrétní doporučení pro výuku. Uzávěrka přihlášek je Informace o tomto i dalších kurzech naleznete na v sekci Vzdělávací aktivity > Pro učitele. FREE2CHOOSE MEZE SVOBODY Varianty (kol.): Free2choose Meze svobody. Člověk v tísni, o. p. s., Praha Především pedagogům, kteří se věnují výuce multikulturní výchovy, nabízíme netradiční výukový materiál v podobě CD-ROMU s třemi krátkými filmovými klipy o reálných situacích, ve kterých dochází ke střetu základních lidských práv a svobod. Klipy mohou sloužit jako prostředek k vyvolání diskuse o tom, co by mělo být dovoleno, a co naopak postaveno mimo zákon. Jejich cílem je přimět studenty kriticky uvažovat o hranicích svobody a významu základních lidských práv a demokratického právního řádu a jeho ochraně v dnešní době. CD-ROM je doplněný o metodické listy a o základní informace o událostech, kterým se jednotlivé klipy věnují (městský strážník hlásící se k extremistickému hnutí, vystěhování Romů ze Vsetína, učitelka obhajující veřejně komunistický režim). BOHOUŠ A DÁŠA: ŠANCE PRO ROZVOJ Varianty (kol.): Bohouš a Dáša: Šance pro rozvoj. Člověk v tísni, o. p. s., Praha V roce 2010 vydal program Varianty publikaci Bohouš a Dáša: Šance pro rozvoj, která je určená pedagogům zabývajícím se problematikou globálního rozvojového vzdělávání. Autory publikace nejsou teoretikové humanitární a rozvojové pomoci většina z nich strávila několik let svého života prací v rozvojových zemích, v místech, kde se přehnala válka, sucho nebo které srovnala se zemí vlna tsunami. Obsah publikace je v souladu s požadavky průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na SŠ i ZŠ. Pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit přibližuje příručka podrobně téma zahraniční pomoci v minulosti a dnes. Jako inspirace do hodin slouží metodické listy, které jsou k dispozici v každé kapitole. Doprovodné texty zároveň pedagogům slouží jako přehledné shrnutí základních informací o zahraniční pomoci. Informace o dalších publikacích, didaktických materiálech a nabídce kurzů naleznete na v sekci Naše nabídka. Vznik tohoto materiálu byl finančně podpořen Evropskou unií. Za obsah materiálu nese zodpovědnost společnost Člověk v tísni, informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem EU. Materiál je finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Rodiče vítáni. Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin

Rodiče vítáni. Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin Rodiče vítáni Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin Co je to Obecně prospěšná společnost založená na jaře 2010, která chce zintenzivnit veřejnou debatu o

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16 PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA Název projektu: MAP Praha 16 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 PŘEHLED PRIORIT 1. Infrastruktura

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH INKLUZE VE ŽLUTICÍCH Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/47.0018 Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta Miroslava Eliášová, manažer projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00 SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ základních a mateřských škol ORP Tišnova 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 PROGRAM Zahájení, úvodní slovo Město Tišnov informace o školství 9.05-9.25 Představení realizačního

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice CZ /0.0/0.0/15_005/ Zápis ze setkání pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání

Více

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s stručný název Strategie učení =2.515.191,50 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva globálního grantu

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko 3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska 26. září 2016 Opava Místní akční skupina Opavsko z.s. realizátor projektu Statutární

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

POVINNÉ POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU RODIČE VÍTÁNI

POVINNÉ POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU RODIČE VÍTÁNI PŘÍLOHY 1. Povinné požadavky pro získání certifikátu Rodiče vítáni. 2. Volitelné požadavky pro získání kritéria Rodiče vítáni. 3. Desatero pro spolupráci s rodinou v programu Začít spolu. 4. Tabulka hodnocení

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY KRAJSKÁ KONCEPCE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLA PRO VŠECHNY KRAJSKÁ KONCEPCE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY KRAJSKÁ KONCEPCE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti Seminář Financování projektů z fondů EU 30. března 2016 PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska 13:30 14:30 Dotační možnosti 14:30 14:40

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Nastavení institucionálního prostředí v procesu integrace žáků s OMJ

Nastavení institucionálního prostředí v procesu integrace žáků s OMJ Nastavení institucionálního prostředí v procesu integrace žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s.

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Trocha historie 1992 vznikají první Mateřská centra a Centra pro rodinu, služby pro rodinu jsou nazírány

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Informace k projektům. PS Vzdělávání KPSVL. 29. listopad 2016

Informace k projektům. PS Vzdělávání KPSVL. 29. listopad 2016 Informace k projektům PS Vzdělávání KPSVL 29. listopad 2016 Definované priority pro oblast vzdělávání v SPSZ: 1. Rovný přístup k předškolnímu vzdělání Začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol Pozvánka na kulatý stůl s řediteli škol které se koná v úterý 13. 9. 2016 v 13.30 hod v kanceláři MAS Moravská brána, budova MěÚ (přízemí vlevo), Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Program: 1. Stručné shrnutí

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Časové nastavení. Základní informace

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Časové nastavení. Základní informace Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF Časové

Více

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Ing. Ludmila Solovská Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací místnost zámku Konice 17.2.2016 VÝZVA Č. 14 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

Klíčové aktivity (KA1- KA5)

Klíčové aktivity (KA1- KA5) Ředitel Název operačního programu: OP VK Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Ţádost o finanční podporu z

Více