bulletin pro školy strana 3 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? strana 4 Otevřít školu znamená otevřít sebe sama

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bulletin pro školy strana 3 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? strana 4 Otevřít školu znamená otevřít sebe sama"

Transkript

1 bulletin pro školy strana 3 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? strana 4 Otevřít školu znamená otevřít sebe sama strana 5 Státní maturity? Plochý nástroj srovnávání teoretických znalostí XI/2011

2 Dobrá škola 21. století Je to neuvěřitelné, ale představte si, že náš Ondřej se každý den těší do školy, sdělila mi kdysi jedna maminka, když jsem se stala třídní učitelkou jejich syna. Tu větu si pamatuji dodnes, protože mi velmi záleželo na tom, aby mí žáci měli ve škole pocit bezpečí, aby škola byla pro ně otevřeným a podnětným prostředím, kde budou prahnout po dalším poznávání a kde budou mít příležitost připravit se na svůj budoucí život. Chtěla jsem zkrátka, aby škola, ve které učím, byla dobrou školou. Po deseti letech existence Variant, kdy byla realizována celá řada projektů zaměřených na podporu jednotlivých pedagogů i celých škol, jsme si položili otázku, jakou školu bychom si představovali jako ideální. Několikátým rokem nabízíme školám, splní-li stanovená kritéria, možnost získat ocenění Světová škola. Rádi bychom, aby dávaly stejné příležitosti ve vzdělávání všem dětem podporujeme proto myšlenku Férové školy. Za prestižní značku považujeme označení Ekoškola. Ceníme si škol, které se mohou pochlubit tím, že jsou zdravými školami. Ve výčtu zavedených certifikátů by se dalo pokračovat. Není ale tolik důležité, jakou konkrétní značkou se ta která škola může honosit, ale to, jaká ve skutečnosti je a co konkrétního dělá. Jednoduše si přejeme, aby škola byla DOBRÁ. V souvislosti s tématy a otázkami, kterými se program Varianty celou uplynulou dekádu zabýval, je pro nás dobrá škola taková škola, která je otevřená všem dětem, nebojí se jinakosti, myslí globálně, jedná lokálně, zajímá se o dění ve svém okolí, jedná v souladu s principy udržitelného života, vychovává nezávislé a přemýšlivé čtenáře. Kromě toho, že splňuje výše zmíněné atributy, je například i významným centrem dění v místní komunitě. Jak ale poznáme, že je nějaká škola dobrá? Asi těžko nám tuto skutečnost odhalí celoplošné testování nebo výsledky státních maturitních zkoušek. Dozvíme se tak sice něco o znalostech žáků, nepoznáme ale, jakým dovednostem využitelným v praktickém životě se ve škole naučili. A už vůbec nevíme nic o tom, k jakým hodnotám je budoucí generace vychovávána. Důkazem snah o vytvoření dobré školy jsou pro nás konkrétní aktivity škol, ať už se týkají realizovaných projektů, spolupráce s rodiči, sebevzdělávání či působení v komunitě. Budeme rádi, když pro vás budou následující stránky inspirací. Petra Skalická ředitelka vzdělávacího programu Varianty Jak by podle vás měla vypadat dobrá škola v 21. století? Dobrá škola zajišťuje, aby v ní žádné dítě neztratilo svou touhu poznávat, naopak tato jeho potřeba je tu posilována, aby se rozvíjelo v souladu se svými předpoklady, získalo vědomosti a kompetence potřebné pro další vzdělávání a úspěšný život, naučilo se poznávat samo sebe a vytvořilo si o sobě objektivní pozitivně laděný obraz. Aby v ní dostávalo příležitost ke komunikaci s ostatními, ke spolupráci, k bádání a řešení problémů, naučilo se pomáhat druhým a respektovat je, být angažovaným občanem. Takové chování mu modelují jeho pedagogové s vysokou vnitřní motivací a osobní odpovědností, otevření svému okolí a světu. Bohumil Zmrzlík ředitel ZŠ Mendelova, Karviná Vzdělávací systém pro 21. století by měl maximálně rozvíjet každé dítě, bez ohledu na jeho rodinné zázemí, individuální zvláštnosti, fyzické či mentální znevýhodnění. K dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby školám byly k dispozici rozmanité podpůrné služby. Kromě pomocníků v podobě asistentů, psychologů, sociálních pracovníků a speciálních pedagogů potřebují také metodickou pomoc v podobě koučů, mentorů a různorodých evaluačních, diagnostických a metodických materiálů, které jim umožní efektivně reagovat na jeho aktuální vzdělávací potřeby. To vše se neobejde bez navýšení investic do povinného vzdělávání. Jana Straková Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK Dobrá škola funguje jako otevřená instituce, která stále hledá inspiraci a pracuje na svém zlepšení. Má jasnou programovou vizi, na které se aktivně podílí všichni zaměstnanci školy i širší komunita. Neorientuje se pouze na aktuální výsledky zajímá ji dlouhodobý efekt založený mj. na podpoře handicapovaných a talentovaných žáků. Respektuje a zohledňuje lokální a regionální zvláštnosti, připravuje a motivuje žáky i ostatní občany pro celoživotní vzdělávání a přispívá k jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Měla by sloužit jako inovativní kulturněvzdělávací centrum využíváné nejen žáky a učiteli, ale i širokou veřejností. Břetislav Svozil ředitel ZŠ a MŠ Deblín 2

