Projekty neprofesionálních hudebních a taneních aktivit v rámci programu eská hudba 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty neprofesionálních hudebních a taneních aktivit v rámci programu eská hudba 2004"

Transkript

1 Projekty neprofesionálních hudebních a taneních aktivit v rámci programu eská hudba 2004 DECHOVÁ HUDBA Projekty realizované od ledna do 15. ervna 2004 Mezinárodní festival dechových hudeb, Praha, , poadatel OR-FEA Vakáv Zbiroh, 11.roník slavností dechové hudby, poadatel Sdružení Vakáv Zbiroh, , Zlatá kídlovka, XVI.roník mezinárodní soutže malých dechových orchestr, Hodonín, , poadatel Dm kultury Hodonín 40. mezinárodní hudební festival Koletova Rtyn, , poadatel Klub pátel Koletovy hudby, Kmochv Kolín, 42.Mezinárodní festival dechových orchestr, , poadatel Kristián production spol.s.r.o., XIII.Hudební jaro na Hluínsku, mezinárodní pehlídka mládežnických dechových orchestr, Dolní Benešov, , poadatel, obanské sdružení Cypriana Lelka, Pravekv Lanškroun, 27. roník festivalu a soutže dechových orchestr, , poadatel Kulturní centrum Lanškroun, tel Z. Hlavá Mezinárodní hudební festival Dín 04, 5. festival dechových a taneních orchestr s hosty, ,poadatel Svaz hudebník R, Hraj kapelo, hraj, mezinárodní festival dechové hudby, Praha, , poadatel Sdružení dechových orchestr R, FEDO, 22.festival dechových orchestr, Šttí, , poadatel msto Šttí, FIJO Cheb, XV. Mezinárodní festival dechových orchestr mladých, , poadatel Západoeské divadlo v Chebu FEDO Zlín, 12. roník mezinárodního festivalu dechových orchestr a folklorních soubor, , poadatel Hudební sdružení Zlín, tel (J. Bílý) Mezinárodní festival dechových a folklorních soubor, 12.roník, Zlín, poadatel Hudební sdružení Zlín, , tel Setkání muzikant v Bílých Karpatech, 2.mezinárodní hudební a folklorní festival, poadatel Dechová hudba Dúbravanka, Valašské klobouky, , KOMORNÍ A SYMFONICKÁ HUDBA Projekty realizované od ledna do 15. ervna 2004 IX. Hudební slavnosti Vysoiny, celoroní prezentace komorních tles z celé R formou koncert na rzných místech kraje, první koncert 14.1., poadatel Obanské sdružení pro rozvoj hudebních tradic Vysoiny, tel XII. Hudební slavnosti v Brandýse nad Orlicí, 8 koncert v rozmezí kvten srpen 2004, poadatel Obanské sdružení pro poádání Hudebních slavností v Brandýse n.orl., kontakt J. Dostál, tel