3 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? Kdyby děti neměly rodiče, tak by byla radost učit je. Podle zkušeností z kurzů obecně prospěšné společnosti EDUin pro učitele a ředitele základních škol, tuhle větu ve vlastní sborovně se smíchem přiznají skoro všichni. Když se jich ptáte na to, co rodičům vytýkají, je to dlouhý seznam začínající obranářstvím vlastního dítěte, nekritičností a nesoudností, nulovou informovaností o tom, co se ve škole děje, neochotou spolupracovat, zbytečnou agresivitou a prosazováním vlastních zájmů bez ohledu na ostatní. Pokud se ale zeptáte na druhé straně barikády (EDUin si nechal na jaře tohoto roku udělat u společnosti Perfect Crowd výzkum mezi rodiči od mateřských po střední školy), setkáte se s prakticky zrcadlovým odrazem těchto výtek. Rodiče tvrdí, že by o spolupráci a vstřícnější komunikaci stáli, ale škola podle nich nevytváří pro spolupráci podmínky, málo je informuje a příliš často jsou odbýváni tím, že učitelé nejlíp vědí, jak to či ono má být. Kde je problém? Když se s oběma skupinami pro začátek raději s každou zvlášť bavíte o příčinách, vlastně se rodiče i učitelé shodnou. Na rodičovské straně jsou hlavní překážkou zkušenosti z vlastní školní docházky, kdy byli učitelé velmi autoritativní a nepřipouštěli diskusi. Většina rodičů proto přichází i dnes do školy s tísnivým pocitem a odhodláním bojovat, protože mají pocit, že bez agrese nic nepořídí. Na straně učitelů je potíž hlavně v obavě, že rodiče budou mít mnoho nesoudných požadavků, proto je lepší před nimi dveře rovnou spíš zavřít a žádnou velkou diskusi nepřipouštět. A ne nepodstatná je snížená schopnost déle sloužících učitelů komunikovat s dospělými jako s rovnoprávnými lidmi. To, abychom si rozuměli, přiznávají i sami učitelé. Kde je řešení? Vlastně obě strany když si zanadávají na protivníka přiznávají, že by o lepší komunikaci a spolupráci stály. Jenže kdo má začít? Logické by bylo říct, že škola, protože pro ni je přece jen snazší domluvit se a udělat první krok. V praxi se ale ukazuje, že mnoho škol neví, jak začít, a učitelé mají i tak práce až až a na komunikaci s rodiči jim nezbývá energie. EDuin se tedy o potřebný první krok pokusil tím, že se snažil pojmenovat, co by měla nabízet škola, která chce být vstřícná k rodičům. Zároveň se snaží upozorňovat také rodiče, co nemají dělat, pokud nechtějí pedagogy odradit (viz rámeček). Aby to neznělo tak akademicky. Říkáme rodičům, že především nemají učitele před dítětem pomlouvat a zesměšňovat a nemají chodit do školy bojovat. Ve chvíli, kdy vcházejí s odhodláním si to s učitelem vyřídit, je na průšvih zaděláno. Mají se přijít informovat. Proto s nimi mj. cvičíme rozhovory, které jsou jasné, srozumitelné a neagresivní. Desatero vstřícné komunikace Pro paní učitelku a pana učitele: 1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost. 2. Vnímejte rodiče jako experta, který nejlépe zná své dítě. 3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte. 4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm. 5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok. Pro tatínka a maminku: 6. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale berte ho jako spolupracovníka při výchově dítěte. 7. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost. 8. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat. 9. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené. 10. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet. Domluvte si pravidla Základní rada pro obě strany je jednoduchá. Domluvte si pravidla komunikace a nastavte cesty, kudy budou informace putovat tak, aby docházelo k co nejmenšímu zkreslení. A hlavně je nastavte včas. Dřív, než nastane nějaký problém. Pak už je většinou pozdě. Co to znamená v praxi? Především si nepředávejte informace přes dítě vyměňovat si názory jen prostřednictvím žákovské knížky nebo třídního notýsku vede k nedorozu- 3