2 Camerata Nova Náchod 34. roník festivalu malých komorních sdružení ve dnech , poadatel Sdružení pro poádání festivalu CNN, kontakt ing. Talafantová tel , Národní festival komorní a symfonické hudby, koncert 24.dubna v Ústí n.l., poadatelé Kulturní stedisko msta Ústí n.l. ALBIS, eská ANKST a NIPOS-ARTAMA, koncert v Hoovicích, poadatelé Mstské kulturní centrum Hoovice, kontakt p.salena tel , eská ANKST a NIPOS-ARTAMA, 8. Festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald, setkání domácích i zahraniních pveckých sbor a komorních tles, region Šumava, , poadatel Laetitia spolek pro vokální a komorní hudbu, Jarní koncert Komorní dechové harmonie Brno, poadatel OS KDH, Národní festival komorní a symfonické hudby, koncert v Trmicích , poadatelé Kulturní stedisko msta Ústí n.l. ALBIS, Koncertní a zprostedkovatelská agentura ARTEP, NIPOS ARTAMA a eská ANKST, Letní škola Hudební mládeže, koncerty, pednášky, besedy, Tebo, , poadatel Hudební mládež R, Letní komorní orchestr, projekt na podporu mladých amatérských hrá na smycové nástroje do 26 let, Podbrady, , poadatel Hudební mládež R, Letní komorní orchestr mladých, 19.roník letního tábora instrumentalist, Rychnov n.k., ,poadatel eská hudební spolenost, Letní škola duchovní hudby CONVIVIUM 04,, dílna interpretace gregoriánského chorálu pro zpváky, sbormistry, varhaníky, ostatní hudebníky, opatství Želiv, , poadatel Spolenost pro duchovní tvorbu, Hudební slavnosti Vysoiny, pokraování koncert, viz první ást pehledu Setkání komorních orchestr nad problematikou interpretace Josefa Suka a koncerty Národního festivalu komorní a symfonické hudby, Tebí, , poadatelé Dramatický klub Tebí a NIPOS-ARTAMA, Podzimní koncert Komorní dechové harmonie Brno, poadatel OS KDH, Písecký komorní orchestr Stabat mater, Písek l4.l0., Praha , poadatel OS PKO, tel Setkání komorních a symfonických tles zamené na dílo L.Janáka a A.Dvoáka, Olomouc, , poadatel NIPOS-ARTAMA a Moravská ANKST, PVECKÉ SBORY DOSPLÝCH Projekty realizované od ledna do 15. ervna 2004 Mladoboleslavský Rok eské hudby, Mladá Boleslav, leden-prosinec 2004, Statutární msto Mladá Boleslav, Musica Conjunctia Pragensis 2004, Praha, Kralupy nad Vltavou, Svatý Jan pod Skalou, , Unie eských pveckých sbor, Foerstrovo komorní pvecké sdružení, vydání CD s díly J.Suka a B.Martin, leden 2004, Národní pehlídka sokolských pveckých sbor a jejich host, Jihlava, jaro 2004, eská obec sokolská,

3 X.roník Velikononího festivalu duchovní hudby, komorní smíšený sbor Canticum camerale a jeho hosté, Zlín, Vsetín, , poadatel OS Canticum camerale, František Sušil a lidová píse na Morav, Rousínov, Bystice pod Hostýnem, , Smíšený pvecký sbor Sušil msta Rousínova, tel Dvoákv Lipník, Lipník nad Bevou, , Stedisko volného asu Lipník n. Be. Píspvková organizace, eská hudba na hradech a zámcích Pošumaví, Pošumaví, Klatovsko, Klatovy, kvten-erven 2004,, Mstské kulturní stedisko Klatovy, Sborová tvorba jubilant eské hudby, Jihlava, Nymburk, Plze, kvten-listopad 2004, Nová eská píse, tiscali.cz Nedlní koncerty na Petín, Praha, eská hudba v kontrastu vk , Milostný madrigal ve skladbách eských autor , Duchovní koncert eské hudby 6.6., Sdružení Pražští pvci, X.roník celostátní pehlídky gymnaziálních sbor GYMNASIA CANTANT Brno, , poadatel Unie eských pveckých sbor, Pocta eským skladatelm, dvoudenní pehlídka pveckých sbor, Náchod, , poadatel Náboženská obec Církve eskoslovenské husitské, Hudebn interpretaní konference k období romantismu, poadatel UJEP Ústtí n.l., 9. Jaro se otevírá s Cenou Z.Lukáše, mezinárodní festival pveckých sbor, Ostrava, , poadatel VUS Ostrava, odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA Foerstrovy Osenice, setkání dosplých a seniorských sbor, , poadatel Pvecké sdružení pražských uitel, tel Festival eské hudby, koncerty Moravského komorního sboru, Ostrava-Dubina, poadatel OS MKS tel XIV. Nymburské dny B.M.ernohorského, mezinárodní festival pveckých sbor, Nymburk, , poadatel MKIS, Smetanovy Jabkenice 2004, , obec Jabkenice, Ateliér eská hudba 2004, Hodonín, nastudování mše A.Dvoáka (4 pvecké sbory) , poadatel NIPOS-ARTAMA, Nedlní koncerty na Petín, Praha, Lidové písn ve skladbách eských autor , B.Smetana a A.Dvoák zakladatelé eské národní hudby , Antonín Dvoák Svatební košile , Sdružení Pražští pvci, J.D.Zelenka a skladatelský okruh okolo nj, , Praha, eští madrigalisté, 47. roník Festivalu sborového umní Jihlava, s mezinárodní skladatelskou soutží, , poadatel OS Spolenost pro poádání a NIPOS-ARTAMA, Hudební festival Šternberk, dílny a koncerty pveckých sbor v areálu bývalého kláštera, , poadatel Handkeho obanské sdružení, tel IFAS Pardubice, 18.bienále Mezinárodního festivalu akademických sbor, Pardubice, , poadatel OS IFAS,

4 Po stopách Antonína Dvoáka, Praha, Nelahozeves, Vysoká u Píbrami, Sychrov aj., , Vysokoškolský umlecký soubor, VI. Mezinárodní festival pveckých sbor KAMPANILA, Mikulov, , Umlecké sdružení Virtuosi di Mikulov, Vocalissimo Musica pro iuvenalis 2, setkání studentských sbor ve vku 12 až 20 let, Praha, , poadatel Sdružení rodi Gymnázia J.Keplera, Festival eské hudby, pokraování, koncerty Moravského komorního sboru, Ostrava-Dubina, záí, poadatel OS MKS, tel Duchovní hudba ve tvorb významných eských skladatel, Broumov, záí-listopad, Canticum Broumov, komorní sbor, Novodobá koncertní premiéra mše C dur Františka Ignáce Tmy, Praha, podzim 2004 (kolem 300. výroí autorova narození, které bude ), Farní sbor eskobratrské církve evangelické v Praze 6 Dejvicích a Bubeni, Nedlní koncerty na Petín, Praha, Pražští pvci a Pražské pvky zpívají mužské a ženské sbory eských jubilujících autor , Podzimní koncert k výronímu roku eská hudba , Sdružení Pražští pvci, 10. festival mužských pveckých sbor s mezinárodní úastí, poadatel Mužský pvecký sbor Vítkovice, Ostrava, íjen, tel A.Dvoák a jeho souasníci, Nelahozeves, íjen 2004, Komorní ženský sbor CHARMONE Praha, Pocta Antonínu Dvoákovi, Kralupy nad Vltavou, , Dvoákv komorní sbor, Písový obor Mezinárodní pvecké soutže A.Dvoáka, Karlovy vary, , poadatel Mezinárodní pvecké centrum A.Dvoáka v K.Varech, o.p s,.http:/mujweb.cz/www/mpcad Mezinárodní festival adventní a vánoní hudby s cenou Petra Ebena, Praha, , Or-fea, festivalová a organizaní kancelá s.r.o., DTSKÉ PVECKÉ SBORY Projekty realizované v období leden až 15. erven 2004 Pedjarní koncert k Roku eské hudby, Sál Martin, Praha 1, , poadatel Koncertní sbor Rolnika Praha, Klub sbormistr - víkendové setkání Šternberk repertoárová poradna a zamení metodické práce na skladby odpovídající ATAMA, projektu, poadatel NIPOS- XI. Celostátní pehlídka dtských sbor ze ZŠ s rozšíenou výukou hudební výchovy, Uniov, , Sdružení rodi a pátel pi ZŠ ul. J. Haška Uniov, Jan Málek: Eše si zazpívám - 15 lidových písní v úprav pro školní sbory, vydává NIPOS - ARTAMA, duben 2004 Je kraj, kde voní tráva,.roník festivalu DPS, Sušice, , poadatel Sdružení pátel Sušického pveckého sboru,