4 Také máte problém domluvit se s rodiči vašich žáků? /pokračování ze str. 3/ mění téměř jistě. Mít mail či telefon na učitele a ředitele je už skoro samozřejmost, ale třeba pravidlo, že konfliktní situace se řeší za přítomnosti všech, kterých se týká, a diskuse by měla být pokud možno řízena někým nestranným, už tak obvyklé není. Základní požadavky značky Rodiče vítáni: 1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně pozdních odpoledních hodin. 2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. 3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. 4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči. 5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. 6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit. Hodně pomohou i dobře udělané webové stránky, kde jsou běžně dostupné všechny aktuální informace o škole, případně je tu možnost pokládat škole otázky nebo volně diskutovat s ostatními rodiči, co se jim na škole líbí, a co ne. Vypadá to jako riziko, ale v praxi to upouští tlak z rodičovského kotle. Rodiče vítáni jako inspirace Opatření, jak vtáhnout rodiče do života školy, a tím snížit jejich kritičnost a agresivitu, je samozřejmě víc. Inspirovat se můžete například na stránkách rodicevitani.cz. Podívejte se, kolik z 23 kritérií vstřícné školy zrovna ta vaše splňuje. Pokud méně než pět, nejspíš problém v komunikaci mezi rodinou a školou nebude ve vašem případě zrovna na straně rodičů. Tomáš Feřtek odborný konzultant EDUin, o. p. s., spolupracovník projektu rodicevitani.cz Všechna kritéria značky Rodiče vítáni a mapu přihlášených škol najdete na Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy odstartován cílený transformační proces, řešíme většinu potřeb formou grantů a projektů. Právě tyto zdroje jsou pro nás jediným možným způsobem, jak se vypořádat s procesním podhodnocením ekonomických a personálních potřeb. Granty financují časově omezenou epizodu školního života a je proto na vedení školy zajistit návaznost a udržitelnost systému bez podpůrných prostředků. Ukončení jednoho grantu znamená mít v kapse připravené další návazné projekty a nepřerušit dotační řetěz. Coby významné finanční zdroje se nám v minulosti osvědčily: 1) Rozvojové programy MŠMT nevýhodou jsou časové limity a nejistota pro příští období, výhodou je naopak relativně jednoduchá administrace a dostupnost. 2) Granty EU (OP VK, ROP, MMR) nevýhodou je složitá administrativa, velká pracovní náročnost a vysoké nároky na odbornost a manažerské dovednosti, výhodou je výše finanční částky a možnost financovat i investiční potřeby (v posledních dvou letech jsme získali téměř 7 mil. Kč). 3) Mezinárodní projekty typu Comenius ten přinesl škole jednoznačně pocit evropské sounáležitosti i ujištění, že jsou naše záměry realizovatelné. Pokud se podaří vedení školy vytvořit tým učitelů ochotných předkládat a spravovat grantové záměry, je napůl vyhráno. Nezanedbatelnou motivací je možnost navýšení osobního příjmu učitele formou dohod o práci na projektech. Když se povede skloubit projektovou činnost s hlavní náplní školy a oživit výuku, poskytnout učitelům prostor k další seberealizaci a modernizovat prostředí, je mnohem jednodušší přesvědčit celou školní komunitu o pravdivosti myšlenek inkluzivního vzdělávání. Vedení školy musí samozřejmě zároveň otevřít školu rodičům, pozvat je do výuky a přizvat je ke spolupráci, vydat se cestou hledání oblastí, kde jsou děti z různých komunit úspěšné, a dopřát jim radost z úspěchu, zařadit do výuky ucelený systém projektových tematických dnů a pracovat v heterogenních skupinách, spolupracovat s odborníky a místní správou a také pravidelně informovat veřejnost o dění ve škole prostřednictvím dostupných médií. Škola poskytující inkluzivní vzdělávání je především školou otevřenou. Není to vždy jednoduché, ale je právě na vedení jednotlivých škol, aby i přes nesnáze a překážky dokázalo hledět za kopec a věřit ve zdravý lidský rozum, v porozumění i komunikaci a ve vzájemnou toleranci, svobodu a úctu k člověku. Vladimír Foist ředitel ZŠ Poběžovice 4