5 Královéhradecké slavnosti sborového zpvu, Hradec Králové, Náchod, Jiín, Rychnov nad Knžnou, Hoice, Semily, , Klub rodi a pátel Královéhradeckého dtského sboru, Kurz sbormistr -, pednáška Dramaturgie dtských sbor v rámci projektu eská hudba poadatel, NIPOS- ARTAMA, Dr. J.Macková a RSKS Pardubice Malí zpváci, pehlídka pípravných oddlení výbrových dtských sbor, Liberec, , Kruh pátel Severáku, Koncert k Roku eské hudby s poctou A. Dvoákovi - Praha, , májový koncert DPS Jiskika koncertní i pípravný sbor, poadatel DPS Jiskika, Dana Škardová ZŠ Nám. bí Jandus Praha 10 Celostátní pehlídka školních dtských pveckých sbor, vyvrcholení krajských kol celostátní soutže, eský Krumlov, , poadatelé NIPOS-ARTAMA a eskokrumlovský DPS, Géniové a dti, pedstavení z dl A. Dvoáka, L. Janáka, B. Martin, Praha, únor-prosinec, poadatel Dtská opera Praha, Keslo pro operu, koncert k poct význaných eských pveckých hvzd, Praha, kvten 2004, poadatel Dtská opera Praha, Mezinárodní festival dtských pveckých sbor, konaný ke 100.výroí narození F.Lýska, Brno, , poadatel Gymnázium P.Kížkovského, Klub sbormistr - letní týdenní seminá Dakovice , poadatel NIPOS ARTAMA, Emil Hradecký: Sbory a sborky pro kluky a holky - sbírka písní a sbor, vydává NIPOS - ARTAMA, ervenec 2004 Koncert duchovní hudby k poct P.Ebena, koncert DPS Kantiléna Brno, , poadatel Rodi a pátelé Kantilény o.p.s.,www.kantilena.cz Koncert dtských pveckých sbor k programu H, Nový Jiín, , poadatel NIPOS-ARTAMA, V.celostátní soutž dtských pveckých sbor Nový Jiín 2004, , poadatelé Sdružení SDP Ondrášek a NIPOS ARTAMA, Klub sbormistr -, víkendové setkání Nový Jiín, u píležitosti V. celostátní soutže, poadatel NIPOS-ATAMA, FOLKLÓRNÍ SOUBORY DOSPLYCH Projekty realizované v období leden až 15. erven 2004 Pehlídka sokolských folklórních soubor a jejich host, Plze , Bzenec , poadatel eská obec sokolská, Koncert pro cimbál, autorská soutž, Valašské Meziíí, , poadatel Obanské sdružení cimbalist eské republiky, Dudy a dudáci, Rokycany, , poadatel Klub pátel taneního souboru DDM Rokycany, Tanec je hudba a hudba je tanec, Scénický koncert folklorních soubor, Praha, , Divadlo Komedie, poadatel NIPOS-ARTAMA,