5 Státní maturity jsou jen plochý nástroj srovnávání úspěšnosti v teoretických znalostech České školství prošlo v posledních dvaceti letech dynamickými změnami. Kromě novinek spojených s reformou se musí vyrovnávat mj. i s nestabilními kroky svého ministerstva. Jak by měla vypadat dobrá škola a co pro její rozvoj může udělat právě MŠMT, jsme se zeptali Kláry Laurenčíkové. Většina rodičů hledá pro své děti co nejlepší školu. Čím se mohou podle Vás při výběru řídit? Z pozice rodiče bych se nejdříve podívala na web školy. Hledala bych informace o tom, jak vypadá školní vzdělávací program, jaké škola nabízí volnočasové aktivity, jestli zajišťuje služby školního psychologa či speciálního pedagoga, aktivně podněcuje komunikaci a spolupráci s rodiči. Zda usiluje o individuální přístup k potřebám všech žáků a je přátelská a otevřená. Ocenila bych i zprávu o tom, jak probíhá hodnocení žáků. Důležité je i to, jak škola podporuje profesionalitu svého pedagogického sboru. Jestli má strategii DVPP, zajišťuje jim odbornou podporu formou supervize nebo má vypracované vnitřní standardy práce pedagoga. Jak může ministerstvo školství podpořit školy v naplňování jejich cílů? Ministerstvo především musí zformulovat vizi, jaké má české školství vlastně být. Je třeba srozumitelně říct, jaké kvality má škola nést, co má svým žáků a jejich rodičům nabízet. Školám je pak třeba dát praktickou metodickou i finanční podporu pro realizaci potřebných změn. Prospěšné by bylo vytvoření standardu učitelské profese. Ten by pojmenoval klíčové principy a kompetence, ke kterým má být pedagog připravován již při studiu na vysoké škole a které má mít na zřeteli i při své pedagogické praxi. Spolu se standardem by měl jít ruku v ruce kontinuální profesní rozvoj a s ním spojený kariérní řád. Učitel, který je tvořivý, pracuje na sobě a vzdělává se, by měl být za své úsilí odměněn. Co jsou nejčastější překážky, které školám brání stát se dobrými? Myslím, že problémem je absence celospolečenské diskuse o tom, kam má české školství směřovat. Ekonomické zájmy společnosti jsou ve veřejném prostoru často nadřazovány nad hodnoty duchovní a mravní. Hlavním smyslem vzdělávání je podle mne posilování soudržnosti a solidarity společnosti. Ve škole bychom se měli naučit jak rozumět sami sobě i ostatním, jak formulovat své potřeby a myšlenky, přemýšlet v souvislostech, spolupracovat s druhými a strategicky plánovat řešení nejrůznějších problémů, se kterými se potkáváme. Klára Laurenčíková Do roku 2008 působila jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru rodinné politiky MPSV. Poté přijala místo ředitelky odboru rovných příležitostí ve školství na MŠMT, kde od roku 2009 působila na pozici náměstkyně ministra a vrchní ředitelky sekce speciálního vzdělávání. V současné době je na mateřské dovolené, ale problematice vzdělávání se nadále aktivně věnuje v roce 2011 založila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Napadá Vás nějaký zahraniční příklad inspirativní pro naše školství? Ano, např. Finsko. Učitelské povolání tam znamená vysokou společenskou prestiž. Je však také spojeno s vědomím veliké odpovědnosti. Učitelé jsou podporováni v kontinuálním rozvoji. Funguje zde mentoring mladších učitelů těmi zkušenějšími. Přirozená je individuální podpora a respekt ke každému žákovi, ke kultuře a prostředí, ze kterého přichází. Snahou všech aktérů je vytvářet prostředí přijetí a bezpečí, vychovávat a vzdělávat děti k toleranci a aktivnímu zájmu o dění kolem sebe. Školství je jednou z klíčových priorit finské vlády a úměrně tomu je také štědře financováno. Letos poprvé proběhly na středních školách státní maturity. Jak vnímáte jejich výsledky? Postrádala jsem skutečně odborný komentář k tomu, jak s výsledky pracovat, jak jim rozumět. Stal se z nich jen plochý nástroj srovnávání úspěšnosti v testech teoretických znalostí. Naprosto nic nám neřeknou třeba o sociálních kompetencích žáků, o jejich schopnostech přemýšlet v souvislostech, komunikovat, kooperovat a strategicky plánovat. Za ještě riskantnější považuji plán testování v 5. a 9. třídách ZŠ. Školy, vzdělávající děti s nejrůznějšími handicapy, mohou doplatit na svou ochotu se takovýmto dětem věnovat, jelikož jejich výsledky budou zákonitě horší. Většina rodičů logicky upřednostní školy s lepším umístěním a tím se začnou ještě více rozevírat nůžky mezi školami pro děti excelentní a děti znevýhodněné. 5