6 Frýdek-Místek, l.cd-kvten, 2.Koncerty:22.4., ti výchovné koncerty pro školy, dva výchovné koncerty pro školy + koncert pro veejnost, poadatel DFS Ostravika Frýdek-Místek, Pehlídka folklórních soubor Zlatý klas, eský Tšín, , poadatel Kulturní a spoleenské stedisko Stelnice, 11. Stedoeský folklorní festival Tuchlovická pou, Tuchlovice, Nové Strašecí, Praha, , poadatel Pražská folklorní unie, IX. Jihoeský folklorní festival Kováov 2004, , poadatel Jihoeský folklorní soubor Kováovan, XIII. Folklórní festival Pardubice-Hradec Králové, scénický koncert folklorních soubor, , Klicperovo divadlo Hradec Králové, poadatel NIPOS-ARTAMA, II. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství, Tolštejn, , poadatel Folklorní soubor LUŽIAN, 8. Mezinárodní folklorní festival Plze 2004, eský hudební folklór tradiní souást evropské kultury, Plze a okolí, , poadatel Soubor písní a tanc Jiskra, souborjiskra.hyperlink.cz 10. Mezinárodní folklórní festival Frýdek-Místek s doprovodnými folklórními programy prezentovanými soubory a zpváky z ech a Moravy, Frýdek Místek, , poadatel DFS Ostravika Frýdek-Místek, Mezinárodní slavnosti písní a tanc Pod Zviinou, Lázn Blohrad, , poadatel Sdružení len a pátel folklorního souboru Hoeák, tel Strážnice, mezinárodní folklórní festival, , poadatel Národní ústav lidové kultury, 12. mezinárodní festival dechových a folklórních soubor, Zlín, Luhaovice, , poadatel Hudební sdružení Zlín, Mezinárodní folklórní festival I.O.V. Šumperk a okolí, , poadatel Sdružení pátel folklóru Severní Hané, 7. roník Festivalu mstských folklórních soubor s mezinárodní úastí FOLKLOR BEZ HRANIC, Ostrava 2004, , poadatel Spolenost pro kulturu a umní v Ostrav, 9. Karlovarský folklorní festival, Karlovy Vary, Jáchymov, Loket, Teplice, , poadatel Soubor písní a tanc Dyle Karlovy Vary, Ke koenm, inspiraní zdroje velkých eských skladatel (L.Janáka, B. Martin), Olomouc, , poadatel OS FOLKLORUM, www. folklorweb.cz Zpváci a Slávici 2004, koncerty k 200. výroí narození Františka Sušila, Kongresové centrum Praha, , poadatel FOS Praha, Souznní, mezinárodní festival adventních a vánoních zvyk, koled a emesel, Ostrava, , poadatel Zdenk Tofl, agenturní innost, Tanec je hudba a hudba je tanec, scénický koncert folklorních soubor, listopad, Divado Komedie Praha, poadatel NIPOS-ARTAMA,

7 DSTSKÉ FOLKLÓRNÍ SKUPINY Projekty realizované v období leden až 15.erven 2004 Zpváci 2004, základní kola ve školách a obcích, regionální kola, celostátní finále ve Velkých Losinách, , Folklorní sdružení eské republiky, Folklórní tanení a hudební festival Mlnický Vrko spojený s eskou zemskou pehlídkou dtských folklórních soubor, Mlník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, , Sdružení Mlnický Vrko, Projekty, které budou realizovány v období erven až záí 2004 XI. Mezinárodní dtský festival Kunovské léto, Kunovice, Uherské Hradišt, Staré Msto a okolní obce a msta, , Obanské sdružení Kunovjan, Písní a tancem- Luhaovice 2004, mezinárodní festival dtských folklórních soubor Luhaovice, , poadatel Folklorní sdružení R, Polabská vonika, Nymburk, Podbrady, , Mstské kulturní stedisko,

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2012 Folklorní sdružení České republiky Odpovědný redaktor: Kazimír Jánoška Zpracování podkladů: Ivana Lázniková Fotografie:

Více

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000 Statutární město Ostrava magistrát Dotace granty 2012 Termín podepsání smlouvy si domluvte na tel. č. 599 442 287 Poskytnuté dotace - granty v oblasti kultury pro rok 2012 1. HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ -

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO

NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO D U B E N KDY 1.4.-27.4. D. NESNÍDAL DEPOZITÁŘ výstava Galerie u Vavřince, KASS Chodov, 352 352 102, Chodov 1.4.-30.4. HELMUT WINDRICH KALEIDOSKOP DER TRÄUME výstava fotografií Panský dům, MKS, 352 683

Více

THEATRUM KUKS, festival barokního divadla, opery a hudby (9.ročník) 30 000

THEATRUM KUKS, festival barokního divadla, opery a hudby (9.ročník) 30 000 1. "Přátelé dobrého vína" TRUTNOVSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI 2010 2. Agentura pro rozvoj Broumovska Kultura pro Broumovsko 3. Arcus caelestis SMÍŠEK - Rychnov nad Kněžnou 4. Bezdružic, Pecka Pecka 2010 - benefiční

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2014 Cena: 29 Kč OBSAH Část oznamovací Vyhlášení soutěží a přehlídek..................................................................................