6 Co zmůže jedinec? Cíle: Žáci vyjádří svůj postoj k roli jedince a jeho zodpovědnosti za současný stav dnešního světa. Žáci formulují a zdůvodní svůj názor vztahující se ke spoluzodpovědnosti za dodržování lidských práv. Žáci diskutují o názorech druhých a respektují je. Žáci zaujímají postoj k vybranému problému. Co potřebujeme: flipchart (tabuli), fixy (křídy), papíry A4, psací potřeby, kopii textu písně Dětem pro každého žáka, počítač nebo CD přehrávač (záznam písně Dětem je ke stažení např. na watch?v=xrsz0sh4_x0). Předpokládaný čas: 45 min 1. krok (čas 25 min) Napište na tabuli otázku Proč bychom měli aktivně prosazovat lidská práva ve světě? a vyzvěte žáky, aby se nad ní zamysleli. Svoje názory by měli ve vymezeném čase zapisovat na tabuli prostřednictvím křídového mluvení (chalk talk) a dodržovat přitom následující pravidla: Nesmíme mluvit, názory se pouze zapisují. Každý vždy pod svůj názor napíše své jméno. Lze reagovat na názory ostatních a připisovat pod ně svůj názor. Můžeme s názory ostatních silně nesouhlasit, ale vzájemné urážky ani shazování nejsou dovoleny. Společně se podívejte na zapsané odpovědi. Soustřeďte se zejména na místa, kde se rozvinula nějaká diskuse. Můžete se studentů dále doptávat, zjišťovat, co je k jejich názoru přivedlo, nechat si jejich odpověď upřesnit apod. 2. krok (čas 20 min) Po diskusi nechte každému žákovi prostor samostatně se zamyslet nad tím, jak on sám může přispívat k podpoře lidských práv. Na tabuli (flipchart) napište osm možností, jak může jedinec přispět k ochraně lidských práv u nás nebo ve světě. Každý žák by je měl seřadit podle priorit (nejvíce pravděpodobná možnost zcela nahoru, nejméně dolů) do tzv. diamantu. Diamant tvoří celkem devět částí, žáci si tedy jednu možnost vymyslí sami a umístí ji dle svého uvážení do diamantu. Zadané možnosti: podpis petice, účast na demonstraci, materiální podpora disidentů, sledování událostí ve světě, návštěva lidsko-právního festivalu, výuka o lidských právech, hlasování ve volbách / referendu, informování přátel / rodiny,. Diamant Na závěr pusťte žákům písničku Dětem od českého rappera Bonuse a rozdejte jim přepsaný text písničky upozorňující na problém neonacismu u nás. V písničce navrhuje Bonus možné akce, jak s neonacismem bojovat. Po poslechnutí ukázky s žáky diskutujte o tom, nakolik oni sami mohou ovlivnit dodržování lidských práv u nás i ve světě. Dětem (Bonus A Lineup) Když přijdu do klubu, mám triko Lahar, na stage si beru Good night white pride. Je smutný, že musíš dětem připomínat, na co by neměly zapomínat. Když přijdu do klubu, mám triko Lahar, na stage si beru Good night white pride. Víš, pár stovek nácků neni žádnej národ, je smutný, že musíš dávat dětem návod. Takže čekni všechny friendy, který na facebooku máš, vyber ty, co sou v těch xenofobních skupinách. Často sou to lidi, u kterejch to nečekáš, klikni a všechny smaž. Prober svý známý ve skutečnym životě, udělej to samý smaž je, na nic nečekej. Otevři oči, prohlídni si svojí rodinu, prej fotr po třech pivech žene čmoudy do plynu. A ty mi opravdu chceš tvrdit, že to nejsou rasisti, táta je jen přichcanej, že to tak přece nemyslí? Já vim a tohle platí většinou i na známý, dyť oni nejsou takový, jenom jim vaděj cikáni, rákosníci, negři, židi, Ukrajinci, Rusáci, anarchisti, levičáci, buzny, lesby, skejťáci homelesáci, technaři, metalisti, důchodci a taky všechny svině, který přišly o práci. Autorka metodického listu: Lenka Sobotová, vzdělávací program Varianty 6