Více

Říjen Listopad Prosinec. 20 kulturní. 11 kalendář

Říjen Listopad Prosinec. 20 kulturní. 11 kalendář ř í j e n l i s t o p a d p r o s i n e c 2 0 1 1 Říjen Listopad Prosinec 20 kulturní 11 kalendář k a r l o v a r s k é h o k r a j e k u l t u r n í k a l e n d á ř k a r l o v a r s k é h o k r a j e

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

/2/ NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO

/2/ NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO Ř Í J E N KDY NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO /2/ 1.10. VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PODZIMNÍ STROM Městská knihovna, 352 665 598, Chodov 1.-7.10. TÝDEN KNIHOVEN Městská knihovna, 352 665 598,

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN 2012. Leden Únor Březen. 20 kulturní. 12 kalendář

LEDEN ÚNOR BŘEZEN 2012. Leden Únor Březen. 20 kulturní. 12 kalendář Leden Únor Březen 20 kulturní 12 kalendář K A R L O V A R S K É H O K R A J E kulturní kalendář karlovarského kraje 2012 2 kulturní kalendář karlovarského kraje POUŽITÉ ZKRATKY POUŽITÉ ZKRATKY AKS - Ašské

Více

Žádosti NŽU 2015-2. výzva - schválené

Žádosti NŽU 2015-2. výzva - schválené Žádosti NŽU 2015-2. výzva - schválené 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace - Filharmonie pod širým nebem Album Art, o.s. - BLUEGRASS NA MLEJNĚ AMFOLKFEST, spolek - Malý festival na konci světa

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

dní v Praze léto 2010 FOTOHÁDANKY FOTOHÁDANKY volný čas a kultura KAM NA VÝLET? KRÁLOVSKÁ OBORA tipy, kalendář, soutěže, informace

dní v Praze léto 2010 FOTOHÁDANKY FOTOHÁDANKY volný čas a kultura KAM NA VÝLET? KRÁLOVSKÁ OBORA tipy, kalendář, soutěže, informace 90 léto 2010 KRÁLOVSKÁ OBORA KAM NA VÝLET? volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace 90 kalendář Letní scéna Divadla Ungelt pod otevřeným nebem na hradčanském Novém Světě červen srpen 2010

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE O KONANÝCH AKCÍCH OBDRŽÍTE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ WWW.KARVINA.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O KONANÝCH AKCÍCH OBDRŽÍTE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ WWW.KARVINA. AKTUÁLNÍ INFORMACE O KONANÝCH AKCÍCH OBDRŽÍTE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ WWW.KARVINA.CZ Městské informační centrum Masarykovo nám. 71, 733 01,

Více

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života.

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. ROK 1946 Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. Místní osvtová rada Výnosem ministerstva školství a osvty

Více

Průběžně aktualizovaná verze s doplněnými informacemi označeno červeným písmem

Průběžně aktualizovaná verze s doplněnými informacemi označeno červeným písmem Průběžně aktualizovaná verze s doplněnými informacemi označeno červeným písmem Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením Okamžik 2014 Vydání této publikace finančně

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 1/2010 strana Obsah Slovo úvodem... 3 Naši jubilanti... 4 Smutná loučení... 4 Ohlédnutí Vánoční vinšování s Ondrášem... 5 Čtvrtý maškarní bál... 6 Ondrášovské

Více

Dobrovolnické centrum o.s.

Dobrovolnické centrum o.s. Dary poskytnuté v roce 2011 - stav k 31.12. 2011 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více