7 Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním, často romských. Dlouholeté zkušenosti společnosti GAC ukazují, že dojde-li k prolomení magické bariéry 30 % romských dětí ve spádové oblasti školy, nastává postupný odliv žáků z majority. Téměř jediným smysluplným řešením je pak velmi náročný přechod školy na školu inkluzivního typu. Právě tuto cestu jsme si zvolili v Jáchymově městě s méně než 3400 obyvateli a početnou romskou komunitou. Inkluzivní směřování naší školy se v roce 2010 stalo oficiální součástí strategického plánu města. Do transformace školy se rozhodně není možné pustit bez připraveného, kvalitně odměňovaného a empatického pedagogického kolektivu. Proto musela nejdříve proběhnout postupná obměna (a omlazení) pedagogického sboru včetně vedení školy. Kromě toho začaly být využívány nejrůznější formy dalšího vzdělávání a byl také zařazen cyklus team-buildingových aktivit na podporu pevnějších neformálních vazeb a ztotožnění se se základními cíli strategických dokumentů školy. Přechod k inkluzi nebyl zároveň možný bez aktivního využívání všech prvků fundraisingu. Při zajišťování financování potřeb naší školy významně pomohlo podání vlastních projektů v rámci evropských dotací (konkrétně globálních grantů OP VK), které škole přinesly téměř 8 mil. korun. Díky nim a dalším navazujícím projektům vznikly ve škole nejen podmínky pro vytvoření systému odborných podpůrných služeb (psychologických, speciálně pedagogických a logopedických), ale také funkční systém minimální garantované péče (součástí školy je i předškolní zařízení a přípravná třída) a Centrum prevence a funkčního systému péče o žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Pro úspěšnou inkluzi škol je nutné: 1. Vybudování stabilizovaného pracovního kolektivu. 2. Nalezení optimálního konsensu se zřizovatelem v oblasti rozvoje školy. 3. Hledání a nalézání zdrojů stanovení priorit dlouhodobého plánu rozvoje. 4. Postupná rekonstrukce infrastruktury školy. 5. Tvorba a úpravy vlastního školního vzdělávacího programu. 6. Vytvoření partnerských vazeb, vstup do projektů v rámci strukturálních fondů. 7. Vytváření proinkluzivních nástrojů a opatření s využitím dotačních systémů. 8. Škola = základna rozvoje celoživotního učení v celé lokalitě. Vytvoření obdobného systému není v současnosti samozřejmě možné bez obrovských finančních ingerencí ze strukturálních fondů. Bez vzájemné součinnosti obou partnerů (zřizovatele a vedení školy) zároveň nelze realizovat dílčí rozvojové kroky, přičemž cíle musejí vždy korespondovat s představami jednotlivých skupin obyvatel města (viz Rozhodně se tedy nejedná o jednoduchý, ani časově krátký proces, protože hlavním cílem je vytvoření skutečně spravedlivého vzdělávacího systému na principech multikulturalismu. Naše zkušenosti z Jáchymova ale ukazují, že model, který začleňuje drtivou část dětí do tzv. hlavního vzdělávacího proudu, je v současnosti možný, a to bez ohledu na velikost města či školy. Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti. Jan Musil ředitel ZŠ M. C. Sklodowské a MŠ Jáchymov BULLETIN PRO ŠKOLY 11/2011 Vydavatel: Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, , Praha 2 Foto: Archiv vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Telefon: (+420)

8 Publikace a kurzy Svět podle demokracie Vzdělávací kurz pro pedagogy Plzeňského kraje Regionální pobočka společnosti Člověk v tísni o. p. s. připravila pro pedagogy ZŠ a SŠ vzdělávací kurz Svět podle demokracie. Smyslem kurzu je podpořit učitele a školy při zahrnování tématu demokracie do výuky, a to především ve vztahu k různým palčivým tématům současného světa jako jsou nacionalismus, multikulturalismus a menšiny, média, náboženství, rozvojová pomoc, terorismus, evropská integrace, občanská společnost, feminismus ad. Vzdělávací kurz bude realizován od února do dubna 2012 kombinovanou formu e-learningového studia a prezenčních setkání. Můžete se těšit na zajímavé texty, videa, audio-nahrávky, rozhovory, slovník vybraných pojmů a především konkrétní doporučení pro výuku. Uzávěrka přihlášek je Informace o tomto i dalších kurzech naleznete na v sekci Vzdělávací aktivity > Pro učitele. FREE2CHOOSE MEZE SVOBODY Varianty (kol.): Free2choose Meze svobody. Člověk v tísni, o. p. s., Praha Především pedagogům, kteří se věnují výuce multikulturní výchovy, nabízíme netradiční výukový materiál v podobě CD-ROMU s třemi krátkými filmovými klipy o reálných situacích, ve kterých dochází ke střetu základních lidských práv a svobod. Klipy mohou sloužit jako prostředek k vyvolání diskuse o tom, co by mělo být dovoleno, a co naopak postaveno mimo zákon. Jejich cílem je přimět studenty kriticky uvažovat o hranicích svobody a významu základních lidských práv a demokratického právního řádu a jeho ochraně v dnešní době. CD-ROM je doplněný o metodické listy a o základní informace o událostech, kterým se jednotlivé klipy věnují (městský strážník hlásící se k extremistickému hnutí, vystěhování Romů ze Vsetína, učitelka obhajující veřejně komunistický režim). BOHOUŠ A DÁŠA: ŠANCE PRO ROZVOJ Varianty (kol.): Bohouš a Dáša: Šance pro rozvoj. Člověk v tísni, o. p. s., Praha V roce 2010 vydal program Varianty publikaci Bohouš a Dáša: Šance pro rozvoj, která je určená pedagogům zabývajícím se problematikou globálního rozvojového vzdělávání. Autory publikace nejsou teoretikové humanitární a rozvojové pomoci většina z nich strávila několik let svého života prací v rozvojových zemích, v místech, kde se přehnala válka, sucho nebo které srovnala se zemí vlna tsunami. Obsah publikace je v souladu s požadavky průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na SŠ i ZŠ. Pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit přibližuje příručka podrobně téma zahraniční pomoci v minulosti a dnes. Jako inspirace do hodin slouží metodické listy, které jsou k dispozici v každé kapitole. Doprovodné texty zároveň pedagogům slouží jako přehledné shrnutí základních informací o zahraniční pomoci. Informace o dalších publikacích, didaktických materiálech a nabídce kurzů naleznete na v sekci Naše nabídka. Vznik tohoto materiálu byl finančně podpořen Evropskou unií. Za obsah materiálu nese zodpovědnost společnost Člověk v tísni, informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem EU. Materiál je finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Rodiče vítáni. Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin

Rodiče vítáni. Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin Rodiče vítáni Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole Kateřina Kubešová a Tomáš Feřtek, EDUin Co je to Obecně prospěšná společnost založená na jaře 2010, která chce zintenzivnit veřejnou debatu o

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s stručný název Strategie učení =2.515.191,50 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva globálního grantu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Profil Škola 21 integrace ICT do života školy Ondřej Neumajer Co je Profil Škola 21 Zapojení ICT

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více